Het Viridi Air Partnership......

Jaarlijks sterven wereldwijd miljoenen mensen aan vervuilde binnen- en/of buitenlucht en 100.000-en worden er structureel ziek van. Niet goed voor de gezondheid maar ook het klimaat heeft te leiden aan vervuilde uitstoot (o.a. fijnstof, NOx, ammoniak, ozon, VOC’s, CO2). Het is een maatschappelijk thema want iedereen heeft recht op schone binnen- en/of buitenlucht. Uniek & onderscheidend worden door ‘schone lucht’ hoog op de agenda te zetten en mee te doen met onze unieke projecten om bomen te planten? 100% groen en duurzaam? Kies voor het Viridi Air Partnership voor een (nog) beter imago en genereer méér omzet. Lees hieronder wat het is, hoe het werkt, wat inbegrepen is, wat het oplevert en alles over de unieke 100% groene buitenfilterprojecten:

Wat is uniek aan bomen planten via het Viridi Air Partnership?

Viridi Air zet zich in voor meer concrete acties, bewustwording en regelgeving op schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat. Viridi Air onderscheidt zich door 2 belangrijke kenmerken als het gaat om unieke bomen planten:

1.) door met bomen niet uitsluitend op CO2-reductie te richten maar ook op de brede luchtvervuiling (o.a. tegen fijnstof, NOx, ammoniak, ozon);
2.) door alléén bomen te planten & samen te werken met bedrijven die met een product/dienst of bedrijfsbeleid zelf bijdragen aan schone lucht of minder uitstoot;

Bedrijven die toegelaten zijn als Viridi Air Partner doen mee met onze groene duurzame buitenfilterprojecten. Voor die bedrijven plant Viridi Air unieke luchtzuiverende bomen in filterstroken met als doel de buitenlucht te zuiveren van de brede vervuiling: fijnstof, NOx, CO2, VOC’s, ozon en ammoniak. Tevens (onder)steunen Viridi Air Partners ons werk voor meer bewustwording in schone binnen- en buitenlucht. Met het inbegrepen marketing exposure, Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label kunnen zij nog beter laten zien dat ze ‘schone binnen- en buitenlucht’ hoog op de agenda hebben staan. Wat het Viridi Air Partnership verder inhoudt en wat het exact oplevert leggen we hieronder verder uit.

Viridi Air Partners zijn uniek, krijgen een beter imago en genereren méér omzet. Hoe leuk is het om per verkocht product/dienst een luchtzuiverende boom te planten in onze projecten?

Méér doen dan alléén CO2-reductie: draag juist ook bij aan minder fijnstof, NOx, ozon, VOC's en ammoniak!

Viridi Air is uniek & onderscheidend door zich met 100% groen (bomen) niet alléén te richten op CO2-reductie maar juist ook op minder fijnstof, NOx, ozon, VOC’s en ammoniak! Door het aanleggen van unieke groene buitenenfilterprojecten volgens het BBA-principe kan Viridi Air dit realiseren. Viridi Air selecteert voedingsrijke bodem, plant daar unieke luchtzuiverende bomen in ruime open filterstroken (architectuur) met als doel de buitenlucht te zuiveren van de brede vervuiling: fijnstof, NOx, CO2, VOC’s, ozon en ammoniak. Belangrijke nevendoelen hierbij zijn de biodiversiteit verrijken (géén monoculturen), lokale impact vergroten (lokaal planten) en grondwaterniveaus verbeteren (dit werkt uitsluitend op voedingsrijke bodem).

Schone Lucht label - algemeen - 2022 (partner)
Het Schone Lucht-label

Wat is jaarlijks inbegrepen in het Viridi Air Partnership*?

Viridi Air biedt verschillende Partnerships aan (brons, zilver, goud, platina en platina XL) voor bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan schone lucht (*). De Partnerships verschillen qua hoeveelheid te planten luchtzuiverende bomen en marketing exposure/promotie:

Luchtzuiverende bomen planten in buitenfilterprojecten

We planten buitenfilterprojecten om bij te dragen aan het klimaat en de gezondheid. De projecten bestaan uit luchtzuiverende bomen waarvan we weten dat ze bovengemiddeld de buitenlucht filteren. Die worden vervolgens in smalle filterstroken geplant dus niet als bosgebieden (wetenschappelijk bewezen filtertechniek - WUR). Op deze manier wordt naast CO2 juist grote hoeveelheden fijnstof, NOx, VOs, CO2, ammoniak en ozon uit de lucht gefilterd. Belangrijke nevendoelen hierbij zijn de biodiversiteit verrijken (géén monoculturen), lokale impact vergroten (lokaal planten) en grondwaterniveaus verbeteren (dit werkt uitsluitend op voedingsrijke bodem). TIP: laat Viridi Air bomen planten voor ieder verkocht product/dienst of kom helpen met personeel om te planten (teambuilding).

Schone Lucht-erkenning

Iedere Partner ontvangt Schone Lucht-erkenning (Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label) voor de eigen bijdrage aan schone lucht, het voldoen aan de toelatingscriteria van Viridi Air en deelname aan de groene, duurzame Viridi Air buitenfilterprojecten. Het Schone Lucht-label is ideaal om te plaatsen op b.v. een website, nieuwsbrieven of voertuigen. Ideaal om in 1 oogopslag te laten zien waar je als bedrijf voor staat.

Marketing exposure & promotie

In ieder Partnership is marketing exposure/promotie inbegrepen:

 • Maatwerk promotie op social media geschreven door de Schone Lucht Blogger & -Vlogger (groot bereik en engagement!);
 • Vermelding in de partnerlijst en bedrijfslogo op www.viridiair.nl;
 • Persoonlijk bedrijfsprofiel op www.viridiair.nl - onbeperkt artikelen, blogs en video plaatsen;
 • Vermelding in de online producten/diensten tool;
 • Deelname online Viridi Air Netwerkclub;
 • Méér bewustwording, kennis en regelgeving

  Viridi Air creëert bewustwording in de maatschappij via de Schone Lucht Blogger & -Vlogger. Verder streven we naar kennisdeling en binnen overheden naar betere regelgeving t.a.v. de luchtkwaliteit binnen en buiten. Viridi Air is hiervoor continu in gesprek met diverse politici, wetenschappers, brancheorganisatie en bedrijven. Ook is er een partnership met het internationale platform IAQ Society die streven naar meer wetenschappelijk onderzoek en regelgeving;

  * Uitsluitend bedrijven die kunnen aantonen met een product, dienst of bewust bedrijfsbeleid bij te dragen aan schone binnenlucht òf minder uitstoot in de buitenlucht en voldoen aan onze toelatingscriteria (beoordeeld door Viridi Air) mogen Viridi Air Partner worden.

  Hoe werkt het? Hoe Viridi Air Partner worden?

  Kies een Viridi Air Partnership uit dat bij jullie past en neem contact met ons op. Viridi Air bekijkt dan samen met jullie hoe jullie bijdragen (of gaan bijdragen) aan schone lucht met een product, dienst of bedrijfsbeleid. Voldoet jullie bijdrage aan de toelatingscriteria dan worden jullie Viridi Air Partner.

  boom planten
  bomen planten
  het planten van bomen

  Wat levert het Viridi Air Partnership op?

  Bedrijven die het Viridi Air Partnership afsluiten dragen actief bij aan verduurzaming, vergroening en schone lucht voor het klimaat en de gezondheid. Dit levert het Viridi Air Partnership op:
  • Een groener en duurzamer imago;
  • Verkrijgen externe erkenning (o.a. Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label) voor de bijdrage aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot;
  • Extra leads en online zoekverkeer;
  • In 1 oogopslag kunnen laten zien waar je voor staat met het Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label;
  • Beter voldoen aan Sustainable Development Goal 11 en 13 (SDG 11 en 13)
  • Méér doen dan CO2-compensatie;
  • Bijdragen aan duurzaamheid, vergroening en schone lucht;
  • Uniek & onderscheidend;
  • Ondersteunen meer regelgeving en belangenbehartiging;
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);

  Unieke buitenfilterprojecten voor schone buitenlucht

  Viridi Air plant boomsoorten waarvan bekend is dat ze bovengemiddeld goed de buitenlucht filteren. Die planten we in smalle stroken (géén bosgebieden) om de buitenlucht te zuiveren van o.a. fijnstof, ammoniak, NOx, ozon en ook CO2. Deze unieke aanpak brengt met zich mee dat bomen veel meer gaan doen dan uitsluitend CO2 opname. Al eens gedacht om voor ieder verkocht product/project bomen te planten in onze buitenfilterprojecten?
  Hoeveel neemt een luchtzuiverende boom gemiddeld op per jaar?
  CO2 (22kg)
  Fijnstof (1,5kg)
  Ozon (500gr)
  NOx (200gr)
  Ammoniak (53% van uitstoot)

  Viridi Air plant voor iedere Partner unieke luchtzuiverende bomen in buitenstedelijk gebied (Nederland & België) volgens het BBA-principe (bodem-boom-architectuur). Deze worden geplant in smalle filterstroken en vol in de wind zodat vervuilde gasvormige en vaste deeltjes zoals fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2 blijven kleven of geabsorbeerd worden (wetenschappelijk bewezen filtertechniek – WUR). Meer doen dan alléén CO2-compensatie. Met deze 100% groene, duurzame filtertechniek creëren we schonere buitenlucht en uiteindelijk ook schone binnenlucht. Immers de buiten- en binnenlucht zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Belangrijke nevendoelen hierbij zijn de biodiversiteit verrijken (géén monoculturen), lokale impact vergroten (lokaal planten) en grondwaterniveaus verbeteren (dit werkt uitsluitend op voedingsrijke bodem).

  TIP: combineer uw business met het planten van luchtzuiverende bomen. Plant een boom per verkocht project, product of dienst? Samen met de klant impact maken.

  Extra duurzaam impact maken, samen met de klant, door bomen te planten per verkocht product/dienst

  Veel bedrijven kiezen er voor om steeds als een klant een product/dienst aankoopt een luchtzuiverende boom te planten. Een uitstekend marketingmiddel om samen met de klant bezig te zijn met jullie missie naar gezonde lucht, verduurzaming en vergroening. Bedrijven die dit willen kiezen meestal in overleg met Viridi Air een flexibel Partnership. Logisch want het is veelal niet bekend hoeveel producten/diensten er verkocht gaan worden.

  Meer bewustwording en kennis delen voor schone lucht: Viridi Air sluit zich aan als Partner van IAQ Society

  iaqsociety

  IAQ Society is een recent opgericht (april 2022) non-profitorganisatie die meer gaat doen dan alleen technisch wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bieden. Recentelijk zijn er steeds meer wetenschappelijke ontdekkingen gedaan over de negatieve effecten van vervuilde binnenlucht. IAQ Society streeft ernaar om die kennis om te zetten in preventief beleid ter bescherming van de menselijke gezondheid wereldwijd. Ze willen wereldwijd deskundige mensen met elkaar verbinden die een verschil kunnen maken op het gebied van binnenluchtkwaliteit. Viridi Air is groot voorstander van kennisdeling omdat het de basis vormt voor de bewustwording van schone lucht. Na bewustwording komen mensen pas in actie, zie de website van IAQ Society.

  Wat kan Viridi Air en de Schone Lucht Blogger & -Vlogger extra bereiken voor jullie?

  Viridi Air is regelmatig in gesprek met overheden, wetenschap, brancheorganisaties en lobbygroepen voor meer investeringsbereidheid en regelgeving van schone lucht. Door een Viridi Air Partnership aan te gaan ondersteun je ons nobele streven hierin. Ook werkt Viridi Air samen met de Schone Lucht Blogger & -Vlogger voor meer bewustwording van schone lucht in de maatschappij. Zijn posts op LinkedIn creëren een gigantisch bereik onder een kwalitatief groot netwerk. Voor Viridi Air Partners schrijft hij jaarlijks 1 of méérdere posts met als doel om het product/dienst of bedrijf maximaal zichtbaar te krijgen. Uiteraard levert het naast views mogelijk leads op.

  maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bomen planten

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en zoek je een origineel plan? Denk dan eens aan de binnen- en buitenluchtkwaliteit centraal te stellen. Goed voor de gezondheid en het klimaat. Weet dat er in Nederland een bedrijf is, Viridi Air, dat jullie kan ondersteunen in MVO en positief bijdragen aan schone lucht. Iedereen kan meedoen maar een vereiste is dat het bedrijf aantoonbaar (jaarlijks) bijdraagt aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht. Alle activiteiten die Viridi Air realiseert zijn vooral gericht op minder fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en ook CO2. Méér informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het Viridi Air Partnership >>

  co2 compensatie en bomen planten

  CO2-compensatie

  Viridi Air heeft een 100% groene en duurzame oplossing om de grote hoeveelheden CO2 te compenseren. De oplossing is dusdanig uniek ingericht dat juist ook enorme hoeveelheden fijnstof, NOx, ozon en ammoniak uit de lucht wordt gefilterd. Zo wordt niet alléén het klimaat maar ook de gezondheid van de maatschappij verbeterd. Ieder bedrijf kan meedoen als Viridi Air Partner maar dient eerst zelf aan te tonen jaarlijks bij te dragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht. Méér informatie over CO2-compensatie en het Viridi Air Partnership >>

  Co2 Neutraal

  Viridi Air is 4e geworden in de verkiezing van Duurzaamste Bedrijf van Nederland!

  9 december 2021 - Viridi Air is 4e geworden binnen de verkiezing van Duurzaamste Bedrijf van Nederland door Stichting Nederland CO2 Neutraal. De vakjury en publiek mochten gaan kiezen. Viridi Air is van de ruim 100 deelgenomen bedrijven knap 4e geworden. Méér lezen >>

  Duurzaam ondernemen

  De luchtkwaliteit in Europa is ondermaats. Alléén al in Nederland sterven ruim 15.000 mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit en 100.000-en worden chronisch ziek. Met name fijnstof & NOx is een probleem voor de gezondheid. De grote hoeveelheden CO2 zijn weer slecht voor het klimaat. Viridi Air heeft hier een 100% groene en duurzame oplossing voor maar werkt uitsluitend samen met bedrijven (Viridi Air Partners) die zelf aantoonbaar bijdragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht. Lees verder over duurzaam ondernemen en bijdragen aan een gezonde luchtkwaliteit en verbeteren van het klimaat. Méér informatie over duurzaam ondernemen en het Viridi Air Partnership >>

  OC Verhulst ventilatie schone lucht

  Orange Climate/OC Verhulst plant ook luchtzuiverende bomen

  OC Verhulst, bekend van duurzame oplossingen op het gebied van het binnenklimaat, gaat de aankomende 3 jaar een Partnership aan met Viridi Air. Hiermee willen zij nog krachtiger laten zien zich in te zetten voor gezonde binnen- en buitenlucht. Lees het volledige nieuwsbericht over OC Verhulst.

  gezonde schone lucht minder vervuiling

  Plant luchtzuiverende bomen voor ieder verkocht product/dienst

  Veel bedrijven kiezen er voor om samen met klanten onze unieke luchtzuiverende bomen te laten planten. Bijvoorbeeld voor ieder verkocht product(en) of afgenomen dienst(en). Een uitstekend marketingmiddel om de klant bewust te maken van jullie missie naar gezonde lucht, verduurzaming en vergroening. Bovendien zullen zij dit waarderen en meer producten afnemen (méér omzet). Eén groene filter haalt jaarlijks het volgende uit de lucht (gemiddeld):

  • CO2 opname – 22kg
  • Fijnstof opname 1,5kg
  • Ozon opname 500gr
  • NO2 opname 200gr 

  NIEUWS: Viridi Air sponsort PETPOWER4MISCHA

  19 juli 2021 - Duchenne (spierdystrofie) is een dodelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. De eerste verschijnselen zijn vaak al voor het tweede levensjaar zichtbaar. Op den duur kunnen de aangetaste spieren niet meer gebruikt worden. Viridi Air sponsort Team PetPower4Mischa gdurende DUCHENNE HEROES. Het team fietst in 7 dagen door 4 verschillende landen van Luxemburg naar het Drielandenpunt in Nederland. Er wordt geld ingezameld voor meer onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Door aantasting van de spieren in de borstkas ontstaan ademhalingsproblemen. Optimale luchtkwaliteit is daarom van levensbelang. Meer informatie over het gesponsorde doel >

  Gerealiseerde projecten die bijdragen aan schone lucht

  Lees op deze pagina over alle door Viridi Air gerealiseerde projecten. Een klein overzicht:

  1. Projectrealisatie “Holten (nabij snelweg A1)” (vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2021)
  2. Projectrealisatie fase 3 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (vrijdag 5 november 2021) 
  3. Projectrealisatie fase 2 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 30 januari 2021)
  4. Projectrealisatie “Viridi Air – Zorgboerderij ’t Opstapje” (zaterdag 12 december 2020)
  5. Projectrealisatie: fase 1: “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 5 december 2020)
  6. Projectrealisatie “De Groene Schakel” – (vrijdag 20 maart 2020).
  gezonde schone lucht netwerkclub

  Ga shinen met schone lucht. Het is de nieuwe trend!

  Door vervuilde binnen- en buitenlucht sterven jaarlijks, in Nederland, 12.000 mensen vroegtijdig en 100.000-en zieken (bron: Gezondheidsraad). Viridi Air streeft daarom een gezonde missie na; "....schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid van ons allemaal.....". Slimme, gezonde (duurzame) bedrijven begrijpen dat als je geeft om personeel er gezonde binnenlucht nodig is maar ook dat er rekening gehouden wordt met de buitenlucht en de eventuele uitstoot hierin. Soms is dit helemaal op orde bij bedrijven. Maar weet uw personeel en de maatschappij dit wel? Laat zien dat u hierin investeert! Het is ‘hot’, trendy en biedt voordelen: meer werknemerstevredenheid en - motivatie, een veilig gevoel, gezonder personeel, beter imago in de maatschappij en meer klanten.