Unieke luchtzuiverende bomen planten voor gezondheid en klimaat

Iedere boom haalt CO2 uit de lucht: goed voor het klimaat. Maar, wist je dat er bepaalde inheemse boomsoorten zijn die, naast CO2, ook bijdragen aan minder luchtvervuiling (o.a. fijnstof, NOx en chemische stoffen)? Viridi Air plant ze, namens bedrijven, in publiek toegankelijke natuurgebieden (België en Nederland) volgens de BBA-aanplantwijze. Zij ontvangen ook het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label en marketing exposure. Meedoen kan al voor slechts €5,- (ex btw) per geplante boom waarbij inbegrepen*:

* ook is het mogelijk om uitsluitend luchtzuiverende bomen te planten per verkocht product/dienst, een maatwerk partnership op te stellen, een boomplantdag met personeel te organiseren, teambuildingsdag en nog veel meer: neem contact op voor de mogelijkheden

Hoe zorgen inheemse luchtzuiverende bomen voor gezonde lucht?

Viridi Air plant in Nederland en België een gevarieerde selectie van inheemse boomsoorten waarvan bekend is (Wageningen Universiteit) dat ze de buitenlucht filteren van ongezonde stoffen, zoals fijnstof, vluchtige chemische stoffen (VOC’s) en NOx. Maar natuurlijk ook CO2, zoals iedere boom. Deze luchtzuiverende bomen worden als een mini-bos of juist in smalle (filter)stroken geplant in windrijke gebieden. Viridi Air werkt volgens de wetenschappelijk onderbouwde BBA-techniek zodat de bomen méér licht- en luchtcontact krijgen. Zodoende ontstaat een bovengemiddelde opname van luchtverontreiniging en CO2.   

In de projecten van Viridi Air neemt één (inheemse) luchtzuiverende boom uit de buitenlucht op (*):

CO2 opname (22kg)
Fijnstof opname (1,5kg)
Ozon opname (500gr)
NOx opname (200gr)
Ammoniak opname (53% van lokale verontreiniging)

* uitgaande van een gemiddelde volwassen boom

.....het is ook mogelijk om bomen te planten per verkocht product/dienst, teambuiling of personeelsuitje

Bedrijven die positief bij willen dragen aan het klimaat & minder luchtvervuiling kunnen zelf kiezen hoeveel bomen er geplant gaan worden. Dit kan al voor slechts €5,- (ex btw) per geplante boom. Er zijn diverse samenwerkingen mogelijk die verschillen qua hoeveelheid te planten bomen en eventuele marketing exposure. Het Schone Lucht-certificaat© & Schone Lucht-label is altijd inbegrepen.

Duurzaamheid, MVO en Sustainable Development Goals

Door als Viridi Air Partner de luchtzuiverende projecten te ondersteunen wordt direct bijgedragen aan duurzaam ondernemen, MVO en de volgende Sustainable Development Goals (SDG’s):

  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 13: Klimaatverandering tegengaan
  • SDG 15: Leven op het land
  • SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Transparant en betrouwbaar

Viridi Air werkt in Nederland en België nauw samen met betrouwbare partijen voor het vinden van unieke locaties waar luchtzuiverende bomen geplant kunnen worden. O.a. op natuurgronden van Staatsbosbeheer of lokale natuurverenigingen. De locaties waar de bomen geplant worden zijn toegankelijk via openbare, publieke wandelpaden. Met een unieke virtuele codering kunnen klanten van Viridi Air exact de bomen terug vinden op het natuurperceel die namens hen geplant zijn. Deze codering wordt ook op het Schone Lucht-certificaat© vermeld.

partners samenwerking staatsbosbeheer natuurvereniging.png

Wat voor Marketing Exposure is inbegrepen?

Binnen de meeste partnerships is promotie en exposure inbegrepen: o.a. via www.viridiair.nl en social media (LinkedIN):

  • Logo op de homepage www.viridiair.nl;
  • Vermelding in de partnerlijst/referenties;
  • Eigen bedrijfsprofiel op www.viridiair.nl waarin o.a. brochures en blogs geplaatst kunnen worden;
  • Viridi Air schrijft minimaal 1 x per jaar een maatwerk blog/story over het partner bedrijf of de product/dienstverlening. Publicatie ervan o.a. op social media (groot bereik en engagement);
  • Online netwerkclub inbegrepen;
  • Partners ontvangen leads en online verkeer via de digitale salestool;

Wat is het Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label?

Op het Schone Lucht-certificaat© staat vermeld dat het deelnemende bedrijf bijdraagt aan de Viridi Air buitenfilterprojecten voor het klimaat en gezonde lucht. Bovendien staat erin vermeld op welke locatie de bomen zijn geplant en zelfs waar op het perceel ze staan (middels een codering). Zo is voor iedereen 100% te traceren waar de bomen zijn geplant en eventueel ook te bezoeken. Het Schone Lucht-label is een beeldmerk dat hoort bij het certificaat en aangeeft dat op natuurlijke wijze wordt bijgedragen aan schone lucht en dat het deelnemend bedrijf Viridi Air Partner is. Het Schone Lucht-certificaat© & Schone Lucht-label zijn ideaal om te gebruiken in marketing & communicatie (o.a. website, digitale handtekening, offertes, enz). Het laat in één beeld zien dat jullie positief bijdragen aan verduurzaming, vergroening en schone lucht. Het certificaat wordt uiteraard ook als hardcopy aan jullie toegezonden. 

Schone Lucht-label algemeen 2024 www (Nederland)
Het Schone Lucht-label
Schone Lucht-certificaat voorbeeld - VDH Specialistische reiniging

Neem vrijblijvend contact op met ons...

contact opnemen met Viridi Air

Meer weten over Viridi Air, de partnerships, de unieke luchtzuiverende bomen, het Schone Lucht-certificaat©, wat we exact doen qua marketing exposure en nog meer voor jullie kunnen betekenen?

Wist je dat luchtvervuiling ook impact heeft op de kwaliteit van de binnenlucht?

Luchtvervuiling bestaat o.a. uit fijnstof en VOC’s (vluchtige gassen) en komt eenvoudig een gebouw/huis binnen. Het is binnen lastig om vervuilde lucht weer af te voeren met als resultaat dat de luchtkwaliteit daalt en de mens gezondheidsproblemen ervaart. In Nederland en België overlijden jaarlijks 20.000 mensen aan ongezonde lucht, 100.000-en worden er ziek van. Laten we er samen iets tegen doen! 

Meer bewustwording creëren en kennis delen voor schone lucht: Viridi Air sluit zich aan als Partner van IAQ Society

iaqsociety

IAQ Society is een non-profitorganisatie die meer gaat doen dan alleen technisch wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bieden. IAQ Society streeft ernaar om kennis om te zetten in preventief beleid ter bescherming van de menselijke gezondheid wereldwijd. Ze willen wereldwijd deskundige mensen met elkaar verbinden die een verschil kunnen maken op het gebied van binnenluchtkwaliteit. Viridi Air is groot voorstander van kennisdeling omdat het ook de basis vormt voor de bewustwording van schone lucht. Na bewustwording komen mensen pas in actie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen en CO2-compensatie

Bij Viridi Air gaat het om de impact die we hebben op onze planeet en maatschappij; voor de gezondheid en klimaat. Wij geloven in het belang van een gezonde combinatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)Duurzaam OndernemenCO2-compensatie. De luchtzuiverende bomen die we planten helpen niet alleen om de atmosfeer te zuiveren, maar dragen ook bij aan het herstel van ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering.