Wat houdt het Viridi Air Partnership in?

Iedere boom reduceert CO2; maar ooit gehoord dat unieke luchtzuiverende boomsoorten (ultra)fijnstof, NOx, VOC’s en ammoniak uit de buitenlucht kunnen filteren (en ook CO2 uiteraard)? Goed voor milieu, klimaat en gezondheid. Viridi Air plant deze bomen op verschillende eigen projectlocaties (België, Nederland & Frankrijk) volgens de wetenschappelijk bewezen BBA-techniek. Onze ambitie is om de wereld gezonder, schoner en groener te maken! Wees uniek en richt je naast CO2 ook eens op minder luchtvervuiling voor de maatschappelijke gezondheid. Om mee te kunnen doen is het nodig om Viridi Air Partner te worden en te voldoen aan onze toelatingscriteria (*). Binnen het Partnership is, voor eigen marketinggebruik, ook het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label inbegrepen en (optioneel) extra Marketing Exposure:

* bedrijven die met het Viridi Air Partnership willen meedoen dienen allereerst zelf voldoende bij te dragen aan duurzaamheid of direct aan schone lucht. Bijdragen kan met het een duurzaam bedrijfsbeleid/product/dienst of met producten/diensten die direct of indirect bijdragen aan schone lucht. . 

Hoe verwijdert Viridi Air fijnstof, NOx, CO2, VOC's en ammoniak uit de buitenlucht met luchtzuiverende bomen?

Viridi Air plant een gevarieerde selectie van boomsoorten, luchtzuiverende bomen, waarvan bekend is (o.b.v. wetenschappelijk onderzoek) dat ze bovengemiddeld goed de buitenlucht filteren van fijnstof, NOx, CO2, VOC’s en ammoniak. Die worden in smalle stroken (géén bosgebieden) in windrijk buiten stedelijk gebied geplant volgens de BBA-techniek: bodem, boom, architectuur. Deze groene filterstroken halen per jaar 1,5kg fijnstof, 22kg CO2, 500g ozon en 200g NO2 (stikstof) uit de buitenlucht. Deze unieke aanpak brengt met zich mee dat deze groene filters veel meer gaan zuiveren dan uitsluitend CO2. Belangrijke nevendoelen hierbij zijn de biodiversiteit verrijken (géén monoculturen), lokale impact vergroten (lokaal planten) en grondwaterniveaus verbeteren (dit werkt uitsluitend op voedingsrijke bodem).

Hoeveel neemt een luchtzuiverende boom gemiddeld op per jaar?
CO2 (22kg)
Fijnstof (1,5kg)
Ozon (500gr)
NOx (200gr)
Ammoniak (53% van uitstoot)

TIP: combineer uw business met het planten van luchtzuiverende bomen. Plant een boom per verkocht project, product of dienst? Samen met de klant impact maken.

Bomen planten? Waarom zijn wij de beste hierin....?

 • ……wij zijn de enige in Europa die met unieke boomsoorten, naast CO2, ook luchtvervuiling (fijnstof, NOx, VOC’s en ammoniak) uit de buitenlucht filteren
 • ……onze projecten dragen niet alléén bij aan het klimaat maar juist ook aan de gezondheid!
 • ……wij zijn de enige die altijd op nieuwe gronden (o.a. akkerbouw, weiland) bomen planten: dus niet op (bos)gronden waar onlangs bomen zijn gekapt!
 • ……omdat de opname van CO2, door onze unieke aanplantmethode wèl ruim 22kg per jaar absorbeert (de fotosynthese is beter door meer licht!)
 • ……wij nauwelijks uitval (sterfte) hebben van nieuw geplante bomen omdat wij altijd de bodemkwaliteit beoordelen alvorens te gaan planten
 • ……wij zeer biodivers aanplanten met grote variëteit in soorten en ook samenwerken met natuurclubs en imkers
 • ……wij planten lokaal, gewoon in Nederland, België en binnenkort ook in andere Europese landen
 • ……wij planten bomen voor de aankomende 100+ jaren, niet voor enkele jaren
 • ……wij werken uitsluitend samen met bedrijven die bijdragen aan schone lucht of een proactief duurzaam beleid hebben
 • ……wij werken niet samen met bedrijven die aan greenwashing willen doen
 • ……ieder deelnemend bedrijf ontvangt het Schone Lucht-certificaat©, -label en Marketing Exposure (niet verplicht)

Extra duurzaam impact maken, samen met de klant, door bomen te planten per verkocht product/dienst

Veel bedrijven kiezen er voor om steeds als een klant een product/dienst aankoopt een luchtzuiverende boom te planten. Een uitstekend marketingmiddel om samen met de klant bezig te zijn met jullie missie naar gezonde lucht, verduurzaming en vergroening. Bedrijven die dit willen kiezen meestal in overleg met Viridi Air een flexibel Partnership. Logisch want het is veelal niet bekend hoeveel producten/diensten er verkocht gaan worden.

Valor Services Group_logo

Valor Services Group plant met het Viridi Air Partnership luchtzuiverende bomen in Balen (België)

Valor Services Group heeft op 22 december 2022 samen met Viridi Air een mooi filterproject opgeleverd door het planten van ruim 250 luchtzuiverende bomen in een filterproject te Balen (België). In 2021 deden ze dit ook al samen met Viridi Air maar toen in Nederland. Door het meedoen in deze luchtzuiverende projecten willen zij steeds weer aandacht blijven geven aan duurzaamheid, vergroening en de importantie voor schone lucht. Lees het volledige nieuwsbericht van Valor Services Group.

Laten zien dat jullie bijdragen aan schone lucht en minder fijnstof, NOx, CO2, VOC's en ammoniak door het planten van unieke bomen.....

Schone Lucht label - algemeen - 2023 (www)
Het Schone Lucht-label

Het Schone Lucht-label en Schone Lucht-certificaat© is ideaal om te gebruiken in marketing & communicatie (o.a. website, digitale handtekening, offertes, enz). Het laat in één beeld zien dat jullie positief bijdragen aan verduurzaming, vergroening en schone lucht.

Voor welke bedrijven is een Viridi Air Partnership nuttig?

Het Viridi Air Partnership is nuttig voor bedrijven met duurzame producten, -diensten, -bedrijfsvoering, uitstootreductie & bedrijven die bijdragen aan schone binnen- / buitenlucht. Deze bedrijven worden uniek door duurzaamheid, vergroening en schone lucht middels maatschappelijk verantwoord ondernemen te combineren en zo positief impact te maken. 

boom planten
bomen planten
het planten van bomen

Wat levert het Viridi Air Partnership op?

 • Bijdrage leveren aan méér vergroening en schone lucht;
 • Verkrijgen externe erkenning (o.a. Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label) voor de bijdrage aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot;
 • Extra leads en online zoekverkeer;
 • In 1 oogopslag kunnen laten zien waar je voor staat met het Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label;
 • Beter voldoen aan Sustainable Development Goal 11 en 13 (SDG 11 en 13)
 • Méér doen dan CO2-compensatie;
 • Bijdragen aan duurzaamheid, vergroening en schone lucht;
 • Beter imago;
 • Uniek & onderscheidend;
 • Ondersteunen meer regelgeving en belangenbehartiging;
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);

Viridi Air werkt samen met de Schone Lucht Blogger-Vlogger

Viridi Air werkt samen met de Schone Lucht Blogger & -Vlogger voor meer bewustwording van schone lucht in de maatschappij. Zijn posts op LinkedIn creëren een gigantisch bereik onder een kwalitatief groot netwerk. Voor Viridi Air Partners schrijft hij jaarlijks één of méérdere posts met als doel om het product/dienst of bedrijf maximaal zichtbaar te krijgen. Uiteraard levert het naast views mogelijk leads op.

Meer bewustwording en kennis delen voor schone lucht: Viridi Air sluit zich aan als Partner van IAQ Society

iaqsociety

IAQ Society is een recent opgericht (april 2022) non-profitorganisatie die meer gaat doen dan alleen technisch wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bieden. Recentelijk zijn er steeds meer wetenschappelijke ontdekkingen gedaan over de negatieve effecten van vervuilde binnenlucht. IAQ Society streeft ernaar om die kennis om te zetten in preventief beleid ter bescherming van de menselijke gezondheid wereldwijd. Ze willen wereldwijd deskundige mensen met elkaar verbinden die een verschil kunnen maken op het gebied van binnenluchtkwaliteit. Viridi Air is groot voorstander van kennisdeling omdat het de basis vormt voor de bewustwording van schone lucht. Na bewustwording komen mensen pas in actie, zie de website van IAQ Society.

OC Verhulst ventilatie schone lucht

Orange Climate/OC Verhulst gaat 3-jarig Viridi Air Partnership aan

OC Verhulst, bekend van duurzame oplossingen op het gebied van het binnenklimaat, gaat de aankomende 3 jaar een Partnership aan met Viridi Air. Hiermee willen zij nog krachtiger laten zien zich in te zetten voor gezonde binnen- en buitenlucht. Lees het volledige nieuwsbericht over OC Verhulst.

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bomen planten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en zoek je een origineel plan? Denk dan eens aan de binnen- en buitenluchtkwaliteit centraal te stellen. Goed voor de gezondheid en het klimaat. Weet dat er in Nederland een bedrijf is, Viridi Air, dat jullie kan ondersteunen in MVO en positief bijdragen aan schone lucht. Iedereen kan meedoen maar een vereiste is dat het bedrijf aantoonbaar (jaarlijks) bijdraagt aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht. Alle activiteiten die Viridi Air realiseert zijn vooral gericht op minder fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en ook CO2. Méér informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het Viridi Air Partnership >>

co2 compensatie en bomen planten

CO2-compensatie

Viridi Air heeft een 100% groene en duurzame oplossing om de grote hoeveelheden CO2 te compenseren. De oplossing is dusdanig uniek ingericht dat juist ook enorme hoeveelheden fijnstof, NOx, VOC's en ammoniak uit de lucht wordt gefilterd. Zo wordt niet alléén het klimaat maar ook de gezondheid van de maatschappij verbeterd. Ieder bedrijf kan meedoen als Viridi Air Partner maar dient eerst zelf aan te tonen jaarlijks bij te dragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht. Méér informatie over CO2-compensatie en het Viridi Air Partnership >>

Co2 Neutraal

Viridi Air is 4e geworden in de verkiezing van Duurzaamste Bedrijf van Nederland!

9 december 2021 - Viridi Air is 4e geworden binnen de verkiezing van Duurzaamste Bedrijf van Nederland door Stichting Nederland CO2 Neutraal. De vakjury en publiek mochten gaan kiezen. Viridi Air is van de ruim 100 deelgenomen bedrijven knap 4e geworden. Méér lezen >>

Duurzaam ondernemen

De luchtkwaliteit in Europa is ondermaats. Alléén al in Nederland sterven ruim 15.000 mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit en 100.000-en worden chronisch ziek. Met name fijnstof & NOx is een probleem voor de gezondheid. De grote hoeveelheden CO2 zijn weer slecht voor het klimaat. Viridi Air heeft hier een 100% groene en duurzame oplossing voor maar werkt uitsluitend samen met bedrijven (Viridi Air Partners) die zelf aantoonbaar bijdragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht. Lees verder over duurzaam ondernemen en bijdragen aan een gezonde luchtkwaliteit en verbeteren van het klimaat. Méér informatie over duurzaam ondernemen en het Viridi Air Partnership >>

gezonde schone lucht minder vervuiling

Plant luchtzuiverende bomen voor ieder verkocht product/dienst

Veel bedrijven kiezen er voor om samen met klanten onze unieke luchtzuiverende bomen te laten planten. Bijvoorbeeld voor ieder verkocht product(en) of afgenomen dienst(en). Een uitstekend marketingmiddel om de klant bewust te maken van jullie missie naar gezonde lucht, verduurzaming en vergroening. Bovendien zullen zij dit waarderen en meer producten afnemen (méér omzet). Eén luchtzuiverende boom haalt jaarlijks het volgende uit de lucht (gemiddeld):

 • CO2 opname – 22kg
 • Fijnstof opname 1,5kg
 • Ozon opname 500gr
 • NO2 opname 200gr 

Gerealiseerde projecten die bijdragen aan schone lucht

Lees op deze pagina over alle door Viridi Air gerealiseerde projecten. Een klein overzicht:

 1. Project (België): Balen – filterstroken tbv fijnstof, vluchtige organische stoffen en verbrandingsgassen (donderdag 22 december 2023)
 2. Project (Nederland): Ossenisse (Zeeland) – 3 filterstroken op weiland van 1,5ha (10 november 2022)
 3. Projectrealisatie “Heijningen/A4” filterstroken aanleggen tbv afvangst fijnstof, stikstofdioxiden, CO2 (overige gassen) van het wegverkeer/snelweg A4 (28 januari 2022)
 4. Projectrealisatie “Raakeindsekerkweg Molenschot (nabij snelweg A58)” (vrijdag 17 december 2021)
 5. Projectrealisatie
 6. Projectrealisatie “Holten (nabij snelweg A1)” (vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2021)
 7. Projectrealisatie fase 3 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (vrijdag 5 november 2021)
 8. Projectrealisatie fase 2 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 30 januari 2021)
 9. Projectrealisatie “Viridi Air – Zorgboerderij ’t Opstapje” (zaterdag 12 december 2020)
 10. Projectrealisatie fase 1 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 5 december 2020)
 11. Projectrealisatie “De Groene Schakel” (vrijdag 20 maart 2020)
gezonde schone lucht netwerkclub

Ga shinen met schone lucht. Het is de nieuwe trend!

Door vervuilde binnen- en buitenlucht sterven jaarlijks, in Nederland, 12.000 mensen vroegtijdig en 100.000-en zieken (bron: Gezondheidsraad). Viridi Air streeft daarom een gezonde missie na; "....schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid van ons allemaal.....". Slimme, gezonde (duurzame) bedrijven begrijpen dat als je geeft om personeel er gezonde binnenlucht nodig is maar ook dat er rekening gehouden wordt met de buitenlucht en de eventuele uitstoot hierin. Soms is dit helemaal op orde bij bedrijven. Maar weet uw personeel en de maatschappij dit wel? Laat zien dat u hierin investeert! Het is ‘hot’, trendy en biedt voordelen: meer werknemerstevredenheid en - motivatie, een veilig gevoel, gezonder personeel, beter imago in de maatschappij en meer klanten.