Wat is CO2 compensatie nu eigenlijk?

Voor steeds meer bedrijven is CO2 compensatie een dominant punt op de agenda geworden. Vanuit een gezonde vooruitstrevende visie of juist vanuit bepaalde wetgeving. Maar wat is CO2-compensatie nu eigenlijk en draagt het bij aan de gezondheid of juist het klimaat?

  Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Hoe kijkt Viridi Air tegen CO2-compensatie?

  Viridi Air is van mening dat de grote hoeveelheden CO2-uitstoot terug gedrongen moet worden om het klimaat te verbeteren. Er wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat er meer is dan CO2 in de lucht en dat juist die stoffen een gezondheidsprobleem kunnen veroorzaken. We hebben het dan met name over fijnstof, ozon, NOx en ammoniak. Laatstgenoemde stoffen leveren een gezondheidsprobleem op. De 100% groene en duurzame oplossing die Viridi Air heeft levert een verbetering op van het klimaat en de gezondheid. Viridi Air werkt uitsluitend samen met bedrijven die zelf aantoonbaar bijdragen aan schone binnen- en/of buitenlucht.

  co2 compensatie
  Méér doen dan alléén CO2

  Om die reden zijn de projecten van Viridi Air veel breder en effectiever zodat naast CO2 ook andere verontreiniging uit de lucht wordt gefilterd. Viridi Air plant diverse bomen-/haagsoorten op unieke wijze zodat ze meer doen dan CO2. Viridi Air plant luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom-/haagsoorten (waarvan wetenschappelijk aangetoond dat ze bovengemiddeld goed de lucht zuiveren) op een unieke aanplantwijze zodat juist veel fijnstof, ozon, NOx, ammoniak uit de lucht wordt gefilterd. En uiteraard, het zijn boom-/haagsoorten dus CO2 wordt ook afgevangen.

  Natuurlijk en duurzaam

  Kortom wat wij doen is een natuurlijke en duurzame manier om de lucht te filteren van veel meer verontreiniging dan alléén CO2. Bedrijven die kunnen aantonen dat ze zelf ook bijdragen aan gezonde lucht voor personeel of maatschappij mogen hieraan meedoen. Dat gaat m.b.v. Viridi Air Partnerships. Er kan gekozen worden voor Viridi Air Partnerships met of zonder extra marketing exposure/promotie. Zie hiervoor het overzicht van alle Viridi Air Partnerships.

   Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Wat is CO2 compensatie?

   Iedereen is bekend met de CO2-uitstoot, het broeikaseffect, de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Toch?Deze problemen zijn allemaal met elkaar verbonden en de oorzaak is de mens. We dragen allemaal bij aan klimaatverandering met de keuzes die we maken. We kunnen allemaal bijdragen aan het beperken van onze rol in de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Bijvoorbeeld door duurzamer te leven. Of door CO2-compensatie.

   Veel activiteiten die we als bedrijf of particulier doen, zorgen direct of indirect voor het vrijkomen van CO2-gassen. Kleine veranderingen die je in je eigen leven aanbrengt maken wel degelijk een verschil. B.v. het huis energiezuiniger maken, bewuster eten (minder vlees, lokaal en seizoensgebonden). Gebruik duurzame vervoersmiddelen (elektrisch/waterstof). Door je CO2-voetafdruk te verkleinen, beperk je je rol in de opwarming van de aarde en klimaatverandering. We kunnen de CO2-uitstoot echter niet helemaal vermijden en het is moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor andermans acties. Maar iedereen kan wel de CO2-uitstoot compenseren. Bijvoorbeeld door elders bomen te planten of door projecten voor de opwekking van groene energie te ondersteunen.

   Waar CO2-compensatie toepassen?

   “….Eerst voorkomen, dan CO2-uitstoot compenseren…” – dat is de wijze waarop Viridi Air werkt. Om de persoonlijke CO2-voetafdruk te verkleinen, is het belangrijk om eerst te proberen onnodige CO2-uitstoot te voorkomen. Ten tweede kun je je richten op het compenseren van CO2-uitstoot die je niet echt kunt voorkomen. De CO2-uitstoot die je niet kunt vermijden of voorkomen, kun je compenseren.

   co2 compenseren

   Tips om CO2-compensatie te vermijden

   Meet je eigen CO2-voetafdruk, bijvoorbeeld via deze CO2-voetafdrukcalculator, om erachter te komen op welke gebieden je de CO2-uitstoot kunt compenseren.

   Vermijd het vliegtuig. Probeer een vakantiebestemming dichter bij huis te kiezen, die bereikbaar is per bus, trein of (elektrische en/of deel)auto. Even een simpele vergelijking: met een heel jaar duurzaam leven bespaar je dezelfde hoeveelheid CO2 die je uitstoot met slechts één vlucht naar je vakantiebestemming. Of met andere woorden: vliegen verdampt al je inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde te voorkomen want vliegen is gewoon ongelooflijk vervuilend.

   Verminder het eigen energieverbruik

   En bovendien: er zijn veel leuke reisbestemmingen dichter bij huis. Maak je huis energiezuiniger. Je hebt direct invloed op de CO2-uitstoot van het eigen energieverbruik. Verminder het eigen energieverbruik. Hoe? Lees deze tips voor een duurzame levensstijl. Gebruik groene energie. Een andere directe keuze die je kunt maken om de CO2-voetafdruk te verkleinen, is door te kiezen voor een groene energieleverancier in huis. Of door zonnepanelen op het huis te plaatsen. Eet minder vlees. Bij het productieproces van vlees komen veel broeikasgassen vrij. Door minder vlees te eten, beperk je direct je CO2-voetafdruk aanzienlijk.

   Manieren van CO2-compensatie

   Boomplantprojecten: de volgende stap is het compenseren van de door jou veroorzaakte CO2. Er zijn verschillende manieren voor CO2-compensatie. De belangrijkste is wel bomen planten! Bomen halen CO2 uit de atmosfeer en geven zuurstof af. Ze nemen CO2 op en geven zuurstof af. Klinkt geweldig, nietwaar? Bovendien slaan bomen CO2 op naarmate ze groter worden. Als ze volgroeid zijn, slaan ze geen extra CO2 meer op maar bomen houden de opgeslagen CO2 wel vast. Ze blijven wel zuurstof in de atmosfeer afgeven.

   Viridi Air en CO2 compenseren

   Ook Viridi Air plant boom-/haagsoorten om de hoeveelheid CO2 uit de lucht te filteren. Wat de projecten van Viridi Air uniek maakt is wel dat deze ingericht zijn om naast CO2 ook enorme hoeveelheden fijnstof, NOx, ozon en ammoniak uit de lucht te filteren.

   Milieuvriendelijke alternatieven

   Verminder activiteiten die CO2-uitstoot veroorzaken en vervang ze door milieuvriendelijkere alternatieven. Bijvoorbeeld: grijze energie (kolencentrales) vervangen door groene energie (windmolens). Investeer in groene energieprojecten. De ontwikkeling van de groene energiesector zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dat is dus een groene investeringsmogelijkheid. CO2-compensatie op wereldwijd niveau De reikwijdte van CO2-compensatie is wereldwijd. CO2-gassen verspreiden zich door onze hele atmosfeer.

   compensatie co2

   Hoe werkt CO2-compensatie? Sommige dingen kun je gewoon niet zelf doen. Bijvoorbeeld bomen planten als je in een appartement woont, of zelf een windmolen bouwen. Daarom is Viridi Air er om dit voor je te regelen. We bieden oplossingen voor CO2-compensatie. Weet echter dat Viridi Air projecten realiseert die gericht zijn op gezondheid en klimaat en dus ook fijnstof, NOx, ozon en ammoniak filtert.

   Hoe de CO2-uitstoot van het energieverbruik compenseren?

   Nogmaals, beter eerst CO2-uitstoot vermijden door het energieverbruik te verduurzamen en vervolgens het restant aan CO2-uitstoot compenseren. In je energieverbruik kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van groene energie, zoals energie van zonnepanelen of windmolens. Gasverbruik voor je cv, warm water of gasfornuis kan echter niet worden vergoed. Het is daarom beter om de installaties die gas nodig hebben te vervangen door een installatie die op stroom draait.

   co2-compensatie

   Waar CO2-uitstoot compenseren?

   Viridi Air creëert momenteel uitsluitend projecten in Nederland. Wij houden ervan dat alles transparant gebeurt en de klant ook kan komen kijken op locatie. Vandaar dat we alle projecten momenteel in Nederland inrichten. In de nabije toekomst zullen ook projecten in België worden gecreëerd.

    Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

    Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: