Minder scholen maken werk van ventilatie

“…..Het aantal scholen dat werk maakt van betere ventilatie lijkt te stagneren. De subsidie die hiervoor beschikbaar is werd in de afgelopen maanden nog maar 161 keer aangevraagd, terwijl heel veel scholen hun ventilatie nog moeten verbeteren en er nog 50 miljoen euro in de pot zit. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie kon eigenlijk tot eind januari worden aangevraagd, maar dat kan nu nog drie maanden langer, omdat er nog zoveel geld over is…..” (Bron: www.bnr.nl)

onderwijs en scholen ventilatie

Vocht tegen gaan in huis (tips)

“……..In de winter hebben we regelmatig last van een droge lucht in huis, onder andere door de verwarming die continu aanstaat. Maar er kan ook juist veel vocht in huis ontstaan. Een hoge luchtvochtigheid is niet alleen slecht voor de woning, maar óók voor je eigen gezondheid. Je kan er bijvoorbeeld hoofdpijn, slaapproblemen of longaandoeningen door krijgen. Het vocht kan overal vandaan komen en voor heel wat problemen zorgen. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken en de beste tips om vocht in huis te voorkomen. De juiste luchtvochtigheid ligt idealiter tussen 40 en 60 procent. Je kunt dit meten door de hoeveelheid waterdamp in de lucht te vergelijken met de hoeveelheid waterdamp die maximaal in de lucht kan zitten. De temperatuur en luchtdruk hebben daar zodoende invloed op……” (Bron: www.rtlnieuws.nl/)

vocht binnenklimaat

Ventilatie kennis moet groeien

“…….Met haar roep om nader onderzoek naar de verspreiding van aerosolen in de binnenruimte verscheen Bluyssen veelvuldig in de media. Nederlandse en buitenlandse nieuwszenders maakten items en het filmpje over de verspreiding van aerosolen ging de hele wereld over. “Naar aanleiding van dat filmpje werd ik benaderd door verschillende fabrikanten van mondkapjes en door consumentenprogramma Kassa. De opstelling die we gebruikten voor het testen van de verspreiding van aerosolen met behulp van zeepbellen hebben we toen omgebouwd. Met het nieuwe systeem dat met UV-licht gekleurde druppeltjes zichtbaar maakte, hebben we vervolgens mondkapjes getest.” Ook vanuit wetenschappelijk hoek was de belangstelling groot. De samenwerking met ziekenhuizen die daaruit voortkwam, is onmisbaar. Want in haar SenseLab kan Bluyssen aerosolen en luchtstromen weliswaar diepgravend onderzoeken, maar met virusdeeltjes kan en mag zij er niet werken omdat medisch-wetenschappelijk onderzoek aan strenge richtlijnen gebonden is…..” (Bron: www.tudelft.nl/stories/articles/we-moeten-nu-het-hiaat-in-kennis-over-ventilatie-oplossen)

ventilatie kennis moet groeien

Worden CO2 meters binnenkort verplicht in het huishouden?

“…..Met een CO2-meter kun je nauwkeurig de CO2-concentratie binnen verschillende soorten ruimtes en gebouwen controleren en bewaken. Doormiddel van het meten van de CO2 in de lucht kan worden beoordeeld of de situatie in een bepaalde ruimte veilig is. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een werkplek, woongelegenheid of horecagelegenheid. Belangrijke zaken zijn dan correcte ventilatie van de ruimte en de bewaking van de hoeveelheid CO2 in de ruimte. CO2-meetapparatuur geeft een nauwkeurige controle van de luchtkwaliteit in huis. Maar gaat zo’n CO2-meter verplicht worden in het huishouden?…” (Bron: www.waldnet.nl)

co2 meters verplicht

Bronckhorstschool wil betere ventilatie

“……De medezeggenschapsraad van de Bronckhorstschool heeft het college van B & W vragen gesteld over de ventilatie op de basisschool. Er is namelijk geen apart systeem. Ventilatie vindt plaats door ramen en deuren open te zetten. Het rijk stelt geld ter beschikking om ventilatie te verbeteren, maar slechts voor 30% van de kosten. Noordwijk wil dat niet aanvullen. B & W lieten eerder weten dat alle basisscholen voldoen aan de eisen van ventilatie en bovendien de Bronckhorstschool in 2025 gerenoveerd gaat worden. De medezeggenschapsraad maakt zich zorgen en verwijst naar diverse onderzoeken. De raad wil daarom weten of er metingen op de 40 jaar oude school zijn verricht. De rijksbijdrage is toegewezen, de raad wil weten of er criteria hiervoor zijn die er op duiden dat de ventilatie niet voldoet. Verder willen ze weten of er voor de renovatie al concrete plannen zijn. Ze vragen om een versnelde procedure voor de aanleg van een ventilatiesysteem…….” (Bron: www.bollenstreekomroep.nl)

school wil betere ventilatie

Scherpere controles op fijnstof en roetfilterfraude vanaf 1 juli 2022

“…….Vandaag gaf de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar goedkeuring aan strengere controles om fraude met roetfilters te kunnen opsporen. Vanaf 1 juli 2022 zal een deeltjestellertest (PN-meting) ingezet worden tijdens de jaarlijkse autokeuring voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht). Daarmee wordt België voorloper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude. Eind 2019 werd het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan goedgekeurd om het klimaat en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarmee werd het engagement gegeven om acties te ondernemen voor een betere luchtkwaliteit. “Dat vertaalt zich nu onder meer in het verminderen van de uitstoot van roetfilterdeeltjes. Er is lang gesproken over de roetfilterfraude, wij pakken ze nu aan. Gezien een roetfilter 95% tot 99% van de deeltjesuitstoot verwijdert, heeft dit een significante impact op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben overlegd met de andere regio’s en advies ingewonnen van de Europese Commissie”, duidt minister Peeters…….” (Bron: www.nnieuws.be)

Scherpere controles op fijnstof en roetfilterfraude vanaf 1 juli 2022

Ventilatiesystemen in scholen. Is het de investering waard?

“…….Ventilatie is het nieuwe toverwoord in het debat rondom corona. Waarschijnlijk terecht. Wetenschappers stellen al langer dat er voldoende reden is om aan te nemen dat beter ventileren een van de belangrijkste maatregelen is die genomen moet worden. Dat advies leek tot nu toe gericht aan dovemansoren, maar dat lijkt veranderd nu dat het onderwijs toch weer – voor de derde keer – dicht moest. Maurice de Hond wees ruim een jaar geleden al op het belang van aerosolen. Toen werd hij nog weggezet als fantast – of iemand die bewust het nationale coronabeleid wil ondermijnen. Inmiddels is de toon milder: in de media is de afgelopen week uitgebreid aandacht besteed aan het belang van goede ventilatie in het onderwijs. Zo kan een vierde (of vijfde, of zesde) sluiting van de scholen hopelijk voorkomen worden. Maar niet alleen in het onderwijs is ventilatie belangrijk. Ook in verpleeghuizen, vergaderzalen of cafés zou het goed zijn om betere ventilatiesystemen te installeren. Alle plekken waar meerdere mensen samenkomen in een ruimte zijn in principe ‘gevarenzones’……” (Bron: www.nieuws.nl)

Ventilatiesystemen in scholen. Is het de investering waard

Tata Steel vergunning kwijt voor de oven door onduidelijkheid risico’s

“……Tata Steel is de vergunning voor een nieuw te plaatsen oven kwijt. Omwonenden van het bedrijf hadden een rechtszaak tegen die vergunning aangespannen. De rechtbank in Haarlem stelt vast dat de nieuw te plaatsen oven leidt tot een hogere productie en meer uitstoot van lood en nikkel. De rechters zijn het met de dorpsraad van Wijk aan Zee eens dat de provincie Noord-Holland had moeten onderzoeken welke gevolgen die extra uitstoot zal hebben voor de omgeving. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de rechtbank de vergunning voor de oven vernietigd……” (Bron: www.telegraaf.nl)

Tata Steel vergunning kwijt voor de oven door onduidelijkheid risico's

Onder de loep bij Milieudefensie: 29 grote Nederlandse CO2-uitstoters

“………De bazen van 29 grote Nederlandse bedrijven krijgen vandaag een brief in de bus van Milieudefensie waarin zij worden opgeroepen om binnen drie maanden een ‘concreet en haalbaar’ klimaatplan te presenteren. Net als bij de gewonnen klimaatzaak tegen Shell, wil de milieuorganisatie deze ondernemingen dwingen hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs: 45 procent minder CO2 in 2030……..” (Bron: www.volkskrant.nl)

Onder de loep bij Milieudefensie 29 grote Nederlandse CO2-uitstoters

Een op drie gemeenten trekt portemonnee voor betere ventilatie op school

“…….Eén op de drie gemeenten in Gelderland helpt scholen met gemeentelijk geld om de ventilatie in schoolgebouwen op orde te brengen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland.33 gemeenten gaven antwoord op de vragen en daaruit bleek dat elf gemeenten de portemonnee hebben getrokken. Onder meer Arnhem, Barneveld, Lochem, Nijkerk, Oude IJsselstreek en West-Betuwe hielpen scholen vanuit de gemeentelijke financiën. “Wij vinden dat we ook een verantwoordelijkheid hebben in het kader van de volksgezondheid en dragen daarom 20 procent van de totale kosten bij”, zo laat de gemeente Lochem weten……” (Bron: www.gld.nl)

ventilatie onderwijs in Gelderland

Als mijn dochter van 4 al begrijpt wat greenwashing is, is het dan niet gewoon natuurlijk gedrag?

greenwashing

Mijn dochter komt enthousiast met een tekening aanlopen waar ze een ‘mens’ op heeft getekend. Het is de bekende Kop-Voeter. Deze trotse vader kijkt haar content aan en zeg dat ze een fantastische tekenaar is. Blij loopt ze verder maar na 6 stappen loopt ze ineens zelfverzekerd terug.
“….deze moet naar het musssewum papa…”

Pesterig en direct als ik ben vraag ik haar:
“…denk je echt dat mensen van heinde en ver komen kijken en gaan betalen voor een museum om jouw schilderij te bewonderen?….”
Aarzelend kijkt ze me aan maar is vastberaden dat mensen haar schilderij mooi vinden.

Mooier maken dan het is.
We zien dat allemaal wel eens bedrijven doen.
Ik ga niemand afkraken maar wel wat duidelijk maken over de volgende groep bedrijven:
Bedrijven die bomen gaan planten alléén om CO2 te compenseren.
Omdat ze gehoord hebben dat het klimaat moet verbeteren.
Dat als je bomen gaat planten het positief werkt naar de maatschappij en je winst ervan gaat groeien.
Dit heet “Greenwashing” en is hetzelfde als een ‘kopvoeter’ in het museum leggen.

De praktijk werkt namelijk anders. De maatschappij ziet liever bedrijven die eerst zelf aan de bron aanpassingen treffen voor minder uitstoot en bijdragen aan de gezondheid.
De rest kun je met groen compenseren. Dat is prima.
Weet dat je met groen (bomen) naast het klimaat ook de gezondheid kunt verbeteren?

Dat is precies waar Viridi Air zich in onderscheidt:
Alléén voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze jaarlijks bijdragen aan schone binnen- en of buitenlucht planten we bomen;
Wij planten de bomen in filterstroken (dus geen bosgebieden) dusdanig ingericht dat ze vooral fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2 uit de lucht filteren;
Met Viridi Air draag je dus bij aan gezondheid en klimaat;

Schone lucht! Natuurlijk voor elkaar!
Ken jij bedrijven die zowel gezondheid en klimaat belangrijk vinden? Wij komen graag met ze in contact een tag is heel lief.

#schonelucht #luchtvervuiling #mvo

Schone Lucht-certificaat© Van Nimwegen Ventilatie (2022-2023)

Van Nimwegen Ventilatie voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Van Nimwegen Ventilatie draagt bij aan de gezondheid en het klimaat via het Viridi Air Partnership (goud). Dit doen ze o.a. door Viridi Air luchtzuiverende bomen te laten planten in de 100% groene en duurzame buitenfilterprojecten. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 door luchtzuiverende bomen planten op een unieke aanplantwijze, volgens de BBA-techniek.

Chauffeur klaagt over slechte ventilatie in bus vol met kinderen

“……..Op tientallen bussen van De Lijn in de regio’s Diksmuide, Oostende en Brugge zijn er problemen met de ventilatie. Nu omikron wilder om zich heen begint te slaan én het drukke schoolvervoer na de kerstvakantie weer op gang komt, is voor één chauffeur de maat meer dan vol. “Ik zit machteloos achter het stuur van mijn bus, terwijl ik het heel graag correct zou doen. Voor mijn reizigers”, klinkt het. Vooruit is alvast van plan om bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) te bevragen over het ventilatieprobleem…..” (Bron: www.kw.be)

slechte ventilatie in bus met scholieren

Ventilatie nog steeds niet geregeld op scholen

“…….De basisscholen en middelbare scholen gaan vandaag weer open. Maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie nog niet op orde, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. In het NOS Radio 1 Journaal een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn en een gesprek met Sven Annen, lid van het Platform Perspectief Jongeren, een commissie die het ministerie van Onderwijs adviseert……..” (Bron: www.nporadio1.nl)

Ventilatie scholen

CO2-uitstoot laagste in historie bij nieuwe voertuigen

“…….Het marktaandeel van hybride en elektrische wagens samen kwam vorig jaar op vergelijkbare hoogte als dat van dieselwagens. Dat leert een analyse van de automarkt in 2021 van de sectorfederatie Febiac. Die elektrificatie heeft ook een impact op de uitstoot van het wagenpark. Nooit was de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die in ons land worden ingeschreven zo laag, leert een analyse van de Belgische automarkt in 2021 van de sectorfederatie Febiac……..” (Bron: De Tijd / www.detijd.be)

co-uitstoot historisch laag bij nieuwe voertuigen

Edegemse school installeert luchtreinigers

“……….De Edegemse basisschool OLFA Elsdonk is samen met de Universiteit Antwerpen een onderzoek gestart naar de effectiviteit van luchtreiniging in schoolgebouwen. Daarvoor worden luchtreinigers en meters in alle klassen geplaatst. “Het is een symbolische plaats om mee te beginnen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). Iets minder dan een jaar geleden werd basisschool OLFA Elsdonk opgeschrikt door de aanwezigheid van de Britse variant van het coronavirus. Een moeder die op skivakantie ging, verspreidde die via haar dochter en 5.000 mensen in Edegem en Kontich moesten in quarantaine. Nu willen de gemeente en de school er dus werk van maken om zoiets in de toekomst te vermijden, zeker nu de omikronvariant in opmars is. Vandaag neemt OLFA al twintig luchtfiltratietoestellen in gebruik voor een periode van zes maanden en het project zal volgende week ook aan alle andere scholen in de gemeente worden aangeboden……..” (Bron: www.gva.be)

corona deltavariant luchtreiniger

De gevolgen van een strijd tussen burger, politiek en toekomst. Wijsheid komt met der jaren!

lucht-ventilatie

Huilend trekt ze haar pop uit de auto om vervolgens aan de hand van haar moeder mee richting het grote gebouw te gaan. “…veel ramen hè mama?…..” klinkt het tussen het snikken door. Haar moeder draait haar hoofd wat krampachtig, ook van de spanning.

“I love you ‘moppie’…..” (bijnaam van dochterlief). Ze veegt de tranen van Moppie af. Wetend dat ze er straks ook tegen zal vechten op het toilet. In de entree mag ze direct een grote clown omhelzen terwijl moeder haar aanmeldt bij de balie van de longafdeling.
“…loop je met me mee…..?” vraagt een vrouw in witte jas en klompen. Samen lopen ze naar de longarts die vandaag de uitslagen bespreekt van haar longfoto’s.
“…Gaan jullie maar lekker zitten zegt de longarts…” terwijl hij het dossier er rustig bij pakt. Hij leest nog wat en vervolgens zegt hij tegen de moeder dat alle onderzoeken van afgelopen jaren uitwijzen dat uitsluitend de slechte luchtkwaliteit 100% debet is aan de huidige conditie van haar longen. Die zijn te fragiel om nog 2 jaar mee door te leven.

Die woorden waren niet heel verrassend. Toch is het een klap.
Moppie speelt rustig met haar eigen pop terwijl moeder het nieuws op zich in laat werken. Ze mogen even ‘pauze’ nemen in de wachtruimte. Na een uurtje komen ze terug bij de longarts en wordt besproken wat ze vooral ‘NU’ kunnen doen.
“…gezien de geografisch vervuilde regio waar jullie wonen kan ik voor nu niets anders adviseren dan voor de gezondheid van jullie kind te kiezen en te verhuizen naar schoner gebied. Totdat er beschikbaarheid is voor transplantatie. De longen zijn momenteel blijvend aangetast waarvan slechts 30% nog werkt. Die zullen vervangen moeten worden. 30% is te weinig voor een gezond leven. Hoe bizar het ook mag klinken: voor jullie is het nu tijd om te handelen. Voor de vervuilende industrie in jullie regio was het dat al 40 jaar geleden. Wijsheid komt met der jaren……”

Kan jullie organisatie aantonen dat ze wèl kiezen voor een gezonde toekomst met schone binnen- en of buitenlucht?
Dan mogen jullie Viridi Air Partner worden en meedoen met onze unieke groene filterprojecten.
Doe het nu. Kies het gezonde pad!

#fijnstof #luchtvervuiling #schonelucht

Elektrisch deelvervoer voor minder CO2 uitstoot

“…………..Een recent stuk van Het Parool bevestigde dat het wegverkeer verantwoordelijk is voor maar liefst 21 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Minder rijden op fossiele brandstoffen heeft dus een directe impact op het klimaat. Elektrisch deelvervoer biedt een veelbelovende oplossing om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Uit een recent onderzoek van SHARE NOW,  de Europese marktleider op het gebied van free-floating autodelen, blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders autodelen nu al ziet als een duurzame mobiliteitsoptie……………” (Bron: managersonline.nl)

Elektrisch deelauto - auto delen CO2 uitstoot

CO2 uitstoot beperken en E-commerce

“…………Albert van Roekel van Descartes bespreekt de vraag hoe bedrijven op een milieuvriendelijkere manier pakketten kunnen thuisbezorgen in een wereld waarin het aantal online bestellingen door klanten alleen maar toeneemt.

Bedrijven investeren steeds meer in het milieu. Waar in 2019 6,9 procent van de bedrijfsinvesteringen bestemd was voor het milieu, was dat in 2020 14,4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Een flinke stijging dus en dat is maar goed ook. De CO2-uitstoot gaat in rap tempo omhoog. Maar één keer eerder was de toename groter dan dit jaar.

Vanaf nu moet het écht anders, maar hoe doe je dat binnen e-commerce waar het aantal online bestellingen alleen maar toeneemt? Hoe houd je rekening met het milieu als er iedere week meer pakketten verstuurd worden? Er zijn tal van mogelijkheden om te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor moeder natuur, maar biedt ook mogelijkheden voor groei op de lange termijn. Denk aan het investeren in duurzame vervoermiddelen zoals emissieloze vrachtwagens of fietsbezorgers. De meeste winst behaal je echter op het gebied van thuisbezorgen met milieuvriendelijke leveringsopties………………..” (Bron: customerfirst.nl)

ecommerce en co2 uitstoot beperken

Onderwijs veilig heropenen (Corona/pandemie/ventilatie) ?

“…..Maandag gaan de scholen weer open. Nu het OMT een nieuwe besmettingsgolf voorspelt door de heropening, leeft de vraag: hoe kan het onderwijs weer veilig van start gaan? Vier knelpunten.

Goede ventilatie

Corona verspreidt zich via minuscule deeltjes in de lucht (aerosolen). Goede ventilatie helpt om deze verspreiding tegen te gaan. ‘Dat hebben meerdere wetenschappelijke publicaties aangetoond’, zegt natuurkundige Detlef Lohse, verbonden aan de Universiteit Twente. Hij verwijst naar ‘het wonder van Staphorst’. Het dorp, met een vaccinatiegraad van rond de 60 procent, stond enkele maanden geleden nog te boek als een coronabrandhaard. Maar sinds scholen eind oktober ‘air cleaners’ in de klas hebben geplaatst, een soort ventilatiezuilen die de lucht zuiveren van fijnstof en aerosolen, is het aantal besmettingen onder de basisschooljeugd drastisch gedaald……..” (Bron: De Volkskrant).

onderwijs ventilatie corona

BoerBurgerBeweging hekelt continue gebrekkige communicatie kabinet: ‘Het belang van ventilatie ontbreekt’

“…..De BoerBurgerBeweging is niet blij met de gebrekkige communicatie vanuit het kabinet. Nu de scholen binnenkort weer heropenen is het belangrijk om het belang van goed ventileren duidelijk naar scholen te communiceren. Helaas doet het kabinet dit opnieuw niet. Eigenlijk gebeurt dit al de gehele crisis niet…..” (Bron: Dagelijkse Standaard – online)

Het belang van ventilatie ontbreekt

Droge lucht voorkomen door te ventileren?

’s Winters is de lucht binnen droger. De centrale verwarming is meestal de boosdoener. Zou het helpen om het raam gewoon open te zetten?

Gerard Busman heeft de volgende vraag. “In de winter heb ik veel last van droge lucht. Natuurlijk kan ik een luchtbevochtiger kopen. Maar is het niet simpeler om gewoon meer te ventileren, vooral als de luchtvochtigheid buiten hoog is?” (BRON: Helpt ventileren tegen droge lucht? – KIJK Magazine)

droge lucht voorkomen door ventilatie

Van alles wat je binnen krijgt mag je kritisch zijn. Eten en drinken: “ja tuurlijk”…maar dat is slechts 25% van het totaal….wat is die andere 75% dan?

vervuilde lucht - fijnstof - eten en drinken

(Deze post gaat over #fijnstof #vervuildelucht en #gezondheid) Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws dat we gezond moeten eten/drinken en veel moeten bewegen. Zeker nu het nieuwe jaar is gestart: helemaal actueel. Ik zie kritische mensen (steeds meer) die heel graag willen weten wat ze eten. En dan bedoel ik dus de ingrediënten.

Laatst vertelde iemand me: “…alles waar palmolie in zit eet ik niet meer…”.
Zo’n opmerking roept vragen op. En dat is precies waar ik vrolijk van word.
Ik begin zelfs te lachen om zo’n opmerking (sorry).
“…hoezo doe je er zo luchtig over? Ik meen het palmolie is ongezond!….” kreeg ik letterlijk te horen.

En dat geeft me de kans om een punt te maken die ik niet goed begrijp. Dus zeg ik: “……jij bent dus duidelijk kritisch op wat je allemaal eet voor een optimale gezondheid? Heel goed. Doe ik ook. Maar wist je dat je in 24uur tijd veel meer gewicht aan lucht eet dan vaste of vloeibare voeding? Door te ademen eet je dagelijks 10-13 kilo lucht (!) en qua vaste en vloeibare voeding is het slechts 3,1 kilo….We mogen dus best wel wat kritischer worden over wat we inademen naast wat we eten of drinken. En aangezien we meer binnen dan buiten zijn: begin eens met de binnenlucht.….”

Heb jij hier ooit al eens over nagedacht?

Schone Lucht-certificaat OC Verhulst (2022/2023)

OC Verhulst voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2022/2023) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is OC Verhulst een Partner van Viridi Air (Platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage OC Verhulst (2022/2023)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten OC Verhulst voldoet aan de beoordelingscriteria (“product”) luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 1 januari 2022.

Het product gamma van OC Verhulst bestaat uit luchtbehandelingskasten (LBK). De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

Lees het verhaal van Bennie Geurts die overtuigd was van het nut van een luchtreiniger door het zien van de vervuilde filters na 3 weken!

luchtreiniger airdog Mesys

Soms moet je eerst de positieve resultaten zien voordat je het gaat aanschaffen. Zeker als het grote probleem onzichtbaar is en er (nog) geen klachten zijn. Dat ondervond Bennie Geurts van Mesys Industrial Air Systems BV.

Martin Zetten, van van Airdog benelux is een Partner bij Viridi Air en adviseert bedrijven om de binnenlucht te optimaliseren met luchtreiniging:
“….wat het systeem van Airdog uniek maakt is het duurzame: filters kunnen zelf gereinigd en hergebruikt worden. Dat scheelt uiteraard kosten maar heeft ook 0 impact op het #klimaat….” aldus Martin.

Ik vraag aan dhr. Geurts (directeur/eigenaar van MESYS) waarom hij de Airdog heeft aangeschaft:
“…eigenlijk hadden wij geen klachten maar Martin adviseerde ons de luchtkwaliteit te meten en een aantal weken de Airdog luchtreiniger uit te testen. Ons kantoor is gelegen nabij de werkplaats waar gelast wordt en spuitwerk plaats vindt. Daar komt veel #fijnstof en vluchtige organische stoffen vrij. Het personeel is daar beschermd tegen inademing van deze ongezonde stoffen maar volgens Martin was de kans groot dat een deel van die verontreiniging ook binnen het kantoor komt. Hoewel wij dit totaal niet geloofden had hij toch gelijk. De eerste metingen waren ‘te hoog’. Na inschakeling van de #luchtreiniger kwam de luchtkwaliteit weer binnen de normen. Wat ons vooral overtuigde waren de vervuilde filters. Die waren binnen 3 weken zwart van de vervuiling. Toen schrokken we want die rommel ademen we dus continu in. Na de test hebben we de luchtreiniger dus direct aangeschaft….”

N.B. Voor de luchtmeting is gebruikt van de Aeros van Airspect (ook een partner van Viridi Air).

Heb jij ooit wel eens getest wat je allemaal inademt, op kantoor of elders?

AQ International – schone lucht en duurzaamheid

aqinternational-schonelucht

AQ international is Partner bij Viridi Air omdat dit helemaal in hun missie past: extra bijdragen aan vergroening, verduurzamen en schone binnen- en buitenlucht. Samen met Stijn Van Eemeren hebben het over het bedrijf, de klanten en mooie projecten.

Het verduurzamen en reconditioneren van luchtbehandelingskasten is iets waar AQ International veel op inzet. Ze streven naar gezonde gebouwen en helpen om het energieverbruik van de HVAC installaties te reduceren en dit steeds gecombineerd met een korte terugverdientijd.

Ik was benieuwd naar de bevinden van een klant en sprak met AccorInvest:
“……Accor Invest is een hotel eigenaar en operator met meer dan 800 hotels wereldwijd. Ze is steeds op zoek naar oplossingen om het comfort van de gasten optimaal te houden en duurzaamheid na te streven. Voor dit project heeft AQ International een verbetering van het comfort voor de gasten kunnen combineren met een energiebesparing die voor vermindering van CO2 uitstoot zorgt. De voorbije jaren tonen nog maar eens aan dat een goede en gezonde ventilatie heel belangrijk is…..”.

Ik vroeg Stijn van Eemeren wat ze precies gedaan hebben in het hotel?
“…om energiezuinigheid, bedrijfszekerheid, weinig onderhoud en geluidsoverlast in te perken hebben we de volgende zaken aangepast: Ventilatiekanalen gereinigd (betere luchtkwaliteit en energiebesparing). De ventilatie volledig terug ingeregeld zodat de verse lucht toevoer en afvoer gebeurt waar het nodig is.
Nieuwe warmterecuperatie geplaatst tussen afvoer en toevoer lucht. De huidige ventilatoren vervangen door energiezuinige EC fans…..”

Houden jullie bij nieuwe investeringen ook rekening met duurzaamheid en eventueel ook de gevolgen voor de algehele luchtkwaliteit?

#ventilatie#fijnstof#luchtkwaliteit

Viridi Air is 4e geworden in de verkiezing voor Duurzaamste Bedrijf van Nederland!

Viridi Air is 4e geworden binnen de verkiezing van Duurzaamste Bedrijf van Nederland door Stichting Nederland CO2 Neutraal. Viridi Air is van de ruim 100 deelgenomen bedrijven knap 4e geworden. Een deel van de stemmen wordt door het publiek gegeven (thuis stemmers) en een ander deel door de vakjury bestaande uit de volgende leden:

 • Marianne Van Keep: Chief Sustainability Officer at Verstegen Spices & Sauces B.V.
 • Maurits Groen: Ondernemer (o.a. WakaWaka, Kipster, WholyGreens, Ignite.Now)
 • Merijn Tinga: Campaigner, Author,  TEDx Speaker, Biologist, Surfer
 • Antonie Langelaan: Specialist HSSE / lid CCvD bij SKAO EQUANS Nederland

Schone Lucht-certificaat ruimte/gebouw Mabo Invest

Tijdens de ruimtecertificatie op schone lucht & de luchtanalyse in de ruimte is een score behaald van 90 punten en het maximaal aantal van 5 sterren (categorie: uitstekend). Ze mogen daarom het Schone Lucht-label gebruiken en het Schone Lucht-certificaat©. Voor iedere aanvrager die een voldoende behaald op de ruimtecertificatie schone lucht wordt ook 1 luchtzuiverende boom geplaatst in een buitenfilterproject van Viridi Air. Voor een duurzame, groene en schone toekomst:

Schone Lucht-certificaat© Genano België (2021-2022)

Genano België voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Genano België een Partner geworden van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Avelution (2021-2022)

Avelution voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Avelution een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Inscentives Europe (2021-2022)

Inscentives Europe voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Inscentives Europe een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Elka Air (2021-2022)

Elka Air BV voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Elka Air een Partner geworden van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Easyflex (2021-2022)

Easyflex voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“organisatie”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Easyflex een Partner geworden van Viridi Air (platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Valor Services Group (2021-2022)

Valor Services Group voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Valor Services Group een Partner geworden van Viridi Air (platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Falmec Nederland (2021-2022)

Falmec Nederland voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Falmec Nederland een Partner geworden van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Ventilatie Reiniging Nederland (2021-2022)

Ventilatie Reiniging Nederland voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Ventilatie Reiniging Nederland een Partner geworden van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Met luchtreiniging kun je foodwaste bestrijden en voedselveiligheid maximaliseren

bluezone luchtreiniging schonelucht

“….Optimale luchtkwaliteit draagt ook bij aan de bestrijding van food-waste en voedselveiligheid….”. Je zult je vast afvragen wat ermee wordt bedoeld want wat hebben die twee met elkaar te maken?

Welnu, het gaat over het tegen gaan van het over-rijpen van en de ontwikkeling van schimmels op groenten en fruit. Dat willen we toch liever niet!? Heb je wel eens nagedacht wat er achter de distributie van AGF-producten zit? Waarom fruit nooit overrijp in de winkel terecht mag komen? Terwijl de tijd tussen de oogst en boodschappentas varieert van enkele dagen tot meerdere weken, zelfs maanden! De juiste temperatuur en luchtkwaliteit tijdens transport, opslag en overslag beïnvloedt de houdbaarheid en kwaliteit. Heel kort door de bocht gaat het erom dat gisten, #schimmels en bacteriën zo min mogelijk in aanraking mogen komen met fruit. Dit voorkomt risico van bederf.

Wist je dat de meeste AGF-producten gedurende rijping (= gelijk aan het vervalproces) van nature ethyleen “uitademen”. Sommige soorten doen dat meer dan andere (b.v. appels, avocado’s en peren). Bovendien is er ook een verschil in gevoeligheid (Bananen, avocado’s, blad-sla zijn bijvoorbeeld heel gevoelig). Ter verduidelijking: het rijpen van bananen wordt gedaan door de nog groene bananen bloot te stellen aan ethyleen gas. Ethyleen is een “hormonaal” gas wat rijping van een product aanjaagt. Vandaar dat ethyleen ook zo veel mogelijk uit de lucht moet worden gehaald tijdens het transport en/of opslag om zo het rijpings-/vervalproces te vertragen en dus de houdbaarheid te verlengen. 

Onze Partner Bluezone Solutions houdt zich met name bezig met het tegengaan van fruitbederf middels #luchtreiniging (Intensieve UV-C Irradiatie) van schimmels, virussen en bacteriën en het uit-oxideren van ethyleen gas door gebruik te maken van (Intensieve UV-C Oxidatie technologie).
Niet met #ventilatie, want Bluezone wil juist de kostbare gekoelde of verwarmde lucht binnen houden. Dit gaat niet alleen de strijd aan tegen de risico op voedselbederf, maar draagt ook direct bij in de reductie van energiegebruik/ uitstoot van CO2.
De Intensieve UV-C irradiatie technologie leent zich ook voor gebruik in discotheken of kroegen waar het vrijwel onmogelijk is om te voldoende te ventileren.

Viridi Air heeft een klant van ze gesproken (Veritά Exotische vruchtenhandel) die door toepassing van dit systeem de producten langer kon bewaren en hun uitval van 45% tot slechts 5-10% wist te verminderen.

Mooi toch? Samen maken we de wereld een stukje schoner en duurzamer!

Lees het verhaal van Miranda: luchtreiniging tegen een verstopte neus, huisstofmijt en allergenen

luchtreiniging Bmedic

“…..ik was heel sceptisch voor de aanschaf van een #luchtreiniger…..” vertelt Miranda mij. Ik heb telefonisch contact met haar om de eerste ervaringen te weten te komen.

Ze werkt al jaren in het ziekhuis en heeft last van continue verkoudheid, chronische sinusitis/permanente neusverkoudheid, nasaal spreken, slechte nacht rust, bijna continu verstopte bijholtes, met als resultaat vermoeidheid gedurende dag.
Om de klachten enigszins te verlichten gebruikte ze neussprays. Dat werkte in haar geval minimaal.
“…wat heb je nog meer gedaan om de klachten te verlichten?….” vraag ik haar.
“…via een collega ben ik in contact gekomen met BMEDIC (Peter van der Burg) die me de luchtreiniger – Monarch Clean Air – heeft geadviseerd. Het toestel zou de nadelige effecten van #huisstofmijt en allergenen uit de lucht filteren.
Ik was sceptisch maar besloot er één aan te schaffen. Eigenlijk direct de volgende dag al merkte ik verschil. Na een paar maanden waren bijna alle klachten weg en voelde mijn #gezondheid veel sterker….”

Bmedic is een Viridi Air Partner en naast het optimaliseren van de binnenlucht zijn ze ook bewust van de noodzaak aan duurzaamheid, vergroening & schonere buitenlucht. Vandaar de samenwerking met Viridi Air.

Weet jij welke stoffen deze Monarch – luchtreiniger nog meer uit de binnenlucht filtert?

Alle verandering begint met inzicht….

avelution - schone lucht duurzaamheid

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording groter. Maar hoe zorgen we nu voor een gezonde lucht?
 
draaijer+partners is een projectmanagement bureau welke de focus heeft op slimmere, veiligere en gezondere gebouwen. Het continu monitoren van gebouwen en het geven van inzicht over de prestaties draagt bij aan de bewustwording en verbetering van de gebouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat schone lucht invloed heeft op onze gezondheid en prestaties (o.a. ziekteverzuim, productiviteit). Ondanks alle onderzoeken en de bewezen impact op gezondheid en veiligheid is er nog te weinig aandacht voor de #luchtkwaliteit.
 
“….alle verandering begint bij inzicht…..” zegt Bram Schats me van Avelution: “…..als we niet weten of iets slecht is kunnen we het ook niet verbeteren. Wij leveren daarom een systeem welke inzicht geeft in de luchtkwaliteit van veelvoorkomende verontreinigingen en vertelt wat je kunt doen om het te verbeteren (incl. rapportages). Zo maken we gebouwen duurzamer, gezonder en slimmer. #Duurzaamheid en #gezondheid zijn belangrijke kernwoorden van ons, vandaar ook dat we samen met Viridi Air hier meer aandacht voor creëren en luchtzuiverende bomen op een duurzame wijze planten….”

Ventileren binnen de kinderopvang (Airmaster)

ventilatie kinderopvang

Onze dochters hebben jaren op een kinderdagverblijf gezeten. Als je daar binnen kwam dan was de geur vaak al zeggend genoeg voor de matige #ventilatie. Ik begrijp dat niet zo goed want het is niet netjes naar personeel en ook niet naar de klant (ouders).
 
Airmaster, een Viridi Air Partner, vertelde mij dat ze de laatste tijd steeds meer aanvragen krijgen van kinderdagverblijven.
Nathalie Duquesne vertelt hierover: “…juist binnen kinderdagverblijven is het belangrijk om te zorgen voor een gezond binnenklimaat. In slecht geventileerde ruimtes blijven ziekteverwekkers langer in de lucht hangen waardoor baby’s en peuters sneller ziek worden. Eén van onze klanten (Korein) biedt een kwalitatieve kinderopvang met veel aandacht voor duurzaamheid, hygiëne en gezondheid. Diverse ruimtes werden voorzien van decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning om een optimale #luchtkwaliteit te garanderen. Elke unit is onafhankelijk functionerend. Er kunnen 1 of meerdere sensoren aangesloten worden, zoals bv. een CO2-sensor, een vluchtige organische stoffen-sensor, een vochtsensor of een bewegingssensor. Zo wordt in elke afzonderlijke ruimte voor een optimaal binnenklimaat gezorgd zonder hoge energierekeningen en met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk………”
 
Ken jij een kinderdagverblijf dat wel wat meer mag doen aan de luchtkwaliteit? Stuur mij geheel anoniem een bericht of tag het hieronder. #kdv

Gaat deze moderne aanpak voor Viridi Air de prijs van Duurzaamste Bedrijf van Nederland opleveren? Stem ook mee!

duurzaam groen prijs

Ouderwets => #CO2 compenseren met bomen in het buitenland met bedrijven die niet schoner gaan werken;
Modern => op een slimme, biodiverse en duurzame manier vooral schadelijke stoffen zoals fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2 uit de lucht filteren met bomen in Nederland. En uitsluitend met bedrijven die jaarlijks aan kunnen tonen dat ze bijdragen aan schone binnen- en of buitenlucht;

Met deze moderne aanpak is Viridi Air eind 2019 begonnen.
Wij kiezen bomen die beter de buitenlucht filteren tegen o.a. fijnstof.
Ook de aanplantwijze is bepalend: buitengebieden (veel wind) en in stroken (filterstroken).

Sinds de zomer van 2020 zijn we commercieel en inmiddels al 100 Partners aan ons verbonden.
Voordat bedrijven mee mogen doen vragen we hen om aan te tonen hoe ze aankomend jaar met een product, dienst of bedrijfsbeleid bijdragen aan schonere binnen- / buitenlucht.
Schonere leaseauto’s, schoner binnenklimaat (#ventilatie, #luchtreiniging), schoner productieproces, medewerkers vaker de fiets laten pakken, enz.

Een aanpak die ook door de jury van Duurzaamste Bedrijf van Nederland ter ore is gekomen.
Gaat Viridi Air het Duurzaamste Bedrijf van Nederland worden?
Er is een publieksprijs en een prijs die door de jury wordt toegekend.
En jij kan ons helpen naar die 1e plek.
Stem op ons (Viridi Air) of op één van de andere bedrijven.
Hoe kun je stemmen? Via de link in de comments. Het stemmen duurt 5 seconden Geen aanmelding vereist.

Duurzaamheid, vergroening en schone lucht krijgen steeds meer de aandacht staat?

boflora luchtreiniging duurzaamheid vergroening

“…..heb jij planten op kantoor? Lees dan deze post en doe er je voordeel mee.….”

Je zult vast al wel eens gemerkt hebben dat de hoeveelheid water bij planten voor problemen kan zorgen. De problemen resulteren in #schimmels. En die komen in de binnenlucht terecht.

Een groot facilitair dienstverlener (Facilicom Group) kwam ook deze problemen tegen en daarbij vonden ze de maandelijkse kosten van planten te hoog. Zij wilden het op een zo natuurlijk mogelijk manier oplossen en tegen minder kosten:
“…..in de zoektocht naar een oplossing kwam ik terecht bij BoFlora. Die hebben luchtzuiveraars met stijlvol artificial groen en tegen een beter tarief. We zijn nu af van de talloze bezoekjes van mensen die planten moesten onderhouden. Qua #duurzaamheid willen we in de hele keten werken aan zo min mogelijk km’s. Ook dat hebben we nu bereikt…”

Onze Viridi Air Partner van Boflora (Coen Oostelbos) legt uit dat duurzaamheid, vergroening en schone lucht de kernwaarden zijn van het bedrijf. Vandaar ook de samenwerking met Viridi Air om jaarlijks luchtzuiverende bomen te plaatsen. Ze zien steeds meer klanten die vragen om duurzame oplossingen “….onze luchtreinigers passen goed in zo’n strategie….”

Merk jij ook dat duurzaamheid, vergroening en schone lucht steeds meer in de aandacht staat?

Van fijnstof word je niet ziek!

van fijnstof word je niet ziek

Wat veel mensen niet weten is dat je van #fijnstof absoluut NIET ziek wordt.
Dat klinkt tegenstrijdig als je de media mag geloven. Toch is het zo.

Fijnstof zijn kleine zwevende deeltjes die je niet ziet.
Je ademt ze in en deels komen ze in de longen.

Van fijnstof word je niet ziek, nee: DOODZIEK!
Er is een hele reeks onaangename dodelijke ziektes die je ervan op kan lopen.
Daarom is het belangrijk dat er minder fijnstof ontstaat of dat er oplossingen zijn om het weg te filteren voor jouw gezondheid.
Fijnstof zweeft binnen gebouwen maar kan ook via de buitenlucht binnen komen.

Viridi Air plant op diverse locaties in Nederland luchtzuiverende bomen op een unieke wijze om de buitenlucht te filteren.
Door deze techniek filteren we vooral fijnstof, ammoniak, NOX, ozon maar ook CO2 uit de buitenlucht.
Dat is groen, #duurzaam en draagt bij aan #schonelucht.
Viridi Air werkt uitsluitend samen met bedrijven die al positief bezig zijn met lucht.
Dat kan ook met een bedrijfsbeleid: door b.v. medewerkers te verbieden met de auto naar werk te gaan, het ventilatiesysteem structureel te reinigen,…enz.
Wees creatief en gezond voor personeel en maatschappij. Wij denken met jullie mee 😊.

Heb jij trouwens een idee hoeveel (gewicht) fijnstof je inademt op een jaar tijd?

Zo zie je maar weer: uitzichtloos kan heel duurzaam, groen en schoon zijn

groningen mark climate

Uitzichtloos over een stad kijken (b.v. in Groningen).
Herken jij dat?
 
Je ziet een groot gebouw en bovenop staan altijd luchtbehandelingskasten.
Wat nu als je een hotel hebt met dakterras? Dan wil je de gasten niet naar de luchtbehandelingskasten laten kijken èn je wilt ze binnen de optimale #luchtkwaliteit bieden.
 
Voor die uitdaging stond General Manager, Niek Strous van The Market Hotel by WestCord te Groningen. Hij vertelt dat het systeem vooral de gewenste temperatuur moest opleveren voor de gasten en niet te complex aangelegd.
 
Via HOMIJ Technische Installaties komt hij in contact met Mark Climate Technology die al meer van dit soort maatwerkprojecten heeft verricht. Ze besluiten de luchtbehandelingskasten in een nis in te bouwen met loopbrug zodat ze steeds goed bereikbaar zijn voor service, onderhoud & uit het zicht van de gasten zijn. In dit project komt #duurzaamheid ook nadrukkelijk terug door restwarmte terug te winnen wordt een enorme energiebesparing opgeleverd.
 
Voor Mark Climate Technology speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de business. Dat is ook de reden dat ze aangesloten zijn bij Viridi Air: jaarlijks luchtzuiverende bomen planten om actief te blijven in duurzaamheid, vergroening en schone lucht.
 
Zo zie je maar weer: uitzichtloos kan heel duurzaam, groen en schoon zijn.
Ook herkenbaar?

Schone lucht, duurzaamheid en vergroening verbinden bedrijven met elkaar voor een gezonde toekomst!

brug tussen schonelucht

“…bij veel bijdrages die je op LinkedIn tegen komt staat een product/dienst centraal terwijl het om de klant draait, toch? Waarom doen we zaken met elkaar? Wat is de brug tussen klant en leverancier?….”

Ik vroeg onze Viridi Air Partner – Baaijens UV-C Solutions of ik eens met een klant (Van Ree Accountants) van ze mag contacten over de reden van zaken doen met elkaar.

Van Ree legt uit dat ze voor haar medewerkers en bezoekers naast de standaard maatregelen en desinfectie middelen extra maatregelen wilden treffen om zo een schone en veilige omgevingslucht te creëren:
“in 5 vergader/ontmoetingsruimtes in zowel Barneveld als Leersum hebben wij de SteriWhite Air Q115 UV-C luchtdesinfectie units laten plaatsen. Voor ons was het duurzame doorslaggevend, ze verbruiken weinig stroom, bevatten geen filters die vervangen moeten worden en de lampen gaan lang mee”.
En waarom wilde Baaijens eigenlijk Viridi Air Partner worden?
“eigenlijk om diezelfde doorslaggevende reden. Wij van Baaijens hebben in de kernwaarden naast schone lucht zowel #duurzaamheid als vergroening hoog in het vaandel staan. Dat sluit perfect aan bij alles waar Viridi Air voor staat. Partner worden was dus een logische stap. Met de buitenfilterprojecten en de luchtzuiverende bomen die we jaarlijks planten dragen we ook bij aan schone buitenlucht (MVO) en mogen wij trots het Schone Lucht-label uitdragen.” aldus Lydia Van der Wielen.

Zo is de cirkel weer rond 😊 en de brug tussen beide gelegd: schone lucht, duurzaamheid en #vergroening. Het verbindt bedrijven met elkaar voor een gezonde toekomst!

Nederland (is) was koploper als het gaat om gezonde schone lucht

koploper met schone lucht

“……als het gaat om goede wetgeving ten bate van de #luchtkwaliteit is Nederland koploper. Nergens anders is de lucht zo gezond als hier en is het zo goed geregeld. Fijn toch!?……”

In Nederland sterven jaarlijks 18.000 mensen aan vervuilde lucht.
In Europa zijn dat er 800.000 en Wereldwijd 8,8 miljoen.

Jaar in jaar uit……
Dat is veel!

Maar zijn wij dan echt koploper met onze wetgeving?
“….neen! Absoluut niet….”
In het verleden liep onze overheid wel vóór op het buitenland.
Echt waar! Maar dat is lang geleden.
Inmiddels hebben onze buurlanden gezondere wetgeving met strikte handhaving.
Als je daar (b.v. ) te weinig ventileert heb je de kans dat ze je bedrijf laten sluiten.
In Nederland is matige wetgeving en handhaving.
Ik vind dat vreemd.
Iedereen heeft een (basis)recht op gezonde lucht.
En soms is die wetgeving nodig om bedrijven hiernaar te laten handelen.

Maar, ik ben een positieve jonge vent en altijd op zoek naar de uitzonderingen.
Bedrijven die wèl dat gezonde basisrecht snappen voor personeel en/of maatschappij. Voor hen planten we ook nog eens luchtzuiverende bomen.
Die kleuren immers mooier!
Die bedrijven wil ik in de aandacht zetten! (o.a. hier op #linkedIN).

TAG –> hieronder een bedrijf dat wèl actief bezig is met gezonde binnen- en of buitenlucht creëren voor klanten/personeel/maatschappij en wie weet schrijf ik er binnenkort een leuk stukje over hier op LinkedIn.

Schone Lucht-certificaat© Puri4 (2021-2022)

Puri4 voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Puri4 een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Keukenventilatiesystemen, duurzaamheid en schone lucht

medtrading ventilatiesysteem schone lucht

Wist jij dat een keuken qua binnenlucht vaak ongezonder is dan andere ruimtes? Het is echt zo en komt door o.a. verbrandingsgassen en vetten. Maar hoe zit het qua #duurzaamheid, warmterugwinning?

Die vraag legde Playdôme Roosendaal weg bij onze Viridi Air Partner (MEDTrading) die actief is met keukenventilatiesystemen.
Medtrading heeft n.a.v. deze vraag een nieuw systeem ontwikkeld dat zowel rekening houdt met een gezond binnenklimaat als ook warmteterugwinning.
dhr. Elmiri van Medtrading legt uit: “….we hebben Werelds eerste energie terugwin systeem speciaal ontwikkeld voor restaurantventilaties. Bestaande technieken (#WTW + filters) raken verstopt en gaan gepaard met groot onderhoud. De teruggewonnen energie kan worden terug geleverd aan het pand in de vorm van verwarming en/of verkoeling. De teruggewonnen energie kan naar batterijen in het luchttoevoerkanaal of via een warmtepomp naar bijvoorbeeld vloerverwarming en/of het tapwater systeem. ERS is het eerste heavy duty warmtewisselaar dat overweg kan met hoge concentratie vetten en roet. Een restaurant kan door gebruikt van het ERS systeem gemiddeld 85.000kWh per jaar terugwinnen en hergebruiken. Door het gebruik van het ERS systeem bespaar je niet alleen op je energiekosten maar verlaag je ook nadrukkelijk je CO² footprint door. Voordelen: Eenvoudige installatie, Constant rendement, Gemiddeld 85.000kWh per jaar, Bestand tegen hoge concentratie vetten / roet, Geen extra onderhoud, Terugverdientijd < 3 jaar……”

Ik heb contact gehad met Playdome en zij vertelden me dat voor hen het grote voordeel is dat het binnenklimaat weer gezond wordt en energie terug wordt gewonnen. Gezien alle klimaatdoelstellingen vonden zij dat heel belangrijk.

Heb jij ooit al eens nagedacht om een gezond #binnenklimaat te realiseren met een duurzame visie?

Welke filter werkt bij jou het beste? De mentale of de mechanische?

schone lucht filter

Ik vraag mijn gesprekspartner Peter: “Hoe gaat het met jouw mentale #filter? Is deze duurzaam genoeg voor de toekomst?”. Ik zeg hem dat we in een gekke tijd leven tegenwoordig.
 
Hij kijkt me ietswat vragend aan? 
“ik bedoel ballast die je energie kost, die je bezig houd op een manier waar je niet vrolijk van wordt, waar je slecht van slaapt en eigenlijk niet meer optimaal door functioneert. Ben jij in staat om dat weg te filteren?”
Peter begrijpt wat ik bedoel en zegt: “nee, mijn filter is soms verzadigd of werkt niet goed, dat merk ik meteen. Dan heb ik een wat mindere dag”
 
En zo is het met filters die de binnenlucht reinigen ook vertel ik hem: een structureel goed functionerend en #duurzaam filter is daarom erg belangrijk.
 
Nu was ik laatst bij de IKEA in Utrecht en wat zag ik: ze maken gebruik van filters van FILTECH Nederland B.V. ! En die zijn weer Viridi Air Partner. De technisch medewerker die rondloopt spreek ik aan:
“waarom de filters van Filtech?”
“omdat bij ons duurzaamheid, vergroening en schone binnenlucht zo enorm belangrijk zijn. Filltech loopt daar in vooruit: de filters gaan langer mee, bevatten minder afval, minder energieverbruik & minder filterwisselingen”.
 
Welk filter werkt bij jou het beste? 
De mentale of mechanische?

Spirair luchttechniek: passie voor schone lucht

Foto Spirair luchttechniek

Passie voor schone lucht delen van vader op zoon.
Dat zijn mooie bedrijven met kennis en visie!
 
Hoe vaak zie je dat nog tegenwoordig?
Opa start een bedrijf en heeft uiteindelijk een gedeelde passie met schoon- & vervolgens kleinzoon?
 
Ik ken zo’n bedrijf: Spirair Luchttechniek.
Twee weken geleden was ik een dagje op de Energie Beurs in de Brabanthallen en kwam ik schoonzoon (Arend-Jan Pothoven) en kleinzoon (Dennis Pothoven) tegen.
Eerlijk is eerlijk,…..niet heel spontaan: we hadden er afgesproken.
#Ventilatie is hun passie, als kennisdelende groothandel voor o.a. warmteterugwinning en ventilatie. Naast dat ze actief zijn met schone lucht sprak ik ze over #duurzaamheid en #vergroening.
Twee belangrijke thema’s voor hen om het verschil te maken.
We spraken o.a. over gevoelige thema’s zoals de gasprijs, die in het kader van verduurzaming weleens een positief effect kan hebben.
 
Duurzaamheid en vergroening. Dat is ook de reden dat ze aangesloten zijn bij Viridi Air en jaarlijks meedoen met het planten van luchtzuiverende bomen.
Werken aan een nieuwe toekomst: van vader op zoon en wellicht weer verder want Dennis is onlangs vader geworden.
 
Familiebedrijven zijn duurzaam en toekomstgericht.
Werk jij er ook graag mee samen?

Abalco Group: schone lucht, verduurzaming en vergroening

zuivere schone lucht Abalco Group

Als ik mijn telefoon opneem hoor ik direct een enthousiaste ondernemer (Job Verschoor) die al gezien heeft dat ik uit Etten-Leur kom. Hij komt er ook wel eens. Zo begint ons gesprek. En daar houd ik van.

Na een tijdje probeer ik het gesprek op te pakken waarvoor we zouden bellen. Ik sta inmiddels op de speaker en Marcel Klomp (management lid van Abalco) schuift ook aan.

“..wat doet Abalco Group precies?..” vraag ik hen want eerlijkheidshalve kende ik ze (nog) niet.

“..we zijn een brede duurzame dienstverlener voor koel, en warmte technische installateurs op componentniveau voor o.a. coaten, industrieel reinigen, revisie, renovatie, upgraden (vervangen onderdelen) van HVAC
gerelateerde zaken. Bij het upgraden moet je denken aan mechanische componenten die we energiezuiniger maken. Duurzaamheid en schone lucht staat centraal in ons bedrijf en dienstverlening.
We gebruiken zelf zo min mogelijk milieubelastende producten en in ons eigen bedrijf zijn de 3 panden/hallen voorzien van zonnepanelen en rijden we zo veel mogelijk met elektrisch vervoer (heftrucks) maar ook
de personenauto’s. Ons klantenbestand is heel divers gezien we veelal voor Multinationals / Installateurs werken, met andere woorden voeren we onze disciplines uit bij de klant van onze opdrachtgever.
De dienstverlening die vaak plaats vindt zijn: Technische reinigingswerkzaamheden conform HACCP/BRC/IFS e.t.c. wet en regelgeving in de voedingsmiddelen industrie. Revisie en renovatie werkzaamheden

In de HVAC sector en het volledig ontzorgen van koeltorens en verdampingscondensors ook in de toekomst chemievrij ! Als we een aanvraag krijgen die in onze optiek (kennis/praktijkervaring) duurzamer kan en minder belastend voor het milieu zal zijn zullen we dit altijd bij de klant adviseren. Met onze brede duurzame kennis en achtergrond kunnen we bedrijven veel verder helpen dan uitsluitend het oplossen van de klantvraag…”

Geboeid zit ik te luisteren en vind het geweldig hoe Abalco verduurzaming, schone lucht en vergroening door de bloedvaten van het bedrijf heeft lopen. Een voorbeeld zijn ze. Ik vraag hem of ze tips hebben voor andere bedrijven die nog niet zo duurzaam en schoon zijn.

“..begin er mee want je zult uiteindelijk gewoon moeten. Stop niet je kop in het zand. Het kan ook in kleine stapjes! Maar begin ermee nu zijn er bovendien nog gunstige subsidies. Weet dat het ook veel oplevert! Imago, maar ook in het behouden en krijgen van nieuwe klanten (o.a. aanbestedingen). Door nu ook Viridi Air partner te worden dragen we zelf ook nog actief bij aan schone lucht met duurzame vergroening in de Viridi Air buitenfilterprojecten. Met het Schone Lucht-label en Schone Lucht-certificaat kunnen we dit ook actief uitdragen naar onze klanten..”

Ik vind dit een fantastische visie en de moeite die zij steken in een duurzame toekomst is in mijn optiek ook qua winstgevendheid zeer interessant. Ik doe namelijk eerder zaken met bedrijven die een schone, groene en duurzame visie hebben.

Prijs speelt dan een kleinere rol (terwijl mijn moeder een Zeeuw is..).

Hoe zie jij dit?

Heb jij kinderen die naar school gaan? Hoe is de luchtkwaliteit daar geregeld?

luchtkwaliteit scholen

“…#onderwijs en #luchtkwaliteit een hot topic?….”

Ik vroeg onze Viridi Air Partner Fellowes Brands waarom ze partner zijn bij ons en of ik eens iets meer mag weten van hun klant: Leo Kanner Onderwijsgroep Locatie: Oegstgeest, Nederland.

Het is namelijk een gedateerd gebouw met weinig #ventilatie. Met open ramen kunnen uitlaatgassen het binnenklimaat extra belasten. Dat moet voorkomen worden en anderzijds is verantwoordt investeren belangrijk.

“….alle lokalen zijn voorzien van AeraMax 4 Pureview luchtreinigers van Fellowes. Er waren géén bouwkundige of installatietechnische aanpassingen nodig en de machines maakten voor onze leerlingen géén storend geluid. Dit is voor ons van groot belang. De metingen tonen ook dat de ingeblazen lucht veel schoner is. …” aldus de projectleider

“…We zijn gerustgesteld nu er maatregelen genomen zijn. Zelfs na een paar weken, merk ik als leraar dat de lucht frisser is en minder bedompt. De leerlingen merken ook het verschil. Het geeft een gerust gevoel dat de leerlingen weer veilig terug naar school kunnen…” aldus een docent.

De reden dat Fellowes Brands een Viridi Air Partner is geworden? “….Viridi Air zorgt voor meer bewustwording rond de luchtkwaliteit en draagt ook actief bij aan het verbeteren hiervan door het plaatsen van de duurzame luchtzuiverende bomen…” aldus Anouk Huijgens

Heb jij kinderen die naar school gaan? Hoe is de luchtkwaliteit daar geregeld?

Schone Lucht-certificaat© BMair International BV (2021-2022)

BMair International BV voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is BMair International BV een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Luchtreiniging in Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, locatie De Grote Kerk

Wilminktheater-Enschede - luchtreinigers voor schone lucht

…Vorige week sprak ik een klant van een Viridi Air Partner. Interessant verhaal over de werking & nut van #luchtreinigers in de praktijk…”

Onze Viridi Air Partner (Euromate BV) is actief met het schoon en veilig maken van de binnenlucht op een duurzame manier. Duurzaam, omdat de luchtreinigers weinig stroom verbruiken, een lange levensduur en filterefficiëntie hebben en bijdragen aan betere luchtkwaliteit. Vanwege de aandacht voor duurzaamheid werken ze samen met Viridi Air.

Ik sprak vorige week één van hun klanten: Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, locatie De Grote Kerk. Dit leek me, zeker gezien de actualiteit, een leuke situatie om eens mee in contact te komen. Ik belde met Marco Rouw – Manager Productie

“…kun je wat meer vertellen over de reden waarom jullie met de luchtkwaliteit aan de slag zijn gegaan en waarom de keuze is gevallen op Euromate….”? vroeg ik hem.

“…onze ventilatiecapaciteit bij de locatie Grote Kerk was beperkt, dat wilden we verbeteren als ook de kans op verspreiding van virussen minimaliseren. De luchtreinigers van Euromate zorgen voor betere luchtcirculatie, verwijderen fijnstof en bovendien halen ze virussen uit de lucht. Dat laatste hebben ze door een onafhankelijk testinstituut uit laten zoeken en certificeren. Ik heb vóóraf metingen gedaan en nà installatie van de luchtreinigers. De metingen geven aan dat de hoeveelheid en #fijnstof sterk verlaagd zijn. Het draait er bij ons vooral om dat mensen weer een fijne avond kunnen hebben en weer onbezorgd veilige schone lucht kunnen inhaleren. Dat mensen weer kunnen genieten van een leuke avond ….” aldus Marco.

Meer weten van dit theater en de samenwerking? Kijk op de referentiecase via de link in de opmerkingen hieronder.

Schone Lucht-certificaat© Qcleaners (2021-2022)

Qcleaners voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Qcleaners een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Stulz Groep BV (2021-2022)

Stulz Groep BV voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Stulz Groep BV een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Stem op ons want Viridi Air is genomineerd tot Duurzaamste bedrijf van Nederland!

Co2 Neutraal

Ook dit jaar is er weer een officiële vakjury van Stichting Nederland CO2 Neutraal die het Duurzaamste bedrijf van Nederland gaat kiezen en Viridi Air is hiervoor genomineerd. Jij kan een stem op ons uitbrengen via Stemmen – Duurzaamste bedrijf van Nederland (onderaan de pagina of gebruik de zoekfunctie en onze bedrijfsnaam). Een stem op ons geeft aan dat je ons steunt in méér schone lucht, duurzaamheid en vergroening. Het stemmen werkt met 1 simpele klik.

De prijs gaan zij uitreiken op het event van stichting Nederland CO2 Neutraal op 9 december. De vakjury bestaat uit de volgende leden:

 • Marianne Van Keep: Chief Sustainability Officer at Verstegen Spices & Sauces B.V.
 • Maurits Groen: Ondernemer (o.a. WakaWaka, Kipster, WholyGreens, Ignite.Now)
 • Merijn Tinga: Campaigner, Author,  TEDx Speaker, Biologist, Surfer
 • Antonie Langelaan: Specialist HSSE / lid CCvD bij SKAO EQUANS Nederland

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Arco Luchttechniek (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Heerlijkverwarmen.nl voldoet aan de toelatingscriteria “product” voor “Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen – luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen”. De positieve beoordeling is verricht op 30 oktober 2021. Informatie die o.a. gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op: Arco Luchttechniek | Afzuigkap | Afzuiginstallaties | Airconditioning

Schone Lucht-certificaat© Arco Luchttechniek (2021-2022)

Arco Luchttechniek voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Arco Luchttechniek een Partner geworden van Viridi Air (platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Pas als je je wortels kent en zuiver houdt kan je groeien

wortels boom schone lucht duurzaamheid en vergroening

“…..mag ik de order noteren?….” vraagt de verkoper in een meubelzaak.
“…..natuurlijk niet…” zegt Jeanine.

Afgelopen weken hebben Jeanine en Leo meerdere winkels bezocht op zoek naar gezonde meubels. Ze willen een duurzamer en gezonder huis creëren. Haar man heeft Astma en is erg gevoelig voor verontreiniging.
Laatst is hen geadviseerd alléén meubels in huis te nemen die géén vluchtige organische stoffen uitstoten. Die zijn giftig en slecht voor de gezondheid. Ze vraagt de verkoper naar de chemie die in de meubels zit en naar de VOC-waardes: “…nog nooit van gehoord….geen idee wat je bedoeld….”
Jeanine en Leo besluiten elders te gaan kijken.

Jeanine had zich eerder al verdiept in de vluchtige stoffen die meubels uitscheiden (uitdampen) en is enorm geschrokken dat het Überhaupt mag. Gewoon in Nederland.
“….je weet toch Jeanine, we zijn in Nederland erg goed in te praten over duurzaamheid, vergroening en schone lucht maar concreet doen we liever niks. Ja, als het direct geld in het laatje brengt….dan weer wel….” irriteert Leo zich.
Jeanine zucht eens diep en vraagt zich echt af: “..…juist door in te zetten op #duurzaamheid, #vergroening en #schonelucht maak je het verschil op concurrenten en wordt je onderscheidend? Toch?….”

Pas als je je wortels kent en zuiver houdt kan je groeien.

Schone lucht en duurzame vergroening komt niet vanzelf aanwaaien

bomen planten voor schone lucht

“….beste Jan-Joris, ik zie steeds op LinkedIn berichten van je over #schonelucht. Maar wat doen jullie nu eigenlijk? Groetjes Ferdinand….” staat in een bericht die ik ontvang via LinkedIn.

Ik besluit hem te bellen i.p.v. een bericht te sturen en leg uit dat Viridi Air staat voor een gezonde toekomst.
“…er wordt veel gesproken over HOE we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren maar er wordt weinig concreet gehandeld, dat moet echt anders. We moeten meer zelf gaan DOEN om de luchtkwaliteit te verbeteren: zowel in de binnen- als de buitenlucht…” leg ik Ferdinand uit.

Bedrijven die aan kunnen tonen dat ze jaarlijks concreet bijdragen aan schone binnen- of buitenlucht (met een product, dienst of bedrijfsbeleid) mogen aansluiten als Viridi Air Partner en meedoen in een bijzonder duurzaam en 100% groen buitenfilterproject. Wat dat is?
Om de buitenlucht te verbeteren plant Viridi Air luchtzuiverende bomen om naast CO2 juist veel #fijnstof, ozon, NOx en ammoniak uit de lucht filteren. De aanplantwijze is niet zoals een traditioneel bosgebied maar in stroken/lanen en in buitengebieden zodat grote hoeveelheden luchtverontreiniging uit de buitenlucht worden gefilterd. Minder vervuiling in de buitenlucht betekent minder vervuiling in de binnenlucht. Bedrijven die hieraan meedoen ontvangen o.a. het Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label.

Dan krijg ik een vraag die mij vaker gesteld wordt: “….ons bedrijf wil graag meedoen in jullie buitenfilterproject maar ik begrijp niet waarom wij dan ook nog zelf moeten aantonen dat we bijdragen aan schone lucht?….”

Mijn antwoord is dan steevast: “….in dat geval zijn jullie duidelijk nog niet klaar om echt te gaan voor een duurzame, groene en schone toekomst…..”

Begrijpt jullie bedrijf wèl dat schone lucht en duurzame vergroening niet aan komt waaien? Dat je er zelf ook wat aan moet doen? Stuur me dan een berichtje of connectieverzoek.

Des te fijner het probleem des te groter het gezondheidsrisico en de kans dat het gebeurt

Scenario 1: je ziet een vliegtuig op je afkomen: je bukt in de hoop dat je niet wordt geraakt. Logisch…toch? Je wilt immers een dagje ouder worden.
De kans dat het gebeurt is nihil.
Een vliegtuig is groot, je ziet het aankomen, je hebt tijd om weg te sprinten.

Scenario 2: je raakt per ongeluk een wespennest en je wordt aangevallen door 100-en wespen. Wat doe je?
Je rent weg in de hoop dat ze je niet steken.
De kans dat dit je gebeurt is klein.
Wespen zijn niet zo groot maar je ziet ze vliegen, je kunt er voor weg lopen/rennen.

Scenario 3: er komt een hele grote wolk met #fijnstof op je af. Wat doe je?
Je doet niks. Je ademt het in want je bent van geen kwaad bewust van het onzichtbare probleem.
De kans dat het je gebeurt is (bijna) 100%.
Fijnstof is klein. Je ziet het niet en kunt er niet voor weg lopen.

Scenario 3 kun je voor 100% voorkomen. Jij kan wat doen aan de luchtkwaliteit en deze optimaal maken. Geef om de gezondheid van je personeel (maatschappij) en om die van jezelf!

Moraal van het verhaal: des te fijner het probleem des te groter het gezondheidsrisico en de kans dat het gebeurt.

Stuur me een connectieverzoek als ik je mag blijven inspireren met berichten over luchtkwaliteit.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Heerlijkverwarmen.nl (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Heerlijkverwarmen.nl voldoet aan de toelatingscriteria “product” voor “Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen – luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen”. De positieve beoordeling is verricht op 21 oktober 2021. Informatie die o.a. gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

IR warmtepanelen duurzaam verwarmen met infrarood (heerlijkverwarmen.nl) (zie onderaan de pagina)

Schone Lucht-certificaat© Heerlijkverwarmen.nl (2021-2022)

Heerlijkverwarmen.nl voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Heerlijkverwarmen.nl een Partner geworden van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Spirair Luchttechniek (2021-2022)

Spirair Luchttechniek voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Spirair Luchttechniek een Partner geworden van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht en bij te dragen aan duurzame vergroening i.c.m. schone lucht. Dat laatste gebeurt door te participeren in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

De luchtkwaliteit optimaliseren in het kinderdagverblijf

hoesten en luchtkwaliteit in het kinderdagverblijf

Esmeralda heeft haar zoontje Kees (van 2 jaar) voor de 3e week naar het kinderdagverblijf gebracht.
Kees krijgt een zakdoekje mee.

Niet voor het dagelijks emotionele afscheid,
maar voor de structurele snotneus die Kees heeft gekregen.
Volgens Esmeralda is de crèche een broedplaats hiervoor.

Esmeralda is werkzaam binnen de verzekeringen en zat veelal thuis afgelopen 2 jaar.
Maar sinds juli heeft de werkgever gevraagd om weer terug naar kantoor te gaan (de managers zaten er immers wat werkloos bij….)
“…..eindelijk weer terug…” was haar eerste gedachte.
Een collega van haar roept dat het erg druk is geworden en het thuis aangenamer werkte.

Sinds september daalt dan ook plotseling de personele bezetting vanwege ‘vage klachten’ op het werk (jeukende ogen, kuchjes huidirritatie…).
Het ziekteverzuim loopt op.
Ook Esmeralda is noodgedwongen om enkele dagen thuis te blijven vanwege hoofdpijn/migraine.
Als ze weer op de been is wordt Kees ziek en moet ze thuis blijven voor hem.

Ze contact me via LinkedIn omdat ze denkt dat de luchtkwaliteit in de crèche en op het werk niet in orde is.
Ik leg haar uit dat meten heel belangrijk is (stap 1) en daarna (indien nog) een passende oplossing en structureel onderhoud.
‘Vage klachten’ kunnen 1001 oorzaken hebben: o.a. CO2, #fijnstof, VOS (vluchtige organische stoffen), #luchtvochtigheid, schimmels….en ga zo maar door.
Ze probeert haar werkgever te overtuigen om een meting te doen.

Afgelopen weekend kreeg ik weer een berichtje van haar: de werkgever gaat géén geld spenderen aan een luchtmeting om een eventueel probleem in de luchtkwaliteit te achterhalen.
Wat zou jij doen in de situatie van Esmeralda?

Schone lucht in de klas

schone lucht in de klas

“……de dag begint zwoegend en eindigt met hoofdpijn…….” vertelt de leraar tegen zijn directeur. De directeur knikt en is bang dat wederom een docent het bijltje erbij neer zal gooien.

Beste docent en/of leraar: het is voor jullie niet makkelijk om in 2021 je vak en passie normaal te kunnen volbrengen. De werkdruk is hoog:
Besturen bemoeien zich vanachter het bureau met jouw werk maar ze kennen de praktijk helemaal niet.
Invalskrachten zijn er niet meer…..(kinderen moeten dan naar huis en lopen achter).
Kinderen die steeds vaker een aparte gebruiksaanwijzing hebben. Ouders die zelden nog tevreden zijn over het onderwijs: jij snapt waar dat vandaan komt maar bent machteloos.
Een salaris dat niet evenredig is t.o.v. de gewerkte uren.

En toch blijf jij voor de klas staan.
Gewoon omdat je passie hebt en kinderen iets bij wil leren.
Je wilt ze voeden met kennis en mentaal sterker maken.

Beste leraar, docent, jij staat onder gigantische druk.
Dag in dag uit.
En toch maak je er steeds wat van met de beperkte leermiddelen die je krijgt van school.
Ik weet dat je vaak vanuit huis knutselspulletjes meeneemt: want op school is het er niet (beperkte budgetjes).
Je vraagt het niet eens meer aan de locatiemanager/directeur.

Maar beste leraren van Nederland.
Denk eens aan je gezondheid.
De druk moet er af.

Ik weet dat je ooit is verteld, door een gezondheidsgoeroe, dat diep inhaleren helpt om tot rust te komen op de momenten dat het ff niet meer gaat.
Maar jij weet dat dàt in het onderwijs niet zo werkt.
Want in het onderwijs is op alle fronten “gebrek aan lucht”.
(fijnstof en Co2)

Stuur me een connectieverzoek als jij niet zo luchtig tegen deze problemen aan kijkt en als je een oplossing zoekt,…..klik dan even op de link die ik heb geplaatst bij de opmerkingen hieronder.
#onderwijs

Meer impact maken op een unieke manier. Uniek door met speciale boomsoorten en innovatieve aanplantwijze positief bij te dragen aan de luchtkwaliteit

bomen planten met Schoonspoeler Nederland BV

Het is vrijdagochtend 10 september. Ik word gebeld door Job Neefjes van Schoonspoeler Nederland B.V.: “…..Hoi Jan-Joris, met Job, alles goed?…..” Ik denk na maar ken geen enkele Job. Nou ja,….ik ken er 1……”Job van de Bus”…..van dat programma DE BUS op SBS6. Wie kent het niet? (jaren 2000).

“….alles goed hier. Ik sta zojuist bij een buitenfilterproject van ons. Te kijken of de bomen nog in goede conditie zijn….de weersomstandigheden waren beetje vreemd dit jaar…..”
Job vertelt me dat hij 2 jaar geleden op LinkedIn een filmpje voorbij zag komen. Een filmpje (vlog) waarin ik aan het hardlopen was door het bos en vervolgens heel diep inhaleerde via de neus.
Diep gravend in mijn geheugen kan ik me deze vlog nog wel herinneren. Ik vertel in die vlog wat ik ga doen met Viridi Air.

“….het filmpje heeft me ergens geraakt…bewust gemaakt van de noodzaak aan duurzaamheid, meer groen en meer gezonde lucht…..en nu na 2 jaar wil ik er wat mee doen…” zegt Job.

Dat zie ik als een compliment voor mijn dagelijkse passie: Viridi Air. En het mooie is: iedereen kan meedoen in de buitenfilterprojecten van ons. Samen met je klanten bijvoorbeeld! Voor ieder verkocht product/dienst zo’n unieke boom plaatsen.
Impact maken!

Schoonspoeler wilt dat ook. Ze zijn leverancier van hygiëne producten, fullservice hygiëneproducten van entree tot toilet, en hebben een goede oplossing voor frisse geur beleving in o.a. sanitair. Ze zijn zelf al ontzettend schoon, duurzaam en groen bezig maar willen dit nog meer gaan uitdragen. Meer impact maken op een unieke manier. Uniek door met speciale boomsoorten en innovatieve aanplantwijze positief bij te dragen aan de luchtkwaliteit. En Viridi Air verzorgt dat NATUURLIJK met de 100% groene duurzame buitenfilterprojecten van ons.

Schoonspoeler gaat vanaf oktober een campagne starten door voor alle klanten die het totaalpakket, toilet-/keuken-bar hygiëne en servetten, afnemen een boom te laten plaatsen in onze buitenfilterprojecten. Ik weet van onze bestaande Partners dat dit ook meer sales/omzet oplevert….(leuk bij-effect)          

Het allermooist is: door de campagne van SchoonSpoeler worden weer meer mensen bewust van de noodzaak aan schone lucht, vergroening en duurzaamheid!!

En nu wil ik graag weten: wat doe jij aan schone lucht & duurzame vergroening??

Schone Lucht-certificaat© Brise Care BV (2021-2022)

Brise Care BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Brise Care BV een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Venta Benelux 2021-2022

Venta Benelux voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Venta Benelux een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Air2r BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Air2r BV voldoet aan de beoordelingscriteria “product” voor “Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen – luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen”. De positieve beoordeling is verricht op 11 oktober 2021. Informatie die o.a. gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

EVENTYS – Luchttoevoertoestel – max. 9500 m3/h – AIR2R – Ventilatie | Airconditioning | Airsocks & Luchtverdeelslangen

Schone Lucht-certificaat© Air2r BV (2021/2022)

Air2r BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Air2r BV een Partner geworden van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

“….alles wat je de juiste aandacht en voeding geeft gaat groeien en bloeien…..”

groeien en bloeien

Richard is een kind van 8 jaar en kan niet goed mee in de klas. “…hij is te druk en concentreert zich slecht….” vindt de juffrouw. Richard is daardoor meer in de gang te vinden dan in de klas.
De juffrouw begrijpt Richard niet en Richard begrijpt de juffrouw niet. Ook de andere docenten begrijpen hem niet.
De ‘lastpak’ wordt geadviseerd een andere school te gaan zoeken.
De ouders van Richard proberen altijd veel te praten met hem maar dringen niet tot hem door. Hij ontwijkt zijn ouders en is heel druk, in de tuin, op de rekstok, of met vriendjes. Op de rekstok maakt hij hele mooie kunsten. Na lang aandringen bij zijn ouders mocht hij op turnen.

Zijn turntrainer is vol lof over Richard en laat hem meestal, vóór de training extra rondjes rennen.
De trainer zegt: “….dat maak je nog mooiere kunsten……”
Zonder moeite rent hij de rondjes en vraagt daarna vaak nog even aan de trainer of hij er nog 1 mag. In de turnles heeft hij aandacht en plezier. De turntrainer kan lezen en schrijven met Richard. En vise versa. Af en toe laat hij Richard ‘een kunstje voor doen’ aan de rest van de groep. Richard is dan apetrots!

Ook de buurvrouw van Richard is geliefd bij hem. Samen hebben ze de grootste lol, ze begrijpen elkaar goed. Hij gaat er vaak even langs. Zit dan rustig op de bank en praten over allerlei onderwerpen. De buurvrouw bakt vaak koekjes die hij heerlijk vindt. Als de buurvrouw een paar dagen weg is doet hij vaak even de tuin aanharken en onkruid wieden of boent de ramen. Thuis heeft hij dat nog nooit gedaan.

Richard (werkelijkheid een andere naam) is iemand uit mijn vroegere straat en zat bij me in de klas. Na wat ‘pittige’ jaren op school en met zijn ouders is zijn leven sinds enkele jaren stabiel.

Moraal van het verhaal en ook zeer toepasbaar in het bedrijfsleven waar we allemaal zaken doen met mensen– “….alles wat je de juiste aandacht en voeding geeft gaat groeien en bloeien…..”

Geurhinder: voor de één is het goed ingezette marketing en voor de ander slechte reclame!

horeca stankoverlast

Als ik bij ons de straat uit loop komt mij de geur van een restaurant tegemoet. Persoonlijk vind ik dat heerlijk en krijg ik zin om lang te dineren……….

Die mening wordt niet door iedereen gedeeld. Sterker nog, er zijn heel veel mensen waar het woongenot bederft wordt door geurhinder van de HORECA. Als je daar in de buurt woont is dat vervelend.
De Horeca ondernemer heeft overigens als plicht zorg te dragen voor minimale #geurhinder. Daar mag je hem netjes op aanspreken.

De geur van gebakken etenswaar in de buitenlucht is overigens meer een signaal dat er iets in de keukenfiltratie niet in orde is.
Het zijn de “gebakken” vetresten die in het ventilatiesysteem en luchtkanalen voor de geurhinder in de omgeving zorgen.

Mensen die tegen mij over stank beginnen probeer ik uit te leggen dat de horeca ondernemer zijn zaakje niet op orde heeft. Als Schone Lucht Storyteller en blogger krijg ik regelmatig vragen hierover.

In mijn netwerk heb ik hierover wel eens contact met ACM processed air B.V. Zij hebben namelijk een systeem dat er voor zorgt dat er geen vetresten blijven plakken in het ventilatiekanaal of -systeem.
En dus géén geurhinder. Link naar het systeem (zie opmerkingen).
Ken jij een Horeca onderneming die hier ook last van heeft? Tag hem hieronder of……stuur mij anoniem een berichtje.
ACM zal dan subtiel contact opnemen.

Geurhinder: voor de één is het goed ingezette marketing en voor de ander slechte reclame!
#grootkeukenfiltratie #ventilatie

Schone Lucht-certificaat© Multi Project Services 2021-2022

Multi Project Services voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Multi Project Services een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Boflora BV 2021/2022

Boflora BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Boflora BV een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Psimco BVBA 2021/2022

Psimco BVBA voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Psimco BVBA een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© Thermad Brink 2021/2022

Thermad Brink voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Thermad Brink een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

“…ga weg met je fijnstof…”

fijnstof vervuiling frankrijk
fijnstof vervuiling frankrijk

…..roept een oude man met schelle stem. Hij komt voor me staan in de Boulangerie. Het is mijn laatste vakantiedag en bezoek dan nog graag even de lokale bakker voor een laatste groet.
In de morgen is het al druk en door de ‘maatregelen’ staan we buiten te wachten.
Er is tijd voor een gezellige babbel.
Na 2 jaar in Frankrijk te hebben gewoond is mijn Frans nog altijd goed.
De vele gesprekjes die ik voer met de locals onderhouden mijn vocabulaire en mondelinge kennis.

De man voor mij in de rij irriteert zich aan de auto’s die door de straat rijden, stilstaan en gas geven.
Maar wat hij ook roept over “…..fijnstof…” er is geen enkel medeleven.
Wel veel vingergebaren over en weer.

Ik vertel meneer over mijn werk, mijn passie voor meer schone gezonde lucht. Zowel buiten als binnen.
Meneer kijkt me fronsend aan en zegt me: “…..wat een mooie passie heb je. Ga zo door! Maar wat mij frustreert is niet het inademen van de ongezonde lucht,……….maar de nare smaak van fijnstof (ongezonde lucht) op mijn heerlijke croissants, stokbroden en gebakjes……fijnstof geeft een nare nasmaak….”.
Een kleine minuut later loopt meneer met zijn lekkernijen naar de auto (een oude eend…). Pruttelend op weg naar huis.

Smaken verschillen!

“…. de conciërge zit met zijn handen in het haar….”

scholen gezonde schone lucht

In de zomervakantie fietste ik met onze dochters langs hun school.
Het viel ons op dat de ramen open waren.
Mijn dochter dacht dat er ingebroken was “want boeven komen via het raam binnen”.

Ik wist wat er loos was….dus vertelde ik mijn dochters over het ventilatie probleem in veel scholen.
“…jullie conciërge heeft het beste met jullie voor. Hij komt zelfs in de vakantie terug om alles goed door te luchten…” vertel ik ze.
Op veel scholen schijnt dit zo te gebeuren.

Op mijn dochters maakt het weinig indruk.
Op mij wel!          

Scholen pakken de problemen die ze in de media lezen op een eigen manier op in het belang van ONZE kinderen.
Terugkerend probleem in onderwijs: geld, trage besluitvorming binnen de besturen en kennisgebrek over ‘luchtkwaliteit’.
Het is niet fair om te zeggen dat scholen ‘alles moeten begrijpen’ van de luchtkwaliteit. Ieder zijn vak!
Veel scholen zitten met de handen in het haar. Ze horen allerlei termen en adviezen…..maar was is juist?
Het is vaak roeien met de riemen die ze wel hebben.

“…..beste besturen van alle scholen in Nederland: Praat eens met een onafhankelijke partij die kennis heeft van de luchtkwaliteit. Met ons dus! Wij kijken er als een piloot naar omdat we alle gezonde stappen en bedrijven kennen (meten, oplossing, onderhoud). Maak gebruik van onze brede kennis. Wij adviseren KOSTELOOS en bovendien ONAFHANKELIJK…….”

Tag iemand voor wie dit interessant zou kunnen zijn / stuur me een connectieverzoek/bericht als je vragen hebt over luchtkwaliteit binnen gebouwen.

Schoolbesturen, laten we samen, voor ONZE kinderen, de scholen meer lucht geven!
En de conciërge op jouw school, die mag je best wel eens bedanken!

GEZOCHT: bedrijven of scholen (omgeving Wijk aan Zee) die mee willen werken aan een transparant (!) onderzoek of lokale verontreiniging van scheepvaart en/of zware industrie ook binnenhuis komt

vervuiling

Ik ben dringend op zoek naar bedrijven of scholen (omgeving Wijk aan Zee) die mee willen werken aan een transparant (!) onderzoek of lokale verontreiniging van scheepvaart en/of zware industrie (bv Tata Steel) ook binnenhuis komt. 

Vorige week sprak ik Martin van Zetten die begin dit jaar een onderzoek deed met zijn luchtreiniger in de omgeving van Wijk aan Zee.
Een luchtreiniger is een toestel dat binnenhuis staat en de luchtkwaliteit optimaliseert door deeltjes en gassen uit de lucht te filteren.

Volgens Martin is uit dat praktijkonderzoek gebleken dat er méér ‘ander type deeltjes’ (ultra fijnstoffen) in de luchtreiniger kwamen dan in andere regio’s in Nederland. Deze verontreinigende deeltjes zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van de scheepvaart en/of zware industrie in het gebied.
Of deze aanname klopt (herkomst scheepvaart of zware industrie) is extra onderzoek nodig.

Het doel is om weer kosteloos luchtreinigers te plaatsen op diverse locaties nabij Wijk aan Zee en vervolgens de afgevangen deeltjes te laten onderzoeken door een laboratorium.

De luchtreinigers zal Martin tijdens deze testfase kosteloos in het veld zetten, maar voor de kosten van het onderzoek zoekt hij een laboratorium die de kosten op zich wilt nemen.
Monsteranalyse voldoende?
Het gehele onderzoek wordt 100% transparant uitgevoerd en de resultaten zullen via mij, hier geplaatst worden.

Ken jij particulieren of bedrijven die kosteloos een luchtreiniger tijdelijk willen plaatsen in omgeving Wijk aan Zee?
of
Ken jij een laboratorium die een kosteloze analyse wilt verrichten op dit onderzoek? Tag ze hieronder, stuur me een bericht of direct contact met onderzoeksleider Martin van Zetten.

(Fijn)stof tot nadenken

fijnstof schone lucht

Iedereen zegt altijd dat fijnstof zo slecht voor je is.
Dat je er op de lange termijn (en soms de korte) ernstige klachten van kan krijgen.
“…..dat is absoluut NIET waar, een leugen!…..”

Een leugen? Ja dat riep enkele weken geleden een demonstrant op de Franse televisie. Ach, het geeft je vakantie wat extra kleur en smaak door het aanhoren van dit soort prehistorische uitspraken.

Wist je dat in Nederland ook veel mensen rondlopen die niet weten dat fijnstof schadelijk voor je is (een sluipmoordenaar)?

Doe eens een professionele luchtmeting om te zien wat er gebeurt bij je in de binnenlucht. Je zult versteld staan. Doe het in ieder geval voor de gezondheid van je medewerkers!
Zorg voor goede mechanische ventilatie, periodiek onderhoud, additioneel luchtreinigers, luchtbevochtiging….enz.
De luchtkwaliteit optimaliseren en in balans krijgen is een spel waarin aan meerdere fronten gewerkt moet worden. Heb jij die kennis niet? Laat het over aan een vakman!

Toch kan jij zelf (heel simpel) al wat doen tegen fijnstof reductie op het werk en daarmee (deels) voldoen aan de beoordelingscriteria voor het Viridi Air Partnership:
– vermijd printers in de gang;
– vermijd gordijnen;
– gebruiken jullie nog steeds papier? Het is 2021: ga eens digitaal!
– maak het wagenpark groener;
– plaats je bedrijf op een locatie ver weg van de zware industrie/scheepvaart;

Stof tot nadenken:
Wat heb jij al gedaan om minder fijnstof te inhaleren?

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Clearozone BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Clearozone BV voldoet aan de beoordelingscriteria “product” voor “Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen – luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen”. De positieve beoordeling is verricht op 13 september 2021. Informatie die o.a. gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Technologie – Clearozone

onderzoeksresultaten sport medisch centrum papendal – Clearozone

Schone Lucht-certificaat© Clearozone BV (2021/2022)

Clearozone BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Clearozone BV een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© TRU Cleanroom Cleaning (2021/2022)

TRU Cleanroom Cleaning voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is TRU Cleanroom Cleaning een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Referentiecase: minder fruitbederf dankzij Bluezone – The Science of Freshness (fruitbederf en luchtdesinfectie)

Onderstaande referentiecase gaat over VERİTA Exotische vruchtenhandel, gevestigd te Ridderkerk/Istanbul.

Probleemstelling

De klant handelt o.a. in exotische vruchten (kostbaar) zoals Avocado, Ananas, Kiwi, Gember, Mango, Stervruchten, Dragon-Fruits e.d. Met name bij de “soft-fruits”, zoals frambozen, welke vanuit dan wel via Nederland naar Turkije worden geëxporteerd had de importerende partij veel afval door fruitbederf.

Niet ongewoon, want zachte vruchten als de framboos, braam, aardbei en andere soorten zijn slechts kort houdbaar (maximaal 7 dagen van pluk tot verkooppunt) en bij transport over de weg is men toch minimaal 4 dagen onderweg eer de producten bij het distributiecentrum zijn. Door schimmelvorming op de vruchten was de ontvangende organisatie genoodzaakt ieder bakje met frambozen door personeel te laten controleren op fruitbederf. Handmatig werden de “zichtbaar” besmette vruchten verwijderd en de overige partij in de plaatselijke koeling geplaatst.

Echter daar kon men de producten maximaal 2 dagen langer houden om ze (na een extra handmatige controle) verkoopbaar op de verkooppunten te krijgen. Dit geheel betekende veelal een variërend verlies van fruitbederf tussen de 25% en 40% per vracht met daarover ook de handelingkosten!

Onderzoek

Een studie welke Bluezone uitvoerde in de koelwagens van de vaste transporterende logistieke partner toonde aan dat de koelunits in de omgevingslucht vol met sporen van schimmels en gisten en bacteriën zaten. Deze verspreidt zich logischerwijze over de gehele lading. Daarnaast werden hoge schimmel- gistspoor en ook bacterie koloniën gemeten in de opslagruimten van Verita in Turkije. Omdat verder testen onderweg, op en gedurende het transport, praktisch onhaalbaar was, heeft Bluezone met de klant besloten te testen in een opslagruimte in Turkije (Istanbul). Aldaar kwam een geaccrediteerd laboratorium met een telling van schimmel- en gistsporen in de lucht van 99 en qua bacteriële luchtlading werden meer dan 11 kolonies geteld.

Actie en oplossing

Eén Bluezone unit werd geplaatst in de betreffende koelruimte en verdere testen werden door het betrokken laboratorium uitgevoerd. Al na 8 uur werd er een veel lagere concentratie van schimmel- gistsporen en bacteriële lading geteld en na 16 uur waren de uitkomsten van beide <1/0. Luchtdesinfectie helpt dus tegen fruitbederf

Vervolgactie

De Turkse klant kocht nadat Bluezone uitgelegd had dat deze Bluezone luchtdesinfectie units ook eventueel aanwezige ethyleen (hormonaal rijpingsgas) verbrande direct enkele units voor zijn eigen opslagruimten om andere producten verder te beschermen tegen fruitbederf.

De logistieke partner werd verzocht mee te investeren om de Bluezone luchtdesinfectie units in de koelwagens te laten plaatsen. Inmiddels rijden er twee vrachtwagens voorzien van Bluezone luchtdesinfectie technologie tussen Nederland en Turkije. Dit alles om de producten langdurig en optimaal te beschermen tegen fruitbederf.

Gevolg/ resultaat

 • Sinds de frambozen in de schone lucht getransporteerd worden is handmatige selectie op aankomstplaats in Istanbul niet langer nodig want de gradering van besmetting was daarvoor te laag;
 • Wel wordt er nog geselecteerd voordat de frambozen naar hun uiteindelijke verkooppunt gaan (de door de klant geschatte uitval is dan nog 10%);

Duurzaamheid en luchtdesinfectie

Telers en op-overslag houders meten veelal de CO2 waarden omdat deze een indicatie zijn voor de opbouw van “slechte” lucht. Afhankelijk van product en aangetroffen CO2 waarde wordt geventileerd. Of zoals Bluezone het doet: met luchtdesinfectie tegen fruitbederf. Dat is goedkoper dan luchten/ventileren want je kunt de omgeving temperatuurwaarden gelijk houden.

Voor de ruimten waar veel mensen langer (15 min>) samen komen is de opbouw van CO2 evenwel een indicatie voor de omgevingsluchtkwaliteit. Ook hier dient men op tijd te ventileren, maar wanneer dat wegens stook- of verkoelingskosten dan wel geluidsoverlast (Discotheken of Clubs) niet bevorderlijk is. Dan is desinfecteren van de omgevingslucht door bijvoorbeeld gebruik te maken van Bluezone zijn versterkte UVC-irradiatietechnologie een goede oplossing!       

Meer weten van Bluezone – The Science of Freshness? Neem contact met ze op via Bluezone (contactformulier).

Schone Lucht-certificaat Notuz Ventilatie (2021/2022)

Notuz Ventilatie voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Notuz Ventilatie een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Healthy Home Holland (2021/2022)

Healthy Home Holland voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Healthy Home Holland een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Poujoulat (2021/2022)

Emission Technologies Europe voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Emission Technologies Europe een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Hitma (2021/2022)

Emission Technologies Europe voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Emission Technologies Europe een Partner van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 5 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Beveja (2021/2022)

Emission Technologies Europe voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Emission Technologies Europe een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage KE Fibertec Benelux B.V. (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Fibertec Benelux B.V. voldoet aan de beoordelingscriteria “producten”. De positieve beoordeling is verricht op 12 juli 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is o.a. te vinden op:

Ventilatiekanaal met Cradle-to-Cradle-certificaat (ke-fibertec.com)

Tevens wordt er nieuwbouw geconstrueerd die 30% beter excelleert dan het bouwbesluit eist. Hierbij hebben we het over duurzaamheid, energiezuinigheid en de luchtkwaliteit. Het betreft een zeer geavanceerd klimaatsysteem waar ze centraal buitenlucht toevoeren die ze per ruimte middels een warmtepomp kunnen verwarmen en koelen. De geconditioneerde lucht zal per ruimte worden ingeblazen middels de duurzame Cradle to Cradle luchtverdeelslangen, daarnaast zijn alle ruimtes ook voorzien van ramen die open kunnen.

Schone Lucht-certificaat KE Fibertec Benelux B.V. (2021/2022)

KE Fibertec Benelux B.V. voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is KE Fibertec Benelux B.V. een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in een buitenfilterproject op de eigen bedrijfslocatie door het planten van groene filters. Hierdoor wordt de buitenlucht schoner op een groene en duurzame wijze. Minder fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Schoonspoeler (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Schoonspoeler voldoet aan de beoordelingscriteria “bedrijfsbeleid”. De positieve beoordeling is verricht op 12 juli 2021. Schoonspoeler draagt positief bij aan minder uitstoot door gebruik van elektrisch vervoer en hygiëneproducten die beperkte uitstoot hebben in de binnenlucht.

Momenteel hebben ze de Goupil G3 en een Tripl, beide zijn 100% elektrisch voor de staddistributie. Zodra de lease contracten van de grote bussen verlopen zullen die ook elektrisch worden.

Schoonspoeler heeft ook een lijn met artikelen die ondersteund worden met een LCA (levens cyclus analyse). Hier is het traject vanaf de grondstoffen, productie, distributie t/m gebruik gericht op een duurzaam proces. Voor de Bar hygiëne werken ze met Aquafox, een systeem dat gemiddeld 20.000 liter water bespaart per spoelbak per maand.

Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

elektrisch producten vervoer Schoonspoeler
elektrisch vervoer Schoonspoeler

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Bluezone Solutions (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Bluezone Solutions voldoet aan de beoordelingscriteria “product” voor “Mechanische oplossing voor: gasvormig/deeltjes/ziektekiemen”. De positieve beoordeling is verricht op 12 juli 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Bluezone-Model-420-Factsheet-FS.pdf (bluezonesolutions.nl)

Schone Lucht-certificaat© Schoonspoeler (2021/2022)

Schoonspoeler voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“bedrijfsbeleid”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Schoonspoeler een Partner van Viridi Air (Platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject door groene filters te planten indien bepaalde producten door de klant worden afgenomen. Door het planten van de groene filters wordt de buitenlucht schoner op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Bluezone Solutions (2021/2022)

Bluezone Solutions voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Bluezone Solutions een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat B&B Humidification (2021/2022)

B&B Humidification voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is B&B Humidification een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Filtech Nederland BV (2021/2022)

Filtech Nederland BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Filtech Nederland BV een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 11 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Valor Services Group gaat méér doen aan schone lucht

Valor Service Group - schonelucht

Zelf zijn ze expert in het optimaliseren van de binnenlucht maar de buitenlucht hoort er ook bij. Buitenlucht komt immers ook binnen (o.a. Fijnstof, NOx, gassen)!

Ze zijn daarom partner geworden bij Viridi Air om ook bij te dragen aan de buitenlucht en dit krachtiger te kunnen laten zien aan klanten en maatschappij.

Viridi Air heeft voor Valor Services Group speciale bomen geplant in één van onze buitenfilterprojecten. Geen gewone bomen maar bomen die vrij lang groen blijven en hiermee veel meer dan gemiddeld de buitenlucht gaan zuiveren. En dan juist bedoeld om fijnstof, NOx en gassen op te vangen. En ja, bomen doen ook CO2 maar wij focussen echt op de opname van fijnstof, NOx en andere gassen.

Ook de aanplantwijze is anders: geen bosgebieden…..maar filterstroken van groene filters.
“…..maar Valor Services Group is toch actief met de binnenlucht…..en niet met de buitenlucht?” vraag je misschien nu af.

Dat klopt, maar lucht zit overal. Zowel binnen als buiten. Des te vuiler de buitenlucht des de smeriger het binnen wordt. Valor Services Group wil door mee te doen met de groene filterprojecten van Viridi Air ook meewerken aan het zuiveren van de buitenlucht.

Dat is een gezonde visie. Daarnaast laten ze hiermee zien ook duurzaam te zijn. Iets wat de klant/opdrachtgever steeds meer gaat verlangen van bedrijven. Klaar voor de toekomst dus!
Samen met Valor Services Group maken we de wereld ook buiten een stukje schoner.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Clean Air For Life (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Clean Air For Life voldoet aan de beoordelingscriteria “product” voor “Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen – luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen”. De positieve beoordeling is verricht op 22 juni 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Download technical/product fiche

Schone Lucht-certificaat Clean Air For Life (2021/2022)

Clean Air For Life voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Clean Air For Life een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 10 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Emission Technologies Europe (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Emission Technologies Europe voldoet aan de beoordelingscriteria “product” voor mechanisch product voor buiten“. De positieve beoordeling is verricht op 22 juni 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op Emission Technologies Europe de producten en de informatie die ten grondslag ligt. Via de website kan direct doorgeklikt worden naar de fabrikant waar alle up-to-date informatie en bewijsvoering openbaar is opgeslagen.

Schone Lucht-certificaat Emission Technologies Europe (2021/2022)

Emission Technologies Europe voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Emission Technologies Europe een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat IOSYS (2021/2022)

IOSYS voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is IOSYS een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage FRC ventilatie techniek (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten FRC ventilatie techniek voldoet aan de beoordelingscriteria “diensten” voor “Onderhoudsbedrijven” en “Montage (installatie-, ventilatiebedrijven)”. De positieve beoordeling is verricht op 22 juni 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Ventilatie | FRC Ventilatietechniek (frc-ventilatietechniek.nl)

Schone Lucht-certificaat FRC ventilatie techniek (2021/2022)

FRC ventilatie techniek voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“Diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is FRC ventilatie techniek een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat BLR Bimon (2021/2022)

BLR Bimon voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“Diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is BLR Bimon een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage BLR Bimon (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten BLR Bimon voldoet aan de beoordelingscriteria “diensten” voor “Onderhoudsbedrijven” en “Montage (installatie-, ventilatiebedrijven)”. De positieve beoordeling is verricht op 22 juni 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Aerosolen meten met Airspect BV

Ik word benaderd door een mede LinkedIn-er: “…..dat ik echt eens naar zijn product moet kijken….”. Hij noemt het, in al zijn bescheidenheid: de beste op de markt. Dan word ik nieuwsgierig!

We besluiten te bellen met elkaar want dat praat makkelijker dan de chatfunctie hier op LinkedIn.
De mede LinkedIn-er heet Martijn Knegt en hij heeft een luchtsensor om de binnenlucht te meten. Het geeft realtime op een mobiel of tablet, via een app, de meetresultaten weer.
Zijn bedrijf heet Airspect B.V. en hij wil graag ook Viridi Air Partner worden met zijn Aeros luchtsensor.
We beoordelen het product en het voldoet ruimschoots aan onze toelatingscriteria om Partner te mogen worden.

Deze luchtsensor gaat veel verder dan het bouwbesluit en is geschikt voor diegene die totale inzicht en controle over het binnenklimaat wil realiseren.

Ter info: het bouwbesluit versus #luchtkwaliteit is vooral gericht op CO2 en geeft de mate van #ventilatie aan. Het zegt helemaal niks over de mate van vervuiling of aerosolen.
De Aeros meet elke seconde opnieuw naast CO2, Temperatuur, Luchtvochtigheid, TVOC (gassen) en fijnstof op 4 kanalen tot een grootte van PM0,3.
Dat is dusdanig klein dat het ook de hoeveelheid eventueel aanwezige aerosolen kan meten.

Aerosolen meten….?
Dat willen allemaal toch eigenlijk?!
De Aeros wordt door wetenschappers ingezet bij experimenten om de hoeveelheid aërosolen in kaart te brengen (o.a. effectiviteit meten van luchtreinigers/ventilatiesystemen).

Om het Viridi Air Partnership te vieren is het nu (éénmalig) mogelijk om met deze sensor voor €99 meer inzicht te krijgen in het binnenklimaat (incl. installatie op locatie en eindrapport met grafieken en verbeterpunten).

De resultaten (grafieken) kun je gebruiken als basis om te analyseren met collega’s of er vervolgstappen genomen moeten worden.

Luchtkwaliteit en Luchthygiëne…… Zeg eens eerlijk: in hoeverre weet jij dan waar het over gaat?

vragen schone lucht

Ik zal het maar eerlijk zeggen: pas toen ik in 2007 bij een bedrijf in luchtzuivering ging werken werd mij duidelijk dat het onzichtbare in de binnenlucht een schadelijke impact kan hebben op de gezondheid. Daarvoor dacht ik zelfs dat fijnstof een verhaal was om media-aandacht te krijgen.

Nu, weet ik wel beter.
En graag maak ik jou er ook van bewust en leg ik je uit wat je eraan kan doen. Dat kan vaak al met beperkte middelen. Wel eens gewoon aan onderhoud gedacht?

Voor een oplossing ga je waarschijnlijk Goochelen……naar een luchtreinigerventilatie systeem of wat dan ook. Dan zie je door de bomen het bos niet meer.
Of heb je al wèl wat leveranciers op bezoek gehad en wil je verifiëren (dubbel check) of het inderdaad een goed systeem is?

Wat jou helpt is even praten met iemand van het Schone Lucht-platform (Viridi Air):
– Wij hebben verstand van schone lucht;
– Wij verkopen zelf géén product/dienst voor schone lucht — > wij adviseren;
– Wij luisteren ècht naar de situatie;
– Wij kennen (bijna) alle leveranciers, producten en diensten in de markt (en visa versa) — > een brede kennis dus;
– Wij adviseren kosteloos!

Vraag ons dus naar advies of tips.
Ons doel is zoveel mogelijk mensen kunnen adviseren of van tips voorzien.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Airspect BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten Airspect BV voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor “Meetapparatuur/sensortechnieken (binnen)“. De positieve beoordeling is verricht op 14 juni. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Aeros Sensor – Aeros Sensor – Airspect B.V. (aeros-sensor.eu)

Schone Lucht-certificaat Airspect BV (2021/2022)

Airspect BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Airspect BV een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Wat voor werkgever ben jij nu echt?

ventilatie luchtreiniger schone lucht

Eentje die lessen trekt uit het verleden, vooruit kijkt naar de toekomst en ernaar handelt? Of eentje die dit alléén maar roept?

Houdt rekening met het volgende: vanaf oktober wordt het buiten kouder en gaan we binnen terug aan het werk. Immers we zijn toch ingespoten allemaal? Dus, moet kunnen. Klaar, zand erover.
Logische gedachte.

Niets is minder waar. Weet dat er nog veel meer taferelen (als die we nu hebben meegemaakt) aankomende jaren ons gaan passeren. Dit was niet éénmalig?! Nee, dat denk ik niet, dit gaan we vaker meemaken en het wordt steeds heftiger. Wen er maar aan. Dit is niet om pessimisme aan te praten. Maar om je te helpen want je kunt voorbereiding treffen voor de toekomst.

Als we 1 ding hebben geleerd uit de afgelopen 18 maanden dan is het wel dat de condities van de luchtkwaliteit en luchthygiëne uitermate belangrijk zijn. Misschien zelfs bepalend om in de toekomst wel of niet de deuren open te mogen houden?
En daar is heel simpel wat aan te doen als het nog niet in orde is in jullie geval. Je wilt als bedrijf (financieel) ook in de toekomst gezond blijven toch? Daarvoor heb je gezond personeel nodig, je belangrijkste kapitaal. Je beschermt het personeel tijdens werkuren (preventie & welzijn).

Daarom is het nu hèt moment. Nu moet het gebeuren! Iedereen gaat met vakantie en jij als werkgever…..jij kijkt altijd vooruit.
Maak eens een afspraak met een schone lucht expert in b.v. ventilatieluchtreiniger. De (vakantie) zomermaanden zijn een uitgelegen kans om veranderingen in het (werk)pand aan te brengen.

Weet echter het volgende: de meeste bedrijven (actief in schone lucht) hebben het gigantisch druk. Dus zijn er wachttijden. Weet je waarom? Omdat er werkgevers zijn die toekomstgericht bezig zijn.
Jij toch ook?

Keuzes maken over een onderwerp dat ver van je core business af staat is een gigantische uitdaging. Dat besef ik. Maak daarom kosteloos gebruik van de kennis en kunde van een schone lucht-deskundige van Viridi Air. Zie de comments hieronder voor meer info of stuur mij een bericht/connect me hierover.

Bomen planten tegen fijnstof

buitenlucht filteren

Terwijl mijn dochter de keuken in loopt vraagt ze: “Papa jij plant toch boompjes tegen fijnstof en andere viezigheid voor je werk?”
“ja dat klopt” zeg ik haar.
Even later: “papa, mag ik €2 van je voor een ijsje?”
“uh NEE! Het is geen ijsjes-weer en je hebt al iets zoets op”
Ze kijkt me beteuterd aan en vraagt of ze zelf een gezond ijsje mag maken, zonder suiker en boter.

Om haar te motiveren gezond bezig te zijn zeg ik toe.
Ze pureert aardbei, kiwi, banaan en limoensap, vult enkele ijsvormpjes en zet deze in de diepvries.
“over een uurtje zijn ze klaar”

Ik vertel haar dat dit op mijn werk lijkt.
Haar ogen worden groter van verbijstering: “jij plant toch bomen tegen fijnstof?”

“Ja, maar alléén als beloning, net als bij jouw ijsjes. Papa was het beu dat zomaar iedereen bomen gaat planten zonder gezond bezig te zijn. De mensen die mij vragen bomen te planten laten eerst zelf zien dat ze jaarlijks gezond bezig zijn met schone lucht. Die belonen we met luchtzuiverende bomen in Nederland en planten we om fijnstof en NOx uit de lucht te halen!”

Even later pakt ze een bevroren ijsje waar de eerste happen smakelijk van naar binnen gaan en vraagt me:
“Heeft ‘goed beslagen ten ijs komen’ ook met jouw werk te maken dan?”
“jij snapt het” zeg ik haar.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Tower Airvising (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Tower Airvising voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 7 juni 2021 op de Airmex producten gericht op luchtdesinfectie van ruimtes. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

https://www.airmex.nl/wtw-units/luchtreiniging.html

Schone Lucht-certificaat RN Ventilatie (2021/2022)

RN Ventilatie voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is RN Ventilatie een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Mafeda (2021/2022)

Mafeda voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Mafeda een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 1 groene filter om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Tower Airvising (2021/2022)

Tower Airvising voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Tower Airvising een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 10 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Luchtreiniger aanschaffen om de hooikoorts te verminderen

hooikoorts

Als mijn vrouw vertelt dat ze een lekkere fles rosé uit het Zuid-Franse department (83-VAR) heeft gekocht kijk ik haar met natte ogen aan. Ik zou wel kunnen janken… Jaren heb ik in die regio gewoond. Zo’n fles lichte rosé is alsof ik onder de Franse zon zit te genieten. Kijkend door mijn zeiknatte ogen, op deze zondagmiddag, maakt alléén de uit de kluiten gewassen vijgenstruik mijn beleving compleet. Ik pak een doekje en veeg mijn tranen af.

Een allergische reactie op de momenteel hoge concentratie stofdeeltjes in de lucht is er debet aan.
“……stop met het wrijven van je handen in de ogen! Anders worden ze vuurrood…..” roept mijn vrouw.
Ze ziet me jeuken en heeft zelf ook last van de pluizen die door de lucht vliegen. Een zoekronde in Google doet mij zeggen dat het om populieren gaat.
De deur staat open en in no-time zit ook het hele huis onder de pluisjes.
“…….het lijkt wel of het sneeuwt…..” hoor ik een passant aan de achterzijde van de straat roepen.
Ik loop naar binnen en pak de stofzuiger om alvast wat pluizen weg te doen.
Dat valt ‘vies’ tegen.

Ik heb eigenlijk nooit ‘last’ van hooikoorts maar deze pluisjes geven toch wel een behoorlijke reactie.
Gelukkig is dat vaak maar een weekje….dan zijn de pluizen weg.

Wist jij dat een groot deel van het (fijn)stof, pluizen en stuifmeel uit de buitenlucht gewoon binnen komt?
En daar ook voor allerlei allergische reacties zorgt?
En dat je met je stofzuiger slechts het grove stof verwijdert dus dat de rest gewoon blijft hangen?
Dat je dus steeds meer fijne deeltjes in je binnenomgeving krijgt?
Dat je een huis als een doos kunt zien, als een box die steeds verder verzadigt met fijne deeltjes die we niet zien maar in de tijd voor steeds meer (vage) klachten gaan zorgen?
Dat je filters in je ventilatiesysteem sneller vervuilen nu (muggen, vliegen, pluizen, enz. enz.)?

Heb jij, net als mij, wel eens een nostalgisch tranend momentje nodig om te beseffen dat je echt wat aan die vervuiling binnen moet doen door het aanschaffen van een luchtreiniger tegen hooikoorts, goed onderhoud in het ventilatie kanaal of je ventilatiecapaciteit op een gezonder niveau in te stellen voor alle ruimtes?

Ik heb bij ons de luchtreiniger wat hoger gezet en de filters in het ventilatiesysteem een extra keertje vervangen.
Wat doe jij, nu, extra om het binnenklimaat optimaal te houden?

De kracht van bacteriën uit de natuur versus schone lucht

bacterie

Terwijl de CEO van de Belgische producent van de Synbio° Shield Bio-producten een presentatie geeft over de kracht van bacteriën uit de natuur versus schone lucht vraag ik me hardop af:
“…bacteriën…?”
“….jazeker maar dan wel goede..” legt de CEO uit.
“……overal zitten bacteriën zowel goede als slechte. Wij zorgen ervoor dat er veel goede bacteriën in een binnenruimte worden gebracht zodat de slechte worden overmeesterd….”.

In de presentatie wordt mij verteld dat de bacteriën die Chrisal/Qcleaners vernevelt de natuurlijke balans van binnenruimtes verbetert en zo ook de gezondheid van mensen die erin leven. Het resultaat is dat alle raakvlakken van interieur en huid beter beschermt worden tegen allerlei organismen, de luchtkwaliteit verbetert en je in een gezondere omgeving gaat leven.

“…..maar is het wel zo slim dan om allerlei schoonmaakmiddelen te gebruiken?….” vraag ik me af.
De voorman van het bedrijf vertelt dat we tegenwoordig inderdaad te veel schoonmaakmiddelen gebruiken die alle bacteriën kapot maken. De slechte bacteriën zouden hierdoor steeds slimmer worden en resistenter.

De wetenschap van het gebruik van goede bacteriën komt uit meer dan 20 jaar onderzoek en studies.

Volgens Dino van Moorsel heeft de medische wereld al diverse medici versteld doen staan in de strijd tegen resistente bacteriën.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Viropower (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Viropower voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 26 mei 2021 op de Viropower producten van Dr. Müller gericht op desinfectie voor ruimtes. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Baaijens UV-C Solutions (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Baaijens UV-C Solutions voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 26 mei 2021 op de Sterilsystems producten gericht op luchtdesinfectie en geurneutralisatie van ruimtes. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Oplossingen voor schone en gezonde omgeving | Baaijens UV-C Solutions

Scientific evidence: MERS, SARS, and emerging Coronaviruses: theoretical considerations and a proposal for critical care parenteral oxygen/ozone therapy

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage VGE BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten VGE BV voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 26 mei 2021 op de Xclear en de VGE Pro producten gericht op luchtdesinfectie van ruimtes. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Schone Lucht-certificaat VGE BV (2021/2022)

VGE BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is VGE BV een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 10 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Viropower (2021/2022)

Viropower voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Viropower een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 25 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Baaijens UV-C Solutions (2021/2022)

Baaijens UV-C Solutions voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Baaijens UV-C Solutions een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

De buitenlucht filteren

buitenlucht filteren

Terwijl mijn dochter de keuken in loopt vraagt ze: “Papa jij plant toch boompjes tegen #fijnstof en andere viezigheid voor je werk?”
“ja dat klopt” zeg ik haar.
Even later: “papa, mag ik €2 van je voor een ijsje?”
“uh NEE! Het is geen ijsjes-weer en je hebt al iets zoets op”
Ze kijkt me beteuterd aan en vraagt of ze zelf een gezond ijsje mag maken, zonder suiker en boter.

Om haar te motiveren gezond bezig te zijn zeg ik toe.
Ze pureert aardbei, kiwi, banaan en limoensap, vult enkele ijsvormpjes en zet deze in de diepvries.
“over een uurtje zijn ze klaar”

Ik vertel haar dat dit op mijn werk lijkt.
Haar ogen worden groter van verbijstering: “jij plant toch bomen tegen fijnstof?”

“Ja, maar alléén als beloning, net als bij jouw ijsjes. Papa was het beu dat zomaar iedereen bomen gaat planten zonder gezond bezig te zijn. De mensen die mij vragen bomen te planten laten eerst zelf zien dat ze jaarlijks gezond bezig zijn met schone lucht. Die belonen we met luchtzuiverende bomen in Nederland en planten we om fijnstof en NOx uit de lucht te halen!”

Even later pakt ze een bevroren ijsje waar de eerste happen smakelijk van naar binnen gaan en vraagt me:
“Heeft ‘goed beslagen ten ijs komen’ ook met jouw werk te maken dan?”
“jij snapt het” zeg ik haar.

#Schonelucht #duurzaamondernemen

Schone Lucht-certificaat AQ International BV (2021/2022)

AQ International BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“dienst”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is AQ International BV een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Medtrading (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Medtrading voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 10 mei 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Afzuiginstallatie, afzuigmotors en geurfilters | Medtrading

Schone Lucht-certificaat Medtrading (2021/2022)

Medtrading voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Medtrading een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Cruiseschip vervuilt Amsterdam en voldoet aan de ‘regels’

duurzaam luchtvervuiling schonelucht

Terwijl ik met mijn dochter over de skyline in Amsterdam sta te turen roept ze dat het gaat regenen. Ze rent naar de tas om haar regenpak te halen.

“papa, doe snel de paraplu open anders wordt je nat”
Ze heeft het goed gezien. Grote donkere wolken rijzen langs de horizon omhoog en komen steeds dichterbij.
Het doet me herinneren aan de keer dat ik klein was en richting het bos fietste. Uit het niets begon het te waaien, onweren, hagelen en leek het wel avond zo donker dat het was.

Ook nu begint het harder te waaien en de lucht wordt almaar donkerder. Mijn dochtertje kijkt me aan en zegt: “opschieten papa!”

Plotseling zie ik in de verte, tussen de donkere wolken, een bootje opdoemen. Het bootje blijkt een schip te zijn. En daar werd onlangs iets over geschreven in de media.

Ik leg mijn dochter uit “wat jij ziet is een cruiseschip en die stoot net zoveel ‘regenwolken’ uit als 31.000 vrachtwagens bij elkaar. Het schip wordt gerenoveerd en omdat er géén stroom is voor dit grote ding moet de motor blijven draaien: 24uur p/dag. Wekenlang“
Daar moet dochterlief hard om lachen: “nee papa dat kan toch niet!”
“doe je mond en neus maar even dicht” vraag ik haar.
“maar papa het is toch niet besmettelijk?”
“geestelijk soms wel lieve schat”

luchtvervuiling – schone lucht – duurzaam

Bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/284824/cruiseschip-in-haven-stoot-elke-dag-zoveel-uit-als-31000-vrachtwagens-over-de-a10

Vos of vluchtige organische stoffen?

vluchtige organische stoffen

“Hoe is het met de Vos?” vraagt een vriend van mij terwijl ik een muurtje aan het schilderen bent.
“….Niet zo best..” vertel ik hem.

Ik krijg een verschrikte tegenblik. En begrijp ook waarom: toen ik verkering kreeg met mijn vriendin noemde ik haar in die eerste jaren altijd ‘Vos’. Misschien had ze wat sluwe fratsen destijds? Iedereen in mijn omgeving begon haar ook VOS noemen. Een bijnaam is gewoon leuker.

Ik leg mijn vriend uit dat het met de vrouw des huizes goed gaat maar dat ik nu de sluwe bijwerkingen inadem van de verf die op het muurtje gaat.
“..Die sluwe bijwerkingen heten Vluchtige Organische Stoffen,…kortweg VOS. Van VOS kun je milde klachten krijgen of juist ernstige zoals kanker of onvruchtbaarheid….”

Het kwartje valt.
“…die vluchtige stoffen zitten toch ook in meubels?..” krijg ik als vraag en realiseer me dat hij al meer weet dan de gemiddelde Nederlander.

“Klopt” zeg ik hem. “Wat ik vervelend vind is dat allereerst VOS ongezond is in huis maar dat je er weinig tegen kan doen. Het zit bijna overal in en heeft jaren nodig om uit te dampen. Ventilatie helpt maar is vaak niet genoeg…..”

De bijwerkingen van VOS blijven langdurig ongezond.
Kortom: een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken!

Hoe gaat het met jouw VOS des huizes?

Met de juiste data de binnenluchtkwaliteit verbeteren

luchtreiniging BriseCare

Ik lees een artikel in de krant. “Kabinet zou bewust informatie hebben achtergehouden rond toeslagenaffaire”. Mijn eerste gedachte is dan: niet bepaald slim! En dat terwijl men zegt dat de mens slimmer worden. Met deze affaire in mijn hoofd begin ik direct te twijfelen of dat echt zo is.
 
Het valt mij juist op dat gerobotiseerde toestellen steeds slimmer worden. Zichzelf verbeteren en leren. Gaat robotsering de slimheid van de mens overrulen?
 
In de branche van schone lucht worden de technieken ook steeds slimmer. Wel eens nagedacht wat er gebeurt als er een vergadering plaats vindt op het werk? Er komen ineens 8 collega’s in een ruimte = méér CO2, #fijnstof, ziektekiemen, enz.
 
Veelal zie je dat iemand direct ‘op de knoppen’ begint te drukken om het klimaat-/ventilatiesysteem aan te passen. Maar dat lukt niet (vaak centraal geregeld…).
 
In die gevallen is additionele luchtbehandeling een uitkomst.
Neem nu de Brise Care B.V. luchtreiniger. Deze beschermt op intelligente wijze een gezonde leef- en werkomgeving.
Het werkt met een app die alles registreert en daarvan leert. Hoe meer de app leert, hoe beter hij een op maat afgestemde schone omgeving kan bieden tijdens dagelijkse bezigheden.

Kunnen ziektekiemen door de binnenlucht zweven?

ziektekiemen verwijderen uit de binnenlucht

Nadat ik in de stad ben geweest wil ik naar huis, met de taxi. Het is druk bij de opstapplaats. Het wachten gaat over in gedachtenspinsels in mijn werk. Ziektekiemen zijn micro-organismen of biologische deeltjes, die een infectieziekte kunnen veroorzaken. Voorbeeld is dat enge C-woord.
Veel mensen denken dat ziektekiemen kunnen vliegen. Dat is onjuist.

Ze reizen op fijnstof want dan kunnen ze met de taxi van A naar B gaan. Ze klampen zich graag aan iedereen vast! Zo wordt de taxi een vliegende bus. Ziektekiemen die geen taxi kunnen pakken vallen op de grond. De anderen blijven dwarrelen door de ruimte en kunnen iemand ziek maken. Is de hoeveelheid fijnstof gering? Dan zijn er weinig taxi’s en worden de risico’s op ziektes drastisch verminderd.

Het begint o.a. bij fijnstof dat al in de lucht hing.
Jij kunt dat risico zelf beperken!
Breng de situatie in kaart: luchtmeting.
Zoek een oplossing: ventilatie, luchtreiniger, luchtbevochtiging, luchtdesinfectie, periodiek onderhoud!
Doe je dat niet dan kun je puur luchtdesinfectie gaan doen.

Er stopt een taxi met 5 personen erin:
“Meneer er is nog een plekje vrij”.
“het zijn net mensen” hoor ik mezelf zeggen.
15minuten later ben ik thuis.

Moraal van het verhaal: we hechten graag aan organisch materiaal om van A naar B te gaan.

Webinar Panasonic Etherea Airconditioning 4 mei

Starttijd:19:00 – Eindtijd:20:30

Het Webinar zal gaan over de nieuwste generatie airconditioning Etherea en nanoe™ X-luchtzuiveringstechnologie.

De Panasonic Etherea voor koeling en verwarming op het hoogste niveau heeft een complete make-over gehad met hierin baanbrekende veranderingen. Het is een slimme airconditioning oplossing voor een schoon, gezond en comfortabel binnenklimaat.

De nieuwe slimme Etherea airconditioner is voorzien van nanoe™ X-luchtzuiveringstechnologie. Met zijn geavanceerde bedieningsopties, toonaangevende prestaties, intelligente functies en stijlvolle ontwerp is de Etherea de ideale oplossing om een schoon, gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren. Met de gestandariseerde nanoe™ X-luchtzuiveringstechnologie kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en virussen remmen.

In dit webinar zullen we r een complete uitleg over geven over waarom deze airconditioning tot het topsegment van zijn klasse behoord.

Wilt u deelnemen aan dit webinar? Schrijf u dan in via het formulier Panasonic PRO Club. dan zorgen wij dat u een link krijgt die u toegang geeft tot het webinar.

Webinar Panasonic Etherea Airconditioning 30 april

Starttijd:09:00 – Eindtijd:10:30

Het Webinar zal gaan over de nieuwste generatie airconditioning Etherea en nanoe™ X-luchtzuiveringstechnologie.

De Panasonic Etherea voor koeling en verwarming op het hoogste niveau heeft een complete make-over gehad met hierin baanbrekende veranderingen. Het is een slimme airconditioning oplossing voor een schoon, gezond en comfortabel binnenklimaat.

De nieuwe slimme Etherea airconditioner is voorzien van nanoe™ X-luchtzuiveringstechnologie. Met zijn geavanceerde bedieningsopties, toonaangevende prestaties, intelligente functies en stijlvolle ontwerp is de Etherea de ideale oplossing om een schoon, gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren. Met de gestandariseerde nanoe™ X-luchtzuiveringstechnologie kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en virussen remmen.

In dit webinar zullen we r een complete uitleg over geven over waarom deze airconditioning tot het topsegment van zijn klasse behoord.

Wilt u deelnemen aan dit webinar? Schrijf u dan in via het formulier op Panasonic PRO Club. dan zorgen wij dat u een link krijgt die u toegang geeft tot het webinar.

Aan dit verhaal zit een luchtje. Hoe los je dat op?

Aan dit verhaal zit een luchtje! Hoe los je dat op.....?

Het beste is om de oorsprong van het luchtje op te sporen.
Dat deed ik 10 jaar geleden ook:
Samen met een collega stappen we een zorginstelling binnen. Het is een verpleeghuis met psychiatrische patiënten.
“ahh daar zijn mijn reddende engelen” zegt de facilitair manager als we binnen lopen.
“we hebben een groot probleem in de lucht hangen, hopelijk kunnen jullie het oplossen?”
Hij legt uit dat de patiënten problemen hebben waardoor ze een incontinentie luier dragen. Die vangt alles op.
De vuile luiers worden opgeslagen in een speciale ruimte. De incontinentieruimte.
Zonder dat de deur open gaat ruik ik het al.
“het went niet, ook niet voor personeel!”

We hebben het idee om een luchtreiniger toe te passen met actief kool erin. Actief kool werkt enorm goed voor het opnemen van gassen en VOC’s.
“werkt maanden! Daarna zijn de filters verzadigd en moeten ze vervangen worden” leg ik hem uit.
De facilitair manager gaat akkoord om eerst, als test, 1 ruimte te doen.

“hoelang duurt bij ons een montage eigenlijk?” vraag ik mijn collega.
“30min ongeveer”
We kijken elkaar aan en beseffen dat Bart, de monteur, een adembenemende 30minuten tegemoet gaat.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Analis Development (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Analis Development voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 26 april 2021 op de Novaerus producten gericht op desinfectie voor ruimtes. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Schone Lucht-certificaat Analis Development (2021/2022)

Analis Development voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Analis Development een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Mevrouw Ringers schaft een luchtreiniger aan tegen pollen en hooikoorts

luchtreiniger en schone lucht

“……ik wil een luchtreiniger tegen pollen voor mijn hooikoorts..…” roept mevrouw Ringers door de telefoon tegen mij. Ze heeft last van graspollen en niest zich bont en blauw.          
 
Ik besluit een dag later langs te gaan om de situatie te inventariseren. Immers, je wilt geen gezeur achteraf.
Bij het huisnummer waar ik moet wezen staat bij de deur een oude vrouw me al op te wachten.
Ze kijkt me ernstig aan, zegt weinig en stuurt me kordaat naar binnen.
Als ik in de gang sta vliegt de deur met een harde klap dicht.
“…dag jongeman!…” ze doet een stap dichterbij en kijkt me van top tot teen aan.
“…doe je jas maar uit hoor….”.
Dat laat ik me geen 2 x zeggen: het is namelijk bloedheet binnen.
Ze helpt me met het ophangen van de jas en legt plots haar handen op mijn schouders.
“…ik ben blij dat jij er bent…”
 
Zelden het ontvangst zo warm meegemaakt als bij mevrouw Ringers.
Langs mijn voeten raast een kale hond en als ik de huiskamer binnen stap zie ik wel 100 witte porseleinen poesjes. Het is, niet mijn inrichting……wel gezellig. Dat zeker wel.
 
We drinken koffie met een heerlijk eigen gebakken Sprits.
“…speciaal voor de jongeman van de schone lucht….”
Ik kan het niet laten om ‘iets’ over de porseleinen poesjes te zeggen:
“…dat zijn veel witte poesjes, die moet je zeker wel vaak poetsen?…” mevrouw Ringers begint hard te schateren en dan besef ik dat mijn woordspeling onhandig was.
“…om die witte poesjes schoon te houden zit jij hier toch?…” zegt ze.
“…Euhhh jazeker maar u had toch ook last van graspollen?…” vraag ik met een aarzelende toon.
“…dat klopt…” zegt ze “….maar het huis wemelt van het fijnstof hier. Daar wil ik ook van af. En uiteraard moeten ook de pollen hier uit de lucht. Ow….en tegen een scherpe prijs hè ventje….”
 
Ik moet meteen aan Hans van Beurden denken van het bedrijf Venta Benelux B.V. Zij hebben een luchtreiniger die fijnstof verwijdert, allergenen (o.a. huisdieren) en pollen. En tegen een scherpe prijs.
 
Ik laat haar zien hoe het toestel eruit ziet en dat het de binnenlucht continu meet en zijn snelheden hierop anticipeert. Op een klein schermpje op het toestel kun je dat allemaal volgen. En ook met een App op de telefoon is het toestel te bedienen.
 
Ze besluit er 1 voor beneden aan te schaffen en als het bevalt ook ééntje voor boven. Daar zit namelijk haar naaiatelier en komt erg veel stof vrij van de kleding.
 
Heb jij nu ook last van fijnstof, allergenen of pollen? Neem dat contact op met Venta Benelux of met mij. Ik kan je direct uitleggen welk toestel je het beste kan aanschaffen. Ik help je graag met mijn passie voor schone lucht en binnenklimaat.

Viridi Air introduceert…..

Alternatief vaccin met schone binnenlucht

Na Astrazeneca, Pfizer en Jansen konden wij niet achter blijven: Viridi Air introduceert een alternatief ‘vaccin’ dat ons allen uit deze nare crisis zal trekken. Vanaf vandaag beschikbaar in méér dan 70 locaties in Nederland en België (meerdere landen op korte termijn). Enkele product kenmerken:
– géén bijwerkingen
– géén personele belasting op gezondheidszorg
– méér dan 20+ jaar getest (niet op dieren)
– behandeling via lucht (niet via prik)
– betere resultaten dan de reeds bestaande methodes
– ook werkzaam tegen ziektes zoals allergieën, astma en longziekten

De kracht en werking van dit alternatief ligt in het absorptievermogen van de chemische combinatie “Particulate Matter (PM) and Gasses” – aanwezig in binnen- en buitenlucht.
We hebben al meer dan 70 Partners achter ons staan die investeren in onze expertise, kennis en visie.
Om direct in korte tijd veel inwoners te kunnen behandelen is een uniek logistiek systeem ontwikkeld:
– online, via meer dan 70 locaties in Nederland en België
– levering binnen èn buiten de EU
– directe levering aan eindgebruikers zonder afspraken met nationale overheden
– géén malafide tussenpartijen

Nieuwsgierig geworden? Of wil jij direct bestellen?

Ruimtes certificeren

Schone Lucht - ruimte certificatie Voorbeeld - sticker

“….4 croissants en een halfje wit…” roept een oude dame met krasse stem. Ze staat buiten de zaak met haar nummertje te zwaaien.
Mevrouw geeft aan niet naar binnen te gaan. Ze is bang voor ‘alles wat in de lucht hangt’.

Geruststellende woorden van de bakker volgen.
“…..onze ventilatie is keurig op orde mevrouw…..we hebben ook een luchtreiniger onlangs aangeschaft om ziektekiemen te bestrijden…maar als u liever buiten wacht is dat uiteraard ook prima….”

Mevrouw vraagt de bakker of het echt zo is dat de luchtkwaliteit binnen op orde is.
“….zeker mevrouw!! Het is pas nog nagekeken…en de luchtreiniger is recent aangeschaft….”

Mevrouw fronst met ongeloofwaardige blik.
“…..dat kan iedereen wel zeggen….!!”

Om dit te voorkomen en duidelijkheid en uniformiteit te scheppen is er nu de mogelijkheid om door Viridi Air ruimtes te laten certificeren waar klanten en personeel samen komen.

Een ruimtecertificatie die aangeeft of en in welke mate de luchtkwaliteit voldoet!
Bedrijven ontvangen van Viridi Air het Schone Lucht-certificaat en een uniforme en duidelijke sticker voor op b.v. de deur/raam (zie foto) als alles voldoet.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Faton Health BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Faton Health BV voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 19 april 2021 op de Atmos Air producten. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Schone Lucht-certificaat Faton Health BV (2021/2022)

Faton Health BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Faton Health BV een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Ruimtecertificatie bij Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap

Als ik de telefoon aanneem is het René van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap. Ook zij moeten al maanden deze nare situatie “uitzingen”. Steeds weer luisteren naar “het oude liedje” dat ze niet mogen zingen. Maar wie gaat hier uiteindelijk “het hoogste lied zingen”….?

Het koor blijft niet stil zitten. Er wordt direct een goed plan gemaakt.

Iedereen weet dat de luchtkwaliteit steeds belangrijker gaat worden dus besluit het koor hier drastisch in te investeren.
De gehele ventilatie wordt verbeterd en er wordt een luchtreiniger geplaatst om ziektekiemen (bacteriën, schimmels, virussen) aan te pakken.

Het resultaat is dat ze de situatie de baas zijn en weer het ‘hoogste lied zingen”. Ondanks dat ze nog niet open mogen zijn zij klaar voor de toekomst waar schone lucht leading zal zijn in de aanpak van een pandemie.

Het is voor Viridi Air de 1e ruimtecertificatie die we mochten uitvoeren! (zie foto’s). De meetresultaten waren hoog wat een mooie beoordeling opleverde en nu met een sticker visueel wordt gemaakt voor alle leden en belangstellenden. De posters zijn overigens niet van ons. In de binnenruimte hebben ze het Schone Lucht-certificaat opgehangen.

Ruimtecertificatie

Als ik de telefoon aanneem is het René van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap. Ook zij moeten al maanden deze nare situatie “uitzingen”. Steeds weer luisteren naar “het oude liedje” dat ze niet mogen zingen. Maar wie gaat hier uiteindelijk “het hoogste lied zingen”….?

Het koor blijft niet stil zitten. Er wordt direct een goed plan gemaakt.

Iedereen weet dat de luchtkwaliteit steeds belangrijker gaat worden dus besluit het koor hier drastisch in te investeren.
De gehele ventilatie wordt verbeterd en er wordt een luchtreiniger geplaatst om ziektekiemen (bacteriën, schimmels, virussen) aan te pakken.

Het resultaat is dat ze de situatie de baas zijn en weer het ‘hoogste lied zingen”. Ondanks dat ze nog niet open mogen zijn zij klaar voor de toekomst waar schone lucht leading zal zijn in de aanpak van een pandemie.

Het is voor Viridi Air de 1e ruimtecertificatie die we mochten uitvoeren! (zie foto’s). De meetresultaten waren hoog wat een mooie beoordeling opleverde en nu met een sticker visueel wordt gemaakt voor alle leden en belangstellenden. De posters zijn overigens niet van ons. In de binnenruimte hebben ze het Schone Lucht-certificaat opgehangen.

Schone Lucht-certificaat Hamster Cleaning NV (2021/2022)

Hamster Cleaning NV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Hamster Cleaning NV een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat InsightAir BV (2021/2022)

InsightAir BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is InsightAir BV een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone lucht is kinderspel

schone lucht is kinderspel

“…..Wil je ook wat doen aan schone lucht in huis of op het werk?….”
Start met een luchtmeting (1), zoek een oplossing (2) en zorg voor periodiek onderhoud op die oplossing (3). Dat is het advies steeds.

“….Maar welk bedrijf ga je dan kiezen? Je wilt toch kwaliteit? En het moet exact aansluiten op jullie praktijkcase….”

Kijk juist dan in onze recent gelanceerde online tool die je helpt bij het vinden van het juiste bedrijf voor iedere specifieke situatie.
Uitsluitend bedrijven die in het bezit zijn van het Schone Lucht-certificaat staan erin en jij kunt online exact selecteren wat opgelost moet worden. Zo weet jij zeker dat de geleverde dienst of product ook echt bijdraagt aan schone lucht voor jullie unieke situatie.

Zoek direct online een bedrijf met Schone Lucht-certificaat dat jullie kan gaan helpen. Eenvoudig gevonden door een paar selecties te maken:

Zie jij ze wel eens lopen in je huis? Dan voelt jouw binnenklimaat al jaren nattigheid aan en is op zoek naar een frisse wind!

zilvervliesbeestjes een teken van slecht luchtvochtigheid

Ik weet het nog goed: het was een rustige woensdagmorgen in oktober 2012. Genietend van mij papa-dag zie ik op straat mannen als ghostbusters lopen.
Nieuwsgierig als ik ben loop ik de straat in. Het busje van de buitenaards geklede mannen trekt veel bekijks.
Ze lopen naar binnen en de bewoners naar buiten.
De vader van het gezin staat buiten. Ik ken hem nog van de middelbare school.
Toen werd hij vaak de klas uitgezet dus kan ik het nu niet laten:
“wat is dat nou Mark? Niet goed geluisterd naar de juf?”
Zijn vrouw kan er wel om lachen.
“het gaat om een invasie van ‘zilvervisjes’, het hele huis behandeld” zegt hij.
“Ga je ook wat aan het binnenklimaat doen? Anders komen ze gewoon weer terug!” zeg ik hem.
Hoezo? Omdat ze juist zitten in slecht geventileerde ruimtes met hoge luchtvochtigheid en als de temperatuur boven de 20C graden is.

Er zijn ‘donkere’ (zilvervisjes) en grijze (papiervisjes) visjes.
De papiervisjes zitten in papier/karton. Verwijder dat dus (denk aan de zolder/opslagruimtes).
Zie je zilvervisjes dan is de luchtvochtigheid te hoog icm te weinig ventilatie en te hoge temperatuur.

Het is nu vochtig buiten: heb jij de afgelopen dagen zilvervisjes gezien? Doe dan wat aan je binnenklimaat.

Binnen de politiek en bedrijfsleven eindelijk meer aandacht voor schone lucht

Via o.a. diverse politici proberen we (nu al meer dan jaar) om schone lucht op de agenda te krijgen en te houden. Zowel voor schone binnen- als buitenlucht.
Dat lukt steeds beter: er is meer draagvlak om bedrijven en particulieren te stimuleren naar oplossingen voor schone lucht.
Aankomende maanden zijn cruciaal hierin.

Niet alléén via de politiek maar ook via het bedrijfsleven zorgen we voor meer aandacht naar schone lucht.
Ook daar is groeiende interesse.

We merken echter dat bedrijven vaak moeite hebben om de juiste oplossing te vinden. En ook: hoe scheid ik het kaf van het koren?
Welnu, dat hebben wij dus al gedaan. Wij hebben alle producten en diensten van bedrijven die in het bezit zijn van het Schone Lucht-certificaat geïnventariseerd.

Al die informatie hebben we gebundeld in een handige digitale zoek-tool voor oplossingen naar schone binnenlucht.
Met een paar klikken kun je in die tool exact vinden waar je behoefte aan hebt. Je kunt heel makkelijk o.a. zoeken op het gewenste BEREIK van een oplossing en WAT er uit de lucht gefilterd dient te worden.

Tip van ons: pak het gelijk goed aan in de volgende 3 stappen:

 1. Zorg voor een luchtmeting
 2. Zoek een oplossing
 3. Zorg voor periodiek onderhoud

Schone Lucht-certificaat Altop International (2021/2022)

Altop International voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Altop International een Partner van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Altop International BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Altop International BV voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 2 april 2021 op de LBK (luchtbehandeling kasten) van Altop International. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op: Luchtbehandelingskasten

Schone Lucht-certificaat Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe (2021/2022)

Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve beoordeling is verricht op 2 april 2021 op de NanoeX. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op: Panasonic – heating and cooling systems

Wat heeft een smerige WC/toilet met een vieze lucht te maken?

wat heeft een smerige wc met een vieze lucht te maken

Iedereen herkent het wel: je komt bij een benzinestation een wc binnenlopen en helaas, de bril is vies. De overige wc’s zijn defect (verstopt). Je kan niet anders dan die vuile nemen.

Stel nu dat die viezigheid onzichtbaar was. En je een heerlijke frisse geur rook. Van een recent geschrobde wc.
Dan zag jij geen problemen, of wel? Toch, zal je de viezige nadelen ervaren. Zichtbaar of niet.

Zo is het ook met fijnstof.
Onzichtbaar in de lucht maar veroorzaker van hele negatieve gevolgen.
Een vieze wc-bril maakt geen onderscheidt in mensen.
En zo is het met fijnstof ook.

Iedereen wordt ziek van die minuscule deeltjes die dwars door je longen gaan.
Of je nu wel/niet iedere dag sport, gezond/ongezond eet, wel/niet lief bent voor de wereld.
Fijnstof is een killer. Een genadeloze sloper.
Fijnstof maakt geen privileges, nou ja, wel voor bv virussen.
Als virussen graag een stukje willen zweven (op reis gaan) mag het gratis mee met een stukje fijnstof.

Stappenplan voor minder van deze toeristen of pestkoppengedrag:

 1. Meten: luchtmeting
 2. Oplossing: luchtreiniging, – desinfectie, ventilatie, optimaliseer luchtvochtigheid, verneveling, coatings.
 3. Onderhoud: zorg voor periodiek onderhoud

Wat doe jij aan fijnstof als sloper van jouw gezondheid en als toeristenvriend van virussen?

Luchtreiniger die rook kan filteren

rook filteren met een luchtreiniger

Steeds meer mensen in Nederland gaan stoken. Niet alléén de open haard maar juist ook palletkachels. Als er veel gestookt wordt heeft dat uiteraard ook gevolgen voor de luchtkwaliteit. Kleine deeltjes en gassen van verbranding komen in de buitenlucht terecht.

Ook de mens wordt eraan blootgesteld o.a. doordat fijnstof en gassen die vrij komen in de ventilatiesystemen terecht komen van huizen. Via die route komt het huizen binnen en zal het ingeademd worden. Het goede nieuws is dat kortstondig blootgesteld worden aan deze verbrandingsgassen niet schadelijk is. Helaas is dit maar zelden het geval. Ten eerste komt de rook van branden het huis binnen en de deeltjes en gassen blijven in de inpandige ruimtes zweven. Langdurig….en ze verdwijnen bijna niet. Uitsluitend een luchtreiniger biedt oplossing. Een luchtreiniger kan namelijk heel goed rook filteren van grote branden, kachels en open haarden.

Rook komt ook binnenshuis terecht. Vooral in de winter!

Vooral in de winter gaan mensen stoken en komt de rook in de buitenlucht en vervolgens de binnenlucht terecht. Juist dan is het zaak om ervoor de zorgen dat de binnenlucht goed wordt gereinigd met een luchtreiniger rook filtert. Die vervuilde rook in de buitenlucht komt namelijk gemakkelijk naar binnen toe. Een luchtreiniger die rook kan filteren biedt de oplossing. Een airconditioner is minder effectief hier tegen. Ook vaker schoonmaken van oppervlaktes is aan te raden.

Luchtreiniger rook filteren

Investeer in een luchtreiniger die rook filtert

Overweeg een echte HEPA-luchtreiniger die rook filtert van het stoken. We hebben een uitgebreide gids voor bedrijven met luchtreinigers die het Schone Lucht-certificaat hebben behaald bij ons. Dat zijn allemaal luchtreinigers die rook uit stoken kunnen filteren. Houtrook bevat voornamelijk fijne deeltjes in het bereik van 0,4 tot 0,7 micron. Luchtreinigers die rook moeten filteren bevatten idealiter een HEPA filter. Ze zijn uitzonderlijk goed in het verwijderen van deeltjes van de grootte 0,4 tot 0,7 micron. Ze verwijderen dus ideaal rook uit de lucht.

Het is aan te raden om op het moment dat je een luchtreiniger aanschaft die rook filtert dat je die eerst een uur lang op vol vermogen laat draaien. Dat zal de lucht snel zuiveren door het volledige volume lucht in de kamer vier tot zes keer door het filter te leiden. Als je de luchtreiniger daarna op een lage stand zet blijft de lucht zuiver en zal er geen last zijn van het geluid van de ventilator: op lagere instellingen zijn ze vrijwel geluidloos.

HEPA luchtreiniger om houtrook te verwijderen

luchtreiniger die rook verwijdert

HEPA luchtreinigers bevatten een luchtfilter die 99,97 procent van alle in de lucht zwevende deeltjes met een diameter van precies 0,3 micron in één keer verwijdert. Dat formaat werd de teststandaard omdat het voor HEPA-filters het moeilijkst is om vast te leggen. Deze filters bestaan ​​uit dichte matten van fijne glasvezelvezels. Terwijl de luchtreiniger er lucht doorheen zuigt, slaan grotere deeltjes (1 micron en meer) in de vezels en blijven ze daar vast zitten. Daarentegen bewegen kleinere deeltjes (minder dan 0,3 micron) niet ‘op de luchtstroom’ maar stuiteren in plaats daarvan langzaam en willekeurig rond. Deels afhankelijk van willekeurige bewegingen van luchtmoleculen. Dat langzame, dwalende pad brengt ze uiteindelijk in contact met de filtervezels, waar ze, net als de grotere deeltjes, blijven plakken. Deeltjes van 0,3 micron hebben precies de juiste grootte om op de luchtstroom te zweven maar te klein en licht om ze in de filtervezels te drijven. In plaats daarvan hebben ze de neiging om rond de vezels te glijden. Dit geldt dus ook voor deeltjes in rook van vergelijkbare grootte in het bereik van 0,4 tot 0,7 micron. Het is dus belangrijk dat HEPA filters  voldoende vezels hebben en voldoende dicht opeengepakt om deze neiging te overwinnen en vrijwel al deze ultrafijne deeltjes van 99,97% op te vangen de eerste keer dat ze erdoor gaan.

Houd ook het huis schoon naast het gebruik van een luchtreiniger tegen rook

Ongeacht of u zich aan de bovenstaande aanbevelingen houdt, u heeft andere eenvoudige gratis beschikbare zaken die u kunt nemen om het rookprobleem in uw huis te verminderen. Naast het gebruik van een luchtreiniger die rook filtert.

Het lijkt misschien voor de hand liggend maar sluit ramen. Buitenlucht bevat meestal minder fijnstof dan binnenlucht dus ramen open laten lijkt een goed idee. Maar in het stookseizoen is dat niet het geval. Als je ramen sluit, voorkomt het dat er rook in huis komt.

Zelfs ultrafijne rookdeeltjes vallen uiteindelijk uit de lucht en zetten zich neer op oppervlakken, waaronder vloeren. We raden je aan vloeren vochtig te dweilen i.p.v. te stofzuigen. Voor de goede orde, vochtig dweilen (met de dweil licht bevochtigd, in tegenstelling tot nat dweilen) zal houten vloeren niet beschadigen.

Rookdeeltjes zetten zich ook af op uw kleding, huid en bed. Als je een tijd buiten in de rook hebt doorgebracht, trek dan schone kleren aan als je thuiskomt. Was lakens ook vaker dan normaal. Neem een ​​snelle douche voordat je naar bed gaat. En nadat het stookseizoen voorbij is maak je alles schoon, vervang je alle filters van de luchtreiniger en dat zal gelijk een stuk gemakkelijker ademen.

Slaapkamergeheimen wie heeft ze niet?

schone lucht luchtreiniging

Slaapkamer geheimen…..
Wie heeft ze niet?!

Hoe kom ik bij deze vraag? Wel het begon bij de bakker, gisterenochtend.
Naast me stond een hevig snotterende vrouw haar tas in te pakken. Een droog hoestje volgt. Mevrouw is duidelijk niet op haar gemak.
“sorry” zegt ze.
Ik kijk haar aan en geef een geruststellende blik.
Hoesten en snotteren durven de meesten niet meer met geluid.
Ook al is het hooikoorts.
De vrouw betaalt snel en vertrekt.

Terwijl de bakker mijn brood snijdt herinner ik me een wetenschapper die vertelde dat in de slaapkamer 2 hele agressieve gezondheidsrisico’s zitten: huisstofmijt en pollen.
We liggen er met onze neus en mond 8uur/dag in te ademen.
Je hele matras zit vol met huisstofmijt.
“Is dat zo erg?”
“ja!, want je krijgt er neusklachten van en astma”
En natuurlijk zet je af en toe je raam open in de slaapkamer voor ventilatie.
Dat leidt helaas tot extra veel pollen in de binnenlucht.
Aangezien de verblijfsduur in de slaapkamer ruim 33% is adem je juist daar veel pollen in.

Oplossing?
Schaf een luchtreiniger aan want die kunnen huisstofmijt verminderen en pollen uit de lucht filteren.

Herken jij deze slaapkamergeheimen?

Zorgen voor schone lucht is eenvoudiger dan je denkt!

Terwijl de vogels hoorbaar bezig zijn aan het avondlied realiseer ik me dat de natuur weer zichtbaar gaat leven. De eerste kleuren, geuren en geluiden die behoren tot de lente heb ik waargenomen. Jij ook? Dat voelt goed toch?
“hé Jan-Joris” roept iemand op het grasveldje als hij zijn hond uitlaat.

Het is Peter. Een aardige buurtbewoner die een hondje heeft zo groot als een,…cavia. Peter zit veel thuis omdat momenteel voor werk niet kan vliegen.
Op de meest rare tijden mag hij nu internationale zoom calls doen.
“…ik ben trots op je! Dat weet je toch wel?…” roep ik hem.

Hij grapt door het maken van een triomfantelijk sprongetje: “dit is voor wat betreft de luchtkwaliteit mijn meest gezonde, verantwoorde en duurzame jaar Jan-Joris”

Als Peter verder loopt realiseer ik me dat de werkgever van Peter een ideale klant kan zijn voor Viridi Air mits ze ook voor schone gezonde binnenlucht zorgen van personeel.
Want alléén onder die voorwaarden mag je aansluiten als Viridi Air Partner, meedoen in onze 100% groene filterprojecten (tegen fijnstof, NOx, ozon en CO2) en ook nog eens het Schone Lucht-certificaat en het Schone Lucht-beeldmerk mag gebruiken op b.v. website, digitale handtekeningen,..enz
Werk jij bij zo’n bedrijf?
Ja?
Wordt dan ook Partner van Viridi Air.

Bijen helpen bij het CO2 probleem

“….ik als hobby imker weet: Bijen helpen ons bij het CO2 probleem..….”

Een jaar of wat geleden zag je steeds meer bedrijven die bomen gingen planten ter CO2 compensatie. Er is te veel CO2 in de buitenlucht en bomen helpen daar ‘Bij’. Wat ik jammer vind is dat in feite iedereen aan het ‘boom plant spelletje’ mee kan doen.
En dat er meer is dan CO2 (denk eens aan fijnstof, NO2….).

Bij Viridi Air planten we ook bomen…maar anders.
Wij planten géén bossen, maar hele smalle stroken (soort windvangers) van unieke boomsoorten die naast CO2 ook b.v. fijnstof en NO2 uit de lucht filteren. Het planten doen we samen met cliënten van Zorgboerderijen.

Een bedrijf dat bomen zou willen planten met Viridi Air mag eerst aantonen dat ze met een product/dienst of een zuiver bedrijfsbeleid bijdragen aan schone binnen- en/of buitenlucht. Zonder dat kunnen we niet samenwerken. Zo scheiden wij bedrijven die echt iets geven om schone lucht (voor mens en maatschappij) van bedrijven die houden van ‘mooi weer spelen voor de bühne’.

De genomen maatregelen worden gepubliceerd (transparant) op onze website en het bedrijf ontvangt o.a. het Schone Lucht-certificaat.

En de Bijen?
Ze helpen ons het CO2 probleem op te lossen.
Wist jij dat Bijen zo’n 40% van de bomen bestuiven?

Wetenschappers zijn het er over eens: de overdracht van COVID19 via de lucht is een groot risico

Recent nieuws over de COVID-19 bedreiging in de lucht.. 

Tot nu toe waren er tegenstrijdige berichten met betrekking tot het risico van de overdracht van COVID-1 door de lucht. Een groep van 239 wetenschappers in 32 landen heeft hun open brief aan de WHO gepubliceerd om het bewijsmateriaal te presenteren.

In hun brief geven de wetenschappers aan dat:

 • Meerdere studies “hebben zonder enige redelijke twijfel aangetoond dat virussen vrijkomen bij uitademing, praten en hoesten in microdopjes die klein genoeg zijn om in de lucht te blijven”.
 • Deze microdruppeltjes “vormen een risico van blootstelling op een afstand van meer dan [1 tot 1,5 m] van een geïnfecteerd individu”
 • “wij pleiten voor het gebruik van preventieve maatregelen om deze route van overdracht door de lucht te beperken”

Lees de volledige brief: It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19

Wat we weten over het COVID-19 virus

Zoals hierboven besproken, benadrukt de hooggekwalificeerde groep van 239 wetenschappers in hun open brief dat er meerdere studies zijn:

“hebben zonder enige redelijke twijfel aangetoond dat virussen vrijkomen bij uitademing, praten en hoesten in microdruppels die klein genoeg zijn om in de lucht te blijven.”

Oppervlakken en het COVID-19 virus

Terwijl men gelooft dat COVID-19 zich verspreidt van persoon tot persoon contact, hebben de autoriteiten niet uitgesloten dat contact via oppervlakte wordt gezien als een potentiële besmettingsbron. Het is gewoon te vroeg om dat te zeggen.

In feite hebben recente testen op het coronavirus COVID-19 aangetoond dat het actief kan blijven op verschillende oppervlakken. Onderzoekers vonden levensvatbare coronavirus deeltjes na:

 • 24 uur op karton
 • 4 uur op koperen oppervlaktes
 • 2 tot 3 dagen op plastic en roestvrij staal.

Tijdens de tests vonden de onderzoekers ook dat het coronavirus tot drie uur na de emissie in de lucht kon worden gedetecteerd, waardoor het van vitaal belang is dat mensen de lucht schoonmaken.

Het belang van schoonmaken

Hoewel de meerderheid van de COVID-19 gevallen zijn afgeleid van persoonlijk contact, kunnen we het belang van goede reiniging in elke ruimte niet genoeg benadrukken.

Dus, terwijl veel mensen al extra oppervlakte- en handreiniging hebben, zal de toevoeging van het reinigen van de lucht ongetwijfeld helpen bij het beheren van gesloten ruimtes. Het vierfase-systeem van AeraMax Professional, met True HEPA-filtratie, kan effectief en efficiënt voortbouwen op de reinigingsroutines voor handen en oppervlakken.

Waar kan AeraMax Professional luchtreinigers helpen?

We weten wel dat AeraMax Professional luchtreinigers extra ziekteverwekkers in de lucht kunnen beperken op plaatsen waar mensen geïnfecteerd zijn, waardoor verontreinigende stoffen uit de lucht worden verwijderd en de risico’s voor mensen die al geïnfecteerd zijn, worden verminderd.

AeraMax Professional luchtreinigers:

 • zijn gecertificeerd om effectief te zijn in het verminderen van concentraties van influenza A (H1N1) aerosol in de lucht in een testkamer, met een vermindering van 99,9% van het virus in de lucht binnen de eerste 35 minuten van de werking.
 • zijn gecertificeerd om 99,97% van de vervuilende stoffen te vangen tot wel 0,3 micron.
 • kan meer dan 97,8% van de vervuilende stoffen vangen van 0,1-0,15 micron, via de testgegevens van de IBR-laboratoria.

Bovendien kan een AeraMax Professional III met PureView Technology voelen wanneer er verontreiniging in de lucht aanwezig is in een ruimte, waarbij de reiniging automatisch wordt aangepast om de overtollige deeltjes uit de lucht te verwijderen. Dit is ideaal voor plaatsen zoals woonzorgcentra, waar de bewoners gevoeliger zijn vaker een aangetast immuun- en ademhalingssysteem hebben.

Schone Lucht-certificaat ruimte/gebouw Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap

Tijdens de ruimtecertificatie op schone lucht & de luchtanalyse in de ruimte is een score behaald van 87 punten en het maximaal aantal van 5 sterren (categorie: uitstekend). Ze mogen daarom het Schone Lucht-label gebruiken en het Schone Lucht-certificaat. Voor iedere aanvrager die een voldoende behaald op de ruimtecertificatie schone lucht wordt ook 1 luchtzuiverende boom geplaatst in een buitenfilterproject van Viridi Air. Voor een duurzame, groene en schone toekomst:

Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap: eerste gebouw in Nederland met een gecertificeerde ruimte op schone lucht

Op 16 maart 2020 kreeg het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap te horen via de persconferentie dat zij niet mochten zingen. Hierop zijn ze meteen gaan kijken wat er voor aanpassingen aan de bestaande airco gedaan konden worden om de zaal zo spoedig mogelijk tot een veilige omgeving te maken. De airco bleek dusdanig verouderd dat dit geen haalbare kaart was. Na meerdere gesprekken met de leveranciers en het bestuur hebben ze besloten om voor de firma MIWO te kiezen die samen met de huidige leverancier van de airco de firma Poolster een
luchtverversings-installatie hebben geplaatst.

Er is een ingenieus systeem aangelegd welke ruim boven de geadviseerde standaard van het RIVM zit. Het RIVM geeft als advies voor de grote van de zaal 2 x per uur te verversen. Het Zangvriendschap heeft gekozen voor 4 x per uur. Tevens is een UV-C lamp geplaatst die 99,9% van alle virussen en bacteriën dood. Deze hangt in de zaal rechts boven de ingang naar de garderobe.

Uitleg systeem:

In zeven “pilaren” zitten roosters, zoals afgebeeld op de foto hiernaast. Het zijn de beide pilaren links en rechts van de schouw. Het zijn de beide pilaren boven het podium. Links en rechts van de middelste vaandelkast zijn twee pilaren gemaakt en als laatste in de pilaar in de hoek naast de garderobe. De grote afmeting van de roosters 2000 x 320 mm. is bewust gekozen. De toegevoerde lucht krijgt een betere verdeling en het geluid van aanvoer wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd. Als het systeem aan staat moet je dat echt met je hand voor het rooster gaan voelen. De schone lucht komt via de roosters de zaal binnen. De stroming gaat van onderuit en volgt zijn weg door de zaal. Doordat er op verschillende punten een rooster geplaatst is komt de verse lucht elkaar overal in de zaal tegen. Door onze eigen lichaamstemperatuur zal de lucht eerder de weg naar ons vinden waardoor wij eigenlijk constant in een schone omgeving staan. Via de roosters in het plafond wordt de lucht weer afgezogen. Een bijkomend voordeel is dat de opgezogen warme lucht weer teruggewonnen wordt zodat we altijd een aangename temperatuur hebben. In de zomer werkt dit hetzelfde met gekoelde lucht. In de hal, het trapgat, mindervalide toilet, het opkamertje en de garderobe wordt de schone lucht ingeblazen via de witte ventielen en de afzuiging gaat via de roosters in het plafond. Deze is hier krachtig genoeg voor.

In de zaal zijn zeven inblaaspunten gekomen. Uitgangspunt was om deze zo goed als mogelijk uit het zicht te houden. In de pilaren of erachter zijn de kanalen weggewerkt. De roosters zijn nagenoeg onzichtbaar verwerkt in de kolommen. Aan de kant van de schouw zijn ze weggewerkt achter de muur in de holle ruimtes. Naast de middelste vaandelkast zijn twee nieuwe pilaren gemaakt. Boven het podium zijn de kanalen verwerkt in de bestaande pilaren en naast de garderobe is het laatste kanaal geplaatst. De afmeting van het rooster is bewust van deze afmeting. Als het systeem aan staat dan moet je echt met je hand naar het rooster gaan om te voelen dat het systeem aan staat. Tevens is dit ook voor de geluidsreductie. De verse lucht komt via de onderkant van de roosters ze zaal in. Deze lucht wordt 7 meter naar binnen geblazen. Dit betekend dat de luchtstromen uit de zeven kolommen elkaar overal passeren. Binnen het kwartier is alle lucht weer opgezogen door de zes plafondroosters. Een rooktest, die gehouden is voor de oplevering van het systeem, toonde aan dat binnen het kwartier alle rook uit de zaal was verdwenen. En dat vier keer per uur.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Lotti IoT (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Lotti IoT voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Meetapparatuur/sensortechnieken (binnen en buiten). De beoordeling is verricht op 22 maart 2021. De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Fellowes Benelux (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Fellowes Benelux voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen (standaard ruimtes) en met een mechanisch product voor kleine ruimtes. De positieve beoordeling is verricht op 22 maart 2021 voor de volgende producten:

Schone Lucht-certificaat Lotti IoT (2021/2022)

Lotti IoT voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Lotti IoT een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Fellowes Benelux (2021/2022)

Fellowes Benelux voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Fellowes Benelux een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Mark voorziet Mall of the Netherlands van verse lucht

Warmteterugwin-units voor nieuw winkelcentrum in Leidschendam

Mark Climate Technology heeft warmteterugwin-units geleverd voor het project Mall of the Netherlands in Leidschendam. De units voorzien de technische ruimtes, expeditie gangen en toiletgroepen van het pas gebouwde winkelcentrum van verse lucht.

Op het dak zijn 3 stuks Mark Airstream CFX warmteterugwin-units geplaatst met luchthoeveelheden van 3200 m3/h en 5400 m3/h. Deze luchtbehandelingskasten zijn elk voorzien van hun eigen regeling en warmtepomp en zorgen op duurzame wijze voor de verwarming, koeling en ventilatie. Voor de toiletgroepen is een eigen warmteterugwin-unit geïnstalleerd. Hierdoor komt de afgezogen lucht van de toiletruimtes niet terecht in de winkels. Tevens zijn er meerdere Mark ERV plafond wtw-units geleverd.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage IFB Filtertechniek (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten IFB Filtertechniek voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 15 maart 2021.

De positieve beoordeling is toegekend op alle losse filters die IFB Filtertechniek produceert:

Tevens op de volgende producten (accessoires) in luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen:

De positieve beoordeling is eveneens toegekend op producten in de categorie “luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen”.

Schone Lucht-certificaat IFB Filtertechniek (2021/2022)

IFB Filtertechniek voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is IFB Filtertechniek een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Airmaster (2021/2022)

Airmaster BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Airmaster BV een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Airdog Benelux BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Airdog Benelux BV voldoet aan de beoordelingscriteria (“product”) Luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 8 maart 2021.

Het product gamma van Airdog Benelux BV bestaat uit producten voor luchtreiniging. De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

Schone Lucht-certificaat Airdog Benelux BV (2021/2022)

Airdog Benelux BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Airdog Benelux BV een Partner van Viridi Air (Platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Exolab

Exolab voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Exolab een Partner geworden van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Mark Climate Technology (2021/2022)

Mark Climate Technology voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Mark Climate Technology een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Minister Slob gaat snotneuzen thuis laten

“…en waarom moet ik een das aan? Das lastig met spelen” zegt ons dochtertje. “Als je niet warm aankleedt krijg je een loopneus” vertel ik haar. Ze voelt nog even of de neus er nog is en vertrekt vervolgens naar buiten. Terwijl ze buiten is lees ik een artikel op een online nieuwssite : Minister Slob gaat snotneuzen thuis laten.

Ik vraag me dan af hoe je dat gaat controleren? Vrijwel iedereen is een snotneus momenteel. Als je inademt wordt de geïnhaleerde lucht normaal gesproken opgewarmd door het slijm aan de binnenkant van je neus. Is het koud en droog weer, dan droogt je neus van binnen uit. Het gevolg is dat de slijmvliezen in de neus extra veel slijm/snot gaan produceren.

Kun je verkouden worden van de kou? “nee niet direct!” Wel is je weerstand minder (lichaam moet harder werken om warm te worden) en de slijmvliezen zijn droger wat je vatbaarder maakt indien je b.v. een virusje in de neus krijgt.

Kleed je warm aan buiten en als je binnen bent zorg je voor een gezonde luchthygiëne door o.a. ventilatie, luchtreiniging of optimale luchtvochtigheid.

Dat eerste doe ik zelf meestal niet (eigenwijs). Ik geloof er namelijk in dat je het lichaam ook warm kunt krijgen met ademhalingstechniek en een stukje mindset.

Ben jij ook wel eens eigenwijs om sterker te worden?

Schone Lucht-certificaat WTW-filtershop.nl (2021/2022)

WTW-filtershop.nl voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is WTW-filtershop.nl een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Pectro (2021/2022)

Pectro voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Pectro een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

11 maart gratis webinar: Unieke nieuwe functionaliteiten van draadloze Produal-meetsysteem

Gezond binnenklimaat betrouwbaar gemeten - Webinar 11-maart

Vorig jaar introduceerde Hitma het Proxima Mesh-systeem met draadloze transmitters voor gebouwautomatisering van de Finse fabrikant Prodal Oy. Na de introductie van het Proxima-systeem heeft Produal goed geluisterd naar vragen en reacties uit de markt. Dit heeft geleid tot de volgende stap in de ontwikkeling van hun draadloze technologie. Het meetsysteem is nu uitgebreid met een batterijgevoede CO2-transmitter en een geavanceerde bedienknop. Dit zijn unieke opties. Daarnaast komt er een versie voorzien van een PIR-sensor (Passief Infrarood) en een speciale setpoint unit. Op 11 maart a.s. organiseert Hitma een gratis webinar waarin alle nieuwe functionaliteiten en toepassingsmogelijkheden aan bod komen.

Gezond binnenklimaat

De noviteiten van het draadloze Produal Proxima-platform bieden een uitkomst in moderne, maar ook in monumentale gebouwen om het gebouwbeheersysteem aan te sturen en de luchtkwaliteit te optimaliseren (bijvoorbeeld ventilatieregeling voor een gezond binnenklimaat in scholen). Het systeem is snel en eenvoudig te installeren in bestaande panden en in kantoren waar wanden vaak verplaatst moeten worden. Ook is het ideaal bij renovatie en in situaties waar het niet mogelijk is om kabels te trekken.

Inhoud gratis webinar

System integrators, adviesbureaus en installateurs die meer willen weten over de toepassingsmogelijkheden én over de nieuwe functies om gebouwbeheersystemen draadloos aan te sturen en de luchtkwaliteit te beheersen, kunnen 11 maart a.s. om 10.00 uur gratis deelnemen aan het Hitma-webinar: Unieke functionaliteiten met uitgebreide draadloze Produal-meetsysteem

In 60 minuten worden deelnemers online bijgepraat over de techniek, de nieuwe opties en de voordelen van draadloze technologie. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Dit webinar is ook interessant voor mensen die het eerste webinar over gebouwautomatisering bij Hitma hebben gevolgd. Er zal kort uitleg worden gegeven over het Proxima Mesh-systeem, daarna komen de nieuwe functies uitgebreid aan bod.

Agenda

 • Overzicht en introductie nieuwe producten
 • Radiotechnologie en MIRA
 • Nieuwe software features
 • Hoe ontwerp je een goed netwerk?
 • Voorbeelden van toepassingen

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich via www.hitma-gebouwautomatisering.nl/webinar aanmelden voor het gratis webinar van Hitma Gebouwautomatisering.

FNV en CNV: Angst voor coronaverspreiding op werkvloer is groot

Op NU.nl stond vandaag het bericht dat veel mensen bang zijn om terug te gaan naar het werk vanwege de hoge besmettingsrisico’s van Corona. Logisch. Die risico’s zijn er normaliter ook wel degelijk. Laten we eerlijk zijn: soms maken we een foutje, komen te dicht bij iemand in de buurt. Net even te smal in de gang/toilet, enz. enz.

Maar die angst is niet geheel terecht! Om er voor te zorgen dat de risico’s tot een minimum komen is het van belang maximaal effort te steken in voldoende ventilatie (verse lucht), goed onderhoud en zorg voor een extra oplossing tegen de bestrijding van ziektekiemen/fijnstof/luchtvochtigheid. B.v. met een luchtreiniger of luchtbevochtiger. Dan zijn de risico’s op besmetting minimaal. Alle aangesloten Partners van Viridi Air voldoen aan strikte beoordelingscriteria voor wat betreft het bijdragen aan schone lucht. Neem eens contact op met een aangesloten Partner van ons, zij kunnen je haarfijn uitleggen wat je moet doen aan verbetering van de binnenluchtkwaliteit om de risico’s op Corona te beperken.

(Bron artikel: NU.nl)

Luchtbevochtiging: juist NU

luchtbevochting Natufog

Als ik het met iemand heb over luchtbevochtiging dan merk ik dat de kennis over de mogelijkheden en de effecten hiervan beperkt is.

Aangezien we op het werk de meeste uren van de dag verblijven is de luchtvochtigheid juist daar van belang. In de winter wordt het buiten kouder en vochtiger. Door het opwarmen van de lucht (door ventilatiesysteem of radiatoren) daalt de luchtvochtigheid. Vaak komt de relatieve luchtvochtigheid (RV) dan uit op 25%-30%, met als gevolg klachten als droge ogen, droge mond, hoofdpijn en een hogere gevoeligheid voor pathogene aerosolen (lees: virussen). De ideale RV licht tussen de 40% en 50%

Ik durf rustig te stellen dat de luchtvochtigheid in veruit de meeste gebouwen niet op orde is. Nu we weten dat droge lucht juist een ideale basis is voor het binnen krijgen van virussen weten we misschien ook wel waarom zo slecht eraan toe ging in de winter van 2020/2021?

Wil jij meer weten over luchtvochtigheid en hoe je die kunt verbeteren? Praat eens met @natufog. Zij hebben ruim 20 jaar ervaring en garanderen niet alleen de technische levensduur maar ook het gevraagde effect. Zij stellen, los van de eventueel geldende normen, veiligheid als uitgangspunt. Ze garanderen dat de geleverde apparatuur onder alle omstandigheden 100% veilig gebruikt kan worden.

Hoofdpijn lost zich niet altijd op met een pilletje

ventilatie hoofdpijn

Vandaag gaat niet de dag gaat worden waarop ik hoopte, niet van al dat thuiswerken en thuisschooltje spelen. Nee

Het begon al in de vroege ochtend en in de middag werd het steeds erger. Klein hoofdpijntje, droge ogen, een beetje lichtjes in het hoofd. Herken je dat?

Te hard gesport vanochtend? Iets verkeerd gegeten? Te laat naar bed gegaan? Terwijl ik alles even afloop kijk ik omhoog en zie dat de ventilatieroosters dicht zitten op de werkkamer. Vanwege de kou van een week geleden…..maar op zolder zit verder geen ventilatiepunt. Ik besluit de ramen en roosters flink open te zetten. De buurman groet me als hij me met mijn hoofd naar buiten ziet kijken.

“Even wat zuurstof happen, buur!” roep ik hem. Hij vraagt of ik trek in koffie heb en daar zeg ik geen nee tegen.

Terwijl we aan de koffie zitten leg ik mijn probleem uit. Hij herkent het van zijn werk en laat zien wat zij hebben aangeschaft om zonder warmteverlies, het CO2 niveau toch op peil te houden. Ze wilden een snelle oplossing, zonder hak en breekwerk en kozen voor een decentrale luchtbehandelingskast van Spirair Luchttechniek. De installatie zorgt namelijk voor voldoende verse lucht en maakt gebruik van warmteterugwinning.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Abalco Group (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Abalco Group voldoet aan de beoordelingscriteria (“diensten”). De beoordeling is verricht op 1 februari 2021.

Abalco maakt gebruik van technische reinigingsapparatuur om systemen in o.a. luchtbehandeling grondig technisch te reinigen en/of te desinfecteren. Op deze pagina staat kort uiteengezet voor welke apparatuur en hoe deze reiniging tot stand komt: https://www.abalco.nl/specialisaties/

Schone Lucht-certificaat Abalco Group (2021/2022)

Abalco Group voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Abalco Group een Partner van Viridi Air (platina XL) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht met Genano

Het is net vóór kerstmis 2020 dat ik een foto voorbij zie komen van een kerstman. Mijn dochtertje vraagt of de afgebeelde man met rode muts echt bestaat?
“Tuurlijk! Maar hij is nog niet zo oud als Sinterklaas” zeg ik haar.
Een verwonderde blik komt terug: “Waar woont hij dan?”
Ik leg haar uit dat de kerstman in het Noordelijke puntje van Finland woont. “het is er heel gezond want in Finland adem je de schoonste lucht van de wereld en dus wordt je er heel oud. Zo oud als de kerstman”. Ze kijkt me nog ff aan maar vertrekt om een pop in een kinderwagen te leggen.
Met Google zoek ik uit hoe het staat met Finland in de huidige crisis. Bovengemiddeld goed. Finland heeft al jaren strikte regels omtrent schone lucht (zowel binnen als buiten). Niet alléén de regels, ook de technieken lopen ver voor op andere landen.
Ik herinner me een recent gesprek met Genano intelligent Air Quality. Over de Finse producten die zij al jaren in Nederland en België voeren. Producten voor betere ventilatie co2) maar ook voor luchtreiniging. Wil jij ook een stukje Finland in huis neem dan contact met hen op.

Plots komt dochterlief weer terug: “…maar papa, hoe kan het nu dat Sinterklaas ouder is dan de kerstman maar toch in Spanje woont?”
Soms is kennis delen en opvoeden een uitdagende klus.

Airco en corona; is het slim om airconditioning te gebruiken tijdens Corona?

airco en corona

Comfort en veiligheid in gebouwbeheer staat altijd op de eerste plaats. Toch bijzonder dat het in de discussie van airco en corona zo lastig gaat. Waarom is er zo weinig kennis bij gebouwbeheerders hierover? ‍

De afgelopen maanden hebben we vanuit ons netwerk veel vragen gekregen over airco en Corona. We hebben deze pagina gemaakt zodat we een advies kunnen geven en u zich kan informeren en vol vertrouwen verder kan gaan in deze onzekere tijd. Het advies wat regelmatig te lezen was in de media is tweeledig:

 1. Goede ventilatie tegen Corona/Covid19 is een belangrijke factor bij het verminderen van de verspreiding van het virus;
 2. Regelmatig onderhoud van ventilatiesystemen is een must.

airco gebruiken tijdens corona covid

Wat wordt er geschreven over airco en corona?

‍Airconditioning en ventilatie worden beschouwd als effectieve controle strategieën om bestemetting op de werkplek te voorkomen. Als een ventilatiesysteem goed wordt onderhouden, zou het risico op overdracht laag zijn. Met ‘goed onderhouden’ bedoelen we dat de airco periodiek wordt geïnspecteerd, de meeste filters worden vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant en de ventilatiekanalen periodiek worden schoongemaakt. Airconditioning die goed wordt onderhouden zal het risico op virusoverdracht niet vergroten.

Alle airconditioning voor zowel woningen als gebouwen met een hoge bezettingsgraad (overheidsgebouwen, scholen, hotels en ziekenhuizen) moeten regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en schoongemaakt om overdracht te voorkomen.‍

corona en airconditioning

Het risico dat airconditioning het coronavirus (COVID-19) verspreidt op de werkplek is extreem laag zolang er voldoende toevoer van verse lucht en ventilatie is. De meeste soorten airconditioning systemen kun je gewoon blijven gebruiken. Gebruik een gecentraliseerd ventilatiesysteem dat lucht afzuigt en naar verschillende kamers laat circuleren. Het wordt aanbevolen om de recirculatie uit te schakelen en een toevoer van frisse lucht te gebruiken. “

Alle verontreiniging in de lucht kan worden geminimaliseerd, zo niet verwijderd, door goede en effectieve filtratie en regelmatige reiniging en onderhoud. Een schoon aircosysteem is een essentieel onderdeel van een gezond gebouw en het is essentieel dat elk airco en ventilatiesysteem dat aanwezig is in een gebouw wordt gereinigd en onderhouden.

Kan ik airconditioning gebruiken tijdens Corona?

De WHO had gedurende 2020 aangegeven dat ruimtes met slechte ventilatie een mogelijk transmissiepunt van het Coronavirus zijn. Door verschillende media werd gemeld dat kantoren, fabrieken en werkplekken geen airco mogen gebruiken gedurende corona. Dit is echter niet helemaal waar en veel werkplekken zullen hun airconditioning veilig kunnen blijven gebruiken.

covid19 pandemie en het gebruik van airconditioning

Verse lucht en ventilatie

Zorgen voor een goede toevoer van verse lucht en kamers goed geventileerd houden is een essentiële factor voor mogelijke virusverspreiding op werkplekken. Goede ventilatie en aanvoer van verse lucht zal voorkomen in bijna alle risicobeoordelingen van corona op de werkplek. Het mogelijke probleem van airconditioning is de plaats waar lucht wordt afgezogen en vervolgens door de werkplek of door verschillende kamers wordt gerecirculeerd. Dit is typisch een kenmerk van gecentraliseerde ventilatiesystemen.

Centrale ventilatiesystemen

Er werd geadviseerd om systemen die de lucht recirculeren uit te schakelen en een toevoer van verse lucht te gebruiken. Sommige airco systemen gebruiken een mix van afgezogen lucht en een toevoer van verse lucht en het advies is dat deze tijdens corona veilig worden gebruikt zoals ze zijn.

Hoe zit het met het gebruik van ventilatoren en corona?

aircosysteem en covid19 corona

Het risico van virusoverdracht via bureau- of vloerventilatoren wordt als laag beschouwd, mits de ruimte goed wordt geventileerd met een goede toevoer van verse lucht. Ventilatoren kunnen op warme dagen een goed alternatief bieden voor gebouwen waar momenteel een airco is geïnstalleerd.

Als de airco minimaal een mix kan pakken van verse lucht is het veilig om de airconditioning te blijven gebruiken tijdens Corona.

Wel of geen airco aanzetten tijdens corona?

Corona heeft ervoor gezorgd dat we onze dagelijkse routine hebben aangepast. We weten dat de aanwezigheid van airconditioning in de werkomgeving onder normale omstandigheden een betere luchtkwaliteit, klimaatbeheersing en welzijn van werknemers betekent maar is dit nog steeds het geval in de huidige Covid-19-pandemie?

Voor veel ziekenhuizen, huisartsen- en andere zorgpraktijken is airconditioning een essentieel onderdeel om het veilig en gezond te houden. Moeten we dan nog steeds airconditioning gebruiken tijdens Covid-19? Het antwoord is ja, maar er zijn enkele belangrijke dingen die u moet doen. Laten we eens kijken hoe veilig gebruik te maken is van airconditioning gedurende corona.

Richtlijnen voor het gebruik van airconditioning tijdens de Covid-19 Coronavirus-pandemie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zeggen:

Een goed onderhouden en bediend systeem kan de verspreiding van COVID-19 in binnenruimtes verminderen door de luchtverversing te versnellen, de recirculatie van lucht te verminderen en het gebruik van buitenlucht te verhogen. Recirculatiesystemen mogen niet worden gebruikt als ze géén filters hebben die ziektekiemen (virussen, bacteriën, schimmels) doden. HVAC-systemen moeten regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en schoongemaakt.

Zorg ervoor dat airconditioning veilig wordt gebruikt tijdens Covid-19/Corona

 1. Optimale prestaties: het resultaat dat u zou moeten nastreven is dat er veel buitenlucht binnenkomt en er veel binnenlucht naar buiten gaat. Dus ten eerste moet u ervoor zorgen dat uw airconditioningsysteem goed werkt want u wilt dat het zijn filtering, externe luchtinlaat en luchtstroom versterkt om de maximale prestaties te leveren die u nu nodig hebt. Als uw systeem al een tijdje geen service of onderhoud heeft gehad, is dit het moment om het voor elkaar te krijgen. Vervuilde filters zullen niet alleen de prestaties van uw airconditioning beïnvloeden, ze sturen ook onbedoeld vervuilde lucht door het systeem en binnenlucht. Als u zich in een druk ziekenhuis of andere zorgomgeving bevindt, is een storing in het airconditioningsysteem niet iets waar u op zit te wachten.
 2. Externe lucht: Om de opname van zoveel mogelijk buitenlucht te bevorderen is het raadzaam de airconditioning te programmeren om veel eerder dan normaal al aan te gaan (enkele uren eerder). Nog beter is het systeem 24uur per dag te laten draaien. De reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat de lucht constant in beweging is met schone lucht die naar binnen wordt gepompt en de binnenlucht naar buiten wordt gepompt. Mocht je de airco na sluitingstijd toch aan willen laten staan, dan kun je deze zo instellen dat de ventilatie lager is omdat er geen personeel aanwezig is. Uiteraard dient dit ventilatieniveau weer op het oorspronkelijke niveau te zijn enkele uren voordat het eerste personeel ’s ochtends arriveert.

Ook de luchtvochtigheid, kwaliteit van de filters en wel/geen recirculatie zijn belang in de keuze wel geen gebruik te maken van een airco tijden Corona

 1. Luchtvochtigheid: houd de luchtvochtigheid van de gefilterde lucht in de gaten als het buiten kouden wordt. De aanbevolen luchtvochtigheid binnenshuis om de verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan is tussen de 40 en 60 procent. Maar als het buiten kouder wordt kan de luchtvochtigheid dalen richting de 20% of minder. Hoe kouder het is, hoe lager de luchtvochtigheid zal dalen. Droge lucht is ideaal voor virussen. Houdt dit dus scherp in de gaten.
 2. Kwaliteit van de filters: aangezien we het hebben over het voorkomen van vervuiling, zijn filters dat ook dus nu is het tijd om de kwaliteit van de filters te controleren. Zorg ervoor dat ze in staat zijn om de kleinste deeltjes eruit te filteren en idealiter kijk je naar HEPA-filters. Het eventueel extra plaatsen van een virus dodende luchtreiniger (een luchtreiniger tegen corona) is sterk aan te bevelen.
 3. Recirculatie: hoewel sommige bedrijven in bepaalde ruimtes luchtrecirculatie toepassen voor energiebesparende doeleinden is dat tijdens corona af te raden. Recirculatie kan wel als toevoeging worden gebruikt en met filters die in staat zijn om ziektekiemen (virussen, bacteriën, schimmels) te doden.

Airco en Corona: probleem of oplossing?

Op deze pagina hebben we een antwoord proberen te geven of het gedurende corona nu wel of niet mogelijk is om een airco aan te zetten. We kunnen bevestigen dat het aanzetten van de airco geen probleem is tijdens deze corona pandemie mits de genoemde maatregelen worden gehandhaafd. Kort gezegd houdt het dus in dat de airco niet voor een recirculatie mag zorgen zonder het gebruik van filters die ziektekiemen (virussen, bacteriën, schimmels) doden.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Bmedic (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Bmedic voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” (luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen). De beoordeling is verricht op 18 januari 2021.

De beoordeling is verricht op het product Monarch Clean Air:

 • Monarch Clean Air heeft met deze duurzame luchtreiniger het World’s Best certificaat binnengehaald;
 • Monarch Clean Air zuivert tot 99,9999% van deeltjes tot 0,1 micron klein. Deze zuivere berglucht bekomt deze luchtzuiveraar door een combinatie van hoogstaande technologieën en medisch verantwoorde filters;
 • Monarch Clean Air voldoet hierdoor aan de strengste kwaliteitsnormen en behaalt dan ook de meeste doeltreffende resultaten van luchtkwaliteit en gezondheid.
 • Monarch Clean Air haalt alle micro-organismen zoals bacteriën, (Corona)virussen en allergenen uit de lucht, zuivert uw longen en brengt meer zuurstof in de bloedbanen;
 • Monarch Clean Air wordt gebruikt op de COVID-19 en Muco-afdelingen van het UZ. 

Schone Lucht-certificaat Bmedic (2021/2022)

Bmedic voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Bmedic een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat BBM Clean Air Solutions (2021/2022)

BBM Clean Air Solutions voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is BBM Clean Air Solutions een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage BBM Clean Air Solutions (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten BBM Clean Air Solutions voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” (luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen). De beoordeling is verricht op 13 januari 2021.

De beoordeling is verricht op het product gamma UV-C licht recirculatie systemen. De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

OC Verhulst plant ook luchtzuiverende bomen in een Viridi Air buitenfilterproject en tekent 3-jarig Partnership met Viridi Air; meer aandacht voor schone binnen- en buitenlucht

OC Verhulst ventilatie schone lucht

OC Verhulst, bekend van duurzame oplossingen op het gebied van het binnenklimaat, gaat de aankomende 3 jaar een Partnership aan met Viridi Air. Hiermee willen zij nog krachtiger laten zien zich in te zetten voor gezonde binnen- en buitenlucht. Om Partner te kunnen worden bij Viridi Air dient een product of dienst te voldoen aan beoordelingscriteria die bijdragen aan gezonde lucht. Het beoordelingsproces wordt transparant gedaan: zowel de beoordelingscriteria als het aangeleverde bewijs zijn online inzichtelijk. De luchtbehandelingskasten die OC Verhulst ontwikkelt voldoen ruimschoots aan deze criteria en zorgen dus voor bovengemiddeld gezonde binnenlucht.  

Naast schone binnenlucht gaat iedere Partner ook voldoen aan de criteria voor schone buitenlucht door te participeren binnen één of meerdere buitenfilterprojecten van Viridi Air. In deze buitenfilterprojecten wordt een combinatie van meerdere soorten loof- en naaldbomen geplant die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren. Deze bomen worden niet als een traditioneel bosgebied geplant maar juist in stroken. Door de bomen op deze wijze te planten wordt optimaal gebruik gemaakt van de wind die zeer belangrijk is om de fijne deeltjes en gassen die in de buitenlucht hangen (luchtvervuiling) te absorberen. De wind zorgt ook voor elektrostatische aantrekking van de luchtvervuiling op de blaadjes en naalden.  

OC Verhulst gaat gedurende het Partnership minimaal 800 bomen laten plaatsen in één of meerdere buitenfilterprojecten van Viridi Air. De criteria voor schone binnen- en buitenlucht zijn hiermee ruimschoots behaald. Deze prestatie heeft er ook voor gezorgd dat Viridi Air, afgelopen week, het Schone Lucht-certificaat heeft uitgereikt en mag OC Verhulst het Schone Lucht-beeldmerk gebruiken in alle communicatie uitingen.

De aankomende buitenfilterprojecten die Viridi Air gaat realiseren worden in samenwerking met Zorgboerderijen verricht. Samen met cliënten op de Zorgboerderij worden de bomen geplant. Op die manier investeert OC Verhulst naast een duurzame en schone toekomst ook in sociaal ondernemerschap.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Clean-Air Nederland.com (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Clean-Air Nederland.com voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” (luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen). De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

De beoordeling is verricht op het product gamma luchtreiniging voor industrie en kantoren. De positieve beoordeling is toegekend op de producten zoals vermeld op https://www.cleanairnederland.com/oplossingen

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Euromate BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Euromate BV voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” (luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen). De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

De beoordeling is verricht op het product gamma luchtreinigers. De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Tops Luchtfilters BV (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Tops Luchtfilters BV voldoet aan de beoordelingscriteria “product” (producenten en/of leveranciers van filters). De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

Tops Luchtfilters levert filters met een kwaliteit die voldoen aan de normering ISO 16890, EN779, EN1822. Meer informatie hierover zie de achtergrondinformatie.

Schone Lucht-certificaat Clean-Air Nederland.com (2021/2022)

Clean-Air Nederland.com voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Clean-Air Nederland.com een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Euromate BV (2021/2022)

Euromate BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Euromate BV een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Tops Luchtfilters BV (2021/2022)

Tops Luchtfilters BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Tops Luchtfilters BV een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Air@Work (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Air@Work voldoet aan de beoordelingscriteria (“product”) voor luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

De beoordeling is verricht op het product gamma klimaatbeheersing. De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

Overige informatie/specificaties: Specificaties – Air@Work (airatwork.com)

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage OC Verhulst (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten OC Verhulst voldoet aan de beoordelingscriteria (“product”) luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

Het product gamma van OC Verhulst bestaat uit luchtbehandelingskasten (LBK). De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage DLS – Drive Line Systems (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten DLS – Drive Line Systems voldoet aan de beoordelingscriteria (“product”) voor mechanisch product voor buiten. De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

Het product gamma van DLS – Drive Line Systems bestaat uit producten met emissie technologie van het merk HJS Emission Technology die de uitstoot van machines/motoren tot 99% doen verminderen. Zie die uitleg over deze emissie technologie op: Emissie Technologie – Drive Line Systems (dlsbv.nl).

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage BinnenKlimaatExpert (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten BinnenKlimaatExpert voldoet aan de beoordelingscriteria (“diensten”) voor luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 1 januari 2021.

De dienstverlening heeft betrekking op een advies voor een geschikt product en bovendien wordt onderhoud verricht op de gemonteerde systemen. Extra uitleg hierover en/of het maken van een advies voor een product is beschreven op de homepage Dé BinnenKlimaatExpert van Nederland | BinnenKlimaatExpert.

Schone Lucht-certificaat BinnenKlimaatExpert (2021/2022)

BinnenKlimaatExpert voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is BinnenKlimaatExpert een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat OC Verhulst (2021/2022)

OC Verhulst voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is OC Verhulst een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat DLS – Drive Line Systems (2021/2022)

DLS – Drive Line Systems voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is DLS – Drive Line Systems een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Air@Work (2021/2022)

Air@Work voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Air@Work een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Nieuw luchtzuiverend project opgeleverd in samenwerking met Zorgboerderij ’t Opstapje

Op zaterdag 12 december 2020 heeft Viridi Air het filterproject “Viridi Air – Zorgboerderij ‘t Opstapje” opgeleverd. Het doel van dit filterproject is om luchtvervuilend fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren met speciale soorten loof- en naaldbomen. Dit gebeurt aan de hand van het BBA principe (Bodem-Boom-Architectuur) wat inhoudt dat er van een optimale grond gebruikt gemaakt wordt (B), uitsluitend bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren (B) en een architectuur waarbij de bomen in stroken komen te staan en niet als een traditioneel bosgebied (A). Op die manier wordt bovengemiddeld goed de lucht gezuiverd. Met als resultaat dat ongeveer 20% van de vervuiling wordt geabsorbeerd door de bomen.

Naast dat de bomen bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren zijn het ook eetbare bomen. Er staan namelijk paarden langs de filterstroken. Indien een paard zou eten van de bomen heeft dit geen negatieve gevolgen voor ze. Bovendien kan het snoeiafval gebruikt worden als voedsel voor de paarden.

Het filterproject is gelegen in Zuid-Nederland (West-Brabant, Zundert, Hulsdonkstraat 19) en omvat een oppervlakte van 1.5h. In deze Zorgboerderij verblijven in dagopvang mensen met een beperking waardoor ze vastlopen op 1 of meerdere leefgebieden. Hierdoor hebben ze een afstand tot de arbeidsmarkt. Op de de zorgboerderij kunnen ze (aangepast) werk verrichten en blijven ze op deze manier in een sociaal netwerk verweven.

Viridi Air vindt het belangrijk dat iedereen in de maatschappij een kans krijgt. Samen met enkele cliënten is daarom dit filterproject uitgevoerd. Het project is uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Aercare (2020/2021)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Aercare voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” (luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen). De beoordeling is verricht op 23 december 2020.

Het product gamma van Aercare bestaat uit producten van Viruskiller™ met een technologie voor schone binnenlucht. De positieve beoordeling is toegekend op de volgende producten:

VK Medi

VK-102

VK-103

VK-401

1 Cubic foot per minute [cfm] = 1,699 010 795 52 Kubieke meter per uur [m³/h]

Schone Lucht-certificaat Aercare (2020/2021)

Aercare voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2020/2021) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Aercare een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Itec Luchtreiniger (2020/2021)

Itec Luchtreiniger voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”, 2020/2021) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Itec Luchtreiniger een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonderte maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Jakon Air (2020/2021)

Jakon Air voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”, jaar 2020/2021) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Jakon Air een Partner van Viridi Air (goud) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Slingerland Techniek BV

Op deze pagina wordt toegelicht met welke toestellen Slingerland Techniek BV voldoet aan de beoordelingscriteria (“product”) voor luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De beoordeling is verricht op 14 december 2020. Het product gamma van Slingerland Techniek BV bestaat uit Ventilatoren en Luchtbehandelingskasten. De positieve beoordeling is verricht op de luchtbehandelingskasten:

Luchtbehandelingskasten

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Airscan

In onderstaande bewijsvoering wordt verder uitgelegd waarom door Airscan voldaan is aan de beoordelingscriteria (“product”) voor meetapparatuur / sensortechnieken (binnen en buiten).

Airscan – Improve Your Indoor Air Quality – Airscan

Zoals daar omschreven is Airscan in staat om CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) te detecteren.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Virusvrijelucht.nl

Op deze pagina wordt toegelicht met welke toestellen Virusvrijelucht.nl voldoet aan de beoordelingscriteria “producten” (luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen). De beoordeling is verricht op 14 december 2020. Zie de links op de productnaam naar extra toelichting/bewijsvoering:

Schone Lucht-certificaat Airscan

Airscan voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Airscan een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Slingerland Techniek BV

Slingerland Techniek BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Slingerland Techniek BV een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Virusvrijelucht.nl

Virusvrijelucht.nl voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Virusvrijelucht.nl een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat Avelution

Avelution voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“diensten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Avelution een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Een kantoor veilig maken door luchtdesinfectie tegen corona (covid19)

luchtdesinfectie tegen corona

In slechts een paar korte weken heeft de opkomst van het nieuwe coronavirus COVID-19 een ongekende impact gehad op de manier waarop we leven en werken. Hoewel veel organisaties overstappen op werken op afstand, werken sommige bedrijven met bedrijfseigen systemen of met gevoelige materialen waarvoor werknemers of ploegendiensten op locatie moeten zijn om hun werk goed te kunnen doen. In dat geval is luchtdesinfectie tegen corona (covid19) een belangrijke activiteit.

Wilt u uw team veilig terug naar kantoor brengen? Pas dan luchtdesinfectie toe tegen corona (covid19)

Dit bericht is bedoeld om de basisprincipes van het creëren van een gezonde en hygiënische werkomgeving te bespreken. Wij geloven dat welzijn op de werkplek zich niet alleen uitstrekt tot het schoonmaken en desinfecteren van het kantoor, maar ook tot goede communicatie- en bewegwijzeringstrategieën en een gezonde kantoorcultuur. We hopen dat deze tips voor veiligheid op kantoor zowel kennis als gemoedsrust biedt bij het omgaan met dit kritieke probleem voor de volksgezondheid. Wat je kunt verwachten in dit bericht is een bondige praktische uitleg over wat je kunt doen aan luchtdesinfectie tegen virussen. Denk o.a. aan regelmatige schoonmaak en optimaal gebruik van luchtkwaliteit en ventilatiesystemen.

Verzamel de juiste materialen, maak een doordacht plan en breng het in de praktijk met deze checklist voor kantoorveiligheid.

luchtdesinfectie covid19 corona

Regelmatig schoonmaak

Hoewel de verspreiding van het virus onvermijdelijk lijkt, is het een feit dat goede reinigings- en desinfectieroutines het risico van een virale besmetting van virussen op oppervlakken en objecten op kantoor aanzienlijk kunnen verminderen of elimineren. Als werkgever is het de plicht om een ​​schone omgeving te behouden en ervoor te zorgen dat iedereen zich elke dag veilig voelt als hij binnenkomt.

Luchtkwaliteit en ventilatiesystemen

De uitbraak van het Coronavirus zetten direct het belang van de luchtkwaliteit op de kaart om de risico’s van verspreiding van ziektekiemen en ziekten in een kantoorruimte te verminderen.

Kantoren zijn de basis van vele bronnen van luchtverontreiniging waaronder vluchtige organische stoffen (van schoonmaakmiddelen, meubels en andere materialen) en bacteriën, schimmels en virussen van werknemers. Slechte luchthygiëne verergert de aanwezigheid van deze vervuiling. Luchtdesinfectie om Corona (covid19) te lijf gaan is daarom van belang en zeer effectief.

corona (covid19) en luchtdesinfectie

Luchtdesinfectie tegen corona (covid) kun je op verschillende manieren toepassen

Ventilatie en filtratie door verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) kunnen de in de lucht verspreide concentratie van het virus (SARS-CoV-2) verminderen, waardoor het risico van overdracht door de lucht kan worden verminderd.

 • Controleer voor een optimale luchtdesinfectie tegen corona of de HVAC-filter correct is geplaatst en overweeg om het filter te vervangen naar een andere classificatie dat ook virussen kan afvangen;
 • HVAC-systemen filteren de lucht alleen als de ventilator draait, dus laat de systeemventilator langer of continu draaien. Veel systemen kunnen worden ingesteld om de ventilator te laten draaien, zelfs als er geen verwarming of koeling plaatsvindt. Het is echt aan te raden dit te doen als je alles wilt doen om bij te dragen aan luchtdesinfectie tegen corona (covid);
 • Bij correct gebruik kunnen luchtzuiveraars helpen om verontreinigingen in de lucht, waaronder virussen, in een huis of een besloten ruimte te verminderen. Luchtreiniging tegen Corona helpt zeer goed als luchtdesinfectie;

Verbeter de ventilatie waar de buitenlucht wordt aangezogen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren:

 • Open indien mogelijk de ramen of afgeschermde deuren
 • Gebruik een raamairconditioner met een buitenluchtinlaat of -opening, met de ventilatieopening open;
 • Open de buitenluchtinlaat van het HVAC-systeem, als dat van jou is (dit is niet altijd gebruikelijk);
 • Gebruik een badkamerventilator wanneer de badkamer in gebruik is of indien mogelijk continu;

Vermijd bovenstaande handelingen wanneer de luchtvervuiling buitenshuis hoog is of wanneer het in huis te koud, te warm of te vochtig wordt;

 • Voorzichtigheid is geboden bij mobiele luchtsystemen die bijdragen aan de luchtdesinfectie tegen corona (covid), om zo min mogelijk lucht van de ene persoon rechtstreeks naar de andere persoon te blazen om de mogelijke verspreiding van virussen in de lucht of aerosols te verminderen;
 • Het laten draaien van het HVAC-systeem, het gebruik van een luchtreiniger of een draagbare luchtreiniger en meer ventilatie zijn niet voldoende om uzelf en uw gezin tegen virussen te beschermen. Blijf allerlei preventierichtlijnen volgen om zoveel mogelijk te doen aan luchtdesinfectie tegen corona (covid19);
 • Het gebruik van ozongeneratoren in ruimtes die druk bezocht worden is niet aanbevolen.
virussen en luchtdesinfectie

Slotwoord; luchtdesinfectie in tijden van deze corona pandemie

Zoals je hebt kunnen lezen is luchtdesinfectie tegen corona (covid19) een veilige manier om de lucht te desinfecteren. Virussen, bacteriën en andere ziektekiemen worden op een efficiënte manier uit de lucht gehaald en volledig vernietigd.

Schone Lucht-certificaat Inscentives Europe BV

Inscentives Europe BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Inscentives Europe BV een Partner geworden van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.