Be part of the solution, not part of the pollution

camfill story

Klanten worden steeds duurzamer en dat vraagt niet alleen van de leveranciers in de HVAC branche om mee te bewegen. Bij machinefabrikanten staat duurzaamheid ook steeds meer centraal. Mooi gesprek hierover had ik met Gijs Hollink van Camfil Nederland (producent van filters):
“….duurzaamheid en een veilig leefklimaat speelt een steeds grotere rol in de toepassing van filters in bedrijfsprocessen bij onze eindklanten. Door flexibel mee te denken dragen we steeds meer bij aan een betere wereld. Een mooi voorbeeld was het geval bij onze klant Van Merksteijn International. Al geruime tijd maakte Van Merksteijn gebruik van ‘natte’ filters om vrijgekomen stof efficiënt bij de bron af te vangen en te filteren. Door aanpassing van het proces bleek dit niet meer afdoende te werken waarop de zoektocht begon naar een passend alternatief welke rekening houdt met de huidige duurzaamheidsvraagstukken (uitstootreductie, minimaal energieverbruik en lage voetafdruk). De oplossing werd na diverse tests gevonden in ‘droge’ filters….” vertelt Gijs Hollink.
Oké duidelijk. Maar hoe wordt dan gereduceerd op energie vraag ik me af?
“….door de keuze om de betreffende machine te voorzien van sensoren en een onderdruk geregelde frequentieregelaar wordt niet alleen het energieverbruik geminimaliseerd maar tevens gewaarborgd dat er ten alle tijden voldoende luchtstroom is om te zorgen voor een veilig werkomgeving. We draaien nu tests om ook op afstand te kunnen meten of de persdruk niet stijgt (dat zorgt voor stijging energieverbruik). Dit minimaliseert de CO2 voetafdruk van onze klant. Ook door het toepassen van een filterpatroon voorzien van een PTFE membraam is een enorme besparing bewerkstelligd doordat de lucht gerecirculeerd kan worden in de hal. Dit zorgt dat wij in winterse omstandigheden 168.000 m3/h aan verwarmde lucht niet onnodig naar buiten blazen.….”

Mooi toch? Het leert ons wederom: Be part of the solution, not part of the pollution