Bedrijven die bomen planten voor schone lucht maken een gezonde keuze. Hoe moeilijk is die keuze eigenlijk?

bomen planten voor schone lucht

Een van de gemakkelijkste manieren waarop mensen luchtvervuiling op individueel niveau kunnen verminderen, is door bomen te planten voor schone lucht. Die kun je eventueel zelf zaaien/kweken. Het creëren van meer groen materiaal helpt de lucht te zuiveren, wat leidt tot een schonere planeet door het verminderen van de effecten van vervuiling. De voordelen van alles wat groen is, zijn onmiskenbaar. De toename van flora (bomen, struiken, kruidentuinen, kamerplanten, groentegewassen en sierbloemen) helpt wel degelijk om de vervuiling te verminderen. Wel is het belangrijk om te weten dat je niet iedere boom kan planten voor schone lucht. Kijk maar eens naar het plantprincipe van Viridi Air.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Wij planten uitsluitend met als doel om de luchtvervuiling breed op te pakken en niet alleen te focussen op CO2 maar ook op b.v. fijnstof. Sommige bomen zijn meer luchtzuiverend dan andere en ook de wijze van aanplant (architectuur) is van belang. Het motto van Viridi Air is dan ook nu: bomen planten voor schone lucht is goed maar doe het kwalitatief en niet kwantitatief.

  Hoe helpt bomen planten voor schone lucht?

  Het proces waarmee bomen de lucht schoon maken is een natuurlijk proces; ze geven zuurstof af aan de lucht terwijl ze koolstofdioxide uit de lucht opnemen en ze filteren en elimineren ook enkele gifstoffen. Het proactief bomen planten voor schone lucht levert naast de luchtzuiverende werking ook groen materiaal/voeding aan de hele voedselketen en niet alleen aan de atmosfeer. Zowel de binnen- als de buitenomgeving kan worden verbeterd door simpelweg meer groen te planten. Er zijn enkele grote milieuproblemen die moeten worden opgelost, en dit is een kleine manier waarop iedereen kan bijdragen aan het verminderen van deze problemen, op een veilige en effectieve manier.

  bomen planten voor schone lucht

  Het mooie van de relatie tussen mensen en bomen is dat mensen een zuurstofrijke omgeving nodig hebben om te overleven, terwijl bomen koolstofdioxide nodig hebben om te groeien. De aarde heeft dus een natuurlijk proces ontwikkeld voor het vrijgeven van koolstofdioxide en het verbruiken van zuurstof in de atmosfeer. In de natuur is er een perfecte balans tussen flora en fauna met verbruik van zuurstof en kooldioxide door de fauna en het verbruik van kooldioxide en afgifte van zuurstof door de flora. Het is een relatie van geven en nemen waarin mensen/dieren (fauna) de omgeving voor flora verbeteren en flora de omgeving voor mensen verbetert.

  Deze perfecte balans is echter sinds de introductie van de verbranding van fossiele brandstoffen en door ontbossing niet meer in orde. Er moeten weer bomen geplant worden…..het liefst bomen planten voor schone lucht.

  Oorsprong van het probleem

  Het probleem is tweeledig: er is in slechts enkele eeuwen extra koolstofdioxide vrij gekomen op een niveau dat overeenkomt met dat van miljoenen jaren natuurlijke processen. Bovendien zijn er enorme aantallen bomen gekapt, waardoor er steeds minder flora is om te proberen de extra koolstofdioxide op te nemen. De extra emissies naar de atmosfeer die niet op natuurlijke wijze worden verminderd, zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden, wat resulteert in klimaatveranderingen met onnatuurlijke temperatuurverschuivingen en extreme weerspatronen. We moeten meer bomen planten voor schone lucht.

  bomen planten voor luchtkwaliteit

  Gelukkig zijn verschillende landen, bedrijven en organisaties gestart met bomen planten voor schone lucht. Om zo de luchtvervuiling aan te pakken. Dat kan via Viridi Air uiteraard want wij planten uitsluitend bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren. Daarbij planten we ze dusdanig uniek (niet als een bosgebied) zodat ze veel beter de luchtvervuiling (o.a. fijnstof) kunnen opvangen.

  Dit doen ze door grootschalige herbebossingsprojecten en het creëren van diverse ecosystemen. Als individuen kunnen mensen echter bijdragen aan dit algehele streven door simpelweg bloemen, groenten, kruiden en zelfs bomen te planten in de lokale buurt en in lokale landschappen. Elke inspanning helpt om te proberen een natuurlijker evenwicht en een veel schonere atmosfeer te creëren.

  Welke bomen planten voor schone lucht?

  De Landbouw Universiteit Wageningen heeft ontzetten veel onderzoek gedaan naar bomen die het best presteren qua luchtzuivering. Het liefst maak je gebruik van die bomen. Er kleeft uiteraard wel een grote ‘maar’ aan. Die bomen dienen op gebied te staan waar veel wind staat (buitengebied dus). De wind is absoluut nodig om de luchtzuiverende werking in gang te kunnen zetten. Niet mogelijk dus in ieder zijn achtertuin. Je moet al snel minimaal 1 hectare in bezit hebben.

  boom planten voor schone lucht

  Bomen planten voor schone lucht is over het algemeen gebruikelijk voor de wat grotere bomen, met veel blad en op het blad een vettig plak laagje. Des te meer bladoppervlak aan een boom des meer afvangst van luchtvervuiling. Het beste is een onderhoudsarme bomen te planten voor schone lucht die bij het klimaat past.

  Bij vriendelijke bomen planten voor schone lucht

  Bijen zijn essentieel voor ons ecosysteem. De overgrote meerderheid van de bomen en planten die we nodig hebben voor voedsel zijn afhankelijk van bestuiving, vooral door bijen: van amandelen en vanille en appels tot pompoenen. Het katoen waarvan onze kleding is gemaakt, moet worden bestoven; de planten die ons vee eet, moeten bestoven worden; en bijna al onze wilde bloemen moeten worden bestoven. Vermijdt pesticiden omdat bijen daar heel slecht tegen kunnen.

  Bomen planten voor schone lucht is iets dat echt moet worden gezien als een activiteit waar iedereen baat bij heeft. Begin met het toevoegen van een of twee bomen, kijk dan naar je tuin en kijk waar je nog een paar bomen of planten kunt toevoegen. Als je de smaak van tuinieren te pakken hebt, kun je doorgaan met het kweken van je eigen bomen planten voor schone lucht in een kas. Of je eigen groenten en fruit kweken en de boodschap doorgeven aan anderen. Streef ernaar om planten te kopen die lokaal of in ieder geval in dit land worden gekweekt. Dat is ook nog eens beter voor de luchtkwaliteit!

  planten van bomen voor schone lucht

  De voordelen van bomen planten voor de luchtkwaliteit in het stedelijk landschap

  Elke dag worden onze steden blootgesteld aan vervuiling door auto’s, elektriciteitscentrales, de industrie, enz. Bij al deze stoffen komen fijnstof (ook wel deeltjes genoemd) en verschillende gassen vrij, zoals kooldioxide, koolmonoxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden. De vervuilende stoffen in veel van onze straten overschrijden vaak de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de hoeveelheid fijnstof te reduceren is Viridi Air sinds 2019 bezig met bomen planten voor schone lucht.

  Fijnstof is de som van alle vaste en vloeibare deeltjes die in de lucht zweven – het kan stof, pollen, roet, rook en verschillende vloeistofdruppels omvatten. Fijnstof wordt vaak onderverdeeld in:

  • PM10-deeltjes – met een diameter van 10 micrometer of minder, kunnen worden ingeademd en kunnen in de longen en vervolgens in de bloedbaan terechtkomen. En,
  • PM2.5-deeltjes hebben een diameter van minder dan 2,5 micrometer – deze zijn zeer fijn en dragen vaak bij aan de waas in de lucht.

  Veel deeltjes ontstaan ​​als gevolg van complexe reacties tussen zwaveldioxide en stikstofoxiden.

  Deze deeltjes en verontreinigende stoffen zijn in verband gebracht met vroegtijdige sterfgevallen bij mensen met bestaande hart- en longaandoeningen (vooral zeer jonge en oude), verergerde astma, verminderde longfunctie en hoesten.

  Luchtvervuiling tegengaan en het effect van bomen planten op de luchtkwaliteit

  Om deze luchtverontreiniging terug te dringen zijn een aantal strategieën ontwikkeld, bijvoorbeeld maatregelen om het slopen van oude auto’s te stimuleren, omschakeling van diesel- naar benzinemotoren en het gebruik van katalysatoren. Een aanpak die echter veel breder zou kunnen worden gebruikt, is de ‘vergroening’ van onze steden. Bomen planten voor schone lucht (en het aanleggen van groene muren) is een kosteneffectieve manier gebleken om luchtvervuiling te verminderen. Uit een recent onderzoek blijkt dat bomen de fijnstofvervuiling (in de buurt van een boom) met 7 tot 24% kunnen verminderen.

  Bomen kunnen tot een kwart van de fijnstofvervuiling binnen een paar honderd meter verwijderen, en wanneer ze op de juiste plaatsen worden geplant, kunnen ze een zeer effectieve barrière vormen, slechte lucht filteren en omwonenden beschermen. Wel is het zo dat bomen meer luchtvervuiling uit de lucht halen als ze in het buitengebied staan waar veel wind staat. Of in straten van dorpen/steden die geheel open liggen. De wind is namelijk een belangrijke factor bij het algehele luchtzuiverende resultaat.

  Hoe verwijderen bomen de deeltjes uit de buitenlucht?

  Bomen kunnen vervuiling verwijderen door zwevende deeltjes te ‘vangen’. Sommige deeltjes kunnen via de huidmondjes / lenticellen in de boom worden opgenomen, hoewel veel deeltjes worden onderschept en vastgehouden op plantoppervlakken – zoals de bladschubbenlaag of de kleine haartjes, vaak aanwezig aan de onderkant van bladeren of bladstelen. De onderschepte deeltjes kunnen later door regen worden weggespoeld of door bladval worden verspreid. Bomen verminderen niet alleen de vervuiling (door fijnstof op te nemen/af te vangen), maar hebben ook een verkoelend effect in steden.

  Ze geven ook schaduw aan gebouwen, dit vermindert de behoefte aan airconditioning, wat het verbruik van fossiele brandstoffen en dus de uitstoot vermindert. Bomen kunnen hun directe omgeving met maar liefst 2 C° koelen, wat mensen enige bescherming biedt tegen de gevolgen van extreme temperaturen. Bomen planten voor schone lucht is een goed idee maar het levert nog meer voordelen op, zoals koolstofvastlegging en vermindering van de hoeveelheid water die in de riolering terechtkomt. Het ‘afvangen’ van verontreinigende stoffen en het verkoelende effect van bomen zijn andere voorbeelden van hoe de natuur ons helpt – ecosysteemdiensten. Bomen verzachten ook de soms ‘harde’ of betonachtige architectuur van de stad.

  schone lucht en bomen planten

  De wijze van bomen planten voor schone lucht is belangrijk

  Wel moet rekening worden gehouden met de manier waarop bomen in een stedelijke omgeving worden geplant. Een stadsstraat met veel verkeer en omringd door hoge gebouwen kan een ‘straatcanyon’ worden waarin verontreinigende stoffen worden opgesloten en het niveau van luchtvervuiling juist stijgt. Als bomen een dicht bladerdak over een straat zouden vormen, zou hetzelfde effect kunnen worden gecreëerd. Een met bomen omzoomde laan met hoge, goed gespreide bomen zou echter niet zo’n probleem opleveren.

  Ook hier geldt dus weer dat de wijze bomen planten voor schone lucht heel belangrijk is voor het algehele resultaat. En ook dat de factoor wind zeer belangrijk is.

  Ander voordeel van bomen planten voor schone lucht zijn de trekvogels. Naarmate de wereld steeds meer verstedelijkt en wordt gedomineerd door monoculturele landbouwsystemen, is het landschap steeds meer gefragmenteerd en worden bossen en wouden steeds schaarser. De trekvogels maken gebruik maken van de stedelijke bomen en beboste gebieden om te foerageren naar voedsel, om uit te rusten en hun energie terug te krijgen tijdens hun lange migratie.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   2 gedachten over “Bedrijven die bomen planten voor schone lucht maken een gezonde keuze. Hoe moeilijk is die keuze eigenlijk?

   Reacties zijn gesloten.