Bos planten voor bedrijven

Bos planten voor bedrijven

Bomen spelen een cruciale rol in het in stand houden van ons milieu en het verbeteren van de kwaliteit van leven op aarde. Ze absorberen koolstofdioxide, produceren zuurstof, bieden habitat aan wilde dieren en dragen bij aan de gezondheid van ecosystemen. Bedrijven over de hele wereld beginnen nu de waarde van bomen en bossen te begrijpen en investeren in het planten en behouden ervan. In deze blog zullen we dieper ingaan op waarom bedrijven bossen zouden moeten planten, welke voordelen dit met zich meebrengt, en hoe ze dit kunnen aanpakken met de hulp van Viridi Air.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Maatschappelijke voordelen van een bos aanplanten door bedrijven

  Bossen zijn van onschatbare waarde voor het milieu en de menselijke samenleving om verschillende redenen:

  1. Koolstofopslag

  Een van de meest cruciale functies van bossen is hun vermogen om koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer op te nemen en op te slaan. Bomen absorberen CO2 tijdens fotosynthese en slaan het op als koolstof in hun stammen en wortels. Dit helpt de opwarming van de aarde tegen te gaan door het verminderen van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.

  2. Zuurstofproductie

  Bomen zijn verantwoordelijk voor het produceren van een aanzienlijke hoeveelheid zuurstof. Een volwassen boom kan genoeg zuurstof produceren om ongeveer twee mensen per jaar van zuurstof te voorzien. Dit is essentieel voor de gezondheid van mens en dier.

  3. Biodiversiteit

  Bossen herbergen een ongelooflijke diversiteit aan planten en dieren. Ze bieden habitat en voedselbronnen voor talloze soorten, waaronder bedreigde en zeldzame dieren. Het behouden van bossen is van vitaal belang om de biodiversiteit te behouden.

  4. Waterzuivering

  Bomen helpen bij het zuiveren van water in het ecosysteem. Hun wortels houden de bodem op zijn plaats, voorkomen bodemerosie en helpen bij het filteren van verontreinigingen uit regenwater voordat het de grondwaterlagen bereikt.

  5. Recreatie en gezondheid

  Bossen bieden een ontsnapping uit het drukke stadsleven en dienen als plekken voor recreatie, wandelen, en meditatie. Tijd doorbrengen in de natuur is bewezen gunstig te zijn voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen.

  Bos planten bedrijven

  Waarom zouden bedrijven bossen moeten planten?

  Nu we de waarde van bossen begrijpen, laten we verkennen waarom bedrijven zouden moeten overwegen om bossen te planten en hoe dit hun zakelijke en maatschappelijke impact kan verbeteren:

  1. Verbetering van het bedrijfsimago

  Bedrijven die zich inzetten voor milieubescherming en duurzaamheid genieten vaak een positiever imago bij klanten en partners. Het planten van bossen toont aan dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de impact van zijn activiteiten op het milieu.

  2. Koolstofneutraliteit bereiken

  Door bossen te planten, kunnen bedrijven helpen hun koolstofvoetafdruk te verminderen en zelfs koolstofneutraal worden. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

  3. Betrokkenheid van werknemers

  Het betrekken van werknemers bij bosplantprojecten kan de teamgeest vergroten, het moreel verhogen en een gevoel van trots en betrokkenheid bij het bedrijf bevorderen.

  4. Het voldoen aan wettelijke vereisten

  In sommige regio’s zijn bedrijven wettelijk verplicht om bepaalde milieudoelstellingen te halen, zoals het behoud van een bepaalde hoeveelheid groen. Het planten van bossen kan helpen aan deze vereisten te voldoen.

  5. Investeren in toekomstige duurzaamheid

  Bossen zijn een langetermijninvestering. Door nu te investeren in het planten van bomen, kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzamere toekomst voor henzelf en toekomstige generaties.

  Hoe bedrijven, zelf, een bos kunnen planten

  Het planten van bossen als bedrijf kan een waardevolle onderneming zijn, maar het vereist zorgvuldige planning en uitvoering. In een volgende blog zullen we op de nadelen ingaan om het zelf te doen. Er wordt aangeraden om samen te werken met een organisatie die de juiste expertise en kennis hierin heeft. Indien bedrijven het toch zelf willen doen zijn hier enkele stappen die bedrijven kunnen volgen om een bos te planten:

  1. Identificeer geschikte locaties

  Het eerste wat een bedrijf moet doen, is geschikte locaties identificeren waar bossen kunnen worden geplant. Dit kan op bedrijfseigendommen zijn, maar ook elders in samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties of overheidsinstanties.

  2. Kies de juiste boomsoorten

  Het kiezen van inheemse boomsoorten die goed gedijen in de specifieke regio is essentieel voor het succes van het project. Inheemse bomen ondersteunen de lokale ecosystemen en biodiversiteit.

  3. Stel een team samen

  Het is belangrijk om een team samen te stellen dat verantwoordelijk is voor het plannen, implementeren en beheren van het bosplantproject. Dit team kan bestaan uit interne medewerkers en externe experts.

  4. Financiering verkrijgen

  Het planten en onderhouden van bossen vereist financiële middelen. Bedrijven kunnen financiering verkrijgen via eigen investeringen, partnerschappen met milieugroepen of overheidssteun.

  5. Onderhoud en monitoring

  Het planten van bomen is slechts het begin. Bossen moeten regelmatig worden onderhouden en gemonitord om ervoor te zorgen dat de bomen gezond blijven en gedijen.

  6. Betrek de gemeenschap

  Het betrekken van de lokale gemeenschap bij het bosplantproject kan de steun vergroten en succes op projectrealisatie.

  Bedrijven die een bos willen planten samen met Viridi Air

  Het grote voordeel van niet zelf een bos aan gaan leggen is wel de tijd en de expertise. Ten eerste in de aanloopfase & voorbereiding zit veel tijd. Daarna is het van belang te weten dat als de boomselectie niet passend op de bodemkwaliteit er veel uitval zal plaats vinden. Met andere woorden: je kunt dan opnieuw beginnen. Laat het aanplanten van een bos voor jullie bedrijf over aan een expert zoals Viridi Air.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: