Certificaat voor duurzaamheid

Het Schone Lucht-certificaat van Viridi Air

In een tijd waarin luchtvervuiling steeds urgenter wordt, is het van groot belang dat bedrijven bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst. Een initiatief dat hierbij een cruciale rol speelt, is het Schone Lucht-certificaat van Viridi Air. Dit certificaat voor duurzaamheid richt zich op bedrijven die zich inzetten voor schone lucht en duurzaamheid, onder andere door het planten van bomen in de buitenfilterprojecten van Viridi Air.

  Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Wat is het Schone Lucht-certificaat van Viridi Air?

  Viridi Air is een organisatie die zich toelegt op het bevorderen van schone lucht ter verbetering van zowel de gezondheid als het klimaat. Het Schone Lucht-certificaat is een keurmerk dat bedrijven en instellingen kunnen behalen door te voldoen aan twee belangrijke criteria:

  1. Het hebben van een duurzaamheidsplan of actieve bijdragen aan schone lucht.
  2. Deelname aan het planten van bomen via Viridi Air.

  Waarom is Schone Lucht Essentieel?

  Schone lucht is van cruciaal belang voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Luchtvervuiling brengt tal van negatieve gevolgen met zich mee, waaronder:

  • Gezondheidsproblemen: Blootstelling aan vervuilde lucht kan leiden tot ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten, en longkanker.
  • Milieu-impact: Luchtvervuiling draagt bij aan klimaatverandering, verzuring van waterlichamen en schade aan ecosystemen.
  • Economische Kosten: De gezondheidskosten en verminderde productiviteit door luchtvervuiling lopen jaarlijks in de miljarden.

  Door te investeren in schone lucht, investeren we in een gezonde toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

  Certificaat voor Duurzaamheid: Een Breder Perspectief

  Het Schone Lucht-certificaat van Viridi Air is een voorbeeld van hoe bedrijven kunnen bijdragen aan duurzaamheid. In tegenstelling tot veel andere certificeringen, is het behalen van dit certificaat geen complex bureaucratisch proces. Certificaten voor duurzaamheid spelen een cruciale rol bij het stimuleren van milieuvriendelijke praktijken en het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Andere bekende certificaten zijn onder meer:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Gericht op duurzaam bouwen en milieuvriendelijke architectuur.
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): Een certificeringssysteem voor de milieuprestaties van gebouwen.
  • ISO 14001: Een internationale norm voor milieumanagementsystemen.

  Deze certificaten helpen organisaties hun ecologische voetafdruk te verkleinen, verantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

   Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   De Toekomst van Schone Lucht en Duurzaamheid

   Het behalen van het Schone Lucht-certificaat is meer dan een prestatie; het is een toewijding aan langdurige duurzaamheid. Bedrijven die deelnemen aan de projecten van Viridi Air dragen jaarlijks bij aan het planten van bomen. Dit zorgt niet alleen voor een gezondere omgeving voor hun werknemers en klanten, maar ook voor een verbeterd imago en een concurrentievoordeel in de markt.

   Daarnaast inspireert dit andere bedrijven om soortgelijke stappen te ondernemen, wat leidt tot een bredere beweging richting een duurzamere wereld. Duurzaamheid is een gezamenlijke inspanning, en initiatieven zoals het Schone Lucht-certificaat van Viridi Air zijn essentieel om deze reis mogelijk te maken.

   Samenwerken voor een Duurzame Toekomst

   Het Schone Lucht-certificaat van Viridi Air is een krachtig instrument om bedrijven te helpen de luchtkwaliteit te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen. Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties bijdragen aan een schonere en gezondere wereld en profiteren van tal van zakelijke voordelen.

   In een tijd waarin de druk op het milieu en de volksgezondheid toeneemt, is het essentieel dat we allemaal ons steentje bijdragen. Viridi Air staat klaar om bedrijven te begeleiden op deze belangrijke reis.

   De Rol van Luchtzuiverende Bomen in het Certificaat voor Duurzaamheid

   Een bijzonder en innovatief aspect van het Schone Lucht-certificaat is de inzet van luchtzuiverende bomen. Deze bomen spelen een cruciale rol in het verbeteren van de luchtkwaliteit op natuurlijke wijze. Ze worden geplant in door Viridi Air geselecteerde natuurgebieden waar bedrijven zelf bepalen hoeveel bomen ze willen planten.

   Wat zijn Luchtzuiverende Bomen?

   Luchtzuiverende bomen zijn speciaal geselecteerd vanwege hun vermogen om luchtvervuiling te verminderen. Deze bomen kunnen schadelijke stoffen uit de lucht absorberen en neutraliseren, waaronder fijnstof (PM2.5 en PM10), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS).

   Hoe Werken Luchtzuiverende Bomen?

   Luchtzuiverende bomen verbeteren de luchtkwaliteit door een combinatie van natuurlijke processen:

   • Absorptie via Bladeren: Bladeren nemen verontreinigende stoffen op, die vervolgens door de plant worden afgebroken of opgeslagen.
   • Filtratie door de Huidmondjes: Stomata op de bladeren laten gassen binnen, die worden verwerkt en omgezet in minder schadelijke stoffen.
   • Vermindering van Stof: Bomen vangen fijnstof op hun bladeren en schors, waardoor deze deeltjes niet in de lucht blijven zweven.
   • Fotosynthese: Tijdens fotosynthese nemen bomen CO2 op en produceren ze zuurstof, wat bijdraagt aan een schonere en gezondere atmosfeer.

   Voordelen van Luchtzuiverende Bomen

   Het gebruik van luchtzuiverende bomen biedt diverse voordelen voor zowel de omgeving als de gemeenschap:

   • Natuurlijke Luchtzuivering: Bomen bieden een duurzame manier om de luchtkwaliteit te verbeteren zonder de noodzaak van complexe technische installaties.
   • Biodiversiteit: Het planten van luchtzuiverende bomen draagt bij aan de vergroening van stedelijke en industriële gebieden, wat de biodiversiteit bevordert en de leefomgeving voor mens en dier verbetert.
   • Klimaatregulatie: Bomen helpen de temperatuur te reguleren door schaduw te bieden en verdamping te bevorderen, wat leidt tot koelere microklimaten in stedelijke gebieden.
   • Esthetische en Psychologische Voordelen: Groene ruimtes met bomen verbeteren het esthetische aanzien van een gebied en bevorderen het welzijn en de mentale gezondheid van de inwoners.

   Luchtzuiverende Bomen en het Certificaat voor Duurzaamheid

   Viridi Air integreert luchtzuiverende bomen in hun certificeringsproces als onderdeel van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bedrijven die bijdragen aan duurzaamheid of schone lucht kunnen aangeven hoeveel luchtzuiverende bomen ze willen planten in een project van Viridi Air.

   Conclusie

   Luchtzuiverende bomen zijn een innovatief en duurzaam middel in de strijd tegen luchtvervuiling. Ze vormen een integraal onderdeel van het Certificaat voor duurzaamheid (Schone Lucht-certificaat) van Viridi Air en bieden tal van milieu-, gezondheids- en economische voordelen. Door het gebruik van deze natuurlijke luchtzuiverende bomen kunnen bedrijven en gemeenschappen voldoen aan strenge luchtkwaliteitsnormen en bijdragen aan een groenere en gezondere planeet.

   Met de inzet van luchtzuiverende bomen, samen met andere technologische en organisatorische maatregelen, streeft Viridi Air naar een toekomst waarin schone lucht voor iedereen bereikbaar is. Laten we samenwerken om deze visie werkelijkheid te maken en onze steden en gemeenschappen te transformeren tot een gezonde en duurzame leefomgeving.

    Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

    Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: