Wat je moet weten over CO2 compensatie door bomen planten

CO2 compensatie door bomen planten

Het planten van bomen wordt vaak genoemd als een manier om de CO2-uitstoot te compenseren. Bomen nemen CO2 op en gebruiken het tijdens fotosynthese om zuurstof te produceren. Daarom kan het planten van bomen een effectieve manier zijn om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Viridi Air maakt gebruik van bomen die méér CO2 dan gemiddeld opnemen.

  Download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


  Hoe werkt CO2 compensatie precies?

  Het idee achter CO2-compensatie is dat de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij bepaalde activiteiten, zoals vliegreizen, autorijden of het gebruik van energie, wordt gecompenseerd door het planten van bomen. Het idee is dat de bomen die worden geplant, op termijn de CO2 opnemen die vrijkomt bij deze activiteiten.

  Het is echter belangrijk om te beseffen dat het planten van bomen alleen geen oplossing is voor klimaatverandering. Het kan slechts een onderdeel zijn van een bredere aanpak om de CO2-uitstoot te verminderen en de impact van klimaatverandering te beperken. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

  Bovendien is het belangrijk om bomen op de juiste manier te planten en te beheren, om ervoor te zorgen dat ze optimaal bijdragen aan de CO2-compensatie en het behoud van de biodiversiteit. Het is belangrijk om rekening te houden met de juiste boomsoorten, de locatie van de beplanting en het beheer van de bomen op de lange termijn.

  CO2 compensatie met bomen planten

  Hoeveel CO2 kan een boom opnemen?

  Hoeveel CO2 een boom kan opnemen, hangt af van verschillende factoren, zoals de soort boom, de grootte van de boom, de leeftijd van de boom en de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en lichtintensiteit.

  Over het algemeen kunnen bomen met een grote omvang en een hoge groeisnelheid meer CO2 opnemen dan kleinere bomen. Studies tonen aan dat een volwassen boom in een gematigd klimaat, zoals een eik of esdoorn, per jaar ongeveer 22 kg CO2 kan opnemen en omzetten in zuurstof. Dit betekent dat een hectare bomen ongeveer 6 tot 9 ton CO2 per jaar kan opnemen.

  Is CO2-compensatie met bomen de enige methode?

  Het is echter belangrijk om te beseffen dat het opnemen van CO2 niet de enige bijdrage is van bomen aan het milieu. Bomen dragen ook bij aan het verminderen van luchtvervuiling, het verhogen van de biodiversiteit en het bieden van leefruimte voor dieren.

  CO2-compensatie kan een goede manier zijn om de CO2-uitstoot van bepaalde activiteiten te verminderen. Bijvoorbeeld door het planten van bomen of het investeren in projecten voor duurzame energie, kan de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten worden gecompenseerd.

  CO2-compensatie niet de enige oplossing voor klimaatverandering

  Weet dat CO2-compensatie geen oplossing is voor klimaatverandering op lange termijn. Het planten van bomen kan bijvoorbeeld helpen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar het kan de oorzaken van klimaatverandering niet wegnemen. Om klimaatverandering effectief tegen te gaan, is een combinatie van maatregelen nodig, waaronder het verminderen van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen van duurzame energiebronnen, het veranderen van consumptiepatronen en het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

   Download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


   Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat CO2-compensatie op een transparante en betrouwbare manier wordt uitgevoerd. Er zijn namelijk ook projecten waarbij er onvoldoende bewijs is dat de compensatie werkelijk wordt uitgevoerd of dat er andere negatieve gevolgen zijn, zoals het verdrijven van lokale gemeenschappen of het vernietigen van biodiversiteit. Het is daarom belangrijk om bij CO2-compensatieprogramma’s te kiezen voor betrouwbare en geverifieerde projecten, waarbij de impact van de compensatie goed wordt gedocumenteerd.