De Groene Ondernemers investeren in MVO

Groene Ondernemers investeren in MVO

Groene ondernemers zijn toegewijd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en streven ernaar om positieve impact te genereren op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

  Download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


  Hier zijn enkele specifieke initiatieven en praktijken die groene ondernemers vaak implementeren op het gebied van MVO:

  1. Duurzaam Productontwerp en Productie

  Groene ondernemers richten zich op het ontwerpen en produceren van producten met minimale milieu-impact. Dit omvat het gebruik van duurzame materialen, het verminderen van afval en het streven naar energie-efficiëntie in de productieprocessen. Ze zoeken naar manieren om de gehele levenscyclus van hun producten te verbeteren, van grondstoffen tot recycling.

  2. Transparantie en Ethische Toeleveringsketens

  Veel groene ondernemers hechten waarde aan transparantie in hun toeleveringsketens. Ze streven naar ethische handelspraktijken, waarbij ze ervoor zorgen dat hun leveranciers en partners zich houden aan sociale en milieustandaarden. Dit omvat het vermijden van gebruik van kinderarbeid, het waarborgen van veilige werkomstandigheden en het bevorderen van eerlijke lonen.

  3. Energie-efficiëntie en Hernieuwbare Energie

  Het verminderen van de ecologische voetafdruk is een kernaspect van MVO voor groene ondernemers. Ze implementeren energiebesparende maatregelen in hun bedrijfsvoering en streven naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit kan variëren van het investeren in zonnepanelen tot het implementeren van energiezuinige technologieën in hun faciliteiten.

  4. Betrokkenheid bij Lokale Gemeenschappen

  Groene ondernemers erkennen de waarde van sterke en gezonde lokale gemeenschappen. Ze nemen actief deel aan gemeenschapsprojecten, ondersteunen lokale goede doelen en dragen bij aan sociale initiatieven. Dit omvat het creëren van werkgelegenheid, investeren in onderwijsprogramma’s en bijdragen aan de infrastructuur van de gemeenschap.

  5. Innovatie en Onderzoek naar Duurzame Oplossingen

  Veel groene ondernemers zijn actief betrokken bij onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame oplossingen. Ze streven naar nieuwe manieren om milieuvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen en zoeken naar innovatieve benaderingen om zakelijke uitdagingen aan te pakken met respect voor mens en planeet.

  6. Actieve Klimaatbescherming en Natuurbehoud

  Het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van de natuur zijn belangrijke MVO-doelen voor groene ondernemers. Ze nemen maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, investeren in herbebossingsprojecten, en ondersteunen initiatieven die gericht zijn op behoud van biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen.

  7. Werknemerswelzijn en Betrokkenheid

  Groene ondernemers erkennen dat werknemers een essentiële rol spelen in het succes van hun ondernemingen. Ze bevorderen een gezonde werkomgeving, bieden mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, en moedigen betrokkenheid aan door werknemers te betrekken bij besluitvorming en MVO-initiatieven.

  8. Circulaire Economie en Afvalminimalisatie

  Groene ondernemers streven naar een circulaire economie waarin grondstoffen worden geminimaliseerd en afval wordt verminderd. Dit kan onder meer betrekking hebben op het hergebruiken en recyclen van materialen, het vermijden van single-use plastics en het ontwikkelen van producten met een lange levensduur.

  9. Educatie en Bewustmaking

  Veel groene ondernemers investeren in educatieve initiatieven en bewustmakingscampagnes. Ze streven ernaar om hun klanten, werknemers en de bredere gemeenschap bewust te maken van duurzaamheidskwesties en hoe ze een positieve impact kunnen hebben.

  10. Samenwerking met Andere Groene Ondernemingen

  Samenwerking met andere groene ondernemingen en duurzame initiatieven is ook een belangrijk aspect van MVO. Door krachten te bundelen, kunnen bedrijven gezamenlijk grotere impact hebben en elkaar ondersteunen bij het bereiken van duurzaamheidsdoelen.

  In essentie streven groene ondernemers naar evenwicht tussen welvaartsgeneratie en het behoud van het milieu, met een diepgaand begrip van de onderlinge verbondenheid tussen zakelijk succes en maatschappelijke en ecologische welzijn.

  De Groene Ondernemers investeren in MVO

  Groene ondernemers worden leiders van positief impact maken

  In de snel evoluerende zakenwereld van vandaag worden groene ondernemers steeds meer erkend als leiders die niet alleen streven naar winst, maar ook naar een positieve impact op de samenleving en het milieu. Deze bedrijven begrijpen dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet alleen morele imperatieven zijn, maar ook strategische keuzes die waarde creëren voor zowel het bedrijf als de wereld. Hier werpen we een blik op enkele van deze inspirerende groene ondernemers en hoe ze zich inzetten voor duurzame doelen.

  1. Patagonia: Duurzaamheid in Outdoor Kleding

  Patagonia staat bekend om zijn inzet voor duurzaamheid in de kledingindustrie. Het bedrijf gebruikt gerecyclede materialen, bevordert fair trade en moedigt reparatie van kleding aan om verspilling te verminderen. Patagonia is ook actief betrokken bij milieukwesties en doneert een aanzienlijk deel van de winst aan non-profitorganisaties die zich inzetten voor behoud van het milieu.

  2. Tesla: Elektrificatie van de Auto-Industrie

  Tesla, onder leiding van Elon Musk, heeft de auto-industrie getransformeerd door de focus te verschuiven naar elektrische voertuigen. Door innovatie en een toewijding aan duurzaamheid heeft Tesla niet alleen de normen voor elektrische auto’s verhoogd, maar ook de concurrentie aangespoord om vergelijkbare duurzame initiatieven te omarmen.

  3. Unilever: Duurzaamheid in de Gehele Waardeketen

  Unilever heeft zich toegewijd aan duurzaamheid in de gehele waardeketen. Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen opgesteld, waaronder het verminderen van de milieu-impact van zijn producten en het verbeteren van de sociale omstandigheden in de toeleveringsketen. Unilever erkent dat duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor het bedrijfsresultaat.

  4. Ecover: Milieuvriendelijke Schoonmaakproducten

  Ecover is een pionier op het gebied van milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Het bedrijf gebruikt duurzame ingrediënten, minimaliseert de ecologische impact van verpakkingen en zet zich in voor transparantie over zijn productieprocessen. Ecover toont aan dat het mogelijk is om effectieve huishoudelijke producten te maken zonder schade toe te brengen aan het milieu.

  5. Google: Inzet voor Hernieuwbare Energie

  Google, een van ’s werelds grootste technologiebedrijven, heeft zich toegelegd op het gebruik van hernieuwbare energie voor al zijn activiteiten. Het bedrijf investeert ook in grootschalige projecten voor hernieuwbare energie om de overgang naar een duurzame energie-economie te bevorderen. Google erkent dat de technologische sector een sleutelrol speelt in het aanpakken van klimaatverandering.

  6. Ben & Jerry’s: Sociale Rechtvaardigheid en Duurzaamheid

  Ben & Jerry’s, naast het bekendstaan om zijn heerlijke ijs, staat ook bekend om zijn betrokkenheid bij sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het bedrijf gebruikt Fairtrade-gecertificeerde ingrediënten, ondersteunt lokale gemeenschappen en pleit voor sociale en milieuproblemen. Het heeft een sterke missie om positieve verandering te creëren, niet alleen binnen de bedrijfsvoering maar ook in de bredere samenleving.

  7. Interface: Duurzaamheid in de Vloerenindustrie

  Interface, een wereldwijde leider in de vloerenindustrie, heeft zich toegewijd aan het creëren van duurzame en milieuvriendelijke producten. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om tegen 2020 volledig CO2-neutraal te zijn en streeft naar een circulaire bedrijfsvoering. Interface laat zien dat zelfs in traditionele sectoren duurzame innovatie mogelijk

   Download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


   3 gedachten over “De Groene Ondernemers investeren in MVO

   Reacties zijn gesloten.