Hoe luchtvervuiling in de buitenlucht afneemt door corona

corona en vervuiling buitenlucht

Vanwege het Corona virus en de daaraan verbonden maatregelen is de luchtkwaliteit in Nederland aardig opgeknapt. Er is meer schone lucht! De maatregelen betreffen met name op de werkende Nederlanders die nu thuis moeten werken. Minder wegverkeer dus. Tevens is er minder luchtvaart wat inhoudt dat er minder verontreinigende stoffen van vliegtuigen in de buitenlucht terecht komen. De stoffen die auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen uitstoten zijn NOx. Méér gezonde lucht in Nederland.

Concentraties NOX en luchtverontreiniging

De gegevens van meetstations tonen deze sterke daling van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen aan. We hebben het hier met name over NOx-concentraties. Grotendeels als gevolg van minder verkeer en andere verontreinigende activiteiten. Vooral in grote steden is de afname goed te zien en te merken.

Op sommige locaties is een reductie van ongeveer de helft waargenomen. De gegevens van de meetstations worden elk uur ter plaatse gemeten in diverse Europese landen.

Vooral als gevolg van minder verkeer in steden stijgt de luchtkwaliteit. Dat betekent meer schone lucht. Het aanpakken van problemen met de luchtkwaliteit op lange termijn vereist echter ambitieus beleid en investeringen. Als zodanig werken de huidige Corona crisis en de vele gevolgen ervan voor onze samenleving waarschijnlijk tegen ons. De economie heeft te leiden en die op termijn weer gestimuleerd worden waarbij economie vóór de luchtkwaliteit gaat. Dat gaat een duurzame samenleving tegen ons in werken.

Stikstofdioxide (NO2) en NOx

De gegevens van de diverse meetstations van de afgelopen weken laten zien hoe de concentraties van stikstofdioxide (NO2), een verontreinigende stof die voornamelijk door het wegvervoer wordt uitgestoten, in veel Italiaanse steden zijn afgenomen. Ook in Nederland, België en China was een duidelijk verschil waarneembaar.

stikstof, nox en stikstofdioxiden

Luchtvervuiling in de buitenlucht en gezondheid

Blootstelling aan luchtverontreiniging kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten, waaronder ademhalingsproblemen maar ook hart- en vaatziekten. Een aantal gezondheidsautoriteiten hebben al gewaarschuwd dat burgers met bepaalde reeds bestaande aandoeningen, zoals aandoeningen van de luchtwegen, een verhoogde kwetsbaarheid voor het Corona virus kunnen hebben.

Luchtvervuiling van de buitenlucht

Een gedachte over “Hoe luchtvervuiling in de buitenlucht afneemt door corona

Reacties zijn gesloten.