De positieve invloed van stikstof op de natuur en de leugens hierover

Stikstofdioxide-filteren

Het zit het nou? Bomen en planten groeien van stikstof maar toch roepen een paar mensen dat stikstof niet goed is voor de natuur. Is dat waar? Nee. Het probleem zit hem in het feit dat degene die zo hard roepen niet duidelijk definiëren wat ze met natuur bedoelen. Om dit uit te leggen moeten we terug in de tijd. Grond is geld, grond is macht. Ofwel een groot economisch goed. De locatie en kwaliteit van grond speelt daarbij een extra rol in de waarde ervan. Grond dat rijk is met stoffen wordt gebruikt om gewassen op te telen.

Stukje geschiedenis over het ontstaan van onnatuurlijke natuur

Vóór 1900 (vanaf de middeleeuwen ongeveer) had Nederland al veel landbouw en is die grond volledig uitgeput (bron: Geologie van Nederland) door menselijk handelen. Dus heidegrond is geen natuurlijk verschijnsel maar ontstaan doordat de mens (toen) nog niets wist hoe men moest handelen. Veel van die uitgeputte grond stelde niet veel meer voor dan wat stuifzand. Het enige, en eerste plantje, wat daarop wil gaan groeien is heide. Heide groeit doordat in het zand een schimmel zit die op de wortels van de heide gaat zitten en een stikstof afgeeft. De heide geeft voedingsstoffen terug aan die schimmels. Een wisselwerking dus.

Veel van die heidegrond is begin 1900 in handen gekomen van natuurgroepen die er natuurgebieden van wilde maken. Dat is natuurlijk een goede zaak. Dergelijke gebieden werden vaak ingezet als heide grond want de grond was arm. Op arme grond groeien planten die weinig nodig hebben zoals heide. Deze heidegrond was vroeger dus landbouwgrond en dat is de reden dat het zo weinig voedingsstoffen bevat.

Hier hebben we al gelijk de essentie van het probleem te pakken. Wat is eigenlijk natuur? Bij natuur moet je denken aan gebieden die zijn ontstaan door natuurlijk- en niet door menselijk handelen! Daar gaat het mis in deze discussie.

Natuurlijke natuur beschermt zich tegen verzuring

Bomen en planten hebben stikstof nodig om te groeien. Nu is het zo dat er te veel stikstof in de lucht zit. Dat is geen probleem want bomen en planten nemen dit op en zetten het om in zuurstof. Méér stikstof betekent snellere groei en ondergroei. Maar het kan ook verzuring betekenen. Als de hoeveelheid stikstof in de lucht toeneemt kan de grond verzuren, met name bij NH3 (ammoniak en natte NO2 neerslag). Echter, de natuur heeft hier een bescherming voor ingebouwd. Althans op rijke, niet door akkerbouw uitgeputte grond. Natuurlijke natuurgrond dus! Oerbossen,…..maar die tref je eigenlijk niet in Nederland.

Grond bevat van nature stoffen die zuren kunnen verwerken. Dit gebeurt doordat rijke grond kalk, mineralen, humus en aluminium- en ijzeroxide bevat die als een buffer werken. Ze nemen verzuring dat op de grond neerslaat op. Als deze bufferzone op is (op arme grond dus, denk aan heidegrond) zal de bodem verzuren en dat heeft negatieve gevolgen voor bomen en planten.

Op rijke natuurlijke grond volstrekt onmogelijk! In de huidige discussie over de schadelijke invloed van stikstof wordt steeds gezegd dat de heide wordt overwoekerd door gewassen die het beter doen omdat ze veel stikstof opnemen. Dat is natuurlijk waar als je kijkt naar dergelijke arme gronden. Maar hoe eerlijk is het om te zeggen dat de weide “natuurgebieden” zijn? Een voorbeeld is de Hoge Veluwe.

De positieve invloed van stikstof op de Hollandse bossen

stikstof

Kijken we naar OER HOLLANDE OERBOSSEN (die kun je op een paar vingers tellen), dan is er absoluut geen enkel negatieve invloed van stikstof te bekennen. Sterker nog ze groeien beter en doordat ze zichzelf bemesten op natuurlijke wijze blijft de bufferzone 100% intact en verzuurt de bodem niet.

Stikstof is dus zéér positief voor de natuur! Maar bomen en planten moet je plaatsen op locaties waar de grond voldoende voedings- en bescherming stoffen bevat om zich te kunnen wapenen tegen té hoge concentraties van een bepaalde stof.

Dus eigenlijk moeten we ons ook de vraag stellen: wat is natuur? Is natuur een door de mens aangelegd stuk armzalige grond of is natuur de Oerhollandse oerbossen? En kennen we eigenlijk wel rijke groene natuur in Nederland? Immers, van origine bestond Nederland voor de helft uit water met veel moerasgebied of overstromingsgebied en turfwinning als gevolg.

De Stikstofcrisis

Hoewel een goede bodem met oerbomen wel degelijk goed kan aarden in stikstofrijk gebied is er binnen de politiek een drang naar reductie van stikstof. Het advies van Viridi Air is om (in die politieke wens) aan de bron aanpassingen te treffen. B.v. met filters of absorptiemateriaal om stikstof zo dicht mogelijk aan de bron af te vangen en daarna beter gebruik van de bodem, selectie op boomsoorten en de plantwijze ervan. Het planten van bomen is nuttig maar doe het wel effectief. Kijk eens naar de buitenfilterprojecten van Viridi Air. Daar zouden boeren profijt van kunnen hebben door Agroforestry i.c.m. Viridi Air. Daar werkt Viridi Air graag aan mee.

Bron:

  • Interessante Tijden
  • De Groene Rekenkamer

Een gedachte over “De positieve invloed van stikstof op de natuur en de leugens hierover

Reacties zijn gesloten.