De vicieuze cirkel van CO2 & luchtvervuiling,….een levensgevaarlijke cocktail voor het klimaat en de gezondheid!

vicieuze cirkel van luchtvervuiling en CO2

We doen al veel aan terugdringen van de CO2 uitstoot maar die effecten zijn pas over 20 jaar merkbaar (lange termijn).
Nù, een maatregel neemt op CO2 reductie kan wèl direct (korte termijn) een positief effect hebben op de luchtvervuiling.
Voorbeeld: een fabriek gaat zijn productieproces schoner maken/veranderen met als doel de CO2 uitstoot terug te dringen. Door een duurzamer proces wordt ook minder luchtvervuiling uitgestoten. Dus als een bedrijf een maatregel neemt voor CO2 reductie heeft dat dus ook (vaak) tot gevolg dat er minder luchtvervuiling is.
 
Maar wist je dat daardoor ook de aarde verder opwarmt op korte termijn?
Want minder (fijnstof)deeltjes in de lucht zorgen juist voor opwarming van de aarde en ook (minder zwavel) zijn er minder witte wolken (Bron: IPCC).
Ook zien we dat door de opwarming van de aarde er meer hittegolven komen, meer droogte en dat leidt tot steeds meer bosbranden.
En die vervuilende uitstoot van een bosbrand: dat zorgt weer voor méér luchtvervuiling (…en CO2).
Oplossing is dat we CO2 op korte termijn gaat ‘weghalen’.
 
Als je dit leest denk je vast: waar zijn we in godsnaam met zijn allen in beland…..toch?
Het zijn dus 2 problemen die elkaar beïnvloeden als er niet met een goede mondiale visie wordt gehandeld.
 
Vaak zien we in de politiek dat er vooral naar CO2 alléén wordt gekeken. Dat is niet slim omdat de neveneffecten op luchtvervuiling direct een effect hebben op het klimaat. Ik zou pleiten voor meer inzicht in de samenhang tussen luchtvervuiling en CO2 en daar op korte en lange termijn rekening mee te houden in mondiaal beleid.
Die 2 thema’s moeten we niet los van elkaar zien maar als een gezamenlijk thema.