Wat is nu de status van duurzaam ondernemen in Nederland?

duurzaam ondernemen in Nederland

Viridi Air is een bedrijf in Nederland en houdt zich bezig met duurzaam ondernemen. Het bedrijf richt zich op gezondheid en klimaat door fijnstof uit de buitenlucht te halen met luchtzuiverende bomen en die volgens de BBA-techniek te planten. Bedrijven kunnen eraan meedoen mits zij zelf al fanatiek bezig zijn met duurzaam ondernemen of met bijdragen aan schone lucht. Het planten van luchtzuiverende bomen om de luchtkwaliteit te verbeteren is een manier van duurzaam ondernemen en is interessant voor bedrijven om aan mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.viridiair.nl.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Duurzaam ondernemen door bedrijven in Nederland

  Nederland is een wereldleider op het gebied van duurzaam ondernemen. Het land heeft hierover veel lof gekregen van de Europese Unie (EU) voor zijn inzet voor duurzaamheid, met name op gebieden als hernieuwbare energie en grondstoffenbeheer. In deze blogpost kijken we naar een aantal manieren waarop bedrijven in Nederland het voortouw nemen op weg naar een duurzamere toekomst.

  Hernieuwbare energiebronnen

  De Nederlandse regering heeft zich een ambitieus doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% te verminderen. Om dit doel te bereiken, maken bedrijven steeds meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Deze bronnen helpen niet alleen de uitstoot te verminderen maar kunnen bedrijven ook helpen geld te besparen op hun energiekosten.

  duurzaamheid in Nederland

  Beheer van hulpbronnen

  Duurzaam ondernemen in Nederland gebeurt door stappen te zetten inzake afval te verminderen en de efficiëntie te verhogen als het gaat om het beheer van hulpbronnen. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld afvalverminderingsprogramma’s geïmplementeerd die zich richten op het hergebruik van materialen of het vinden van alternatieve toepassingen. Dit helpt om middelen uit de stortplaatsen te houden en kan bedrijven helpen hun kosten voor afvalverwerking te verlagen. Daarnaast werken veel bedrijven ook aan een efficiëntere verpakking door minder verpakkingen te gebruiken of door efficiëntere manieren te vinden om producten te verpakken. Ook dat zie je steeds meer bedrijven doen die duurzaam ondernemen in Nederland

  duurzaam ondernemen Nederland

  Circulaire economie

  Duurzaam ondernemen in Nederland krijgt meer draagvlak. Hieronder valt ook een circulair economisch model dat zich richt op het creëren van gesloten kringloopsystemen waarbij materialen voortdurend worden hergebruikt in plaats van na één gebruik te worden weggegooid. Dit model helpt ervoor te zorgen dat hulpbronnen beschikbaar blijven voor toekomstige generaties, terwijl het ook helpt efficiëntere toeleveringsketens te creëren die de kosten kunnen verlagen en de winstgevendheid voor bedrijven kunnen verbeteren. Bovendien helpt het een grotere duurzaamheid te bevorderen door afval te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

  Nederland en duurzaam ondernemen

  Conclusie over duurzaam ondernemen in Nederland

  Nederland is een wereldleider als het gaat om duurzaam ondernemen en stelt een voorbeeld voor andere landen als het gaat om het creëren van een duurzamere toekomst. Bedrijven in het land omarmen hernieuwbare energiebronnen, verbeteren het beheer van hulpbronnen en maken gebruik van modellen voor de circulaire economie – dit alles heeft hen geholpen winstgevender te worden en tegelijkertijd hun milieueffecten te verminderen. Als andere landen in de wereld blijven streven naar meer duurzaamheid, moeten ze naar Nederland kijken als voorbeeld van hoe duurzaamheid goed kan worden aangepakt. CEO’s en managers zouden kennis moeten nemen van deze praktijken, zodat ze die in hun eigen bedrijf kunnen toepassen voor succes op lange termijn!

   Download de Brochure

   Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: