Gezondheid beschermen voor Omwonenden: Duurzame Praktijken in Tunnels

Ooit stil gestaan dat een tunnel vol zit met fijnstof en verbrandingsgassen, veroorzaakt door het vele verkeer wat er dagelijks doorheen rijdt? In deze blog gaan we dieper in wat het effect is van vervuilde lucht in tunnels op de gezondheid van betrokkenen en wat we eraan kunnen doen. Tunnels zijn zeer ongezond voor verkeersgebruikers maar vergeet niet dat juist ook omwonenden er last van hebben. Dat laatste is een thema wat vaak over het hoofd wordt gezien maar niet bij StaticAir. Met alle stedelijke infrastructuren is het juist belangrijk om te begrijpen hoe we de lucht in een tunnel kunnen zuiveren en de gezondheid van omwonenden kunnen waarborgen.

Tunnels en luchtkwaliteit

Tunnels brengen unieke uitdagingen met zich mee op het gebied van luchtkwaliteit. Het in- en uitstromende verkeer, de emissies van voertuigen en zelfs de gebruikte bouwmaterialen kunnen aanzienlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit in de tunnel. Het reinigen van de vervuilde binnenlucht in een tunnel, middels luchtzuivering, is dan ook een fundamenteel aspect geworden van het ontwerp en de exploitatie van tunnels, gericht op het handhaven van een gezond luchtniveau voor omwonenden. StaticAir is expert op het gebied van luchtzuivering in tunnels en hebben met het gepatenteerde FDRS systeem de meeste effectieve oplossing.

De FDRS is uitgerust met een gepatenteerde en gecertificeerde ionisatietechniek door TNO en ontworpen in samenwerking met TU Delft. Het FDRS systeem reduceert en vangt fijnstof deeltjes af, afkomstig van verkeersemissies in tunnels. Het grote voordeel van dit systeem is dat het energieverbruik laag is en er geen dure filters periodiek verwisseld dienen te worden.

Foto FDRS 5

Impact van de uitstoot van tunnels op omwonenden

De impact van de uitstoot van tunnels op de gezondheid van omwonenden is gigantisch. Het verbrandingsproces van voertuigen in tunnels genereert een complexe mix van verontreinigende stoffen, waaronder koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof. Wanneer deze deeltjes ongefilterd de tunnels verlaten, kunnen ze een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit in de directe omgeving en er voor gezondheidsproblemen zorgen.

Onderzoeken hebben aangetoond dat langdurige blootstelling aan deze uitstoot kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten, en andere aandoeningen. Het is dus steeds belangrijker om duurzame maatregelen zoals luchtzuivering te implementeren om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Fijnstof filters tunnel renovatie project Kiltunnel duurzame tunnel EMVI aanbesteding tunnel schrijven schaalbare innovatie luchtkwaliteit infra StaticAir

Tunnels ontwerpen met minimale uitstoot door luchtreiniging

Eén van de belangrijkste oplossingen in een tunnel is de integratie van geavanceerde luchtzuiveringssystemen. Deze systemen zijn ontworpen om de tunneluitstoot effectief te reinigen en schone lucht te leveren aan de directe omgeving.

Systemen, zoals het FDRS luchtreinigingssysteem, spelen een sleutelrol in het verminderen van de concentratie van schadelijke stoffen. De FDRS is een passief luchtreiniging systeem, dit komt doordat er ionisatie gebruikt word om de lucht te zuiveren. Doordat de StaticAir systemen ioniseren is het dan ook niet nodig om het energie verbruik aan te passen: dit omdat de systemen zo dusdanig weinig stroom gebruiken (18 Watt).

Voorbeelden van gezonde tunnels in Nederland

De Kiltunnel, de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard is een goed voorbeeld van een gezonde tunnel in Nederland. Samen met StaticAir is er voor gezorgd dat de tunnel minder uitstoot heeft voor omwonenden. De Kiltunnel is een hoofdverkeersader voor zowel autoverkeer als (brom)fietsers. Binnen de tunnel heeft StaticAir in totaal 20 systemen staan die samen goed zijn voor een reductie van 57% van de fijnstof (PM 2.5 – PM 10).

De meeste duurzame tunnel in Europa is een ander voorbeeld van een tunnel waar StaticAir de luchtkwaliteit verbeterd heeft. De tunnel iseen drukke hoofdtoegangsweg naar Den Haag. Met 2 rijstroken in beide richtingen, is het de meest duurzame tunnel van Europa, mede dankzij ons systeem. Onze technologie garandeert een vermindering van fijnstof (PM 2.5 – PM 10) met minimaal 55%, wat zorgt voor schone lucht voor iedereen die door de tunnel reist en er nabij woont.

duurzame tunnel EMVI aanbesteding tunnel schrijven schaalbare innovatie luchtkwaliteit infra StaticAir

Betrokkenheid van de gemeenschap en toekomstige perspectieven

Naast technologische innovatie met luchtreiniging en duurzame ontwerpoverwegingen is de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van vitaal belang. Bewustwording over de impact van uitstoot in tunnels, educatie en het betrekken van omwonenden bij het ontwerpproces draagt bij aan een gezonde en duurzame tunnel.

Wat betreft de toekomst kijkt StaticAir naar veelbelovende ontwikkelingen, zoals de opkomst van elektrische voertuigen, die voorkomt dat traditionele verbrandingsgassen in de tunnel komen. Wel blijven elektrische auto’s ook fijnstof uitstoten (met name van de banden) waardoor luchtreiniging ook in de toekomst noodzakelijk blijft.

StaticAir blijft zich inzetten voor continu onderzoek en innovatie om duurzame oplossingen te ontwikkelen die de gezondheid van omwonenden beschermen en de milieu-impact minimaliseren.

Een gezonde toekomst voor tunnelomwonenden met passende luchtreiniging

De gezondheid van tunnelomwonenden is een cruciaal aspect van stedelijke planning en infrastructuurontwerp. Geavanceerde luchtreinigingstechnologieën van StaticAir en het creëren van betrokkenheid met de gemeenschap vormen de bouwstenen van een duurzame toekomst voor degenen die nabij tunnels wonen.