Het belang van gereinigde en gedesinfecteerde verdampers

verdampers reinigen

Het reinigen van verdampers is niet alleen van cruciaal belang voor de hygiëne maar heeft ook een positieve impact op het welzijn en de gezondheid van de betrokkenen in de directe omgeving. Ik spreek met Marcel Klomp (Abalco® Group, tevens partner bij Viridi Air) hierover:

“….het reinigingsproces is van essentieel belang omdat verdampers een broedplaats kunnen worden voor stof, vuil, micro-organismen en andere verontreinigingen. Door regelmatig te reinigen, voorkomen we contaminatie en voldoen we aan hygiënenormen zoals HACCP en IFS. Naast te voldoen aan deze normen is de warmteoverdracht essentieel voor de functionaliteit en het energetisch aspect. Goed en schoon functionerende verdampers dragen bij aan de continuïteit van het bedrijfsproces….”

Vanuit Viridi Air vinden wij het ook interessant dat schone gedesinfecteerde verdampers de doorstroomlucht niet beïnvloed en dus bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers in de directe omgeving. Periodiek reinigen en desinfecteren van verdampers zorgen voor naleving van de normen maar ook hebben goed functionerende verdampers een positieve invloed op de continuïteit van de bedrijfsprocessen en het creëren van een gezonde werkomgeving.