Hoeveel CO2 haalt een boom nu jaarlijks uit de lucht?

25kg co2 opname per boom

Zoals bekend vangen bomen CO2 op. Vaak krijgen wij de vraag welke bomen de meeste CO2 opvangen en hoeveel CO2 die bomen weg filteren. Van belang is te weten met welk doel er geplant is en ook speelt de bodemkwaliteit een rol en de aanplantwijze. Hierbij kijken we naar de mate van lichtopname en hoeveelheid wind dat er langs schuurt. Viridi Air plant luchtzuiverende bomen, die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren (luchtzuiverende bomen) van CO2, fijnstof, NOx, ammoniak en VOC’s. Bedrijven kunnen hieraan mee doen. Lijkt het jullie bedrijf leuk om hieraan mee te doen?

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  De aanplant tactiek van Viridi Air

  Deze aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijke techniek die veelvuldig is onderzocht door diverse Universiteiten (o.a. Wageningen Universiteit). Goed om te weten is dat iedere boom CO2 opvangt dus ook de luchtzuiverende bomen die Viridi Air plant. Sterker nog, door de unieke aanplantwijze wordt juist méér CO2 opgenomen dan in andere boomplant programma’s.

  Viridi Air plant bomen voor het klimaat, milieu en voor de gezondheid. Dat is dus een veel bredere en veelzijdige aanpak. Om naast CO2 (klimaat) ook de luchtvervuiling te reduceren moet op de volgende zaken gelet worden:

  • de bodemkwaliteit (alles begint met een goede basis);
  • boomselectie: uitsluitend bomen selecteren waarvan bekend is dat ze bovengemiddeld goed de buitenlucht filteren (obv onderzoek Wageningen Universiteit).
  • selectie van gezonde bomen;
  • aanplantwijze: wij planten nooit als een bosgebied maar in stroken. Tussen de boomstroken moet veel wind kunnen waaien zodat het luchtzuiverend effect van de boom en de wind (elektrostatische aantrekking) goed in staat is om CO2, gassen en fijne deeltjes op te vangen.

  Wij zijn dus heel strik op de bodemkwaliteit van de bomen. Ook zal Viridi Air nooit als een bosgebied bomen planten maar juist altijd in stroken. Wij noemen dat filtestroken….de bomen vangen zo niet alléén meer licht maar ook zullen ze meer contact met de wind die middels elektrostatische aantrekking deeltjes laat opnemen. Zo filtert een boom dus ook fijnstof uit de buitenlucht.

  Hoeveel CO2 neemt een boom jaarlijks op?

  Gemiddeld neemt een boom ongeveer 25 kg CO2 per jaar op. Afhankelijk van de boom varieert dit van 10 kg tot 40 kg per jaar. De koolstofabsorptiecapaciteit varieert afhankelijk van verschillende factoren zoals boomsoort en -grootte maar dus ook zoals gezegd de bodemkwaliteit en de aanplantwijze.

  hoeveel co2 nemen bomen op

  Bomen nemen CO2 op. Dit gebeurt via het proces van fotosynthese. Bomen absorberen koolstofdioxide via hun bladeren en zetten het om in suikers die nodig zijn om te groeien. Wat is beter, jonge of oude bomen. Een vraag waar veel wetenschappers geen antwoord op hebben omdat er veel meer variabelen aan de orden zijn. Bomen die in een traditioneel bos worden geplant zijn minder effectief dan bomen die vrij en ruim opgezet zijn. Jonge bomen kan prima mits ze voldoende ruimte krijgen.

  Bomen nemen in hun jeugd sneller CO2 op omdat ze sneller groeien, maar hun dichtheid neemt toe naarmate ze ouder worden. Naarmate de boom groeit, kan hij de koolstof opslaan in zijn takken, wortels en stam, waardoor hij een centrale rol speelt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Niet alle bomen zijn even milieuvriendelijk.

  Zelfs binnen dezelfde soort varieert de koolstofopnamecapaciteit van bomen sterk. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden, zoals de soort, de leeftijd, de grootte, de weersomstandigheden, het bodemtype, enz. Verbazingwekkend genoeg kan een boom bijna een miljoen kubieke meter lucht zuiveren van CO2 door slechts één kubieke meter te groeien. Door een slimme aanplant zoals Viridi Air dit doet kan een boom naast CO2 ook heel goed fijnstof of andere luchtvervuiling gaan opnemen.

  Hoeveel luchtvervuiling (zoals fijnstof) neemt een boom jaarlijks op?

  Bomen kunnen naast CO2 ook heel goed vervuiling uit de lucht filteren. Er moet dan wel selectief gezocht worden naar bomen waarvan bekend is dat ze dit goed kunnen. Ook speelt de aanplantwijze hierbij een cruciale rol. Zomaar lukraak bomen, tegen elkaar in een bosgebied heeft dan weinig effect. Om bomen ook fijnstof op te laten nemen moeten ze tamelijk vrij opgesteld zijn. Viridi Air plaatst ze om die reden in stroken. Op die wijze worden jaarlijks de volgende resultaten geboekt:

  • Fijnstof opname 1,5kg
  • Ozon opname 500gr
  • NOx opname 200gr
  • Ammoniak opname 53% van wat in dat gebied wordt uitgestoten

  Hoe werkt fotosynthese van een boom zodat CO2 wordt opgenomen?

  Laten we het proces van fotosynthese even kort toelichten over bomen en planten die CO2 opnemen:

  Stap 1: Planten maken sap door water en mineralen te absorberen via hun wortels;
  Stap 2: Het sap stroomt van de stam naar de bladeren. De bladeren absorberen CO2 en licht;
  Stap 3: De bladeren zetten CO2 en water om in glucose met behulp van chlorofyl en de energie van de zon;
  Stap 4: Zuurstof komt vrij, en het sap transporteert glucose om de boom te voeden. Terwijl hij groeit, zuivert hij de lucht van CO2 en fijnstof;

  Noot 1: Een weinig bekend feit is dat bomen ’s nachts wat zuurstof inademen en CO2 afgeven via de ademhaling.

  Hoeveel CO2 nemen bomen op van de totale broeikasgassen?

  Tegenwoordig absorberen planten en grond wereldwijd ongeveer een kwart van de broeikasgassen die mensen in de atmosfeer brengen, waardoor de aarde enkele van de ergste effecten van klimaatverandering kan vermijden. Het is slechts een speldenprikje. We moeten veel meer gaan doen zoals aan de bron denken aan CO2-reductie en minder uitstoot van fijnstof.

  hoeveelheid co2-opname bomen

  Is de mens de schuldige

  Bomen zijn grote natuurlijke koolstofopslagplaatsen. Het lijkt dus logisch dat een toename van het aantal bomen op aarde het CO2-niveau in de atmosfeer zou kunnen verlagen. Het is echter zo dat de klimaatverandering al jaren aan de gang is en de extreme weersinvloeden al merkbaar zijn. Er is meer droogte, minder water, warmere zomers, enz. Ook deze extreme weersinvloeden hebben invloed op de bodemkwaliteit en dus ook de groei van bomen. Het is een neerwaartse spiraal waar we op aarde in zitten.

  Tegelijkertijd, omdat droog weer vaak gepaard gaat met warme temperaturen, geven bodem micro-organismen, die productiever zijn bij warm weer, meer CO2 vrij.

  We moeten jaarlijks 40 miljard bomen gaan planten

  Volgens een onderzoek kan een typische hardhouten boom tot 48 pond kooldioxide per jaar opnemen. Als hij 40 jaar oud is, heeft hij ongeveer 1 ton CO2 vastgelegd. Een ton CO2 is een aanzienlijke hoeveelheid. Maar de mens stoot elk jaar ongeveer 40 miljard ton CO2 uit in de atmosfeer.

  In theorie moeten we elk jaar 40 miljard bomen planten en dan tientallen jaren wachten om positieve resultaten te zien. Na 40 jaar zouden de bomen die we geplant hebben alleen maar dienen om het huidige CO2 niveau te compenseren.

  Kan het planten van bomen een significant verschil maken om de wereldwijde CO2-niveaus te verminderen?

  Ons ecosysteem zou niet compleet zijn zonder bomen. Bomen worden vaak als de “longen van de aarde” genoemd omdat ze essentieel zijn in het opslaan van CO2 en het produceren van zuurstof. Het beschermen, behouden en planten van bomen biedt een reële mogelijkheid om koolstofuitstoot te compenseren en de opwarming van de aarde tegen te gaan. We moeten de opwarming van de aarde zo snel mogelijk aanpakken.

  De belangrijkste oorzaak is de stijgende concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het sparen en planten van bomen is waarschijnlijk de beste manier om dit te stoppen vanwege hun vermogen om koolstof te absorberen en zuurstof te produceren. Anderzijds is het reduceren van de CO2-uitstoot aan de bron een belangrijke vereiste.

  Het onderscheid tussen luchtvervuiling en broeikasgassen is cruciaal – beide veroorzaken klimaatverandering maar uitsluitend luchtverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof, stikstofoxiden) schaden de menselijke gezondheid.

  co2 opname bomen

  Conclusie

  Bomen halen gemiddeld, jaarlijks, ongeveer 25kg CO2 uit de lucht. Dat is een mooie hoeveelheid maar niet genoeg om klimaatverandering tegen te gaan. Het is belangrijk dat aan de bron reducerende maatregelen worden getroffen. Een tweezijdige aanpak dus! Het probleem van CO2-uitstoot is te groot om alleen met bomen planten op te lossen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat bepaalde boomsoorten goed zijn in de opname van CO2 maar ook heel goed fijnstof op kunnen nemen. Cruciaal is dan wel om naar de bodemkwaliteit te kijken en de wijze van aanplant. Al met al: het antwoord op hoeveel een boom aan CO2 kan opnemen is dus 25kg per jaar.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: