Is nu het planten van bomen origineel als goed doel?

bomen planten origineel

Het planten van bomen is een goed doel dat steeds populairder wordt. Het is een manier om de natuur te helpen en de wereld een betere plek te maken. Maar is het planten van bomen echt een origineel goed doel? Goede vraag want als steeds meer bedrijven het al doen….. Goed dat je op dit artikel bent beland want Viridi Air plant ook bomen maar dan net even iets anders. Viridi Air plant luchtzuiverende bomen volgens de wetenschappelijke BBA-techniek gericht om naast CO2 juist de luchtvervuiling te reduceren. Goed dus voor de gezondheid en het klimaat. In dit artikel zullen we de voordelen en nadelen van het planten van bomen als origineel goed doel bespreken.

  Download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


  Voordelen van het planten van bomen als origineel goed doel

  Het planten van bomen heeft veel voordelen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende voordelen:

  • Het planten van bomen helpt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bomen absorberen koolstofdioxide uit de lucht en produceren zuurstof, waardoor de lucht schoner wordt.
  • Het planten van bomen helpt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bomen filteren schadelijke stoffen uit de lucht, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.
  • Het planten van bomen helpt bij het verminderen van de temperatuur. Bomen produceren schaduw, waardoor de temperatuur in de omgeving verlaagd wordt.
  • Het planten van bomen helpt bij het verbeteren van de biodiversiteit. Bomen bieden een leefomgeving voor vele diersoorten, waardoor de biodiversiteit in de omgeving verbetert.
  • Het planten van bomen helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Bomen filteren schadelijke stoffen uit het water, waardoor de waterkwaliteit verbetert.
  • Het planten van bomen helpt bij het verminderen van erosie. Bomen helpen bij het vastzetten van de bodem, waardoor erosie wordt verminderd.
  bomen planten origineel goed doel

  Nadelen van het planten van bomen als origineel goed doel

  Hoewel het planten van bomen veel voordelen heeft, zijn er ook enkele nadelen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende nadelen:

  • Het planten van bomen kan leiden tot verlies van biodiversiteit. Bomen kunnen de leefomgeving van sommige diersoorten verstoren, waardoor de biodiversiteit in de omgeving vermindert.
  • Het planten van bomen kan leiden tot verlies van landbouwgrond. Bomen kunnen landbouwgrond bedekken, waardoor de landbouwproductie vermindert.
  • Het planten van bomen kan leiden tot verlies van open ruimte. Bomen kunnen open ruimte bedekken, waardoor er minder open ruimte beschikbaar is.
  • Het planten van bomen kan leiden tot verlies van stedelijke groene ruimte. Bomen kunnen stedelijke groene ruimte bedekken, waardoor er minder stedelijke groene ruimte beschikbaar is.
  • Het planten van bomen kan leiden tot verlies van stedelijke infrastructuur. Bomen kunnen stedelijke infrastructuur bedekken, waardoor er minder stedelijke infrastructuur beschikbaar is.
  • Het planten van bomen kan leiden tot verlies van stedelijke voorzieningen. Bomen kunnen stedelijke voorzieningen bedekken, waardoor er minder stedelijke voorzieningen beschikbaar zijn.
  origineel goed doel om bomen te planten

  Conclusie

  Het planten van bomen is een goed en origineel doel dat steeds populairder wordt. Het heeft veel voordelen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de temperatuur, het verbeteren van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van erosie. Hoewel het planten van bomen veel voordelen heeft, zijn er ook enkele nadelen, zoals verlies van biodiversiteit, landbouwgrond, open ruimte, stedelijke groene ruimte, stedelijke infrastructuur en stedelijke voorzieningen.

   Download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


   In conclusie is het planten van bomen een origineel goed doel dat veel voordelen heeft. Het is een manier om de natuur te helpen en de wereld een betere plek te maken. Hoewel er ook enkele nadelen zijn, zijn de voordelen groter dan de nadelen. Daarom is het planten van bomen een origineel goed doel dat de moeite waard is om te steunen.