Milieuvervuiling is enorm slecht voor de gezondheid

Is milieuvervuiling slecht voor de gezondheid

Milieuvervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid omdat het de luchtkwaliteit, waterkwaliteit en bodemkwaliteit aantast. Hierdoor kan het leiden tot ademhalingsproblemen, allergieën, huidirritatie, geboorteafwijkingen en zelfs kanker. Milieuvervuiling (ook wel luchtvervuiling genoemd) kan ook het ecosysteem verstoren, waardoor de voedselketen wordt aangetast en dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van dieren en mensen die afhankelijk zijn van deze voedselbronnen. Viridi Air verwijdert milieuvervuiling op een 100% natuurlijke manier.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Wat kun je doen tegen milieuvervuiling?

  • Verminderen van autogebruik: Gebruik indien mogelijk een fiets, openbaar vervoer of loop naar je bestemming om de uitstoot van CO2 door voertuigen te verminderen.
  • Gebruik van hernieuwbare energiebronnen: Gebruik van zonne-energie of windenergie om elektriciteit op te wekken.
  • Energiebesparing: Verminder het gebruik van elektriciteit door thuis energiezuinige apparaten te gebruiken en het verminderen van overmatig gebruik van airconditioning en verwarming.
  • Verminderen van gebruik van pesticiden: Gebruik geen pesticiden of chemicaliën in huis of tuin om schadelijke dampen te verminderen.
  • Juiste afvalverwerking: Zorg voor de juiste afvalverwerking en vermijd onnodig verbruik van wegwerpproducten.
  • Bevorderen van biodiversiteit: Bevorder de groene omgeving in de buurt door het planten van bomen, kruiden, bloemen en andere planten om luchtvervuiling te verminderen.
  • Bewustwording: Maak anderen bewust van de schade die luchtvervuiling kan veroorzaken en hoe ze kunnen helpen om de luchtvervuiling te verminderen.
  is milieuvervuiling ongezond voor de mens
  • Verminder het gebruik van persoonlijke en openbare voertuigen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.
  • Gebruik milieuvriendelijke producten en materialen, verminder bestrijdingsmiddelen op groenvoorzieningen.
  • Houd de luchtfilters van auto’s, airconditioners en luchtreinigers schoon om te voorkomen dat fijnstof zich ophoopt in de lucht.
  • Plant luchtzuiverende bomen via Viridi Air, struiken en andere vegetatie die fijnstof kan absorberen en de luchtkwaliteit kan verbeteren.
  • Betrek de overheid en bedrijven met innovatieve producten en technologieën voor het verlagen van uitstoot en vervuilingsproducten.
  • Houd u aan smogwaarschuwingen, en blijf niet hangen in de lucht als er te veel uitlaatgassen en fijnstof aanwezig is.
  • Informeer uzelf over de luchtkwaliteit in uw omgeving en welke soorten activiteiten bijdragen aan fijnstof.
  milieuvervuiling ongezond

  Zijn elektrische auto’s slecht voor het milieu?


  Elektrische auto’s zijn over het algemeen beter voor het milieu dan auto’s die worden aangedreven door verbrandingsmotoren. Dit komt omdat elektrische auto’s geen uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaken tijdens het rijden, zoals koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof. Het milieuvoordeel is echter afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit voor de auto is opgewekt. Als deze afkomstig is van duurzame en hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie, dan is de impact op het milieu nog kleiner. Maar als de elektriciteit afkomstig is van kolencentrales, kan de impact op het milieu enigszins vergelijkbaar zijn met die van voertuigen op fossiele brandstoffen. Daarom is het belangrijk om de bron van de elektriciteit te overwegen bij het evalueren van de milieueffecten van elektrische auto’s.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: