Keurmerk of Certificaat voor EU Ecolabel

Het EU Ecolabel, ook wel bekend als het Europese milieukeurmerk, is een certificering die wordt toegekend aan producten en diensten die voldoen aan strikte milieunormen gedurende hun gehele levenscyclus. Het keurmerk wordt beheerd door het Europese Agentschap voor Milieu (European Environmental Agency, EEA) in samenwerking met de nationale milieukeurmerkorganisaties in de lidstaten van de Europese Unie. Omdat steeds meer bedrijven, actief met eco label producten, kiezen voor duurzaamheid en vergroening is het ook interessant om bomen te planten in onze unieke luchtzuiverende projecten.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Criteria voor Toekenning

  Het EU Ecolabel wordt toegekend aan producten en diensten die voldoen aan uitgebreide criteria op het gebied van milieu en duurzaamheid. Deze criteria omvatten aspecten zoals:

  1. Milieuprestaties: Het product of de dienst moet aantoonbaar milieuvriendelijker zijn dan vergelijkbare producten op de markt.
  2. Levenscyclusbenadering: De gehele levenscyclus van het product wordt beoordeeld, van grondstoffen en productie tot gebruik en verwijdering.
  3. Vermindering van milieubelasting: Het product moet gericht zijn op het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu, zoals het verminderen van uitstoot, afval en energieverbruik.
  4. Hernieuwbare hulpbronnen: Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen wordt aangemoedigd.

  Toepassingsgebied

  Het EU Ecolabel is van toepassing op een breed scala aan productcategorieën, waaronder schoonmaakmiddelen, textiel, papierproducten, elektronica, en meer. Ook zijn er specifieke criteria voor bepaalde diensten, zoals accommodaties en toeristische diensten.

  Voordelen

  1. Herkenbaarheid: Het EU Ecolabel is een erkend symbool in de Europese Unie, waardoor consumenten gemakkelijk milieuvriendelijke producten kunnen identificeren.
  2. Consumentenvertrouwen: Het keurmerk fungeert als een garantie voor consumenten dat ze een product kiezen dat aan strenge milieunormen voldoet.
  3. Stimulans voor Duurzaamheid: Bedrijven worden gestimuleerd om duurzamere praktijken aan te nemen om aan de criteria te voldoen.
  4. Bevordering van Circulaire Economie: Het stimuleert het ontwerp van producten met het oog op recycling en hergebruik.

  Kritiek

  Ondanks de voordelen heeft het EU Ecolabel ook kritiek ontvangen. Sommige critici wijzen op de complexiteit van het certificeringsproces en de kosten die daarmee gepaard gaan voor fabrikanten. Daarnaast is er bezorgdheid geuit over de mogelijkheid van “greenwashing,” waarbij bedrijven het keurmerk gebruiken om een milieuvriendelijk imago te bevorderen zonder daadwerkelijk aan strengere milieunormen te voldoen.

  In het algemeen is het EU Ecolabel echter een belangrijk initiatief om duurzaamheid in producten en diensten te bevorderen en bewustwording te vergroten over de milieu-impact van consumptie.

  Overige nadelen van het EU Ecolabel

  Ondanks de vele voordelen van het EU Ecolabel zijn er ook enkele kritiekpunten en potentiële nadelen verbonden aan dit milieukeurmerk. Hier zijn enkele van de genoemde nadelen:

  Complexiteit en Kosten

  1. Complex Certificeringsproces: Het verkrijgen van het EU Ecolabel kan een complex proces zijn voor fabrikanten. Het opstellen en voldoen aan de uitgebreide criteria kan tijdrovend en kostbaar zijn.
  2. Hoge Certificeringskosten: Voor sommige bedrijven, vooral kleinere ondernemingen, kunnen de kosten van het certificeringsproces een belemmering vormen. Dit kan resulteren in een gebrek aan representatie van kleinere, milieuvriendelijke bedrijven.

  Risico op Greenwashing

  1. Mogelijkheid van Greenwashing: Er is bezorgdheid geuit over de mogelijkheid van “greenwashing,” waarbij bedrijven het EU Ecolabel gebruiken om een milieuvriendelijk imago te creëren zonder daadwerkelijk aan de strengere milieunormen te voldoen. Dit kan leiden tot verwarring bij consumenten.

  Beperkte Consumentenbekendheid

  1. Lage Herkenbaarheid bij Consumenten: Hoewel het EU Ecolabel een erkend symbool is, is de bekendheid ervan onder consumenten niet zo hoog als bij sommige andere milieukeurmerken. Dit kan de effectiviteit van het label verminderen in het stimuleren van duurzame keuzes.

  Mogelijke Tekortkomingen in Criteria

  1. Kritiek op Specifieke Criteria: In sommige gevallen is er kritiek geuit op specifieke criteria die door het EU Ecolabel worden gehanteerd. Sommige belanghebbenden vinden dat bepaalde aspecten van de criteria niet ver genoeg gaan of niet volledig de impact van bepaalde producten dekken.

  Conclusie

  Hoewel het EU Ecolabel een waardevol instrument is om duurzaamheid in producten en diensten te bevorderen, is het belangrijk om de complexiteit van het certificeringsproces en de potentiële uitdagingen waarmee fabrikanten en consumenten worden geconfronteerd, in overweging te nemen. Verbeteringen in de bekendheid bij consumenten, vermindering van certificeringskosten en voortdurende evaluatie en aanpassing van de criteria kunnen helpen om de impact en effectiviteit van het EU Ecolabel te vergroten.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: