Hoe luchtvervuiling van de binnen en buitenlucht ontstaat

Luchtvervuiling van de binnen en buitenlucht

Lucht bestaat voor 78% uit stikstof, 21% zuurstof; de rest (1%) bestaat uit CO2, 0,04%, zeldzame gassen en ook giftige gassen en nevels, stof, en micro-organismen die de lucht kunnen verontreinigen. Deze “vervuilende” stoffen zijn van natuurlijke oorsprong of als gevolg van menselijke activiteiten.

  Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,50 p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Chemische verontreinigende stoffen in de buitenlucht

  Ons moderne leven draagt ​​bij aan de opkomst van almaar meer chemische verontreinigende stoffen. De belangrijkste chemische vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn:

  • Ozon / O3:

  Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen ozon van de bovenste atmosfeer of stratosferische ozon, essentieel voor het leven op aarde, omdat het een schadelijk deel van de zonnestraling filtert uit de troposferische ozon van de lagere atmosfeer, die een vervuiling vormt die we inademen.
  Deze vorm van vervuiling, bekend als secundair, is onderhevig aan sterke seizoensgebonden variaties en bestaat vooral in de zomer wanneer de zon veel straling uitzendt. De ultraviolette stralen van de zon transformeren bepaalde primaire luchtvervuilende stoffen (koolwaterstoffen, stikstofdioxide, enz.) in ozon.

  • NOx / stikstofoxiden:

  Stikstofdioxide komt het meest voor. Het komt voornamelijk van het autoverkeer en vooral momenteel van dieselvoertuigen omdat ze in tegenstelling tot benzinevoertuigen niet zijn uitgerust met katalytische uitlaatsystemen die deze verontreinigende stof verminderen.

  • Koolmonoxide / CO:

  Het is het resultaat van onvolledige verbranding (van sigaretten, benzine, kolen, hout, enz.) in een onvoldoende zuurstofrijke omgeving: koolstof kon slechts één zuurstofatoom (CO) fixeren terwijl , in een voldoende zuurstofrijk medium, combineert het met 2 zuurstofatomen en vormt het CO2.

  • Zwaveldioxide / SO2:

  Het wordt voornamelijk geproduceerd tijdens de verbranding van fossiele energiebronnen met een hoog zwavelgehalte (steenkool, olie).

  vervuilde binnenlucht en buitenlucht
  • NH4 / ammoniak:

  In lucht en in gasvormige toestand helpt ammoniak andere zure gassen (zoals SO2) te neutraliseren. In de bodem modificeert het de bodem sterk door chemische reacties.

  • Vluchtige organische stoffen (VOS):

  Benzeen C6H6 is een van de gevaarlijkste VOS voor de gezondheid en is geclassificeerd als een absoluut carcinogeen. Het komt vrij bij de verdamping van brandstoffen en wegverkeer.

  luchtvervuiling van de binnen- en buitenlucht

  Natuurlijke luchtvervuilende stoffen

  Vervuiling is niet alleen een fenomeen dat wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. De natuur produceert ook zijn eigen verontreinigende stoffen die de luchtkwaliteit op een andere manier beïnvloeden.

   Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,50 p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Natuurlijke vervuilende stoffen voor de buitenlucht kunnen zijn:

   • minerale deeltjes (zeespray, corrosie van rotsen, bodemerosie, vulkanische as),
   • levende deeltjes (bacteriën, virussen, microscopische schimmels),
   • plantendeeltjes (pollen),
   • gassen (radon, kooldioxide, zwaveloxiden)

   Natuurlijke vervuiling buitenshuis heeft veel oorzaken (radon in kelders, vulkanen, zandwinden, branden, planten, enz.).

   luchtvervuiling buitenlucht

   Binnenverontreinigende stoffen

   We brengen 70 tot 90% van onze tijd binnen door, in afgesloten ruimtes: wonen, werken en vrije tijd, auto … Vervuiling binnenshuis is net als de buitenlucht ongezond. De samenstelling is echter over het algemeen anders vanwege de aanwezigheid van specifieke verontreinigende stoffen.

   Binnenverontreinigende stoffen hebben verschillende oorsprong:

   • de buitenlucht (wegverkeer, huishoudelijke verwarming, industriële bedrijven)
   • het airconditioningsysteem dat, afhankelijk van het type en de regelmaat van het onderhoud, de kwaliteit van de lucht (schimmel, bacteriën, stof) kan verbeteren of verminderen
   • huishoudelijke apparatuur (bouwmaterialen, spaanplaat, isolatie, vernis en verf, huishoudelijke schoonmaakproducten of houtbehandeling …)
   • menselijke activiteit (individuele activiteit, fysieke activiteit, koken, tabaksrook …)
   • biologische vervuilers (dieren, planten, enz.)
   • vervuiling in voertuigen die in feite een “concentraat” is van externe vervuiling
   • verschillende verontreinigende stoffen afhankelijk van de locatie (asbest, stof, enz.)
   de buitenlucht is vervuild

   Incidentele luchtvervuiling

   Luchtvervuilingsrampen hebben de aarde herhaaldelijk getroffen. Ze zijn natuurlijk of door de mens gemaakt en hebben een enorme impact op de publieke opinie. In tegenstelling tot chronische vervuiling, waarvan de effecten nog steeds onvolledig bekend zijn, maakt grote onopzettelijke vervuiling, door zijn omvang en zijn neerslag op de mens, altijd indruk en blijft hij in ons geheugen gegrift.

   Er zijn drie soorten luchtvervuilingsrampen:

   • natuurrampen:

   Voorbeeld: grote vulkaanuitbarstingen die op modale schaal grote hoeveelheden gas en stof in de atmosfeer uitstoten, grote bosbranden.

   • menselijke rampen:

   Voorbeeld: Poza Rica (Mexico) in 1950 (met de verspreiding in de atmosfeer van grote hoeveelheden waterstofsulfide uit een oliebron), Bhopal (India) in 1984 de explosie van een chemische fabriek bracht 40 ton methylisocyanaat in de atmosfeer.

   • rampen als gevolg van de combinatie van industriële vervuiling en speciale natuurlijke omstandigheden:

   Voorbeeld: uitzonderlijke luchtvervuiling Londen in 1952, Pennsylvania in 1948.

    Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

    Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,50 p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: