Wat luchtvervuiling van de buitenlucht nu eigenlijk is

luchtvervuiling autoverkeer

Luchtverontreiniging is een mengsel van natuurlijke en door de mens gemaakte stoffen die in de lucht zijn terecht gekomen en die we inademen. Het is onderverdeeld in twee categorieën: luchtvervuiling buitenshuis en luchtverontreiniging binnen.

Luchtvervuiling van de buitenlucht

Luchtvervuiling buiten houdt blootstelling in die plaatsvindt buiten de bebouwde kom. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Fijne deeltjes (fijnstof) geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen (d.w.z. de kolen en aardolie die worden gebruikt bij de energieproductie)
  • Schadelijke gassen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, chemische dampen, enz.)
  • Ozon op leefniveau (een reactieve vorm van zuurstof en een primaire component van stedelijke smog)
Luchtvervuiling van de buitenlucht

Luchtverontreiniging van de binnen – en buitenlucht

Luchtverontreiniging binnenshuis houdt blootstelling aan deeltjes, koolstofoxiden en andere verontreinigende stoffen in de binnenlucht of stof in. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gassen (koolmonoxide, radon, etc.)
  • Huishoudelijke producten en chemicaliën
  • Bouwmaterialen (asbest, formaldehyde, lood etc.)
  • Allergenen binnenshuis (laten vallen van kakkerlak en muis, enz.)
  • Tabaksrook
  • Schimmel en stuifmeel

In sommige gevallen kan buitenluchtvervuiling binnenshuis binnendringen door middel van open ramen, deuren, ventilatie, enz.

luchtverontreiniging buitenlucht

Welke gezondheidseffecten houden verband met luchtverontreiniging?

In de afgelopen 30 jaar hebben onderzoekers een breed scala aan gezondheidseffecten ontdekt waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met blootstelling aan luchtverontreiniging. Onder deze ziektes vallen o.a. luchtwegaandoeningen (waaronder astma en veranderingen in de longfunctie), hart- en vaatziekten, ongunstige zwangerschapscomplicaties (zoals vroeggeboorte) en zelfs vroegtijdige dood. Het kan echter ook kankerverwekkend zijn.

Hoe het risico op blootstelling aan luchtverontreiniging verminderen?

Luchtverontreiniging binnenshuis kan worden verminderd door ervoor te zorgen dat een gebouw goed wordt geventileerd en regelmatig wordt gereinigd om de opeenhoping van stoffen zoals stof en schimmel te voorkomen. De gebruikers van het gebouw doen er ook verstandig aan om alle bekende verontreinigende stoffen en / of irriterende stoffen (spuitbussen, schoonmaakmiddelen, enz.) waar mogelijk te verwijderen. Denk ook eens aan een luchtreiniger of aan luchtreiniging! Hiermee kunnen woon- of werkruimtes geheel worden gereinigd.

Filters voor luchtvervuiling in de buitenlucht

Blootstelling aan luchtverontreiniging buitenshuis (buitenlucht) kan worden verminderd door filters buiten te plaatsen. Dit kunnen mechanische filters zijn om de buitenlucht te filteren of natuurlijke filters van b.v. Viridi Air. Viridi Air heeft een natuurlijke groene filtertechniek ontwikkeld om de buitenlucht te zuiveren. Allemaal voor meer schone lucht!

buitenlucht vervuiling

Doordat in de buitenlucht ook teveel CO2 aanwezig is stijgen de temperaturen. Stijgende temperaturen houden rechtstreeks verband met een slechte luchtkwaliteit, die op zijn beurt het hart kan aantasten en hart- en vaatziekten kan verergeren. Hele tegenstrijdige maar toch echt juiste voorbeelden hiervan zijn een toename van stuifmeel als gevolg van verhoogde plantengroei of een toename van schimmels als gevolg van zware stormen, die beide allergieën en andere longaandoeningen zoals astma kunnen verergeren. Wetenschappers zeggen dat een toenemende stijging van het ozonniveau ook een probleem is (WHO).