Hoe nu MVO en duurzaamheid elkaar versterken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. MVO gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van een bedrijf op de maatschappij en het milieu. Duurzaamheid gaat over het streven naar een evenwichtige verhouding tussen economische, sociale en ecologische belangen, zodat de huidige generatie haar behoeften kan vervullen zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Viridi Air draagt ook bij aan MVO en duurzaamheid door de buitenfilterprojecten.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:
  Bedrijven die MVO integreren in hun bedrijfsstrategie streven naar duurzaamheid door verantwoorde en duurzame beslissingen te nemen op het gebied van bijvoorbeeld productieprocessen, toeleveringsketen, afvalbeheer, energiegebruik, sociaal beleid en belastingbetaling. MVO en duurzaamheid richten zich dus allebei op het creëren van economische, sociale en milieuprestaties die in balans zijn met de belangen van de maatschappij en het milieu.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid


  Duurzaamheid en MVO zijn tegenwoordig belangrijke onderwerpen in het bedrijfsleven en worden steeds meer gezien als essentieel voor het creëren van een duurzame toekomst. Bedrijven die actief werken aan MVO en duurzaamheid kunnen rekenen op meer vertrouwen en loyaliteit van hun klanten, leveranciers en medewerkers. Daarnaast kunnen ze kostenbesparingen realiseren door bijvoorbeeld efficiënter om te gaan met energie en grondstoffen, en kunnen ze betere relaties opbouwen met belanghebbenden zoals overheden, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen.

  Er zijn veel voordelen verbonden aan duurzaam en maatschappelijk ondernemen

  Hieronder staan enkele belangrijke voordelen:

  1. Positieve impact op het milieu: Door duurzaam te ondernemen, verminderen bedrijven hun negatieve impact op het milieu en dragen ze bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Dit kan onder andere door efficiënter om te gaan met energie en grondstoffen, gebruik te maken van duurzame materialen en productiemethoden, en het verminderen van afval en CO2-uitstoot.
  2. Kostenbesparingen: Door duurzaam en efficiënt te ondernemen, kunnen bedrijven besparingen realiseren op energie- en materiaalkosten en verminderen ze hun afvalproductie. Dit kan leiden tot een verbetering van de winstgevendheid en kan bijdragen aan de lange-termijn duurzaamheid van het bedrijf.
  3. Positief imago en reputatie: Bedrijven die actief werken aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, worden vaak gezien als betrouwbaar en betrokken bij de samenleving. Dit kan leiden tot een verbeterd imago en een grotere loyaliteit van klanten en medewerkers.
  4. Betere relaties met stakeholders: Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen kan leiden tot betere relaties met belanghebbenden zoals klanten, leveranciers, medewerkers, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit kan leiden tot een groter vertrouwen en een betere samenwerking met deze stakeholders.

  Bijdrage aan de samenleving: Bedrijven die actief werken aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dragen bij aan een betere en duurzamere samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van duurzame producten en diensten, het creëren van werkgelegenheid en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

  MVO en duurzaamheid

  Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn over het algemeen gericht op duurzaamheid en het minimaliseren van hun impact op het milieu en de samenleving. Door het toepassen van duurzame productiemethoden, het verminderen van afval en CO2-uitstoot, het gebruik van duurzame materialen en het ondersteunen van lokale gemeenschappen, kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzame toekomst.

  Het is belangrijk op te merken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid weliswaar nauw met elkaar verbonden zijn, maar dat ze niet precies hetzelfde zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ook over het nemen van verantwoordelijkheid voor de sociale impact van een bedrijf, bijvoorbeeld door het respecteren van mensenrechten en het zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden. Duurzaamheid is meer gericht op de impact van een bedrijf op het milieu en de toekomstige generaties.

  Over het algemeen kunnen bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen wel als duurzamer worden beschouwd dan bedrijven die dat niet doen.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: