MVO Nederland

MVO Nederland

Viridi Air is een bedrijf en houdt zich bezig met MVO in Nederland. Het bedrijf richt zich op gezondheid en klimaat door fijnstof uit de buitenlucht te filteren met luchtzuiverende bomen en die volgens de BBA-techniek te planten (Bodem, Boom, Architectuur). Bedrijven kunnen eraan meedoen mits zij zelf al fanatiek bezig zijn met duurzaam ondernemen/MVO of met bijdragen aan schone lucht. Het planten van luchtzuiverende bomen om de luchtkwaliteit te verbeteren is een manier van duurzaam ondernemen en is interessant voor bedrijven om aan mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.viridiair.nl.

  Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,50 p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  De non-profit organisatie MVO Nederland

  MVO Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het Nederlandse bedrijfsleven. Zij is opgericht in het jaar 2000 en biedt bedrijven instrumenten en advies om meer verantwoordelijke praktijken in hun bedrijfsvoering te integreren. Ook brengen zij bedrijven in contact met duurzaamheidsinitiatieven, zodat zij kunnen deelnemen aan projecten die zowel het milieu als de samenleving ten goede komen.

  Strategie en MVO Nederland

  Daarnaast helpt MVO Nederland bedrijven om strategieën te ontwikkelen voor het meten en beheren van hun MVO-inspanningen. Door deze inspanningen werken zij aan een economie die duurzaam en inclusief is. Als zodanig is MVO Nederland uitgegroeid tot een van de toonaangevende organisaties die zich inzetten voor MVO op de Nederlandse markt. Met haar inzet voor het verbeteren van verantwoord ondernemen wil MVO Nederland doelen nastreven.

  wat is MVO Nederland

  Allereerst door er voor te zorgen dat bedrijven gebruik maken van hun middelen om die zo duurzaam en verantwoord mogelijk in te zetten. Door bedrijven te helpen MVO-strategieën te ontwikkelen, kunnen zij bijdragen aan een meer maatschappelijk verantwoord ondernemingsklimaat in Nederland. Bovendien hebben zij projecten uitgevoerd die helpen de kloof te overbruggen tussen bedrijven en gemeenschappen die door hun activiteiten worden getroffen.

  Met deze initiatieven werkt MVO Nederland aan een groenere en rechtvaardigere economie. Met zijn inzet voor duurzaamheid, innovatie en samenwerking loopt MVO Nederland voorop in maatschappelijk verantwoord ondernemen op de Nederlandse markt.

  MVO Nederland werkt samen

  Door samen te werken met internationale organisaties als UN Global Compact en WWF International heeft MVO Nederland zich gevestigd als een actieve deelnemer aan wereldwijde duurzaamheidsinspanningen. Zij maken ook deel uit van het Climate Disclosure Project (CDP), een organisatie die zich toelegt op het meten en openbaar maken van de CO2-afdruk van bedrijven.

  Lokale belanghebbenden

  De verantwoordelijkheid en inzet van MVO Nederland voor duurzaamheid blijft niet beperkt tot de eigen activiteiten, maar strekt zich ook uit tot de belanghebbenden – de mensen in de samenleving die door hun activiteiten worden geraakt. Door financiële en technische bijstand te verlenen aan lokale gemeenschappen helpt MVO Nederland hen duurzamer te worden via projecten als verbeterde waterinfrastructuur, afvalbeheersystemen, initiatieven voor hernieuwbare energie en maatregelen ter aanpassing aan de klimaatverandering.

  nut van MVO Nederland

  Met deze gemeenschapsgerichte projecten kan MVO Nederland een positief effect hebben op kwetsbare bevolkingsgroepen die anders door hun activiteiten zouden worden getroffen.

  Ze werken ook samen met toonaangevende internationale organisaties zoals Oxfam Novib, UNICEF en Clean Cotton Initiative (CCI) om blijvende veranderingen teweeg te brengen binnen lokale gemeenschappen. Dit omvat toegang tot schoon water, vermindering van milieuvervuiling en verbetering van de energie-efficiëntie. CSR Nederland werkt ook rechtstreeks samen met lokale gemeenschappen door technische ondersteuning, opleiding en initiatieven voor capaciteitsopbouw te bieden.

  Diversiteit aan programma’s voor MVO

  Daarnaast biedt MVO Nederland een verscheidenheid aan programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die duurzame ontwikkeling helpen bevorderen in de gebieden waar de activiteiten plaatsvinden. Daartoe behoren financiële prikkels voor bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen, de ontwikkeling van recyclinginitiatieven voor afval en investeringen in projecten voor hernieuwbare energie. Verder biedt de organisatie hulp bij het opzetten van groene bedrijven en het uitvoeren van onderzoek naar maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering. Uit al deze inspanningen blijkt dat MVO Nederland zich inzet voor een duurzamere wereld door samen te werken met belanghebbenden in alle lagen van de samenleving.

  Bewustwording van klimaatverandering

  Door nauw samen te werken met lokale gemeenschappen draagt MVO Nederland ook bij aan de bewustwording van klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo heeft de organisatie voor kinderen en volwassenen lesmateriaal ontwikkeld over het belang van recycling en vermindering van het energieverbruik. Ook organiseert zij evenementen zoals seminars en workshops om groene bedrijfsmodellen en strategieën voor de overgang naar een CO2-arme economie te bespreken. Met deze initiatieven zorgt MVO Nederland ervoor dat iedereen in de samenleving zich bewust is van zijn rol in de bescherming van het milieu.

  Duurzaamheid bevorderen

  MVO Nederland werkt ook nauw samen met bedrijven om ervoor te zorgen dat zij stappen zetten in de richting van duurzaamheid. De organisatie geeft advies over hoe bedrijven hun milieu-impact kunnen verminderen door efficiëntere werkwijzen toe te passen. Ook geeft de organisatie trainingen over het identificeren en gebruiken van groene technologieën, zoals zonnepanelen of elektrische voertuigen en hoe duurzaamheidsinitiatieven in de bedrijfsvoering kunnen worden geïmplementeerd. Dit helpt bedrijven geld te besparen en hun milieueffecten op termijn te verminderen.

  Daarnaast stimuleert MVO Nederland samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om een duurzamere economie te creëren. Door gezamenlijke inspanningen kunnen belanghebbenden oplossingen bevorderen die gunstig zijn voor alle betrokken partijen. Zo maakt MVO Nederland deel uit van een initiatief dat de ontwikkeling van groene infrastructuurprojecten zoals windmolens of zonneparken bevordert. Dit soort grootschalige investeringen zijn belangrijk voor het bereiken van een CO2-arme toekomst.

  Duurzame oplossingen identificeren en ontwikkelen

  MVO Nederland zet zich met haar werk in voor bewustwording over klimaatverandering en het bevorderen van duurzaam ondernemen om zo een betere toekomst voor iedereen te creëren. De organisatie werkt hard aan samenwerken met industriële partners, onderzoeksinstellingen en overheden om duurzame oplossingen te identificeren en te ontwikkelen. Haar initiatieven zijn bedoeld om organisaties te helpen hun impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijf te laten groeien.

  MVO Nederland doelstelling

  MVO Nederland gelooft dat bedrijven een positieve kracht voor verandering kunnen zijn door te investeren in duurzame ontwikkeling. Het biedt zijn leden ondersteuning en advies op maat om hen te helpen bij de ontwikkeling van groene projecten en verantwoorde investeringen. De inspanningen van MVO Nederland hebben mogelijkheden gecreëerd voor samenwerking tussen bedrijven, NGO’s, de academische wereld en andere belanghebbenden. Door samen te werken zijn deze partijen in staat blijvende vooruitgang te boeken bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

  Rechtvaardige toekomst middels zorg voor milieu

  MVO Nederland zet zich in voor een rechtvaardige toekomst door middel van zorg voor het milieu en innovatieve partnerschappen. De organisatie blijft streven naar op lange termijn waarde te creëren voor haar leden en de gemeenschap in het algemeen. Dit omvat het bevorderen van verantwoorde investeringen, het integreren van duurzaamheid in de kernactiviteiten van het bedrijf en het ontwikkelen van mensen en organisaties om positieve veranderingen teweeg te brengen.

  MVO Nederland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame energieproductie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en afvalbeheer. In 2020 werd het erkend als UN Global Compact Leader, mede dankzij zijn innovatieve aanpak van klimaatverandering. Sindsdien is MVO Nederland zich blijven richten op het stimuleren van impactvolle initiatieven die de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf bevorderen, terwijl het ook oog heeft voor de potentiële risico’s en kansen die daarmee gepaard gaan.

  Start van een online platform

  In 2021 lanceerde MVO Nederland een online platform voor belangrijke belanghebbenden uit verschillende sectoren die werken aan duurzame ontwikkeling. Het platform biedt een overzicht van lopende initiatieven, stimuleert samenwerking en fungeert als kennisknooppunt voor het delen van bronnen over duurzaamheid. Door deze innovatieve aanpak heeft MVO Nederland de zichtbaarheid van duurzame projecten kunnen vergroten en de uitvoering ervan kunnen faciliteren.

  Overheden en bedrijven

  Naast het online platform is MVO Nederland ook partnerschappen aangegaan met lokale overheden en bedrijven in het hele land. Door samen te werken met partners in zowel de publieke als de private sector kan MVO zijn bereik en impact op duurzaamheidsdoelstellingen op alle niveaus vergroten. Deze samenwerking heeft het mogelijk gemaakt een open dialoog te bevorderen tussen belanghebbenden uit verschillende landen, regio’s en achtergronden om samen te komen rond gemeenschappelijke waarden zoals economische groei met respect voor sociale rechtvaardigheid en milieubescherming.

  MVO Nederland kan door haar netwerk en partnerschappen mogelijkheden creëren voor samenwerking en duurzame actie om ambitieuze doelen te stimuleren. Via initiatieven zoals de Sustainable Development Goal (SDG) Accelerator brengt MVO Nederland belangrijke stakeholders uit verschillende sectoren samen die zich inzetten voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om mondiale uitdagingen aan te pakken. Door met deze partners samen te werken kan MVO organisaties, overheden en burgers toegang bieden tot middelen en begeleiding die nodig zijn om hun duurzaamheidsinspanningen te versnellen.

  Van maatschappelijk verantwoorde projecten in Nederland tot het ondersteunen van nieuwe bedrijven in het buitenland, MVO Nederland richt zich op het creëren van een gedeeld begrip van duurzaamheid om een onderling verbonden aanpak te vinden van langetermijnoplossingen. Door gebruik te maken van hun netwerk van deskundigen kan MVO Nederland begeleiding bieden bij het implementeren en uitvoeren van duurzaamheidsprogramma’s. Daarnaast biedt MVO Nederland ook een platform voor actieve dialoog tussen bedrijven en andere belanghebbenden om collectieve actie naar gedeelde doelen te bevorderen.

  Internationalisering en MVO Nederland

  MVO Nederland faciliteert niet alleen projecten in Nederland maar slaat ook actief bruggen om samenwerking wereldwijd te stimuleren. Door middel van initiatieven zoals samenwerkingsverbanden met andere organisaties, werkgroepen die overheden en bedrijfsleiders wereldwijd samenbrengen, kennisdelingsevenementen en acceleratieprogramma’s om start-ups te ondersteunen, zet MVO Nederland zich in om wereldwijd een echte impact te maken.

   Word ook Viridi Air Partner: download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens Viridi Air-partners, België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Word ook Viridi Air Partner: voor slechts €5,50 p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Door toegang te bieden tot middelen en de nadruk te leggen op samenwerking tussen sectoren, werkt MVO Nederland aan het creëren van kansen voor alle betrokken partijen. Ze bevorderen de samenwerking op alle niveaus door nauw samen te werken met partners en ondersteunende systemen te bieden via zijn online platform. Hiermee is MVO Nederland een leider geworden in de verbinding in de maatschappij van MVO.