Omgevingsdienst Haaglanden op bezoek bij Medtrading voor een masterclass: “de techniek van ontgeuren”

medtrading

Geur en luchtvervuiling kunnen hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Regelgeving moet zorgen voor een goede balans tussen bescherming en gebruik van de leefomgeving.

Regionale Omgevingsdiensten zorgen voor de handhaving ervan. Toch komt deze dienst in de praktijk nogal eens tegen dat b.v. een Horeca activiteit een hinderlijke uitstoot heeft. Veel mensen zullen denken dat een omgevingsdienst uitsluitend bezig is met regels handhaven. Dat is echter niet altijd het geval, ze denken liever in oplossingen (aandragen)! Maar daarvoor moet je de praktijk kennen met up to date informatie!

Eén van onze Viridi Air Partners is MEDTrading: zij houden zich bezig met ontgeuringstechnieken. Ik spreek hierover met dhr. M. El Miri:
“….een tijd geleden is de Omgevingsdienst Haaglanden bij ons op bezoek geweest voor een masterclass ‘de techniek van ontgeuren’. Wat zijn bakgassen? Waar bestaan deze uit? Welke technieken van ontgeuren zijn er? Wat zijn de do’s & don’ts? Een leerzame dag waar ze hebben ervaren dat rookgassen en geuren aangepakt kunnen worden door het toepassen van de juiste techniek(en) in combinatie met goed onderhoud. Wij hebben 2 testen uitgevoerd; een bedrijfsvoering met frituur en grillplaat (1) en een bedrijfsvoering met barbecue op houtskool (2). Er is een reductie gemeten van deeltjes tot 98% en geurreductie tot 96%….en dat met een zeer lage weerstand over de filters. Lage weerstand betekent lage energiekosten. Doordat de deeltjes goed gefilterd worden, blijft het afvoertraject schoon van vet en roet, waardoor weinig tot geen onderhoud aan de afvoerkanalen nodig is. …..”

Kortom: Een duurzaam beleid levert niet alleen een kostenbesparing op, maar draagt ook gelijk bij tot een beter #leefmilieu; een win-winsituatie!!