Ondernemen met Impact

Ondernemen met Impact

Bedrijven Die Maatschappelijk Verantwoordelijk Zijn en Duurzaam Investeren

In de snel veranderende wereld van vandaag worden bedrijven steeds meer aangemoedigd om verder te kijken dan winstmaximalisatie alleen. Het besef groeit dat ondernemingen een diepgaande impact kunnen hebben op de samenleving en het milieu. Ondernemen met impact gaat verder dan traditionele bedrijfsdoelstellingen en omarmt duurzaamheid als een centraal principe. In dit blog onderzoeken we hoe bedrijven kunnen ondernemen met impact en welke stappen ze kunnen nemen om een positieve verandering teweeg te brengen.

  Download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


  1. Definieer Duidelijke Duurzaamheidsdoelen

  Het eerste en cruciale aspect van ondernemen met impact is het stellen van duidelijke duurzaamheidsdoelen. Dit gaat verder dan simpelweg voldoen aan wettelijke vereisten. Bedrijven moeten zichzelf uitdagen om meetbare doelen te stellen die gericht zijn op het verminderen van hun ecologische voetafdruk, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het waarborgen van ethisch ondernemerschap.

  2. Integreer Duurzaamheid in de Bedrijfscultuur

  Duurzaamheid moet doordringen in alle lagen van een organisatie. Het moet niet alleen een afzonderlijk initiatief zijn, maar eerder een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Door werknemers bewust te maken van de impact van hun acties en hen te betrekken bij duurzame praktijken, ontstaat er een collectieve inspanning om positieve veranderingen teweeg te brengen.

  3. Innovatie als Drijvende Kracht

  Ondernemen met impact vereist vaak innovatieve benaderingen. Bedrijven kunnen streven naar duurzame oplossingen door middel van nieuwe technologieën, processen en producten. Innovatie kan niet alleen leiden tot milieuvriendelijkere productiemethoden, maar ook tot nieuwe kansen voor groei en ontwikkeling.

  4. Betrek Belanghebbenden Actief

  Een belangrijk aspect van ondernemen met impact is het actief betrekken van alle belanghebbenden, van werknemers en klanten tot leveranciers en lokale gemeenschappen. Het luisteren naar diverse perspectieven helpt bij het identificeren van mogelijke uitdagingen en het ontwikkelen van holistische oplossingen die een bredere impact hebben.

  5. Transparantie en Verantwoording

  Transparantie is van essentieel belang in de wereld van duurzaam ondernemen. Bedrijven moeten openlijk communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen, successen en uitdagingen. Door verantwoording af te leggen, kunnen ze niet alleen het vertrouwen van consumenten winnen, maar ook als voorbeeld dienen voor andere bedrijven.

  Conclusie: Een Duurzame Toekomst Bouwen

  Ondernemen met impact is geen kortetermijninitiatief; het is een langetermijnverplichting om een positieve verandering teweeg te brengen. Bedrijven die duurzaamheid omarmen, dragen bij aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Door het stellen van duidelijke doelen, het integreren van duurzaamheid in de bedrijfscultuur, het stimuleren van innovatie, het betrekken van belanghebbenden en het handhaven van transparantie en verantwoording, kunnen bedrijven een leidende rol spelen in het vormgeven van een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

  Impact maken en ondernemen

  De praktijk en aan een duurzame toekomst bouwen

  Het omzetten van de theoretische benadering van ondernemen met impact naar de praktijk vereist concrete acties en betrokkenheid op verschillende niveaus binnen een organisatie. Hier zijn praktische stappen die bedrijven kunnen nemen om duurzaamheid en positieve impact te integreren in hun dagelijkse activiteiten:

  1. Duurzaamheidsaudit en Evaluatie

  Begin met een grondige evaluatie van de huidige bedrijfspraktijken. Voer een duurzaamheidsaudit uit om de impact van de activiteiten op het milieu, de samenleving en de economie te begrijpen. Identificeer gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht en stel duidelijke doelstellingen op.

  2. Duurzaamheidstraining voor Medewerkers

  Zorg ervoor dat alle medewerkers bekend zijn met duurzaamheidsprincipes en begrijpen hoe hun dagelijkse taken van invloed kunnen zijn. Organiseer trainingen om bewustzijn te vergroten en moedig werknemers aan om duurzaamheid in hun werk te integreren.

  3. Duurzame Leveranciers en Partnerschappen

  Herzie de leveranciersketen en overweeg samenwerking met duurzame leveranciers. Dit niet alleen om de impact van uw productieketen te verminderen, maar ook om de duurzaamheidspraktijken in de bredere sector te stimuleren.

  4. Investeer in Groene Technologieën

  Implementeer energie-efficiënte technologieën en processen. Overweeg het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en verminder afval door circulaire bedrijfsmodellen te adopteren.

  5. Duurzame Productontwikkeling

  Pas duurzaamheidsprincipes toe bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Overweeg factoren zoals materialen, productieprocessen, levensduur en recyclagepotentieel om de milieu-impact te minimaliseren.

  6. Betrokkenheid van Belanghebbenden

  Betrek belanghebbenden actief bij besluitvormingsprocessen. Luister naar de zorgen van medewerkers, klanten en gemeenschappen, en integreer hun feedback om duurzame oplossingen te vinden.

  7. Meten en Rapporteren van Voortgang

  Gebruik meetbare indicatoren om de voortgang naar duurzaamheidsdoelen te volgen. Rapporteer regelmatig over behaalde successen en uitdagingen om zowel intern als extern vertrouwen op te bouwen.

  8. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  Neem maatschappelijk verantwoord ondernemen op in de bedrijfsstrategie. Overweeg de bredere impact van bedrijfsbeslissingen op de gemeenschap en werk aan het verbeteren van de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf.

  9. Blijf Openstaan voor Innovatie

  Stimuleer een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie. Moedig medewerkers aan om met nieuwe ideeën te komen en investeer in onderzoek en ontwikkeling van duurzame oplossingen.

  10. Netwerken en Samenwerken met Duurzaamheidsinitiatieven

  Werk samen met andere bedrijven en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid. Door krachten te bundelen, kunnen bedrijven een grotere impact hebben en gezamenlijk bijdragen aan positieve verandering.

  Het is belangrijk op te merken dat de overgang naar ondernemen met impact een voortdurend proces is. Door deze praktische stappen te volgen en voortdurend te evalueren en aan te passen, kunnen bedrijven een duurzame en positieve impact op hun omgeving hebben.

   Download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: