Waar kunnen bedrijven een betrouwbaar boomcertificaat krijgen?

Waar kan ik een boomcertificaat krijgen

Een boomcertificaat is een document dat aangeeft dat een persoon of organisatie een bepaald aantal bomen heeft gekocht of geplant. Het wordt vaak gebruikt als een manier om bij te dragen aan het behoud van het milieu en het verminderen van de koolstofvoetafdruk, omdat bomen koolstofdioxide uit de lucht opnemen en zuurstof produceren. Het kan ook worden gebruikt als een manier om het behoud van bosgebieden en hun biodiversiteit te ondersteunen. Viridi Air heeft een boomcertificaat dat naast het planten van bomen ook informatie geeft over de bijdrage aan schone lucht.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Verschillende organisaties en programma’s die boomcertificaten aanbieden

  Door het kopen van boomcertificaten kan men helpen bij het compenseren van hun uitstoot van broeikasgassen en bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van ecosystemen. Het certificaat kan vaak worden gepersonaliseerd en kan worden gebruikt als bewijs van de bijdrage aan milieubehoud en duurzaamheid.

  1. Viridi Air: Dit is een Nederlandse organisatie die zich richt op het planten van bomen in Nederland en België met als doel om CO2 op te vangen en ook om de hoeveelheid luchtvervuiling terug te dringen. Viridi Air biedt de mogelijkheid om bomen te doneren en een boomcertificaat te ontvangen.
  2. Carbon Footprint: Dit is een Brits programma dat zich richt op het compenseren van CO2-uitstoot door het planten van bomen. Het biedt de mogelijkheid om bomen te kopen en een boomcertificaat te ontvangen.
  3. Nationale Boomfeestdag: Dit is een jaarlijks evenement in Nederland waarbij kinderen bomen planten. Na afloop van het evenement kunnen deelnemers een boomcertificaat ontvangen.

  Er zijn ook andere organisaties en programma’s die boomcertificaten aanbieden, dus het is de moeite waard om online te zoeken naar opties die het beste bij jouw doelen en wensen passen.

  Waar een boomcertificaat krijgen

  Een boomcertificaat en terugdringen van klimaatverandering

  Het is altijd goed om het milieu te steunen en bij te dragen aan het behoud van de natuur. Het is echter belangrijk om te onthouden dat het kopen van een boomcertificaat niet betekent dat je niks meer hoeft te doen tbv het klimaat. Het is belangrijk om je dagelijkse gewoonten en uitstoot te blijven beoordelen en indien mogelijk te verminderen. Het kopen van een boomcertificaat kan een stap zijn in de goede richting, maar het is geen vervanging om onze eigen gewoonten te veranderen en waar mogelijk te verbeteren.

  Een boomcertificaat is een certificaat waarmee je kunt investeren in de aanplant en het onderhoud van bomen

  Hieronder volgen enkele voordelen van een boomcertificaat:

  1. Duurzaamheid: Door te investeren in een boomcertificaat draag je bij aan het behoud van natuurlijke bossen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van de aarde.
  2. Rendement: Boomcertificaten kunnen een financieel rendement opleveren. Afhankelijk van het project en de looptijd van het certificaat kan het rendement variëren.
  3. Diversificatie: Het investeren in boomcertificaten kan een goede manier zijn om je investeringsportefeuille te diversifiëren. Het is een alternatieve investering die niet sterk gecorreleerd is met de prestaties van de aandelenmarkt.
  4. Maatschappelijke betrokkenheid: Door te investeren in een boomcertificaat draag je bij aan maatschappelijke betrokkenheid. Je draagt bij aan het herstel van bossen en het verminderen van de CO2-uitstoot, wat kan bijdragen aan een betere toekomst voor de mensheid en de planeet.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het investeren in boomcertificaten ook risico’s met zich mee kan brengen en dat het belangrijk is om je goed te informeren voordat je investeert.