Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen juist nu zo belangrijk is.

Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk

Organisaties kunnen op vele manieren blijk geven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), onder meer in de vorm van donaties aan goede doelen, vrijwilligerswerk door werknemers, milieubewuste productieprocessen, ethische arbeidspraktijken maar ook aan de schone lucht. De combinatie van MVO en schone lucht is de core business van Viridi Air. Je kunt Partner worden en zo een bijdrage leveren aan schone lucht voor de maatschappij.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  De inspanningen van maatschappelijk verantwoord ondernemen van een organisatie zijn een positief signaal aan de maatschappij om te helpen en dat zij naar erkenning handelt. Door dit handelen helpen bedrijven niet alleen de maatschappij – ze plukken er ook de vruchten van. Hier volgen drie thema’s waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is. Overweeg ze als bedrijf als je denkt over hoe uw organisatie een actieve speler in de maatschappij kan zijn, buiten het traditionele bedrijfsmodel om.

  Drie redenen waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is

  Betrokken medewerkers

  De manier waarop een organisatie met de maatschappij omgaat, geeft haar medewerkers een goed beeld van hoe zij hen ziet en respecteert. Medewerkers die zich gerespecteerd voelen door hun werkgever voelen zich meer op hun gemak om hun meest authentieke ‘ik’ te laten zien. Dit blijkt uit studies en leidt tot een betere betrokkenheid. Bovendien blijkt uit onderzoek dat organisaties die hun medewerkers aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen (tijdens betaalde werkuren) gemotiveerde werknemers zijn die het gevoel hebben dat hun bedrijf hun ontwikkeling respecteert. Deze werknemers voelen zich ook energiek door de kans om creatief te zijn met hun skillset voor een goed doel.

  Loyale klanten

  Consumenten denken bewust na over de producten en diensten die ze kopen. Uit onderzoek dat 66% van de respondenten meer betalen voor producten en diensten van maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Als we kijken naar de groep deelnemers die bereid is meer te betalen, zegt 56% dat “een merk dat bekend staat om zijn maatschappelijke waarde” een van de belangrijkste aankoopmotieven zijn. Een andere aankoopmotivatie, “een merk dat zich inzet voor de gemeenschap”, werd door 53% van de mensen die bereid zijn meer te betalen, genoemd. Klanten zullen loyaal zijn aan de organisatie als de waarden op één lijn liggen.

  Positieve aandacht

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook belangrijk voor de positie van de organisatie als een leider in de maatschappij, en een positief rolmodel voor anderen om dit voorbeeld te volgen. Bovendien, wanneer bedrijven opvallen door het goede werk dat ze doen in de maatschappij, krijgt de media belangstelling. Met een overvloed aan niet-zo-prettige verhalen die de ronde doen in de kranten, is het leuk om een positief nieuwsverhaal te delen. En niet te vergeten, er zijn tal van prijzen te winnen voor bedrijven die iets goed doen in de maatschappij.

  MVO is belangrijk vanuit diverse perspectieven

  MVO is belangrijk vanuit diverse perspectieven

  MVO is belangrijk omdat het een morele verplichting is.

  • In eigen land – bedrijven moeten iets terugdoen voor de maatschappij die hen de kans op succes hebben gegeven.
  • Wereldwijd – financiële problemen kunnen onmiddellijk een negatief wereldwijd effect hebben. Investeren, ontwikkelen en geen schade berokkenen zal alle sectoren van het bedrijfsleven versterken.

  Mvo is ook belangrijk voor het binden van klanten/cliënten. Het opbouwen van relaties en een goede verstandhouding met zowel klanten als cliënten is uiteraard belangrijk binnen elk bedrijf en het hebben van een sociaal verantwoordelijkheidsbeleid kan dit beïnvloeden. MVO is ook belangrijk als u gaat helpen om op nieuwe manieren met uw klanten in contact te komen. Aangezien de boodschap van MVO over iets ‘goeds’ gaat, kan het vaak een gemakkelijke manier zijn om een band met uw klanten of cliënten op te bouwen.

  Merkperceptie

  Het creëren van deze positieve relatie met klanten/cliënten en de bredere gemeenschap kan leiden tot een potentiële stijging van de verkoop en de winst.

  Het kan de merkperceptie verbeteren: daarom is mvo ook belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan zowel het merk als het imago van een bedrijf versterken. Zoals gezegd, is de publieke perceptie van een bedrijf van cruciaal belang voor het vertrouwen van de klanten. Door een positief imago uit te stralen door deel te nemen aan MVO-projecten kan een bedrijf naam maken door niet alleen succesvol te zijn in wat het doet, maar ook door sociaal bewust te zijn.

  Door zich actief en positief in te zetten voor de maatschappij kunnen de werknemers van een bedrijf ook in contact komen met potentiële klanten, waardoor het bedrijf indirect aan marketing doet.

  Voordelen mvo

  Bedrijven die hun sociale verantwoordelijkheid actief promoten, kunnen deze inspanningen via de media bekendmaken. Het bekendmaken van bedrijfsdonaties of andere mvo-initiatieven is een krachtige branding tool die kan helpen om publiciteit voor u op te bouwen, zowel in online als gedrukte media.

  Mvo is belangrijk omdat het de betrokkenheid van werknemers ondersteunt. Werknemers presteren beter als ze betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Het is bewezen dat goede mvo-programma’s economisch effectiever zijn om leidinggevenden en teamleden te engageren dan zaken als trainingen en conferenties. Mensen willen ook graag werken bij een bedrijf dat MVO-ambities heeft – aangezien de grootste troef van een bedrijf mensen zijn. Mvo is ook belangrijk omdat het helpt het best mogelijk team samen te stellen, aangezien bedrijven blijk geven van impactinitiatieven, gemakkelijker talent kunnen aantrekken!

  Luchtkwaliteit

  Het kan de innovatie en samenwerking binnen bedrijven verbeteren, wat ook een extra reden is waarom mvo belangrijk is. Het is bewezen dat werknemers innovatiever worden en beter gaan samenwerken wanneer ze zich inzetten voor sociale doelen. Er kunnen veel vaardigheden worden ontwikkeld wanneer ze deelnemen aan een MVO-activiteit van welke aard dan ook en daarnaast kunnen werknemers potentiële klanten leren kennen, hun communicatievaardigheden ontwikkelen, hun leiderschap verbeteren en lokale inzichten opdoen die van onschatbare waarde zijn. Op hun beurt kunnen deze nieuwe vaardigheden zich ontwikkelen binnen het personeelsbestand en het bedrijf in staat stellen om te floreren binnen zijn markt. Als de werknemers gelukkig zijn, zal hun werk van een hogere kwaliteit zijn.

  MVO is een erg belangrijk concept dat op alle niveaus van het bedrijfsleven moet worden aangepakt en deel moet uitmaken van de belangrijkste strategie van een bedrijf. Overweeg ook eens om het belang van de luchtkwaliteit, zowel buiten als binnen mee te nemen in die strategie. Juist dat is iets waar een bedrijf uniek mee kan worden.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Waarom MVO?

   Waarom mvo

   Er vindt een stille – en soms niet-zo-stille – revolutie plaats in de bedrijfswereld. Deze draait om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en een concept dat wereldwijd steeds vaker in directiekamers wordt besproken. waarom MVO?

   Sinds de opkomst van het kapitalisme is winst maken het belangrijkste, zo niet het enige, doel van zakendoen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is het vergroten van de winst. Deze opvatting – dat bedrijven zich boven alles moeten richten op het vergroten van de aandeelhouderswaarde – is decennia lang min of meer onomstreden geweest. Waarom mvo populairder werd is ontstaan rond de eeuwwisseling. Er ontstonden nieuwe ideeën: de economie is een resultaat van het milieu. Op het moment dat ook de grote investeringsmaatschappijen hierin gingen werd het mvo breder toegepast.

   Wat is MVO ondernemen?

   Wat is mvo ondernemen

   MVO ondernemen is volgens experts een managementconcept en bedrijfsbenadering waarbij bedrijven sociale, milieu- en economische overwegingen integreren in hun waarden, cultuur en besluitvormingsproces. Kortom, MVO ondernemen is wanneer een bedrijf kijkt naar de wereld om hen heen en actief werkt om deze te verbeteren. Het concept van mvo ondernemen helpt niet alleen anderen in de wereld, maar het kan ook uw bedrijf helpen.

   Voordelen MVO

   MVO voordelen

   Met dat in het achterhoofd is het belangrijk de ware essentie te begrijpen om de mvo voordelen ervan te onderkennen:

   Activiteiten

   Activiteiten op het gebied van mvo kunnen leiden tot een concreet en zelfs snel rendement op investeringen. Er zijn specifieke activiteiten of projecten – bijvoorbeeld inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen door energie-efficiëntie te verminderen – waarmee een aanzienlijk percentage van de energiekosten kan worden bespaard. Dergelijke rendementen zijn overal te vinden, van waterbesparing tot het gebruik van andere grondstoffen. Mens gerelateerde initiatieven kunnen leiden tot echte, meetbare voordelen.

   Systemen

   Meer in het algemeen leiden managementsystemen voor de hele organisatie die mvo omarmen vaak tot betere besluitvorming en uiteindelijk tot een economisch efficiëntere organisatie. Dergelijke systemen omvatten een grotere transparantie (bijvoorbeeld door mvo- en klimaatrapportage); een beter bestuur (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de raad van bestuur een voldoende verfijnde kijk op risico’s en kansen heeft en dat de stimulansen in de hele organisatie elkaar versterken. Net als bij andere bedrijfssystemen, zoals marketing of HR, kunnen de directe resultaten van betere systemen immaterieel zijn, aangezien het meer gaat om het creëren van een nieuw platform voor het doen van investeringen dan om het rendement zelf.

   Visie

   Ten slotte is er het brede potentieel van het op één lijn brengen van maatschappij en bedrijf. Dergelijke visies bieden enkele van de kleurrijkste discussies over MVO, hoewel ze meer inspirerend dan concreet zijn om de impact op de ene of de andere manier te beoordelen. Eén ding staat echter vast: MVO maakt deel uit van een lange termijn strategie waarbij bedrijven die effectief omgaan met een grotere verantwoordingsplicht en complexiteit, waarschijnlijk succesvol zullen zijn.

   Het feit dat de MVO voordelen zo verschillend zijn, is een van de redenen waarom het nu sterker is dan vóór de recessie en waarom bedrijven van plan zijn hun MVO-budgetten volgend jaar te verhogen. Naarmate deze trend over de voordelen van MVO zich verder ontwikkelt zullen er in de toekomst nog veel nieuwe bedrijfsstrategieën ontstaan.

   Positieve PR

   Voordelen van MVO voor bedrijven zijn zeer interessant. Bedrijven die positieve PR creëren wanneer ze aan MVO doen, zorgen voor een positief resultaat, of het nu gaat om het vergroten van de recyclinginspanningen binnen het bedrijf, het doneren aan een goed doel of het helpen van hun personeel bij het vinden van een gunstige balans tussen werk en privéleven. Door de situatie in de hand te houden kunnen bedrijven MVO gebruiken als platform om het goede dat ze doen te promoten, maar ze kunnen ook helpen schandalen te voorkomen. Als een bedrijf zijn milieu-impact controleert, kan het er zeker van zijn dat het sociaal goed bezig is, maar nog belangrijker is dat het geen onnodige of extreem schadelijke impact veroorzaakt.

   Voordelen van MVO voor bedrijven
   Gelijksoortigheid in bedrijfskeuze

   Andere voordelen van MVO voor bedrijven is dat consumenten weten met wie ze te maken hebben. Consumenten kunnen een bedrijf beoordelen op de manier waarop het MVO implementeert. Een klant die bijvoorbeeld zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, zal eerder geneigd zijn om goederen of diensten van een gelijkgestemd bedrijf te kopen, ook al zijn de kosten voor hem soms hoger. Door bekend te maken wat het merk op bedrijfsniveau doet om haar verantwoordelijkheid te nemen, krijgen klanten inzicht in het bedrijf en drijfveren.

   Onderscheiden van de concurrent

   Bedrijven kunnen zich van de concurrenten onderscheiden wat ook een voordeel is van MVO voor bedrijven. Stel dat er twee vergelijkbare bedrijven zijn die hetzelfde soort product verkopen, maar dat één bedrijf openlijk maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dit kan al voldoende zijn voor consumenten om zich achter het maatschappelijk verantwoorde merk te scharen. Zelfs consumenten die niet gepassioneerd zijn over de doelen die het merk steunt, kunnen het verkiezen boven een concurrent, gewoon omdat ze de inspanningen en het werk dat gedaan wordt waarderen.

   Toekomstgericht

   Door MVO in de praktijk te brengen en doelen te stellen, helpt het bedrijven een langetermijnplan te maken. U wilt dat uw bedrijf blijft voortbouwen op zijn succes, dus elk kwartaal of jaar wilt u het niveau van succes of de implementatie van MVO-praktijken handhaven of verbeteren. Dit laat personeel en klanten zien wat de plannen op lange termijn zijn en zo kan iedereen zien hoe ze passen in de toekomst van het bedrijf en wat ze kunnen verwachten.

   Binding en loyaliteit

   Door MVO te beoefenen kan iedereen, van partners tot verkopers en klanten, een relatie opbouwen die verder gaat dan alleen het zakendoen. U kunt anderen inspireren om mee te helpen en uw doelen te evenaren, wat leidt tot nog meer goeds. MVO kan ook leiden tot een gevoel van loyaliteit bij uw klanten, wat leidt tot terugkerende zaken, aanbevelingen en een grotere naamsbekendheid.

   MVO-doelstelling

   MVO kan zo veel doen voor zovelen. De belangrijkste doelstelling voor bedrijven zou een oprecht verlangen moeten zijn om mensen of goede doelen te helpen wat ze nodig hebben. Of de MVO-doelstelling nu het aanmoedigen van vrijwilligerswerk, het aanbieden van goederen of diensten of financiële steun is, dit werk kan leiden tot andere voordelen die uw merk en uw klanten zullen helpen. Uiteraard zijn wij van Viridi Air zelf met schone buitenlucht bezig en stimuleren we de bewustwording voor schone binnenlucht. Ooit gedacht om bij te dragen aan schone lucht in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het kan met het Viridi Air Partnership.

    Download de Brochure

    Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: