Wat is nu eigenlijk duurzaam ondernemen?

Wat valt onder duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, ook wel bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is een bedrijfsstrategie waarbij bedrijven rekening houden met de sociale, milieu- en economische gevolgen van hun activiteiten. Het gaat erom dat bedrijven niet alleen gericht zijn op winstmaximalisatie, maar ook op het creëren van waarde op lange termijn voor alle belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, de gemeenschap en het milieu. Een samenwerking met Viridi Air zou ideaal zijn om te combineren bij duurzaam ondernemen.

  Download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


  Wat houdt duurzaam ondernemen in?

  Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven hun impact op het milieu minimaliseren, bijvoorbeeld door het verminderen van hun energie- en waterverbruik, het gebruik van duurzame grondstoffen en het verminderen van afval. Daarnaast houden zij zich bezig met sociale kwesties, zoals het respecteren van de rechten van werknemers, het ondersteunen van de lokale gemeenschap en het bevorderen van diversiteit en inclusie.

  Waaruit bestaat duurzaam ondernemen

  Een duurzame bedrijfsvoering kan bijdragen aan een betere reputatie van het bedrijf, het vergroten van de loyaliteit van werknemers en klanten, het aantrekken van investeerders en het behalen van financiële voordelen op lange termijn. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker in de huidige samenleving, waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieubewustzijn steeds hoger op de agenda staan.

  Duurzaam ondernemen omvat verschillende aspecten

  1. Milieuvriendelijkheid: het minimaliseren van de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu, bijvoorbeeld door het verminderen van energieverbruik, afvalproductie en emissies van schadelijke stoffen.
  2. Sociale verantwoordelijkheid: het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van bedrijfsactiviteiten op de samenleving, bijvoorbeeld door het respecteren van mensenrechten, het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, en het ondersteunen van de lokale gemeenschap.
  3. Economische duurzaamheid: het op lange termijn creëren van waarde voor alle belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van eerlijke handelspraktijken, het opbouwen van sterke relaties met leveranciers en klanten, en het investeren in innovatie en duurzame technologieën.
  4. Transparantie en rapportage: het openbaar maken van informatie over de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf, bijvoorbeeld door middel van duurzaamheidsrapporten of het deelnemen aan internationale initiatieven zoals het Global Reporting Initiative.
  5. Duurzaam inkopen: het selecteren van duurzame leveranciers en producten om de negatieve impact op het milieu en de samenleving te verminderen.
  6. Betrokkenheid bij duurzaamheid: het betrekken van medewerkers bij duurzaamheid en hen aanmoedigen om bij te dragen aan duurzame initiatieven binnen en buiten het bedrijf.

  De toekomst van duurzaam ondernemen

  De toekomst van duurzaam ondernemen ziet er veelbelovend uit. Steeds meer bedrijven richten zich op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat dit bijdraagt aan het creëren van een betere wereld en aan het behalen van financiële voordelen op lange termijn. Enkele trends en ontwikkelingen die we kunnen verwachten zijn:

  1. Verdere integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie: bedrijven zullen duurzaamheid steeds meer integreren in hun bedrijfsstrategie en deze als een belangrijk onderdeel van hun merkidentiteit beschouwen. Dit zal leiden tot meer investeringen in duurzame technologieën, innovatie en onderzoek.
  2. Verhoogde nadruk op sociale en menselijke aspecten: naast de nadruk op milieuvriendelijkheid, zal er een grotere nadruk komen te liggen op sociale en menselijke aspecten van duurzaamheid, zoals diversiteit en inclusie, gezondheid en welzijn van werknemers, en ethisch ondernemen.
  3. Circulaire economie: bedrijven zullen meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van circulaire businessmodellen, waarbij afval wordt vermeden en grondstoffen worden hergebruikt om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te minimaliseren.
  4. Duurzaamheid in de toeleveringsketen: bedrijven zullen steeds meer samenwerken met hun toeleveranciers om duurzaamheid te bevorderen en duurzame praktijken in de hele toeleveringsketen te implementeren.
  5. Transparantie en rapportage: bedrijven zullen meer transparantie en rapportage eisen van zichzelf en hun partners om te laten zien hoe zij bijdragen aan duurzaamheid en welke maatregelen zij nemen om hun impact op de planeet en de maatschappij te minimaliseren.
  6. Verantwoordelijkheid voor de volgende generatie: bedrijven zullen zich meer richten op het creëren van een betere wereld voor de volgende generatie en duurzaamheid als een belangrijk onderdeel van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beschouwen.

   Download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


   2 gedachten over “Wat is nu eigenlijk duurzaam ondernemen?

   Reacties zijn gesloten.