Welke organisaties planten nu eigenlijk bomen?

Welke organisaties planten nu eigenlijk bomen

Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor het planten van bomen, zowel lokaal als wereldwijd. Kijk altijd goed naar het doel waarvoor ze bomen planten. Vaak is dat alléén voor CO2-compensatie en dan ook nog eens in een land,….heel ver weg. Kijk en wees kritisch en tracht voor meerdere doeleinden bomen te planten. In Nederland is uitsluitend Viridi Air actief als het gaat om bomen planten voor meerdere doeleinde: tegen CO2 en luchtvervuiling.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Hieronder staan enkele organisaties die bomen planten

  • Viridi Air: Een Nederlandse organisatie die zich richt op het planten van bomen in Nederland & België, met als doel om klimaatverandering tegen te gaan, luchtvervuiling te verminderen en de biodiversiteit te bevorderen.
  • The Nature Conservancy: Een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor het behoud van de natuur en het verminderen van klimaatverandering, onder andere door het planten van bomen.
  • One Tree Planted: Een non-profitorganisatie die wereldwijd bomen plant en samenwerkt met lokale partners om te zorgen voor een duurzaam bosbeheer.
  • Eden Reforestation Projects: Een organisatie die wereldwijd bomen plant om ontbossing tegen te gaan, lokale gemeenschappen te ondersteunen en de biodiversiteit te bevorderen.

  Dit zijn slechts enkele voorbeelden van organisaties die zich inzetten voor het planten van bomen. Er zijn nog veel meer organisaties en initiatieven die zich bezighouden met het bevorderen van duurzaam bosbeheer en het planten van bomen om de klimaatverandering tegen te gaan.

  organisaties die bomen planten

  Organisaties planten bomen om verschillende redenen, waaronder:

  1. Klimaatverandering tegengaan: Bomen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatverandering doordat ze CO2 opnemen uit de atmosfeer en deze omzetten in zuurstof en koolstof. Door meer bomen te planten, kan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verminderd worden en kan de klimaatverandering worden tegengegaan.
  2. Bescherming van de biodiversiteit: Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit omdat ze een leefomgeving bieden voor verschillende planten- en diersoorten. Door meer bomen te planten, kunnen ecosystemen worden hersteld en kan de biodiversiteit worden bevorderd.
  3. Herstel van ontboste gebieden: Ontbossing is een groot probleem dat leidt tot verlies van leefgebieden voor planten en dieren, en het vrijkomen van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Organisaties kunnen bomen planten om ontboste gebieden te herstellen en te zorgen voor duurzaam bosbeheer.
  4. Sociaaleconomische ontwikkeling: Het planten van bomen kan ook bijdragen aan sociaaleconomische ontwikkeling, doordat het werkgelegenheid creëert en lokale gemeenschappen helpt om op een duurzame manier te leven.

  Kortom, het planten van bomen draagt bij aan verschillende doelen zoals het verminderen van de klimaatverandering, het bevorderen van de biodiversiteit en het herstellen van ontboste gebieden, en kan ook bijdragen aan sociaaleconomische ontwikkeling.

  Er zijn verschillende alternatieven voor het planten van bomen die organisaties kunnen overwegen

  1. Investeren in duurzame energie: Organisaties kunnen investeren in duurzame energieprojecten zoals wind-, zonne-, of waterkrachtcentrales om hun CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme economie.
  2. Verbeteren van energie-efficiëntie: Organisaties kunnen hun energieverbruik verminderen door het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun gebouwen, processen en producten.
  3. Verminderen van afval: Organisaties kunnen hun afval verminderen door het implementeren van recyclingprogramma’s en het verminderen van verpakkingen en plastic.
  4. Ondersteunen van gemeenschappen: Organisaties kunnen gemeenschappen ondersteunen door middel van financiële bijdragen, vrijwilligerswerk en het steunen van lokale initiatieven.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Kortom, er zijn verschillende alternatieven voor het planten van bomen die organisaties kunnen overwegen om bij te dragen aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is belangrijk om te kijken naar welke initiatieven het beste passen bij de doelstellingen en waarden van de organisatie.

   2 gedachten over “Welke organisaties planten nu eigenlijk bomen?

   Reacties zijn gesloten.