Buitenlucht filteren met bomen resulteert in schone lucht. In de buitenlucht in Nederland is dit ook wel nodig immers, deze is erg vervuild met stikstofdioxide, co2 en ultrafijnstof.

Buitenlucht filteren met bomen resulteert in schone lucht. In de buitenlucht in Nederland is dit ook wel nodig immers, deze is erg vervuild met stikstofdioxide, co2 en ultrafijnstof.

Buitenlucht filteren met bomen resulteert in schone lucht. In de buitenlucht in Nederland is dit ook wel nodig immers, deze is erg vervuild met stikstofdioxide, co2 en ultrafijnstof.