Viridi Air plant voor haar partners unieke bomen die fijnstof uit de buitenlucht filteren.

bomen planten mvo

Wil jij af van een stoffig imago? Innovatief worden maar ook bijdragen aan vergroening (mvo)? Ooit gehoord van fijnstof? De buitenlucht is ermee vervuild! (….en dat komt ook binnen!).

Fijnstof, een absolute sluipmoordenaar. Een veroorzaker van diverse ziektes zoals kanker, hart- en vaatziektes, longaandoeningen,…enz. Miljoenen mensen sterven eraan of worden ziek, wereldwijd! Een grote zorg voor de toekomst.

Daarom planten wij unieke bomen volgens de BBA-techniek met als doel fijnstof te absorberen. Dat is uniek, 100% groen en duurzaam. Deze bomen filteren per jaar ongeveer 1,5kg fijnstof.

Het planten van bomen tegen fijnstof is ideaal om te integreren binnen een MVO-beleid (duurzaam ondernemen). Al ruim 150 bedrijven doen er aan mee omdat ze ook minder fijnstof in de buitenlucht willen.

Ook aankomend jaar hebben we weer diverse locaties in Nederland en België waar we deze unieke bomen gaan planten. Maak een einde aan dat stoffige imago en neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie/uitleg.

Een project voor het meten van de luchtkwaliteit in de stad

airscan schone lucht

Klimaatverandering en luchtkwaliteit zijn twee nauw met elkaar verbonden onderwerpen. Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor de klimaatverandering maar heeft ook grote gevolgen voor onze gezondheid. Het veroorzaakt jaarlijks 7 miljoen voortijdige sterfgevallen wereldwijd en het verlies van 1,8 miljard werkdagen. Verder hebben ziekten gerelateerd aan luchtverontreiniging binnen de EU een maatschappelijke kost die wordt geschat op 30 tot 940 miljard euro per jaar.
 
Steden hebben vaak geen betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit op hun grondgebied; ze beschikken niet over de budgetten, de expertise en de technologie om die gegevens te verkrijgen en actie te ondernemen.
Daarom heeft onze Viridi Air partner AIRSCAN.org het project “Pure Cities” ontwikkeld om de luchtkwaliteit in Belgische steden in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Dankzij de financiële steun van Belfius wordt dit project volledig gedekt voor de deelnemende steden.
 
Het project omvat een diagnose van de luchtkwaliteit met een identificatie en analyse van de belangrijkste verontreinigende stoffen en de potentiële bronnen. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Communicatie via openbare digitale schermen en een mobiele app helpt burgers te betrekken en aan te moedigen hun gewoontes te veranderen om de overgang naar een duurzamere stad te maken. Na één jaar wordt een eindverslag ingediend met een evaluatie van de acties en aanbevelingen voor de toekomst.
 
Belgische steden en gemeenten kunnen zich via onderstaande link kandidaat stellen.

In de winter wordt de buitenlucht natuurlijk minder gefilterd

filteren winter

In de winter wordt de buitenlucht natuurlijk minder gefilterd en ademen we meer fijnstof in. Vervelend toch? Hoe komt dat nu eigenlijk en wat kun jij eraan doen?

Als een fijnstof deeltje wordt uitgestoten door b.v. een fabriek dan komt die in de lucht terecht. Het fijnstofdeeltje kan wel km-ers ver door de lucht mee.
Ben jij lekker buiten en komt het deeltje bij de ademhalingszone dan adem je fijnstof in.
Dat is niet gezond.

Gelukkig zijn er bepaalde boomsoorten (zeker niet alle!!) die met de bladeren of naalden goed in staat zijn om fijnstof op te vangen. Erg nuttig want zo beschermen ze jou door minder fijnstof in te ademen. We moeten dus méér van dit soort filterende boomsoorten planten en meer druk zetten op schonere processen bij o.a. fabrieken die fijnstof uitstoten.

In de winter zijn loofbomen kaal en kunnen ze geen fijnstof opvangen. Om die reden adem je meer ongezonde lucht.

Probeer dus altijd groenblijvers te planten of bomen die lang bladeren vast houden.

En wat doe je als het blad valt? Niet opruimen maar laten liggen ‘natuurlijk’.
Bladeren zijn een mooie bemesting voor de bodem en tevens een onderdak voor diverse dieren.

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van bomen planten?

voordelen bomen planten

Wist je dat één hectare bomen dezelfde hoeveelheid koolstof uit de lucht haalt als een auto die 46.000 kilometer rijdt? Wist je dat er bomen zijn die fijnstof uit de lucht halen? Per boom wel 1.5kg per jaar! Besef eens wat een gezondheidsvoordeel dat oplevert! Door bomen te planten, kunnen bedrijven de uitstoot actief compenseren en samenwerken met lokale gemeenschappen en de lokale diversiteit van nabijgelegen gebieden verbeteren. Door boomvariëteiten te planten, kunnen we de inheemse flora en fauna vergroten en het grondwaterpeil verbeteren. Er zijn enorm veel voordelen van bomen planten die we in dit artikel naar voren laten komen.

Bomen zijn de oudste levende wezens op aarde. Ze worden niet alleen geplant om onze landschappen te sieren en schaduw te geven. Andere voordelen van bomen planten is een gemakkelijke en duurzame manier om het milieu positief te beïnvloeden. Het belang van het planten van bomen kan niet genoeg worden benadrukt. Ze helpen de lucht te zuiveren, ons water te filteren en bieden een thuis aan meer dan tachtig procent van het dierenrijk. Ze zijn ook essentiële ingrediënten in vijfentwintig procent van alle medicijnen.

Bestrijdt actief klimaatverandering

Bomen halen koolstofdioxide uit de lucht en zetten het om in zuurstof. Het Amazone-regenwoud werd eerder de “longen van de aarde” genoemd en dat is waar. De zuurstof die bomen produceren, helpt bij het creëren van een optimale luchtkwaliteit waardoor mens en dier goed kunnen blijven ademen. Een gemiddelde (volgroeide) boom kan jaarlijks ongeveer 21 kg-25 kg koolstof compenseren. Dit varieert afhankelijk van de leeftijd van een boom: hoe ouder deze is, hoe meer koolstofdioxide een boom uit de atmosfeer kan halen. Hoewel hiermee niet het probleem is opgelost is het één van de voordelen van bomen planten. Het planten van bomen is iets dat niet overhaast kan worden gedaan. Om het effectief te laten zijn, moet u lokale bomen kiezen die gedijen op de juiste grondsoort, en rekening houden met eventuele risico’s in de omgeving en hoe een bredere bomenpopulatie het lokale landschap zal verbeteren.

Overstromingspreventie

Overstromingen en grondwater zorgen voor problemen in het hele land. Door meer bomen te planten kunnen we het grondwaterpeil verbeteren en de bodemstructuur verbeteren, wat allemaal leidt tot minder erosie en materiële schade als gevolg van overstromingen. Omdat klimaatverandering het risico vergroot op extreem weer en overstromingen gaan bomen twee van deze grote problemen tegen. Een ideaal voordeel dus van bomen planten.

Verhoog de inheemse biodiversiteit

Van struiken en schimmels tot kevers en dieren, inheemse bomen helpen de lokale biodiversiteit te verbeteren. Inheemse planten en bomen hebben zich samen met andere inheemse soorten ontwikkeld en dus zijn ze samen aan elkaar geëvolueerd. Eén van de voordelen van bomen planten is dan ook dat door biodivers te planten er direct ook aan de dieren wordt gedacht.

Leunt in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is iets waar bedrijven bij betrokken zijn. Eén van de voordelen van bomen planten is dat het een kans geeft voor de betrokkenheid van de gemeenschap, maar het komt ook tegemoet aan de behoeften van het milieu. Het planten van bomen kan ook een geweldige manier zijn om de relaties met klanten en leveranciers te versterken, evenals het profiel van het bedrijf, door blijk te geven van zorg voor het milieu.

Economische voordelen

Sommige voordelen van bomen planten zijn economisch en kunnen direct of indirect zijn. Bomen en bossen bieden banen aan meer dan een miljard mensen over de hele wereld. Ze leveren ook grondstoffen die worden gebruikt in de bouw en het maken van papier, naast een miljoen andere producten.

Verhoging van de woningwaarde

Het hebben van een goed aangelegd stuk grond met gezonde bomen kan ook helpen om de waarde van het onroerend goed te verhogen. Het is één van de aangename voordelen van bomen planten. De stijging van de esthetische waarde van het onroerend goed leidt tot een stijging van de totale waardering. Bomen kunnen ook worden gebruikt als aanvulling op het architecturale ontwerp van het pand. De groei van de geldwaarde kan oplopen tot twintig procent.

Natuurlijke airconditioning

De juiste plaats kan ook grote voordelen van bomen planten opleveren, zoals lagere kosten voor airconditioning. Wanneer bomen goed geplaatst zijn, kunnen ze in de zomer voor een natuurlijk verkoelend effect zorgen. Ze kunnen ook in de winter voor warmte zorgen, vooral als het loofbomen zijn. Natuurlijk helpen bomen ook bij energiebesparing. Het proces van verdamping zorgt ervoor dat de lucht koeler en vochtiger wordt. Bomen helpen ook om koelere temperaturen te creëren vanwege hun lage albedo. Albedo is de zonne-energie die niet wordt geabsorbeerd in een oppervlak, maar weerkaatst terug naar de ruimte. Waar het albedo hoog is, resulteert dit in hoge temperatuur en vice versa.

Erosiebestrijding

Wind en regen zijn de twee belangrijkste veroorzakers van erosie die schade aan de bodem veroorzaken. Omdat regen van grote hoogte valt, kan het momentum en de kracht waarmee ze de aarde raken de grond beschadigen. Wanneer het land echter droog is, kan de wind ernstige schade aan de grond veroorzaken. Voordelen van bomen planten kan ook helpen de kracht van deze twee middelen te verzwakken, waardoor bodemerosie onder controle wordt gehouden. Bovendien helpen hun wortels om de grond bij elkaar te houden om de schade die wind kan veroorzaken te verminderen. Bomen helpen de bodem ook om vocht vast te houden door de bodemtemperatuur te verlagen door de geproduceerde organische resten.

Luchtzuivering

De kwaliteit van de lucht die we inademen is in de loop der jaren afgenomen. De atmosfeer is verzadigd met gevaarlijke broeikasgassen en fijnstof die niet gunstig zijn voor het milieu.

De voordelen van bomen planten is o.a. om deze schadelijke gassen op te nemen als ook fijnstof. Het opnemen van schadelijke broeikasgassen werkt hetzelfde als met CO2 maar bij fijnstof is het ander. Dan is de boomsoort bepalend. Fijnstof wordt door bladeren opgevangen en dan is dus van belang hoe lang het blad aan de bomen blijft hangen als ook het type blad (wel of geen reliëf). Met behulp van de wind kan een aantrekking van het blad op deeltjes gaan plaats vinden.

voordelen van bomen planten
Filtratie van water

Onderzoekers hebben bewezen dat bomen kunnen worden gebruikt om water te filteren. Ze creëerden een waterfilter met een boomtak die veel xyleemweefsels bevatte. De weefsels vingen de meeste schadelijke E.coli-bacteriën op die aanwezig zijn in onrein water. Daarna was het water helder en onbesmet.

Sociale voordelen

De sociale voordelen van bomen planten zijn talrijk. Bomen hebben een kalmerend effect op de mens en helpen een serene en rustige omgeving te creëren. Het is bewezen dat ze helpen bij het verlichten van stress, vermoeidheid en het stimuleren van iemands algemene gezondheid en leervermogen. Simpel gezegd, bomen helpen het leven aangenamer te maken. Bijkomend voordeel van bomen planten is dat vanwege hun lange levensduur het als levende gedenktekens wordt gebruikt of om belangrijke gebeurtenissen te markeren. Er kan een band ontstaan ​​tussen mensen en bomen, en dat is duidelijk wanneer mensen protesteren tegen het kappen van een boom. Bomen geven ons een link tussen generaties, ons verleden, heden en toekomst.

Samengevat de voordelen van bomen planten

Het is duidelijk dat er veel voordelen zijn aan het planten van een boom. Bomen moeten echter adequaat worden onderhouden om ervoor te zorgen dat ze maximale voordelen opleveren. De kosten van het onderhoud van een boom kunnen een beetje duur zijn. Verder kan het veel kosten om een ​​omgevallen boom op te ruimen, te snoeien of weg te halen. Daarom zou je kunnen zeggen dat dit een van de nadelen is van het planten van bomen.

bomen planten voordelen

Een ander probleem is hoe lang het duurt voordat bomen de genoemde voordelen van bomen planten gaan teruggeven. Het is belangrijk om gezonde jonge boompjes te planten. Het duurt echter een tijdje voordat ze volwassen zijn en voordelen beginnen te bieden. Hoewel er veel voor- en nadelen zijn aan het planten van bomen, is het duidelijk dat de voordelen van bomen planten veel groter zijn dan de nadelen.

Wat kan je nu zelf doen om CO2-uitstoot te verminderen?

wat kan je zelf doen om co2-uitstoot te verminderen

Wilt u weten hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verkleinen? Het is ingewikkelder dan je je misschien kunt voorstellen. De geschiedenis van de ‘carbon footprint’ is ingewikkeld. De term zelf verwijst naar de totale CO2-uitstoot van al je dagelijkse activiteiten – woon-werk verkeer, het voedsel dat je eet, hoe je het huis verwarmt.

Maar wist je wie CO2-reductie voor het eerst populair maakte? Meer dan twee decennia geleden promootte de oliegigant BP, een van de bedrijven met de hoogste uitstoot ter wereld, de pittige uitdrukking als onderdeel van een marketingcampagne. Met als achterliggend doel om de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de uitstoot op het individu af te schuiven. In de loop van de tijd is deze werkwijze door andere multinationals ingezet om de aandacht af te leiden van hun gigantische uitstoot van broeikasgassen en de schuld op de gewone man te schuiven.

CO2 uitstoot per persoon

De gemiddelde persoon heeft een CO2-voetafdruk van ongeveer 5,5 ton per jaar. Dus inspanningen om uw persoonlijke impact op klimaatverandering te verminderen, zullen waarschijnlijk een druppel op een gloeiende plaat zijn. In het grote geheel zal uw persoonlijke ecologische voetafdruk, hoe klein deze ook is, geen enorm tastbare impact hebben op de klimaatcrisis – zelfs als u allerlei acties nauwgezet volgt, zal uw algehele impact nog steeds minimaal zijn. Om het ergste van de klimaatcrisis te voorkomen zijn op beleid gebaseerde veranderingen nodig. Veel van de grootste bronnen van emissies komen van processen waarover het gemiddelde individu geen controle heeft. Waarschijnlijk wel eens gehoord dat 70 procent van alle emissies sinds 1988 door slechts 100 bedrijven wordt uitgestoten?

Systematische verandering

En ga verder dan persoonlijke acties zoals het afzien van plastic rietjes – richt je energie op het vechten voor systemische verandering. Doe mee aan klimaatactivisme: doe mee aan protesten, teken petities, praat met je vrienden en familie. Hieronder omschrijven we 6 manieren hoe je zelf kan bijdragen aan minder CO2 uitstoot:

co2-uitstoot verminderen kan je zelf doen
Vlieg minder

Vliegen is verantwoordelijk voor een enorm deel van de jaarlijkse CO2-voetafdruk van een persoon, vooral als u een gewone of langeafstandsvlieger bent. Een langeafstandsvlucht tussen Londen en New York stoot 1,7 ton koolstofdioxide uit – meer dan drie keer zoveel als iemand die in Ghana woont in een jaar.

Reizen van Londen naar Parijs met Eurostar in plaats van met het vliegtuig resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot met 91 procent.

Ga voor plantaardig

Het voedsel dat je eet heeft een enorme impact op het klimaat. Voedselproductie is verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en vlees en zuivel zijn de twee grootste boosdoeners, goed voor ongeveer 14,5 procent. Maar als je het niet aankunt om volledig vleesvrij te worden, is het beste vlees om op te bezuinigen van schapen en koeien. Dat zijn de dieren die de meeste uitstoot produceren.

Lokaal

Lokaal eten – dat wil zeggen voedsel dat bij jou in de buurt is verbouwd en nog geen miljoenen kilometers heeft afgelegd – heeft eigenlijk geen enorme invloed op je ecologische voetafdruk, ondanks wat je misschien hebt gehoord. Dit komt omdat het transport van voedsel geen significante rol speelt in de uiteindelijke CO2-voetafdruk van een voedsel. Uit een recent onderzoek blijkt dat transport slechts verantwoordelijk is voor zes procent van de uitstoot van voedsel, terwijl de productie van zuivel, vlees en eieren 83 procent uitmaakt.

Maak je huis energiezuiniger

Huizen zijn goed voor ongeveer 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Dus als u uw ecologische voetafdruk wilt verkleinen, begin dan thuis. Om de ecologische voetafdruk van uw huis te verkleinen, is het meest effectief overstappen op groene verwarming en elektriciteit. Maar begrijpelijk, dit kan voor veel mensen te duur zijn. Het beste wat u kunt doen, is ervoor zorgen dat uw huis goed geïsoleerd is. Het effectief vasthouden van warmte is een trefzekere manier om uw energieverbruik te verminderen – de grootste producent van koolstofemissies in huis.

Isoleren

Zorg ervoor dat warmteafvoeren zoals windvlagen en raamkozijnen volledig zijn afgesloten. Daarnaast kunt u extra inspanningen leveren om uw huis tochtvrij te maken, bijvoorbeeld door de randen van deuren en ramen te blokkeren. Let wel op: een huis moet wel voldoende ventileren ivm schimmelvorming in huis. Het vervangen van een inefficiënte CV kan ook aanzienlijke energiewinst opleveren. Een andere tip is het vervangen van halogeenlampen door energiezuinigere led-lampen.

Minder de auto pakken

Als het op korte afstanden aankomt is het pakken van de auto af te raden omdat dan de uitstoot van CO2 erg hoog is. Voor afstanden van meer dan duizend kilometer heeft alleen rijden een grotere ecologische voetafdruk per kilometer dan dezelfde afstand vliegen. Een jaar lang autoloos rijden kan uw uitstoot met ongeveer 2,4 ton koolstofdioxide verminderen.

Bent u een frequente autogebruiker, overweeg dan om over te stappen op een elektrische auto. Hoewel de elektriciteit die u in uw voertuig voedt gedeeltelijk wordt geproduceerd door niet-hernieuwbare energie, zijn elektrische voertuigen (EV’s) veel efficiënter, wat betekent dat de totale CO2-uitstoot lager is. De levensduuremissies van een elektrische auto in Europa zijn tussen 66 en 69 procent lager in vergelijking met die van een auto die op fossiele brandstoffen rijdt.

Verborgen CO2-uitstoot bij elektrisch vervoer

Er moet echter rekening worden gehouden met de ingebedde koolstof van een nieuw elektrisch voertuig. De CO2 die bij de fabricage van de auto wordt geproduceerd, kan hoger zijn dan de levenslange uitstoot van het voertuig, afhankelijk van hoe vaak u het gebruikt. Het is misschien beter om in plaats daarvan uw huidige voertuig te onderhouden en ernaar te streven uw gebruik te verminderen.

Beperk uw uitgaven

Elke nieuwe aankoop wordt geleverd met een ingebouwd koolstofprijskaartje. “De belichaamde koolstof in alles wat we kopen, met name dingen voor eenmalig gebruik of weggooien, heeft een echte, grote impact op ons klimaat. Dit is vooral relevant voor items die we slechts sporadisch gebruiken, bijvoorbeeld grasmaaiers of boormachines.

zelf de co2 uitstoot verminderen

Als je aan je telefoon denkt, zijn het alle componenten – al die metalen en plastic onderdelen – en alle energie die erin zit. Het heeft een vrij grote ecologische voetafdruk en we kopen elk jaar een nieuwe. Apple heeft inderdaad cijfers vrijgegeven die aantonen dat 80 procent van de ecologische voetafdruk van een product is opgenomen in het productieproces, in plaats van de energie die het verbruikt als het eenmaal is voltooid.

Minder kinderen…..

Deze is controversieel. Ja, het hebben van minder kinderen verlaagt in feite uw totale ecologische voetafdruk. Eén studie schat dat het hebben van één kind minder naar schatting 58,6 ton CO2-uitstoot per jaar bespaart. Echter, het tijdsbestek om de ergste effecten van klimaatverandering te stoppen is zo krap dat het verminderen van de bevolking niet de manier is waarop we de klimaatcrisis gaan oplossen.

Hoe kan nu het planten van bomen ongezonde lucht verminderen?

ongezonde lucht bomen planten

Luchtvervuiling is een wereldwijd probleem dat ons allemaal aangaat en schade toebrengt aan onze gezondheid, vegetatie en ecosystemen in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Het treedt op wanneer schone lucht wordt vervuild door fijnstof (PM). Deze bestaat uit vaste of vloeibare deeltjes uit natuurlijke bronnen zoals stuifmeel en woestijnzand, of uit door de mens veroorzaakte bronnen, zoals stof, roet en rook. Door de mens veroorzaakte fijnstof is voornamelijk afkomstig van houtkachels, kachels op vaste brandstoffen en open haarden in huizen; industriële verbranding en processen; en wegvervoer.

Luchtverontreiniging is ook afkomstig van gassen die uit een groot aantal bronnen in de atmosfeer zijn vrijgekomen, waaronder:

 • Ammoniak – uit landbouwmest, mest en menselijk afval.
 • Stikstofoxiden – bijvoorbeeld van de verbranding van fossiele brandstoffen voor het wegvervoer.
 • Zwaveldioxide – van industriële verbranding, energieopwekking en huishoudelijke verbranding.
 • Vluchtige organische stoffen (VOS) – deze zijn te vinden in producten zoals oplosmiddelen, detergenten en synthetische coatings in verf en stoffering.
 • Een secundaire luchtverontreinigende stof is ozon. Dit ontstaat wanneer veel van bovenstaande gassen, zoals stikstofoxide en VOS, reageren in zonlicht.

Veel zieken en doden door ongezonde lucht

Naar schatting gaan in België en Nederland 20.000 mensen per jaar dood en worden er 100.000-en ziek door slechte luchtkwaliteit. Het merendeel van deze sterfgevallen wordt toegeschreven aan luchtvervuiling buitenshuis. Vaak als gevolg van hartaandoeningen en beroertes.

Volgens de meest recente gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ademen wereldwijd negen op de tien mensen lucht in die veel vervuilende stoffen bevat. Naar schatting sterven jaarlijks ongeveer zeven miljoen mensen door blootstelling aan vervuilde lucht.

De belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging moeten we bij de bron aanpakken – bijvoorbeeld door wetgeving als verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s en bestelwagens. Toch kunnen we ook ons ​​steentje bijdragen door fabrieken te kiezen die helpen de effecten van luchtvervuiling te verminderen.

Planten die luchtzuiverend zijn

Planten met harige en ruwe of wasachtige bladeren kunnen deeltjes gemakkelijker opvangen, waardoor ze tot 60% worden verminderden het verminderen van stikstofdioxide tot 40%. Deze lijst bevat duizendblad (Achillea millefolium), damesmantel (Alchemilla mollis), zilverstruik of struikwinde (Convolvulus cneorum), muurbloem (Erysimum), lavendel (Lavandula), Coral Bells (Heuchera) en klimop (Hedera helix) vanwege zijn overvloedige bladeren.

Andere planten zijn beter uitgerust om zware metalen, zoals lood, selenium en cadmium, uit de bodem te halen. Deze omvatten Aster (Aster Spp.), Die ook deeltjes kan vangen door zijn vele haarbladeren, en Mediterrane Wolfsmelk (Euphorbia characias).

Monitoren van de luchtkwaliteit met planten

Sommige planten helpen de luchtkwaliteit te monitoren; hun bladeren zullen verwelken of tekenen van schade vertonen als de luchtkwaliteit slecht is. Voorbeelden zijn rode vlier (Sambucus racemosa), die gevoelig is voor ozon en schade aan bladeren en groei vertoont; en Delavay Osmanthus (Osmanthus delavayi), die bladschade ondervindt bij blootstelling aan zwaveldioxide.

bomen planten ongezonde lucht

Hoe bomen de lucht gezonder kunnen maken

Aangezien wegverkeer een van de grootste boosdoeners is als het gaat om het veroorzaken van luchtvervuiling, fungeren bomen niet alleen als een natuurlijke grens tussen verkeer en bewoners, maar kunnen ook goed werk doen om verontreinigende stoffen op te nemen.

Op grote stadswegen met veel verkeer hebben we ontdekt dat bomen planten met complexere dichte luifels, ruwe en harige bladeren het meest effectief waren.

In slechts zeven dagen zal een goed beheerde, dichte heg van één meter lengte dezelfde hoeveelheid vervuiling absorberen die een auto uitstoot over een rit van 500 mijl.

Fijnstofreductie en depositie

Fijnstofreductie en hun depositie op de bladeren van een beukenhaag (Fagus sylvatica) langs een drukke tweebaansweg is veelvuldig onderzocht. En dan met name de zijde aan de weg, en de achterzijde van heg met beuken. En daarnaast ook een zijde waar geen heg met beuken stond.

Uit het onderzoek bleek een dominantie van fijnstof op de bladeren aan de verkeerszijde in vergelijking met de achterkant van de haag. Ze ontdekten ook dat hoe dichter de heg bij de weg staat, hoe groter de kans is dat de bladeren aan de naar het verkeer gerichte kant van de heg onderontwikkeld en in slechte gezondheid verkeren.

Nog verontrustender ontdekte het team dat er meer schadelijke deeltjes werden opgevangen door bladeren op kinderademhalingshoogte dan op volwassen ademhalingshoogte. Het ontdekte ook dat bladval in de herfst de dichtheid van het bladerdak verlaagde, waardoor de vermindering van fijnstof achter de heg daalde van 25% minder in de zomer tot 9% minder in de herfst.

Vergroening in binnenstedelijk gebied

Hoewel straatcanyons (binnenstedelijke hoogbouw) complex zijn en op maat gemaakte oplossingen nodig hebben, ontdekten onderzoekers dat drie soorten beplanting veelbelovende resultaten lieten zien in hun vermogen om luchtvervuiling te verminderen:

 • Groene muren – waar de vegetatie verticaal groeit – zijn nuttig voor het opvangen van ultrafijne en fijne deeltjes verontreinigende stoffen.
 • Groene schermen – bestaande uit stalen of kunststof gaas waarop klimplanten groeien – hebben in eerste onderzoek aangetoond dat ze de concentratie van grove deeltjes met 41% verminderen en de stikstofdioxideconcentratie met 53%.
 • In modelstudies is aangetoond dat groene daken de luchtvervuiling met 30 – 57% verminderen. Deze variatie was afhankelijk van externe factoren zoals de stand van het dak, de wind en de eigenschappen van de plant en zijn bladeren.

Hoewel het onderzoek zich richtte op grootschalige stadslandschappen, blijkt uit de resultaten dat het de moeite waard kan zijn om groene muren, schermen en daken in woontuinen aan te brengen.

Bomen zuiveren vervuilde lucht

Het wordt algemeen aanvaard dat bomen een rol spelen bij het zuiveren van de lucht die we inademen, door als een barrière te fungeren, deeltjes vast te houden en ze te helpen verspreiden.

Net als bij struiken en planten, lijken bomen met harige bladeren (en veel daarvan) meer verontreinigende stoffen op te vangen. In een studie uit 2019 ontdekte men dat de zilverberk (Betula Pendula) zeer goed in staat was om ultrafijne deeltjes afkomstig van het verkeer op te vangen, waarbij 79% van deze deeltjes werd verwijderd, terwijl taxus- en vlierbomen ook zeer effectief waren. Respectievelijk 71% en 70,5%. Coniferen, zoals dennen en cipressen, helpen ook om de luchtkwaliteit te verbeteren onder andere omdat ze het gehele jaar groen en plakkerig blijven.

bomen planten tegen ongezonde lucht

Dus, als je ook op zoek bent naar manieren om er meteen in te springen en je ‘luchtkwaliteit’-tuin meteen een kickstart te geven, volg dan deze vijf eenvoudige stappen:

 • Plant Cotoneaster franchetii als bermhaag. Dit zal veel van de verontreinigende stoffen van het verkeer opvangen. Het vereist een goed doorlatende grond en moet in de zon of halfschaduw worden geplaatst.
 • Plant asters om zware metalen uit de grond te halen en deeltjes op hun harige bladeren op te vangen.
 • Kweek een verticale muur met klimplanten en muurheesters. Je zou clematis, kamperfoelie en rozen kunnen gebruiken.
 • Maak je grijze voortuin ‘groener’. Verwissel de voormuur voor een haag en kies planten die auto-emissies op de oprit aankunnen.
 • Last but not least, voeg een paar lavendelplanten toe – ze houden niet alleen deeltjes vast, maar ze zullen ook de lucht heerlijk natuurlijk laten ruiken.

Welke bomen moeten we nu planten voor het klimaat?

welke bomen planten voor klimaat

Steeds meer mensen willen bomen planten voor het klimaat. Maar welke bomen moeten er worden geplant om klimaatverandering tegen te gaan? En wat kan ik in plaats van eiken planten? Want de eik wordt steeds vaker verbannen om tal van redenen, waaronder de eikenprocessierups.

Viridi Air is ook kritisch op het type boom dat geplant wordt. Wij kijken vooral naar boomsoorten die bovengemiddeld goed de buitenlucht filteren van fijnstof. Maar iedere boom filtert ook CO2. Dus draagt in die zin altijd bij aan het klimaat.

Toch ziet Viridi Air dit anders. Bomen planten voor het klimaat wordt veelal in bossen gedaan, kwantiteit, om zoveel mogelijk CO2 op te vangen. Viridi Air plant juist bomen om fijnstof uit de lucht te filteren. Niet alle bomen zijn daar effectief voor en bovendien is de aanplant afwijkend. Viridi Air plant namelijk in stroken en de bomen staan ver uit elkaar.

Bij het typisch bomen planten voor klimaat moet je denken aan heel veel bomen die dicht op elkaar staan om kwantitatief een enorme bijdrage te leveren aan de opslag van CO2. In dit artikel beperken we ons even op de typische vorm van bomen planten voor het klimaat. En wat ervoor nuttig is. Als we het hebben over afvangen van fijnstof (dus ten bate van de luchtkwaliteit) zijn andere boomsoorten gewenst. Daarover komen we terug in een ander artikel.

Biodiversiteit

Er is altijd een grote behoefte aan biodiversiteit ongeacht het doel waarvoor bomen geplant worden. De behoefte aan diversiteit is van het grootste belang om de dreiging van plagen en ziekten, die vaak soort specifiek zijn, toekomstbestendig te maken. Plant dus geen monoculturen.

Klimaatverandering, wat Donald Trump ook zegt over dit onderwerp, is aan de gang en onze inheemse bomen zijn misschien niet het beste om op te concentreren. Ze zijn geëvolueerd om te gedijen binnen een vaste reeks parameters en dit verandert snel.

Om een ​​diverse mix van beplanting aan te leggen, zal het ontwerp ook een niet-inheems boomsoort moeten bevatten. Deze zijn ook goed en het is bekend dat ze goed gedijen in Europa.

De grootte van de boom

Een ander belangrijk ding is om een ​​natuurlijk ogend boomlandschap te krijgen door bomen van bepaalde grootte te matchen in een diverse mix. Het heeft weinig zin om een ​​Haagbeuk te koppelen aan een Amelanchier lamarckii (krentenboom) en te hopen dat ze er op langere termijn goed uit zullen zien en omgekeerd. Als u op zoek bent naar bomen met een groot bladerdak om een ​​landelijk landschap te vervullen, kies dan inheemse en niet-inheemse bomen. Bomen die gemakkelijk meer dan 20 meter hoog worden met vergelijkbare kroonhoogtes. In een kleine tuin, concentreert u zich op bomen die uiteindelijk maar zeven meter hoog worden. Hoe dan ook, ze dragen gestaag bij aan het klimaat en compenseren op een rustig tempo.

Wat zijn de beste bomen om te planten voor het klimaat en CO2-compensatie?

Denk bij het planten van bomen voor het klimaat aan bomen die het langst leven en de mogelijkheid om erg groot te worden. Hoe groter de boom, hoe groter de hoeveelheid aan CO2 die hij absorbeert om de effecten van klimaatverandering te verzachten. Om ervoor te zorgen dat deze bomen hun potentieel kunnen waarmaken hebben ze ruimte nodig.

Zeg minimaal 20 meter uit elkaar in een vrij veld dat voldoende bodemvolume biedt. We raden ook aan om een ​​contractuele afspraak op het land te sluiten om te voorkomen dat het in de toekomst wordt ontwikkeld voor andere doeleinden. Hanteer een jaareinde voor ten minste 300 jaar. Het heeft geen zin om een ​​groot statement te maken voor het klimaat als je niet zorgt dat het jarenlang wordt geborgd.

Belangrijk is dat u een breed scala aan boomsoorten selecteert, zodat als er een tegenslag is zoals van plagen of ziekten, de rest van uw aanplant niet wordt beïnvloed. De onderliggende bomen kunnen de ruggengraat vormen van uw CO2-compensatieregeling. Kortlevende bomen, zoals Betula of Prunus, kunnen ertussen worden geplant als je een meer opgroeiend zicht wilt creëren. Maar weet in je plan dat ze er na 50-100 jaar niet meer zullen zijn. Tegen die tijd kunnen juist de bomen die primair geplant zijn voor het klimaat het landschap overnemen. Hierbij enkele bomen die ideaal zijn om te planten voor klimaat (voor lange termijn dus):

 • Acer pseudoplatanus, Sycamore 200-300 jaar
 • Carpinus betulus, Haagbeuk 200-300 jaar
 • Fagus sylvatica, Beuk, 300-400 jaar
 • Gingko biloba, Haarmosboom 500-1000 jaar
 • Juglans nigra, zwarte walnoot, 200-300 jaar
 • Liriodendron tulipifera, Tulpenboom, 200-300 jaar
 • Metasequoia glyptostroboides, Dawn Redwood, 200-250 jaar
 • Pinus nigra Austriaca, Corsicaanse den, 300-500 jaar
 • Quercus ilex, steeneik 500-1000 jaar
 • Quercus robur, Eik, 300-500 jaar
 • Sequoiadendron giganteum, Redwood, 1000-2000 jaar
 • Taxus baccata, Taxus, 500-600 jaar
 • Tilia cordata, Kleinbladige limoen, 500-750 jaar
 • Tilia platyphyllos, breedbladige limoen, 500-750 jaar

Er zal een tijd komen dat overheden mensen stimuleren om dit soort aanplant te doen. Voor nu, weet wat het juiste is om te doen als je nog wat vrije grond hebt dat inactief is. Een boom planten voor het klimaat is uiteraard goed maar weet dat pas vanaf ongeveer 30 jaar in zijn groeicyclus het echt een positief effect begint te hebben op de CO2-opslag. Het gaat dus wellicht niet zozeer om jouw generatie maar wel die erna!

welke bomen planten voor klimaat

Juiste boom, juiste plaats, juiste reden

Het afgelopen jaar is er veel gesproken over de voordelen van het planten van bomen en de cruciale rol van bos in de strijd tegen klimaatverandering. Inderdaad bomen planten voor klimaat is een oplossing! Bomen planten voor het klimaat lijkt zo makkelijk maar weet dat er veel kritiek is en regelgeving. Iedereen vindt er wat van. Er zijn regelmatig vragen en opmerkingen over de impact die het planten van bomen kan hebben op bestaande omgevingen, zoals bij grasland en veenland. Maar ook dieren in het wild die het huisvesting biedt, kritiek dat boomplantinitiatieven alleen zullen resulteren in monocultuurplantages en dat productieve bossen weinig rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Helaas weten maar weinig mensen, buiten degenen die met bossen werken, over de exacte inns en outs. Een achterliggende reden is uiteraard ook politiek.

In algemene termen zijn dit de actoren waarop gelet moet worden bij het duurzaam planten van bomen: biodiversiteit, water, bodem, klimaatverandering, luchtkwaliteit, mensen, historische omgeving en landschap.

Bossen aanleggen

Wat is het juiste bos om te planten om de enorme drang naar klimaatverandering tegen te gaan? Het simpele antwoord is allemaal bos, maar wat voor bos dan?

We hebben gemengde bossen en productieve bossen nodig om te voldoen aan de vraag van de samenleving naar hout. We zullen ook intensiever beheerde maar goed ontworpen bosbouw nodig hebben met een korte omlooptijd als grondstof voor de toekomstige bio-economie. Als we geen duurzaam hout produceren in onze eigen bossen, zal het van elders komen waar onze hoge milieunormen misschien niet worden nageleefd.

Er is ook commentaar geweest dat we geen productieve bossen zouden moeten aanplanten omdat zo weinig hout op de lange termijn koolstof vasthoudt door het gebruik ervan in de bouw. Dit mist de helft van het verhaal van bomen planten voor het klimaat, namelijk productvervanging. Als er geen hout wordt gebruikt voor pallets of hekwerk, wat is dan het alternatief? Staal, beton en kunststof die grote hoeveelheden energie nodig hebben voor hun productie en gebruikmaken van beperkte natuurlijke hulpbronnen, in plaats van duurzaam verbouwd hout.

welke bomen voor klimaat planten

Dit is slechts een kort inzicht in wat er speelt en wat er komt kijken bij het planten van bomen voor klimaat en hoe deze in Europa wordt beoefend.

Hoe kun je nu eigenlijk bomen planten tegen luchtvervuiling?

Bomen planten tegen luchtvervuiling

Luchtvervuiling heeft schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, natuur en ons milieu. Het wordt veroorzaakt door verschillende bronnen. In Europa is de grootste bedreiging voor schone lucht verkeersemissies. Andere bijdragen zijn onder meer energiecentrales, industriële faciliteiten, landbouw en huishoudelijke verbranding, inclusief houtkachels. Maar onze luchtkwaliteit kan beter. Ontdek de grote rol die bomen spelen en hoe we allemaal actie kunnen ondernemen om luchtvervuiling te verminderen. Bomen planten tegen luchtvervuiling, de nieuwe manier van bomen planten anno 2023?

Wat is luchtvervuiling?

Luchtverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen in de lucht die schadelijke of giftige effecten hebben voor mens, dier en milieu. Om te weten hoe bomen planten helpt tegen luchtvervuiling is het goed om ook eerst te weten wat luchtvervuiling nu is en waaruit het bestaat:

Fijnstof

Een mix van vaste stoffen en vloeistoffen die in de lucht zweven. Sommige zijn met het blote oog zichtbaar, bijvoorbeeld als roet of rook. De kleinere, PM2.5, zijn schadelijker omdat ze diep in de longen kunnen worden ingeademd. Deze deeltjes hebben een diameter van 2,5 micron – meer dan 100 keer dunner dan een mensenhaar. De chemische samenstelling varieert, maar kan stikstofoxiden en ammoniak bevatten. Bomen planten tegen luchtvervuiling (fijnstof) is een methode de Viridi Air als kernactiviteit inzet. Een natuurlijke filter!

Reactieve stikstof

Stikstof is een stabiel element dat 70% van de atmosfeer van de aarde uitmaakt, maar de andere vormen ervan, waaronder ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx), zijn constant in beweging in het milieu. Deze worden reactieve stikstof genoemd.

Ammoniak (NH3)

Afkomstig van bronnen zoals dierlijk afval, gebruik van kunstmest en uitlaatgassen van voertuigen, kan ammoniak worden gecombineerd met andere verbindingen in de atmosfeer om PM2,5 te creëren. Het is een van de belangrijkste vormen van stikstofvervuiling.

Stikstofoxiden (NOx)

Stikstofoxiden (NOx) ontstaan ​​wanneer stikstof en zuurstof in de lucht reageren tijdens verbrandingsprocessen, ook in voertuigen en elektriciteitscentrales. Ze komen ook vrij uit landbouwgronden wanneer meststoffen en mest worden toegevoegd.

Bomen planten luchtvervuiling

Luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in het VK is de afgelopen jaren verbeterd maar veel steden in Europa overschrijden nog steeds de maximaal toelaatbare normen voor schadelijke deeltjes en stikstofoxiden (NOx). Bomen planten tegen luchtvervuiling is een oplossing om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen grenswaarde voor PM2,5-deeltjes in de lucht is 10 microgram/m3. Maar tientallen Britse steden hebben deze limiet overschreden. Gegevens verzameld in 2016 tonen aan dat de slechtste plaatsen in het VK voor fijnstofvervuiling waren:

De beste luchtkwaliteit bevindt zich meestal in meer open gebieden en kustgebieden, waar de wind vrij spel heeft. Maar zelfs het platteland is niet vrij van luchtvervuiling. De uitstoot van ammoniak (NH3) blijft toenemen – in 2016 was de landbouw goed voor 88% van alle ammoniakemissies.

De grootste bijdragen kwamen van de veehouderij, met name rundvee en de groeiende varkens- en pluimvee-industrie. Ammoniakverontreiniging kan planten en dieren verwoesten, maar veel van deze landbouwemissies zijn niet gereguleerd. Het wegverkeer is een belangrijke bron van luchtverontreinigende stoffen in stedelijke gebieden. Bomen planten tegen luchtvervuiling is iets wat Viridi Air juist in open gebieden doet. Daar waar veel wind staat.

De impact van slechte luchtkwaliteit op de menselijke gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit houdt verband met veel gezondheidsproblemen, waaronder kanker, astma, beroertes, hartaandoeningen, diabetes en obesitas. Naast de persoonlijke kosten van sterfte en een slechte gezondheid, hebben de gevolgen van luchtverontreiniging ook hoge kosten voor de samenleving. Luchtvervuiling is niet gelijkmatig verdeeld, en vaak hebben de armste buurten te lijden van de slechtste luchtkwaliteit. Bomen planten tegen luchtvervuiling zou dan ook juist daar moeten plaatsvinden. Ongeveer 38% van de astma bij kinderen is te wijten aan slechte luchtkwaliteit, met name NOx-niveaus, en dat veel hiervan het gevolg was van verkeer gerelateerde vervuiling.

Luchtvervuiling en de klimaatcrisis

Luchtkwaliteit is een lokaal probleem. De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem. Maar de twee zijn op verschillende manieren nauw met elkaar verbonden.

Veel van de oorzaken van lokale luchtvervuiling zijn ook bronnen van broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen voor transport, industrie en in huis komen bijvoorbeeld plaatselijk schadelijke fijnstof en het broeikasgas koolstofdioxide vrij. Bomen planten tegen luchtvervuiling is dus ook goed voor het klimaat.

Het soort gezondheidsproblemen dat verergert door luchtvervuiling, zoals hart- of ademhalingsfalen, wordt ook verergerd door langdurige hoge temperaturen – vooral bij ouderen, zeer jonge of chronisch zieken. We zien nu al extreme hittegolven als gevolg van klimaatverandering en die zullen de komende jaren heviger worden. De combinatie van stijgende temperaturen en een slechte luchtkwaliteit kan dodelijk zijn. Het verbranden van fossiele brandstoffen voor transport, industrie en in onze huizen draagt ​​bij aan lokale luchtvervuiling en klimaatverandering. We zouden dan ook beter daar bomen planten tegen luchtvervuiling.

Luchtvervuiling en de biodiversiteitscrisis

Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor onze gezondheid en het klimaat, maar ook voor de gezondheid van ecosystemen.

Slechts 7% van ons bos verkeert in een gunstige ecologische toestand. Onvervangbare oude bossen worden nog steeds beschadigd en vernietigd door industriële ontwikkeling.

Een teveel aan stikstof, waaronder ammoniak, heeft ook veel gevolgen voor de natuur. Luchtvervuiling door stikstof is één van de meest wijdverbreide en significante bedreigingen voor bosecosystemen in het Europa. Hierop moeten we goed letten bij bomen planten tegen luchtvervuiling.

Luchtverontreiniging door stikstof heeft een directe invloed op veel planten en schimmels. Het ontdoet bomen van hun beschermende korstmossen en veroorzaakt een bemestingseffect waar grassen de meer delicate bosbloemen overtreffen. Dit verstoort bosecosystemen op manieren die we nu pas beginnen te begrijpen.

De meeste bossen in Europa overschrijden het niveau van stikstofdepositie waarbij het ecosysteem verslechtert.

Hoe bomen planten helpt om luchtvervuiling te verminderen

De verbanden tussen lokale luchtkwaliteit, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis betekenen dat het aanpakken van luchtverontreiniging een ‘win-win-win’-strategie kan bieden voor het klimaat, de mensen en de natuur. Bomen planten tegen luchtvervuiling kunnen in dit scenario verschillende belangrijke rollen spelen:

Verontreinigende stoffen opvangen

Bomen en andere vegetatie die op de juiste plaatsen worden geplant, kunnen de luchtkwaliteit in steden op lokale schaal helpen verbeteren door een barrière te vormen tussen mensen en verontreinigende stoffen. Ze verwijderen ook fijnstof uit de lucht door de kleine deeltjes op hun bladoppervlakken op te vangen. Onderzoek heeft significant lagere astmacijfers gevonden bij kinderen van 4-5 jaar in gebieden met meer straatbomen. Bomen planten tegen luchtvervuiling is dus dubbel want het haalt ook koolstofdioxide uit de lucht, wat helpt om verdere klimaatverandering te beperken.

De hitte verslaan

Bomen planten tegen luchtvervuiling is ook essentieel om ons te helpen onze steden en landschappen aan te passen aan de klimaateffecten die nu spelen. Groene ruimtes met bomen in steden zorgen voor schaduw en verlagen de omgevingstemperatuur door het verkoelende effect van verdamping van water uit de bodem en door bladeren – cruciaal tijdens frequente ernstige hittegolven.

Toevluchtsoorden voor dieren in het wild

Het planten en beschermen van inheemse bomen zal ook onderdak bieden voor dieren in het wild en de biodiversiteit ondersteunen. Ze bieden voedsel en onderdak aan talloze soorten, van zoogdieren en reptielen tot vogels en vlinders.

Tijd voor verandering

Slechte luchtkwaliteit brengt reële kosten met zich mee voor gezondheid, klimaat en natuur. Het aanpakken van luchtvervuiling in al zijn vormen zal ons hele leven verbeteren, nu en in de toekomst.

De sleutel tot een algehele verbetering van de luchtkwaliteit is het verminderen van verontreinigende stoffen aan de bron en het nemen van maatregelen om de blootstelling aan de verontreinigende stoffen te beperken.

Het verbeteren van de luchtkwaliteit moet als een belangrijke doelstelling worden aangemerkt en zorgvuldig worden overwogen als onderdeel van projecten voor het aanleggen en vergroenen van bossen. Bomen planten tegen luchtvervuiling is ideaal in onder meer:

 • stedelijke straten
 • schoolpleinen
 • ziekenhuisterrein
 • parkeergarages
 • stadsparken en groen
 • rond industrieterreinen
 • rond intensieve veehouderijen
 • rond gevoelige habitats waar een verontreinigingsbron in de buurt is.

Op ons platteland

Decennia van vervuiling hebben het beeld van het publiek veranderd van hoe een bos eruit zou moeten zien. Gras, braamstruiken en brandnetels hebben een diversiteit aan wilde bloemen vervangen. Kale stammen zonder korstmos is het nieuwe normaal. Historisch gezien zou het bos bedekt zijn geweest met een rijk scala aan korstmossen, wat de waarde en schoonheid van de biodiversiteit toevoegt. Laten we werken aan bomen planten tegen luchtvervuiling en het herstel van een volledige, gezonde en functionerende biodiversiteit.

In onze dorpen en steden

We zouden op groene plekken moeten wonen en ons door groene ruimtes moeten bewegen. In plaats van langs drukke wegen te lopen, de uitstoot en het afval van het stadsverkeer in te ademen. Laten we locaties maken waar we kunnen wandelen of fietsen naar school, werk of vrije tijd door parken en groene singels met bomen en planten: plaatsen waar we kunnen ademen. Het is van cruciaal belang dat we bestaande stadsbomen behouden en daarbij bomen planten tegen luchtvervuiling maar ook de bodembedekking uitbreiden. Dit vereist visie van degenen die verantwoordelijk zijn voor ontwerp en planning in onze steden.

Wat kan ik doen aan luchtvervuiling?

We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om het verschil te maken. Hier zijn enkele ideeën:

 • Overweeg de beste manier om te reizen – in plaats van te rijden, kunt u lopen, fietsen, autodelen of het openbaar vervoer gebruiken?
 • Gebruik energiezuinige apparaten en gloeilampen en schakel ze uit als u ze niet gebruikt.
 • Verminder hoeveel u thuis verbrandt. Als u een houtkachel heeft, volg dan de richtlijnen voor correcte installatie, onderhoud en brandstof.
 • Plant bomen – doe mee aan plantactiviteiten of organiseer er zelf een.
 • Kom op voor bomen en bossen – verdedig samen met ons de bomen die we al hebben, van straatbomen tot eeuwenoude bossen.
 • Bezoek bossen – stel indien mogelijk uw basisverwachtingen bij en bezoek een van onze minst vervuilde bossen. Adem de zuivere lucht in en herinner jezelf eraan waar we voor vechten.
 • Spreek je uit – vraag je gemeente hoe ze luchtvervuiling aanpakken en laat ze weten welke rol bomen kunnen spelen. Of laat uw parlementslid weten dat u gedurfde maatregelen zult steunen om de ammoniakvervuiling door de landbouw te verminderen.

Bomen planten is nu niet de enige oplossing voor het klimaat!

Waarom bomen planten niet de enige oplossing is voor het klimaat

Op de natuur gebaseerde oplossingen staan ​​hoog op de agenda in de race om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken – dus waarom is er geen ontwikkeling om te investeren in onze bestaande bossen, graslanden en moerassen?

De VN: klimaatnoodtoestand

Secretaris-generaal van de VN, riep een wereldwijde ‘klimaatnoodtoestand’ uit naar aanleiding van de resultaten van het meest recente onderzoek. Volgens de schattingen van wetenschappers hebben we minder dan een decennium om de wereldwijde temperatuurstijging tot een beheersbaar niveau te beperken. Zonder onmiddellijke actie ziet de toekomst er behoorlijk somber uit. Op de natuur gebaseerde oplossingen zoals het planten van bomen zijn een manier om de uitstoot te verlagen, maar we moeten ook beschermen wat er nu al is.

Diverse onderzoeken wijzen op een aanzienlijk gevaar van het negeren van de voordelen van de bestaande natuurlijke bosbedekking. Ook van de beschermde gebiedsnetwerken en de bedreiging voor flora en fauna en de ecologische functionaliteit van deze natuurlijke systemen.

Interesse vanuit bedrijfsleven en overheden in bomen planten

Bedrijven en overheden hebben een groeiende behoefde om de doelstellingen voor CO2 compensatie te halen en een groeiende interesse in investeringen in het planten van bomen. Bijna iedereen doet het, staatsinvesteringsfondsen, wereldwijde technologiebedrijven en natuurlijk oliemaatschappijen. Het is geen geheel nieuwe strategie, pensioenfondsen investeren al decennia in bomen, maar pas de laatste jaren is het elan echt gegroeid.

En waarom niet! Iedereen houdt van bomen. Ze vormen de kern van onze landschappen, worden geassocieerd met ons cultureel erfgoed en zijn een vlaggenschip van het natuurlijke koninkrijk. Het planten van bomen is een van de goedkoopste manieren om CO2 uit de atmosfeer op te zuigen en de opwarming van de aarde te vertragen en biedt ook een groot aantal voordelen voor het ecosysteem, zoals het helpen stabiliseren van de bodem en het verminderen van overstromingsrisico’s.

Dit is dan ook zeker een win-win-oplossing. Investeren in bomen verzacht niet alleen de klimaatverandering, maar helpt onze planeet en maatschappij om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, terwijl het ook helpt om aangetaste landschappen te herstellen en zo een op de natuur gebaseerde oplossing te bieden voor de uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering.

Door de bomen het bos zien

Om te voldoen aan deze ambitieuze behoeften moeten miljoenen hectaren bomen worden geplant. India wil alleen al meer dan 20 miljoen hectare planten met verdere wereldwijde inspanningen met als doel 350 miljoen bomen te planten. Het is echter nog niet duidelijk waar al deze bomen zullen worden geplant.

Waardoor bestaande landgebruikers mogelijk worden verdrongen en de opkomst en verspreiding van monoculturen of snelgroeiende uitheemse soorten wordt bevorderd. Beter is de regeneratie van inheemse, aangetaste bossen. De nadruk lijkt te liggen op zo veel mogelijk bomen te planten. Hactares land onder bosbedekking. Kwantiteit boven kwaliteit. Dat is jammer omdat het gegarandeerd problemen op gaat leveren.

Amazonewoud

Door zich te concentreren op het planten van nieuwe bomen, wordt de aandacht afgeleid van de voortdurende vernietiging van andere bomen. Waarbij het verlies van oerbossen rond de evenaar in een steeds groter tempo toeneemt, met bijvoorbeeld Brazilië dat zich ertoe verbindt om tegen 2030 12 miljoen hectare bomen te planten.

Gezien het verlies van 60 miljoen hectare Amazonewoud sinds het jaar 2000 is dat wel welkom. Dus, zou het kunnen dat door mee te doen aan deze kwantitatieve aanplant van bomen – door goedbedoelende bedrijven – er ook wordt bijgedragen aan onbedoelde negatieve milieueffecten. Dit puur en alleen doordat ze de focus verliezen over de noodzaak om bestaande bossen en landschappen te behouden?

bomen planten alleen de oplossing voor het klimaat=

Bossen beschermen

Hernieuwde aandacht voor het cruciale belang van het behoud en de bescherming van onze huidige natuurlijke bossen kreeg een impuls en politieke ondersteuning. O.a. Brazilië, China en Indonesië erkenden de rol die alle soorten bossen spelen bij het mogelijk maken van de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Deze ambitieuze belofte moet nu worden nagekomen. Wereldleiders hebben soortgelijke toezeggingen gedaan in New York in 2014. Wat deze keer echter anders is, zijn de landen die zich hebben aangemeld, waaronder Brazilië, China en Rusland. Deze wereldwijde inzet van politieke leiders moet worden ondersteund door de particuliere sector om hun ambities waar te maken.

Graslanden zijn ook belangrijk naar het planten van bomen

Er zijn nog maar weinig investeerders die kijken naar de bredere reikwijdte van op de natuur gebaseerde oplossingen om in te investeren. Het zijn immers niet alleen pas geplante bomen die CO2 opzuigen. Graslanden, moerassen en de bodem zelf spelen allemaal een belangrijke rol bij het vastleggen van koolstof. Net als bij bossen worden deze in toenemende mate aangetast. Klimaatbestendige graslanden gaan verloren door slecht natuurbeheer en niet-duurzame landbouwpraktijken.

Er een prijs op plakken

De natuur is een troef, maar vaak niet een die we goed hebben gekwantificeerd, noch onze afhankelijkheid ervan. Ons natuurlijk kapitaal moet goed worden gemeten met andere kapitaalgoederen, waar afschrijvingen zijn ingebed in economische modellen. De waardevermindering van ons natuurlijk kapitaal wordt veelal niet meegewogen maar zou dat wel moeten. Een uitgangspunt is dat als we een prijs stellen op de gunstige eigenschappen van verschillende landschappen, b.v. als koolstofopslagplaatsen, is de kans groter dat ze worden beschermd.

bomen planten niet de enige oplossing voor het klimaat

We zetten langzaam stappen in de goede richting en openen de deur voor zowel publieke als private financiering. Maar we moeten de dialoog tussen wetenschappers en beleidsmakers verbeteren.

Stop niet bij het planten

De nadruk die hier wordt gelegd, is niet om te stoppen met het planten van bomen, maar om op de natuur gebaseerde oplossingen meer holistisch te bekijken en de dubbele voordelen van aanplant en natuurbehoud te erkennen. Meer landen moeten op de natuur gebaseerde oplossingen in hun strategische doelen integreren en hun acties en voordelen beter articuleren en kwantificeren.

Voer per direct een vuurwerkverbod in voor de luchtkwaliteit!

vuurwerk veroorzaakt te veel fijnstof

Dat vuurwerk veel letsel aanricht werd deze week weer eens duidelijk. Diverse personen belanden in het ziekenhuis en zijn aan letsel behandeld. Schrijnende is dat het vaak slachtoffers zijn die niet eens zelf vuurwerk afstaken maar er uitsluitend naar hebben gekeken. Plastisch chirurgen zagen weer evenveel vuurwerkslachtoffers als voor corona, de vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling wordt geschat op 10 miljoen euro en in steden waar een vuurwerkverbod was leidde dat nauwelijks tot boetes, ook al werd er veel afgestoken. Qua veiligheid zouden we beter kunnen kiezen voor een totaal vuurwerkverbod. Maar er zit meer in de lucht aan dit probleem.

Een stukje geschiedenis over vuurwerk

Vuurwerk kent vooral zijn oorsprong in China. Men stak het af om boze geesten te verdrijven. Men geloofde dat de knallen in de lucht de geesten zou laten schrikken. In Europa komt pas vanaf 1600 het eerste vuurwerk dat dan bijvoorbeeld ook ingezet wordt om het einde van 80-jarige oorlog te vieren. In de jaren ’70 komt de import van China steeds sneller op gang en vuurwerk blijkt daarbij ook populair, o.a. vanwege de gunstige prijzen. Ook de welvaart speelt een rol want er is immers meer te besteden.

In Nederland kennen we in het Zuiden, Noorden en Oosten ook het carbidschieten. Vooral door boeren op het platteland wordt het afgestoken. Het geeft enorme knallen doordat met interne druk in een melkbus de deksel wordt afgevuurd. Deze korte geschiedenis toont al aan dat vuurwerk heel wat tradities kent en daarmee niet zomaar is af te schaffen. Zoals we weten zijn tradities diep gegrond in iedere cultuur.

vuurwerkverbod is beter voor de luchtkwaliteit

Vuurwerk veroorzaakt helaas meer luchtvervuiling

Maar dat is niet het enige! Als we kijken naar de vervuilende aard van vuurwerk zijn de cijfers schrikbarend. Vuurwerk stoot gigantische hoeveelheden fijnstof in de lucht. Waarom steken we het dan toch steeds af? Puur omdat we het leuk vinden. Dat moet toch anders kunnen? We vinden het blijkbaar leuk dat lichtgevende effecten in de lucht zijn te zien. Daarvoor zijn alternatieven! Denk eens aan drones met ledverlichting. Via innovatieve systemen kunnen deze een look-a-like vuurwerkshow afgeven maar zonder de bijkomende luchtvervuiling. Misschien een idee om naar te kijken volgend jaar.

In Brabant was de luchtkwaliteit het slechtst door vuurwerk

In het Zuiden van Nederland werden de grootste hoeveelheden fijnstof gemeten. Normaliter komen de concentraties fijnstof niet boven de 16,4 microgram fijnstof per kubieke meter. Op nieuwjaarsnacht was dit gemiddeld 178 microgram. Breda en Eindhoven hadden op bepaalde momenten zelfs concentraties van ruim 400 microgram per kubieke meter.

vuurwerk veroorzaakt te veel fijnstof

De reden dat juist in deze regionen de luchtkwaliteit slecht was is o.a. vanwege de bovengemiddelde hoeveelheid vuurwerk dat hier traditiegetrouw wordt afgestoken. Daarnaast is de luchtkwaliteit in deze regio’s bij voorbaat slecht. O.a. door de aanvoer van industriële gassen en fijnstof uit Rotterdam, Oost-Brabant (veeteelt), Antwerpen en Duitsland. Brabant ligt geografisch ideaal om continu te worden vervuild.

Hoe nu verder? Vuurwerk afschaffen of kop in het zand steken….

Wanneer gaat we wakker worden? Dit kan toch niet zo langer. De gezondheid heeft enorm te leiden door hoge concentraties fijnstof. Voor gevoelige personen zijn de gevolgen direct te merken. Voor gezonde personen vaak pas na tientallen jaren. Feit is dat vuurwerk meer kapot maakt dan het ons oplevert. Laten we met elkaar in gesprek gaan en een oplossing verzinnen. Op de wijze hoe we nu met vuurwerk omgaan zijn we een last voor de gezondheidszorg. Direct door het letsel dat het aanricht en indirect ook door de vervuiling die gezondheidsproblemen oplevert.

Een auto op lucht. Het nieuwe rijden!

auto op lucht

Sommige dingen lijken te mooi om waar te zijn. Een auto op lucht! Toch blijken er nu al auto’s te zijn die kunnen rijden op (pers)lucht. “….juist ja,….op lucht!….”
Paar jaar geleden schreef ik er al over maar nu is de techniek al een stuk verder en gewoon in Nederland voor handen. Een auto met verbrandingsmotor bouwen ze om, en gaan!
Vorig jaar won het bedrijf achter deze techniek de Green Tech uitvinding van het jaar 2021.
Voordelen op een rij:
– Geen emissie
– Geen gebruik van fossiele brandstoffen
– Tanken in 4 minuten
– Lage ombouw/installatiekosten
– Acceptabel bereik: 400-600km

Een auto op perslucht. Ik zou er wel instappen!
En jij? Zie jij jezelf al gaan?

Waarom juist nu maatschappelijk verantwoord ondernemen niks oplevert voor een bedrijf.

Duurzaamheid en MVO tijden moeten veranderen

….en duurzaamheid zal me een zorg zijn want in Den Haag moeten ze eerst de zaakjes op orde krijgen. Dit is zo ongeveer een oneliner die ik wel eens hoor als ik met bedrijven telefoneer om onze 100% groene filtertechniek onder de aandacht te brengen tegen luchtvervuiling.
Wij doen dat alléén voor bedrijven die zelf positief bijdragen aan minder uitstoot of schone lucht.
Voor hen planten we groene duurzame filters die uniek zijn omdat ze veel meer doen dan alléén CO2 opname.
Ze filteren fijnstof, CO2, NOx, ozon en ammoniak uit de buitenlucht.
Gezonde lucht dus voor de maatschappij!
Des te schoner buiten,……des te schoner de binnenlucht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen….
Personeel verlangt het van je.
Klanten wensen (eisen) het.
Leveranciers vinden er wat van….
Tijden veranderen!

Stop met zwart wit denken. Denk aan de toekomst!
Wees een visitekaartje, ga impact maken.
Laat Viridi Air groene filters voor jullie bedrijf planten.
B.v. als een klant een product/dienst bij jullie afneemt!

Heb je een bedrijf en draag je aantoonbaar bij aan schone lucht of minder uitstoot met een product, dienst of een bewust bedrijfsbeleid?
Dan mag je met onze buitenfilterprojecten meedoen.

Samen maken we Nederland schoon!
Schone Lucht. Natuurlijk voor elkaar!

De geur van nieuwigheid is vaak ongezond!

ziek en ongezond van de vluchtige organische stoffen

Ik zit wat te zappen op tv. Eigenlijk wil ik gaan slapen maar zoek nog wat ontspanning. Op een buitenlandse zender blijf ik hangen. Een medische documentaire. Een man in de wachtkamer heeft zichtbaar pijn op de borst en moeite met ademhalen. Als de longarts de deur open doet en een naam roept staat meneer moeizaam op uit de stoel. Het lijkt wel een opa maar is slechts 48 jaar oud, lees ik. In de behandelkamer vertelt de longarts aan de documentairemaakster dat meneer longkanker heeft. Onderzoeken tonen aan door het inademen van vluchtige organische stoffen (VOS/VOC) die een nabijgelegen industrie uitstootte tot 5 jaar geleden. De arts vertelt hierover:
“…benzeen: die vluchtige stof heeft daar jaren lang in overdaad gehangen en is kankerverwekkend. Gelukkig wordt daar tegenwoordig beter tegen opgetreden. Wij hebben 10 bewoners uit die wijk nu onder behandeling…”

De documentairemaakster vraagt zich af of vluchtige stoffen alléén binnen de industrie zijn te vinden. De longarts antwoordt zeer resoluut: “….samen met ultrafijnstof zijn voc’s sluipmoordenaars die ook gewoon in ieders huis rondzweven. Eigenlijk is het zo dat als iets naar ‘nieuw’ ruikt het een chemische uitdamping is van vluchtige stoffen. Denk aan nieuwe meubels, de geur van een nieuwe auto, pas geverfde wanden,…enz….. Zorg voor voldoende ventilatie en/of aangevuld met een luchtreiniger”.

Mijn brein begint te ratelen. Dit was niet de ontspanning die ik hoopte te vinden op tv. Deze man is slechts 48 jaar….stel het jezelf eens voor. Slachtoffer van de industrialisatie waar economisch gewin vóór gezondheid marcheert.

Hoe bedrijven bomen moeten planten met een bedrijf.

bomen planten voor schone lucht

Overweegt jullie bedrijf om bomen te planten? “…..bezint eer gu begint…..”. Kies voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Kies voor lokale initiatieven waar bomen multifunctioneel worden ingezet. Bomen kunnen namelijk meer dan alléén CO2 opnemen! Duurzaam bijdragen is kwaliteit en geen kwantiteit. Eens? Bedenk eerst wat het goede doel is….en kies daarna een goed ‘boomplant’ initiatief:
 
– Vaak zegt men bomen te planten voor het klimaat…..maar dat is zo nutteloos als je als bedrijf er zelf weinig aan bijdraagt;
– Dat je het doet voor de biodiversiteit……kies dan zeker geen project buiten Nederland, België of Frankrijk. Des te verder van huis des te eenzijdiger men gaat planten (monoculturen);
– Bomen planten voor een betere luchtkwaliteit (tegen o.a. fijnstof). Goed idee maar kies selectief. Alleen de meest luchtzuiverende soorten hebben nut. Plant niet als een bosgebied maar in stroken: filterstroken/windvangers dus. Locatie?….

Fijnstof

In buitengebied staat meer wind dat positief is voor de luchtzuivering. Binnenstedelijk planten zorgt juist voor méér fijnstof;
– Of doe je het om het grondwaterpeil hoger te krijgen? Prima idee maar zoek dan wel locaties waar je een goede bodemstructuur hebt. Vraag daarom altijd wáár dat men gaat planten;

– Of dat je het doet om duurzaam te zijn? Prima maar een duurzaam idee begint met een duurzame basis. De bodem is het meest belangrijke bij alle boomplantacties. Een rijke voedzame bodem zorgt voor ‘opgroei’ die tegen een stootje kunnen. Kijk naar jezelf: eet eens 5 jaar ongezond. Iedereen begrijpt dat je dan sneller risico loopt om ziek te worden. Toch? Neem nu eens stikstof. Bomen die op armzalige grond staan gaan bij grote hoeveelheden stikstof heel snel ‘dood’. De bodem (basis), alles begint daar. 

Filterstroken

Viridi Air is een voorbeeld van een bedrijf die primair bomen plant voor schone lucht maar dit multifunctioneel doet: voor biodiversiteit, klimaat, schone lucht, grondwaterpeil. Hoe wij dat doen? We kijken allereerst naar de bodemkwaliteit. Is die onvoldoende dan planten we er niet op. Daarna wordt gekozen voor bomen waarvan bewezen is dat ze bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren van o.a. fijnstof, co2, stikstof, ozon, voc’s, ammoniak (wetenschappelijk onderzoek Wageningen). Hiervan wordt een mix gebruikt van verschillende boomsoorten die in stroken worden geplant, in buitengebieden….want daar staat veel wind. Die stroken vangen veel wind en zo kunnen ze gassen en deeltjes uit de lucht opvangen. Soort filterstroken dus. 
 
LET OP: Viridi Air plant alléén bomen voor bedrijven die zich actief inzetten voor schone lucht (met een product/dienst of bedrijfsbeleid). Of er beleidsplannen voor maken om dat te gaan doen.
 
Heb jij vragen of interesse om met jullie bedrijf bomen te gaan planten, niet voor kwantiteit maar voor de kwaliteit?
Stuur me een PM!
 
Zuiver bomen planten begint met een zuiver idee: een schone basis. Eens!?

Bedrijven die bomen planten voor schone lucht maken een gezonde keuze. Hoe moeilijk is die keuze eigenlijk?

bomen planten voor schone lucht

Een van de gemakkelijkste manieren waarop mensen luchtvervuiling op individueel niveau kunnen verminderen, is door bomen te planten voor schone lucht. Die kun je eventueel zelf zaaien/kweken. Het creëren van meer groen materiaal helpt de lucht te zuiveren, wat leidt tot een schonere planeet door het verminderen van de effecten van vervuiling. De voordelen van alles wat groen is, zijn onmiskenbaar. De toename van flora (bomen, struiken, kruidentuinen, kamerplanten, groentegewassen en sierbloemen) helpt wel degelijk om de vervuiling te verminderen. Wel is het belangrijk om te weten dat je niet iedere boom kan planten voor schone lucht. Kijk maar eens naar het plantprincipe van Viridi Air.

Wij planten uitsluitend met als doel om de luchtvervuiling breed op te pakken en niet alleen te focussen op CO2 maar ook op b.v. fijnstof. Sommige bomen zijn meer luchtzuiverend dan andere en ook de wijze van aanplant (architectuur) is van belang. Het motto van Viridi Air is dan ook nu: bomen planten voor schone lucht is goed maar doe het kwalitatief en niet kwantitatief.

Hoe helpt bomen planten voor schone lucht?

Het proces waarmee bomen de lucht schoon maken is een natuurlijk proces; ze geven zuurstof af aan de lucht terwijl ze koolstofdioxide uit de lucht opnemen en ze filteren en elimineren ook enkele gifstoffen. Het proactief bomen planten voor schone lucht levert naast de luchtzuiverende werking ook groen materiaal/voeding aan de hele voedselketen en niet alleen aan de atmosfeer. Zowel de binnen- als de buitenomgeving kan worden verbeterd door simpelweg meer groen te planten. Er zijn enkele grote milieuproblemen die moeten worden opgelost, en dit is een kleine manier waarop iedereen kan bijdragen aan het verminderen van deze problemen, op een veilige en effectieve manier.

bomen planten voor schone lucht

Het mooie van de relatie tussen mensen en bomen is dat mensen een zuurstofrijke omgeving nodig hebben om te overleven, terwijl bomen koolstofdioxide nodig hebben om te groeien. De aarde heeft dus een natuurlijk proces ontwikkeld voor het vrijgeven van koolstofdioxide en het verbruiken van zuurstof in de atmosfeer. In de natuur is er een perfecte balans tussen flora en fauna met verbruik van zuurstof en kooldioxide door de fauna en het verbruik van kooldioxide en afgifte van zuurstof door de flora. Het is een relatie van geven en nemen waarin mensen/dieren (fauna) de omgeving voor flora verbeteren en flora de omgeving voor mensen verbetert.

Deze perfecte balans is echter sinds de introductie van de verbranding van fossiele brandstoffen en door ontbossing niet meer in orde. Er moeten weer bomen geplant worden…..het liefst bomen planten voor schone lucht.

Oorsprong van het probleem

Het probleem is tweeledig: er is in slechts enkele eeuwen extra koolstofdioxide vrij gekomen op een niveau dat overeenkomt met dat van miljoenen jaren natuurlijke processen. Bovendien zijn er enorme aantallen bomen gekapt, waardoor er steeds minder flora is om te proberen de extra koolstofdioxide op te nemen. De extra emissies naar de atmosfeer die niet op natuurlijke wijze worden verminderd, zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden, wat resulteert in klimaatveranderingen met onnatuurlijke temperatuurverschuivingen en extreme weerspatronen. We moeten meer bomen planten voor schone lucht.

bomen planten voor luchtkwaliteit

Gelukkig zijn verschillende landen, bedrijven en organisaties gestart met bomen planten voor schone lucht. Om zo de luchtvervuiling aan te pakken. Dat kan via Viridi Air uiteraard want wij planten uitsluitend bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren. Daarbij planten we ze dusdanig uniek (niet als een bosgebied) zodat ze veel beter de luchtvervuiling (o.a. fijnstof) kunnen opvangen.

Dit doen ze door grootschalige herbebossingsprojecten en het creëren van diverse ecosystemen. Als individuen kunnen mensen echter bijdragen aan dit algehele streven door simpelweg bloemen, groenten, kruiden en zelfs bomen te planten in de lokale buurt en in lokale landschappen. Elke inspanning helpt om te proberen een natuurlijker evenwicht en een veel schonere atmosfeer te creëren.

Welke bomen planten voor schone lucht?

De Landbouw Universiteit Wageningen heeft ontzetten veel onderzoek gedaan naar bomen die het best presteren qua luchtzuivering. Het liefst maak je gebruik van die bomen. Er kleeft uiteraard wel een grote ‘maar’ aan. Die bomen dienen op gebied te staan waar veel wind staat (buitengebied dus). De wind is absoluut nodig om de luchtzuiverende werking in gang te kunnen zetten. Niet mogelijk dus in ieder zijn achtertuin. Je moet al snel minimaal 1 hectare in bezit hebben.

boom planten voor schone lucht

Bomen planten voor schone lucht is over het algemeen gebruikelijk voor de wat grotere bomen, met veel blad en op het blad een vettig plak laagje. Des te meer bladoppervlak aan een boom des meer afvangst van luchtvervuiling. Het beste is een onderhoudsarme bomen te planten voor schone lucht die bij het klimaat past.

Bij vriendelijke bomen planten voor schone lucht

Bijen zijn essentieel voor ons ecosysteem. De overgrote meerderheid van de bomen en planten die we nodig hebben voor voedsel zijn afhankelijk van bestuiving, vooral door bijen: van amandelen en vanille en appels tot pompoenen. Het katoen waarvan onze kleding is gemaakt, moet worden bestoven; de planten die ons vee eet, moeten bestoven worden; en bijna al onze wilde bloemen moeten worden bestoven. Vermijdt pesticiden omdat bijen daar heel slecht tegen kunnen.

Bomen planten voor schone lucht is iets dat echt moet worden gezien als een activiteit waar iedereen baat bij heeft. Begin met het toevoegen van een of twee bomen, kijk dan naar je tuin en kijk waar je nog een paar bomen of planten kunt toevoegen. Als je de smaak van tuinieren te pakken hebt, kun je doorgaan met het kweken van je eigen bomen planten voor schone lucht in een kas. Of je eigen groenten en fruit kweken en de boodschap doorgeven aan anderen. Streef ernaar om planten te kopen die lokaal of in ieder geval in dit land worden gekweekt. Dat is ook nog eens beter voor de luchtkwaliteit!

planten van bomen voor schone lucht

De voordelen van bomen planten voor de luchtkwaliteit in het stedelijk landschap

Elke dag worden onze steden blootgesteld aan vervuiling door auto’s, elektriciteitscentrales, de industrie, enz. Bij al deze stoffen komen fijnstof (ook wel deeltjes genoemd) en verschillende gassen vrij, zoals kooldioxide, koolmonoxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden. De vervuilende stoffen in veel van onze straten overschrijden vaak de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de hoeveelheid fijnstof te reduceren is Viridi Air sinds 2019 bezig met bomen planten voor schone lucht.

Fijnstof is de som van alle vaste en vloeibare deeltjes die in de lucht zweven – het kan stof, pollen, roet, rook en verschillende vloeistofdruppels omvatten. Fijnstof wordt vaak onderverdeeld in:

 • PM10-deeltjes – met een diameter van 10 micrometer of minder, kunnen worden ingeademd en kunnen in de longen en vervolgens in de bloedbaan terechtkomen. En,
 • PM2.5-deeltjes hebben een diameter van minder dan 2,5 micrometer – deze zijn zeer fijn en dragen vaak bij aan de waas in de lucht.

Veel deeltjes ontstaan ​​als gevolg van complexe reacties tussen zwaveldioxide en stikstofoxiden.

Deze deeltjes en verontreinigende stoffen zijn in verband gebracht met vroegtijdige sterfgevallen bij mensen met bestaande hart- en longaandoeningen (vooral zeer jonge en oude), verergerde astma, verminderde longfunctie en hoesten.

Luchtvervuiling tegengaan en het effect van bomen planten op de luchtkwaliteit

Om deze luchtverontreiniging terug te dringen zijn een aantal strategieën ontwikkeld, bijvoorbeeld maatregelen om het slopen van oude auto’s te stimuleren, omschakeling van diesel- naar benzinemotoren en het gebruik van katalysatoren. Een aanpak die echter veel breder zou kunnen worden gebruikt, is de ‘vergroening’ van onze steden. Bomen planten voor schone lucht (en het aanleggen van groene muren) is een kosteneffectieve manier gebleken om luchtvervuiling te verminderen. Uit een recent onderzoek blijkt dat bomen de fijnstofvervuiling (in de buurt van een boom) met 7 tot 24% kunnen verminderen.

Bomen kunnen tot een kwart van de fijnstofvervuiling binnen een paar honderd meter verwijderen, en wanneer ze op de juiste plaatsen worden geplant, kunnen ze een zeer effectieve barrière vormen, slechte lucht filteren en omwonenden beschermen. Wel is het zo dat bomen meer luchtvervuiling uit de lucht halen als ze in het buitengebied staan waar veel wind staat. Of in straten van dorpen/steden die geheel open liggen. De wind is namelijk een belangrijke factor bij het algehele luchtzuiverende resultaat.

Hoe verwijderen bomen de deeltjes uit de buitenlucht?

Bomen kunnen vervuiling verwijderen door zwevende deeltjes te ‘vangen’. Sommige deeltjes kunnen via de huidmondjes / lenticellen in de boom worden opgenomen, hoewel veel deeltjes worden onderschept en vastgehouden op plantoppervlakken – zoals de bladschubbenlaag of de kleine haartjes, vaak aanwezig aan de onderkant van bladeren of bladstelen. De onderschepte deeltjes kunnen later door regen worden weggespoeld of door bladval worden verspreid. Bomen verminderen niet alleen de vervuiling (door fijnstof op te nemen/af te vangen), maar hebben ook een verkoelend effect in steden.

Ze geven ook schaduw aan gebouwen, dit vermindert de behoefte aan airconditioning, wat het verbruik van fossiele brandstoffen en dus de uitstoot vermindert. Bomen kunnen hun directe omgeving met maar liefst 2 C° koelen, wat mensen enige bescherming biedt tegen de gevolgen van extreme temperaturen. Bomen planten voor schone lucht is een goed idee maar het levert nog meer voordelen op, zoals koolstofvastlegging en vermindering van de hoeveelheid water die in de riolering terechtkomt. Het ‘afvangen’ van verontreinigende stoffen en het verkoelende effect van bomen zijn andere voorbeelden van hoe de natuur ons helpt – ecosysteemdiensten. Bomen verzachten ook de soms ‘harde’ of betonachtige architectuur van de stad.

schone lucht en bomen planten

De wijze van bomen planten voor schone lucht is belangrijk

Wel moet rekening worden gehouden met de manier waarop bomen in een stedelijke omgeving worden geplant. Een stadsstraat met veel verkeer en omringd door hoge gebouwen kan een ‘straatcanyon’ worden waarin verontreinigende stoffen worden opgesloten en het niveau van luchtvervuiling juist stijgt. Als bomen een dicht bladerdak over een straat zouden vormen, zou hetzelfde effect kunnen worden gecreëerd. Een met bomen omzoomde laan met hoge, goed gespreide bomen zou echter niet zo’n probleem opleveren.

Ook hier geldt dus weer dat de wijze bomen planten voor schone lucht heel belangrijk is voor het algehele resultaat. En ook dat de factoor wind zeer belangrijk is.

Ander voordeel van bomen planten voor schone lucht zijn de trekvogels. Naarmate de wereld steeds meer verstedelijkt en wordt gedomineerd door monoculturele landbouwsystemen, is het landschap steeds meer gefragmenteerd en worden bossen en wouden steeds schaarser. De trekvogels maken gebruik maken van de stedelijke bomen en beboste gebieden om te foerageren naar voedsel, om uit te rusten en hun energie terug te krijgen tijdens hun lange migratie.

Belangrijk te weten waarom we bomen moeten planten in Nederland!

bomen planten in Nederland

Met een groeiend internationaal bewustzijn van de noodzaak om de klimaatverandering en biodiversiteitscrises aan te pakken, is het creëren van bossen een van de voorkeursoplossingen geworden om beide problemen aan te pakken. Bomen absorberen koolstofdioxide (CO) uit de atmosfeer en slaan het op in hun hout, wat een van de meest schaalbare en kosteneffectieve manieren is om atmosferische CO2 te verminderen en de opwarming van de aarde te helpen verminderen. Wist je dat bomen juist ook ingezet kunnen worden om meer op te nemen dan alleen CO? Door bepaalde boomsoorten te gebruiken en die niet als bos maar in filterstroken te planten kunnen bomen juist grote hoeveelheden fijnstof, ammoniak, NOx, ozon en VOc’s opnemen.

CO2 compensatie bossen…..

De welbekende CO2 compensatie bossen zijn ook van cruciaal belang voor de wereldwijde biodiversiteit, bieden onderdak aan de meeste landdieren op aarde en vormen complexe ecosystemen, waar het verlies van zelfs één soort ingrijpende gevolgen kan hebben voor de andere.

bomen planten in Nederland

Veel nieuwe bossen worden aangeplant als onderdeel van CO2-compensatieprojecten, waarbij bomen worden geplant om de CO2-uitstoot van bedrijven en individuen op te vangen. Tot op heden waren de compenserende projecten voornamelijk gericht op het planten van bomen in tropische klimaten en helaas niet bomen planten in Nederland. Vanwege snellere groei, goedkopere arbeid en lagere grondkosten. Historisch gezien kunnen deze projecten ook snelgroeiende en mogelijk niet-inheemse boomsoorten (zoals eucalyptus) hebben geplant, met een focus op het planten van een specifiek aantal bomen, in plaats van het creëren van bio diverse bossen.

Van bomen planten in het buitenland naar bomen planten in Nederland

Het compenseren van de emissies voor het overmatige verbruik van fossiele brandstoffen van rijke landen door het planten van uitheemse bomen tegen lage kosten in ontwikkelingslanden heeft echter aanzienlijke ethische gevolgen. Aangezien Nederland één van de laagste bosbedekkingsniveaus in Europa heeft, dat we het grootste deel van ons hout importeren en dat onze inheemse biodiversiteit een van de meest verarmde ter wereld is, zijn er redenen voor ons om te investeren in het herstel van bossen dichter bij huis. We moeten meer effort steken in bomen planten in Nederland.

bossen aanleggen in Nederland

Twee redenen waarom we bomen planten in Nederland

En zijn in hoofdlijnen 2 redenen waarom we bomen zouden moeten planten in Nederland. Allereerst voor klimaatverandering en anderzijds voor de biodiversiteit. We leggen één en ander hieronder uit.

Bomen planten in Nederland tegen klimaatverandering

De “Overeenkomst van Parijs” werd ondertekend door bijna elk land ter wereld en stelde ambitieuze doelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tot 2030 elk jaar drastisch te verminderen. Zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden, vermindering van zee-ijs en terugtrekkende gletsjers worden gezien als gevolg van de opwarming van de aarde, en het is van cruciaal belang dat de wereld snel handelt om de koolstofemissies die de primaire oorzaak zijn, te verminderen. Ook Nederland heeft toegezegd en gaat meer bomen planten in Nederland.

Ondanks het toenemende bewustzijn van de urgentie van de klimaatcrisis en de verminderde CO2-uitstoot als gevolg van de wereldwijde lockdowns van het Coronavirus, herstelden de emissies zich na de lockdown en was 2020 het gezamenlijk warmste jaar ooit. Hoewel er snel nieuwe technologieën worden ontwikkeld om overtollige koolstof af te vangen of de temperatuur te verlagen, blijft bomen planten in Nederland en het behoud van bestaand bos de meest effectieve, schaalbare oplossing om overtollig koolstofdioxide in de atmosfeer te verminderen.

CO2 en koolstofdioxide

Dus hoeveel koolstofdioxide kunnen bossen opnemen? Recent onderzoek schat dat bossen momenteel netto 7,6 miljard ton CO2 per jaar absorberen, wat 1,5 keer de jaarlijkse uitstoot van de VS is, ongeveer 30% van de totale wereldwijde uitstoot per jaar. Het behoud van bestaande bossen is van cruciaal belang voor het terugdringen van koolstofdioxide in de atmosfeer maar commerciële plantages die hout oogsten, kunnen ook een sleutelrol spelen bij het vergroten van het koolstofvastleggingspotentieel van wereldwijde bossen.

Het ontbossingspercentage neemt echter nog steeds toe, ondanks de toenemende verbintenissen en initiatieven om bossen te behouden en te herstellen. Volgens recente gegevens is er tussen 2002 en 2020 in totaal 64,7 miljoen hectare (6,3%) vochtig primair bos verloren gegaan. In de meeste rijke landen neemt de bosbedekking toe, maar recent onderzoek heeft geconcludeerd dat rijke landen hun ontbossing nog steeds exporteren, net zoals ze hun bebossing exporteren (boscreatie).

Geschat wordt dat individuen in rijke landen het verlies van vier bomen in tropische landen per jaar voor elk individu veroorzaken, voornamelijk als gevolg van de consumptie van koffie, cacao en vlees. Dat er meer bomen moeten komen is wel duidelijk maar feit is dat we meer aan de slag moeten met bomen planten in Nederland.

Nederland planten van bomen

Bomen planten in Nederland voor de biodiversiteit

Het behoud en herstel van bossen zal ook helpen bij het aanpakken van een van de andere grote uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, namelijk het wereldwijde verlies van dier- en plantensoorten. De omvang van de dierenpopulatie is sinds 1970 met 68% gedaald en we verliezen alle soorten in een sneller tempo dan ooit in de geschiedenis van de aarde. Naar schatting worden wereldwijd 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd en zijn de insectenpopulaties drastisch afgenomen, wat zou kunnen leiden tot een ineenstorting van natuurlijke systemen en aanzienlijke problemen voor de voedselproductie. Bomen planten in Nederland heeft dus ook tot gevolg dat er meer variaties aan populaties gaan komen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een van de belangrijkste termen die worden gebruikt om de verscheidenheid en variatie van levende organismen op aarde en het complexe web van onderlinge relaties te beschrijven. Ontbossing is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit en bosecosystemen zijn van cruciaal belang voor de wereldwijde biodiversiteit en herbergen 80% van de biodiversiteit, waaronder 75% van de vogelsoorten en 68% van de zoogdiersoorten. Het vergroten van de biodiversiteit van bossen kan ook de koolstofopname vergroten, dus bomen planten in Nederland van diverse bossen biedt een dubbel voordeel. Bomen planten in Nederland helpt ook om bodemerosie te verminderen, lokale temperaturen te verlagen, te helpen bij het waterbeheer en ons welzijn te verbeteren.

Groene muur

Er zijn internationaal belangrijke bebossingsverplichtingen geweest, van de oprichting van een ‘Groene Muur’ die zich over 8.000 km door Afrika uitstrekt tot een internationale samenwerking in het Midden-Oosten om 50 miljard bomen te planten. Brazilië heeft ook toegezegd de illegale ontbossing tegen 2030 te stoppen, hoewel er alarm is over het aanhoudende tempo van ontbossing in het Amazonegebied, dat in 2020 het hoogste ontbossingspercentage van het decennium zag. De noodzaak om wereldwijd diverse en bloeiende bossen te behouden en te creëren is nooit groter geweest.

bomen en bossen planten in Nederland

Monocultuurplantages is niet de manier van bomen planten

De meeste klimaat gerelateerde bebossingsprojecten waren gericht op het creëren van nieuw bos in de tropen, waar bomen sneller groeien als gevolg van warmere temperaturen en een constante daglengte. Veel landen hebben zich snel gecommitteerd om miljoenen bomen te planten om de klimaatcrisis aan te pakken maar de resulterende projecten werden gedomineerd door monocultuurplantages. Bijna de helft van de goed bedoelde toezeggingen van internationale regeringen hebben betrekking op monocultuurplantages van niet-inheemse soorten, met weinig waarde voor de biodiversiteit of de lokale bevolking, en het potentieel om de koolstof in de atmosfeer te vergroten in plaats van te verminderen.

Hoewel aanplant in de tropen van cruciaal belang is om klimaatverandering en ontbossing aan te pakken, hebben recente studies het potentieel voor koolstofvastlegging in lokaal kleinschalige bossen aangetoond, waarbij wordt bepleit dat ook in deze klimaten beplantingsprojecten moeten worden aangemoedigd. Met lokaal bedoelen we bomen planten in Nederland.

Bomen planten in Nederland met een toekomstvisie

Bomen planten in Nederland maakt deel uit van de strategie van de regering om tegen 2050 een netto-nul-koolstofuitstoot te bereiken en ze hebben zich ertoe verbonden de bebossingsgraad te verhogen tot ten minste 1000-en hectare per jaar.

Nederland heeft momenteel echter een van de laagste bosbedekkingspercentages in Europa, met 13%, vergeleken met een Europees gemiddelde van 46% en een wereldwijd gemiddelde van 31%. Als er geen extra bomen worden geplant wordt verwacht dat de jaarlijkse CO2 opname voor bosbouw tegen 2050 zal dalen als gevolg van de vergrijzing van het bos en de lage plantsnelheden, wat aanzienlijke problemen zou veroorzaken voor ons vermogen om netto-nul te bereiken. Er is echter een groeiende bezorgdheid dat de huidige aanplantsnelheden aanzienlijk lager zijn dan nodig is om de overheidsdoelstellingen te halen.

te planten bomen in Nederland
Milieuorganisaties

Bomen planten in Nederland is nodig om bossen te herstellen en aan te planten om de biodiversiteit in Nederland te vergroten en om koolstof vast te leggen. Nederland heeft een van de hoogste niveaus van biodiversiteitsverlies ter wereld. De achteruitgang van soorten gaat nog steeds door. Hoewel de regering zich ertoe heeft gedwongen het aandeel beschermde natuur tegen 2030 te verhogen tot 30%, hebben milieuorganisaties benadrukt hoe slecht veel van onze ‘beschermde’ gebieden worden beheerd, met minimale voordelen voor dieren in het wild.

Bovendien wordt het grootste deel van de bestaande inheemse bossen van Nederland als in slechte staat beschouwd als gevolg van ineffectief beheer, invasieve soorten, klimaatverandering en ziekte, en slechts 7% wordt als in goede staat beschouwd.

Er is een reeks recente rapporten verschenen waarin het belang van bomen planten in Nederland wordt benadrukt voor het bereiken van klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen en de dringende noodzaak om meer bos in Nederland te creëren, met name met behulp van breedbladige, inheemse soorten. Diverse onderzoeken hebben benadrukt dat het van cruciaal belang is om zowel klimaat- als biodiversiteitscrises in overweging te nemen bij het zoeken naar op de natuur gebaseerde oplossingen.

bomen aanplant in Nederland

Waar kunnen we bomen planten in Nederland?

Er zijn begrijpelijke zorgen over de vraag of Nederland voldoende ruimte heeft om miljoenen extra bomen te planten. Volgens onderzoek biedt het omzetten van laagwaardige landbouwgrond het grootste potentieel voor het vergroten van de bosbedekking. Momenteel bestaat ruim 50% van Nederland uit landbouwgrond en we hopen dat met het verbeteren van de landbouwefficiëntie en veranderingen in voedingspatronen, een deel van dit land kan worden omgezet in bos zonder onze behoefte aan voedselimport te vergroten. Gebieden in Nederland met laagwaardig landbouw zullen als eerste in aanmerking komen.

Viridi Air beveelt een verdubbeling van de bosbedekking Nederland aan door o.a. agroforestry en stedelijke aanplant van bomen. Het benadrukt inderdaad de mogelijkheid om op groene gordelgrond rond steden te planten, wat de bosvoorzieningen voor bewoners zou vergroten. Beide analyses concluderen dat qua ruimte bomen planten in Nederland voldoende is om aan de aanplantverplichtingen te voldoen, maar dat een tekort aan arbeidskrachten en boomkwekerijcapaciteit de voortgang zou kunnen belemmeren.

Zeldzame habitats

Een van de aanbevelingen waar wetenschappers op aandringen, is dat de bestaande habitat zorgvuldig moet worden geanalyseerd voordat het planten begint. Dit is niet alleen om andere zeldzame habitats in stand te houden maar ook omdat sommige habitattypen (zoals veengebieden en moeras) meer koolstof vastleggen dan bos. Er zijn controversiële gevallen geweest waarbij nieuw bos is geplant in de buurt van gebieden die van cruciaal belang zijn voor zeldzame vogels die op de grond broeden, of waar bomen zijn geplant op weiden met wilde bloemen.

Deskundigen hebben ook opgeroepen om rekening te houden met de boomsoorten die worden geplant om de inheemse biodiversiteit tot bloei te brengen en een veerkrachtig ecosysteem te bieden. De vaak herhaalde slogan van Viridi Air is dat het belangrijk is om ‘de juiste boom op de juiste plaats’ te planten. Alles begint met de juiste bodem.

boom planten in Nederland

De voordelen van het vergroten van de bosbedekking in Nederland

Er zijn extra voordelen aan het vergroten van de bossen in Nederland naast koolstofvastlegging en het vergroten van de biodiversiteit. Bossen leveren andere ecosysteemdiensten, zoals bouwhout, effectieve bescherming tegen overstromingen, bodemstabilisatie, gezondheids- en welzijnsvoordelen voor de maatschappij en het potentieel voor natuureducatie.

Bosbedekking

Het vergroten van de bosbedekking in Nederland zou bijzonder belangrijk kunnen zijn voor de houtindustrie, aangezien Nederland momenteel 81% van zijn houtproducten importeert, wat ongetwijfeld bijdraagt ​​aan minder duurzame bosbouw elders. Daarentegen wordt 80% van het hout dat in Nederland wordt geoogst, verbouwd volgens strenge FSC-normen. Deze zijn gekoppeld aan nationale regelingen die bepalen dat bij elk nieuw bosbouwproject ten minste 5% inheemse loofbomen moeten worden geplant om de inheemse biodiversiteit te vergroten. De koolstof die in hout is opgesloten, kan daar voor onbepaalde tijd worden opgeslagen zolang het hout niet wordt verbrand of weggerot wordt, wat betekent dat er aanzienlijke ruimte is voor het hout dat wordt gebruikt bij de constructie van gebouwen om als een permanente koolstofopslag te fungeren.

Overstroming

Bomen kunnen bijdragen aan strategieën voor overstromingsbescherming en een recente studie heeft uitgewezen dat bomen die rond beken zijn geplant, de hoogte van overstromingen in steden met 20% kunnen verminderen. Klimaatverandering leidt tot steeds nattere winters in Nederland met bijbehorende overstromingen, en de belangstelling voor het planten van bomen om overstromingen te verminderen groeit. Bomen helpen op verschillende manieren overstromingen te voorkomen. Het bladerdak vertraagt ​​de snelheid waarmee water de grond raakt, en wortelstelsels helpen het water dieper in de grond te kanaliseren, waardoor de afvoer van velden en kunstmatige oppervlakken tot 80% wordt vertraagd. Bomen kunnen ook helpen om bodemerosie en verlies van bovengrond te verminderen, overstromingen verder te verminderen en hellingen te stabiliseren zonder zware machines.

Nederland bomen planten

Wat onze gezondheid en welzijn betreft, is aangetoond dat tijd doorbrengen in bossen stress vermindert, de werking van het immuunsysteem verbetert, de concentratie verhoogt en de revalidatie na een operatie versnelt. Tijdens lockdowns was de natuur van cruciaal belang voor het welzijn en het is te hopen dat de toegenomen interactie met de natuur zal voortduren en dat mensen meer waarde zullen hechten aan het behoud van onze wilde ruimtes. Bomen planten in Nederland zal mensen in het hele land meer kansen bieden voor interactie met bosecosystemen, hen aanmoedigen om de natuur te beschermen, te investeren en er persoonlijk voordeel uit halen.

Waarom bedrijven nu al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen?

mvo kostenbesparing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hoe grote en kleine bedrijven positieve impact maken op de maatschappij. Het is een snelgroeiende filosofie van afstemming op sociaal goede programma’s en relevante doelen. Maar hoe kunnen organisaties hun MVO aanpakken, zodat ze hun positieve impact in de maatschappij en de wereld kunnen maximaliseren en tegelijkertijd hun toegewezen middelen verstandig gebruiken?

MVO kan op talloze manieren worden uitgeoefend en komt in vele vormen voor. Welke bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen hangt af van veel factoren. Vooral het doel ervan en het nut voor het bedrijf zelf. De uitwerking kan namelijk op allerlei fronten zijn zoals een bedrijf dat gaat bijdragen aan schone lucht (met het eigen bedrijf) en door mee te doen met de buitenfilterprojecten van Viridi Air, of een corporate onderneming die onderzoek naar de opwarming van de aarde financiert of een klein bedrijf dat doneert aan de lokale voedselbank. En van beide kun je belangrijke lessen leren. Beide maken positieve impact op de maatschappij.

Bedrijven die MVO toepassen geven niet per definitie miljoenen uit per jaar. Het belangrijkste van Mvo bedrijven is het opbouwen van vertrouwen, het vergroten van het bewustzijn en het positief stimuleren van sociale verandering. Bedrijven die mvo toepassen kunnen ook kleine bedrijven zijn met beperkte budgetten en toch sociale verandering creëren.

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor kostenbesparing

Bedrijven die aan MVO doen hebben veelal de volgende activiteiten:

 • CO2-voetafdruk verkleinen
 • Meedoen aan buitenfilterprojecten om de buitenlucht schoner te maken
 • Vrijwilligerswerk in de gemeenschap
 • Verbetering van het arbeidsbeleid
 • Sociale en ecologische investeringen
 • Fairtrade projecten
 • Bedrijfsbeleid dat van invloed is op het milieu
 • Oorzaken voor kinderen (onderwijs, armoede, enz.)
 • Ongelijkheid, vrouwenrechten en diversiteit

Van het lanceren van lokale beurzen tot het financieren van grote liefdadigheidsinstellingen, er zijn talloze manieren waarop organisaties met winstoogmerk wat meer MVO onder hun riem kunnen krijgen. Een nieuw opkomend MVO doel is het investeren in schone buitenlucht. Niet zozeer het wegfilteren van CO2 maar juist van luchtvervuiling. Viridi Air doet dit op een 100% groene en natuurlijke manier met geselecteerde boomtypes.

ondernemen kostenbesparing

Naast het verbeteren van de wereld ervaren bedrijven die aan mvo doen dat het ook een positieve invloed heeft op de wervings- en marketingkant van bedrijven.

Voordelen mvo voor bedrijven

Om te beginnen betekent een positief gevoel over de waarden van een werkgever (en deze weerspiegeld zien in MVO-initiatieven) een grotere kans op het behoud van werknemers. Er zitten dus ook voordelen aan mvo voor bedrijven. Wanneer medewerkers een positieve houding hebben ten opzichte van het bedrijf waarvoor ze werken, is de kans groter dat ze hun toekomst en succes aan dat van het bedrijf hechten. Een MVO uitwerking die inspirerend is staat gelijk aan gelukkige medewerkers.

En als medewerkers actief betrokken zijn bij MVO-programma’s, ontstaat er een aantrekkelijke bedrijfscultuur voor toekomstige medewerkers. Door te handelen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen onderscheidt het bedrijf zich van andere bedrijven en komt het beste in de picture. Zeker als ze dat doen met unieke thema’s, zoals luchtvervuiling bestrijden.

mvo kostenbesparing

Uit recente studies is gebleken dat men bereid is meer te betalen voor producten en diensten die worden geleverd door bedrijven die zich inzetten voor een positieve sociale en ecologische impact. Ook is gebleken dat ruim 75% van de ondervraagden liever zou werken voor een bedrijf met uitdagende MVO-waarden.

Als het op de juiste manier wordt gedaan, kan goed MVO de manier waarop uw klanten naar uw bedrijf kijken volledig veranderen.

Mvo bedrijven versterken het imago n tegelijkertijd een echte impact hebben op de wereld om u heen. De oorzaak van iedereen is anders. Je kunt ervoor kiezen om op te komen voor vrouwenrechten, armoede op gemeenschapsniveau te bestrijden of een lokale studiebeurs te financieren.

Hoe kan een MVO bedrijf naar een hoger niveau getild worden?

Om MVO naar een hoger niveau te tillen adviseren wij het volgende stappenplan te doorlopen gericht op een goede MVO-strategie.

Bouw uw MVO-strategie rond de kerndoelen van uw bedrijf

Denk na over wat uw bedrijf al goed doet, samen met uw kernwaarden en filosofie. Bouw daar uw MVO-strategie omheen. Het steunen van een doel dat aansluit bij de expertise van uw bedrijf is een geweldige manier om vertrouwen en betrokkenheid op te bouwen bij zowel consumenten als partners. Het is ook een geweldige manier om de impact te maximaliseren: u gaat dan dus niet in zee met ander bedrijf. U bouwt een onderdeel van het bedrijf dat al op één lijn ligt maar dat als doel heeft de gemeenschap te helpen.

Weet waar uw klanten om geven

Veelal zeggen klanten dat ze meer geneigd zijn een product te kopen als een bedrijf zich inzet voor een probleem waar ze om gaven. Consumenten zijn nu op zoek naar maatschappelijk verantwoorde bedrijven en belonen deze met merkloyaliteit. Als u weet welke problemen het zwaarst wegen in hun hoofd, en door die problemen af ​​te stemmen op de missie van uw eigen bedrijf, leidt dit u naar een MVO-strategie die voor iedereen werkt.

Ontwikkel MVO programma’s waar uw medewerkers trots op zijn.

Bescherm en laat uw grootste troef groeien: uw medewerkers. Betrokken medewerkers blijven vaker bij een bedrijf, blijkt uit diverse studies. Ruim 75% van de millennials houdt bij het zoeken naar werk rekening met de toewijding van een bedrijf aan sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Goed doen in de gemeenschap betekent meer dan alleen trouw zijn aan je waarden of je merk versterken. Het betekent ook het creëren van een gezonde werkcultuur waar iedereen trots op is.

Heroverweeg het MVO-idee van uw bedrijf

Het verminderen van milieubronnen en het aanmoedigen van vrijwilligerswerk in de gemeenschap zijn natuurlijk waardevolle MVO-inspanningen. In het innovatieve tijdperk waarin we ons bevinden, herdefiniëren consumenten en bedrijven wat het betekent om een ​​verantwoordelijk bedrijf te zijn.

Een eerlijke werkgever zijn, investeren in lokale gemeenschappen en producten maken om het welzijn van werknemers te waarborgen, zijn allemaal geweldige plekken om te beginnen. MVO moet van binnenuit beginnen en het geluk van uw personeel verzekeren is misschien wel de beste plek om te beginnen.

Maatschappelijk verantwoordelijk zijn betekent niet alleen af ​​en toe doneren aan een non-profitorganisatie, het betekent ook kijken naar de algehele impact van uw bedrijf en op zoveel mogelijk manieren positieve veranderingen aanbrengen.

duurzaam ondernemen (MVO) kostenbesparing

Voorbeeld van een MVO bedrijf

Google is niet alleen de grootste zoekmachine ter wereld maar ook een grote speler in het MVO-speelveld. In 2017 bereikte het zijn doelstelling van 100% hernieuwbare energie en is nu ’s werelds grootste zakelijke inkoper van hernieuwbare energie. Bovendien verstrekt Google subsidies aan verschillende initiatieven voor sociale impact.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de sleutel tot het creëren van een betere plek om te leven. Google heeft hier een schot in de roos: door hun faciliteiten vanaf de grond af te ontwerpen en te bouwen, werden functies aangepast met duurzaamheid in het achterhoofd en als resultaat werd 50% minder energie verbruikt dan het branchegemiddelde.

Geavanceerde koeltechnieken, slimme temperatuur-/verlichtingsregelingen en verminderde energie van de faciliteiten zijn slechts enkele van de inspanningen die Google heeft geleverd om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Door aanzienlijke kosten te besparen, zich te onderscheiden van minder MVO-bewuste bedrijven en transparant te zijn over de prestaties ervan, heeft Google zichzelf niet alleen gepositioneerd als een zoekmachine, maar ook als een pionier op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Andere bedrijven met MVO

De LEGO Foundation is opgericht in 1986 en heeft sindsdien gewerkt om miljoenen kinderen te vermaken en te inspireren om te spelen en te leren. Ze zijn ook een van de meest opvallende voorbeelden van uitstekend MVO. In de voetsporen van Google werkt The LEGO Group aan 100% hernieuwbare energie in 2030.

Met het nastreven van hun doelen om een ​​betere wereld voor kinderen te creëren, heeft LEGO zich ook publiekelijk gecommitteerd aan ethische arbeidspraktijken en hoge normen voor gezondheid en veiligheid in hun fabrieken. Maar misschien is de grootste stap die LEGO heeft gezet om een ​​duurzame toekomst op te bouwen de overstap van niet-duurzaam plastic naar suikerriet voor hun tijdloze speelgoed. Het bedrijf is openbaar geweest over zijn inspanningen om milieuvriendelijke alternatieven voor materiaal en verpakking te vinden.

De nieuwe legostenen zijn al uitgerold en gemaakt van 100% duurzaam gewonnen suikerriet. Ze zien eruit en voelen hetzelfde aan als de oude lego stenen en het bedrijf is van plan om de meeste producten tegen 2030 te vervangen door suikerrietplastic.

Door de kracht van verbeeldingskracht en spel is een van de belangrijkste missies van LEGO “een betere, mooiere wereld creëren die onze kinderen kunnen ontvangen. En wat is een betere manier om de stelling waar te maken dan verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu door middel van duurzame veranderingen?

Bedrijven met MVO

Ook de Walt Disney Company is een typisch MVO bedrijf. Een grote focus voor Disney is vrijwilligerswerk: een jaar lang gaven ze een miljoen gratis toegangskaarten weg aan een miljoen mensen in ruil voor een dag vrijwilligerswerk. Het bedrijf geeft ook om milieueducatie en verspreidt het bewustzijn via de Disneynature-documentaires. De winst van deze films ging naar het planten van meer dan drie miljoen bomen in het bedreigde Regenwoud van Brazilië, evenals 50.000 hectare savanne in Zuid-Afrika.

Een sleutelfactor voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is de bescherming van het milieu. Een van de hoofddoelen van het bedrijf is het verminderen van afval en emissies. Het is actief bezig met het terugdringen van manieren om afval in pretparken en resorts te verminderen.

MVO bedrijven in Nederland

MVO bedrijven in Nederland zijn veranderd over hoe ze zichzelf runnen en hoe hun klanten hen zien. Goed zaken doen is niet meer genoeg. Kwaliteitsproducten zijn niet langer het enige waar consumenten naar op zoek zijn wanneer ze beslissen waar ze hun aankopen doen.

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn de kern geworden van wat klanten zoeken in een bedrijf, dus het is tijd om die van u te laten tellen. MVO is van cruciaal belang om mensen in nood te helpen voorzien, ons milieu te beschermen en ethische keuzes te maken.

Mvo grote bedrijven

Het managen van de gehele MVO-strategie is een flinke klus. U kunt subsidieprogramma’s uitvoeren, schenkingen doen, donaties of uiteraard aan schone lucht door het planten van de unieke bomen in de buitenfilterprojecten van Viridi Air.

Het implementeren van MVO-initiatieven en -programma’s in Mvo (grote) bedrijven kan een positieve impact hebben op de gemeenschap, het welzijn van werknemers en het milieu. Laten we allemaal leren van deze topbedrijven die de weg vrijmaken voor zinvol maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een kostenbesparing zorgt.

Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen voor kostenbesparing zorgen

MVO is een zelfregulerend bedrijfsmodel dat een bedrijf helpt om maatschappelijk verantwoordelijk te zijn – aan zichzelf, zijn stakeholders en aan het publiek. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te passen, ook wel MVO genoemd, kunnen bedrijven zich bewust worden van de impact dat ze hebben op alle aspecten van de samenleving, inclusief economische, sociale en ecologische. Veel mensen denken dat het uitsluitend geld uitgeven is wat niet direct iets oplevert voor de business. Dat is echt een misvatting. Veel bedrijven vragen zich af: Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen voor kostenbesparing zorgen? We gaan dat in dit artikel uit proberen te leggen.

Voorbeelden van MVO in de praktijk over hoe duurzaam ondernemen:

 • CO2-voetafdruk verkleinen
 • Verbetering van het arbeidsbeleid
 • Meedoen aan Fairtrade initiatief
 • Liefdadigheid geven
 • Vrijwilligerswerk in de gemeenschap
 • Bedrijfsbeleid dat het milieu ten goede komt
 • Maatschappelijk en milieubewust beleggen

MVO is een groeiende prioriteit voor bedrijven van elke omvang en iets dat wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de visie en de waarde propositie van een organisatie. Ongeveer 80% van de bedrijven doet wel aan een duurzaamheids- of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel bedrijven wijden hele teams aan het ontwikkelen en uitvoeren van hun MVO-programma’s, over hoe duurzaam ondernemen, of hebben speciale afdelingen ervoor opgezet.

MVO kostenbesparing

Waarom investeren in duurzaamheid en mvo?

Om te beginnen kan investeren in duurzaamheid en mvo de omzet verhogen en de merkwaarde opbouwen. Het kan ook leiden tot sociale verandering. Zo stuurt een bar of coffeeshop die stopt met het leveren van plastic rietjes en wegwerpbestek een boodschap aan zijn klanten over hergebruik en duurzaamheid.

Bovendien brengt het negeren van MVO kosten met zich mee – een slechte reputatie hebben op het gebied van sociale en milieu-impact kan de winstgevendheid en het succes van een organisatie schaden. In het afgelopen decennium zijn bedrijven als Amazon ter verantwoording geroepen voor gebrek aan transparantie over milieu- en sociale kwesties.

Voordelen duurzaam ondernemen

Hier zijn een paar specifieke manieren waarop een MVO-programma de bedrijfsresultaten kan verbeteren, zowel op korte als op lange termijn. Voordelen van duurzaam ondernemen:

Betere bedrijfsprestaties

Organisaties met een oprechte toewijding aan MVO presteren beter dan organisaties die dat niet doen. Volgens een recente studie bleek het rendement van door MVO geleide bedrijven 19 keer hoger te zijn dan die met een slechte MVO strategie.

Een betere klantervaring

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat MVO-georiënteerde bedrijven een duidelijk betere klantenservice bieden.

Werknemersvoordelen

De bevindingen van deze studie koppelden hogere MVO inspanningen aan meer medewerkersbetrokkenheid. Het is ook gekoppeld aan het vermogen van een bedrijf om toptalent aan te trekken. De volgende generatie werknemers zoekt werkgevers die oog hebben voor mens en planeet.

Ondernemen kotenbesparing, lagere bedrijfskosten

Duurzame ontwikkeling gaat vaak hand in hand met kostenbesparing. Zo kan het gebruik van minder verpakkingen en minder energie de productiekosten verlagen.

Merkdifferentiatie en loyaliteit

Naast de zorg voor geweldige producten, prijzen en service, kiezen consumenten nu voor merken die de samenleving en het milieu helpen (of niet schaden).

Innovatie

MVO-inspanningen kunnen bedrijven naar nieuwe innovaties leiden. Zo is ook de nieuwe led-lamp ontstaan (als innovatief antwoord op milieuproblemen), die het energieverbruik verminderen.

Impact op de gemeenschap

Door MVO kan een bedrijf iets teruggeven aan de maatschappij en levens verbeteren. Voorbeelden is een schoenenmerk dat voor elk paar dat ze verkopen een paar schoenen weggeven aan een kind in nood. Of een koffiegigant die zich heeft verbonden om miljoen koffiebomen aan boeren te verstrekken via een duurzaamheidsprogramma. Daarnaast is het bedrijf van plan om tegen 2022 10.000 vluchtelingen in 75 landen aan te nemen en tegen 2025 25.000 veteranen en militaire echtgenoten.

De groeiende trend voor ethische consumptie

Consumenten kijken bij aankopen steeds vaker naar factoren die verder gaan dan prijs, assortiment en kwaliteit. In plaats van alleen aan het product te denken: “Ik wil een paar sneakers, waar kan ik de beste kwaliteit sneakers vinden?” – besluitvorming gaat nu meer over bredere waarden. “Wie maakt die sneakers en waar gaan ze allemaal over?”

Het gedrag en de ethiek van het bedrijf hebben een aanzienlijke invloed op de aankoopbeslissingen van klanten en nog belangrijker, op aan wie loyaal blijven. Er is ook een groeiend geloof dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben voor sociale verandering – een fenomeen dat bekend staat als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De lat voor bedrijven wordt steeds hoger gelegd naarmate consumenten meer beslissingen nemen op basis van MVO. Bedrijven op hun beurt voeren hun inspanningen op om aan de verwachtingen te voldoen, waardoor een positieve cyclus van verbetering ontstaat. Het investeren in schone lucht is hier een goed voorbeeld van. Waar bedrijven in het verleden vooral met CO2 reductie bezig waren willen ze nu meer doen dan dat. Ook investeren in schone lucht/minder luchtvervuiling wordt nu een belangrijk thema. Minder fijnstof bijvoorbeeld. Viridi Air kan met haar buitenfilterprojecten bedrijven hier uitstekend mee hepen.

duurzaamheid en mvo

“greenwashing”

Om tot de bedrijven te behoren die consumenten vertrouwen, is transparantie van groot belang.

Als bedrijf wil je niet onbetrouwbaar zijn omdat de maatschappij dan de sticker: greenwashing over je zal plakken. Dat creëert blijvende afgunst. Het is belangrijk bewezen ethiek en duurzaamheid uit te stralen zodat men zich aan je gaat committeren.

Juist de millenials verwachten dat  bedrijven zich publiekelijk inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het merendeel is bereid over te stappen van merk als het bedrijf geen MVO blijkt te hebben of aan greenwashing doet.

MVO kostenbesparing, medewerkersbetrokkenheid en aantrekken van talent

Zoals bij consumenten, zo ook bij werknemers. Mensen willen werken voor bedrijven waarin ze geloven en waarvan de waarden overeenkomen met die van henzelf.

Wanneer werkzoekenden een werkplek kiezen, wordt er meer nadruk gelegd op de transparantie van een bedrijf en of ze het gevoel hebben dat ze een gemeenschappelijk doel hebben. Bedrijven die zich inzetten voor MVO en dit opnemen in hun brand, zullen waarschijnlijk potentiële kandidaten aanspreken. Er is ook een aantrekkingskracht voor kandidaten die impact willen maken – iets wat ze zich door MVO-activiteiten in staat voelen te doen.

Naast het helpen aantrekken van toptalent, kan een MVO-programma een positief effect hebben op het gedrag van medewerkers binnen de organisatie maar ook op toenemende mate van ondernemen (kostenbesparing).

Onderzoek wijst uit dat wanneer organisaties MVO-praktijken implementeren, werknemers meer geneigd zijn om deel te nemen aan die programma’s of om helpend of coöperatief gedrag te vertonen, zoals hun best doen om collega’s te helpen. Een goed MVO beleid leidt tot een hogere werknemersbetrokkenheid en creatieve betrokkenheid. Ook leidt MVO tot kostenbesparing.

MVO lijkt ook het gevoel van identificatie van werknemers met het bedrijf te versterken – iets dat meestal verband houdt met betrokkenheid en intentie om te blijven. Ten slotte zullen werknemers die positiever zijn over de MVO-inspanningen van hun organisatie minder snel willen vertrekken en zich meer betrokken voelen bij hun werkgever.

Door de dagelijkse zichtbaarheid van MVO-activiteiten kan een medewerker zich meer bewust worden van het doel achter zijn functie, waarom ze ervoor hebben gekozen om bij dat bedrijf te werken en waarom ze doen wat ze doen.

duurzaam ondernemen kostenbesparing

Afstemming en authenticiteit voor MVO kostenbesparing

Wat uw bedrijf ook is, het is waarschijnlijk uw algemene doel om een ​​positieve impact op de samenleving te hebben en tegelijkertijd uw bedrijfsimago en merk, bedrijfsprestaties en werknemersbetrokkenheid te verbeteren.

Wat u ook kiest, de gouden regel is dat het moet worden afgestemd op uw waarden en doel als bedrijf. Een uitdagend MVO-programma is er een dat nauw verbonden is met de cultuur van een bedrijf en ook naar de letter van zijn beleid en richtlijnen. Succesvol MVO is voelbaar in de producten en diensten, klantervaring, liefdadigheidsactiviteiten, het gedrag van personeel en het soort mensen dat u in dienst neemt.

Zònder ingebed te zijn in de waarden en cultuur van uw organisatie, loopt het ​​MVO-programma het risico onoprecht over te komen of los te staan ​​van een bredere identiteit.

Een andere reden om MVO op deze manier af te stemmen, is om het effectiever te maken en impact te hebben op de manier waarop u zaken doet. MVO moet inherent zijn aan de naar buiten gerichte missie en visie van de organisatie en moet zichtbaar zijn in marketing, zowel voor consumenten als voor potentiële medewerkers.

Belangrijkste stappen bij het ontwikkelen van een MVO-programma

Verduidelijk je waarden en missie

Voordat u MVO-initiatieven implementeert, is het belangrijk om het ‘waarom’ achter de acties te verduidelijken. Wat waardeert de organisatie het meest? Wat zijn haar MVO-doelen en wat verwacht ze te bereiken? Als u dit doet, zorgt u ervoor dat de programma’s en activiteiten die u ondersteunt, zijn afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen.

Een voorbeeld van een medisch bedrijf met diep geïntegreerde MVO wiens inzet voor de gemeenschap alsvolgt wordt beschreven:

“We zijn verantwoordelijk voor de maatschappij waarin we leven en werken en ook voor de rest van de wereld. We moeten mensen helpen gezonder te worden door op meer plaatsen in de wereld betere toegang en zorg te ondersteunen. We moeten goede burgers zijn – goede werken en liefdadigheidsinstellingen steunen, betere gezondheid en onderwijs, en een eerlijk deel van de belastingen dragen. We moeten het eigendom waarvan we het voorrecht hebben dat we het gebruiken, in goede staat houden en daarbij het milieu en de natuurlijke hulpbronnen beschermen.”

Identificeer je sterke punten en bouw eromheen

Bepaal wat de hoofdcompetenties en sterke punten van de organisatie zijn, zodat u kunt nadenken over hoe u deze kunt inzetten voor de waarden en missie. Wat doet het bedrijf beter dan de meeste anderen? Waar zijn we gepassioneerd over? Welke toegevoegde bijdrage wil je maken? Zodra u de sterke punten van de organisatie hebt geïdentificeerd, kunt u potentiële projecten identificeren die hierop aansluiten.

Het verzamelen van feedback van medewerkers in dit stadium kan een waardevolle stap zijn, omdat het u zal helpen te overtuigen en te bevestigen en misschien nieuwe sterke punten of richtingen voor uw MVO-programma te identificeren.

Veilige ondersteuning van leidinggevenden

Zoals bij elk groot programma, is het belangrijk om het senior leiderschap van het MVO-project te verzekeren van extra inspanningen te verrichten. Zij zullen belangrijke voorvechters zijn en u helpen het project vooruit te helpen, zowel door praktische ondersteuning als door het voorbeeld te geven aan de ideeën en waarden.

Vind potentiële projecten die aansluiten bij uw missie

In dit stadium bent u klaar om na te denken over het ondernemen van actie buiten uw bedrijf en om samen te werken met maatschappij, liefdadigheidsinstellingen of andere belanghebbenden. Zorg er bij het selecteren van initiatieven om erbij betrokken te raken, voordat ze aansluiten bij het doel, de vaardigheden en de waarden die je hebt gedefinieerd.

Tip: begin klein. Overweeg om te beginnen met een proefproject, omdat je misschien minder middelen hebt en een grotere leercurve. Je kunt je programma dan in de loop van de tijd uitbreiden. Er is geen limiet aan hoe ambitieus je hiermee kunt zijn – sommige bedrijven komen op het punt om hele teams of afdelingen aan te stellen om hun momentum met MVO vast te houden.

Weet hoe u succes gaat meten

Definieer de KPI’s die u gaat gebruiken om de voortgang te meten met uw doelen. Vergeet niet te beginnen met een interne benchmarkmeting, zodat u over zes maanden of een jaar kunt zien hoe ver u bent gekomen.

Onthoud dat het een winst op de lange termijn is en dat u niet per se onmiddellijk resultaten zult zien. De doelen die u stelt, zijn meestal ook voor de lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van de uitstoot met een bepaald percentage in 5 jaar, of het overstappen op 100% hernieuwbare energie tegen een bepaalde datum of het verminderen van de geheel fijnstof uitstoot.

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen juist nu zo belangrijk is.

Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk

Organisaties kunnen op vele manieren blijk geven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), onder meer in de vorm van donaties aan goede doelen, vrijwilligerswerk door werknemers, milieubewuste productieprocessen, ethische arbeidspraktijken maar ook aan de schone lucht. De combinatie van MVO en schone lucht is de core business van Viridi Air. Je kunt Partner worden en zo een bijdrage leveren aan schone lucht voor de maatschappij.

De inspanningen van maatschappelijk verantwoord ondernemen van een organisatie zijn een positief signaal aan de maatschappij om te helpen en dat zij naar erkenning handelt. Door dit handelen helpen bedrijven niet alleen de maatschappij – ze plukken er ook de vruchten van. Hier volgen drie thema’s waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is. Overweeg ze als bedrijf als je denkt over hoe uw organisatie een actieve speler in de maatschappij kan zijn, buiten het traditionele bedrijfsmodel om.

Drie redenen waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is

Betrokken medewerkers

De manier waarop een organisatie met de maatschappij omgaat, geeft haar medewerkers een goed beeld van hoe zij hen ziet en respecteert. Medewerkers die zich gerespecteerd voelen door hun werkgever voelen zich meer op hun gemak om hun meest authentieke ‘ik’ te laten zien. Dit blijkt uit studies en leidt tot een betere betrokkenheid. Bovendien blijkt uit onderzoek dat organisaties die hun medewerkers aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen (tijdens betaalde werkuren) gemotiveerde werknemers zijn die het gevoel hebben dat hun bedrijf hun ontwikkeling respecteert. Deze werknemers voelen zich ook energiek door de kans om creatief te zijn met hun skillset voor een goed doel.

Loyale klanten

Consumenten denken bewust na over de producten en diensten die ze kopen. Uit onderzoek dat 66% van de respondenten meer betalen voor producten en diensten van maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Als we kijken naar de groep deelnemers die bereid is meer te betalen, zegt 56% dat “een merk dat bekend staat om zijn maatschappelijke waarde” een van de belangrijkste aankoopmotieven zijn. Een andere aankoopmotivatie, “een merk dat zich inzet voor de gemeenschap”, werd door 53% van de mensen die bereid zijn meer te betalen, genoemd. Klanten zullen loyaal zijn aan de organisatie als de waarden op één lijn liggen.

Positieve aandacht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook belangrijk voor de positie van de organisatie als een leider in de maatschappij, en een positief rolmodel voor anderen om dit voorbeeld te volgen. Bovendien, wanneer bedrijven opvallen door het goede werk dat ze doen in de maatschappij, krijgt de media belangstelling. Met een overvloed aan niet-zo-prettige verhalen die de ronde doen in de kranten, is het leuk om een positief nieuwsverhaal te delen. En niet te vergeten, er zijn tal van prijzen te winnen voor bedrijven die iets goed doen in de maatschappij.

MVO is belangrijk vanuit diverse perspectieven

MVO is belangrijk vanuit diverse perspectieven

MVO is belangrijk omdat het een morele verplichting is.

 • In eigen land – bedrijven moeten iets terugdoen voor de maatschappij die hen de kans op succes hebben gegeven.
 • Wereldwijd – financiële problemen kunnen onmiddellijk een negatief wereldwijd effect hebben. Investeren, ontwikkelen en geen schade berokkenen zal alle sectoren van het bedrijfsleven versterken.

Mvo is ook belangrijk voor het binden van klanten/cliënten. Het opbouwen van relaties en een goede verstandhouding met zowel klanten als cliënten is uiteraard belangrijk binnen elk bedrijf en het hebben van een sociaal verantwoordelijkheidsbeleid kan dit beïnvloeden. MVO is ook belangrijk als u gaat helpen om op nieuwe manieren met uw klanten in contact te komen. Aangezien de boodschap van MVO over iets ‘goeds’ gaat, kan het vaak een gemakkelijke manier zijn om een band met uw klanten of cliënten op te bouwen.

Merkperceptie

Het creëren van deze positieve relatie met klanten/cliënten en de bredere gemeenschap kan leiden tot een potentiële stijging van de verkoop en de winst.

Het kan de merkperceptie verbeteren: daarom is mvo ook belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan zowel het merk als het imago van een bedrijf versterken. Zoals gezegd, is de publieke perceptie van een bedrijf van cruciaal belang voor het vertrouwen van de klanten. Door een positief imago uit te stralen door deel te nemen aan MVO-projecten kan een bedrijf naam maken door niet alleen succesvol te zijn in wat het doet, maar ook door sociaal bewust te zijn.

Door zich actief en positief in te zetten voor de maatschappij kunnen de werknemers van een bedrijf ook in contact komen met potentiële klanten, waardoor het bedrijf indirect aan marketing doet.

Voordelen mvo

Bedrijven die hun sociale verantwoordelijkheid actief promoten, kunnen deze inspanningen via de media bekendmaken. Het bekendmaken van bedrijfsdonaties of andere mvo-initiatieven is een krachtige branding tool die kan helpen om publiciteit voor u op te bouwen, zowel in online als gedrukte media.

Mvo is belangrijk omdat het de betrokkenheid van werknemers ondersteunt. Werknemers presteren beter als ze betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Het is bewezen dat goede mvo-programma’s economisch effectiever zijn om leidinggevenden en teamleden te engageren dan zaken als trainingen en conferenties. Mensen willen ook graag werken bij een bedrijf dat MVO-ambities heeft – aangezien de grootste troef van een bedrijf mensen zijn. Mvo is ook belangrijk omdat het helpt het best mogelijk team samen te stellen, aangezien bedrijven blijk geven van impactinitiatieven, gemakkelijker talent kunnen aantrekken!

Luchtkwaliteit

Het kan de innovatie en samenwerking binnen bedrijven verbeteren, wat ook een extra reden is waarom mvo belangrijk is. Het is bewezen dat werknemers innovatiever worden en beter gaan samenwerken wanneer ze zich inzetten voor sociale doelen. Er kunnen veel vaardigheden worden ontwikkeld wanneer ze deelnemen aan een MVO-activiteit van welke aard dan ook en daarnaast kunnen werknemers potentiële klanten leren kennen, hun communicatievaardigheden ontwikkelen, hun leiderschap verbeteren en lokale inzichten opdoen die van onschatbare waarde zijn. Op hun beurt kunnen deze nieuwe vaardigheden zich ontwikkelen binnen het personeelsbestand en het bedrijf in staat stellen om te floreren binnen zijn markt. Als de werknemers gelukkig zijn, zal hun werk van een hogere kwaliteit zijn.

MVO is een erg belangrijk concept dat op alle niveaus van het bedrijfsleven moet worden aangepakt en deel moet uitmaken van de belangrijkste strategie van een bedrijf. Overweeg ook eens om het belang van de luchtkwaliteit, zowel buiten als binnen mee te nemen in die strategie. Juist dat is iets waar een bedrijf uniek mee kan worden.

Waarom MVO?

Waarom mvo

Er vindt een stille – en soms niet-zo-stille – revolutie plaats in de bedrijfswereld. Deze draait om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en een concept dat wereldwijd steeds vaker in directiekamers wordt besproken. waarom MVO?

Sinds de opkomst van het kapitalisme is winst maken het belangrijkste, zo niet het enige, doel van zakendoen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is het vergroten van de winst. Deze opvatting – dat bedrijven zich boven alles moeten richten op het vergroten van de aandeelhouderswaarde – is decennia lang min of meer onomstreden geweest. Waarom mvo populairder werd is ontstaan rond de eeuwwisseling. Er ontstonden nieuwe ideeën: de economie is een resultaat van het milieu. Op het moment dat ook de grote investeringsmaatschappijen hierin gingen werd het mvo breder toegepast.

Wat is MVO ondernemen?

Wat is mvo ondernemen

MVO ondernemen is volgens experts een managementconcept en bedrijfsbenadering waarbij bedrijven sociale, milieu- en economische overwegingen integreren in hun waarden, cultuur en besluitvormingsproces. Kortom, MVO ondernemen is wanneer een bedrijf kijkt naar de wereld om hen heen en actief werkt om deze te verbeteren. Het concept van mvo ondernemen helpt niet alleen anderen in de wereld, maar het kan ook uw bedrijf helpen.

Voordelen MVO

MVO voordelen

Met dat in het achterhoofd is het belangrijk de ware essentie te begrijpen om de mvo voordelen ervan te onderkennen:

Activiteiten

Activiteiten op het gebied van mvo kunnen leiden tot een concreet en zelfs snel rendement op investeringen. Er zijn specifieke activiteiten of projecten – bijvoorbeeld inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen door energie-efficiëntie te verminderen – waarmee een aanzienlijk percentage van de energiekosten kan worden bespaard. Dergelijke rendementen zijn overal te vinden, van waterbesparing tot het gebruik van andere grondstoffen. Mens gerelateerde initiatieven kunnen leiden tot echte, meetbare voordelen.

Systemen

Meer in het algemeen leiden managementsystemen voor de hele organisatie die mvo omarmen vaak tot betere besluitvorming en uiteindelijk tot een economisch efficiëntere organisatie. Dergelijke systemen omvatten een grotere transparantie (bijvoorbeeld door mvo- en klimaatrapportage); een beter bestuur (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de raad van bestuur een voldoende verfijnde kijk op risico’s en kansen heeft en dat de stimulansen in de hele organisatie elkaar versterken. Net als bij andere bedrijfssystemen, zoals marketing of HR, kunnen de directe resultaten van betere systemen immaterieel zijn, aangezien het meer gaat om het creëren van een nieuw platform voor het doen van investeringen dan om het rendement zelf.

Visie

Ten slotte is er het brede potentieel van het op één lijn brengen van maatschappij en bedrijf. Dergelijke visies bieden enkele van de kleurrijkste discussies over MVO, hoewel ze meer inspirerend dan concreet zijn om de impact op de ene of de andere manier te beoordelen. Eén ding staat echter vast: MVO maakt deel uit van een lange termijn strategie waarbij bedrijven die effectief omgaan met een grotere verantwoordingsplicht en complexiteit, waarschijnlijk succesvol zullen zijn.

Het feit dat de MVO voordelen zo verschillend zijn, is een van de redenen waarom het nu sterker is dan vóór de recessie en waarom bedrijven van plan zijn hun MVO-budgetten volgend jaar te verhogen. Naarmate deze trend over de voordelen van MVO zich verder ontwikkelt zullen er in de toekomst nog veel nieuwe bedrijfsstrategieën ontstaan.

Positieve PR

Voordelen van MVO voor bedrijven zijn zeer interessant. Bedrijven die positieve PR creëren wanneer ze aan MVO doen, zorgen voor een positief resultaat, of het nu gaat om het vergroten van de recyclinginspanningen binnen het bedrijf, het doneren aan een goed doel of het helpen van hun personeel bij het vinden van een gunstige balans tussen werk en privéleven. Door de situatie in de hand te houden kunnen bedrijven MVO gebruiken als platform om het goede dat ze doen te promoten, maar ze kunnen ook helpen schandalen te voorkomen. Als een bedrijf zijn milieu-impact controleert, kan het er zeker van zijn dat het sociaal goed bezig is, maar nog belangrijker is dat het geen onnodige of extreem schadelijke impact veroorzaakt.

Voordelen van MVO voor bedrijven
Gelijksoortigheid in bedrijfskeuze

Andere voordelen van MVO voor bedrijven is dat consumenten weten met wie ze te maken hebben. Consumenten kunnen een bedrijf beoordelen op de manier waarop het MVO implementeert. Een klant die bijvoorbeeld zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, zal eerder geneigd zijn om goederen of diensten van een gelijkgestemd bedrijf te kopen, ook al zijn de kosten voor hem soms hoger. Door bekend te maken wat het merk op bedrijfsniveau doet om haar verantwoordelijkheid te nemen, krijgen klanten inzicht in het bedrijf en drijfveren.

Onderscheiden van de concurrent

Bedrijven kunnen zich van de concurrenten onderscheiden wat ook een voordeel is van MVO voor bedrijven. Stel dat er twee vergelijkbare bedrijven zijn die hetzelfde soort product verkopen, maar dat één bedrijf openlijk maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dit kan al voldoende zijn voor consumenten om zich achter het maatschappelijk verantwoorde merk te scharen. Zelfs consumenten die niet gepassioneerd zijn over de doelen die het merk steunt, kunnen het verkiezen boven een concurrent, gewoon omdat ze de inspanningen en het werk dat gedaan wordt waarderen.

Toekomstgericht

Door MVO in de praktijk te brengen en doelen te stellen, helpt het bedrijven een langetermijnplan te maken. U wilt dat uw bedrijf blijft voortbouwen op zijn succes, dus elk kwartaal of jaar wilt u het niveau van succes of de implementatie van MVO-praktijken handhaven of verbeteren. Dit laat personeel en klanten zien wat de plannen op lange termijn zijn en zo kan iedereen zien hoe ze passen in de toekomst van het bedrijf en wat ze kunnen verwachten.

Binding en loyaliteit

Door MVO te beoefenen kan iedereen, van partners tot verkopers en klanten, een relatie opbouwen die verder gaat dan alleen het zakendoen. U kunt anderen inspireren om mee te helpen en uw doelen te evenaren, wat leidt tot nog meer goeds. MVO kan ook leiden tot een gevoel van loyaliteit bij uw klanten, wat leidt tot terugkerende zaken, aanbevelingen en een grotere naamsbekendheid.

MVO-doelstelling

MVO kan zo veel doen voor zovelen. De belangrijkste doelstelling voor bedrijven zou een oprecht verlangen moeten zijn om mensen of goede doelen te helpen wat ze nodig hebben. Of de MVO-doelstelling nu het aanmoedigen van vrijwilligerswerk, het aanbieden van goederen of diensten of financiële steun is, dit werk kan leiden tot andere voordelen die uw merk en uw klanten zullen helpen. Uiteraard zijn wij van Viridi Air zelf met schone buitenlucht bezig en stimuleren we de bewustwording voor schone binnenlucht. Ooit gedacht om bij te dragen aan schone lucht in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het kan met het Viridi Air Partnership.

Hoe een goede emissie technologie bijdraagt aan minder uitstoot

emmissie technologie

Het bereiken van Net Zero (Netto nul CO2-uitstoot in elke sector) vereist meer dan alleen het verminderen van de uitstoot. We moeten rekening houden met processen die buitengewoon moeilijk koolstofvrij te maken zijn (zoals het maken van staal of cement). We moeten broeikasgassen daadwerkelijk uit de atmosfeer gaan verwijderen, waardoor we op ‘netto’ nul uitkomen. ‘Negatieve emissie’-technologieën (NET’s) stellen ons in staat om dat te doen. Ze verwijderen broeikasgassen – meestal koolstofdioxide – uit de atmosfeer en zijn nodig om de vervuilendste effecten van klimaatverandering te voorkomen.

Er is enige onenigheid over het exacte niveau van negatieve emissies dat nodig zal zijn maar men is er algemeen over eens dat een emissie-technologie nodig is om de resterende emissies op te ruimen van sectoren die niet volledig koolstofvrij kunnen worden gemaakt.

Diverse berekeningen van wetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat om de opwarming in lijn te houden met het Akkoord van Parijs er tegen 2050 wereldwijd ongeveer 6 gigaton CO2 moet worden afgevangen – het equivalent van zeventien keer de huidige jaarlijkse emissies. De huidige wereldwijde capaciteit om CO2 af te vangen, en voor de lange termijn op te slaan door middel van negatieve-emissieprojecten, wordt echter geschat op ongeveer 0,7% van dit cijfer.

Hieronder is een overzicht van 4 veelbelovende emissie-technologieën die deel kunnen uitmaken van een portfolio van technologieën die nodig zijn om aan Net Zero te voldoen:

Emissie technologieën die via twee methoden koolstofdioxide rechtstreeks uit de lucht opvangen

De eerste emissie technologie is ‘vloeibaar’ en houdt in dat lucht over een chemische oplossing wordt geleid die CO2 absorbeert. De resulterende lucht bevat minder CO2 en wordt teruggevoerd naar de atmosfeer. De vloeistof kan dan permanent worden opgeslagen, bijvoorbeeld in diepe geologische lagen.

De tweede emissie technologie is ‘vaste’ directe luchtafvang, waarbij lucht door een filter wordt geleid dat zich bindt met CO2 uit de lucht. Bij verhitting geeft het filter deze afgevangen CO2 vrij, die vervolgens makkelijker kan worden afgevangen en opgeslagen.

Deze emissie technologieën hebben doorgaans een kleine ruimtelijke en ecologische voetafdruk, doordat ze niet veel water verbruiken. Het is echter energie-intensief en moet worden aangedreven door hernieuwbare energie om de uitstoot onder nul te hebben. Het is momenteel ook erg duur

houtrookfilter hout verbranden

Er zijn wel diverse ideeën om als energiebron hernieuwbare geothermische energie en restwarmte van een nabijgelegen elektriciteitscentrale te gebruiken. De directe emissie technologie is gemaakt van ‘stapelbare’ eenheden, wat betekent dat de fabriek gemakkelijk kan worden opgeschaald als de kosten dalen of als de concentraties om koolstof af te vangen toenemen. De opgevangen CO2 wordt gemengd met water en ondergronds gepompt. Hier reageert het met basaltrotsen en verandert het uiteindelijk in steen, waarbij koolstof wordt opgesloten.

Een mogelijkheid om de kosten te verlagen is om de afgevangen CO2 te verkopen voor gebruik als brandstof of in andere industriële processen, maar dit leidt niet altijd tot negatieve emissies, aangezien de verdere processen vaak leiden tot eigen emissies.

Emissie technologie die de natuurlijke verwering versnelt

Het doel is om meer CO2 op te nemen. Gesteenten breken af ​​wanneer ze worden blootgesteld aan wind, regen en andere natuurlijke processen, en ze laten geladen deeltjes vrij die reageren met en binden aan CO2 in regenwater en de lucht. In theorie kunnen we dit versnellen en zo dit bindingsproces versnellen en vergroten. Om die reden wordt het ook wel ‘minerale carbonatatie’ genoemd.

Een benadering van verbeterde verwering is daarom om gemalen silicaatmineralen op de bodem te verspreiden. Dit vergroot het oppervlak van het gesteente dat aan de atmosfeer wordt blootgesteld, waardoor de verwering en de binding van CO2 door de rotsen zelf toeneemt.

emmissie technologie co2

Geschat wordt dat natuurlijke steenverwering momenteel ongeveer 0,3% van de wereldwijde emissies per jaar absorbeert, hoewel het bewijs beperkt is. Het risico bestaat dat de CO2 die in de bodem wordt gezogen, in de toekomst gemakkelijk weer kan worden vrijgegeven als natuurwensen veranderen.

Er is ook onduidelijkheid in de huidige methoden om te meten en te verifiëren hoeveel koolstof door het proces wordt geabsorbeerd. Net als bij andere geo-engineeringoplossingen voor klimaatverandering, zijn er onbekende milieurisico’s voor de wijdverbreide toepassing van verwering, zoals effecten op de bodemkwaliteit.

Deze problemen veranderen niets aan het feit dat versnelde verwering in theorie een aanzienlijk potentieel vertoont als emissie technologie maar het moet op grotere schaal worden uitgeprobeerd.

De andere vraag is, nogmaals, de kosten. Hoewel verwering relatief goedkoop is, is er momenteel geen duidelijke inkomstenstroom om ervoor te betalen.

Biochar is houtskool die wordt geproduceerd door de ontbinding van biomassa (organische materialen zoals hout, menselijk afval of bijproducten van voedselproductie)

Bij hoge temperaturen in afwezigheid van zuurstof – een proces dat bekend staat als ‘pyrolyse’. Pyrolyse produceert ook nuttige gassen die kunnen worden gebruikt voor energie.

Het proces produceert wat koolstofemissies door verbranding maar de biochar die het produceert ‘vergrendelt’ koolstof in een stabiele vorm. Het as van biochar wordt vervolgens gemengd met de bodem waar het voor lange perioden wordt opgeslagen. Hierdoor wordt de koolstofconcentratie in de atmosfeer effectief verminderd door het naar de bodem over te brengen. Het belangrijkste concurrentievoordeel van Biochar ten opzichte van andere emissie technologieën is dat het kan worden geïntegreerd met bestaande landbouwpraktijken, waardoor het gemakkelijk schaalbaar wordt.

Bio-energie met koolstof, afvang en opslag beschrijft een groep technologieën die energie produceren uit plantaardige materialen (‘biomassa’) en de daarbij vrijkomende CO2 opvangen en opslaan

‘Biomassa’ beschrijft elk organisch materiaal maar bepaalde soorten worden normaal gesproken gebruikt als grondstof voor energieproductie, zoals hout en agrarische bijproducten, stortplaatsafval en brandstoffen die zijn afgeleid van planten zoals bio-ethanol.

Het wordt fundamenteel beschouwd als een emissie technologie omdat biomassa (planten) tijdens de groei CO2 opnemen. Ongeveer 50% van het hout van een boom bestaat bijvoorbeeld uit koolstof die uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd.

emmissie technologie uitstootreductie

Een grondstof wordt ofwel verbrand om elektriciteit te produceren, of omgezet in een biobrandstof met behulp van een vergisting- of fermentatieproces om een ​​gasvormige of vloeibare brandstof te produceren (zie ‘pyrolyse’ in de biochar-sectie hierboven). De CO2 die door beide processen wordt geproduceerd, kan worden opgevangen voordat het in de atmosfeer wordt vrijgegeven met behulp van vergelijkbare methoden als directe luchtafvangtechnologieën (‘vloeibare’ of ‘vaste’ koolstofafvangmethoden). De opgevangen CO2 wordt vervolgens opgeslagen in een geologische laag, zoals voormalige gasvelden onder de Noordzee. Er moeten regels komen om ervoor te zorgen dat biomassa de hulpbronnen, met name bossen, niet uitput.

De onzekere toekomst van negatieve emissie technologie

Negatieve emissie technologie, of grootschalig afvangen van kooldioxide, worden steeds meer gezien als de sleutel tot het vertragen of stoppen van de klimaatverandering. Onderzoekers waarschuwen nu dat ze vol onzekerheden zitten en stellen vragen over landgebruik, rechtvaardigheid en macht.

Negatieve emissie technologie omvat verschillende technologieën die koolstofdioxide rechtstreeks uit de atmosfeer kunnen verwijderen om de opwarming van de aarde te verminderen. Enkele voorbeelden van negatieve emissie technologie zijn onder meer het planten van bomen, bio-energie met koolstofafvang en -opslag en directe luchtafvang. Maar er zijn ook andere technieken, zoals oceaanbemesting om de koolstofopname door fytoplankton te verhogen, en verbeterde verwering, waarbij de natuurlijke processen worden versneld waardoor rotsen koolstofdioxide absorberen.

Negatieve emissietechnologieën: kort samengevat

Bomen planten

Een van de meest populaire benaderingen van negatieve emissies. Het planten van bomen kan zowel bebossing omvatten, waarbij bomen worden geplant op plaatsen waar er voorheen geen waren, als herbebossing, wat inhoudt dat eerder ontboste of aangetaste gebieden worden hersteld. Bomen nemen koolstofdioxide op en slaan het op terwijl ze groeien door middel van fotosynthese.

Bio-energie met afvang en opslag van koolstof

Het is een voorgestelde technologie om bio-energie uit biomassa te halen en de koolstof die daarbij vrijkomt af te vangen en op te slaan. Net als bij het planten van bomen wordt koolstofdioxide door fotosynthese uit de atmosfeer verwijderd. De resulterende biomassa wordt vervolgens gebruikt voor energieproductie, bijvoorbeeld door deze te verbranden in een biomassacentrale om elektriciteit op te wekken. De resulterende CO2-uitstoot wordt opgevangen en vervolgens ondergronds opgeslagen.

Directe luchtafvang

Hier wordt de koolstofdioxide rechtstreeks uit de lucht opgevangen in speciaal gebouwde faciliteiten. Omgevingslucht wordt door een filter getrokken dat is bedekt met een chemische stof die de koolstofdioxide absorbeert. Het resultaat is een gezuiverd kooldioxidegas dat in principe ondergronds kan worden begraven. In de praktijk wordt de CO2 in de weinige projecten die momenteel bestaan, gebruikt om meer olie te winnen of voor gebruik in een reeks producten.

Onzekerheden met technologieën voor negatieve koolstofemissie

Deze emissie technologieën gaan gepaard met onzekerheden en problemen op het gebied van rechtvaardigheid, macht en ecosystemen en biodiversiteit. Er zijn ook vragen met betrekking tot de economische levensvatbaarheid en haalbaarheid van de uitvoering van deze grootschalige projecten.

uitstoot reduceren met een emmissie technologie

Ten eerste, zullen deze benaderingen op een rechtvaardige manier worden uitgevoerd? Zo zijn boomplantprojecten vaak in verband gebracht met negatieve gevolgen voor lokale gemeenschappen, wat vragen oproept over mondiale milieurechtvaardigheid. Terwijl boomplantprojecten vaak gepaard gaan met een reeks beloofde nevenvoordelen, zijn de resultaten voor projectdeelnemers vaak teleurstellend. Ze kunnen ook niet de duurzaamheid op lange termijn garanderen die nodig is om negatieve emissies te laten werken zoals beloofd.

Een ander punt van zorg is de enorme hoeveelheid land die nodig zou zijn om emissie technologie op het land te implementeren. Het implementeren van deze technologieën op de schaal die sommige modellen projecteren, zou noodzakelijkerwijs leiden tot conflicten met de bescherming van de biodiversiteit en de voedselzekerheid.

Grootschalige koolstofverwijdering brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor voedselzekerheid, armoedebestrijding en bescherming van de biodiversiteit. We zien dezelfde zorgen over rechtvaardigheid die al lang bestaan ​​voor boomplantages, alleen op een veel grotere, wereldwijde schaal.

Hoe een houtrookfilter bijdraagt aan minder uitstoot

houtrookfilter

Er is iets met vuur en de warmte van houtkachels die elke kamer gezellig en veilig kunnen maken. Ook als je cv-ketel het begeeft en je geen andere vorm van verwarming hebt, kan een houtkachel je er doorheen helpen. Het natuurlijke element van een houtkachel heeft niet alleen een esthetische aantrekkingskracht, het is ook een uitstekend alternatief voor hernieuwbare energie voor fossiele brandstoffen. Dus als u overweegt om een ​​houtkachel in uw huis te installeren, lees dan verder om de voor- en nadelen van de houtkachel te leren kennen. Tevens geven we tips om u te helpen bij het kiezen van de perfecte houtkachel. O.a. over het wel of niet installeren van een houtrookfilter.

Wat is een houtkachel?

Houtkachels of pellet kachels zijn namen voor hetzelfde. In wezen is een houtkachel een metalen doos met een buis die uit de bovenkant komt en een houtrookfilter. Hout in een aantal verschillende formaten wordt in de houtkachel geplaatst en verbrand om warmte te genereren.

Aan de voorkant van de houtkachel bevindt zich een reeks primaire ventilatie- / regelgaten die kunnen worden geopend en gesloten om meer of minder zuurstof aan het vuur te geven. Dit geeft de gebruiker controle over de temperatuur. Op sommige modellen vind je twee ventilatieopeningen, maar op meeste is er maar één.

Een ander kenmerk is ook vaak aanwezig: in sommige open haarden met houtkachels is de mogelijkheid om het glazen raam schoon te houden, zodat u van uw vuur kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over teer en afzettingen die het uitzicht verstoren. Een andere optie is het installeren van een houtrookfilter in het kanaal. Iets dat in steeds meer landen verplicht wordt.

Het houtrookfilter

Tijdens het verbranden van hout ontstaan schadelijke gassen en fijne deeltjes (fijnstof) die in de buitenlucht terecht kunnen komen. Om dit voorkomen wordt een houtrookfilter geïnstalleerd. Een houtrookfilter filters de rook van schadelijke stoffen.

houtrookfilter en fijnstof

Multi brandstof kachel

Een multi brandstof kachel biedt flexibiliteit omdat hij ook een rooster heeft, zodat u zowel kolen als hout kunt verbranden. Maar aangezien steenkool voor de verwarming van woningen nu vrijwel verboden is, heeft het niet veel zin om een ​​brander voor meerdere brandstoffen aan te schaffen.

Welke brandstof kan ik in een houtbrander gebruiken?

Zoals de naam al doet vermoeden, werken hout- / pelletkachels op hout in de vorm van houtblokken of pellets. Maar het is niet langer zo eenvoudig als het kappen van wat hout op uw land of het verzamelen van dood hout uit uw plaatselijke bossen.

Sinds 1 mei 2021 is een wetgeving van kracht, waardoor de verkoop van nat hout en huiskolen nu verboden is. Dit om te voorkomen dat er schadelijke gassen in de atmosfeer vrijkomen die slecht zijn voor zowel het milieu als de gezondheid. Hoewel dit deels is te voorkomen door het installeren van een houtrookfilter. Toch is het beter om droog hout te hanteren. Dit zorgt ook voor minder belasting en vervuiling in het houtrookfiter. Tevens hoeft de houtrookfilter dan minder te vervangen worden.

houtkachel met houtrookfilter

Houtopslag

Als je eenmaal hebt vastgesteld voor welke brandstof je gaat, is het een goed idee om voldoende opslagruimte te hebben.

Het hout moet in de eerste plaats droog worden gehouden, dus ergens afgedekt. Idealiter wordt hout van de grond getild, waardoor het hout kan ademen en rotting wordt voorkomen. In de wind leggen zal ook helpen om ze uit te drogen.

Houd er rekening mee dat als uw houtkachel uw centrale verwarmingssysteem is, u met name in de koudere maanden vrij snel door houtblokken heen gaat. Geschat wordt dat de gemiddelde houtkachel tussen de 100-200m3 hout per jaar nodig heeft dus hoe meer ruimte u heeft, hoe beter!

Er zijn tal van bedrijven op internet die ovengedroogde houtblokken periodiek thuis bezorgen, wat het gemakkelijker maakt.

Dit zorgt er niet alleen voor dat u een constante aanvoer van hout heeft en dat u niets tekort komt, u bespaart ook geld door in bulk te kopen.

Zijn houtkachels milieuvriendelijk?

Volgens onderzoek is de CO2-uitstoot van een houtkachel 14 keer lager dan die van een gasboiler. Dus als we de CO2 van houtkachels vergelijken met traditionele verwarmingsmethoden met fossiele brandstoffen, dan is hout koolstofarm. Wel moeten we nuanceren met betrekking tot fijnstof. Dat is er wel degelijk maar door het gebruik van een houtrookfilter is dat te verminderen. Ook na installeren van een houtrookfilter zal er altijd wat residu uitgescheiden worden.

Dat gezegd hebbende, ze zijn niet zo schoon als een luchtwarmtepomp, omdat je in wezen nog steeds stikstof en koolstof in de lucht pompt. Dit beïnvloedt de luchtkwaliteit zowel in huis als in de maatschappij.

In feite zijn houtkachels de grootste veroorzaker van fijnstof/luchtvervuiling, zelfs meer dan het wegverkeer. Het laten installeren van een houtrookfilter is dan ook geen overbodige luxe. Veel mensen in het binnenstedelijk gebied doen dat wel (ook voor geurhinder bij buren). Bewoners in buiten stedelijk gebied schaffen minder snel een houtrookfilter aan.

houtrookfilter in een kachel

Lees hier meer over warmteverlies onderzoeken

Tegenwoordig zijn veel moderne kleine houtkachels efficiënter dan ooit, maar de totale warmte hangt af van het vermogen (kW). Kachels variëren tussen het genereren van 3 kW tot 15 kW warmteafgifte en dit bepaalt hoeveel warmte u per houtblok krijgt. Je kunt dus goedkope houtkachels kopen die misschien groter zijn, maar niet zo efficiënt als een kleine.

Als je een kachel krijgt die te veel warmte genereert voor de grootte van de kamer, zou je de temperatuur kunnen regelen door de luchtregeling, minder brandstof te verbranden of ramen te openen, maar het is veel idealer om het juiste formaat kachel aan te schaffen dan gewoon te kiezen voor de goedkope houtkachel en mogelijk meer teer en rook creëren dan nodig is. Dat is uiteraard niet goed voor de luchtkwaliteit/uitstoot naar buiten en vereist een goed werkende houtrookfilter.

Houtkachel zonder schoorsteen?

Om een ​​houtkachel veilig in een woning te installeren, moet er luchttoevoer zijn die de vlammen van zuurstof voorziet. Zo kan het vuur voldoende heet worden om warmte te genereren voor het hele huis.

Een rookkanaal is waar een grote metalen buis of pijp aan de bovenkant van de kachel wordt bevestigd en rook en dampen naar buiten leidt (eventueel via een houtrookfilter). Het kan rechtstreeks van de kachel door het plafond en uit het gebouw naar het dak lopen.

Als alternatief komt een dubbelwandige schoorsteenpijp uit een muur en loopt langs de buitenmuren van het pand naar het dak. Beide opties maken houtkachels veelzijdig genoeg om in bijna elke woning te passen.

De flexibiliteit van schoorsteenkanalen voor houtkachels betekent dat het heel goed mogelijk is om een ​​houtkachel te installeren, geen schoorsteen nodig.

Het andere doel dat een rookkanaal dient is als afvoer voor overtollige warmte. Het hele rookkanaal wordt ook heet, wat op zijn beurt warmte genereert in elke kamer of ruimte waar het doorheen gaat, vergelijkbaar met een radiator.

Een professionele installateur kan u de beste locatie voor uw rookkanaal en de binnenbekleding van het houtkachelkanaal adviseren, rekening houdend met de vereisten van uw huis.

De regelgeving kan van invloed zijn op welke kachel u kunt hebben. Factoren waarmee rekening wordt gehouden, zijn onder meer:

 • De grootte van de houtkachel in verhouding tot de kachel
 • Hoe ver de kachel is verwijderd van brandbare of brandbare oppervlakken?
 • Hoe de installatie van de houtkachel gassen naar buiten leidt
 • De grootte van het pand

Kosten van een houtkachel

Een goedkope houtkachel kost slechts € 400 of voor de duurste modellen kan u maar liefst € 4.000 betalen. Zoals met de meeste dingen, is het altijd een goed idee om beoordelingen van houtkachels te bekijken en op de hoogte te zijn van de reputatie van de fabrikant voordat u koopt.

Over het algemeen krijg je waar je voor betaalt en is de efficiëntie van de kachel een belangrijk onderdeel van de prijs. Goedkope houtkachels zijn meestal minder efficiënt, wat betekent dat u meer betaalt voor uw houtkachel omdat het veel sneller brandt of niet zoveel warmte afgeeft. Ook de hoeveelheid extra opties speelt een rol. Zoals een houtrookfilter. Ook dat maakt het ietswat duurder.

Installatiekosten houtkachel

De installatieprijs is afhankelijk van de complexiteit van de klus – Als u al een schoorsteen heeft, zullen de installatiekosten van uw houtkachel aanzienlijk dalen. Als u ondertussen een op maat gemaakt rookkanaal nodig heeft dat om verschillende hoeken en door verschillende niveaus van uw huis wordt geïnstalleerd, stijgen de installatiekosten van uw houtkachel. Over het algemeen kan een houtkachelinstallatie tussen de €3000-€5000.

Andere factoren die van invloed zijn op de prijzen van houtkachels zijn:

 • Algemene afmetingen en vorm – slanke modellen of modellen met grotere ramen kosten doorgaans meer
 • Staat op scharnieren en is verplaatsbaar
 • Is dubbelzijdig, zodat je de vlammen vanuit twee verschillende kamers kunt zien
 • Kan in een muur worden geplaatst (vergelijkbaar met een televisie)
 • Is een designerfunctie
 • Na installatie zijn uw resterende kosten de log branders. Groot inkopen is zeker de beste keuze, mits je voldoende opslagruimte hebt.

Als u zelf houtblokken kunt drogen, kan dat geld besparen, maar u moet wel goed georganiseerd zijn, aangezien hout er 2 jaar over kan doen om volledig uitgedroogd te zijn om in een houtkachel te worden gebruikt.

Hoe een uitstootfilter bijdraagt aan schonere uitstoot

Uitstootfilter

De auto-industrie wordt geconfronteerd met steeds strengere milieunormen. De katalysator werd al in 1993 in benzineauto’s geïntroduceerd en vier jaar later in dieselauto’s. Het uitstootfilter werd voor het eerst geïntroduceerd in dieselauto’s voordat het werd geïntroduceerd in het uitlaatsysteem van benzineauto’s. Maar weet u ook waar dit anti-uitstoot systeem uit bestaat? Hoe het werkt? Vereist het bijzonder onderhoud? In dit artikel geven we u enkele antwoorden.

Wat is een uitstootfilter en hoe maak je het schoon?

Dieselmotoren produceren veel fijnstof (roet), dit kan ademhalingsproblemen veroorzaken bij het inademen en is ook in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Om dit soort uitstoot te verminderen zijn er uitstootfilters ontwikkeld. Dat zijn apparaten die de deeltjes die worden veroorzaakt door de verbranding van diesel fysiek op te vangen en voorkomen voorts dat ze in de atmosfeer terechtkomen. Er zijn units ontwikkeld die 80-90% van de fijnstof kunnen verwijderen. Uitstootfilters zijn het meest effectief in het opvangen van vaste dieseldeeltjes, waaronder koolstof (roet) en de gerelateerde zwarte rookemissie. Sinds 2009, toen de ‘Euro 5’-norm in gebruik werd genomen, is het een vereiste dat alle nieuwe dieselvoertuigen zijn uitgerust met een uitstootfilter.

Garages en teststations zijn sinds 2014 verplicht om te controleren op een uitstootfilter bij de inspectie van het uitlaatsysteem als onderdeel van de APK-keuring (of jaarlijkse keuring voor zware voertuigen).

Regeneratie – actief en passief

De deeltjes die door het uitstootfilter worden opgevangen, zullen zich na verloop van tijd ophopen en het filter moet worden geleegd om de ophoping te verwijderen. Dit is meestal een functie die passief wordt uitgevoerd tijdens normaal gebruik van het voertuig. Wanneer het voertuig de vereiste snelheid en het motortoerental bereikt om de uitlaattemperatuur tot het vereiste punt te verwarmen, wordt het verzamelde roet verbrand en blijft een klein en onschadelijk as-residu achter. De as kan niet worden verwijderd zonder dat het filter wordt verwijderd en gereinigd met behulp van gespecialiseerde technieken, maar bij correct onderhoud zou een uitstootfilter meer dan 150.000 km goed moeten functioneren.

dieselvoertuig met uitstootfilter

Een uitstootfilter van onderaf gezien

Passieve regeneratie is, zoals besproken, alleen mogelijk wanneer de uitlaat de gewenste temperatuur bereikt. Dit gebeurt alleen als u langere tijd met de gewenste snelheid rijdt. Dit is de belangrijkste reden waarom dieselauto’s mogelijk ongeschikt zijn voor bestuurders die vaak korte ritten door de stad maken, in plaats van snelwegen te gebruiken. Het uitstootfilter heeft de uitlaat nodig om ongeveer 500 graden Celsius te bereiken om met passieve regeneratie te beginnen, en meestal kunt u passieve regeneratie van het filter starten door ongeveer 10 minuten met ongeveer 100km/uur te rijden. Als dit niet iets is dat u regelmatig doet, is de kans groot dat het roet zich ophoopt, wat problemen kan veroorzaken zoals verminderde brandstofefficiëntie en overslaan in toerental.

Veel voertuigen hebben een functie voor ‘Active Regeneration’ van het uitstootfilter. Dit is een functie die automatisch begint als het niet is verwijderd door passieve regeneratie. Tijdens actieve regeneratie laat de motor de uitlaatgassen heet worden, zelfs als ze niet op snelheid rijden, om de uitlaatgastemperatuur te verhogen en de deeltjes te verbranden. De frequentie waarmee uw voertuig het systeem actief regenereert, is afhankelijk van het model.

Dit is een goede zaak om erachter te komen voordat u een dieselauto koopt of als eigenaar van een dieselauto. Aangezien actieve regeneratie alleen kan plaatsvinden wanneer het voertuig in beweging is, is het mogelijk dat als u uw voertuig het vaakst gebruikt in stadsverkeer met stop-start, uw voertuig het roetfilter mogelijk niet actief kan regenereren. Het leidt tot meer vervuilde uitstoot en minder schone gezonde lucht.

Low Saps olie

Actieve regeneratie moet ongeveer elke 1000km plaatsvinden, hoewel dit kan afhangen van de manier waarop u uw voertuig gebruikt. Bij de meeste voertuigen duurt het tussen de 5 en 10 minuten om het proces te voltooien. Als uw reis te kort is, wordt het regeneratieproces niet voltooid en wordt het filter niet met succes gereinigd. De normale regeneratieprocessen kunnen ook worden voorkomen door het gebruik van verkeerde motoroliën.

Als uw voertuig is uitgerust met een roetfilter, wordt het ten zeerste aanbevolen om het type motorolie te gebruiken dat door de fabrikant is aanbevolen. De meeste fabrikanten specificeren een low SAPS-olie die speciaal is ontworpen om de productie van sulfaat te verminderen, wat een belangrijke bijdrage levert aan de ophoping in het filtergaas in het filter.

uitstoot filteren met een roetfilter

Het waarschuwingslampje op het dashboard

Een waarschuwingslampje dat aangeeft dat het filter is geblokkeerd, mag niet worden genegeerd, maar kan in veel gevallen worden verholpen door zo te rijden dat de passieve/actieve regeneratie van het wordt gestart. Meer dan 10 minuten rijden met snelheden van meer dan 65 km/u is vaak voldoende om de blokkade op te heffen en het regenereren te laten starten. Raadpleeg het handboek van uw voertuig voor meer specifieke richtlijnen over hoe u moet rijden om de regeneratie te starten en het waarschuwingslampje uit te schakelen. Desalniettemin is een algemene vuistregel die u moet volgen, dat u de motor ten minste 100km/uur en ten minste 2500 toeren moet laten draaien.

Waarom is het onderhoud nodig op een uitstootfilter?

Het gehele wegverkeer is een van de activiteiten die voor belangrijke luchtverontreiniging zorgt. Deze vervuiling is onder meer afkomstig van fijnstof die wordt uitgestoten door voertuigen met thermische motoren. Deze deeltjes (fijnstof of PM) zijn extreem klein, met een diameter van minder dan 2,5 µm (micron). Maar hoe kleiner het formaat, hoe schadelijker ze zijn. De PM infiltreert in de luchtwegen en veroorzaakt of verergert op de lange termijn aandoeningen van de luchtwegen.

De diesel is altijd bekritiseerd vanwege zijn overmatige afgifte van fijne deeltjes in de lucht, met name als gevolg van onvolledige verbranding van brandstof.

Hoe voorkom je dat een roetfilter verstopt raakt?

Maar weinig automobilisten kennen het echte voordeel van het roetfilter. Benzine- en dieselvoertuigen zitten niet in hetzelfde schuitje. In tegenstelling tot benzinemotoren hebben diesels een risico op verstopping. Dit is vooral het geval voor die voornamelijk in de stad worden gebruikt. De toename van korte stadsritten met lage snelheid verhindert dat de motor de optimale temperatuur bereikt om de regeneratiecycli te activeren.

Het is daarom noodzakelijk om het uitstootfilter zo veel mogelijk tijdens het rijden te reinigen. De methode is heel eenvoudig, gewoon regelmatig rijden met een bepaald motortoerental. U reinigt uw filter effectief en voorkomt dat het verstopt raakt. Als u niet veel of vooral in de stad rijdt, plan dan elke maand een korte rit op de snelweg in, u verlengt zeker de levensduur van uw uitstootfilter.

filter om uitstoot te filteren

Wanneer moet ik mijn uitstootfilter vervangen?

De levensduur van een roetfilter hangt sterk af van uw rijstijl en gewoontes. Desondanks liggen de gemiddelden tussen de 80 000 en 120 000 km, maar het bereik is nog steeds vrij groot. Linksonder het dashboard is er een waarschuwingslampje om de juiste werking van het roetfilter te controleren. Als het oplicht, moet u het niet negeren maar op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem.

Hoe de juiste uitstootfilter kiezen?

Niet alle filters zijn van degelijke kwaliteit. Sommige roetfilters houden de fijne deeltjes minder goed vast en hebben daarmee een kortere levensduur. Daarom adviseren wij u de RVS uitstootfilters. Deze roesten niet en hebben vaak een keramisch interieur. Een uitstootfilter van hoge kwaliteit heeft geen onderhoud nodig, afgezien van regelmatige regeneratiecycli.

Wanneer een uitstootfilter verwijderen en vervangen?

Vermogensverlies, een waarschuwingslampje, een afslaande motor of het overschakelen naar een verlaagde modus zijn allemaal tekenen dat een roetfilter moet worden vervangen. Uw auto gaat in de zogenaamde ‘beperkende prestatiemodus’, die is ontworpen om uw voertuig te beschermen tegen verdere schade. In dit geval kunt u beter niet te lang wachten, want rijden met een beschadigd uitstootfilter kan de motor in zijn geheel ernstig beschadigen.

Het vervangen van het uitstootfilter is een operatie die enige mechanische kennis, goed gereedschap en een geschikte werkende infrastructuur vereist.

Roet filteren van dieselauto met een uitstootfilter

Uitstootfilter verwijderen?

Als je de diverse autoforuma bezoekt, scheppen veel “experts” op dat ze het uitstootfilter van hun voertuig hebben verwijderd. Naar hun mening is het filter nutteloos en door het te verwijderen, kan het voertuig beter zijn vermogen kwijt. Technisch is dit haalbaar. Wettelijk is het verboden en we raden je aan om je niet door dit soort praktijken te laten verleiden. Tot een paar jaar geleden vermeldden sommige garages deze “vaardigheid” zelfs bij hun aangeboden diensten.

Naast het verwijderen van het filter werd de motorregeleenheid opnieuw geprogrammeerd. Dit alles conform de fabrieksnormen en met gegarandeerde doorgang bij de technische keuring. Het is als een droom. Het verwijderen van een uitstootfilter is slecht voor milieu, uw auto en tevens riskeert u een hoge boete.

Uitstootfilter -reiniging van een dieselauto

De eerste optie die beschikbaar is voor een professional is ‘Geforceerde regeneratie’. Dit is een methode om het uitstootfilter te reinigen met behulp van een door de fabrikant ontworpen onderhoud. De juiste tools zijn vereist, evenals toegang tot de voertuigbeheersystemen, dus dit is niet iets dat u zelf kunt doen. Dit houdt in dat de monteur een uitlaatgasfilter -reinigingscyclus uitvoert waarbij de auto gedurende langere tijd met een hoog toerental draait.

Men zorgt ervoor dat gedurende deze cyclus het uitstootfilter -filter tot hoge temperaturen verwarmt, waardoor het filter wordt gereinigd door de inhoud ervan te verbranden. Tijdens handeling komen veel uitlaatgassen vrij waardoor het gebruik van uitlaatgasafzuiging noodzakelijk is.

Reiniging van het uitstootfilter

Als alternatief kan een handmatig reinigingsproces worden uitgevoerd om het te reinigen. Dit maakt gebruik van ultrasone technologie en specialistische chemicaliën en zal het filter weer in bijna nieuwe staat terugbrengen.

Uitstootfilter-reinigingsadditieven, die de temperatuur kunnen verlagen (dat nodig is om roet te laten afbranden) kunnen in sommige situaties helpen om regeneratie op te wekken. Ze zijn echter nooit 100% werkend, vooral niet als het filter is geblokkeerd met as in plaats van met roet. We raden u aan eerst een professionele inspectie aan te vragen.

Heeft mijn benzineauto een uitstootfilter?

Uitstootfilters voor dieselvoertuigen bestaan ​​al heel lang maar na recent onderzoek beginnen sommige autofabrikanten nu roetfilters voor benzineauto’s te installeren, ook wel benzineroetfilters genoemd.

Er werd nooit echt geloofd dat benzinemotoren schadelijke uitlaatgassen afgeven maar de laatste jaren is dit idee veranderd. De recente studies tonen ook aan dat grote dieselvoertuigen tot 10 micron fijnstof in diameter uitstoten. Om hier een beeld van te krijgen, is een mensenhaar ongeveer 70 micron. In 2001 kwam echter de kennis over nanodeeltjes aan het licht.

Nanodeeltjes

In vergelijking met microns wegen nanodeeltjes veel minder, maar er waren twee belangrijke punten van zorg; ze bestaan ​​in grote hoeveelheden en zijn in staat grote oppervlakten te bedekken, en ze zullen eerder dieper in de longen van een persoon doordringen dan grotere deeltjes. Voorheen werd het aantal deeltjes dat uit een uitlaat kwam gemeten naar gewicht maar nanodeeltjes moeten met alternatieve meettechnieken worden gedetecteerd omdat ze helemaal niet veel gewicht hebben. Daarom zijn roetfilters voor benzine ontworpen om alle soorten en maten schadelijke deeltjes op te vangen.

Uitstootfilter om roet te filteren

In 2009 zorgden de Euro 5-emissienormen ervoor dat alle dieselvoertuigen een roetfilter hadden om de CO2-uitstoot te verminderen. Sommige fabrikanten hebben een roetfilter voor benzine in sommige van hun modellen uitgerust, waarbij ze de kennis van roetfilters aanpassen en gebruiken.

Roetfilters in benzineauto’s kunnen de hoeveelheid vervuiling en schadelijke gassen in de lucht helpen verminderen, wat op zijn beurt een positief effect heeft op onze atmosfeer. Met het toenemende aantal voertuigen dat in gebruik is, als gevolg van de recente diesel-schandalen, kiezen steeds meer mensen ervoor om voertuigen op benzine en andere typen te kopen in plaats van voertuigen op diesel.

Belangrijk om te weten is dat uitstootfilters voor benzinevoertuigen veel kwetsbaarder zijn dan voor dieselvoertuigen omdat ze niet zoveel ingesloten roet kunnen vasthouden voordat regeneratie nodig is. Positief is echter dat er geen additief hoeft te worden gebruikt om te helpen bij het reinigen of regenereren van het filter, terwijl dit bij dieselfilters wel eens nodig kan zijn.

Hoe een uitlaatgasfilter bijdraagt aan schonere Dieseluitstoot

Uitlaatgasfilter

Als u in een dieselauto rijdt of er een wilt kopen, is het belangrijk om meer te weten over het roetfilter of uitlaatgasfilter. We leggen uit wat het is, hoe het werkt en vooral hoe je er voor moet zorgen.

Wat is een uitlaatgasfilter?

Een uitlaatgasfilter is een filter dat uitlaatroet opvangt en opslaat. Aangezien dieselauto’s roet produceren, zijn ze daarom uitgerust met dit filter. Het is ontworpen om specifiek het roet op te vangen dat ontstaat bij het verbranden van diesel, dit voorkomt dat schadelijke stoffen in het milieu komen en vermindert de uitstoot van dieselauto’s. Er ontstaan ​​problemen zodra het roet zich ophoopt, omdat dit het filter blokkeert en de motor stopt met werken. Uitlaatgasfilters werden verplicht sinds 2009 maar sommige dieselauto’s waren vóór deze datum al uitgerust met deze technologie.

Hoe werkt het uitlaatgasfilter?

De taak van het uitlaatfilter is om de roetdeeltjes op te vangen dus als ze verstopt raken met roet, wordt het geblokkeerd. Een roetfilter moet regelmatig worden geleegd om optimaal te kunnen werken. De auto is echter gebouwd om het filter te reinigen door de ingesloten deeltjes op te warmen, die vervolgens in as veranderen en vrijkomen. Dit kan echter alleen als de auto met hogere snelheden op de snelweg rijdt.

Wat gaat vaak fout met een uitlaatgasfilter?

Veel eigenaren van dieselauto’s zijn zich niet bewust van de oorzaak van het blokkeren van uitlaatgasfilters. De belangrijkste oorzaak van een geblokkeerd uitlaatfilter zijn frequente korte ritten met lage snelheden.

roet verminderen met een uitlaatgasfilter

De meest voorkomende storingen met uitlaatroetfilters

 • Defecte brandstofinjectoren sturen te veel brandstof naar het brandstof/luchtmengsel
 • Korte ritten en stop/start-verkeer zorgen ervoor dat het filter verstopt raakt omdat de ingesloten deeltjes niet de temperatuur kunnen bereiken die nodig is om het roet te verbranden.
 • Een auto met een hoge kilometerstand – omdat regeneratie moeilijker zal zijn.
 • Verkeerde motorolie gebruiken

Hoe weet je of de uitlaatgasfilter geblokkeerd is?

Als het roetfilter een storing begint te ontwikkelen en verstopt raakt met roet, kunt u de volgende problemen krijgen:

 • Het uitlaatfilter-waarschuwingssymbool verschijnt op uw dashboard. De afbeelding kan per automerk en model enigszins verschillen.
 • Uw voertuig zal een laag brandstofverbruik ervaren
 • Als uw voertuig een automatisch stop-startsysteem heeft, stopt het met werken.
 • Lager brandstofverbruik

Hoe zorg ik voor mijn uitlaatgasfilter?

De beste manier om het uitlaatgasfilter van uw voertuig te onderhouden, is ervoor te zorgen dat het zichzelf volledig kan regenereren wanneer het roet zich ophoopt. Passieve regeneratie vindt plaats wanneer het voertuig met een hogere snelheid rijdt. Om ervoor te zorgen dat het filter wordt gewist, wordt aangeraden om de auto om de paar honderd kilometer ongeveer 15-20 minuten met een constante hoge snelheid op de snelweg te rijden, waarbij u ervoor zorgt dat het filter regelmatig wordt gereinigd. Naarmate de uitlaattemperatuur stijgt, wordt het overtollige roet in het filter verbrand.

De belangrijkste oorzaak van geblokkeerde uitlaatgasfilters zijn korte ritten met lage snelheden. Daarom is het aan te raden om voor een benzineauto te kiezen als je ritten meer uit korte lokale ritjes bestaan.

Uitlaatgasfilter om roet te filteren

Het is belangrijk om de juiste olie voor uw voertuig te gebruiken, aangezien sommige oliën stoffen bevatten die het filter kunnen blokkeren. Hoogwaardige premium brandstof bevat additieven die helpen deeltjes te verbranden en kunnen helpen bij het opruimen van het roet.

Roetfilter

Een roetfilter haalt het zwarte roet uit de uitlaat, waardoor de uitstoot van dieselaangedreven voertuigen wordt verminderd. Het roetfilter voert de uitlaatgassen door een keramische wandstroom en de vaste deeltjes worden door de ‘sponsachtige’ structuur aan de wand vastgehouden.

Het roet dat vastzit in het uitlaatfilter moet regelmatig worden verwijderd om het filter functioneel te houden. Je hebt misschien de zwarte rook gezien die uit dieselbusjes en auto’s die vóór 2008 zijn geproduceerd, uitstoten. Dat komt omdat voertuigen toen geen roetfilters hadden geïnstalleerd. Ze verminderen de meeste schadelijke uitstoot van dieselvoertuigen, waaronder:

5 redenen waarom het belangrijk is om het roetfilter van uw voertuig te laten reinigen

Beter brandstofverbruik en motorprestaties

Verbetering in het brandstofverbruik nadat het uitlaatgasfilter was schoongemaakt. Voertuigen met een roet-filter voeren meer druk uit op de motor, waardoor de efficiëntie, het vermogen en het brandstofverbruik afnemen.

Uitlaatgasfilter toepassen in een voertuig
Stadsverkeer staat gelijk aan vuile roetfilters

De motoren moeten harder werken in lagere versnellingen om in beweging te komen na het herhaaldelijk stoppen in het verkeer. Het blijkt dat het roet-filter in dergelijke gevallen ook harder moet werken om het fijnstof en andere schadelijke uitstoot te verwijderen. Het filter kan worden geregenereerd (schoongemaakt van fijnstof en emissies) door de fijnstof te verbranden bij zeer hoge temperaturen die worden bereikt over langere routes.

Het is een uitdaging om het regeneratieproces op gang te krijgen voor de busjes die vaak vast staan ​​in het verkeer. Het niet periodiek schoonmaken van de filters heeft invloed op de prestaties van een voertuig. Dus als u een dieselauto heeft die dagelijks langzaam verkeer doorstaat, raden we aan om de roetfilters periodiek te laten controleren, d.w.z. minimaal elke 2-3 maanden, afhankelijk van uw gebruik.

Verwijder verstopping voordat het erger wordt

Verhoogde stationaire snelheden ontstaan wanneer het uitlaatgasfilter helemaal verstopt is. Wanneer het filter van het voertuig in perfecte staat is, kan het koolwaterstoffen en andere deeltjes in de uitlaat verbranden. Dit zorgt ervoor dat zwartgeblakerde as zich langzaam ophoopt in het roetfilter, waardoor het uitlaatsysteem een ​​grotere tegendruk ontwikkelt, wat leidt tot meer stationair draaien. Als dergelijke geluiden uit een voertuig komen, is het misschien een goed idee om het uitlaatgasfilter te controleren en schoon te maken voordat de verstopping tot grotere problemen leidt.

Vermijd vervangingskosten

Roetfilters zijn kostbaar en de beste manier om die kosten te vermijden, is door ze regelmatig te laten reinigen. Als u met hogere constante snelheden op snelwegen rijdt, kunt u deze 2 tot 3 keer per jaar schoonmaken, omdat de warmte die bij hoge snelheden wordt gegenereerd, ervoor zorgt dat het filter voor u wordt geregenereerd.

Betere restwaarde

Het is geen geheim dat een goed onderhouden voertuig u een paar honderd euro extra zal opleveren.  

Hoe een luchtreiniger rook kan filteren

rook filteren met een luchtreiniger

Steeds meer mensen in Nederland gaan stoken. Niet alléén de open haard maar juist ook palletkachels. Als er veel gestookt wordt heeft dat uiteraard ook gevolgen voor de luchtkwaliteit. Kleine deeltjes en gassen van verbranding komen in de buitenlucht terecht.

Ook de mens wordt eraan blootgesteld o.a. doordat fijnstof en gassen die vrij komen in de ventilatiesystemen terecht komen van huizen. Via die route komt het huizen binnen en zal het ingeademd worden. Het goede nieuws is dat kortstondig blootgesteld worden aan deze verbrandingsgassen niet schadelijk is. Helaas is dit maar zelden het geval. Ten eerste komt de rook van branden het huis binnen en de deeltjes en gassen blijven in de inpandige ruimtes zweven. Langdurig….en ze verdwijnen bijna niet. Uitsluitend een luchtreiniger biedt oplossing. Een luchtreiniger kan namelijk heel goed rook filteren van grote branden, kachels en open haarden.

Rook komt ook binnenshuis terecht. Vooral in de winter!

Vooral in de winter gaan mensen stoken en komt de rook in de buitenlucht en vervolgens de binnenlucht terecht. Juist dan is het zaak om ervoor de zorgen dat de binnenlucht goed wordt gereinigd met een luchtreiniger rook filtert. Die vervuilde rook in de buitenlucht komt namelijk gemakkelijk naar binnen toe. Een luchtreiniger die rook kan filteren biedt de oplossing. Een airconditioner is minder effectief hier tegen. Ook vaker schoonmaken van oppervlaktes is aan te raden.

Luchtreiniger rook filteren

Investeer in een luchtreiniger die rook filtert

Overweeg een echte HEPA-luchtreiniger die rook filtert van het stoken. We hebben een uitgebreide gids voor bedrijven met luchtreinigers die het Schone Lucht-certificaat hebben behaald bij ons. Dat zijn allemaal luchtreinigers die rook uit stoken kunnen filteren. Houtrook bevat voornamelijk fijne deeltjes in het bereik van 0,4 tot 0,7 micron. Luchtreinigers die rook moeten filteren bevatten idealiter een HEPA filter. Ze zijn uitzonderlijk goed in het verwijderen van deeltjes van de grootte 0,4 tot 0,7 micron. Ze verwijderen dus ideaal rook uit de lucht.

Het is aan te raden om op het moment dat je een luchtreiniger aanschaft die rook filtert dat je die eerst een uur lang op vol vermogen laat draaien. Dat zal de lucht snel zuiveren door het volledige volume lucht in de kamer vier tot zes keer door het filter te leiden. Als je de luchtreiniger daarna op een lage stand zet blijft de lucht zuiver en zal er geen last zijn van het geluid van de ventilator: op lagere instellingen zijn ze vrijwel geluidloos.

HEPA luchtreiniger om houtrook te verwijderen

luchtreiniger die rook verwijdert

HEPA luchtreinigers bevatten een luchtfilter die 99,97 procent van alle in de lucht zwevende deeltjes met een diameter van precies 0,3 micron in één keer verwijdert. Dat formaat werd de teststandaard omdat het voor HEPA-filters het moeilijkst is om vast te leggen. Deze filters bestaan ​​uit dichte matten van fijne glasvezelvezels. Terwijl de luchtreiniger er lucht doorheen zuigt, slaan grotere deeltjes (1 micron en meer) in de vezels en blijven ze daar vast zitten. Daarentegen bewegen kleinere deeltjes (minder dan 0,3 micron) niet ‘op de luchtstroom’ maar stuiteren in plaats daarvan langzaam en willekeurig rond. Deels afhankelijk van willekeurige bewegingen van luchtmoleculen. Dat langzame, dwalende pad brengt ze uiteindelijk in contact met de filtervezels, waar ze, net als de grotere deeltjes, blijven plakken. Deeltjes van 0,3 micron hebben precies de juiste grootte om op de luchtstroom te zweven maar te klein en licht om ze in de filtervezels te drijven. In plaats daarvan hebben ze de neiging om rond de vezels te glijden. Dit geldt dus ook voor deeltjes in rook van vergelijkbare grootte in het bereik van 0,4 tot 0,7 micron. Het is dus belangrijk dat HEPA filters  voldoende vezels hebben en voldoende dicht opeengepakt om deze neiging te overwinnen en vrijwel al deze ultrafijne deeltjes van 99,97% op te vangen de eerste keer dat ze erdoor gaan.

Houd ook het huis schoon naast het gebruik van een luchtreiniger tegen rook

Ongeacht of u zich aan de bovenstaande aanbevelingen houdt, u heeft andere eenvoudige gratis beschikbare zaken die u kunt nemen om het rookprobleem in uw huis te verminderen. Naast het gebruik van een luchtreiniger die rook filtert.

Het lijkt misschien voor de hand liggend maar sluit ramen. Buitenlucht bevat meestal minder fijnstof dan binnenlucht dus ramen open laten lijkt een goed idee. Maar in het stookseizoen is dat niet het geval. Als je ramen sluit, voorkomt het dat er rook in huis komt.

Zelfs ultrafijne rookdeeltjes vallen uiteindelijk uit de lucht en zetten zich neer op oppervlakken, waaronder vloeren. We raden je aan vloeren vochtig te dweilen i.p.v. te stofzuigen. Voor de goede orde, vochtig dweilen (met de dweil licht bevochtigd, in tegenstelling tot nat dweilen) zal houten vloeren niet beschadigen.

Rookdeeltjes zetten zich ook af op uw kleding, huid en bed. Als je een tijd buiten in de rook hebt doorgebracht, trek dan schone kleren aan als je thuiskomt. Was lakens ook vaker dan normaal. Neem een ​​snelle douche voordat je naar bed gaat. En nadat het stookseizoen voorbij is maak je alles schoon, vervang je alle filters van de luchtreiniger en dat zal gelijk een stuk gemakkelijker ademen.

Hoe een airco en Corona elkaar kunnen beïnvloeden.

airco en corona

Comfort en veiligheid in gebouwbeheer staat altijd op de eerste plaats. Toch bijzonder dat het in de discussie van airco en corona zo lastig gaat. Waarom is er zo weinig kennis bij gebouwbeheerders hierover? ‍

De afgelopen maanden hebben we vanuit ons netwerk veel vragen gekregen over airco en Corona. We hebben deze pagina gemaakt zodat we een advies kunnen geven en u zich kan informeren en vol vertrouwen verder kan gaan in deze onzekere tijd. Het advies wat regelmatig te lezen was in de media is tweeledig:

 1. Goede ventilatie tegen Corona/Covid19 is een belangrijke factor bij het verminderen van de verspreiding van het virus;
 2. Regelmatig onderhoud van ventilatiesystemen is een must.

airco gebruiken tijdens corona covid

Wat wordt er geschreven over airco en corona?

‍Airconditioning en ventilatie worden beschouwd als effectieve controle strategieën om bestemetting op de werkplek te voorkomen. Als een ventilatiesysteem goed wordt onderhouden, zou het risico op overdracht laag zijn. Met ‘goed onderhouden’ bedoelen we dat de airco periodiek wordt geïnspecteerd, de meeste filters worden vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant en de ventilatiekanalen periodiek worden schoongemaakt. Airconditioning die goed wordt onderhouden zal het risico op virusoverdracht niet vergroten.

Alle airconditioning voor zowel woningen als gebouwen met een hoge bezettingsgraad (overheidsgebouwen, scholen, hotels en ziekenhuizen) moeten regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en schoongemaakt om overdracht te voorkomen.‍

corona en airconditioning

Het risico dat airconditioning het coronavirus (COVID-19) verspreidt op de werkplek is extreem laag zolang er voldoende toevoer van verse lucht en ventilatie is. De meeste soorten airconditioning systemen kun je gewoon blijven gebruiken. Gebruik een gecentraliseerd ventilatiesysteem dat lucht afzuigt en naar verschillende kamers laat circuleren. Het wordt aanbevolen om de recirculatie uit te schakelen en een toevoer van frisse lucht te gebruiken. “

Alle verontreiniging in de lucht kan worden geminimaliseerd, zo niet verwijderd, door goede en effectieve filtratie en regelmatige reiniging en onderhoud. Een schoon aircosysteem is een essentieel onderdeel van een gezond gebouw en het is essentieel dat elk airco en ventilatiesysteem dat aanwezig is in een gebouw wordt gereinigd en onderhouden.

Kan ik airconditioning gebruiken tijdens Corona?

De WHO had gedurende 2020 aangegeven dat ruimtes met slechte ventilatie een mogelijk transmissiepunt van het Coronavirus zijn. Door verschillende media werd gemeld dat kantoren, fabrieken en werkplekken geen airco mogen gebruiken gedurende corona. Dit is echter niet helemaal waar en veel werkplekken zullen hun airconditioning veilig kunnen blijven gebruiken.

covid19 pandemie en het gebruik van airconditioning

Verse lucht en ventilatie

Zorgen voor een goede toevoer van verse lucht en kamers goed geventileerd houden is een essentiële factor voor mogelijke virusverspreiding op werkplekken. Goede ventilatie en aanvoer van verse lucht zal voorkomen in bijna alle risicobeoordelingen van corona op de werkplek. Het mogelijke probleem van airconditioning is de plaats waar lucht wordt afgezogen en vervolgens door de werkplek of door verschillende kamers wordt gerecirculeerd. Dit is typisch een kenmerk van gecentraliseerde ventilatiesystemen.

Centrale ventilatiesystemen

Er werd geadviseerd om systemen die de lucht recirculeren uit te schakelen en een toevoer van verse lucht te gebruiken. Sommige airco systemen gebruiken een mix van afgezogen lucht en een toevoer van verse lucht en het advies is dat deze tijdens corona veilig worden gebruikt zoals ze zijn.

Hoe zit het met het gebruik van ventilatoren en corona?

aircosysteem en covid19 corona

Het risico van virusoverdracht via bureau- of vloerventilatoren wordt als laag beschouwd, mits de ruimte goed wordt geventileerd met een goede toevoer van verse lucht. Ventilatoren kunnen op warme dagen een goed alternatief bieden voor gebouwen waar momenteel een airco is geïnstalleerd.

Als de airco minimaal een mix kan pakken van verse lucht is het veilig om de airconditioning te blijven gebruiken tijdens Corona.

Wel of geen airco aanzetten tijdens corona?

Corona heeft ervoor gezorgd dat we onze dagelijkse routine hebben aangepast. We weten dat de aanwezigheid van airconditioning in de werkomgeving onder normale omstandigheden een betere luchtkwaliteit, klimaatbeheersing en welzijn van werknemers betekent maar is dit nog steeds het geval in de huidige Covid-19-pandemie?

Voor veel ziekenhuizen, huisartsen- en andere zorgpraktijken is airconditioning een essentieel onderdeel om het veilig en gezond te houden. Moeten we dan nog steeds airconditioning gebruiken tijdens Covid-19? Het antwoord is ja, maar er zijn enkele belangrijke dingen die u moet doen. Laten we eens kijken hoe veilig gebruik te maken is van airconditioning gedurende corona.

Richtlijnen voor het gebruik van airconditioning tijdens de Covid-19 Coronavirus-pandemie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zeggen:

Een goed onderhouden en bediend systeem kan de verspreiding van COVID-19 in binnenruimtes verminderen door de luchtverversing te versnellen, de recirculatie van lucht te verminderen en het gebruik van buitenlucht te verhogen. Recirculatiesystemen mogen niet worden gebruikt als ze géén filters hebben die ziektekiemen (virussen, bacteriën, schimmels) doden. HVAC-systemen moeten regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en schoongemaakt.

Zorg ervoor dat airconditioning veilig wordt gebruikt tijdens Covid-19/Corona

 1. Optimale prestaties: het resultaat dat u zou moeten nastreven is dat er veel buitenlucht binnenkomt en er veel binnenlucht naar buiten gaat. Dus ten eerste moet u ervoor zorgen dat uw airconditioningsysteem goed werkt want u wilt dat het zijn filtering, externe luchtinlaat en luchtstroom versterkt om de maximale prestaties te leveren die u nu nodig hebt. Als uw systeem al een tijdje geen service of onderhoud heeft gehad, is dit het moment om het voor elkaar te krijgen. Vervuilde filters zullen niet alleen de prestaties van uw airconditioning beïnvloeden, ze sturen ook onbedoeld vervuilde lucht door het systeem en binnenlucht. Als u zich in een druk ziekenhuis of andere zorgomgeving bevindt, is een storing in het airconditioningsysteem niet iets waar u op zit te wachten.
 2. Externe lucht: Om de opname van zoveel mogelijk buitenlucht te bevorderen is het raadzaam de airconditioning te programmeren om veel eerder dan normaal al aan te gaan (enkele uren eerder). Nog beter is het systeem 24uur per dag te laten draaien. De reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat de lucht constant in beweging is met schone lucht die naar binnen wordt gepompt en de binnenlucht naar buiten wordt gepompt. Mocht je de airco na sluitingstijd toch aan willen laten staan, dan kun je deze zo instellen dat de ventilatie lager is omdat er geen personeel aanwezig is. Uiteraard dient dit ventilatieniveau weer op het oorspronkelijke niveau te zijn enkele uren voordat het eerste personeel ’s ochtends arriveert.

Ook de luchtvochtigheid, kwaliteit van de filters en wel/geen recirculatie zijn belang in de keuze wel geen gebruik te maken van een airco tijden Corona

 1. Luchtvochtigheid: houd de luchtvochtigheid van de gefilterde lucht in de gaten als het buiten kouden wordt. De aanbevolen luchtvochtigheid binnenshuis om de verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan is tussen de 40 en 60 procent. Maar als het buiten kouder wordt kan de luchtvochtigheid dalen richting de 20% of minder. Hoe kouder het is, hoe lager de luchtvochtigheid zal dalen. Droge lucht is ideaal voor virussen. Houdt dit dus scherp in de gaten.
 2. Kwaliteit van de filters: aangezien we het hebben over het voorkomen van vervuiling, zijn filters dat ook dus nu is het tijd om de kwaliteit van de filters te controleren. Zorg ervoor dat ze in staat zijn om de kleinste deeltjes eruit te filteren en idealiter kijk je naar HEPA-filters. Het eventueel extra plaatsen van een virus dodende luchtreiniger (een luchtreiniger tegen corona) is sterk aan te bevelen.
 3. Recirculatie: hoewel sommige bedrijven in bepaalde ruimtes luchtrecirculatie toepassen voor energiebesparende doeleinden is dat tijdens corona af te raden. Recirculatie kan wel als toevoeging worden gebruikt en met filters die in staat zijn om ziektekiemen (virussen, bacteriën, schimmels) te doden.

Airco en Corona: probleem of oplossing?

Op deze pagina hebben we een antwoord proberen te geven of het gedurende corona nu wel of niet mogelijk is om een airco aan te zetten. We kunnen bevestigen dat het aanzetten van de airco geen probleem is tijdens deze corona pandemie mits de genoemde maatregelen worden gehandhaafd. Kort gezegd houdt het dus in dat de airco niet voor een recirculatie mag zorgen zonder het gebruik van filters die ziektekiemen (virussen, bacteriën, schimmels) doden.

Hoe je een kantoor veilig maakt door luchtdesinfectie tegen corona (covid19)

luchtdesinfectie tegen corona

In slechts een paar korte weken heeft de opkomst van het nieuwe coronavirus COVID-19 een ongekende impact gehad op de manier waarop we leven en werken. Hoewel veel organisaties overstappen op werken op afstand, werken sommige bedrijven met bedrijfseigen systemen of met gevoelige materialen waarvoor werknemers of ploegendiensten op locatie moeten zijn om hun werk goed te kunnen doen. In dat geval is luchtdesinfectie tegen corona (covid19) een belangrijke activiteit.

Wilt u uw team veilig terug naar kantoor brengen? Pas dan luchtdesinfectie toe tegen corona (covid19)

Dit bericht is bedoeld om de basisprincipes van het creëren van een gezonde en hygiënische werkomgeving te bespreken. Wij geloven dat welzijn op de werkplek zich niet alleen uitstrekt tot het schoonmaken en desinfecteren van het kantoor, maar ook tot goede communicatie- en bewegwijzeringstrategieën en een gezonde kantoorcultuur. We hopen dat deze tips voor veiligheid op kantoor zowel kennis als gemoedsrust biedt bij het omgaan met dit kritieke probleem voor de volksgezondheid. Wat je kunt verwachten in dit bericht is een bondige praktische uitleg over wat je kunt doen aan luchtdesinfectie tegen virussen. Denk o.a. aan regelmatige schoonmaak en optimaal gebruik van luchtkwaliteit en ventilatiesystemen.

Verzamel de juiste materialen, maak een doordacht plan en breng het in de praktijk met deze checklist voor kantoorveiligheid.

luchtdesinfectie covid19 corona

Regelmatig schoonmaak

Hoewel de verspreiding van het virus onvermijdelijk lijkt, is het een feit dat goede reinigings- en desinfectieroutines het risico van een virale besmetting van virussen op oppervlakken en objecten op kantoor aanzienlijk kunnen verminderen of elimineren. Als werkgever is het de plicht om een ​​schone omgeving te behouden en ervoor te zorgen dat iedereen zich elke dag veilig voelt als hij binnenkomt.

Luchtkwaliteit en ventilatiesystemen

De uitbraak van het Coronavirus zetten direct het belang van de luchtkwaliteit op de kaart om de risico’s van verspreiding van ziektekiemen en ziekten in een kantoorruimte te verminderen.

Kantoren zijn de basis van vele bronnen van luchtverontreiniging waaronder vluchtige organische stoffen (van schoonmaakmiddelen, meubels en andere materialen) en bacteriën, schimmels en virussen van werknemers. Slechte luchthygiëne verergert de aanwezigheid van deze vervuiling. Luchtdesinfectie om Corona (covid19) te lijf gaan is daarom van belang en zeer effectief.

corona (covid19) en luchtdesinfectie

Luchtdesinfectie tegen corona (covid) kun je op verschillende manieren toepassen

Ventilatie en filtratie door verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) kunnen de in de lucht verspreide concentratie van het virus (SARS-CoV-2) verminderen, waardoor het risico van overdracht door de lucht kan worden verminderd.

 • Controleer voor een optimale luchtdesinfectie tegen corona of de HVAC-filter correct is geplaatst en overweeg om het filter te vervangen naar een andere classificatie dat ook virussen kan afvangen;
 • HVAC-systemen filteren de lucht alleen als de ventilator draait, dus laat de systeemventilator langer of continu draaien. Veel systemen kunnen worden ingesteld om de ventilator te laten draaien, zelfs als er geen verwarming of koeling plaatsvindt. Het is echt aan te raden dit te doen als je alles wilt doen om bij te dragen aan luchtdesinfectie tegen corona (covid);
 • Bij correct gebruik kunnen luchtzuiveraars helpen om verontreinigingen in de lucht, waaronder virussen, in een huis of een besloten ruimte te verminderen. Luchtreiniging tegen Corona helpt zeer goed als luchtdesinfectie;

Verbeter de ventilatie waar de buitenlucht wordt aangezogen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren:

 • Open indien mogelijk de ramen of afgeschermde deuren
 • Gebruik een raamairconditioner met een buitenluchtinlaat of -opening, met de ventilatieopening open;
 • Open de buitenluchtinlaat van het HVAC-systeem, als dat van jou is (dit is niet altijd gebruikelijk);
 • Gebruik een badkamerventilator wanneer de badkamer in gebruik is of indien mogelijk continu;

Vermijd bovenstaande handelingen wanneer de luchtvervuiling buitenshuis hoog is of wanneer het in huis te koud, te warm of te vochtig wordt;

 • Voorzichtigheid is geboden bij mobiele luchtsystemen die bijdragen aan de luchtdesinfectie tegen corona (covid), om zo min mogelijk lucht van de ene persoon rechtstreeks naar de andere persoon te blazen om de mogelijke verspreiding van virussen in de lucht of aerosols te verminderen;
 • Het laten draaien van het HVAC-systeem, het gebruik van een luchtreiniger of een draagbare luchtreiniger en meer ventilatie zijn niet voldoende om uzelf en uw gezin tegen virussen te beschermen. Blijf allerlei preventierichtlijnen volgen om zoveel mogelijk te doen aan luchtdesinfectie tegen corona (covid19);
 • Het gebruik van ozongeneratoren in ruimtes die druk bezocht worden is niet aanbevolen.
virussen en luchtdesinfectie

Slotwoord; luchtdesinfectie in tijden van deze corona pandemie

Zoals je hebt kunnen lezen is luchtdesinfectie tegen corona (covid19) een veilige manier om de lucht te desinfecteren. Virussen, bacteriën en andere ziektekiemen worden op een efficiënte manier uit de lucht gehaald en volledig vernietigd.

Waarom zuivere lucht juist nu voordelen heeft voor de gezondheid

zuivere lucht

Als je last hebt van misselijkheid, verkoudheid of een angstaanval, is de kans groot dat iemand zegt: “pak wat frisse lucht”. In theorie is dat geweldig – wie houdt er niet van een beetje frisse lucht? Maar heeft deze langdurige, vaak aanbevolen behandeling ook daadwerkelijk gezondheidsvoordelen?

Zuivere lucht en beweging beïnvloeden de gezondheid

Iedereen weet inmiddels wel dat lichaamsbeweging een belangrijk onderdeel is van een gezond leven. Zeker bij volwassenen die vaak hele dagen achter een bureau zitten. Heb je geen tijd om doordeweeks te sporten? Probeer dan zoveel mogelijk actief te doen; pak de trap, loop veel, fiets, enz.

Sporten in de zuivere lucht biedt een goed alternatief gedurende deze pandemie. Sporten zoals wandelen, kanoën, zwemmen, fietsen en tal van andere buitenactiviteiten zijn een plezierige lichaamsbeweging. Ze kunnen ook solitair worden gedaan wat handig is in tijden waarbij we afstand moeten bewaren.

schone lucht

Voordelen van sporten in de zuivere buitenlucht

Zuivere lucht is goed voor de gezondheid. Van zuivere lucht is aangetoond dat het helpt bij het effectiever verteren van voedsel, het verbeteren van de bloeddruk, de hartslag, het versterken van het immuunsysteem, het verminderen van obesitas en het stimuleren van de aanmaak van geluk stofjes, wat allemaal leidt tot een gezondere jij.

Schone zuivere lucht maakt je gelukkiger. Volgens onderzoek kunnen positieve emoties worden gecorreleerd aan iemands gezondheidsgewoonten op de lange termijn waardoor het risico op toekomstige hartproblemen wordt verkleind. Hogere niveaus van positieve emoties werden geassocieerd met minder roken, meer lichaamsbeweging en betere slaapkwaliteit.

zuivere lucht

Zuivere lucht reinigt de longen. Zuivere lucht helpt de luchtwegen van de longen vollediger te verwijden en verbetert de reinigende werking van de longen. Wanneer je in- en uitademt door je longen, laat je gifstoffen uit je lichaam ontsnappen. Je krijgt meer energie en een scherpere geest. Onderzoek toont aan dat tijd doorbrengen in de schone lucht, midden in de natuur, de energie bij 90 procent van de mensen verhoogt. Er is een positieve invloed van ‘buiten zijn’ en in de buurt van natuurlijke elementen zijn op de subjectieve vitaliteit. Die gaan verder dan de effecten van fysieke activiteit of sociale interacties die kunnen plaatsvinden in natuurlijke omgevingen.

Sporten en trainen in de zuivere buitenlucht

Trainen in de zuivere lucht is ook makkelijk op ieder niveau aan te passen. Heel anders dus als je achter een fitnessapparaat zit vastgekluisterd. De natuur is de brandstof voor de ziel, vaak als we ons uitgeput voelen, pakken we een kopje koffie, maar onderzoek suggereert dat een betere manier om energie te krijgen, is door verbinding te maken met de natuur.”

Hoewel er geen magische zuivere lucht kuur bestaat, zijn er duidelijk zowel fysieke als emotionele gezondheidsvoordelen te ontdekken als je meer tijd buiten in de frisse lucht doorbrengt. Vooral de winter is het ‘ziekteseizoen’ voor kinderen. Vooral omdat ze zoveel tijd binnenshuis doorbrengen (kinderopvang of school) waardoor ziektekiemen zich gemakkelijk kunnen verspreiden.

Hoe meer tijd we binnenshuis met andere mensen doorbrengen, hoe meer we worden blootgesteld aan ziektekiemen en hoe groter de kans dat we ziek worden. Zelfs als je gewoon een raam of deur opent, kan er zuivere lucht worden aangevoerd en kan vervuilde lucht naar buiten worden afgevoerd.

frisse lucht

Wat doet frisse lucht eigenlijk voor ons?

De voordelen van frisse lucht zijn niet alleen fysiek ze hebben ook invloed op onze geestelijke gezondheid.

Als je binnen blijft met het risico om muffe of gerecirculeerde lucht in te ademen moet het lichaam harder werken om de zuurstof te krijgen die ze nodig heeft. Zuivere lucht is nodig om ons lichaam jong te houden.

Serotonine is een neurotransmitterhormoon in de hersenen dat essentieel is om een ​​gezonde emotionele toestand te behouden. Veranderingen in serotoninespiegels zijn in verband gebracht met angst en depressie. Omdat het serotoninegehalte in onze hersenen wordt beïnvloed door de hoeveelheid zuurstof die je inademt, is het logisch dat zuivere lucht je gevoel van geluk en welzijn zal verbeteren.

We weten dat langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging in verband gebracht kan worden met verschillende longziekten, voornamelijk astma, chronische longziekten en hartaandoeningen. Er zijn ook gegevens die suggereren dat goede ventilatie het risico op besmetting door via de lucht overgedragen ziekten zoals tuberculose kan verminderen. Het inhaleren van frisse zuivere lucht van buitenaf door b.v. kamperen of wandelen in een buitenomgeving wordt in verband gebracht met minder stress en een verbeterde geestelijke gezondheid.

Voor veel mensen is het krijgen van schone frisse lucht misschien niet zo eenvoudig. Als je in een gebied woont met een goede luchtkwaliteit, open je ramen en haal diep adem. Maar als de luchtkwaliteit slecht is, vooral in de buurt van grote drukbezochte wegen of snelwegen, industriegebieden of grote luchthavens, is het beter om de ramen gesloten te houden en een geavanceerd HVAC-systeem met een goed filter toe te passen.

De beste manier tegen Corona is ventilatie toepassen.

ventilatie en covid19 corona

De wet verplicht werkgevers om te zorgen voor voldoende toevoer van verse lucht op de werkplek en dat is tijdens de corona pandemie niet veranderd. In het Bouwbesluit van 2012 staat veel informatie over ventilatie bij bestaande bouw en nieuwbouw.

Goede ventilatie, samen met sociale afstand, het schoonhouden van uw werkplek en regelmatig handen wassen, kunnen het risico op verspreiding van het corona virus helpen verminderen.

De volgende richtlijnen helpen u bij het identificeren van slecht geventileerde ruimtes in het gebouw en bieden praktische uitleg die u kunt nemen om de ventilatie te verbeteren.

 • Waarom ventilatie belangrijk is gedurende corona
 • Ventilatie en klimaatbeheersing
 • Identificatie van slecht geventileerde ruimtes
 • Hoe ventilatie te verbeteren
 • Natuurlijke ventilatie
 • Mechanische ventilatie (inclusief airconditioning)
 • Ventilatoren en luchtreinigers

Waarom ventilatie belangrijk is gedurende corona

Goede ventilatie vermindert de concentratie van corona virussen in de lucht en verkleint daardoor de risico’s van overdracht via de lucht. Dit gebeurt wanneer mensen kleine deeltjes (aerosols) in de lucht inademen nadat iemand met corona een afgesloten ruimte heeft ingenomen. U moet ventilatie overwegen naast de relevante beheersmaatregelen die nodig zijn om het risico van overdracht te verminderen als onderdeel van het maken van een goed corona proof beleid.

ventilatie en corona

Ventilatie en klimaatbeheersing

Voor voldoende ventilatie zorgen, betekent niet dat werkplekken koud hoeven te zijn. Goede ventilatie tegen Corona is een balans tussen ervoor zorgen dat de werkplekken voldoende op temperatuur zijn en ervoor zorgen dat er lucht door een ruimte blijft stromen. Er kunnen eenvoudige stappen worden ondernomen, zoals het gedeeltelijk openen van ramen, om ervoor te zorgen dat de ventilatie behouden blijft. Natuurlijke ventilatie kan worden gebruikt in combinatie met verwarmingssystemen om een ​​redelijke temperatuur op de werkplek te behouden.

Identificatie van slecht geventileerde ruimtes

Waar uw werkplek (of delen ervan) slecht geventileerd zijn, moet u de ventilatie in die ruimtes verbeteren om het risico van overdracht van corona via de lucht te verkleinen. Er zijn enkele eenvoudige manieren om slecht geventileerde ruimtes te identificeren:

 • Zoek naar gebieden waar er geen mechanische ventilatie of geen natuurlijke ventilatie is, zoals ramen en ventilatieopeningen enz.
 • Controleer of de mechanische systemen buitenlucht, temperatuurregeling of beide leveren.
 • Als een systeem (bijv. een lokale airconditioner) alleen recirculeert en geen buitenluchttoevoer of een aparte buitenluchtbron heeft, is de ruimte waarschijnlijk slecht geventileerd.
 • Identificeer gebieden die benauwd aanvoelen of slecht ruiken.
 • Gebruik CO2 monitors om de CO2-niveaus te bepalen om te achterhalen of de ventilatie slecht is.
 • Als je werkt in een omgeving met een complex ventilatiesysteem, waarbij je bijvoorbeeld meerdere verdiepingen en kamers of oude gebouwen voorziet, is het verstandig om externe hulp hierbij in te huren.
covid19 en corona met ventilatie bestrijden

Hoe ventilatie te verbeteren

Het is belangrijk om te gaan focussen op ruimtes/gebieden die niet goed geventileerd zijn. Hoe meer mensen een slecht geventileerde ruimte bezetten, en hoe langer ze daarin blijven, hoe groter het risico op overdracht van corona. Zingen, schreeuwen en aërobe activiteiten genereren meer aerosols en verhogen het risico verder, dus houd rekening met deze factoren wanneer u voor voldoende ventilatie zorgt.

De volgende richtlijnen kunnen u helpen de ventilatie op uw werkplek te verbeteren, afhankelijk van de bestaande ventilatie die u heeft.

corona vermijden ventilatie

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie kan worden geboden via openstaande ramen of via andere middelen, zoals ventilatieopeningen. Branddeuren mogen echter niet open worden gestut. Het is belangrijk om ramen en deuren niet volledig te sluiten wanneer de ruimte in gebruik is door mensen, aangezien dit kan resulteren in zeer lage ventilatieniveaus.

Lagere temperaturen en winderige weersomstandigheden in de wintermaanden zullen de natuurlijke ventilatie door openingen vergroten. Dit betekent dat u ramen en deuren niet zo ver hoeft te openen, dus als u ze gedeeltelijk opent, kunt u nog steeds zorgen voor voldoende ventilatie terwijl u toch een comfortabele temperatuur op de werkplek behoudt. Het openen van ramen op een hoger niveau zal waarschijnlijk minder tocht genereren.

Door kamers zo vaak mogelijk te ventileren, wordt de ventilatie verbeterd. Dit houdt in dat alle deuren en ramen ver worden geopend om de ventilatie in de kamer te maximaliseren. Het kan gemakkelijker zijn om dit te doen als de kamer niet bezet is of ergens tussendoor.

Als het nog steeds koud is, kun je de kledingvoorschriften versoepelen, zodat mensen extra lagen en warmere kleding kunnen dragen.

voldoende ventileren om risico op besmetting van virussen te verminderen

Mechanische ventilatie (inclusief airconditioning)

Mechanische ventilatie brengt verse lucht in een gebouw en kan airconditioning en/of verwarming omvatten. Systemen die zowel verwarming als airconditioning leveren, staan ​​bekend als verwarming en ventilatie-airconditioning (HVAC). Probeer ook hier weer het risico te verkleinen:

 • blijf de meeste soorten mechanische ventilatie gebruiken zoals normaal en stel ze zo in dat de verse lucht maximaal is en de recirculatie tot een minimum wordt beperkt
 • overweeg om de werkingstijd van HVAC-systemen te verlengen tot voor en nadat mensen de werkplekken hebben gebruikt
 • zorg ervoor dat mechanische systemen worden onderhouden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant
 • als u een centraal ventilatiesysteem gebruikt dat lucht naar verschillende kamers laat circuleren, is het raadzaam om de recirculatie uit te schakelen en een toevoer van verse lucht te gebruiken.
 • Recirculatie-units voor verwarming en koeling die geen toevoer van verse lucht hebben, kunnen in bedrijf blijven mits er via een andere locatie buitenlucht wordt aangevoerd, bijvoorbeeld ramen en deuren die open blijven staan.
 • Recirculatie-units (inclusief airconditioning) kunnen slechte ventilatie maskeren, omdat ze een ruimte alleen maar comfortabeler maken.

Ventilatoren en luchtreinigers

Bureau- of plafondventilatoren kunnen worden gebruikt op voorwaarde dat de ruimte goed geventileerd is maar ze mogen niet worden gebruikt in slecht geventileerde ruimtes. Lokale luchtreinigers kunnen worden gebruikt om de overdracht via de lucht te verminderen waar het niet mogelijk is om voldoende ventilatie te behouden.

risico op virussen verminderen door ventilatie

Hoe ventilatie corona op afstand kan houden

Nieuw advies is het gebruik van ventilatie- en airconditioningsystemen op werkplekken en openbare gebouwen om de verspreiding van corona via de lucht te voorkomen.

Er wordt aanbevolen de systemen over te schakelen om de volledige buitenlucht aan te zuigen in plaats van te werken in recirculatiemodus.

Het wordt ook aanbevolen om ventilatie- en airconditioningsystemen gedurende langere tijd te laten werken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onbezette gebouwen moeten hun ventilatiesystemen blijven gebruiken, hoewel deze op lagere snelheden kunnen werken zolang ze niet volledig zijn uitgeschakeld, adviseert de richtlijn.

Een luchttoevoersnelheid van 10 liter per seconde per persoon is eigenlijk onvoldoende qua ventilatie en corona. Er wordt geadviseerd tussen de zes en vijftien luchtverversingen per uur te doen in vergelijking met de gebruikelijke snelheid van drie tot vier.

Daarnaast is een minimale luchtvochtigheid van 40% aan te raden. Dit omdat te droge lucht kan resulteren in een hogere verdampingssnelheid uit de slijmvliezen, wat het risico op infectie kan vergroten.

In de lente en zomer wordt een gebouw dat tocht als acceptabel gezien. Als echter de herfst of winter aantreedt wil je niet in tijden van corona dat de ventilatie wordt uitgezet om nog meer tocht te voorkomen!

Voorkom verdere gezondheidsproblemen van het coronavirus door betere ventilatie

De huidige dreiging van het corona virus zou de ultieme wake-up call moeten zijn om de binnenluchtkwaliteit aan te pakken. Het is de overheid die juist nu actie moet ondernemen als ze de bedreiging van corona voor de menselijke gezondheid in gebouwen wil verminderen.

Juist gezonde gebouwen kunnen helpen in de strijd tegen het coronavirus. Omgekeerd kunnen ongezonde gebouwen de situatie juist verergeren en daarom is het zo belangrijk om juist nu te kijken naar ventilatiesystemen van gebouwen.

Demotiveer de aanwezigheid van grote groepen mensen in ruimtes en pak ook de luchtvochtigheid in

De beste manier om een gezond gebouw te creëren tijdens corona is de ventilatie te verbeteren door voldoende verse lucht aan te voeren en tegelijkertijd de luchtvochtigheid binnen de 40%-60% te krijgen.  

Bij het verbeteren van de ventilatie hoort ook de snelheid ervan (ventilatievoud) op te voeren. Wees wel bewust dat de meeste gebouwen zijn voorzien van ventilatie met goedkope slecht functionerende filters. Die houden geen virussen zoals corona tegen. Het extra aanschaffen van luchtreinigers zal absoluut helpen zeker in openbare gebouwen zoals scholen, gemeenschapscentra en verpleeghuizen.

Een beleidswijziging is ‘vandaag’ nodig

Vervuiling in de binnenlucht moet juist vandaag worden aangepakt en niet morgen. Daar schuilt een gevaar want de meeste beleidswijzigingen duren jaren. Die tijd hebben we niet. Juist nu (vandaag) is het van belang om in actie te komen. De huidige dreiging van het coronavirus is de ultieme wake-up call.

Virussen vermenigvuldigen zich in een omgeving met een lage luchtvochtigheid

Virussen in de lucht kunnen volgens de professor beter overleven in omgevingen met een lage luchtvochtigheid – en daarom zijn luchtbevochtigers nodig. Onderzoek toonde aan dat wanneer de relatieve vochtigheid in een gebouw met 50 procent werd verhoogd, het aantal deeltjes voor een griepvirus (bv corona) met een derde daalde.

ventileren tegen virussen zoals corona

Covid-19/corona: vijf manieren om te voorkomen dat u het virus binnenshuis oploopt via ventilatie

Goede ventilatie kan de sleutel zijn om corona te voorkomen naarmate de winter nadert en mensen meer tijd binnenshuis doorbrengen. Handen wassen en sociale afstand bewaren om het coronavirus te verslaan zijn uiteraard essentieel. Toch moeten we echt verder kijken. Gezonde ventilatie is nodig om corona te verslaan. Dit is op vijf manieren van belang:

Als het benauwd is, loop dan weg (1)

Als je een kamer binnenloopt en de lucht voelt muf aan, dan is er iets mis met de ventilatie. Er wordt te weinig verse lucht aangevoerd, waardoor de kans op besmetting met het coronavirus groter wordt. Recent onderzoek toont aan dat het virus in besloten ruimtes door de lucht wordt overgedragen – met kleine virusdeeltjes die in de lucht blijven hangen. Standaard richtlijnen (al ruim vóór corona) adviseerden om op de werkplek elke seconde 10 liter verse lucht te krijgen en dat is nu belangrijker dan ooit. Dus als een werkplek benauwd lijkt, draai je dan gewoon om en vertrek.

Als je iemand hebt die besmet is in een gebouw en je haalt veel buitenlucht binnen, dan verdun je al het besmettelijke materiaal dat ze afgeven. Je verkleint het risico dat andere mensen besmet raken.

Kijk kritisch naar airconditioning (2)

Airconditioning is welkom op warme dagen maar kijk goed naar het type unit. De eenvoudigste is een witte unit die op muren of plafonds is gemonteerd, ook wel een split-airco unit genoemd. Deze zuigt lucht aan in de ruimte (dus geen buitenlucht), koelt deze af en blaast deze vervolgens weer de zelfde ruimte in. Met andere woorden, het recirculeert de lucht. Dit is geen probleem als er goede filters in zouden zitten of het bezoek heel kort duurt maar kan over een periode van uren een risico vormen.

Beter is een airco die de lucht van buiten aanzuigt en uitblaast.

Ga voor 100% verse lucht (3)

Hoe kun je in een modern gebouw waar de ramen dicht zijn, genoeg verse lucht krijgen? Gezien het risico op besmetting met corona is het advies om de aanvoer van verse lucht te maximaliseren. Ga voor 100% buitenlucht (of bijna 100%). Hoe meer verse lucht, hoe minder risico je loopt om corona door het gebouw te laten circuleren. Het nadeel van 100% verse lucht zijn de kosten: de binnenkomende lucht moet in de winter worden verwarmd en in de zomer worden gekoeld, wat allemaal energie vereist.

Controleer of er een virus in filters zit (4)

Een modern ventilatiesysteem heeft filters maar deze zijn niet per definitie grandioos. Regelmatig wordt er hierin een virus aangetroffen. Als gebruik gemaakt wordt van ventilatie met slechte filters kan één besmet persoon alle andere aanwezigen in de ruimte besmetten. Als de filters vaker waren gecontroleerd en geanalyseerd, was de aanwezigheid van het virus mogelijk eerder opgemerkt.

Pas op voor tocht (5)

Praat met een deskundige in het veld en zij zullen zeggen dat verse lucht de sleutel is maar waar gaat de afgevoerde lucht heen? Als iemand besmet is en vóór een open raam gaat zitten waar gaat de luchtstroom heen? Het beste is om geen mensen in een directe lijn van de luchtstroom te zetten.

Toch zijn de deskundigen niet allemaal over eens want er zijn er ook genoeg die zeggen dat als je maar genoeg zorgt voor verse lucht het binnenklimaat zo verdund is dat er vrijwel geen virussen zullen zijn.

Ventilatie en corona; is ventilatie nu wel of niet voldoende om corona te lijf te kunnen gaan?

Om deze vraag te beantwoorden moet je realiseren dat het om veel meer gaat dan ventilatie. Analyseer je hele gebouw: aantal mensen, aantal ruimtes, type ventilatie, airconditioning en eventuele additionele luchtbehandeling zoals luchtreiniging. Er zijn ontzetten veel factoren waar je op moet letten om deze vraag te beantwoorden maat het blijft een feit dat als je zorgt voor voldoende verse lucht de binnenlucht wordt verdund en zo het risico op besmetting wordt geminimaliseerd. Maximale inzet van ventilatie gedurende corona is dus een absolute aanrader.

Hoe nu eigenlijk een luchtreiniger kopen om de lucht binnenshuis te zuiveren.

een luchtreiniger kopen

Een luchtreiniger kopen om de lucht in uw huis te zuiveren is niet altijd makkelijk. Vaak rijst de vraag: “heb je er echt één nodig?”.  Welk formaat moet deze dan hebben, welke functies zijn belangrijk en hoe effectief zal deze zijn om de lucht daadwerkelijk te reinigen? Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze op weg naar een luchtreiniger kopen.

Waarom een luchtreiniger kopen?

De kwaliteit van de binnenlucht is belangrijk – we brengen immers een groot deel van ons leven binnenshuis door met het inademen van die lucht. Het liefst ademen we schone lucht. We snappen allemaal dat luchtvervuiling in de buitenlucht echt een probleem is, maar diezelfde lucht met uitlaatgassen van voertuigen, stof, pollen, rook en andere vervuilende stoffen komt ook onze gebouwen binnen. Andere bronnen van vervuiling zijn sowieso al in huis; bijvoorbeeld huisstofmijt, sigarettenrook, vluchtige organische stoffen (VOS) uitgestoten door verf en het schuim in banken en matrassen, haren van huisdieren en huidschilfers.

luchtzuiveraar kopen

In de binnenlucht hebben vervuilende stoffen minder kans om weg te waaien en kunnen ze zich na verloop van tijd ophopen en verzadigen. Al deze soorten vervuiling kunnen irritatie veroorzaken aan uw ademhaling, ogen en huid.

In veel gevallen kunt u de meeste van deze problemen oplossen door uw huis regelmatig te stofzuigen, dweilen en doorluchten wanneer de buitenlucht niet vervuild is. Helaas is de buitenlucht ook vervuild en het grootste gedeelte van al het fijnstof verdwijnt niet met ‘doorluchten’.

De belangrijkste redenen bij een ​​luchtreiniger kopen:

 1. Om te helpen bij astma en allergieën, met name voor stof en pollen
 2. Om de lucht zuiver te houden van bacteriën en virussen als u thuis zieke mensen heeft
 3. Als u binnenshuis rookt
 4. Als uw buurt bepaalde vervuilingsproblemen heeft, zoals in de buurt van een hoofdweg of in een gebied dat is aangetast door bosbranden
 5. Merk op dat luchtreinigers alleen stof en andere verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen verwijderen. Stof op de vloer of meubels moet nog worden gestofzuigd of opgeveegd.

Luchtreiniger kopen om bacteriën of virussen te verwijderen

Een luchtreiniger kopen voor het verwijderen van virussen, bacteriën en andere vervelende stoffen zoals schimmelsporen. Er zijn echter enkele beperkingen; zie ons artikel over hoe luchtreinigers omgaan met virussen en bacteriën.

voor huiskamer luchtreiniger kopen

Waar op letten als bij een luchtreiniger kopen?

De Clean Air Delivery Rate (CADR) is een standaardmaatstaf voor het luchtvolume dat de luchtreiniger kan reinigen. Het wordt uitgedrukt in kubieke meters per uur. Hoe groter het aantal, hoe beter.

De CADR-test wordt uitgevoerd in een kleine kamer (een vierkante kamer ongeveer 3,4 m per zijde en 2,4 m hoog), met de luchtreiniger in het midden van de kamer en ingesteld op de hoogste snelheid. Het is een test van 20 minuten, die afzonderlijk wordt uitgevoerd voor elk van de drie verontreinigende stoffen (stof, tabaksrook en pollen), dus u zult zien dat sommige modellen hun CADR-classificatie voor elk type vermelden.

Hoewel CADR een handige manier is om prestaties tussen modellen te vergelijken, is het niet per se een goede indicator bij de beslissing in een luchtreiniger kopen. Iedere ruimte is verschillend. Het is waarschijnlijker dat de luchtreiniger aan het ene uiteinde van de kamer of in een hoek staat, en je zult niet altijd de hoogste snelheid gebruiken. Ook meet de CADR-test niet de verwijdering van andere verontreinigende stoffen zoals VOS en zeer fijne deeltjes.

luchtreiniger kopen tegen stof

Ook de filtertechniek is van belang bij een luchtreiniger kopen!

Als je een keuze gaat maken om een luchtreiniger gaat kopen wordt je direct geconfronteerd met de verschillende filtertechnieken.

HEPA-filtratie: HEPA staat voor hoogrendement fijnstof. Het is een zeer effectief type filter dat zeer kleine deeltjes opvangt, onzichtbaar voor het blote oog. Over het algemeen kunnen HEPA-filters ten minste 99,95% van het stof, rook, huisstofmijt, schimmel en andere deeltjes in de lucht opvangen, tot een kleine grootte van 0,3 micron.

Koolstof of houtskool: goed voor het vasthouden van geuren en VOC’s zoals formaldehyde.

Ozon: wordt in lage mate uitgestoten en doodt levende organismen zoals schimmels, bacteriën, virussen en micro-organismen.

Ionisch of ionisatie: goed voor het verwijderen van fijne deeltjes zoals stof en rook. Bij ionisatie van lucht kan echter ozon ontstaan ​​(zie hierboven).

Ultraviolet (UV) steriliseren: goed voor het doden van virussen, bacteriën en schimmelsporen.

Luchtreinigers hebben periodiek onderhoud nodig! Let daar op bij een luchtreiniger kopen

Een luchtreiniger kan meerdere filters hebben (inclusief het HEPA-filter) en deze moeten regelmatig worden schoongemaakt of vervangen. Het is voordeliger om een ​​filter te kunnen wassen en opnieuw te gebruiken dan elke keer een vervangend filter te moeten kopen, vooral als u de luchtreiniger vaak gaat gebruiken. De meeste voorfilters en koolstoffilters kunnen worden gewassen en vervangen; HEPA-filters zijn meestal niet wasbaar. Periodiek is zeker iets waarop je moet letten bij een luchtreiniger kopen.

Een goede luchtreiniger heeft een waarschuwingsindicator om u te laten weten wanneer het tijd is om de filters schoon te maken of te vervangen. Maar kijk ook zelf kritisch hoe de vervangingstijd wordt berekend; het kan zo zijn dat de luchtreiniger elke dag de hele dag draait, dus als u deze minder vaak gebruikt, hoeft u de filters niet zo vaak te vervangen.

luchtzuiveraar kopen tegen pollen

Een luchtreiniger kopen; ken de extra opties!

Sensoren en timers

Een luchtreiniger met luchtsensoren kan het niveau van de luchtverontreiniging binnenshuis volgen en deze informatie b.v. via software overbrengen. Sommige kunnen zo worden ingesteld dat ze zichzelf automatisch activeren zodra de vervuiling een bepaald niveau bereikt. Dit kan handig zijn als u wilt dat de luchtreiniger een goede luchtkwaliteit behoudt zonder dat u 24/7 hoeft te blijven draaien. Als u bijvoorbeeld in de buurt van grote wegen woont die alleen op bepaalde tijden van de dag tot hoge vervuilingsniveaus leiden, of tijdens de lente, wanneer het aantal pollen van dag tot dag aanzienlijk kan variëren.

Ventilator

Zoek naar een model met verschillende ventilatorsnelheden. U wilt een krachtige luchtstroom als u de lucht in een kamer snel moet reinigen, maar een zachte luchtstroom voor gebruik ’s nachts in een slaapkamer.

Als de luchtreiniger geen goed bereik aan ventilatorsnelheden heeft (of helemaal geen ventilator), is het de moeite waard om een ​​gewone ventilator in dezelfde kamer te gebruiken, zoals een voetstuk of een plafondventilator. Het is belangrijk om een ​​goede luchtcirculatie te hebben terwijl de luchtreiniger in werking is; anders kan het uiteindelijk alleen de lucht om zichzelf reinigen, waardoor verontreinigende stoffen in de lucht in andere delen van de kamer achterblijven. Houd er rekening mee dat de luchtreiniger behoorlijk luidruchtig kan zijn op de hoge instellingen.

Wi-Fi-apps en afstandsbedieningen

Een afstandsbediening is handig, maar niet alle modellen hebben ze. Sommige modellen kunnen worden verbonden met het Wi-Fi-netwerk van uw huis en worden bediend via een smartphone-app. Dit kan dienen als alternatief voor een speciale afstandsbediening.

Draagbaarheid / mobiel?

Luchtreinigers tegen fijnstof kunnen vrij zware apparaten zijn – ze kunnen ongeveer 10 kg of meer wegen – dus als u van plan bent om de luchtreiniger tussen kamers te verplaatsen, controleer dan of het gewicht beheersbaar is. Wielen en handgrepen kunnen het verplaatsen vergemakkelijken.

Alternatieven voor luchtreinigers

Het belangrijkste alternatief voor het kopen van een luchtreiniger is om uw huis stofvrij te houden door regelmatig meubels af te vegen en uw vloeren grondig te stofzuigen. Gebruik een stofzuiger met HEPA-filters om ervoor te zorgen dat je tijdens het stofzuigen niet alleen stof de kamer in blaast. Regelmatig dweilen van harde vloeren is een goede manier om meer stof en verontreinigende stoffen te verwijderen. Lucht het huis regelmatig, vooral als de buitenlucht fris en helder is.

Met welke kosten moet je rekening houden bij een luchtreiniger kopen?

Een luchtreiniger kopen kan vanaf ongeveer €200,- tot €500. Dat zijn dan vaak modellen voor een klein formaat ruimte. Vanaf €1000,- kom je in de categorie luchtreinigers voor de wat grotere ruimtes. Als je een luchtreiniger koopt met extra opties wordt het uiteraard nog wat duurder.

Kortom; welke luchtreiniger kopen?

Er is geen enkele luchtreiniger die voor iedereen geschikt is. Een luchtreijniger kopen vereist meer kennis van zaken, de situatie en de behoeften. Kijk bij de luchtreiniger altijd eerst naar de CADR-waarden en filtertypen om een ​​idee te krijgen van hoe effectief de luchtreiniger zal zijn voor uw specifieke behoeften.

Zodra u een luchtreiniger heeft gevonden die in uw straatje valt qua filtertype en welke problemen deze aanvalt let dan ook op de opties en het onderhoud die de luchtreiniger met zich meebrengt.

Hoe nu de luchtkwaliteit verbeteren met interieurtoepassingen?

Luchtkwaliteit verbeteren met interieurtoepassingen

Luchtkwaliteit is haast niet waar te nemen met het blote oog, maar toch van levensbelang. Als we vervuilde lucht inademen, kunnen diverse ziekten ontstaan zoals; verkoudheid, ademhalingsproblemen, hoofdpijn en longkanker. Bij vervuilde lucht is er een hoge concentratie CO2, VOS (vluchtige organische stoffen) en fijnstof aanwezig. We spenderen ongeveer 90% van onze tijd binnen, maar we staan amper stil bij de luchtkwaliteit. De binnenlucht is zelfs vaak 4 -7 keer ongezonder dan de buitenlucht. Er zijn vele mogelijkheden om de binnenlucht te reinigen door middel van luchtreinigings-systemen. Maar ook door andere keuzes te maken in het interieur, verkrijgen we een betere luchtkwaliteit en kunnen sommige ziektes worden voorkomen of verminderd.

Materialen uitstoot verminderen

Materialen uitstoot verminderen

De meeste interieurmaterialen veroorzaken uitstoot, ook wel emissie genoemd. Dit kunnen schadelijke stoffen zijn zoals formaldehyde of ozon. Deze stoffen vallen onder vluchtige organische stoffen en kunnen zelfs met elkaar reageren in de lucht. Formaldehyde komt bijvoorbeeld voor in geperste plaatmaterialen en hpl (high pressure laminate); deze materialen worden zeer veel toegepast in meubels. Ook verf, tapijt, kunststof en bepaalde lijmsoorten geven schadelijke stoffen af aan de ruimte. Als je je ruimte gaat inrichten is het verstandig om deze producten niet te gebruiken. In een bestaand interieur kan je kijken of je deze producten kan vervangen voor gezondere materialen die juist een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

Gezonde materialen toepassen

Gezonde materialen toepassen

Gelukkig bestaan er ook interieurmaterialen die een gezonde invloed hebben op de luchtkwaliteit. Gezonde materialen zijn over het algemeen natuurlijk, waar weinig tot geen chemicaliën aan toegevoegd worden.

Hout en bamboe

Door het gebruiken van massief hout of bamboe plaatmaterialen kan de co2 concentratie in de binnenlucht worden verminderd. Hout en bamboe neemt co2 uit de ruimte op en stoot zuurstof uit. Informeer wel goed welke lijmsoort er in bamboe plaatmaterialen zijn gebruikt.

Leemstuc

Leemstuc werkt warmte- en vochtregulerend. Een ruimte die is afgewerkt met leem is koeler in de zomer en warmer in de winter. Bij vochtig weer nemen de wanden vocht op bij droog weer komt dit vocht weer vrij. Leem kan het echter niet aan met veel water te belasten, dus het is niet geschikt voor natte ruimten. Leem heeft daarnaast een antistatische werking, dit betekent dat langsstromende lucht met negatieve ionen wordt geladen, dit balanceert de vele elektronische apparaten die tijdens het werk worden gebruikt. Diverse luchtreinigers werken ook door middel van ionisatie.

Linoleum

Linoleum bevat geen chemische bestanddelen zoals weekmakers en oplosmiddelen. Dat maakt het een gezonde anti-allergene vloerbedekking. Het is daarbij gemakkelijk te reinigen. Linoleum bestaat voornamelijk uit gezonde grondstoffen, met als hoofdbestanddeel lijnolie. Ook hier is het weer van belang dat bij het leggen een niet-schadelijke lijm wordt gebruikt.

Wol tapijt

Je denkt misschien niet meteen aan tapijt als je een gezondere ruimte wil. Maar een schapenwollen tapijt is een goede keuze. Schapenwol bevat namelijk keratine. Keratine werkt als een luchtfilter: het zuivert ongezonde gassen uit de lucht. Schapenwol werkt daarnaast ook temperatuur regulerend, dus verkoelend bij warmte en verwarmend bij koude. Om het tapijt gemakkelijk te kunnen reinigen is de beste keuze een laagpolig plat gewoven tapijt. Onder andere bij jabo-carpets.nl kan je deze vinden.

Praktische interieuraanpassingen voor een betere luchtkwaliteit

Praktische interieuraanpassingen voor een betere luchtkwaliteit

Als geen hele interieur verandering zou willen kun je ook met deze praktische tips de luchtkwaliteit verbeteren in je pand.

Schoonloopmat

Het plaatsen van een voldoende grote schoonloopmat kan voorkomen dat er veel fijnstof en vuil van buiten naar binnen wordt gelopen. Volgens de Well building standard criteria moet de schoonloopmat ten minste de breedte hebben van en entree en ten minste 3 meter lang zijn, zodat er voldoende ruimte is om bevuilde schoenen schoon te lopen. De WELL Building Standard is een standaard die zich volledig richt op het meten en certificeren van gebouwen, om deze zo gezond mogelijk te maken voor de gebouwgebruikers.

Ventileren met ramen

Simpelweg de ramen openzetten kan al zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit binnen. Door middel van signing in het interieur kan je de medewerkers stimuleren om ramen te openen. Vooral ruimtes waar printer staan moeten regelmatig geventileerd worden, printers produceren namelijk de schadelijke stof ozon. Het is natuurlijk nog beter om de luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten, te monitoren door middel van sensoren. Aan de hand van de data kunnen dan de ramen geopend worden of gesloten blijven. Bijvoorbeeld in de spitsuren kan je dan beter de ramen gesloten houden. Via Kayo consulting (www.kayo-consulting.nl) kan je een meting aanvragen van de binnenlucht.

Roken

Sigarettenrook brengt ook veel schadelijke stoffen naar binnen, als er bijvoorbeeld voor de deur of in de buurt van open ramen wordt gerookt. In het interieur en exterieur kan je met behulp van signing laten weten dat roken in en om het gebouw verboden is. Als er toch gerookt moet worden kan de rookruimte het best zo ver mogelijk van deuren en ramen geplaatst worden.

Planten

Het plaatsen van planten zorgt voor een natuurlijke manier van luchtreinigen. Planten zetten co2 om in zuurstof en zorgen hiermee voor een betere luchtkwaliteit. Helaas zijn onze binnenruimten vaak zo vervuild dat er echt veel planten nodig zijn om effect te bereiken. Het plaatsen van een grote plantenwand is daarom een goed idee. Ook is het verstandig om planten met grote bladeren te plaatsen, omdat deze meer co2 omzetten.

Buitenruimten bruikbaar maken

Behalve de binnenlucht gezonder maken, kunnen we in het interieur mensen ook stimuleren om vaker naar buiten te gaan. Dit kan door aantrekkelijke buitenruimtes te creëren bij het gebouw. Zoals een terras, balkon, patio of tuin. Bij mooi weer zijn mensen sneller geneigd om naar buiten te gaan en hier gebruik van te maken. Door het goede voorbeeld te geven zullen werknemers vaker naar buiten gaan om buiten te pauzeren, te overleggen of te bellen.

Gezond kantoor

Gezond kantoor

Behalve de luchtkwaliteit verbeteren kan je met behulp van het interieur ook andere gezondheidsvoordelen bereiken zoals; akoestiek, lichtkwaliteit en de vitaliteit van werknemers verbeteren. Wil je ook interieuraanpassingen doen en een zo gezond mogelijke keuze maken? Schakel dan Koekkoek interieurarchitectuur (www.koekkoek.me) in. Evelien Koekkoek is als interieurarchitect gespecialiseerd in gezonde kantoren en daarnaast Well accredited professional.

Wat is nu eigenlijk een centrale luchtreiniger?

ventilatiekanaal met een centrale luchtreiniger

Tot voor kort was binnenluchtkwaliteit voor de meeste mensen geen enkele kopzorg. De laatste maanden is dat wel degelijk veranderd. De grote meerderheid is er achter gekomen dat onze gezondheid in gevaar kan komen als de luchtkwaliteit binnen onvoldoende is. Volgens diverse onderzoeken blijkt de binnenlucht vaak 7 x meer vervuild te zijn dan buiten. Het is niet alleen fijnstof dat de veiligheid van de binnenlucht bedreigt. Denk ook aan VOC’s, schimmels, bacteriën en virussen.

En nu de pandemie over de hele wereld woedt, is het nog belangrijker voor werkgevers en huiseigenaren om er alles aan te doen en te zorgen voor gezonde binnenlucht in alle ruimtes. Dat is de reden om juist nu een technologie te overwegen die de luchtkwaliteit binnenshuis kan verbeteren.

Wat doet een centrale luchtreiniger? Alle feiten op een rij.

Zijn er problemen in de binnenlucht? Denk aan een centrale luchtreiniger of een mobiele luchtreiniger. Als het om een klein gebied/ruimte gaat kies dan voor een mobiele oplossing. Helaas is dat maar voor een beperkte markt interessant. Het is namelijk zo dat veel problemen in de lucht in veel meer ruimtes speelt. Vandaar dat een centrale luchtreiniger veel effectiever is, praktischer en uiteindelijk ook goedkoper.

Een luchtreinigingssysteem kan een goede gezondheid bevorderen door de luchtkwaliteit in uw huis en op de werkplek te verbeteren. Wat doet een centraal systeem precies?

centrale luchtreiniger
Vervuild ventilatiekanaal dus zonder luchtzuiverend systeem

Een centrale luchtreiniger voor frisse lucht

Standaard filters in veel ventilatiesystemen helpen bij het verwijderen van grof stof uit de lucht. Voor de ultrafijne deeltjes zijn ze vaak ongeschikt. Dus een bedrijf/woning met enkel een ventilatiesysteem is onvoldoende bescherm tegen ultrafijnstof. Centrale luchtzuiveringssystemen, die in de luchtkanalen zijn geïnstalleerd, kunnen ultrafijnstof, schimmels, bacteriën en virussen verwijderen uit de lucht. Op deze manier wordt dus het luchtkanaal schoon gehouden en schone gezonde lucht de ruimte in geblazen.

Voordelen van een centraal luchtzuiveringssysteem

Is de installatie van een centrale luchtzuiveraar de moeite waard? Als het inademen van schone lucht belangrijk is dan zeker wel! Zeker voor mensen met een allergie, astma en chronische ademhalingsproblemen. Voor hen is een centraal luchtzuiverend systeem in de ventilatiekanalen een prima oplossing.

Wat doet een centrale luchtreiniger?

 • Vang bacteriën en virussen op om de verspreiding van ziektekiemen en ziektes te voorkomen;
 • Vang huidschilfers van huisdieren en andere allergenen op;
 • Filtert huisstofmijt / grof en fijnstof;
 • Filter gevaarlijke vluchtige organische stoffen (VOC’s) uit de binnenlucht;
 • Neutraliseert rook van de open haard of van sigaretten;
 • Verwijdert onaangename geuren die afkomstig zijn van plaatsen zoals keukens, toiletten en vuilnisbakken;
ventilatiekanaal met een centrale luchtreiniger

Type centrale luchtreinigersystemen

Niet alle centrale luchtzuiveraars doen hetzelfde. Hier is een inleiding over de verschillende soorten technologieën om te helpen kiezen wat het beste is voor een ruimte.

HEPA in centraal ventilatiesysteem

HEPA-filters kunnen meer dan 99 procent van de deeltjes in de lucht van 0,3 micron en groter opvangen. Het nadeel is echter dat niet elk systeem een ​​HEPA-filter kan bevatten en dat het prestaties van een ventilatiesysteem kunnen teruglopen.

Centrale unit met actief kool

Een koolstoffilter is een goede keuze voor het verwijderen van nare geuren en vluchtige organische stoffen. Deze filters bevatten minuscule absorberende poriën om verontreinigingen op te vangen wanneer ze door het filter gaan.

Luchtzuiveraar met UV-lichttechniek

Ultraviolet (UV) technologie wordt vaak gebruikt in combinatie met HEPA-luchtreinigers. Een ultraviolet (UV) luchtreiniger kan kleine micro-organismen, zoals bacteriën, doden met behulp van UV-licht.

Elektrostatische centrale zuiveraars

Veel centrale systemen bevatten elektrostatische velden om kleine deeltjes, waaronder virussen, op te vangen. Elektrostatische luchtreinigers reinigen de lucht door middel van statische elektriciteit. De statische lading houdt deeltjes in de lucht vast totdat het filter wordt gewassen.

Ioniserende systemen

Een ioniserend systeem produceert geladen deeltjes die andere deeltjes in de lucht aantrekken en vangen. Er ontstaan grotere groepjes aan elkaar klevende deeltjes die te zwaar worden om in de lucht te blijven. Ze worden opgevangen door het centrale filtersysteem.

Kanaalreiniging

Als u vermoedt dat het ventilatiesysteem thuis of op het bedrijf niet voorziet in een optimale luchtkwaliteit, is het slim om een kanaalreiniger expert uit te nodigen voor kanaalreiniging om de ventilatiekanalen te onderhouden reinigen. Luchtkanalen kunnen allerlei nare dingen bevatten, waaronder fijnstof, schimmels, virussen en bacteriën. Als het luchtkanaal niet goed wordt gereinigd zullen ze de luchtkwaliteit nadelig beïnvloeden.

luchtkanaalreiniging
luchtkanaalreiniging

Onderhoud op een centraal luchtzuiveringssysteem

Onderhoud is de sleutel tot de effectiviteit van een goed functionerende luchtreiniger. Veel luchtzuiveringssystemen zijn afhankelijk van de filterwerking. Na een tijdje raken filters verstopt met allerlei soorten vuil en verontreinigingen waardoor ze minder effectief zijn. Vervang filters tijdig.

Hoe een mobiele luchtreiniger bijdraagt aan schone lucht

mobiele luchtreiniger

Net als voedsel en water is lucht een essentiële basis om te overleven. Veel mensen investeren tijd en geld in goede voeding maar hoe vaak denken we aan de lucht die we inademen? Wat zijn de voordelen van een mobiele luchtreiniger en hoe kunnen ze onze kwaliteit van leven helpen verbeteren?

Mobiel de lucht gaan zuiveren

Er zijn, zonder twijfel, veel meer verontreinigende stoffen in de lucht dan 100-en jaren geleden. Onze wereld is schoner, maar de bevolkingsomvang is zo groot geworden dat onze uitstoot wereldwijd een impact heeft op ons allemaal. Luchtvervuiling treft ongeveer ¾ van de wereldbevolking. De effecten van luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid kunnen sterk variëren, afhankelijk van de oorsprong.

Dus hoe helpt een mobiel luchtzuiverend systeem aan de luchtkwaliteit? Fijnstof, schimmels, bacteriën, enz. verzamelen zich vaak binnenshuis en kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, zoals astma en allergieën. Een mobiel apparaat verwijdert deze vervuiling uit het huis, evenals bacteriën en virussen in de lucht om een ​​betere ademhaling en algehele gezondheid mogelijk te maken.

Een mobiele luchtzuiveraar zijn kleine, manueel verplaatsbare luchtzuiveringsunits die worden gebruikt in bezette ruimtes (klaslokalen, kantoren) om de concentratie van in de lucht zwevende deeltjes en soms dampen en gassen te verminderen. Ze wegen doorgaans maximaal 10-20 kg. Ze zijn vrijstaand, gebruiken voeding vanuit het stopcontact en kunnen overal in een kamer worden geplaatst.

Veel gestelde vragen over een mobiele luchtzuiveraar

draagbare luchtreiniger

Kan een mobiele luchtreiniger astma of allergieën oplossen?

Nee, helaas niet. Een draagbare luchtzuiveraar geneest astma of allergieën niet. Het zal echter wel helpen de hoeveelheid vervuilende stoffen in de lucht die u inademt te verminderen. En dat is uiteraard hetgeen een verlichting zal geven van de symptomen die met deze aandoeningen gepaard gaan. Een veel gehoord voordeel is dat men minder snel benauwd wordt. Mobiele luchtzuiveraars zijn niet bedoeld als behandeling, genezing of wondermiddel bij medische aandoeningen. Ze zijn gewoon een zeer waardevol hulpmiddel dat u kunt gebruiken om de luchtkwaliteit binnenshuis in uw huis of kantoor te verbeteren. Het spreekt voor zich dat als u een allergie heeft of aan astma lijdt u in nauw contact moet staan met een dokter.

Kan een luchtreiniger de gehele dag in werking zijn?

Laat uw mobiele luchtzuiveraar altijd aanstaan. Als u zich zorgen maakt over het energieverbruik, zet u de ventilatorsnelheid laag. Gelukkig hebben de meeste luchtreinigers niet veel energie nodig, maar ongeveer evenveel als uw computer. Als een luchtzuiveraar voor een aantal uur wordt uitgeschakeld loopt de luchtkwaliteit direct terug. Beter is dus om het apparaat continu aan te laten staan.

mobiele luchtzuiveraar

Kun je beter slapen door een mobiele aircleaner in de slaapkamer te plaatsen?

Veel reinigende systemen zijn speciaal ontworpen om makkelijker te kunnen slapen. Hoewel de meeste mensen weten dat luchtreiniging allergenen verwijderen, weten ze niet dat luchtreinigers ook op andere manieren bij kan dragen aan het slapen. Ze maken over het algemeen een rustgevend monotoon geluid dat de geluiden van buitenaf (die je wakker maken) zal overstemmen.

Wat gebeurt er als een luchtreiniger niet wordt onderhouden?

Met vuile of oude filters wordt de lucht mogelijk niet goed gefilterd. Dat kan leiden tot een slechte luchtkwaliteit en een verhoogd risico op allergie, astma en andere ademhalingsproblemen. Reinig of vervang luchtfilters om ervoor te zorgen dat uw aircleaner continu goed blijft presteren. Voor een optimale werking is het nodig het systeem minimaal één keer per half de voorfilters uit te wassen, te stofzuigen of te vervangen. Het hoofdfilter moet 1 x per jaar compleet worden vervangen. De kosten van een voorfilter zijn veelal laag. De kosten van een hoofdfilter kunnen soms prijzig zijn. Het na filter is over het algemeen een koolfilter. Bedoeld om gassen (geuren stank) op te nemen. Deze kan één keer per 2 jaar worden vervangen.

Hoe nu luchtreiniging tegen stof zo effectief is

tegen stof luchtreiniging

Ik werd onlangs tijdens een telefonisch gesprek gevraagd of het oké is om veel planten in huis te hebben voor luchtreiniging tegen stof! Het is een vrij algemene overtuiging dat kamerplanten, vooral planten die op de etiketten beweren ‘luchtreiniging’ te zijn, een effectieve manier zijn om VOS en giftige stoffen uit de lucht in uw huis te verwijderen. Betere luchtkwaliteit betekent minder triggers voor gezondheidsproblemen. Helaas vertellen ook wetenschappers dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, het plaatsen van een paar ‘luchtzuiverende planten’ in uw huis of kantoorruimte niets zal doen om voor luchtreiniging tegen stof. Waarom beweren deze wetenschappers dat het niet werkt tegen luchtreiniging tegen stof?

De luchtzuiverende planten uit een NASA-studie

Zoals velen van ons, heb je misschien wel eens gehoord van de NASA Clean Air Study die zegt dat als je bepaalde planten bij je thuis en op kantoor plaatst, je gezonde lucht zult ademen.

Wetenschappers zeggen nu dat dat niet juist is. Het NASA-experiment werd gedaan in een afgesloten experimentele kamer binnen een ​​ruimtevaartuig. Wetenschappers vinden dit niet representatief omdat de omstandigheden in de ruimte anders zijn dan bij mensen thuis.

Veel mensen laten ramen en deuren open staan om natuurlijk licht binnen te laten en de binnenlucht op natuurlijke wijze te ventileren. En zelfs op een koude winterdag met alle deuren dicht is de luchtkwaliteit in de binnenlucht dramatisch. Nog maar te zwijgen van kinderen en dieren die binnen en buiten rennen!

luchtreiniger tegen stof

Natuurlijk zijn nieuwere, energiezuinige huizen meer representatief voor het scenario van het ruimtevaartuig, waarbij tocht overbodig is en natuurlijke ventilatie ongebruikelijk is. Maar we zijn nog steeds niet allemaal in die situatie.

Ook in die energiezuinige huizen zie je spullen staan die je niet in een ruimtevaartuig tegen komt. Denk aan IKEA meubels. En die stoten veel VOC’s uit.

Kinderen zorgen ervoor dat de hoeveelheid spullen wordt verdubbeld dus er ontstaat meer vervuiling in de binnenlucht.

Veel producten (o.a. meubels) dampen uit met giftige stoffen

Stof en gassen komen vrij uit meubels, beddengoed, tapijten, kasten, schoonmaakproducten, producten voor persoonlijke verzorging, kleding, stinkende etuis – het zijn allemaal giftige stoffen (bijv. pesticiden, zware metalen) die in de lucht terechtkomen en die onvermijdelijk in het huisstof terechtkomen. Bovendien brengen we voortdurend giftige stoffen van buitenaf in ons huis via de schoenen en huisdieren.

Het gebruik van een stofzuiger om stof te verwijderen is eigenlijk een ondankbare taak omdat ze de fijnere problematische deeltjes waaraan chemicaliën blijven plakken niet opvangen. Deze migreren weer omhoog de lucht in, je ademt ze in of ze vinden uiteindelijk hun weg terug naar de aarde, dat wil zeggen, weer in je stof. De thuisomgeving zoals u kunt zien, is compleet anders dan die van een laboratorium of ruimtevaartuig.

Luchtreiniging tegen stof met luchtzuiverende planten…effectief?

Het oppervlakte in huis is veel groter dan welk aantal planten dan ook dat kan dienen als een “opvanger” voor luchtverontreinigende stoffen.

De natuurlijke of ventilatieluchtwisselingen in de binnenlucht, zoals bij huizen en kantoren, verdunnen de concentraties van vluchtige organische stoffen. Luchtvervuiling die planten zouden kunnen reinigen gaan veel sneller dan dat planten ze uit de lucht kunnen halen.

Met andere woorden, natuurlijke ventilatie of een of andere vorm van actieve ventilatie is veel effectiever dan luchtzuiverende planten als het gaat om het reinigen van de lucht.

tegen stof luchtreiniging

Als je luchtreiniging tegen stof wilt toepassen met luchtzuiverende planten zou je ongeveer 100-1000 stuks per m2 moeten plaatsen in huis of op kantoor. Zelfs de meest trendy groene huizen halen deze aantallen niet.

Samenvattend: studies naar luchtzuiverende planten voor luchtreiniging tegen stof zijn over het algemeen in een gecontroleerde steriele ruimte uitgevoerd. Dus een laboratorium of een ruimtevaartuig.

Luchtreiniging tegen stof met luchtzuiverende planten of een luchtreiniger?

Het beste advies om de luchtkwaliteit te verbeteren en een gezonder huis te creëren is door goed te ventileren. Allereerst met een goed ventilatiesysteem en open ook regelmatig de ramen en deuren!

luchtreiniging stof

Weg met al die giftige schoonmaak-, was- en verzorgingsproducten. Koop alleen meubels en stoffering die zijn gemaakt van natuurlijke materialen of materialen die zijn gemaakt met een gecertificeerd laag VOS-gehalte. Heroverweeg tapijten en gordijnen – denk aan houten vloeren en jaloezieën. Gebruik een stofzuiger met een HEPA-filter.  Als u net bent verhuisd naar een nieuw huis, of als u renoveert of schildert, is het zeer onwaarschijnlijk dat natuurlijke ventilatie de snelheid van de uitstoot van giftige stoffen kan bijhouden. En sowieso de genoemde maatregelen zijn vaak niet toepasbaar.

Denk aan de afgesloten kantoren en huizen van de hedendaagse nieuwe duurzame manier van bouwen. In die gevallen ontkom je niet aan luchtreiniging tegen stof met een luchtreiniger.

Luchtverontreiniging en de noodzaak van een luchtreiniger tegen stof

Wonen in de buurt van een belangrijke bron van luchtverontreiniging, zoals een drukke weg, golfbaan of fabriek, is ook een goede reden om te investeren in een luchtreiniger. Evenzo, als u astma, allergieën of een probleem met schimmel heeft, is luchtreiniging tegen stof ook een must.

Zorg er bij het kopen van een luchtreiniger voor dat deze wordt geleverd met een filter van hoge kwaliteit en een degelijk actief koolstoffilter om zowel (fijne) deeltjes in de lucht als VOC’s en geuren te verwijderen. In dit bericht vind je meer over het vinden van een goede luchtreiniger tegen fijnstof.

luchtreiniging tegen stof

Dus, werken luchtzuiverende planten eigenlijk? Steeds meer wetenschapper zeggen dat planten in een standaard huis of kantoor dat niet doen. De hoeveelheid planten die je nodig hebt om VOC’s echt uit de lucht te halen, is gewoon te hoog en dus onpraktisch. Het zal de luchtkwaliteit niet verbeteren! Zij zeggen: “….Koop planten omdat je van ze houdt…..”.

Sla hierin niet door, want planten kunnen een ander ernstig probleem veroorzaken: schimmel, waar velen van ons erg ziek van worden.

Hoe een luchtreiniger tegen huisstofmijt werkt

huistofmijt luchtreiniger

Huisstofmijt is één van de meest krachtige en meest voorkomende oorzaken van allergische reacties in huis en op het werk. Huisstofmijten zijn microscopisch kleine achtpotige wezens die spinachtigen worden genoemd en ze zijn nauw verwant aan de spin en de teek. Ze zijn in elk huis te vinden en hun aanwezigheid is geen indicatie van slechte schoonmaak! Een luchtreiniger tegen huisstofmijt is de beste oplossing om het tegen te gaan.

Huisstofmijt bestrijden met een luchtreiniger

Het is niet de huisstofmijt zelf die het allergeen is, maar enzymen (eiwitten) die worden aangetroffen in de uitwerpselen. En ook als de huismijt sterft gaat het lichaam afbreken wat ook weer eiwitten zijn. De hele uitwerpselen zelf zijn deeltjes tussen 4 en 20 micron groot, maar kunnen afbrokkelen tot deeltjes zo klein als 0,5 micron breed. Die deeltjes kunnen makkelijk in de lucht komen. Een luchtreiniger tegen huisstofmijt filtert deze uit de binnenlucht.

Huisstofmijten voeden zich met de huidschilfers die van nature door mensen en andere dieren worden afgestoten en die in huisstof worden aangetroffen. Hoewel hun aanwezigheid schadelijk is voor mensen die er allergisch voor zijn/worden, bijten huisstofmijten niet en verspreiden ze geen ziekten. Belangrijk is om de huiddeeltjes te beperken in de binnenlucht door het eruit te filteren met een luchtreiniger tegen huismijt.

Standaard schoonmaakmiddelen voor huishoudelijk gebruik hebben geen effect op huisstofmijt. Er zijn gelukkig meerdere manieren om de blootstelling aan huisstofmijt in uw huis te verminderen. De beste manier is via een luchtreiniger tegen huisstofmijt.

Allergie voor huisstofmijt? Schaf een luchtreiniger tegen huisstofmijt aan!

huistofmijt luchtreinigers

Net als andere allergenen veroorzaken ook deze een ‘overreactie’ van het immuunsysteem bij een allergisch persoon. Bij mensen met een allergie veroorzaken immunoglobuline E (IgE) -antistoffen, die aanwezig zijn op het oppervlak van mestcellen, de afgifte van histamine waardoor allergenen zich aan deze IgE-antistoffen hechten. Het is histamine dat de kenmerkende symptomen van een allergische reactie veroorzaakt (snotneus, hoofdpijn, misselijkheid, enz.). Luchtreinigers tegen huisstofmijt verwijderen de allergenen uit de lucht.

Huisstofmijten houden van huizen

Luchtreinigers tegen huisstofmijt zijn ideaal want ze verminderen de aanwezigheid ervan in beddengoed, matrassen, stoffering, knuffels en tapijt. Vocht en warmte dat het lichaam tijdens de slaap produceert, vergroten het probleem, waardoor het bed een ideale omgeving is voor zowel het aanmaken als het tegenkomen van huisstofmijt allergeen.

Het is ook gemakkelijk om huisstofmijt allergenen op te wekken en in de lucht te verspreiden, bijvoorbeeld door over een tapijt te lopen, in en uit bed te stappen of een bed op te maken.

Huisstofmijten houden van vochtigheid

huisstofmijt

Om te overleven absorberen huisstofmijten water uit de lucht. Bij een luchtvochtigheid van minder dan 50% hebben ze de neiging uit te drogen en af ​​te sterven. Ze geven ook de voorkeur aan temperaturen rond de 21°C.

Het is dus cruciaal om vocht in huis te verwijderen. Ventileer door ramen te openen en controleer op condensatie in de keuken en badkamers. Als u in een vochtige omgeving woont, overweeg dan om een ​​ontvochtiger te kopen naast een luchtreiniger tegen huisstofmijt, maar onthoud dat zeer droge lucht oncomfortabel kan zijn, vooral als u lijdt aan sinus- of ademhalingsaandoeningen. Schone lucht is dus essentieel!

Huisstofmijt in huis bestrijden met een luchtreiniger

De “strijd” houdt nooit op – huisstofmijt is overal en zelfs als je ze allemaal in huis kunt verwijderen, verschijnen er nog steeds nieuwe (ze worden bijvoorbeeld op kleding van mensen aangetroffen en die nemen het weer makkelijk mee naar binnen). Naar huis dus. Zoek dus naar lange termijn oplossingen, zoals een luchtreiniger die de last van huisstofmijt verminderen.

Implementeer betere schoonmaakhandelingen naast de aanschaf van een luchtreiniger tegen huisstofmijt

luchtreiniger tegen huisstofmijt
 • was kleding, knuffels en beddengoed wekelijks in warm water (55°C)
 • zorg er altijd voor dat beddengoed helemaal droog is voordat het terugplaatst – stofmijten zullen goed gedijen in aanwezigheid van enig spoor van vocht
 • gordijnen, kussens en dekbedden moeten ook om de paar maanden goed worden gewassen
 • vacuümvloeren, vloerkleden of tapijt met een stofzuiger die voorzien is van een HEPA-filter en lekvrij is
 • veeg alle meubeloppervlakken regelmatig af met een vochtige (maar niet natte) doek
 • neem afstoffen op in de routine en doet dit zo grondig mogelijk – vergeet niet om achter of onder meubels te gaan, langs plinten en schilderijrails en overal waar stof zich kan verzamelen

Andere hygiënemaatregelen als alternatief voor een luchtreiniger tegen huisstofmijt

 • probeer een beetje eucalyptusolie aan je stofdoek toe te voegen, want dit schrikt mijten af. Er zijn ook ‘anti-mijt’ elektrostatische stofdoeken die het stof vasthouden in plaats van het rond te verspreiden
 • verwijder alle rommel, zoals stapels kranten en boeken, waar zich meer stof kan ophopen
 • plaats ornamenten in glazen kasten in plaats van op open planken
 • in slaapkamers opnieuw beginnen met een nieuwe matras, dekbed en kussens en hoes met mijt-allergeenbestendige hoezen – onderzoek heeft aangetoond dat dit astma echt kan verbeteren bij kinderen die allergisch zijn voor huisstofmijt. Een mogelijk probleem met allergeenbestendig beddengoed is echter dat het vaak zo dicht geweven dat het niet ademend is, wat leidt tot overmatig zweten en complicaties met eczeem
 • denk er bij het kiezen van een nieuw bed aan dat een verhoogd bed het schoonmaken eronder vergemakkelijk (waar stof zich ophoopt)
 • gestoffeerde hoofdeinden zijn stofvangers en een lattenbodem is goed omdat het de luchtcirculatie rond het bed bevordert
 • overweeg vervanging: gestoffeerde meubelen met leer of vinyl beklede alternatieven, tapijten met houten of vinylvloeren, gordijnen die stof verzamelen met jaloezieën of rolluiken
 • dicht eventuele scheuren tussen planken op de vloer zodat er geen stof van onderaf naar boven komt
 • houd muren zo eenvoudig mogelijk om richels te vermijden waar stof zich kan verzamelen

Anti-huisstofmijt spray en poeder

Regelmatig gebruik van een anti-mijtstofspray of -poeder kan hierbij helpen. Een anti-mijt spray kan binnendringende mijtreservoirs in tapijten, stoffering en matrassen en anti-mijt droog poeder tapijtreiniger kunnen helpen bij het verwijderen van mijten waar ze nestelen.

Let er bij het kiezen van allergie-reinigingsmiddelen op dat je reinigingsmiddelen met natuurlijke ingrediënten gebruikt. Het spuiten van een chemische stof, vooral regelmatig, kan een ernstige trigger zijn voor mensen met allergieën.

Waarom nu het kiezen van de beste luchtreiniger moeilijk is

de beste luchtreiniging

Het kiezen van beste luchtreiniger kan een lastige zaak zijn. Heb je er echt een nodig? Als u er een krijgt, welke maat moet deze dan hebben, welke functies zijn belangrijk en hoe effectief zal deze zijn om de lucht daadwerkelijk te reinigen? Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze voor uw binnenruimte.

Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de binnenlucht is belangrijk – we brengen immers een groot deel van ons leven binnenshuis door met het inademen van die lucht. Het liefst ademen we natuurlijke schone lucht. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat vervuiling alleen een buitenprobleem is. Denk aan uitlaatgassen van voertuigen, stof en pollen in de lucht, rook en andere vervuilende stoffen komt onze huizen binnen.

Andere bronnen van vervuiling zijn al in huis; bijvoorbeeld huisstof, sigarettenrook, vluchtige organische stoffen (VOS) uitgestoten door verf en het schuim in banken en matrassen, haren van huisdieren en huidschilfers. Binnen hebben vervuilende stoffen minder kans om gewoon weg te waaien en kunnen ze zich na verloop van tijd ophopen. Al deze soorten vervuiling kunnen irritatie veroorzaken aan uw ademhaling, ogen en huid.

In veel gevallen kunt u de meeste van deze problemen oplossen door uw huis regelmatig te stofzuigen, dweilen en ventileren.

Wanneer is het de beste ​​luchtreiniger?

de beste luchtreiniger

Het is een beste luchtreiniger als het de volgende basiselementen bevat:

 • Als het helpt tegen astma en allergieën, met name voor stof en pollen;
 • Als het helpt de lucht vrij te houden van bacteriën en virussen
 • Als het helpt tegen tabaksrook in de binnenlucht
 • Als het helpt tegen bepaalde vervuilingsproblemen, zoals in de buurt van een snelweg

De beste luchtreiniger verwijdert uiteraard bacteriën of virussen

De beste luchtreiniger kan ook helpen bij het verwijderen van virussen, bacteriën en andere vervelende stoffen zoals schimmelsporen.

De aller beste luchtreiniger heeft een hoge CADR – (luchtafgiftesnelheid)

De Clean Air Delivery Rate (CADR) is een standaardmaatstaf voor het luchtvolume dat het luchtzuiverende systeem kan reinigen. Het wordt uitgedrukt in kubieke meter per uur. Hoe groter het aantal, hoe beter.

de beste luchtreiniging

De CADR-test wordt uitgevoerd in een kleine kamer (een vierkante kamer ongeveer 3,4 m per zijde en 2,4 m hoog), met de beste luchtreiniger in het midden van de kamer en ingesteld op de hoogste snelheidsinstelling. Het is een test van 20 minuten, die afzonderlijk wordt uitgevoerd voor elk van de drie verontreinigende stoffen (stof, tabaksrook en pollen), dus u zult zien dat sommige modellen hun CADR-classificatie voor elk type vermelden.

Hoewel CADR een handige manier is om prestaties tussen modellen te vergelijken, is het niet per se een goede indicator van of het de beste luchtreiniger is! Het is waarschijnlijker dat de beste luchtreiniger in een hoek staat maar je zult niet altijd de hoogste snelheidsinstellingen gebruiken. Ook meet de CADR-test niet de verwijdering van andere verontreinigende stoffen zoals VOS en zeer fijne deeltjes.

Alles over filters die in de beste luchtreiniger zitten

HEPA-filtratie

Testen hebben uitgewezen dat HEPA-filtratie een belangrijke functie is voor de beste luchtreiniger. HEPA staat voor hoogrendement fijnstof. Het is een zeer effectief type filter dat zeer kleine deeltjes opvangt, onzichtbaar voor het blote oog. Over het algemeen kunnen HEPA-filters ten minste 99,95% van het stof, rook, schimmel en andere deeltjes in de lucht vangen, tot een kleine grootte van 0,3 micron. HEPA-filters komen ook voor in stofzuigers van hoge kwaliteit. In de beste luchtreiniger dient ook een HEPA-filter te zitten.

beste luchtzuiveraar

Koolstof of houtskool

Naar verluidt goed voor het vasthouden van geuren en VOC’s zoals formaldehyde.

Ozon

Op lage niveaus is aangetoond dat het niet effectief is bij het verwijderen van luchtvervuiling, en op hoge niveaus kan het irritatie van de ademhaling veroorzaken. Goed ventileren is zeer belangrijk.

Ionisch of ionisatie

Goed voor het verwijderen van fijne deeltjes zoals stof en rook. Bij ionisatie van lucht kan echter ozon ontstaan ​​(zie hierboven).

Ultraviolet (UV) steriliseren

Goed voor het doden van virussen, bacteriën en schimmelsporen. Maar uv-licht heeft minstens een paar minuten nodig om ziektekiemen te doden. Vertrouw niet alleen op een sterilisatiefilter als dit niveau van reinheid belangrijk voor u is.

Filters reinigen en vervangen

De beste luchtreiniger kan meerdere filters hebben (inclusief het HEPA-filter) en deze moeten regelmatig worden schoongemaakt of vervangen. Het is voordeliger om een ​​filter te kunnen wassen en opnieuw te gebruiken dan elke keer een vervangend filter te moeten kopen, vooral als u de beste luchtreiniger vaak gaat gebruiken. De meeste voorfilters en koolstoffilters kunnen worden gewassen en vervangen; HEPA-filters zijn meestal niet wasbaar en u moet er rekening mee houden bij het kopen van vervangende filters.

Een beste luchtreiniger heeft een waarschuwingsindicator om u te laten weten wanneer het tijd is om de filters schoon te maken of te vervangen.

De beste luchtreiniger bevat extra functies

de allerbeste luchtreiniger

Sensoren en timers

De beste luchtreiniger bavat luchtsensoren die het niveau van de luchtverontreiniging binnenshuis volgen en deze informatie aan u weergeven. Sommige kunnen zo worden ingesteld dat ze zichzelf automatisch activeren zodra de vervuiling een bepaald niveau bereikt. Dit kan handig zijn als u wilt dat de beste luchtreiniger een goede luchtkwaliteit behoudt zonder dat u 24/7 hoeft te blijven draaien. Als u bijvoorbeeld in de buurt van grote wegen woont die alleen op bepaalde tijden van de dag tot hoge vervuilingsniveaus leiden, of tijdens de lente, wanneer het aantal pollen van dag tot dag aanzienlijk kan variëren.

Ventilator

U wilt een krachtige luchtstroom wanneer u de lucht in een kamer snel moet reinigen, maar een zachte luchtstroom voor gebruik ’s nachts in een slaapkamer. De beste luchtreiniger heeft een goed bereik aan ventilatorsnelheden (of helemaal geen ventilator).

Wi-Fi-apps en afstandsbedieningen

Een afstandsbediening is handig, maar niet alle modellen hebben ze. Sommige modellen kunnen worden aangesloten op het Wi-Fi-netwerk van uw huis en worden bediend via een smartphone-app. Dit kan dienen als alternatief voor een speciale afstandsbediening. Sommige modellen geven je ook toegang tot verzamelde gegevens van de beste luchtreiniger, zodat je kunt zien wat voor soort vervuilende stoffen het uit je huis verwijdert.

Draagbaarheid

De aller beste luchtreinigers kunnen vrij zware apparaten zijn – ze kunnen ongeveer 10 kg of meer wegen – dus als u van plan bent om het apparaat tussen kamers te verplaatsen, controleer dan of het gewicht beheersbaar is. Wielen en handgrepen kunnen het verplaatsen vergemakkelijken.

Kamer grootte

De meeste modellen hebben een aanbevolen kamergrootte. Het is misschien de moeite waard om een ​​model te kopen dat geschikt is voor een grotere kamer dan waarin u het wilt gebruiken. Dat kan betekenen dat de beste luchtreiniger de lucht uit de kamer sneller zuivert op de hoogste stand, maar de lucht nog steeds comfortabel schoon houdt op de laagste en stilste snelheid (goed voor als u probeert te slapen).

beste luchtreiniger

Alternatieven

Het belangrijkste alternatief voor het kopen van de beste luchtreiniger is om uw huis stofvrij te houden door regelmatig meubels af te vegen en uw vloeren grondig te stofzuigen. Gebruik een stofzuiger met HEPA-filters om ervoor te zorgen dat je tijdens het stofzuigen niet alleen stof de kamer in blaast. Regelmatig dweilen van harde vloeren is een goede manier om meer stof en verontreinigende stoffen te verwijderen. Ventileer ten slotte het huis regelmatig als de buitenlucht schoon en gezond oogt.

Hebben airconditioners HEPA-filters?

Een airconditioner kan helpen om wat stof en pollen uit de lucht te filteren, maar verwijdert meestal geen rook, fijnstof of VOC’s. HEPA-filters kunnen praktisch niet worden gemonteerd op een airconditioner omdat airconditioners behoorlijk grote hoeveelheden luchtstroom de kamer in moeten bazen en enorm krachtige ventilatoren in de binnenunit nodig hebben.

Hoe nu luchtreiniging werkt met luchtreinigers

luchtzuivering met luchtreinigers

Gemakkelijker ademen kan door het kiezen van de juiste luchtzuiveringstechniek voor uw huis of kantoor. Het is nu een stuk eenvoudiger geworden. Luchtreiniging met luchtreinigers zijn dusdanig ontworpen dat ze deeltjes in de lucht verwijderen zoals pollen, rook, huidschilfers van huisdieren, stof en schimmelsporen. Het kan ook helpen om een ​​betere nachtrust te krijgen. Gebruik deze blog, het is een gids met alle informatie over luchtreiniging met luchtreinigers.

Waar moet je op letten?

 • De technische details
 • Gebruik en onderhoud
 • Waar moet ik als eerste op letten bij het kiezen van een zuiveringssysteem?

Om te beginnen betekenen de termen luchtreiniger of luchtzuiveraar hetzelfde. Let op de volgende 6 factoren. We maken onderscheid in de grootte van de ruimte zo kunt u makkelijker een keuze gaan maken.  

 • De filtertechniek/ luchtreinigingstechnologie
 • Type filter
 • Luchtverversing / efficiëntie
 • Aanvoer van schone lucht
 • Grootte van de ruimte

De filtertechniek/ luchtreinigingstechnologie

luchtzuivering met luchtreinigers

Er zijn vier primaire typen luchtreinigingstechnologie om uit te kiezen:

 1. mechanische
 2. elektrostatische
 3. ion generatoren
 4. hybride systemen

Het doel van elk systeem is in de eerste plaats hetzelfde: de luchtreiniging met een luchtreiniger door deeltjes te verminderen die worden veroorzaakt door vervuiling, interne dampen, roken, stof, pollen, allergenen en irriterende stoffen in de lucht.

Type filter

Een van de grootste verschillen tussen de systemen is het type filter dat wordt gebruikt. U dient bewust te zijn van deze drie typen:

 1. HEPA (High Efficiency Particulate Air):

Dit filter verwijdert grote hoeveelheden stof, maar ook huidschilfers van dieren, pollen en huisstofmijt. HEPA is 99,97% efficiënt gecertificeerd, dus zoek een model met HEPA-certificering. Het is belangrijk op te merken dat de meeste HEPA-filters jaarlijks moeten worden vervangen. Analyseer de vervangingskosten of kies een model dat kan worden schoongemaakt en hergebruikt.

 • ULPA (Ultra Low Penetration Air, of Ultra HEPA-filter):

Dit filter verwijdert 99,97% van stof, pollen, schimmels, bacteriën en zwevende deeltjes en is het beste voor het verwijderen van zelfs de kleinste deeltjes.

 • HOUTSKOOL OF KOOLSTOF:

Houtskool- of koolstoffilters verwijderen gassen, zoals die van rook en geuren. Dit type filters wordt vaak gebruikt als voorfilter in combinatie met HEPA of ULPA.

lucht reinigen met luchtreinigers

Luchtreiniging met luchtreinigers: wat wordt bedoeld met luchtverversing / efficiëntie?

De hoeveelheid luchtverversing per uur, geeft aan hoe vaak de luchtzuiveraar de lucht in de kamer reinigt in de loop van een uur. Het betekent bijvoorbeeld dat de lucht elke 30 minuten wordt schoongemaakt. Het hoogste is 6; of zes volledige reinigingen per uur.

Luchtreiniging met luchtreinigers: wat wordt bedoeld met aanvoer van schone lucht?

De CADR of Clean Air Delivery Rate geeft het volume en de snelheid weer waarmee deeltjes worden gefilterd. Overweeg bij luchtreiniging met luchtreinigers de aanschaf van een CADR-classificatie die ten minste gelijk is aan tweederde van de kamergrootte (d.w.z. een kamer van 120 vierkante meter zou een stofzuiger nodig hebben met een minimale CADR-classificatie van 80).

luchtreiniging met luchtreinigers

De grootte van de ruimte

Hoewel CADR u een goede beoordeling geeft om mee te werken, is het vaak raadzaam om een ​​model te kiezen dat bedoeld is om te werken in een gebied dat iets groter is dan de werkelijke kamergrootte waarin u luchtreiniging met een luchtreiniger gaat toepassen.

Hoe klinkt het om luchtreiniging met een luchtreiniger toe te passen?

Omdat experts het erover eens zijn dat de meest systemen gemotoriseerde ventilatoren gebruiken om lucht aan te zuigen, is er wel vaak omgevingsgeluid dat hierbij hoort. Geluidsniveaus variëren per fabrikant en model. Zoals eerder opgemerkt, kan het handig zijn om een krachtigere machine aan te schaffen dan de kamer nodig heeft en deze op een lagere snelheid te laten draaien om geluidsoverlast te voorkomen. Luchtreinigers die geen gemotoriseerde ventilatoren gebruiken, zijn de stilste, zo niet volledig stil. Aan de andere kant melden sommige consumenten dat ze een beetje geluid horen tijdens het slapen.

Hoe lang moet je een luchtzuiveraar laten draaien voor optimale luchtkwaliteit?

Voor de beste resultaten moet luchtreiniging met luchtreinigers continu worden toegepast. Naast het creëren van schone lucht, heeft het continu draaien van de luchtzuiveraar een toegevoegde waarde dat resulteert in minder huishoudelijk oppervlaktestof. Wanneer er schoongemaakt wordt is het raadzaam de luchtzuiveraar te laten draaien op de hoogste stand totdat u klaar bent. Dit omdat het afstoffen en stofzuigen ook deeltjes in de lucht zal opwerpen.  

luchtreinigers voor luchtreiniging

Het onderhoud

Het is ook belangrijk om het systeem schoon te houden en soepel te laten werken. De meeste modellen zijn voorzien van servicelampen die aangeven wanneer filters moeten worden vervangen. Sommige indicatielampjes gaan branden als de filters vuil zijn en vol met deeltjes zitten, andere gaan automatisch branden na een door de fabrikant aangegeven tijdsperiode. Of de unit nu is voorzien van een indicatielampje of niet, u moet de collectorplaat maandelijks verwijderen en reinigen. Dit kan door de plaat in een kuip of gootsteen te wassen of in sommige gevallen in de vaatwasser. Zorg ervoor dat u de instructies leest die bij uw machine zijn geleverd.

HEPA-filters moeten jaarlijks worden vervangen. Verstopte filters verminderen de efficiëntie van luchtzuiveraars en in het slechtste geval zullen ze de machine beschadigen waardoor regelmatige reiniging van het filter essentieel is.

Luchtreiniging met luchtreinigers kan met specifieke soorten modellen die verontreinigende stoffen kunnen verwijderen. Maar over het algemeen zijn de verontreinigende stoffen die door luchtreinigers worden verwijderd van twee aard: deeltjes verontreinigende stoffen,  gasvormige verontreinigende stoffen

Luchtreiniging met een luchtreiniger die fijnstof deeltjes uit de lucht filteren

Er zijn twee soorten luchtzuiveringsapparaten beschikbaar die deeltjes uit de lucht kunnen verwijderen: mechanische en elektronische. Filters van mechanische kunnen deeltjes verwijderen door ze op filtermateriaal op te vangen.

Zeer efficiënte deeltjesluchtfilters (HEPA) vallen in de categorie mechanisch. Elektronische zijn filters die worden genoemd als elektrostatische stofvangers. Die werken volgens het principe van elektrostatische aantrekking om geladen deeltjes op te vangen. Ze zuigen lucht door een ionisatiesectie waar deeltjes een elektrische lading krijgen. De geladen deeltjes hopen zich vervolgens op een reeks vlakke platen die een collector worden genoemd omdat ze tegengesteld zijn geladen.

Ionisatoren verspreiden geladen ionen in de lucht, vergelijkbaar met de elektronische luchtzuiveraars, maar zonder een verzamelaar. Deze ionen hechten zich aan deeltjes in de lucht, waardoor ze een lading krijgen, zodat ze zich hechten aan nabijgelegen oppervlakken zoals muren, of aan elkaar vastzitten en sneller bezinken.

Luchtreiniging met luchtreinigers die gasvormige stoffen verwijderen

Luchtzuiveraars voor gasvormige stoffen verwijderen gassen en geuren door een materiaal te gebruiken dat een adsorbens wordt genoemd, zoals actieve kool, dat de verontreinigende stoffen adsorbeert. Deze filters zijn doorgaans bedoeld om een ​​of meer gasvormige verontreinigende stoffen te verwijderen uit de luchtstroom die er doorheen gaat.

Sommige luchtzuiveringsapparaten met gasfasefilters of koolstoffilters kunnen een deel van de gasvormige verontreinigende stoffen en een aantal van de daarmee samenhangende gevaren verwijderen, tijdelijk.

Koolmonoxide (CO-gas) is bijvoorbeeld een gevaarlijke gasvormige verontreinigende stof die wordt gevormd wanneer brandstof zoals gas, olie, kerosine, hout of houtskool wordt verbrand, het wordt gemakkelijk gefilterd of geventileerd naar de buitenlucht.

Waarom nu een luchtreiniger zo effectief is tegen fijnstof

fijnstof luchtreiniger

Stof in huis of op kantoor. Het is misschien gemakkelijk om eerst de stoffige elementen (zoals knuffels en werkkleding) in een kast te gooien maar het stof dat in de lucht hangt, is een ander verhaal. Als je niets doet blijven fijne stofdeeltjes hangen. Grove deeltjes stof vallen op oppervlakten of de vloer terecht.

Waarom stof in de binnenlucht als een serieus probleem moet zien

Maar het is onvermijdelijk dat er in uw huis of op het werk altijd wat fijne stof deeltjes in de lucht zweven. Als u of een collega gevoelig is voor stof en u twijfelt over het type oplossing dat dit probleem kan oplossen, kan de juiste luchtzuiveraar voor stofverwijdering uitkomst bieden.

Wat is een luchtreiniger eigenlijk? Lees hier meer over een luchtreiniger.

Fijnstof bestaat uit een mengelmoes van allerlei deeltjes. Deels uit de buitenlucht en deels uit de binnenlucht. Je zou versteld staan ​​als je weet waar fijne stofdeeltjes vandaan komen. Stof kan uw ogen, neus of keel irriteren en een probleem zijn, vooral als u allergieën, astma of andere aandoeningen van de luchtwegen heeft. Als uw astma of allergieën erger worden door stoffige deeltjes heeft u waarschijnlijk een stofallergie. Wat voor iedereen zorgelijk is, is dat kleine stoffige deeltjes vaak in de lucht zweven, en als de deeltjes klein genoeg zijn, kunnen ze de longen binnendringen en gezondheidsproblemen veroorzaken.

Fijnstof is complexer dan u denkt

Als je dacht dat stof alleen maar vuil of dode huidcellen zijn, dan moeten we u teleurstellen. Stoffige deeltjes dat u op het werk en in huis aantreft is een complex mengsel van voornamelijk:

 • Uit de bodem, die in huis wordt getraceerd
 • Van buitenlucht
 • Organisch materiaal: planten en dieren (officieel duiden wetenschappers “organisch” aan als op koolstof gebaseerde verbindingen)

Stof dat organisch materiaal omvat is afkomstig van:

 • Huiddeeltjes
 • Voedselresten
 • Stuifmeel
 • Gietvorm
 • Huidschilfers van huisdieren
 • Insecten lichaamsdelen
 • Huisstofmijtallergenen

In huis (thuis) komt het stof vaak van beddengoed en vloerbedekking! Het nare van stoffige deeltjes is dat de deeltjes gemakkelijk in de lucht zweven en de grove deeltjes op oppervlaktes terecht komen. Juist de fijne deeltjes zijn zo gevaarlijk.

Stof van huidschilfers en stof van huisdieren

Mensen die allergisch zijn voor honden of andere dieren zijn niet allergisch voor dierenhaar, maar voor de eiwitten in speeksel en huidschilfers (huidschilfers) van huisdieren. Dus houd hier rekening mee als je op zoek bent naar een luchtreiniger voor fijnstof en huisdieren. Stoffige deeltjes kunnen huidschilfers van huisdieren bevatten en kan bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. Dit is vaak een van de belangrijkste zorgen voor huishoudens met huisdieren. En deze zorg bestaat niet alleen als er huisdieren aanwezig zijn – er blijven kleine deeltjes huidschilfers van huisdieren achter in tapijten en vloeren, zelfs als huisdieren niet in huis zijn.

Fijnstof en huisstofmijt

Stof is ook een van de meest voorkomende allergieën veroorzakers: huisstofmijtuitwerpselen. Wanneer u fijnstof inademt dat deze microscopisch kleine deeltjes bevat die door huisstofmijten worden geproduceerd. Dit kan allergische reacties veroorzaken. Tot overmaat van ramp voeden huisstofmijten zich met de huiddeeltjes die in fijnstof aanwezig zijn.

luchtreinigers tegen fijnstof

Verwijderen luchtreinigers fijnstof of niet?

Natuurlijk verwijderen luchtzuiveraars fijnstof. Lees nog eens op luchtreinger hoe de werking is. Dan zal je goed begrijpen dat een aircleaner fijnstof prima uit de lucht weet te filteren. Het korte antwoord op de koptitel is dus: ja. De meeste luchtzuiveraars voor fijnstof op de markt zijn ontworpen om stofdeeltjes uit de lucht te verwijderen. Veel zijn voorzien van mechanische filtratie. Een methode om verontreinigende stoffen filters op te vangen. Ofwel zijn de deeltjes bedoeld om aan het filter te kleven of worden ze opgesloten in de filtervezels. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van een mechanisch filter, een HEPA-filter genaamd, dat is ontworpen om deeltjes in de lucht op te vangen.

Luchtreinigers met een mechanische filter zijn ofwel geplooid zoals HEPA of plat. Hoewel HEPA filters te basaal zijn om in een luchtreiniger te gebruiken, is het toch een goed voorbeeld van een effectief filter. In de meeste HVAC systemen zit ook een filter. Echter een luchtreiniger met filter zijn veel geraffineerder van aard. Een luchtreiniger voor kan ook een elektrostatisch geladen filter hanteren.  In dat geval plakken de deeltjes in het filter vast.

Wat een luchtreiniger voor fijnstof moet doen

Een aircleaner tegen fijnstof met een mechanisch filter zoals HEPA is ‘goed’ als hij kleine fijne stoffige deeltjes in de vezels van het filter kan opvangen. Stofdeeltjes variëren meestal van 2,5 tot 10 micrometer, hoewel sommige fijnstof deeltjes zelfs nog kleiner kunnen zijn. Als 10 micrometer je groot in de oren klinkt moeten we je teleurstellen. Namelijk: 10 micrometer is minder dan de breedte van een mensenhaar! Het belangrijkste om te onthouden is dat stof mogelijk klein genoeg kan zijn om in de longen te komen en gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Je hebt misschien nog nooit gehoord van een luchtzuiveraar dat fijnstof kan opzuigen? Er zijn echter heel wat luchtreinigers tegen fijnstof.

Dit kunnen elektrostatische luchtreinigers zijn of ioniserende luchtreinigers tegen stoffige deeltjes. Deze luchtreinigers brengen een elektrische lading over op fijne stof deeltjes en vangen ze op metalen platen of laten ze neerslaan op nabijgelegen oppervlakken. Het echte probleem met elektrostatische luchtreinigers is dat ze ozon kunnen produceren, een schadelijke irriterende stof voor de longen.

Wat niet gaat werken om stof op te vangen, is een ozongenerator. Die is niet ontworpen om stoffige deeltjes uit de lucht te verwijderen (en schadelijke ozon in de lucht afgeeft) maar gassen. Het is dus in principe ook geen luchtreiniger tegen minuscule stofdeeltjes.

luchtreiniger fijnstof

Nog geen luchtreiniger voor fijnstof in huis of op het werk? Wat doen in de tussentijd!?

Luchtzuiveraars tegen stof zijn zeer effectief. Maar met name tegen fijnstof. Een luchtreiniger tegen fijnstof doet niets tegen groeve stof. Grove stof moet je verwijderen aan de bron. Dat noemen we broncontrole. Dit is erg belangrijk omdat grote stofdeeltjes zich op de vloer zullen nestelen en niet kunnen worden aangepakt door een luchtreiniger. Deze grove stof deeltjes zijn ook te groot om in de lucht te zweven en zullen gewoon weer op de vloer neerkomen.

Broncontrole is precies wat de naam zegt, namelijk het verwijderen van de bron van vervuiling. In dit geval kan het zijn door te reinigen en af ​​te stoffen, hoewel u voorzichtig moet zijn om meer stof in de lucht te verspreiden. Het is ook een goed idee om de fijnmazige stoffilters in het ventilatiesysteem filters zo vaak als nodig te vervangen.

U moet ook preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat u fijne stof deeltjes van buitenaf aantrekt, zoals bijvoorbeeld het luchtdicht opslaan van kleding het in de buitenlucht borstelen van huisdieren en de vloerbedekking verwijderen. Dit kan de hoeveelheid fijne stof deeltjes die naar binnen komen, zoals pollen en schimmel, verminderen.

Wat is de beste luchtreinigers voor fijnstof?

Is een mechanische luchtzuiveraar voor fijnstof voldoende hiertegen? Of niet? Het kan, afhankelijk van zijn efficiëntie. Luchtreiniging moet een bepaalde hoeveelheid fijnstof deeltjes opvangen in de lucht die door het apparaat stroomt. Afhankelijk van het type luchtreiniger voor fijnstof hoeft de luchtreiniger misschien niet eens een “HEPA-filter” te bevatten.

Het is belangrijk om op te merken dat deze soort mechanische fijnstof luchtreiniger alleen fijne stof deeltjes opvangen en geen gassen aanpakken. Omdat ze verontreinigende stoffen vasthouden en niet vernietigen, is het ook mogelijk dat schimmels en bacteriën die op deze filters vastzitten zich op het filter vermenigvuldigen en weer in de lucht worden vrijgegeven. Sommige luchtreinigers hebben hier een bepaalde oplossing voor (ozon- , UV-techniek bijvoorbeeld).

De beste luchtreinigers voor fijnstof verwijdering

Nu je weet waar je mee te maken hebt als het om fijne stof deeltjes gaat kun je vast wel een goede zoektocht gaan starten naar de beste luchtzuiveraar hiertegen voor meer gezonde lucht.

Een stof luchtzuiveraar met een HEPA- of ander mechanisch filter is een perfecte optie tegen stof. Maar er is de mogelijkheid dat schimmels / bacteriën op het filter kunnen groeien en weer in de lucht kunnen worden vrijgegeven. Vergeet dus ook niet om de filters te vervangen zodra ze verzadigd zijn.

Als het gaat om luchtreiniging met een elektrostatische luchtfilter of ionisatoren wees dan alert dat deze ook een (beperkte) mate van ozon kunnen produceren. Dat verschilt per type luchtreiniging. Ze zijn zeker zo effectief en efficiënt als een mechanische luchtreiniging tegen fijnstof.

Er is een nieuw type luchtreinigingstechnologie die verder gaat dan wat een HEPA-filter kan doen voor fijnstof. Het zijn luchtzuiveraars met foto-elektrochemische oxidatie, die verontreinigende stoffen zoals allergenen, schimmels en vluchtige organische chemicaliën (VOS) die door het apparaat passeren, kan vernietigen. Het is een nieuwe techniek die de aankomende jaren meer en meer tegen stof ingezet gaat worden. Al met al een goede keus als luchtreiniger tegen fijnstof.

Een ‘luchtje scheppen’, hoezo doen we dat buiten?

schonere lucht in binnenlucht en buitenlucht

Dit is de reden waarom jij rond 14:00uur duf wordt….(co2)

Felix van den Horst (oprichter van Clairify ) vroeg mij om mee te werken aan een artikel over #CO2 en #luchtkwaliteit in het binnenklimaat.
Dat is natuurlijk super interessant. Nog interessanter is als in het artikel ook een praktijkverhaal van een klant van Viridi Air meegenomen werd (Jakon Air BV Gerdinand Jansen)! 

Het gehele artikelen is te lezen via deze hyperlink: https://medium.com/@clairify/een-luchtje-scheppen-hoezo-doen-we-dat-buiten-7c6dd5cd442

Waarom er nu een relatie is tussen hooikoorts en luchtvervuiling

Schone lucht veroorzaakt minder hooikoortsklachten

Steeds meer ‘snotneuzen’ in Zuid-Nederland 

Heb jij hooikoorts? Nee? Dan ken je sowieso 5 mensen in je eigen omgeving die het wel hebben. Wie op dit moment buiten loopt zal vaker iemand zien niezen dan in de maand december. Iedereen met hooikoorts voelt zich nu (corona) ongemakkelijker dan andere jaren. Logisch. Je kunt er doodziek van worden en nu blijkt dat luchtvervuiling een (on)aardige rol hierin speelt.

Wat is hooikoorts?

Het woord “hooikoorts” is verkeerd gekozen want je krijgt er absoluut geen koorts van en het ontstaat ook niet vanwege hooi. De enige reden dat “hooi” in het woord wordt gebruikt is vanwege het feit dat het juist in de hooitijd maanden aanwezig is.

Hooikoorts door luchtvervuiling

Het is de periode dat stuifmeel, graspollen, boompollen (on)kruidpollen of schimmelsporen vrij komen in de buitenlucht. Bij sommige mensen (ruim 3 miljoen Nederlanders) ontstaat er een allergische reactie als die pollen in aanraking komen met het lichaam. Een niet lichaamseigen stof dringt binnen en het lichaam reageert daarop. Het lichaam maakt extra histamine aan en stuurt dat naar de plek waar de ‘gevaarlijke stof’ zich bevindt. Door histamine verwijden de bloedvaten en wordt er extra vocht aangemaakt. De slijmvliezen zwellen op (verstopte neus) resulterend in klachten aan de luchtwegen. Het niezen en jeuken ontstaat doordat histamine zich ook kan hechten aan bepaalde zenuwpunten.

Typische (lichte) hooikoorts klachten zijn een loopneus, jeukende en/of tranende ogen en niezen. De zwaardere vorm kenmerkt zicht door een verstopte neus, hoesten, piepende ademhaling (astma en/of bronchitis) en benauwdheid. Deze zware klachten belemmeren het dagelijks leven. Er zijn mensen die zelfs niet kunnen werken door hooikoorts.

Samengevat: hooikoorts ontstaat dus bij mensen die overgevoelig reageren op pollen in het lichaam. Mensen die er last van hem kunnen voor een werkgever minder productief zijn en/of vaker ziek zijn. 

Wat kun je doen tegen hooikoorts?

Ergens in deze dagen is volgens de weer-experts de piek in de hooikoortsperiode bereikt. Het ergste achter de rug? Zou mooi zijn voor velen die leiden onder het gesnotter en gehoest. Kun je wat doen aan hooikoorts? Jazeker!

Luchtvervuiling veroorzaakt hooikoorts

Medicatie. Die zijn erop gericht om het lichaamseigen stofje histamine te stabiliseren. Dit voorkomt de klachten. Ander werkende methodes zijn het gehele jaar pollen nuttigen (b.v. via verse echte honing uit je eigen regio). Zo zou het lichaam naar verloop van tijd minder heftig reageren op pollen. Een andere optie is immunotherapie of tapen op de rug bij de fysiotherapeut.

Men zegt wel eens voorkomen is beter dan genezen. Het is echter lastig om pollen 100% te negeren. Er zijn methodes die er voor zorgen dat de pollen weinig kans hebben het lichaam binnen te treden. Binnenshuis kan dit wel maar buiten wordt dit lastig.

Binnen kun je denken aan ramen sluiten en een standaard luchtreiniger aan te schaffen. Of juist een luchtreiniger tegen hooikoorts. Die filteren pollen die toch binnen zijn gekomen. Kantoren zouden verstandig aan doen om extra te investeren in luchtreiniging (minder ziekteverzuim, meer productiviteit) want een groot deel van het aantal medewerkers heeft hooikoorts.

Voor de buitenlucht is ook een andere bijzondere oplossing die ik onlangs tegen kwam. Het is van het bedrijf: Filter Your Life. Het zijn soort transparante filterpleistertjes die je op de neusgaten plakt. Ik heb contact gezocht met de eigenaar (dhr. R. Burgstede) die mij vertelde dat deeltjes > 10 micron tot 99% tegen worden houden, tussen 2,5micron en 10micron 91% en deeltjes kleiner dan 2.5 micron worden met efficiency van 78% tegen gehouden. Pollen zijn vrij groot, meer dan 10 micron, wat betekent dat het prima zou kunnen werken. Wat wel en niet goed werkt is dus ook een kwestie van proberen en testen.

Luchtvervuiling van de buitenlucht

Bij luchtvervuiling denken we vaak aan CO2. Eigenlijk alléén aan CO2. Er is echter meer, denk aan fijnstof, ozon, stikstofdioxide, roet, enz. Dit betreffen deeltje en gassen die in de buitenlucht zweven. Niet alle deeltjes die in de lucht zweven vallen onder luchtvervuiling. Denk aan zand en zeezout. We spreken van luchtvervuiling indien het niet natuurlijke deeltjes en/of gassen betreffen.

Hooikoorts is erger in locaties met luchtvervuiling

Bewezen verband tussen hooikoorts en luchtvervuiling

Hooikoorts komt vaker voor in gebieden waar de luchtvervuiling groter is. Hoe komt dat? Welnu, daar zijn grofweg 4 redenen voor:

Locatie & luchtvervuiling

In gebieden waar luchtvervuiling altijd al een issue is hebben de mensen die wonen in dat gebied meer problemen met de longen. Ze hebben o.a. sneller ziekteklachten en het immuunsysteem is onstabiel. Op het moment dat deze mensen, met een slechtere longconditie, pollen binnen krijgen is de kans groot dat deze snel overslaat in een ontstekingsreactie naar de longen.

Pollen hechten zich graag aan fijnstof

In gebieden met veel luchtvervuiling hangt sowieso te veel fijnstof in de buitenlucht. Aldus het LUMC en de Wageningen University. Pollen hechten zich nogal graag aan deeltjes (b.v. fijnstof) wat er voor zorgt dat ze diep in de longen worden geïnhaleerd. De pollen komen zo dieper in de longen waar ze uiteindelijk leiden tot allergische reacties. In gebieden met meer schone lucht is de kans op inhaleren van pollen minder groot, volgens Theo Roovers, allergoloog.

“…Dat er steeds meer patiënten zijn met hooikoorts en dat die hooikoorts-patiënten het slechtst af zijn in steden, bevestigt Roovers. Dat komt onder andere door de toegenomen hoeveelheid fijnstof……”

Méér CO2 is meer hooikoorts

Iedereen weet dat planten en bomen CO2 nodig hebben om te groeien. Recent onderzoek toont aan dat graspollen in de lucht dreigt toe te nemen door de groeiende hoeveelheid CO2. Meer CO2 is een feite meer voeding voor de vegetatie. De onderzoekers Ziska en Beggs concluderen in hun artikel al in 2012 (Bron: Researchgate) dat er dus meer hooikoorts zal zijn als de hoeveelheid CO2 stijgt. Klinkt heel logisch.

Windrichting

Als de wind uit het Oosten komt (Duitsland) is de aanvoer van pollen naar Nederland het grootst. Westenwind is beter om minder last te gaan hebben van hooikoorts. De laatste jaren is de Oostenwind enigszins toegenomen. Meer aanvoer dus!

“……Hooikoorts duurt nu tien maanden per jaar. Daardoor is het eigenlijk een chronische ziekte….”

Hooikoortsklachten nemen toe en worden dus erger door de verhoogde concentratie fijnstof. Maar de klachtenperiode duurt ook veel langer. ,,Hooikoorts duurt nu tien maanden per jaar. Daardoor is het eigenlijk een chronische ziekte.” En die impact moeten we niet onderschatten, stelt Roovers (Bron: BNdeStem).

luchtvervuiling fabriek

Méér hooikoorts in vervuilde gebieden?

Brabant is één van de vuilste gebieden in Nederland. Ten eerste van de eigen verontreiniging die er wordt uitgestoten en ten tweede van de import uit de vier windrichtingen: Antwerpen, Rijnmond, Luik en het Ruhrgebied. Logisch gevolg is dat er meer hooikoorts zal zijn in Brabant. Hier zijn helaas geen 100% kloppende gegevens van te vinden.

Conclusie over de relatie tussen hooikoorts en luchtvervuiling

De laatste jaren wordt er steeds meer gesproken over het oplossen van luchtvervuiling in de buitenlucht. Voor het verkrijgen van meer gezonde lucht. Maar ook de binnen luchtkwaliteit is onderwerp van gesprek zoals hierboven al is gebleken. De luchtkwaliteit binnen en buiten draagt dus bij aan de ernst van de hooikoortsklachten. Heb je hier vragen over of wil je meer weten over hooikoorts en luchtkwaliteit laat dan een berichtje achter (hieronder) of stuur een email naar janjoris@viridiair.nl.

Hoe nu de blootstelling aan luchtverontreiniging ongezond is

schone lucht binnen en buiten

De huidige niveaus van luchtverontreiniging in het binnenklimaat worden regelmatig gemeten. Ook de gezondheidseffecten zijn relatief goed bekend. De gezondheidsimpact van verontreinigende stoffen in de binnenlucht is groot.

Er is in de binnenlucht behoefte aan meer schone en gezonde lucht. Momenteel leven we voornamelijk in gesloten ruimtes. In een gesloten doos! Enkele voorbeelden:

• openbare plaatsen: vervoer, administratie, scholen, ziekenhuizen, sport- en bioscoopzalen, enz.);
• professionele gebouwen: kantoren en winkels;
• privéruimtes: individuele of collectieve woningen.

Luchtverontreiniging in de binnenlucht we worden er allemaal aan blootgesteld

Luchtvervuiling in de binnenlucht

Deze afgesloten ruimtes bevatten allemaal chemische en biologische verontreinigende stoffen die gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid. Voor het menselijk lichaam is schone lucht en gezonde lucht erg belangrijk.

De gezondheidsproblemen als gevolg van deze luchtvervuiling zijn divers en de gezondheidseffecten zijn zeer bijvoorbeeld: hoofdpijn, irritatie van de ogen of luchtwegen, enz. Binnenlucht is meer vervuild dan buitenlucht:

Drie essentiële bronnen dragen bij aan luchtvervuiling in de binnenlucht:
• vervuiling van buitenaf, bepaalde verontreinigende stoffen die in kleine hoeveelheden in de buitenwereld aanwezig zijn, zoals (ultra)fijnstof, kunnen zich ophopen in de binnenlucht als we ze niet verwijderen;
• vervuiling door bewoners en hun activiteiten zoals klussen, schoonmaken, koken, het gebruik van verbrandingsapparatuur en de aanwezigheid van huisdieren;
• vervuiling door bepaalde bouwmaterialen en meubels.

Bovendien wordt het gehalte aan verontreinigende stoffen beïnvloed door vochtigheid, temperatuur, ventilatie, luchtverversing.

Hoe oplossen van luchtvervuiling in de binnenlucht?

De binnenlucht is wel 7 keer meer vervuild dan de buitenlucht. Dat weten inmiddels al heel veen mensen. Wat we er daadwerkelijk ook aan kunnen doen is voor velen een vraagteken. Wij geven enkele suggesties.

Start met oplossen aan de bron. Dat wil zeggen: kijk eerst naar zaken die in de ruimte liggen of staan die een vervuilend effect hebben op de binnenlucht. Denk aan gordijnen of vloerbedekking. Ook printers zijn zeer vervuilend voor de binnenlucht. Een andere die we vaak vergeten zijn Zweedse meubeltjes die vol zitten met VOC. Start met elimineren van de deze zaken. Daarna is het raadzaam om de huidige luchtkwaliteit te meten en vanuit daar een oplossing te zoeken. De oplossing kan zijn: beter ventileren of luchtreiniging. Toch is dat niet per definitie zo. Meten is weten dus wie een vervuilde binnenlucht heeft kan niet anders dan hiermee te starten.

Hoe nu een elektrische auto niet goed is voor de luchtkwaliteit

luchtvervuiling en elektrische auto

Er is steeds meer steun voor elektrische voertuigen in veel landen, waaronder Nederland. Veel regeringen hebben aanzienlijke subsidies gegeven aan kopers van elektrische auto’s om de prijs van elektrische voertuigen te helpen verlagen en daardoor de vraag te vergroten.

Elektrische auto’s en luchtvervuiling

Een van de belangrijkste redenen voor overheidssubsidies is dat elektrische voertuigen de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Volgens nieuw onderzoek kunnen de emissies echter juist toenemen, afhankelijk van de energiebron die wordt gebruikt bij de productie van batterijen.

Wat veel mensen niet weten over elektrische auto’s, is dat de lithium-ion-batterijen, die voor deze auto’s nodig zijn, worden vervaardigd in enkele van de meest vervuilende landen ter wereld. Tegen 2021 zullen de meeste batterijcomponenten voor elektrische voertuigen afkomstig zijn uit landen zoals China, Thailand, Duitsland en Polen, die elk afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals kolen voor elektriciteit. Dus het productieproces van de batterijen kan juist een aanzienlijke hoeveelheid kooldioxide afgeven. Terwijl elektrische auto’s op de weg emissievrij zijn.

elektrische auto luchtvervuiling

Volgens de bronnen die in het onderzoek zijn gepresenteerd, zou het produceren van een auto-accu voor een sportwagen (1.100 pond) tot 74 procent meer CO2 kunnen uitstoten dan het produceren van een efficiënte conventionele auto op gas, ervan uitgaande dat de accu in een fabriek wordt vervaardigd aangedreven door fossiele brandstoffen zoals steenkool. De hoeveelheid extra CO2 van elektrische voertuigen is afhankelijk van waar de batterij is gemaakt, hoe deze is gemaakt en de bronnen van elektriciteit.

Simpel gezegd, chauffeurs in landen die sterk afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare elektriciteitsopwekking, kunnen bij elektrische auto’s meer CO2-uitstoot veroorzaken in vergelijking met een efficiënte dieselmotor. In Duitsland duurt het bijvoorbeeld meer dan 10 jaar voordat een elektrische auto break-even is (met betrekking tot de CO2-uitstoot) in vergelijking met de verbrandingsmotor van een efficiënte auto.

In werkelijkheid worden de milieuvoordelen van elektrische voertuigen mogelijk niet gerealiseerd als de elektriciteit die wordt gebruikt om de accu van het voertuig te produceren voornamelijk afkomstig is van niet-hernieuwbare bronnen. Belangrijke vraag is dus steeds of het allemaal wel bijdraagt aan meer schone lucht.

Hoe dat luchtvervuiling ook een Bij-zaak is…

Luchtvervuiling is ook geen Bij-zaak

Het is lente, alles geurt en de kleuren springen van het pallet. Wat een mooie plaatjes krijgen we voorgeschoteld. Ieder jaar weer…..en de lente is niet egoïstisch want we krijgen zaden terug, vruchten, groenten, bladeren, verkoeling, schone lucht, rust,…energie….. Een gul gebaar!

In de lente komt mens & dier naar buiten

De lente opent als het ware het stukje leven wat we eind oktober dicht hebben gezet. Een paradijselijke deur naar een nieuw begin van,…de jaarlijkse cyclus. In de lente denken we vaak aan de natuur maar vrijwel nooit aan een klein beestje dat wordt overschaduwd door het handelen van de mens. Een klein beestje die ons leven kan slopen. Nog meer dan #corona.

Niet wij maar zij bepaalt of de lente en de zomer gaat geven wat wij nodig hebben. Inderdaad, het beestje met deze waardevolle betekenis is de Bij. Het mannetje is de Dar die de vruchtbaarheid van de koningin realiseert en de rest van alle taken is verdeeld onder het vrouwelijke geslacht. Om geen problemen te veroorzaken beter dus om het over de ZIJ te hebben.

De Bij is verantwoordelijk voor een groot deel van het leven op aarde, met een oneindigheid aan opbrengsten voor mens en dier. Zonder haar zijn we nergens, nutteloos, nietig. Is de mens bewust van de waarde van de Bij? Goede vraag waarachter een veelzijdigheid schuil gaat.

Kwetsbaarheid

Jaren geleden kwam ik (auteur van dit artikel) erachter hoe wreed de mens is naar de Bij. Voor mij reden genoeg om te verdiepen in de Bij en het imker-vak. Inmiddels volleerd imker en eigenaar van een aantal bijen volkjes. Geloof het of niet maar de Bij is veel en veel slimmer dan de mens. Maar net zo kwetsbaar als de mens. Menig virus, schimmel of bacterie is een gevaar en kan vrij snel een heel volkje Bijen uit laten sterven. Als ze niet lekker zitten/voelen in een kast,…..gaan ze gewoon weg.

De laatste jaren is er de ‘mysterieuze verdwijnziekte’ bij gekomen. Een onverklaarbare reden triggert blijkbaar dat van de 1 op de andere dag alle bijen weg zijn (voor de kenners: het heeft totaal niets met ‘zwermen’ te maken).

Een gezond volkje Bijen bestaat uit ruim 50.000 stuks. Das behoorlijk veel toch?! Vreselijk om mee te maken als een imker een kast open maakt en geen teken van leven meer te zien. Bloed zweet en tranen. Bijen zijn kwetsbaar en worden bedreigd door invloeden van buitenaf. Invloeden die we steeds beter op het netvlies krijgen. Niet alles is wetenschappelijk onderzocht (b.v. het verhaal van elektrostatische geleiding/straling van hoogspanningsmasten, zendmasten) maar er is steeds meer duidelijk. Hierover zal verder in het artikel worden ingegaan.

Wat heeft de Bij voor nut?

Bijen zorgen voor een deel van de bestuiving van de natuur. Das kort gezegd wel het belangrijkste. Let wel: niet alles in de natuur wordt door een Bij besnuffeld. Een deel. Maar wel een belangrijk deel. Zonder de Bij zouden we echt honger krijgen en een groot deel van de aarde zal sterven.

Hoe werkt die bestuiving eigenlijk? Vrij mooi. Een Bij maakt een tochtje van maximaal 3 km ver weg en gaat op zoek naar eten. Zo’n tochtje heet “fourageren”. Het is een kwestie van veel zoeken, ruiken, zoeken, proeven. Een plant heeft stuifmeel en daarmee verbonden geurmoleculen. Een geurmolecuul komt in de lucht en wordt opgemerkt door een Bij. De plant ‘lokt’ als het ware de Bij: “…….kom hier…..ik heb wat voor je!…..”. De Bij zal proeven en als het lekker is een deel van het stuifmeel meenemen.

Tijdens het proeven wordt de bloem bestuift. Bijen nuttigen echter veel meer dan stuifmeel; ook hars, nectar, water…….maar dat wordt te complex voor dit artikel en past niet bij de beschreven probleemstelling.

Bijen zoeken stuifmeel. Luchtvervuiling belemmert die zoektocht.

TomTom, Garmin en andere GPS……géén technische innovatie maar een illegale kopie met een slim marketing sausje

Door al dat fourageren is een snelle terugtocht naar de bijenkast vrijwel onmogelijk geworden. Puur omdat de Bij een flink gewicht aan het meedragen is. Er verstrijkt soms wel 40min over de terugtocht. Wat zo onwijs knap is, dat bij aankomst in de bijenkast het geheugen nog haarfijn werkt. De exacte locatie van de lekkerste, sappigste en voeding rijkste bloem wordt zeer nauwkeurig berekend en doorgegeven aan de familie in de kast. Hoe? Doordat de Bij goed de locatie onthoudt van de zon, de locatie van de bloem en de bijenkast. De 3 elementen.

De Bij kent geen tijd zoals wij die kennen maar leest de tijd uit de verandering in de stand van de zon versus de andere 2 elementen. De terugtocht kan dan misschien 30min, 40min of 10min zijn,…….zelfs die vertraging neemt zij mee in de berekening. Hoe mooi is dat,…maar vooral knap. Door in de bijenkast met het kontje de juiste richting uit te kwispelen weten de andere Bijen exact waar ze heen moeten gaan. Zo weet ook de rest van de Bijen waar ze het beste heen kunnen vliegen! Bijen delen en zijn niet egoïstisch gestemd. Wellicht dat ze daarom zo fijn op gang komen in de lente?

Er wordt zelfs een dansje op gevoerd. Hoe intenser de Caribische salsa,….des te enthousiaster de rest wordt om de richting van het kontje te volgen: “….het zijn net mensen…”. Of zijn mensen net Bijen? Wat dat laatste betreft misschien wel (een beetje) maar hoe lomp is de mens eigenlijk? GPS op de nanometer nauwkeurig…….miljoenen jaren waren nodig om te kunnen wat een Bij al miljoenen kan. Illegale kopie is het met een mooi sausje marketing.

Bijen vinden de bijenkast en gaan voer brengen

De onzichtbare gevaren van de mens en de Bij

Nu een beetje duidelijk is geworden hoe een Bij zijn foerageergedrag vertoont is het gevaar beter te begrijpen. Een gevaar dat onzichtbaar is voor de mens. En wellicht ook voor de Bij: “gebakken lucht”.

In de buitenlucht hangen kleine deeltjes die er niet thuis horen. Deeltjes die wij niet met het blote oog kunnen zien maar die er wel hangen en ingeademd worden. Maar liefst 14000 mensen sterven jaarlijks aan luchtvervuiling en ruim 150.000 worden er jaarlijks ziek van. Luchtvervuiling is ook gevaarlijk voor de Bij. Niet dat deze vervuilde longen krijgt…..maar wel dat het fourageergedrag er door wordt beïnvloed.

Recente studies (o.a. een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Atmospheric Environment) wijzen uit dat de geurmoleculen van de bloemen een interactie aangaan met luchtvervuiling. Geurmoleculen blijven hierdoor minder lang actief wat als gevolg heeft dat de Bij veel langer moet zoeken naar eten. Amerikaanse onderzoekers onderzochten dit met behulp van computersimulaties. Hieruit bleek dat zelfs bij matige luchtvervuiling door bijvoorbeeld ozon (O3) en nitraat (NO3) al een sterke reductie optreedt in de concentratie en samenstelling van de geurmoleculen.

Dit is desastreus. Fourageren is een intensieve taak die zo efficiënt mogelijk moet worden verricht. Erger nog: als het vinden van voedsel niet lukt,…..is er geen bestuiving. Dat lijkt een pietluttig geheel maar is echt een onoverzienbaar gevolg. Bij minder voedsel sterft een volkje Bijen binnen een paar weken. Ze hebben reserves. Klopt. Maar die raken op. Luchtvervuiling is dus ook voor de Bij een probleem,….en dus ook weer indirect voor ons.

Luchtvervuiling en Bijen (geurmoleculen, fourageren)

De oplossing is niet bomen planten voor minder luchtvervuiling……(wat?!)

Luchtvervuiling is niet een beetje CO2 compenseren en weer verder. Dat is wat veel mensen denken. Luchtvervuiling betreft juist fijnstof, NOx, ozon,….enz. en dat hangt allemaal in de buitenlucht. Met bomen planten los je een deel van het CO2 probleem op maar vrij weinig van de hoeveelheid fijnstof, NOx, ozon, enz. Uitsluitend door een bepaald type bomen te gebruiken (die bovengemiddeld de lucht filteren) en die op een speciale manier aan te leggen haal je vervuiling uit de lucht.

Een soort luchtreinigers in de buitenlucht. En dat doe je dan 100% groen en duurzaam. Sowieso doe je dan ook iets terug voor de Bij. Die leven namelijk van veel meer dan alléén stuifmeel. Hars, wat op bomen zit, vinden ze ook lekker.

Wat is nu raadzaam?

De vraag is niet of er luchtvervuiling is maar waaròm het er nog is. De technieken zijn al zo ver maar menig bedrijf laat zich liever zien met gebakken lucht. Dat is jammer en juist nu, in deze Corona-tijd, ervaren we wat schonere lucht met ons doet.

Laat luchtvervuiling géén Bij-zaak worden!

Begrijp wat het met de aarde kan doen. Laten we één les trekken uit de lente en de Bij: maak een nieuw begin, wees niet egoïstisch en ‘deel’.

Waarom nu stikstofdioxide en fijnstof meten bij de bouwplaats?

Waarom stikstofdioxide (NO2) en fijnstof meten bij de bouwplaats?

Het is bekend dat bouwplaatsen veel verschillende vormen van vervuiling kunnen veroorzaken en uitstoten, met als meest voor de hand liggende afvalstoffen, zichtbaar stof, geluid en trillingen. Bouw- en slooplocaties produceren echter ook minder voor de hand liggende verontreinigende stoffen die een nadelig effect hebben voor de menselijke gezondheid en voor het milieu. Twee van deze verontreinigende stoffen zijn een gas dat stikstofdioxide (NO2) wordt genoemd en fijne stofdeeltjes die fijnstof (PM: afkorting voor deeltjesgrootte) worden genoemd.

Uitstoot van verontreinigende aan de lucht

Alleen al in de Verenigde Staten zijn er meer dan twee miljoen stuks bouw- en mijnbouwapparatuur, die jaarlijks meer dan 23 miljard liter diesel verbruiken. De grootste zorg voor het milieu van bouwmachines is de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen die van invloed zijn op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering. Bovendien kunnen ze  een grote gezondheidsschade aanrichten voor bouwvakkers. Samen staan ​​deze voertuigen en uitrusting bekend als ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. Op de bouwplaats is er dus niet bepaalt gezonde lucht aanwezig.

stikstof, nox en stikstofdioxiden

In de binnenstad maken bouwmachines zoals graafmachines, rupsen en elektriciteitsopwekkers meer dan een kwart van de verkeersgerelateerde fijnstofemissies uit. Op bepaalde locaties is de door hen veroorzaakte vervuiling aanzienlijk hoger. Men schat dat de huidige emissies van deze machines op bouwplaatsen, verantwoordelijk zijn voor 7% van de NOx-emissies, 14% voor PM2,5 en 8% van de PM10-emissies. Hoe komen deze verontreinigende stoffen op bouwplaatsen voor en waarom zijn ze schadelijk?

Stikstofdioxide (NO2)

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen uit voertuigen, energiecentrales en industriële activiteit ontstaan ​​stikstofoxiden (NOx). NOx bestaat voornamelijk uit stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). NO2 baart de meeste zorgen vanwege de gevolgen voor de gezondheid. NO zet zich echter gemakkelijk om in NO2 in de lucht – dus om de NO2-concentraties te verlagen, is het essentieel om de uitstoot van NOx te beheersen. De kwaliteitsnormen voor de buitenlucht in diverse landen stellen NO2 vast als kritische verontreinigende stof en als indicator voor de grotere groep stikstofoxiden.

Bouw- en slooplocaties genereren NO2 uit diesel- of benzinemotoren in industriële vrachtwagens, graafmachines, laders, bulldozers, mobiele kranen, terreinmachines en statische motoren zoals pompen en elektriciteitsopwekkers. Stationair draaiende motoren leveren ook een belangrijke bijdrage aan de emissies.

Er is wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen blootstelling aan NO2 en nadelige effecten op de luchtwegen, waaronder luchtwegontsteking bij gezonde mensen en verhoogde ademhalingssymptomen bij mensen met astma. Studies tonen ook een verband aan tussen kortdurende blootstelling en verhoogde ziekenhuisopnames door aandoeningen van de luchtwegen. Naast het bijdragen aan ozoneffecten op de grond op de luchtwegen, reageert NOx met ammoniak, vocht en andere verbindingen zodat kleine deeltjes worden gevormd. Deze kleine deeltjes kunnen diep doordringen in gevoelige delen van de longen.

Fijnstof uitgedrukt in PM

Deeltjesverontreiniging of fijnstof (PM) omvat alle in de lucht zwevende deeltjes en is een complex mengsel van extreem kleine deeltjes en vloeistofdruppeltjes. In het kader van bouwplaatsen zijn de volgende twee PM-gerelateerde zorgen van groot belang PM2.5 en PM10. De uitlaat van dieselaangedreven bouwmachines bevat fijne deeltjes, die vrijwel allemaal PM2,5 (2,5 micrometer of kleinere diameter) zijn; uitlaatgassen worden soms primaire PM2.5 genoemd. Fijne deeltjes zoals PM2.5 worden in de atmosfeer ook chemisch gevormd uit verschillende verontreinigende stoffen, waarvan sommige worden uitgestoten door dieselaangedreven apparatuur, en deze deeltjes worden secundaire PM2.5 genoemd.

Constructie gerelateerd stof omvat grotere of grove deeltjes, ook wel PM10 genoemd (tussen 2,5 en 10 micrometer). PM10 komt vrij bij bulkmateriaalbewerkingen op bouwplaatsen, zoals grondwerken, sloop-, breek- en maalbewerkingen, grond- en aggregaatvoorraden en uit kleinere activiteiten zoals het snijden van bouwmaterialen. Deze operaties dragen bij aan door de wind verplaatsbare stofproblemen – ook wel vluchtig stof genoemd – en de verplaatsing van vuil van de bouw- of slooplocatie naar nabijgelegen wegen. Zodra vuil of stof van een locatie is neergedwarreld op een weg, kunnen passerende voertuigen ervoor zorgen dat het vuil in de lucht zweeft als opnieuw meegevoerd fijnstof. Vluchtige stoffen en opnieuw meegevoerde stofdeeltjes kunnen dagen of zelfs weken in de lucht blijven hangen.

Gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging op de bouwplaats

Fijnstof houdt verband met een aantal gezondheidsproblemen, waaronder hoesten, piepende ademhaling, verminderde longfunctie, astma-aanvallen, hartaanvallen en beroertes. Het houdt ook verband met vroegtijdige dood:

De fijne deeltjes (PM2.5) in uitlaatgassen van dieselmotoren worden geclassificeerd als kankerverwekkend voor de mens en in 2004 adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er geen aanwijzingen zijn voor een veilig niveau van blootstelling aan fijnstof (PM) of een drempelwaarde waaronder geen nadelige effecten gezondheidseffecten kunnen optreden. Met andere woorden: altijd schadelijk. Vooral binnenstedelijke gebieden lopen gevaar. Zo is de luchtkwaliteit in veel Europese steden boven de wettelijke limieten voor NO2. Veel gebieden overschrijden de limieten voor fijn stof zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn:

 • Luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en sterfte evenals longkanker;
 • Verminderde longfunctie (vooral bij kinderen);
 • Vroeg beginnende dementie en autisme;

Nieuwe regels voor verbetering van de luchtkwaliteit op de bouwplaats

Milieuagentschappen stellen steeds vaker in verschillende landen luchtkwaliteitsnormen en controlevoorschriften vast die doorgaans door de lokale autoriteiten worden gespecificeerd voor bouw- en ontwikkelingslocaties. Zo worden richtlijnen voor het monitoren van stof en emissies van bouw- en slooplocaties gepubliceerd door milieu-instanties. Hoewel het wegvervoer al onderworpen is aan veel maatregelen om de schadelijke NO2- en PM-emissies te verminderen, zijn de emissies op de bouwplaats niet voldoende gereguleerd.

Monitoring van de luchtkwaliteit bij de bouwplaats

Om de luchtkwaliteit van de buitenlucht op de bouwplaats te bewaken moet er gemeten worden. Meten is weten. Daarom is luchtkwaliteits monitoring op bouwplaatsen een steeds vaker toegepast systeem, met name om de volgende doelstellingen:

 • Zorgt ervoor dat de bouwactiviteiten niet leiden tot overschrijding van de luchtkwaliteitsdoelstellingen / grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5, en fijnstofafzetting;
 • Zorgt ervoor dat de overeengekomen maatregelen ter beheersing van stof- en gasemissies worden toegepast en effectief zijn;
 • Biedt een “alert” systeem met betrekking tot verhoogde stofemissies, en een trigger voor stopzetting van werkzaamheden op de locatie of toepassing van aanvullende bestrijdingscontroles;
 • Biedt bewijsmateriaal ter ondersteuning van de waarschijnlijke bijdrage van NO2, PM10 en PM2.5 van de bouwplaats werkzaamheden in geval van klachten;
 • Helpt bij het toewijzen van hoge luchtverontreiniging aan specifieke activiteiten ter plaatse, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen;
 • Kan helpen om de bron van emissies aan de specifieke vervuiler toe te wijzen, vooral in gebieden waar meerdere bouw- of industriële activiteiten naast elkaar bestaan.

Oplossingen voor luchtkwaliteit verbeteren op de bouwplaats

Bouwbedrijven dienen zich te houden aan wetgeving omtrent de uitstoot van o.a. stikstofdioxide. Idealiter maken zij gebruik van systemen die continu de buitenlucht monitoren. Bij overschrijding van de normen kan dan direct en adequaat actie worden genomen. Logisch want we willen allemaal meer schone lucht.

Hoe de blootstelling aan luchtvervuiling je ouder maakt (huidschade)

Blootstelling aan luchtvervuiling maakt je ouder (huidschade)

Idealiter zouden we het hele jaar door zonnebrandcrème moeten dragen – niet alleen om huidkanker te voorkomen, maar ook om te beschermen tegen huidveroudering. UV-straling van de zon is echter niet de enige factor die je huid kan verouderen. Wist je dat door blootstelling aan luchtverontreiniging in de buitenlucht je er ouder uit laat zien. Vervuiling in de buitenlucht speelt een cruciale rol bij huidveroudering.

Luchtverontreiniging en huidschade

Onderzoekers in Duitsland, Zwitserland en de VS hebben onlangs resultaten gepubliceerd (zie ook RIVM) over de impact van luchtverontreiniging op veroudering bij een groep van 400 vrouwen van 70 tot 80 jaar. De veroudering van de huid van de vrouw werd beoordeeld aan de hand van een score voor huidveroudering. Blootstelling aan luchtverontreiniging gerelateerd aan verkeer (NOx) waar de vrouwen woonden, werd op twee manieren bepaald. Emissies van de fijnstof deeltje (ook wel NOx genaamd) en de hoeveelheid roet in fijn stof werden beide gemeten. De onderzoekers keken ook naar achtergrondvervuilingsniveaus.

fijnstof in de huid

Uit analyse bleek dat blootstelling aan luchtverontreiniging significant verband hield met huidveroudering en in het bijzonder met pigmentvlekken (ook wel bekend als levervlekken). Een verband tussen blootstelling aan luchtverontreiniging en rimpels was zwakker. Door blootstelling aan luchtverontreiniging ziet u er ouder uit want een toename van roet- en fijnstof verband hield met een vermeerdering van het aantal pigmentvlekken op het voorhoofd en de wangen. Luchtvervuiling door deeltjes, die niet noodzakelijkerwijs het gevolg is van verkeersvervuiling, was ook gekoppeld aan meer pigmentvlekken op het gezicht. Er werd ook een verband gevonden tussen blootstelling aan luchtverontreiniging door fijnstof en de huidplooien langs de zijkant van de neus.

Luchtvervuiling treedt ook de huid binnen

Een van de onderzoekers, professor Jean Krutmann van de Universiteit van Düsseldorf, heeft enkele ideeën aangedragen waarom slechte luchtkwaliteit huidveroudering kan veroorzaken. De deeltjes in de buitenlucht in luchtverontreiniging zijn zo klein dat ze het lichaam binnendringen en de productie van melanine door de cellen kunnen stimuleren, waardoor je meer ouderdomsgerelateerde pigmentvlekken krijgt. Er is misschien een technische oplossing. Er wordt namelijk al aan een huidcrème gewerkt die een stof bevat die de toegang van de fijnstofdeeltjes tot de melanineproducerende cellen blokkeert.

Luchtverontreiniging en huidschade

Om te profiteren van alle positieve gezondheidseffecten van schonere lucht, raadt Viridi Air aan om een luchtzuiveraar in huis te nemen. De beste plaats voor een luchtreiniger is normaal gesproken de slaapkamer, waar mensen het grootste deel van hun tijd thuis doorbrengen. Het kan ook de moeite waard zijn om na te denken over het gebruik van luchtreiniging op uw werkplek. Kantoren zijn berucht vanwege de slechte luchtkwaliteit binnenshuis. Goedkope ventilatie systemen, tapijten, schoonmaakproducten en stof van printers kunnen giftige stoffen in de binnenlucht creëren.

Oplossingen voor betere luchtkwaliteit binnen en buiten

Naast hulpmiddelen voor een betere binnenlucht (schone lucht) is het raadzaam om bewust te zijn van de vervuiling van de buitenlucht. Help mee de buitenlucht te filteren door Partner te worden van Viridi Air. Samenwerken naar meer gezonde lucht

Hoe luchtvervuiling in de buitenlucht afneemt door corona

corona en vervuiling buitenlucht

Vanwege het Corona virus en de daaraan verbonden maatregelen is de luchtkwaliteit in Nederland aardig opgeknapt. Er is meer schone lucht! De maatregelen betreffen met name op de werkende Nederlanders die nu thuis moeten werken. Minder wegverkeer dus. Tevens is er minder luchtvaart wat inhoudt dat er minder verontreinigende stoffen van vliegtuigen in de buitenlucht terecht komen. De stoffen die auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen uitstoten zijn NOx. Méér gezonde lucht in Nederland.

Concentraties NOX en luchtverontreiniging

De gegevens van meetstations tonen deze sterke daling van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen aan. We hebben het hier met name over NOx-concentraties. Grotendeels als gevolg van minder verkeer en andere verontreinigende activiteiten. Vooral in grote steden is de afname goed te zien en te merken.

Op sommige locaties is een reductie van ongeveer de helft waargenomen. De gegevens van de meetstations worden elk uur ter plaatse gemeten in diverse Europese landen.

Vooral als gevolg van minder verkeer in steden stijgt de luchtkwaliteit. Dat betekent meer schone lucht. Het aanpakken van problemen met de luchtkwaliteit op lange termijn vereist echter ambitieus beleid en investeringen. Als zodanig werken de huidige Corona crisis en de vele gevolgen ervan voor onze samenleving waarschijnlijk tegen ons. De economie heeft te leiden en die op termijn weer gestimuleerd worden waarbij economie vóór de luchtkwaliteit gaat. Dat gaat een duurzame samenleving tegen ons in werken.

Stikstofdioxide (NO2) en NOx

De gegevens van de diverse meetstations van de afgelopen weken laten zien hoe de concentraties van stikstofdioxide (NO2), een verontreinigende stof die voornamelijk door het wegvervoer wordt uitgestoten, in veel Italiaanse steden zijn afgenomen. Ook in Nederland, België en China was een duidelijk verschil waarneembaar.

stikstof, nox en stikstofdioxiden

Luchtvervuiling in de buitenlucht en gezondheid

Blootstelling aan luchtverontreiniging kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten, waaronder ademhalingsproblemen maar ook hart- en vaatziekten. Een aantal gezondheidsautoriteiten hebben al gewaarschuwd dat burgers met bepaalde reeds bestaande aandoeningen, zoals aandoeningen van de luchtwegen, een verhoogde kwetsbaarheid voor het Corona virus kunnen hebben.

Luchtvervuiling van de buitenlucht

Wat luchtvervuiling van de buitenlucht nu eigenlijk is

luchtvervuiling fabriek

Luchtverontreiniging is een mengsel van natuurlijke en door de mens gemaakte stoffen die in de lucht zijn terecht gekomen en die we inademen. Het is onderverdeeld in twee categorieën: luchtvervuiling buitenshuis en luchtverontreiniging binnen.

Luchtvervuiling van de buitenlucht

Luchtvervuiling buiten houdt blootstelling in die plaatsvindt buiten de bebouwde kom. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Fijne deeltjes (fijnstof) geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen (d.w.z. de kolen en aardolie die worden gebruikt bij de energieproductie)
 • Schadelijke gassen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, chemische dampen, enz.)
 • Ozon op leefniveau (een reactieve vorm van zuurstof en een primaire component van stedelijke smog)
Luchtvervuiling van de buitenlucht

Luchtverontreiniging van de binnen – en buitenlucht

Luchtverontreiniging binnenshuis houdt blootstelling aan deeltjes, koolstofoxiden en andere verontreinigende stoffen in de binnenlucht of stof in. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gassen (koolmonoxide, radon, etc.)
 • Huishoudelijke producten en chemicaliën
 • Bouwmaterialen (asbest, formaldehyde, lood etc.)
 • Allergenen binnenshuis (laten vallen van kakkerlak en muis, enz.)
 • Tabaksrook
 • Schimmel en stuifmeel

In sommige gevallen kan buitenluchtvervuiling binnenshuis binnendringen door middel van open ramen, deuren, ventilatie, enz.

luchtverontreiniging buitenlucht

Welke gezondheidseffecten houden verband met luchtverontreiniging?

In de afgelopen 30 jaar hebben onderzoekers een breed scala aan gezondheidseffecten ontdekt waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met blootstelling aan luchtverontreiniging. Onder deze ziektes vallen o.a. luchtwegaandoeningen (waaronder astma en veranderingen in de longfunctie), hart- en vaatziekten, ongunstige zwangerschapscomplicaties (zoals vroeggeboorte) en zelfs vroegtijdige dood. Het kan echter ook kankerverwekkend zijn.

Hoe het risico op blootstelling aan luchtverontreiniging verminderen?

Luchtverontreiniging binnenshuis kan worden verminderd door ervoor te zorgen dat een gebouw goed wordt geventileerd en regelmatig wordt gereinigd om de opeenhoping van stoffen zoals stof en schimmel te voorkomen. De gebruikers van het gebouw doen er ook verstandig aan om alle bekende verontreinigende stoffen en / of irriterende stoffen (spuitbussen, schoonmaakmiddelen, enz.) waar mogelijk te verwijderen. Denk ook eens aan een luchtreiniger of aan luchtreiniging! Hiermee kunnen woon- of werkruimtes geheel worden gereinigd.

Filters voor luchtvervuiling in de buitenlucht

Blootstelling aan luchtverontreiniging buitenshuis (buitenlucht) kan worden verminderd door filters buiten te plaatsen. Dit kunnen mechanische filters zijn om de buitenlucht te filteren of natuurlijke filters van b.v. Viridi Air. Viridi Air heeft een natuurlijke groene filtertechniek ontwikkeld om de buitenlucht te zuiveren. Allemaal voor meer schone lucht!

buitenlucht vervuiling

Doordat in de buitenlucht ook teveel CO2 aanwezig is stijgen de temperaturen. Stijgende temperaturen houden rechtstreeks verband met een slechte luchtkwaliteit, die op zijn beurt het hart kan aantasten en hart- en vaatziekten kan verergeren. Hele tegenstrijdige maar toch echt juiste voorbeelden hiervan zijn een toename van stuifmeel als gevolg van verhoogde plantengroei of een toename van schimmels als gevolg van zware stormen, die beide allergieën en andere longaandoeningen zoals astma kunnen verergeren. Wetenschappers zeggen dat een toenemende stijging van het ozonniveau ook een probleem is (WHO).

Wat nu het verband is tussen luchtvervuiling en Corona

corona en luchtvervuiling

Het is een feit dat momenteel veel mensen ziek worden aan het Corona virus. De één wordt ziek, de ander niet, en de ander sterft of ligt weken op het IC. De impact van het Corona virus verschilt van persoon tot persoon.

Longschade door Corona versus luchtvervuiling in de buitenlucht

Het Coronavirus brengt vooral schade aan de longen op korte termijn en ook nog op lange termijn. Mensen met aangeboren longziektes of zwakke longen moeten dus extra uitkijken op het krijgen van Corona. Personen met b.v. COPD en ouderen zijn daarmee een risicogroep.

Corona is een zeer besmettelijk virus wat steeds meer mensen doorgeven aan elkaar met alle gevolgen van dien. Het is opvallend te zien dat in gebieden die erg vervuild zijn er meer doden vallen aan de gevolgen van Corona.

Het gaat dus niet over het eerder besmet worden met Corona maar de impact die het virus kan aanbrengen. Op zich zou dit een logische verklaring kunnen zijn omdat mensen die lange tijd wonen in een vervuild gebied al tamelijk slechte longen hebben. Daarbij komt dan ook dan het Corona virus met name zich nestelt en schade aanricht in de longen. Aangetaste longen staan als het ware al met 1-0 achter wat een extra tegenslag fataal kan maken. Het is beter om te wonen en leven in schone lucht.

luchtvervuiling en corona

Luchtvervuiling van de buitenlucht

Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom in gebieden waar er veel luchtvervuiling in de buitenlucht is er meer mensen sterven aan de gevolgen van het Corona virus. Dit is overigens niet een wetenschappelijk feit. Hier is absoluut nog geen onderzoek naar gedaan. Het is echter een redelijk logisch en aanneembaar feit.

Het is belangrijk om hier verder naar te doen om samen uiteindelijk vast te kunnen stellen dat luchtvervuiling op allerlei gronden een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid.

Corona en luchtvervuiling

Het is echter jammer dat er nu door de Corona crisis een terugloop is van de economische activiteit. Dit zal ook een negatief effect hebben op de overheidsinkomsten op termijn. Minder overheidsinkomsten betekent ook dat er eerst wordt geïnvesteerd in het aanzwengelen van de economie in plaats van kijken naar preventieve middelen om de luchtvervuiling te verbeteren. Althans, zo was het altijd in het verleden. Nederland heet het Schone Lucht akkoord getekend in januari 2020. Laten we hopen dat akkoord overeind zal blijven staan. Dat er geen concessie worden gedaan bij het weer opgang helpen van de economie. Gezonde lucht, daar doen we het voor. Dit om onder meer te voorkomen dat we in een visuele cirkel gaan draaien waarbij steeds de economie triggers slecht zijn voor de luchtkwaliteit.

Hoe nu luchtreinigers en aircleaners tegen fijnstof en NO2 werken

fijnstof en no2 filteren met een luchtreiniger

Verontreiniging van fijnstof en NO2 zijn in veel regio’s opnieuw een punt van zorg in Nederland en haalt vrijwel dagelijks de krantenkoppen. Diverse waarschuwingen en procedures vragen om een strikte toepassing van nieuwe regels in:
1) Wegverkeer: de snelheden worden verlaagd (100 km/u);
2) Verwarming: verwarming met hout staat ter discussie;
3) Intensieve sportactiviteiten worden niet aanbevolen, evenals uitstapjes voor kinderen en kwetsbare mensen in de buurt van grote snelwegen;

We passen deze beperkingen daarom toe in ons dagelijks leven en we zijn ons bewust van de impact van luchtverontreiniging.

aircleaner tegen filteren fijnstof

Waarom nemen we deze stappen in strijd tegen fijnstof en NO2?

Deze maatregelen nemen we doordat we 15.000 liter lucht per dag opnemen en dat vervuilde lucht ernstige gevolgen heeft voor onze gezondheid! Een luchtreiniger of aircleaner kan helpen de luchtkwaliteit binnen te verbeteren. Want binnen zijn ook risico’s van slechte luchtkwaliteit (vanaf buiten of veroorzaak binnen). Volgens de WHO en het ministerie van Volksgezondheid voegen ze zeker wat toe. Met luchtreinigers kunt u:

1) Verminderen en laten verdwijnen van allergieën: Ze elimineren luchtallergenen, pollen, huidschilfers van huisdieren;
2) Voorkomt bij embryo’s; vroeggeboorte, groeiachterstand en negatieve effecten op de intellectuele ontwikkeling;
3) Beschermt de hersenen van kinderen die in volle ontwikkeling zijn;
4) Beschermt uzelf tegen acute aandoeningen van de luchtwegen zoals longontsteking;
5) Verminder het risico op chronische ziekten zoals longkanker;
6) Matigt de risico’s van hart- en vaatziekten;
7) Vermindert het aantal en de intensiteit van astma-aanvallen, voorkomt verergering van astma bij kinderen;
8) Voorkomt het veroorzaken van neurologische aandoeningen, hoofdpijn, angst en neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer;
9) Vermindert de effecten op het voortplantingssysteem zoals vruchtbaarheidsstoornissen en miskramen;
10) Vermindert sterfte;

luchtreiniger tegen fijnstof

Belangrijk om te weten voor aanschaf van een luchtreiniger

Om uzelf te overtuigen van het nut van luchtreiniging door middel van een luchtreiniger zijn hier enkele belangrijke opmerkingen:

De verontreinigende stoffen zijn talrijk en zeer divers. Ze komen voort uit het gebruik van fossiele brandstoffen, lucht-, land- en zeeverkeer, maar ook uit landbouw (pesticiden gebruik) en industriële activiteiten.

Volgens de WHO worden wereldwijd 6,5 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt door luchtverontreiniging, waaronder 14.000 in Nederland.

Hoe fijnstof en ultra-fijnstof in de buitenlucht een gevaar zijn

fijnstof en ultrafijnstof zijn vervuilend in de buitenlucht

Fijnstof is zeer aanwezig in de lucht van de meeste geïndustrialiseerde landen, vooral in stedelijke gebieden. Daar heeft fijnstof invloed op onze gezondheid. Hele kleine deeltjes die in de lucht zweven noemen we fijnstof. Ze kunnen dus ingeademd worden door de mens. Fijnstof komt dan via de mond en neus in het lichaam terecht (lees meer over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling). Wat zijn de gevaren van het inademen van deze kleine zwevende deeltjes?

Grootste gevaar in de buitenlucht is fijnstof

fijnstof

Volgens het het RIVM vormen alle fijne deeltjes in de buitenlucht een van de belangrijkste risicofactoren in verband met stedelijke luchtvervuiling. Bij fijnstof hebben we het over deeltjes die in de atmosfeer hangen met een diameter kleiner dan 2,5 micron, ook aangeduid als PM2,5. Ze onderscheiden zich dus van grovere deeltjes, waarvan de opname in de longen veel lager is. Onder 1 micron spreken we zelfs van ultrafijne deeltjes. In Nederland blijkt uit cijfers van de overheid dat de landbouw het grootste aandeel heeft in productie van fijnstof en dan pas luchtvaart en industrie.

Fijnstof: het meest kwetsbaar zijn zwangere vrouwen, kinderen en ouderen

fijnstof en ultrafijnstof

Deeltjes met een grootte van PM2.5 is klein genoeg om de longen te bereiken tot in de longblaasjes. Deze fijne deeltjes kunnen zelfs door papieren maskers gaan. De gezondheidseffecten zijn nog steeds slecht begrepen maar er is geen twijfel over de schadelijke invloed ervan. Zwangere vrouwen, kinderen, ouderen, patiënten met cardiovasculaire problemen, diabetici en obesitas behoren tot risico groepen. Fijnstof is bijzonder giftig omdat het tot diep in de longen kan doordringen.

Fijnstof blootstelling berooft tot 8,6 maanden leven

Volgens de Europese Commissie zijn op 31 januari 2013 “meer dan 80% van de Europeanen blootgesteld aan hogere niveaus van fijnstof dan die welke worden aanbevolen door de richtlijnen voor luchtkwaliteit en luchtvervuiling die de WHO in 2005 heeft uitgegeven. Deze blootstelling ontneemt gemiddeld elk individu gedurende 8,6 maanden van zijn leven”. De eerste resultaten van de WHO-studie (beoordeling van gegevens over gezondheidsaspecten van luchtvervuiling) laten ook een verband zien met: atherosclerose, geboortestoornissen, luchtwegaandoeningen bij kinderen, een mogelijk verband met neurologische disfuncties, verminderde cognitieve functies en diabetes.

Volgens een studie uit 2005 in opdracht van de Europese Commissie is fijnstof elk jaar in Europa de oorzaak van 100.000 doden en 725.000 verloren levensjaren. Hoogtijd dus voor meer schone lucht.

Wat nu de gezondheidseffecten zijn van luchtvervuiling

Luchtvervuiling buitenlucht en gezondheidseffecten

Lucht is het basiselement dat nodig is om te kunnen leven. Ongeveer 15.000 liter lucht stroomt elke dag door onze luchtwegen. Onze dagelijkse activiteiten resulteren helaas tot de productie van zeer uiteenlopende vervuilende stoffen die in de atmosfeer terecht komen. Daar vormen ze het risico op schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Het is belangrijk om te weten wat er in de buitenlucht terecht komt. Het is inmiddels bewezen dat de effecten van luchtvervuiling van negatieve invloed zijn op de longen, het hart, de hersenen en het hormonale systeem.

Luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht

Luchtvervuiling heeft meerdere effecten op de gezondheid omdat de verontreinigende stoffen waaruit het bestaat zeer gevarieerd zijn. Wanneer pesticiden op gewassen worden toegepast, verdampen sommige in de lucht en verspreiden zich over zeer lange afstanden. Kennis van de samenstelling van deze moleculen maakt het mogelijk om de effecten op het menselijk lichaam te begrijpen. Tegenwoordig zijn de bronnen van luchtvervuiling bekend. Ze zijn vast en variabel. Alle verbrandingen van fossiele brandstoffen en biomassa geven min of meer vaste stoffen (deeltjes) en gassen af. Alle sectoren van economische activiteit zijn daarom potentiële bronnen van luchtvervuiling:

 • Lucht-, zee- en landverkeer
 • Agrarische activiteiten
 • Verbrandingen geproduceerd voor verwarming, evenals energieproductie in energie- en industriële productie
 • Verbranding van afval

Zodra de bronnen zijn geïdentificeerd, is het mogelijk om te begrijpen wat er in de lucht wordt uitgestoten. Door chemische analyses, maar ook door de emissieverklaringen die een groot aantal industriële bedrijven (vooral de grotere bedrijven) uit moeten voeren. Als ze de emissieverklaring (emissiegrenswaarden) hebben uitgevoerd moeten ze die naar de overheid sturen. Het is dus mogelijk om de hoeveelheden verontreinigende stoffen en broeikasgassen te kennen die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten.

De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen

 • Fijnstof (PM10, PM 2.5 en lager)
 • Stikstofdioxide (NO2)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Ozon (O3)
 • Koolmonoxide (CO)
 • Vluchtige organische stoffen (VOS)
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
 • Persistent Organic Pollutants (POP’s)

Zuurstof om ons lichaam aan het werk te houden

Zoals we in de inleiding al zeiden, ademen we elke dag gemiddeld 15.000 liter lucht in. Deze lucht bevat zuurstof die onze organen nodig hebben om te functioneren. Het komt in onze longen en wordt vervolgens naar het bloed gestuurd. Daar wordt het naar alle delen van ons lichaam vervoerd. Dus we begrijpen hier beter het belang dat de lucht die we inademen zo puur mogelijk is. Alle luchtverontreinigende stoffen, wanneer ze via onze neus of mond binnenkomen, vinden een weg naar een deel van ons lichaam en veroorzaken een verstoring. De accumulatie van deze verontreinigende stoffen, wanneer ze niet worden geëlimineerd, verhoogt logischerwijs het risico dat er iets niet goed werkt of niet goed gaat werken.

luchtvervuiling en invloed op de gezondheid

De gezondheidseffecten van luchtvervuiling

Iedereen kan worden beïnvloed door luchtvervuiling. Er zijn echter veel verschillen in leeftijd en sociale klasse. Jongere en oudere mensen zijn kwetsbaarder omdat hun metabolisme zichzelf verzwakt. Wat betreft het verschil in impact tussen de verschillende sociale en economische niveaus, het houdt eenvoudigweg verband met het feit dat hoe minder we worden geïnformeerd, hoe minder we onszelf beschermen en hoe armer we zijn, hoe meer we leven in gebieden die worden vervuild door vervuilingsbronnen (industriële fabrieken, luchthavens, drukke wegen, enz.).

De effecten op de gezondheid zijn zeer gevarieerd, afhankelijk van de totale ingeademde vervuiling, de genetische oorsprong en de concentraties ervan. We zijn zeker dat luchtvervuiling de vroegtijdige dood is voor zo’n 15.000 Nederlanders per jaar!! En dan zijn er nog alle ziektegevallen: astma-aanvallen, aandoeningen van de luchtwegen, hartkwalen, enz. We kunnen de impact van luchtvervuiling in 4 categorieën categoriseren: longen, hart, hersenen en hormoon stelsel.

De gezondheidseffecten van luchtvervuiling zijn al lang bekend. Althans voor zeker 100 jaar. Een groot aantal medische studies, gepubliceerd in de grootste wetenschappelijke tijdschriften ter wereld, wijzen allemaal in dezelfde richting: er is een oorzakelijk verband tussen luchtvervuiling, sterfte, kankers, ademhalingsziekten en neurologische problemen.

De WHO waarschuwde de lidstaten en definieerde drempels om niet te overschrijden, in de vorm van grenswaarden. Er bestaan ​​Europese richtlijnen waarin de grenswaarden inzake luchtkwaliteit worden vastgelegd (ook al worden deze als onvoldoende beschouwd).

Wat nu het gevaar is van vervuilde lucht op de gezondheid

Invloed-van-vervuilde-lucht-op-gezondheid

Het Europees Milieuagentschap noemt stikstofdioxide (NO2) als één van de 4 vervuilingen met de grootste negatieve impact op de volksgezondheid. De andere 3 zijn fijnstof, ozon en CO2. En dan bij fijnstof en ozon wordt de concentratie wederom beïnvloed door NO2 (stikstofdioxide). Het is wetenschappelijk bewezen dat Nederlandse burgers minder lang leven door een slechte luchtkwaliteit (bron: RIVM en Gezondheidsraad).

Negatieve impact van vervuilde lucht in de longen

Het inademen van deze vervuiling veroorzaakt op korte en lange termijn schade aan de gezondheid. Het slijmvlies in de neus en keel houden deeltjes die groter zijn dan 10 micrometer vast (door trilhaartje in het slijmvlies) en verwijdert ze. Maar deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer, adem je in en komen in de luchtwegen en de longblaasjes terecht. Deze kleinste, ultrafijne stofdeeltjes zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Door inademen ontstaan stressreactie die het immuunsysteem activeren. Het lichaam zet het afweersysteem in om ze op te ruimen, maar kan niet op tegen de overmacht aan fijne deeltjes.

Bij hogere fijnstofconcentraties stijgt het aantal luchtwegklachten en zijn er meer spoedopnames. Langdurige blootstelling aan fijn stof zorgt voor beschadiging aan de longblaasjes en veroorzaken een ontstekingsreactie. Deze ontstekingen verminderen de longfunctie en longcapaciteit waardoor kortademigheid ontstaat. Het verhoogt het risico op chronische aandoeningen van de luchtwegen (astma, bronchitis, COPD en longkanker). Leeftijd maakt geen onderscheid. Steeds meer kinderen kampen met serieuze longaandoeningen! Schone lucht is voor hen van essentieel belang. Om dit te realiseren moeten zij vaak gebruik gaan maken van luchtreiniging.

vervuilde buitenlucht

De negatieve invloed van vervuilde buitenlucht op het bloed

Kleine stofdeeltjes (ultrafijnstof) gaan dwars door de longen naar de bloedbaan en via de bloedbaan naar organen. De zuiverende werking van de lever wordt ook ingezet bij fijnstof maar er is een maximum aan afvangcapaciteit. Bij hoge concentraties kan de lever het niet meer aan. Wat gebeurt er dan?

 • Aderverkalking: fijnstof zijn kleine vaste deeltjes en blijven kleven aan de binnenzijde van de bloedbaan. Hiermee is dus ook de kans op een hartinfarct, beroerte of een trombose een gevolg van aderverkalking door fijnstof.
 • Nierschade: uit een Nederlands onderzoek blijkt dat blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) van invloed is op de nierfunctie. Meer blootstelling aan NO2 resulteerde in lagere nierfunctie (Bron: UMCG: Stikstofuitstoot vormt risico voor nierschade).
 • Verstoring hartslagfrequentie: regelmatige inademing van grof fijnstof zorgt voor een stijging van de hartfrequentie terwijl inademen van ultrafijnstof de hartfrequentie doet afnemen.
 • Ultrafijnstof kan in alle organen terecht komen, dus ook in de hersenen. Mogelijk spelen die een rol bij hersenziektes als alzheimer en dementie. 
 • Door inademing van fijnstof raakt het zenuwstelsel beschadigd veroorzaakt door de stress reacties die vrijkomen uit de vrije radicalen (ROS reacties).
 • De uiteinden van ons DNA (telomeren), zijn korter bij mensen die meer zijn blootgesteld aan fijnstof. De lengte van de telomeren heeft mogelijk te maken met veroudering. Langere telomeren zouden DNA meer bescherming bieden tegen schadelijke effecten van buitenaf. Fijnstof kan je dus een deel van je leven kosten.
 • Ongeneeslijke ziektes: veel fijnstof bevatten kankerverwekkende stoffen die dus in de bloedbaan terecht kunnen komen en plaatsen groeimutaties veroorzaken (tumoren).

Luchtkwaliteit en impact op de mens

Het is wetenschappelijk bewezen dat de huidige luchtkwaliteit van zeer negatieve invloed is op de mens. Jaarlijks sterven duizenden mensen vroegtijdig door de inademing van de buitenlucht. Het gaat om een hoeveelheid van 12.000-15.000 sterfgevallen per jaar en 100.000-en ziektegevallen per jaar! Gewoon in Nederland! Dat moet stoppen. (bron: Beelen et al. 2008; Beelen et al. 2014; Cesaroni et al. 2013; Gehring et al. 2006; Hart et al. 2013; Hoek et al. 2002)

Wat nu de invloed is van stikstof op de natuur

Stikstofdioxide-filteren

Het zit het nou? Bomen en planten groeien van stikstof maar toch zou stikstof niet goed zijn voor de natuur. Is dat waar? Jazeker! We leggen hieronder uit wat de exacte oorzaak is.

Stukje geschiedenis over het ontstaan van onnatuurlijke natuur

Vóór 1900 (vanaf de middeleeuwen ongeveer) had Nederland al veel landbouw en werd die grond volledig uitgeput (bron: Geologie van Nederland) door menselijk handelen. Veel van die uitgeputte grond stelde niet veel meer voor dan wat stuifzand. Het enige, en eerste plantje, wat daarop kan groeien is heide. Heide groeit doordat in het zand een schimmel zit die op de wortels van de heide gaat zitten en een stikstof afgeeft. De heide geeft voedingsstoffen terug aan die schimmels. Een wisselwerking dus.

Veel van die heidegrond is begin 1900 in handen gekomen van natuurgroepen die er natuurgebieden van wilde maken. Dat is natuurlijk een goede zaak. Dergelijke gebieden waren of werden heide grond want de grond was arm. Op arme grond groeien planten die weinig nodig hebben zoals heide.

Natuurlijke natuur beschermt zich tegen verzuring

Bomen en planten hebben stikstof nodig om te groeien. Nu is het zo dat er te veel stikstof in de lucht zit. Dat is normaliter geen probleem want bomen en planten nemen dit op en verwerken het. Méér stikstof betekent snellere groei en ondergroei. Maar het kan ook verzuring betekenen. Als de hoeveelheid stikstof in de lucht toeneemt kan de grond verzuren, met name bij NH3 (ammoniak en natte NO2 neerslag). Echter, de natuur heeft hier een bescherming voor ingebouwd. Althans op rijke, niet door akkerbouw uitgeputte grond. Natuurlijke natuurgrond dus! Oerbossen,…..maar die tref je niet echt in Nederland.

Grond bevat van nature stoffen die zuren kunnen verwerken. Dit gebeurt doordat rijke grond kalk, mineralen, humus en aluminium- en ijzeroxide bevat die als een buffer werken. Ze nemen verzuring dat op de grond neerslaat op. Als deze bufferzone op is (op arme grond dus, denk aan heidegrond) zal de bodem verzuren en dat heeft negatieve gevolgen voor bomen en planten.

Op rijke natuurlijke grond (o.a. oerbossen) worden de grote hoeveelheden stikstof redelijk goed verwerkt. Vraag is wel: hoe lang. Wat, als ook daar de impact van stikstof toeneemt? Belangrijk dus om de hoeveelheid stikstof terug te gaan dringen.

Te veel stikstof is ook, zoals hierboven gesteld, een veroorzaker van snelle ondergroei. Denk aan grassen. Die groeien zo snel dat ze plantsoorten die zeldzamer zijn geen kans geven om te groeien/overleven. Desastreus gevolg is dat de biodiversiteit zal afnemen. De natuur moet terug in balans en dat gaat alléén door de hoeveelheid stikstof terug te dringen zegt de politiek en diverse wetenschappers.

De Stikstofcrisis

Hoewel een oerbos (met vruchtbare bodem & oerbomen) wel degelijk goed kan aarden in stikstofrijk gebied is ook al wel aangetoond dat de impact van stikstof hier negatief is. In de toekomst zullen eveneens in deze bossen de negatieve gevolgen kenbaar worden. Binnen de politiek is een drang naar reductie van stikstof. Het advies van Viridi Air is om (in die politieke wens) aan de bron aanpassingen te treffen. B.v. met filters of absorptiemateriaal om stikstof zo dicht mogelijk aan de bron af te vangen en daarna beter gebruik van de bodem, selectie op boomsoorten en de plantwijze ervan.

Het planten van bomen is nuttig maar doe het wel effectief. Kijk eens naar de buitenfilterprojecten van Viridi Air. Bepaalde boomsoorten kunnen enorm bijdragen aan opname van stikstof (mits de bodemstructuur ook in orde is). Dit zou een deel van de oplossing kunnen zijn voor boeren. Denk ook eens aan Agroforestry i.c.m. het BBA-filterprincipe van Viridi Air.

Bron:

 • Interessante Tijden
 • De Groene Rekenkamer

Hoe fijnstof nu de lucht vervuilt

industrie vervuiling fijnstof, stikstofdioxide, NO2, NOx en CO2.

Fijnstof is luchtvervuiling maar is niet per definitie onnatuurlijk. Er zijn veel natuurlijke bronnen waaruit fijnstof ontstaat (woestijn, zee zoutdruppels die verdampen enz.). Fijnstof zijn deeltjes die in de lucht zweven en een kleine afmeting hebben van 10 micrometer.

Ontstaan van fijnstof

Voor de gezondheid van de mens zijn ze slecht omdat ze bij inademing luchtwegaandoeningen veroorzaken en ook hart en vaatziekten veroorzaken. Veel fijnstof ontstaat door uitlaatgassen en dus is het verkeer een grote boosdoener. Fijnstof wordt qua grootte onderverdeeld in 3 categorieën:

 • PM10: deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer.
 • PM2,5: deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer.
 • PM0,1: deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra-fijnstof).

Vaak ontstaat fijnstof direct uit bepaalde wrijvings- of verbrandingsprocessen (o.a. schurende werking van wind of verbranding van aardolie, aardgas, steenkool en hout) en dan heet het primair fijnstof. Als bepaalde verzurende stoffen (NOx, SO2, NH3) zich gaan verbinden met elkaar tot zouten ontstaan ook kleine deeltjes (secundair fijnstof). In de lucht kunnen secundaire deeltjes zich ook weer binden aan primair fijnstof.

secundair fijnstof elimineren uit de lucht

Uitstoot en neerslag van fijnstof

Fijnstof kan zich dus in de lucht gaan begeven (emissie/uitstoot) of neerslaan/neerdwarrelen (depositie/neerslag). Bij uitstoot moet je dan vooral denken aan NH3 (ammoniak) en bij neerslag aan de stikstofachtige stoffen (NOx). Deze gaan zich binden aan andere stoffen in de lucht. Bij neerslag kan er sprake zijn van droge en een natte vorm. De droge komt wederom in de lucht terecht terwijl de natte vorm neerslaat op de bodem. In de praktijk wordt er heel veel NOx uitgestoten. Méér als ammoniak. Maar wat betreft de neerslag op de bodem is NH3 (ammoniak) veel meer aanwezig.

fijnstof in de buitenlucht

Veranderingen in aanpak fijnstofproblematiek

De concentraties fijnstof in de lucht zijn in Nederland continu zorgelijk hoog. Door de overgangstransitie van benzine- of dieselmotor naar elektrische auto zou je verwachten dat dit positief is voor de uitstoot. Dit is maar deels waar. NOx stoffen ontstaan niet bij elektrische auto’s maar doordat de batterijen in elektrische auto’s enorm zwaar zijn komt bij wrijving tijdens het remmen veel meer fijnstof vrij.

Concreet: een benzinewagen veroorzaakt vandaag 18 mg fijn stof, uitlaatemissies en niet-uitlaatemissies samengeteld. Voor een elektrische auto is dit 17 mg (Bruno Van Zeebroeck, verbonden aan het onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven (TML), een spin-off van de KU Leuven) .

ultrafijnstof in de lucht

Alle goede bedoelingen ten spijt, de concentraties fijnstof (primair fijnstof) zullen niet afnemen bij een overgang naar elektrisch rijden. Overigens wel als er wordt gekeken naar dieselmotoren want daar ligt de uitstoot van fijnstof op 79 mg.

Wat zijn nu eigenlijk die vervuilde stoffen?

Stikstofdioxe, NO2, ultrafijnstof en CO2 uit de lucht filteren gaat ideaal met bomen.

O.a. stikstof (N), stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2) en Ammoniak (NH3)

Als in de media gesproken wordt over vervuilde buitenlucht gaat het meestal over een aantal inwikkelde termen. In dit artikel gaan we daar nader op in.

Vervuilde stoffen op een rij

 • Koolstofdioxide (CO2), opwarming van de aarde en gezondheidsschade;
 • Zwaveldioxide (SO2), vooral gerelateerd aan de verzuring van de aarde en irritatie aan de luchtwegen;
 • (Ultra)fijnstof (PM2,5 en PM10), ultrafijne deeltjes die diep in de longen komen en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen;
 • Stikstof (N), natuurlijk gas en onschadelijk voor mens en milieu;
 • Stikstofdioxide (NO2), verminderde longfunctie;
 • Stikstofoxide (NOx), luchtvervuiling en afzetting in de lucht, natuur en bodem;
 • Ammoniak (NH3), gerelateerd aan verzuring van de bodem en slecht voor gezondheid mens;
stikstof

CO2 is de afgelopen 200 jaar enorm toegenomen door met name industrie (fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas ), transport en veeteelt. Het zorgt voor een verwarming van de aarde met allerlei ernstige gevolgen van dien (smelten kappen, stijging waterspiegel). Bovendien is het niet gezond voor de mens. Te veel inademing van CO2 zorgt voor luchtwegirritatie en sufheid.

Luchtvervuiling in de buitenlucht door zwaveldioxide

Zwaveldioxide (SO2) veroorzaakt luchtwegirritatie en benauwdheid en komt vrij verbranding van zwavelhoudende brandstoffel (fossiele brandstoffen, aardolie, bruinkool en steenkool. Het kan zich tot zwavelzuur omvormen door een reactie in de lucht met vocht (SO3). In reactie met water (zure regen). Het verdwijnen van korstmossen is een indicatie van te veel SO2 in de lucht.

In dit nieuwsartikel willen wat dieper in gaan op alle bovengenoemde stoffen. Met name de stikstoffen (-oxiden) en uiteraard wat dieper op stikstofdioxide (NO2) omdat er de laatste tijd veel over wordt geschreven in de media. Het stikstofbeleid waar nu iedereen over spreekt gaat over de uitstoot van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) naar de lucht. Na wat omzettingen in lucht en bodem hebben die een verzurende en vermestende uitwerking op de bodem. De veroorzakers hiervan zijn de stikstofoxiden (NOx).

stikstofdioxide

Nog 2 termen die belangrijk zijn om te weten: emissie (uitstoot) en depositie (neerslag). Bij uitstoot spreken we vooral over ammoniak (NH3) en stikstofdioxiden (NOx). Ammoniak wordt met name door de landbouw veroorzaakt. Bij NOx gaat het over uitstoot van verbrandingsgassen.

Bij neerslag (depositie) is er een natte en een droge vorm. De droge vorm kan makkelijk als fijnstof weer terug in de lucht komen en de natte valt op de bodem. De uitstoot van ammoniak is kleiner als stikstofoxiden maar de hoeveelheid neerslag is weer groter.

Luchtvervuiling in de buitenlucht door stikstof (N)

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat vrijwel overal in de lucht hangt. Ruim 75% van de gassen in de lucht is stikstof. Stikstof is overigens niet schadelijk voor mens en milieu. Helaas zijn er bepaalde vormen van stikstof in de lucht die wel schadelijk zijn voor mens en milieu. Nogmaals: puur stikstof (N), is niet schadelijk!

De overheid wilt in het programma PAS (Programma Aanpak Stikstof) werken aan minder stikstof. De overheid stelt dat te veel stikstofneerslag slecht is voor de natuur. Dit is een stelling die volgens ons niet klopt. Daarover meer in een andere blog van ons (lees meer).

De schadelijke vormen van stikstof in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. De stoffen kunnen met neerslag mee komen op de bodem, dit heet natte depositie. Maar ook kunnen planten of de bodem direct stikstof uit de lucht opnemen, dit heet droge depositie. Ook dit is juist positief voor de natuur. Sterker nog. De natuur groeit veel beter met stikstof.

stikstofdepositie

Luchtvervuiling in de buitenlucht door stikstofoxiden (NOx)

De verzamelnaam voor de mono-stikstofoxiden (NO, NO2 en NO3) is NOx. Stikstofoxiden (NOx)  komen in de lucht, vooral uit de uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie. NOx komt vrij bij hoge temperatuur-verbranding als bij wegverkeer (stikstof N bindt dan aan O2, zuurstof). Die NOx-uitstoot kan in de lucht schadelijk vervuiling worden omdat het daar tot fijnstof kan ontstaan, en bij bepaalt weertype smog.

Luchtvervuiling in de buitenlucht door stikstofdioxide (NO2)

NOx en stikstofdioxiden

Stikstofdioxide (NO2) is een gasvormige stof en komt voor in de uitlaatgassen van verkeer. Als mensen stikstofdioxide inademen heeft dat invloed op de longfunctie resulterend in meer luchtwegklachten. Het moge duidelijk zijn dat locaties in Nederland waar veel stikstofdioxide in de lucht hangt een oorzaak zijn van het vele verkeer wat er rondt rijdt. Dan moeten we vooral denken aan de Randstad, Rijnmond en vooral aan piektijden (Ochtend- en avondspits). Het weer heeft uiteraard ook veel invloed op de mate van de aanwezige concentraties en de snelheid waarmee de concentraties ‘verdunnen’.

Overigens zijn de concentraties NO2 niet alléén in de buitenlucht hoog. Sterker nog,….binnenshuis zijn deze vaker hoger. Veroorzakers zijn de buitenlucht die via ventilatiesystemen naar binnen komen en zich gaan ophopen (vooral door nieuwe systemen waarbij het niet meer nodig is om het raam te openen ontstaan veel gezondheidsklachten. Logisch want die ventilatiesystemen zijn niet in staat om binnenshuis alle vertrekken van voldoende ventilatiewisselingen te voorzien. Met andere woorden. Het probleem van buiten is groot maar binnenshuis vaak nog groter (en onderschat). Daar komt nog bij dat gasfornuizen ook enorm veel NO2 uitstoten tijdens verbranding. Kortom, vrijwel iedereen ademt stikstofdioxide (NO2) in.

Grenswaarde voor Stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht

 • De jaargemiddelde grenswaarde is 40 microgram/m3.
 • De uurgemiddelde grenswaarde is 200 microgram/m3.

Het uurgemiddelde mag maximaal 18 keer per jaar overschreden worden bij wegen met minstens 40.000 voertuigen per etmaal. De grenswaarde voor stoffen die de lucht vervuilen zijn na te lezen op Infomil.

stikstof, nox en stikstofdioxiden

Luchtvervuiling in de buitenlucht door ammoniak (NH3)

Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak (NH3) in de lucht terecht.  Daarna slaat het neer. ‘Het verrijkt de bodem.’ Dat klinkt op zich positief. Maar zeldzame planten die het goed doen op voedselarme grond, verliezen het van planten die van voedselrijke grond houden. Ammoniak draagt ook bij aan verzuring van de bodem. Dat gebeurt als plantenwortels ammonium (NH4) opnemen en daardoor waterstofmoleculen afstaan, die ervoor zorgen dat stoffen die belangrijk zijn voor planten en dieren (calcium, magnesium en kalium) oplossen en wegspoelen. 

Hoe luchtvervuiling van de binnen en buitenlucht ontstaat

Luchtvervuiling van de binnen en buitenlucht

Lucht bestaat voor 78% uit stikstof, 21% zuurstof; de rest (1%) bestaat uit CO2, 0,04%, zeldzame gassen en ook giftige gassen en nevels, stof, en micro-organismen die de lucht kunnen verontreinigen. Deze “vervuilende” stoffen zijn van natuurlijke oorsprong of als gevolg van menselijke activiteiten.

Chemische verontreinigende stoffen in de buitenlucht

Ons moderne leven draagt ​​bij aan de opkomst van almaar meer chemische verontreinigende stoffen. De belangrijkste chemische vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn:

 • Ozon / O3:

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen ozon van de bovenste atmosfeer of stratosferische ozon, essentieel voor het leven op aarde, omdat het een schadelijk deel van de zonnestraling filtert uit de troposferische ozon van de lagere atmosfeer, die een vervuiling vormt die we inademen.
Deze vorm van vervuiling, bekend als secundair, is onderhevig aan sterke seizoensgebonden variaties en bestaat vooral in de zomer wanneer de zon veel straling uitzendt. De ultraviolette stralen van de zon transformeren bepaalde primaire luchtvervuilende stoffen (koolwaterstoffen, stikstofdioxide, enz.) in ozon.

 • NOx / stikstofoxiden:

Stikstofdioxide komt het meest voor. Het komt voornamelijk van het autoverkeer en vooral momenteel van dieselvoertuigen omdat ze in tegenstelling tot benzinevoertuigen niet zijn uitgerust met katalytische uitlaatsystemen die deze verontreinigende stof verminderen.

 • Koolmonoxide / CO:

Het is het resultaat van onvolledige verbranding (van sigaretten, benzine, kolen, hout, enz.) in een onvoldoende zuurstofrijke omgeving: koolstof kon slechts één zuurstofatoom (CO) fixeren terwijl , in een voldoende zuurstofrijk medium, combineert het met 2 zuurstofatomen en vormt het CO2.

 • Zwaveldioxide / SO2:

Het wordt voornamelijk geproduceerd tijdens de verbranding van fossiele energiebronnen met een hoog zwavelgehalte (steenkool, olie).

vervuilde binnenlucht en buitenlucht
 • NH4 / ammoniak:

In lucht en in gasvormige toestand helpt ammoniak andere zure gassen (zoals SO2) te neutraliseren. In de bodem modificeert het de bodem sterk door chemische reacties.

 • Vluchtige organische stoffen (VOS):

Benzeen C6H6 is een van de gevaarlijkste VOS voor de gezondheid en is geclassificeerd als een absoluut carcinogeen. Het komt vrij bij de verdamping van brandstoffen en wegverkeer.

luchtvervuiling van de binnen- en buitenlucht

Natuurlijke luchtvervuilende stoffen

Vervuiling is niet alleen een fenomeen dat wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. De natuur produceert ook zijn eigen verontreinigende stoffen die de luchtkwaliteit op een andere manier beïnvloeden.

Natuurlijke vervuilende stoffen voor de buitenlucht kunnen zijn:

 • minerale deeltjes (zeespray, corrosie van rotsen, bodemerosie, vulkanische as),
 • levende deeltjes (bacteriën, virussen, microscopische schimmels),
 • plantendeeltjes (pollen),
 • gassen (radon, kooldioxide, zwaveloxiden)

Natuurlijke vervuiling buitenshuis heeft veel oorzaken (radon in kelders, vulkanen, zandwinden, branden, planten, enz.).

luchtvervuiling buitenlucht

Binnenverontreinigende stoffen

We brengen 70 tot 90% van onze tijd binnen door, in afgesloten ruimtes: wonen, werken en vrije tijd, auto … Vervuiling binnenshuis is net als de buitenlucht ongezond. De samenstelling is echter over het algemeen anders vanwege de aanwezigheid van specifieke verontreinigende stoffen.

Binnenverontreinigende stoffen hebben verschillende oorsprong:

 • de buitenlucht (wegverkeer, huishoudelijke verwarming, industriële bedrijven)
 • het airconditioningsysteem dat, afhankelijk van het type en de regelmaat van het onderhoud, de kwaliteit van de lucht (schimmel, bacteriën, stof) kan verbeteren of verminderen
 • huishoudelijke apparatuur (bouwmaterialen, spaanplaat, isolatie, vernis en verf, huishoudelijke schoonmaakproducten of houtbehandeling …)
 • menselijke activiteit (individuele activiteit, fysieke activiteit, koken, tabaksrook …)
 • biologische vervuilers (dieren, planten, enz.)
 • vervuiling in voertuigen die in feite een “concentraat” is van externe vervuiling
 • verschillende verontreinigende stoffen afhankelijk van de locatie (asbest, stof, enz.)
de buitenlucht is vervuild

Incidentele luchtvervuiling

Luchtvervuilingsrampen hebben de aarde herhaaldelijk getroffen. Ze zijn natuurlijk of door de mens gemaakt en hebben een enorme impact op de publieke opinie. In tegenstelling tot chronische vervuiling, waarvan de effecten nog steeds onvolledig bekend zijn, maakt grote onopzettelijke vervuiling, door zijn omvang en zijn neerslag op de mens, altijd indruk en blijft hij in ons geheugen gegrift.

Er zijn drie soorten luchtvervuilingsrampen:

 • natuurrampen:

Voorbeeld: grote vulkaanuitbarstingen die op modale schaal grote hoeveelheden gas en stof in de atmosfeer uitstoten, grote bosbranden.

 • menselijke rampen:

Voorbeeld: Poza Rica (Mexico) in 1950 (met de verspreiding in de atmosfeer van grote hoeveelheden waterstofsulfide uit een oliebron), Bhopal (India) in 1984 de explosie van een chemische fabriek bracht 40 ton methylisocyanaat in de atmosfeer.

 • rampen als gevolg van de combinatie van industriële vervuiling en speciale natuurlijke omstandigheden:

Voorbeeld: uitzonderlijke luchtvervuiling Londen in 1952, Pennsylvania in 1948.

Hoe CO2 in de buitenlucht zweeft maar het niet ‘vervuilt’

CO2 zweeft in de buitenlucht maar het 'vervuilt' niet

Wist u dat? Nee, en natuurlijk niet waar. Het is duidelijk dat CO2 ontstaat door uitlaatgassen, verwarmingsbronnen en verbranding van grondstoffen en ontbossing. Desondanks is CO2 in de ogen van de wet geen vervuilende stof.

Wat zegt de wet over vervuiling in de buitenlucht?

De milieuwetgeving spreekt over vervuiling / schade aan het milieu. In deze context wordt vervuiling opgevat als een aanval op het gemeenschappelijke ecologische erfgoed, dat wil zeggen een aanval op “ruimtes, hulpbronnen en natuurlijke omgevingen, locaties en landschappen, luchtkwaliteit, soorten flora en fauna, de diversiteit en de biologische balans waaraan ze deelnemen ”.

Voor meer details, met betrekking tot luchtvervuiling, is er een wetsartikel die stelt: “Vormt luchtvervuiling in de meest letterlijke zin de introductie door de mens, direct of indirect of de aanwezigheid, in de atmosfeer en besloten ruimtes, chemische, biologische of fysische agentia die schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, biologische hulpbronnen en ecosystemen kunnen schaden, de klimaatverandering kunnen beïnvloeden, schade aan materiële goederen of overmatige geurhinder veroorzaken. “

de buitenlucht is vervuild met co2

Het detecteren van luchtvervuiling vereist daarom dat een product door de mens wordt uitgestoten in een omgeving en dat dit schadelijke gevolgen heeft. Het is daarom pas bij de ontdekking van de schadelijke aard ervan te stellen dat er duidelijk sprake is van verontreinigende stoffen. Laten we hieraan toevoegen dat buitengewone gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlog, enz. zijn uitgesloten van het juridische gebied van karakterisering en definiëring van luchtvervuiling.

Uitstoot van uitlaatgassen in de buitenlucht

Een ander zeer interessant punt, de wetgever heeft een extra artikel opgenomen over het voorkomen en herstellen van bepaalde schade aan het milieu. Hieruit kan worden afgeleid dat er sprake moet zijn van een oorzakelijk verband tussen de schade of de dreiging ervan en de activiteiten van ‘vervuiler’. Dus als luchtvervuiling wordt opgemerkt, is de wetgever niet van plan zich daar zorgen over te maken tot het moment waarop dit een aanval (of een bedreiging) op het milieu veroorzaakt en die kan worden gekoppeld door een causaal effect.

Dit is volledig in tegenspraak met andere wetten en regels in Nederland. Dit is des te schadelijker omdat de aard van vervuiling zeer twijfelachtig is. Uitlaatgassen veroorzaken plaatselijk luchtvervuiling en zijn volgens de wet voor de gebruiker dus géén luchtvervuiler.

Een uitlaatgas (en dus het hele voertuig) maakt zich schuldig aan het uitstoten van verontreinigende stoffen en valt daarom onder het principe ‘de vervuiler / betaalt’. Controle van de luchtkwaliteit is wettelijk georganiseerd in Nederland. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de luchtkwaliteit hebben tot taak te informeren en te alarmeren. Om dit te doen, moeten ze zorgen voor de monitoring van zeer precieze en nauwkeurig aangegeven elementen in wetsartikels. Dit zijn stikstofdioxide, fijnstof (PM10 en PM2.5), lood, ozon, koolmonoxide, benzeen, zware metalen (arseen, cadmium, nikkel) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

co2 en luchtvervuiling

CO2: de grote afwezige in de buitenlucht?

Opmerkelijk genoeg is CO2 in dit rijtje afwezig. Toch is hij dat wel. Het is verantwoordelijk voor 55% van de effecten op het broeikaseffect en blijft ongeveer 100 jaar in de atmosfeer. Het is in toenemende mate aanwezig in de atmosfeer (toename van 25% sinds 1850), evenals in de oceanen waar is gemeten dat deze 30% extra CO2 absorbeerden in vergelijking met wat ze daarvoor deden.

Het toezicht op CO2-emissies en concentraties in de atmosfeer valt echter niet onder onze wetgeving. Het excuus (aangezien dit is wat het is!) dat naar voren wordt gebracht, is eenvoudig dat we geen acceptabele referentiewaarde kunnen stellen om de milieu. Het is een feit dat wetenschappelijke studies convergeren naar een opwaartse en neerwaartse trend in CO2-concentraties in de atmosfeer. Het gaat omhoog, het gaat omlaag, het gaat omhoog dan gaat het weer omlaag, afhankelijk van de klimaatmachine, zonne-, oceanische activiteit, …

CO2 onschadelijk voor de gezondheid?

Een ander argument naar voren gebracht is de onschadelijkheid van CO2 voor de gezondheid. Toegegeven, we geven bij het lezen van de vele onderzoeken over dit onderwerp toe dat een kleine variatie in CO2-concentratie niet dodelijk is. We namen allemaal een paar stappen langs een overvolle stadsstraat vol met auto’s en we stierven niet. We zijn in elk geval niet onmiddellijk gestorven. Veel onderzoeken (bijvoorbeeld in Canada) tonen echter duidelijk aan dat de CO2-concentratie onze gemoedstoestand sterk beïnvloedt. Die nogal slecht wordt zodra de concentratie iets te veel stijgt, wat bijvoorbeeld het geval is in een gesloten ruimte waar veel mensen doorbrengen 6, 7, 8, 12 uur per dag.

Europese Richtlijn 1999/94

Waarom vereist de wet dan van autofabrikanten om CO2-uitstoot op alle commerciële media weer te geven? De voorschriften ter zake beginnen met de Europese Richtlijn 1999/94 / EG van 13 december 1999 betreffende de beschikbaarheid van informatie over brandstofverbruik en CO2-uitstoot voor consumenten bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s. Het werd omgezet in wetgeving.

co2 vervuilt de buitenlucht

CO2 in overmaat aanwezig in de buitenlucht, laten we het oplossen! Waar wachten we op?

CO2 is verantwoordelijk voor milieuschade. Het is daarom een ​​verontreinigende stof. Het wordt echter helemaal niet gemonitord en neemt niet deel aan de beoordeling van de luchtkwaliteit (die bovendien uitgebreid zou kunnen worden bekritiseerd, al was het alleen vanwege de positie van de sensoren of de drempels van ‘informatie en waarschuwing). Er wordt geen monitoring uitgevoerd, zelfs niet van de evolutie van concentraties op de schaal van agglomeraties.

Hoe kunnen we ons onder deze omstandigheden voorstellen om het bewustzijn van iedereen te vergroten? Erger nog, te versterken? Zullen we wachten tot de buitenlucht overvol is met luchtvervuiling en we allemaal oorlogszuchtig of gewoon heel agressief worden voordat we ons eindelijk zorgen maken over CO2 in onze steden? Hoogste tijd voor schone lucht! Natuurlijk voor elkaar.