Goede luchtkwaliteit in huis van groot belang

“….Op welke manier zorg jij er momenteel voor, dat de luchtkwaliteit binnen je woning voldoende is? Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan je gezondheid, het voorkomt een verslechtering van je weerstand. Daarbij maakt dit het makkelijker om je langdurig te concentreren. Iets wat belangrijker geworden is, nu hybride werken bij veel werkgevers de trend is. De laatste jaren hebben steeds meer huishoudens hun woning van een WTW-installatie voorzien. WTW staat hierbij voor warmteterugwin-installatie. Het maakt het mogelijk om huizen op een duurzame wijze te verwarmen en tegelijkertijd bij te dragen aan de luchtkwaliteit, mede door het WTW filter waarvan deze installaties voorzien zijn. Om optimaal te genieten van de voordelen van een WTW-installatie is het belangrijk dit filter periodiek te vervangen.
Luchtzuivering in huis middels een WTW-installatie. Een WTW-installatie zorgt ervoor dat de vervuilde lucht binnen de woning voortdurend uit de verschillende ruimtes gezogen wordt, om dit vervolgens naar buiten af te voeren. Op hetzelfde moment wordt er schone lucht van buiten naar binnen gezogen. Om deze lucht zo zuiver mogelijk te houden, stroomt de lucht door een WTW filter, welke de vervuiling uit de lucht opneemt. Een warmtewisselaar binnen het systeem zorgt dat de warmte uit de naar buiten afgevoerde lucht wordt opgenomen, om de binnenkomende luchtstroom iets te verwarmen. Op deze manier wordt er niet onnodig veel energie verbruikt bij het verwarmen en ventileren van een woning. Zou het filter te vervuild zijn, dan wordt de lucht in huis onvoldoende gefilterd en neemt de luchtkwaliteit af. Losse WTW filters zijn eenvoudig online bij te bestellen, bijvoorbeeld via Tops WTW Filters: topswtwfilters.nl. Mate van afzuiging gebaseerd op sensoren. Bijzonder fraai aan deze moderne installaties is het feit, dat ze voorzien zijn van verschillende sensoren. Deze sensoren meten de luchtkwaliteit en bepalen op basis daarvan in welke mate de lucht uit de verschillende kamers moet worden gezogen. Niet alleen wordt gekeken naar vervuiling van de lucht; ook de luchtvochtigheid in huis speelt mee. Na het douchen of koken zal de WTW-installatie hierdoor harder werken. Belang van schone lucht in huis. Vervuilde lucht kan leiden tot verschillende soorten gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan geïrriteerde luchtwegen en slijmvliezen. Ook kortademigheid kan een teken zijn, dat de lucht van onvoldoende kwaliteit is. Evenals dat een verminderd concentratievermogen en een laag energieniveau er voorbeelden van zijn. Het geeft aan hoe belangrijk het is om een woning goed te laten ventileren. Naast de mogelijkheid om hier een WTW-installatie voor te gebruiken, draagt ook het tegen elkaar openen van verschillende ramen bij aan de luchtkwaliteit. Het openen van meerdere ramen creëert een natuurlijke luchtstroom in huis, welke de vervuilde lucht mee naar buiten neemt. Deze manier van ventileren is minder duurzaam dan het gebruik van een WTW-installatie; er gaat veel warmte verloren……” (Bron: https://www.edestad.nl/lokaal/partnercontent/910525/goede-luchtkwaliteit-in-huis-van-groot-belang)

Wat is de gele fijnstof op mijn terras, auto en in de lucht in Spanje?

“….Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt dat je hele terras, stoelen en tafels, auto en alles onder een dun laagje geel fijnstof ligt. Maar wat is dat en waar komt dit vandaan? Deze gele stof moet niet verward worden met de bruine zandlaag die afkomstig is uit Afrika. Het is mogelijk dat de gele stof in de lucht in Spanje stuifmeel is van bepaalde bomen. De soorten bomen die het meest verantwoordelijk zijn voor de gele pollen in de lucht kunnen verschillen afhankelijk van de regio en het seizoen. In Spanje zijn er veel verschillende soorten bomen die stuifmeel produceren, zoals dennenbomen, cipressen, olijfbomen en grassen. Het is ook mogelijk dat de gele stof in de lucht in Spanje afkomstig is van luchtvervuiling, zoals fijnstof en zanddeeltjes. In sommige regio’s van Spanje kan de combinatie van droogte, wind en luchtvervuiling leiden tot een toename van de hoeveelheid fijnstof en zand in de lucht. Als je specifiek wilt weten welke soorten bomen verantwoordelijk zijn voor de gele pollen in de lucht in een bepaalde regio in Spanje, kun je het beste informatie opvragen bij lokale autoriteiten, zoals de regionale overheid of een gezondheidsorganisatie. Welke bomen, struiken en grassen? Er zijn verschillende soorten bomen die geel stuifmeel produceren, waaronder:

  • De Berk produceert geel stuifmeel in het voorjaar.
  • Dennenbomen produceren geel stuifmeel in het voorjaar en de zomer.
  • Cipressen produceren geel stuifmeel in het voorjaar en de zomer.
  • De Hazelaar produceert geel stuifmeel in het late winter en het vroege voorjaar.
  • Olijfbomen produceren geel stuifmeel in het voorjaar.
  • Verschillende soorten grassen, zoals timotheegras, raaigras en zwenkgras, produceren geel stuifmeel in de zomer.

Het is echter belangrijk om op te merken dat niet alle bomen die geel stuifmeel produceren, dit altijd doen en dat de hoeveelheid en timing van de pollenproductie kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie, het klimaat en de weersomstandigheden. Slecht voor gezondheid? Voor de meeste mensen is geel stuifmeel niet slecht voor de gezondheid. Echter, voor mensen die allergisch zijn voor pollen kan geel stuifmeel leiden tot allergische reacties, zoals niezen, jeukende ogen, loopneus, verstopte neus en ademhalingsproblemen. Dit staat bekend als hooikoorts of pollenallergie. Bij mensen met een ernstige pollenallergie kan de blootstelling aan geel stuifmeel leiden tot astma-aanvallen en andere ernstige reacties. Daarom is het belangrijk om te weten of je allergisch bent voor pollen en om in dat geval de nodige maatregelen te nemen om blootstelling te verminderen, zoals het vermijden van buitenactiviteiten op dagen met hoge pollenconcentraties en het nemen van medicatie voorgeschreven door een arts. Over het algemeen is geel stuifmeel niet gevaarlijk voor de meeste mensen, maar voor mensen met een pollenallergie kan het hinderlijk en in sommige gevallen gevaarlijk zijn……” (Bron: https://www.spanjevandaag.com/17/03/2023/wat-is-de-gele-fijnstof-op-mijn-terras-auto-en-in-de-lucht-in-spanje/)

Goed nieuws voor pluimveehouders over fijnstof

“…..Goed nieuws voor pluimveehouders in niet-pluimveedichte gemeenten. Ze hebben nog zeven jaar de tijd om de totale uitstoot van fijnstof van hun bedrijf met 30% te verminderen ten opzichte van de situatie in 2016. Daarbij mogen ze intern salderen. Als de aanpassing in één stal meer dan 30% winst oplevert, hoeven ze dus in de andere stallen minder – of misschien zelfs niets – te doen. In 2033 moet elke stal in die gemeenten minimaal 30% minder fijnstof uitstoten dan in 2016. Daarbij is de referentie hetzelfde stalsysteem zonder fijnstofbeperkende installatie, dus zonder negatieve ionisatie, luchtwasser, biofilter, strooiselschuif of mestband. In de praktijk zijn veel stallen daar al van voorzien en dus fijnstof-armer. Minder tijd in gemeenten met veel pluimvee. Bedrijven in gemeenten met veel pluimvee krijgen minder tijd. Zij moeten uiterlijk in 2028 de fijnstofbelasting uit elke stal halveren. Bij nieuwbouw geldt die eis in heel Nederland per direct. Op zich niet zo’n probleem. De systemen zijn er, de meeste hebben zich al langjarig bewezen. Het brengt wel extra kosten. De ervaring leert dat de overheid in de aanloop naar aanscherpingen scheutig is met subsidies en fiscale faciliteiten. Zo heeft een op de negen pluimveehouders in 2020 en 2021 gebruikgemaakt van de Sbv Investeringsregeling pluimveehouderij brongerichte fijnstof reducerende technieken. Daarmee zijn 474 stallen fijnstof-arm gemaakt. Vrije afschrijving werkt, zeker in perioden met hoge saldi, als een vliegwiel. Zie de snelle opkomst van luchtwassers. Uiteindelijk moet je toch al je stallen aanpassen, en het kostenverschil tussen 30 en 50% reductie is in de praktijk niet zo groot. De nu afgekondigde regeling komt grotendeels overeen met het sectorplan fijnstof van LTO/NOP en NVP. Er is nog discussie over de keuze voor gemeenten. Geheid verschuiven na wat polderen een of twee gemeenten alsnog naar de lichtere categorie. Dat is dan even uitstel voor enkele bedrijven. Maar uiteindelijk moet je toch al je stallen aanpassen, en het kostenverschil tussen 30 en 50% reductie is in de praktijk niet zo groot. Het wordt pas echt begrotelijk als je van 50 naar 70% reductie per stal moet gaan. Dat is door stevig lobbywerk van tafel gegaan, daar zit de grote winst…..” (Bron: https://www.boerderij.nl/goed-nieuws-voor-pluimveehouders-over-fijn-stof)

Groot onderzoek naar luchtvervuiling: bijna nergens op aarde zijn we veilig voor fijnstof

“…..Dat de lucht in grote steden als Rotterdam of Parijs niet al te fris is, zal geen verrassing zijn, maar eigenlijk is de lucht op de meeste plaatsen op aarde niet echt schoon. Slechts 0,18 procent van het wereldwijde landoppervlak en 0,001 procent van de wereldbevolking kan het hele jaar door genieten van schone lucht met een fijnstofgehalte onder de veilige grens van de World Health Organisation (WHO). Vooral in Oost- en Zuid-Azië is de lucht vaak ongezond smerig. Fijnstofdeeltjes met een doorsnee kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5) zijn de schadelijkste deeltjes in de lucht die wij inademen. Ze dringen diep door in onze longen en kunnen op de korte termijn ontstekingsreacties, weefselschade en problemen met de zuurstofopname veroorzaken. De Gezondheidsraad concludeert in een rapport uit 2018 dat langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot sterfte en een verkorte levensduur, hart- en vaatziekten, longkanker en COPD, de verergering en het ontstaan van astma (vooral bij kinderen), de vermindering van de longfunctie en een toename van luchtwegklachten. Ook is een verband aangetoond met een verhoogd risico op allerlei ziektes en aandoeningen zoals diabetes, alzheimer, parkinson, vroeggeboorte en een lager geboortegewicht. De WHO heeft dan ook duidelijke limieten gesteld voor fijnstofconcentraties, waar vooral in dichtbevolkte gebieden niet of nauwelijks aan kan worden voldaan.
Door een wereldwijd gebrek aan meetstations zijn er weinig gegevens over lokale blootstelling aan PM2,5. Dit is het eerste onderzoek dat PM2,5-concentraties overal ter wereld onder de loep neemt. Uit de data blijkt dat de dagelijkse fijnstofniveaus in Europa en Noord-Amerika tussen 2000 en 2019 zijn gedaald, terwijl het probleem in onder andere Zuid-Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied groter is geworden. De wereldbevolking ademt gemiddeld 70 procent van de dagen lucht in met een fijnstofpercentage dat boven het niveau ligt dat nog als veilig is bestempeld door de WHO. Het team maakte gebruik van meetgegevens van meetstations, maar ook van weersatellieten met luchtverontreinigingsdetectoren. Met geavanceerde modellen werden de PM2,5-concentraties overal ter wereld een stuk nauwkeuriger berekend en kon er een wereldkaart worden gemaakt, legt professor Yuming Guo van de Monash University uit. “In deze studie hebben we een innovatieve machine learning-benadering gebruikt om allerlei meteorologische en geologische informatie te verwerken. Zo konden we een goede schatting maken van de dagelijkse PM2,5-concentraties waar de plaatselijke bevolking in rondloopt. We hebben de wereld opgedeeld in blokken van 10 bij 10 kilometer en ons over de periode 2000 tot en met 2019 gericht op gebieden waar het fijnstofgehalte boven de door de WHO als veilig beschouwde dagelijkse limiet van 15 μg/m³ uitkwam.” Slechts 0,18 procent van het wereldwijde landoppervlak en 0,001 procent van de wereldbevolking kan het hele jaar door genieten van schone lucht met een fijnstofgehalte onder de veilige grens van de WHO uit 2021 (een jaargemiddelde van 5 μg/m³). De PM2,5-concentratie en het aantal dagen dat het PM2,5-gehalte hoog uitsloeg is in de periode 2000-2019 gedaald in Europa en Noord-Amerika, maar gestegen in Zuid-Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ondanks een lichte afname, werd in 2019 nog steeds op meer dan 70 procent van de dagen een fijnstofgehalte van hoger dan 15 μg/m³ gemeten. In Zuid- en Oost-Azië was op meer dan 90 procent van de dagen de luchtkwaliteit slechter dan de WHO-norm. Het fijnstofgehalte is in twintig jaar tijd in Australië en Nieuw-Zeeland gestegen, maar met een gemiddelde van 8,5 μg/m³ hoeven ze zich Down Under niet enorme zorgen te maken. Daar werden net als in de overige regio’s in Oceanië (12,6 μg/m³) en Zuid-Amerika (15,6 μg/m³) de laagste jaarlijkse PM2,5-concentraties gemeten. Het wereldwijde jaargemiddelde PM2,5 van 2000 tot 2019 kwam uit op meer dan zes keer de WHO-jaarnorm: 32,8 µg/m3. De hoogste PM2,5-concentraties werden gemeten in de regio’s Oost-Azië (50,0 µg/m3) en Zuid-Azië (37,2 µg/m3), gevolgd door Noord-Afrika (30,1 µg/m3). Er zijn verschillende seizoenspatronen te zien in de gevaarlijke PM2,5-concentraties, zegt professor Guo. Zo zijn in Noordoost-China en Noord-India tijdens de wintermaanden (december, januari en februari) de fijnstofconcentraties het hoogst, terwijl in het oosten van Noord-Amerika in de zomermaanden (juni, juli en augustus) de fijnstofmeter juist ver uitslaat. “We registreerden ook een relatief hoge PM2,5-luchtverontreiniging in augustus en september in Zuid-Amerika en van juni tot september in Afrika ten zuiden van de Sahara”, vertelt Guo. Hij benadrukt hoe belangrijk zijn onderzoek is. “Het biedt een diepgaand inzicht in de huidige toestand van de luchtkwaliteit buiten en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. Met deze informatie kunnen beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau samen met wetenschappers aan de slag om de gezondheidseffecten op de korte en lange termijn beter te beoordelen en aan te pakken. Het is belangrijk om nu de handen uit de mouwen te steken en strategieën te ontwikkelen om luchtverontreiniging in de toekomst te beperken”, besluit Guo…..” (Bron: https://scientias.nl/groot-onderzoek-naar-luchtvervuiling-bijna-nergens-op-aarde-zijn-we-veilig-voor-fijnstof/)

Mix van boomsoorten is beste garantie op zuivere stadslucht

“….Onderzoekers van de Universiteit van Göteborg zijn nagegaan welke boomsoorten het best geschikt zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat meer groen in de stad wonderen doet voor het welzijn van de inwoners is uitgebreid gedocumenteerd. Bomen temperen de temperatuur en geluidsvervuiling en zijn goed voor de mentale weerbaarheid van de omwonenden. Hun belangrijkste voordeel is misschien wel dat ze luchtvervuiling filteren en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de lucht verminderen. Maar welke boomsoorten beiden de beste garantie op zuivere stadslucht? Onderzoekers van de Universiteit van Göteborg hebben bladeren en naalden verzameld van elf verschillende stadsbomen om te analyseren welke stoffen ze opnemen. Ze stelden vast dat naaldbomen over het algemeen beter vervuilende stoffen uit de lucht zuiveren. Loofbomen zijn wellicht dan weer beter in het opvangen van partikels zoals fijnstof. ‘De soorten verschilden meer dan we hadden verwacht’, zegt onderzoeker Jenny Klingberg van Gothenburg Botanical Garden. Volgens Klingberg kwam de lork (of lariks), een naaldboom die elke herfst zijn naalden afwerpt, als beste uit de test. ‘Lariksbomen absorbeerden de meeste deeltjesgebonden verontreinigende stoffen, maar waren ook goed in het opvangen van gasvormige PAK’s’, aldus Klingberg. Luchtvervuiling verhoogt het risico op ADHD bij kinderen. PAK’s, oftewel polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zijn schadelijke substanties die vrijkomen bij onvolledige verbranding in motoren. Door het vele verkeer is het een belangrijke vorm van vervuiling in de stad. Toch is het volgens de studie in Ecological Indicators geen goed idee om enkel nog lorken te planten in steden. Een verscheidenheid aan bomen is volgens de onderzoekers de meest doeltreffende manier om de luchtkwaliteit te verbeteren. In sommige gevallen kan lage begroeiing, zoals bepaalde struiken, doeltreffender zijn. Ze ontdekten namelijk dat hoewel naalden de luchtkwaliteit op lange termijn kunnen verbeteren door gedurende meerdere jaren luchtverontreinigende stoffen te absorberen, breedbladige bomen efficiënter fijnstof uit de lucht halen. Hun bladeren hebben namelijk een groter oppervlak waaraan deeltjes zich kunnen hechten. Daarnaast moeten stadsplanners ook goed nadenken over hoe ze de bomen in de openbare ruimte plaatsen. In een street canyon (smalle straten met hoge bebouwing) kunnen dichte bomenrijen de luchtstroom verminderen, waardoor de concentraties van verontreinigende stoffen plaatselijk kan toenemen in drukke straten. Op zulke plaatsen kan lage begroeiing, zoals bepaalde struiken, doeltreffender zijn. Voor optimale luchtzuivering is een zorgvuldige stadsplanning dus noodzakelijk, waarbij verschillende boomsoorten worden gecombineerd, aldus de onderzoekers…..” (Bron: https://www.mo.be/nieuws/mix-van-boomsoorten-beste-garantie-op-zuivere-stadslucht)

Nederlandse zomer was extreem zonnig, maar ook heel droog

“…..Het was in Nederland het afgelopen jaar extreem droog en de zonnestraling steeg naar recordhoogte. Vooral in het voorjaar en de zomer was er veel zonlicht, met 17 procent meer zonnestraling dan “normaal” (het gemiddelde van de periode van 1991 tot 2020). Door dat surplus aan zonlicht warmt Nederland ook sneller op. Dat meldt het KNMI in De staat van ons klimaat 2022, waarin het weer van 2022 beschreven wordt en hoe dat samenhangt met klimaatverandering in de rest van de wereld. Door de toegenomen zonnestraling stijgt ook de kans op droogte, zegt het KNMI. Afgelopen zomer was de hoeveelheid neerslag gemiddeld 40 procent minder dan normaal. Door de zon verdampte de geringe neerslag ook sneller, met een neerslagtekort als gevolg. De toename in zonnestraling is vooral het gevolg van een afname in de bewolking, zegt Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI, in het NOS Radio 1 Journaal. “Vooral hogedrukgebieden hebben tot meer zon geleid”, zegt Siegmund. “Dan heb je weinig wolken en dus veel zon. Dat is iets wat we al de hele eeuw zien: van die prachtige blauwe luchten in het voorjaar en de zomer.” Daarbij speelt de schonere lucht een rol. “Zeker als je naar de jaren 90 van de vorige eeuw kijkt. De lucht is echt schoner geworden, wat tot meer zonnestraling heeft geleid. Dat is het dilemma. Als je de lucht schoner maakt is dat fijn, maar je krijgt er ook een versterkte opwarming van de aarde door”, zegt Siegmund. “Je moet de lucht schoner maken en vervolgens zorgen dat je de klimaatverandering aanpakt.” Het afgelopen jaar was ook heel warm, met een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden. Dat is 1,1 graden hoger dan normaal (periode 1991-2020) en 0,6 graden hoger dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar. Hiermee is 2022 het op twee na warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1901, na 2014 en 2020, toen het gemiddelde twee keer uitkwam op 11,7 graden. De klimaatontwikkeling die de meeste zorgen baart, is die van de temperatuur, zegt Siegmund. “Niet eens vanwege de temperatuur zelf, maar vooral vanwege de zeespiegelstijging die daar een gevolg van is. Hij gaat versneld omhoog en daar heeft Nederland natuurlijk op termijn last van.” Gemiddeld stijgt de zee wereldwijd 3,4 centimeter per decennium, meldt het KNMI. Van de eerste tien jaar (1993-2002) tot de laatste tien jaar (2013-2022) is de snelheid verdubbeld naar 4,4 centimeter per decennium. In Nederland is dat dat effect nog niet zichtbaar, zegt de klimaatexpert. “Dat heeft ermee te maken dat we relatief weinig wind uit het noordwesten hebben gehad de afgelopen decennia, die tot extra zeespiegelstijging leidt. Maar alles staat in verbinding met elkaar, dus met wat wereldwijd gebeurt, krijgen wij ook te maken.”…..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2467389-nederlandse-zomer-was-extreem-zonnig-maar-ook-heel-droog)

Adema: ‘Geen signalen dat varkenshouders minder ventileren vanwege besparing stookkosten’

“….Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV) heeft geen concrete signalen dat varkenshouders minder ventileren om zo te besparen op de stookkosten. Dat antwoordt hij op Kamervragen van Leonie Vestering (Partij voor de Dieren). Adema is daarom ook niet bereid om in kaart te brengen hoe hoog de ammoniakconcentraties in Nederlandse varkensstallen op dit moment zijn. ‘Het Klimaatplatform voor Varkenshouderij en de POV zetten zich al in om de kennis over het belang van een goed stalklimaat en ventilatie onder varkenshouders te verbeteren. Ook werkt LNV samen met de NVWA aan de invulling van de open norm rondom het stalklimaat van varkens.’ De minister noemt het in kaart brengen van de hoogte van ammoniakconcentraties bij Nederlandse varkensstallen een kostbaar en tijdrovend proces. ‘De vraag is wat het in kaart brengen van de ammoniakconcentraties precies aan extra informatie ten behoeve van verdere verbetering van het stalklimaat oplevert, gezien de acties die al worden uitgevoerd’, aldus Adema. Hij heeft zijn besluit gebaseerd op informatie van de beschikbare kennis binnen het ministerie, de NVWA, Wageningen University and Research en de secretaris van het Klimaatplatform Varkenshouderij en bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij. Vestering wil verder weten of miljoenen varkens mogelijk deze winter extra hebben geleden door giftige staldampen als gevolg van gebrekkige ventilatie. Adema gaat niet op dat antwoord in, maar geeft aan dat varkenshouders zelf verantwoordelijk zijn voor een goed stalklimaat. ‘Ik verwacht van hen dat zij hier voldoende aandacht aan besteden, in het belang van dierenwelzijn en diergezondheid. Dit is uiteraard ook het belang van hun eigen gezondheid en dat van hun medewerkers.’ Ondertussen onderzoekt het ministerie samen met de NVWA de invulling van de open norm rond stalklimaat. Dit moet mogelijkheden bieden om het huidige handhavingsprotocol aan te scherpen en te verduidelijken. Daarmee kunnen inspecteurs dan vaststellen of het stalklimaat al dan niet schadelijk is. De uitkomst van dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van dit jaar nog verwacht. Hij sluit af: ‘Op deze manier kan het stalklimaat voor varkens structureel verbeteren. Naar mijns inziens zullen deze genoemde concrete activiteiten meer effect hebben op het verbeteren van het stalklimaat voor varkens, dan het in kaart brengen van de huidige ammoniakconcentraties.’…..” (Bron: https://www.pigbusiness.nl/artikel/677852-adema-krijgt-geen-signalen-dat-varkenshouders-minder-ventileren-om-te-besparen-op-de-stookkosten/)

Europees Parlement akkoord met strenge aanpak luchtvervuiling

“….Het Europees Parlement heeft met een overgrote meerderheid van 486 stemmen voor en 132 tegen de strengere regels goedgekeurd tegen energieverspilling en luchtvervuiling. Daardoor mag straks niet alleen de landbouw veel minder CO2 uitstoten, maar moeten ook oude huurwoningen versneld worden geïsoleerd en auto’s schoner gaan rijden. Het besluit van het Europarlement komt neer op een aanscherping van de Fit For 55-voorstellen die Klimaatcommissaris Frans Timmermans twee jaar geleden voorstelde. Inmiddels is duidelijk dat de EU-landen hun doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs niet gaan halen. Er moet daardoor tussentijds worden bijgestuurd. Later deze week wordt op een vergadering van de Milieuministers van de EU-lidstaten een besluit verwacht over het terugdringen van luchtvervuiling door grote veehouderijen. Met het nu aangenomen pakket van drie milieu- en energiewetten komt het Europarlement ook tegemoet aan de kritiek dat veel klimaatwetten vooral op het bordje van de Europese landbouw terechtkwamen. Nu wordt ook de CO2-uitstoot van het autoverkeer stringenter aangepakt, nadat eerder ook al de scheepvaart onder het ‘klimaatstelsel’ was gebracht. Het Europees Parlement heeft ook zijn positie bepaald voor de energiestandaarden voor gebouwen. Hiermee worden EU-landen verplicht oude gebouwen te renoveren en energiezuiniger te maken. De wet moet ervoor zorgen dat alle gebouwen in Europa in 2050 klimaatneutraal zijn……” (Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/03/14/europees-parlement-akkoord-met-strenge-aanpak-luchtvervuiling)

Luchtkwaliteit in de Hoek zichtbaar beter; dorpsraad toch niet gerust

“….Het aantal klachten over roet in de lucht van Hoek van Holland is de afgelopen twee jaar fors afgenomen. Van 1000 klachten per jaar tot nog geen enkele dit jaar. Of de luchtkwaliteit daarmee is toegenomen is nog maar zeer de vraag. De kolenverwerkers aan de overkant van Hoek van Holland hebben al heel wat maatregelen genomen om de stofoverlast bij een verkeerde windrichting tot een minimum te beperken. Dat is ook nodig om een revisievergunning te krijgen. De kolen worden nu op het terrein overdekt met pulp en bij verwerking besproeid om het wegwaaien van stof te voorkomen. Toch is de Dorpsraad niet gerust. De kolenverwerkers krijgen het steeds drukker en er komen de afgelopen jaren veel gevaarlijke stoffen in de lucht die niet zichtbaar zijn, en dus moeilijk te controleren. Dorpsraadslid Ineke Vos (PvdA): “We hebben het niet alleen over zichtbare vervuiling maar bijvoorbeeld ook over onzichtbaar fijnstof dat van de overkant naar Hoek van Holland waait. Het is ook te gek voor woorden dat schepen hun benzeen niet mogen lozen tussen Rotterdam en Maasluis maar wel in Hoek van Holland. Ook het aantal schepen dat vloeibaar aardgas vervoert, neemt toe. Bijvoorbeeld vanuit het Porthos-project. Het is een kwestie van stapelen en stapelen. Het wordt nooit bij elkaar gemeten maar altijd afzonderlijk. Met andere woorden: hebben we eigenlijk wel in de gaten wat er in Hoek van Holland allemaal in de lucht zit?” Dorpsraadlid Martijn Blankers twijfelt sterk of hij wel op een gezonde plek woont. “Als de Stena Line gas geeft, dan kan ik thuis de deuren wel dicht doen.” Ook denken sommige dorpsraadsleden dat de klachten zijn afgenomen omdat de mensen het klagen moe zijn. Het streven van de gemeente Rotterdam is om nog voor de zomer een bewonersbijeenkomst voor Hoekenezen te houden waar de luchtkwaliteit centraal staat. Dat heeft wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen, Chantal Zeegers toegezegd tijdens haar bezoek aan de dorpsraad van maandag 13 maart. De twee kolenverwerkers (EMO en EECV) presenteren dan wat zij de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan om luchtverontreiniging te voorkomen. Anneke van der Meijs (VVD) stelt de vraag of er tijdens de informatiebijeenkomst ook een opsomming gemaakt kan worden van wat er allemaal in de lucht zit van Hoek van Holland. Een vertegenwoordiger van DCMR Milieudienst Rijnmond geeft aan cijfers bekend te kunnen maken van andere (fijn)stoffen die in de Hoekse lucht zitten. Hiervoor wordt onder andere het meetnet van DCMR gebruikt maar ook de Gemeentepeiler van de gemeente Rotterdam wordt ingezet om de kwaliteit van de lucht in kaart te brengen. Ten slotte is het de bedoeling dat ook de GGD tijdens de bijeenkomst aanwezig is om burgervragen te beantwoorden. Binnenvaartschepen met een vloeibare restlading (zoals benzeen) moeten hun tanks ontgassen voordat een volgende lading getransporteerd mag worden. Benzeen is een brandbare stof die schadelijk is voor de gezondheid. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage…..” (Bron: https://wos.nl/nieuws/artikel/luchtkwaliteit-in-de-hoek-zichtbaar-beter-dorpsraad-toch-niet-gerust)

Gemeenten willen beter beeld krijgen van luchtkwaliteit

“….De gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray en provincie Limburg gaan één regionaal meetnetwerk gaan inrichten. Met een regionale netwerk willen de gemeente meer inzicht krijgen in de lokale luchtkwaliteit. Het meten van fijnstof en geur staat in het project ‘Grenzeloos Meten’ centraal. Verspreid over de drie gemeenten komen fijnstofsensoren die drie jaar meten. De gemeenten zijn op zoek naar inwoners én ondernemers die willen deelnemen aan het meetnetwerk. De deelnemers krijgen een sensor in de tuin om ter plekke fijnstof te meten. Op 22 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over de luchtkwaliteit in onze regio. Wethouder Rob Wanten: “Met Grenzeloos Meten zetten we de eerste stappen naar een regionaal dekkend meetnetwerk. Hiermee krijgen we een beter beeld van de werkelijke luchtkwaliteit en kunnen we betere keuzes maken om de luchtkwaliteit te verbeteren.”….” (Bron: https://www.omroeppenm.nl/uitgelicht/gemeenten-willen-beter-beeld-krijgen-van-luchtkwaliteit)

De zon blokkeren in de strijd tegen klimaatverandering

“….een groep van zestig wetenschappers heeft een open brief geschreven met een, op z’n zachtst gezegd, bizar plan. Ze willen namelijk de zon gaan blokkeren en zo de zonnestralen terugkaatsen. Volgens de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gaat onze wereld met anderhalve graad opwarmen, tenzij we heel snel stoppen met schadelijke stoffen uitstoten. En dan is de al bestaande rommel in de ozonlaag ook niet weg. De zon blokkeren zou dus moeten helpen. Het grote plan om onze planeet een beetje af te dekken van de zon maakt gebruik van zogenaamd ‘solar geoengeneering’. Volgens de wetenschappers moeten we dit serieus gaan overwegen. In de brief wordt gesteld dat in contrast met broeikasgassen (denk aan koolstofdioxide en methaan) er een andere stof is die mensen uitstoten die misschien wél nuttig kan zijn voor dit proces. Namelijk bepaalde fijnstoffen, voornamelijk van de aerosol-variant. De wetenschappers zeggen dat de fijnstof die nu al in de atmosfeer zit zelfs al één derde van de opwarming van onze aarde maskeert. Het blokkeren van de zon kan dus wel degelijk. De planeet wordt een beetje gekoeld door de fijnstoffen die de stralen van de zon opvangen en weerkaatsen. Dat is, als ze in contact komen met wolken. De deeltjes zorgen er namelijk voor dat die langer blijven zweven en beter reflecteren. Wie weet ziet een zonsopgang er straks altijd zo uit. Het plan is dus om aerosol, met name stoffen als sulferdioxide, de lucht in te schieten. Deze stof komt bijvoorbeeld ook vrij bij de uitbarsting van een vulkaan. In de brief zeggen de wetenschappers dat sulferdioxide, ironisch genoeg, een verkoelend effect heeft op de aarde. Deze stof die ons zou redden van de zon is daarentegen giftig voor mensen en dus niet een fantastische keuze om de lucht mee vol te pompen (mensen die het proberen worden gearresteerd). Ook zou de kleur van de lucht nog wel eens kunnen veranderen. Wie weet is dat het waard zodat we onze uitstoot kunnen verminderen, maar vooralsnog blijft de zon zoals altijd schijnen…..” (Bron: https://www.want.nl/60-wetenschappes-zon-blokkeren-waarom/)

Hoop voor het klimaat: CO2-uitstoot groeit minder dan gevreesd

“…..De wereldwijde uitstoot van CO2 is vorig jaar verder gestegen, maar veel minder dan gevreesd. De groei van schone energie heeft een revival van steenkool helpen beperken, blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap. De CO2-uitstoot uit energie steeg vorig jaar met 0,9 % of 321 miljoen ton, terwijl de economie in dezelfde periode met 3,2 % groeide. Dat is heel wat minder dan in 2021, toen de uitstoot met maar liefst 6 % steeg door het herstel na de pandemie.‘Zonder schone energie zou de groei van de CO2-uitstoot bijna drie keer zo hoog zijn geweest.’ Ook nu hadden veel experten een grote stijging verwacht als gevolg van de energiecrisis. Aardgas werd veel duurder, waardoor een pak landen teruggrepen naar nog meer vervuilende bronnen zoals steenkool. Maar de cijfers zijn voor de wetenschap een opluchting: de explosieve groei bleef uit. ‘De gevolgen van de energiecrisis hebben niet geleid tot de grote toename van de wereldwijde uitstoot waar aanvankelijk voor werd gevreesd’, zegt directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA) Fatih Birol. ‘Dat is te danken aan de uitstekende groei van hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen, warmtepompen en energie-efficiënte technologieën. Zonder schone energie zou de groei van de CO2-uitstoot bijna drie keer zo hoog zijn geweest.’ Dat de groei afvlakt is goed nieuws voor het klimaat, maar er zijn veel meer inspanningen nodig, waarschuwt het IEA. Om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 graden Celsius en zo de meest catastrofale gevolgen te vermijden, moet de uitstoot nog voor 2030 met bijna de helft verminderen. De uitstoot van China bleef grotendeels gelijk, mede door strikte covidmaatregelen en een terugval in de bouw. In andere Aziatische groeilanden steeg de uitstoot wel met gemiddeld 4,2 %. De uitstoot van de EU daalde intussen met 2,5 %. Dat dankt ze vooral aan een recordgroei van hernieuwbare energiebronnen, die een comeback van steenkool konden vermijden. Vooral door de extreme temperaturen, stegen de emissies in de Verenigde Staten met 0,8 %…..” (Bron: https://www.mo.be/nieuws/hoop-voor-het-klimaat-co2-uitstoot-groeit-minder-dan-gevreesd)

Boreale branden brachten in 2021 bijna twee keer meer CO2 in de atmosfeer dan de wereldwijde luchtvaart

“….De natuurbranden – zelf het gevolg van de opwarming van de aarde – dreigen het een stuk lastiger te maken om klimaatverandering een halt toe te roepen. In 2021 stootten de vuur gevatte boreale bossen in Noord-Amerika en Eurazië zo’n 1,76 miljard ton CO2 uit. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad Science. Het is een nieuw record, dat mogelijk niet eens zo heel lang zal standhouden. De laatste jaren worden we steeds vaker opgeschrikt door natuurbranden in het subarctisch gebied, zoals in Siberië en het noorden van Canada. Daarbij gaat niet alleen veel vegetatie verloren, maar komen ook grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) vrij. De CO2-uitstoot die te herleiden is naar boreale natuurbranden neemt al sinds het jaar 2000 geleidelijk aan toe, maar piekte in 2021, zo blijkt uit nieuwe metingen. In dat jaar kwam er door natuurbranden maar liefst 150% meer CO2 vrij dan er gemiddeld op jaarbasis tussen het jaar 2000 en 2021 door brandende vegetatie vrijkwam. “Volgens onze metingen hebben de boreale branden in 2021 voorgaande records verpulverd,” stelt onderzoeker Steven Davis. “Boreale branden brachten in 2021 bijna twee keer zoveel CO2 voort als de wereldwijde luchtvaart.”….” (Bron: https://scientias.nl/boreale-branden-brachten-in-2021-bijna-twee-keer-meer-co2-in-de-atmosfeer-dan-de-wereldwijde-luchtvaart/)

Niet oké dat giftige stoffen nabij woningen worden geloosd

“….De uitstoot moet echt naar nul’. Dat willen Dordtse politieke partijen met een wandeling op donderdag 9 maart uitdragen naar de inwoners van de stad. ,,Chemours hoeft écht niet weg uit Dordrecht, maar de fabriek mag wat ons betreft geen schadelijke stoffen meer uitstoten’’, aldus Jeanine Lammens (VVD). Maar de gemeente heeft niet veel over Chemours te vertellen. De vergunningen lopen via de provincie en toezicht en handhaving is het werk van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Gewoon Dordt loopt daarom sowieso niet mee met de protestmars. Gedoe voor de bühne vinden zij. GroenLinks vindt dat onzin. Het is altijd goed om je stem te laten horen. Zeker met de provinciale verkiezingen in het verschiet vinden veel partijen dit wel het goede moment…..” (Bron: https://www.ad.nl/dordrecht/moet-chemours-weg-zelfs-zonder-uitstoot-niet-oke-dat-giftige-stoffen-nabij-woningen-worden-geloosd~a03aa59c/)

Deze stinkfabriek is dé stikstofgigant van Gelderland. Waarom gebeurt er niks?

“…..Papierfabriek Parenco ligt in Renkum al jarenlang gevoelig. Het is de grootste uitstoter van stikstof in Gelderland en de fabriek staat zelfs als 54e op de lijst van uitstoters in Nederland. Maar dat is niet het grootste punt van kritiek voor omwonenden. Zij zitten namelijk in de stank, en hebben meer last van de geuroverlast dan van de uitstoot van de fabriek. Staan de inwoners machteloos tegenover deze stinkende fabriek? Inwoner Mariska Hulsuwé heeft al jaren last van de stank van de papierfabriek. Ze slaapt slecht en wil haar bezoek eerder weg om te ontsnappen aan de stank. Maar Parenco voldoet aan de uitstootnormen voor schadelijke stoffen, en op geur is moeilijk te handhaven. “We kunnen praten met de instanties en die kijken dan begripvol en zeggen: “Ja, maar ze hebben een vergunning, dus dit mag’”, aldus Hulsuwé. Vorig jaar oordeelde de GGD dat de geuroverlast van Parenco ‘gezondheidskundig onwenselijk’ is. Stank is namelijk niet alleen onprettig voor de neus, maar kan ook gezondheidseffecten veroorzaken die relateren aan stress, zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en duizeligheid. Sinds dit GGD-onderzoek, dat uitgevoerd werd in opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Renkum, is vanuit hen echter niets gedaan om de levenskwaliteit van de omwonenden van de papierfabriek te verbeteren. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is de toezichthouder en handhaver en kijkt regelmatig of Parenco niet te veel schadelijke stoffen uitstoot. ODRA is op de hoogte van de geurklachten, maar omdat Parenco voldoet aan de huidige vergunningen kunnen ze weinig betekenen. Parenco heeft namelijk een vergunning voor drie papierlijnen; dus drie schoorstenen. Op dit moment zijn er slechts twee daadwerkelijk in gebruik, dus blijft de papierfabriek vrij gemakkelijk binnen de emissienormen. Ze kunnen de klachten van omwonenden aanhoren, maar de papierfabriek niet op de vingers tikken. Die machteloosheid bij de omgevingsdienst kan opgelost worden wanneer de provinciale politiek een duidelijker standpunt in zou nemen, stelt statenlid Karin Jeurink (PvdA). “Mijn punt is dat de omgevingsdienst niet alleen maar moet kijken naar of het juridisch binnen de norm past, maar naar hoe we samen de hinder kunnen verminderen”, stelt ze….” (Bron:https://pointer.kro-ncrv.nl/deze-stinkfabriek-is-de-stikstofgigant-van-gelderland-waarom-gebeurt-er-niks)

De elektrische auto is blijkbaar goed voor onze gezondheid

“…..De Keck School of Medicine is nu voor het eerst in staat geweest om de bijdrage van de elektrische auto aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de vermindering van ademhalingsproblemen te meten. “De overgang naar elektrische voertuigen zal naar verwachting aanzienlijke nevenvoordelen hebben voor de volksgezondheid, maar de meeste studies die zich tot nu toe hebben gericht op luchtkwaliteit en gezondheidseffecten zijn afkomstig van projecties in plaats van werkelijke gegevens,” aldus de onderzoekers. De studie van de Keck School of Medicine werd over meer dan 6 jaar uitgevoerd in heel Zuid-Californië, een periode waarin het aandeel elektrische auto’s steeg van 1,4 voertuigen per 1.000 inwoners tot 14,6. Conclusie: ademhalingsproblemen (zoals astma) zijn tegelijkertijd afgenomen met een vermindering van deze aandoeningen van -3,2% voor 20 nieuwe elektrische voertuigen geregistreerd per 1.000 inwoners. “Veranderingen op lokaal niveau kunnen de gezondheid van de gemeenschap verbeteren en kunnen een krachtig signaal geven naar het publiek en beleidsmakers”, aldus de studie. De voordelen van de overstap op elektrische auto’s zouden dus alle burgers ten goede komen en deze overgang zou daarom een belangrijk element zijn. Tochis het ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze overgang doordacht verloopt, merken de onderzoekers op. Want in arme wijken waar de elektrische auto minder (of niet) aanwezig is, zijn verbeteringen in luchtkwaliteit veel minder uitgesproken. Naast een sociale kloof, mag de elektrische auto dus zeker geen gezondheidskloof veroorzaken. Ook in België verspreidt de elektrische auto zich geleidelijk, terwijl oudere voertuigen stilaan worden uitgefaseerd. Het is duidelijk dat de effecten op de kwaliteit van de lucht die we inademen al aanzienlijk zijn. Tussen 2018 en 2022 zag Brussel (via de Celine-cel) een vermindering van 29% van stikstofoxiden (NOx) in Molenbeek, 31% in Elsene en 36% in Kunst-Wet in het centrum. Natuurlijk is niet alles perfect, want elektrische auto’s stoten ook deeltjes (PM 2,5) uit, via hun banden en remmen. Het aandeel elektrische auto’s maakt het nog niet mogelijk om te voorkomen dat de normen worden overschreden, maar er is vooruitgang. En zal nog meer vooruitgang komen, vooral in Brussel met het verbod op dieselmotoren vanaf 2030 en benzine in 2035…..” (Bron: https://gocar.be/nl/autonieuws/elektrisch/de-elektrische-auto-is-blijkbaar-goed-voor-onze-gezondheid)

CBS: uitstoot landbouw in afgelopen jaren nauwelijks gedaald

“…..De totale uitstoot in de Nederlandse landbouwsector is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Het onderzoeksbureau keek naar de emissies van de landbouw tussen 1995 en 2021. Het grootste deel van de emissies was lager dan in 1995, maar de daling van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof stagneerde de afgelopen jaren, concludeert het CBS. Tot 2003 daalde de uitstoot van broeikasgassen, daarna steeg de uitstoot licht. Het stikstofoverschot werd tussen 1995 en 2008 gehalveerd, maar daalde sindsdien nauwelijks verder. Met stikstofoverschot wordt de hoeveelheid stikstof bedoeld die nergens voor gebruikt wordt. Dit wordt berekend door kunstmest en andere aangevoerde producten die stikstof bevatten te verminderen met de hoeveelheid stikstof in dierlijke producten en plantaardige producten als akkerbouw- en tuinbouwgewassen. De uitstoot van fijnstof vanuit onder meer kassen en stallen daalde in 2003 omdat er vanwege de vogelgriep minder kippen waren, maar steeg daarna weer. De uitstoot van mobiele landbouwwerktuigen daalde wel sterk. Sinds 1995 nam de fijnstofuitstoot daarvan af met 75 procent, maar nog altijd hebben deze werktuigen een groot aandeel in de totale fijnstofuitstoot in de sector. In de landbouwsector wordt het grootste deel van de broeikasgassen uitgestoten door de melkveehouderij (36 procent in 2020). Vanuit runderen komt het meeste methaan. In de melkveesector wordt ook het meeste ammoniak en stikstofoxide uitgestoten….” (Bron: https://nos.nl/artikel/2465779-cbs-uitstoot-landbouw-in-afgelopen-jaren-nauwelijks-gedaald)

Vlaming leeft gemiddeld 15 maanden minder lang gezond door fijnstof

“……Een gemiddelde inwoner van Vlaanderen leeft vijftien maanden minder lang gezond door blootstelling aan fijnstof. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Een langetermijnblootstelling aan de kleinere fijnstofdeeltjes (PM 2,5) heeft de grootste impact op onze gezondheid. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2021. Toen gingen in het Vlaamse Gewest door de impact van fijnstof potentieel 153 gezonde levensjaren verloren per 10.000 inwoners, berekende Statistiek Vlaanderen. “Vertaald naar de impact op de volledige levensduur van de bevolking (bij een gemiddelde levensverwachting van 82,4 jaar), houdt dat in dat elke inwoner in het Vlaams Gewest bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus geconfronteerd wordt met 1,3 potentieel verloren gezonde levensjaren”, klinkt het. Met andere woorden: we blijven gemiddeld 15 maanden minder lang gezond door het inademen van fijnstof. Fijnstof? Fijnstof komt onder meer vrij in het verkeer. Vooral dieselmotoren stoten fijn stof uit, maar ook bandenslijtage of remmen veroorzaken fijnstof. Ook in de industrie kan het vrijkomen, net als bij gezinnen die de houtkachel of open haard aansteken. We kunnen zelf de uitstoot beperken, maar fijnstof kan ook van uit het buitenland komen overgewaaid. Ook het weer speelt een rol. Hoe meer wind hoe beter, want dan wordt de luchtvervuiling sneller weggeblazen. Als we in Vlaanderen van Atlantische zeelucht genieten, hebben we doorgaans de beste cijfers. In statistieken duiken vaak twee types fijnstof op: PM (Particulate Matter) 2,5 en PM 10. In het eerste geval gaat het om deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (een duizendste van een millimeter), in het tweede geval om 10 micrometer of kleiner. Het goede nieuws is dat er op de langere termijn een dalende trend is waargenomen. Het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door blootstelling aan fijnstof per 10.000 inwoners daalde tussen 2006 en 2015. Tussen 2015 en 2018 bleef de impact ongeveer gelijk, om dan in 2019 en 2020 verder te dalen. In 2021 steeg het aantal DALY’s ten opzichte van 2020 dan weer met 7 procent. “Een verminderde uitstoot van (voorlopers van) luchtverontreinigende stoffen kan mogelijk de dalende trend tijdens de periode 2005-2021 verklaren”, melden de Vlaamse experts. “Ook andere factoren, zoals gunstige meteorologische omstandigheden, kunnen daarin een rol spelen.”….” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/28/vlaming-leeft-gemiddeld-15-maanden-minder-lang-gezond-door-fijn/)

Zo verdwijnt die penetrante hondengeur als sneeuw voor de zon uit je huis

“…..Honden zijn leuk en aardig, maar er hangt in de regel nogal een onwelriekende odeur rondom de trouwe viervoeters. Het is dan ook logisch dat dit binnenshuis blijft hangen. Als je niet oppast dan trekt het in de muren en de meubelen, maar daar hebben we wat op gevonden. Het klinkt vanzelfsprekend, maar wordt nogal eens nagelaten: houd de hondenmand, zijn speelgoed en kleed goed schoon. Pak regelmatig de stofzuiger erbij en haal een doekje langs de ramen. Zo krijgt de hondengeur geen kans om in het interieur te trekken. Honden vinden het geweldig om rond te springen in de natuur en hebben geen problemen met vieze poten. Sterker nog, ze duiken met plezier het water in en wapperen zich nadien halfslachtig droog, terwijl de blubber er nog bijhangt in de pels. Dit is het ideale recept voor die penetrante natte hondenlucht. Zorg dus dat je meteen klaarstaat met een grote droge handdoek, want een droge vacht geeft minder stank af. Is de lucht die van de vacht afkomt alsnog niet te harden? Dan valt het te proberen om een washandje erbij te pakken en de hond in te smeren met een laagje appelazijn. Werkt dit natuurlijke product niet afdoende, dan kun je ook grover geschut gebruiken in de vorm van speciale hondenshampoo. Gebruik dit echter niet te vaak, want hierdoor verdwijnen ook nuttige oliën uit de vacht van de hond. Een simpele, maar effectieve tip: zet op gezette tijden een paar raampjes tegen elkaar open, zodat er wat frisse lucht door het huis stroomt. Een modern ventilatiesysteem kan ook wonderen doen voor de luchtkwaliteit binnenshuis. De weeïge lucht verdwijnt als sneeuw voor de zon……” (Bron: https://www.welingelichtekringen.nl/tips/3926841/zo-verdwijnt-die-penetrante-hondengeur-als-sneeuw-voor-de-zon-uit-je-huis.html

Britse start-up vangt fijnstof van autobanden op tijdens het rijden

“…..Een Britse start-up onder de naam The Tyre Collective is een product aan het ontwikkelen waarbij de fijnstof die vrijkomt bij het slijten van banden direct wordt opgevangen. Er worden twee van deze apparaten achter de achterbanden gemonteerd en moeten minstens 60 procent van alle fijnstofdeeltjes ‘opzuigen’. De opgevangen deeltjes kunnen vervolgens weer gebruikt worden om nieuwe banden mee te maken. Volgens The Tyre Collective komt er verrassend veel fijnstof – versleten stukjes band – van autobanden af. Deze vorm van microplastic zou de één na grootste vervuiler van micrplasticvervuiling in ’s werelds oceanen zijn. Een grote bus zou in Londen bijvoorbeeld zo’n 336 gram microplastic per dag in de lucht slingeren, wat vervolgens weer in lokale ecosystemen, dieren en menselijke longen terechtkomt. Het product van The Tyre Collective is in de eerste plaats dan ook bedoeld voor logistieke bedrijven zoals het openbaar vervoer. De filter (waar momenteel een patentvraag voor is ingediend) gebruikt elektrostatische aantrekking en de luchtstroom die bij het rijden ontstaat om fijnstof (PM) met een doorsnee van tussen de 0,3 en 136 microns op te vangen. Een micron is een duizendste van een millimeter. Momenteel verkeert het product nog in een teststadium en heeft The Tyre Collective tests uitgevoerd met Cevt en Volvo Cars. Ook loopt er momenteel een test met een nieuw prototype op busjes van bezorgbedrijf Zhero…..” (Bron: https://nl.hardware.info/nieuws/84353/britse-start-up-vangt-fijnstof-van-autobanden-op-tijdens-het-rijden)

Camera’s gaan schadelijke uitstoot Tata Steel in de gaten houden

“…….De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hangt woensdagmiddag camera’s op die het toezicht op Tata Steel moeten verbeteren. De camera’s filmen de staalfabriek in IJmuiden vanaf een afstand om zo opvallende rookwolken in de gaten te houden. Als steenkool in de kooksfabrieken onvoldoende is verhit, kunnen er ongewenste gassen vrijkomen. En dat mag niet. Tata Steel moet het melden als het incidenteel wel plaatsvindt. “Met de camera’s willen we een continu beeld krijgen”, zegt directeur toezicht Mario Bakker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Controle is het uitgangspunt, verzekert hij. “Ik ga ervan uit dat Tata Steel alle incidenten meldt. Het is alleen wel onderdeel van ons werk om daarop toe te zien.” De omgevingsdienst heeft Tata Steel de afgelopen tijd al meerdere malen dwangsommen opgelegd vanwege incidenten met ongare cokes (de onvoldoende verhitte gemalen steenkool). In vier maanden tijd constateerde de toezichthouder drie overtredingen. “Er zijn minder incidenten dan eerst, maar we willen naar nul incidenten toe”, zegt Bakker. Tata Steel vraagt zicht af of de camera’s wel voldoen aan de privacywetgeving. “Het is voor ons onduidelijk hoe dat cameratoezicht is ingericht”, reageert een woordvoerder van het staalbedrijf. “De omgevingsdienst heeft onze vragen hierover nog onvoldoende beantwoord.”…..” (Bron: https://www.nu.nl/economie/6252441/cameras-gaan-schadelijke-uitstoot-tata-steel-in-de-gaten-houden.html)

11 maanden korter leven door slechte luchtkwaliteit in Gelderland

“…..Wie denkt aan een woonplaats met de Veluwe naast de deur, denkt waarschijnlijk eerder aan frisse lucht dan aan luchtverontreiniging. Toch scoort Ede relatief slecht op luchtkwaliteit. Met name door de hoge uitstoot van fijnstof. Wat zijn hiervan de oorzaken, en welke gevolgen heeft het op de levens van inwoners met een kwetsbare gezondheid? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de slechte Edese luchtkwaliteit. Zo is Ede aan de zuidkant ingesloten door twee snelwegen, de A12 en A30. Aan de noordkant komt juist veel fijnstof vanaf agrarische bedrijven die zich tussen Ede en Barneveld bevinden. Een andere grote factor is houtstook. Dan gaat het niet over de drie biomassacentrales die in Ede staan, maar over houtkachels bij mensen thuis. In heel Nederland zijn houtkachels verantwoordelijk voor maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot, en daarmee vormen ze de grootste luchtvervuiler. Een open haard twee uur laten branden staat gelijk aan 1100 kilometer rijden met de auto, berekende de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat is ongeveer de afstand van Ede naar Wenen. Niet alleen in Ede ademen inwoners ongezonde lucht in. In heel Gelderland geldt dat de luchtkwaliteit allesbehalve optimaal is. Zo stelde de GGD vorig jaar dat niemand in Gelderland in de schone lucht woont. Hierdoor leven inwoners van Gelderland gemiddeld 11 maanden korter, want een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot hart- en vaatziekten en longaandoeningen. KRO-NCRV bracht in beeld hoe hoog de fijnstofuitstoot is in jouw buurt. Wil je weten hoe schoon de lucht in jouw straat en zelfs bij jouw huis is? Je ontdekt het hier…..” (Bron: https://pointer.kro-ncrv.nl/slechte-luchtkwaliteit-inwoners-van-gelderland-leven-gemiddeld-11-maanden-korter)

Klimaatdoelen grote bedrijven zijn vaag en leunen te veel op CO2-compensatie

“….Grote bedrijven als Amazon, Ahold en PepsiCo rekenen te veel op het compenseren van CO2-uitstoot om hun klimaatdoelstellingen te halen. Zij planten bijvoorbeeld bomen of beschermen bestaand bos. Maar slechts een klein deel van die compensatieprojecten leidt daadwerkelijk tot een lagere uitstoot. Het is makkelijk om groene beloftes te doen, maar een stuk lastiger om aan te geven hoé die klimaatplannen dan behaald gaan worden. Twee denktanks, het New Climate Institute en Carbon Market Watch, hielden de klimaatplannen van 24 grote bedrijven onder de loep, waarvan de meeste een zware onvoldoende krijgen. Doelstellingen zijn vaak incompleet en vaag. De meeste van de 24 onderzochte bedrijven hebben op papier wel doelstellingen om klimaatneutraal te worden, maar deze zijn vaak verre van compleet. Zo zit een groot deel van de uitstoot vaak verborgen in het te verkopen product, of dat nu benzine of pindakaas is, en die worden lang niet altijd in z’n geheel meegenomen in de klimaatplannen van een bedrijf. Carrefour en Walmart maken het wel heel erg bont: het grootste deel van de uitstoot die over de hele keten plaatsvindt wordt buiten beschouwing gelaten in hun klimaatplannen. Daarmee komt hun emissiereductie in 2050 in feite neer op, respectievelijk, slechts 1 en 9 procent.Het Nederlandse Ahold Delhaize scoort ‘redelijk’, mede omdat het, in tegenstelling tot veel andere onderzochte bedrijven, wel rekening houdt met de uitstoot van toeleveranciers….” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/klimaat/artikel/5365485/klimaatdoelen-grote-bedrijven-vaag-co2-compensatie)

Onderzoek: drastische vermindering CO2-uitstoot door kunstmest mogelijk

“…..De uitstoot van CO2 in de hele keten van met name productie en gebruik van kunstmest zou tot wel 80% omlaag kunnen, zonder dat de voedselproductie daar effect van heeft. De uitstoot van broeikasgassen in de keten van meststoffengebruik kan wereldwijd fors omlaag, zonder dat de voedselvoorziening in gevaar komt. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit van Cambridge. De uitstoot in de hele keten van met name kunstmestproductie en -gebruik zou tot wel 80% omlaag kunnen, zonder dat de voedselproductie daar effect van heeft. Meeste uitstoot bij gebruik kunstmest. Productie en gebruik van stikstofmeststoffen zijn wereldwijd goed voor 5% van de uitstoot van broeikasgassen, aldus de onderzoekers die hierover publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Food. Het gaat om 2,6 gigaton CO2-equivalenten. Dat is volgens hen meer dan de uitstoot van scheepvaart en vliegverkeer samen. Opvallend genoeg vindt het grootste deel van de uitstoot niet plaats tijdens de productie van kunstmest, maar bij het gebruik ervan. Tweederde van de uitstoot gebeurt buiten de kunstmestfabriek, stellen ze vast. Bijna de helft van de wereldbevolking wordt gevoed met producten die afhankelijk zijn van kunstmest. De wereldbevolking groeit tot 2050 naar verwachting nog met 20%. Toch verwachten de onderzoekers niet dat de voedselvoorziening in gevaar komt bij een dergelijke forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de mestketen. Een uitstootvermindering van 80% is volgens hen mogelijk zonder verlies van productiviteit. Kunstmest is naast plastic het belangrijkste product van de petrochemische industrie. Samen zijn ze goed voor driekwart van de productie in deze sector. Bij kunstmestproductie vindt de emissie vooral plaats bij de ammoniaksynthese, een basisproces in deze industrie. Hiervoor zijn fossiele brandstoffen nodig voor opwarming en voor de productie van waterstof (H2), dat nodig is in het productieproces. Beide zijn ook op basis van hernieuwbare energie en grondstoffen te produceren. Toevoeging van nitrificatieremmers aan kunstmest zou de uitstoot van lachgas (stikstofoxide) sterk kunnen verminderen……” (Bron: https://www.boerderij.nl/onderzoek-drastische-vermindering-co2-uitstoot-kunstmest-mogelijk)

Uitstoot broeikasgassen nam in 2021 weer toe in plaats van af

“….De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2021 voor het eerst in vijf jaar tijd gestegen. De definitieve uitstootcijfers over dat jaar tonen een toename van 1,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat terwijl Nederland en andere landen juist internationaal hebben afgesproken dat de uitstoot fors omlaag moet. In de zogeheten emissieregistratie houden het RIVM en andere instituten precies bij hoeveel broeikasgassen de lucht ingaan. Naast koolstofdioxide (CO2) zijn methaangas en lachgas belangrijke gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ze houden warmte vast in de atmosfeer en daardoor warmt de aarde op. Dat de cijfers in 2021 hoger waren dan in 2020, was al duidelijk uit voorlopige cijfers. De definitieve cijfers bevestigen dat het zogeheten Urgenda-doel niet werd gehaald. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft via de rechter afgedwongen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 minstens een kwart lager moest zijn dan in 1990. Die verplichting werd in 2019 door de Hoge Raad aan de Staat opgelegd…..” (Bron: https://www.weeronline.nl/nieuws/15-2-23-uitstoot-broeikasgassen-nam-in-2021-weer-toe-in-plaats-van-af)

Nieuwe wet maatschappelijk ondernemen (Wvdio) afgeketst

“….Het kabinet blokkeert een wetsvoorstel om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Het voorstel van diverse politieke partijen is in de ogen van het kabinet te streng en er wordt nu gewerkt aan een alternatieve vorm. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen bij diverse ministeries. Onder de nieuwe MVO-wet zijn Nederlandse bedrijven verantwoordelijk voor bijvoorbeeld dwangarbeid of milieuvervuiling van partners in het buitenland. Werkgeversorganisaties en individuele bedrijven liepen tegen de nieuwe regels te hoop omdat het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zou verzwakken. Ondernemingen in landen die niet zo streng zijn zouden zo veel vrijer kunnen handelen dan Nederlandse bedrijven. Kabinet blokkeert wet. Lobbyisten van grote bedrijven verzetten zich hevig tegen dat voorstel. Zo gaf Boskalis aan te zullen vertrekken uit Nederland als deze wet erdoor zou komen. Het kabinet zwicht voor de kritiek. ‘Als we afspraken maken, dan moeten die voor alle landen in de EU hetzelfde zijn,’ zegt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Schreinemacher. ‘Met het nu voorliggende voorstel zijn wij er nog niet gerust op dat we de regels hier niet strenger maken dan in landen om ons heen.’ Europese regels. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW gaat het wetsvoorstel voorbij aan de complexe realiteit, omdat bedrijven verantwoordelijk zouden zijn voor toeleveranciers van toeleveranciers. Deze keten in kaart brengen is ook een van de grote uitdagingen van rapportage onder Europese duurzaamheidswetgeving CSRD. De werkgevers zijn er voorstander van om ook MVO-regels te laten bestieren door de Europese Unie….” (Bron: https://cmweb.nl/2023/02/nieuwe-wet-maatschappelijk-ondernemen-wvdio-afgeketst/)

Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden

“…..Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Nivel Longmonitor laat zien dat mensen met longklachten geen verbeteringen ervaren en vinden dat de regering hier onvoldoende aan doet. Om de gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling te verminderen bij mensen met een longziekte, blijven inspanningen nodig om de uitstoot uit verschillende bronnen, zoals houtstook, vuurwerk en verkeer, te verminderen. Onderzoek met de Nivel Longmonitor laat al jaren zien dat luchtvervuiling bij twee derde of meer van de mensen met een longziekte tot meer gezondheidsklachten leidt. Het gaat om klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen en longaanvallen. Sommige mensen met een longziekte gebruiken als gevolg hiervan meer medicijnen….” (Bron:https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mensen-met-een-longziekte-blijven-gezondheidsklachten-door-luchtvervuiling-houden)

Meer meldingen houtstookoverlast in 2022

“…..In 2022 ontving de GGD Amsterdam 324 meldingen van overlast door houtstook. Dat zijn er meer dan in 2021. Toen ging het om 234 meldingen. Meldingen uit Weesp werden toen nog niet meegeteld, maar die verklaren niet de hele toename. De meldingen komen uit de hele stad, maar de meeste meldingen zijn afkomstig uit IJburg. De meldingen zijn samengevoegd per postcodegebied. De 324 meldingen die we in 2022 ontvingen komen uit 97 verschillende postcodegebieden. Wat opvalt, is dat 37% van de meldingen uit IJburg kwam . Van deze meldingen waren er zelfs 48 afkomstig van één adres. De meldingen van bewoners zijn belangrijk om de overlast door houtstook in Amsterdam in beeld te brengen. De GGD brengt in kaart hoeveel meldingen er zijn, waar de meeste meldingen zijn en adviseert het bestuur hierover. Meldingen over houtrookoverlast zijn er het hele jaar, maar de meeste meldingen zijn in de koudere maanden. Bijna 80% van de meldingen werd gedaan in de periode tussen oktober en maart. Deze meldingen gaan vooral over houtkachels en open haarden. Meldingen die in de warmere maanden binnenkwamen, gaan over overlast over vuurkorven, barbecueën en terrashaarden. Op dagen dat de stookwijzer adviseerde om niet te stoken, werd vaak toch wordt gestookt. Dat zorgde voor overlast. Maar ook op dagen dat de stookwijzer aangaf dat er wel gestookt kon worden (code blauw), hebben mensen overlast ervaren. Het gaat dan vooral om klachten over rook in woonkamers en slaapkamers. Sommige melders gaven aan dat zij alle ramen en ventilatieroosters dicht moesten doen om de rook buiten te houden. De uitlaat van de pijp van een houtkachel die is geplaatst vlak bij leefruimtes van buren werd vaak genoemd als boosdoener. Maar ook het stoken in vuurkorven in binnentuinen en stokende woonboten zorgden voor overlast. Bewoners die overlast ervoeren van de houtrook, meldden ook gezondheidsklachten. Het ging vooral om klachten over astma, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en brandende en tranende ogen als gevolg van de rook. Houtrook is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, bleek uit Nederlands onderzoek. Vooral mensen met een longziekte, ouderen en kinderen zijn kwetsbaar voor de rook van een houtvuur of barbecue. Het inademen van houtrook kan directe klachten van de luchtwegen geven. De stoffen in de rook kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker. Houtstook is landelijk de grootste bron van fijnstof. Het aantal meldingen over hinder van fijnstof groeit in Amsterdam. De gemeente werkt daarom aan een plan om de hinder van houtrook terug te dringen. Wil je meer weten over houtstook, alternatieven, gezondheidsrisico’s en wat je kunt doen bij overlast? Het grootste deel van de houtstookmeldingen is afkomstig van de stookwijzer. De stookwijzer adviseert op welke dagen er beter geen hout gestookt kan worden en waar ook overlast gemeld kan worden. Een kleiner deel van de meldingen is afkomstig van bewoners die rechtstreeks contact met de GGD Amsterdam hebben opgenomen……” (Bron: https://www.ggd.amsterdam.nl/nieuws/meldingen-houtstookoverlast-2022/)

Luchtkwaliteit in de stad. Zo staat het ervoor in Nederland!

“….Daar zijn Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko ook benieuwd naar. Daarom onderzochten ze de luchtkwaliteit op weg naar de school van hun zoontje en kijken ze hoe ze in een stad vol verkeer, tóch schone lucht kunnen inademen.
Want schone lucht is van levensbelang, zo blijkt. Al eerder schreven we hoe Victoria en Evgeniy onderzoek deden naar de lucht bij hen in de buurt, op weg naar de school van hun zoontje, en hoe je die stadse lucht kan ontwijken. Dat deden ze samen met een leverancier. Ook het Nederlandse Longfonds maakt zich sterk voor gezonde lucht, juist omdat de lucht op veel plekken in ons land niet gezond is. En dat heeft nadelige gevolgen voor iedereen, zeggen ze. “Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond. Het veroorzaakt en verergert longziekten als astma, COPD en longkanker. Uit cijfers blijkt dat 12.000 mensen per jaar vroegtijdig overlijden door ongezonde lucht. En het heeft niet alleen effect op volwassenen. Bij kinderen schaadt ongezonde lucht de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze altijd last van houden.” “We willen samen op weg naar een wereld waar kinderen opgroeien en spelen in gezonde lucht. Een wereld waarin iedereen vrij kan ademen. Gelukkig kunnen we samen veel doen om de lucht gezonder te maken. Zodat hopelijk wij – maar in elk geval onze kinderen – op een gezonde manier in gezonde lucht kunnen leven.” Samen kunnen we dus aan de slag. Dat deden Victoria en Evgeniy ook, zij voerden samen met de leverancier onderzoek uit in Amsterdam. Ze kregen vervolgens tips van een expert om zelf schone(re) lucht op te zoeken in de stad. En die vonden ze, gelukkig. Bekijk de video hieronder. Ben je benieuwd naar alle bevindingen? Die zie je hier…….” (Bron: https://www.linda.nl/advertorial/luchtkwaliteit-in-de-stad-zo-staat-het-ervoor-in-nederland-en-dit-zijn-de-effecten/)

Groep werkgevers wil met minder vliegen uitstoot kwart verlagen

“…Bij de zogeheten Coalitie Anders Reizen, die de afspraken heeft gemaakt, zijn onder meer banken als ABN AMRO en Rabobank aangesloten. Ook Philips, Schiphol, NS, Arcadis en de ANWB doen mee, net als de Rijksoverheid. Natuur & Milieu, dat in het bestuur zit van de coalitie van organisaties, hoopt dat nog meer bedrijven zich aan de doelen zullen committeren. “Een daling van zakelijke vliegreizen maakt een positief verschil voor klimaat en luchtkwaliteit”, aldus de organisatie. Volgens de bedrijvencoalitie heeft de coronacrisis duidelijker gemaakt dat internationaal zakendoen vaak mogelijk is zonder te vliegen. Het uitgangspunt zou vooral moeten worden dat eerst de vraag wordt gesteld: is een reis noodzakelijk? “En als er gereisd moet worden, hoe kan dat zo duurzaam mogelijk?” Bij de afspraken staan wel enkele mitsen en maren. Zo blijven uitzonderingen op de regel om onder de 700 kilometer niet in het vliegtuig te stappen mogelijk als de reistijd met de auto of trein langer is dan 8 uur, of als met de trein vaker dan twee keer moet worden overgestapt. De bedrijven gaan jaarlijks rapporteren over hun zakelijke vluchten en het terugdringen van de uitstoot die daarmee gepaard gaat. Bij de Coalitie Anders Reizen zijn in totaal meer dan zeventig werkgevers aangesloten. Vooralsnog is het dus een minderheid die het statement over anders vliegen heeft ondertekend….” (Bron:https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/14/business-av/groep-werkgevers-wil-met-minder-vliegen-uitstoot-kwart-verlagen)

Nieuwe stikstofdoelen uitgelekt: industrie moet 38 procent minder uitstoten, mobiliteit 25 procent

“….Dat staat in een brief die vrijdag wordt besproken in de ministerraad, zo bevestigen bronnen rond het kabinet na berichtgeving in De Telegraaf. In de zomer was al bekend dat de agrarische sector 41 procent minder stikstof moet uitstoten in 2030. ,,Dat de boeren 41 procent minder stikstof moeten uitstoten wisten we al in juni vorig jaar. De nieuwe doelen zijn die voor industrie en mobiliteit’’, verklaart een kabinetsbron aan deze nieuwssite. Dit raakt bijvoorbeeld bedrijven als Shell, Schiphol, Tata Steel, Chemelot en de Zeeuwse kunstmestfabriek Yara. Het is nog niet duidelijk of er voor de industrie en mobiliteit ook harde maatregelen volgen. Een aantal maatregelen zijn wel al eerder ingezet. Zo is er subsidie beschikbaar voor de verduurzaming van binnenvaartschepen en zijn er onderzoeken gaande naar het elektrisch laten taxiën van vliegtuigen. Wat wel in de brief staat is dat er een digitale tool komt waarmee boeren kunnen zien of zij tot de groep zogenoemde ‘piekbelasters’ behoren. Dit zijn de boeren die zorgen voor de grootste uitstoot in de buurt van beschermde natuurgebieden. Als de boeren gebruik willen maken van de door stikstofminister Christianne van der Wal zo genoemde ‘woest aantrekkelijke regeling’, dan moet de uitstoot van die bedrijven met 85 procent tot zelfs 100 procent worden teruggebracht…..” (Bron: https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-stikstofdoelen-uitgelekt-industrie-moet-38-procent-minder-uitstoten-mobiliteit-25-procent~a72fc401/)

Aanscherping uitstootnormen fijnstof pluimveestallen in voorbereiding

“…..de uitstoot uit pluimveestallen is een belangrijke bron van fijnstof. Daarom is voor deze stallen als doel gesteld om de uitstoot van fijnstof in 2030 ten opzichte van 2016 te halveren. Heijnen werkt de regelgeving de komende periode verder uit en brengt deze in procedure. Het doel om de uitstoot van fijnstof in 2030 te halveren ten opzichte van 2016 is ook opgenomen in het Schone Lucht Akkoord. LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben het sectorplan ‘Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof PM10‘ opgesteld. Daarin pleiten zij voor een generieke aanpak en in aanvulling daarop als tweede spoor een specifieke gebiedsgerichte aanpak. De staatssecretaris neemt de voorstellen van de sector op hoofdlijnen over. Het betekent dat de emissiegrenswaarden zoals voorgesteld in het sectorplan worden overgenomen en dat hierin onderscheid wordt gemaakt tussen stallen binnen en buiten de intensieve gebieden. Het onderdeel fijnstofemissieplannen wordt niet overgenomen en deze krijgen geen juridische status. Daarnaast is de in het sectorplan gevraagde vrijwaring van eventuele verdere toekomstige aanscherpingen juridisch onmogelijk. Emissiereductie. Bij de aanscherping van de emissiegrenswaarden gaat Heijnen uit van de in het voorstel genoemde reductiepercentages: 50 procent reductie voor nieuwe stallen, 50 procent reductie voor bestaande stallen in intensieve gebieden, 30 procent reductie voor bestaande stallen buiten deze gebieden. Deze percentages gelden ten opzichte van een stal zonder emissiereducerende maatregelen. Voor bestaande stallen geldt in intensieve gebieden een overgangstermijn tot 2028 en daarbuiten tot 2030…..” (Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/02/08/aanscherping-uitstootnormen-fijnstof-pluimveestallen-in-voorbereiding)

Resultaten luchtmetingen Baarle-Nassau

“….De luchtkwaliteit bij de woonkern van Baarle-Nassau voldoet aan de geldende EU-grenswaarden, maar voldoet niet voor fijnstof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) aan de WHO-advieswaarden. Voor fijnstof (PM10) en benzeen (C6H6) wordt wel aan de WHO-advieswaarden voldaan. De waarden voor NO2 en benzeen liggen op het gemiddelde van Noord-Brabant. Voor fijnstof liggen de gemeten waarden lager. De waarden voor ammoniak zijn hoger dan gemiddeld, maar lager dan van agrarische gebieden uit het landelijk meetnet luchtkwaliteit…..” (Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2023/resultaten-luchtmetingen-baarle-nassau)

Het bewijs dat de elektrische auto de lucht schoner maakt

“….De elektrische auto heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Het is een van de eerste onderzoeken waarbij gegevens uit de praktijk aantonen dat de elektrische auto zowel de luchtverontreiniging als ademhalingsproblemen vermindert. Het onderzoek naar de elektrische auto en het effect hiervan op de luchtkwaliteit is gedaan door de Keck School of Medicine, een medische universiteit in Los Angeles die wereldwijd hoog aangeschreven staat. De onderzoekers namen hun tijd, want het onderzoek beslaat de periode 2013-2019. Hierbij werden maar liefst 1238 Californische postcodegebieden nauwkeurig bestudeerd. Gekeken werd naar de bevolkingskenmerken, het aantal emissievrije voertuigen, de mate van vervuiling door stikstofdioxide en het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp als gevolg van astma-aanvallen. Minder astma-gerelateerde ziekenhuisbezoeken.
In de genoemde periode steeg het gemiddelde aantal emissievrije voertuigen waaronder de elektrische auto van 1,4 naar 14,6 per 1000 inwoners. De onderzoeksresultaten tonen aan dat elke toename van twintig emissievrije voertuigen per 1000 mensen de stikstof verminderde met 0,41 delen per miljard. Dat lijkt heel weinig maar is pér postcodegebied. Bovendien daalde het aantal astma-gerelateerde bezoeken aan de spoedeisende hulp met 3,2 procent. Dit is volgens de onderzoekers het bewijs dat de elektrische auto goed voor de luchtkwaliteit is en daarmee de volksgezondheid….”

(Bron: https://www.autoreview.nl/nieuws/autonieuws/id/32612/het-bewijs-dat-de-elektrische-auto-de-lucht-schoner-maakt)

Juist nu binnen Europa duurzaam ondernemen gaan regelen

“….Terwijl politiek Den Haag stoeit over het wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, werkt Brussel door aan een plan over hetzelfde onderwerp. Volkomen terecht, stelt Toine Manders. Verantwoord en duurzaam ondernemen – geen gezond mens die ertegen is en durft te pleiten voor milieuvervuiling, kinderarbeid of slavernij. Verantwoord ondernemen moet de norm zijn, niet alleen in Nederland, maar overal. Het is daarom niet logisch dat CU, D66, GL, PvdA, SP en Volt hierover met een eigen Nederlands wetsvoorstel komen, terwijl in het Europees Parlement juist druk wordt gewerkt aan de Europese richtlijn ’inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid’. We moeten de economische kracht van de Europese interne markt, die dit jaar precies dertig jaar oud is, gebruiken om, via deze richtlijn voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen, onze Europese normen en waarden naar internationaal niveau te tillen. Dit moet niet ten koste gaan van de concurrentiepositie van onze bedrijven; die moeten we juist beschermen. Het Europese bedrijfsleven heeft al te maken met hoge EU-standaarden en moet al aan allerlei sociale, milieu- en veiligheidsvoorwaarden voldoen. De nieuwe Europese richtlijn voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen moet dus enkel voortkomen uit de huidige situatie qua wet- en regelgeving en moet, zonder uitzonderingen, gaan gelden voor niet-Europese bedrijven die zaken willen doen in de Europese Unie: het zogenoemde wederkerigheidsprincipe. Als iedereen overal aan dezelfde eisen moet voldoen, is er geen reden voor bijvoorbeeld Boskalis om te vertrekken uit Nederland of de EU. Zo creëert de Unie een internationaal gelijk en eerlijk speelveld; één zonder milieuvervuiling, kinderarbeid of slavernij. Helaas is het huidige voorstel enkel een richtlijn die de lidstaten zelf omzetten naar nationale wetgeving. Maar voor het bevorderen van een gelijk speelveld, ook binnen de Europese Unie, zal er echt een verordening moeten komen die geharmoniseerd in de hele Unie gaat gelden. Met de huidige richtlijn is er nu alsnog een risico dat de regels op 27 verschillende manieren worden toegepast; juist een van de grootste bezwaren tegen het Nederlandse wetsvoorstel…..” (Bron: https://dvhn.nl/meningen/Opinie/%E2%80%99Duurzaam-ondernemen%E2%80%99-niet-in-Den-Haag-regelen-28217816.html)

Voetbalnieuws: Ajax komt met draadloze bewaker luchtkwaliteit

“….Met LifeQuality presenteert Ajax Systems een slimme luchtkwaliteitsmonitor die een meetnauwkeurigheid op medisch niveau combineert met professionele beveiligingstechnologieën. Het apparaat waarschuwt bij een te hoge concentratie CO2 en bij een afwijkende temperatuur en luchtvochtigheidsgraad. Slechte luchtkwaliteit is nadelig voor de gezondheid en vermindert de productiviteit. Hoge concentraties van kooldioxide (CO2) veroorzaken apathie en slaperigheid. Het vermogen om belangrijke beslissingen te nemen vermindert zelfs met meer dan 50 procent. LifeQuality is een slimme luchtkwaliteitsmonitor met temperatuur-, luchtvochtigheids- en CO2-sensoren die helpt om de dynamische factoren van de luchtkwaliteit in huis, op kantoor, op de werkplek of in elke andere ruimte te analyseren. Gebruikers krijgen medische meetnauwkeurigheid, uitgebreide in-app informatie en automatiseringsscenario’s. Een Ajax-systeem met LifeQuality en automatiseringsapparaten schakelt de ventilatie of luchtbevochtiger in als dat nodig is. De monitor is voor de zekerheid uitgerust met een versnellingsmeter, die aangeeft wanneer de monitor naar een andere plaats wordt gebracht. Het SmartBracket-montagepaneel zorgt ervoor dat hij makkelijk in elke kamer of elk kantoor aan de muur is te bevestigen. LifeQuality werkt tot drie jaar met één batterij…..” (Bron: https://beveiligingnieuws.nl/ajax-komt-met-draadloze-bewaker-luchtkwaliteit/)

Terneuzen wil schonere lucht voor inwoners: ‘In bepaalde delen veroorzaakt fijnstof net zo veel klachten als obesitas’

“…..Een schonere lucht voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. Die ambitie heeft de gemeente Terneuzen. Daarvoor ondertekende wethouder Laszlo van de Voorde vanmiddag als eerste Zeeuwse gemeente het Schone Lucht Akkoord. Want ook al voldoet de luchtkwaliteit op dit moment aan de Europese norm, deze kan in de Kanaalzone nog veel beter. We gaan een extra inspanning leveren om te komen tot een schonere lucht en een betere leefomgeving. Met andere woorden: we willen er extra ons best voor gaan doen de komende jaren. Hoe pak je zo’n probleem als fijnstof aan, als het probleem grotendeels van bedrijven komt? We hebben meetapparatuur hangen, dus we kunnen zien wanneer het piekt. Maar tot de bron komen en dan ook met een actieplan samen stappen zetten, dat heeft tijd nodig. Maar daar gaan we ons wel voor inzetten. Nu we ons verbonden hebben aan het akkoord, opent dat misschien ook het gesprek. Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. In Zeeland is de gemeente Terneuzen de eerste die zich erbij aansluit. Samen streven ze naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030, ten opzichte van 2016. Waarom hebben jullie niet drie jaar geleden al, samen met de provincie, die handtekening gezet? We hebben onderzoek gedaan naar de leefomgeving in de Kanaalzone. Eén van de aanbevelingen was om ons als gemeente bij het akkoord aan te sluiten. Het vraagt wel veel inspanningen. Je moet een plan opstellen en je hebt genoeg mensen nodig om dat uit te voeren. We hebben het idee dat we er nu klaar voor zijn. Met alle nieuwe ontwikkelingen, zoals de Nieuwe Sluis en andere bedrijvigheid die de bouw met zich meebrengt, moet je ook aandacht hebben voor de leefomgeving. De balans moet goed blijven, zodat mensen hier ook prettig kunnen blijven wonen. Wat kunnen de inwoners van de gemeente verwachten om de lucht schoner te krijgen? We investeren nu al flink in het meetnetwerk voor fijnstof. We maken het mensen makkelijk om hun elektrische auto op te laden, maar het gaat ook om zaken die we zelf in de hand hebben. Bijvoorbeeld vergunningverlening. Hoe streng ben je met je eisen voor vergunningen? Dat gaan we nog eens tegen het licht houden. Maar we kijken ook naar de gemeente als bedrijf. Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan een zo schoon mogelijke lucht? Dat doen we bijvoorbeeld door ons eigen wagenpark zo veel mogelijk elektrisch te maken. Wanneer zijn de eerste resultaten te verwachten? We gaan dit jaar eerst een plan van aanpak maken, kijken waar we winst kunnen behalen. In welk jaar de luchtkwaliteit beter moet zijn, daar is nog geen besluit over genomen. Zelf zou ik 2030 een mooi uitgangspunt vinden. Dat is ook de datum voor de industrie om een aantal doelstellingen gerealiseerd te hebben. Het lijkt mij mooi om samen op te trekken om het hier schoner te maken………..” (Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15311924/terneuzen-wil-schonere-lucht-voor-inwoners-in-bepaalde-delen-veroorzaakt-fijnstof-net-zo-veel-klachten-als-obesitas)

Een CO2-stofzuiger die het klimaatprobleem deels oplost

“…..Op de High Tech Campus in Eindhoven wordt binnenkort de eerste CO2-stofzuiger van Nederland geplaatst. Het gaat om een prototype van het bedrijf Carbyon. In 2030 verwacht deze startup 50 miljoen ton CO2 uit de lucht te kunnen halen, ongeveer een derde van wat ons land jaarlijks uitstoot. Dit vertelt oprichter Hans de Neve in de nieuwste aflevering van BNR Duurzaam. Direct Air Capture, zo heet de methode die CO2 uit de atmosfeer filtert. Klaus Lackner was de eerste wetenschapper die er twintig jaar geleden een artikel over schreef. Toch staat de technologie nog steeds in de kinderschoenen. Grootste uitdaging? De kosten naar beneden krijgen. ‘Nu nog praat je over 500 tot 700 euro per ton CO2’, aldus de Neve. Die bedragen maken het vooralsnog onhaalbaar om Direct Air Capture op grote schaal toe te passen. Maar Carbyon heeft een manier ontwikkeld waarmee dit proces volgens De Neve veel goedkoper kan. ‘Onze machine bindt CO2-deeltjes door middel van een technologie die atomic layer deposition wordt genoemd. Daarmee verkorten we het proces van twee uur naar ongeveer één minuut. Door die snelheid heb je veel minder energiegebruik en dalen de kosten aanzienlijk.’ Carbyon denkt dat 50 euro per ton CO2 in de toekomst mogelijk moet zijn. Een deel daarvan moet volgens hem worden opgeslagen in lege olie- en gasvelden. Maar het bedrijf heeft ook al ideeën over een concrete toepassing. We zien mogelijkheden om de opgevangen CO2 in te zetten voor de productie van duurzame kerosine. Daarmee kan ook de luchtvaartsector, die nu nog zwaar vervuilend is, zichzelf gaan verduurzamen.’ Nu nog wordt ieder jaar ruim 35 miljard ton CO2 de lucht in gejaagd. Terug naar nul is de doelstelling die in het Klimaatakkoord van Parijs staat. Maar zelfs als dat lukt, is er nog een probleem dat moet worden opgelost: de atmosfeer weer schoon krijgen. Het duurt namelijk tienduizenden jaren voordat alle CO2 die sinds 1870 is uitgestoten door de natuur is verwerkt. Klimaatverandering lijkt daarmee onomkeerbaar. De grote vraag is nu in hoeverre de CO2-stofzuiger van Carbyon dit kan voorkomen. Het prototype dat het bedrijf nu in Eindhoven gaan opstellen, is namelijk klein van aard. De machine kan nog maar 1 ton CO2 per jaar uit de lucht filteren. Maar De Neve wil na de eerste testfase snel doorpakken. ‘Wij denken echt dat we hiermee een deel van het klimaatprobleem kunnen oplossen. Zodra de technologie zich heeft bewezen, kunnen we exponentieel gaan schalen’, aldus De Neve. Hij hamert er tegelijkertijd op dat het hard nodig blijft om de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk naar nul terug te brengen. Iemand die in het concept gelooft, is Elon Musk. Hij doneerde het afgelopen jaar 1 miljoen dollar aan Carbyon, nadat het bedrijf had deelgenomen aan de Xprize Carbon Removal. Dat is een competitie tussen startups die CO2-stofzuigers ontwikkelen. Daarvan zijn er wereldwijd inmiddels enkele tientallen…..” (Bron: https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10502708/deze-co-stofzuiger-lost-klimaatprobleem-deels-op)

Nieuwe schuldige voor sterfte: fijn stof

“….Het gaat niet goed met de Vlaamse luchtkwaliteit. Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) scoren we momenteel donkerrood. We zijn nog niet aan een smogalarm toe, maar als je straks stoemelings dood valt, zou het wel eens door het fijn stof kunnen komen, zo concluderen experten. “Fijn stof kan via de longen in de bloedbaan terechtkomen”, zegt longarts Guy Brusselle in ‘Het Nieuwsblad’. “Dat kan leiden tot vorming van bloedklonters en kan aanleiding geven tot een hartinfarct. Dat kan acuut gebeuren of op lange termijn. Vandaar het belang van propere lucht en groene energie.” Doch, wanneer we die conclusie naast de conclusies van weerman Frank Deboosere leggen, klopt er een en ander niet. Volgens Frank heeft de hoge concentratie fijn stof te maken met het rustige weer van de afgelopen dagen: te weinig ciruculatie. Frank komt met een hele reeks oorzaken aandraven: “Als de wind uit het Ruhrgebied komt, dan is dat nog een schepje daarbovenop. Met de energiecrisis stoken meer mensen met hout, daarvan is geweten dat het voor veel extra fijn stof zorgt. Daarnaast is er ook nog de invloed van de file”. Tiens, dat klopt ook niet helemaal als we de kaart erbij nemen. Vandaag ondermaatse luchtkwaliteit in Vlaanderen, met veel fijnstof. Brussel kleurt zowaar geel. Daar rijden toch meer auto’s dan in Brugge? Het Ruhrgebied ligt in Duitsland, het oosten, toch? Hoe komt het dan dat alleen het westen van ons land rood kleurt? “Je kan niet exact pinpointen aan wat het ligt”, aldus Frank. “Maar al die dingen spelen zeker een rol.” Verdorie, we kunnen de uitleg van onze experten weer niet volgen. Zullen we dan maar wachten op het voortschrijdend inzicht?….” (Bron: https://pnws.be/nieuwe-schuldige-voor-stoemelings-doodvallen-fijn-stof/)

Milieumaatschappij doet opvallende vaststelling over luchtkwaliteit Antwerpse haven: “Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten”

“……De uitstoot die bedrijven officieel rapporteren, verklaart niet genoeg de hoge concentraties die wij meten.” Dat stelt het lijvig jaarrapport over luchtkwaliteit in de Antwerpse haven – opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het nieuwe rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven voor het jaar 2021. In het rapport worden verder ook enkele “extra hotspots” aangeduid waar zich een concentratie bevindt van zogenaamde vluchtige organische stoffen (VOS). Aan de hand van de uitstoot die bedrijven officieel rapporteren, zegt de VMM de hoge concentraties die ze meten in de omgevingslucht niet genoeg te kunnen verklaren. Verklaring? Dat kan verschillende oorzaken hebben. “Ofwel rapporteren de bedrijven een te lage uitstoot, ofwel zijn de drempels om te rapporteren te hoog, waardoor een groot aantal bedrijven geen uitstootcijfers moet overmaken”, klinkt het. Een derde optie is dat er nog veel ongekende uitstootbronnen zijn. In kaart brengen. De VMM heeft nu een actieplan klaar om de ongekende bronnen in kaart te brengen en de uitstoot terug te dringen. Hiervoor werkt de VMM samen met het Havenbedrijf. Het uiteindelijke doel is om de bronnen nauwkeuriger op te sporen, door toestellen meer meetgegevens te laten maken. Daarnaast wil men de uitstoot beter inschatten door de bedrijven te verplichten hun “diffuse uitstoot” te meten in plaats van die uitstoot zelf te gaan berekenen. En tot slot wil men “vergunningen van individuele bedrijven doorlichten en bijkomende voorwaarden opleggen zodat hun uitstoot daalt”. Het rapport van de VMM over luchtkwaliteit meet zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, (vluchtige) organische stoffen en dioxines. Die worden allemaal getoetst aan Europese regelgeving en aan advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “De uitstoot daalt en alle Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit werden gehaald”, steekt de VMM van wal in het rapport. Tegelijk liggen de “WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof ver buiten bereik in het havengebied, net als in de rest van Vlaanderen”, aldus het rapport. Het Antwerpse havengebied telt het grootste aantal chemische bedrijven van heel Europa. Een screening van vluchtige organische stoffen (VOS) is dus zeker geen overbodige luxe. De uitgebreide meetcampagne van de VMM in 2021 gebruikte een vijftigtal meetlocaties en kon in totaal 24 vluchtige organische stoffen meten.
Enkele opvallende conclusies: volgens het rapport zijn er aanwijzingen dat de VOS-emissies in het Integraal Milieujaarverslag onderschat zijn. In zo’n Integraal Milieujaarverslag kan een bedrijf of instelling gegroepeerde gegevens bezorgen aan de milieuadministraties van de Vlaamse overheid. “Onze meetcampagne wees op nieuwe hotspots met hoge waarden van onder meer benzeen”, stipt de VMM verder aan. “De gemiddelde concentraties van VOS liggen in het havengebied tot vijf keer hoger dan in Vlaanderen”, meldt het rapport ook. “Voor een aantal van de stoffen zijn er grens- en advieswaarden; deze werden gerespecteerd. Toch zijn er verschillende aandachtzones in het havengebied.”
Vier hotspots liggen in het zuidelijk deel van de haven waar de petrochemische cluster het sterkst is. “Een andere ligt aan de Rode Weel, een tot nog toe ongekende hotspot”, aldus nog het rapport…….” (Bron: https://www.hln.be/binnenland/milieumaatschappij-doet-opvallende-vaststelling-over-luchtkwaliteit-antwerpse-haven-uitstoot-die-bedrijven-rapporteren-verklaart-niet-de-hoge-concentraties-die-wij-meten~ae9c1b7d/)

Opvallende stijging: Nederland kent steeds meer huizen met schimmel en zwamgroei

“…..Het aantal meldingen van schimmels en zwamgroei in huis stijgt de laatste tijd flink. Dit constateert ongediertebestrijders platform Beestjes Kwijt. “De oorzaak? Die ligt voor een groot deel bij het slecht ventileren”, aldus Peter Traas, van Traas Ongediertebestrijding. “Zelfs met deze kou is het belangrijk om elke dag je ramen minimaal 20 minuten op een kier te zetten. Veel mensen doen dit helaas niet. Vooral vanwege de hoge energiekosten.” Een gemiddeld gezin produceert elke dag zo’n tien liter vocht. Voor de goede orde; we hebben het dan dus over een flinke emmer vol met water. Dit vocht komt vrij als we koken, douchen of de was doen. Maar ook ons lichaam zelf stoot vocht uit. Vooral als we slapen. Je kunt je voorstellen dat al dit vocht in huis niet goed is. Dit moet eruit. Als jij in de winter echter alle deuren en ramen potdicht laat, kan dat niet. Het vocht trekt in je meubels, de wanden, vloeren en het plafond. “Dat wil je natuurlijk niet”, opent Traas.
Gevolgen van slecht ventileren. Onvoldoende ventilatie, vooral in de winter, zorgt steevast voor problemen. De warme, vochtige lucht in huis veroorzaakt namelijk schimmels, zoals zwam. Dit is een hardnekkige schimmel die zich verplaatst door muren en zo voor flinke overlast zorgt. “De stank van deze zwammen is erg slecht”, zegt Traas. “De penetrante geur zorgt voor gezondheidsklachten. Het slaat op de longen en zorgt voor hoofdpijn. Daarnaast kan zwamgroei de constructie van je huis beschadigen. Hout, beton, cement, zelfs kunststof is niet veilig voor deze schimmel. Heb je eenmaal zwam in huis, dan ben je daar niet zomaar vanaf. Zwam bestrijden is een ware kriem en de kosten lopen met een beetje pech al snel in de papieren. Dit moet je écht voor zijn.” Het beste moment om je huis te ventileren. Hét moment om te ventileren is ‘s nachts. Ook op de slaapkamer. Je raam op een kier zetten is al genoeg. De vochtige lucht kan dan zonder probleem je huis uit. Dankzij de frisse buitenlucht val je sneller in slaap en de gezonde lucht zorgt ervoor dat je ‘s morgens opgewekt en uitgerust wakker wordt. “Maar alleen ‘s nachts ventileren is eigenlijk niet genoeg”, zegt Traas. “Heeft je huis een mechanische ventilatie? Laat deze altijd aanstaan en zet hem op standje maximaal wanneer je kookt of onder de douche staat. Op deze momenten is het écht noodzakelijk dat er een luchtstroom op gang komt in huis. De laagste stand is niet voldoende. Ga je overdag de deur uit? Zet dan ook eens de ventilatieroosters in je raam open. Zo verdwijnt de vuile, vochtige lucht uit huis en stroomt er droge, schone lucht naar binnen.”
Ventileren voor een lagere energierekening
Goed ventileren zorgt dus voor een goede luchtkwaliteit én voorkomt schimmels zoals zwam. Maar dat is nog niet alles. Dagelijks het huis luchten pakt namelijk ook goed uit voor je energierekening. “Je zou het misschien niet zeggen met de huidige gasprijzen. Toch is het zo. Droge, frisse lucht opwarmen kost namelijk minder energie dan vochtige lucht verwarmen. Het voelt misschien even fris aan wanneer half januari de ramen hebben opengestaan. Zodra je deze dicht doet, is het huis veel sneller op temperatuur, zonder extra energie te verbruiken. Ventileren is daarmee niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor je portemonnee.” …..” (Bron: https://den-bosch.nieuws.nl/nieuws/118339/nederland-kent-steeds-meer-huizen-met-schimmel-en-zwamgroei/)

Dit is het effect van fijnstof op je gezondheid en hier komt het vandaan

“….Fijnstof: een vorm van luchtvervuiling die je met het blote oog niet ziet, maar het kan grote schade aanrichten in jouw lichaam. In dit artikel vertellen we je meer over het effect van deze vorm van luchtvervuiling en waar het vandaan komt. Fijnstof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes in de lucht met een maximale doorsnede van 10 micrometer, oftewel 0,01 mm. Met het blote oog kun je deze deeltjes niet zien, maar onder een microscoop wel. Stofdeeltjes van 2,5 micrometer (0,0025 mm) of minder worden ultrafijnstof genoemd. Waar komt fijnstof vandaan? Fijnstof komt van nature voor in de lucht. Denk hierbij aan zeezoutdeeltjes door opspattend zeewater in de kustgebieden, opwaaiend bodemstof en pollen. Daarnaast brengen mensen fijnstof in de lucht via industrie, verkeer, houtstook en landbouw. Ook ontstaat fijnstof door chemische reacties van gassen in de atmosfeer. Vooral ammoniak, stikstofoxiden, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen spelen hierin een belangrijke rol. De meest schadelijke vorm van fijnstof die in de Nederlandse lucht voorkomt is roet. Deze vorm van fijnstof komt vooral in de lucht door de verbranding van fossiele brandstoffen (onder andere door wegverkeer en kolencentrales) en door de verbranding van hout. Het verkeer is een belangrijke bron van fijnstof. Waarom is fijnstof een sluipmoordenaar? Fijnstof komt tijdens het inademen in onze luchtwegen en longen terecht en kan verschillende klachten veroorzaken. Het gaat daarbij niet alleen om (verergering van) luchtwegklachten, maar ook hart- en vaatziekten kunnen erdoor ontstaan of verergeren. Ultrafijnstof dringt nog dieper in onze longen door dan stofdeeltjes van 2,6-10 micrometer en kan daarmee nog meer schade aanrichten….”
(Bron: https://www.msn.com/nl-nl/weer/nieuws/dit-is-het-effect-van-fijnstof-op-je-gezondheid-en-hier-komt-het-vandaan/ar-AA16KZxp)

Pakketje bij buurtbewoner ophalen, zodat bestelbus minder kilometers hoeft te maken: deze startup wil duurzamer bezorgen…dus niet binnen 24 uur

“…..In 2022 gaf liefst 74 procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder aan iets online besteld te hebben, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind oktober. Het jaar ervoor, in het holst van de coronacrisis, bedroeg dit percentage zelfs 77 procent. Dat er een lichte krimp zichtbaar is in de internetverkopen, lijkt van korte duur te zijn; een correctie op de gigantische groei van de branche tijdens de coronapandemie. Wie de CBS-data van alle internetverkopen door de jaren heen erbij pakt, ziet dat de branche al sinds het begin van de metingen in 2014 continu groei laat zien. Parallel aan de groei van e-commercebedrijven is de opmars van het aantal pakketbezorgingen: al die internetbestellingen moeten immers ook bezorgd worden. Onderzoekers gelieerd aan zakenevenement het World Economic Forum (WEF) voorspelden drie jaar geleden dat het aantal thuisbezorgingen in 2030 met wel 78 procent zal toenemen. De groei van de pakketbezorgsector brengt onherroepelijk nadelen met zich mee voor het milieu. Producten moeten immers worden verpakt en vervoerd. Bestelbusjes rijden op benzine of stroom, die in Nederland nog altijd overwegend grijs is: in 2021 kwam 67 procent van onze elektriciteit uit fossiele bronnen, berekende het CBS afgelopen jaar. Pakketje afhalen bij de buren. Op een bedrijventerrein nabij metrostation Van der Madeweg nabij Amsterdam-Duivendrecht zetelt een bedrijf dat meent een manier meent te hebben gevonden om de CO2-uitstoot in de branche terug te dringen…..” (Bron: https://www.businessinsider.nl/homerr-pakketbezorging-markt/)

Luchtkwaliteit Limburg voldoet nog niet

De luchtkwaliteit verbeterde afgelopen jaren , maar voldoet nog niet aan de normen van de WHO. Ook niet in Limburg.

De uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof in Nederland nam afgelopen dertig jaar flink af. De luchtkwaliteit verbeterde afgelopen jaren , maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook niet in Limburg. De huidige luchtverontreiniging in Limburg veroorzaakt nog steeds schade aan de gezondheid. Er zijn daarom meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in Limburg verder te verbeteren, concluderen de Limburgse GGD’en. Zo worden gemeenten geadviseerd mee te doen met het Schone Lucht Akkoord. Maar ook bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan een gezondere lucht. Gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

De gezondheidseffecten door luchtverontreiniging
GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord onderzochten de effecten van de luchtkwaliteit in Limburg op de gezondheid van de inwoners van Limburg. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019.

De luchtverontreiniging heeft flinke gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Limburg. Het is te vergelijken met het passief meeroken van ruim 4 sigaretten per dag. Luchtverontreiniging veroorzaakt bijvoorbeeld astma en longkanker. Inwoners van Limburg leven gemiddeld bijna 11 maanden korter door de luchtverontreiniging.

Belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging
De luchtkwaliteit verschilt binnen de provincie. Zo is de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in Noord-Limburg het hoogst en in Zuid-Limburg het laagst. Wegverkeer, industrie, landbouw en houtstook zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging.

GGD’en roepen gemeenten op extra maatregelen te nemen
De Limburgse GGD’en roepen gemeenten en provincie op om het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in beleid. Een lagere blootstelling aan luchtverontreiniging levert altijd gezondheidswinst op. Daarom zijn bronmaatregelen om de luchtverontreiniging te verminderen belangrijk.

(Bron:https://www.ggdzl.nl/nieuws/nieuwsitem/article/luchtkwaliteit-limburg-voldoet-nog-niet/)

Hoe kunnen loof- en naaldbomen fijnstof opnemen?

bladeren en fijnstof

Vaak krijg ik de vraag: “…bladeren nemen toch alléén gassen op zoals CO2? Hoe kunnen bladeren dan fijnstof vasthouden?….”

Waslaagje

Een blad bestaat uit meerdere laagjes waarvan de buitenste een beschermende functie heeft d.m.v. een minuscuul waslaagje dat erop zit. Dit waslaagje is plakkerig en bij de ene soort meer/minder aanwezig. Als er stofdeeltjes uit de lucht tegen de blaadjes komen blijven ze plakken door die waslaag.

Bladgrootte

Des te groter het blad, de duur dat het blad aan de boom hangt gedurende het jaar EN het aantal blaadjes dat de boom bevat (LAI: Leaf Area Index) zijn van invloed op de luchtzuiverende werking.

Bij de grootte van het blad is belangrijk om te constateren dat een kleine boom met grote bladeren in verhouding minder opneemt dan een grote boom met veel kleine blaadjes!

Ruwheid van het blad

Kijken we verder naar het blad dan is een ruwer oppervlakte (dan bevat het blad kleine haartjes of reliëf) en de mate waarin het elektrostatisch geladen kan zijn van positieve invloed.

Wind en luchtvochtigheid

De externe factoren (wind en vochtigheid) zijn ook van belangrijke mate. Des te vochtiger het blad EN des te sneller de wind langs het blad komt des te beter fijnstof zal hechten.

Elektrostatische geleiding

Door de wind neemt elektrostatische geleiding toe wat een aantrekking heeft op het stof wat positief of negatief geladen is. Dit is een belangrijke bevinding want dit betekent dat bomen die op beschutte locaties staan, zoals diep in het bos, minder doen met fijnstof (weinig wind..).

Hoe past Viridi Air dit toe in de praktijk?

Om die reden plant Viridi Air uitsluitend de bomen in gebieden waar veel wind is (buiten stedelijk) en ook in stroken, singels (of houtwal). Dan wordt iedere boom goed benut door de aanwezigheid van de wind.

Daarnaast kiezen we graag soorten die voor erg lange tijd het blad vast houden en ook de meest ideale bladstructuur hebben.

Naald en loofbomen

De herbruikbaarheid van een blad is overigens groot! Nadeel is dat loofbomen het blad verliezen in de winter waardoor voor fijnstof beter gebruik gemaakt kan worden van naaldbomen maar zoals je nu zit…..bladeren kunnen het ook!

Willen jullie bomen planten maar dan op een slimmere en biodiverse manier? Kijk dan eens op onze site (Viridi Air) of neem contact met me op voor meer informatie.

Valor Services Group plant unieke bomen in België tegen fijnstof

Unieke bomen planten tegen fijnstof, in België of Nederland. Dat is gezond, #duurzaam, groen, uniek en maatschappelijk verantwoord tegelijk. Een paar weken geleden deden we dat samen met alle medewerkers van Valor Services Group. In een lopend project in België.

Samen bomen planten die fijnstof uit de lucht gaan halen.
Planten met eigen personeel.
Betrokken, gezellig en nuttig!
En bovendien kun je met eigen ogen zien waar de bomen komen te staan.

Mooi toch!?
Wij vonden het in ieder geval een geslaagde en gezellige dag samen met alle medewerkers van Valor Services Group.
We zijn blij dat er aan verbetering van de #luchtkwaliteit wordt gewerkt.
Goed voor de gezondheid en uiteindelijk ook voor het klimaat!

Fijnstof. The silent killer!

“……kom maar binnen Peter…..” zegt de psycholoog tegen een 40-jarige ‘jonge’ gast. Schoorvoetend en diep hijgend loopt hij de praktijkkamer binnen (Longziekten).
“…dit voelde als een beklimming van de Alpe d`Huez en Mont Ventoux tesamen….” zegt hij.

De psycholoog laat hem rustig bijkomen.
Peter heeft veel pech gehad in zijn leven. Hij woonde in zijn kinderjaren naast een fabriek die veel fijnstof uitstootte en heeft sinds zijn 30e last gekregen van zijn longen. Een soort continue benauwdheid en een strippenkaart op de apotheek. Door zijn longaandoening is normaal werk niet meer mogelijk en zit hij werkloos thuis. Sinds die werkloze periode is ook zijn vrouw bij hem weggegaan. Zijn kinderen ziet hij nog wel maar hij kan vrij weinig met ze ondernemen.

Samen praten bij een psycholoog helpt hem om de overgang in zijn leven een plaatsje te geven. Van iemand die tot zijn 30e minimaal 1 x per jaar een marathon liep naar 10 jaar later een versleten man.
Denk je dat dit een fabeltje is? Ga dan eens kijken bij een longgeneeskundige afdeling in een ziekenhuis. Je schrikt hoeveel mensen er rondlopen. En nee,….juist ook heel erg veel niet-rokers!
Fijnstof. The Silent Killer!

Werkgevers: IMVO-wet kan veel beter voor meer positieve impact op mens en milieu

“…..VNO-NCW is voorstander van Europese wetgeving die helpt misstanden op het gebied van arbeids- en milieuomstandigheden in handelsketens (IMVO) wereldwijd uit te bannen. ‘Alleen op Europees niveau – en als we samenwerking tussen bedrijven met NGO’s en vakbonden in sectoren stimuleren- kunnen we tot diep in ketens over de wereld de situatie verbeteren en echt een verschil maken voor mens en milieu’. Dat en meer schrijft de ondernemersorganisatie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een nationaal wetsvoorstel over deze thematiek waar volgende week in de Tweede Kamer over wordt gesproken. Bedrijven willen hun verantwoordelijkheid nemen om arbeids- en milieuomstandigheden elders in de wereld te verbeteren en doen dat meestal ook al. Om daadwerkelijk meer impact te maken dan nu is vooral samenwerking in handelsketens nodig. Ook kan dit alleen werkelijk effectief als er Europese regelgeving komt. Anders ontstaat een lappendeken van regels in de 27 verschillende EU-lidstaten, waarbij één en dezelfde leverancier in een ontwikkelingsland geconfronteerd wordt met tal van verschillende eisen van klanten uit verschillende landen. In Nederland is concept wetgeving opgesteld die vooruitloopt op Europese wetgeving die ook in de maak is. Deze Nederlandse wetgeving komt er feitelijk op neer dat wie maar wil voortaan naar de rechter kan stappen op basis van vage normen en een zeer algemene zorgplicht, waar vervolgens hoge boetes en mogelijk zelfs strafrechtelijke vervolging voor bedrijven en bestuurders/ondernemers persoonlijk op kunnen volgen. Bovendien creëert de ‘Alleingang’ van Nederland een ongelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven en kunnen spullen die niet volgens de IMVO-normen waaraan Nederlandse bedrijven moeten voldoen wel gewoon in Nederland worden verkocht. Het wetsvoorstel brengt verder grote administratieve lasten met zich mee, zeker voor het mkb zijn de voorstellen moeilijk uitvoerbaar. De ondernemersorganisatie vreest dat er door de nieuwe regels in de praktijk vooral een compliance-cultuur ontstaat die erop gericht is dat de ‘vinkjes’ op papier kloppen, maar waarbij we in de praktijk nauwelijks zorgen voor echte verbetering in ontwikkelingslanden. In het position paper staat de ondernemersorganisatie uitgebreid stil bij de complexiteit van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Spullen die in Nederland – of waar dan ook- worden verkocht zijn immers vrijwel altijd het resultaat van de samenwerking van bedrijven die onderdelen, grondstoffen of diensten aan elkaar leveren. Deze ketens bestaan vrijwel zonder uitzondering uit duizenden bedrijven die op verschillende plaatsen in de wereld zitten. Het daadwerkelijk beïnvloeden wat er diep in een keten gebeurt bij een leverancier is een veelomvattende opgave waarbij veel meer impact gemaakt kan worden wanneer van elkaar geleerd wordt en de taken onderling verdeeld worden. Dat voorkomt ook dat de aanpak onnodig duur wordt. Juist daarom heeft de SER eerder geadviseerd dat wetgeving samenwerking tussen bedrijven moet stimuleren. Hier zijn in verschillende sectoren, zoals de textielsector, ook al positieve ervaringen mee opgedaan. Deze werkwijze zou in nieuwe wetgeving verder uitgebouwd moeten worden…..” (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/werkgevers-imvo-wet-kan-veel-beter-voor-meer-positieve-impact-op-mens-en-milieu/)

Ruim 17 procent meer emissie in 2020 door grootste CO2-uitstoters in Fryslân

“……Het verminderen van de uitstoot van CO2 kwam in Fryslân in 2020 tot stilstand. Dat constateert de Friese Milieufederatie op basis van door het RIVM beschikbaar gestelde gegevens. De cijfers van de negen grootste CO2-uitstotende bedrijven in Fryslân wijzen er op, dat zij samen in 2020 ruim 17 procent meer CO2 (of andere broeikasgassen) hebben uitgestoten dan in 2019. In Fryslân draagt ‘de landbouw’, inclusief veeteelt en veenoxidatie, voor ruim zestig procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Uit de jaarlijks CO2-Wijzer van de FMF blijkt dat er in 2020 voor de meeste sectoren geen vooruitgang is geboekt ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen in de sector mobiliteit is er een vermindering van de CO2-uitstoot te zien. Dat zou verklaard kunnen worden door het thuiswerken en de impact van corona. De FMF pleit voor snelle en concrete acties om tot een trendbreuk te komen. Dit is nodig om de gestelde doelen voor 2030 en 2050 te halen. Het Nederlands klimaatbeleid is erop gericht dat in 2050 geen uitstoot van broeikasgas meer plaatsvindt in Nederland. Van belang is om inzicht te hebben hoe het ervoor staat, wat de opgave nog is en waar de focus voor de Friese aanpak moet liggen. Voor Fryslân is het emissieplaatje geheel anders dan het landelijke beeld. Daarom publiceert de Friese Milieu Federatie (FMF) voor het tweede opeenvolgende jaar de CO2 Wijzer Fryslân. Hierin is de Friese uitstoot ingedeeld naar de sectoren zoals gedefinieerd in het Nationaal Klimaatakkoord. Het totaal aan emissies in Fryslân is in 2020 hetzelfde als in het jaar daarvoor, zijnde 7,86 Megaton CO2-equivalent. Kijkend naar de sectoren uit het Klimaatakkoord valt het op dat verreweg de grootste Friese uitstoot voortkomt uit de sector landbouw en landgebruik. Deze sector staat voor 61 % van de totale Friese emissies. Net als bij de meeste andere sectoren laten de cijfers daar geen afname van de emissies zien (4,83 Megaton CO2-eq. in 2020 ten opzichte van 4,81 Megaton CO2-eq. in 2019). De emissies in de mobiliteit zijn iets afgenomen en in de gebouwde omgeving iets toegenomen. Mogelijk is dit te verklaren door het vele thuiswerken en minder gebruik van de auto, als gevolg van de coronamaatregelen. De industrie- en energiesector spelen nog steeds een relatief kleine rol van betekenis. De in Fryslân gevestigde industriële bedrijven die verplicht deelnemen aan het EU ETS-systeem stoten in 2020 echter wel ruim 17 % meer broeikasgassen uit dan in 2019: 206.982 ton in 2020 en 176.760 ton in 2019…..” (Bron: https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/55202/ruim-17-procent-meer-emissie-in-2020-door-grootste-co2-uitstote)

Waarom is er zoveel kritiek op een wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

“….Baggeraar Boskalis dreigt Nederland te verlaten als een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen wordt aangenomen. Het gaat om een wetsvoorstel- waarover de Kamer vandaag een ronde tafelgesprek heeft – met als doel internationale ondernemingen iets te laten doen tegen kinderarbeid, uitbuiting en milieuvervuiling. Maar al ruim voor het indienen van de wet is er felle kritiek. En niet alleen van Boskalis. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie kondigden in 2021 de ‘Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ aan: bedrijven moeten dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling uit hun productieketens bannen. Bedrijven die niet ethisch verantwoord ondernemen, lopen risico op een sanctie. Eind vorig jaar sloten D66 en Volt zich bij dat wetsvoorstel aan. Als voorbeeld wezen de partijen naar kleding die in Nederlandse winkels ligt, maar in China wordt gemaakt door onderdrukte Oeigoeren: een moslimminderheid in het noordwesten van China, waarvan meer dan één miljoen mensen door de Chinese regering zijn opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Maar ook de ramp bij de Bengaalse kledingfabriek Rana Plaza in 2013 werd genoemd. Toen stortte een acht verdiepingen tellende fabriek in, waarbij 2500 mensen gewond raakten en meer dan 1100 mensen omkwamen. Na deze ramp werd het Bangladesh-kledingakkoord getekend. In het wetsvoorstel staat dat bedrijven in hun jaarverslag misstanden moeten opschrijven en met een plan van aanpak moeten komen hoe ze die willen oplossen. Toezicht daarop ligt dan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die eventueel een sanctie kan opleggen. Maar de ACM kan ook met het bedrijf meedenken over oplossingen voor de misstanden. Deze rapportageplicht geldt voor alle bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro. Ook komt er een zorgplicht, waar ook kleinere bedrijven aan moeten voldoen. Dat houdt in: als een bedrijf vermoedt dat er sprake is van een misstand, moet daar aan gewerkt worden. Elk bedrijf wordt daarmee ook verantwoordelijk voor de handelingen van al zijn toeleveranciers. De Tweede Kamer spreekt vandaag voor het eerst over het wetsvoorstel. En dus laten tegenstanders zich horen. Peter Berdowski, de topman van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, zegt dat de wet hem ondernemen in Nederland onmogelijk maakt. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) is kritisch, en adviseert om te wachten op wetgeving uit Brussel. Daarnaast zouden er binnen ook binnen sectoren zelf overeenkomsten over gesloten moeten worden, stelt de SER. De Raad van State heeft op zijn beurt bezwaar gemaakt tegen het voorstel. Volgens het adviesorgaan is de wet “te complex door haar internationale karakter” en is het “onduidelijk welke gedragingen leiden tot het opleggen van een sanctie en welke niet”. Het wetsvoorstel is na die kritiek al aangepast. Maar volgens de Raad van State is het beter om te wachten op “toekomstige internationale en Europese wetgeving op dit terrein”. Maar is een Europese wetgeving, zoals critici adviseren, dan niet beter? “Dat is natuurlijk het allerfijnst”, zegt Van der Heijden. “Al moet het dan wel heel snel gebeuren, en de ervaring is dat het nu al jaren op de agenda staat. Als er uiteindelijk Europese regelgeving komt, moeten landen ook een nationale wet maken.” En daar kan Nederland alvast op vooruitlopen, zegt Van der Heijden. “Als Nederland hier al afspraken over kan maken, hebben we onze zaken al op orde als er Europese regelgeving komt. Als je toekomstbestendig wil ondernemen dan betekent het ook dat je daarnaar handelt. Nu wijst iedereen met de vinger naar elkaar. Dat is niet in het belang van mens en milieu wereldwijd.”…..” (Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2460266-waarom-is-er-zoveel-kritiek-op-een-wet-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen)

Bedrijven verduurzamen te traag in Nederland

“….Als bedrijven niet sneller verduurzamen, dan komen de duurzame ambities van Nederland en de wereld „echt” in gevaar. Dat stelt directie-bestuurder Maria van der Heijden van MVO Nederland, een ondernemersclub die onder meer streeft naar klimaatneutraal zakendoen, bij de publicatie van de jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx). Het afgelopen jaar zijn opnieuw meer bedrijven duurzaam geworden, maar Van der Heijden ziet het tempo waarin dat gebeurt stagneren. Dat komt onder meer doordat de aandacht voor het thema biodiversiteit is afgenomen. Vorig jaar besteedde nog 17,9 procent van het bedrijfsleven aandacht aan onder meer bodem-, water- en luchtkwaliteit, een jaar eeder was dat nog 18,3 procent. Van der Heijden vindt dat verontrustend. „Onze natuur staat hevig onder druk. Het bedrijfsleven speelt een essentiële rol in de transitie naar een economie die wél past binnen de grenzen van die natuur. Tot nog toe voelen we die druk wellicht wel, maar handelen we er nog veel te weinig naar.” Volgens de NEx is inmiddels 16,5 procent van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam. Dat is 1,1 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De duurzaamheidsscore die MVO Nederland toekent aan bedrijven is een gemiddelde van zeven thema’s die de organisatie hanteert om een duurzame economie aan te duiden. Daarbij wordt gekeken naar onder meer biodiversiteit, transparante ketens en groene energie. De analyse is op basis van data van 32 instanties en organisaties. MVO Nederland heeft als doel dat 20 procent van het Nederlandse bedrijfsleven in 2025 duurzaam is. Dat percentage is „essentieel” als ons land wil voldoen aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs, aldus MVO Nederland. Doordat de verduurzaming van bedrijven in Nederland vertraagt komt die ambitie volgens de organisatie in gevaar. Rabobank voert jaarlijks eenzelfde onderzoek uit aan de hand van een vragenlijst die wordt gedeeld met een representatieve groep Nederlandse bedrijven. Uit dat onderzoek komt naar voren dat 55 procent van de bedrijven het afgelopen jaar meer heeft geïnvesteerd in verduurzaming. Volgens MVO Nederland lijkt er nu een tweedeling te ontstaan „tussen bedrijven die wel en niet méér investeren in verduurzaming”. Daardoor blijft de transitie van het Nederlandse bedrijfsleven als geheel achter, aldus de organisatie…..” (Bron: https://dvhn.nl/economie/MVO-Nederland-bedrijven-verduurzamen-te-traag-ambities-in-gevaar-28174422.html)

Regelmatig een rondje lopen door het park blijkt zo goed voor je dat je minder medicijnen nodig hebt voor bijvoorbeeld depressie of hoge bloeddruk.

“…….Het maakt daarbij niet uit hoevéél natuur er precies is of dat je erop uitkijkt vanuit je huis, toont Fins onderzoek aan. Tot nu toe werd altijd gedacht dat regelmatige bezoekjes aan de natuur goed zijn voor je gezondheid, maar het bewijs daarvoor was nog inconsistent, aldus de onderzoekers. “Dat komt bijvoorbeeld door verschillen in onderzoeksontwerp, kenmerken van de groene ruimte, zoals kwaliteit en toegankelijkheid en culturele en individuele verschillen, zoals de intrinsieke motivatie om de natuur op te zoeken”, legt onderzoeker Anu Turunen uit aan Scientias.nl. “Daardoor is het mogelijk dat bij sommige onderzochte groepen wel een verband wordt gevonden en bij andere niet. Ook verschilt de hoeveelheid groen per stad sterk, waardoor vergelijken niet altijd goed mogelijk is.” De onderzoekers wilden daar een oplossing voor vinden door te kijken of de hoeveelheid groen en water in de woonomgeving, het aantal bezoeken aan de natuur en uitzicht vanuit huis afzonderlijk van elkaar effect hebben op het gebruik van een aantal veelgebruikte medicijnen voor onder meer depressie, angststoornissen, slapeloosheid, hoge bloeddruk en astma. Het medicijngebruik werd gezien als een indicator voor een slechte gezondheid. De onderzoekers konden gebruik maken van de ingevulde vragenlijsten van 16.000 inwoners van Helsinki, Espoo en Vantaa. Dit zijn de drie grootste stedelijke gebieden van Finland. De respondenten beantwoordden vragen over hun ervaring met groen en water binnen een kilometer rond hun huis. Ook gaven ze aan welke medicijnen ze recent gebruikten. Vervolgens is hen ook gevraagd hoeveel tijd ze buiten doorbrachten. De antwoorden varieerden van ‘nooit’ tot ‘vijf of meer keer’ per week. Ook moesten ze aangeven of ze vanuit hun huis op groen of water uitkeken en hoe vaak ze bewust van het uitzicht genoten. Een groen gebied werd gedefinieerd als een bos, tuin, park, begraafplaats, dierentuin, grasland of moeras. Blauwe gebieden waren zee, meren en rivieren. Er is gecorrigeerd voor ongezond gedrag, luchtvervuiling, lawaai, opleidingsniveau en inkomensklasse. Uiteindelijk waren er 6000 deelnemers die alle informatie compleet hadden aangeleverd. Daaruit bleek opmerkelijk genoeg dat zowel de hoeveelheid groen en blauw in de buurt als het uitzicht erop vanuit huis geen enkele invloed had op het medicijngebruik. “We zagen geen enkel verband tussen een groen uitzicht en gezondheid in deze studie en bewijs uit eerdere studies is schaars. Maar daarbij moet worden gezegd dat we medicijngebruik als gezondheidsindicator hebben genomen, wat wijst op een ernstige, gediagnosticeerde aandoening. Het is geen perfecte indicator voor de huidige gezondheidsstatus, vooral als symptomen minder ernstig zijn”, verklaart Turunen. Wat wel uitmaakte, was hoe váák mensen in de natuur te vinden waren. Drie tot vier keer per week een bezoekje aan het groen verlaagde de kans op medicijngebruik voor angsten en depressies met 33 procent, vergeleken met minder dan één keer per week de natuur in gaan. De kans op het gebruik van bloeddrukmedicijnen was zelfs 36 procent lager en mensen met astma grepen 26 procent minder vaak naar middelen. Deze effecten werden ietwat afgezwakt als het BMI werd meegerekend, met name voor het gebruik van astmamedicijnen, aangezien obesitas een bekende risicofactor is voor astma, aldus de onderzoekers. Het effect van een rondje lopen door het park was iets groter voor mensen met een laag inkomen, maar in het algemeen maakten opleidings- en inkomensniveau weinig uit. Er zitten wel wat haken en ogen aan het onderzoek. Het betreft een observationele studie waarbij mensen zelf rapporteerden wat hun ervaringen waren. Ook was er geen informatie over de ernst van de ziekte, die mensen hadden en onduidelijk is wat oorzaak is en wat gevolg. “We kunnen geen causaliteit vaststellen dus het is mogelijk dat de bevindingen enkel laten zien dat door een betere gezondheid mensen in staat zijn om meer tijd buiten door te brengen”, aldus onderzoeker Turunen nog……” (Bron: https://scientias.nl/groen-is-gezond-wie-vaker-een-rondje-door-het-park-loopt-heeft-mogelijk-minder-medicijnen-nodig/)

Hoe verduurzaam je je bedrijf?

“…..Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn, groeit. Gelukkig want het is natuurlijk al lang twee voor twaalf. 59 procent van de bedrijven heeft inmiddels die ambitie, twee jaar geleden was dat nog iets meer dan 48 procent. Maar tegelijkertijd is er ook een groep bedrijven die nog geen plannen heeft voor verduurzaming. Iets minder dan 1 op de 5 bedrijven zegt geen voornemens te hebben om te verduurzamen of pas na 2099 klimaatneutraal te kunnen zijn. Dat blijkt uit de jaarlijkse Innovatie Monitor van de Universiteit van Amsterdam. Deze bedrijven geven aan niet te kunnen verduurzamen omdat voor hun bedrijf technieken ontbreken of het geld er niet is. Ook zijn er nog steeds bedrijven die zeggen dat ze niet weten hoeveel hun uitstoot is of dat ze nog niet toe zijn aan verduurzamen. Feit is dat duurzaam ondernemen voor vrijwel ieder bedrijf steeds minder vrijblijvend wordt door wet- en regelgeving uit het Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over hoe overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties de komende jaren de internationale klimaatdoelen willen halen. Inmiddels staat ook het kabinet onder druk en vinden zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen dat het kabinet meer haast moet maken met het verduurzamen van de industrie. Uit de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning bleek dat er nog te weinig gebeurt om de klimaatdoelen te halen. En volgens het International Energy Agency blijven investeringen in schonere energie wereldwijd nog zwaar achter bij die in fossiele bronnen: het zou slechts gaan om 5 procent. Het wordt dus voor ondernemers steeds belangrijker om zich te verdiepen in welke wetten en regels voor duurzaamheid hen raken. Het zou daarom goed zijn als bedrijven op basis daarvan een duurzaamheidsroute uit zouden stippelen voor de komende jaren. Een bedrijf kan bovendien zeer makkelijk milieubewuste oplossingen hanteren op de werkvloer. Hiervoor zijn vaak kleine aanpassingen nodig, maar het kan natuurlijk zo groots en extreem als gewenst is. Zo kun je lampen vervangen door ledverlichting, maar bijvoorbeeld ook je hele productieketen verduurzamen. Het is natuurlijk ten eerste belangrijk om inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden voor het bedrijf. Welke onderdelen van het bestaande businessplan kunnen worden verduurzaamd? Dit maakt het verduurzamingsproces stukken efficienter en uiteindelijk effectiever……” (Bron: https://nieuws.nl/algemeen/20230123/hoe-verduurzaam-je-je-bedrijf/)

Hoe houd je je energierekening laag en voorkom je een schimmelprobleem?

“…….Isoleer je huis, zet de verwarming lager en voorkom tocht: het lijken simpele ingrepen om een hoge energierekening te ondervangen. Maar pas je niet op, dan heb je problemen met schimmel. Zo voorkom je dat. ‘We worden op dit moment overspoeld door schimmelmeldingen’, zegt Pim Halkes, bouwpatholoog van Vochtadvies Nederland. ‘De verwarming staat in veel huizen lager en om te voorkomen dat we het te koud krijgen, worden tochtstoppers geplaatst, ramen minder vaak opengezet of ventilatie afgedicht. En we leven meer in één ruimte, zodat in de rest van het huis de kachel niet aan hoeft. Dit alles kan tot gevolg hebben dat de luchtvochtigheid en CO2 in een woning te hoog wordt, en schimmels houden daar enorm van.’ Recente cijfers over hoeveel mensen last hebben van schimmel zijn er niet. Maar volgens een RIVM-rapport uit 2012 gaat het om één op de tien woningen. Ongeveer 10 procent van alle klachten die GGD’s bereiken, gaan over schimmel, aldus het rapport. Schimmels zijn overal. ‘In de lucht, zowel buiten als binnen, zitten allerlei schimmelsporen’, zegt Jos Houbraken, onderzoeker bij Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht. Maar onder normale omstandigheden zullen de sporen binnenshuis niet groeien. Houbraken: ‘Elke schimmelsoort heeft zo zijn voorkeuren, maar vocht hebben ze allemaal nodig. Zo gedijt de kelderzwam goed in vochtige afgesloten ruimten, waar ze houtrot kunnen veroorzaken. Stachybotrys, de beruchte zwarte schimmel op muren, houdt van langdurige natheid. De ene schimmel is schadelijker dan de andere, maar voor alle schimmels geldt: je wilt niet dat ze in woningen groeien.’ Ze kunnen volgens Houbraken onder andere allergische reacties en luchtwegproblemen veroorzaken. ‘Om vochtproblemen te voorkomen, is het belangrijk om continu te ventileren’, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. ‘Het is een misverstand dat af en toe een kwartier het raam open zetten voldoende is. Dat is geen ventileren, dat is luchten. Goed om snel vocht af te voeren na het douchen, slapen of koken, maar daarnaast moet je 24 uur per dag een aan- en afvoer van lucht hebben.’ Dit doe je door altijd een klapraampje of ventilatierooster open te hebben of met mechanische ventilatie. ‘En plaats vooral geen tochtstoppers bij binnendeuren, zo beperk je de verspreiding van de frisse lucht.’
En ja, dat kost extra energie. ‘In een goed geventileerde woning gaat een kwart van de stookkosten op aan het verwarmen van frisse lucht’, zegt Van Meegeren. ‘Maar dit is geen verspilling, want ventilatie is belangrijk voor je gezondheid. Wil je goed ventileren en je energieverlies beperken, dan kun je een systeem laten plaatsen dat de warmte uit afgevoerde lucht haalt en daarmee de inkomende buitenlucht opwarmt.’ Naast goed ventileren, is het ook belangrijk om niet te veel vocht te produceren, zegt Van Meegeren. ‘Je kunt je vochtproductie terugbrengen door bijvoorbeeld te koken met deksels op de pannen en de afzuigkap op maximaal zetten, door korter te douchen en een trekker over de tegels te halen na het douchen. En door de was buiten te drogen of in een aparte ruimte met het raam open.’ Daarnaast is het volgens Van Meegeren verstandig om de thermostaat niet lager dan 15 graden te zetten, omdat onder deze temperatuur het vocht neerslaat. ‘Het is ook goed om natte ruimten schoon te houden, schimmel hecht zich sneller op kalk en vuil.’ ‘Problemen door luchtvochtigheid vermijd je meestal door deze onder de 60 tot 70 procent te houden. Je kunt dit exact meten met een luchtkwaliteitsmeter. Heb je desondanks last van schimmel, dan is er waarschijnlijk een onderliggend probleem. Halkes: ‘Door de enorm gestegen vraag naar extra isolatie, worden soms partijen ingeschakeld die minder deskundig zijn. Door lukraak te isoleren, doe je soms meer kwaad dan goed.’ Voorbeelden hiervan zijn dat de vloer extra geïsoleerd wordt, waarbij de kruipruimteventilatie wordt afgesloten of dat er isolatie is geplaatst in een onvoldoende waterafstotende spouwmuur, waardoor er vocht in de isolatie komt. ‘En natte isolatie isoleert niet, want alles wat nat wordt, koelt af. Ook kun je last van condensatie krijgen als er een te groot contrast is tussen geïsoleerde en koude plekken’, zegt Halkes. Als de oorzaak van de schimmel is weggenomen, kun je eenmaal ontstane schimmel verwijderen met een speciale schimmelverwijderaar. Van Houbraken: ‘Bij dit schoonmaken, kunnen er tijdelijk miljoenen schimmelsporen in de lucht komen. Neem dus beschermingsmaatregelen. En als je al luchtwegklachten hebt, doe het dan vooral niet zelf…..” (Bron: https://www.volkskrant.nl/beter-leven/hoe-houd-je-je-energierekening-laag-en-voorkom-je-een-schimmelprobleem~be2839e9/)

Dieseldampen in Schipholtunnel veroorzaken fysieke klachten tot in Schiphol Plaza

“…..19 medewerkers van NS hebben geklaagd over fysieke klachten nadat ze op Schiphol Plaza dieseldampen hadden ingeademd die uit de Schipholtunnel kwamen. Deze dampen kwamen van materieel dat werd ingezet tijdens werkzaamheden in de Schipholtunnel. De NS-medewerkers hadden last van hoofdpijn, misselijkheid en geïrriteerde luchtwegen. ProRail neemt nu maatregelen om de overlast van dieseluitstoot in de toekomst te voorkomen……” (Bron: https://www.spoorpro.nl/spoorreparatie/2023/01/23/dieseldampen-in-schipholtunnel-veroorzaken-fysieke-klachten-tot-in-schiphol-plaza/)

Bedrijven zeggen meer aandacht te hebben voor duurzaamheid

“….Een groot deel van de Nederlandse bedrijven en organisaties is naar eigen zeggen meer aandacht gaan besteden aan duurzaamheid. Van de 316 organisaties die meededen aan onderzoek van de Universiteit Maastricht, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Tilburg University, geeft driekwart aan nu meer bezig te zijn met verduurzaming dan twee jaar terug. De onderzoekers zien ‘nog een reden voor optimisme’ in hun resultaten. Verduurzamen en voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN is “kennelijk tot de verantwoordelijkheid van het hogere management gaan behoren”, stelt de HvA vast in de zogeheten SDG Barometer. In bijna de helft van de organisaties is duurzaamheid een kwestie voor hogere managers of een lid van de raad van bestuur. “Duurzaamheid wordt dus niet meer als bijzaak beschouwd”, concluderen de onderzoekers. Hoewel de resultaten de onderzoekers hoopvol stemmen, zien ze ook nog ‘genoeg duurzame achterlopers’. Van de ondervraagde organisaties is negen procent niet bekend met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals in het Engels. Een net iets hoger percentage, twaalf procent, heeft geen strategie voor duurzaamheid. Meten in hoeverre de verduurzamingsmaatregelen die organisaties nemen uitwerking hebben, is nog verre van standaard. Dat doet driekwart niet of slechts in ‘zeer beperkte mate’. Hoewel klimaat en milieu aan belang winnen in bestuurskamers, gaat het volgens MVO Nederland nog niet snel genoeg. Die organisatie voor ondernemers die streven naar klimaatneutraal en eerlijk zakendoen, waarschuwde vorige week nog in een rapport dat het tempo te laag ligt. Als de verduurzaming niet sneller gaat, komen de VN-doelen en de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs in gevaar, stelde de non-profitorganisatie…..” (Bron: https://www.1limburg.nl/nieuws/2122418/bedrijven-zeggen-meer-aandacht-te-hebben-voor-duurzaamheid).

Astmasymptomen bij tienduizenden kinderen door koken op gas

“…..Naar schatting krijgen ieder jaar tienduizenden kinderen in Nederland tijdelijk last van astmasymptomen door het koken op een gasfornuis. Koolmonoxide, fijnstof en andere schadelijke stoffen die voor ernstige gezondheidsklachten kunnen zorgen, komen vrij bij het koken op gas. De schatting werd gedeeld door twee Europese organisaties: de maatschappelijke organisatie CLASP en gezondheidsorganisatie European Public Health Alliance (EPHA). Zij baseren zich op recent onderzoek van de onafhankelijke, Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO. Kinderen gaven in een enquête aan of ze in het afgelopen jaar te maken hadden gehad met astmasymptomen. Meer dan honderd miljoen inwoners van de Europese Unie koken nog op gas en in Nederland gaat het om zeker de helft van alle huishoudens. Organisaties waarschuwen dat de situatie gedurende de winter nog kan verslechteren. Mensen zullen mogelijk minder goed ventileren, omdat ze doordat het zo koud is warmte vast willen houden in huis. De organisaties wijzen diverse onderzoeken aan, die aantonen dat gasfornuizen het risico op astma bij kinderen vergroten. Ook kan luchtvervuiling in de keuken bij volwassenen negatieve effecten hebben op de luchtwegen. TNO zag in het achterliggende onderzoek dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een goede luchtkwaliteit meermaals per week overschreden worden. CLASP vindt dat gaskooktoestellen een waarschuwingslabel nodig hebben, net als sigarettenpakjes. “EU-ambtenaren hebben de plicht om rekening te houden met deze gezondheidsrisico’s….” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5358063/astmasymptomen-bij-70000-kinderen-door-koken-op-gas)

De onvermijdelijke Zuhal Demir

“…….Het was in vele opzichten het jaar van Zuhal Demir, de zelfverklaarde witte ridder voor minder gif, meer natuur en rechtvaardigheid voor slachtoffers van seksueel geweld. Van haar partij krijgt ze weinig cadeau, maar ze heeft zich incontournabel gemaakt voor de N-VA. Kan Demir de volgende minister-president worden? ‘You put it in the hole and I bury it.’ Met haar handen duwt een gehurkte Zuhal Demir de aarde aan rond een jong boompje, dat de wereldvermaarde biologe Jane Goodall net in een kuil duwde. De Vlaamse minister van Omgeving is afgezakt naar het Waals-Brabantse Genval net over de taalgrens om samen met de 88-jarige Goodall – die de wereld afreist voor natuurbehoudsacties – bomen te planten. De biologe trekt het stronkje naar zich toe en geeft het een kus. Demir volgt gewillig haar voorbeeld. Bijna elk weekend gaat ze ergens te lande bomen planten. Dat moet haar bosambities kracht bijzetten en helpt voeling te houden met de N-VA-afdelingen………” (Bron: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/de-onvermijdelijke-zuhal-demir/10436829.html)

Provincie wil komend jaar met meer Brabantse gemeenten samenwerken voor schonere lucht

“…….Daarnaast zal de provincie kennisdeling met gemeenten stimuleren voor het toepassen van inzichten op het gebied van luchtkwaliteit in omgevingsvisies en –plannen. Via de omgevingsdiensten zal de provincie de bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag zo scherp mogelijk vergunnen, zodat zij zo min mogelijk uitstoten. Dit zijn enkele van actiepunten in de Uitvoeringsagenda Milieu dat Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. “De provincie Noord-Brabant en een aantal Brabantse gemeenten ondertekenden het Schone Lucht akkoord al bij de start in 2020,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Het bevorderen van schone lucht is erg belangrijk voor het verbeteren van de gezonde leefomgeving voor Brabanders. We willen graag de handen ineenslaan met nog meer Brabantse gemeenten om zo te werken aan drie gezonde levensjaren erbij voor alle Brabanders……….” (Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2022/provincie-wil-met-meer-brabantse-gemeenten-samenwerken-voor-schonere-lucht)

De luchtvervuiling in Madrid is zo erg dat inwoners woensdag door de politie werden opgeroepen om niet buiten te gaan sporten.

“…..de luchtvervuiling heeft een niveau bereikt waarop die schade kan toebrengen aan de gezondheid van mensen. Daarvoor waarschuwt het departement dat toezicht houdt op de luchtkwaliteit in de Spaanse hoofdstad. De politie verzoekt inwoners van Madrid om niet naar buiten te gaan als dat niet noodzakelijk is. Vooral kinderen jonger dan 6 jaar, 65-plussers en mensen met long- en hartaandoeningen worden opgeroepen om binnen te blijven. Het stadsbestuur herhaalt de waarschuwing van de politie. Volgens het Spaanse ministerie van Milieu wordt de luchtvervuiling verergerd doordat er veel lucht vanuit Afrika naar Spanje wordt geblazen. Daardoor zitten er veel zanddeeltjes in de lucht. Dat belemmert het zicht, zorgt voor vieze ramen en andere oppervlaktes en is gevaarlijk voor mensen die de vuile lucht inademen…..” (Bron: https://www.nu.nl/buitenland/6244607/luchtvervuiling-in-madrid-zo-erg-dat-politie-oproept-niet-buiten-te-sporten.html)

Een effectiever fijnstofbeleid in vijf stappen

“….Een handelingsperspectief voor beleidsmakers met een 5-stappenplan naar beleid waarmee effectiever gezondheidswinst kan worden geboekt. Met het halen van de huidige fijnstofnorm is het fijnstofprobleem niet opgelost. TNO geeft beleidsmakers handelingsperspectief met een 5-stappenplan naar fijnstofbeleid waarmee we effectiever gezondheidswinst kunnen boeken. Het 5-stappenplan om tot een passend fijnstofbeleid en goede monitoring te komen. “Het goede nieuws is dat we niet bij nul hoeven te beginnen”, zegt Fred Hartendorf, business developer Circulaire Economie en Milieu. “We weten al veel over fijnstof en uit eerdere inventarisaties is al gebleken wat de belangrijkste bronnen van fijnstof in Nederland zijn en hoeveel deze verhoudingsgewijs uitstoten. We weten dus al globaal waar we brongerichte metingen moeten gaan verrichten. Nieuw is dat we dit gaan gebruiken om de samenstelling van fijnstof verder te specificeren.” Wanneer we een goed beeld hebben van de variatie van de bronnen binnen Nederland, kunnen we uitwerken welke metingen nodig zijn om een landelijk beeld te genereren. Hiervoor kunnen we terugvallen op de bestaande infrastructuur en de samenwerking met de partners waarmee we in de afgelopen twintig jaar al zo ver zijn gekomen. Ook belangrijk is de inzet van sensornetwerken om het lokale beeld compleet te maken. Tot slot moeten we een gezamenlijke metriek ontwikkelen, waarmee we de gezondheidsimpact op verschillende locaties kunnen vergelijken en hierop kunnen sturen. “Met alles wat we nu meten kunnen we rekenmodellen vullen die voor heel Nederland de luchtkwaliteit in kaart brengen”, vervolgt Hartendorf. “In combinatie met kennis van de bron en meteogegevens kunnen we ook de verspreiding doorrekenen en voorspellingen doen. Doordat we in de modellen ook de bron meenemen, kunnen we naast de concentratie en samenstelling van fijnstof ook de herkomst vaststellen. Deels deden we dit al, maar nu doen we met een hogere resolutie en nemen we ook nieuwe componenten mee, zoals ultrafijnstof (UFP): deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer per cm3. Hieraan voegen we ook nog populatiedynamica toe; Locaties waar veel mensen samen zijn, zijn de gezondheidsrisico’s het grootst. Die locaties vragen om acute maatregelen.” Uiteindelijk willen we een gezondheidsrelevante indicator* ontwikkelen die direct inzicht geeft in de gezondheidsimpact van het fijnstofmengsel. Hier is nog onderzoek voor nodig. Maar we stellen voor om nu al ultrafijnstof (UFP) en oxidatief potentieel* (OP) mee te nemen in de berekeningen. Dit is een belangrijke stap onderweg naar de uitwerking van de gezondheidsrelevante indicator. En bovendien: reductie van UFP heeft naar verwachting al direct een positief gezondheidseffect. Als alle informatie samenkomt, kunnen we lokaal effectief beleid formulieren. Hier komt het aan op samenwerking tussen beleidsmakers en andere stakeholders om de juiste maatregelen door te voeren, zodat de situatie verbetert en beheersbaar wordt. Hartendorf: “Elke bron zijn eigen beleid in plaats van generiek beleid voor heel Nederland: dat is cruciaal in de fijnstofaanpak die we voorstellen. Als het systeem is ingeregeld, kunnen we de impact van beleid volgen, resultaten toetsen en waar nodig bijsturen.” Deze nieuwe fijnstofaanpak vraagt om een andere werkwijze en nieuwe samenwerkingsvormen. Als we nu beginnen, is het mogelijk om binnen twee jaar het benodigde landelijk dekkende meetinstrumentarium te ontwikkelen…..” (Bron:https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/tno/een-effectiever-fijnstofbeleid-vijf-stappen)

Nieuwe meetronde voor mobiele luchtmeetstations

“……vanaf januari 2023 gaan de mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant hun 3e meetronde in. Het meetstation dat nu nog in Baarle-Nassau staat, verhuist in januari naar Prinsenbeek (gemeente Breda). De eindrapportage van de metingen in Baarle-Nassau zijn naar verwachting eind januari/begin februari bekend. Het luchtmeetstation gaat naar Prinsenbeek omdat buurtbewoners gevraagd hebben om de luchtkwaliteit te meten vanwege o.a. de nabijgelegen snelweg A16 en diverse spoorlijnen. De metingen in Prinsenbeek zijn ingepland van januari tot juli 2023. De exacte locatie voor plaatsing van het luchtmeetstation wordt op dit moment in overleg met de buurt, de gemeente Breda en de Omgevingsdienst bepaald. Het mobiele meetstation dat nu in de Graspeel in de gemeente Maashorst staat, blijft nog een half jaar langer op locatie tot juli 2023. Hierdoor kan er meer data verzameld worden. In de Graspeel is de concentratie ammoniak, die tot nu toe gemeten is, 2 keer zo hoog in vergelijking met andere luchtmeetstations in soortgelijke landbouwgebieden van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (Vredepeel, Wekerom, Zegveld). De tot nu toe gemeten gemiddelde immissieconcentratie ammoniak is circa 24 ug/m3 (microgram per kubieke meter). Door een jaar lang te meten, komen alle windrichtingen aan bod en is nog preciezer te bepalen wat de gemiddelde immissieconcentratie ammoniak is. De gemeten concentratie ammoniak is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Wat betreft de gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen (VOS) zijn er in de Graspeel geen bijzonderheden te zien. De meetgegevens van de mobiele luchtmeetstations zijn voor iedereen te volgen via www.brabantluchtmeet.net Er zit wel een vertraging van 1 tot maximaal 2 uur op het delen van deze gegevens. Dat heeft te maken met het verwerken van de data en het analyseren van de resultaten…..” (Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2022/nieuwe-meetronde-voor-mobiele-luchtmeetstations)

Brommerverbod Nijmegen per 2028 door kleinst mogelijke meerderheid over de streep getrokken

“……Het instellen van een algeheel verbod op brommers, snorfietsen en scooters met een verbrandingsmotor in heel Nijmegen en Lent vanaf 2028 gaat door. De gemeenteraad nam het voorstel van het college aan, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid: alleen GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en CDA stemden voor. Wel moet het college komend jaar met een voorstel komen waarin de verschillende mogelijkheden om inwoners bij die transitie te ondersteunen concreet worden uitgewerkt. Vanaf 2025 zijn brommers en scooters met verbrandingsmotor van voor 2011 al niet meer toegestaan in de binnenstad, Hof van Holland en op de campus Heijendaal.“23 procent slechte luchtkwaliteit op fietspaden door brommers”GroenLinks is enthousiast over het aanstaande brommerverbod. “Slechte luchtkwaliteit is een veelzijdig probleem zorgt voor gezondheidsproblemen”, zegt fractievoorzitter Quirijn Lokker. “Ook brommers dragen daaraan bij: 23 procent van de slechte luchtkwaliteit op fietspaden wordt door vervuilende brommers veroorzaakt. Als fietser zit je achter zo’n brommer of je wordt erdoor ingehaald. Ook als passerende voetganger heb je er last van.” Ook de Partij voor de Dieren is positief: “Wij hebben er vertrouwen in dat we tot 2028 voldoende tijd hebben om gebruikers te helpen zoeken naar een alternatief”, zegt fractievoorzitter Frank de Gram. “Bijvoorbeeld door een duurzamer voertuig in bruikleen te geven of korting op deelmobiliteit te geven.” Sophie den Ouden (D66): “We moeten grote stappen zetten om luchtvervuiling tegen te gaan, de stad moet duurzamer.”“Heel duur kanon voor hele kleine mug”De VVD stelt vraagtekens bij de waarde van het verbieden de voertuigen met een verbrandingsmotor. “Gaan we bij geluidsoverlast van festivals ook festivals verbieden?”, vraagt fractievoorzitter Maarten Bakker. “Het is helemaal niet duidelijk wat dit nu gaat opleveren voor de luchtkwaliteit. Dit verbod invoeren kost 2,5 miljoen euro, dat is een heel duur kanon waarmee we op een hele kleine mug gaan schieten waarvan we niet eens weten hoe groot hij precies is.” Ook Stadspartij Nijmegen heeft sterke bedenkingen: “Deze tweewielers spelen maar een kleine rol in de luchtkwaliteit en we zetten zo kwaad bloed bij de kleine man”, vindt raadslid Rosalie Thomassen. “Wij zouden liever eerst stevig inzetten op het stimuleren van het wegdoen van de vervuilende brommer en dan steeds meer ontmoedigende maatregelen in te voeren.” Wethouder Cilia Daemen (GroenLinks) weerlegt het argument over de bijdrage aan de algehele luchtkwaliteit: “Het gaat hier primair om gezonde lucht voor de fietser. Naast ultrafijnstof stoten deze voertuigen ook benzeen uit en dat is kankerverwekkend. Tot een kwart van de uitstoot daarvan in onze stad komt van deze voertuigen af.”Inwoners helpen aanvullend werd een motie van GroenLinks gesteund door CDA, PvdA, SP en GewoonNijmegen.NU aangenomen dat accent legt op het helpen van inwoners in de transitie richting het verbod in 2028. In 2023 moet het college met een voorstel komen waarin de verschillende mogelijkheden, zoals ontheffingen en subsidies, concreet worden uitgewerkt. Daarbij moet ook een voorstel uitgewerkt worden waarbij Nijmegenaren die afhankelijk zijn van hun brommer/scooter voor hun dagelijks vervoer en niet de financiële middelen hebben om zelf de overstap te maken volledig gecompenseerd worden. Ook moet het college in overleg met het Rijk of de huidige inruilsubsidie voor vervuilende brommers van voor 2011 ook voor jongere brommers ingezet kan gaan worden…..” (Bron: https://www.rn7.nl/36195-brommerverbod-nijmegen-per-2028-door-kleinst-mogelijke-meerderheid-over-de-streep-getrokken)

Acht basisscholen Oosterhout onder het mes voor betere luchtkwaliteit, maar niet klasse B

“…..In Oosterhout wordt op dit moment op acht basisscholen gewerkt aan het verbeteren van het binnenklimaat. Dat maakte wethouder Guus Beenhakker (D66, onderwijs) deze week bekend tijdens de raadsvergadering. Een motie voor klasse B-klimaat haalde het niet. De motie werd ingediend door de fracties van PvdA. LOeS, GBV, fractie Güler. Als de scholen nu toch worden aangepakt, ga dan voor ‘Frisse scholen klasse B’, stelden de partijen. Ze doelen daarmee op het landelijke Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021, die schoolbesturen en gemeenten helpt bij de verbouwing of nieuwbouw van scholen. Er zijn drie ambitieniveaus: klasse C (voldoende, voldoet aan de wet en regelgeving), klasse B (goed) en klasse A (uitmuntend). De indieners van de motie maken zich zorgen over het binnenklimaat op de scholen: ‘slechts’ drie scholen scoren een goede luchtkwaliteit, elf scholen scoren oranje en 15 scholen rood. Terwijl, benadrukken de fracties, de luchtkwaliteit op scholen essentieel is voor de gezondheid van de leerlingen en leerprestaties. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2042 wordt bij de (ver)nieuwbouw van scholen wel al toegewerkt naar klasse B, maar bij scholen die nog niet aan de beurt zijn niet. Breng daarom, stellen de partijen, een versnelling aan om te komen tot klasse B bij alle scholen. Wethouder Beenhakker ging er niet in mee: ,,Klasse B is best wel een hoge ambitie, we kunnen niet meer doen. Klasse C voldoet ook.” Hij zei wel toe binnenkort met een stand van zaken te komen over de aanpak van de scholen: ,,Wat we nu weten.” De motie werd met 13 voor en 17 tegen weggestemd. Het IHP, met daarin de ambities met de onderwijshuisvesting en investeringen voor de komende twintig jaar, is unaniem aangenomen. In het stuk zijn voor de eerstkomende acht jaar concrete ingrepen in de huisvesting opgenomen met een doorkijk naar later jaren. In 2023 gaat het om uitbreiding van de basisscholen Marcoen (ruim een miljoen), de Meander (7,5 ton) en Montessori (half miljoen)….” (Bron: https://www.ad.nl/altena/acht-basisscholen-oosterhout-onder-het-mes-voor-betere-luchtkwaliteit-maar-niet-klasse-b~aaef85ac/)

Valor Services Group plant luchtzuiverende bomen in Balen (België) voor meer schone lucht!

Op donderdag 22 december 2022 heeft Valor Services Group samen met Viridi Air het filterproject “Viridi Air – Balen (België)” opgeleverd. Het doel van dit filterproject is om luchtvervuilend fijnstof, NOx, verbrandingsgassen, ozon, CO2 en vluchtige organische stoffen (voc’s) op te vangen met bepaalde soorten loof- en naaldbomen.

Dit gebeurt aan de hand van het BBA principe (Bodem-Boom-Architectuur) wat inhoudt dat er van een optimale grond gebruik gemaakt wordt (B), uitsluitend bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren (B) en een architectuur waarbij de bomen in stroken komen te staan en niet als een traditioneel bosgebied (A). Op die manier wordt bovengemiddeld goed de lucht gezuiverd. Met als resultaat dat ongeveer 20% van de vervuiling wordt geabsorbeerd door deze unieke bomen.

Het filterproject omvat het planten van 200 stuks zwarte els (alnus glutinosa) voor de opname van NOx en ozon. Verder zijn ook 50 zilverlindes (tilia tomentosa) geplant voor de afvangst van fijnstof, NOx en ozon. Uiteraard doen beide soorten ook grote hoeveelheden aan CO2 opnemen (zoals iedere boom).

Vanwege de reeën die in het gebied leven is voor de 1e aangroeifase een omheining geplaatst. Dit voorkomt dat zij de jonge blaadjes/schors gaan aanvreten.

Luchtzuiverend mondmasker tegen vieze stadslucht

“…..Soms stuit je als redactie op nieuws waarbij een wenkbrauw omhoog schiet. Die ene vreemde innovatie, een onverwacht effect van klimaatverandering of een staaltje menselijke onhandigheid. Met dit soort berichten gaan we de wereld niet veranderen. Maar opmerkelijk zijn ze wel. Deze week: een koptelefoon en luchtzuiverend mondmasker in één. Dit futuristische mondmasker sluit hinderlijk geluid buiten en filtert ongezonde lucht. De afgelopen jaren hebben we allerlei soorten mondkapjes het straatbeeld zien overnemen. Niemand kijkt meer raar op van een glimmend mondlapje met nepdiamantjes, een mondkap met het gezicht van een celebrity erop, of een wegwerpmasker dat net wat vaker dan één keer is gebruikt. Dyson, bekend van de zakloze stofzuigers en de hard blazende handdrogers, rekt het concept mondkapje nog wat verder op. Het bedrijf komt met een opmerkelijke combinatie van een noice-cancelling hoofdtelefoon en een luchtvervuiling wegfilterend mondmasker. Wie geen behoefte heeft aan het getoeter van langsrijdende auto’s, én niet zit te wachten om de roetdeeltjes die brandstofauto’s uitstoten in te ademen, is bij de Dyson Zone aan het goede adres. De futuristische gadget brengt de wereld van ongestoord muziek luisteren, en het tegengaan van schadelijke luchtvervuiling samen. De oorschelpen van de koptelefoon hebben drie functies in één: ze produceren geluid, filteren achtergrondruis weg én filteren lucht. Via slangetjes loopt gezuiverde lucht naar de mond, waar een luchtbel frisse lucht ontstaat die veilig kan worden ingeademd. Je zou dus kunnen zeggen dat je via je oren ademt. Of dat een pluspunt is, laten we maar in het midden. Wel is lucht die je via de Zone inademt schoon. Het systeem filtert allerlei soorten vervuiling uit de lucht, belooft de fabrikant. 99 procent van stofdeeltjes tot 0.1 micron groot wordt door de Zone in filters gevangen. De meeste schadelijke stoffen die in vervuilde stedelijke omgevingen rondhangen, zoals stikstofdioxide en zwaveldioxide worden uit de lucht gezuiverd. Lange tijd was het onduidelijk of de Dyson Zone echt op de markt zou worden gebracht, of dat het om een 1-april-grap van de Engelse stofzuigerfabrikant ging. Inmiddels is duidelijk dat we de blitse oorschelp écht in de winkels mogen verwachten. Vanaf januari is de Dyson Zone te koop in het smogrijke en mondkapjes-minnende China, andere markten volgen later in 2023. Wie er eentje wil bemachtigen moet wel redelijk diep in de buidel tasten: de richtprijs is 949 dollar……” (Bron: https://www.change.inc/ict/opmerkelijk-schone-lucht-inademen-door-je-oor-39340)

EU-inwoners gaan betalen voor CO2-uitstoot rijden en wonen

“…Inwoners van de Europese Unie, dus ook Nederlanders, gaan aan de benzinepomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Om de kosten te drukken, door bijvoorbeeld hun huis te isoleren of over te stappen op een elektrische auto, kunnen ze wel een beroep doen op een speciaal fonds. Deze maatregelen maken deel uit van een pakket aan klimaatwetten dat onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement gisteren hebben afgesproken. Helemaal definitief is het nog niet: de regeringen van de lidstaten en het voltallige parlement moeten nog wel definitief goedkeuring geven. De EU heeft deze wetten nodig om de klimaatdoelen te halen. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag, zodat de EU in 2050 helemaal ‘klimaatneutraal’ kan zijn. De kern van de maatregelen is het strenger maken en uitbreiden van het succesvolle systeem van CO2-certificaten voor vervuilers. Energiebedrijven en de industrie moesten de afgelopen jaren al zulke vergunningen hebben om broeikasgassen te mogen uitstoten. Elk jaar geeft de EU minder van die rechten uit om de uitstoot omlaag te brengen. Door de schaarste worden ze steeds duurder. Klopt het dat Nederland veel meer tegen klimaatverandering doet dan andere landen? Bedrijven moeten door het zogeheten emissiehandelssysteem (ETS) dus minder gaan uitstoten of meer betalen. De onderhandelaars hebben afgesproken om de emissies in de sectoren die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen 62 procent terug te dringen voor 2030. Een markt voor uitstootrechten komt er nu ook voor de broeikasgassen waarvoor het wegverkeer en gebouwen verantwoordelijk zijn. Burgers en bedrijven moeten gaan betalen voor de CO2 uit de uitlaat en de schoorsteen. Dat gaat via energiebedrijven en pompstations. Zij moeten betalen voor emissierechten en rekenen de kosten vervolgens door aan de klant die komt tanken of de verwarming aanzet. Dat kan pijn doen nu alles, en zeker energie, afgelopen jaar zo duur is geworden. Daarom is het des te belangrijker dat mensen met een kleine beurs worden geholpen, erkenden de onderhandelaars. Het fonds dat voor hen is bedacht moet daarom groter worden dan gepland. De EU-landen kunnen met dat geld de kosten voor armen wat dempen of hen helpen bij het aanschaffen van een warmtepomp of elektrische auto. Het fonds bedraagt ruim 86 miljard euro. De EU wil wel klimaatkampioen zijn, maar ook voorkomen dat het zoveel van de eigen bedrijven vraagt dat die eraan onderdoor gaan. Daarom komt er ook een grensbelasting voor de invoer van een aantal klimaatonvriendelijke producten als staal en cement. Dat moet voorkomen dat Europese fabrikanten failliet gaan of uitwijken naar een minder streng buitenland, wat banen kost en het klimaat niet verder helpt. Wolken witter maken en vulkaanuitbarstingen nabootsen om zo de temperatuur op aarde af te koelen. Het klinkt misschien futuristisch, maar wetenschappers onderzoeken of dit manieren zijn om op grootschalige manier in te grijpen op het klimaat…..” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5354046/eu-inwoners-burgers-betalen-voor-broeikasgassen-benzinpomp-en)

Wanneer is een bedrijf nu eigenlijk groen?

We hebben het in de maatschappij wel eens over ‘groene bedrijven’. Automatisch denk je dan aan een boom of de natuur. Althans ik heb dat. De natuur is groen. Toch is dat niet helemaal waar.

Een groot deel van het jaar is ‘wat groen is’ gewoon kaal. Of in de herfst krijgt het een andere kleur. Je ziet dan bladeren verkleuren naar rood, geel of bruin. Al met al,…..wat we in de maatschappij groen noemen is in principe maar ongeveer 6 maanden echt groen. De groene kleur in bladeren komt van de stof Chlorofyl. Die kleur is heel erg overheersend over de andere bladkleuren (zoals rood, geel, bruin). Chlorofyl zorgt voor de fotosynthese zodat de natuur kan gaan groeien. Tegen de herfst verdwijnt chlorofyl uit het blad en overheersen de andere kleuren in het blad. Dat verklaart de kleurverandering. 

Om terug te komen op de eerste vraag ben ik op bezoek gegaan naar een partner van ons: Easyflex NL. Ik heb een afspraak met Sebastian de Ruijter. We hebben het over de IT branche waarin ze opereren en ook over het warme hart wat zij toedragen aan duurzaamheid. Hier wordt werkelijk alles gedaan met het oog op een zuivere toekomst, zoveel als mogelijk aan de bron. Van het printpapier tot aan het wagenpark. Al luisterend naar zijn verhaal denk ik metaforisch: het bedrijf groeit jaarlijks gestaag door zoals een boom die dankzij chlorofyl jaarlijks verder de hoogte ingaat.
Gestaag groeien en duurzaamheid opnemen in de kernwaarden van het bedrijf.

Niet vanuit een opgelegde verplichting maar intrinsiek en doorgesijpeld in alle functies binnen het bedrijf.

Geraffineerd zoals een boom vertakt is met al zijn kleuren en pracht. 

Alles wat je aandacht geeft gaat groeien!

Als ik mijn fiets pak om een potentiële klant te bezoeken heb ik de wind in de rug. Echter, na 10 minuten beginnen er druppels te vallen die niet op Buienradar stonden. Paraplu ligt thuis…..omdraaien zou betekenen dat ik te laat aankom. Ik rijd dus door en kom op bestemming aan: met natte kleding en soppend geluid in mijn schoenen.

“….wil je een handdoekje om je haren te drogen…?” vraagt een dame achter de receptie waar ik me aanmeld.
“….doe maar een kleintje; uw collega moet nog wel zien dat ik de moeite heb genomen om een half uur te fietsen door de regen…..”.
De dame lacht en geeft me toch maar een grotere handdoek.
Terwijl ik mijn natte haren sta te drogen komt mijn contactpersoon me halen en wordt snel bijgepraat door de receptioniste.
Het ijs is weer gebroken.

Als we aan de spreektafel zitten komen we ter zake en praten we over het eventueel wel/niet partner worden bij Viridi Air.
Ieder bedrijf ‘moet’ echter zelf aantonen wat ze aan de bron bijdragen voor schone lucht. Daarna volgt een eventuele toelating. Dit om te voorkomen dat vervuilende bedrijven via ons luchtzuiverende bomen gaan planten om het imago te vergroenen (ook wel greenwashing genaamd).

Meneer heeft het afgelopen jaar diverse verbeteringen getroffen ten bate van de luchtkwaliteit.
“….misschien kun je ook het personeel actief bij laten dragen aan schone lucht…?” vraag ik hem.

Hij kijkt me vragend aan waarop ik maar even ga staan, mijn been op het bureau zet, en mijn broekspijp inknijp.
Terwijl het water op het bureau sijpelt vertelt hij dat de bereidheid om met de fiets naar het werk te gaan er bij zijn personeel niet in zit omdat ‘niemand het doet’.
“….maar na vandaag, jouw idee heeft me getriggerd…”

Alles wat je aandacht geeft gaat groeien.

We gingen bomen planten voor co2-compensatie maar ons imago verslechterde juist

Logisch.
De consument is compensatiegedrag beu.
– Zij willen dat aan de bron minder uitstoot plaats vindt;
– Zij willen dat er ook minder fijnstof of stikstoffen worden uitgestoten;
– Zij zijn ook kritisch op de binnenlucht….schone lucht is schone binnen- en buitenlucht;
– Zij kijken naast milieu ook naar de gezondheid van de mens;

Bomen planten is overigens fantastisch voor de natuur, biodiversiteit en de luchtkwaliteit.
Maar doe het uitsluitend als je ook echt goed bezig bent als bedrijf.
Denk aan je imago!

Wij (Viridi Air) doen het dan ook anders en toetsen allereerst of een bedrijf daadwerkelijk aan de bron, jaarlijks en transparant aantoonbaar, bijdraagt aan schone lucht (binnen- en/of buitenlucht).

Voor die bedrijven planten wij bomen…..luchtzuiverende bomen, maar: wist je dat je door toepassing van de BBA aanplantwijze (van Viridi Air), met bepaalde inheemse boomsoorten veel meer uit de lucht kan halen dan alléén CO2? Fijnstof, NOx, ozon, ammoniak,…..

Wil jij wel bomen planten op een gezonde manier voor milieu, gezondheid en bedrijf? Stuur ons een email of stuur mij een DM.

Doe je dikke winterjas aan anders pak je een kou…

Buiten wordt het kouder en vochtiger. “…juist dan moet je goed opletten dat je niet ziek wordt. Je hebt zo een kou te pakken….”. Dat wordt mij gisteren gezegd als ik net klaar ben met hardlopen en met een bezweet jasje nog even buiten sta.

Tot mijn 15e levensjaar heb ik dat fabeltje geloofd.
Totdat ik bij biologie heel wat anders te horen kreeg.
“…verkouden worden kan alléén door een virus. Dat we in de winter meer verkoudheden krijgen, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat we dan vaker dicht bij elkaar zitten in slecht verluchte ruimtes…..”

Hier moet ik wel wat aan toevoegen want dit gaat niet geheel op: koude en luchtvochtigheid spelen eveneens een rol bij luchtweginfecties. Koude lucht maakt onze slijmvliezen kwetsbaarder (dunner) voor virussen, waardoor we sneller een infectie oppikken. Maar dan nog is er een virus nodig om verkouden te worden.

Als je dus ziet dat er meer mensen verkouden worden hebben ze geen kou gepakt maar een virus (van iemand anders) binnen gekregen. Wat kun je eraan doen? Kies voor luchtdesinfectie. Sowieso in slecht geventileerde ruimtes.

Neem eens contact op met QAPP (is een partner van ons). Zij hebben luchtdesinfectie-apparatuur voor vrijwel alle oplossingen; van slaapkamer tot grote ruimtes.
Ze vergroten de concentratie, verbeteren het afweersysteem van het lichaam en verhogen de weerstand tegen ziekte. De Qapp 6 bijvoorbeeld is uitgerust met een ‘ecologische water ion generator’, welke miljoenen ionen produceert om niet alleen de lucht, maar ook oppervlakken te desinfecteren.
Meer weten contact mij via een DM of direct met Qapp

Nederlandse lucht ernstig vervuild: 1 op de 5 kinderen heeft astma door slechte luchtkwaliteit

“….De lucht in Nederland is zo ernstig vervuild dat er jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door overlijden. Hoe pakken we de luchtkwaliteit aan? Daarover heeft de Tweede Kamer het vandaag. In De Nieuws BV praten directeur van het Longfonds Michael Rutgers, longarts Hans in ’t Veen en astmapatiënt Eelke Kischemöller over de gezondheidsproblemen die de slechte luchtkwaliteit veroorzaakt. Longarts In ’t Veen ziet dat veel meer mensen astma hebben dan een aantal jaar geleden. “Een op de vijf kinderen heeft astma door slechte luchtkwaliteit. En dan heb je het nog niet eens over COPD, longkanker en hart- en vaatziekten door gevolg van slechte luchtkwaliteit.” Een van de astmapatiënten is Kischemöller. Haar astma is zo erg dat ze ’s avonds niet naar buiten gaat, vanwege de vervuilde lucht die door het stoken van fabrieken en kachels heftiger is dan overdag. “Stikstofdioxide en fijnstof zijn de grootste veroorzakers van astma”, aldus de longarts. Kischemöller woont in Maassluis, onder de letterlijke rook van Rotterdam. Verhuizen is voor haar geen optie, en volgens longarts In ’t Veen is het ook geen oplossing: “In Nederland zijn heel veel plekken niet schoon, met verhuizen verplaats je dus het probleem. Het is beter het probleem bij de wortel aan te pakken en schone lucht te creëren.” En dat is hard nodig, zegt ook directeur van het Longfonds Rutgers. Het WHO heeft vorig jaar nieuwe advieswaardes voor de luchtkwaliteit uitgebracht. En wat blijkt: “Nederland is het vieste jongetje van de Europese klas”, aldus Rutgers. Dit komt volgens de directeur omdat we een dichtbevolkt land zijn en omdat Nederland constant de afweging maakt tussen gezondheid en economie. “Wij zien te vaak dat te langzaam de goede keus wordt gemaakt. De maatregelen zijn er wel, maar worden met veel vertraging doorgevoerd.” Ondanks het advies van WHO wil de Europese Commissie pas van af 2030 stapsgewijs toewerken naar nieuwe waarden voor schone lucht en vanaf 2050 zullen deze waarden pas echt gelden. Dat is veel te laat, aldus Rutgers. “Zo blijven alle mensen met een longziekte nog 28 jaar in de rotzooi leven.” Het Longfonds wil dat de waarden zo spoedig mogelijk doorgevoerd worden. “Als de advieswaarden per 2030 al gehanteerd worden, zouden we mensen met een longziekte daar een hele grote dienst mee bewijzen.” Het is daarom volgens Rutgers belangrijk dat de politiek en bevolking bewust worden van het belang van een schone lucht. Rutgers deed voorafgaand aan de uitzending een luchtmeting in Hilversum en de kwaliteit bleek matig te zijn. “Dat is slecht voor mensen met longziekte en kinderen kunnen er een longziekte van krijgen, zoals astma.”….” (Bron: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/50b98027-6ab6-4a89-ab8d-5421a2321897/nederlandse-lucht-ernstig-vervuild-1-op-de-5-kinderen-heeft-astma-door-slechte-luchtkwaliteit)

Waarom de huidige fijnstofnorm het probleem niet oplost

“….In Nederland zijn we goed op weg om de Europese fijnstofnorm te halen, maar sinds 2015 neemt de effectiviteit van de maatregelen af. Ook als we de fijnstofnorm halen, zijn de gezondheidsrisico’s daarmee niet verholpen. Cijfers laten zien dat er nog steeds aanzienlijke gezondheidsschade ontstaat door blootstelling aan fijnstof. Hugo Denier van der Gon, onderzoeker Klimaat en Luchtkwaliteit, en zijn collega’s pleiten daarom voor een nieuwe aanpak die meer gezondheidswinst oplevert. De fijnstofnorm die we in Nederland hanteren, is gebaseerd op de massa van alle fijnstofdeeltjes die in een kubieke meter lucht aanwezig zijn. Hoe minder fijnstof in de lucht, hoe beter dat is voor de gezondheid van de mensen die eraan worden blootgesteld. Dat is tot op zekere hoogte ook zo. Echter, niet elk fijnstofdeeltje heeft dezelfde impact op de gezondheid. De massa fijnstof in de lucht is in de afgelopen jaren flink afgenomen. Emissies van belangrijke fijnstofbronnen, zoals autoverkeer, zijn teruggebracht, onder meer door de introductie van dieselroetfilters en schonere motoren. En daardoor zitten we nu onder de fijnstofnorm. Toch worden nog steeds veel mensen ziek: vanaf 2015 neemt het aantal verloren levensjaren door langdurige blootstelling aan fijnstof nauwelijks verder af. Tijd voor een andere aanpak dus. Vanaf 2015 neemt de fijnstof concentratie in stedelijke achtergrond in Nederland nauwelijks af. Hugo Denier van der Gon: “De allerkleinste deeltjes dragen niet veel bij aan de massa fijnstof in de lucht. Maar we weten dat ze extra schadelijk zijn.” “We moeten specifieker kijken naar wat fijnstof is”, zegt Denier van der Gon. “Wat zorgt ervoor dat het ene fijnstofdeeltje de mens meer schade toebrengt dan het andere? De gezondheidsimpact hangt allereerst samen met de reactiviteit van het fijnstofmengsel. Die hangt af van eigenschappen als de chemische samenstelling* (die per bron verschilt), vorm, oplosbaarbaarheid en grootte van de deeltjes. De allerkleinste deeltjes dragen niet veel bij aan de massa fijnstof in de lucht. Maar we weten dat ze extra schadelijk zijn, doordat ze dieper in de longen doordringen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen.” “De schadelijkheid van fijnstof in termen van blootstelling is bovendien ook niet overal hetzelfde”, vervolgt Denier van der Gon. “Als een grote concentratie schadelijk fijnstof wordt gemeten op een drukke plek in een grote stad, dan vraagt de situatie om acutere actie dan wanneer dezelfde reactiviteit wordt waargenomen langs de snelweg in een gebied waar weinig mensen wonen. Je kunt dan het best je richten op het aanpakken van die stadslocatie om zoveel mogelijk gezondheidswinst te halen.”….” (Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/tno/waarom-de-huidige-fijnstofnorm-het-probleem-niet-oplost-0)

Tien frisse ideeën om de biodiversiteit in Nederland te herstellen

“….Hoe kunnen we het tij keren in de biodiversiteitscrisis? Twintig jongeren bogen zich in de Nationale DenkTank over deze vraag. Ze komen met tien oplossingen. Een kiemcollectief dat inheemse zaden verspreidt onder boeren, een kaartspel om de kennis over biodiversiteit te vergroten, vliegende ecologen die gemeenten en organisaties adviseren, een campagne om supermarkten aan te sporen pesticidegebruik te verminderen. Deze vier ideeën vormen nog niet eens de helft van de concrete oplossingen die twintig jonge onderzoekers aandragen in hun eindrapport Biodiversiteit als prioriteit. Dat maakten ze voor de Nationale DenkTank, een organisatie die jonge denkers zich laat buigen over maatschappelijke vraagstukken. Hamvraag: hoe kunnen we het tij keren in de Nederlandse biodiversiteitscrisis? De jonge denkers begonnen in augustus aan een project van vier maanden, zoals de Nationale DenkTank dat al sinds 2006 jaarlijks organiseert. Dit jaar was het onderzoek gericht op de biodiversiteit, die, zo schrijven de deelnemers in hun rapport, ‘essentieel is voor ons leven’……” (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/tien-frisse-ideeen-om-de-biodiversiteit-in-nederland-te-herstellen~bcad4806/?)

Stal vol sensoren maakt effect stikstofmaatregelen tastbaar

“…..Melkveehouders Roel Assies uit Zeewolde en Marijn van Aart uit Rutten doen mee aan een meerjarig onderzoek hoe de uitstoot van ammoniak en methaan kan worden verminderd. Ammoniak ontstaat als koeienpoep en plas zich mengen. Het is een verbinding van stikstof en waterstof. Methaan wordt door koeien uitgestoten. De strengere stikstofnormen en de gevolgen daarvan voor boerenbedrijven zorgen voor veel emoties onder boeren. Er wordt veel van de boeren gevraagd, maar er is ook nog veel onduidelijk. Netwerk Praktijkbedrijven wil er daarom met gedegen onderzoek achter komen hoe de uitstoot kan worden gereduceerd. Bij vijftien bedrijven hangen geavanceerde sensoren die de uitstoot in stallen meten. Zo ook in de stal van veehouder Assies. Om de discussie over stikstof ‘objectief te voeden’ worden er data verzameld om bepaalde maatregelen mee te onderbouwen. Het gaat om een vierjarig onderzoek, waarbij LTO Noord, Wageningen University & Research, het ministerie van LNV en tientallen melkveebedrijven verspreid door heel Nederland betrokken zijn. Er worden verschillende maatregelen genomen om de uitstoot naar beneden te krijgen….” (Bron: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/313171/stal-vol-sensoren-maakt-effect-stikstofmaatregelen-tastbaar)

Luchtreinigers, die onder meer fijnstof in huis filteren, zijn enorm in opkomst. Veel mensen twijfelen echter nog, want: werkt het echt? Het antwoord? Ja, waarschijnlijk wel.

“…….Mensen brengen het grootste deel van hun tijd binnenshuis door en we hebben al eerder gezien dat luchtvervuiling in huis gezondheidsproblemen aan de luchtwegen kan verergeren. We dachten dat deze vervuiling ook mee kon spelen bij mogelijke hart- en vaatziekten bij COPD-patiënten, dus zijn we daar verder onderzoek naar gaan doen”, zegt onderzoeksleider Sarath Raju van de gerenommeerde Johns Hopkins University. Zijn team rekruteerde 85 mannen en vrouwen met COPD met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar, die ook meedoen aan de overkoepelende CLEAN AIR-studie, waaruit eerder al bleek dat een draagbare luchtreiniger een positief effect heeft op de gezondheid van mensen met (ernstige) luchtwegklachten. De stoffen die de binnenlucht vervuilen zijn onder andere schimmels en huidschilfers van de mens en van huisdieren. Het kleinste soort fijnstof, PM 2,5, is kleiner dan de diameter van een mensenhaar, en kan schadelijk zijn voor de ademhaling en de hartgezondheid. Sommigen van deze deeltjes kunnen de bloedbaan infiltreren via de longblaasjes en ontstekingen veroorzaken binnen en buiten de longen. Het PM 2,5-gehalte hoort binnenshuis onder de 0,34 microgram per kubieke meter te blijven om de lucht als gezond te beschouwen. In de huizen van de deelnemers was dit gehalte net iets hoger. De helft van de deelnemers kreeg een draagbare luchtreiniger met HEPA- en koolstoffilters om in huis te gebruiken. De andere helft kreeg een placebo-luchtreiniger zonder filters. De long- en hartgezondheid van de deelnemers werd getest na een week, na drie maanden en na zes maanden. Er werden bloeddruktests gedaan en een echografie van het hart. Ook droegen de proefpersonen allemaal een hartslagmeter. Aan het einde van het experiment was bij alle 46 deelnemers, die de luchtreiniger met actieve HEPA- en koolstoffilters gebruikten, de hartgezondheid verbeterd. Vooral de toename van 25 procent in hartslagvariabiliteit (HRV) was indrukwekkend. De twintig deelnemers die de luchtreinigers met actieve filters continu aan hadden staan, lieten de beste testwaarden zien. De proefpersonen met placebo-luchtreinigers zagen geen verbetering van de HRV. De HRV-waarde is een gebruikelijke maatstaf voor de gezondheid van het hart en geeft de variatie in tijd aan tussen elke hartslag, uitgedrukt in milliseconden. Een hogere waarde duidt normaal gesproken op een betere hartconditie. Een gezond hart past voortdurend zijn snelheid aan om aan de fysieke eisen van het lichaam te voldoen en heeft dus een hogere hartslagvariabiliteit. Het team keek ook naar de effecten van ultrafijnstof in de woningen. Deze deeltjes, kleiner dan een duizendste van een millimeter, zijn de kleinst mogelijke fijnstofdeeltjes in de PM 2,5-categorie en kunnen bij inademing in het diepste deel van de longen terechtkomen, in de bloedbaan belanden en daar schade aanrichten. Het team ontdekte een verband tussen een toename van ultrafijne deeltjes en slechtere markers voor de gezondheid van het hart, zoals een lagere hartslagvariabiliteit. Ze schrijven dat vervolgonderzoek nodig is om hier meer over te weten te komen. “Ultrafijne deeltjes zijn misschien wel de gevaarlijkste deeltjes als je kijkt naar de gevolgen voor de gezondheid”, zegt medicus Meredith McCormack. “Deze deeltjes en andere luchtverontreinigende stoffen die binnenshuis ronddwarrelen, kunnen gevaarlijke auto-immuunreacties veroorzaken bij kwetsbare mensen zoals COPD-patiënten. Ons onderzoek toont aan dat er ook een negatieve invloed is op de cardiovasculaire gezondheid.” “We kunnen luchtreinigers aan patiënten aanbevelen, in combinatie met medicijngebruik. Daarnaast lijkt het me goed als er een bredere discussie op gang komt over het belang van schone lucht in huis, voor iedereen, maar zeker voor mensen met gezondheidsproblemen”, besluit Raju…..” (Bron: https://scientias.nl/een-luchtreiniger-in-huis-helpt-echt-hart-en-longen-verbeteren-bij-copd-patienten/)

Slechte lucht in klaslokaal heeft negatief effect op leerprestaties

“…Sinds de coronacrisis staat het ventileren van scholen sterk in de belangstelling, vooral om verspreiding van het SARS-Cov-2 virus tegen te gaan. Vandaag gepubliceerd onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) toont aan dat slechte ventilatie ook invloed heeft op de toets scores van basisschoolleerlingen en dus op de kerntaak van scholen, goed onderwijs. Het onderzoek van de UM vond plaats over een periode van vijf jaar in 270 klaslokalen, verspreid over 27 scholen van onderwijsstichting MOVARE in Zuid-Limburg. De resultaten laten zien dat basisschoolleerlingen significant slechter presteren op toetsen wanneer ze zijn blootgesteld aan verhoogde CO2 niveaus in de leerperiode vóór die toets. De slechte luchtkwaliteit vertraagt hun cognitieve ontwikkeling, waarbij de sterkste effecten worden gemeten voor rekenen en taalvaardigheid (lezen). De gemeten effecten zijn groter dan de veelbesproken negatieve invloed van schoolsluitingen tijdens de coronacrisis. Verder laat het onderzoek zien dat de kans dat een leerling een HAVO/vwo-advies krijgt dertien procent lager is als de blootstelling aan CO2 in het semester vóór de eindtoets verdubbelt. In 2020 heeft de Nederlandse overheid bijna 400 miljoen euro subsidie verstrekt aan basis- en middelbare scholen om de ventilatie in klaslokalen te verbeteren en zo de verspreiding van corona en andere virussen tegen te gaan. Er zijn in Nederland zo’n 6700 basisscholen, waarvan een recente inventarisatie laat zien dat een derde geen mechanische ventilatie heeft. “Het ontbreken van ventilatiesystemen, of de aanwezigheid van gebrekkige systemen, zorgt voor een tekort aan frisse lucht in gebouwen, veroorzaakt een muf en bedompt klimaat, en vormt daarmee een gezondheidsrisico voor de gebruikers. Tegelijkertijd was er tot op heden weinig bekend over het effect van een slecht binnenklimaat op onderwijsresultaten”, aldus Nils Kok, hoogleraar aan Universiteit Maastricht en betrokken bij het onderzoek. De onderzoekers constateren dat er beperkte aandacht voor luchtkwaliteit is vanuit overheid, alsmede de onderwijsinspectie: die doet wel controles op luchtkwaliteit, maar dat is vaak bijzaak, slechts een momentopname en niet representatief. Volgens de onderzoekers is dit hét moment voor een grootschalig investeringsprogramma — met een investering van ruim €1.1 miljard kan een groot deel van het probleem opgelost kan worden. Deze investering valt in het niet bij de €5.8 miljard aan NPO-middelen die zijn ingezet om de corona-leerachterstand weg te werken. Daarnaast is het volgens de onderzoekers tijd om regelgeving voor wat betreft luchtkwaliteit aan te scherpen, waarbij de gestelde maximaal acceptabele CO2 niveaus (950 ppm voor scholen gebouwd na 2012 en 1200 ppm voor scholen gebouwd voor die tijd) streng gehandhaafd moeten worden, op basis van daadwerkelijk en continu gemeten data, in ieder klaslokaal. “De onderzoeksbevindingen van Universiteit Maastricht hebben ertoe geleid dat voor alle nieuwe schoolgebouwen van MOVARE de ventilatie-eis is aangescherpt. De doelstelling is om de ventilatie in bestaande scholen verder te verbeteren, waarbij het ventileren geautomatiseerd en vereenvoudigd wordt. Dat plan wordt de komende tien jaar in de praktijk gebracht, als onderdeel van de bredere verduurzaming van de schoolgebouwen van MOVARE”, aldus Kiki Huijnen, voorzitter College van Bestuur, onderwijsstichting MOVARE….” (Bron: https://www.medicalfacts.nl/2022/12/10/slechte-lucht-in-klaslokaal-heeft-negatief-effect-op-leerprestaties/)

RIVM past stikstof- en fijnstofdepostiekaarten aan

“…..Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert voor stikstof (NH3) en fijnstof kleine aanpassingen door in concentratie- en depositiekaarten. Volgens RIVM leverde een herberekening met gecorrigeerde data kleine lokale verschillen op. Op landelijke schaal hebben deze verschillen geen invloed. De herberekening was nodig nadat RIVM begin vorige maand bekendmaakte dat bij het opstellen van de Top 100-lijst van ammoniakuitstoters verkeerde emissiefactoren zijn gebruikt voor sommige staltypen. Deze foute emissiedata zijn ook gebruikt in de berekeningen van concentraties en deposities. RIVM stelt dat de landelijke cijfers die het rijksinstituut rapporteert betrouwbaar zijn. Hoe meer wordt ingezoomd op de regionale of lokale situatie, hoe onzekerder deze cijfers volgens RIVM zijn. Uit de impactanalyse blijkt dat de gemaakte fout geen effect heeft op de landelijke en regionale uitstoot in 2019. Op de lokale verdeling van de uitstoot hebben de foute emissiedata een kleine, maar niet substantiële invloed, meldt het instituut. Voor ammoniak bleken de onjuiste data in de nog niet uitgekomen conceptversie van Aerius 2022 te zitten. Deze data zijn volgens het rijksinstituut dan ook niet gebruikt voor bijvoorbeeld vergunningverlening. De release van Aerius 2022 is uitgesteld tot 26 januari, omdat het doorvoeren van deze correcties de meeste tijd kost, geeft RIVM aan.
De analyse naar de impact van de foute emissiedata voerde RIVM met hulp van Wageningen University & Research en Centraal Bureau voor de Statistiek uit….” (Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/08/rivm-past-stikstof-en-fijnstofdepostiekaarten-aan)

Schiphol: 98 procent minder CO2-uitstoot grondvoertuigen

“….De voertuigen van de grondafhandeling op Schiphol gaan per 1 januari volledig over op biobrandstof ‘HVO100’. Met het gebruik van deze brandstof wordt volgens de luchthaven 98 procent minder CO2 uitgestoten. De overgang op biobrandstof is een tussenoplossing totdat al het verkeer uiterlijk in 2030 met elektriciteit of waterstof wordt aangedreven en daarmee uitstootvrij zal zijn. De brandstof die wordt gebruikt, HVO100, wordt geleverd door KLM Equipment Services (KES) en is een hernieuwbare dieselvariant. Het wordt op kunstmatige wijze geproduceerd, zonder gebruik te maken van fossiele grondstoffen. Voordeel is bovendien dat aanpassingen aan de bestaande dieselmotoren niet nodig zijn…..” (Bron: https://www.upinthesky.nl/2022/12/08/schiphol-98-procent-minder-co2-uitstoot-grondvoertuigen/)

Rustig winterweer zorgt voor slechtere luchtkwaliteit

“…..De komende dagen waait het amper en vanaf vanavond wordt de wind veelal aflandig. Dit betekent dat we de aanvoer van schone lucht vanaf de Noordzee kwijtraken. De combinatie van weinig wind en grotendeels droog weer geeft geleidelijk slechtere luchtkwaliteit. Deze donderdag hebben we nog te maken met aanvoer van schone lucht vanaf de Noordzee. Bovendien trekken buien over het land waardoor de lucht wordt schoongespoeld. In de avond draait de wind geleidelijk naar een zuidelijke richting en raken we de aanvoer van schone lucht kwijt. Bovendien wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. Rustig winterweer zorgt voor vermindering luchtkwaliteit. Dit weekend is het koud met maxima van 2 of 3 graden op zaterdag en 0 tot 2 graden op de zondag. Deze decemberdagen is het al snel donker buiten en in de nachten vriest het licht. Met deze weersomstandigheden is het aanlokkelijk om thuis de houtkachel aan te steken. Omdat het nauwelijks waait en veelal droog blijft kan de houtrook rondom de huizen in de lucht blijven hangen. Lees ook: dit is waarom hout stoken slecht is voor je gezondheid. Ook de eerste dagen van de nieuwe week gaan droog van start en waait het nauwelijks. Er zijn veel wolkenvelden met slechts af en toe zon. Door het rustige winterweer is ook deze dagen de overlast op houtrook aanzienlijk. Het blijft aanhoudend winters met overdag waarden iets boven het vriespunt en in de nachten op grote schaal vorst. Later in de week draait de wind en nemen de neerslagkansen toe waardoor de overlast door houtrook dan afneemt…..” (Bron: https://www.weeronline.nl/nieuws/8-12-2022-rustig-winterweer-zorgt-voor-slechtere-luchtkwaliteit)

Kans op schimmels in huis groter omdat mensen energie willen besparen: GGD geeft tips

“…..Door de stijgende energieprijzen zoeken veel mensen naar manieren om energie te besparen. Op internet zijn veel tips te vinden, maar die zijn niet allemaal goed voor de gezondheid, laat GGD Hollands Midden weten. Vocht in huis kan zorgen voor schimmels. Schimmels in huis kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Houd het huis daarom droog. Dat kan met de volgende tips: Ventileren en luchten: Zorg altijd voor goede ventilatie in alle ruimtes. Dit ververst de lucht continu. Laat hiervoor altijd ventilatieroosters open of een raam op een kiertje. Of laat het ventilatiesysteem aan. Lucht af en toe de ruimten. Dit betekent af en toe tien tot vijftien minuten de ramen en deuren tegen elkaar openzetten. Hierdoor komt schonere en drogere lucht binnen. Minimaal 15 graden in huis: Verlaging van de temperatuur in huis kan ervoor zorgen dat muren vochtiger worden. Dat kan leiden tot schimmelvorming. Door voldoende te stoken, zijn de muren droog te houden. Voldoende stoken is een minimumtemperatuur van 15 graden Celsius. Douche: Maak na het douchen de douche droog met een wisser. Probeer ook kort te douchen. En zet tijdens en na het douchen het raampje open of zet de afzuiging aan. Houd de badkamerdeur naar de gang juist dicht. De was: Geen wasdroger of deze niet willen gebruiken om geld te besparen; laat de was dan buiten drogen…..” (Bron: https://www.studiokaagenbraassem.nl/nieuws/kans-op-schimmels-in-huis-groter-omdat-mensen-energie-willen-besparen-ggd-geeft-tips)

Luchtkwaliteit leidt onder energiebesparing

“….Bijna de helft van de huiseigenaren is actief bezig met het verduurzamen van het huis. Isoleren staat op nummer één als belangrijkste maatregel. Hierbij houdt een kwart niet bewust rekening met de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Dit blijkt uit een onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank. Bij isoleren is het belangrijk om ook aan ventilatie te denken. Een kwart doet dat niet bewust. Bij jonge huiseigenaren is dat percentage nog hoger. Bijna driekwart van de huiseigenaren vindt een duurzame woning bovendien belangrijker dan een gezonde woning. Meer dan de helft van de huiseigenaren houdt ramen en ventilatieroosters dicht om energie te besparen. Dat kan leiden tot ongezonde lucht in huis. Onvoldoende ventileren vergroot de kans op schimmel en kan ervoor zorgen dat fijnstof langer in huis blijft hangen. Langdurige blootstelling hieraan kan leiden tot hart-, vaat- en longaandoeningen. Een op de vijf huiseigenaren steekt vaker de open haard of houtkachel aan om energie te besparen. Hierdoor komt fijnstof en koolmonoxide vrij. Dat is slecht voor het milieu en de gezondheid. Veel Nederlanders weten niet precies wat goede ventilatie is. Vier op de vijf huiseigenaren denken dat het af en toe open zetten van ramen de beste manier van ventileren is. Dat is niet zo, want een half uur na het sluiten van een raam is de frisse lucht al weer weg. Goede ventilatie betekent dat er continu verse lucht in de woning komt…..” (Bron: https://www.plusonline.nl/wonen/luchtkwaliteit-leidt-onder-energiebesparing)

1,88 miljoen voor ventilatie Katwijkse scholen

“…..Als de ventilatie in school goed is, kunnen kinderen beter leren en worden leerlingen en leraren minder snel ziek. Mede door de coronacrisis is er steeds meer aandacht voor het belang van goede ventilatie. Luchtweginfecties, zoals COVID-19, worden minder snel overgedragen in een goed binnenklimaat. Om die reden is het Rijk in 2021 begonnen met de SUVIS-regeling, waarbij zij geld beschikbaar maken voor scholen om hun ventilatie te verbeteren. In Katwijk maakten vijf scholen gebruik van deze vergoeding. Andere scholen gaven aan ook interesse te hebben. Om die reden heeft de gemeente een verzoek voor verlenging van de regeling ingediend. Dit verzoek is toegekend. Hierdoor kunnen binnenkort nog eens elf scholen gebruik maken van een vergoeding van een deel van de kosten. Wethouder Knape: “De lijnen met scholen en schoolbesturen in Katwijk zijn kort. Dat heeft veel voordelen. Ik ben blij dat door het verlengen van de regeling nog eens 11 scholen in onze gemeente een deel van de kosten vergoed krijgen om hun klimaat in school te verbeteren. In de Katwijkse onderwijsagenda hebben we afgesproken dat alle kinderen en jongeren in Katwijk een gelijke kans verdienen op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar hoort een fijne leer- en werkplek zeker bij.” Bij elkaar opgeteld ontvangen de twaalf scholen iets meer dan 1,88 miljoen euro vanuit het Rijk dankzij de subsidieregeling. Van dit geld kunnen zij concrete maatregelen treffen om de ventilatie en het binnenklimaat in klaslokalen te verbeteren. De scholen krijgen het geld tot hun beschikking, nadat de gemeenteraad ermee heeft ingestemd…..” (Bron: https://www.rtvkatwijk.nl/188-miljoen-voor-ventilatie-katwijkse-scholen/)

Hoe komen kleine beestjes in huis terecht? Huismijt hoort ook bij de natuur

“….Mijten in huis, daar ontkomt eigenlijk niemand aan. Gek genoeg zijn ze vaker in nieuwe dan oude huizen te vinden. Zolang je niet allergisch bent is dat ook niet zo erg: mijten doen eigenlijk geen kwaad. Hoe zit dat met andere kleine dieren in huis? Eddy Zoëy praat in de nieuwste aflevering van Natuurlijk Zoëy met gezondheidsbioloog Annelies van Bronswijk over huismijt, zilvervisjes, papiervisjes, stofluizen en kakkerlakken. “De meeste van deze kleine diertjes hebben totaal geen interesse in jou als mens.” “Over het algemeen kun je zeggen dat de meeste beestjes vooral gedijen bij warmte en vocht. De winter is een goeie tijd om je huis te ventileren”, zegt Van Bronswijk. “Wij denken: het is koud en dan gaan we lekker stoken, maar je moet wel voldoende luchtstroming hebben om het vocht dat we uitademen eruit te kunnen laten. Koude lucht kan weinig vocht bevatten en daardoor gaat het bijvoorbeeld op de wanden zitten. Daar smullen de mijten van.” In een wat ouder huis in het centrum van Amersfoort lopen Eddy en Annelies alle kamers door op zoek naar beestjes: op de stoel, in het tapijt en achter de gootsteenkast waar de leidingen binnen komen. De hoeveelheid beestjes in huis hangt samen met de grond waarop je huis gebouwd is. “Staat je huis op veengrond zit, dan is het natuurlijk altijd vochtiger dan een huis gebouwd op zand. Als je dan niet goed ventileert, creëer je een fijne omgeving voor die beestjes. Nieuwbouwhuizen hebben over het algemeen ook meer beestjes dan oude huizen, omdat ze heel goed geïsoleerd zijn maar niet voldoende ventilatie hebben.” Hoewel de meeste beestjes geen problemen opleveren, is er een aantal dat wel lastig kan zijn. De bedwants kan behoorlijk bijten. “Maar in principe komen die in Nederland helemaal niet voor. Het is wel zo dat je dit soort diertjes mee kunt nemen als je terugkomt van een vakantiereis. Mijn advies is dus ook altijd bij terugkomst je koffer in de schuur buitenshuis uit te pakken en al je kleren op 60 graden te wassen of drie weken de diepvries in. Dat doodt alle eventuele mijten die je per ongeluk mee gereisd hebben.” Ook voor kinderen die allergisch zijn voor huismijt is beddengoed en kleding wassen het devies. “Leg ook de knuffels zo nu en dan in de vriezer.” Wassen op 60 graden is een minder goed idee voor Tijger of Konijn, zegt Van Bronswijk. “Daar worden de knuffels meestal niet beter van. Wel even de mijtenlijkjes eruit kloppen na drie weken.”…” (Bron: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3505168/hoe-komen-kleine-beestjes-in-huis-terecht-huismijt-hoort-ook-bij-de-natuur)

Flevo-landschap start met bomen planten in nieuw natuurgebied

“….Het Flevo-landschap begint maandag met het grondwerk en de aanplant van bomen in het natuurgebied Noorderwold-Eemvallei in Zeewolde. Het gaat om het deel ten zuiden van de Ibisweg in Zeewolde. De werkzaamheden zijn onderdeel van de inrichting van het nieuwe natuurgebied. Noorderwold-Eemvallei was duizenden jaren geleden nog een rivierengebied met brede valleien en later veenmoeras. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet de oude Eemvallei terug te zien zijn in het landschap. Vanaf begin volgend jaar zijn in het eerste deel van het natuurgebied wandelaars welkom. Maandag wordt onder meer gestart met het grondwerk voor de aanleg van een scheidingssloot en een natuurvriendelijke oever aan de zuidkant van het deelgebied bij de Ibisweg. De grond die hierbij vrijkomt wordt direct binnen het gebied verwerkt, aldus het Flevo-landschap. De grondwerkzaamheden zijn naar verwachting voor de jaarwisseling klaar. Verder moeten er wandelpaden komen, zodat het gebied te bezoeken en te beleven is. Naast het grondwerk worden er ook bomen en struiken aangeplant. Het gaat om een bos van ongeveer acht hectare groot, dat overeenkomt met zestien voetbalvelden. Daarnaast moet er een fruitboomgaard komen met inheemse rassen. In het kader van de verkenning van de integratie tussen natuur en landbouw gaan op 4 hectare hazelnoten en struiken de grond in, meldt het Flevo-landschap. Dit is voor een experiment van stichting Hemus met agroforestry in een rijenteelt met eenjarige voedselgewassen voor de biologische markt. Ook de vogelakkers met een granen-bloemenmengsel, waar vogels jaarrond voedsel vinden, krijgen een vervolg….” (Bron: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/312192/flevo-landschap-start-met-bomen-planten-in-nieuw-natuurgebied)

Wat is het verschil tussen WTW filters en ventilatie?

“…..Ventileren is heel belangrijk in een woning, want daarmee zuiver je de lucht, verdwijnen ziektekiemen en wordt vocht afgevoerd. Maar de meeste ventilatiesystemen zuigen ook de warmte uit je huis. Heb je daarom al aan WTW filters gedacht? Deze filters zijn onmisbaar om het meest optimale rendement uit de bijbehorende WTW installatie te halen. Maar wat is het precies en wat is het verschil tussen WTW filters en ventilatie? WTW is de afkorting voor Warmte Terug Winning. Dit is vooral op koude dagen heel fijn. Deze unit warmt namelijk door middel van een warmtewisselaar de aangezogen koude buitenlucht op en blaast zo schone, maar verwarmde lucht het huis in. Hierdoor hoef je minder te stoken, omdat er geen koude lucht het huis in komt. Heeft de unit een zogeheten warmte bypass, dan kun je de warmtewisselaar op warme dagen uitschakelen en geniet je van gezuiverde koele lucht in huis. WTW filters worden in de WTW unit geplaatst om de buitenlucht te zuiveren van stof en vuil. Hierdoor ontvang je niet alleen verwarmde, maar ook gezuiverde lucht in de woning. Dat is weer heel belangrijk voor je gezondheid. Het is daarbij belangrijk dat je de juiste WTW filters gebruikt die geschikt zijn voor de unit. Ieder merk heeft zo zijn eigen afmetingen namelijk. Wat is dan het verschil tussen WTW en ventilatie? Met ventileren haal je toch ook de buitenlucht naar binnen om zo tegen vocht en ‘oude’ lucht in huis te strijden? En veel ventilatiesystemen zijn ook voorzien van een filter die stofdelen tegen houdt. Dat klopt. Toch is er een groot verschil. Bij gewone ventilatie wordt koude buitenlucht wordt aangezogen en zo naar binnen geblazen. Hierdoor kan het zomaar een paar graden kouder zijn in huis, waardoor je meer zal moeten stoken om het huis te verwarmen. Dankzij warmteterugwinning is een WTW systeem een duurzame keuze voor schone lucht in je huis. Daarnaast is een dergelijk systeem zuinig in gebruik en hoef je dus minder te stoken. Dat is weer fijn voor je warmterekening. Daarnaast hoef je de filters bij een gemiddeld gebruik slechts twee keer per jaar te vervangen. Woon je in een gebied met meer vervuiling (bijvoorbeeld bij een industriegebied, havengebied of in een drukke binnenstad) dan kun je eens per kwartaal de filters vervangen. Zo kan de unit het beste zijn werk voor je doen. Voor onze gezondheid is ventileren belangrijk. Ventileren zorgt ervoor dat je ‘oude’ lucht in huis zuivert voor schone lucht. Virussen zet je daarmee met gemak buiten de deur. Het is daarom zeker aan te raden om geregeld ramen en buitendeuren lekker open te zetten, zelfs in de herfst en winter. Toch is het dan zonde van de warmte in huis en moet je daarna weer harder stoken om het lekker behaaglijk te maken. Als je duurzaam het huis wil ventileren dan is een WTW unit met WTW filters een heel goede oplossing….” (Bron: https://www.bouwenwonen.net/artikel/Wat-is-het-verschil-tussen-WTW-filters-en-ventilatie/49634)

Start ‘Switch to Zero’ campagne om CO2-uitstoot scheepvaart te reduceren

“….Bedrijven die hun goederen per schip importeren of exporteren hebben doorgaans weinig invloed op de brandstofkeuze van de (container)rederij. GoodShipping brengt hier verandering in met het concept ‘insetting’. Het Havenbedrijf Rotterdam en GoodShipping voeren samen campagne om bedrijven hiermee kennis te laten maken en (een deel van) hun zeevracht met duurzame brandstof te laten vervoeren. Doel van de ‘Switch to Zero’ campagne is zo’n twintig zeevrachtverladers aan boord te krijgen. Swinkels Family Brewers, bekend van onder andere Bavaria en Cornet, en Dille & Kamille zijn de eersten die aangekondigen mee te doen met deze actie. Zij laten volgend jaar (een deel van) hun containers verschepen op duurzame brandstof. Bij ‘insetting’ wordt CO2-reductie niet bereikt door compensatie (‘offsetting’ door bijvoorbeeld bomen aan te planten) maar door gebruik van duurzame brandstof door de scheepvaart zelf. Verladers, die vaak kleine aantallen containers op verschillende schepen laten vervoeren, kunnen met ‘insetting’ via GoodShipping een bepaalde hoeveelheid CO2-reductie kopen. GoodShipping zorgt dat die wordt gerealiseerd door een schip van duurzame brandstof te voorzien. Dat hoeft niet hetzelfde schip te zijn als waarop de containers worden vervoerd. Om de logistieke sector te stimuleren CO2 te besparen willen GoodShipping en het Havenbedrijf Rotterdam zo’n twintig nieuwe zeevrachtverladers vinden die van deze dienst gebruik willen maken. De campagne biedt een laagdrempelige manier om in te stappen en bij te dragen aan concrete CO2-reductie. Doel is met deze verladers gezamenlijk een schip te bunkeren, zodat er 2023 ton CO2 minder in de atmosfeer komt. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het vervoer van zo’n 15.000 TEU containers tussen Rotterdam en Göteborg. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De scheepvaart ligt nog niet op schema om CO2-neutraal te zijn in 2050. Samen met partners ontwikkelen we een reeks initiatieven om de logistiek te helpen verduurzamen: van binnenvaart op batterijen tot walstroom voor zeeschepen, en van de productie van bio-kerosine voor de luchtvaart tot zogenoemde Green Corridors voor de zeevaart. Die 2023 ton reductie door de inzet van duurzame brandstof is pas een begin. We willen laten zien dat het kan en de discussie op gang brengen, met als doel opschaling en steeds meer CO2-reductie. Het tempo van de transitie moet omhoog.” Dirk Kronemeijer, CEO Dirk Kronemeijer, CEO GoodShipping: “We hebben afgelopen twee jaar de enorme versnelling gezien die verladers hebben teweeggebracht in het tempo van de energietransitie en om die reden willen we meer bedrijven de mogelijkheid geven om haar vracht duurzaam te laten verschepen. Het aanbod van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de duurzaamste haven ter wereld wil zijn, om hierin te helpen was dan ook een makkelijke keuze. Met de Switch to Zero campagne maken we het voor bedrijven eenvoudig hun transport te verduurzamen, zonder ingewikkelde aanpassingen in de supply chain.” Harold Reusink, Supply Chain Manager Dille & Kamille: “Bij Dille & Kamille streven we naar het verder verduurzamen van ons assortiment. Daarom werken wij voor ons transport overzee samen met GoodShipping. Wat mooi is aan deze samenwerking, is dat het ook anderen inspireert om verder te kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Zo zorg je voor een kettingreactie binnen een keten die van oorsprong vrij conservatief is, simpelweg omdat er nieuwe vragen gesteld worden rondom de organisatie van het transport.” Fred Hooft, global logistics manager bij Swinkels Family Brewers: “We hebben de ambitie om volledig circulair te ondernemen. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar de CO2-uitstoot van ons transport. De Switch to Zero campagne is een mooie eerste stap om te verkennen hoe we ons zeetransport kunnen verduurzamen. Hopelijk beweegt dit initiatief meerdere bedrijven om de stap te wagen en kunnen we gezamenlijk het verschil maken om de belasting voor milieu en klimaat te verkleinen.” De campagne van GoodShipping en het Havenbedrijf Rotterdam om zo’n twintig verladers mee te laten doen start op 5 december, maar Dille & Kamille en Swinkels Family Brewers hebben zich al gemeld als deelnemer. Deelnemende bedrijven kunnen kiezen voor een CO2 reductie van 75, 100, of 125 ton CO2-reductie. GoodShipping en het Havenbedrijf geven een substantiële korting per ton CO2-reductie, zodat het bedrijven aantrekkelijk gemaakt wordt kennis te maken met deze aanpak. De scheepvaart is verantwoordelijk voor zo’n drie procent van de mondiale CO2-uitstoot, maar is tegelijkertijd een complexe sector die lange tijd buiten de internationale klimaatafspraken viel. Daarnaast is de keten versnipperd omdat bedrijven vaak slechts enkele containers op een schip verschepen. Het Nederlandse bedrijf GoodShipping is wereldmarktleider in ‘insetting’, de dienst voor verladers en producenten om zeevracht op duurzame brandstof te laten vervoeren in plaats van traditionele, fossiele brandstof. Door deze vorm van ‘insetting’ wordt de energietransitie in de transportsector versneld. Het initiatief komt niet bij de rederijen te liggen, maar bij de ladingeigenaren. GoodShipping werkt al voor partijen zoals DHL, IKEA, BMW, Tony’s Chocolonely, Beiersdorf en Kings of Indigo. De brandstof wordt gemaakt van gecertificeerde duurzame stromen waaronder frituurvet en dierlijke vetten die als 100% afval zijn gelabeld en niet hoogwaardiger gebruikt kunnen worden. Ook concurreren deze zogenaamde geavanceerde biobrandstoffen niet met de voedselketen en tast productie niet belangrijke eco-systemen aan zoals het regenwoud aan. Dit wordt door een onafhankelijke duurzaamheidsboard gemonitord……”

Zuid-Hollands Landschap gaat 200 bomen planten in Kasteelgaarde

“….Het Zuid-Hollands Landschap is enorm actief in onze regio en zij wil het groen ‘op niveau’ houden. “Steeds meer mensen beseffen dat we een groene omgeving nodig hebben en bomen planten daaraan bijdraagt. Voor onze gezondheid en alle planten en dieren waar de mens mee samenleeft. Helaas is groen in Zuid-Holland niet vanzelfsprekend. Wist je dat er in onze provincie maar 53 m² natuur per inwoner beschikbaar is? Dat is het minste aantal m2 natuur van alle provincies in Nederland. Daarom maakt het Zuid-Hollands Landschap zich sterk voor meer natuur in de buurt. Samen met onze Beschermers (vaste donateurs), vrijwilligers en sponsoren, zetten we ons in om het schaarse groen te behouden én uit te breiden. “De bomen op de kasteelgaarde Rhoon hadden het dit jaar niet makkelijk. Ze zijn getroffen door verschillende stormen en een uitbraak van essentaksterfte, een zeer agressieve ziekte onder bomen. Aankomend jaar planten we daarom maar liefst 200 nieuwe bomen”, laat zij weten. Ook is de organisatie blij met wat er afgelopen jaar gelukt is in het Buijtenland van Rhoon: “Een nieuw ingerichte natte vallei van het Buijtenland van Rhoon is door de onze boswachters vakkundig gemaaid onder zeer moeilijke en natte omstandigheden. Volgend jaar verwachten we een grote verscheidenheid aan planten en bloemen in deze vallei.”…” (Bron: https://albrandswaardsdagblad.nl/Lokaal/zuid-hollands-landschap-gaat-200-bomen-planten-in-kkasteelgaarde)

Niemand heeft het recht om kankerverwekkende stoffen in de woning van een ander te blazen

“…..Eline Wester pleit in de krant van 5 december voor een verbod op roken in appartementencomplexen, omwille van de gezondheid. ‘Blijf af van mijn thuis en mijn levenskeuzen’. Twee jongeren in Valkenburg nemen rustig een sigaretje tijdens de watersnood in Zuid-Limburg, juli 2021. Eline Wester houdt een pleidooi voor een wettelijk rookverbod in appartementencomplexen. Naar schatting hebben 400- tot 500 duizend van de 17 miljoen Nederlanders behoefte aan een rookvrije woonomgeving. Zeker, rookgedrag kan overlast en spanningen veroorzaken. Maar een wettelijk rookverbod voor de wens van dit relatief geringe aantal op de totale bevolking, is zwaar overdreven. Op plaatsen waar veel mensen samenkomen heeft de overheid in het kader van de volksgezondheid al haar verantwoordelijkheid genomen – en daar heeft de roker zich bij neergelegd. De vrijheid om schone lucht in te ademen, moet gaan boven de vrijheid om de lucht te vervuilen, schijft Wester. Waarom pleit zij dan ook niet voor een wettelijk verbod op fossiel gemotoriseerd verkeer in de stedelijke omgeving? Luchtvervuiling door uitlaatgassen is veel grootschaliger dan luchtvervuiling door het roken in de eigen woning en de omgeving daarvan. Zij vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid van alle stedelingen. Eline Wester schrijft terecht dat burgemeesters roken in woningen heel moeilijk kunnen verbieden via de Wet aanpak woonoverlast. Het staat echter vast dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid van meerokers en ook dat niemand het recht heeft om kankerverwekkende stoffen in de woning van een ander te blazen. Daarom kan een bewoner die overlast van rokende buren heeft zelf een verbodsactie instellen op grond van onrechtmatige daad uit het Burgerlijk Wetboek. Zo’n civiele verbodsactie biedt mensen de mogelijkheid om hun gezondheid te beschermen tegen rokende buren waarmee niet te praten valt. De vereniging Clean Air Nederland zou dergelijke acties kunnen ondersteunen, zodat een rookverbod in en om woningen in geval van overlast kan worden afgedwongen via de rechter. Eline Wester bepleit een verder rookverbod. Meteen overvalt me een aan gruwel grenzend gevoel van onbehagen. Al die kwetsbare longen, die zijn niet ontstaan door rokers van tabak. Die zijn ontstaan in de ongezonde wereld waar we in leven. Vieze lucht door uitstoot en totale onbalans met de natuur. En terwijl ik me met fiets en ov door het leven begeef, mijn huidige energierekening 11 euro per maand is. Ik zo biologisch eet als mijn inkomen me toestaat om zo te trachten in algemeenheid mijn voetafdruk op de aarde te beperken. En ja, ik rook (en blow). En ja, ik weet hoe ongezond dit is, mijn vader stierf toen hij 5 jaar ouder was dan ik nu. Ik accepteer dit als gegeven. Ik wil anderen mijn roken niet opdringen. Als ik gasten verwacht, zet ik vooraf alles open en rook ik op het balkon. Als ik reis rook ik niet, want in bus en trein, op perron, daar zijn anderen, net als in alle openbaar toegankelijke ruimtes. Blijf dus af van mijn thuis, mijn levenskeuzen. Want nog even en ik mag niet eens meer op straat roken, en word ik naast een spoor of snelweg weggemoffeld. En hoe slecht ook, ik voel me er goed bij. Met de aankomende prijsverhogingen op tabak, het uitblijven van een suikertaks en het uitblijven van milieuwinst op elk terrein omdat iedereen zo aan het klagen is over het eigen goed, vind ik het nu wel klaar met dit gezeur over roken uit de eigen schoorsteen. In de Volkskrant schetst Eline Wester (‘Omwille van de gezondheid moeten we roken volledig verbieden in appartementencomplexen’) perfect waarom ik hoop dat de liberalen in dit land nog een tijdje aan de macht blijven. Als we over een eeuw de volledig steriele samenleving hebben bereikt, met 25 miljoen mensen die allemaal 140 jaar worden en gevoed worden door een slangetje, ben ik er gelukkig allang niet meer. Houvast ontleen ik aan haar waanzinnige uitsmijter: ‘Daarom mag de gezonde keuze van de niet-roker niet langer ten koste gaan van de ongezonde keuze van de roker.’ Kijk, daar sluit ik me dan weer van harte bij aan…..” (Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/niemand-heeft-het-recht-om-kankerverwekkende-stoffen-in-de-woning-van-een-ander-te-blazen~bc998756/)

Geen omgekeerde vlaggen, maar juist méér klimaatbeleid: deze boeren willen de landbouw ‘natuurinclusief’ maken

“…..Als we door de Flevopolder richting de circulaire boerderij van Joost van Strien rijden, zien we een parade van omgekeerde vlaggen. Wie dacht dat de boerenbranche zich na maanden onderhandelen en actievoeren heeft neergelegd bij het stikstofbeleid in Den Haag, komt te weinig de deur uit. Nog altijd lijkt het eerder regel dan uitzondering dat boeren hun landschappen uitrusten met deze als vlaggen vermomde middelvingers naar de overheid. Niets van dat alles bij akkerbouwer Van Strien. Als boer heeft hij begrip voor de misère van zijn vakgenoten, maar zelf laat hij al dertig jaar vooral zien dat het anders kan. Op zijn boerderij Zonnegoed gebruikt hij geen kunstmest, boert hij volledig veganistisch en legt hij zelfs een compleet bos aan. Dit alles leverde hem en zijn compagnon Christiaan Feickens dit jaar de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar op. Zittend aan de eettafel in zijn woning gelegen aan zijn 92 hectare tellende landbouwgrond nabij minidorp Ens, geeft de 56-jarige Van Strien tekst en uitleg over het geheim achter zijn groene succes. Toen hij in de jaren 90 begon als boer, besloot hij direct biologisch te gaan telen, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Sindsdien levert Van Strien groente zoals pompoenen, aardappelen en wortels aan supermarkten, die het als biologisch in de verkoop zetten. Om zijn gewassen te laten groeien, gebruikte de akkerbouwer aanvankelijk dierlijke mest, die hij van bevriende veeboeren kreeg. In ruil daarvoor leverde hij zijn collega’s klaver en luzerne, die hij op een paar veldjes verbouwde, als veevoer. “Die planten kun je als mens niet eten, maar koeien wel”, verklaart Van Strien. Voedsel voor boerderijdieren produceren, helemaal efficiënt is het niet, bedacht Van Strien na een paar jaar. Boerderijdieren produceren methaan en ammoniak, stoffen die nadelige effecten hebben op het milieu. En, zo dacht hij: hoe zinvol is het eigenlijk om voedsel te verbouwen voor dieren, die later weer door mensen worden opgegeten? De cijfers liegen er niet om: zo’n 80 procent van de wereldwijde landbouwgrond wordt volgens de Verenigde Naties gebruikt voor dierenvoer of als grasland voor boerderijdieren. Deze dieren leveren op hun beurt maar 20 procent van de wereldwijde calorieën op ons bord. En dat terwijl de wereldbevolking toeneemt en het land schaars is. Van Strien wilde hier vanaf, dus besloot hij zo’n 15 jaar geleden te experimenteren met andere vormen van mest. Wat bleek: diezelfde klaver en luzerne kun je óók gewoon inzetten als mest. “Ze zijn even effectief als gewone meststoffen”, zegt Van Strien, “maar ze zijn efficiënter, omdat ze de grond en het bodemleven niet aantasten.” Bovendien haal je er stikstof mee uit de lucht, legt de boer uit. “Klaver en luzerne leven in symbiose met de rhizobiumbacterie. De planten leveren deze bacterie suikers en de bacterie voedt de planten met stikstof, die het uit de lucht haalt.” Weg dus met de dierenmest. Van Strien boert tegenwoordig onder het tongue-in-cheekerige motto ‘no shit’. Op boerderij Zonnegoed doen ze ieder jaar bodemmetingen en noteren ze telkens een vooruitgang van de kwaliteit. “We meten de grond op het aantal organische stoffen en op de voedingsinhoud. Qua bodemvruchtbaarheid gaat onze grond erop vooruit.” Het levert Van Strien een winstgevend bedrijf op. Gebruik je als boer wél kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan kun je natuurlijk ook mooie jaarwinsten schrijven. Toch waarschuwt de ondernemer: “Als je bodem achteruitgaat, draai je daar uiteindelijk verlies op.” Van Strien is één van de driehonderd boeren die zich aan hebben gesloten bij de in 2020 opgerichte agrarische organisatie Caring Farmers. Deze groep akkerbouwers en veeboeren staat voor wat het zelf “natuurinclusieve kringlooplandbouw” noemt. Aangeschoven aan de eettafel van Van Strien is voorzitter Ruud Zanders, in het dagelijks leven kippenboer en oprichter van ei- en vleesmerk Kipster. Wat dat volgens hem precies inhoudt, ‘natuurinclusieve kringlooplandbouw’? “We willen sociaal en ecologisch zo efficiënt mogelijk opereren”, zegt Zanders. “Dit houdt in dat we zoveel mogelijk monden proberen te voeden, met zo min mogelijk grondstoffen en input van buitenaf. We willen geen negatieve en het liefst zelfs een positieve impact hebben op het milieu, het klimaat en de dieren.” Boerderijen zoals die van Van Strien fungeren als het paradepaardje van de organisatie. Ze dienen als inspiratie, want nog lang niet alle aangesloten boeren zijn zover. Zanders: “Iemand met 25.000 varkens is in theorie ook welkom, terwijl zoveel varkens houden helemaal niet natuurinclusief is. Waar het ons om draait, is dat alle aangesloten leden achter ons groene doel staan en ieder jaar proberen om stappen die kant op te zetten.” Zonnepanelen op het dak installeren, een stuk weiland vergroenen, alle beetjes helpen volgens Zanders. Om te voorkomen dat boeren uit imago-redenen meedoen maar in feite weinig verduurzamen – ook wel greenwashing geheten – zou hij eigenlijk periodiek bij leden op controle moeten gaan. Daar heeft hij als fulltimeboer momenteel weinig tijd voor. Wel nemen Zanders en zijn collega’s ieder bedrijf online “zo goed mogelijk” door voordat het toegelaten wordt. Uiteindelijk willen ze bij Caring Farmers toe naar een systeem waarbij de aangesloten boeren jaarlijks mvo-rapporten uitbrengen, vertelt Zanders….” (Bron: https://www.businessinsider.nl/boeren-caring-farmers-klimaat-landbouw-duurzaam-ondernemen-biologisch/)

Scooters en brommers zijn fijnstofbommen. Kap ermee en zo snel mogelijk

“…..Als je bedenkt dat twaalfduizend mensen in Nederland vroegtijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging, dan is het verbieden van vervuilende scooters en brommers een makkelijke stap”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds bij Spraakmakers. “Dus gewoon ermee kappen en zo snel mogelijk. Nijmegen wil alle vervuilende brommers, snorfietsen en scooters uit de stad hebben. Naast dat ze veel geluid maken zijn ze slecht voor de luchtkwaliteit. De stad volgt hiermee andere steden, die bezig zijn met een verbod of er al een hebben. Een goed idee, vindt Rutgers van het Longfonds. “Die scooters en brommers noemen wij fijnstofkanonnen. Dat is omdat ze een onvergelijkbare hoeveelheid fijnstof uitstoten.” Die fijnstof gaat naar de longen, door de longblaasjes en zo naar de vaten van het hart. Dus het is volgens hem een grote veroorzaker van ongezondheid. “Als je bedenkt dat twintig procent van het astma bij kinderen in Nederland veroorzaakt wordt door luchtvervuiling waar deze brommertjes aan bijdragen. En als je bedenkt dat twaalfduizend mensen in Nederland vroegtijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging, dan is dit een makkelijke stap. Dus gewoon ermee kappen en zo snel mogelijk.” De elektrische variant van de scooter, daar is hij wel over te spreken, net als de e-step. “Natuurlijk hebben we er oog voor dat die dingen niet neergegooid moeten worden op de stoep. Maar voor longen is dat echt een goeie stap.”….” (Bron: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/4600e531-bd96-4761-9f62-85f222c6c897/scooters-en-brommers-zijn-fijnstofbommen-kap-ermee-en-zo-snel-mogelijk)

De ventilatie op alle Bredase basisscholen op orde? Dat duurt in dit tempo nog decennia

“…..Een lege kleuterklas op basisschool de Horizon in Prinsenbeek. Na de verbouwing van vorig jaar heeft de school een hypermodern luchtkwaliteitssysteem. De ventilatie op alle Bredase basisscholen op orde? Dat duurt in dit tempo nog decennia. Op twee op de drie Bredase basisscholen is de luchtkwaliteit onvoldoende. Zonder extra geld duurt het decennia voordat dat is opgelost. ,,Kinderen zitten jaren in die lokalen, maar niemand vindt het belangrijk.” Als technisch conciërge Jan Jongeneel van de Horizon in Prinsenbeek de deur van de zolder opendoet glundert hij van trots. Achter die deur staat een enorme luchtkast met gigantische aan- en afvoerslangen. Dankzij die machine wordt het honderd jaar oude schoolgebouw sinds vorig jaar voorzien van frisse lucht. Ernaast, op een plat dak van de school, staat een warmtepomp die zorgt voor de verwarming van de klaslokalen. ,,We hebben nog wel een cv-ketel voor als het heel koud is, maar die is nog nooit aan geweest”, zegt Jongeneel. ,,Als Breedsaam straks ook nog de zonnepanelen op het dak heeft gelegd, is onze school bijna energieneutraal.” Basisschool de Horizon in Prinsenbeek is een van de negen scholen die afgelopen jaar is geholpen in het ventilatie-offensief van Breedsaam. Breedsaam is de organisatie die verantwoordelijk is voor alle basisschoolgebouwen in de gemeente Breda. Dankzij de coronapandemie staan ventilatie en binnenklimaat er bovenaan de agenda, net zoals in Den Haag. Donderdag praat de Tweede Kamer met minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) over schoolgebouwen. ,,Er is een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee de overheid ongeveer 30 procent van de kosten van een nieuw luchtsysteem voor haar rekening neemt”, legt Breedsaam-directeur Flip Verwaaijen uit. ,,Maar in een oud pand heb je het bij zo’n systeem al gauw over een miljoen euro. Wij hebben de zeven ton die we per school moeten bijleggen ook niet zomaar ergens liggen.” Dit jaar sprong de gemeente Breda bij, waardoor de negen scholen met de slechtste luchtkwaliteit een nieuw ventilatiesysteem kregen. Laatst heeft een leerkracht alle kinderen maar naar buiten gestuurd. Het lukte gewoon niet om de luchtkwali­teit goed te krijgen. Verwaaijen, die lang in het bedrijfsleven heeft gewerkt, was verbaasd over wat hij aantrof in het onderwijs. ,,Als je in het bedrijfsleven een verbouwing gaat doen, dan wordt een ventilatiesysteem altijd meegenomen. Maar in het onderwijs is dat decennialang niet gebeurd.” Hoe dat kan? Verwaaijen moet er even over nadenken. ,,Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van basisscholen, hebben iets gehad van: wij weten wel hoe we scholen moeten bouwen. We doen het al decennia zo, dus waarom zouden we dat aanpassen? De constatering is dus vooral geen verwijt aan scholen. Het is een gele kaart voor de vele gemeenten”, zegt hij. Van dat decennialange beleid plukken de scholen nu de wrange vruchten. Uit onderzoek in opdracht van Koninklijke Bouwend Nederland bleek dat de helft van de schoolgebouwen in Nederland niet meer voldoet aan ventilatie-, duurzaamheids- of gezondheidseisen. Volgens Verwaaijen van Breedsaam is de situatie in Breda niet veel beter. Hij geeft aan dat bij grofweg een derde van de zeventig schoolgebouwen de luchtkwaliteit nu op orde is. Dat is inclusief de negen scholen waar dankzij geld van de gemeente een nieuwe luchtinstallatie is geplaatst. Bij twee derde van de scholen is de luchtkwaliteit niet op orde. Een van die scholen is katholieke basisschool De Weerijs in de Bredase wijk Haagpoort. Daar staat al weken de verwarming aan en het raam open, zegt directeur Monique van der Schoot. Zeker in deze tijden is dat een flinke kostenpost. ,,We kijken wel hoe we kunnen besparen”, zegt ze, ,,maar in dit oude gebouw is dat nauwelijks mogelijk.” Ook De Weerijs zit in een gebouw van voor de Tweede Wereldoorlog. De lokalen zijn er hoog, wel een meter of vier. ,,Dat is voor het akoestiek heel slecht”, zegt directeur Van der Schoot. Daarom zijn er in de loop der jaren verlaagde plafonds geplaatst. Het gevolg daarvan is dat de klapramen bovenin de lokalen niet meer goed open kunnen. Alle frisse, koude lucht valt meteen na het raam naar beneden en verspreidt zich niet door het lokaal.” ,,We hebben hier nu CO₂-meters hangen. Leraren moeten die in de gaten houden en als het niveau te hoog wordt proberen te ventileren.” Dat lukt niet altijd. ,,Laatst heeft een leerkracht alle kinderen maar naar buiten gestuurd. Het lukte gewoon niet om het op een acceptabel niveau te krijgen.”…..” (Bron: https://www.bndestem.nl/breda/de-ventilatie-op-alle-bredase-basisscholen-op-orde-dat-duurt-in-dit-tempo-nog-decennia~a73f7a36/)

Schop gaat in de grond voor honderden extra bomen (en dus meer zuurstof in de lucht)

“….in de Steenstraat in Grimbergen wordt een perceel van het OCMW omgevormd tot een bos. Het gemeentebestuur en de Bûûmplanters gaan daar heel wat extra bomen planten. In augustus 2020 engageerde het gemeentebestuur van Grimbergen zich om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen. Doel is om nog voor 2024 zo veel mogelijk extra bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming. Voor de bebossing van een OCMW-perceel in de Steenstraat werkt Grimbergen daarvoor samen met de Bûûmplanters. “De Bûûmplanters zijn een open burgercollectief dat mogelijk gemaakt wordt door de sterke schouders van een aantal partners, waaronder de Vlaamse overheid en het Agentschap Natuur en Bos”, zegt schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Dankzij de vele vrijwilligers zorgt dit initiatief voor meer biodiversiteit, leefbaarheid en veerkracht in Brussel en de groene Rand.” “Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 2.076 nieuwe geplante bomen, maar op korte termijn komen daar nog heel wat boompjes bij. Er werden al 103 geboortebomen geplant en op 29 en 30 november komen daar nog eens 580 boompjes en een bosrand van 570 stuks plantgoed bij in de Steenstraat in Humbeek. We werken daarvoor samen met de Bûûmplanters.” De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van gemeentelijke basisschool Mozaïek steken alvast een handje toe op 30 november. “Volgend jaar komt dan het nieuw aangekocht perceel aan de Humbeeksesteenweg aan de beurt”, aldus nog Lauwers. “We mikken daar op 2.850 extra bomen.” Buurtbewoners en vrijwilligers zijn welkom op dinsdag 29 november van 13 tot 16 uur én op woensdag 30 november van 9 tot 12 uur in de Steenstraat in Humbeek, naast huisnummer 90. Het nodige materiaal zal aanwezig zijn, huisdieren zijn niet toegelaten…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221128_94883522)

Een auto op lucht. Het nieuwe rijden!

auto op lucht

Sommige dingen lijken te mooi om waar te zijn. Een auto op lucht! Toch blijken er nu al auto’s te zijn die kunnen rijden op (pers)lucht. “….juist ja,….op lucht!….”
Paar jaar geleden schreef ik er al over maar nu is de techniek al een stuk verder en gewoon in Nederland voor handen. Een auto met verbrandingsmotor bouwen ze om, en gaan!
Vorig jaar won het bedrijf achter deze techniek de Green Tech uitvinding van het jaar 2021.
Voordelen op een rij:
– Geen emissie
– Geen gebruik van fossiele brandstoffen
– Tanken in 4 minuten
– Lage ombouw/installatiekosten
– Acceptabel bereik: 400-600km

Een auto op perslucht. Ik zou er wel instappen!
En jij? Zie jij jezelf al gaan?

Jarenlange luchtvervuiling sluipt ook ons immuunsysteem binnen

“…..De aftakeling van het immuunsysteem bij mensen op leeftijd is niet alleen het gevolg van veroudering: ook de decennialange blootstelling aan luchtvervuiling speelt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het wetenschappelijk blad Nature. Onderzoekers van de Columbia University waren aanvankelijk helemaal niet op zoek naar luchtvervuiling toen ze tien jaar geleden immuuncellen en lymfeweefsel van orgaandonoren begonnen te bestuderen. ‘Maar toen we naar de lymfeklieren keken, viel het ons op hoeveel van de cellen in de longen zwart van kleur waren, terwijl die in het maagdarmkanaal en andere delen van het lichaam de typische beige kleur hadden’, vertelt hoogleraar Microbiologie Donna Farber. De onderzoekers merkten ook een leeftijdsverschil op: cellen van kinderen en tieners waren grotendeels beige, terwijl die van dertigers zwarter getint waren en donkerder werden met toenemende leeftijd. Ook lymfeklieren van de longen bleken donkerder naarmate ze ouder waren. Dat bracht de wetenschappers op het spoor van luchtvervuiling, met name fijnstof. ‘Vervuiling speelt ongetwijfeld een rol bij het ontstaan ​​van gevaarlijkere luchtweginfecties bij oudere personen en is nog een reden om door te gaan met inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren.’ Verder onderzoek toonde vooral de impact aan op macrofagen: immuuncellen die bacteriën, virussen, celresten en andere potentieel gevaarlijke stoffen grijpen en vernietigen. De aangetaste macrofagen bleken veel minder in staat om hun werk te doen en scheiden ook minder cytokines af – chemische hulpsignalen die de rest van het immuunsysteem activeren. ‘De cellen zijn gewoon verstikt door de vervuilingsdeeltjes en kunnen de essentiële functies niet langer uitvoeren die ons helpen beschermen tegen ziekteverwekkers’, zegt Farber. ‘We weten nog niet wat de volledige impact is van vervuiling op het immuunsysteem in de longen’, zegt ze. ‘Maar vervuiling speelt ongetwijfeld een rol bij het ontstaan ​​van gevaarlijkere luchtweginfecties bij oudere personen en is nog een reden om door te gaan met inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren.’………” (Bron: https://www.mo.be/nieuws/jarenlange-luchtvervuiling-sluipt-ook-ons-immuunsysteem-binnen)

Burgemeester Khan wil vervuilende auto’s verbannen uit heel Londen

“…..Burgemeester van Londen Sadiq Khan wil de lage-emissiezone die al bestaat in de binnensteden eind augustus uitbreiden naar alle delen van de Britse hoofdstad en vervuilende auto’s zo veel mogelijk weren. Dat heeft de Labourpoliticus vrijdag aangekondigd. Honderdduizenden automobilisten worden door de maatregel getroffen. Om in Londen gratis te mogen rijden wanneer de lage-emissiezone wordt uitgebreid, moeten benzinewagens minstens voldoen aan de emissienorm Euro 4, dieselwagens aan de Euro 6-norm en motorfietsen aan de Euro 3-norm. Wie dat niet kan bewijzen, betaalt een vergoeding van 12,50 pond (14,50 euro) per dag. “Luchtvervuiling maakt ons ziek, van de wieg tot het graf, zoals uit onderzoek blijkt”, zei Khan. De uitbreiding van de zone betekent dat vijf miljoen mensen meer lucht zullen kunnen inademen en gezonder zullen leven, zei hij. In de zones waar de regels al gelden, is de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd, zei hij. “We hebben geen tijd te verliezen nu er levens op het spel staan en we voor een klimaatcrisis staan”, aldus Khan. Hij kondigde ook 110 miljoen pond aan voor een regeling om het voor Londenaren gemakkelijker te maken over te schakelen op voertuigen met een lagere uitstoot of andere vormen van vervoer. Zo kunnen abonnementen onder bepaalde voorwaarden door het programma worden gesubsidieerd. Bovendien moet het busnet worden uitgebreid. De sociaaldemocratische politicus strijdt al jaren voor een betere luchtkwaliteit in Londen. Hij ziet het ook als een kwestie van sociale rechtvaardigheid. De armste Londenaren wonen in de wijken met de slechtste luchtkwaliteit, zei Khan, hoewel ze vaak zelf geen auto bezitten….” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221125_94395793)

Drie scholen ontvangen subsidies voor investeringen in betere ventilatie

“…..De Vlaamse regering heeft via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) het licht op groen gezet voor een totaalbedrag van 350.000 euro aan subsidies voor scholen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Met dat geld worden de ventilatiesystemen vernieuwd. Met de subsidies wil de Vlaamse regering inzetten op het vernieuwen en moderniseren van het onderwijspatrimonium. Het grootste bedrag is voor basisschool De Parel in Mechelen. De school ontvangt een bedrag van 168.783,27 euro. In de Dijlestad is er ook geld voor lagere school voor buitengewoon onderwijs De Vlinder. De school ontvangt 38.396,49 euro. Tot slot is er ook een subsidie van 142.858,26 euro voor basisschool Sint-Katarina in Sint-Katelijne-Waver. Net als de scholen in Mechelen diende ook deze school de subsidieaanvraag in om te investeren in een verbeterde ventilatie……” (Bron: https://www.gva.be/cnt/dmf20221127_94366140)

Thuis vaak last van hoofdpijn? Controleer de ventilatie!

“…..Klusexpert Dennis Mulder beantwoordt in VRIJ vragen van lezers. Vandaag vraagt Carel de Boer zich af hoe het toch komt dat hij en zijn vrouw thuis zo vaak last hebben van hoofdpijn. Dat zou best eens te maken kunnen hebben met de ventilatie, denkt Dennis. Carel de Boer en zijn vrouw wonen in een appartement in Voorburg. Zowel zijn vrouw als enkele buren hebben last van hoofdpijn en voelen zich een beetje uitgedroogd als ze in het gebouw zijn. Zodra ze op vakantie zijn en dus weg van huis, voelen ze zich stukken beter en slapen ze ook beter. Hun vraag is waar dit aan zou kunnen liggen. Dennis Mulder: „Ik denk persoonlijk dat het een gevalletje van ventilatie is. Waarschijnlijk is het gebouw, opgeleverd in 2002, heel goed geïsoleerd. Is het gebouw voorzien van een WTW-unit, denk er dan aan dat zo’n apparaat jaarlijks moet worden gereinigd. Het kan ook zijn dat hij opnieuw ingeregeld moet worden. Geen WTW-unit, maar mechanische ventilatie? Misschien is daar iets mis mee? Ook de ventilatieroosters dienen regelmatig schoongemaakt te worden. Dagelijks de ramen openzetten om te luchten kan de luchtkwaliteit natuurlijk ook verbeteren. Verder heb je planten die een luchtzuiverende werking hebben, wie weet dat dat helpt. Een luchtbevochtiger kan de droge lucht verhelpen.”….” (Bron: https://www.telegraaf.nl/lifestyle/353434840/thuis-vaak-last-van-hoofdpijn-controleer-de-ventilatie)

Ook de industrie moet uitstoot van stikstof verlagen, maar het woord ‘uitkoop’ valt niet

“…Net als de boeren moeten industriële ‘piekbelasters’ hun uitstoot van stikstof scherp verlagen, wil het kabinet. Dat lijkt een stuk makkelijker te realiseren. Over uitkoop gaat het niet. Behalve de boeren moeten ook industriebedrijven hun stikstofuitstoot laten kelderen. Bedrijfsclusters zoals van Tata, BP, Yara, RWE en Chemelot moeten ‘versneld’ hun emissie verlagen staat in de stikstofplannen die minister Van der Wal (stikstof, vdd) vrijdag presenteerde. Eerder dit jaar presenteerde de minister nog een stikstofplan (inclusief een omstreden kaartje) dat alleen over de boeren ging. Landbouworganisaties en de Tweede Kamer eisten ook een plan voor de industrie. De prille contouren daarvan liggen er nu. Vijftig tot zestig industriële ‘piekbelasters’, die met hun uitstoot de beschermde natuur schaden, moeten schoner gaan werken. Hun uitstoot moet ‘grotendeels of geheel’ omlaag. De inzet van duurzame technieken is nodig. Duurzame elektriciteit moet gas en kolen vervangen. De overheid wil dat zo nodig afdwingen, door vergunningseisen aan te scherpen. “Het is goed dat het kabinet de industrie expliciet erkent als piekbelaster”, reageert hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman. Fabrieken stoten net zo goed stikstof uit (9 procent van de Nederlandse stikstofneerslag) en boeren (goed voor 40 procent) willen niet als enige een offer moeten brengen om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is in lijn met de stelling van Rutte IV dat diverse sectoren ‘evenredig’ moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofcrisis, zodat de natuur zich kan gaan herstellen.’ Om dat te borgen wil het kabinet volgend jaar tot afspraken komen met de industriële piekbelasters in de omgeving van Natura-2000 gebied. Volgens Erisman hoeft dat niet gepaard te gaan met verhitte discussies zoals die optreden in de landbouw. “Stikstofreductie is makkelijker te bereiken in de industrie.” Fabrieken kunnen vuile machines vervangen. Groene stroom van windmolens of zonnepanelen kan een proces stikstofarm maken. Eisen en afspraken voor klimaat en schone lucht sturen de industrie die kant op al. In 2030 kan de industrie zo’n 40 procent minder stikstof uitstoten, bleek onlangs uit de klimaat- en energieverkenning. Tata Steel in IJmuiden, één van de grootste industriële stikstofbronnen, reageert vrij laconiek op de kabinetsplannen. Het bedrijf zegt al op het goede pad te zitten voor lagere emissies. Een plan om over te stappen op groene waterstof moet de werkwijze stikstofarm maken. Verder moet een nieuwe technische afzuiginstallatie de stikstofuitstoot in 2025 met 30 procent laten dalen, meldt een woordvoerder. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid.” De industriesector klaagt niet over de gepresenteerde stikstofeisen….” (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/ook-de-industrie-moet-uitstoot-van-stikstof-verlagen-maar-het-woord-uitkoop-valt-niet~b7ba2f55/)

Steden in Nederland een beetje gezonder, vooral zorgen om luchtkwaliteit

“……Groningen is nog steeds de gezondste stad van Nederland. Dat blijkt uit een nieuwe lijst gezonde steden van Arcadis. De vier grote steden bungelen helemaal onderaan. De conclusie is in ieder geval positief: over het algemeen zijn alle steden in Nederland een beetje gezonder geworden. Maar de verschillen tussen steden zijn groot. Voor de tweede keer op rij prijkt de stad Groningen bovenaan de lijst gezondste en ongezondste steden, die advies- en ingenieursbureau Arcadis samenstelt, de zogeheten Gezonde Stad Index. In de lijst van dit jaar bungelt Rotterdam, net als de andere grotere steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht, onderaan. Voor de lijst kijkt Arcadis naar de manier waarop de fysieke omgeving van een stad bijdraagt aan de gezondheid van inwoners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een goede luchtkwaliteit, verkoeling tijdens hete zomers en goede verbindingen voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Maar ook hoeveel ruimte er is in de stad om te wonen en te bewegen, vooral als dat in een schone buitenruimte of het groen is, is belangrijk volgens het rapport. Kleinere steden zijn sneller. De vier grootste steden zijn ietsje afgegleden in de lijst. “Hoewel deze steden ook voortgang hebben geboekt, deden de kleinere steden dat vaak beter en sneller,” zegt Eke Schins, projectleider bij het team Gezonde Stad van Arcadis. In grote steden zijn volgens Schins vaak goede initiatieven om de stad leefbaarder te maken. In Rotterdam ligt bijvoorbeeld een groot plan op tafel om hittestress in de stad aan te pakken door veel bomen te planten op het Hofplein, in het centrum. Een nieuwe woonwijk in Amsterdam ruilt parkeerplekken voor de deur in voor een betere verbinding met het openbaar vervoer. “Maar deze projecten worden niet altijd structureel opgepakt door een gemeente”, aldus Schins. “Kleinere gemeenten doen dat vaak sneller, ook omdat ze simpelweg minder groot zijn en daardoor makkelijker samenwerken en door kunnen pakken. Wel lopen grote steden dan weer voorop als het aankomt op goed openbaar vervoer.” Zorgen over luchtkwaliteit. Internationaal doen de Nederlandse steden het goed, aldus Schins. “Als je naar grote miljoenensteden kijkt, die staan qua luchtkwaliteit en gebrek aan ruimte voor een compleet andere situatie.” Maar over de luchtkwaliteit in Nederland maakt Arcadis zich tóch zorgen. Hoewel deze de laatste jaren is toegenomen vanwege de afnemende concentraties van schadelijke stoffen in de lucht, ziet Arcadis dat het onderwerp niet bij elke gemeente even veel aandacht krijgt. “Voor een gezonde stad is luchtkwaliteit erg belangrijk. Daar zijn langdurige investeringen voor nodig.” Daarnaast worstelen gemeenten zichtbaar met het verdelen van de stedelijke ruimte, ziet Schins. “60 procent van de Nederlanders wonen in de stad, en die moeten allemaal een gezonde leefomgeving hebben. Een volle stad kan alleen gezond zijn als deze zo goed en groen mogelijk is ingedeeld.”…….” (Bron: https://www.trouw.nl/binnenland/steden-in-nederland-een-beetje-gezonder-vooral-zorgen-om-luchtkwaliteit~bab2e57d/)

Meer maatregelen kabinet bekend: grondwaterpeil wordt verhoogd om CO2-uitstoot tegen te gaan

“….Het kabinet wil het grondwaterpeil in het hele land verhogen, in een poging de kwaliteit ervan te verbeteren. Dat is mogelijk slecht nieuws voor boeren, omdat sommige weilanden een stuk drassiger zullen worden. Dat is een van de plannen die vrijdag in de ministerraad worden behandeld, zo bevestigen bronnen aan deze site na een artikel van De Telegraaf. Het maakt deel uit van de plannen die de stikstof- en CO2-uitstoot moeten doen verminderen. Samen met de provincies en waterschappen wordt hiervoor nu per gebied een plan gemaakt. Door het grondwaterpeil te verhogen zullen veengebieden minder rotten en daardoor ook minder CO2 uitstoten. Ook voorkomt een hoger peil dat de grond, en daarmee huizen, verzakt. Maar het maakt de grond ook drassiger, waardoor boeren hun land minder goed kunnen bewerken met tractoren. Ook kunnen koeien er niet goed op lopen….” (Bron: https://www.ad.nl/politiek/meer-maatregelen-kabinet-bekend-grondwaterpeil-wordt-verhoogd-om-co2-uitstoot-tegen-te-gaan~ad55a224/)

Fijnstof kostte in 2020 minstens 238.000 mensen het leven in de EU

“….In 2020 zijn minstens 238.000 mensen in de Europese Unie vroegtijdig gestorven door de blootstelling aan fijnstof in de lucht. Dat blijkt uit het luchtkwaliteitsrapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2019, toen 231.000 mensen stierven. De luchtkwaliteit in de Europese Unie verbetert elk jaar en het aantal vroegtijdige sterftegevallen als gevolg van luchtvervuiling neemt algemeen af. Toch is luchtvervuiling nog steeds het grootste gezondheidsgevaar voor mens en milieu. Verwarming van woningen en commerciële en industriële gebouwen is de belangrijkste bron van fijnstof. Wegverkeer is de grootste uitstoter van stikstofoxiden. Vooral stadsbewoners lopen gevaar: 96 procent van de stedelijke bevolking wordt blootgesteld aan fijnstofdeeltjes (PM2,5) die boven de richtlijn van vijf microgram per kubieke meter liggen, bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Longziektes. In 2020 kostte de slechte luchtkwaliteit in de Europese Unie 238.000 levens. Bovendien draagt luchtvervuiling ook bij tot zware gezondheidsproblemen. Fijnstofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen en zo bronchitis, astma en allerlei longziektes veroorzaken. Volgens het EEA verloor Europa in 2019 meer dan 175.000 gezonde levensjaren door slechte lucht alleen. Wel gaat Europa de goede richting uit. In vergelijking met 2005 is het aantal vroegtijdige sterftes door slechte luchtkwaliteit gedaald met 45 procent. Om de doelstellingen uit het Europees Actieplan Verontreiniging naar Nul tegen 2050 te halen, moeten de sterftegevallen tegen 2030 gedaald zijn met 55 procent. Biodiversiteit bedreigt. Ook de schade op het milieu blijft aanzienlijk. In 2020 bracht stikstof schade toe aan driekwart van de totale oppervlakte aan ecosystemen in de 27 EU-landen. Dat is een daling van 12 procent in vergelijking met 2005. Het aandeel Europese ecosystemen waar luchtvervuiling de biodiversiteit bedreigt, moet in 2030 vermindert zijn met 25 procent….” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/24/fijnstof-kostte-in-2020-aan-minstens-238-000-mensen-het-leven-in/)

Professionele luchtreinigers: de ideale aanvulling op ventilatiesystemen

“……Sinds 1975 staat de naam Euromate synoniem voor hoge kwaliteit luchtreinigingsapparatuur. De ontwikkeling vindt in eigen huis plaats en er wordt voornamelijk met Europese onderdelen geproduceerd. Dat levert betrouwbare kwaliteit op, waardoor de Nederlandse fabrikant vijf jaar garantie kan bieden op een aantal virusproof luchtreinigers, in combinatie met een onderhoudscontract. Deze apparaten zijn getest en gecertificeerd door onafhankelijke testcentra. Dat is vaak anders gesteld bij de nieuwe luchtreinigerfabrikanten die als paddenstoelen uit de grond schieten door de exponentieel stijgende vraag. Het brede scala aan gebruiksvriendelijke topproducten bewijst zijn waarde in de meest uiteenlopende situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan industriële omgevingen, distributiecentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en theaters. Oplossingen die wereldwijd bijdragen aan een schoon binnenklimaat, minder ziekteverzuim en een flinke besparing op de energiekosten. Bovendien gaan ze hand in hand met een kundig advies en een alomvattende technische ondersteuning tijdens de installatie ervan. Professionele luchtreinigers: de ideale aanvulling op ventilatiesystemen. “Als aanvulling op ventilatie- en gebouwgebonden luchtbehandelingssystemen vormen onze recirculerende luchtreinigingsoplossingen de ideale combinatie voor een gezond en prettig binnenklimaat op maat,” zegt business development manager Marco Balkema. “Ventilatiesystemen voorzien bedrijven en organisaties in beginsel weliswaar van voldoende verse binnenlucht, de alledaagse praktijk laat helaas maar al te vaak zien dat er in ruimtes waar veel mensen samenkomen een ventilatietekort ontstaat. Dit gebeurt simpelweg omdat de ideale frequentie van luchtverversing niet wordt gehaald. Waar het noodzakelijk is om binnen een ruimte de lucht vijf of liever zes keer per uur te verversen, gebeurt dat in veel gevallen hooguit slechts twee keer. Dat is veel te weinig.” Balkema vervolgt: “Via de inzet van onze professionele luchtreinigers bieden we in dergelijke gevallen een snelle en gemakkelijke complementaire oplossing om tóch voldoende frisse lucht te genereren. Onze modulair leverbare apparaten zuigen de met onder meer virussen, bacteriën, fijnstof en geuren vervuilde lucht aan, filteren deze en blazen vervolgens de schone lucht weer de ruimte in. Bovendien zorgen ze ervoor dat de lucht in een vertrek optimaal wordt verdeeld en dat de ramen gesloten kunnen blijven. En dat zie je terug op je energierekening. Een welkome extra, zeker in een tijd van torenhoge gas- en stroomprijzen.” Professionele luchtreinigers: de ideale aanvulling op ventilatiesystemen
Oplossing voor scholen. Een populaire luchtreiniger in scholen is de Pure Air Shield (PAS) 3300 van Euromate. “Deze plug-and-play luchtreiniger, voorzien van HEPA 14 filter, is krachtig genoeg om een volledig lokaal schoon te krijgen én te houden,” aldus Balkema. “Voor klaslokalen met weinig vloerruimte bieden we bovendien de VisionAir luchtreinigers , die gemakkelijk aan het plafond of muur bevestigd kunnen worden en in de ruimte vervuiling afvangen.” Deze luchtreinigers zijn gecertificeerd door gerenommeerde onafhankelijke instanties en filteren continu virussen, bacteriën, fijnstof, pollen en geuren uit de lucht. Omdat de apparaten in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar zijn, wordt voor ieder lokaal een passende oplossing geboden. Unieke innovatie voor opslag en logistiek. In logistieke centra verspreidt opdwarrelend stof zich graag. De nood aan luchtzuivering is dus groot, maar erg variabel vanwege de omvangrijke ruimte. Daarom ontwikkelde Euromate het ‘Air Monitor System’ AMS 5: met sensoren wordt de vervuiling voor en na de installatie van een luchtreinigingssysteem continu gemonitord, en diezelfde sensoren sturen de werking van het systeem mee aan. Een mooi voorbeeld van hoe de fabrikant meedenkt met de klant…..” (Bron: https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/108057/professionele-luchtreinigers-de-ideale-aanvulling-op-ventilatiesystemen)

Schonere Lucht voor iedereen in Zuid-Holland

“…..Op initiatief van GroenLinks gaat de provincie Zuid-Holland de luchtkwaliteit nog meer verbeteren. GroenLinks statenlid Robert Klumpes: “Schone lucht is onmisbaar voor een goede gezondheid. Hoe schoner hoe beter voor al onze inwoners.” Afgelopen jaren heeft de provincie al veel gedaan aan het schoner maken van de lucht en bijna overal voldoet de luchtkwaliteit aan de nationale normen. Maar de provincie heeft ook het Schone Lucht akkoord ondertekend, waarbij het uitgangspunt is het behalen van de advieswaarde van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie). Nu wil het geval dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vervuilende deeltjes in de lucht schadelijker zijn dan gedacht. De WHO heeft daarom de advieswaarden naar beneden bijgesteld en er zelfs twee aan toegevoegd: PM 2.5 (deeltjes tot 2.5 micrometer) en NO2 (stikstofdioxide). Nogmaals Klumpes: “Die nieuwe advieswaarden zijn heel belangrijk. Hoe kleiner de deeltjes in de lucht, hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen binnendringen en hoe schadelijker het is voor onze gezondheid. Zo kunnen ze onder andere bijdragen aan longklachten, hart en vaatziekten, kanker en zelf vervroegde dementie.” Naar aanleiding van de motie van GroenLinks heeft de meerderheid (VVD, CU-SGP, D66, PvdA, CDA, SP, PvdD, Goud, DENK, Groep van Rijnberk) van de Provinciale Staten de provincie opgedragen om in kaart te brengen op welke plekken binnen Zuid-Holland de concentraties van vervuilende deeltjes in de lucht het deze meteen aan te pakken. Klumpes:” We zullen ambitieus aan de slag moeten gaan met het verbeteren van de luchtkwaliteit met alle mogelijkheden die we hebben en daarmee ook waar nodig de gemeenten en waterschapen erbij te betrekken. Het is van groot belang voor al onze inwoners dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid neemt.”….” (bron: https://regioonline.nl/regio-den-haag/schonere-lucht-voor-iedereen/)

Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestelauto’s en vrachtwagens.

“…..De Nederlandse industrie heeft de CO2-uitstoot de afgelopen vier jaar nauwelijks verminderd. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit presteerde de industrie in 2021 gemiddeld een kleine 14 procent slechter dan de meest efficiënte bedrijven in vergelijkbare takken. Vooral de CO2-uitstoot van kolencentrales moet snel worden teruggedrongen. Vooral de CO2-uitstoot van kolencentrales moet snel worden teruggedrongen. Als alle 264 onderzochte installaties even goed zouden presteren als de 10 procent van beste fabrieken in Europa, zou ruim 6 miljoen megaton CO2 minder zijn uitgestoten. In totaal stootte het onderzochte deel van de Nederlandse industrie een kleine 45 megaton CO2 uit. Volgens NEa is er nog veel te verbeteren om te kunnen aansluiten bij de Europese groene top. De Emissieautoriteit keek naar bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem, Emission Trade System. Producenten die onder dit systeem vallen, betalen voor een deel van de CO2 die ze uitstoten. NEa heeft niet gekeken naar de totale uitstoot van een fabriek, maar naar CO2-emissies per hoeveelheid product. Bij bijvoorbeeld staalproductie gaat het dan om de hoeveelheid CO2 per ton geproduceerde staal. Deze meetmethode geeft een beter inzicht in de CO2-efficiency van een installatie, aldus de emissieautoriteit. De sectoren waar de meeste CO2 wordt uitgestoten per eenheid product zijn olieraffinage, de chemische industrie en de metaalsector. Het bouwen van meer zonnepanelen en windturbines is niet genoeg om de klimaatdoelen te halen, waarschuwde het internationale energieagentschap IEA in een rapport dat dinsdag verscheen. Vooral de uitstoot door kolencentrales moet snel worden teruggedrongen, aldus IEA. Alleen de uitstoot van kolencentrales is al genoeg om op termijn de opwarming boven de 1,5 graad Celsius te duwen. ‘Kolen zijn de belangrijkste bron van CO2-uitstoot’, aldus IEA-directeur Fatih Birol. ‘Dit laat zien hoe groot de uitdaging is om ze te vervangen en tegelijkertijd de energievoorziening veilig te stellen.’……” (Bron: https://www.volkskrant.nl/economie/nederlandse-industrie-verlaagt-co2-uitstoot-amper-olieraffinage-chemische-industrie-en-metaalsector-grote-boosdoeners~b9c5779e/)

Vanaf 2025 alleen nog vracht- en bestelverkeer zonder uitstoot in binnensteden

“….Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestelauto’s en vrachtwagens. Die rijden nu nog vaak op diesel of benzine en stoten dus CO2 uit. Daarom komen er vanaf 2025 zero-emissiezones in 30 tot 40 gemeenten en binnensteden in Nederland. Binnen deze gebieden moeten zakelijke bestel- en vrachtwagens uitstootvrij zijn. Voor een aantal emissieklassen is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Zero-emissiezones zorgen voor schonere lucht en minder overlast van goederenverkeer in de binnenstad. Waar de gebieden komen kun je bekijken op opwegnaarzes.nl/bedrijven. Minder vervuilend verkeer. Minder vervuilend verkeer in de binnensteden is een belangrijk doel. Dit draagt bij aan schonere lucht, de bereikbaarheid en veiligheid. Het is beter voor het klimaat en voorkomt overlast van goederenvervoer. Er zijn al verschillende initiatieven om het verkeer in de binnenstad schoner en slimmer te organiseren. Bijvoorbeeld door verzamel- en distributiepunten (hubs) aan de rand van steden van waaruit alles met zo weinig mogelijk vracht- en bestelwagens en uitstootvrij bezorgd kan worden….” (Bron: https://www.transport-online.nl/site/147466/vanaf-2025-alleen-nog-vracht-en-bestelverkeer-zonder-uitstoot-in-binnensteden/)

Dit is waarom schone lucht binnen je kantoorpand zo belangrijk is

“….De afgelopen jaren hebben aangetoond hoe belangrijk het voor organisaties is, om voldoende aandacht te besteden aan de ventilatie binnen bedrijfspanden. Veel van deze panden zijn voorzien van bijvoorbeeld stofafzuiging en een professionele klimaatinstallatie, om de lucht voortdurend te verversen. Niet alleen een snelle verspreiding van virussen en bacteriën kan worden tegengegaan met een dergelijk systeem; ook draagt schone lucht bij aan de mate waarin medewerkers zich langdurig kunnen concentreren. Wanneer de lucht binnen het kantoorpand arm aan zuurstof is, zal men al snel vermoeid raken. Combineer een klimaatsysteem voorzien van stofafzuiging met een aantal grote planten op de werkvloer. Planten zorgen niet alleen voor meer kleur, maar dragen daarnaast bij aan het klimaat binnen het pand. Ook in een kantoor aan huis is het zaak om voor voldoende ventilatie te zogen. Een partij als Itec Luchtreiniger biedt een breed scala aan klimaatinstallaties aan, waarmee het mogelijk is de lucht binnen een kantoorpand voortdurend te verversen. Niet alleen in kantoorpanden wordt voor een dergelijke oplossing gekozen. Er zijn steeds meer particulieren die hun huis van mechanische ventilatie voorzien. Zo hoeven de ramen minder vaak open te staan, wat een onnodig hoog energieverbruik voorkomt. Daarbij kan een luchtreinigingsinstallatie gecombineerd worden met een WTW-installatie. Op het moment dat de WTW-installatie verse lucht aanzuigt, zorgt de luchtreinigingsinstallatie voor het zuiveren hiervan. Zo profiteer je in huis van schone lucht, rijk aan zuurstof. Zoals eerder genoemd werd, is schone lucht niet alleen belangrijk binnen een kantoorpand. Ook in huis zou je voortdurend voor voldoende frisse lucht moeten zorgen. Niet alleen om je langer te kunnen concentreren op dagen dat je vanuit huis werkt; ook om te profiteren van verschillende andere voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat de kans op klachten gerelateerd aan astma minder snel voor zullen komen wanneer de lucht in huis gezuiverd wordt. Astma maakt dat de longen van patiënten die eraan lijden heftiger reageren op zaken als rook, huisstofmijt en fijnstof. Met een ventilatiesysteem in huis houd je dit zo goed mogelijk buiten je woning. Veel mensen kiezen voor het openen van hun ramen in de ochtend, of bijvoorbeeld voor het open laten staan van ventilatieroosters. Dit is vaak niet voldoende, daar de lucht niet langer gezuiverd wordt als de ramen weer gesloten zijn. Laat je de ramen in de winter langdurig geopend, dan is de kans groot dat dit je weerstand verzwakt. Iets wat het gevolg is van tocht in huis. Met een klimaatsysteem heb je veel minder of helemaal geen last van de lage temperaturen buiten in de herfst en winter; de woning of het bedrijfspand wordt het hele dag door van schone lucht voorzien…..” (Bron: https://www.edestad.nl/lokaal/partnercontent/876338/dit-is-waarom-schone-lucht-binnen-je-kantoorpand-zo-belangrijk-is)

Tips voor een gezond binnenklimaat in je huis

Wist je dat het klimaat in je woning effect heeft op je gezondheid? Zo zijn de luchtkwaliteit en de
zuiverheid van het water binnenshuis erg bepalend. Verder veroorzaken ook de spullen die je in huis
hebt en gebruikt mogelijk gezondheidsrisico’s. We geven je een aantal tips om het binnenklimaat bij
jou thuis te verbeteren. Als je vervuilde lucht inademt kun je last krijgen van allerlei gezondheidsklachten. Op dit gebied denk je wellicht meteen aan de vieze lucht van roken of de luchtvervuiling van een drukke weg langs je
huis. Waar je echter waarschijnlijk niet zo gauw bij stil staat is de luchtvochtigheid en de
aanwezigheid van schimmels en huisstofmijt in je woning. Schimmels vormen zich op plekken waar
het te vochtig is en ze zijn erg slecht voor je gezondheid. Moeheid, problemen aan de luchtwegen en
hoofdpijn zijn voorbeelden van mogelijke gevolgen van schimmelvorming in huis. Zorg dus dat de
lucht in jouw woning schoon is en een normale luchtvochtigheid heeft. Dit doe je door regelmatig te
ventileren, met name tijdens het koken en douchen. Ook kamerplanten hebben een positief effect
op de luchtkwaliteit. Het water dat bij jou uit de kraan komt is in principe van een goede drinkbare kwaliteit. In Nederland voldoet het kraanwater namelijk aan hoge eisen. Toch bevat dit water nog ongewenste deeltjes van
allerlei schadelijke stoffen, zoals chroom en PFAS. Wil je jezelf hiertegen beschermen? Neem dan een
waterfilter voor thuis. Deze zijn in diverse vormen en maten verkrijgbaar. Een goed voorbeeld is een
waterfilter kan. Zo’n kan heeft een verwisselbaar filter. De beste varianten filteren werkelijk alle
verontreiniging uit het water. Bij het inrichten van je huis gebruik je allerlei materialen die je gezondheid kunnen schaden. Zo zitten tapijt, verf en lijm vol chemische stoffen die niet zo fijn zijn voor jouw lijf en het milieu. Kies daarom voor een minder schadelijke variant, zoals verf op waterbasis. Denk ook na over het materiaalgebruik
in de meubels en woonaccessoires die je aanschaft. Veel meubelproducenten geven tegenwoordig
informatie over hun wijze van produceren en de materialen die ze toepassen. Let daar op en neem
dit mee bij het maken van je keuze. Kies bij voorkeur voor producten die op een milieuvriendelijke
manier gemaakt zijn, lang meegaan en te recyclen zijn. Het gebruik van diverse schoonmaakmiddelen is ook niet zo gezond. Ze zitten vaak vol met allerlei schadelijke stoffen. Deze komen je lijf binnen via je huid of via de lucht. Let er dus op wat je koopt en gebruikt als je wilt gaan poetsen. Zo is schoonmaakazijn een goed alternatief voor een allesreiniger en zijn er reinigingsmiddelen te koop die een milieukeurmerk hebben. Gooi je afvalwater niet op straat maar giet het door de afvoer, want dan gaat het naar het waterzuiveringbedrijf. Ook
producten voor je persoonlijke verzorging kunnen slecht voor je gezondheid zijn, zoals haarlak,
toiletspray en cosmetica. Ga op zoek naar alternatieven die gemaakt zijn met natuurlijke
ingrediënten.

Hoge energieprijzen: experts vrezen voor schimmel- en vochtproblemen deze winterperiode

“…..Doordat we onze verwarming allemaal wat lager zetten, stijgt het risico op een (te) vochtige lucht in huis. Experts vrezen dan ook voor een heuse schimmelgolf deze winter, met de bijhorende gezondheidsproblemen voor jezelf en schade voor je woning tot gevolg. Bouwsite Livios legt uit hoe je dit alles voorkomt. Hoe besparen op je energiefactuur? Het is – wat ons betreft – dé vraag van het jaar. Nu de temperaturen dalen, zullen we pas echt merken dat we onze thermostaat wat lager hebben gezet. Warmte in huis is dus kostbaar goed en we willen vermijden dat deze onnodig ontsnapt. Daarom sluiten we ventilatieroosters, durven we amper ramen open te zetten en elk kiertje en spleetje plamuren we dicht…..” (Bron: https://www.hln.be/woon/hoge-energieprijzen-experts-vrezen-voor-schimmel-en-vochtproblemen-deze-winterperiode~a60b8650/)

Dit is waarom hout stoken slecht is voor je gezondheid

“…..De herfst en de winter: heerlijk samen bij het haardvuur, gezelligheid en warmte. En een mooi alternatief voor nu de energieprijzen de pan uit rijzen. Maar wist je dat hout stoken slecht is voor je gezondheid? Dit is waarom houtrook ongezond is en welke weersomstandigheden het slechtst zijn om een vuurtje te stoken. De rook is ongezond omdat bij de verbranding van hout schadelijke stoffen vrijkomen, zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. “De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij sommige weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij weinig wind, waait de rook minder goed weg. Zeker bij rustig weer met bijvoorbeeld bewolking of mist moet je geen vuurtje stoken. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijnstof, verergert rook de situatie. Het RIVM geeft sinds 2019 een ‘stookalert’ af. Via een ‘stookalert’ roept het gezondheidsinstituut mensen op om dan geen hout te stoken in vuurkorven, kachels of open haarden. Het instituut doet dit om gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving te voorkomen. Ook in ons eigen nieuwsblog besteden we aandacht aan periodes waarin de luchtkwaliteit slecht is of slecht kan worden door het stoken van hout….” (Bron: https://www.msn.com/nl-nl/weer/nieuws/dit-is-waarom-hout-stoken-slecht-is-voor-je-gezondheid/ar-AARPCOh?ocid=EMMX)

Groningen ‘gezondste’ stad van Nederland, Rotterdam onderaan lijst

“….Nederlandse steden zijn de afgelopen jaren ‘gezonder’ geworden, maar die vooruitgang wordt bedreigd door stijgende kosten en woningnood. ,,Steden schuiven maatregelen voor zich uit.” Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie en ranglijst van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Dat bedrijf beoordeelde 25 Nederlandse steden op hun ‘gezondheid’, zoals groenvoorzieningen, fietsvriendelijkheid en het tegengaan van hittestress. Op die lijst staat Groningen, net zoals twee jaar geleden, bovenaan. Rotterdam sluit de rij. De onderzoekers concluderen dat alle Nederlandse steden de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt. Al zijn de vier grote steden minder vooruitgegaan dan de andere grote plaatsen. Onderzoekers Arcadis. ‘Nederlandse steden kampen met een enorme opgave. Ze moeten vergroenen, maar tegelijkertijd ook verdichten, zorgen voor meer woningen’, schrijven de onderzoekers. Omdat steden door klimaatverandering steeds warmer worden, moeten er maatregelen worden genomen tegen hittestress: minder bakstenen, meer groen. Tegelijkertijd is er een schreeuwende woningnood, waarvoor meer gebouwd moet worden. De grote steden kampen ook met een slechte luchtkwaliteit, vooral in de armere, dichtbebouwde wijken. ‘Steden schuiven maatregelen voor zich uit omdat het best kostbaar is om die luchtkwaliteit aan te pakken.’ Dat geldt bijvoorbeeld voor het overkappen van wegen in of rond een stad. Longarts: Houtstook nieuw probleem. Het beeld dat het adviesbureau schetst wordt bevestigd door longarts Hans in ’t Veen. Hij schreef enkele jaren geleden samen met 169 andere artsen een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin ze alarm sloegen over de luchtkwaliteit in de Nederlandse steden. ,,Er is nu duidelijk meer aandacht voor het onderwerp, en dat is mooi”, stelt hij. ,,De tendens is dat de luchtkwaliteit beter wordt, maar er komen ook steeds nieuwe problemen bij. Zo blijkt de houtstook in kachels thuis een stuk vervuilender dan we dachten en die stook verergert door de hoge gasprijzen.” De arts ergert zich ook aan de grote hoeveelheid stationair draaiende bestelbussen en vrachtwagens in steden. ,,Dat is echt heel vervuilend en onnodig. Het zou mooi zijn als de bevoorrading van winkels bijvoorbeeld met elektrische wagens zou kunnen.” Hij vindt dat er nog te veel vrijblijvendheid is bij het nemen van maatregelen. Tijdens corona ging iedereen wandelen en iedereen wilde dat in het groen doen. Onderzoekers Arcadis. Adviesbureau Arcadis zag de afgelopen twee jaar dat de coronapandemie tot ‘veel urgentie’ leidde bij het vergroenen van steden. ,,Iedereen ging wandelen en wilde dat in het groen doen.” Nu we weer veel minder thuiswerken, dreigt die urgentie te verdwijnen…..” (Bron: https://www.ad.nl/binnenland/groningen-gezondste-stad-van-nederland-rotterdam-onderaan-lijst~af6173d5/)

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

“……Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen. Negen jaar geleden bestond 3,7% van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. In 2021 is dat aandeel gegroeid tot 14,2%. In 2021 investeerden bedrijven met 10 of meer medewerkers voor 2,0 miljard euro in het milieu, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het gaat hierbij om investeringen in voorzieningen die het milieu beschermen, herstellen of verbeteren zonder dat deze zich binnen drie jaar terugverdienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen in lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties of de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ondanks de groei in 2021 ten opzichte van 2002 is dit tevens 861 miljoen euro (30%) minder dan in 2020. In dat jaar piekten de milieu-investeringen; in totaal werd toen 2,9 miljard euro besteed aan het milieu. Deze piek hangt vooral samen met grote projecten zoals windmolenparken op zee die in de cijfers worden meegenomen zodra ze in gebruik worden genomen. Milieu-investeringen piekten eerder in 2015 en 2016. In beide jaren werd ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Het vijfjaarsgemiddelde van het milieuaandeel in de totale investeringen is sinds 1975 toegenomen van 3 procent naar ruim 12 procent in 2021. Vanaf met name 2014 lijkt er een koerswijziging hebben plaatsgevonden. Toen verdriedubbelde de investeringen van net iets meer dan 400 miljoen euro in 2013 naar 1119 miljoen euro een jaar later.
Schone lucht, groene energie. Van de totale milieu-investeringen door bedrijven in 2021 ging bijna 94 procent (1,9 miljard euro) naar voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.
Aan een betere waterkwaliteit is 55 miljoen euro uitgegeven in 2021, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Ook werd 55 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 9 miljoen euro aan het beperken van geluidhinder, 7 miljoen euro aan het verwerken van afval en 4 miljoen euro aan het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.
In 2020, het meest recente jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak, deden de energiebedrijven veruit de meeste milieu-investeringen. Andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie-, de voedingsmiddelen- en de metaalindustrie. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 96 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar…..” (Bron: https://technischweekblad.nl/bedrijven-geven-steeds-meer-uit-aan-milieu-investeringen/)

Schone lucht rond je huis

“….Tegenwoordig hoor je erg veel over het klimaat en dat het niet goed gaat met de wereld. Onze mooie aarde warmt namelijk snel op. Dit proces wordt versneld door veel uitlaatgassen en de kapping van grote bossen. Om dit tegen te gaan kan je op je huis een groendak nemen. Zo een dak zorgt er namelijk voor dat er in jouw omgeving veel meer groen aanwezig is en dat zorgt voor een schonere lucht rondom jouw huis. Als iedereen in nederland een groendak zou nemen zou de lucht er veel schoner van worden en zou het het klimaat helpen herstellen. Als je echt veel wilt doen om het klimaat te verbeteren kun je ook een aantal zonnepanelen nemen. Zonnepanelen zijn perfect om zelfvoorzienend te zijn voor je energie, maar wekken ook natuurlijke stroom op. Zonnepanelen zijn veel beter voor de natuur dan kolencentrales waar de meeste van de energie nu vandaan komt. Al helemaal in combinatie met een groen dak is dit goed voor het klimaat. Een sedumdak met zonnepanelen brengt namelijk extra veel zuurstof in de lucht en het produceert super schone energie. Als je een groen dak met daarop dus zonnepanelen hebt ben je heel goed bezig voor het klimaat. Een ander ideaal voordeel van zonnepanelen op een groendak is dat de plantjes op je dak altijd in de schaduw staan. Zowel als de zon schijnt als wanneer er geen zon aan de lucht is. De plantjes zullen altijd in de schaduw staan. Hierdoor is het mogelijk om speciale plantensoorten die normaalgesproken niet op een groen dak kunnen staan nu juist wel te planten. Neem bijvoorbeeld de Hartlelie of de Kerstroos. Dit soort plantensoorten groeien in de schaduw hartstikke goed. Een groendak met zonnepanelen zorgt er dus voor dat de lucht rondom uw huis weer helemaal schoon is, en u wekt nog schone energie op ook….” (Bron: https://zutphen24.nl/schone-lucht-rond-je-huis/)

Bomen en struiken planten a.u.b.

“…Holland (Houtland) dankt haar naam aan de vele eiken-berkenbossen, die op de geestgronden achter de duinen groeiden. De Romeinen beschreven als eerste ons leefgebied. Aan de kust leefden de mensen in het water volgens hen, maar daarachter lagen vele bossen met diepe, snelstromende rivieren. Eén keer schijnt bij een legercorps aan de kust alarm te zijn afgegeven, omdat ze op een rivier een oorlogschip (galei) meenden te zien aankomen. Bij nader inzien bleek het een ontwortelde eik te zijn. CO2 (koolzuurgas) en N2 (stikstof) schijnen veel te veel in ons milieu voor te komen met als waarschijnlijk gevolg opwarming van de aarde en verhoging van de zeespiegel. Nu is de zeespiegel al eens enorm gestegen, want ooit waren Engeland en het vaste land van Europa via Doggersbank met elkaar verbonden. De vele mammoettanden en andere resten van verdwenen diersoorten, die vissers regelmatig in hun netten vinden, getuigen ervan. Ze zijn niet in één keer verdronken, maar dat proces heeft zich natuurlijk geleidelijk voltrokken. Ik kom erop, omdat we volgens sommige milieudeskundigen dus op een nieuwe verhoging van de zeespiegel afgaan. Die wordt veroorzaakt door het te massaal gebruiken van fossiele brandstoffen. Dat we daar op den duur mee moeten gaan stoppen is ondertussen zelfs voor de meest fervente sceptici duidelijk. Waarom zullen we bij het terugdringen van CO2 (koolzuurgas) en N2 (stikstof) in ons milieu geen gebruik gaan maken van de natuurlijke manier om de gevolgen van uitstoot te verminderen? Al op de basisschool leren we kinderen dat groene planten CO2 opnemen en O2 (zuurstof) uitscheiden. In een latere fase leren we onze kinderen de stikstofkringloop, waarbij stikstof door planten wordt omgezet in een door organismen opneembare stof. Kortom, op alle braakliggende stukjes in onze stad zoveel mogelijk bomen en struiken gaan planten. In de grasvelden, zoals honden uitlaatplekken en niet gebruikte trapveldjes bomen planten en zeker de klaver (kan N2 vastleggen) niet bestrijden. En als we dan toch bomen en struiken gaan planten: liefst vruchtenbomen en vruchtdragende struiken. Leerzaam voor de kinderen, eetbaar voor mensen, dieren en vogels: dus goed voor de biodiversiteit. Daarbij, rottend fruit geeft dieren en planten de mogelijkheid om de bouwstof N2 binnen te krijgen. Onontbeerlijk voor de bouw van eiwitten, aminozuren en DNA. Dus het mes snijdt aan diverse kanten. Als Fortuynist zie ik niet alleen het probleem, ik kom ook met de oplossingen. De leden van de wijkraad in Oosterflank gaan beginnen met een inventarisatie van plekken, waar eventueel geplant kan worden. Daarna gaat het cluster (voorheen dienst) Stadsbeheer kijken welke bomen en struiken het best kunnen worden neergezet. Wordt het een succes, dan kan aan alle 38 andere wijkraden gevraagd worden hetzelfde te doen. Voor dieren zal onze stad dan veranderen in een gevarieerd bos met rotsformaties. Zeker als ook daktuinen worden aangelegd, liefst met klaver en vlinderbloemigen, die ook N2 vastleggen. Ik heb de toezegging dat het cluster Stadsbeheer contact met me zal opnemen. Komen er bomen en struiken, dan ben ik bereid om een deel zelf onderhoud te nemen. Ongetwijfeld zijn er meer milieubewuste stadgenoten, die bereid zijn hetzelfde te doen. Ik houd u op de hoogte…….” (Bron: https://albrandswaardsdagblad.nl/columns/bomen-en-struiken-planten-aub-)

Duurzaamheidsbeleid moet van intentie naar actie

“…..Duurzame transformatie van organisaties vraagt allereerst om transformatie van de leider zélf, zo kwam naar voren tijdens de eerste bijeenkomst van het onlangs opgerichte ESG Innovation Institute, een gezamenlijk initiatief van Nyenrode Business Universiteit en KPMG om bestuurders, commissarissen en professionals bij te staan op het gebied van verduurzaming. Over het moreel kompas, moed, slim omgaan met dilemma’s en de zes sleutels voor een betere wereld: ‘Koester een brandende ambitie om bedrijven en de samenleving weer tot volle bloei te brengen.’ ‘Een soort kan alleen gedijen als alles eromheen ook gedijt.’ Een uitspraak van bioloog en televisiemaker David Attenborough. Vertaald naar de corporate biotoop: ‘Bedrijven kunnen niet succesvol zijn in een falende samenleving.’ En dat is weer een uitspraak van oud-Unilever-topman Paul Polman. Zie daar de uitdaging waar hedendaagse leiders voor staan: de wereld beter maken om ook als bedrijf beter te presteren. Hoe kan je de daarvoor benodigde transformatie in gang zetten en concreet invulling geven aan de verduurzaming van je bedrijfsvoering? Die vraag stond centraal tijdens het symposium Act to Impact – Leading ESG Business Transformation: de kick-offbijeenkomst van het ESG Innovation Institute, een samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en advies- en accountantsorganisatie KPMG. Het ESG Innovation Institute brengt de onderwijsexpertise en het academisch onderzoek van Nyenrode samen met de kennis en ervaring van KPMG op het gebied van ESG (Environment, Social en Governance). Het instituut wil bedrijven ondersteunen op hun weg naar verduurzaming door het bouwen van een community voor het uitwisselen van leerervaringen en het delen van best practices. Dat is hard nodig, benadrukken co-founders Jessica Peters (Directeur Customized Executive Education Nyenrode) en Esther van Zeggeren (Head of Brand Management, Reputation and Marketing van KPMG). Uit recent onderzoek van het ESG Innovation Institute onder 260 bestuurders komt naar voren dat deze vaak niet weten hoe ze de duurzaamheidstransformatie moeten leiden en ESG moeten integreren in hun bedrijfsvoering. ‘Er is sprake van een kennishiaat op het gebied van ESG en een kloof tussen denken en doen, die we met ons instituut willen helpen overbruggen’, aldus Van Zeggeren. Peters: ‘We willen leiders helpen om met en van elkaar te leren hoe je ESG in het hart van de strategie en de organisatie verankert, in plaats van alleen in de externe verantwoording.’ ‘De urgentie van de verduurzaming van het bedrijfsleven eist dat leiders samen op reis gaan’, aldus Koen Becking, president en rector magnificus van Nyenrode Business Universiteit. Hij is ambassadeur van het ESG Innovation Institute, samen met Stephanie Hottenhuis, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG Nederland. ‘Sinds de pandemie zijn we het omslagpunt voor duurzaamheid voorbij’, aldus Hottenhuis. ‘We realiseren ons dat we nú in actie moeten komen. Onze zonen en dochters vragen erom, de Generatie Z zelfs op dwingende wijze.’ Bovendien komt er vanuit de Europese Unie een vloedgolf van regelgeving op ons af, zoals de CSRD (de Corporate Sustainable Reporting Directive) en de EU-Taxonomie voor duurzame activiteiten. Ook de waardering van bedrijven verandert door ESG, stelt Hottenhuis. ‘Die wordt niet langer primair gedreven door financiële prestaties, maar voor een steeds groter deel door immateriële zaken: hoe gaat het bedrijf om met milieu en mensenrechten, is er kansengelijkheid voor iedere medewerker, wordt het bedrijf goed bestuurd en is het transparant over dilemma’s?’ Bedrijven moeten dus een duurzaamheidstransformatie inzetten. Hottenhuis: ‘Dat begint met purpose en strategie: waar geloven we in, wat is onze impact, hoe integreren we ESG in onze processen? We willen leiders een brug helpen slaan tussen ambitie en daadwerkelijk in beweging komen.’ Ook Becking benadrukt het belang daarvan: ‘ESG moet van intentie naar actie.’ Dat vraagt om leergierigheid en kwetsbaarheid bij leiders. ‘Duurzaamheid wordt wel de nieuwe digitalisering genoemd, maar vergeleken daarmee zitten we nog in de floppydisk-fase’, aldus Hottenhuis. Er is innovatie nodig en daar hebben leiders elkaar bij nodig. ‘Wees dus niet defensief. Durf te zeggen dat je niet weet hoe je moet verduurzamen, we kunnen elkaar helpen met best practices.’…..” (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/duurzaamheidsbeleid-moet-van-intentie-naar-actie/)

Kloosterzande krijgt bos, midden in het dorp

“….Op een perceel aan de Monnikenstraat in Kloosterzande komt een dorpsbos. De gemeente Hulst plant op initiatief van de buurt zo’n 2.300 bomen en planten op het stukje land. Het dorpsbos zal zo’n 5.000 m2 groot worden. Het perceel is eigendom van de gemeente Hulst, maar er waren nog geen plannen om iets met het stuk land te doen. Nu is besloten om er een dorpsbos te planten. Het bos wordt verdeeld in vier gelijke plantvakken. Elk plantvak krijgt een andere samenstelling van bomen en struiken. Er worden onder meer zomereik, winterlinde, fladderiep, boswilg en zoete kers geplant. Tussen de vakken komen er bovendien natuurlijke wandelpaden. Volgens de gemeente vergroot het dorpsbos de biodiversiteit en biedt het bos meer mogelijkheden om te wandelen in de regio. Het planten van de bomen zal tijdens de Nationale Boomfeestdag op 16 november van start gaan. Vrijwilligers en kinderen van basisschool ’t Getij in Kloosterzande helpen bij het planten van de bomen. Ook wethouder Depauw zal de handen uit de mouwen steken. De dagen hierna neemt een bedrijf het stokje over. Naar verwachting is het aanplanten van het nieuwe bos eind deze maand klaar….” (Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15107762/kloosterzande-krijgt-bos-midden-in-het-dorp)

Tata: uitstoot schadelijke stoffen met de helft teruggebracht

“…Tata Steel heeft naar eigen zeggen de afgelopen twee jaar vooruitgang geboekt in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zogeheten PAK’s. Volgens het staalconcern is de beoogde doelstelling van 50 procent reductie van de uitstoot van deze stoffen ten opzichte van 2019 behaald.‘ Ook de geuremissies bij de kooksfabriek en staalfabriek zijn meer dan gehalveerd’, meldt Tata Steel. Het concern zegt zich te baseren op onderzoek door onafhankelijke meetbureaus. Tata Steel heeft de afgelopen tijd maatregelen genomen om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Over de milieu-impact van Tata Steel is al lange tijd veel te doen. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat omwonenden van de staalfabriek vaker medicatie nodig hebben voor hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk. Advocaat Bénédicte Ficq, die omwonenden vertegenwoordigt, sprak over ‘criminele luchtverontreiniging’. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat mensen in de buurt van Tata Steel vaker ziektes zoals kanker krijgen dan andere Nederlanders.
Afgelopen juli maakte Tata Steel plannen bekend om zijn vergroeningsdoelen voor het hoogovencomplex in IJmuiden sneller in de praktijk te brengen. Zo wil het bedrijf voor 2030 een installatie in bedrijf hebben die werkt op waterstof. In 2045 wil Tata volledig klimaatneutraal zijn…..” (Bron: https://www.ad.nl/noord-holland/tata-uitstoot-schadelijke-stoffen-met-de-helft-teruggebracht~aaed8131/)

Veilig en gezond je woning verwarmen

“…Veel mensen zoeken naar manieren om hun huis te verwarmen zonder de verwarming aan te zetten. Daar moet je wel goed bij opletten, en weten wat je doet. We geven wat tips. Wist u dat het nauwelijks extra warmte geeft als u waxinelichtjes onder bloempotten zet? Het is wel gevaarlijk, omdat het de lucht in huis snel ongezond maakt, én omdat de bloempot kan barsten. Daar wilt u niet naast zitten. Dit klinkt misschien raar, maar u moet blijven ventileren tijdens de winter. U wilt die dure warmte natuurlijk zoveel mogelijk binnen houden, maar door regelmatig te ventileren blijft de lucht in huis droger. Droge lucht warmt sneller op, dus dan hoeft de verwarming minder hard te werken. Bovendien wordt vieze lucht afgevoerd. Wel zo fijn voor uw gezondheid. Ventileer dus altijd, dat is pure winst. Met de winter in het vooruitzicht, speelt onze hang naar gezelligheid ook op. Een knus brandende houtkachel of open haard is natuurlijk het ultieme winterplaatje. En u hoeft de cv-ketel niet aan het werk te zetten. Het is warm, maar zorg ervoor dat het ook veilig en gezond is. Laat uw schoorsteen elk jaar vegen door een erkende schoorsteenveger. Zeker als u net een nieuwe kachel of allesbrander heeft, en die aansluit op de schoorsteen. U weet niet wat er in de loop der jaren allemaal in uw schoorsteen terecht is gekomen. Om het nog gezelliger te maken, steken we kaarsen aan. Lekker knus, maar houd ze goed in de gaten. Zet kaarsen niet in de buurt van gordijnen, en ga pas weg als u alle kaarsen uit hebt geblazen. De brandweer is een campagne gestart met simpele tips om veilig en warm de winter door te komen. De tips zijn voor alle Amsterdammers belangrijk. Er zijn de laatste tijd al ongelukken gebeurd doordat mensen hun huis op een andere manier proberen te verwarmen. Dat moeten we voorkomen. Daarom doet de gemeente Amsterdam ook mee met deze campagne, net als alle woningcorporaties in Amsterdam. Zorg ervoor dat u warm de winter doorkomt, maar vooral op een gezonde en veilige manier….” (Bron: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/veilig-gezond-woning-verwarmen/)

Milieuorganisaties: ‘Streng CO2-doel voor luchtvaart, zijn totaal doorgeschoten’

“….De Nederlandse luchtvaart moet aan veel strengere klimaatdoelen gehouden worden en moet daarom in de komende jaren fors krimpen. Dat zeggen vier milieuorganisaties in een luchtvaartplan dat ze woensdag hebben aangeboden aan het kabinet. Het is de milieuorganisaties een doorn in het oog dat de luchtvaart zich niet hoeft te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Daar zijn de internationale lucht- en scheepvaart niet bij inbegrepen. Het kabinet moet ervoor zorgen dat de Nederlandse luchtvaart snel genoeg verduurzaamt om toch te voldoen aan het Parijsakkoord en een maximale opwarming van 1,5 graden, vinden de milieuclubs. Op de korte termijn betekent dat krimp, zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. De groei van de luchtvaart is “totaal doorgeschoten”, vindt zij. “We moeten echt weer een stap terug.” In het plan stellen de organisaties voor de luchtvaart te binden aan duidelijke grenzen rond klimaat, geluid, stikstof en de arbeidsomstandigheden van medewerkers. “We kunnen niet sjoemelen met dit soort thema’s”, zegt Demmers. Vanaf eind volgend jaar moet Schiphol al krimpen om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Het aantal vluchten gaat met 60.000 omlaag naar 440.000 per jaar. Ook werkt minister Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat) aan een CO2-plafond voor Schiphol en de andere luchthavens. Maar dat plafond wordt gebaseerd op eerdere afspraken die volgens Demmers lang niet voldoende zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. “Dan zou je over de komende acht jaar gemiddeld uitkomen op 300.000 tot 360.000 vluchten per jaar.” Volgens Demmers moet het kabinet de zogeheten hubfunctie van Schiphol daarom loslaten. Daardoor komen er veel passagiers op de luchthaven die alleen overstappen. “Voor Nederland is dat helemaal niet leuk, voor de omwonenden niet en voor het klimaat ook niet.” Harbers was woensdag niet zelf aanwezig om de voorstellen van de natuurorganisaties in ontvangst te nemen. Maar Ruth Clabbers, directeur-generaal luchtvaart op Harbers ministerie, hield de mogelijkheid open dat de Nederlandse klimaatdoelen voor de luchtvaart de komende tijd worden aangescherpt. De internationale luchtvaartorganisatie ICAO heeft onlangs nieuwe klimaatafspraken gemaakt. De sector wil in 2050 CO2-neutraal zijn, deels door te verduurzamen en deels door de resterende uitstoot elders te compenseren…..” (Bron: https://www.nu.nl/klimaat/6235003/milieuorganisaties-streng-co2-doel-voor-luchtvaart-zijn-totaal-doorgeschoten.html)

De geur van nieuwigheid is vaak ongezond!

ziek en ongezond van de vluchtige organische stoffen

Ik zit wat te zappen op tv. Eigenlijk wil ik gaan slapen maar zoek nog wat ontspanning. Op een buitenlandse zender blijf ik hangen. Een medische documentaire. Een man in de wachtkamer heeft zichtbaar pijn op de borst en moeite met ademhalen. Als de longarts de deur open doet en een naam roept staat meneer moeizaam op uit de stoel. Het lijkt wel een opa maar is slechts 48 jaar oud, lees ik. In de behandelkamer vertelt de longarts aan de documentairemaakster dat meneer longkanker heeft. Onderzoeken tonen aan door het inademen van vluchtige organische stoffen (VOS/VOC) die een nabijgelegen industrie uitstootte tot 5 jaar geleden. De arts vertelt hierover:
“…benzeen: die vluchtige stof heeft daar jaren lang in overdaad gehangen en is kankerverwekkend. Gelukkig wordt daar tegenwoordig beter tegen opgetreden. Wij hebben 10 bewoners uit die wijk nu onder behandeling…”

De documentairemaakster vraagt zich af of vluchtige stoffen alléén binnen de industrie zijn te vinden. De longarts antwoordt zeer resoluut: “….samen met ultrafijnstof zijn voc’s sluipmoordenaars die ook gewoon in ieders huis rondzweven. Eigenlijk is het zo dat als iets naar ‘nieuw’ ruikt het een chemische uitdamping is van vluchtige stoffen. Denk aan nieuwe meubels, de geur van een nieuwe auto, pas geverfde wanden,…enz….. Zorg voor voldoende ventilatie en/of aangevuld met een luchtreiniger”.

Mijn brein begint te ratelen. Dit was niet de ontspanning die ik hoopte te vinden op tv. Deze man is slechts 48 jaar….stel het jezelf eens voor. Slachtoffer van de industrialisatie waar economisch gewin vóór gezondheid marcheert.

Toezicht op uitstoot Tata Steel met camera’s

“….De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begint volgend jaar met een proef om toezicht te houden op een fabriek van Tata Steel in IJmuiden met behulp van camera’s. Het gaat om een cokesfabriek van het concern, die voor veel schadelijke uitstoot zorgt. Met de camera’s wil de dienst problemen met de verbranding van cokes vroegtijdig detecteren. Cokes, een type steenkool, worden gebruikt in hoogovens voor de productie van staal. Bij dat proces komen schadelijke stoffen vrij. Volgens de Omgevingsdienst is het voor het eerst dat er camera’s worden ingezet voor toezichthoudende taken. De proef wordt uitgevoerd bij Tata Steels Kooksgasfabriek 2 (KGF2). Overtredingen met cokes zijn volgens de dienst overdag meestal goed zichtbaar en hebben vooral gevolgen voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Volgens de dienst helpen de camera’s om toezicht te houden, omdat het arbeidsintensief is om continu aanwezig te zijn. “Afhankelijk van de resultaten van de pilot wordt onderzocht of cameratoezicht (breder) toegepast kan worden.”….” (Bron: https://www.deondernemer.nl/actueel/toezicht-op-uitstoot-tata-steel-met-cameras~4213293?)

Een circulaire en CO2-neutrale procesindustrie in 2050, hoe krijgen we dat voor elkaar?

“….Nagenoeg alle producten waar wij dagelijks gebruik van maken, worden gemaakt door de procesindustrie. Van cosmetica en voedingsmiddelen tot staal en plastic. Een gigantische sector dus, die in de aankomende decennia ook voor een gigantische uitdaging staat: volledig circulair en CO2-neutraal worden. Hoe gaat de procesindustrie die monsterklus klaren? De transities die bedrijven binnen de procesindustrie moeten maken, worden steeds complexer. Zo complex zelfs dat ze het niet langer alleen kunnen. “De circulaire economie is daar een uitstekend voorbeeld van. Oplossingen en innovaties die daaraan bijdragen, vereisen altijd samenwerking tussen meerdere bedrijven, in meerdere schakels van de keten”, zegt Tjeerd Jongsma, algemeen directeur van het Institute for Sustainable Process Technology, of kortweg ISPT. Het Amersfoortse innovatieplatform heeft een duidelijk en ambitieus doel voor ogen: een CO2-neutrale en circulaire procesindustrie in 2050. Om dat doel te behalen, zijn sector-overstijgende samenwerkingen onmisbaar. Maar dergelijke (vaak unieke) samenwerkingen zet je niet zomaar op poten. “Daarom heeft de procesindustrie een onafhankelijke en betrouwbare partij nodig, die een veilige setting biedt waar dergelijke samenwerkingen kunnen ontstaan”, zegt Klaartje Rietkerken, director of operations bij het kennisinstituut. “Die partij is ISPT.” Rietkerken: “We hebben bovenal een regisserende en organiserende rol. We ontwikkelen verduurzamingsprogramma’s in samenspraak met de industrie, zetten de juiste mensen en bedrijven met elkaar aan tafel om daar invulling aan te geven en initiëren projecten die leiden tot een duurzamere procesindustrie. De resultaten daarvan communiceren we vervolgens naar de rest van BV Nederland, zodat iedereen ervan kan leren. Dit doen we met een team van gepassioneerde experts.” Jongsma: “We vormen een community van meer dan 150 partners, die al jaren samenwerkt op basis van vertrouwen. Daardoor ontstaan oplossingen voor verduurzamingsvraagstukken die er anders niet waren geweest.” Die oplossingen zijn hard nodig. CO2-neutraal én circulair worden, dat klinkt als een enorme uitdaging. Jongsma: “Dat is het ook. De procesindustrie is momenteel verantwoordelijk voor zo’n 35 tot 40 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. En je moet je realiseren dat die uitstoot in de afgelopen decennia al enorm is teruggedrongen. Energiebesparing, energie-efficiëntie, het verbeteren van systemen en processen… Nederland is een duur land, dus industriële bedrijven waren altijd al zo zuinig mogelijk. De volgende stap, waar we nu aan de vooravond van staan, wordt een disruptieve. Tot nu toe vond verduurzaming vooral binnen bedrijfsmuren plaats. Nu moeten bedrijven sámen impact gaan maken. Een grote uitdaging, maar ook een grote kans.” Rietkerken: “Fossiele brandstoffen en olieachtige producten hebben bijvoorbeeld altijd aan de basis gestaan van de procesindustrie, maar hernieuwbare elektriciteit wordt de nieuwe norm. Dat is bijzonder ingrijpend: processen worden opnieuw ingericht, ketens opnieuw ingedeeld. Het illustreert hoe complex de transities tegenwoordig zijn. Het laaghangende fruit is grotendeels al wel geplukt. Nu moeten er echte keuzes gemaakt worden.”….” (Bron: https://www.change.inc/industrie/een-circulaire-en-co2-neutrale-procesindustrie-in-2050-hoe-krijgen-we-dat-voor-elkaar-39133)

Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële woningbouw

“…..Ventilatiespecialist Ventilair is nauw betrokken bij de industriële woningbouw, waarbij er minstens zoveel aandacht is voor de oplossing als voor het product zelf. De prefab markt maakt momenteel een enorme ontwikkeling door en daarom heeft Ventilair onderzocht wat de laatste stand van zaken is ten aanzien van het inbouwen van ventilatie-installaties. Download nu de Marktscan Industriële Woningbouw. Als ventilatiespecialist houdt Ventilair de ontwikkelingen binnen de industriële woningbouw nauwlettend in de gaten. Het bedrijf ondersteunt de veranderende bouwkolom waar mogelijk. Eerder publiceerde Ventilair al het Trendrapport industriële woningbouw met de belangrijkste trends ten aanzien van W-installaties binnen de industriële woningbouw. Vandaag volgt een nieuw rapport over de ventilatiemarkt binnen de prefab woningbouw. Het eerdere rapport is opgesteld op basis van diverse diepte-interviews. Die kwalitatieve inzichten in algemene trends werden goed ontvangen, maar duidelijk werd ook dat er behoefte was aan cijfers. Deze gegevens brengen nu – fraai geïllustreerd en interactief – de marktsituatie ook kwantitatief goed in beeld. Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële woningbouw. In juni 2022 heeft het bureau Wolting een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder industriële woningbouwers in Nederland. De onderzoeksdoelgroep bestond uit 112 bedrijven. Daarvan zijn 77 (68%) bedrijven telefonisch bereikt en 43 (38%) bedrijven hebben deelgenomen aan de telefonische enquête. Ruim de helft van de bereikte bedrijven was dus bereid om deel te nemen! De vragen in dit telefonisch onderzoek waren gericht op typering van de prefab activiteiten en materialen en de mate van betrokkenheid bij installaties (ventilatie in het bijzonder). De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor iedereen die actief is met industriële woningbouw, dat wil zeggen de prefab bouwers zelf, maar verder ook voor adviseurs, installateurs en fabrikanten. Veel deelnemers aan het onderzoek concentreren zich op de prefab bouw van complete woningen, waarbij projecten met houtbouw het meest voorkomen. De installaties in de prefab woningen mogen rekenen op een grote aandacht, wat zeker ook geldt voor ventilatiesystemen. Vaak wordt een ventilatiesysteem zelf ingebouwd in plaats van achteraf. De deelnemende bedrijven geven verder aan dat ze op het gebied van kennis graag nog meer input en informatie willen krijgen van de toeleveranciers. Ventilair staat wat dat betreft helemaal in de starthouding….” (Bron: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20221109-nieuw-onderzoek-ventilatie-in-industriele-woningbouw)

Hoe Valor Services Group maximaal bijdraagt aan duurzaamheid en schone lucht

Onze waarden dragen we hoog in het vaandel en we werken dagelijks aan het toepassen en dragen door iedere medewerker van deze waarden.

Valor Services Group staat voor kwaliteit en we willen dan ook de partner zijn voor onze klanten in het leveren van kwaliteitsvolle diensten in ons vakgebied, namelijk het zorgen dat onze klanten steeds in orde zijn met hun milieuregelgeving, brand- en voedselveiligheid. 

Onze Valoristen zijn de sleutel tot dit succes, dagelijks staan ze gemotiveerd ter beschikking van onze klanten om de opdrachten met oog voor detail uit te voeren en dit in de meest veilige, gezonde en milieuvriendelijke methodes.

Duurzaam ondernemen

Als CEO is Thierry Desmet nauw betrokken bij de organisatie: “…ik merk dat elk niveau van de onderneming zich sterk betrokken voelt als het gaat om onze dagelijkse missie te volbrengen, maar ook als het gaat om duurzaam ondernemen….”

Als bedrijf moet je nadenken over welke acties je zelf kan nemen om een beter milieu te bezorgen en om duurzamer om te gaan. Samen hebben we dan ook een aantal acties uitgezet in het afgelopen jaar die steeds bijdragen tot een betere duurzaamheid. Om een aantal voorbeelden aan te halen.

Planten van filterstroken

Jaarlijks planten we 250 bomen die de buitenlucht filteren via www.viridiair.nl. We reinigen vooral de luchtventilatiesystemen om de binnenlucht te verbeteren, maar de buitenlucht is ook belangrijk, want daar begint het bij. Afgelopen jaar was dit in Nederland, dit jaar doen we een project in België. Deze filterstroken zorgen ervoor dat de buitenlucht gezuiverd wordt.

Digitale duurzame visitekaartjes

We beschikken over een 12 tal medewerkers die gebruik maakten van visitekaartjes. We lieten er jaarlijks per persoon minstens 250 drukken, dat zijn er 3.000 per jaar minimum. En als iemand zijn gegevens wijzigde, dan werden er nieuwe gedrukt en verdwenen er zo heel wat kaartjes in de prullenmand. Daarom zijn we overgestapt naar NFC (Near Field Communication) kaartjes waar de data van de werknemer beschikbaar is. Het voordeel is dat men met NFC technologie de data kan lezen door het kaartje op toestel te leggen. Je kan er ook een QR code op laten drukken zodat bij oudere toestellen men de data kan lezen via de camera. In plaats van jaarlijks een 3.000 kaartjes te laten drukken, werk je maar met 12 digitale kaarten. En als je dat wil wijzigen, doe je dat snel online.

Kritische blik op afvalverwerking

Uiteraard net zoals andere bedrijven hebben we heel wat afval. Sinds half 2021 zijn we dan ook overgestapt naar een samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf en worden alle afvalstromen gescheiden opgehaald ter verwerking. We gebruiken heel wat reinigingsmiddelen, we gebruiken enkel biologisch afbreekbare producten en ook een deel van de producten zijn op basis van enzymen en bacteriën.

Deze laatste zijn niet schadelijk en vormen geen risico voor mens en milieu. Samen met onze leverancier werken we continu aan verbeteringen. Door onze mensen te leren werken met de cirkel van sinner zien we dat het verbruik van de reinigingsmiddelen sterk verminderd is.

Digitalisering zorgt voor minder papierverbruik

Sinds begin 2020 hebben we als bedrijf fors geïnvesteerd in digitalisatie. Vandaag de dag worden er amper nog papieren afgedrukt of geklasseerd in mappen. Heel ons proces van aanvraag offerte, offerte, aanvaarding, inplannen, uitvoeren, werk en leverbonnen tot facturatie loopt volledig digitaal. Onze valoristen hebben allemaal een smartphone waar ze hun planning op ontvangen, hun uitvoeringen ontvangen en waar ze hun werkbonnen mee kunnen maken en automatisch naar de klant versturen. De klant ontvang daags nadien zijn factuur al per mail in pdf, xml formaat of via peppol. Aanmaningen, credit nota’s, enzovoort, alles loopt digitaal bij Valor Services Group.

Co2 uitstoot door aan de bron aanpassingen te doen

De grootste stap die we afgelopen jaar hebben genomen in het kader van duurzaamheid en die de grootste impact heeft gehad op milieu, is onze reorganisatie van ons bedrijf. We zijn van centrale aansturing overgestapt naar lokale aansturing. Van 2 locaties, naar 6 locaties in België en 2 in Nederland. Door deze reorganisatie hebben we heel wat operationele en relationele problemen opgelost, maar hebben we ook een sterke impact gehad op het welzijn van de medewerkers en last but not least, de Co2 uitstoot. In 2019 hadden we een CO2 uitstoot van ons wagenpark van 476.696 gram.

Minder transporttijden

Door het decentraliseren en dus minder transporttijden en afstanden af te leggen, zullen we 9.737 liter minder brandstof verbruiken. Dit geeft een verschil van 31.453 Gram uitstoot, wat een verschil is van 7 procent minder CO2 uitstoot. Wetende dat we in 2022 met 11% gegroeid zijn in omzet tegenover 2019. Daarnaast zetten we alle personenwagens geleidelijk aan om naar hybride wagens en worden alle oude bestelwagens vervangen in de komende 2 jaar door nieuwe recente wagens voorzien van alle comfort en veiligheid, maar ook van minder uitstoot, lichter inbouwsystemen en dus minder verbruik.

Gezien de inspanningen en grote impact op de Co2 uitstoot heeft dit een positieve impact gehad op onze kost, door de sterke brandstofstijging had de kost vele male hoger geweest hadden we hier niet op ingezet. Naast duurzaamheid denken we ook aan het welzijn van onze werknemers. We hebben een flexi dag ingesteld, waarbij onze kantoormedewerkers een dag van thuis uit kunnen werken. Op kantoor voorzien we gezonde snacks ipv chocolade en de standaard snoepjes. We coachen onze werknemers om hen beter te maken in wat ze doen en zo ook hun teams beter te coachen.

Onze Valoristen op terrein beschikken over hedendaagse voertuigen, optimaal werkmateriaal en communicatiemiddelen en moeten nu niet meer dagelijks het halve land doorkruisen om hun producten en materialen op te halen. Ze zijn ook sneller thuis na het einde van hun dag, wat weer meer quality time geeft met hun familie.

Valorist Party

Jaarlijks houden we een Valorist Party waar we met z’n allen eens goed uit de bol kunnen gaan. Elke trimester nemen ze de tijd om per regio samen te komen om de laatste ontwikkelingen te bespreken, toolbox meetings te houden om de veiligheid aan te scherpen en eigen ervaringen te bespreken en delen. Daarna gaan ze lekker aan de pizza, broodjes of zelfs barbecue is een mogelijkheid. Een echte teamsfeer creëren is belangrijk.

Indiase hoofdstad New Delhi sluit scholen door enorme luchtvervuiling

“…..In de Indiase hoofdstad New Delhi gaan de basisscholen dicht door ernstige luchtvervuiling. Dat beslist het lokale bestuur. “We sluiten de scholen tot de situatie verbetert. Geen enkel kind moet op welke manier dan ook lijden.” De beslissing volgde nadat heel wat ouders hebben getuigd over ademhalingsproblemen en irritatie in de neus, keel en ogen. In de stad ligt het niveau van fijnstof gevaarlijk hoog. Volgens het Zwitserse luchtkwaliteitsbewakingsbedrijf IQAir ligt het niveau aan fijnstof 40 keer hoger dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gevaarlijke smog komt elke winter terug en is grotendeels te wijten aan de uitstoot van voertuigen en fabrieken, maar ook door de boeren uit de noordelijke provincies. Elk jaar, na de oogst, verbranden ze de stoppels van de geoogste gewassen. Dat zou volgens het Indiase agentschap dat de luchtkwaliteit monitort voor een derde van de totale luchtvervuiling zorgen. De praktijk is eigenlijk verboden, maar de boeren weigeren over te schakelen op duurzamere alternatieven. De stad staat voortdurend bovenaan de lijst van meest vervuilde steden ter wereld. De vervuiling heeft een sterke impact op de gezondheid van de 20 miljoen inwoners. Volgens een studie uit het medisch tijdschrift Lancet zou de luchtvervuiling 1,67 miljoen doden veroorzaakt hebben in 2019 in India, waarvan 17.500 in de hoofdstad. Het lokale bestuur belooft al jaren om de luchtvervuiling aan te pakken, zonder resultaat. Op Twitter reageren inwoners woedend. “Wat er gebeurt met luchtvervuiling in Delhi is niets minder dan een misdaad tegen de menselijkheid”, schrijft Suhel Seth, een schrijver en zakenman…..” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/04/new-delhi-sluit-scholen-door-enorme-luchtvervuiling/)

Stad Aarschot investeert 52.000 euro in luchtreinigers voor wzc Sint-Rochus en Orleanshof

“….Na haar deelname aan het onderzoeksproject ‘Luchtreiniging in de klas’ koopt de stad Aarschot nu ook luchtreinigers aan voor woonzorgcentrum Sint-Rochus en het Lokaal Dienstencentrum Orleanshof. Met deze aankoop wil de stad de algemene luchtkwaliteit verbeteren en coronabesmettingen tegengaan. “Momenteel is het aantal coronabesmettingen in ons land laag, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe golf kan ontstaan. De luchtreinigers halen de aerosolen uit de lucht en verlagen zo de kans op besmettingen binnen een erg kwetsbare bevolkingsgroep”, gaat burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) verder. “De luchtreinigers filteren ook de pollen en het fijn stof, wat de algemene luchtkwaliteit ten goede komt”, vult schepen Van der Auwera aan. “We plaatsen de luchtreinigers in ontmoetingsruimtes waar veel mensen samenkomen. Zo kunnen de ramen en deuren daar gesloten blijven, wat de verwarmingskosten drukt.” “Met deze investering slaan we twee vliegen in één klap: we maken werk van een gezonde leefomgeving voor de meest kwetsbaren onder ons én we drukken de verwarmingskosten. Een echte win-win in deze onzekere tijden”, aldus burgemeester Rutten…..” (Bron: https://www.hln.be/aarschot/stad-aarschot-investeert-52-000-euro-in-luchtreinigers-voor-wzc-sint-rochus-en-orleanshof~a40a82b6/)

Rotterdam hanteert algeheel verbod op afsteken van vuurwerk tijdens jaarwisseling

“…..Rotterdam – Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd, waaronder Rotterdam. Verder stellen twee gemeenten zo’n verbod volgend jaar in en overwegen nog eens minstens tien gemeenten het verbod ergens in de komende jaren af te kondigen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 223 gemeenten. Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht in heel Nederland nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Zo’n totaalverbod is er dit jaar vooralsnog niet. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen zijn verboden, siervuurwerk als cakeboxen is toegestaan. Twaalf gemeenten vinden dat niet ver genoeg gaan. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden de overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling onevenredig groot en kondigen daarom een algeheel vuurwerkverbod af. Op die plekken is alleen het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan. Slechts 34 van de 223 gemeenten gaven expliciet aan dat ze een vuurwerkverbod willen (15 procent), bij voorkeur via een landelijke regeling. Dat geldt ook voor gemeenten die niet uitgesproken voorstander zijn: zij vinden dat een vuurwerkverbod alleen werkt als het voor heel Nederland wordt ingevoerd. Gemeentes hebben ook al een aantal jaar de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. In een gebied rond bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, winkelcentra en kinderboerderijen mag dan geen vuurwerk worden afgestoken. Die maatregel blijkt succesvol, want ook dit jaar gaan minstens veertig gemeenten weer werken met vuurwerkvrije zones…..” (Bron: https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/44623/rotterdam-hanteert-algeheel-verbod-op-afsteken-vuurwerk-met-jaa)

Brandweer waarschuwt voor gevaren alternatieve vormen van verwarming: “Doe het niet”

“…..De Groningse brandweer waarschuwt dit weekend voor de gevaren van alternatieve verwarmingsvormen. Door de stijgende energiekosten bedenken mensen creatieve vormen om hun huis te verwarmen. Eén van de vormen van verwarmen die de brandweer tegenkomt zijn de zogeheten bloempotkachels: “Het ziet er gezellig uit en het lijkt onschuldig, maar niets is minder waar”, vertelt Katja van Ederen van de Groningse brandweer. “Verwarmen met een bloempotkachel heeft bijna geen effect en het is ook nog eens ongezond en brandgevaarlijk. Want een bloempotkachel geeft enorm veel ultrafijnstof, kan in de brand vliegen, knappen of een steekvlam veroorzaken.” Bij het gebruik van een pelletkachel is ventileren erg belangrijk. “De rook die ontstaat bij een pelletkachel zorgt voor fijnstof in de lucht”, vertelt Karlieke Holtz van GGD Groningen. “Fijnstof inademen is niet gezond. Daarom is het belangrijk om altijd goed te ventileren. Hiermee voorkom je koolmonoxidevergiftiging.” Ook bij een houtkachel is het volgens Holtz belangrijk om de dingen goed te doen. “Stook alleen droog en schoon hout. Dat betekent geen geïmpregneerd of geverfd hout. Hoe schoner het hout, hoe minder giftige stoffen er in de lucht komen. En het geeft ook minder rook- en geuroverlast. Kap je zelf hout, zorg er dan voor dat het minimaal twee jaar droogt. Bijkomend voor is dat het meer warmte geeft en voor minder aanslag in je schoorsteen zorgt.” Ook andere creatieve oplossingen raadt de brandweer af. Bijvoorbeeld het verplaatsen van een gaskachel van een tuinkamer naar binnen. “Zonder een rookgasafvoer kun je een gaskachel niet binnen gebruiken”, zegt Van Ederen. “Dit is heel ongezond en gevaarlijk, want hiermee is de kans op koolmonoxidevergiftiging maximaal.” Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen wordt aangeraden om een CO-melder in je huis op te hangen. “Deze apparaten hebben vaak een andere vorm dan een rookmelder. Ze geven ook een ander alarmgeluid. Op sommige CO-melders kun je in een schermpje aflezen hoeveel koolmonoxide er in de ruimte wordt gemeten.”….” (Bron: https://www.oogtv.nl/2022/11/brandweer-waarschuwt-voor-gevaren-alternatieve-verwarmingsvormen-doe-het-niet/)

CO2-rapportageplicht voor zakelijk vervoer komt eraan in 2023

“…..Schoonmaakbedrijven opgelet. Telt jouw onderneming honderd of meer medewerkers? Dan krijg je in 2023 te maken met een rapportageplicht over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw medewerkers. Dit betreft onder meer het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Het doel van deze rapportageplicht is dat de overheid de CO2-uitstoot drastisch wil verminderen. Dit is een belangrijke pijler uit het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van alle kilometers die wij rijden te maken heeft met werk, kunnen werkgevers een belangrijke rol spelen in deze missie. De regering wil graag dat grote werkgevers de CO2-uitstoot die ontstaat door het reisgedrag van werknemers gaan monitoren. CO2-uitstoot verminderen kan door minder kilometers te maken (thuiswerken) of meer gebruik te maken van fiets, het openbaar vervoer of elektrisch vervoer. Grote werkgevers dienen jaarlijks een rapportage aan te leveren over het totaal aantal woon-werkkilometers en zakelijke kilometers van de medewerkers. Het type vervoersmiddel, het brandstoftype en het aantal kilometers moet worden vermeld. Verslag uitbrengen over de echte uitstoot van uitlaatgassen is niet nodig. De overheid berekent de CO2-uitstoot. Ieder jaar ontvangt het bedrijf een rapport met inzicht in en feedback op de totale CO2-uitstoot. Alle rapportages van werkgevers bij elkaar opgeteld, moet deze meetplicht één miljoen ton minder CO2-uitstoot opleveren in 2030. In 2026 vindt de eerste evaluatie van de totale CO2-reductie plaats. Dan wordt beslist of er een norm per bedrijf en per medewerker moet worden ingesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat in gesprek met werkgeversorganisaties om de uitvoering van de regeling te bespreken. Branchevereniging Schoonmakend Nederland organiseert in januari een open conferentie over de inhoud van de regeling en de gevolgen ervan voor de administratie en de medewerkers. De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2023, maar de ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief…..” (Bron: https://servicemanagement.nl/ondernemen/rapportageplicht)

125 miljardairs stoten jaarlijks net zoveel CO2 uit als Frankrijk

“……De investeringen in bedrijven van slechts 125 miljardairs zijn ieder jaar goed voor 393 miljoen ton aan CO2-uitstoot. Dit is gelijk aan de uitstoot van Frankrijk. Hun individueel jaargemiddelde is daarmee een miljoen keer hoger dan de gemiddelde uitstoot van 90 procent van de wereldbevolking. Dit blijkt uit het nieuwe klimaatrapport dat Oxfam Novib publiceert op de dag dat de VN-Klimaattop in Egypte van start gaat. Het nieuwe Oxfam-rapport, Carbon Billionaires, The investment emissions of World’s richest people, bevat een gedetailleerde analyse van de investeringen van 125 miljardairs in bedrijven en de CO2-emissies van diezelfde investeringen. Deze 125 miljardairs hebben een gezamenlijk belegd vermogen van 2,4 biljoen US dollar in 183 bedrijven. Deze investeringen zijn per persoon jaarlijks gemiddeld goed voor 3 miljoen ton aan CO2-uitstoot, dat is een miljoen keer meer dan de 2,76 ton aan CO2-uitstoot die gemiddeld per persoon wordt uitgestoten door 90 procent van de wereldbevolking. Het werkelijke cijfer zal waarschijnlijk nog hoger zijn omdat bedrijven systematisch het werkelijke niveau van hun CO2-uitstoot onderschatten en niet alle investeringen van miljardairs in bedrijven bekend zijn. “De gezamenlijke CO2-voetafdruk van de investeringen van deze miljardairs is gelijk aan die van landen als Frankrijk, Egypte of Argentinië”, zo stelt Oxfam Novib klimaatexpert Jacqueline Persson. “De grote en groeiende verantwoordelijkheid van de rijksten voor de totale, wereldwijde CO2-uitstoot staat zelden ter discussie bij het maken van klimaatbeleid. Dit moet veranderen. Deze investeringen jagen de groeiende klimaatcrisis verder aan.” “De privé-uitstoot van miljardairs, met hun privéjets en superjachten, is al duizenden keren hoger dan de gemiddelde uitstoot van het merendeel van de wereldbevolking. Dat is onaanvaardbaar. Maar als we de CO2-uitstoot van hun investeringen daarbij in aanmerking nemen, dan is hun CO2-uitstoot een miljoen keer hoger”. Oxfam heeft openbare, publieke gegevens gebruikt om de “investeringsemissies” te berekenen van deze miljardairs. Zij moeten een belang van meer dan 10 procent in een bedrijf hebben. Het aan hun toegerekende aandeel in de CO2-uitstoot van een bedrijf is in overeenstemming met de grootte van hun belang in dit bedrijf. Het rapport maakt duidelijk dat miljardairs gemiddeld 14 procent van hun investeringen in vervuilende industrieën steken. Slechts één miljardair in de steekproef had investeringen in een bedrijf voor hernieuwbare energie…..” (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/125-miljardairs-stoten-jaarlijks-net-zoveel-co2-uit-als-frankrijk/)

Ventileren is goedkoper dan je denkt

“…….„Ventileren is goedkoper dan u denkt”, laat de corporatie aan de bewoners van zijn 84.000 woningen weten. „U denkt misschien dat het zonde van het geld is, om koude lucht naar binnen te laten in een verwarmd huis. Maar dat is niet zo, want het scheelt niet veel geld.” Luchtdicht bouwen, wat is dat eigenlijk? Volgens Ymere duurt het langer om vochtige binnenlucht te verwarmen dan koude lucht die van buiten komt. „Vochtige lucht is ongezond en voelt bovendien kouder aan. Het loont om iedere dag minimaal een kwartier tot een half uur een raam of deur open te zetten. Door goed te luchten verlaat vocht het huis. Het kost u niets extra’s, maar deze goede gewoonte levert wel een gezond binnenklimaat op.” Om vocht en schimmels buiten de deur te houden, moet men volgens Ymere wel zorgen dat de binnentemperatuur niet onder 15 graden zakt. „In ruimtes waar niet genoeg gelucht en geventileerd wordt, ontstaat zwarte schimmel op muren en plafonds. Op het moment dat u ze kunt zien, zijn ze al met heel veel. De sporen van die schimmels komen vervolgens in de lucht. Dat kan zorgen voor geïrriteerde slijmvliezen of rode ogen. Maar ook voor heftigere klachten zoals astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties.” Barbecues, bloempotkachels, föhns: brandweer waarschuwt voor goedkopere alternatieven van gas Binnenlucht wordt onder meer vochtig door koken, douchen, de was drogen, maar ook gewoon van ademen. In veel huizen wordt bovendien gerookt. Volgens kenniscentrum Milieu Centraal was voor de energiecrisis al in een op de tien huizen de ventilatie in woningen niet goed. In die woningen zit meer schimmel en hangt meer fijnstof dan buiten, aldus Milieu Centraal. Met goede kachel kun je ook met hoge houtprijzen nog besparen „Vieze lucht moet het huis uit en schone lucht moet naar binnen komen. Dat kan via naden en kieren, of door roosters of open raampjes”, aldus het kenniscentrum.. „Als je allergisch bent of last hebt van je neus, longen of luchtwegen, krijg je daar meer last van als de lucht vervuild is……”

Schoner werken met bestaande machines

Zoals je vast wel weet stoten veel aangedreven dieselmotoren schadelijke stoffen uit zoals NOx en roet. Niet goed voor het milieu en de mens. Viridi Air heeft een partner Drive Line Systems BV (DLS) die bedrijven helpt om die uitstoot te reduceren. Met een innovatieve emissietechniek. Ik ben benieuwd wat voor klanten zij hebben en waar de technologie wordt toegepast en spreek hierover met Ronald Gideonse: “…een goed voorbeeld is J. Veldhuizen B.V. 

Een groot deel van het gereedschap en de machines die Veldhuizen gebruikt zijn elektrisch (shovels, graafmachines, trilstamper, bandenzaag en trilplaat). Zelfs het transport van dit materieel wordt volledig elektrisch uitgevoerd. Op sommige locaties is het echter niet mogelijk om te werken met elektrische machines en is Veldhuizen aangewezen op traditionele dieselmachines. Om toch nog schoner te kunnen werken heeft Veldhuizen ervoor gekozen om een van hun mobiele graafmachine te verduurzamen. De graafmachine heeft een Stage IV motor die al is voorzien van een SCR-systeem wat de stikstofemissies (NOx) van de motor reduceert. DLS heeft de machine nu ook voorzien van een retrofit DPF-filter van HJS Emission Technology. Dit dieselpartikelfilter, of roetfilter, zorgt voor een reductie van de roetuitstoot van meer dan 99%. Hierdoor voldoen de uitstootwaardes van de mobiele graafmachine nu aan Stage V niveau. Het roetfilter waar Veldhuizen voor heeft gekozen is voorzien van een automatische regeneratiefunctie, waarbij het opgevangen roet in het filter wordt omgezet tot as. Hiervoor is het belangrijk dat de temperatuur van het uitlaatgas hoog genoeg is. Om deze temperatuur te garanderen is het roetfilter geïsoleerd. Op een display in de cabine van de graafmachine kan de machinist de status van het systeem zien….”

Ik ben eigenlijk best wel verrast hoe #duurzaam en schoon dit bedrijf al werkt en ben blij dat mocht het niet lukken op elektrische basis er altijd nog is om de uitstoot op te vangen.  

Hoe je 4km aan airsocks demonteert, reinigt, droogt en terug monteert….

4km aan airsocks (Textiele ventilatiekanalen) reinigen is in een 24/7 logistiek proces een uitdaging! Hollander Barendrecht is een food Logistics dienstverlener die Europees bekend staat om de levering van dagvers groenten en fruit. In de organisatie vinden gedurende 24/7 logistieke processen plaats. Denk hierbij aan het picken van orders, nieuwe levering voor de voorraad en de constante flow transporteurs om de goederen Europees te leveren. Hierdoor zijn de installaties niet zo maar stil te leggen en is de reiniging van de circa 4000 meter airsock geen gemakkelijke taak. Tevens dienen alle koelinstallaties uiteraard jaarlijks gereinigd te worden en dit zonder problemen bij de klant. C&R Group B.V. is het bedrijf dat zorgdraagt voor deze werkzaamheden.

Ik ben erg benieuwd hoe zij dit doen en vraag het aan Ramon Schreuders (directeur van C&R Group): “…..door in goede samenspraak met de klant jaarlijks naar alle installaties te kijken en alles af te stemmen kunnen we in korte tijd alle airsocks verwijderen, wassen en terug monteren. Na demontage worden alle koelers in de ruimte gereinigd voordat er iets terug wordt gemonteerd. Alles bij elkaar levert het een kostenbesparing op (lagere energiekosten, 5%), gezondere werkomgeving voor personeel (schone lucht), lager ziekteverzuim en een betere allround hygiëne in het pand….” 

Ooit nagedacht over de totale afstand van ventilatiekanalen boven je? Denk aan de gezondheid en zorg voor periodieke reiniging.

Bomen planten om vluchten te compenseren? ‘Dat werkt misleidend’

“…..De klimaatschade van de luchtvaart volledig uitbannen, dat lukt voorlopig niet. Die schade compenseren door ervoor te betalen kan wel. Als dat goed geregeld wordt. Deel 5 van een serie over duurzaam vliegen. Ja hoor, het was weer een ‘historisch’ resultaat. De luchtvaart zit zelden verlegen om grote woorden en deze keer was het minister Mark Harbers (infrastructuur) die ze in de mond nam. Hij doelde ermee op het akkoord over verduurzaming dat vorige maand werd gesloten door Icao, de VN-organisatie voor de luchtvaart. De crux van het akkoord: de luchtvaart moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Historisch? Dat valt mee. De internationale brancheorganisatie van de luchtvaart, Iata, stelde zich vorig jaar al hetzelfde doel – en ook dat werd destijds een doorbraak genoemd. Toch ontbreekt aan beide akkoorden nogal wat. Het begint ermee dat het doel van zowel Icao als Iata niet omschreven is als ‘nul’ emissie van CO2, maar als ‘netto nul’: de luchtvaart mag ook in 2050 CO2 uitstoten, maar die wordt dan gecompenseerd met maatregelen die buiten de luchtvaart de hoeveelheid CO2 terugdringen. Bijvoorbeeld door ergens een bos te planten. De afspraken daarover zijn boterzacht. Die van Icao zijn vastgelegd in een systeem dat Corsia heet (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Daarin staat dat vliegmaatschappijen hun uitstoot moeten reduceren als die boven een bepaalde grens komt. Die grens is vorige maand naar boven bijgesteld, zodat maatschappijen er minder snel overheen gaan. Of ze zich eraan houden, staat ook niet vast: de afspraken zijn niet bindend. Wat Harbers historisch noemde, is volgens de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) daarom ‘leeg’ en ‘goedkoop’. Volgens haar berekeningen leiden de Icao-afspraken ertoe dat tot 2030 slechts 22 procent van alle uitstoot door de luchtvaart zal worden gecompenseerd. Jo Dardenne van T&E sprak van een ‘rookgordijn’. “Laten we niet doen alsof een niet-bindende doelstelling de luchtvaart naar nul uitstoot zal krijgen. Deze maatregelen zijn gericht op profijt voor de luchtvaartindustrie, niet voor het klimaat.” Slappe akkoorden leveren weinig op, dat spreekt vanzelf. Leveren harde afspraken over het compenseren van CO2-uitstoot wel genoeg op om de klimaatschade door de luchtvaart terug te dringen? Die vraag doet er nogal toe, want andere methodes (vliegen op batterijen, op waterstof, op duurzame kerosine) bieden maar beperkt soelaas, bleek eerder uit deze artikelenserie. Het kán bijna niet lukken om met dit soort innovaties de emissies in 2050 volledig tot nul te reduceren. Niet vreemd dus om te kijken of die schade niet ook gecompenseerd kan worden. Maar dat moet dan wel op een manier die zoden aan de dijk zet. Luchtvaartmaatschappijen zelf zijn er al een tijd mee bezig. Passagiers kunnen ervoor kiezen om iets extra’s te betalen, geld dat de maatschappij dan in een CO2-compensatieprogramma steekt. Maar klanten begrijpen vaak niet wat de bedoeling is, bleek vorige maand uit onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt. Ze weten lang niet altijd wat ‘CO2-neutraal’ is, termen als ‘CO2-reductie’ en ‘CO2-compensatie’ halen ze door elkaar. En al vinden vier op de tien passagiers CO2-compensatie belangrijk, in de praktijk geeft de prijs de doorslag bij de aankoop van een vliegticket……” (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/bomen-planten-om-vluchten-te-compenseren-dat-werkt-misleidend~b0edb008/)

Rechter haalt streep door bouwvrijstelling, grote gevolgen voor projecten 

“…..De Raad van State heeft een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid onderuitgehaald. Het college heeft geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Daarmee gaat er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Volgens de Raad van State betekent dat niet dat er een algehele bouwstop geldt. Er moet nu weer vooraf worden bekeken hoeveel stikstof er bij elk bouwproject vrijkomt en wat daarvan de gevolgen zijn. Dat zal tot grote vertragingen gaan leiden. Zulke berekeningen kosten maanden en er is een tekort aan deskundigen die dit soort rapportages kunnen opstellen. De Raad van State deed uitspraak in een zaak over megaproject Porthos. Daarmee moet CO2 van bedrijven in de Rotterdamse haven worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit…..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2450753-rechter-haalt-streep-door-bouwvrijstelling-grote-gevolgen-voor-projecten)

‘In dit tempo duurt het nog meer dan 100 jaar’: uitrol ventilatiesystemen in scholen gaat traag

“……De uitrol van ventilatiesystemen in scholen komt moeizaam op gang. Van de 24 goedgekeurde projecten zijn er maar twee voltooid. Dat zegt Vooruit op basis van een parlementaire vraag. Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geven die cijfers maar een deel van het verhaal weer. Een goede ventilatie was tijdens de coronacrisis een van de belangrijkste maatregelen om besmettingen in scholen te voorkomen. Maar ook na het hoogtepunt van de pandemie blijft luchtkwaliteit een belangrijke onderwijsprioriteit. Een jaar geleden lanceerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) daarom het Ventilatiekader 2.0. Het plan voorzag onder meer in een bevraging van de scholen naar hun ventilatiebeleid, en moedigde scholen aan om CO2-meters te gebruiken om de luchtkwaliteit te meten. Ook voorzag het plan subsidies voor scholen die een ventilatiesysteem wilden installeren. Uit cijfers die de minister op vraag van Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) vrijgeeft, blijkt nu dat de uitrol van die systemen traag verloopt. Terwijl 98,8 procent van de scholen in de bevraging aangeeft CO2-metingen uit te voeren, zouden er in totaal maar 30 subsidieaanvragen voor ventilatiesystemen ingediend zijn. Daarvan werden er vorig jaar 24 goedgekeurd. Amper 2 van die projecten zijn sindsdien voltooid. “Als je ziet hoe lang het thema ventilatie op de agenda staat, is dat echt heel weinig”, reageert Gennez. “Al in 2021 stemde het volledige Vlaams Parlement onze resolutie over betere binnenluchtkwaliteit en ventilatie-investeringen. Helaas heeft de minister er sindsdien niet veel mee gedaan. Intussen legt hij wel een kader over afstandsonderwijs op tafel, maar dat zou niet nodig zijn als kinderen gewoon naar school kunnen gaan. In dit tempo duurt het nog meer dan 100 jaar om alle scholen van gezonde binnenlucht te voorzien.” Gennez roept de Vlaamse regering op om ventilatie niet aan scholen over te laten, maar dringend zelf met een duidelijk beleid en voldoende investeringen te komen…..” (Bron: https://www.demorgen.be/nieuws/in-dit-tempo-duurt-het-nog-meer-dan-100-jaar-uitrol-ventilatiesystemen-in-scholen-gaat-traag~b7a641b8/)

Luchtkwaliteit in Overijssel is verbeterd, maar nog niet goed genoeg

“…..Zwolle – De luchtkwaliteit in Overijssel is de afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In heel Nederland is de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxiden sinds 2013 afgenomen. Ook in Overijssel. Dat is goed voor de gezondheid. Maar om aan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO te voldoen, is er verbetering nodig. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Twente en GGD IJsselland. De GGD’en zien mogelijkheden voor verbetering en geven een aantal opties voor beleid voor schonere, gezondere lucht. De komende periode gaan de GGD’en in gesprek met gemeenten en provincie om ze hierbij te ondersteunen en adviseren…..” (Bron: https://rtvfocuszwolle.nl/luchtkwaliteit-in-overijssel-is-verbeterd-maar-nog-niet-goed-genoeg/amp/)

Ben je thuis vaak moe of kun je je niet concentreren? Dat kan hieraan liggen

“……na een dag thuiswerken voel je je misschien weleens moe of heb je geen concentratie meer. Dat kan aan het werken liggen, maar heb je er ooit bij stil gestaan dat dit misschien ook kan komen door een ongezond binnenklimaat? Een slechte luchtkwaliteit in huis kan namelijk een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Dat is gebleken uit onderzoek van Nationale-Nederlanden. Ook problemen hebben met ademhalen kan hieraan liggen. Toch is dat nog niet bij veel mensen bekend. Want waar er veel aandacht is voor de luchtkwaliteit buiten, blijft het bewustzijn voor het binnenklimaat beperkt. Zelfs in coronatijd, toen we vaak te horen kregen dat goede ventilatie binnen belangrijk is. Van de Nederlanders heeft 40 procent zich hier nooit in verdiept. Metro legt uit waarom het wél slim is om dat een keer te doen. Nederlander onbewust van luchtkwaliteit in huis. Veel Nederlanders zijn bezig met hun gezondheid. We zorgen dat we voldoende bewegen en gezond eten. Toch lijkt het verbeteren van het binnenklimaat nog niet bovenaan de prioriteitenlijst te staan. Er is over het algemeen ook maar weinig kennis over. Slechts 12 procent van de ondervraagden weet dat kinderen in woningen waar op gas wordt gekookt, 20 procent meer risico lopen op longklachten dan in huizen waarin bijvoorbeeld elektrisch wordt gekookt. En wist je dat de concentratie fijnstof in huis direct na het bakken en braden vier keer zo hoog kan zijn dan tijdens een dag met smog in Beijing? Ruim de helft (58 procent) heeft geen idee. Toch geven de respondenten hun binnenklimaat gemiddeld een 7. Tegelijkertijd voldoet één op de zeven woningen niet aan de WHO-adviesnorm (2005) voor een gezond binnenklimaat. „Het kennisniveau is nog niet op peil en toch zijn Nederlanders best tevreden over de lucht in huis. Dat is wel reden tot zorg”, legt Piet Jacobs, senior onderzoeker bij TNO uit. „Onbekend maakt wellicht onbemind. Hoewel kleine aanpassingen in huis heel veel kunnen doen voor onze gezondheid.” Gezond Wonen Check. Volgens Sitske Mauritsz, directeur Hypotheken & Consumptief Krediet, begint het allemaal bij bewustwording. Wat is een gezond huis, wat kan er beter? Meer kennis leidt bovendien tot meer actie, blijkt uit het onderzoek van Nationale-Nederlanden. Na confrontatie met verschillende feiten nam de actiebereidheid van respondenten met zo’n 52 procent toe. „We willen graag helpen om op een makkelijke manier de luchtkwaliteit te verbeteren. Het hoeft niet meteen ingrijpend of kostbaar te zijn”, vertelt Maurits. Om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren zijn er al een paar kleine dingen die je kan doen. Gebruik je afzuigkap goed, bijvoorbeeld. Kookluchtjes vind je misschien niet erg, maar een concentratie aan fijnstof die binnen veel hoger wordt dan in de buitenlucht, is wat minder prettig. En ventileer je slaapkamer beter door simpelweg ‘s nachts een raam open te houden. Dat zorgt er voor dat je de dag erna geen productiviteitsverlies hebt. „Of betere filters in het ventilatiesysteem”, licht Maurits verder toe. „De optelsom van kleine verbeteringen helpt al.”……” (Bron: https://www.metronieuws.nl/lifestyle/fit-gezond/2022/10/gezond-luchtkwaliteit-binnenklimaat-ventilatie-moe-tips/)

Zo houd je thuis de luchtvochtigheid op peil deze winter

“…..Je loopt deze winter waarschijnlijk meer risico op schimmel in huis, zeggen experts in AD. Veel mensen gaan hun thermostaat immers naar beneden zetten en hun ramen en deuren dichthouden, om energie te besparen. Zo wordt je huis niet alleen koud maar ook vochtig: ideale omstandigheden voor schimmels. Dus hoe houd je ‘s winters je luchtvochtigheid binnen de perken? Radar legt het uit. Het loont om de luchtvochtigheid in huis in de gaten te houden. Vochtige lucht kost namelijk meer energie om te verwarmen dan droge lucht. Daarnaast leidt vocht tot schimmels, die slecht zijn voor je gezondheid: hun dwarrelende sporen kunnen tot luchtwegproblemen leiden. Hoe merk je dat je huis te vochtig wordt? Je kunt een hoge luchtvochtigheid herkennen op allerlei manieren. Schimmelplekken zijn zoals gezegd een teken aan de wand. Hetzelfde geldt voor rottend hout, condens op je ramen en een muffe geur in huis. En vochtplekken op de muur of het plafond, natuurlijk. Hoe vochtig mag de lucht zijn? Je kunt de luchtvochtigheid daarnaast meten met een zogenaamde hygrometer, oftewel vochtmeter. Zo’n apparaat kost een paar tientjes. Wat voor getal wil je er idealiter op aflezen? De luchtvochtigheid in huis kan het beste tussen de 40 en 60 procent liggen. Tips om luchtvochtigheid te verminderen. Hoe krijg je de luchtvochtigheid nu op het gewenste niveau? Je zult een balans moeten zoeken tussen ventileren en stoken; tussen vocht en warmte. Maar hier volgen tips om de vochtigheid te beheersen. Zet ramen vol open zodra je uit bed komt. Zo koelt je huis natuurlijk vlug af, dus sluit ze uiterlijk na 20 minuten. Ventileer altijd als je in huis bent. Ook ’s nachts. Dus open je ventilatierooster of zet een raam of deur op een kier. Heb je een mechanische ventilator? Zet die dan op stand twee als je thuis bent. Zet hem op de hoogste stand tijdens het koken en douchen, en houd hem daarop tot 30 minuten naderhand. Verwarm je woning voldoende. Laat de temperatuur in ieder geval niet onder de 15 graden komen, raadt het RIVM aan. Onder die temperatuur maak je je huis wel erg aantrekkelijk voor schimmels en andere vochtproblemen. Houd tijdens het douchen de deur van de badkamer dicht, dan verspreidt het vocht zich niet naar andere delen van het huis. Douche niet te lang en droog de douche na gebruik af. Je kunt een raamtrekker of een doek gebruiken. Zet tijdens het koken de afzuigkap aan en laat hem aanstaan tot een kwartier na het koken. Als je een afzuigsysteem hebt in je badkamer, zet die dan ook aan tijdens het douchen. En maak de filters van afzuigsystemen minstens een keer per half jaar schoon, of vervang ze. Als je de was binnen droogt, zet het wasrek dan naast een raam, deur of ventilatierooster dat je open hebt staan. Zet je meubels niet strak tegen de muur aan, maar een stukje van de muur af. Je kunt vochtvreters kopen: bakjes die vocht opslaan dat ze aan de lucht onttrekken met een zak aan chemische kristallen. Die heb je al voor 5 á 10 euro. Daarnaast kun je een ontvochtiger kopen. Dat is een elektronisch apparaat dat vocht uit de lucht haalt. De prijs varieert van 50 euro tot enkele honderden euro’s. Meer informatie over schimmels en luchtkwaliteit. Er komt meer kijken bij een goede luchtkwaliteit in huis. Hoe je thuis gezonde lucht krijgt, lees je in dit artikel. En krijg je ondanks alle tips toch last van schimmels, dan lees je hier hoe je ze verwijdert…..” (Bron: https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/zo-houd-je-thuis-de-luchtvochtigheid-op-peil-deze-winter/)

Europa wil zijn luchtkwaliteitsnormen aanscherpen, maar die zijn nog altijd twee keer zo hoog als aanbevelingen WHO

“……De Europese Commissie heeft woensdag voorgesteld om de EU-richtlijnen voor de luchtkwaliteit verder aan te scherpen. Dit betekent dat een hoop landen maatregelen zullen moeten nemen om de blootstelling aan verontreinigde stoffen terug te dringen. Nederlanders sterven gemiddeld een jaar eerder door het inademen van vervuilde lucht. In het voorstel wordt voorgesteld om de grenswaarden voor een aantal belangrijke luchtverontreinigende stoffen tegen 2030 aan te scherpen, als onderdeel van het plan om tegen 2050 een “nulvervuiling” te bereiken. Verwacht wordt dat in de komende dagen verschillende Europese hoofdsteden zich negatief zullen uitspreken over het voorstel, net als centrumrechtse wetgevers die hebben opgeroepen tot een moratorium op nieuwe groene wetgeving, tegen de achtergrond van de energiecrisis. Het nieuwe voorstel wil de grenswaarden voor de gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan fijne zwevende deeltjes (PM2.5) en voor stikstofdioxide (NO2) verder verlagen. PM2.5 is fijnstof waarbij de deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer doorsnee zijn. Stikstofdioxide zit vooral in de lucht op plekken met veel wegverkeer. De door de Commissie voorgestelde nieuwe grenswaarden – 10 microgram per kubieke meter voor PM2.5 en 20 voor NO2 – zijn echter nog steeds twee keer zo hoog als de meest recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een groep parlementsleden van de S&D (Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten), de Groenen en de Renew Europe wijzen daarom op een gebrek aan ambitie en stellen dat de Commissie geen wetenschappelijk advies heeft gevolgd bij het vaststellen van de nieuwe grenswaarden. Ook mist het voorstel “tanden”, zeggen milieuorganisaties, die er bij de Commissie op aandringen om de wettelijke mechanismen die de normen moeten handhaven te versterken. Luchtkwaliteitsnormen zijn een loze belofte als er geen financiële sancties zijn om regeringen verantwoordelijk te houden als zij deze overtreden”, zei Ugo Taddei, hoofd Luchtkwaliteit bij de juridische liefdadigheidsinstelling ClientEarth……” (Bron: https://www.change.inc/future-leadership/europa-wil-zijn-luchtkwaliteitsnormen-aanscherpen-maar-die-zijn-nog-altijd-twee-keer-zo-hoog-als-aanbevelingen-who-39106)

4,4 miljoen euro subsidie voor infrastructuurwerken in onderwijs, acht scholen vernieuwen ventilatie

“…..De Vlaamse regering maakt opnieuw subsidies vrij voor verschillende scholenbouwprojecten in de Mechelse regio. Het gaat over een totaalbedrag van iets meer dan 4,4 miljoen euro. Een deel van dat geld wordt gebruikt voor de vernieuwing van de ventilatie in acht verschillende scholen in Mechelen en Willebroek. Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) zet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het licht op groen voor 4.427.412,77 euro aan financiële steun voor scholen in het arrondissement Mechelen. Dat bedrag gaat naar verschillende bouw- en verbouwingsprojecten. Met die investeringen wil de Vlaamse regering tegemoetkomen aan de grootste noden op vlak van infrastructuur in het onderwijs. Het grootste bedrag gaat naar het Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Bornem. Met een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro wil de school een kloostervleugel vernieuwen. Ook het Sint-Norbertusinstituut in Duffel krijgt meer dan een miljoen euro. Daarmee wordt extra capaciteit gecreëerd. Een eerder toegekende subsidie voor basisschool De Parel in Mechelen wordt dan weer verhoogd met 450.000 euro. Met dat geld wordt een nieuw sanitair gebouwd en kan de speelplaats vernieuwd worden. Net als zeven andere basisscholen in Mechelen en Willebroek ontvangt De Parel ook nog een subsidie voor werken aan de ventilatie. “Vorig jaar werd er al geïnvesteerd in een decentrale ventilatie voor zo’n honderd klaslokalen in verschillende scholen”, zegt Wouter Roels, directeur infrastructuur bij scholengroep KOMO. “Met deze extra steun kunnen we nog eens 162 lokalen uitrusten met ventilatietoestellen. Dat we afgelopen winter met de ramen open moesten lesgeven, bracht snelheid in het dossier. Het comfort van de leerlingen en het personeel is erg belangrijk.” Verder zijn er in Mechelen ook subsidies voor De Sprankel en het Sint-Janshof voor het vernieuwen van de verhardingen en ontvangt de Sint-Maartenschool in deelgemeente Hombeek een bedrag van ruim 22.000 euro voor aanpassingen aan de fietsenstalling en omheining. In Sint-Katelijne-Waver is er 280.000 euro voor basisschool Sint-Katarina voor energiebesparende ingrepen en College Hagelstein krijgt 83.000 euro om stormschade aan de fietsenstalling te herstellen. Met 140.000 euro subsidie vervangt het Sint-Jan-Berchmansinstituut in Puurs-Sint-Amands een stookplaats…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221028_94987599)

Macron: miljoenen tegen bosbranden en miljard bomen planten

“…..Een nieuwe strategie moet ervoor zorgen dat Frankrijk bosbranden beter kan bestrijden en voorkomen na de gigantische bosbranden van afgelopen zomer, zei president Emmanuel Macron. Volgend jaar komt 150 miljoen euro extra beschikbaar voor de hulpdiensten, kondigde hij vrijdag volgens Franse media aan. Ook beloofde hij dat er binnen tien jaar een miljard bomen worden geplant op Frans grondgebied ter compensatie van afgebrande natuur. De twaalf blusvliegtuigen van het type Canadair moeten in 2027 zijn vervangen en er komen er nog vier bij, aldus Macron. Daarbovenop worden nog twee zware blushelikopters aangeschaft. “Het is te doen”, zei het staatshoofd over het ambitieuze en “formidabele” bomenproject. Hij maakte al plannen bekend over de manier waarop de enorme hoeveelheid nieuwe bomen kan worden gefinancierd. De aanplant komt volgens hem neer op 10 procent van het huidige aantal in heel Frankrijk. Afgelopen zomer werd Frankrijk geteisterd door grote bosbranden, waardoor meer dan 70.000 hectare in vlammen opgingen, met name in het zuidwestelijke departement Gironde. Macron wees tijdens een eerbetoon aan brandbestrijders in het Élysée-paleis wederom op de risico’s van klimaatverandering. Hij kwam ook met een plan voor ondersteuning van vrijwilligers die de lokale brandweer helpen…..” (bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221028_48965111?utm_source=google&utm_medium=organic)

De EU wil strengere regels voor schoner water en lucht

“……Op 26 oktober 2022 stelde de Europese Commissie in Brussel strengere regels voor inzake verontreinigende stoffen in de omgevingslucht en het oppervlakte- en grondwater en met betrekking tot de behandeling van stedelijk afvalwater. Schone lucht en schoon water zijn essentieel voor de gezondheid van mensen en ecosystemen. Luchtverontreiniging alleen al veroorzaakt jaarlijks bijna 300.000 voortijdige overlijdens in Europa. Dankzij de voorgestelde nieuwe regels zal het aantal sterfgevallen als gevolg van niveaus van de belangrijkste verontreinigende stof PM2,5 die hoger zijn dan in de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie, in tien jaar tijd met meer dan 75 % afnemen. Wat lucht en water betreft, bieden alle nieuwe regels een duidelijk rendement op de investeringen dankzij baten op het gebied van gezondheid, energiebesparing, voedselproductie, industrie en biodiversiteit. Op basis van de lessen die uit de huidige wetgeving zijn getrokken, stelt de Commissie lagere toegestane niveaus van verontreinigende stoffen en een betere toepassing van de wetgeving voor, zodat de doelstellingen in de strijd tegen verontreiniging vaker daadwerkelijk worden gehaald. De voorstellen van vandaag vormen een belangrijke stap voorwaarts om – overeenkomstig de Europese Green Deal – schadelijke verontreiniging van het milieu uiterlijk 2050 tot nul terug te dringen. Ze beantwoorden ook aan specifieke eisen van de Conferentie over de toekomst van Europa……” (Bron: https://www.amstelveenweb.com/nieuws-De-EU-wil-strengere-regels-voor-schoner-water-en&newsid=400408860)

Definitief verbod op verkoop van nieuwe auto’s en busjes die CO2 uitstoten in 2035

“…..Over de nieuwe regels is in Brussel een historisch akkoord bereikt tussen de Europese Commissie, lidstaten en het Europees Parlement. Naast het verbod is een tussenstap afgesproken voor 2030. Vanaf dat moment worden de bestaande uitstootnormen voor nieuwe wagens aangescherpt: ten opzichte van vorig jaar moet de CO2-uitstoot van auto’s 55 procent minder zijn. Voor busjes is een halvering voldoende. Autofabrikanten krijgen tot 2030 nog ruimte om wagens te produceren die afwijken van de bestaande CO2-doelstellingen. Dat mag alleen als ze een bepaald percentage emissievrije of hybride voertuigen produceren. In het akkoord is afgesproken om de percentages te verhogen: bedrijven krijgen deze beloning alleen nog maar als een kwart van de geproduceerde auto’s emissievrij of emissiearm is. Voor kleine autofabrikanten maakt de EU een uitzondering. Een bedrijf met een productiecapaciteit tot 10.000 auto’s per jaar mag nog een jaar langer wagens met een verbrandingsmotor op de markt brengen. Voor nog kleinere bedrijven (tot 2000 auto’s per jaar) is dit zelfs langer. Vooral luxemerken als Ferrari en Lamborghini hebben hier baat bij. „Deze deal is goed nieuws voor de automobilist”, denkt VVD-Europarlementariër en hoofdonderhandelaar Jan Huitema. Hij verwacht dat elektrisch rijden straks niet meer alleen voor de elite is. „Emissievrije auto’s worden met deze deal goedkoper en er komt sneller een tweedehandsmarkt. Schoon rijden gaat betaalbaarder en toegankelijker worden voor iedereen.” Het autoplan komt uit de koker van de ’Europese klimaatpaus’ Frans Timmermans. De eurocommissaris heeft een heel pakket aan maatregelen gelanceerd om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Van alle plannen is tot nu toe alleen over de auto’s een definitief akkoord gekomen. „Europese autofabrikanten bewijzen nu al dat ze klaar zijn om het voortouw te nemen”, reageert Timmermans. „De snelheid waarmee deze verandering de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is opmerkelijk. Het is geen wonder dat over dit dossier als eerste een akkoord is gekomen.” Binnenkort beginnen de onderhandelingen over Europese regels om te zorgen voor meer laadpalen in het landenblok. Het kabinet wilde overigens al een verbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2030….” (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/44451419/definitief-verbod-op-verkoop-van-nieuwe-auto-s-en-busjes-die-co2-uitstoten-in-2035)

Luchtmeters. Meestal heb je er niks aan.

“….Luchtmeters. Meestal heb je er niks aan…..” zeggen veel experts binnen de wereld van ventilatie en schone lucht.

Wat zij daarmee bedoelen is dat luchtmeters vaak alléén getallen laten zien.
Voor de klant is het praktisch als er ook een advies uitrolt.
“……het is vooral belangrijk te weten hoe je moet handelen bij een bepaalde waarde… wat je moet doen als er b.v. 1400 PPM staat bij CO2…” zegt Arie den Hartog mij.

Arie is eigenaar van AirTeq Smart Monitoring. en partner van Viridi Air. Ze hebben inmiddels 1000-en sensoren verkocht alléén al binnen het onderwijs.
“….alle nieuwe modellen luchtmeters van ons laten een advies zien. Zo weet de klant altijd precies wat zij moeten doen. Dat is belangrijk, niet alléén in het onderwijs. Met ons platform heeft de klant altijd realtime inzicht in alle parameters van het binnenklimaat; CO2, temperatuur, luchtvochtigheid, fijnstof, VOC’s, ozon en NOx…”. Heb je een bedrijf of instelling en wil je de luchtkwaliteit in kaart brengen met hoogwaardige sensoren en een Online registratie? Neem contact op met Arie den Hartog van Airteq

Kun je de ventilatieroosters ff dichtdoen, het wordt veel te koud hier

“….kun je de ventilatieroosters ff dichtdoen, het wordt veel te koud hier…” roept zijn vrouw vanuit een andere hoek in de kamer op een feestje waar ik ben. Peter zet direct zijn biertje weg en loopt naar de ventilatieroosters.

Ik vraag Peter of hij altijd zo goed naar zijn vrouw luistert waarop hij me een kleine grimas geeft en snel weer terugkeert.
De roosters blijven open.
Ik geef Peter de tip om (t.a.v. dit thema) beter niet te luisteren:
“….wees zuinig op je gezondheid en het huis: blijf ventileren want vocht moet er nu éénmaal ook uit. Doe je dat niet heb je grote kans dat vocht & schimmels bouwkundige problemen gaan veroorzaken. Daarnaast zijn schimmels extreem slecht voor de gezondheid….”

Zijn vrouw ziet en hoort het allemaal gebeuren en komt naar mij toe: “….hoe moeten we het dan doen?…” vraagt ze me.
“…..gewoon blijven ventileren en als je niet te veel wilt stoken of investeren in duurzame installaties een extra trui aan doen! Keep it simple…..”

Ook al is het buiten nog zo guur.
En de energierekening erg duur.
Met schimmel in huis wordt het leven pas echt zuur!

Als jullie echt zo moeilijk doen gaan we wel naar een ander bedrijf om (luchtzuiverende) bomen te planten…

Wij (Viridi Air) houden ons enkel aan de missie van schone lucht.
Bedrijven die daar met een product/dienst of bedrijfsbeleid aan bijdragen mogen met onze unieke buitenfilterprojecten meedoen (in België en Nederland) bestaande uit luchtzuiverende bomen.

Bedrijven die niet aan de bron willen bijdragen maar enkel voor een goed imago gaan kunnen wij niet helpen. Onze aanpak is al sinds 2019 doeltreffend omdat we op 2 manieren de luchtkwaliteit verbeteren met al bijna 150 deelnemende bedrijven:
1.) direct aan de bron;
2.) en via onze groene duurzame buitenfilterprojecten.

Het is echt niet zo moeilijk om slim bij te dragen aan schone lucht (o.a. minder fijnstof,… VOC’s…NOx of CO2).
Wij helpen je graag; en het kan al vrij gemakkelijk door b.v. je personeel te vragen om 1x in de week met de fiets naar het werk te laten gaan ipv de auto (binnen een straal van 15km).
Lachwekkend? Nee doeltreffend! Of door de aanschaf van een effectiever luchtbehandelingssysteem of uitstootfilter.

Dus: doen wij moeilijk? “…nee, maar wel bij bedrijven die niks om schone lucht geven en toch een groen imago willen….”

Elke beslissing die je neemt is geen beslissing over wat je doet…maar over wie je bent!

Stof tot nadenken

Ik kijk naar buiten. Het is druiliger nat. Mijn gedachten dwalen terug naar de zomervakantie. Het is 15 juli en bloedheet in Frankrijk. Terwijl ik mijn hardloopschoenen aan doe, met 42 graden en een brandende zon, weet ik dat het weer een zweterige training gaat zijn. De meeste lokale Fransen komen bij van de nationale feestdag (14 juli). Zij pakken een lange siësta en ik ga een intervaltraining doen.
Omdat mijn lichaam een intervaltraining op gelijke ondergrond beter verteert dan een ongelijk bospad kies ik nu voor een weg langs het bos. Het is vandaag siësta dus weinig verkeer. Morgen vliegt het verkeer hier weer langs.

“…kssss…” hoor ik een paar meter verder. Het is een takje met felgroene blaadjes die uit een boom valt. Ik raap het op en wrijf met mijn vinger zacht over een blaadje en zie dat mijn vingertoppen grijs/zwart kleuren..
“…kijk…fijnstof” hoor ik mezelf zeggen. Hier kun je goed zien dat bomen de buitenlucht zuiveren van fijnstof en andere luchtvervuiling.
Het blijft mooi om de kracht van mijn werk hier in de praktijk te zien. Ook realiseer ik me weer dat het goed is dat Viridi Air uitsluitend met bedrijven samenwerkt die aan de bron bijdragen aan schone lucht.

Want vandaag is het misschien rustig op deze mooie bosweg…..morgen raast het verkeer hier weer.
Ga niet achterover leunen (!) doe er zelf eerst eens wat aan: draag bij aan schone lucht: met een product, dienst of bedrijfsbeleid!
“….‘stof’ tot nadenken toch?….” 

Nieuw ventilatiesysteem in Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bouwt een nieuwe campus voor hun onderwijsactiviteiten waar ze de gezondheid voor student en docent uitermate serieus hebben genomen (ventilatie). Naast voldoende verse lucht speelt ook het extreme warme weer van de laatste jaren een grotere rol. Het nieuwe systeem moest voldoende ventileren en ook koelen / verwarmen.
 
Onze partner Ventilair Group Belgium draagt zorg voor de juiste keuzes hierin: “…we hebben de oplossing gevonden in 6 luchtgroepen met warmtepompen. Hiermee halen we 76.380 kubieke meter per uur toevoer en afvoer en bereiken zo een comfortabel binnenklimaat het ganse jaar door. Tot 85% warmteterugwinning en 75% vochtterugwinning….” aldus Tineke Holvoet van Ventilair.
 
Bij studenten en docenten is de luchtkwaliteit ook belangrijk voor het onderwijsproces en de leerprestaties. Verse lucht speelt hier een belangrijke rol bij. Ik vind het mooi om te zien dat dit zo serieus is meegenomen in dit project.
Ventilair Group is bovendien een Partner van Viridi Air om ook een steentje bij te dragen aan de luchtkwaliteit buiten. Want schone lucht = schone binnen- en buitenlucht.
Heb je kinderen die op de basisschool zitten? Middelbaar of hoger onderwijs? Hoe is daar de luchtkwaliteit geregeld?

Luchtkwaliteit zal vaker als slecht beoordeeld worden door nieuwe WHO-waarden

“….De Belgische luchtkwaliteitsindex (BelAQI) wordt aangepast aan de strengere advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert. Daardoor zal de luchtkwaliteit vaker slechter beoordeeld worden dan met de huidige index. Dat hebben Ircel, de intergewestelijke cel voor het leefmilieu en de drie gewestelijke milieumaatschappijen dinsdag meegedeeld. De BelAQI-index geeft in één getal aan hoe goed of slecht de luchtkwaliteit uur per uur is, op basis van de hoeveelheid fijn stof, stikstofoxide en ozon. De index gaat van 1 – een uitstekende luchtkwaliteit – tot 10 – een “uitermate slechte” luchtkwaliteit. De index is nu nog gebaseerd op advieswaarden die dateren van 2005, maar vanaf november wordt hij aangepast aan de advieswaarden die de WHO in september 2021 lanceerde voor fijn stof, stikstofoxide en ozon. De nieuwe waarden zijn strenger, omdat de WHO “op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten schat dat nadelige gezondheidseffecten van luchtvervuiling zich voordoen bij lagere concentraties dan eerder werd ingeschat”, zo staat in een persbericht van Ircel. Die strengere waarden hebben ook gevolgen voor de Belgische luchtkwaliteitsindex. “In vergelijking met de oude BelAQI-index zullen er meer dagen voorkomen met een hogere (slechtere) beoordeling”, zegt ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op haar website. De milieumaatschappijen benadrukken dat de luchtkwaliteit op zich er niet op achteruitgaat. “Integendeel, we stellen vast dat de luchtkwaliteit al verschillende decennia verbetert”, luidt het. “Het betekent wel dat het gezondheidsrisico bij gelijke concentraties nu hoger wordt ingeschat dan voorheen.”…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221025_94764860)

Pas bij minder stoken en ventileren op voor vocht en schimmel in huis

“….Om op de energiekosten te besparen, kiezen veel mensen ervoor om minder te stoken. Tegelijk wordt er ook vaak minder geventileerd, om zoveel mogelijk warmte binnen te houden en de kou buiten. Die combinatie zorgt er echter voor dat het vochtgehalte in huis aanzienlijk toeneemt. En daarmee het risico op vervelende en ongezonde schimmel. Hier moet u rekening mee houden. Schimmel ontstaat bij een te grote hoeveelheid vocht in huis. Buiten dat de luchtvochtigheid van zichzelf hoog kan zijn, zoals bijvoorbeeld in het najaar vaak het geval is, komt vocht op nog veel meer manieren het huis binnen. Om te beginnen alleen al door te ademen en te zweten. Daarnaast komt er veel vocht in de lucht door te koken, douchen, wassen en schoonmaken. Ook in een huis dat niet verwarmd wordt, stijgt het vochtgehalte. Door het huis gelijkmatig te verwarmen, wordt de lucht juist droger. Dit betekent niet dat u de verwarming hoog moet zetten, maar het is zeker niet aan te raden om de verwarming helemaal uit te laten. Overdag 18 graden en ’s nachts 15 graden is volgens GGD Leefomgeving een goede temperatuur om schimmel te voorkomen. Droge lucht is daarnaast goedkoper om te verwarmen. Dit komt doordat vochtige lucht meer massa heeft en dat kost meer energie om te verwarmen. Daar komt bij dat bij een hoge luchtvochtigheid de gevoelstemperatuur lager is en er dus meer gestookt moet worden voor een behaaglijk gevoel. Buiten dat de verwarming eraan meewerkt het vochtgehalte lager te houden en daarmee het risico op schimmel, is ook ventileren van belang. Door ventilatieroosters of een raam dat op een kier staat, wordt overtollig vocht afgevoerd. Terwijl in een huis dat helemaal potdicht zit juist al het vocht binnen gehouden wordt. Ook hiervoor geldt dat u niet opeens overal de ramen open hoeft te zetten, maar een subtiele luchtstroom in huis is wel noodzakelijk. In een eerder artikel vertellen we hoe u kunt ventileren bij kou, met zo min mogelijk warmteverlies….” (Bron: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/pas-bij-minder-stoken-en-ventileren-op-voor-vocht-en-schimmel-in-huis/)

In 2030 is de lucht in Europa een stuk schoner, maar niet in Nederland

“…..De Europese Commissie wil dat de lucht in Europa snel schoner wordt. Maar boven Nederland blijft nog zeker tot na 2030 meer fijnstof in de lucht hangen dan de Wereldgezondheidsorganisatie veilig vindt. De Europese Commissie wil dat de lucht en het water in Europa veel schoner worden, maar Nederland heeft daarin nog een lange weg te gaan. Woensdag presenteerden Eurocommissaris Frans Timmermans en zijn Litouwse collega Virginijus Sinkevicius plannen waarmee de Europese lucht en water weer schoon moeten worden. Er komen strengere normen. Ieder jaar gaan in Europa zeker 300.000 mensen vroegtijdig dood doordat de lucht te veel verkeerde stoffen bevat. Dat aantal moet volgens de Europese Commissie over acht jaar zeker 70 procent lager zijn. Dan, in 2030, moet de hoeveelheid fijnstof zijn gehalveerd. In 2050 moet de lucht dan helemaal schoon zijn. Op een kaartje dat door de Europese Commissie is gemaakt, is te zien hoe de strengere EU-normen ervoor zullen zorgen dat het grootste deel van Europa in 2030 aan de norm zal voldoen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit stelt. Alleen Nederland niet. Daar is de hoeveelheid fijnstof die door verkeer en mest in de lucht terechtkomt zo hoog, dat de fijnstofuitstoot ook in 2030 nog boven de grens van de WHO blijft…..” (Bron: https://www.trouw.nl/politiek/in-2030-is-de-lucht-in-europa-een-stuk-schoner-maar-niet-in-nederland~b4cca851/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Niveau broeikasgassen bereikt nieuwe recordhoogtes

“……Het niveau van de drie belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het gaat om de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas. Vooral de uitstoot van methaan liet een grote piek zien; niet eerder sinds het begin van de metingen was de stijging zo groot. Onbekend is nog waardoor dat komt. Wereldwijd wordt gemeten dat ook de CO2-uitstoot dit jaar verder toeneemt, schrijft de WMO in een persbericht. De nieuwe gegevens onderstrepen “opnieuw de enorme uitdaging van snelle actie om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, om te voorkomen dat de wereldwijde temperatuur nog verder stijgt in de toekomst”, zegt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO. “De voortdurende stijging van de concentratie van broeikasgassen, inclusief de versnelling in methaanuitstoot, laat zien dat we de verkeerde richting op gaan.” Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het tegengaan van de uitstoot ervan, vooral in de fossiele energiesector, moet meer prioriteit krijgen, vindt Taalas. Tegelijk blijft methaan veel minder lang in de atmosfeer dan andere broeikasgassen (minder dan tien jaar). Daarom is de impact op het klimaat omkeerbaar. “Als de hoogste en meest urgente prioriteit moeten we de uitstoot van CO2 verminderen, die de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering en het bijbehorende extreme weer”, aldus Taalas. Hij benadrukt dat CO2 het klimaat “duizenden jaren” zal beïnvloeden door verlies van poolijs, opwarming van de oceanen en zeespiegelstijging. De WMO komt met z’n rapport een kleine twee weken voordat in Egypte een nieuwe wereldwijde klimaatconferentie begint. De organisatie hoopt dat de onderhandelingen daar zullen leiden tot een effectievere aanpak van de uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd is de temperatuur gemiddeld inmiddels met ruim één graad gestegen. In het Parijse Klimaatakkoord van 2015 is afgesproken dat de opwarming beperkt moet blijven tot “ruim onder de twee graden”, en liever nog onder de 1,5 graad….” (Bron: https://nos.nl/artikel/2449883-niveau-broeikasgassen-bereikt-nieuwe-recordhoogtes)

Wereldwijde uitstoot broeikasgassen blijft stijgen, met raadselachtige versnelling methaan

“….Wereldwijde uitstoot broeikasgassen blijft stijgen, met raadselachtige versnelling methaan
Meteorologen sluiten hun boekjaar 2021 af met een slecht resultaat voor het klimaat: de concentratie van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer steeg tot nieuwe recordhoogtes. Het nieuwste rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie is een krachtige waarschuwing voor de klimaattop in Egypte, waar regeringsleiders vanaf volgend weekend de voortgang van hun klimaatplannen bespreken. De concentratie in de atmosfeer van de belangrijkste broeikasgassen – CO2, methaan en lachgas – nam verder toe in 2021. De uitstoot van CO2 is sinds de covid-lockdowns van 2020 ‘teruggestuiterd’ en de vrees bestaat dat sommige gebieden die nu nog CO2 opnemen dat vermogen binnenkort verliezen of juist een netto uitstoter worden. In sommige delen van de Amazone is het zelfs al zover: rottende bladeren en omgevallen bomen stoten daar meer CO2 uit dan de planten en bomen daar nog ‘inademen’ door fotosynthese. Ook zorgwekkend is de uitstoot van methaan, een broeikasgas dat weliswaar sneller verdwijnt dan CO2 maar gedurende zijn levensduur ook vele malen krachtiger meewerkt aan de opwarming van de aarde. De meteorologen zien voor methaan zelfs een opvallende versnelling van de concentratie in de atmosfeer. Een precieze verklaring ontbreekt nog, maar eerste analyses wijzen uit dat het grootste deel van de stijging van methaanuitstoot sinds 2007 een biologische component heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rijstvelden en moerassen, waarbij het rotten van organische materiaal onder water zorgt voor methaanuitstoot….” (Bron: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wereldwijde-uitstoot-broeikasgassen-blijft-stijgen-met-raadselachtige-versnelling-methaan~b3b368421/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Gemeente Lierop plaatst een meetstation om fijnstof te meten en stikstofuitstoot

“….Na meerdere vergeefse pogingen om te onderzoeken hoe het met de luchtkwaliteit in Lierop gesteld is, gaat Dorpscoöperatie Lierop Leeft, samen met de gemeente Someren, nogmaals proberen om in Lierop een mobiel meetstation te plaatsen. Volgens de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is de omgeving van het 3-Slotenveldje een geschikte locatie. Dit punt is omgeven met een aantal belangrijke bronnen van uitstoot fijnstof. Denk daarbij aan de A67, de N266, een mestvergister, varkensbedrijf, kippenbedrijf, industrie in Helmond met een voederbedrijf, varkensslachterij en composteringsbedrijf en anderen. Schone lucht is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. Metingen kunnen bijdragen aan het beoordelen van de luchtkwaliteit. De verwachting is dat er nogal wat fijnstof over Lierop heen valt. Om te kijken of en wat je hiertegen zou kunnen doen is het belangrijk om de feiten te kennen. Meten is weten.
Een rapportage van het regionale meetnet laat zien dat fijnstof voor ca 65-70% van buiten de regio komt; binnen de regio wordt 30-35% toegevoegd. De rapportage komt binnenkort beschikbaar. Kenmerken fijnstof: Fijnstof kent grotere deeltjes (PM10) en die worden veelal in de bovenste luchtwegen afgevangen/uitgesnoten/geniest. De kleinere deeltjes (PM 2,5) dringen door tot in de longen (kunnen vaak worden uitgehoest). De ultrafijne deeltjes (roet; PM<0,1) dringen door via het longvlies in het bloed. Die hopen zich daar op. Wegverkeer is de belangrijkste bron van uitstoot van NO2 (stikstofdioxide), gevolgd door industrie, landbouw, vliegverkeer, mobiele werktuigen en scheepvaart. De belangrijkste bronnen van PM10 zijn landbouw, industrie, houtstook en wegverkeer. De belangrijkste bron van PM 2,5 uitstoot is houtstook, gevolgd door industrie en wegverkeer. Het is belangrijk om te vermelden dat secundair gevormd fijnstof niet meegenomen kan worden in de bronbijdragen, terwijl landbouw via secundair fijnstof wel een belangrijke bijdrage levert aan PM 2,5. Vliegverkeer en wegverkeer dragen ook significant bij aan ultrafijnstof (PM 0.1).
In het stedelijk gebied van Zuidoost-Brabant is het aandeel ultrafijnstof/roetfijnstof hoger dan in de rest van de regio; bronnen m.n. auto’s, vrachtverkeer. In het landelijk gebied is het aandeel PM 10 hoger; bronnen veehouderijen/agrarische bedrijvigheid……” (Bron: https://siris.nl/nieuws/artikel/nieuwe-poging-meetstation-fijnstof-in-lierop)

De verwarming minder hoog? Zo voorkom je vocht- en schimmelplekken

“…..Sinds de energieprijzen de pan uitrijzen hebben we massaal de thermostaat lager gedraaid. We gebruiken zo’n 25 procent minder gas dan afgelopen jaren. Fijn voor de portemonnee en het klimaat, maar minder voor het klimaat in huis. Door de lagere temperatuur in huis én doordat veel mensen minder ventileren, is er meer kans op vochtplekken in huis. Experts waarschuwen zelfs voor een ‘schimmelgolf’. Het lijkt slim om de ramen gesloten te houden en de ventilatieroosters dicht te maken; dan kan er immers geen koude buitenlucht naar binnen. Toch is dat volgens bouwkundige Hans Brummel van Bouwcentrum Advies niet slim om te doen. “Zonder ventilatie blijft de luchtvochtigheid op een veel te hoog percentage en kan schimmel zich verder ontwikkelen”, legt hij uit in de Gelderlander. Goed ventileren is dus belangrijk. En draai de verwarming niet te laag. Volgens de expert houdt schimmel van een temperatuur van 16 graden of lager. Brummel: “Binnen een maand kan een plafond al zwart zijn van de schimmel. Wie z’n verwarming de komende maanden lager heeft staan en niet goed ventileert, kan dus al in korte tijd een heel ongezond leefklimaat veroorzaken.” Veel mensen denken dat schimmel alleen voorkomt in oude of slecht onderhouden (huur)huizen. Maar dat is niet zo. Als de temperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog, kan schimmel ook in nieuwbouwhuizen ontstaan. Schimmel ziet er niet alleen vies uit, het is ook ongezond. Het kan namelijk schadelijk zijn voor je luchtwegen, waarschuwt Milieu Centraal. De stichting heeft ook tips om schimmel in huis te voorkomen……” Bron: https://www.libelle.nl/gezondheid/de-verwarming-minder-hoog-zo-voorkom-je-vocht-en-schimmelplekken~b64b2b57/?)

Burgers stappen naar rechter voor strengere lucht­kwaliteitsnormen

“…..Negen Belgen spannen een rechtszaak aan tegen de overheid wegens falend luchtkwaliteitsbeleid. Ze eisen dat de normen in ons land in overeenstemming worden gebracht met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat berichten De Standaard en Le Soir maandag. Naar schatting dertigduizend betogers voor beter klimaat. We hebben lage-emissiezones, ­circulatieplannen, roetfilters en schonere motoren. Toch laat de luchtkwaliteit in grote delen van ons land te wensen over. Negen Belgen, van wie de meesten lijden aan ademhalingsproblemen, zijn het dralen van de Belgische overheden moe. Onder de vleugels van Client­Earth, een ngo gespecialiseerd in milieurecht, stappen ze naar de rechtbank. Ze eisen dat de regionale overheden hun normen in overeenstemming brengen met die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met dwangsommen wanneer ze het vonnis niet naleven. In september vorig jaar verlaagde de WHO haar advieswaarden voor fijnstof van 10 naar 5 microgram per kubieke meter lucht (µg/m3) en voor stikstofdioxide – een goede parameter voor verkeers­pollutie – van 40 naar 10 µg/m3. De Belgische grenswaarden liggen met 25 µg/m3 voor fijnstof en 40 µg/m3 voor stikstofdioxide vier tot vijf keer hoger….” (Bron: https://www.bruzz.be/milieu/burgers-stappen-naar-rechter-voor-strengere-lucht-kwaliteitsnormen-2022-10-24)

Nederlander: de luchtkwaliteit is verslechterd en het vergt een gezamenlijke aanpak

“…..In Nederland vindt 58% (t.o.v. 47% EU) dat de luchtkwaliteit is verslechterd in de afgelopen 10 jaar. Ook vindt een meerderheid dat de industrie, overheid en werkgevers meer moeten doen voor een betere luchtkwaliteit. Dit staat in de vandaag verschenen Eurobarometer, de Europese opiniepeiler. Deze keer is het een speciale editie over de houding van de Europeanen t.o.v. de luchtkwaliteit. Over de rol van verschillende actoren bij een betere luchtkwaliteit zijn dit de antwoorden: 91 % van de Nederlandse respondenten zien een rol weggelegd voor grote industriële installaties. Het EU-gemiddelde is 73%. 83% van de Nederlanders vinden dat producenten van op fossiele brandstoffen gebaseerde energie er een rol bij spelen. Het EU-gemiddelde is 66%. 87% van de Nederlanders vindt dat de overheid meer moet doen. Het EU-gemiddelde is 60%. Op het vlak van gezondheid vindt 47% van de Nederlanders dat ademhalingsziekten zoals longziekten een gevolg zijn van luchtverontreiniging. Dat is lager dan het EU-gemiddelde van 55%. Aanpakken op mondiaal of Europees niveau. Net als de meeste Europeanen vinden de Nederlanders dat de problemen rondom slechte luchtkwaliteit een gezamenlijke aanpak vergen op mondiaal of op Europees niveau. Nieuwe normen komen eraan. Om verontreiniging tot nul terug te dringen komt de Europese Commissie met een voorstel om de huidige EU-normen voor luchtkwaliteit te herzien. Dit is de volgende stap naar een klimaatneutraal continent…..” (Bron: https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/nederlander-de-luchtkwaliteit-verslechterd-en-het-vergt-een-gezamenlijke-aanpak-2022-10-24_nl)

79 procent van de bedrijven investeert in duurzaamheid

“…..Onderzoek van het CBS laat zien dat maar liefst 79% van de bedrijven in Nederland dit jaar heeft geïnvesteerd in een duurzamere bedrijfsvoering. Van deze bedrijven is dus 8 van de 10 op de een of andere manier bezig met verduurzamen, en wel als het gaat om de volgende terreinen. Toch is verduurzamen niet bij elke bedrijf aan de orde van de dag: zo’n 21% heeft het afgelopen jaar weinig ondernomen op dit gebied. Wat zijn de obstakels? Afhankelijkheid van derden (24,6%), Geldgebrek (13%), Te weinig voordelen (12%), Bijna een derde van de ondervraagden ervaart geen obstakels bij het verduurzamen van het bedrijf. Er zijn allerlei manieren om de stap naar duurzaam ondernemen makkelijker te maken. Bijvoorbeeld via subsidies die de kosten flink kunnen drukken. Wil je inspiratie opdoen of hulp bij de verduurzaming van je bedrijf? Lees dan onze pagina over duurzaam ondernemen…..” (Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/nieuws/ondernemersnieuws/79-procent-van-de-bedrijven-investeert-in-duurzaamheid)

Goede ventilatie van schoolgebouwen in Den Bosch nog steeds ‘work in progress’

“….Sinds corona is goede ventilatie in schoolgebouwen een hot item en in Den Bosch wordt daar nog volop aan gewerkt. Dat blijkt uit een brief van het college van B en W over de plannen rond de onderwijshuisvesting. In Den Bosch is voor de zomer een ventilatiecoach gestart die alle basisscholen bezoekt. Die helpt de gebruikers van de gebouwen om alle adviezen en richtlijnen om zo goed mogelijk te ventileren op te volgen. Ook brengt hij de aanwezige technische ventilatievoorzieningen in beeld. De bevindingen worden door de gemeente meegenomen bij het maken van nieuw beleid als het gaat om huisvesting van de scholen. Dit jaar zijn er CO2-meters geplaatst op scholen die ze nog niet hadden. Die helpen ook mee om klaslokalen beter te ventileren. Schoolbesturen die hun ventilatiesystemen willen vernieuwen kunnen nog een beroep doen op subsidie van het Rijk. Een jaar geleden liet het college van B en W weten dat de luchtkwaliteit op de meeste Bossche scholen in 2020 al voldeed aan de eisen….” (Bron: https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/goede-ventilatie-van-schoolgebouwen-in-den-bosch-nog-steeds-work-in-progress)

Alternatieve verwarmingsmethoden brengen gevaren mee: Veel fijnstof is niet gezond.

“…..Dat de energienota’s in ons land flink stijgen als gevolg van wereldwijd stijgende energiekosten de laatste maanden, maakt sommige huishoudens creatief. Maar achter de creatieve manieren om je huis zo duurzaam mogelijk te verwarmen, schuilt soms ook een gevaar. En dus grijpt de Veiligheidsregio Drenthe de herfstvakantie aan voor voorlichting over verwarming in huis. Dat klinkt voor sommigen misschien totaal overbodig, maar als je niet weet waarmee je rekening moet houden, kan dat zelfs de dood tot gevolg hebben. Zo kwamen afgelopen week een Belgische moeder (44) en haar dochter (23) om het leven door koolmonoxidevergiftiging, nadat ze in huis de barbecue hadden aangestoken. “En dan is de temperatuur nu nog redelijk, waardoor er relatief weinig extra wordt verwarmd”, zegt de Drentse brandweervrouw Carry Seidel. “Maar ik ben wel bang voor de winter.” Want de kans is dan een stuk groter dat mensen uit angst voor een hoge energierekening kijken naar alternatieve manieren om hun woning te verwarmen. Een voorbeeld daarvan is een aantal waxinelichtjes op een plateau zetten, met daarboven een omgekeerde bloempot. Maar in de praktijk is het effect van de zogeheten bloempotkachels nihil, zegt Seidel. En ook onderzoeken wijzen het uit. Deze alternatieve verwarmingsmethode brengt echter wel een gevaar met zich mee. Seidel: “Als je veel kaarsen tegelijkertijd brandt, geeft dat fijnstof af. Ook dat hoeft niet erg te zijn, als je in je woning maar goed ventileert, en dat gebeurt lang niet overal. Ik las al dat mensen thuis ventilatieroosters afplakken om de warmte beter in huis te houden, maar je kunt daardoor een ophoping van koolmonoxide krijgen als je bijvoorbeeld veel kaarsen hebt branden”, legt ze uit. “Veel fijnstof in huis is niet gezond, je moet echt wel blijven ventileren.” Koolmonoxidevergiftiging is dan ook een ware sluipmoordenaar. Je ruikt het niet en je proeft het ook niet, maar het is wel heel giftig voor zowel mens als dier. “Het komt voor bij open verbranding, dus als je open vuur in huis hebt. Dat kan door te veel brandende kaarsen, maar ook door het stoken van de open haard of houtkachel. Natuurlijk is dit niet ineens gevaarlijk, mits je maar goed ventileert. Anders komt de koolstofmonoxide je slaapkamer in, in plaats van dat het met de schoorsteen naar buiten gaat.” De komende week maakt de Veiligheidsregio Drenthe inwoners van onze provincie via social media alert op wetenswaardigheden over verwarmingsmethoden en de gevaren die daarachter schuilen. “Een goed advies voor mensen met een pelletkachel is bijvoorbeeld om te zorgen dat die kachel is afgestemd op de juiste pellets. Gebruik je altijd hele goedkope pellets, dan krijg je ook een slechtere verbranding”, besluit ze…..” (Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15047009/alternatieve-verwarmingsmethoden-brengen-gevaren-mee-veel-fijnstof-is-niet-gezond)

Frankrijk moet 20 miljoen betalen wegens slechte luchtkwaliteit in verschillende steden

“…..De Franse staat moet een dwangsom van 20 miljoen euro ophoesten vanwege de slechte luchtkwaliteit in verschillende Franse steden. Dat heeft de hoogste administratieve rechtbank van het land maandag beslist. Frankrijk moet de dwangsom betalen omdat de grenswaarden voor stikstofdioxideverontreiniging tussen juli vorig jaar en juli dit jaar op verschillende plaatsen werden overschreden. Dat gebeurde vooral rond de steden Parijs, Lyon en Marseille. De regering heeft niet genoeg gedaan om een goede luchtkwaliteit te garanderen, oordeelt de Franse Raad van State. Luchtverontreiniging kost jaarlijks aan tienduizenden Fransen het leven. Drempelwaarden overschreden:
“Hoewel er verbeteringen zijn vastgesteld, worden de drempelwaarden voor stikstofdioxideverontreiniging – die sinds 2010 nageleefd moeten worden – in verschillende gebieden in Frankrijk nog altijd overschreden”, zo meldt de Raad van State. “Op dit moment garanderen de door de staat genomen maatregelen niet dat de luchtkwaliteit dusdanig zal verbeteren dat de grenswaarden voor verontreiniging op korte termijn gerespecteerd zouden worden.”…” (Bron: https://www.hln.be/buitenland/frankrijk-moet-20-miljoen-betalen-wegens-slechte-luchtkwaliteit-in-verschillende-steden~a55454be/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Tata Steel krijgt vergunning, moet uitstoot stof meer verminderen

“…..Tata Steel stelde zelf een norm voor stof van vijf milligram per kubieke meter voor, in de nieuwe vergunning staat drie milligram per kubieke meter. De vergunning ligt zes weken ter inzage, er kan dus nog bezwaar worden gemaakt. „We zijn heel blij dat we een vergunning krijgen voor de afzuiginstallatie”, zegt een woordvoerder van het staalbedrijf. Hij noemt het een belangrijke maatregel om de uitstoot van stof en zware metalen verder te verminderen. De nieuwe afzuiging heeft een filterinstallatie en zou daarmee ook de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) tegen moeten gaan. Volgens de omgevingsdienst sluit de nieuwe vergunning aan bij eerdere rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bij de verplichting om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. Tata Steel wil de afzuiging in 2023 gaan gebruiken. In de oxystaalfabriek wordt vloeibaar ruwijzer gegoten en bewerkt, waarna het in vaste vorm weer naar buiten gaat. Hierbij kunnen ook zogeheten ’slobbers’ ontstaan, als een schuimende laag op het staal drijft en overkookt. De filterinstallatie zou de uitstoot van bruinewolkvorming van de slobbers tegen moeten gaan….” (Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221018_46460343?utm_source=google&utm_medium=organic)

Meldpunt Luchtkwaliteit is nog steeds in de lucht

“….Wij kunnen zonder met wie dan ook te overleggen ervoor zorgen dat 23 procent van het fijnstof uiteindelijk verdwijnt uit de lucht die wij dagelijks inademen. We hoeven er niet over te vergaderen en er niet over te stemmen: we kunnen het helemaal zelf beslissen. Bijvoorbeeld om te beginnen door anders en minder te gaan stoken. Door bijvoorbeeld vuurkorven gratis naar de milieustraat van de gemeente brengen. Of door een nog grotere stap te nemen door te stoppen met het verbranden van hout. Al die kleine en grote stappen helpen om dat enorme percentage uitstoot van fijnstof terug te dringen. Fijn voor de kwetsbare kinderen en de kwetsbare ouderen in onze gemeente Heusden. Maar ook voor stoker zelf die nog het meeste risico loopt met name ernstige longproblemen te krijgen….” (Bron: https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20221019/meldpunt-luchtkwaliteit-is-nog-steeds-in-de-lucht/)

KidsRights-Index: Nederland daalt op ranglijst stimuleren gunstig klimaat kinderrechten

“…..Nederland staat op de vierde plek op de kinderrechtenindex, maar is sinds de eerste index in 2013 van de derde naar de 37ste plek gedaald gedaald van het ‘domein’ “gunstig klimaat voor de rechten van het kind.” Dat Nederland toch op de vierde plek staat komt door goede scores voor recht op leven, recht op gezondheid, recht op onderwijs en recht op bescherming. De kinderrechtenorganisatie verwacht dat Nederland op dit gebied verder zal dalen in de volgende KidsRight-index, doordat de lange wachtrijen bij de jeugdzorg nog niet zijn verbeterd en de mentale problemen bij jongeren zijn toegenomen. Ook noemt de organisatie de verslechterde bescherming van minderjarige alleenstaande vluchtelingen en de toename van kinderarmoede als redenen waarom Nederland mogelijk verder zal dalen op de ranglijst. Al sinds het begin van de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de kinderrechtenorganisatie meerdere malen zorgen over de gevolgen hiervan geuit, benadrukt de voorzitter. Nederland er al zeven jaar niet in geslaagd om dit op orde te krijgen, stelt hij. Dat rekent de KidsRight-index Nederland zwaar aan. “Het is je niet overkomen, zoals corona”, zegt Dullaert. Vanaf volgend jaar komt er een extra domein ‘klimaatverandering’ bij in de KidsRights-index. De organisatie noemt klimaatverandering als de grootste bedreiging voor kinderen. Wereldwijd lopen daardoor 1 miljard kinderen, bijna de helft van alle kinderen ter wereld, een groot risico op problemen. De Verenigde Naties meldden al eerder dat kinderen een groter risico lopen op gezondheidsschade door klimaatverandering. Dit zesde domein zal de ranglijsten veranderen, verwacht Dullaert. Dat geldt ook voor Nederland. De organisatie zal ook hier kijken naar hoeveel geld een land steekt in het beschermen van de toekomstige generaties. Een van de problemen die in Nederland op dit gebied spelen, is de luchtverontreiniging. “In de verstedelijkte gebieden, met name in de Randstad is die luchtverontreiniging hoog”, zegt Dullaert…..” (Bron:https://nos.nl/artikel/2448969-kidsrights-index-nederland-daalt-op-ranglijst-stimuleren-gunstig-klimaat-kinderrechten)

Verwarming omlaag en ramen dicht? Pas op voor schimmels

“….Door de huidige energiecrisis zetten veel mensen hun verwarming lager om kosten te drukken of sluiten ze ventilatieroosters om de kou buiten te houden. Maar die ingrepen kunnen ook een schimmelgolf veroorzaken. Daarvoor waarschuwt het Bureau voor Bouwpathologie in Montfoort. “Schimmel is een micromechanisme – eigenlijk een klein paddenstoeltje zou je kunnen zeggen – dat groeit heel prettig op vochtige ondergronden”, legt Sjack van den Bergh uit. “Die schimmel kan vervolgens redelijk grote omvangen aannemen, waardoor er uit die schimmel weer sporen kunnen ontstaan die in de lucht komen.” Als mensen de temperatuur in hun huis verlagen, wordt de lucht in huis kouder. “Als je minder verwarmt, dan wordt de luchttemperatuur lager en kan het minder vocht opnemen. Dan zijn oppervlakten kouder en zul je sneller condens hebben. Op een vochtige ondergrond kunnen vervolgens schimmels ontstaan……” (Bron: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3486338/verwarming-omlaag-en-ramen-dicht-pas-op-voor-schimmels)

Hoe een goede binnenluchtkwaliteit invloed heeft op onderwijs

“…..Mensen brengen 90% van hun tijd binnen door en het ontbreken van de juiste daglicht- en ventilatiestrategie kan een negatieve invloed hebben op het welzijn, comfort en de prestaties van leerlingen. Een recent onderzoek van de VELUX Groep richtte zich op het welzijn en de productiviteit van mensen. Uit de resultaten bleek dat 78% van de ondervraagden niet weet dat binnenlucht vervuilder is dan buitenlucht. Een slechte binnen luchtkwaliteit kan ertoe leiden dat er meer virussen worden overgedragen en dat meer leerlingen ziek worden (Dijken & Boerstra, 2021). Manieren waarop virussen binnen vaak worden overgedragen: Drukke ruimtes met veel mensen, Situaties waar mensen dichtbij elkaar zitten en contact met elkaar hebben, Afgezette en afgesloten ruimtes die niet geventileerd worden. Natuurlijke ventilatie door het openen van ramen en lichtstraten zodat er frisse lucht binnen kan stromen, blijft een eenvoudige, voordelige en begrijpelijke manier om het risico op besmetting te verkleinen. In ruimtes waar het warm en bedompt is, is het lastiger voor leerlingen om zich gedurende langere tijd te concentreren en productief te zijn. Maar door te kiezen voor daglichtoplossingen met natuurlijk licht, wordt het welzijn verbeterd en zijn er meer mogelijkheden om de temperaturen te reguleren door dakramen en lichtstraten te openen…..” (Bron: https://www.bouwformatie.nl/productnieuws/hoe-een-goede-binnenluchtkwaliteit-invloed-heeft-op-onderwijs)

Ventilatie als virusremmer verder onderzocht

“…..Goede ventilatie kan het aantal virusdeeltjes in een ruimte verminderen. De komende drie jaar financiert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar ventilatie en virusverspreiding. Het is een breed kennisprogramma dat bijdraagt aan meer kennis over het effect van ventilatie in bepaalde omstandigheden en in bepaalde omgevingen, denk aan verpleeghuizen en sportaccommodaties. Dit onderzoek draagt bij aan het beter omgaan met ventilatie om de risico’s op verspreiding van virusdeeltjes te verkleinen. Het onderzoek kan sectoren zo helpen om beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie. TNO coördineert het onderzoek, dat net is gestart, en voert dit uit samen met universiteiten en kennisinstituten zoals de Universiteit Utrecht (UU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Goede ventilatie kan het aantal virusdeeltjes in een ruimte verminderen. Dit kan helpen om de verspreiding van een virus zoals het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk over de werking van ventilatie in verschillende situaties en omstandigheden. Daarom is er meer onderzoek nodig. In het TNO-onderzoek kijken de onderzoekers onder andere naar vragen als: wat is de kans om via de lucht besmet te raken, wat is de effectiviteit van ventilatie- en luchtreinigingssystemen, en wat zijn de maatschappelijke baten en kosten van ventilatie of luchtreiniging…..” (Bron: https://zorgkrant.nl/wetenschap-en-onderwijs/16189-ventilatie-als-virusremmer-verder-onderzocht)

“….Wij zetten wel een raampje open om verkoudheidsgolfjes te vermijden hier op school….…”

airdog schone lucht

Dat hoor je nog steeds veel scholen zeggen. Wetende dat de energietarieven fors zijn gestegen is het openen van de ramen eigenlijk een no-go. Een flinke uitdaging dus om gezondheid en kosten in balans te houden.

Ik spreek met Femke van den Berg (oprichter van 24/7SchoneLucht) gespecialiseerd in het begeleiden van scholen in deze zoektocht.

“….ik werk samen met Airdog omdat zij luchtreinigers produceren die zeer effectief zijn tegen fijnstof en ziekteverwekkers. Naast de goede werking en de hoge kwaliteit is de reden dat ik samenwerk met hen de groene en duurzame visie achter het bedrijf. Airdog werkt namelijk niet met wegwerpfilters maar juist met een circulair systeem. Airdog is daarom ook partner bij Viridi Air. De filters kunnen zelf worden schoongemaakt door b.v. een conciërge of td-er. Ideaal en scheelt enorm in de kosten! Recentelijk schafte een scholenbestuur in Noord-Oost Brabant ruim 85 luchtreinigers aan via ons. Voornaamste redenen waren preventie voor de gezondheid van personeel, scholieren maar ook organisatorisch. Een zieke leerkracht is momenteel een groot probleem. Er zijn vrijwel geen docenten dus bij ziekte moet de hele klas naar huis…..”

Alvorens de scholen overgingen tot aanschaf van 85 stuks Airdog X8 deden ze een proef/testfase. Die is dus positief verlopen. Femke vertelt me: “…..ik begeleid veel klanten waarbij de voordelen van een  luchtreiniger zeer uiteenlopend zijn. We krijgen meldingen van onze klanten dat men veel minder last heeft van hooikoortsklachten, minder hoofdpijn heeft, minder vaak ziek, beter slaapt en een betere concentratie op de werkplek. Dat is op zich niet raar, want de Airdog pakt zelfs het ultrafijnstof aan. De cijfers van het WHO laten zien dat juist dit ultrafijnstof een groot gevaar is voor de volksgezondheid…….”

Ken jij een school die ook begeleid wilt worden in de uitdaging: gezondheid versus kosten besparen? Neem dan eens rechtstreeks contact op met femke.

In drie Antwerpse straten meer luchtvervuiling gemeten dan op Ring: “Deze ‘street canyons’ blijven een probleem”

“….Uit een meting in twaalf Antwerpse straten blijkt dat er in drie ervan meer luchtvervuiling is dan op de Antwerpse Ring. Boven de Ring werd in 2021 36,6 microgram per kubieke meter stikstofdioxide (NO2) gemeten, terwijl de waarden in de Deurnsebaan, Pothoekstraat en Cassiersstraat boven de 40 μg per m³ lagen. Wat deze straten gemeenschappelijk hebben? Het zijn street canyons of smalle straten met hoge gevels en veel wagens…..”

Klopt het dat Nederland veel meer tegen klimaatverandering doet dan andere landen?

“….Waarom doet meer dan de helft van de wereld niets voor het klimaat en wij wel?” Die vraag stelde lezer Piet ons. Het is een geluid dat we vaker horen: waarom moeten wij als klein land zo veel doen om klimaatverandering tegen te gaan? Doen wij inderdaad onevenredig veel? En is het eerlijk dat er landen zijn die veel minder doen? Huizen moeten van het gas af, landgebruik moet klimaatneutraal worden, de industrie circulair… Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Té ambitieuze plannen, zullen mensen vinden die door de maatregelen hard worden geraakt. Het is heel begrijpelijk dat mensen zich dan afvragen waarom Nederland per se het beste jongetje van de klas wil zijn als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering – en of de wereld wel iets heeft aan ons ‘goede gedrag’. Ook in andere landen wordt die vraag – over het eigen land – gesteld, zoals in Australië en België. “Dat legt ook het probleem duidelijk bloot”, zegt RTL Nieuws-klimaatspecialist Bart Verheggen. “Je kunt zeggen: wij zijn maar een klein land, wat kunnen wij nou bijdragen? Maar alle kleine landen zijn samen verantwoordelijk voor ruim 40 procent van de uitstoot van CO2 en aanverwante gassen. Als ieder land dat zegt, dan komen we er dus niet.”
Heb jij ook een vraag over het klimaat? Stel hem hieronder: Ook zijn we absoluut geen koploper als het gaat om klimaatmaatregelen. “Tot voor kort bungelden we zelfs ergens onderaan de Europese lijst”, zegt Verheggen. En ook volgens Heleen van Soest, wetenschappelijk onderzoeker klimaatbeleid bij het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn we ‘echt niet het beste jongetje van de klas’. Zij onderzocht onder meer het klimaatbeleid in andere landen. 0,4 procent van de uitstoot. Nederland is wereldwijd verantwoordelijk voor maar een klein deel van de uitstoot van broeikasgassen: in 2019 was dat 0,4 procent. Maar we vormen met elkaar een nog kleiner deel van de wereldbevolking: zo’n 0,22 procent. “Per hoofd van de bevolking hebben we dus een relatief hoge uitstoot. Dat is zowel in vergelijking met de rest van de wereld, als in vergelijking met andere Europese landen”, zegt Van Soest. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: “Nederland heeft een redelijk sterke economische groei en vrij veel industrie. Daarnaast heeft elk land andere bronnen om energie op te wekken. In Nederland hebben we bijvoorbeeld niet veel kernenergie, zoals in Frankrijk…….” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5338999/klimaatverandering-maatregelen-nederland-wereld-europa-te-veel)

Schoner en stiller vliegen door nieuwe indeling luchtruim

“….Minder geluidshinder op de grond, minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en stikstof, en kortere en duurzamere vliegroutes waarbij minder brandstof wordt verbruikt. Dat zijn de belangrijkste doelen van de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening dat het kabinet heeft genomen. Het Nederlandse luchtruim is de afgelopen tientallen jaren steeds drukker geworden. Boven ons kleine land vindt er niet alleen veel civiele luchtvaart plaats, maar is er ook ruimte nodig voor militaire vluchten. Om de luchtvaart klaar te maken voor de toekomst, moet er opnieuw worden gekeken naar de indeling van het luchtruim. Door de aanvliegroutes voor Schiphol te veranderen, krijgen vliegtuigen de ruimte om later te dalen, waarbij piloten minder gas hoeven te geven en minder hoeven te remmen. Dit betekent minder geluid en uitstoot van schadelijke stoffen boven woon- en natuurgebieden rond Schiphol. Eén manier waarop die routes veranderen, is door het militaire oefengebied dat nu in het zuidoosten van Nederland bestaat op te heffen en het oefengebied in het noorden te vergroten. Op die manier hoeven vliegtuigen vanuit het zuiden niet meer om het oefengebied heen te vliegen, waardoor ze in een directere route naar Schiphol en andere vliegvelden kunnen vliegen.
Het militaire oefengebied boven het noorden van het land wordt uitgebreid. Daardoor kan de nieuwe F-35 daar ook beter oefenen. Het aantal militaire oefenvluchten zal niet toenemen in de toekomst. Met het nemen van dit voorkeursbesluit wordt de nieuwe indeling van het luchtruim globaal vastgelegd…..” (Bron: https://pitane.blue/2022/10/15/schoner-en-stiller-vliegen-door-nieuwe-indeling-luchtruim/)

CO2-meter

“…..Omdat nog te weinig klaslokalen zijn voorzien van CO2-meters, heeft de overheid plaatsing van deze meters met ingang van volgend schooljaar verplicht voor ieder klaslokaal op iedere school. Al hoopt de minister dat de scholen niet tot die tijd wachten. Een goede zaak. Maar een goed binnenklimaat is natuurlijk niet alleen belangrijk op scholen.  Dat geldt eigenlijk ook voor iedere werkplek en in de privésituatie thuis. Zeker nu naar verwachting het aantal coronabesmettingen dit najaar weer toeneemt. Goede ventilatie is belangrijk om het risico op besmetting te verkleinen. Hoe hoger het aandeel kwalitatief slechte lucht, hoe groter het gevaar voor uitbreiding van virussen, met alle risico’s die daarbij horen. CO2-meters zijn er in verschillende uitvoeringen: eenvoudig en meer uitgebreid. Sommige meters geven optisch, door middel van verschillende kleuren, aan hoe het met de kwaliteit van de binnenlucht gesteld is. Vaak zijn er geluids- en optische signalen wanneer het nodig is om in actie te komen. Als gebruiker weet je zo in één oogopslag wanneer je in een bestaande ruimte moet ventileren. Een CO2-meter helpt dus bij te weinig ventileren, maar kan ook een hulpmiddel zijn bij te veel ventileren. Te veel ventileren kan geen kwaad, tenzij de verwarming volop draait! Via een CO2-meter gecontroleerd ventileren helpt dus om te zorgen dat er niet onnodig energie verloren gaat. Uitgebreide CO2-meters geven bovendien de luchtvochtigheid en temperatuur aan…..” (Bron: https://www.sa24.nl/nieuws/column/25401/co2-meter)

Zonder coronamaatregelen is luchtkwaliteit weer slechter

“…..De Vlaamse luchtkwaliteit is opnieuw verslechterd. Coronamaatregelen deden in 2020 de concentraties van vervuilende stoffen sterk dalen, maar die zijn inmiddels weer omhooggegaan. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in een persbericht. Uit jaarlijkse metingen van de VMM blijkt dat er in 2021 voor bijna alle vervuilende stoffen een toename was van de concentraties ten opzichte van 2020. Die waren sterk gedaald onder de coronamaatregelen, toen uitstoot van verkeer en sommige industrieën werd ingeperkt. Ondanks de stijging blijft de luchtkwaliteit beter dan in 2019, het laatste precoronajaar. De grote boosdoeners zijn fijn stof, stikstofdioxide, zwarte koolstof, benzo(a)pyreen en koolstofmonoxide. Volgens de VMM ligt de oorzaak van de toename vrijwel zeker bij de heropleving van de economie, het verkeer en mogelijk ook bij toegenomen houtverbranding. Nieuwe berekeningen geven namelijk aan dat houtverbranding in Vlaanderen voor meer fijn stof zorgt dan de uitlaatemissies van wegverkeer….” (Bron: https://nl.metrotime.be/algemeen/zonder-coronamaatregelen-luchtkwaliteit-weer-slechter)

als alle uitstoot stopt, hoe lang gaat de opwarming van de aarde dan nog door?

“…..wanneer stopt de temperatuurstijging op het moment dat de uitstoot stopt? Vaak denkt men dat het klimaat nog lange tijd doorgaat met opwarmen nadat de uitstoot naar nul is teruggebracht. Men verwacht namelijk dat er een vertraging zit tussen de uitstoot en de uiteindelijke opwarming. Het idee dat er nog (veel) meer opwarming aankomt, ook nadat de uitstoot volledig is gestopt, leidt bij veel mensen tot moedeloosheid. Gelukkig laat de klimaatwetenschap zien dat dit niet het geval is en dat de temperatuurstijging min of meer ophoudt op het moment dat de uitstoot stopt. In dit artikel leg ik uit hoe dat zit…..” (Bron: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2022/ernst-jan-kuiper-als-alle-uitstoot-stopt.html)

Audi Urban Purifier: fijnstoffilter voor elektrische auto’s

“……Filter vangt eigen uitstoot en die van anderen op bij het rijden en het laden. Audi werkt samen met toeleverancier MANN+HUMMEL aan een fijnstoffilter voor elektrische auto’s. Als onderdeel van een pilotproject vangt het filter zowel tijdens het rijden als bij het laden fijnstof uit de omgeving op. Daarmee draagt het bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, vooral in steden. 85% van alle fijnstof in het verkeer komt vrij door slijtage van remmen, banden en het wegdek. De kleinste stofdeeltjes zijn met het blote oog niet tot nauwelijks waarneembaar. Ze kunnen echter wel worden ingeademd. Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde afgelopen jaar daarom een drastische aanscherping van de grenswaarden van de fijnstofuitstoot. Experts verwachten dat het zeker in stedelijke gebieden moeilijk wordt om hieraan te voldoen. Stofzuiger-principe: In diverse steden worden al stationaire systemen gebruikt voor het opvangen van fijnstof. De Audi Urban Purifier heeft als mobiel systeem belangrijke pluspunten. Zo worden emissies van de auto zelf én van andere voertuigen opgevangen op de plaats waar ze ontstaan. Dat gebeurt met een filter dat zich voor in de auto vóór de radiator bevindt en daarmee in de luchtstroom. Door de aansturing via een luchtinlaat met variabele opening functioneert het als een stofzuiger: terwijl de lucht blijft stromen, blijven fijnstofdeeltjes achter in het filter. Actief en passief: Sinds het begin van de onderzoeksfase in 2020 gebruikt Audi e-tron-modellen als testvoertuigen. Tijdens het rijden is er sprake van passieve filtering. Dat wil zeggen dat door de beweging van de auto lucht door het filtersysteem stroomt om zo fijnstof op te vangen. Tijdens het laadproces vindt actieve filtering plaats. De ventilator, die standaard is in elke EV, voert dan omgevingslucht door het filtersysteem om fijnstof op te vangen. Vooral in steden bewijst het systeem goede diensten omdat de fijnstofuitstoot hier veel hoger is dan erbuiten. Bewezen effectiviteit: Bij uitvoerige tests heeft de Audi Urban Purifier zijn effectiviteit bewezen. Zo bleek in drukke steden dat een e-tron – afhankelijk van het gebruiksscenario – in staat is om een hoeveelheid fijnstof op te vangen die gelijk is aan de eigen uitstoot. Zonder dat het systeem enig nadelig effect heeft op de werking van de auto, zelfs bij hoge temperaturen. Om het systeem nog efficiënter te maken, werkt Audi samen met MANN+HUMMEL aan de koppeling ervan aan bijvoorbeeld weerstations. Ook wil het voor inzittenden van een e-tron mogelijk maken om te zien wanneer het systeem actief is en hoeveel fijnstof er al is opgevangen……..” (Bron: https://www.audiblog.nl/2022/10/nstoffilter-voor-elektrische-autos-urb-purifier-fijnstoffiler-oor-lekt/)

Vlaamse luchtkwaliteit is vorig jaar verslechterd, maar was wel beter dan in precoronajaar 2019

“…..Vorig jaar is de Vlaamse luchtkwaliteit er opnieuw op achteruitgegaan. Dat blijkt uit analyses van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Coronamaatregelen deden in 2020 de concentraties van vervuilende stoffen sterk dalen, maar dat effect is dus voorbij – al was de situatie wel nog beter dan in 2019. Vlaanderen voldoet bijna overal aan de Europese grens- en streefwaarden, maar overschrijdt de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor fijnstof, stikstofdioxide, ozon en zwaveldioxide in de buurt van industrie……” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/13/de-vlaamse-luchtkwaliteit-is-opnieuw-verslechterd/)

Arnhem wil consumentenvuurwerk vanaf 2023 verbieden

“……Arnhem voert zeer waarschijnlijk vanaf 2023 een volledig verbod op consumentenvuurwerk in. Tijdens de jaarwisseling komt er een vuurwerk- en lichtshow voor in de plaats. “Consumentenvuurwerk veroorzaakt te veel overlast”, zegt wethouder Marco van der Wel (natuur, milieu en zorg). “We willen een nieuwjaarsfeest met een schone lucht, schone straten, een veilige sfeer en dieren zonder angst.” Dit jaar mogen Arnhemmers nog zelf vuurwerk afsteken. Volgens de gemeente kost het organiseren van zo’n vuurwerkshow tijd en geld, waardoor die er dit jaar niet inzit. Ook zegt de gemeente rekening te houden met Arnhemse winkels die voor dit jaar al vuurwerk hebben ingekocht. Tot slot zijn er voor de komende jaarwisseling niet genoeg handhavers beschikbaar…..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2448190-arnhem-wil-consumentenvuurwerk-vanaf-2023-verbieden)

Nieuw-Zeelandse boeren gaan betalen voor de uitstoot van broeikasgassen, als het aan de premier ligt

“…..Als het aan de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern ligt, betalen boeren straks belasting over de uitstoot van broeikasgassen. Ardern spreekt van een ‘wereldprimeur’, maar veel boeren zien geen heil in het plan. Ardern kondigde vandaag een plan aan om de uitstoot van broeikasgassen in Nieuw-Zeeland terug te dringen. Volgens het plan moeten boeren vanaf 2025 een gereguleerde prijs betalen voor hun uitstoot van methaan, kooldioxide en stikstof. Hoe hoog die prijs moet worden, is nog niet bekend. Nieuw-Zeeland is de grootste exporteur van zuivelproducten ter wereld. In 2021 exporteerde het land voor 19,1 miljard Nieuw-Zeelandse dollars (omgerekend 11 miljard euro) aan zuivel. Het is hiermee het grootste exportproduct van het land. De 5 miljoen inwoners steken schamel af tegenover de ruim 6 miljoen koeien en 26 miljoen schapen. De extensieve veeteelt is verantwoordelijk voor ruim de helft van de broeikasuitstoot in het land.
Ardern wil dat de uitstoot, met name die van methaangas, in 2030 10 procent lager ligt dan de uitstoot in 2017. De emissies van broeikasgassen in de veeteelt vormen een van de grootste milieuproblemen van het land, en ontstaan door het spijsverteringssysteem van koeien. Methaangas, de voornaamste boosdoener, komt vrij als koeien boeren laten. Het plan rekent ook de uitstoot van stikstofoxide mee, dat vrijkomt uit de urine van de dieren…..” (Bron:https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-zeelandse-boeren-gaan-betalen-voor-de-uitstoot-van-broeikasgassen-als-het-aan-de-premier-ligt~b5d885bc/)

Hoezo minder vliegen? Ministers pakken vaker het regeringsvliegtuig

Het regeringsvliegtuig vloog in de eerste acht maanden van 2022 veel vaker voor het kabinet dan in voorgaande jaren. Bovendien vloog het toestel regelmatig zonder passagiers door het Europese luchtruim, terwijl minder korte vluchten en minder uitstoot van CO2 door luchtvaart juist speerpunten zijn van het kabinet. RTL Nieuws dook in de reisgegevens van de regering en ontdekte welke ministers vaker het vliegtuig dan de trein pakken.

AeraMax Pro AM 3(s) PC Luchtreiniger met HEPA filter en Plasma Bipolaire ionisator

“….De enige luchtreiniger die automatisch reageert op bezetting en luchtkwaliteitsniveaus en u vervolgens laat zien wanneer de lucht schoon is Levert 3-5 luchtverversingen per uur (ACH) in gedeelde ruimten van 30-55m², zoals wachtruimtes en toiletruimtes. Gepatenteerde EnviroSmart™ technologie monitort de omgeving en past automatisch de prestaties aan op basis van luchtkwaliteit en bezetting PureView-scherm toont realtime luchtkwaliteitsgegevens, het percentage opgevangen deeltjes en een live status van de luchtkwaliteit in de ruimte Elimineert de aërosolvormige concentratie van SARS-CoV-2 met meer dan 99,99%†. 4-fasen filtratieproces met H13 True HEPA filter verwijdert ten minste 99,95% van de deeltjes zo klein als 0,1 micron, inclusief allergenen, geuren, VOC’s. Model met vloerstandaard, met 5 jaar beperkte garantie. Ook beschikbaar voor wandmontage…..” (Bron:https://architectenweb.nl/producten/product.aspx?ID=34088)

Deze auto heeft vier stofzuigers om zijn wielen en dit is waarom

“…..Elektrische auto’s stoten lokaal weliswaar geen emissies uit, maar wél meer fijnstof van onder andere banden, remschijven en remblokken. Er is echter één elektrische auto die ook deze materie afvangt. De ZEDU-1 is daarom de meest milieuvriendelijke auto ter wereld. Bij fijnstof gaat het om deeltjes van minder dan 2,5 micron groot. Een micron is een miljoenste van een meter. Fijnstof is zo klein dat het rechtstreeks in de bloedbaan in de longen kan komen en vervolgens naar alle organen in ons lichaam kan doorstromen, inclusief onze hersenen. Onderzoek toont aan dat dit kan leiden tot hart- en vaatziekten en tot verminderde hersenontwikkeling bij jonge mensen…..” (Bron: https://www.ad.nl/auto/deze-auto-heeft-vier-stofzuigers-om-zijn-wielen-en-dit-is-waarom~afe4b062/)

Terwijl CO2-uitstoot omlaag moet, pakten deze ministers vaker regeringsvliegtuig

“….De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag en voor een Europees reisje gemakkelijk het vliegtuig pakken? Dat is niet echt meer de bedoeling. Dat is in ieder geval de boodschap van het kabinet, dat probeert de klimaatdoelen van 2030 te behalen. Tegelijkertijd blijkt dat het aantal vluchten met het Nederlandse regeringsvliegtuig de afgelopen tijd is toegenomen. En twee ministers steken daar met kop en schouders bovenuit. RTL Nieuws nam de zakenreizen van onze regering eens stevig onder de loep. Waar sommigen wel netjes de trein, auto of de reguliere lijnvlucht pakten, bleek dat in de eerste acht maanden van 2022 veel meer werd gevlogen met het regeringsvliegtuig dan de jaren daarvoor. Daar komt bij dat het vliegtuig ook nog eens regelmatig zonder passagiers boven Europa vloog. En dat lijkt nu niet helemaal in lijn met de boodschap die het kabinet in het coalitieakkoord uitdraagt. Sinds oktober vorig jaar vloog het regeringstoestel zeker twaalf keer leeg tussen Amsterdam en andere Europese steden. „Een leeg regeringsvliegtuig dat nu dus regelmatig zonder passagiers over Europa vliegt, is nou niet bepaald een goede uitvoering van ons klimaatbeleid”, sprak ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers daarover. Door ons kabinet wordt er op gehamerd om minder gemakkelijk het vliegtuig te pakken. Zeker voor korte reizen. Maar van de 56 keer dat het kabinet Rutte IV de afgelopen keer het regeringsvliegtuig pakte, zaten daar ook vluchten naar Parijs of Luxemburg bij….” (Bron:https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/10/co2-ministers-regeringsvliegtuig/)

Nieuw-Zeelands plan: boeren voor eigen uitstoot laten betalen

“….Nieuw-Zeeland komt met een plan om boeren te belasten voor de broeikasgassen die hun bedrijf uitstoot. “Nieuw-Zeelandse boeren zullen er zo voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen vermindert”, zegt premier Ardern over het voorstel dat zij een ‘wereldprimeur’ noemt. Cosun II biedt plaats aan 26 luxe koopappartementen met woonoppervlaktes variërend van ca. 105 tot ca. 158 m². De verkoop is in volle gang! Als het voorstel dat de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vandaag presenteert door de regering wordt goedgekeurd, moeten boeren vanaf 2025 uitstoot-belasting betalen. Unieke belasting. “Geen enkel ander land ter wereld heeft een systeem om uitstoot in de landbouw te belasten en zo te verminderen”, zegt Ardern volgens Nieuw-Zeelands media. Volgens haar zullen boeren baat hebben bij het plan wat de regering begin volgend jaar moet beoordelen. “Zo zijn onze boeren niet alleen de beste ter wereld, maar ook de beste voor de wereld”, zegt de premier over het plan. Nieuw-Zeeland is ’s werelds grootste exporteur van zuivelproducten en de landbouw is van groot belang voor de economie van het land. Dat heeft ook consequenties voor het klimaat: bijna de helft van alle Nieuw-Zeelandse broeikasuitstoot wordt door boeren veroorzaakt. Hier gaat het elke dag over stikstof, hoe is dat in het buitenland? Als het voorstel er komt, moeten boeren een prijs betalen voor onder andere de broeikasgassen methaan en CO2 die koeien uitstoten. Methaan komt vrij als koeien scheten en boeren laten. Nieuw-Zeeland telt ruim zes miljoen koeien. Stikstofuitstoot is niet meegenomen in het plan, mogelijk omdat stikstof geen broeikasgas is en daarom geen direct effect op klimaatverandering heeft. Nieuw-Zeeland wil de uitstoot van methaan in 2030 met 10 procent hebben verminderd ten opzichte van 2017. In 2050 wil het land emissievrij zijn. Opmerkelijk genoeg werkte de Nieuw-Zeelandse boerenbeweging zelf mee aan dit plan. De landbouwsector is ontevreden over het huidige systeem dat bepaalt hoeveel emissierechten een bedrijf krijgt, omdat het niet goed zou zijn toegespitst op boeren. Dit ‘botte instrument’ verdwijnt als iedere individuele boer belast wordt. Het geld dat de Nieuw-Zeelandse overheid binnenhaalt met de maatregel, moet worden geïnvesteerd in innovatieve technologieën om de uitstoot verder naar beneden te krijgen. Dat zal de rekening die de boer krijgt uiteindelijk ook verlagen, stelt de overheid. Boeren die veel bomen op hun terrein hebben, moeten korting krijgen……” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5338907/nieuw-zeelands-plan-boeren-uitstoot-eigen-betalen)

Luchtfiltratiesystemen kunnen miljoenen levens redden

“…..Elke dag sterven er mensen door te ademen. Op een gemiddelde dag sterven 20.000 mensen voortijdig, omdat de lucht die ze inademen vervuild is. Toch moeten we blijven ademen. Met moderne luchtfiltratiesystemen is het mogelijk om de gevaarlijke deeltjes in de lucht op te vangen en te filteren, waardoor miljoenen levens worden gered en de wereldwijde klimaatverandering wordt beperkt. Uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 99% van de wereldbevolking lucht inademt die de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit overtreft. Lage-inkomenslanden worden het hardst getroffen. Als het gaat om het aantal doden door luchtvervuiling, zijn India en China het zwaarst getroffen. Ook worden bepaalde beroepsgroepen, met name fabrieksarbeiders, meer getroffen dan andere groepen. Het percentage spreekt echter voor zich, 99% van de wereldbevolking ademt ongezonde lucht in en dat zijn wij bijna allemaal. Het beïnvloedt ons, ongeacht waar we wonen, wat we doen voor de kost, of we buiten of binnen ademen. De lucht die we inademen is in de meeste gevallen niet schoon. In de afgelopen jaren is er een opmerkelijke toename van het bewijs dat aantoont hoe luchtvervuiling de gezondheid van mensen beïnvloedt. Om deze reden en na een systematische beoordeling van het collectieve bewijsmateriaal, heeft de WHO in haar laatste luchtkwaliteitsrapport haar richtlijnlimieten voor luchtvervuiling gehalveerd. Tegenwoordig wordt luchtvervuiling gerangschikt als een van de grootste milieubedreigingen voor de gezondheid van mensen, naast klimaatverandering – die ook wordt beïnvloed door de kwaliteit van de lucht. WELKE ZIEKTES WORDEN VEROORZAAKT DOOR LUCHTVERVUILING? Ongezonde lucht bestaat uit een combinatie van gassen en deeltjes. Het wordt vaak uitgedrukt in de vorm van PM2.5 de term voor deeltjes die zo klein zijn dat ze een menselijke long kunnen passeren en gezondheidsproblemen of de dood kunnen veroorzaken. Door PM2.5 in te ademen gaan we niet meteen dood, maar het maakt ons ziek en we sterven vroegtijdig. Er is een duidelijk verband tussen luchtvervuiling en ziekten als beroerte, ischemische hartziekte, chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker, lagere luchtweginfecties, diabetes en neonatale sterfte. In 2019 heeft luchtvervuiling naar schatting bijgedragen aan ongeveer zeven miljoen vroegtijdige sterfgevallen, dat is bijna 12 procent van alle sterfgevallen wereldwijd in een jaar….” (Bron:https://www.architectura.be/nl/nieuws/luchtfiltratiesystemen-kunnen-miljoenen-levens-redden/)

Concentratie- en depositiekaarten Nederland

“….De kaarten laten zien hoe de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie zich ontwikkelt. Het RIVM heeft de grootschalige concentratie- en depositiekaarten over 2021 gepubliceerd. Met deze kaarten kan de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie in Nederland gevolgd worden. De concentraties van luchtvervuilende stoffen dalen al jaren. In 2020 en 2021 was deze daling iets groter door coronamaatregelen. De concentratiekaarten laten vervuilende stoffen in de lucht zien zoals stikstofdioxide, ammoniak en fijnstof. De depositiekaarten laten zien hoeveel stikstof uit de lucht op de bodem neerslaat. Het RIVM maakt ook verwachtingen voor de jaren 2025 en 2030. Deze verwachtingen worden vergeleken met het basisjaar 2018. De verwachtingen in dit rapport gaan uit van beleidsmaatregelen die op 1 mei 2020 geldig waren. Maatregelen voor klimaat, luchtkwaliteit en stikstof die na die tijd zijn ingevoerd, konden nog niet meegenomen worden. De kaarten laten zien hoe de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie zich ontwikkelt. Overheden gebruiken de verwachtingen om beleid te maken voor een betere luchtkwaliteit en minder stikstofdepositie. De concentratie stikstofdioxide in de lucht was in 2021 iets lager dan in 2020 en 2019. In deze jaren was er minder wegverkeer door coronamaatregelen. Ook neemt elk jaar het aantal schonere auto’s toe. De concentraties stikstofdioxiden zullen naar verwachting in 2030 ongeveer 40 procent lager zijn dan in 2018. De concentraties fijnstof waren in 2021 ongeveer hetzelfde als in 2020 maar veel lager dan in 2019. Deze concentraties zullen naar verwachting in 2030 ongeveer 17 procent ( PM10 (fijnstof)) en 30 procent ( PM2,5 (fijnstof)) lager zijn dan in 2018. De gemiddelde stikstofdepositie was in 2021 rond de drie procent hoger dan in 2020. Dit is een relatief klein verschil. In eerdere jaren waren de verschillen groter als gevolg van specifieke weersomstandigheden. Samenhang RIVM-publicaties over stikstof. Het RIVM publiceert in het najaar van 2022 op drie momenten cijfers over stikstofdepositie. Naast dit rapport verschijnen nog het rapport “Monitor stikstofdepositie Natura 2000-gebieden” en de kaarten met stikstofdepositie per natuurgebied in AERIUS. De stikstofcijfers zijn allemaal gebaseerd op dezelfde gegevens, metingen en rekenmodellen. Ze gebruiken de uitstoot van stikstof tot en met 2020 uit de Emissieregistratie en de emissieramingen voor 2025 en 2030 uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020. Wel worden de berekeningen gedaan met een ander doel. Daarmee verschillen ook de uitgangspunten. De GDN (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-kaart geeft een zo goed mogelijk beeld van de stikstofdepositie in een specifiek jaar. Om de ontwikkeling per jaar te volgen zijn de metingen en specifieke weersomstandigheden over het jaar 2021 gebruikt. De monitoring van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en depositiekaarten per natuurgebied in AERIUS worden gebruikt om de inzet van het beleid te kunnen volgen en als achtergrond voor vergunningverlening. Hiervoor worden kaarten gemaakt op basis van meerjarig gemiddelde metingen en weersomstandigheden……..” (Bron: https://zorgkrant.nl/anders/16129-concentratie-en-depositiekaarten-nederland-vernieuwd)

Scholen moeten naast ventilatie ook aan luchtreiniging werken

“….Met het stijgen van de coronabesmettingen staan veel scholen voor een fikse uitdaging. Volgens prof. dr. ir. Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven en KU Leuven, is die uitdaging te tackelen met luchtreiniging. Blocken hoopt dat naast ventilatie ook luchtreiniging een belangrijk onderwerp wordt in de strijd tegen fijnstof en corona. Daarom werkt hij aan een onderzoek, waaraan meer dan duizend klaslokalen in Nederland en België meewerken en waarbij de scholen voorzien worden van luchtreinigers en meetapparatuur. Ook de Johan Cruijff Arena is in het afgelopen anderhalf jaar meegenomen in zo’n project. “Omdat de omikronvariant flink heeft huisgehouden in 2021, zijn nu scholen aan de beurt. We hopen dit bottom-up te realiseren.” Denk je aan scholen en corona, dan denk je waarschijnlijk aan ventilatie. Blocken betreurt dat. “Luchtreiniging is echt een gemiste kans, zeker als je ziet wat er in het buitenland gebeurt”, zegt hij. “In Amerika wordt hiervoor 122 miljard dollar vrijgemaakt en ook Finland, Duitsland en Engeland zijn ermee bezig. België en Nederland lopen achterop, omdat de overheden talmen.” Omdat veel scholen financieel al in een spagaat zitten, komt het onderwerp daar niet van de grond. Daarom maakt de hoogleraar zich grote zorgen over het najaar van 2022. “Laten we hopen dat de situatie rond het virus goed verloopt”, zegt hij, “maar de kans bestaat dat de overheid zegt: ‘Doe de ramen en deuren maar open om veel sterker te ventileren’. Dat wordt dramatisch in verband met de energiekosten. Voor sommige scholen was het vorige winter al moeilijk om de stookkosten onder controle te houden. We proberen onze kinderen bij te brengen dat je energiezuinig moet zijn, maar langs de andere kant stoken we flink met de ramen en deuren wagenwijd open.” Luchtreiniging is bovendien niet alleen een middel tegen corona. “Wij onderzoeken ook scholen in de buurt van zware industrie of drukke verkeerswegen”, zegt Blocken. “Elf van de scholen die zich hebben aangesloten, liggen nabij een vestiging van een staalproducent. Daar maken ze zich net zoveel zorgen om fijnstof als om virussen…..” (Bron: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20221010-scholen-moeten-naast-ventilatie-ook-aan-luchtreiniging-werken)

Kostenbesparende oplossingen voor schone lucht op de werkplek en in de thuissituatie

Maatschappelijk ondernemen met lokale instanties. Servicegericht met aandacht voor duurzaamheid en milieu. Scholenbestuur in Noord-Oost Brabant wilde niet langer wachten op wat de overheid eventueel aan preventiemaatregelen ging doen om het aantal Coronabesmettingen in de klaslokalen te reduceren.

De directie van het schoolbestuur had al gehoord van het product Luchtreiniger ansich, maar raakte verdwaald in de jungle van het aanbod. Ze hadden een aantal apparaten van een bekend merk aangeschaft, maar liepen tegen de steeds terugkomede kosten van de filters aan. Daarnaast hadden de modellen niet het gewenste effect.

Toen Femke van den Berg (24/7SchoneLucht) contact met hen legde kwam dat op een tijdstip dat het schoolbestuur spijkers met koppen wilde slaan en meer wilde weten van de Airdog luchtreiniger. Vooral omdat de tijd begon te dringen: het griepseizoen staat weer aan de deur te kloppen en de Coronabesmettingen lopen al weer op. Het is in het onderwijs al tijden moeilijk om beschikbare leerkrachten te vinden in een poule die al jaren kampt met onderbezetting. Een leerkracht die uitvalt door ziekte betekent nu vaak dat de hele klas naar huis gestuurd wordt. In de oriënterende en adviserende gesprekken werd de situatie en de wens van de klant duidelijk in kaart gebracht. Men wilde effectieve, milieuvriendelijke apparaten die lage onderhoudskosten hadden en makkelijk in gebruik waren.

Femke stelde aan de schooldirectie voor om eerst een testfase met de Airdog X8 te doen , voordat er eventueel over gegaan zou worden tot aanschaf. In deze periode zou men dan goed kunnen beoordelen wat de effecten waren van de luchtreinigers in de klaslokalen. De Airdogs hebben als groot voordeel dat er géén periodieke aanschaf nodig is van filters. Daarmee houd je de onderhoudskosten extreem laag. Alle drie de filters, inclusief het collectorframe van de Airdog maakt men namelijk zelf schoon, dat is een makkelijk klusje wat in 5 minuten klaar is.

Martin van Zetten , directeur en eigenaar van Airdog Benelux stelde direct de apparaten en zijn know-how ter beschikking. Teamwork makes the dream work! Er werden in diverse lokalen op verschillende locaties met zeer uiteenlopende omstandigheden, Airdogs geplaatst.

Omdat de positieve effecten al snel duidelijk werden, besliste het schoolbestuur dat er over gegaan mocht worden tot aanschaf van 85 stuks van de Airdog X8. Een groot deel van Airdogs zijn intussen geplaatst door Martin en Femke: : Martin: “In de komende weken zijn we daar nog druk mee. Bij iedere school wordt er een demo gegeven hoe men het apparaat uitpakt, aanzet en schoonmaakt.” Femke: “Wij kiezen er met 100% overtuiging voor om de apparaten juist NIET als pakket bij scholen door een koerier te droppen. Wij willen dat de klant weet dat we er voor ze zijn. Daarom leveren én installeren wij bij iedere locatie de Airdogs zélf. Dat als we weer weggaan de klant tevreden is, de Airdogs operationeel zijn en de leerkrachten zonder omkijken zijn / haar aandacht kan vestigen op de leerlingen.”

Femke: ”We horen positieve geluiden van onze klanten. De Airdogs zijn zeer gebruiksvriendelijk en de effecten zijn er direct.

Doordat de filters zelf door de klant gereinigd worden, loopt men al snel tegen een besparing aan honderden tot duizenden euro’s per jaar. Een filterwisseling van andere merken/fabrikanten kost ergens tussen de € 100,-per keer ( dat moet minimaal 4x per jaar gedaan worden) tot bedrijven die € 675,- per keer, en dat 2x per jaar,  per toestel rekenen!

Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten, in de voorlopige resultaten, zien dat wanneer je een effectieve luchtreiniger plaatst in een klaslokaal dat de kans op Coronabesmettingen met maar liefst 12x afneemt!”

Martin: ”Voor het scholenbestuur was de voornaamste reden tot overgaan van aanschaf het zo goed mogelijk terugdringen van het aantal Coronabesmettingen in de klaslokalen. Dat een luchtreiniger nóg veel doet is voor hen mooi meegenomen. We krijgen meldingen van onze klanten dat men veel minder last heeft van hooikoortsklachten, minder hoofdpijn heeft , beter slaapt en een betere concentratie op de werkplek. Dat is op zich  niet raar, want de Airdog pakt zelfs het ultrafijnstof tot 14.6 nanometer aan.. De cijfers van het WHO en van het Longfonds laten zien dat juist dit ultrafijnstof een groot gevaar is voor de volksgezondheid. ”

Elektrische auto’s en fijnstof: hoe autobanden schoner (moeten) worden

“…….De banden onder elektrische auto’s (EV’s) produceren meer fijnstof dan de banden onder benzine- en dieselauto’s. Steeds meer bandenfabrikanten werken daarom aan een speciale, duurzame band voor EV’s. Volgens het vakblad Auto- en Motortechniek slijten banden onder een elektrische auto tot een kwart sneller dan banden onder benzine- en dieselauto’s. Ze veroorzaken daarbij tot wel 25 procent meer fijnstof. Dit fijnstof ontstaat door slijtage, veroorzaakt door de wrijving van het loopvlak van de band op het wegdek. Dat dat zeer schadelijk is voor de gezondheid, lijdt geen twijfel. In fijnstof dat afkomstig is van autobanden zitten bijvoorbeeld ook microscopisch kleine stukjes zware metalen. Nu er steeds meer elektrische auto’s worden verkocht, is dat geen goede ontwikkeling. Volgens onderzoek van statistiekbureau CBS daalt de door het verkeer veroorzaakte uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof al jaren. Terwijl er in 2005 nog 8,6 miljoen kilogram fijnstof vrijkwam in het wegverkeer, stond de teller in 2021 op 3,5 miljoen kilo. Fijnstof dat wordt veroorzaakt door het wegverkeer bestaat niet alleen uit kleine stukjes rubber die afkomstig zijn van autobanden. Denk bijvoorbeeld ook aan roetdeeltjes uit de uitlaat en aan slijtage van de remmen. De zwarte aanslag die zich tussen twee wasbeurten door op de wielen van je auto hecht, is fijnstof van de remblokken…..” (Bron: https://www.nu.nl/auto/6227570/elektrische-autos-en-fijnstof-hoe-autobanden-schoner-moeten-worden.html)

Hoe droger de lucht, hoe meer corona en griep blijkt uit nieuwe studie: Ventileren blijft belangrijk in de winter

“…..Wie geen griep of corona wil krijgen deze winter, let best extra op de luchtvochtigheid in een ruimte. Want hoe droger de lucht, hoe gemakkelijker het griepvirus en het coronavirus zich kunnen verspreiden. Dat blijkt uit een nieuwe studie waar onderzoeker Lode Godderis van de KU Leuven aan meewerkte. We moeten dus ook in de winter goed blijven ventileren om niet ziek te worden door te droge ruimtes thuis of op het werk…..” (Bron: https://www.robtv.be/nieuws/hoe-droger-de-lucht-hoe-meer-corona-en-griep-blijkt-uit-nieuwe-studie-ventileren-blijft-belangrijk-in-de-winter-144308)

Sheraton Hotel Amsterda, Airport laat fijnstof buiten de deur

Sheraton Amsterdam

Stel: je hebt een hotel in Amsterdam. Dan weet je 1 ding zeker: de buitenlucht die via de ventilatie naar binnen gaat is zwaar verontreinigd met o.a. fijnstof. Iedereen die overnacht in zo’n hotel verwacht minimaal dat het binnenklimaat in orde is. Geen vieze luchtjes en sowieso wil je vers gefilterde lucht inhaleren. Ik was benieuwd hoe het Sheraton Amsterdam Airport Hotel dit geregeld heeft en mocht hierover enkele vragen stellen aan Cees Moraal (hoofd technische dienst van dit 4-sterren hotel).

“….@Dophou uit Bodegraven is al jaren verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden bij ons hotel.  Een gezond binnenklimaat staat hier heel hoog op de agenda. Naast gastvrijheid willen wij onze gasten een optimale bescherming bieden tegen fijnstof en ziekteverwekkers tijdens hun verblijf…..” aldus Cees.

Maar hoe is de luchtverversing eigenlijk geregeld en hoe kon dit, met oog op o.a. de Corona-pandemie, nog verder verbeterd worden?

“….dat heeft Erik van Leeuwen van Dophou geregeld met hun vaste partner en filterfabrikant @Interfilter. Zij onderzochten samen de luchtkwaliteit, op zoek naar mogelijke verbeteringen op dat gebied. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de buitenlucht rond het hotel een hoge concentratie fijnstof PM0.3, PM1.0 en PM2.5 bevat. Binnen ons hotel is sprake van zowel mechanische toevoer- als recirculatielucht. Daarom is het extreem belangrijk om luchtfilters toe te passen die voldoen aan de adviezen van de WHO met betrekking tot maximaal aanvaardbare fijnstofconcentraties om hiermee een gezonde omgeving te creëren voor alle gasten en medewerkers van het Sheraton Amsterdam Airport Hotel……”

Interfilter is een partner van Viridi Air. Zij zetten zich dus naast schone binnenlucht ook bewust in voor meer vergroening, verduurzaming en schone buitenlucht.

Hoe mooi is dat! Inzetten voor schone binnen- en buitenlucht en ook tegelijkertijd bewust met het klimaat aan de slag!

Heb jij ooit in een hotel gezeten waar de luchtkwaliteit bijzonder goed was of juist heel slecht? Deel je ervaring!

“….bij de meeste loodgieters lekt het thuis..”

de groot luchtkanalen

Bij de loodgieters misschien maar hoe zit dat met eigenaren van een bedrijf in schone lucht?

In gesprek met Ron Zwagerman van De Groot Luchtkanalen probeer ik daar achter te komen. Het is mei 2022 dat ze een nieuw pand betrekken.

Daarvoor zaten ze in een oud pand. Dat werd slecht verwarmd middels een cv installatie, was slecht geïsoleerd en de fabriekshal werd verwarmd middels gasheaters.

“……het nieuwe pand is volgens de nieuwe bouwnormen gerealiseerd en voorzien van 3 warmtepompen en een wtw installatie voor verse lucht. In de fabriekshal hebben we vloerverwarming aangebracht, hiermee kunnen we met een lagere temperatuur (17 graden) een comfortabeler werkklimaat realiseren. (vroeger met de heaters hadden we heel veel verschillende temperatuurzones waarbij het op de ene plek 15 graden was en op een andere plek 22 graden). In de zomerperiode hebben we de mogelijkheid om de vloer te koelen zodat daarmee ook het binnenklimaat comfortabel blijft. Voor het kantoor hebben we twee systemen, er staat een warmtepomp waarmee we de vloer kunnen verwarmen (in de winter) en er staat een warmte pomp voor de luchtinstallatie met satelliet-units waarmee we zowel kunnen koelen als verwarmen. De basislucht wordt toegevoerd aan de uitblaaskant van de units zodat er altijd verse lucht het kantoor in kan komen. Verder hebben we ca 200 zonnepanelen op het dak liggen en willen we het wagenpark aanpassen (auto’s van de projectleiders gaan van diesel naar hybride en de directie rijdt geheel elektrisch). Verder dragen we ook bij aan vergroening en de luchtkwaliteit buiten door mee te doen met de buitenfilterprojecten van Viridi Air…”

In gesprek met Ron kwam ik erachter dat zij geen ‘lekkende kranen hebben’ en dat ze bovendien positief bijdragen aan maatschappelijk gevoelige thema’s (vergroening, duurzaamheid, energiebesparing en luchtkwaliteit).

Een echt voorbeeld voor veel MKB bedrijven.

Wat niet weet wat niet deert

wat niet weet wat niet deert

Iedereen heeft het in de media nog steeds over dat je moet ventileren omdat het goed is voor de luchtkwaliteit en potentiële inhalatie van vervuiling (o.a. fijnstof, ziektekiemen, VOC’s). Voor velen is het thema ventileren ongrijpbaar en dus neem ik een ander voorbeeld dat meer visueel is. Heb je wel eens pannenkoeken gebakken op een lekker hoog vuur? Dat geeft een gigantische zichtbare rookontwikkeling. Heb je de afzuigkap dan wel of niet aan staan?

En als je gaat gourmetten? Wat doen je dan ter voorkoming dat alles blauw in de rook staat? Precies je gaat de ramen openen, of afzuigkap aanzetten. Je gaat de luchtstroom in beweging zetten. Dat werkt doorgaans wel want binnen no-time is het minder blauw in de ruimte. NU gaat het hier over zichtbare vervuiling. Bij onzichtbare vervuiling is de noodzaak zeker zo hoog.

Moraal van het verhaal: zorg dat je voldoende ventileert of de lucht zuivert want ook al zie je het niet fijnstof en ziektekiemen ben je hiermee beter de baas!

“….wij hebben een horeca zaak en onderscheiden ons alléén op productkwaliteit en prijs…..”

schone binnenlucht

Dat geldt voor zo’n 85% van de horeca zaken in Nederland.
Succes hebben met een Horeca zaak is onderscheidend zijn op de concurrent. De klant steeds weer verassen. Dan moet je verder kijken dan prijs en product.

Interessant gesprek over luchtreiniging, service en klantbeleving had ik met Rolf van As (eigenaar van Schone Binnenlucht). Hij heeft veel klanten in de Horeca waaronder ”Aan de Gracht” in Sneek: “…… eigenaar joris hagting wilde nu al het initiatief nemen voordat de herfst zijn intrede zou doen. Met een open keuken, waar ook een bbq staat, had hij het idee dat de binnenlucht niet al te best zou zijn. Tevens wilde hij zijn gasten een aangenaam en ook veilig verblijf bieden. Tafels en stoelen staan dicht op elkaar en als het buiten kouder wordt gaan de ramen en deuren dicht. Dan zal in een volle zaak de CO2 waarde al snel toenemen. Op dat moment is ook het risico op overdracht van ziektekiemen groot. Ik heb na installatie van de #luchtreiniger op afstand de waarden van fijnstof en CO2 in de gaten gehouden. De norm van PM 2,5 (fijnstof) is 40 UG/m3. Er werden waarden van 270 UG/m3 en meer gemeten. In korte tijd kon door het aanslaan van de luchtreiniging de waarden weer teruggebracht worden. Tevens is de muffe en schrale lucht (o.a. van bier) verdwenen……”

Mooi verhaal van een ondernemer die een signaal probeert af te geven naar zijn gasten en zich ook wil onderscheiden van collega’s.
Ken jij ook een Horeca zaak die baat zou kunnen hebben met een schoner binnenklimaat? (tag gerust een naam, of tip Rolf van As hierover).

Ook in België gaan we nu luchtzuiverende bomen planten…..

bomen planten in België

Wat ooit begon als groene duurzame hobby voor schone lucht krijgt almaar meer fans, ambassadeurs, partners en volgers. Het begon jaren geleden op een groot perceel bosgrond waar ik bomen (voornamelijk grove den) op heb staan. Dat perceel had ik toen al ruim 10 jaar in bezit maar deed er zo weinig mee.

In die tijd werkte ik bij een groot bedrijf in Breda dat gespecialiseerd is in luchtzuivering. Ik merkte dat ik naast de binnenlucht ook de buitenlucht interessant vond.
Immers: Schone lucht is schone binnen- en buitenlucht en visa versa!

Ik Googelde over de boomsoort ‘grove den’ en al vrij snel kwam ik erachter dat deze bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiverde van fijnstof.
Veel Universiteiten hebben onderzoek gedaan naar bomen & de luchtzuiverende werking ervan.
Conclusie, je kunt er grote hoeveelheden fijnstof, NO2, ozon, ammoniak, VOC’s en andere verontreiniging mee uit de buitenlucht halen (goed voor de gezondheid). Ja, CO2 doen ze ook (klimaat) maar mijn interesse ging naar de luchtvervuiling.
Het triggerde me om er over te gaan schrijven op LinkedIN (eind 2019).
Niet ongezien want steeds meer mensen gingen me ineens volgen…..
Ik ging op zoek naar andere kale percelen waar ik luchtzuiverende bomen op kon planten.
Puur uit passie (hobby) voor schone lucht.
Schone lucht op een 100% groene manier.
Ik vond het geweldig om zo ook een steentje bij te kunnen dragen aan een betere wereld.

Op LinkedIN bleef ik wekelijks een paar keer schrijven en de hoeveelheid fans, volgers en ambassadeurs groeide snel.
De interesse was ook gewekt bij bedrijven die me contacten met de vraag om dit initiatief te mogen ondersteunen.
Ik had echter niet bedacht dat bedrijven de luchtzuivering met bomen zó interessant vonden.
Door alsmaar een groeiende interesse besloot ik in mei 2020 het commercieel open te stellen zodat bedrijven inderdaad hieraan kunnen meedoen.
Maar met één belangrijke regel: een schone en gezondere wereld: begin bij jezelf.
Dus uitsluitend bedrijven die aantoonbaar kunnen maken bij te dragen aan schone binnen- en of buitenlucht mochten mee gaan doen.

Ik ging zelf ook op zoek naar bedrijven en wat als een groene hobby (en persoonlijk verlangen naar schone lucht) begon werd een fulltime job halverwege 2020.
Afgelopen zomer was ik 2 jaar verder en zijn er bijna 150 bedrijven (partners) die jaarlijks meedoen met het planten van bomen.
Nederlandse bedrijven maar ook veel Belgische.

En omdat ik zelf bijna in België woon (en dus géén Hollander ben maar een Brabander) ligt mijn hart ook een beetje Zuidwaarts.
Daarom gaan de luchtzuiverende buitenfilterprojecten nu ook in België opgetuigd worden: omdat ik overal ter wereld iedereen meer schone lucht gun: groen en duurzaam.
Ken jij bedrijven (b.v. in de ventilatie) in België die dit mogelijk interessant vinden om te ondersteunen? Tag ze of stuur me een berichtje.

Winkelen is gezond

winkelen is gezond

De Wet der Wederkerigheid is een psychologische wet die zich het best laat samenvatten als ‘voor wat hoort wat’ ofwel: als ik iets voor jou doe, doe je eerder iets voor mij terug. Een winkel biedt je een koekje aan, je neemt het aanbod aan, je eet het koekje op en hierdoor voel je je verplicht iets te kopen. Dat dit werkt blijkt vaak bij de kassa: die draaide overuren.

Ook met abstracte zaken werkt dit zo. Een aangenaam #binnenklimaat werkt onbewust positief door in het consumentengedrag. In de Mall of the Netherlands hebben ze dit bewust of onbewust ook doorgevoerd. Het Nieuwbouw winkelcentrum “Mall of the Netherlands” in Leidschendam is geheel overdekt en omvat ongeveer 170 winkels en 3.000 parkeerplaatsen. Opdrachtgever van deze nieuwbouw is de Roodenburg Groep.

Ik sprak met Jan Koop de Boer van Mark Climate Technology over het binnenklimaat in dit overdekte gebouw.: “…het winkelcentrum moest op een duurzame wijze voorzien worden van #verwarming, koeling en #ventilatie (verse lucht!). Om dit te bereiken hebben we 3 stuks Mark AIRSTREAM WTW-units voorzien van tegenstroomwisselaar en geïntegreerde warmtepomp. Ook zijn meerder Mark ERV plafond voorzien van WTW-units. Resultaat: een aangenaam en gezond binnenklimaat voor de consument in het winkelcentrum…..”
Niet alléén schoon en gezond maar door de inzet van WTW ook nog eens duurzaam en energiezuinig.

Zo zie je maar weer: winkelen is gezond….

Soroptimisten planten voedselbos in Schellerdriehoek

“……Zwolle – Van bomen en struiken genieten we dagelijks. Afgelopen zomer hebben we weer ondervonden hoe fijn het is om in de schaduw van een boom te kunnen zitten of wandelen. En wat te denken van bomen en struiken die heerlijke vruchten dragen. De Schellerdriehoek is een mooi park in Zwolle Zuid. Er wordt hard gewerkt om het nog groener en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Daarbij zijn de buurt en omliggende scholen erg betrokken. Met een financiële bijdrage van Soroptimistclub Isalania Zwolle-Kampen komen er in het najaar zo’n 100 voedselbomen en -struiken bij. Donderdag 29 september was er een feestelijk moment in de Schellerdriehoek. Soroptimistclub Isalania Zwolle-Kampen overhandigde aan Marnix van Daal, voorzitter van belangenvereniging Schellerdriehoek, een cheque van € 1.000 voor het planten van 100 voedselbomen en -struiken. Omdat het nog geen plantseizoen is, werd er symbolisch 1 bessenstruik geplant in het nieuwe voedselbosdeel. Bijzonder was dat dat samen gebeurde met Franse Soroptimisten uit Perigueux die een aantal dagen voor een uitwisseling in Zwolle en Kampen waren. In de herfst gaan kinderen en buurtbewoners de overige 100 bomen planten. Ine Reinders, secretaris van de vereniging is erg blij met de gift en de betrokkenheid van de Soroptimisten, want “Samen maken we de Schellerdriehoek”. De vereniging werkt nauw samen met de gemeente bij de invulling en het onderhoud van het park, daarbij zijn helpende handen van buurtbewoners onontbeerlijk. Mede door deze gift kunnen we ons voedselbos, met bomen en struiken, die van oudsher langs de IJssel voorkomen, realiseren. We hopen dat iedereen, jong en oud, met en zonder handicap kan blijven genieten van de Schellerdriehoek en, misschien volgend jaar al, kan komen snoepen van de vruchten. Soroptimisten: Bedankt! Soroptimisten vormen een wereldwijd vrouwennetwerk, vóór en dóór vrouwen, dat 100 jaar bestaat. Als cadeau aan de samenleving worden er wereldwijd bomen geplant door talloze clubs. Naast het planten van bomen in Nederland brengen de Nederlandse Soroptimisten ook geld bij elkaar voor het planten van bomen in Noord-Ghana. Zo’n 1000 vrouwen worden daar de komende jaren opgeleid in het onderhouden van (voedsel)bossen en om er een business van te maken door producten te verkopen. De 100 clubs in Nederland doen dat onder de noemer van het project 100xTrees4Life. Ook in het Franse Perigueux hebben ze een bomenproject……” (Bron: https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/108545/soroptimisten-planten-voedselbos-in-schellerdriehoek%EF%BF%BC.html)

Straks in ieder klaslokaal CO2-meter verplicht

“……Het wordt verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Voor de verplichting van de CO2-meters voor bestaande scholen is nog wel een wijziging in het Bouwbesluit nodig. “60 procent van de scholen heeft al een CO2-meter in ieder klaslokaal”. De afgelopen maanden is door het harde werken van vele scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Honderden scholen hebben gebruik gemaakt van het hulpteam ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO2-meters geplaatst. Maar nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar vlot te trekken. Daarom wordt het verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft minister Wiersma aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer……” (Bron: https://bouwenuitvoering.nl/varia/straks-wordt-in-ieder-klaslokaal-een-co2-meter-verplicht/)

Duitse regering voor de rechter gedaagd om schone lucht

“……In Duitsland daagt een groep burgers de regering voor de rechtbank omdat het land niet snel genoeg de aanbevelingen van de World Health Organization (WHO) rond de luchtkwaliteit omzet in eigen wetgeving. De klagers baseren zich op het fundamentele mensenrecht om zuivere lucht te kunnen inademen. Vorig jaar publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie nieuwe richtlijnen voor luchtkwaliteit, waarbij de bestaande aanbevolen drempels aanzienlijk werden verlaagd. Hoewel deze richtlijnen niet juridisch bindend zijn, eisen de klagers dat de Duitse regering actie onderneemt. Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks ruim 4 miljoen voortijdige sterfgevallen en meer dan 90 procent van de wereldbevolking woont in gebieden waar de luchtkwaliteit onder de WHO-norm ligt. Luchtvervuiling wordt misschien niet vaak als een officiële doodsoorzaak gemeld, maar eist wel vele levens”, voeren de klagers aan. “Verscheidene langdurige ziekten – waaronder kanker, hartproblemen, kortademigheid en beroertes – zijn vaak het gevolg van luchtverontreiniging.” De klacht werd door zeven burgers ingediend bij het Bundesverfassungsgericht, het Duitse Grondwettelijk Hof, in Karlsruhe. De groep zegt de vier meest vervuilde steden van Duitsland – München, Düsseldorf, Berlijn en Frankfurt – te vertegenwoordigen en wordt gesteund door de milieugroepen ClientEarth en Deutsche Umwelthilfe. “Politici doen te weinig om mensen te beschermen”, voeren de klagers aan. “Vooral groepen die aan de zwaarste vervuiling worden blootgesteld, worden vaak genegeerd. Er zijn veel manieren om vervuiling te verminderen, maar het ontbreekt aan politieke moed om actie op gang te brengen. Om daarin verandering te brengen, eisen wij nu ons recht op om gezonde lucht te kunnen inademen…..” (Bron: https://www.change.inc/future-leadership/duitse-regering-voor-de-rechter-gedaagd-om-schone-lucht-38946)

WTW van Wolf nu ook met vochtterugwinning

“…….Ventilatie-WTW units van Wolf zijn vanaf nu ook verkrijgbaar met vochtterugwinning door middel van een enthalpiewisselaar. Het gaat om de Wolf CKL en CFL units, die door de enthalpiewisselaar niet langer met de uitgaande ventilatielucht ook vocht verliezen. De luchtstromen in de units worden gescheiden via een semipermeabel polymeer, dat ervoor zorgt dat water overgedragen wordt en geen ongewenste geuren, bacteriën, virussen of lucht doorgelaten worden. De Wolf CKL kan als staande unit zowel horizontaal of verticaal aangesloten worden en is beschikbaar vanaf 500m³/h tot 6.100m³/h. De WOLF CFL unit is geschikt voor plafondmontage en is beschikbaar vanaf 500m³/h tot 3.200m³/h…..” (bron: https://www.installatie.nl/nieuws/wtw-van-wolf-nu-ook-met-vochtterugwinning/)

“….het rook een beetje muf op kantoor dus hebben we zo’n parfumsprayer opgehangen. We zitten nu de hele dag in een parfumerie …”


Nooit doen!
Los de oorzaak op en ga nooit over op symptoombestrijding.
Muffe, bedompte luchtjes kunnen diverse oorzaken hebben zoals schimmels, stof en vooral: slecht onderhoud.
Een luchtmeting of expert uitnodigen is de eerste stap.
Veel vervuiling hangt in de buitenlucht en wordt rechtstreeks naar binnen gezogen (al dan niet gefilterd).
Om de buitenlucht schoner te maken plant Viridi Air sinds 2019 luchtzuiverende bomen. Het zijn 100% groene, duurzame projecten die de buitenlucht zuiveren. Danny Suk van @ventilatiereinigingnederland doet hier ook aan mee omdat ze naast een schoner luchtklimaat bij willen dragen aan verduurzaming en vergroening.

Ik laat altijd graag onze partners (of klanten ervan) aan het woord zodat jij een zuiver beeld krijgt over de effecten van schone lucht. En ook hoe makkelijk het is om ook deze gezondheidsvoordelen te ondervinden. Zo sprak ik onlangs met Martin Helms van Goalpromotions: “…wij hebben afgelopen voorjaar het bedrijf van Danny ingehuurd. Die heeft in ons bedrijf de ventilatie kanalen geïnspecteerd en met een camera nagelopen, gereinigd en opnieuw afgesteld. Voorheen was er last van stof en we hadden in verschillende ruimtes een muffe geur hangen. Nu alles frequent gereinigd wordt hebben mensen minder last van gezondheidsklachten. Ook is er minder stof en vocht in de kantoren en showroom waardoor de verwarming 1 graad naar beneden kon. Het is ook prettig dat een afspraak met het bedrijf van Danny erg makkelijk online gemaakt kan worden. Kortom: aanrader voor iedereen….”

Hoe ruikt jullie lokale parfumerie? Neutraal, bloementjes of muf?

“….wij hebben een horeca zaak en onderscheiden ons alléén op productkwaliteit en prijs…..”

Dat geldt voor zo’n 85% van de horeca zaken in Nederland.
Succes hebben met een Horeca zaak is onderscheidend zijn op de concurrent. De klant steeds weer verassen. Dan moet je verder kijken dan prijs en product.

Interessant gesprek over luchtreiniging, service en klantbeleving had ik met Rolf van As (eigenaar van Schone Binnenlucht). Hij heeft veel klanten in de Horeca waaronder ”Aan de Gracht” in Sneek: “…… eigenaar joris hagting wilde nu al het initiatief nemen voordat de herfst zijn intrede zou doen. Met een open keuken, waar ook een bbq staat, had hij het idee dat de binnenlucht niet al te best zou zijn. Tevens wilde hij zijn gasten een aangenaam en ook veilig verblijf bieden. Tafels en stoelen staan dicht op elkaar en als het buiten kouder wordt gaan de ramen en deuren dicht. Dan zal in een volle zaak de CO2 waarde al snel toenemen. Op dat moment is ook het risico op overdracht van ziektekiemen groot. Ik heb na installatie van de luchtreiniger op afstand de waarden van fijnstof en CO2 in de gaten gehouden. De norm van PM 2,5 (fijnstof) is 40 UG/m3. Er werden waarden van 270 UG/m3 en meer gemeten. In korte tijd kon door het aanslaan van de luchtreiniging de waarden weer teruggebracht worden. Tevens is de muffe en schrale lucht (o.a. van bier) verdwenen……”

Mooi verhaal van een ondernemer die een signaal probeert af te geven naar zijn gasten en zich ook wil onderscheiden van collega’s.
Ken jij ook een Horeca zaak die baat zou kunnen hebben met een schoner binnenklimaat? (tag gerust een naam, of tip Rolf van As hierover).

Zakelijke auto’s krijgen mogelijk vanaf 2024 verbod op uitstoot

“……Zakelijke auto’s moeten mogelijk veel sneller verplicht emissievrij zijn. Dat is een van de klimaatmaatregelen waar het kabinet aan denkt om het eerdere besluit om een verplichte productiebeperking voor kolencentrales te schrappen, in verband met de onrust op de energiemarkt. Het kabinet besloot kolencentrales toch toe te staan op volle toeren te draaien, omdat daarmee gas kan worden vrijgespeeld dat dan niet nodig is voor de elektriciteitsproductie. Klimaat- en energieminister Rob Jetten beloofde toen al met maatregelen te komen om de extra uitstoot die dit veroorzaakt, naar schatting 4 tot 4,5 megaton CO2 per jaar, te compenseren. Zakelijke auto’s moeten mogelijk al in 2024 of 2025 verplicht emissievrij zijn, wat betekent dat ze geen CO2 meer mogen uitstoten. Jetten denkt ook aan het naar voren halen van het moment waarop de elektriciteitsproductie volledig CO2-vrij moet zijn. In de huidige planning moet dat in 2050 het geval zijn, mogelijk wordt dat tien jaar eerder. Daarnaast wordt gekeken naar snellere verduurzaming van de industrie en glastuinbouw, door middel van verplichte elektrificatie in combinatie met subsidie. Ook het verplicht gebruik van duurzamere bouwmaterialen en kunststoffen behoort tot de opties. Het kabinet gaat de maatregelen komende tijd verder uitwerken. In het voorjaar van 2023 wordt dan een besluit genomen. Dan worden ook aanvullende ingrepen bekend gemaakt die moeten helpen het klimaatdoel voor 2030 te halen. Dan moet de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 55 procent zijn teruggedrongen. Een voorlopige doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat de tot dusver uitgewerkte maatregelen onvoldoende zijn om dat doel te halen. Ook de Raad van State is in een advies kritisch en spoort het kabinet aan de uitgesproken ambities sneller om te zetten in concreet beleid……..” (Bron: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/economie/verbod-uitstoot-zakelijke-autos-mogelijk-al-vanaf-2024)

Twee aangiftes na onklaar maken ‘benzineslurpende’ SUV’s

“…………De politie heeft twee aangiftes binnengekregen nadat onbekenden in Apeldoorn banden van ‘benzineslurpende’ SUV’s hadden laten leeglopen. Andere gedupeerden wordt verzocht zich te melden. Afgelopen weekend trof Elmer Harkema de achterband van zijn auto plat aan. Een briefje achter de ruitenwisser wijst in de richting van Tyre Extinguishers, een groep milieuactivisten die over de hele wereld autobanden van SUV’s laat leeglopen. ‘Je benzineslurper doodt’, staat erop. De milieuclub claimt in Apeldoorn zestien SUV’s onklaar te hebben gemaakt. Eerder deden ze dat al in Den Haag, Amsterdam, Zwolle en Hengelo. ‘SUV’s en terreinwagens zijn een ramp voor het klimaat’, stelt de club. De Tyre Extinguishers laat in een schriftelijke reactie weten één doel te hebben: ‘Het onmogelijk maken om een ​​enorme vervuilende 4×4 te bezitten in de stedelijke gebieden van de wereld.’ De milieuclub zegt te willen wonen in steden met schone lucht en veilige straten. ‘Door banden herhaaldelijk leeg te laten lopen en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen, wordt het kleine ongemak van een lekke band een gigantisch obstakel voor het besturen van enorme moordende voertuigen door onze straten……….” (Bron: Twee aangiftes na onklaar maken ‘benzineslurpende’ SUV’s – Omroep Gelderland (gld.nl))

Groene waterstof op zee goedkoper en duurzamer

“……..Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben aangetoond dat de kosten voor het fabriceren van groene waterstof via elektrolyse op zee omlaag kan door het ter plekke maken van Ultra Puur Water (UPW) door middel van Membraandestillatie. Dit ultra-schone water is essentieel voor de omzetting van windenergie naar ‘groene’ waterstof. Met dit onderzoek is op Texel met een demonstratie prototype aangetoond dat ultra puur water gemaakt kan worden uit zeewater met vrijgekomen restwarmte bij elektrolyse van water (voor waterstof productie). Jolanda van Medevoort, projectleider van dit onderzoek en onderzoeker binnen het programma Water Treatment & Technology is opgetogen dat deze pilot zo succesvol is afgerond. ‘Hiermee wordt de business case voor groene waterstof rooskleuriger en dat is hard nodig, want op dit moment kan groene waterstof de concurrentie nog niet aan met de grijze waterstof geproduceerd met fossiele energie. En wat zeker zo belangrijk is, is dat dit proces met membraandestillatie zelf ook milieuvriendelijker is ten op zichtte van te toepassing van omgekeerde osmose, die nu vaak wordt toegepast. Membraandestillatie gebruikt niet alleen veel minder elektrische energie omdat het de restwarmte benut van de electrolyzer, maar is ook milieuvriendelijker omdat geen chemicaliën nodig zijn voor de voorbehandeling van zeewater. Ook wordt het zeewater nauwelijks zouter in tegenstelling tot omgekeerde osmose (RO) waardoor het onderwater milieu niet wordt aangetast en natuurlijk dat er geen drinkwater gebruikt hoeft te worden voor dit proces……” (Bron: Groene waterstof op zee goedkoper en duurzamer – (duurzaam-actueel.nl))

100 GRATIS LUCHTREINIGERS VOOR DE OUDERENZORG

fellowes_story

Ja, je leest het goed: 100 gratis luchtreinigers voor verzorgingshuizen/verpleeghuizen. Eén van onze partners (Fellowes Brands) attendeerde mij op dit initiatief.
In veel zorginstellingen is namelijk de luchtkwaliteit een probleem. Zowel voor de ouderen als het personeel. En juist deze kwetsbare groep moeten we beschermen.
Een luchtreiniger zorgt voor gezuiverde schone lucht en is een perfecte oplossing om de verspreiding van virussen te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ken jij iemand in de ouderenzorg?
Of werk jij er zelf?
Wil jij ook schone lucht door een GRATIS luchtreiniger?
Surf dan snel naar de link die ik in de opmerkingen heb geplaatst.
Tag gerust een collega/kennis of vriend uit de zorg….

Zelfs normale luchtvervuiling veroorzaakt al hartritmestoornissen

“….dat je lichaam er niet blij van wordt als je dagelijks smog inademt, moge duidelijk zijn. Maar ook relatief weinig luchtvervuiling heeft al invloed op de gezondheid, toont onderzoek nu aan. Tieners krijgen er bijvoorbeeld verstoringen in hun hartritme van. De onderzoekers keken naar de effecten van het inademen van zogenoemde fijne deeltjes in de lucht. Aan het onderzoek deden louter gezonde adolescenten mee: mensen die in principe een regelmatige hartslag zouden moeten hebben. Van deze mensen werd 24 uur lang gemeten hoeveel fijnstof met een maximum ‘aerodynamische diameter’ van 2,5 micrometer (da’s een miljoenste deel van een meter) ze binnenkregen. Deze fijne deeltjes komen bijvoorbeeld van uitlaatgassen. Eenmaal ingeademd, kunnen ze diep in de longen komen. Ook werd de hartslag van de tieners gedurende die 24 uur gemeten, waarmee onder meer premature ventriculaire contracties (PVC’s) konden worden vastgesteld. De hartkamers trekken dan te vroeg samen, waardoor er een extra hartslag ontstaat. Een reeks opvolgende PVC’s wordt ook wel een ventriculaire ritmestoornis genoemd, een type hartritmestoornis. Ventriculaire ritmestoornissen zijn gevaarlijk omdat ze kunnen overgaan in ventrikelfibrilleren, waardoor het hart niet meer pompt. Ook kunnen ze leiden tot bijvoorbeeld hartaanvallen en beroertes. Wat bleek: hoe hoger de concentratie van fijne deeltjes in de ingeademde lucht, hoe groter het risico op een onregelmatige hartslag in de twee uur die daarop volgden. Het risico op PVC’s in de twee uur na blootstelling aan de lucht werd maar liefst 5 procent groter voor elke 10 microgram per kubieke meter meer aan fijne deeltjes. Volgens de onderzoekers is dit resultaat vooral verbazingwekkend omdat gezonde tieners over het algemeen weinig kans hebben op hart- en vaatziekten. Daarnaast zagen de onderzoekers dat een onregelmatig hartritme ook al kon ontstaan als de luchtkwaliteit helemaal niet buiten de perken was. Zelfs bij een gemiddeld niveau van 17 microgram fijne deeltjes per kubieke meter is er een effect. Dat is minder dan de EU-grenswaarde voor schone lucht, die op 25 microgram per kubieke meter ligt. Volgens het RIVM behoort luchtvervuiling tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in eenzelfde mate als bijvoorbeeld overgewicht. In principe is het niet aan ons als individuen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toch kunnen we wel iets doen om op onze gezondheid te letten, zei hoofdonderzoeker Fan He tegen The Guardian. Op dagen met veel luchtvervuiling kun je bijvoorbeeld minder inspannende activiteiten doen of een mondkapje dragen. Ook kun je de spits zo veel mogelijk vermijden, omdat dat het moment is dat de meeste uitlaatgassen worden uitgestoten. Zo word je minder blootgesteld aan luchtvervuiling en dus aan het risico op gezondheidsproblemen….” (Bron: https://www.linda.nl/lifestyle/gezondheid/onderzoek-normale-luchtvervuiling-hartritmestoornissen/)

Verhoogde concentraties benzeen in Etten-Leur, luchtkwaliteit verder gemiddeld

“….Bij een onderzoek van de provincie Noord-Brabant waarbij van januari tot juni de luchtkwaliteit gemeten is in Etten-Leur zijn licht verhoogde concentraties benzeen vastgesteld. Op de benzeen na komt de luchtkwaliteit overeen met ‘vergelijkebare woonomgevingen’. Alle gemeten stoffen voldoen aan de wettelijke normen. Alleen bij noordwesten wind waren de concentraties benzeen verhoogd, daarom wordt er extra onderzoek gedaan en gezocht in die richting. Wethouder Ger de Weert: “Mobiel meten is een nieuw fenomeen. Provincie onderzoekt luchtkwaliteit fijnstof en gevaarlijke stoffen. De gemeenten benzeen valt ook onder de wettelijke norm maar de minimale uitstoot is hoger dan wij wensen.”
Het meetstation stond bij de rotonde aan de Grauwe Polder / Heijstraat. Deze locatie werd gekozen omdat zo de lucht afkomstig van de A58 en van bedrijventerrein Vosdonk gemeten kon worden. In overleg met de omgevingsdienst wordt er een onderzoek gestart naar de herkomst van de benzeen. Benzeen zit in veel producten als verbindingsmiddel, denk hierbij aan benzine. De gemeente laat weten dat ze wel kunnen onderzoeken waar de tijdelijke verhoging vandaan komt, maar dat dat wil niet zeggen dat het opgelost kan worden omdat de concentraties voldoen aan de omgevingsnorm….” (Bron: https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/371155/licht-verhoogde-concentraties-benzeen-in-etten-leur-luchtkwalit)

“…..wat vind jij inhoudelijk eigenlijk zo leuk aan je werk….”

joa schone lucht

“…..wat vind jij inhoudelijk eigenlijk zo leuk aan je werk….” vroeg iemand mij laatst. Daarop antwoorde ik dat werken aan schonelucht en de diversiteit aan bedrijven en oplossingen me blijft inspireren.

We hebben partners die zich richten op de kleine consument, het MKB of juist op grote industrieën. Neem nu eens JOA Air Solutions | We Innovate Air. Zij richten zich op ‘minder industriële uitstoot’ en meer ‘schone lucht’ met op maat gemaakte stofopvang- en dampafzuigsystemen.
Dat doen ze al 24 jaar voor de food-, farmaceutische en chemische industrie. Voor bedrijven wereldwijd als DuPont, Nestlé, Pfizer, DSM en Sabic. Als je daar al zo lang voor een gezonde en veilige werkomgeving mag zorgen dan doe je duidelijk iets goed!

Vrij recent belde Wietse Bandstra van Joa Air Solutions mij omdat ze met onze unieke buitenfilterprojecten mee willen doen waarin we bomen plaatsen die geselecteerd zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren van met name fijnstof, NOx maar ook CO2. Naast schone binnenlucht vinden ze het erg belangrijk dat ook de luchtkwaliteit in de buitenlucht verbetert.
“….wij willen graag voor alle nieuwe opdrachtgevers en elk nieuw systeem dat we ontwerpen en implementeren een boom planten in jullie filterprojecten…” zegt Wietse.

Dat noem ik nu eens een eerlijke missie van een bedrijf in de EmissionControl
Schone lucht, zowel binnen als buiten!
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

We gingen bomen planten voor co2 maar ons imago verslechterde alleen maar

Bomen zuiveren de buitenlucht ook prima

“…we gingen bomen planten voor co2 maar ons imago verslechterde alleen maar…”

Dat bomen CO2 opvangen weet iedereen…..en kan iedereen in (met) een achtertuin prima zelf.
Niet spannend en zeker niet bijzonder als dat je doel is als bedrijf.
Geen WOW bij klanten dus doe het anders.
Er zit meer in de lucht (vervuiling; fijnstof, NOx, VOs, enz.) en met een unieke groene filtertechniek kun je daar wat mee.

Wat hebben bladeren aan bomen en statisch geladen ballonnen met elkaar gemeen?
Heb jij wel eens met een ballon over een wollen deken gewreven en vervolgens tegen je haren gehouden? Ze plakken vast.
Ofwel: statisch geladen.
Zo werkt dat nu ook met de bomen die wij plaatsen in onze buitenfilterprojecten.
Ten eerste maken we een selectie: welke bomen zuiveren bovengemiddeld?
Die kiezen we…
Vervolgens planten we stroken aan (en geen bosgebieden) in gebieden waar de wind vrij spel heeft.
De wind zorgt ervoor dat de blaadjes statisch worden geladen en daarmee deeltjes (o.a. fijnstof) vast gaan houden.
Maar wat als de wind er niet is?
Als de wind er niet, is er minder opname door b.v. statische geleiding.

Ga een frisse wind doorvoeren in je marketingbeleid en eens iets anders doen dan CO2 compenseren.
Ga nu wel eens dat WOW effect bereiken bij klanten als je bomen wilt planten.
Wij helpen je graag .

Groener en duurzamer worden!

“….Groener en duurzamer worden!….” die kreet horen we al jaren maar in sommige branches lopen ze ver vooruit. Kijk eens in de HVAC branche. De ontwikkelingen gaan razend snel daar. Ik sprak met Carst Mulling van Altop International | Euroclima.

Altop International is expert op het gebied van luchtbehandeling en trotse partner van Viridi Air. Met name specialistische luchtbehandeling is hun vakgebied: denk hierbij aan ziekenhuizen, voedselfabrieken en datacenters.
“….Juist in die situaties zijn wij helemaal thuis!…” vertelt Carst zichtbaar gepassioneerd van het werk.

Duurzaamheid speelt een nadrukkelijke rol in de bedrijfsvoering vertelt hij: “…..’Duurzaamheid kost geld’…. dat is een veelgehoord bezwaar van organisaties om niet te investeren in luchtbehandeling. Echter, met een pandemie en energiecrisis om de hoek, is de urgentie om te verduurzamen groter dan ooit. In ons team leeft het ook steeds meer; we rijden elektrisch of komen op de fiets naar het werk en laten bomen planten door onze samenwerking met Viridi Air. Duurzaamheid doe je voor de lange termijn. Ook in ons productgamma zijn we volledig duurzaam. We werken samen met fabrikant Euroclima. Deze Oostenrijkse leverancier hecht grote waarde aan de wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. Die zitten ruim boven de EU-normen. Euroclima loopt met haar producten voorop als het gaat om warmteterugwinning, energiezuinigheid en de reductie van CO2-uitstoot in het productieproces…..”.

Hoe gaan jullie om met vergroening en duurzaamheid?

Droogte heeft invloed op de luchtkwaliteit

droogte en bomen planten

“…….hé Pa het lijkt wel herfst….” zegt mijn oudste dochter terwijl we gewoon in augustus op de camping zitten. Het Franse departement waar we zitten zucht onder de gigantische ‘chaleur’ en droogte. De bladeren liggen meer op de grond dan hangend in de bomen en de bodem is armzalig met diepe scheuren. Wanneer zou hier de laatste druppel gevallen zijn? Vraag ik me af. De platanen die er veelvuldig groeien hebben enorme dorst. Sapstromen zijn nodig om een boom vitaal te houden.
Hier is weinig vitaliteit te vinden.
Een Franse kampeerder die met zijn wasteiltje voorbij loopt vraagt zich duidelijk af wat ik op mijn knieën op de grond doe: “…..ben je iets kwijt? Kan ik je helpen…..?”
Ik leg hem uit dat ik de droogte bestudeer die hij direct als een Franse ‘catastrophe’ omschrijft want de gewassen gaan eraan kapot.
“…..wist je dat droogte ook resulteert in slechtere #luchtkwaliteit?….” vraag ik hem. Hij wist het niet en dus vertel ik hem over Viridi Air. Dat wij bomen selecteren op best presterend qua luchtzuivering. Dat de blaadjes cruciaal zijn en zolang mogelijk zouden moeten blijven hangen……maar ook dat de grondsoort en de grondwaterstand essentieel zijn voordat je een boom gaat planten.
Wist jij al dat droogte ook nadelig is voor de luchtkwaliteit?
Denk daar maar eens over na op #worldcleanairday 2022….

Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

“…….De blootstelling aan fijnstof leidt tot menselijk leed en hoge kosten. Maar wat is fijnstof precies? Wat maakt het zo gevaarlijk en wat doe je ertegen? Paula Bronsveld, programmamanager Klimaat en Luchtkwaliteit van TNO, geeft een ‘minicollege’ fijnstof en beantwoordt de 3 belangrijkste vragen over fijnstof. Wat doet fijnstof met je gezondheid? Hoe ontstaat fijnstof? Wat maakt fijnstof zo gevaarlijk? Wat doet fijnstof met je gezondheid? In Nederland overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. 4 op de 5 keer is fijnstof de oorzaak. Fijnstof leidt tot menselijk leed. En vlak ook de sociale kosten niet uit. Als je het verlies aan gezonde levensjaren omrekent naar euro’s, kost het fijnstofprobleem in Nederland 10 tot 15 miljard euro per jaar. Niet zo gek dat TNO hier al jaren onderzoek naar doet. Wij ontwikkelen technologieën om fijnstof in kaart te brengen en bij de bron te bestrijden. Niet al het fijnstof is van zichzelf schadelijk. Het wordt pas een probleem als het ultrafijn is……”
(Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/fijnstof-een-ongrijpbaar-probleem-maar-wat-fijnstof)

Twente hanteert een nieuwe subsidieregeling voor het planten van bomen

“…..De Provincie Overijssel wil het met een nieuwe subsidieregeling nog aantrekkelijker maken om bomen te gaan planten. Hiermee kunnen mensen maximaal 300 euro ontvangen voor het planten van bomen in straat, wijk, buurtschap of dorp. De regeling is veel eenvoudiger dan eerdere regelingen. Wel zijn er enkele spelregels; zo moeten de te planten bomen maximaal 12 centimeter omtrek hebben en voorkomen in de lijst die in de regeling is genoemd. Daarnaast moet per planting zeker drie verschillende soorten geplant worden. Dit om verdere biodiversiteit te versterken…..”
(Bron:https://twentefm.nl/nieuws/72110/0/nieuwe-subsidieregeling-voor-bomen-.html)

De zomersmog bereikte haar hoogtepunt. De luchtkwaliteit was bijna overal onvoldoende tot slecht

“…..De smog als gevolg van de extreme hitte heeft dinsdag zijn piek bereikt. Bij bijna alle meetpunten van het RIVM in het land zijn aan het einde van de middag hoge concentraties ozon gemeten, waardoor de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht is. De luchtkwaliteit is slecht als de waarde tussen de 180 en 240 microgram ozon per kubieke meter blijft. Dan geeft het RIVM ook een waarschuwing af. Als deze waarde boven de 240 microgram uitkomt, spreekt het instituut van zeer slechte luchtkwaliteit. Dan krijgt iedereen volgens het instituut last van de luchtverontreiniging. Zo ver is het niet gekomen. Wel werd dinsdagavond bij zeker de helft van de meetpunten een slechte luchtkwaliteit gemeten. Smog, ook wel zomersmog genoemd, ontstaat door hoge temperaturen, vervuilende stoffen en weinig wind. Als vervuilende stoffen, die bijvoorbeeld uitgestoten worden door industriële bedrijven, zich op dagen met veel zon ophopen, kan er smog ontstaan. De afvalstoffen in de lucht worden door zonlicht omgezet in ozon. Dit gebeurt vooral in het voorjaar en in de zomer, wanneer er weinig wind staat. De smog kan leiden tot onder meer hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel……”
(Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6213192/smog-bereikt-hoogtepunt-luchtkwaliteit-bijna-overal-onvoldoende-tot-slecht.html)

RIVM geeft smogalarm wegens zeer slechte luchtkwaliteit op dinsdag

“………….Het RIVM heeft voor dinsdag een smogalarm voor heel Nederland afgegeven vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit die dan wordt verwacht. Het instituut houdt er rekening mee dat iedereen last kan krijgen van de luchtverontreiniging.

Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest is verontreinigd. Smog door ozon kan vanwege een ophoping van luchtvervuiling voor luchtwegklachten zorgen. Denk daarbij aan hoesten en kortademigheid of aan ergere astmaklachten. Ook geïrriteerde ogen, neus en keel behoren tot de klachten. Doordat iedereen dinsdag last kan krijgen, is een smogalarm afgekondigd. In het geval van een smogwaarschuwing lopen vooral gevoelige groepen risico. Zo’n waarschuwing is vooralsnog voor woensdag van kracht. Dan zullen de ozonconcentraties lager liggen. Bovendien is er dan kans op regen……..”.

(Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6212978/rivm-geeft-smogalarm-wegens-zeer-slechte-luchtkwaliteit-op-dinsdag.html)

In Overijssel geven ze inwoners subsidie als ze bomen planten

“……..Met een vernieuwde subsidieregeling wil de provincie Overijssel het voor haar inwoners aantrekkelijker maken om kleinschalig bomen te gaan planten. Nieuw aan deze regeling is dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen.

Zo’n gecombineerde aanvraag maakt het voor de inwoners eenvoudiger om bomen of een bosplantsoen aan te leggen. De subsidie voor een gecombineerde aanvraag is maximaal van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar…..”

(Bron: https://www.destentor.nl/zwolle/bomen-planten-overijssel-wil-inwoners-daarvoor-subsidie-geven~a895a452/)

Bomen planten dé oplossing voor snikhete dagen

“……..Je doet het vast zelf ook: in een stad de schaduw van een boom opzoeken als het in de zon te warm is. Met het steeds warmer wordende klimaat, is het belangrijk om genoeg verkoeling in de stad te hebben. Bomen planten helpt daar enorm bij. In Dordrecht hebben ze daar iets op bedacht: een enorm nieuw stadspark…..”.

(Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5321938/45-graden-de-zon-32-de-schaduw-bomen-planten-de-oplossing-voor-loeihete)

Luchtkwaliteit in heel Europa gemeten: twee Belgische steden halen top 50 van beste steden

“…..De Belgische steden, en al zeker de Vlaamse, blijven in de Europese middenmoot hangen wat fijnstofvervuiling betreft. Dat blijkt uit gegevens die het Europees Milieuagentschap verzamelde. Maar er is ook goed nieuws: de uitstoot van stikstof is de voorbije dertig jaar sterk gedaald in ons land. Zin in een citytrip in eigen land, deze zomer? En dan liefst nog ergens waar je propere lucht inademt? Dan ga je beter naar Luik of Namen dan naar Antwerpen, Gent of Brugge. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Milieuagentschap. Dat verzamelde de fijnstofgehaltes in de lucht van 344 Europese steden. Slechts twee Belgische steden haalden de top 50 met de beste waarden: Luik eindigde op plek 42 met een meetwaarde van 7,7 µg/m³, Namen volgt op plaats 46. De hoofdstad Brussel staat op plaats 158. De drie gemeten Vlaamse steden eindigden nog lager, met Brugge (172), Gent (217) en Antwerpen (220)……..” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/13/in-heel-europa-werd-de-luchtkwaliteit-gemeten-slechts-een-belgi/)

Provincie helpt bedrijven in Noord-Holland bij het verminderen van uitstoot van o.a. fijnstof

“…….De provincie Noord-Holland stelt in de periode van 2021 tot en met 2024 ruim € 4 miljoen beschikbaar voor industrie en havenbedrijven. Met deze subsidie kunnen bedrijven maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. Tot 14 oktober kunnen bedrijven hun aanvraag indienen. Met de subsidie wil de provincie bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert. De subsidie is er voor industriële bedrijven en havenbedrijven in Noord-Holland. De provincie had de subsidieregeling ook in 2021 opengesteld. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): “Afgelopen jaar zijn er helaas weinig aanvragen binnengekomen. Daarom hebben we de subsidie nu opengesteld voor álle industrieën en havenbedrijven die hun uitstoot willen verminderen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de elektrificatie van werkvoertuigen, het plaatsen van filters, of het plaatsen van geluidschermen. Met deze subsidie maken we het samen met de industrie en havenbedrijven mogelijk de uitstoot van fijnstof te verminderen en daarmee de leefomgeving in onze provincie te verbeteren. De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. In het Programma Gezonde Leefomgeving staat hoe de provincie dat wil bereiken. Noord-Holland trekt tussen 2020 en 2024 € 14,2 miljoen uit om een gezonde leefomgeving te stimuleren. Deze uitvoeringsregeling is daar een onderdeel van……..” (Bron: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juli_2022/Provincie_helpt_bedrijven_bij_het_verminderen_van_uitstoot)

Minder effect fijnstofbeleid op de gezondheid

“……….Blootstelling aan fijnstof leidt tot ernstige gezondheidsschade. Jaarlijks overlijden in Nederland ca. 9000 mensen vroegtijdig aan fijnstofblootstelling. Directe zorgkosten zijn ongeveer een half miljard per jaar en sociale kosten zijn vele malen hoger. Het huidige fijnstofbeleid is gebaseerd op het terugdringen van de totale massa fijnstof, maar levert sinds 2015 eigenlijk nauwelijks gezondheidswinst op. Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde gezondheidsimpact. Daarom is het essentieel om gericht en per locatie de soorten (ultra)fijnstof terug te dringen die daadwerkelijk het grootste effect hebben op de gezondheid. TNO pleit nu voor een andere fijnstofaanpak en deelt deze in de vorm van een concreet 5-stappenplan. In plaats van te sturen op het terugdringen van de massa fijnstof, stelt TNO dat om meer gezondheidswinst te halen, het beter is te sturen op de reactiviteit van het fijnstof in het lichaam. Niet elk fijnstofdeeltje heeft immers dezelfde gezondheidsimpact. De aanpak die TNO voorstelt is om de variabelen die het meest de gezondheidseffecten bepalen in kaart te brengen en gericht aan te pakken. Fijnstof verschilt per bron in chemische samenstelling en grootte en daarmee in toxiciteit. Bij gelijke massaconcentratie kan daarom de toxiciteit sterk verschillen omdat er bijvoorbeeld veel meer metalen, organische of andere verdachte componenten in aanwezig zijn. Het (ultra)fijnstof in Rotterdam komt relatief veel van bronnen verbonden aan de scheepvaart. Dat verschilt vanzelfsprekend aanzienlijk van het (ultra)fijnstof in bijvoorbeeld Eindhoven. Daarmee zou het beleid gericht op het terugdringen van het meest gezondheidsschadelijke (ultra)fijnstof ook moeten verschillen……..” (Bron: https://www.ttm.nl/transport/milieu/effect-fijnstofbeleid-stokt-minimale-gezondheidswinst/146941/)

Rekeningrijden om CO2-uitstoot terug te dringen

“………De kogel is door de kerk: vanaf 2030 gaat Nederland aan ‘rekeningrijden’ doen. Per kilometer moet er dan betaald worden. Een eerlijker systeem vindt het kabinet – maar wat ook meespeelt is de toename van het aantal elektrische auto’s. De accijnzen op benzine en diesel zijn in vergelijking met andere landen in Nederland ontzettend hoog en zijn daardoor dus een goede inkomstenbron voor het kabinet. Gaan we massaal elektrisch rijden, dan valt die inkomstenbron dus weg. Met rekeningrijden wordt die tegenvaller weggestreept. Maar is het rekeningrijden dan wel echt een eerlijke oplossing en gaan we daardoor gedragsverandering wel echt stimuleren? Vervoerseconoom Erik Verhoef denkt dat die omslag al langzaam gaande is. En dat heeft niet zozeer te maken met daadwerkelijk willen bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. “De prijzen zijn momenteel zo ontzettend hoog. Mensen moeten wel hun huizen gaan verduurzamen en elektrisch gaan rijden. Anders wordt het gewoon te duur allemaal,” zegt de econoom in WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1. Rekeningrijden zou dus dat allerlaatste zetje kunnen zijn om mensen te doen veranderen in hun gedrag. “Ik denk ook dat het OV een gouden toekomst tegemoet gaat.” BOVAG-voorzitter Han ten Broeke vindt het rekeningrijden een goede optie. “Er is een schaarste aan wegen en als er sprake is van schaarste, dan moet er betaald worden.” Europarlementariër voor de VVD Jan Huitema vindt dat het kabinet met betere alternatieven moet komen. “De VVD is en blijft de autopartij en auto’s kunnen juist ook de oplossing zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen.” Huitema uit daarbij zijn zorgen over de capaciteit van het stroomnet. Als er meer geïnvesteerd zou worden in onderzoek naar batterijen en accu’s zouden auto’s misschien op den duur wel zelf stroom kunnen leveren…………” (Bron: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/wnl-haagse-lobby/30b3a260-31d8-4245-b464-a37eaf4ed488/2022-07-11-rekeningrijden-om-co2-uitstoot-terug-te-dringen-autos-kunnen-ook-de-oplossing-zijn-van-het-probleem)

Noord-Brabant zet met actieplan “Brabantse Bomen” in op 13.000 hectare nieuw bos in 2030

“…….De Brabantse Bossenstrategie uit 2020 is vastgesteld kent een stevige ambitie voor extra bos en de revitalisering van bestaande bossen. Met het Actieplan Brabantse Bomen wordt nu inzichtelijk gemaakt hoe de provincie, samen met partners, die doelen wil gaan bereiken. Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 en 60.000 hectare revitalisatie van bestaande bossen in 2050. De acties op de korte termijn zijn concreet uitgewerkt met als doel in deze bestuursperiode 2500 hectare nieuw bos te realiseren. De lange termijnacties worden met gebiedspartners verkend en gerealiseerd. De hoge ambitie leidt tot een substantiële financieringsbehoefte. Daarbij kijkt de provincie nadrukkelijk naar innovatieve financieringsvormen en financieringskansen vanuit het rijk, Europa en andere partners in de regio. De lange termijnacties zijn soms gedurfd, wat nodig is om de ambitie te kunnen realiseren.
Bossen staan sterk in de belangstelling. Ze zijn belangrijk voor flora en fauna, schone lucht, recreatie en het algeheel welbevinden. Bovendien vervullen bossen een belangrijke functie door de vastlegging van CO2 en het opvangen en vasthouden van water. Vanwege klimaatverandering, verdroging en stikstof zijn de Brabantse bossen echter serieus aangetast en zijn herstelmaatregelen op grote schaal nodig. “Het gezond maken van 60.000 hectare bestaand bos is dan ook een urgente en noodzakelijke opgave, vooral op de drogere zandgronden”, aldus Gedeputeerde Hagar Roijackers. “De aanleg van nieuw bos beschermt bovendien tegen de gevolgen van de klimaatverandering en verbetert de biodiversiteit. Deze opgave kunnen wij echter niet alleen. Ik roep alle organisaties, overheden en particulieren op om met ons aan de slag te gaan met het aanplanten van meer bos en bomen en het herstellen van aangetast bos.” De provincie coördineert en faciliteert zodat partners direct aan de slag te gaan kunnen als er mogelijkheden zijn om bos aan te leggen of te revitaliseren………………….” (Bron: https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/366675/noord-brabant-zet-met-actieplan-brabantse-bomen-in-op-13-000-he)

Uitstoot, schone lucht, biomassa, zonneparken, energieverbruik, hernieuwbare energie en duurzaamheid: thema’s die schuren!

Grote wolken uit schoorstenen, schone lucht, biomassa, zonneparken, energieverbruik, hernieuwbare energie en duurzaamheid? Thema’s die elkaar wel eens schuren. Ik vraag het aan Wouter Rapati van Poujoulat Nederland (tevens Viridi Air Partner) hoe hij tegen deze thema’s aankijkt:

“…..Wij hebben de verplichting maar ook de kans om dingen beter te doen. Helaas lukt het niet allemaal naar de zin van iedereen. Windturbines maken te veel lawaai. Zonneparken zijn lelijk. En Biomassa zou te schadelijk zijn, kijk maar naar die enorme rookwolken die uit die schoorstenen komen.

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2020 was 11,1 procent. We hadden 14% afgesproken met Brussel, dus hebben we maar duurzame energie ingekocht uit Denemarken om aan de eis te kunnen voldoen. De meeste hernieuwbare energie, 54 procent, komt uit biomassa, 23 procent uit windenergie en de bijdrage van zonne-energie is ongeveer 14 procent. Dat is niet gek, want de capaciteit factor van zonnepanelen is ongeveer 10% (vollast productie) Dit komt neer op 850 uur per jaar en de capaciteitsfactor van windenergie is hoger, deze ligt ongeveer op 20-40%, afhankelijk waar de windmolen is geplaatst. Dit betekent nog steeds dat we energie te kort komen voor ongeveer 90% van de tijd. Ook met de overige bronnen als waterkracht, bodemenergie en warmte uit de buitenlucht, dit levert ongeveer 9 procent op (minder dan 1% totaal)…..”

Dit roept bij mij direct de volgende vragen op aan Wouter: moeten we energiebronnen uitsluiten? Kunnen we nu al bedenken met welke energiebronnen we aan de slag gaan? Tegen welke kosten willen we van de kolen en het gas af?

“…….Blijven discussiëren en protesteren zorgen ervoor dat er ondertussen tonnen gas en kolen worden verbrand om ons te voorzien van onze waardevolle energie. Zelf geloof ik niet dat we de luxe hebben om te kiezen. Als we echt van de fossiele energie af willen, moeten alle zeilen bij. En helaas komt dit niet altijd voor iedereen uit. Gelukkig zijn er voor bijvoorbeeld biomassa al veel technieken in omloop die de uitstoot van rookgassen filteren, nog meer thermische energie uit rookgassen kunnen halen en hierdoor nog lagere emissies kunnen garanderen. De branche heeft trouwens geen keuze, de Nederlandse overheid heeft de strengste regels in Europa ten aanzien van emissies van biomassacentrales. Door de implementatie van deze innovatieve technieken is er wel een uitdaging ontstaan: rookgassen met een lage temperatuur en minder emissies, geven grotere wolken…..”

Ben jij benieuwd wat Poujoulat Nederland voor je kan betekenen op basis van emissies? Ga naar www.poujoulat.nl voor domestic toepassing en www.heating-and-power.com voor industriële toepassingen of laat een berichtje achter onder deze post.

“……hai marco, hai Prima….”

“….ik kan zelf ook bomen planten in mijn achtertuin voor schone lucht…..” zegt Marco tegen me als we bellen. Hij woont ergens achteraf in Groningen en heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Jammer dat hij niet goed heeft begrepen/gelezen dat wij heel wat anders doen met bomen en onmogelijk is in een achtertuin. Opnieuw uitleggen heeft in zo’n geval weinig zin.
Ik sluit het gesprek dan ook maar af met de beroemde TikTok woorden van de fietsende Sam Kroon door het platteland: “…….hai Marco, hai, Prima….”.

Wat de Groningse Marco zegt is waar (t.a.v. CO2) en is ook iets wat ik iedereen adviseer om te doen voor een beter klimaat (maar niet voor schone gezonde lucht: is totaal iets anders!).
Voor CO2 te verminderen kan iedereen prima zelf een boom planten. Gewoon in de achtertuin! CO2 reductie is dan ook totaal niet spannend vind ik.

Dat is het wel als je met diezelfde 100% groene oplossing (bomen) fijnstofstikstof (NOx), ammoniak, ozon uit de buitenlucht weet te halen. Voor schone gezonde lucht. Niet met alle boomsoorten lukt dat…….en je moet ze ook niet als een bos tegen elkaar planten. Wij planten in lange stroken: filterstroken. En, altijd in het buitengebied omdat daar veel wind staat. Op onze website staat heel exact (natuurkundig) uitgelegd hoe de filterende werking van blaadjes/naalden werkt.

Kun je met bomen de lucht filteren in een achtertuin?
Nee, in 99,9% van de gevallen is dat effect verwaarloosbaar.
Dus: “….hai Marco, hai, prima!….”

“….we willen alleen bomen planten om op social media te plaatsen. Kan dat?….”

Het is maandagmorgen en ik word gebeld door een productiebedrijf in chemicaliën: “….Jan-Joris, we gaan je week maar goed beginnen: wij willen 1000 groene filters (lees: bomen) per jaar in jullie duurzame buitenfilterprojecten planten. Ook willen we graag komen helpen met planten van bomen om daar foto’s van te maken voor onze socials en website….”.

Het is niet de eerste keer dat ik op deze enthousiaste manier gebeld wordt.
Ook niet de eerste keer dat ik dit enthousiasme wat moet temperen.

‘Zomaar meedoen’ met onze 100% groene buitenfilterprojecten….zo werken wij helaas niet.
Wij willen met een club bedrijven oprecht bijdragen aan de gezondheid en het klimaat door middel van zuivere lucht.
Wij werken daarom alléén samen met bedrijven die jaarlijks aantoonbaar bijdragen aan schone binnen- en/of buitenlucht met een product, dienst of met een zuiver bedrijfsbeleid.

Hoe dat precies werkt in detail is iets wat ik je graag in een gesprek uitleg. Maar als je dus foto’s en video’s voorbij ziet komen van bedrijven die met ons bomen planten in een buitenfilterproject dan weet je 1 ding zeker:
dat het bedrijven zijn die oprecht bezig zijn met gezondheid en klimaat en echt bijdragen aan schone lucht

Wat vind jij? Gemiste kans van ons of een zuivere missie?

“……terwijl ze nieste van het stof uit de struiken kreeg ik een idee….”

Het is 5 juni 2004 en ik woon in een Zuid-Frans stadje, Hyères-les-Palmiers. Vanaf het balkon van mijn studio kijk ik over de middellandse zee en zie de felle zon een adembenemende glinstering geven op de flanerende ‘vagues’ (golven). Uren turen en weg dromen. Maar dat lukt mij helaas nooit vanwege een soms wat korte spanningsboog. Ook nu word ik afgeleid door mijn onderbuurvrouw die luid kucht en niest terwijl ze haar struiken snoeit. Niet alleen afgeleid van het kuchen maar ook haar zwart golvend haar en donkere twinkeling in haar ogen als ze me excuserend aankijkt. “….excusez-moi…..c’est la poussière: horrible!…ça m’énerve…”. Ze irriteert zich aan het stof dat uit de struiken dwarrelt: zij moet er van hoesten.

Ik vraag haar om te mogen helpen….en dat mag. Samen snoeien we verder en ze vertelt over de vieze industrie in de nabijgelegen stad Toulon en dat de vervuiling (vooral fijnstof) in haar tuin komt. 

De interesse is gewekt, en ik krijg een groen & duurzaam idee om fijnstof uit de lucht te filteren…….ik begin me in de jaren erna goed in deze materie te verdiepen, ging ruim 10 jaar werken bij een bedrijf in luchtreiniging en jaren later startte ik met Viridi Air: Schone lucht creëren met boomsoorten die bovengemiddeld presteren qua luchtzuivering. Een techniek die wetenschappelijk is onderzocht op de WUR (Wageningen).

Een boom kan zoveel meer dan alleen CO2. Het is de kunst om te begrijpen wat je moet planten, hoe en vooral ook waar!
Niet in de gemiddelde achtertuin te realiseren helaas. Daarom zijn wij er.

Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Vluchtige Organische Stoffen zijn zo sluw als een VOS

Bij een VOS denken we altijd aan het roodbruin gekleurd beestje.
En aan het sprookje waarbij de Vos sluwe trekjes vertoont.

Vrij weinig mensen denken aan de andere sluwe VOS.
Hierbij bedoelen we de Vluchtige Organische Stoffen (oplosmiddelen).
Wordt o.a. gebruikt als verven en lijmen.

Kortom, vluchtige dampen…..ze hangen in de binnen- en buitenlucht.
Maar je ziet ze niet.

Ooit wel eens nieuwe meubels gekocht? Of een nieuwe auto? Dat geeft een intensieve geur die we vaak associëren met iets positiefs: “iets nieuws”.
Die geuren zijn de vluchtige stoffen en kunnen soms jaren uitdampen. Ze zijn negatief voor de gezondheid.

Inademen van die dampen geeft allerlei klachten zoals: verdovend effect, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, onvruchtbaarheid en zelf dementie en kanker.
Wat kun je er tegen doen?
Opletten met wat je koopt, goed ventilatie toepassen en luchtzuivering.

Sluw ding toch, die VOS, onzichtbaar maar toch een hele grote impact op de gezondheid!?

MVO en duurzaamheid zijn mode maar leveren me niks op

Weet je nog, vroeger op de basisschool? Je liep de klas binnen, ging zitten, de les begon….en dan net 5 minuten te laat kwam die ene leerling binnen op hele hippe shoes/bijzondere kleding.
Zelfverzekerd, vol in de aandacht en niet derend dat ‘te laat komen’ consequenties had.
Aandacht krijgen, door onderscheidend te zijn.
Soms net die grens over,…..op zoek naar verandering.
Na een paar maanden ging iedereen diezelfde hippe shoes dragen.

Vooruit lopen op de ‘kudde’.
Dat creëert aandacht.
Uniek zijn, in de spotlights….

En die aandacht kan jouw bedrijf ook krijgen door mee te doen met onze unieke 100% groene buitenfilterprojecten binnen het Viridi Air Partnership. Voor de gezondheid en het klimaat….tegen o.a. fijnstof.

Jullie bedrijf krijgt hierdoor méér positieve aandacht omdat een actueel thema op de agenda staat. Jullie open staan om te veranderen voor de gezondheid en klimaat.

Om hieraan mee te kunnen doen vragen wij bedrijven aantoonbaar actief bij te dragen aan schone binnen- en of buitenlucht (met een product/dienst of bedrijfsbeleid).

Durf jij uniek en onderscheidend te worden door mee te doen met onze buitenfilterprojecten en schone lucht op de agenda te zetten voor personeel, maatschappij en klimaat?

Of denk jij nog steeds dat duurzame mvo-projecten niks opleveren?

Fijnstof is dodelijker dan tabaksrook

fijnstof

“…..fijnstof inhaleren is dodelijker dan tabaksrook…..” concluderen wetenschappers. Ook prof. dr. Daniel Bonn (UVA) vertelde dit laatst bij een lezing die ik bezocht.
Heftig toch!?! Fijnstof is één van de grote vervuilers in binnen- en buitenlucht. Vooral de ultrafijne deeltjes zijn een ramp omdat ze niet eens in de longen blijven maar rechtstreeks in de bloedbaan worden opgenomen.
Steeds meer kinderen hebben hier al op vroege leeftijd last van (o.a. astma). Alléén al in Nederland hebben we het over ruim 15.000 doden en 100.000-en zieken per jaar. Ieder jaar weer!
Wij van Viridi Air geven meer aandacht aan allerlei soorten vervuiling in de binnen- en buitenlucht en stimuleren, op een positieve manier, om bedrijven te laten veranderen hierin.
Schone binnen- en buitenlucht hoort namelijk bij ieder modern bedrijf hoog op de agenda te staan. Die bedrijven worden dan niet alléén schoner,…….maar omdat zo weinig bedrijven dat nu doen….ook uniek en onderscheidend: goed voor imago en ook voor een gezond financiële resultaat.

Geef een reactie, of reageer hieronder als je ons werk ondersteunt hierin….Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar.

Kernwoorden van Lucam Climate Solutions: schone lucht, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

lucam

“…..succes gaat vooral om de kernwaarden van je bedrijf….” riep mijn docent ruim 20 jaar geleden tegen een 100-tal in slaap vallende studenten. Dat is een verjaarde theorie want tegenwoordig mogen de kernwaarden breder worden getrokken naar zelfs het type leverancier, klant en partner.

Dat klinkt allemaal theoretischer dan het daadwerkelijk is. Kijk maar naar Lucam Climate Solutions: duurzaamheid, schone lucht en maatschappelijke verantwoordelijkheid zitten diep in de kernwaarden geworteld.
En zo kwamen wij van Viridi Air dus ook op hun pad terecht.
Gewoon omdat de kernwaarden identiek zijn. 

Zij creëren schone lucht, op een duurzame manier en nemen de verantwoordelijkheid om als bedrijf de maatschappij iets moois achter te laten.
Het creëren van een gezonde leefomgeving!
Exact waar Viridi Air ook voor staat.

Ik vind het fantastisch om te ervaren dat de wijze waarop bedrijven elkaar vinden door gelijke kernwaarden zo vanzelf verloopt.
Vanzelf, zoals een Bij die op zoek gaat naar voeding in de natuur: “…..op gevoel en het volgen van zijn eigen instinct….”.

De kernwaarden, schone lucht, duurzaamheid en MVO laten zich dan ook op een natuurlijke wijze verbinden.
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Onmogelijk om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling

“……Vrijwel onmogelijk voor Nederland om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling. Nederland ligt bij lange na niet op koers om in 2030 de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsraad (WHO) te halen. Daarvoor zou de industrie-uitstoot moeten halveren en de veestapel met eenderde tot de helft moeten krimpen. Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond een op kolengestookte energiecentrale. Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond een op kolengestookte energiecentrale. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het Schone Lucht Akkoord, waarin het Rijk afspraken heeft gemaakt met provincies en gemeenten, beschrijft het streven om over acht jaar aan de WHO-advieswaarden te voldoen. Alleen scherpte de WHO die adviezen uit 2005 vorig jaar aan. De Tweede Kamer vroeg het kabinet om uit te zoeken of die in hetzelfde tempo gehaald kunnen worden. Dat blijkt vrijwel ondoenlijk. Zelfs als Nederland het maximale weet te halen uit schone technieken, bijvoorbeeld voor stallen en schepen, én alle stikstof- en klimaatmaatregelen op tijd uitvoert, blijft de fijnstofconcentratie in grote delen van Nederland in 2030 hoger dan het WHO-advies. Wil Nederland dat toch halen, dan zou onder meer de stikstofuitstoot van de veehouderij nog verder omlaag moeten dan in de huidige kabinetsplannen staat, aldus het RIVM. Ook zou er bijvoorbeeld een verbod nodig zijn op houtstook en in grote steden zouden alleen nog elektrische auto’s mogen rijden……..” (Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrijwel-onmogelijk-voor-nederland-om-in-2030-te-voldoen-aan-who-adviezen-voor-luchtvervuiling~bf80a3a8/)

Aanpak verbetering ventilatie krijgt €140 miljoen extra van Wiersma

“……Iedereen heeft nog scherp hoe afgelopen winter tijdens een nieuwe coronagolf de ventilatie op veel scholen niet optimaal was. Je wilt als leraar in een frisse klas lesgeven en als ouder zeker weten dat je kind in een frisse klas les krijgt. Sindsdien is dit op veel scholen verbeterd, maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen. Minister Wiersma: “Er is werk aan de winkel. Er staan in Nederland ruim 9000 schoolgebouwen, waar bijna 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. De inrichting en het binnenklimaat van sommige scholen voldoet niet meer. Daarom zet ik samen met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG de schouders eronder om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Ik roep scholen op dit te doen, zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft. Dus pak die ventilatie aan. Om naast alle eerder getroffen maatregelen nog meer scholen te helpen komt minister Wiersma met een maatwerkregeling. Deze regeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren met de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). De maatwerkregeling is een vervolg hierop……..” (Bron: https://regioonline.nl/binnenland/aanpak-verbetering-ventilatie/)

Twee heel concrete oplossingen tegen de stikstofuitstoot

“…….Om de patstelling in het stikstofdebat op te lossen, moeten we volgens Bearnd Hylkema als samenleving besluiten alle boeren een van de twee bestaande scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Gratis. Het oplossen van het teveel aan stikstof uitstoot uit de stallen van melkveehouders lijkt maar niet te lukken. Terwijl dat volgens mij op een vrij eenvoudige manier wel degelijk kan. Hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest vorig jaar verder gedaald. Ik ben techniekontwikkelaar van vernieuwingen op het gebied van energieopslag, treininfra, grondboren, garnalenpellen, en nog heel veel meer. Ruim twee jaar geleden bleek de milieuvriendelijke stalvloer veel minder aan de beperking van de uitstoot van ammoniak uit koestallen op te leveren dan beloofd. 25 procent van de boeren had zo’n stalvloer aangeschaft. Sneue boel voor die boeren. Een groot debacle dus.
Ik kwam daardoor op het idee om in de mestkelder een systeem met een ronddraaiende harmonicaband te ontwikkelen. Zodra de mest en de urine op die band terecht komen stroomt de urine via afvoergoten naar een urinetank. De droge mest wordt daardoor gescheiden naar een eigen opslag afgevoerd. Hierdoor wordt ammoniakvorming, en dus stikstofuitstoot, in hoge mate voorkomen. Grote tegenvaller. Ik heb deze techniekversie aan deskundigen en wetenschappers voorgelegd. Met positieve reacties. Maar toen ik daarop in gesprek met een medewerker van machinebouwer Lely kwam bleek dat dit bedrijf al een systeem had ontwikkeld waarmee vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en stikstofemissie wordt omgezet in waardevolle meststoffen. Met een reductie van de ammoniakemissie van meer dan 70 procent. Voor mij een grote tegenvaller. Voor boeren en de samenleving een uitkomst……..” (Bron: https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Doorbreek-patstelling-stikstofuitstoot-uit-stallen-27790448.html)

Neem een voorbeeld aan de Baggervloot van Jan de Nul

“…..Om de Westerschelde op de afgesproken diepte te houden heeft de Vlaamse overheid eerder dit jaar een vergunning voor vaargeulonderhoud gekregen. Daarin is afgesproken dat wanneer de stikstof-emissie de norm overschrijdt, het Belgische baggerbedrijf Jan De Nul Group wordt ingezet. De reden: dat bedrijf heeft een aantal van haar schepen standaard uitgerust met ULEv technologie, zo schrijft de Zeeuwse Milieufederatie. Die stelt nu voor deze schone techniek ook te integreren in het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. ULEv staat voor Ultra-Low Emission vessel (ULEv). Baggerschepen die zijn uitgerust met deze techniek zorgen via nabehandeling voor 80 tot 90 % minder uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof. Het resultaat: minder broeikasgassen, schonere lucht en een sterke afname van de stikstofuitstoot. Momenteel wordt voor werkzaamheden op de Westerschelde in het kader van vaargeulonderhoud wel al de hypermoderne sleephopperzuiger Sanderus van Jan de Nul Group ingezet. Broeikasgassen: Programmamanager Deltawateren Mascha Dedert van de Zeeuwse Milieufederatie: ‘Baggerschepen zijn continu bezig om de Westerschelde en andere vaarroutes voor de kust bevaarbaar te houden. Ook voor de kustlijnzorg is grote inzet nodig van schepen om Zeeland veilig te houden tegen de zee. Al die schepen, voor baggeren, onderhoud of transport zijn verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen, fijnstof én stikstof. Alle reden dus om de scheepvaart in de Westerschelde snel zo duurzaam mogelijk te maken……” (Bron: https://www.infrasite.nl/duurzaamheid/2022/07/03/zeeuwse-milieufederatie-neem-een-voorbeeld-aan-de-baggervloot-van-jan-de-nul/?gdpr=accept)

Gezondheidsschade door fijnstof neemt amper af, waarschuwt TNO

“……Nederland heeft niet alleen een stikstofprobleem, maar ook een hardnekkig fijnstofprobleem. De aanpak daarvan moet volgens onderzoeksbureau TNO flink worden verbeterd. De totale hoeveelheid fijnstof is weliswaar al fors teruggedrongen, maar de afgelopen jaren levert dat „nauwelijks gezondheidswinst op”, signaleert het bureau in een rapport. „Actie is dus gewenst.” Fijnstof bestaat in verschillende soorten en maten. Het komt door schoorstenen van fabrieken en het ontstaat door chemische reacties van gassen. Het ontstaan van zogeheten secundair fijnstof hangt samen met de stikstofproblematiek, want de uitstoot van stikstofverbindingen als ammoniak of stikstofoxiden draagt bij aan de vorming ervan. Momenteel is het beleid er vooral op gericht om de totale hoeveelheid fijnstof te verminderen. Dat levert sinds 2015 amper nog gezondheidswinst op, aldus TNO. „Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde gezondheidsimpact. Daarom is het essentieel om gericht en per locatie de soorten (ultra)fijnstof terug te dringen die daadwerkelijk het grootste effect hebben op de gezondheid.” Verder moet worden gekeken naar de manier waarop stoffen met elkaar reageren, vindt TNO…..” (Bron: https://www.rd.nl/artikel/981070-gezondheidsschade-door-fijnstof-neemt-amper-af-waarschuwt-tno)

Minister roept scholen nogmaals op: breng ventilatie op orde

“…….Er zijn nog steeds veel scholen die de ventilatie nog niet op orde hebben gebracht. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs roept ze op om dat alsnog te doen, voordat het najaar begint en corona verder opleeft: “Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Dus doe dat vooral en pak die ventilatie aan.” Wiersma maakt nog eens 140 miljoen euro vrij voor een maatwerkregeling. Die is bedoeld voor de schoolgebouwen met de slechtste ventilatie, voor de urgentste situaties. Schoolbesturen kunnen via de regeling maximaal 60 procent van de kosten terugkrijgen. Er staan ongeveer 9000 schoolgebouwen in Nederland, waar 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285.000 mensen werken. “Er is werk aan de winkel”, zegt Wiersma. “De inrichting en het binnenklimaat van veel scholen voldoet niet meer.” Goede ventilatie is niet alleen belangrijk in de strijd tegen corona, maar bevordert ook de leerprestaties, denkt de minister…..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2434646-minister-roept-scholen-nogmaals-op-breng-ventilatie-op-orde)

Wat doet stikstof met je gezondheid naast de natuur?

“…..Bij de stikstofcrisis gaat het vaak over de effecten van stikstof op het milieu. Minder bekend is dat stikstofverbindingen (waaronder ammoniak uit de veeteelt) ook effect hebben op je gezondheid. “Het levert niet alleen ellende op voor onze natuur, maar schaadt ook heel direct jezelf.” Het aantal sterfgevallen in Europa als gevolg van stikstofdioxide bedraagt ongeveer 40.000. In Nederland gaat het om een paar duizend per jaar, vertelt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en onderzoeker luchtvervuiling en gezondheid. “Het blijft een schatting hoeveel mensen jaarlijks overlijden. Het zijn er in ieder geval meer dan het aantal verkeersslachtoffers per jaar en het speelt mee bij een slechte levenskwaliteit en bij longziekten als astma”, zegt Van Schayck…..” (Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/6209111/wat-doet-stikstof-met-je-gezondheid-schaadt-niet-alleen-natuur.html)

Fijnstof kost in Nederland 9000 levens per jaar!

“…..De aanpak van fijnstof in Nederland stokt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De uitstoot van ultrafijnstof wordt nauwelijks beperkt, terwijl juist die allerkleinste vervuilingsdeeltjes in de lucht waarschijnlijk voor de grootste gezondheidsschade zorgen. De huidige aanpak van fijnstof leidt niet of amper tot gezondheidswinst. Strengere normen en maatregelen als roetfilters hebben de hoeveelheid fijnstof in de lucht sinds 1990 ruimschoots gehalveerd. Dat had aanvankelijk ook een duidelijk positief effect op de gezondheid van mensen, maar sinds 2015 zijn er geen gezondheidsverbeteringen meer zichtbaar. Dat komt omdat het huidige beleid de allerkleinste deeltjes – het ultrafijnstof – amper aanpakt, stellen onderzoekers van TNO. ,,De kleinste deeltjes dringen diep door in de longen en zelfs in de bloedbaan, waardoor ze schade kunnen toebrengen in het hart, de vaten en hersenen”, verklaart Paula Bronsveld, programmamanager Luchtkwaliteit bij TNO…..” (Bron:https://www.ad.nl/binnenland/fijnstof-kost-in-nederland-9000-levens-per-jaar-andere-aanpak-nodig~a8d4b89a/)

De gezonde wijk richt zich op een gezonde luchtkwaliteit

“…….Grote gebiedsontwikkelaars zetten steeds meer in op innovaties als deelmobiliteit, gedeelde voorzieningen en ‘slimme’ extra services. Het sluit aan bij stedelijke trends voor een gezondere leefomgeving en de omgang met schaarse ruimte. Maar de ervaring leert: het succes van deze innovaties valt of staat bij de mate van bewonersparticipatie. Bij de grote gebiedsontwikkelaars is steeds meer aandacht voor de duurzame en gezonde woonomgeving. Maatschappelijke uidagingen waaronder slechte luchtkwaliteit en eenzaamheid worden getackeld met aanpassingen aan het ‘traditionele wonen’. Zo zijn in nieuwe wooncomplexen steeds vaker ontmoetingsruimten te vinden. Ook is het niet langer standaard dat er twee eigen auto’s voor de deur kunnen staan. Deelmobiliteit wordt een steeds volwaardiger alternatief. Sensoren en digitale toepassingen kunnen zelfs automatisch ramen openen en sluiten wanneer de luchtkwaliteit binnenshuis ondermaats is. Sommige innovaties zitten standaard bij de woning of wijk inbegrepen, andere innovaties zijn optioneel. Dergelijke nieuwigheden kunnen volgens gebiedsontwikkelaars Heijmans, Ballast Nedam Development en BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling vragen oproepen bij woningzoekenden. Want wat als je een auto nodig hebt en de deelauto’s in de wijk niet beschikbaar zijn? Waarom vraagt een gebiedsontwikkelaar van mij dat ik mijn pakketjes op een centraal ophaalpunt laat bezorgen en niet tot aan de voordeur? Hoe met deze vragen en zorgen van woningzoekenden om te gaan, dat is een vraag waar ontwikkelaars zich mee bezig houden. Moet je je klanten daadwerkelijk overtuigen en opvoeden om duurzamer of bewuster te leven? Of is het simpelweg de nieuwe norm? ‘Overtuigen zou suggereren dat er in de meeste gevallen een keuze is’. ‘Overtuigen zou suggereren dat er in de meeste gevallen een keuze is’, zegt Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development. Hij ziet dat wonen met deelopties steeds meer de norm wordt. Bovendien dwingen schaarse ruimte en hoge bouwkosten gebiedsontwikkelaars tot efficiënter ruimtegebruik. Ook Shahid Talib, directeur Smart City bij Heijmans en Peter van Oeveren, regiodirecteur Noord-West bij BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zien in hun dagelijks werk dat de manier van wonen, en dus ook ontwikkelen, in een transitie zit. ‘Voor ons is het al de normale gang van zaken, zegt Talib. ‘Andere keuzes in mobiliteit en de inrichting van woningen en wijken kunnen de kwaliteit van wonen vergroten door de leefomgeving te verduurzamen en socialer in te richten.’…….” (Bron: https://stadszaken.nl/artikel/4399/wooninnovaties-zijn-de-norm-in-gezonde-wijk-maar-neem-inwoners-er-wel-in-mee)

Zorgen over luchtkwaliteit in Breda: ‘Voldoet op geen enkel adres’

“……De luchtkwaliteit in Noord-Brabant en Breda is abominabel”, zo schrijft Tristan Schonis, raadslid voor de Partij voor de Dieren (PvdD) aan het college van B en W. Schonis baseert zich op het rapport van de GGD Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant van mei dit jaar waar in staat dat ‘Brabanders als gevolg van de luchtvervuiling ruim een jaar korter leven’ en dat ‘de buitenlucht die inwoners inademen vergelijkbaar is met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt……” (Bron: https://www.bndestem.nl/breda/zorgen-over-luchtkwaliteit-in-breda-voldoet-op-geen-enkel-adres~a0172ebe/)

Invloed van ultrafijnstof van vliegtuigen op gezondheid bewoners rond Schiphol

“………Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een tweede onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten op de blootstelling aan ultrafijnstof op langere termijn rond Schiphol. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat ‘langdurige blootstelling aan ultrafijnstof mogelijk nadelige effecten kan hebben op het hart- en vaattelstel’. Ook kan het effecten hebben voor het ongeboren kind. Haarlemmermeer organiseert hierover, samen met het RIVM een bewonersbijeenkomst. Er zijn geen aanwijzingen dat het ook aandoeningen aan de luchtwegen kan veroorzaken. Wel kunnen bestaande aandoeningen door korte blootstelling tijdelijk verergeren. Voor effecten op het zenuwstelsel en de stofwisseling is nog onvoldoende bewijs. Er is niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer effect heeft op het zenuwstelsel of diabetes veroorzaakt. De resultaten van het onderzoek naar langetermijneffecten versterken eerdere conclusies van de Gezondheidsraad……” (Bron: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/mogelijk-invloed-van-ultrafijnstof-van-vliegtuigen-op-gezondheid-bewoners-rond-schiphol)

Boer Mark gooide het roer wel al om…..

“……Hoe ziet een toekomst eruit met minder stikstofuitstoot, meer natuur én boeren? “Meer kleinschalige landbouw. Met schoon water, schone lucht, meer weidevogels, mooier landschap om te zien en meer dieren in de wei.” Dat model was eerder maar voor een heel kleine groep boeren rendabel, maar deze rigoureuze verandering is nu voor veel meer bedrijven mogelijk, denkt Martha Bakker, hoogleraar landgebruikplanning aan de Wageningen University. Ze ziet de stikstofcrisis als een kans om de intensieve veeteelt zoveel mogelijk in te ruilen voor zogeheten extensieve landbouw, waarbij veel aandacht is voor de natuur. “Het beleid wordt erop ingericht om dit financieel mogelijk te maken voor heel grote groepen boeren”, zegt Bakker. Ze vindt dat ‘natuurvriendelijke’ landbouw gezien moet worden als publieke dienst, waar we met z’n allen voor moeten betalen…….” (Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2433704-boer-mark-gooide-het-roer-al-om-en-dat-kunnen-grote-groepen-boeren-ook)

Jongere generatie haakt af bij oneerlijke duurzaamheidsbeloftes

“……Generatie Z en Millennials zijn actief bezig met duurzaamheid. Ze zijn kritischer op misstanden en valse duurzaamheidsbeloften dan de oudere generaties Nederlanders. Als iets niet bevalt switchen ze sneller van merk. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.001 Nederlanders door marktonderzoeksbureau MarketResponse, b-open en IVRM Reputatie. Zo heeft 37% van de jongere generatie (18 tot 34 jaar) in het afgelopen jaar iets gelezen over misstanden in de productieketen van een bedrijf. Daarnaast gaf 41% van de 18 tot 34-jarigen aan eigen onderzoek te doen om uit te vinden welke producten duurzaam zijn. 33% van de jongere generatie boycotten product of merk vanwege negatieve berichtgeving over impact op milieu, natuur of welzijn van mensen en dieren, terwijl zij dit product in het verleden wel kochten. De jonge generatie laat duurzaamheid, vaker dan de oudere generaties, bewust meewegen in hun aankoopbeslissing. Zo heeft 27% (vs. 11% van de 34+’ers ) het afgelopen jaar producten links laten liggen vanwege ongeloofwaardige duurzaamheidscommunicatie. Ook is 31% (vs. 13% van de 34+’ers) overgestapt op een ander merk vanwege de duurzaamheidsbelofte. De jongere generatie (18-34 jaar) verwacht ook vaak van bedrijven dat zij een duidelijk standpunt innemen in politieke discussies rondom duurzaamheid en maatschappelijke issues (30%; vs. 22% van de 34+’ers)……” (BRON: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/jongere-generatie-haakt-af-bij-oneerlijke-duurzaamheidsbeloftes/)

Duurzaam ondernemen….wat is dat nu eigenlijk?

“…….Consumenten willen duurzamer. De overheid stimuleert duurzaamheid. En steeds meer bedrijven zien de noodzaak ervan in. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) begint een must te worden voor ondernemers. Maar wat is duurzamer ondernemen? Welke voordelen heeft mvo? En hoe kun je concreet aan de slag met duurzaamheid? De termen maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en duurzaam ondernemen worden naast en door elkaar gebruikt. Ze houden in dat je als onderneming rekening houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. De Engelse benaming hiervoor is people, planet, profit. Duurzaam ondernemen gaat over afval beperken en scheiden, zonnepanelen aanschaffen en energie besparen. Ook kiezen voor duurzame producten en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen valt eronder…..” (Bron: https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/bedrijf-groeien/wat-is-duurzaam-ondernemen-en-hoe-krijg-je-het-voor-elkaar/)

Bibberen van de kou (Chili) voor schone lucht

“…..De hoofdstad van Chili, Santiago, worstelt met sterk vervuilde lucht. Nu, aan het begin van de winter, hangt er smerige bruine smog in de miljoenenstad en kunnen de inwoners moeilijk ademhalen. Reden voor de autoriteiten om in te grijpen, vertelt correspondent Boris van der Spek in Bureau Buitenland. Door de ligging van Santiago, in een vallei aan de voet van het Andesgebergte, kan de lucht moeilijk ververst worden. “Het is winter hier en heel koud, met name ’s nachts. En om het toch een beetje warm te hebben wordt hier massaal hout gestookt door met name het arme deel van bevolking,” vertelt Van der Spek die zelf ook in Santiago woont. “Het is mede daarom de vuilste stad van Zuid-Amerika en dat merk je eigenlijk gelijk als je er landt met het vliegtuig. Ver boven de stad is de lucht nog redelijk schoon, maar als je de vallei in vliegt waar de hoofdstad ligt, dan vlieg je als het ware een badkuip in met smerige bruine lucht.” Deze luchtvervuiling komt boven het dagelijkse verkeer en de zware industrie in het gebied. Dit draagt allemaal toe dat Santiago regelmatig last heeft van wintersmog…” (Bron: https://www.nporadio1.nl/nieuws/buitenland/b034620c-24bc-4095-a680-89e4ed78d4f7/in-chili-santiago-moeten-ze-koukleumen-voor-een-schonere-lucht)

Economische groei en minder uitstoot

“……In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 11 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt vooral doordat het verbruik van aardgas daalde, melden het CBS en het RIVM. Dat verbruik was een kwart lager. “Het is opvallend dat de uitstoot überhaupt daalde en dan ook nog zo hard”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. “Doorgaans groeit de uitstoot van broeikasgassen mee met de groei van de economie. Maar afgelopen kwartaal groeide de economie en daalde de uitstoot. Die combinatie komt niet vaak voor……” (Bron: https://nos.nl/artikel/2432728-minder-uitstoot-in-eerste-kwartaal-ondanks-economische-groei)

Luchtmeetstation provincie naar Baarle-Nassau

“…..De provincie Noord-Brabant meet vijf jaar lang op wisselende plekken de luchtkwaliteit met speciaal aangeschafte mobiele luchtmeetstations. Vanaf begin juli staat één van die twee in Baarle-Nassau. Het tweede station komt in Graspeel, gemeente Maashorst (Noordoost-Brabant) te staan. De gemeenten Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch hadden begin dit jaar de primeur voor een roulerend meetstation. In Etten-Leur was dat vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend…..” (Bron: https://www.bndestem.nl/breda/luchtmeetstation-provincie-naar-baarle-nassau-meten-is-weten~af43df3d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Zeer slechte buitenlucht in Bergen op Zoom

“…..De Brabantse GGD’s hebben een onderzoek gehouden naar de luchtkwaliteit in de provincie. De uitkomsten in Bergen op Zoom zijn zorgwekkend: 19,7% van de nieuwe astma-gevallen bij kinderen en 22,4%van de nieuwe hart- en vaatziekten zijn hier te wijten aan luchtvervuiling. Ook haalt geen enkel woonadres de WHO-advieswaarden. GroenLinks en de Partij van de Arbeid stellen het college vragen. Ruben Bals, burgerlid GroenLinks: “Een veilige en schone leefomgeving vinden wij heel belangrijk. Wij schrokken toen wij deze cijfers lazen. Wij vinden dat het college de conclusies uit de rapporten serieus moet nemen. Zo willen wij graag dat het college onderzoekt uit welke bronnen de meeste vervuiling komt binnen onze gemeente. Ook willen we dat het college serieus kijkt naar de aanbevelingen. Wij vinden het college deze keer echt in actie moet komen om te streven naar een schone en veilige leefomgeving, die wij als GroenLinks en de Bergse Partij van de Arbeid. Het college moet de touwtjes in handen pakken en aan de slag gaan het bestrijden van dit probleem. Bijvoorbeeld door de bronnen transparant met de raad te delen. We hopen dat het nieuwe college alsnog besluit om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA)…..” (https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/365261/luchtkwaliteit-in-bergen-op-zoom-zorgwekkend)

Fijnstof is dodelijker dan tabaksrook

“…..fijnstof inhaleren is dodelijker dan tabaksrook…..” concluderen wetenschappers. Ook prof. dr. Daniel Bonn (UVA) vertelde dit laatst bij een lezing die ik bezocht.
Heftig toch!?! Fijnstof is één van de grote vervuilers in binnen- en buitenlucht. Vooral de ultrafijne deeltjes zijn een ramp omdat ze niet eens in de longen blijven maar rechtstreeks in de bloedbaan worden opgenomen.
Steeds meer kinderen hebben hier al op vroege leeftijd last van (o.a. astma). Alléén al in Nederland hebben we het over ruim 15.000 doden en 100.000-en zieken per jaar. Ieder jaar weer!


Wij van Viridi Air geven meer aandacht aan allerlei soorten vervuiling in de binnen- en buitenlucht en stimuleren, op een positieve manier, om bedrijven te laten veranderen hierin.
Schone binnen- en buitenlucht hoort namelijk bij ieder modern bedrijf hoog op de agenda te staan. Die bedrijven worden dan niet alléén schoner,…….maar omdat zo weinig bedrijven dat nu doen….ook uniek en onderscheidend: goed voor imago en ook voor een gezond financiële resultaat.

Geef een reactie, of reageer hieronder als je ons werk ondersteunt hierin….Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar.

Kernwaarden van Lucam Climate Solutions duurzaamheid, schone lucht en maatschappelijke verantwoordelijkheid

“…..succes gaat vooral om de kernwaarden van je bedrijf….” riep mijn docent ruim 20 jaar geleden tegen een 100-tal in slaap vallende studenten. Dat is een verjaarde theorie want tegenwoordig mogen de kernwaarden breder worden getrokken naar zelfs het type leverancier, klant en partner.

Dat klinkt allemaal theoretischer dan het daadwerkelijk is. Kijk maar naar Lucam Climate Solutions: duurzaamheidschonelucht en maatschappelijke verantwoordelijkheid zitten diep in de kernwaarden geworteld.
En zo kwamen wij van Viridi Air dus ook op hun pad terecht.
Gewoon omdat de kernwaarden identiek zijn. 

Zij creëren schone lucht, op een duurzame manier en nemen de verantwoordelijkheid om als bedrijf de maatschappij iets moois achter te laten.
Het creëren van een gezonde leefomgeving!
Exact waar Viridi Air ook voor staat.

Ik vind het fantastisch om te ervaren dat de wijze waarop bedrijven elkaar vinden door gelijke kernwaarden zo vanzelf verloopt.
Vanzelf, zoals een Bij die op zoek gaat naar voeding in de natuur: “…..op gevoel en het volgen van zijn eigen instinct….”.

De kernwaarden, schone lucht, duurzaamheid en #MVO laten zich dan ook op een natuurlijke wijze verbinden.
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Geurtjes van vroeger…..

Stank en fijnstof hebben een relatie met elkaar. Herken jij nog die geurtjes van vroeger? Als mijn groep 6 leraar flink naar de parfum en tabak rook moesten we altijd proefwerk maken. De geur leidde me gigantisch af.

Nu inmiddels weet ik dat het dan de dag was waarop hij gewoon het weekend uit wilde zwaaien. De laatste ‘after’ geuren deden hem zijn mooie herinneringen een laatste groet geven. Geuren beleef je.

Of weet je nog dat geurtje als je de basisschool in kwam lopen?
Als ik die geur nog wel eens ruik weet ik direct waar ik het van herken en zie mezelf weer met een knikkerzak in de hand ‘overlopertje doen’.

Geuren roepen herinneringen op en voor de mens zijn ze onzichtbaar maar wel direct waarneembaar.
Ze hebben een oorsprong, het is namelijk niet ‘niks’ wat je ruikt.
Geuren kunnen positief of negatief worden opgevat (beleving).
Ontlasting vinden we over het algemeen vies ruiken.
Je loopt ervan weg totdat je niets meer ruikt.

Als fijnstof net zo vies zou ruiken als ontlasting………
Dan zou iedereen, 24uur per dag, met een gasmasker oplopen.
Als je vervuilde lucht niet ziet/direct waarneemt,….wil niet zeggen dat het er niet is. Doe er je voordeel mee 😊

Schonelucht. Natuurlijk voor elkaar!

Panden langs de ZuidAs in Amsterdam gaan drastisch veranderen. Dit is waarom –>

Ik was laatste op de Zuidas in Amsterdam en sprak enkele makelaars over schone lucht. Ze vroegen me om ‘mee te denken’ want ze willen inspelen op clientèle die nadrukkelijk vraagt om gezond onroerend goed. Eén van de makelaars die ik sprak heeft inmiddels een luchtzuiverend systeem in de ventilatiekanalen aan laten leggen. Het pand heeft hij (nog) beter kunnen verkopen…

Steeds meer mensen die healthy willen leven investeren in schone lucht!
De ‘early adapters’ of ‘pioniers’ hebben begrepen dat de luchtkwaliteit vaak zwaar verontreinigd is.
Zeker langs de Zuidas in Amsterdam.
Doe jij daar nog niks aan de luchtkwaliteit?
Dan ben je echt de geiten wollen sok die niks om de gezondheid geeft.

De tijden veranderen.
Schone lucht is het nieuwe normaal.
Niet een hype, maar onderdeel van een gezond leven bij een steeds breder publiek.
Naast de quinoa, advocado en kersenolie investeren gezonde mensen in schone lucht!

Geen dipje meer of soep nodig om 16:00uur…..
Iedere dag fit en energiek…..
En vooral: de longen schoon houden…..

Gezond eten, voldoende sporten en gezonde lucht.
De nieuwe kernwaarden voor een gezond leven!

Wist jij dat onroerend goed meer waard is als je kunt aantonen dat er continu gezonde lucht binnen aanwezig zit?!

Wat betekent Frisse Scholen?

Scholen en gemeenten hebben een grote uitdaging als het gaat om schone lucht. Zeker in het kader van het bouwbesluit dat op 1 januari 2021 moest gaan voldoen aan de Frisse Scholen 2021 kenmerken.

BLR-Bimon Klimaatbeheersing BV is nauw betrokken geweest bij zo’n Frisse Scholen project en omdat ze bij ons Viridi Air Partner zijn gaf mij dat de kans een mooie klantcase van ze te bekijken. Ik sprak met Jan Paul Birkhoff hierover:

“…….doel van de Frissen Scholen is de gezondheid, het welbevinden en de prestaties van leerlingen te bevorderen. Schone lucht in scholen is actueler dan ooit, sinds bekend is dat goede ventilatie voorkomt dat ziektekiemen zich via de lucht verspreiden. Vanuit deze gedachte vroeg het Kalsbeek College aan ons om mee te denken over een nieuw ventilatiesysteem. Er zijn uiteindelijke ventilatie-units geplaatst die automatisch op CO2 (met sensors) werken. De units zuigen schone lucht van buiten aan en blazen deze op energiebesparende wijze, op de gewenste temperatuur, de lokalen in. De energiebesparing is dmv warmteterugwinning ruim 75%Dit vindt plaats middels kruiswisselaars……”

BLR-Bimon is erg betrokken met bijdragen aan schone lucht in maatschappelijke thema’s (mvo). Via het Viridi Air Partnership kunnen ze dit extra uitdragen maar dragen ze ook bij aan schone buitenlucht via de unieke 100% groene buitenfilterprojecten.
Had jij ooit al gehoord van de Frisse Scholen?

Orange Climate Verhulst werkt samen met Viridi Air voor schone binnen- en buitenlucht

Is het mogelijk je missie samen met de klant nog krachtiger uit te dragen en daarbij ook duurzaamheid en vergroening mee te nemen?

Jazeker! Kijk maar eens naar Orange Climate BV. Zij produceren luchtbehandelingskasten en staan voor schone lucht. En die hoort zowel binnen als buiten in orde te zijn.

Wat zij doen is voor iedere luchtbehandelingskast die zij leveren een luchtzuiverende boom planten in een Viridi Air buitenfilterproject. Buitenfilterprojecten die dusdanig ingericht zijn om op een 100% groene en duurzame wijze de luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht voor de gezondheid en het klimaat.

ORANGE CLIMATE VERHULST communiceert heel duidelijk naar de klant dat op moment van aankoop van een luchtbehandelingskast er een luchtzuiverende boom geplant zal worden. Maar ook waarom dat zij dat doen:…omdat ze duidelijk willen laten zien dat ze 100% staan achter hun missie van schone lucht. Alleen samen zorgen we voor een gezondere leefomgeving voor nu en later.

Klanten houden van oprechte leveranciers met oog voor hun missie en daarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen mvo.
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Fijnstof en ultrafijnstof…..

Nathalie weet het nog goed. De dag dat alles veranderde….
Het was haar 45e verjaardag op een mooie kleurrijke zonnige dag. De geuren in de buitenlucht deden haar herinneren aan de lavendelvelden in Zuid-Frankrijk. Een voorbode voor een prachtige dag, die helaas anders verliep.

De visite kwam al vroeg opdagen en er werd hevig gedronken in het decor van een warme zon.

“…wat leuk dat jullie er ook zijn!…” zei ze tegen haar collega’s die ze goed kent van de copyshop. In de middag besluiten ze pizza te bestellen.

Het eten arriveert en de hongerige magen worden gevuld. Na een laatste hap genomen te hebben krijgt Nathalie plotseling hevige steken in haar borst. Vervolgd door een hele diepe hoestbui. De pijn in de borst had ze wel vaker….maar niet zo intens. Ze besluit na een week de dokter te bellen want het hoesten is dan nog niet weg.

Na enkele onderzoeken in het ziekenhuis blijken haar longen sterk vervuild te zijn. Nathalie kan het niet geloven, ze dacht zelf aan een verkoudheid:
“….ik heb nooit gerookt of meegerookt….!”
“……dat kan zeker kloppen maar veel dodelijker dan roken is fijnstof…..zeker in een copyshop een grote boosdoener..…” zegt de dokter haar.

Conclusie: wees kritisch op wat je NIET ziet in de binnen- en buitenlucht. Gelukkig kun je er wat aan doen. Aan de bron of door extra maatregelen te treffen.

De truc om groen water weer helder te krijgen is ook toepasbaar op de luchtkwaliteit

Ooit afgevraagd hoe het kan dat de ene vijver een groene soep is en de ander niet? Dat er geen virussen in drinkwater zitten? Hoe het komt dat voedingsmiddelen niet zo snel gaan rotten? En hoe je de lucht steriel kunt krijgen?
 
Het heeft alles te maken met UVC. Eén van onze partners (VGE B.V.) is er heel erg actief mee in diverse toepassingen. Om er meer over te weten te komen belde ik eens met Arjan van der Spank | VGE BV.
“……onze UV-C units zijn bedoeld om water veilig en schoon te maken zonder iets aan het water toe te voegen. De units produceren een straling die virussen, bacteriën, algen en andere schadelijke organismen in water onschadelijk maakt. Ook kan deze straling de schadelijke restproducten van chloor in een zwembad onschadelijk maken. Zorgt voor aanzienlijk minder chloor gebruik én je hebt geen last meer van rode ogen en de chloorlucht. In vijvers wordt de techniek met UV-C al tientallen jaren toegepast. De laatste jaren is de vraag naar onze UV-C units voor toestellen met luchtdesinfectie enorm toegenomen…..”
 
VGE is een grote speler op het gebied van desinfectie van water of lucht. In de fabriek in Schijndel hebben ze 45 personeelsleden en produceren ze 70.000 units p/jaar voor meer dan 70 landen.
Een groot nevenvoordeel van UV-C is dat het milieuvriendelijk is en relatief goedkoop. Een duurzame oplossing dus!
 
Had jij al ooit van UV-C gehoord en de vele toepassingen?

Bijdragen aan schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat

RN Ventilatie B.V. draagt bij aan schone lucht voor de gezondheid en het klimaat!

Onlangs sprak ik met de eigenaar van deze Viridi Air Partner: Bob Noordermeer. Zij werken veel voor opdrachtgevers als STEBOMA en Bemar Ventilatietechniek en kregen van hen de laatste tijd steeds vaker de opdracht om duurzame installaties aan te leggen:

“…….veelal het CERA systeem waardoor gigantisch wordt gereduceerd op het totale energieverbruik (meer dan 25%). De Cera Units hebben geen motor (dus onderhoudsarm), zijn geluidsarm en dienen puur als regelaar. Dit past heel erg in ons streven om meer op de toekomst te richten waarbij naast een goede gezondheid van de gebouwgebruikers ook het klimaat in acht genomen moet worden. Door ons Viridi Air Partnership dragen we hieraan bij en kunnen we dit nog beter uitdragen naar onze klanten maar ook leveranciers…..”

Binnen het Viridi Air Partnership plant RNventilatie jaarlijks luchtzuiverende bomen in de buitenfilterprojecten bedoeld om ook de buitenlucht te zuiveren.

RNventilatie draagt bij aan schone gezonde binnenlucht en minder energieverbruik. Goed voor de gezondheid en het klimaat!

Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Nieuw verplicht examen spaart 10.000-en levens

“…..méér doden door de gevolgen van ongezonde lucht dan doden in het verkeer!…”. Tijdje terug las ik deze kop en moest er even over nadenken:

Getriggerd ben ik op zoek gegaan naar feiten.
Het is schrikbarend maar grofweg 20x meer doden door ongezonde binnen- en buitenlucht.
Met alle respect, ongeacht de oorzaak van overlijden: één is al te veel!
(iedereen heeft in zijn familie/vrienden ermee te maken gehad…)

Maar er is een verschil.
Luchtvervuiling is een stille onzichtbare killer.
(jij of ‘anderen’ hadden immers allang in kunnen grijpen)

In het verkeer kan het plotseling gebeuren, uit het niets.
Vaak heb je geen keuze.
Het overkomt je.
(zelfs met alle preventieve maatregelen)

Met ongezonde lucht is dat anders: de preventieve maatregelen zijn vrijwel 100% effectief.
En met het gebruik ervan heb je geen last.
In tegenstelling tot alles wat je moet doen om veilig te kunnen rijden.
Laten we ook wat meer aan preventie gaan doen voor de luchtkwaliteit binnen- en buiten.

Mijn conclusie is dan ook:
Iedereen zou vanaf een bepaalde leeftijd verplicht “theorie en praktijk examen” moeten doen op ‘gezonde lucht’, gewoon omdat het veel levens scheelt!

lucht

De buitenlucht brengt eenvoudig vervuiling naar binnen

“….maar als ik wakker word heb ik niet het gevoel uitgerust te zijn……” vertelt Marieke mij. Veel mensen hebben daar momenteel last van! 

Als de temperaturen oplopen en de zon zich meer laat zien ontstaan er ook problemen. Problemen door de aanwezigheid van pollen. Voor de één een lust en de ander een last. Het uit zich in de vorm van hooikoorts.

Marieke slaapt slechter door de hooikoorts: “….vaak moet ik in de nacht hoesten en sta met hoofdpijn uit bed…”

Pollen komen eenvoudig een huis binnen. Dat is moeilijk te voorkomen want ‘s nachts lig je gemiddeld 8 uur in 1 ruimte te slapen en is de kans dat je continu pollen inhaleert groot. Dat creëert klachten.

Ik vertel Marieke: “…de klachten zijn grotendeels te voorkomen door de lucht zo steriel mogelijk te maken. Daar zijn diverse filteroplossingen (zoals luchtreinigers of luchtbehandeling/ventilatie met innovatieve filtratie) een ideale oplossing voor. Een goede luchtreiniger reinigt de lucht en verwijdert stuifmeel/pollen. Aangezien we 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen is de reinheid van de binnenlucht belangrijk tegen hooikoorts. Het heeft een groot effect hebben op het verminderen van de hoeveelheid pollen. Er zijn natuurlijk meer oplossingen tegen hooikoorts maar uit ervaring weet ik dat de luchtkwaliteit optimaliseren het beste werkt……”

Zoek je nog een goede oplossing? Kijk dan in mijn opmerking hieronder.

pollen

De dame met het lampje

Heb jij ooit gehoord van de “dame met het lampje?”. Deze verpleegster heeft 10.000-en levens gered met “een lampje”. De grote industrieën zijn pas massaal haar uitvinding nà 1950 gaan gebruiken.

Wie is deze dame? Welnu, Florence Nightingale. Ze leefde van 1820 tot 1910 (en werd 90 jaar!). Van haar ouders moest ze verpleegster worden. Gedurende diverse oorlogen die toen speelden hielp ze gewonde soldaten.

Omdat ze ook ’s nachts aan het werk was (altijd met olielamp bij de hand) kreeg ze de bijnaam: dame van het lampje.
Licht nam ze niet voor niets steeds mee. Ze vermoedde dat het heilzaam werkt. Met zelf ontwikkelde statistische methodes en grafieken legde ze verbanden en kwam ze erachter dat voor zieken 2 dingen belangrijk zijn voor het herstel:
Allereerst schone lucht …en dan licht!
Licht zou ook reinigend werken op de lucht kwaliteit.
Ze heeft diverse boeken geschreven over ‘licht en lucht’ en op diverse ziekenhuizen uitleg gegeven hoe dit bijdraagt aan de gezondheid.
Frappant is dat pas de laatste 20 jaar de combinatie van licht en luchtbehandeling wordt toegepast.
De laatste 2 jaar hebben we dat gezien tijdens de pandemie. UVC doodt ziektekiemen en middels het in beweging zetten van de binnenlucht (evt. met extra filters) wordt de lucht schoon.
UVC mag niet in contact komen met de ogen overigens.
Florence was haar tijd ver, ver vooruit!

Waarmee ben jij je tijd ver vooruit?