Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

“…….De blootstelling aan fijnstof leidt tot menselijk leed en hoge kosten. Maar wat is fijnstof precies? Wat maakt het zo gevaarlijk en wat doe je ertegen? Paula Bronsveld, programmamanager Klimaat en Luchtkwaliteit van TNO, geeft een ‘minicollege’ fijnstof en beantwoordt de 3 belangrijkste vragen over fijnstof. Wat doet fijnstof met je gezondheid? Hoe ontstaat fijnstof? Wat maakt fijnstof zo gevaarlijk? Wat doet fijnstof met je gezondheid? In Nederland overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. 4 op de 5 keer is fijnstof de oorzaak. Fijnstof leidt tot menselijk leed. En vlak ook de sociale kosten niet uit. Als je het verlies aan gezonde levensjaren omrekent naar euro’s, kost het fijnstofprobleem in Nederland 10 tot 15 miljard euro per jaar. Niet zo gek dat TNO hier al jaren onderzoek naar doet. Wij ontwikkelen technologieën om fijnstof in kaart te brengen en bij de bron te bestrijden. Niet al het fijnstof is van zichzelf schadelijk. Het wordt pas een probleem als het ultrafijn is……”
(Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/fijnstof-een-ongrijpbaar-probleem-maar-wat-fijnstof)

Twente hanteert een nieuwe subsidieregeling voor het planten van bomen

“…..De Provincie Overijssel wil het met een nieuwe subsidieregeling nog aantrekkelijker maken om bomen te gaan planten. Hiermee kunnen mensen maximaal 300 euro ontvangen voor het planten van bomen in straat, wijk, buurtschap of dorp. De regeling is veel eenvoudiger dan eerdere regelingen. Wel zijn er enkele spelregels; zo moeten de te planten bomen maximaal 12 centimeter omtrek hebben en voorkomen in de lijst die in de regeling is genoemd. Daarnaast moet per planting zeker drie verschillende soorten geplant worden. Dit om verdere biodiversiteit te versterken…..”
(Bron:https://twentefm.nl/nieuws/72110/0/nieuwe-subsidieregeling-voor-bomen-.html)

De zomersmog bereikte haar hoogtepunt. De luchtkwaliteit was bijna overal onvoldoende tot slecht

“…..De smog als gevolg van de extreme hitte heeft dinsdag zijn piek bereikt. Bij bijna alle meetpunten van het RIVM in het land zijn aan het einde van de middag hoge concentraties ozon gemeten, waardoor de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht is. De luchtkwaliteit is slecht als de waarde tussen de 180 en 240 microgram ozon per kubieke meter blijft. Dan geeft het RIVM ook een waarschuwing af. Als deze waarde boven de 240 microgram uitkomt, spreekt het instituut van zeer slechte luchtkwaliteit. Dan krijgt iedereen volgens het instituut last van de luchtverontreiniging. Zo ver is het niet gekomen. Wel werd dinsdagavond bij zeker de helft van de meetpunten een slechte luchtkwaliteit gemeten. Smog, ook wel zomersmog genoemd, ontstaat door hoge temperaturen, vervuilende stoffen en weinig wind. Als vervuilende stoffen, die bijvoorbeeld uitgestoten worden door industriële bedrijven, zich op dagen met veel zon ophopen, kan er smog ontstaan. De afvalstoffen in de lucht worden door zonlicht omgezet in ozon. Dit gebeurt vooral in het voorjaar en in de zomer, wanneer er weinig wind staat. De smog kan leiden tot onder meer hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel……”
(Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6213192/smog-bereikt-hoogtepunt-luchtkwaliteit-bijna-overal-onvoldoende-tot-slecht.html)

RIVM geeft smogalarm wegens zeer slechte luchtkwaliteit op dinsdag

“………….Het RIVM heeft voor dinsdag een smogalarm voor heel Nederland afgegeven vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit die dan wordt verwacht. Het instituut houdt er rekening mee dat iedereen last kan krijgen van de luchtverontreiniging.

Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest is verontreinigd. Smog door ozon kan vanwege een ophoping van luchtvervuiling voor luchtwegklachten zorgen. Denk daarbij aan hoesten en kortademigheid of aan ergere astmaklachten. Ook geïrriteerde ogen, neus en keel behoren tot de klachten. Doordat iedereen dinsdag last kan krijgen, is een smogalarm afgekondigd. In het geval van een smogwaarschuwing lopen vooral gevoelige groepen risico. Zo’n waarschuwing is vooralsnog voor woensdag van kracht. Dan zullen de ozonconcentraties lager liggen. Bovendien is er dan kans op regen……..”.

(Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6212978/rivm-geeft-smogalarm-wegens-zeer-slechte-luchtkwaliteit-op-dinsdag.html)

In Overijssel geven ze inwoners subsidie als ze bomen planten

“……..Met een vernieuwde subsidieregeling wil de provincie Overijssel het voor haar inwoners aantrekkelijker maken om kleinschalig bomen te gaan planten. Nieuw aan deze regeling is dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen.

Zo’n gecombineerde aanvraag maakt het voor de inwoners eenvoudiger om bomen of een bosplantsoen aan te leggen. De subsidie voor een gecombineerde aanvraag is maximaal van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar…..”

(Bron: https://www.destentor.nl/zwolle/bomen-planten-overijssel-wil-inwoners-daarvoor-subsidie-geven~a895a452/)

Bomen planten dé oplossing voor snikhete dagen

“……..Je doet het vast zelf ook: in een stad de schaduw van een boom opzoeken als het in de zon te warm is. Met het steeds warmer wordende klimaat, is het belangrijk om genoeg verkoeling in de stad te hebben. Bomen planten helpt daar enorm bij. In Dordrecht hebben ze daar iets op bedacht: een enorm nieuw stadspark…..”.

(Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5321938/45-graden-de-zon-32-de-schaduw-bomen-planten-de-oplossing-voor-loeihete)

Luchtkwaliteit in heel Europa gemeten: twee Belgische steden halen top 50 van beste steden

“…..De Belgische steden, en al zeker de Vlaamse, blijven in de Europese middenmoot hangen wat fijnstofvervuiling betreft. Dat blijkt uit gegevens die het Europees Milieuagentschap verzamelde. Maar er is ook goed nieuws: de uitstoot van stikstof is de voorbije dertig jaar sterk gedaald in ons land. Zin in een citytrip in eigen land, deze zomer? En dan liefst nog ergens waar je propere lucht inademt? Dan ga je beter naar Luik of Namen dan naar Antwerpen, Gent of Brugge. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Milieuagentschap. Dat verzamelde de fijnstofgehaltes in de lucht van 344 Europese steden. Slechts twee Belgische steden haalden de top 50 met de beste waarden: Luik eindigde op plek 42 met een meetwaarde van 7,7 µg/m³, Namen volgt op plaats 46. De hoofdstad Brussel staat op plaats 158. De drie gemeten Vlaamse steden eindigden nog lager, met Brugge (172), Gent (217) en Antwerpen (220)……..” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/13/in-heel-europa-werd-de-luchtkwaliteit-gemeten-slechts-een-belgi/)

Provincie helpt bedrijven in Noord-Holland bij het verminderen van uitstoot van o.a. fijnstof

“…….De provincie Noord-Holland stelt in de periode van 2021 tot en met 2024 ruim € 4 miljoen beschikbaar voor industrie en havenbedrijven. Met deze subsidie kunnen bedrijven maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. Tot 14 oktober kunnen bedrijven hun aanvraag indienen. Met de subsidie wil de provincie bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert. De subsidie is er voor industriële bedrijven en havenbedrijven in Noord-Holland. De provincie had de subsidieregeling ook in 2021 opengesteld. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): “Afgelopen jaar zijn er helaas weinig aanvragen binnengekomen. Daarom hebben we de subsidie nu opengesteld voor álle industrieën en havenbedrijven die hun uitstoot willen verminderen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de elektrificatie van werkvoertuigen, het plaatsen van filters, of het plaatsen van geluidschermen. Met deze subsidie maken we het samen met de industrie en havenbedrijven mogelijk de uitstoot te verminderen en daarmee de leefomgeving in onze provincie te verbeteren. De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. In het Programma Gezonde Leefomgeving staat hoe de provincie dat wil bereiken. Noord-Holland trekt tussen 2020 en 2024 € 14,2 miljoen uit om een gezonde leefomgeving te stimuleren. Deze uitvoeringsregeling is daar een onderdeel van……..” (Bron: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juli_2022/Provincie_helpt_bedrijven_bij_het_verminderen_van_uitstoot)

Minder effect fijnstofbeleid op de gezondheid

“……….Blootstelling aan fijnstof leidt tot ernstige gezondheidsschade. Jaarlijks overlijden in Nederland ca. 9000 mensen vroegtijdig aan fijnstofblootstelling. Directe zorgkosten zijn ongeveer een half miljard per jaar en sociale kosten zijn vele malen hoger. Het huidige fijnstofbeleid is gebaseerd op het terugdringen van de totale massa fijnstof, maar levert sinds 2015 eigenlijk nauwelijks gezondheidswinst op. Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde gezondheidsimpact. Daarom is het essentieel om gericht en per locatie de soorten (ultra)fijnstof terug te dringen die daadwerkelijk het grootste effect hebben op de gezondheid. TNO pleit nu voor een andere fijnstofaanpak en deelt deze in de vorm van een concreet 5-stappenplan. In plaats van te sturen op het terugdringen van de massa fijnstof, stelt TNO dat om meer gezondheidswinst te halen, het beter is te sturen op de reactiviteit van het fijnstof in het lichaam. Niet elk fijnstofdeeltje heeft immers dezelfde gezondheidsimpact. De aanpak die TNO voorstelt is om de variabelen die het meest de gezondheidseffecten bepalen in kaart te brengen en gericht aan te pakken. Fijnstof verschilt per bron in chemische samenstelling en grootte en daarmee in toxiciteit. Bij gelijke massaconcentratie kan daarom de toxiciteit sterk verschillen omdat er bijvoorbeeld veel meer metalen, organische of andere verdachte componenten in aanwezig zijn. Het (ultra)fijnstof in Rotterdam komt relatief veel van bronnen verbonden aan de scheepvaart. Dat verschilt vanzelfsprekend aanzienlijk van het (ultra)fijnstof in bijvoorbeeld Eindhoven. Daarmee zou het beleid gericht op het terugdringen van het meest gezondheidsschadelijke (ultra)fijnstof ook moeten verschillen……..” (Bron: https://www.ttm.nl/transport/milieu/effect-fijnstofbeleid-stokt-minimale-gezondheidswinst/146941/)

Rekeningrijden om CO2-uitstoot terug te dringen

“………De kogel is door de kerk: vanaf 2030 gaat Nederland aan ‘rekeningrijden’ doen. Per kilometer moet er dan betaald worden. Een eerlijker systeem vindt het kabinet – maar wat ook meespeelt is de toename van het aantal elektrische auto’s. De accijnzen op benzine en diesel zijn in vergelijking met andere landen in Nederland ontzettend hoog en zijn daardoor dus een goede inkomstenbron voor het kabinet. Gaan we massaal elektrisch rijden, dan valt die inkomstenbron dus weg. Met rekeningrijden wordt die tegenvaller weggestreept. Maar is het rekeningrijden dan wel echt een eerlijke oplossing en gaan we daardoor gedragsverandering wel echt stimuleren? Vervoerseconoom Erik Verhoef denkt dat die omslag al langzaam gaande is. En dat heeft niet zozeer te maken met daadwerkelijk willen bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. “De prijzen zijn momenteel zo ontzettend hoog. Mensen moeten wel hun huizen gaan verduurzamen en elektrisch gaan rijden. Anders wordt het gewoon te duur allemaal,” zegt de econoom in WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1. Rekeningrijden zou dus dat allerlaatste zetje kunnen zijn om mensen te doen veranderen in hun gedrag. “Ik denk ook dat het OV een gouden toekomst tegemoet gaat.” BOVAG-voorzitter Han ten Broeke vindt het rekeningrijden een goede optie. “Er is een schaarste aan wegen en als er sprake is van schaarste, dan moet er betaald worden.” Europarlementariër voor de VVD Jan Huitema vindt dat het kabinet met betere alternatieven moet komen. “De VVD is en blijft de autopartij en auto’s kunnen juist ook de oplossing zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen.” Huitema uit daarbij zijn zorgen over de capaciteit van het stroomnet. Als er meer geïnvesteerd zou worden in onderzoek naar batterijen en accu’s zouden auto’s misschien op den duur wel zelf stroom kunnen leveren…………” (Bron: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/wnl-haagse-lobby/30b3a260-31d8-4245-b464-a37eaf4ed488/2022-07-11-rekeningrijden-om-co2-uitstoot-terug-te-dringen-autos-kunnen-ook-de-oplossing-zijn-van-het-probleem)

Noord-Brabant zet met actieplan “Brabantse Bomen” in op 13.000 hectare nieuw bos in 2030

“…….De Brabantse Bossenstrategie uit 2020 is vastgesteld kent een stevige ambitie voor extra bos en de revitalisering van bestaande bossen. Met het Actieplan Brabantse Bomen wordt nu inzichtelijk gemaakt hoe de provincie, samen met partners, die doelen wil gaan bereiken. Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 en 60.000 hectare revitalisatie van bestaande bossen in 2050. De acties op de korte termijn zijn concreet uitgewerkt met als doel in deze bestuursperiode 2500 hectare nieuw bos te realiseren. De lange termijnacties worden met gebiedspartners verkend en gerealiseerd. De hoge ambitie leidt tot een substantiële financieringsbehoefte. Daarbij kijkt de provincie nadrukkelijk naar innovatieve financieringsvormen en financieringskansen vanuit het rijk, Europa en andere partners in de regio. De lange termijnacties zijn soms gedurfd, wat nodig is om de ambitie te kunnen realiseren.
Bossen staan sterk in de belangstelling. Ze zijn belangrijk voor flora en fauna, schone lucht, recreatie en het algeheel welbevinden. Bovendien vervullen bossen een belangrijke functie door de vastlegging van CO2 en het opvangen en vasthouden van water. Vanwege klimaatverandering, verdroging en stikstof zijn de Brabantse bossen echter serieus aangetast en zijn herstelmaatregelen op grote schaal nodig. “Het gezond maken van 60.000 hectare bestaand bos is dan ook een urgente en noodzakelijke opgave, vooral op de drogere zandgronden”, aldus Gedeputeerde Hagar Roijackers. “De aanleg van nieuw bos beschermt bovendien tegen de gevolgen van de klimaatverandering en verbetert de biodiversiteit. Deze opgave kunnen wij echter niet alleen. Ik roep alle organisaties, overheden en particulieren op om met ons aan de slag te gaan met het aanplanten van meer bos en bomen en het herstellen van aangetast bos.” De provincie coördineert en faciliteert zodat partners direct aan de slag te gaan kunnen als er mogelijkheden zijn om bos aan te leggen of te revitaliseren………………….” (Bron: https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/366675/noord-brabant-zet-met-actieplan-brabantse-bomen-in-op-13-000-he)

Uitstoot, schone lucht, biomassa, zonneparken, energieverbruik, hernieuwbare energie en duurzaamheid: thema’s die schuren!

Grote wolken uit schoorstenen, schone lucht, biomassa, zonneparken, energieverbruik, hernieuwbare energie en duurzaamheid? Thema’s die elkaar wel eens schuren. Ik vraag het aan Wouter Rapati van Poujoulat Nederland (tevens Viridi Air Partner) hoe hij tegen deze thema’s aankijkt:

“…..Wij hebben de verplichting maar ook de kans om dingen beter te doen. Helaas lukt het niet allemaal naar de zin van iedereen. Windturbines maken te veel lawaai. Zonneparken zijn lelijk. En Biomassa zou te schadelijk zijn, kijk maar naar die enorme rookwolken die uit die schoorstenen komen.

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2020 was 11,1 procent. We hadden 14% afgesproken met Brussel, dus hebben we maar duurzame energie ingekocht uit Denemarken om aan de eis te kunnen voldoen. De meeste hernieuwbare energie, 54 procent, komt uit biomassa, 23 procent uit windenergie en de bijdrage van zonne-energie is ongeveer 14 procent. Dat is niet gek, want de capaciteit factor van zonnepanelen is ongeveer 10% (vollast productie) Dit komt neer op 850 uur per jaar en de capaciteitsfactor van windenergie is hoger, deze ligt ongeveer op 20-40%, afhankelijk waar de windmolen is geplaatst. Dit betekent nog steeds dat we energie te kort komen voor ongeveer 90% van de tijd. Ook met de overige bronnen als waterkracht, bodemenergie en warmte uit de buitenlucht, dit levert ongeveer 9 procent op (minder dan 1% totaal)…..”

Dit roept bij mij direct de volgende vragen op aan Wouter: moeten we energiebronnen uitsluiten? Kunnen we nu al bedenken met welke energiebronnen we aan de slag gaan? Tegen welke kosten willen we van de kolen en het gas af?

“…….Blijven discussiëren en protesteren zorgen ervoor dat er ondertussen tonnen gas en kolen worden verbrand om ons te voorzien van onze waardevolle energie. Zelf geloof ik niet dat we de luxe hebben om te kiezen. Als we echt van de fossiele energie af willen, moeten alle zeilen bij. En helaas komt dit niet altijd voor iedereen uit. Gelukkig zijn er voor bijvoorbeeld biomassa al veel technieken in omloop die de uitstoot van rookgassen filteren, nog meer thermische energie uit rookgassen kunnen halen en hierdoor nog lagere emissies kunnen garanderen. De branche heeft trouwens geen keuze, de Nederlandse overheid heeft de strengste regels in Europa ten aanzien van emissies van biomassacentrales. Door de implementatie van deze innovatieve technieken is er wel een uitdaging ontstaan: rookgassen met een lage temperatuur en minder emissies, geven grotere wolken…..”

Ben jij benieuwd wat Poujoulat Nederland voor je kan betekenen op basis van emissies? Ga naar www.poujoulat.nl voor domestic toepassing en www.heating-and-power.com voor industriële toepassingen of laat een berichtje achter onder deze post.

“……hai marco, hai Prima….”

“….ik kan zelf ook bomen planten in mijn achtertuin voor schone lucht…..” zegt Marco tegen me als we bellen. Hij woont ergens achteraf in Groningen en heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Jammer dat hij niet goed heeft begrepen/gelezen dat wij heel wat anders doen met bomen en onmogelijk is in een achtertuin. Opnieuw uitleggen heeft in zo’n geval weinig zin.
Ik sluit het gesprek dan ook maar af met de beroemde TikTok woorden van de fietsende Sam Kroon door het platteland: “…….hai Marco, hai, Prima….”.

Wat de Groningse Marco zegt is waar (t.a.v. CO2) en is ook iets wat ik iedereen adviseer om te doen voor een beter klimaat (maar niet voor schone gezonde lucht: is totaal iets anders!).
Voor CO2 te verminderen kan iedereen prima zelf een boom planten. Gewoon in de achtertuin! CO2 reductie is dan ook totaal niet spannend vind ik.

Dat is het wel als je met diezelfde 100% groene oplossing (bomen) fijnstofstikstof (NOx), ammoniak, ozon uit de buitenlucht weet te halen. Voor schone gezonde lucht. Niet met alle boomsoorten lukt dat…….en je moet ze ook niet als een bos tegen elkaar planten. Wij planten in lange stroken: filterstroken. En, altijd in het buitengebied omdat daar veel wind staat. Op onze website staat heel exact (natuurkundig) uitgelegd hoe de filterende werking van blaadjes/naalden werkt.

Kun je met bomen de lucht filteren in een achtertuin?
Nee, in 99,9% van de gevallen is dat effect verwaarloosbaar.
Dus: “….hai Marco, hai, prima!….”

“….we willen alleen bomen planten om op social media te plaatsen. Kan dat?….”

Het is maandagmorgen en ik word gebeld door een productiebedrijf in chemicaliën: “….Jan-Joris, we gaan je week maar goed beginnen: wij willen 1000 groene filters (lees: bomen) per jaar in jullie duurzame buitenfilterprojecten planten. Ook willen we graag komen helpen met planten van bomen om daar foto’s van te maken voor onze socials en website….”.

Het is niet de eerste keer dat ik op deze enthousiaste manier gebeld wordt.
Ook niet de eerste keer dat ik dit enthousiasme wat moet temperen.

‘Zomaar meedoen’ met onze 100% groene buitenfilterprojecten….zo werken wij helaas niet.
Wij willen met een club bedrijven oprecht bijdragen aan de gezondheid en het klimaat door middel van zuivere lucht.
Wij werken daarom alléén samen met bedrijven die jaarlijks aantoonbaar bijdragen aan schone binnen- en/of buitenlucht met een product, dienst of met een zuiver bedrijfsbeleid.

Hoe dat precies werkt in detail is iets wat ik je graag in een gesprek uitleg. Maar als je dus foto’s en video’s voorbij ziet komen van bedrijven die met ons bomen planten in een buitenfilterproject dan weet je 1 ding zeker:
dat het bedrijven zijn die oprecht bezig zijn met gezondheid en klimaat en echt bijdragen aan schone lucht

Wat vind jij? Gemiste kans van ons of een zuivere missie?

“……terwijl ze nieste van het stof uit de struiken kreeg ik een idee….”

Het is 5 juni 2004 en ik woon in een Zuid-Frans stadje, Hyères-les-Palmiers. Vanaf het balkon van mijn studio kijk ik over de middellandse zee en zie de felle zon een adembenemende glinstering geven op de flanerende ‘vagues’ (golven). Uren turen en weg dromen. Maar dat lukt mij helaas nooit vanwege een soms wat korte spanningsboog. Ook nu word ik afgeleid door mijn onderbuurvrouw die luid kucht en niest terwijl ze haar struiken snoeit. Niet alleen afgeleid van het kuchen maar ook haar zwart golvend haar en donkere twinkeling in haar ogen als ze me excuserend aankijkt. “….excusez-moi…..c’est la poussière: horrible!…ça m’énerve…”. Ze irriteert zich aan het stof dat uit de struiken dwarrelt: zij moet er van hoesten.

Ik vraag haar om te mogen helpen….en dat mag. Samen snoeien we verder en ze vertelt over de vieze industrie in de nabijgelegen stad Toulon en dat de vervuiling (vooral fijnstof) in haar tuin komt. 

De interesse is gewekt, en ik krijg een groen & duurzaam idee om fijnstof uit de lucht te filteren…….ik begin me in de jaren erna goed in deze materie te verdiepen, ging ruim 10 jaar werken bij een bedrijf in luchtreiniging en jaren later startte ik met Viridi Air: Schone lucht creëren met boomsoorten die bovengemiddeld presteren qua luchtzuivering. Een techniek die wetenschappelijk is onderzocht op de WUR (Wageningen).

Een boom kan zoveel meer dan alleen CO2. Het is de kunst om te begrijpen wat je moet planten, hoe en vooral ook waar!
Niet in de gemiddelde achtertuin te realiseren helaas. Daarom zijn wij er.

Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Vluchtige Organische Stoffen zijn zo sluw als een VOS

Bij een VOS denken we altijd aan het roodbruin gekleurd beestje.
En aan het sprookje waarbij de Vos sluwe trekjes vertoont.

Vrij weinig mensen denken aan de andere sluwe VOS.
Hierbij bedoelen we de Vluchtige Organische Stoffen (oplosmiddelen).
Wordt o.a. gebruikt als verven en lijmen.

Kortom, vluchtige dampen…..ze hangen in de binnen- en buitenlucht.
Maar je ziet ze niet.

Ooit wel eens nieuwe meubels gekocht? Of een nieuwe auto? Dat geeft een intensieve geur die we vaak associëren met iets positiefs: “iets nieuws”.
Die geuren zijn de vluchtige stoffen en kunnen soms jaren uitdampen. Ze zijn negatief voor de gezondheid.

Inademen van die dampen geeft allerlei klachten zoals: verdovend effect, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, onvruchtbaarheid en zelf dementie en kanker.
Wat kun je er tegen doen?
Opletten met wat je koopt, goed ventilatie toepassen en luchtzuivering.

Sluw ding toch, die VOS, onzichtbaar maar toch een hele grote impact op de gezondheid!?

MVO en duurzaamheid zijn mode maar leveren me niks op

Weet je nog, vroeger op de basisschool? Je liep de klas binnen, ging zitten, de les begon….en dan net 5 minuten te laat kwam die ene leerling binnen op hele hippe shoes/bijzondere kleding.
Zelfverzekerd, vol in de aandacht en niet derend dat ‘te laat komen’ consequenties had.
Aandacht krijgen, door onderscheidend te zijn.
Soms net die grens over,…..op zoek naar verandering.
Na een paar maanden ging iedereen diezelfde hippe shoes dragen.

Vooruit lopen op de ‘kudde’.
Dat creëert aandacht.
Uniek zijn, in de spotlights….

En die aandacht kan jouw bedrijf ook krijgen door mee te doen met onze unieke 100% groene buitenfilterprojecten binnen het Viridi Air Partnership. Voor de gezondheid en het klimaat….tegen o.a. fijnstof.

Jullie bedrijf krijgt hierdoor méér positieve aandacht omdat een actueel thema op de agenda staat. Jullie open staan om te veranderen voor de gezondheid en klimaat.

Om hieraan mee te kunnen doen vragen wij bedrijven aantoonbaar actief bij te dragen aan schone binnen- en of buitenlucht (met een product/dienst of bedrijfsbeleid).

Durf jij uniek en onderscheidend te worden door mee te doen met onze buitenfilterprojecten en schone lucht op de agenda te zetten voor personeel, maatschappij en klimaat?

Of denk jij nog steeds dat duurzame mvo-projecten niks opleveren?

Fijnstof is dodelijker dan tabaksrook

fijnstof

“…..fijnstof inhaleren is dodelijker dan tabaksrook…..” concluderen wetenschappers. Ook prof. dr. Daniel Bonn (UVA) vertelde dit laatst bij een lezing die ik bezocht.
Heftig toch!?! Fijnstof is één van de grote vervuilers in binnen- en buitenlucht. Vooral de ultrafijne deeltjes zijn een ramp omdat ze niet eens in de longen blijven maar rechtstreeks in de bloedbaan worden opgenomen.
Steeds meer kinderen hebben hier al op vroege leeftijd last van (o.a. astma). Alléén al in Nederland hebben we het over ruim 15.000 doden en 100.000-en zieken per jaar. Ieder jaar weer!
Wij van Viridi Air geven meer aandacht aan allerlei soorten vervuiling in de binnen- en buitenlucht en stimuleren, op een positieve manier, om bedrijven te laten veranderen hierin.
Schone binnen- en buitenlucht hoort namelijk bij ieder modern bedrijf hoog op de agenda te staan. Die bedrijven worden dan niet alléén schoner,…….maar omdat zo weinig bedrijven dat nu doen….ook uniek en onderscheidend: goed voor imago en ook voor een gezond financiële resultaat.

Geef een reactie, of reageer hieronder als je ons werk ondersteunt hierin….Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar.

Kernwoorden van Lucam Climate Solutions: schone lucht, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

lucam

“…..succes gaat vooral om de kernwaarden van je bedrijf….” riep mijn docent ruim 20 jaar geleden tegen een 100-tal in slaap vallende studenten. Dat is een verjaarde theorie want tegenwoordig mogen de kernwaarden breder worden getrokken naar zelfs het type leverancier, klant en partner.

Dat klinkt allemaal theoretischer dan het daadwerkelijk is. Kijk maar naar Lucam Climate Solutions: duurzaamheid, schone lucht en maatschappelijke verantwoordelijkheid zitten diep in de kernwaarden geworteld.
En zo kwamen wij van Viridi Air dus ook op hun pad terecht.
Gewoon omdat de kernwaarden identiek zijn. 

Zij creëren schone lucht, op een duurzame manier en nemen de verantwoordelijkheid om als bedrijf de maatschappij iets moois achter te laten.
Het creëren van een gezonde leefomgeving!
Exact waar Viridi Air ook voor staat.

Ik vind het fantastisch om te ervaren dat de wijze waarop bedrijven elkaar vinden door gelijke kernwaarden zo vanzelf verloopt.
Vanzelf, zoals een Bij die op zoek gaat naar voeding in de natuur: “…..op gevoel en het volgen van zijn eigen instinct….”.

De kernwaarden, schone lucht, duurzaamheid en MVO laten zich dan ook op een natuurlijke wijze verbinden.
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Onmogelijk om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling

“……Vrijwel onmogelijk voor Nederland om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling. Nederland ligt bij lange na niet op koers om in 2030 de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsraad (WHO) te halen. Daarvoor zou de industrie-uitstoot moeten halveren en de veestapel met eenderde tot de helft moeten krimpen. Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond een op kolengestookte energiecentrale. Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond een op kolengestookte energiecentrale. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het Schone Lucht Akkoord, waarin het Rijk afspraken heeft gemaakt met provincies en gemeenten, beschrijft het streven om over acht jaar aan de WHO-advieswaarden te voldoen. Alleen scherpte de WHO die adviezen uit 2005 vorig jaar aan. De Tweede Kamer vroeg het kabinet om uit te zoeken of die in hetzelfde tempo gehaald kunnen worden. Dat blijkt vrijwel ondoenlijk. Zelfs als Nederland het maximale weet te halen uit schone technieken, bijvoorbeeld voor stallen en schepen, én alle stikstof- en klimaatmaatregelen op tijd uitvoert, blijft de fijnstofconcentratie in grote delen van Nederland in 2030 hoger dan het WHO-advies. Wil Nederland dat toch halen, dan zou onder meer de stikstofuitstoot van de veehouderij nog verder omlaag moeten dan in de huidige kabinetsplannen staat, aldus het RIVM. Ook zou er bijvoorbeeld een verbod nodig zijn op houtstook en in grote steden zouden alleen nog elektrische auto’s mogen rijden……..” (Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrijwel-onmogelijk-voor-nederland-om-in-2030-te-voldoen-aan-who-adviezen-voor-luchtvervuiling~bf80a3a8/)

Aanpak verbetering ventilatie krijgt €140 miljoen extra van Wiersma

“……Iedereen heeft nog scherp hoe afgelopen winter tijdens een nieuwe coronagolf de ventilatie op veel scholen niet optimaal was. Je wilt als leraar in een frisse klas lesgeven en als ouder zeker weten dat je kind in een frisse klas les krijgt. Sindsdien is dit op veel scholen verbeterd, maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen. Minister Wiersma: “Er is werk aan de winkel. Er staan in Nederland ruim 9000 schoolgebouwen, waar bijna 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. De inrichting en het binnenklimaat van sommige scholen voldoet niet meer. Daarom zet ik samen met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG de schouders eronder om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Ik roep scholen op dit te doen, zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft. Dus pak die ventilatie aan. Om naast alle eerder getroffen maatregelen nog meer scholen te helpen komt minister Wiersma met een maatwerkregeling. Deze regeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren met de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). De maatwerkregeling is een vervolg hierop……..” (Bron: https://regioonline.nl/binnenland/aanpak-verbetering-ventilatie/)

Twee heel concrete oplossingen tegen de stikstofuitstoot

“…….Om de patstelling in het stikstofdebat op te lossen, moeten we volgens Bearnd Hylkema als samenleving besluiten alle boeren een van de twee bestaande scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Gratis. Het oplossen van het teveel aan stikstof uitstoot uit de stallen van melkveehouders lijkt maar niet te lukken. Terwijl dat volgens mij op een vrij eenvoudige manier wel degelijk kan. Hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest vorig jaar verder gedaald. Ik ben techniekontwikkelaar van vernieuwingen op het gebied van energieopslag, treininfra, grondboren, garnalenpellen, en nog heel veel meer. Ruim twee jaar geleden bleek de milieuvriendelijke stalvloer veel minder aan de beperking van de uitstoot van ammoniak uit koestallen op te leveren dan beloofd. 25 procent van de boeren had zo’n stalvloer aangeschaft. Sneue boel voor die boeren. Een groot debacle dus.
Ik kwam daardoor op het idee om in de mestkelder een systeem met een ronddraaiende harmonicaband te ontwikkelen. Zodra de mest en de urine op die band terecht komen stroomt de urine via afvoergoten naar een urinetank. De droge mest wordt daardoor gescheiden naar een eigen opslag afgevoerd. Hierdoor wordt ammoniakvorming, en dus stikstofuitstoot, in hoge mate voorkomen. Grote tegenvaller. Ik heb deze techniekversie aan deskundigen en wetenschappers voorgelegd. Met positieve reacties. Maar toen ik daarop in gesprek met een medewerker van machinebouwer Lely kwam bleek dat dit bedrijf al een systeem had ontwikkeld waarmee vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en stikstofemissie wordt omgezet in waardevolle meststoffen. Met een reductie van de ammoniakemissie van meer dan 70 procent. Voor mij een grote tegenvaller. Voor boeren en de samenleving een uitkomst……..” (Bron: https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Doorbreek-patstelling-stikstofuitstoot-uit-stallen-27790448.html)

Neem een voorbeeld aan de Baggervloot van Jan de Nul

“…..Om de Westerschelde op de afgesproken diepte te houden heeft de Vlaamse overheid eerder dit jaar een vergunning voor vaargeulonderhoud gekregen. Daarin is afgesproken dat wanneer de stikstof-emissie de norm overschrijdt, het Belgische baggerbedrijf Jan De Nul Group wordt ingezet. De reden: dat bedrijf heeft een aantal van haar schepen standaard uitgerust met ULEv technologie, zo schrijft de Zeeuwse Milieufederatie. Die stelt nu voor deze schone techniek ook te integreren in het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. ULEv staat voor Ultra-Low Emission vessel (ULEv). Baggerschepen die zijn uitgerust met deze techniek zorgen via nabehandeling voor 80 tot 90 % minder uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof. Het resultaat: minder broeikasgassen, schonere lucht en een sterke afname van de stikstofuitstoot. Momenteel wordt voor werkzaamheden op de Westerschelde in het kader van vaargeulonderhoud wel al de hypermoderne sleephopperzuiger Sanderus van Jan de Nul Group ingezet. Broeikasgassen: Programmamanager Deltawateren Mascha Dedert van de Zeeuwse Milieufederatie: ‘Baggerschepen zijn continu bezig om de Westerschelde en andere vaarroutes voor de kust bevaarbaar te houden. Ook voor de kustlijnzorg is grote inzet nodig van schepen om Zeeland veilig te houden tegen de zee. Al die schepen, voor baggeren, onderhoud of transport zijn verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen, fijnstof én stikstof. Alle reden dus om de scheepvaart in de Westerschelde snel zo duurzaam mogelijk te maken……” (Bron: https://www.infrasite.nl/duurzaamheid/2022/07/03/zeeuwse-milieufederatie-neem-een-voorbeeld-aan-de-baggervloot-van-jan-de-nul/?gdpr=accept)

Gezondheidsschade door fijnstof neemt amper af, waarschuwt TNO

“……Nederland heeft niet alleen een stikstofprobleem, maar ook een hardnekkig fijnstofprobleem. De aanpak daarvan moet volgens onderzoeksbureau TNO flink worden verbeterd. De totale hoeveelheid fijnstof is weliswaar al fors teruggedrongen, maar de afgelopen jaren levert dat „nauwelijks gezondheidswinst op”, signaleert het bureau in een rapport. „Actie is dus gewenst.” Fijnstof bestaat in verschillende soorten en maten. Het komt door schoorstenen van fabrieken en het ontstaat door chemische reacties van gassen. Het ontstaan van zogeheten secundair fijnstof hangt samen met de stikstofproblematiek, want de uitstoot van stikstofverbindingen als ammoniak of stikstofoxiden draagt bij aan de vorming ervan. Momenteel is het beleid er vooral op gericht om de totale hoeveelheid fijnstof te verminderen. Dat levert sinds 2015 amper nog gezondheidswinst op, aldus TNO. „Niet elk fijnstofdeeltje heeft namelijk dezelfde gezondheidsimpact. Daarom is het essentieel om gericht en per locatie de soorten (ultra)fijnstof terug te dringen die daadwerkelijk het grootste effect hebben op de gezondheid.” Verder moet worden gekeken naar de manier waarop stoffen met elkaar reageren, vindt TNO…..” (Bron: https://www.rd.nl/artikel/981070-gezondheidsschade-door-fijnstof-neemt-amper-af-waarschuwt-tno)

Minister roept scholen nogmaals op: breng ventilatie op orde

“…….Er zijn nog steeds veel scholen die de ventilatie nog niet op orde hebben gebracht. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs roept ze op om dat alsnog te doen, voordat het najaar begint en corona verder opleeft: “Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Dus doe dat vooral en pak die ventilatie aan.” Wiersma maakt nog eens 140 miljoen euro vrij voor een maatwerkregeling. Die is bedoeld voor de schoolgebouwen met de slechtste ventilatie, voor de urgentste situaties. Schoolbesturen kunnen via de regeling maximaal 60 procent van de kosten terugkrijgen. Er staan ongeveer 9000 schoolgebouwen in Nederland, waar 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285.000 mensen werken. “Er is werk aan de winkel”, zegt Wiersma. “De inrichting en het binnenklimaat van veel scholen voldoet niet meer.” Goede ventilatie is niet alleen belangrijk in de strijd tegen corona, maar bevordert ook de leerprestaties, denkt de minister…..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2434646-minister-roept-scholen-nogmaals-op-breng-ventilatie-op-orde)

Wat doet stikstof met je gezondheid naast de natuur?

“…..Bij de stikstofcrisis gaat het vaak over de effecten van stikstof op het milieu. Minder bekend is dat stikstofverbindingen (waaronder ammoniak uit de veeteelt) ook effect hebben op je gezondheid. “Het levert niet alleen ellende op voor onze natuur, maar schaadt ook heel direct jezelf.” Het aantal sterfgevallen in Europa als gevolg van stikstofdioxide bedraagt ongeveer 40.000. In Nederland gaat het om een paar duizend per jaar, vertelt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en onderzoeker luchtvervuiling en gezondheid. “Het blijft een schatting hoeveel mensen jaarlijks overlijden. Het zijn er in ieder geval meer dan het aantal verkeersslachtoffers per jaar en het speelt mee bij een slechte levenskwaliteit en bij longziekten als astma”, zegt Van Schayck…..” (Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/6209111/wat-doet-stikstof-met-je-gezondheid-schaadt-niet-alleen-natuur.html)

Fijnstof kost in Nederland 9000 levens per jaar!

“…..De aanpak van fijnstof in Nederland stokt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De uitstoot van ultrafijnstof wordt nauwelijks beperkt, terwijl juist die allerkleinste vervuilingsdeeltjes in de lucht waarschijnlijk voor de grootste gezondheidsschade zorgen. De huidige aanpak van fijnstof leidt niet of amper tot gezondheidswinst. Strengere normen en maatregelen als roetfilters hebben de hoeveelheid fijnstof in de lucht sinds 1990 ruimschoots gehalveerd. Dat had aanvankelijk ook een duidelijk positief effect op de gezondheid van mensen, maar sinds 2015 zijn er geen gezondheidsverbeteringen meer zichtbaar. Dat komt omdat het huidige beleid de allerkleinste deeltjes – het ultrafijnstof – amper aanpakt, stellen onderzoekers van TNO. ,,De kleinste deeltjes dringen diep door in de longen en zelfs in de bloedbaan, waardoor ze schade kunnen toebrengen in het hart, de vaten en hersenen”, verklaart Paula Bronsveld, programmamanager Luchtkwaliteit bij TNO…..” (Bron:https://www.ad.nl/binnenland/fijnstof-kost-in-nederland-9000-levens-per-jaar-andere-aanpak-nodig~a8d4b89a/)

De gezonde wijk richt zich op een gezonde luchtkwaliteit

“…….Grote gebiedsontwikkelaars zetten steeds meer in op innovaties als deelmobiliteit, gedeelde voorzieningen en ‘slimme’ extra services. Het sluit aan bij stedelijke trends voor een gezondere leefomgeving en de omgang met schaarse ruimte. Maar de ervaring leert: het succes van deze innovaties valt of staat bij de mate van bewonersparticipatie. Bij de grote gebiedsontwikkelaars is steeds meer aandacht voor de duurzame en gezonde woonomgeving. Maatschappelijke uidagingen waaronder slechte luchtkwaliteit en eenzaamheid worden getackeld met aanpassingen aan het ‘traditionele wonen’. Zo zijn in nieuwe wooncomplexen steeds vaker ontmoetingsruimten te vinden. Ook is het niet langer standaard dat er twee eigen auto’s voor de deur kunnen staan. Deelmobiliteit wordt een steeds volwaardiger alternatief. Sensoren en digitale toepassingen kunnen zelfs automatisch ramen openen en sluiten wanneer de luchtkwaliteit binnenshuis ondermaats is. Sommige innovaties zitten standaard bij de woning of wijk inbegrepen, andere innovaties zijn optioneel. Dergelijke nieuwigheden kunnen volgens gebiedsontwikkelaars Heijmans, Ballast Nedam Development en BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling vragen oproepen bij woningzoekenden. Want wat als je een auto nodig hebt en de deelauto’s in de wijk niet beschikbaar zijn? Waarom vraagt een gebiedsontwikkelaar van mij dat ik mijn pakketjes op een centraal ophaalpunt laat bezorgen en niet tot aan de voordeur? Hoe met deze vragen en zorgen van woningzoekenden om te gaan, dat is een vraag waar ontwikkelaars zich mee bezig houden. Moet je je klanten daadwerkelijk overtuigen en opvoeden om duurzamer of bewuster te leven? Of is het simpelweg de nieuwe norm? ‘Overtuigen zou suggereren dat er in de meeste gevallen een keuze is’. ‘Overtuigen zou suggereren dat er in de meeste gevallen een keuze is’, zegt Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development. Hij ziet dat wonen met deelopties steeds meer de norm wordt. Bovendien dwingen schaarse ruimte en hoge bouwkosten gebiedsontwikkelaars tot efficiënter ruimtegebruik. Ook Shahid Talib, directeur Smart City bij Heijmans en Peter van Oeveren, regiodirecteur Noord-West bij BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zien in hun dagelijks werk dat de manier van wonen, en dus ook ontwikkelen, in een transitie zit. ‘Voor ons is het al de normale gang van zaken, zegt Talib. ‘Andere keuzes in mobiliteit en de inrichting van woningen en wijken kunnen de kwaliteit van wonen vergroten door de leefomgeving te verduurzamen en socialer in te richten.’…….” (Bron: https://stadszaken.nl/artikel/4399/wooninnovaties-zijn-de-norm-in-gezonde-wijk-maar-neem-inwoners-er-wel-in-mee)

Zorgen over luchtkwaliteit in Breda: ‘Voldoet op geen enkel adres’

“……De luchtkwaliteit in Noord-Brabant en Breda is abominabel”, zo schrijft Tristan Schonis, raadslid voor de Partij voor de Dieren (PvdD) aan het college van B en W. Schonis baseert zich op het rapport van de GGD Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant van mei dit jaar waar in staat dat ‘Brabanders als gevolg van de luchtvervuiling ruim een jaar korter leven’ en dat ‘de buitenlucht die inwoners inademen vergelijkbaar is met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt……” (Bron: https://www.bndestem.nl/breda/zorgen-over-luchtkwaliteit-in-breda-voldoet-op-geen-enkel-adres~a0172ebe/)

Invloed van ultrafijnstof van vliegtuigen op gezondheid bewoners rond Schiphol

“………Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een tweede onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten op de blootstelling aan ultrafijnstof op langere termijn rond Schiphol. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat ‘langdurige blootstelling aan ultrafijnstof mogelijk nadelige effecten kan hebben op het hart- en vaattelstel’. Ook kan het effecten hebben voor het ongeboren kind. Haarlemmermeer organiseert hierover, samen met het RIVM een bewonersbijeenkomst. Er zijn geen aanwijzingen dat het ook aandoeningen aan de luchtwegen kan veroorzaken. Wel kunnen bestaande aandoeningen door korte blootstelling tijdelijk verergeren. Voor effecten op het zenuwstelsel en de stofwisseling is nog onvoldoende bewijs. Er is niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer effect heeft op het zenuwstelsel of diabetes veroorzaakt. De resultaten van het onderzoek naar langetermijneffecten versterken eerdere conclusies van de Gezondheidsraad……” (Bron: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/mogelijk-invloed-van-ultrafijnstof-van-vliegtuigen-op-gezondheid-bewoners-rond-schiphol)

Boer Mark gooide het roer wel al om…..

“……Hoe ziet een toekomst eruit met minder stikstofuitstoot, meer natuur én boeren? “Meer kleinschalige landbouw. Met schoon water, schone lucht, meer weidevogels, mooier landschap om te zien en meer dieren in de wei.” Dat model was eerder maar voor een heel kleine groep boeren rendabel, maar deze rigoureuze verandering is nu voor veel meer bedrijven mogelijk, denkt Martha Bakker, hoogleraar landgebruikplanning aan de Wageningen University. Ze ziet de stikstofcrisis als een kans om de intensieve veeteelt zoveel mogelijk in te ruilen voor zogeheten extensieve landbouw, waarbij veel aandacht is voor de natuur. “Het beleid wordt erop ingericht om dit financieel mogelijk te maken voor heel grote groepen boeren”, zegt Bakker. Ze vindt dat ‘natuurvriendelijke’ landbouw gezien moet worden als publieke dienst, waar we met z’n allen voor moeten betalen…….” (Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2433704-boer-mark-gooide-het-roer-al-om-en-dat-kunnen-grote-groepen-boeren-ook)

Jongere generatie haakt af bij oneerlijke duurzaamheidsbeloftes

“……Generatie Z en Millennials zijn actief bezig met duurzaamheid. Ze zijn kritischer op misstanden en valse duurzaamheidsbeloften dan de oudere generaties Nederlanders. Als iets niet bevalt switchen ze sneller van merk. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.001 Nederlanders door marktonderzoeksbureau MarketResponse, b-open en IVRM Reputatie. Zo heeft 37% van de jongere generatie (18 tot 34 jaar) in het afgelopen jaar iets gelezen over misstanden in de productieketen van een bedrijf. Daarnaast gaf 41% van de 18 tot 34-jarigen aan eigen onderzoek te doen om uit te vinden welke producten duurzaam zijn. 33% van de jongere generatie boycotten product of merk vanwege negatieve berichtgeving over impact op milieu, natuur of welzijn van mensen en dieren, terwijl zij dit product in het verleden wel kochten. De jonge generatie laat duurzaamheid, vaker dan de oudere generaties, bewust meewegen in hun aankoopbeslissing. Zo heeft 27% (vs. 11% van de 34+’ers ) het afgelopen jaar producten links laten liggen vanwege ongeloofwaardige duurzaamheidscommunicatie. Ook is 31% (vs. 13% van de 34+’ers) overgestapt op een ander merk vanwege de duurzaamheidsbelofte. De jongere generatie (18-34 jaar) verwacht ook vaak van bedrijven dat zij een duidelijk standpunt innemen in politieke discussies rondom duurzaamheid en maatschappelijke issues (30%; vs. 22% van de 34+’ers)……” (BRON: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/jongere-generatie-haakt-af-bij-oneerlijke-duurzaamheidsbeloftes/)

Duurzaam ondernemen….wat is dat nu eigenlijk?

“…….Consumenten willen duurzamer. De overheid stimuleert duurzaamheid. En steeds meer bedrijven zien de noodzaak ervan in. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) begint een must te worden voor ondernemers. Maar wat is duurzamer ondernemen? Welke voordelen heeft mvo? En hoe kun je concreet aan de slag met duurzaamheid? De termen maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en duurzaam ondernemen worden naast en door elkaar gebruikt. Ze houden in dat je als onderneming rekening houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. De Engelse benaming hiervoor is people, planet, profit. Duurzaam ondernemen gaat over afval beperken en scheiden, zonnepanelen aanschaffen en energie besparen. Ook kiezen voor duurzame producten en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen valt eronder…..” (Bron: https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/bedrijf-groeien/wat-is-duurzaam-ondernemen-en-hoe-krijg-je-het-voor-elkaar/)

Bibberen van de kou (Chili) voor schone lucht

“…..De hoofdstad van Chili, Santiago, worstelt met sterk vervuilde lucht. Nu, aan het begin van de winter, hangt er smerige bruine smog in de miljoenenstad en kunnen de inwoners moeilijk ademhalen. Reden voor de autoriteiten om in te grijpen, vertelt correspondent Boris van der Spek in Bureau Buitenland. Door de ligging van Santiago, in een vallei aan de voet van het Andesgebergte, kan de lucht moeilijk ververst worden. “Het is winter hier en heel koud, met name ’s nachts. En om het toch een beetje warm te hebben wordt hier massaal hout gestookt door met name het arme deel van bevolking,” vertelt Van der Spek die zelf ook in Santiago woont. “Het is mede daarom de vuilste stad van Zuid-Amerika en dat merk je eigenlijk gelijk als je er landt met het vliegtuig. Ver boven de stad is de lucht nog redelijk schoon, maar als je de vallei in vliegt waar de hoofdstad ligt, dan vlieg je als het ware een badkuip in met smerige bruine lucht.” Deze luchtvervuiling komt boven het dagelijkse verkeer en de zware industrie in het gebied. Dit draagt allemaal toe dat Santiago regelmatig last heeft van wintersmog…” (Bron: https://www.nporadio1.nl/nieuws/buitenland/b034620c-24bc-4095-a680-89e4ed78d4f7/in-chili-santiago-moeten-ze-koukleumen-voor-een-schonere-lucht)

Economische groei en minder uitstoot

“……In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 11 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt vooral doordat het verbruik van aardgas daalde, melden het CBS en het RIVM. Dat verbruik was een kwart lager. “Het is opvallend dat de uitstoot überhaupt daalde en dan ook nog zo hard”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. “Doorgaans groeit de uitstoot van broeikasgassen mee met de groei van de economie. Maar afgelopen kwartaal groeide de economie en daalde de uitstoot. Die combinatie komt niet vaak voor……” (Bron: https://nos.nl/artikel/2432728-minder-uitstoot-in-eerste-kwartaal-ondanks-economische-groei)

Luchtmeetstation provincie naar Baarle-Nassau

“…..De provincie Noord-Brabant meet vijf jaar lang op wisselende plekken de luchtkwaliteit met speciaal aangeschafte mobiele luchtmeetstations. Vanaf begin juli staat één van die twee in Baarle-Nassau. Het tweede station komt in Graspeel, gemeente Maashorst (Noordoost-Brabant) te staan. De gemeenten Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch hadden begin dit jaar de primeur voor een roulerend meetstation. In Etten-Leur was dat vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend…..” (Bron: https://www.bndestem.nl/breda/luchtmeetstation-provincie-naar-baarle-nassau-meten-is-weten~af43df3d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Zeer slechte buitenlucht in Bergen op Zoom

“…..De Brabantse GGD’s hebben een onderzoek gehouden naar de luchtkwaliteit in de provincie. De uitkomsten in Bergen op Zoom zijn zorgwekkend: 19,7% van de nieuwe astma-gevallen bij kinderen en 22,4%van de nieuwe hart- en vaatziekten zijn hier te wijten aan luchtvervuiling. Ook haalt geen enkel woonadres de WHO-advieswaarden. GroenLinks en de Partij van de Arbeid stellen het college vragen. Ruben Bals, burgerlid GroenLinks: “Een veilige en schone leefomgeving vinden wij heel belangrijk. Wij schrokken toen wij deze cijfers lazen. Wij vinden dat het college de conclusies uit de rapporten serieus moet nemen. Zo willen wij graag dat het college onderzoekt uit welke bronnen de meeste vervuiling komt binnen onze gemeente. Ook willen we dat het college serieus kijkt naar de aanbevelingen. Wij vinden het college deze keer echt in actie moet komen om te streven naar een schone en veilige leefomgeving, die wij als GroenLinks en de Bergse Partij van de Arbeid. Het college moet de touwtjes in handen pakken en aan de slag gaan het bestrijden van dit probleem. Bijvoorbeeld door de bronnen transparant met de raad te delen. We hopen dat het nieuwe college alsnog besluit om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA)…..” (https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/365261/luchtkwaliteit-in-bergen-op-zoom-zorgwekkend)

Fijnstof is dodelijker dan tabaksrook

“…..fijnstof inhaleren is dodelijker dan tabaksrook…..” concluderen wetenschappers. Ook prof. dr. Daniel Bonn (UVA) vertelde dit laatst bij een lezing die ik bezocht.
Heftig toch!?! Fijnstof is één van de grote vervuilers in binnen- en buitenlucht. Vooral de ultrafijne deeltjes zijn een ramp omdat ze niet eens in de longen blijven maar rechtstreeks in de bloedbaan worden opgenomen.
Steeds meer kinderen hebben hier al op vroege leeftijd last van (o.a. astma). Alléén al in Nederland hebben we het over ruim 15.000 doden en 100.000-en zieken per jaar. Ieder jaar weer!


Wij van Viridi Air geven meer aandacht aan allerlei soorten vervuiling in de binnen- en buitenlucht en stimuleren, op een positieve manier, om bedrijven te laten veranderen hierin.
Schone binnen- en buitenlucht hoort namelijk bij ieder modern bedrijf hoog op de agenda te staan. Die bedrijven worden dan niet alléén schoner,…….maar omdat zo weinig bedrijven dat nu doen….ook uniek en onderscheidend: goed voor imago en ook voor een gezond financiële resultaat.

Geef een reactie, of reageer hieronder als je ons werk ondersteunt hierin….Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar.

Kernwaarden van Lucam Climate Solutions duurzaamheid, schone lucht en maatschappelijke verantwoordelijkheid

“…..succes gaat vooral om de kernwaarden van je bedrijf….” riep mijn docent ruim 20 jaar geleden tegen een 100-tal in slaap vallende studenten. Dat is een verjaarde theorie want tegenwoordig mogen de kernwaarden breder worden getrokken naar zelfs het type leverancier, klant en partner.

Dat klinkt allemaal theoretischer dan het daadwerkelijk is. Kijk maar naar Lucam Climate Solutions: duurzaamheidschonelucht en maatschappelijke verantwoordelijkheid zitten diep in de kernwaarden geworteld.
En zo kwamen wij van Viridi Air dus ook op hun pad terecht.
Gewoon omdat de kernwaarden identiek zijn. 

Zij creëren schone lucht, op een duurzame manier en nemen de verantwoordelijkheid om als bedrijf de maatschappij iets moois achter te laten.
Het creëren van een gezonde leefomgeving!
Exact waar Viridi Air ook voor staat.

Ik vind het fantastisch om te ervaren dat de wijze waarop bedrijven elkaar vinden door gelijke kernwaarden zo vanzelf verloopt.
Vanzelf, zoals een Bij die op zoek gaat naar voeding in de natuur: “…..op gevoel en het volgen van zijn eigen instinct….”.

De kernwaarden, schone lucht, duurzaamheid en #MVO laten zich dan ook op een natuurlijke wijze verbinden.
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Geurtjes van vroeger…..

Stank en fijnstof hebben een relatie met elkaar. Herken jij nog die geurtjes van vroeger? Als mijn groep 6 leraar flink naar de parfum en tabak rook moesten we altijd proefwerk maken. De geur leidde me gigantisch af.

Nu inmiddels weet ik dat het dan de dag was waarop hij gewoon het weekend uit wilde zwaaien. De laatste ‘after’ geuren deden hem zijn mooie herinneringen een laatste groet geven. Geuren beleef je.

Of weet je nog dat geurtje als je de basisschool in kwam lopen?
Als ik die geur nog wel eens ruik weet ik direct waar ik het van herken en zie mezelf weer met een knikkerzak in de hand ‘overlopertje doen’.

Geuren roepen herinneringen op en voor de mens zijn ze onzichtbaar maar wel direct waarneembaar.
Ze hebben een oorsprong, het is namelijk niet ‘niks’ wat je ruikt.
Geuren kunnen positief of negatief worden opgevat (beleving).
Ontlasting vinden we over het algemeen vies ruiken.
Je loopt ervan weg totdat je niets meer ruikt.

Als fijnstof net zo vies zou ruiken als ontlasting………
Dan zou iedereen, 24uur per dag, met een gasmasker oplopen.
Als je vervuilde lucht niet ziet/direct waarneemt,….wil niet zeggen dat het er niet is. Doe er je voordeel mee 😊

Schonelucht. Natuurlijk voor elkaar!

Panden langs de ZuidAs in Amsterdam gaan drastisch veranderen. Dit is waarom –>

Ik was laatste op de Zuidas in Amsterdam en sprak enkele makelaars over schone lucht. Ze vroegen me om ‘mee te denken’ want ze willen inspelen op clientèle die nadrukkelijk vraagt om gezond onroerend goed. Eén van de makelaars die ik sprak heeft inmiddels een luchtzuiverend systeem in de ventilatiekanalen aan laten leggen. Het pand heeft hij (nog) beter kunnen verkopen…

Steeds meer mensen die healthy willen leven investeren in schone lucht!
De ‘early adapters’ of ‘pioniers’ hebben begrepen dat de luchtkwaliteit vaak zwaar verontreinigd is.
Zeker langs de Zuidas in Amsterdam.
Doe jij daar nog niks aan de luchtkwaliteit?
Dan ben je echt de geiten wollen sok die niks om de gezondheid geeft.

De tijden veranderen.
Schone lucht is het nieuwe normaal.
Niet een hype, maar onderdeel van een gezond leven bij een steeds breder publiek.
Naast de quinoa, advocado en kersenolie investeren gezonde mensen in schone lucht!

Geen dipje meer of soep nodig om 16:00uur…..
Iedere dag fit en energiek…..
En vooral: de longen schoon houden…..

Gezond eten, voldoende sporten en gezonde lucht.
De nieuwe kernwaarden voor een gezond leven!

Wist jij dat onroerend goed meer waard is als je kunt aantonen dat er continu gezonde lucht binnen aanwezig zit?!

Wat betekent Frisse Scholen?

Scholen en gemeenten hebben een grote uitdaging als het gaat om schone lucht. Zeker in het kader van het bouwbesluit dat op 1 januari 2021 moest gaan voldoen aan de Frisse Scholen 2021 kenmerken.

BLR-Bimon Klimaatbeheersing BV is nauw betrokken geweest bij zo’n Frisse Scholen project en omdat ze bij ons Viridi Air Partner zijn gaf mij dat de kans een mooie klantcase van ze te bekijken. Ik sprak met Jan Paul Birkhoff hierover:

“…….doel van de Frissen Scholen is de gezondheid, het welbevinden en de prestaties van leerlingen te bevorderen. Schone lucht in scholen is actueler dan ooit, sinds bekend is dat goede ventilatie voorkomt dat ziektekiemen zich via de lucht verspreiden. Vanuit deze gedachte vroeg het Kalsbeek College aan ons om mee te denken over een nieuw ventilatiesysteem. Er zijn uiteindelijke ventilatie-units geplaatst die automatisch op CO2 (met sensors) werken. De units zuigen schone lucht van buiten aan en blazen deze op energiebesparende wijze, op de gewenste temperatuur, de lokalen in. De energiebesparing is dmv warmteterugwinning ruim 75%Dit vindt plaats middels kruiswisselaars……”

BLR-Bimon is erg betrokken met bijdragen aan schone lucht in maatschappelijke thema’s (mvo). Via het Viridi Air Partnership kunnen ze dit extra uitdragen maar dragen ze ook bij aan schone buitenlucht via de unieke 100% groene buitenfilterprojecten.
Had jij ooit al gehoord van de Frisse Scholen?

Orange Climate Verhulst werkt samen met Viridi Air voor schone binnen- en buitenlucht

Is het mogelijk je missie samen met de klant nog krachtiger uit te dragen en daarbij ook duurzaamheid en vergroening mee te nemen?

Jazeker! Kijk maar eens naar Orange Climate BV. Zij produceren luchtbehandelingskasten en staan voor schone lucht. En die hoort zowel binnen als buiten in orde te zijn.

Wat zij doen is voor iedere luchtbehandelingskast die zij leveren een luchtzuiverende boom planten in een Viridi Air buitenfilterproject. Buitenfilterprojecten die dusdanig ingericht zijn om op een 100% groene en duurzame wijze de luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht voor de gezondheid en het klimaat.

ORANGE CLIMATE VERHULST communiceert heel duidelijk naar de klant dat op moment van aankoop van een luchtbehandelingskast er een luchtzuiverende boom geplant zal worden. Maar ook waarom dat zij dat doen:…omdat ze duidelijk willen laten zien dat ze 100% staan achter hun missie van schone lucht. Alleen samen zorgen we voor een gezondere leefomgeving voor nu en later.

Klanten houden van oprechte leveranciers met oog voor hun missie en daarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen mvo.
Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Fijnstof en ultrafijnstof…..

Nathalie weet het nog goed. De dag dat alles veranderde….
Het was haar 45e verjaardag op een mooie kleurrijke zonnige dag. De geuren in de buitenlucht deden haar herinneren aan de lavendelvelden in Zuid-Frankrijk. Een voorbode voor een prachtige dag, die helaas anders verliep.

De visite kwam al vroeg opdagen en er werd hevig gedronken in het decor van een warme zon.

“…wat leuk dat jullie er ook zijn!…” zei ze tegen haar collega’s die ze goed kent van de copyshop. In de middag besluiten ze pizza te bestellen.

Het eten arriveert en de hongerige magen worden gevuld. Na een laatste hap genomen te hebben krijgt Nathalie plotseling hevige steken in haar borst. Vervolgd door een hele diepe hoestbui. De pijn in de borst had ze wel vaker….maar niet zo intens. Ze besluit na een week de dokter te bellen want het hoesten is dan nog niet weg.

Na enkele onderzoeken in het ziekenhuis blijken haar longen sterk vervuild te zijn. Nathalie kan het niet geloven, ze dacht zelf aan een verkoudheid:
“….ik heb nooit gerookt of meegerookt….!”
“……dat kan zeker kloppen maar veel dodelijker dan roken is fijnstof…..zeker in een copyshop een grote boosdoener..…” zegt de dokter haar.

Conclusie: wees kritisch op wat je NIET ziet in de binnen- en buitenlucht. Gelukkig kun je er wat aan doen. Aan de bron of door extra maatregelen te treffen.

De truc om groen water weer helder te krijgen is ook toepasbaar op de luchtkwaliteit

Ooit afgevraagd hoe het kan dat de ene vijver een groene soep is en de ander niet? Dat er geen virussen in drinkwater zitten? Hoe het komt dat voedingsmiddelen niet zo snel gaan rotten? En hoe je de lucht steriel kunt krijgen?
 
Het heeft alles te maken met UVC. Eén van onze partners (VGE B.V.) is er heel erg actief mee in diverse toepassingen. Om er meer over te weten te komen belde ik eens met Arjan van der Spank | VGE BV.
“……onze UV-C units zijn bedoeld om water veilig en schoon te maken zonder iets aan het water toe te voegen. De units produceren een straling die virussen, bacteriën, algen en andere schadelijke organismen in water onschadelijk maakt. Ook kan deze straling de schadelijke restproducten van chloor in een zwembad onschadelijk maken. Zorgt voor aanzienlijk minder chloor gebruik én je hebt geen last meer van rode ogen en de chloorlucht. In vijvers wordt de techniek met UV-C al tientallen jaren toegepast. De laatste jaren is de vraag naar onze UV-C units voor toestellen met luchtdesinfectie enorm toegenomen…..”
 
VGE is een grote speler op het gebied van desinfectie van water of lucht. In de fabriek in Schijndel hebben ze 45 personeelsleden en produceren ze 70.000 units p/jaar voor meer dan 70 landen.
Een groot nevenvoordeel van UV-C is dat het milieuvriendelijk is en relatief goedkoop. Een duurzame oplossing dus!
 
Had jij al ooit van UV-C gehoord en de vele toepassingen?

Bijdragen aan schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat

RN Ventilatie B.V. draagt bij aan schone lucht voor de gezondheid en het klimaat!

Onlangs sprak ik met de eigenaar van deze Viridi Air Partner: Bob Noordermeer. Zij werken veel voor opdrachtgevers als STEBOMA en Bemar Ventilatietechniek en kregen van hen de laatste tijd steeds vaker de opdracht om duurzame installaties aan te leggen:

“…….veelal het CERA systeem waardoor gigantisch wordt gereduceerd op het totale energieverbruik (meer dan 25%). De Cera Units hebben geen motor (dus onderhoudsarm), zijn geluidsarm en dienen puur als regelaar. Dit past heel erg in ons streven om meer op de toekomst te richten waarbij naast een goede gezondheid van de gebouwgebruikers ook het klimaat in acht genomen moet worden. Door ons Viridi Air Partnership dragen we hieraan bij en kunnen we dit nog beter uitdragen naar onze klanten maar ook leveranciers…..”

Binnen het Viridi Air Partnership plant RNventilatie jaarlijks luchtzuiverende bomen in de buitenfilterprojecten bedoeld om ook de buitenlucht te zuiveren.

RNventilatie draagt bij aan schone gezonde binnenlucht en minder energieverbruik. Goed voor de gezondheid en het klimaat!

Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Nieuw verplicht examen spaart 10.000-en levens

“…..méér doden door de gevolgen van ongezonde lucht dan doden in het verkeer!…”. Tijdje terug las ik deze kop en moest er even over nadenken:

Getriggerd ben ik op zoek gegaan naar feiten.
Het is schrikbarend maar grofweg 20x meer doden door ongezonde binnen- en buitenlucht.
Met alle respect, ongeacht de oorzaak van overlijden: één is al te veel!
(iedereen heeft in zijn familie/vrienden ermee te maken gehad…)

Maar er is een verschil.
Luchtvervuiling is een stille onzichtbare killer.
(jij of ‘anderen’ hadden immers allang in kunnen grijpen)

In het verkeer kan het plotseling gebeuren, uit het niets.
Vaak heb je geen keuze.
Het overkomt je.
(zelfs met alle preventieve maatregelen)

Met ongezonde lucht is dat anders: de preventieve maatregelen zijn vrijwel 100% effectief.
En met het gebruik ervan heb je geen last.
In tegenstelling tot alles wat je moet doen om veilig te kunnen rijden.
Laten we ook wat meer aan preventie gaan doen voor de luchtkwaliteit binnen- en buiten.

Mijn conclusie is dan ook:
Iedereen zou vanaf een bepaalde leeftijd verplicht “theorie en praktijk examen” moeten doen op ‘gezonde lucht’, gewoon omdat het veel levens scheelt!

lucht

De buitenlucht brengt eenvoudig vervuiling naar binnen

“….maar als ik wakker word heb ik niet het gevoel uitgerust te zijn……” vertelt Marieke mij. Veel mensen hebben daar momenteel last van! 

Als de temperaturen oplopen en de zon zich meer laat zien ontstaan er ook problemen. Problemen door de aanwezigheid van pollen. Voor de één een lust en de ander een last. Het uit zich in de vorm van hooikoorts.

Marieke slaapt slechter door de hooikoorts: “….vaak moet ik in de nacht hoesten en sta met hoofdpijn uit bed…”

Pollen komen eenvoudig een huis binnen. Dat is moeilijk te voorkomen want ‘s nachts lig je gemiddeld 8 uur in 1 ruimte te slapen en is de kans dat je continu pollen inhaleert groot. Dat creëert klachten.

Ik vertel Marieke: “…de klachten zijn grotendeels te voorkomen door de lucht zo steriel mogelijk te maken. Daar zijn diverse filteroplossingen (zoals luchtreinigers of luchtbehandeling/ventilatie met innovatieve filtratie) een ideale oplossing voor. Een goede luchtreiniger reinigt de lucht en verwijdert stuifmeel/pollen. Aangezien we 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen is de reinheid van de binnenlucht belangrijk tegen hooikoorts. Het heeft een groot effect hebben op het verminderen van de hoeveelheid pollen. Er zijn natuurlijk meer oplossingen tegen hooikoorts maar uit ervaring weet ik dat de luchtkwaliteit optimaliseren het beste werkt……”

Zoek je nog een goede oplossing? Kijk dan in mijn opmerking hieronder.

pollen

De dame met het lampje

Heb jij ooit gehoord van de “dame met het lampje?”. Deze verpleegster heeft 10.000-en levens gered met “een lampje”. De grote industrieën zijn pas massaal haar uitvinding nà 1950 gaan gebruiken.

Wie is deze dame? Welnu, Florence Nightingale. Ze leefde van 1820 tot 1910 (en werd 90 jaar!). Van haar ouders moest ze verpleegster worden. Gedurende diverse oorlogen die toen speelden hielp ze gewonde soldaten.

Omdat ze ook ’s nachts aan het werk was (altijd met olielamp bij de hand) kreeg ze de bijnaam: dame van het lampje.
Licht nam ze niet voor niets steeds mee. Ze vermoedde dat het heilzaam werkt. Met zelf ontwikkelde statistische methodes en grafieken legde ze verbanden en kwam ze erachter dat voor zieken 2 dingen belangrijk zijn voor het herstel:
Allereerst schone lucht …en dan licht!
Licht zou ook reinigend werken op de lucht kwaliteit.
Ze heeft diverse boeken geschreven over ‘licht en lucht’ en op diverse ziekenhuizen uitleg gegeven hoe dit bijdraagt aan de gezondheid.
Frappant is dat pas de laatste 20 jaar de combinatie van licht en luchtbehandeling wordt toegepast.
De laatste 2 jaar hebben we dat gezien tijdens de pandemie. UVC doodt ziektekiemen en middels het in beweging zetten van de binnenlucht (evt. met extra filters) wordt de lucht schoon.
UVC mag niet in contact komen met de ogen overigens.
Florence was haar tijd ver, ver vooruit!

Waarmee ben jij je tijd ver vooruit?

dame met het lampje

Luchtvervuiling in Brabant het grootst

“……De GGD meldt dat luchtvervuiling in Brabant zorgt voor veel schade aan de gezondheid zoals astma, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds verder verbetert is de lucht in Brabant nergens gezond te noemen. Er zijn meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, concluderen de Brabantse GGD’en. Zo kunnen gemeenten meedoen aan het Schone Lucht Akkoord. In Oost-Brabant zijn het wegverkeer en de landbouw de voornaamste veroorzakers van vervuiling. De Brabantse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Brabant. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019 – de meest recente, beschikbare gegevens. De GGD’en berekenden dat inwoners van Brabant gemiddeld 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling. Bij één op de vijf kinderen is luchtvervuiling de oorzaak van hun astma. Ruim één op de vijf volwassenen (40-plussers) heeft een hartvaatziekte door luchtvervuiling. De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna vijf sigaretten binnenshuis rookt……” (Bron: https://www.kliknieuws.nl/regio/bosscheomroep/194773/luchtvervuiling-in-brabant-leidt-tot-gezondheidsschade)

Scholen ventileren te weinig

“…….Kwart scholen ventileert onvoldoende: De fractie van de liberalen stelt dat uit onderzoek blijkt dat slechte luchtventilatie duidelijk bijdraagt tot verspreiding van de ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken. Daarom is volgens de VVD alertheid gewenst. Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. In het voorjaar en de zomer kunnen scholen de ramen openzetten. Het rijk geeft scholen honderden miljoenen subsidie om het binnenklimaat te verbeteren. Uit onderzoek kwam naar voren dat begin dit jaar ruim een kwart van de scholen in ons land over onvoldoende ventilatie beschikt…..” (Bron: https://www.rn7.nl/nieuws/7706262-vvd-beuningen-bezorgd-over-ventilatie-scholen-en-kinderdagverblijven)

Voor maar €1,- p/m2 een veilige klas, restaurant of kantoor

“……Aerosolen en fijnstof: Deze aerosolen zijn een onderdeel van fijnstof en fijnstof bestaat onder meer uit: pollen, schimmels, bacteriën, vluchtige organische stoffen (VOS) en nog veel meer. Het is dus van belang het fijnstofgehalte in de binnenruimte zo laag mogelijk te houden. Want schone lucht is veilige lucht. En dat is precies waar de luchtreinigers van Pure Air Nederland voor zorgen; schone en daardoor veilige lucht voor schoolkinderen, medewerkers, bezoekers en natuurlijk voor uzelf. Doordat Pure Air Nederland nu ook een mogelijkheid biedt om te leasen, kan de lucht in de binnenruimte al doorlopend gezuiverd worden voor maar €1,- per vierkante meter per maand. De luchtreinigers van Pure Air Nederland werken met de zogenoemde ActivePure® Technologie, die in de jaren negentig werd ontwikkeld door NASA om de lucht in ruimtevaartuigen schoon te houden. De verschillende apparaten zijn niet alleen inzetbaar tegen aerosolen, maar ook tegen bacteriën, schimmels, pollen en ziektekiemen. De technologie is goedgekeurd door en heeft een Klasse II medische kwalificatie van de Food and Drug Administration (FDA), vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM. Omdat de luchtreinigers zo effectief zijn, zijn deze interessant voor onder meer scholen, bedrijven, theaters, musea, sportscholen, kerken en horecaondernemingen die hun scholieren, bezoekers en medewerkers schone en veilige lucht willen bieden, zegt directeur Richard Medema van Pure Air Nederland in Groningen. Ook voor zorginstellingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en praktijk- en wachtruimtes biedt de apparatuur uitkomst. Daarnaast is de technologie zeer effectief voor mensen met astma- en hooikoortsklachten…..” (Bron: https://www.gic.nl/inbeeld/bedrijf-in-beeld/veilige-lucht-in-klaslokaal-restaurant-of-kantoor-voor-maar-eur1–per-vierkante-meter-per-maand)

Wegen ontharden voor betere luchtkwaliteit

Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes…) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder. Een betere luchtkwaliteit zorgt voor een hogere concentratie, een betere weerstand en betere prestaties. Bomen en planten produceren de zuurstof die wij inademen, zuiveren de lucht van schadelijke stoffen en zorgen voor de opname van broeikasgassen.  

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid en heeft een negatieve impact op vegetatie 

Bomen en planten produceren zuurstof en zuiveren de lucht van schadelijke stoffen, zoals CO, stikstofdioxide en fijn stof.  

De bijdrage van vegetatie op het filteren van vervuilende componenten is afhankelijk van: 

Het type vegetatie en de totale bladoppervlakte 

Het type verontreiniging 

De locatie en inplanting van de vegetatie 

Door ontharding van wegen zullen emissies van o.a. NO2, CO2, fijn stof door het verkeer verminderen. Het De verminderen kan zelfs dubbel zijn door het aantal auto’s te verminderen en door de ontharde ruimte met groen te voorzien. (Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ontharden-voor-betere-luchtkwaliteit)

Minder vervuiling in de Noordzee door schepen

“……..Het aantal vastgestelde vervuilingen van onze Noordzee door schepen ligt lager is dan ooit. Dat blijkt uit de meetresultaten van het wetenschappelijke ‘sniffervliegtuig’ waarmee de wetenschappelijke dienst BMM controleert. Het aantal vastgestelde olievervuilingen vertoont sinds de start van de metingen begin jaren 90 een dalende lijn. Vorig jaar werd zelfs geen enkele meer gevonden. Ook het aantal overtreders van de zwaveluitstootnormen daalt. De daling van de vervuiling draagt bij aan een sterke bloei en groei van flora en fauna in de Noordzee. Zo is het aantal gespotte bruinvissen en zeehonden tijdens de vluchten hoger dan ooit. Recent werd de Europese platte oester voor het eerst in twintig jaar terug gespot in de Belgische Noordzee. Het meetvliegtuig OO-MMM bestaat sinds 1991 en wordt gebruikt door de Belgische kustwacht in opdracht van de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM). Het is een krachtig wapen tegen milieuvervuiling en pollutie op zee. De ‘sniffer’ scant onder meer op lozingen van olie met behulp van sensoren, sinds 2015 ook op de uitstoot van zwavel (SOx) door schepen en sinds 2021 ook op de uitstoot van stikstof (NOx) door schepen. Dit doet het zowel in de Belgische wateren als in de rest van de Noordzee. Deze sensoren zijn een belangrijk instrument in de strijd tegen luchtvervuiling. De Belgische Noordzee maakt deel uit van een internationale lage-emissiezone voor zwavel- en stikstofuitstoot. België is het eerste en enige land ter wereld dat gebruikt maakt van een sniffervliegtuig voor de controles op vervuiling door schepen. Het vliegt door de rookpluimen van schepen om te hoge uitstoot te detecteren. In andere landen controleert men de uitstoot vooral aan de hand van willekeurige brandstofcontroles in havens. Met het sniffervliegtuig kan veel gerichter gewerkt worden omdat verdachte schepen reeds op zee worden geïdentificeerd. Uit de cijfers van BMM blijkt dat sinds 1991 veel minder olieverontreiniging op zee gebeurt. Het voorbije decennium werd die daling nog sterker en in 2021 werd geen enkele olielozing vastgesteld in de Noordzee. Dit is een bevestiging van de dalende trend, wat bewijst dat het aantal operationele olieverontreinigingen het laatste decennium sterk afgenomen is. Het gaat om doelbewuste lozingen. In 1994 bijvoorbeeld lag dat aantal nog op 64 en in 2010 waren dat er nog 24. Het aantal vastgestelde olievlekken nam de jaren nadien stelselmatig af en is herleid tot 0 in 2021. Door de integratie van een stikstofsensor in het sniffervliegtuig kan sinds vorig jaar ook de concentratie aan stikstofverbindingen in de rookpluimen van schepen meten. België was daarmee als eerste operationeel om de lage emissiezone voor stikstof te controleren. Van de 1.004 schepen waarvan de stikstofuitstoot in 2021 werd gemonitord, lieten 23 verdachte waarden optekenen. Op internationaal niveau wordt er momenteel gewerkt aan een handhavingsprotocol ter sanctionering. De Belgische meetresultaten zullen daarbij de richting aangeven……” (Bron: https://www.pzc.nl/brugge/minder-vervuiling-dan-ooit-door-schepen-in-de-noordzee-we-spotten-met-ons-sniffervliegtuig-nu-zelfs-meer-bruinvissen-en-zeehonden~a0d2b4b2)

Kabinet haalt teugels aan strenger CO2 beleid

“……….het kabinet wil de teugels aanhalen en gaat strenger toezien op vermindering van CO2-uitstoot. Ministers worden verantwoordelijk voor het halen van deze klimaatdoelen in de sector die in hun portefeuille valt. Klimaatminister Rob Jetten gaat hierop toezien. Verder gaat het kabinet een wetenschappelijke adviesraad benoemen die het klimaatbeleid beoordeelt. Jetten heeft zijn plannen woensdag bekendgemaakt. Belanghebbenden kunnen meepraten over het beleidsprogramma, dat is opengesteld voor consultatie. Het plan moet er volgens hem voor „zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen………” (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/368036829/kabinet-haalt-teugels-aan-strenger-toezicht-op-vermindering-co2)

School trekt lessen uit coronacrisis en investeert zwaar in ventilatiesystemen tegen corona

“……Middelbare school ‘t Saam campus Cardijn plaatst een ventilatiesysteem in het gebouw dat paalt aan de tuintjes van de huizen aan de Woumenweg in Diksmuide. Eén en ander is het gevolg van de coronacrisis. Het gaat om een investering van liefst 605.000 euro maar de Vlaamse overheid subsidieert ruim de helft daarvan.
tijdens de coronapandemie was ’t Saam campus Cardijn verplicht om de school meerdere weken te sluiten en afstandsonderwijs te organiseren. “Wat wij uit die gezondheidscrisis hebben geleerd is dat verluchten en ventileren sleutelwoorden zijn om het coronavirus zo veel als mogelijk buiten te houden”, zegt technisch directeur Tommy Es. Het gebouw aan de zijde van de Woumenweg blijft behouden, daar waar andere gebouwen de komende jaren verdwijnen en plaats maken voor een nieuwbouw. De plannen daarvoor zijn in de maak en binnenkort vindt daarvoor een projectvergadering plaats. De plaatsing van het ventilatiesysteem is dan ook geen verloren geld”. Het schoolgebouw aan de knat van de Woumenweg beschikt niet over een ventilatiesysteem. Ventileren gebeurt nu via het openen van ramen en deuren. “We kiezen voor een systeem met hoog rendement en warmterecuperatie”, aldus nog Es. De verwarming wordt tegelijk aangepast. Daarvoor vormen we zes klaslokalen op de eerste verdieping om tot technische ruimtes voor verwarming, ventilatie, servers en archief. Door die ingreep hebben we extra klaslokalen nodig. We proberen dat via een vorm van tijdelijke huisvesting op te vangen…….” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220602_93646591)

Stikstof moet in sommige gebieden tot 80 procent omlaag

“……..In sommige gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent worden verminderd. Het gaat bijvoorbeeld om de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant. Haagse bronnen bevestigen een bericht in NRC daarover. Het kabinet heeft voor het eerst uitgewerkt met hoeveel de uitstoot in elk deel van het land omlaag moet. Overigens zijn er ook gebieden waar maar reducties tot zo’n 20 procent nodig zijn.

De cijfers staan in de ‘Regiostrategie’ die op het ministerie van Landbouw is voorbereid. Hoe de doelen precies moeten worden bereikt, wordt aan de provincies overgelaten. Die krijgen een jaar om een ‘gebiedsplan’ te maken en als dat wordt uitgevoerd, krijgen ze daarvoor geld van het Rijk. Provincies die eerder willen beginnen, kunnen daarvoor de ruimte krijgen.

Het terugdringen van de uitstoot met zulke percentages kan volgens deskundigen alleen als een groot aantal sectoren daaraan meewerkt. Veel boeren zullen moeten worden uitgekocht, of omschakelen naar minder intensieve vormen van veehouderij. Volgens de bronnen wordt er rekening mee gehouden dat de veestapel tot 2030 met ongeveer 30 procent krimpt……..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2431254-uitstoot-stikstof-moet-in-sommige-gebieden-met-70-tot-80-procent-omlaag)

Ruim 30% van de Nederlanders leven in een ongezonde woning

“……….Ruim een derde (37%) van de Nederlanders woont in een huis waar sprake is van vocht of schimmel, een gebrek aan zonlicht, geluidsoverlast of lage temperaturen. Deze binnenklimaatrisico’s hebben negatieve gevolgen voor de (mentale) gezondheid, het welzijn en de productiviteit. Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2022, een jaarlijks onderzoek naar de relatie tussen het leefklimaat in gebouwen en huizen en de gezondheid in opdracht van VELUX GROUP. Sinds begin 2020 staat Nederland in het teken van Covid-19 en het bestrijden van dit virus. De lockdowns die hierop volgden, dwongen miljoenen Nederlanders om thuis te blijven. Huizen dienden niet langer alleen als leefruimten maar werden nu ook gebruikt als kantoor en klaslokaal. Voor sommigen pakte het verplicht thuiszitten goed uit, zij genoten van hun huis, de vrijheid en flexibiliteit, en waren productiever dan ooit. Maar voor mensen in vochtige, donkere, koude of gehorige huizen vormde het thuis moeten blijven een grote uitdaging voor hun (mentale) gezondheid, welzijn en productiviteit, in een toch al spannende en stressvolle periode. De pandemie heeft de ongelijkheid in huisvesting en het belang van goede huisvesting voor iedereen benadrukt. De Healthy Home Barometer van dit jaar focust daarom op de huizen waar we wonen en werken en de dringende behoefte aan renovatie. Het onderzoek toont aan dat miljoenen Nederlanders (37%) dagelijks blootgesteld worden aan een of meerdere van de binnenklimaatrisico’s: lawaai, vocht en schimmel, kou en gebrek aan daglicht. Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) heeft te maken met geluidsoverlast van buren of de straat. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals gastro-intestinale stoornissen en slaapproblemen. 15 Procent leeft in een woning waar sprake is van lekkages, vochtige muren en daken of rotte kozijnen en vloeren, wat astma en andere ademhalingsproblemen tot gevolg kan hebben. Een op de tien Nederlanders (11%) met een laag inkomen is niet in staat om het huis voldoende te verwarmen. Te lage leeftemperaturen kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen. Tot slot geeft 3% van de Nederlanders aan dat zij hun huis te donker vinden, wat het risico op depressie en slaapproblemen vergroot. De gezondheidsrisico’s nemen toe naarmate mensen aan meer binnenklimaatrisico’s blootgesteld worden en mensen die leven in een woning met alle vier de risico’s hebben vier keer zo’n grote kans op een slechte gezondheid. Dat een goed binnenklimaat door middel van regelmatig ventileren een positief effect heeft op de gezondheid is ook gebleken uit onderzoek naar SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt). Het virus wordt verspreid door kleine druppeltjes (aerosolen) en het risico op verspreiding neemt toe in niet-geventileerde ruimten. Natuurlijke ventilatie, door het openen van ramen en deuren, verkleint de kans op besmetting doordat eventueel aanwezige ziekteverwekkers in de lucht verdreven worden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie en andere landelijke gezondheidsinstanties adviseren om ruimten regelmatig te luchten door middel van natuurlijke of mechanische ventilatie……….” (Bron: https://www.installatieprofs.nl/nieuws/klimaat-en-ventilatie/ventilatie/meer-dan-1-3-van-de-nederlanders-leeft-in-een-ongezonde-woning)

Burger centraal in CO2-reductie

“…..De vliegschaamte is alweer voorbij, hoe zorgen we dat elke Nederlander meedoet aan CO2-reductie? Want dat is absoluut noodzakelijk, stellen Peter Siebe, spreker bij de Groene Kerken en Hans van Dijk, bestuurslid Grootouders voor het Klimaat. We hebben nog tot 2025 om de toenemende uitstoot van broeikasgassen om te buigen naar een daling, constateert het laatste IPCC-rapport (Trouw, 5 april). De uitstoot moet in 2030 gehalveerd worden en in 2050 nul zijn. Voor bedrijfstakken en maatschappelijke sectoren geldt inmiddels een Klimaatakkoord met afspraken over CO2-reductie. Intussen verwacht de gemiddelde Nederlander dat de overheid en bedrijven het klimaatprobleem oplossen. De vliegschaamte is alweer voorbij. De burger is dus een problematische schakel in het geheel en geen deel van de oplossing. Naast overheden en bedrijven moet iederéén meedoen – ook de burger. Daarvoor is een tweesporenaanpak nodig, top-down en bottom-up. Top-down moet nu snel geregeld worden dat banken verplicht zijn een ‘klimaathypotheek’ aan te bieden, en dat verhuurders hun huurhuizen energiezuiniger te maken. Ook moeten er klimaatcoaches komen die mensen adviseren over CO2-reductie. Bottom-up moet iedere burger zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het bereiken van de noodzakelijke reductie. Ook alle huishoudens moeten in 2030 een halvering bereiken en in 2050 netto nul CO2-uitstoot. Zo’n CO2-reductieplan-per-huishouden begint met een nulmeting: de huidige CO2-uitstoot per jaar aan de hand van energieverbruik en de mobiliteit in kilometers gemotoriseerd vervoer. De vervolgstap is het reductiedoel bepalen en vaststellen of dit bereikt is, of (nog) niet. Geen klimaatpolitie alsjeblieft, wel klimaatcoaches die thuis komen adviseren, narekenen en stimuleren. Schaf bijvoorbeeld die warmtepomp aan. Ga met de trein naar Londen (CO2-uitstoot: 6 kilo) in plaats van het met vliegtuig (CO2-uitstoot: 50 kilo). Natuurmonumenten, Milieudefensie en Greenpeace, jullie hebben een achterban van 1,3 miljoen mensen. Als jullie de voortrekkersrol op je nemen, is er kans dat iedereen in beweging komt. Roep jullie achterban op om vrijwillig – maar niet vrijblijvend – mee te werken aan een CO2-reductieplan voor ieder huishouden. Zeg niet alleen wat anderen moeten doen, maar kom ook zelf in beweging……..” (Bron:https://www.trouw.nl/opinie/de-vliegschaamte-is-alweer-voorbij-terwijl-de-burger-cruciaal-is-in-de-co2-reductie~b2859dd2/)

Van CO2-uitstoot een schoner product maken voor PET. Een nieuwe technologie maakt het mogelijk.

“……Een consortium van bedrijven, bestaande uit onder andere Lanzatech en Danone, heeft een techniek ontwikkeld om afgevangen CO2 direct om te zetten in Monoethylene glycol (kortweg MEG). Dit is een belangrijk ingrediënt voor de veelgebruikte plasticsoort PET. Monoethylene glycol (MET) is een belangrijk ingrediënt voor de plasticsoort PET. Het consortium heeft inmiddels op laboratoriumschaal bewezen dat het MEG kan produceren uit afgevangen CO2-uitstoot. In de aankomende jaren wordt de technologie verder ontwikkeld. PET (voluit: polyethyleentereftalaat) is een dunne en vaak doorzichtige vorm van plastic. Het wordt daarom veel gebruikt voor water- en frisdrankflessen. Maar er kan ook kleding, zoals regenjacks, van gemaakt worden. Om PET te maken heb je onder andere MEG nodig. Momenteel vereist de productie daarvan meerdere stappen. In een notendop: eerst wordt ethanol omgezet naar ethyleen, dat wordt omgezet in ethyleenoxide en dát wordt omgezet in MEG. De nieuwe technologie maakt het mogelijk om al die stappen over te slaan en direct MEG te maken uit de afgevangen CO2-uitstoot van bijvoorbeeld staalfabrieken. De inmiddels gepatenteerde CO2-afvangtechnologie maakt daarbij gebruik van een bacteriesoort die koolstofemissies direct omzet in MEG, door middel van een fermentatieproces. Dit is een technologische doorbraak die het mogelijk maakt om PET-productie te verduurzamen en de milieu-impact ervan te verkleinen. Het kan een significante impact hebben in meerdere sectoren, zoals de verpakkings- en textielindustrie……” (Bron:https://www.change.inc/industrie/nieuwe-technologie-maakt-direct-een-nieuw-product-van-afgevangen-co2-uitstoot-38365)

Air@Work en Lucam gaan samen verder als Lucam Climate Solutions

“…..Air@Work (leverancier van systemen voor luchtkoeling en klimaatbeheersing) en Lucam (producent van luchtbehandelingssystemen) hebben besloten onder één naam verder te gaan. De afgelopen jaren werkten de twee bedrijven al intensief samen, waarbij Lucam voor de productie zorgde en Air@Work voor advisering en verkoop. Door onder één naam verder te gaan, moet het partnerschap beter in beeld komen als totaalleverancier voor klimatisering…….” (Bron: https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/airwork-en-lucam-gaan-samen-verder-als-lucam-climate-solutions-106890)

Banden veroorzaken meer luchtvervuiling dan uitlaat

“…..In het wegverkeer vormen de autobanden een grotere bron van vervuiling dan de uitlaat van de wagens. Dat blijkt uit een studie van het testbureau Emissions Analytics, in samenwerking met het Britse National Physical Laboratory. Volgens het onderzoek is de vervuiling door de slijtage van de autobanden 1.850 keer erger dan de impact van de uitstoot van broeikasgassen door de uitlaat. De onderzoekers merken op dat de emissies van auto’s door de ontwikkeling van efficiëntere motoren en het gebruik van duurzamer brandstoffen steeds verder afnemen. Bij de vervuiling door autobanden moet volgens de studie daarentegen een omgekeerd fenomeen worden vastgesteld. Hier dreigt de pollutie verder te zullen oplopen, te wijten aan de bouw van zwaardere wagens en een sterkere aandrijving. In een studie twee jaar geleden gaf Emissions Analytics aan dat de vervuiling door de slijtage van banden duizend keer meer uitstoot veroorzaakte dan de uitlaat van de wagen. Sindsdien werden een aantal verdere analyses, onder meer met een breder scala van rijsituaties en een groter aanbod aan banden, uitgevoerd…..” (Bron: https://businessam.be/banden-veroorzaken-beduidend-meer-vervuiling-dan-uitlaat/)

Yara gaat broeikasuitstoot reduceren

“…….Yara heeft haar broeikasgasuitstoot de afgelopen 30 jaar met 65% verlaagd. Voor 2030 heeft het bedrijf de ambitie om een reductie van 85 tot 90% te bereiken. Maar daarvoor moet er technisch wel het een en ander worden aangepast. Zo komen er nieuwe installaties om ammoniak te verbranden. Die zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van zelfontwikkelde groene korrels. Yara-woordvoerder Gijsbrecht Gunter: “Die groene korrels vormen een katalysemassa. Die korrels heeft Yara zelf ontwikkeld in 2005. Ze zorgen ervoor dat lachgas, een heel zwaar broeikasgas, wordt afgevangen en wordt gescheiden in zuurstof en stikstof zoals dat ook gewoon voor 80 procent in de lucht zit…….” (Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14669804/yara-wil-uitstoot-broeikasgassen-tot-90-procent-verminderen-zo-doet-deze-kunstmestfabrikant-dat)

Debatavond over luchtkwaliteit

“….De regering heeft de afgelopen maanden en jaren heel wat inspanningen geleverd om de Brusselse luchtkwaliteit te verbeteren, zeker in vergelijking met de jaren waarin Koning Auto alleenheerser was. Maar wat kan ze nog doen? Wat kan er volgens jou nog beter?….” Dat zijn de centrale vragen bij het debat in de KVS.(BRON: https://www.bruzz.be/gezondheid/maandag-debatavond-over-luchtkwaliteit-curieuzenair-en-nu-2022-05-21)

Tips om de binnenlucht te verbeteren

“……Wat zo lastig is aan lucht in je huis is dat je het niet snel merkt wanneer er iets mee aan de hand is. Een slechte luchtkwaliteit in huis merk je vaak pas als je al ergens last van hebt. Is de lucht bijvoorbeeld te droog? Dan kun je last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en zere ogen. Is er juist te veel vocht in de lucht te vinden? Dat merk je hoogstwaarschijnlijk aan je keel en misschien zelfs aan je longen. Je kunt er zelfs goed ziek van worden. Een slechte luchtkwaliteit heeft namelijk een negatief effect op je lichamelijke en mentale gezondheid. Daarom is het belangrijk om de luchtkwaliteit in je huis te verbeteren en om de kwaliteit goed in……” (Bron: https://112groningen.nl/314514/overig/tips-om-luchtkwaliteit-in-huis-te-verbeteren/)

Bezorgde buurt: ‘Je hebt hier straatjes waarin ineens iedereen doodgaat’

“…….Longklachten, misvormingen en een ongewoon hoog aantal gevallen van kanker in het dorp  roepen veel vragen op bij verontruste inwoners van Renkum. Al jaren protesteren zij tegen de uitstoot van Parenco, de papier- en kartonfabriek in hun dorp. Ze denken dat de stoffen die de fabriek uitstoot ziekmakend zijn.
Al jaren proberen de inwoners verbetering aan te brengen in hun situatie. Dat is tot op heden een zaak van de lange adem gebleken. “Vijf jaar zitten we al te praten. Maar het resultaat van de maatregelen is dat Parenco effectiever draait en wij geen vermindering van de stank hebben”, zegt inwoner Mariska Hulsewé……” (Bron: https://www.gld.nl/nieuws/7655516/bezorgde-buurt-strijdt-tegen-fabriek-je-hebt-hier-straatjes-waarin-ineens-iedereen-doodgaat)

Schadeclaims voor overheden in de EU door ongezonde lucht

“……De overheid is aansprakelijk bij ziektes veroorzaakt door slechte luchtkwaliteit, zegt advocaat-generaal Juliane Kokott bij het Europees Hof van Justitie. Als de Europese norm voor fijnstof niet wordt gehaald door een land, ligt de weg mogelijk open voor hoge schadeclaims. Een anonieme Parijzenaar eist 21 miljoen euro van de Franse staat via het EU-hof in Luxemburg. Hij stelt dat het land aansprakelijk is voor zijn gezondheidsschade, omdat EU-normen voor schone lucht meermaals niet zijn gehaald. Als het slachtoffer kan bewijzen dat er een verband is tussen zijn ziekte en de overschrijding van de normen, heeft hij recht op smartengeld, adviseert Kokott. Het Hof neemt de adviezen van de advocaat-generaal doorgaans erg serieus. De lucht in meerdere Europese steden is op dit moment te vies. Nederland haalde meerdere deadlines niet in de afgelopen tien jaar. Een RIVM-rapport uit 2020 laat enige verbetering zien, maar het is niet genoeg om de stikstofdioxide– en fijnstofdoelen te halen. Als de Fransman in het gelijk wordt gesteld, kan de Nederlandse overheid ook vele miljoenenclaims tegemoet zien……” (Bron:https://www.welingelichtekringen.nl/gezondheid/3324857/eu-advies-slachtoffers-slechte-luchtkwaliteit-hebben-recht-op-miljoenen-aan-smartengeld.html)

Al jaren zitten burgers in ongezonde strontlucht door nalatigheid overheid

“…..Omwonenden van varkensstallen met een combi-luchtwasser zitten door nalatigheid van de overheid al jaren in de stank. Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft dat donderdagavond erkend in een uitzending van Zembla. Door een slecht functionerend filtersysteem in varkensstallen, de combi-luchtwasser, hebben omwonenden van varkenshouderijen al jarenlang last van een ongezonde strontlucht en fijnstof. Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Vivianne Heijnen geeft toe dat de overheid nalatig is geweest, ondanks alarmerende signalen van onderzoekers. Ze zei dat donderdagavond in een uitzending van tv-programma Zembla over de overlast waar veel inwoners van de gemeente Deurne mee kampen. Vanaf 2006 mocht de combi-luchtwasser in Nederland worden gebruikt. Volgens Duits onderzoek zou dit apparaat 70 tot 85 procent van de stank filteren en de uitstoot van fijnstof verminderen. Dankzij deze grote stankreductie konden varkensboeren drie tot vier keer zo veel varkens houden……” (Bron:https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/burgers-jarenlang-in-ongezonde-strontlucht-door-nalatigheid-overheid~badaa5e0/)

Uitstoot van CO2 neemt flink toe op de Rotterdamse Haven

“….Voor het eerst sinds 2016 is de CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven weer gestegen, en wel met 4,4 procent ten opzichte van 2020. Volgens de haven zelf komt de stijging door het inzetten van twee kolencentrales op de Maasvlakte. Volgens woordvoerder Sjaak Poppe van Havenbedrijf Rotterdam gaat de haven desondanks aan zijn reductiedoelstellingen voldoen. Poppe noemt kolengascentrales en aardgascentrales communicerende vaten. De hoge aardgasprijs is er dan ook voor een groot deel debet aan dat de kolencentrales in gebruik worden genomen. Gevraagd waarom Rotterdam niet voor een groen alternatief koos, wijst Poppe naar het nieuwsbericht van vorige week waarin voor het eerst de aanmaak van groene energie het gebruik ervan oversteeg: ‘Dat dat nieuws is, geeft wel aan dat het weinig gebeurt’….” (Bron: https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10474853/co2-uitstoot-rotterdamse-haven-stijgt)

Fijnstof nieuwe auto’s vooral afkomstig van banden

Ademe, het Franse ministeriële agentschap voor milieu en energiebeheer, heeft een studie gepubliceerd over de uitstoot van fijne partikels. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de door recente voertuigen uitgestoten fijnstofdeeltjes niet langer uit de uitlaat komt. Dankzij de filters en de vooruitgang bij de huidige verbrandingsmotoren is de uitstoot van fijnstofdeeltjes namelijk zo sterk gedaald dat deze bijna onbestaande is. Voor elektrische auto’s is die nul wat de motor betreft, maar slechter wat andere bronnen betreft. Banden en remmen:
Fijnstofdeeltjes zijn niet alleen het gevolg van de verbranding in de motor. Ook door wrijving tijdens het remmen en door slijtage van de banden ontstaat fijnstof. Bij elektrische auto’s ontziet de energierecuperatiefunctie de remschijven en -blokken meer, waardoor minder fijnstof vrijkomt tijdens het remmen. Het grotere gewicht van elektrische auto’s in vergelijking met auto’s met verbrandingsmotor heeft echter grote gevolgen voor de banden. Dit gewicht en de noodzaak om grotere banden te gebruiken verhoogt ook de dispersie van deeltjes op de grond. (Bron: https://www.autogids.be/autonieuws/ecologie/studie-toont-aan-fijnstof-nieuwe-autos-vooral-afkomstig-van-banden.html)

Op trage wegen is de luchtkwaliteit beter

Bijna 400 vrijwilligers hebben het afgelopen jaar metingen gedaan met een buggy waarin de Universiteit Antwerpen een pop had geïnstalleerd die de luchtkwaliteit onderzoekt. De resultaten bevestigen dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijn stof overal overschreden worden rond Antwerpen. Op trage wegen is de algemene luchtkwaliteit wel beter. Voor het burgerwetenschappelijk project gingen de vrijwilligers op stap met de pop Claire (staat voor: Clean Air for Everyone). De pop peilde naar fijn stof, ultrafijn stof, zwarte koolstof, de temperatuur en de luchtvochtigheid in Mortsel, Berchem en Wilrijk. Uit de resultaten blijkt dat de WHO-richtlijnen voor het jaargemiddelde aan fijn stof zowel op de trage, als op de snelle wegen worden overschreden. In Mortsel, waar de verkeersdruk hoog is, lag de concentratie meer dan dubbel zo hoog dan de WHO-richtlijnen, zowel op de trage als de snelle wegen. “De luchtkwaliteit is op trage wegen wel beter dan op de snellere alternatieven”, vertelt prof. Roeland Samson (UAntwerpen). “Trage wegen kunnen dus een groene buffer vormen. Ze kunnen de lucht zuiveren en hebben eveneens een verkoelend effect.” (Bron:https://www.pzc.nl/antwerpen/na-onderzoek-met-pop-in-buggy-luchtkwaliteit-is-beter-op-trage-wegen~a467aa86/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=9b74ebeabad52c7addf89bf0dfc54078&auth_rd=1)

Wolken, fijnstof en aerosolen hebben alles met elkaar te maken

Saharastof, roetdeeltjes uit verbrandingsgassen, stuifmeel, zeezout; de lucht zit vol met kleine stofdeeltjes. Die kleine, zwevende deeltjes worden ook wel aerosolen of fijnstof genoemd. Ze beïnvloeden het klimaat voornamelijk doordat ze zonlicht verstrooien of absorberen. Ook beïnvloeden ze de vorming en eigenschappen van wolken. Hoe precies? Metingen tijdens de overkomst van saharastof bieden een inkijkje.

Wolkenhoogtemeters zien saharastof met wolken spelen
Saharastof trok 12 april over ons land. Niet zoveel als op 16 maart, maar genoeg om duidelijk zichtbaar te zijn in metingen met de KNMI-wolkenhoogtemeters (figuur 1). Een wolkenhoogtemeter stuurt een laserpuls recht omhoog en meet wat er terugkomt. Hieruit kun je afleiden op welke hoogte er materiaal in de lucht zweeft dat het laserlicht reflecteert.

Op 12 april zien we een dikke stoflaag over meetlocatie Cabauw trekken tussen 2 en 5 kilometer hoogte (lichtblauwe kleuren in figuur 1). Bewolking is te zien in het wit en de hoge cirrusbewolking in lichtbruine en groene kleuren. Waar de bewolking in contact komt met de stoflaag vormt de wolk uitstulpingen naar beneden. Dit is de aanzet voor vorming van neerslag onder invloed van het saharastof. Dit soort waarnemingen bewijst dat aerosolen wolken- en neerslagvorming beïnvloeden.

Indirecte invloed van aerosolen op het klimaat
Aerosolen beïnvloeden indirect het klimaat doordat ze de hoeveelheid en de eigenschappen van wolken veranderen. Aerosolen vormen condensatiekernen waarop waterdruppeltjes ontstaan. Wolken die ontstaan in lucht met veel aerosolen bevatten meer en kleinere druppeltjes dan wolken in schone lucht en verstrooien daardoor meer zonlicht. Ze hebben daardoor een sterker, koelend effect op het klimaat. Satellietopnames van wolken die ontstaan in de vervuilde lucht achter scheepsuitlaten laten dit duidelijk zien (figuur 2).
(Bron: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/stof-speelt-met-wolken)

Grote werkgevers moeten werknemers vanaf 2023 schoner laten reizen

“…… Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel zijn grote werkgevers vanaf volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Concrete doel is 1 megaton CO2-winst in 2030. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Want linksom of rechtsom, die CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de nieuwe regelgeving vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer. Staatssecretaris Heijnen: “De komende jaren zetten we ons op alle mogelijke manieren in om de klimaatdoelen te halen. Daarbij kan iedereen wat doen. Als we ervoor kiezen op een duurzame manier op ons werk te komen, zou dat een grote stap voor het klimaat betekenen. Deze regeling is bedoeld om dat te stimuleren. Thuiswerken, met het OV of fiets naar je werk of met een elektrische auto of elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken. Zij hebben samen de sleutel in handen.”

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk en zakelijke verkeer schoner te maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt. Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te halen. De onzekerheden die corona met zich meebracht speelden daarbij een belangrijke rol.

Staatssecretaris Heijnen heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt die niet genoeg af, dan komt die norm er alsnog. CO2-winst is immers nodig om de klimaatdoelen te halen……”(Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/grote-werkgevers-moeten-werknemers-vanaf-2023-schoner-laten-reizen/)

Carel Lurvink vergroent wagenpark met elektrische bestelbussen

“…..Carel Lurvink heeft haar bestelbussen vervangen door 100% elektrische bussen. Later dit jaar volgen nieuwe vrachtwagens die rijden op HVO100 diesel. Dankzij deze vergroening van het wagenpark verkleint de Enschedese schoonmaakgroothandel de CO2-footprint in 2022 van 780.000 naar 6.500 kg CO2-uitstoot per jaar. Samen met Nijwa Zero heeft Carel Lurvink gekeken hoe zij hun wagenpark kunnen verduurzamen en welke elektrische bestelbus het meest geschikt is voor het bezorgen van de bestellingen bij hun klanten. Uiteindelijk is gekozen voor de Maxus eDeliver 9. Een bestelbus die speciaal ontwikkeld is voor het rijden in steden, met een actieradius tot ruim 350 kilometer. Daarnaast zijn de laatste leaseauto’s vervangen door elektrische auto’s. Nu rijdt ook het volledige salesteam van de schoonmaakgroothandel 100% elektrisch….” (Bron:https://servicemanagement.nl/duurzaam/carel-lurvink-vergroent-wagenpark-met-elektrische-bestelbussen)

Schone en stille taxi’s

“…….Alle nieuwe taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in grote steden. Een jaar nadat deze ambitie is uitgesproken, zet staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) een volgende stap: het wordt voor gemeenten mogelijk om taxi’s toe te voegen aan gebieden waar alleen voertuigen komen die rijden zonder uitlaatgassen (zero-emissiezones). Staatsecretaris Heijnen: “Taxi’s maken veel kilometers in de stad. Dit is dus een mooie stap op weg naar een schonere omgeving met minder verkeerslawaai. Ik vind het daarbij heel belangrijk dat we in goed contact met de sector deze afspraken maken. Veel taxiondernemers hebben het niet makkelijk, ik wil dus echt zorgen dat de overstap naar een elektrische taxi of waterstoftaxi haalbaar is voor hen…….“ (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/21/volgende-stap-op-weg-naar-schone-en-stille-taxis)

Asfaltfabriek in Stein die te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot moet per direct aan regels voldoen

“…..De asfaltfabriek in het Limburgse Stein vangt bot bij de rechter, nadat het bedrijf stelselmatig milieuregels heeft overtreden. De asfaltcentrale in Stein (Limburg) is tevergeefs naar de rechter gestapt om boetes voor milieuovertredingen van tafel te krijgen. De gemeente dreigt met dwangsommen die kunnen oplopen tot ruim één miljoen euro vanwege het overtreden van de regels voor zeer zorgwekkende stoffen (zzs). Het bedrijf stoot bij de productie van asfalt te veel van de kankerverwekkende stoffen benzeen en Paks uit. De rechter oordeelde dat het bedrijf, onderdeel van AsfaltNu, vanaf deze week moet voldoen aan de milieuregels in het belang van de volksgezondheid. Uit onderzoek van deze krant bleek vorig jaar dat asfaltcentrales in Nederland massaal de normen voor zorgwekkende stoffen overtreden. De stoffen komen vrij tijdens het recyclen van asfalt. Vanaf 2016 moeten asfaltbedrijven voldoen aan strengere regels, maar de industrie had lange tijd weinig te duchten van lokale overheden die belast zijn met de handhaving. Inmiddels pakken gemeenten de fabrieken aan en maakte de staatssecretaris de regels eind vorig jaar strikter……”

Paasvuur zorgt voor luchtvervuiling

“………We hebben ons best gedaan”, zegt Jort Steeging. Hij is een van de bouwers van het paasvuur van Espelo, een buurtschap met 370 inwoners in de provincie Overijssel. De basis van het 14 meter en 12 centimeter hoge bouwwerk hebben ze met een kraan gelegd, geeft hij toe, maar vanaf zes meter hoogte is het allemaal handwerk. „Vrijdag was het nog 16 meter hoog, maar hij is omgevallen.” Het zou kunnen dat daardoor zowel de hoogte als de omtrek van ruim 83 meter voorbijgestreefd zijn door het paasvuur van Dijkerhoek, vier kilometer verderop. „Volgend jaar weer een kans”, zegt de 17-jarige Steeging. Paasvuren kennen in het oosten van het land een rijke geschiedenis. Honderden – lang niet allemaal zo groot als deze – worden er in de weken voor Pasen opgebouwd. In 1987 haalde Espelo zelfs een Guinness World Record, door een paasvuur van 27,87 meter te bouwen. De hoogste ooit. Toch brengen de vuren naast vreugde ook zorgen. De hoge concentratie fijnstof en PAKs die vrijkomen zorgen voor pieken bij meetstations van luchtkwaliteit in de wijde omtrek. Het RIVM waarschuwt dat er tot en met maandag sprake kan zijn van smog. In Espelo maken ze zich daar niet druk over. De bouwers, zo’n 45 man, hebben allemaal een zwart shirtje aan met het logo van de paasvuurvereniging. Ze zijn in december begonnen met verzamelen van het hout, vertelt woordvoerder Marc Oostenenk (22). Dat doen ze in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. „We halen de dennenbomen van de hei, om het landschap te beschermen. Anders wordt het een bos, en gaat de hei verloren.” Zo’n tweeduizend bezoekers worden verwacht te komen kijken naar hoe dat snoeihout in rook opgaat. De tent, waar later op de avond een band en dj op zullen treden, staat klaar. ‘Nuchter blijven heeft geen nut’, staat boven de meterslange bar. „Wij komen élk jaar”, zegt Kiona Schrijver (16). Ze knikt naar de vier vriendinnen waar ze mee is……”

Oisterwijk in top 100 meest vervuilende ammoniak-bronnen

“…….Een bedrijf in de gemeente Oisterwijk staat in de top honderd van meest vervuilende ammoniak-bronnen van Nederland. Christianne van der Wal-Zeggelink (Minister voor Natuur en Stikstof) heeft in reactie op vragen van GroenLinks informatie gegeven over de top 100 van meest uitstotende ammoniak- en stikstof-bronnen in Nederland. In de ‘Top100 van stikstofoxiden-bronnen’ komen geen locaties voor uit onze gemeente; in de ‘Top100 van ammoniak-bronnen’ staat een locatie in de gemeente Oisterwijk op nummer 33. Het betreft gegevens afkomstig uit de emissieregistratie over het meest recente jaar 2019……..” (Bron: https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/04/oisterwijk-in-top-100-meest-vervuilende-ammoniak-bronnen/)

CO2 uit de lucht filteren een oplossing voor het klimaatprobleem?

“……Is CO2 uit de lucht filteren een oplossing voor het klimaatprobleem?
In IJsland staat een fabriek die CO2 uit de buitenlucht filtert. Wetenschapsredacteur Laura Wismans ging op bezoek en zag daar een nieuwe techniek met grote potentie. Hoe werkt het? En is dit de revolutionaire methode die nodig is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen?….” (Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/11/is-co2-uit-de-lucht-filteren-een-oplossing-voor-het-klimaatprobleem-a4110501)

Goedkoop is slecht voor de luchtkwaliteit

Spotgoedkope systemen voor gezonde schone lucht voor slechts €50,-…..wel of niet doen? (denk aan o.a. #luchtbevochtiging, #luchtreiniging, #ventilatie)

Heel vroeger (bassischool) deed ik veel aan hardlopen. Dat verwaterde in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar. Op mijn 20e wilde ik weer eens beginnen maar eerst eens kijken of ik het nog leuk vond. Mijn eigen motivatie testen. Ik weet nog goed dat ik op simpele All Stars weer begon met hardlopen. Mijn idee was: als ik het maanden volhoud ga ik pas investeren in dure hardloopschoenen. Maanden later ging het hardlopen steeds minder goed en ik liep blessures op. Hardnekkige blessure, puur vanwege de ‘rommel’ die ik droeg. Ik kocht duurdere echte hardloopschoenen en sindsdien werd ik sneller en beter.
Sterker nog: ik ging soms een wedstrijdje winnen.

Zo is het met toestellen die de luchtkwaliteit verbeteren eveneens
Koop geen spotgoedkope ‘rommel’! Het scheelt in de portefeuille maar de kwaliteit is vaak ondermaats. Het zorgt uiteindelijk zelfs voor vervuiling van de binnenlucht.
Kies voor een fysiek bedrijf waar je eventueel zelf naar toe kan en voorkom blessures aan je longen!

Filteren met blaadjes

Zoals je wellicht weet bevat een boom een robuust houtachtig stelsel met daaraan verbonden blaadjes. Wist jij dat blaadjes als zuiverend #filter kunnen fungeren van de buitenlucht?

Jazeker, ze filteren #fijnstof en ongezonde gassen uit de buitenlucht. Aantal factoren die hierbij van belang zijn:
– Grootte van het blad
– Glad of ruw reliëf op het blad
– Luchtvochtigheid atmosfeer
– Hoeveelheid wind
– Tijdsduur dat blad aan boom is gehecht
Enz.

Een belangrijke bevinding is dat bomen die op beschutte locaties staan, zoals in steden, weinig positief zijn voor de luchtkwaliteit. Uiteraard zijn ze wel mooi en dus moeten we dat blijven doen maar ongezonde deeltjes (fijnstof) en gassen worden binnenstedelijk minder goed gefilterd dan buitenstedelijk.
Uiteraard spelen er nog veel meer factoren op de #luchtkwaliteit als we bomen daarvoor in willen zetten. Blijf ons volgen en we zullen zo nu en dan hier wat kennis over delen.

Meedoen met onze buitenfilterprojecten waarbij we bomen planten voor meer schone buitenlucht? Dat kan door Viridi Air Partner te worden.

Het belangrijkste kapitaal is lucht. Schone lucht.

Het belangrijkste kapitaal is lucht. Schone lucht. Geld kun je prima een maandje missen maar gezonde lucht nog geen 3 tellen. Heb jij daar wel eens over nagedacht?

Ik wel. En hoop dat vanaf nu jij hier ook over na gaat denken.
Schone lucht krijg je niet door een frisse ‘neus’ buiten te halen want ook buiten is de lucht vervuild.
Zowel binnen als buiten moeten we nog heel veel doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Ben je werkgever? Zorg voor je personeel, geef ze eens schone lucht i.p.v. van een appel of banaan bij de lunch.
Jij kunt zelf heel veel doen om schone gezonde lucht te krijgen. Denk aan de luchtkwaliteit continu met sensoren gaan meten, #ventilatie, #luchtreiniging, #luchtbevochtiging, regelmatig onderhoud….

Hulp nodig waar je moet beginnen?
Stuur me een berichtje.

Schone lucht…..hoe krijg je dat?

Het lijkt zo simpel. Schone lucht krijg je toch door de lucht in beweging te zetten en door een filter te blazen? Maar zo simpel als het klinkt is de praktijk niet. Plaats maar eens een luchtmeter bij de uitblaas van het #ventilatiesysteem in verschillende ruimtes. Dan zul je zien dat daar verschillende waardes uitrollen. Regelmatig door een slecht onderhouden of geïnstalleerd systeem (o.a. capaciteit beperkt).

En zo is het ook met de luchtzuiverende bomen die Viridi Air plant (niet als bosgebied maar in stroken: filterstroken!).
Essentieel om zo met 100% groen duurzaam de buitenlucht te filteren is de aanwezigheid van de wind. Geen wind? Dan zal er weinig gefilterd worden. Een ventilatiesysteem zonder bewegende lucht doet ook niks.
Hebben de bomen ongezonde bladeren (slecht onderhoud)?
Dan wordt er ook weinig gefilterd.
Zo zie je maar weer: om de lucht binnen en buiten te filteren moet de lucht eerst in beweging komen en is onderhoud een belangrijke vereiste.

Wat was bij jullie de laatste keer dat een expert het luchtverversingssysteem kwam controleren of onderhouden?
#ventilatie#schonelucht

Duurzaamheid en BMAir

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp. Schone lucht is daar ook onderdeel van. Uiteraard hebben we het dan over klimaat (CO2-reductie) maar ook over gezondheid voor de mens (verminderen van uitstoot #fijnstof, NOx, etc.).
 
Nu, bijna 2 jaar geleden klopte BMAir International bij ons aan.
Ze hebben een filtersysteem dat bijdraagt aan schone binnenlucht in de cabine van grote werkvoertuigen b.v. een graafmachine.
Als medewerker zit je daar een hele dag te werken en zonder filtersysteem adem je dus continu de uitlaatgassen in en fijnstof dat op zo’n bouwterrein rond dwarrelt.
Niet goed voor de gezondheid. Het #filtersysteem van BMair zorgt ervoor dat er geen schadelijke stoffen de cabine in kunnen. 
 
Omdat BMair met hun product bijdragen aan schone lucht mochten ze partner worden bij Viridi Air. Zo konden ze door het planten van unieke bomen in de buitenfilterprojecten nog meer doen aan gezondheid en voor het klimaat.
Nu, 2 jaar verder hebben ze al heel wat bomen geplant in deze unieke buitenfilterprojecten en dragen ze dus bij aan gezondheid en het #klimaat.
 
BMair is een perfect voorbeeld van dat duurzaamheid meer is dan alléén bijdragen aan klimaat.

Easyflex heeft een bewust bedrijfsbeleid

Easyflex bewust bedrijfsbeleid

Al een paar jaar nu is Easyflex NL een Partner bij Viridi Air. Ze ontwikkelen uitzendsoftware op het gebied van salarisadministratie. Ze hebben dus geen product of dienst dat direct bijdraagt aan #schonelucht: maar wel een milieubewust bedrijfsbeleid dat er direct aan bijdraagt. Ik sprak Marketing Specialist Sebastian de Ruijter van Easyflex over de onderliggende reden om Viridi Air Partner te zijn:

“….Easyflex hecht veel waarde aan het milieu. Dat is goed terug te zien in ons nieuwgebouwde pand. Zo gebruiken wij geen gas, hebben wij zonnepanelen en is de kern van het pand bekleed met materiaal van gerecyclede petflessen. Naast een innovatief ventilatiesysteem filteren wij de lucht op kantoor op een natuurlijke manier, namelijk door middel van boompjes en planten. Bij het bouwen van ons nieuwe pand is ook rekening gehouden met de bomen en het hemelwater wat op het pand valt. Zo gaat het water niet rechtstreeks het riool in, maar wordt het verspreid onder de parkeerplaats in een infiltratiekoffer! Daarnaast doen we vrijwel alles digitaal: papiergebruik is bij Easyflex verleden tijd door middel van printing-on-demand. Niet alleen ons pand is duurzaam, ook onze initiatieven in onze omgeving dragen bij aan een beter milieu. Zo planten wij in samenwerking met Viridi Air bomen om aantoonbaar bij te dragen aan schone lucht. Als organisatie staan wij namelijk voor duurzaamheid en vergroening…..” vertelt Sebastian mij.

Wat mij erg raakt is het feit dat Easyflex in het werven van talent vooral lokaal zoekt. Reden is het aantal reiskilometers van personeel te beperken en zo bij te dragen aan het #milieu. Knap want ook in de branche waar Easyflex zich in begeeft is het vinden van personeel een uitdaging.

Sebastian vertelt me wat ze nog meer doen om bij te dragen aan schone lucht: “…. Om ook de Easyflexers milieubewust naar onze klanten toe te kunnen laten gaan, hebben we besloten om volledig elektrische auto’s aan te schaffen en onze benzineauto’s te vervangen. Een elektrische auto stoot namelijk 40 procent minder CO2 uit dan benzine- of dieselauto’s en verder geen schadelijke verbrandingsgassen. Ondanks deze gezonde keuze streven naar minimalisatie van de reiskilometers. De meeste productdemo’s doen we online. Zo krijgt de prospect ook een compleet beeld. De luchtkwaliteit wordt dus langs meerdere routes op een gezonde manier aangepakt! Fijn om ook op deze manier bij te dragen aan een beter milieu en klimaat!…”

Viridi Air heeft Easyflex vanwege dit gezonde beleid erkend als Partner. Geweldig toch zo’n schoon, groen bedrijf!

Ventileren veranderd door Corona

“……..Door corona is ventilatie van binnenruimtes de afgelopen twee jaar nog nooit zo veelbesproken geweest. Nu het einde van de pandemie in zicht komt, is de vraag: hoe gaan we daarna om met ventilatie? “We zullen naar een ander ventilatieprincipe moeten”, meent Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft. “In sommige binnenruimtes recirculeert de lucht”, zegt technisch adviseur René van Heel van Hoppenbrouwers Techniek. “Dat betekent dat een systeem de gebruikte lucht filtert en weer opnieuw een ruimte in blaast. We wisten al dat dat niet zo gezond is – je kan er bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen of duizelig van worden.” De afgelopen twee jaar is een ander discussiepunt over deze vorm van ventileren sterk naar voren gekomen. René: “Het RIVM stelt in hun rapport dat in een ruimte waar de lucht recirculeert, virusdeeltjes meer kans hebben om zich te verspreiden. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Steeds meer bedrijven en scholen hebben daarom interesse in een ventilatiesysteem dat oude lucht naar buiten blaast en alleen nog maar verse buitenlucht naar binnen haalt. De manier waarop we ruimtes ventileren, verandert door corona……” (Bron:https://www.ad.nl/branded/binnenruimtes-ventileren-is-veranderd-door-corona~a15da81e/)

Top-100 van stikstof- en ammoniakuitstoters

“……Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft op verzoek van de Tweede Kamer twee lijsten gepubliceerd van de bedrijven die de meeste stikstofoxiden en ammoniak uitstoten. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), een verbinding van stikstof en waterstof, veroorzaken het stikstofprobleem waardoor schade aan natuurgebieden ontstaat. In de top-100 van bedrijven die de meeste stikstof uitstoten staat Tata Steel in IJmuiden op plaats 1 en Schiphol op plaats 2, gevolgd door chemische bedrijven als Dow en Shell en bedrijvencomplex Chemelot in Geleen. In de top-100 van ammoniakuitstoters staat Rockwool in Roermond op 1. Verder staan er op de ammoniaklijst vrijwel uitsluitend veehouderijen. 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden is afkomstig van de landbouw, heeft het RIVM berekend. Dat percentage werd door boeren in twijfel getrokken, maar uiteindelijk kwam ook hun eigen onderzoek daar op uit…..” (Bron: https://nos.nl/artikel/2423989-top-100-van-stikstof-en-ammoniakuitstoters-gepresenteerd)

Er komen stengere uitstootnormen voor megastallen

“…..De Europese Commissie wil de luchtkwaliteit in Europa verder verbeteren. “Luchtvervuiling is een stille moordenaar”, zo zei Eurocommissaris Frans Timmermans dinsdag in Brussel. De Europese Commissie keek ook met een economisch oog naar het probleem. Gezondheidsschade van Europese burgers door vervuilde lucht kost bijna 8 miljard euro per jaar, zei Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius. De intensieve veehouderij moet daarom strenger worden aangepakt. Die brengt metalen en ammoniak in de lucht, waardoor mensen last krijgen van hun luchtwegen. Ze veroorzaken astma, bronchitis en ook kanker. De komende jaren moeten rundveehouders, varkens- en kippenboeren gaan voldoen aan strengere Europese uitstootnormen. Alle boerenbedrijven waar meer dan 150 koeien, 500 varkens of 10.000 broedkippen rondlopen, moeten voldoen aan een nieuwe richtlijn. Samen zijn deze 185.000 bedrijven nu nog verantwoordelijk voor 60 procent van de ammoniakuitstoot en 43 procent van de methaan die de veehouderij in de lucht brengt. Behalve boeren met megastallen moet ook de industrie aan strengere uitstootnormen gaan voldoen. Dat betekent dat afvalverbrandingsinstallaties en chemische fabrieken moeten uitkijken naar nieuwe technieken. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels in 2027 ingaan. Bedrijven krijgen vanaf nu dus ongeveer vijf jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Maar eerst moeten het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie nog akkoord gaan. Timmermans liet doorschemeren dat hij daar nog niet zo zeker van is…….” (Bron: https://www.trouw.nl/buitenland/stengere-uitstootnormen-voor-megastallen-op-komst-luchtvervuiling-is-een-stille-moordenaar~b6663f404/)

Overheid heeft 4 onderwerpen om industrie te verduurzamen

“…..De Nederlandse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie. Het staat ook aan de basis van veel producten die wij dagelijks gebruiken: van voedingsmiddelen tot medicijnen en van auto’s tot meubels. Daarbij verbruikt de industrie veel energie en stoot veel CO2 uit. Nederland heeft grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie, die nog belangrijker is geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Verstoring van de aanvoer van energie, grondstoffen en producten kan tot kwetsbaarheden leiden. Daarom willen we voor onze energievoorziening minder afhankelijk zijn. De industrie moet ruim 20 Mton CO2 per jaar minder uitstoten, zodat de emissies 60% verminderd worden ten opzichte van 1990, dat is 5 – 5,9 Mton meer dan in het Klimaatakkoord was afgesproken. Het kabinet zet voor de verduurzaming van de industrie in op 4 lijnen. Zo wordt de CO2 heffing aangescherpt en komt er een CO2 minimum prijs voor de industrie. Daarnaast worden bestaande subsidies voor de verduurzaming van de industrie en het mkb geïntensiveerd en uitgebreid. Er komen bindende maatwerkafspraken met de 20 grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. We maken wederkerige afspraken met bedrijven over extra en snellere CO2 reductie in 2030, het versnellen van kritische infrastructuur, mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het faciliteren van snelle en efficiënte vergunningverlening. Ook werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie. Slim omgaan met grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is essentieel voor de industriële verduurzaming…..”. (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/kabinet-zet-in-op-4-onderwerpen-om-industrie-te-verduurzamen/)

Iedereen ademt vervuilde lucht in

“…….Maar liefst 99 procent van alle mensen op aarde ademt lucht in die te veel verontreinigde stoffen bevat, staat in een rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De slechte luchtkwaliteit veroorzaakt jaarlijks miljoenen doden. Bijna overal hebben mensen te maken met vervuilde lucht, maar de problemen zijn het grootst in armere landen. Bijna de hele wereldbevolking (99%) ademt lucht in die de luchtkwaliteitslimieten van de WHO overschrijdt en een bedreiging vormt voor de gezondheid’, aldus de WHO. In haar vorige rapport van vier jaar geleden bleek ruim 90 procent van de wereldbevolking hiermee te maken te hebben. Door wereldwijde reisbeperkingen vanwege de coronapandemie verbeterde de luchtkwaliteit volgens de VN-organisatie vorig jaar slechts tijdelijk en blijft het probleem enorm. ‘Na een pandemie te hebben overleefd, is het onaanvaardbaar om nog steeds zeven miljoen vermijdbare sterfgevallen en talloze vermijdbare verloren jaren van goede gezondheid te hebben als gevolg van luchtvervuiling’, zegt Maria Neira van de WHO. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de bevindingen alarmerend en benadrukken die het belang van het snel terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus: ‘Hoge prijzen voor fossiele brandstoffen, energiezekerheid en de urgentie om de dubbele gezondheidsuitdagingen van luchtvervuiling en klimaatverandering aan te pakken, onderstrepen de dringende noodzaak om sneller te evolueren naar een wereld die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Uit de nieuwe rapportage komt naar voren dat armere landen vooral kampen met fijnstofvervuiling, terwijl de meeste steden last hebben van stikstofdioxide. De studie is gebaseerd op luchtkwaliteitsgegevens uit meer dan 6000 steden en dorpen in 117 landen………” (Bron: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/who-nagenoeg-iedereen-ademt-vervuilde-lucht-in.htm)

Luchtvervuiling moet men lokaal oplossen

“……Industrie, landbouw, houtstook en wegverkeer leiden tot de grootste gezondheidsklachten. Meer dan 50.000 mensen belandden hierdoor het afgelopen jaar een of meerdere keren in het ziekenhuis, zo blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksinstituut Nivel, dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg. “Per jaar overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide”, aldus Vijlbrief. Stikstofdioxide is een uitlaatgas dat voornamelijk wordt uitgestoten door verkeer en fijnstof komt vaak extra voor rondom veehouderijen. “Schade door luchtvervuiling kan al worden opgelopen in de baarmoeder.” Hoewel er nog veel gezondheidsproblemen zijn vanwege luchtvervuiling, is de lucht in Nederland een stuk schoner geworden sinds 2010. Nederlanders ademden in 2020 beduidend schonere lucht in dan in eerdere jaren, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM noteerde zo’n twintig procent minder stikstofdioxide in de lucht dan in 2019. Ook de concentratie fijnstof nam met bijna tien procent af……” (Bron: https://www.uitgeester.nl/nieuws/algemeen/43435/luchtvervuiling-is-een-probleem-dat-een-lokale-aanpak-nodig-heeft)

Meer lokaal in actie komen voor schone lucht

“……Industrie, landbouw, houtstook en wegverkeer leiden tot de grootste gezondheidsklachten. Meer dan 50.000 mensen belandden hierdoor het afgelopen jaar één of meerdere keren in het ziekenhuis. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksinstituut Nivel, een instituut dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg. ,,Per jaar overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide”, aldus Vijlbrief. Stikstofdioxide is een uitlaatgas dat voornamelijk wordt uitgestoten door verkeer en fijnstof komt vaak extra veel voor rondom veehouderijen. “Schade door luchtvervuiling kan al worden opgelopen in de baarmoeder.” Hoewel er nog veel gezondheidsproblemen zijn vanwege luchtvervuiling, is de lucht in Nederland een stuk schoner geworden sinds 2010. Nederlanders ademden in 2020 beduidend schonere lucht in dan in eerdere jaren, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM noteerde zo’n twintig procent minder stikstofdioxide in de lucht dan in 2019. Ook de concentratie fijnstof nam met bijna tien procent af. Dat de lucht een stuk schoner werd heeft onder andere te maken met de coronacrisis. Zo was er minder verkeer op de weg als gevolg van de lockdown en andere maatregelen. In het coronajaar 2020 werd er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gemiddeld 11,6 microgram per kubieke meter stikstofdioxide uitgestoten en gemiddeld 15,8 microgram per kubieke meter fijnstof. Hoe meer deeltjes er worden uitgestoten, hoe viezer de lucht is. Inwoners van de gemeente Rotterdam kregen te maken met de smerigste lucht, daar werd gemiddeld 21,5 microgram per kubieke meter stikstofdioxide uitgestoten en 17,4 microgram per kubieke meter fijnstof……” (Bron https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/natuur-en-milieu/804623/-luchtvervuiling-is-een-probleem-dat-een-lokale-aanpak-nodig-he)

Luchtkwaliteit in huis verbeteren

“…..Een gezonde luchtkwaliteit in huis is ontzettend belangrijk. Maar het vervelende is dat je met het blote oog niet altijd doorhebt of die wel op orde is. Gelukkig kun je er met een aantal simpele, dagelijkse handelingen al voor zorgen dat de luchtkwaliteit vele malen beter wordt. Hoe? Huishoudcoach Zamarra Kok geeft tips! De luchtkwaliteit in huis is afhankelijk van verschillende factoren, zoals huisdieren en de woonomgeving. Daarnaast komt er veel fijnstof in de lucht door koken, klussen, roken en chemicaliën in schoonmaakproducten. Te vochtig of te droog. Wanneer je de badkamer niet goed ventileert ontstaat er condens. Vaak is dit goed te zien op de spiegel, maar ook op de wanden of het plafond. Dit kan schimmels veroorzaken of zelfs het stucwerk aantasten waardoor het loslaat. Anderzijds kan de luchtkwaliteit in huis ook te droog zijn, doordat je bijvoorbeeld de verwarming veel aan hebt staan en niet genoeg ventileert in huis. Hierdoor krijg je droge ogen een een droge neus en/of mond. De ideale luchtvochtigheid? Die ligt tussen de 40% en 60%. Ventileren: Er wordt vaak gedacht dat een bakje water op of aan de verwarming zou helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Toch is dit niet helemaal waar. Ten eerste werkt dit helemaal niet en ten tweede zijn deze bakjes een broeihaard van schimmels en bacteriën. En dit kan dus juist heel slecht zijn voor je gezondheid…..” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/eigen-huis-tuin/artikel/5297588/zo-verbeter-je-de-luchtkwaliteit-huis)

Bedrijven zonder MVO zijn afgeschreven

“……Ruim een kwart van de Nederlandse ondernemers stelt dat het eigen bedrijf onvoldoende doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit onderzoek van Scaleup Impact onder 522 ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo denkt negentien procent van de respondenten dat bedrijven zonder MVO-doelstellingen over vijf jaar niet meer bestaan. MVO dient meer dan alleen een maatschappelijk belang, blijkt uit het onderzoek. Zo stelt maar liefst 48 procent van de respondenten dat de MVO-doelen van zijn of haar organisatie belangrijk zijn om geld te verdienen. Onder jongeren jonger dan dertig jaar geldt dit met 56 procent meer dan voor zestigplussers (veertig procent). “Steeds meer ondernemers zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer een vrijblijvende keuze is”, zegt Pieter van Osch, ondernemerscoach en directeur van Scaleup Impact. “Sterker nog we zien dat steeds meer bedrijven verder willen gaan dan maatschappelijk verantwoord ondernemen en over gaan op actief duurzaam ondernemen. Daarmee dragen ze bij aan het beschermen van de aarde, het behouden van natuurlijke grondstoffen en het voorkomen van verspilling en vervuiling. Dat is hard nodig, want de uitdagingen waar wij als mensheid op dit moment voor staan zijn simpelweg te groot zijn om zichzelf op te lossen…..” (Bron:https://linkmagazine.nl/eenvijfde-ondernemers-bedrijven-zonder-mvo-doelen-bestaan-over-vijf-jaar-niet-meer/?v=796834e7a283)

Blauwdruk voor ventilatie op scholen

“……Om de ventilatie op scholen te verbeteren hebben het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG in februari j.l. afspraken gemaakt over maatregelen die de situatie op korte termijn moeten verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is dat scholen en gemeenten in kaart brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. Ruimte-OK heeft hiervoor een format ontwikkeld. De VNG roept gemeenten op om aan de hand van dit format samen met scholen te inventariseren hoe het met de ventilatie staat. Deze inventarisatie is slechts één van de maatregelen die in februari zijn aangekondigd. Scholen krijgen ook geld en ondersteuning voor de aanschaf van CO2-meters en kunnen hulp inroepen van kenniscentrum Ruimte-OK via www.ventilatiehulp.nl. Daarnaast heeft de PO-Raad met succes gepleit voor maatwerkoplossingen voor de meest urgente gevallen. Ook heeft de minister toegezegd tot afspraken te komen om alle schoolgebouwen op lange termijn onderwijsadaptief, gezond, toegankelijk en duurzaam te maken…..” (Bron: https://www.poraad.nl/werkgeverschap/onderwijshuisvesting/format-voor-in-kaart-brengen-ventilatie-op-scholen)

Waarom een gezond binnenklimaat zo important is

“…….een gezond binnenklimaat draagt bij aan een betere gezondheid. Uit onderzoek blijkt echter dat het vaak slecht gesteld is met het binnenklimaat in de Nederlandse woningen. In veel woningen wordt te weinig geventileerd. Dit in combinatie met een steeds betere isolatie, maakt dat er een disbalans ontstaat in de luchtkwaliteit. Dit leidt tot verschillende gezondheidsproblemen en risico’s. Droge ogen, huidirritaties, meer last van allergieën, slechte weerstand, luchtwegenproblemen, chronische verkoudheid, het zijn slechts enkele gezondheidsproblemen die door een slecht binnenklimaat worden veroorzaakt. Ook misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen kunnen worden veroorzaakt door een ongezond binnenklimaat in huis. Doordat het zeer algemene signalen zijn, zorgt dit er ook voor dat mensen minder snel aan de luchtkwaliteit in huis denken. Hoofdpijn en vermoeidheid kunnen immers altijd voorkomen. Je denkt dan misschien niet meteen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in huis. Daarom is het belangrijk om open te staan voor dergelijke signalen en indien nodig tijdig in te grijpen. Het belang van een gezond binnenklimaat in huis is immers enorm groot………”

Volgens WHO heeft geen enkel land gezonde lucht

“…….Het Zwitsers bedrijf IQAir monitort de luchtkwaliteit wereldwijd aan de hand van meetstations in in 117 landen en regio’s. Volgens het rapport voor 2021 zijn er nauwelijks plaatsen op aarde die voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op vlak van fijnstof, meer bepaald de concentratie van de schadelijk PM2.5 in de lucht. Dat zijn fijne inhaleerbare deeltjes, met een diameter van maximaal 2,5 micrometer. Die zijn gevaarlijk omdat ze diep in de luchtwegen kunnen belanden…….” (Bron: https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/geen-enkel-land-in-de-wereld-heeft-propere-lucht-volgens-who/article-news-1849659.html?cookie_check=1648161784)

De 5 voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

“……….Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je rekening houdt met hoe je bedrijf invloed heeft op mens, milieu en maatschappij. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat je product niet of nauwelijks vervuilend is en dat je productieketen eerlijk is. Door je onderneming te verduurzamen draag je niet alleen bij aan een leefbare wereld, je kunt er ook geld mee besparen en het geeft je een streepje voor op je concurrenten. De vijf grootste voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen…..” (Bron: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/dit-levert-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-je-op/)

Veel landen halen niet de WHO-richtlijnen

“…….Geen enkel land voldoet aan de standaard voor luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in september 2021 opstelde, blijkt dinsdag uit een rapport van het Zwitserse bedrijf IQAir, dat op basis van tienduizenden meetstations wereldwijd de luchtkwaliteit in de gaten houdt. Het probleem zit in fijnstof dat kleiner is dan 2,5 micrometer per deeltje. Fijnstof komt bijvoorbeeld voor in de uitstoot van auto’s en elektriciteitscentrales en rook van bosbranden. Volgens wetenschappers is fijnstof verantwoordelijk voor 7 miljoen vroegtijdige doden per jaar. De WHO stelde in het najaar daarom richtlijnen op waarin de acceptabele hoeveelheid fijnstof per kubieke meter lucht gehalveerd werd……” (Bron:https://www.ad.nl/wetenschap/rapport-geen-enkel-land-haalt-who-richtlijnen-voor-schone-lucht~a26711d3/)

Luchtkwaliteit in Brussel beter dan verwacht

“……De resultaten van het grote burgeronderzoek naar luchtkwaliteit in Brussel verrassen. De luchtkwaliteit is er beter dan verwacht. Toch is er werk aan de winkel. Met name in het centrum en de armere wijken in de 19de-eeuwse gordel worden de normen overschreden of schurken de resultaten tegen de limieten aan. De resultaten van CurieuzenAir, het grote burgeronderzoek naar luchtkwaliteit in het Brusselse Gewest waarvan De Standaard mediapartner is, zijn bekend. In oktober 2021 hebben 3.000 Brusselse inwoners, scholen, bedrijven en instellingen de concentraties stikstofdioxide (NO2) in hun straat gemeten. NO2 is een goede indicator voor verkeersvervuiling…..” (Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20220318_95643644)

Luchtreiniger tegen coronavirus, pollen en fijnstof

“…….Klassen in drie scholen in Gent hebben sinds kort een nieuwe gast in het lokaal: een luchtreiniger. Vooral in oudere schoolgebouwen, waar ventilatie niet zomaar kan worden geïnstalleerd, zouden ze nuttig kunnen zijn. En niet alleen tegen het coronavirus. In negen klaslokalen in freinetschool Het Tandwiel, freinetschool De Spiegel en basisschool Désiré Van Monckhoven is donderdag een opvallende nieuwe gast ontvangen: de Dehaco Deconta R-300.
Dat is een luchtreiniger, een machine met filters die stofdeeltjes en schadelijke ziektekiemen uit de lucht haalt. Daarmee wil Gent onder meer laten onderzoeken of luchtreinigers het coronavirus kunnen tegenhouden. Ventilatie installeren kan namelijk niet overal, zeker niet in oudere scholen…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220317_95287502)

Probiotica en schone lucht

Ruim 20 jaar geleden rondde ik mijn opleiding Facility Management af. Daarin zat het vak “schoonmaak onderhoud’. In de schoonmaak ligt de focus op het doden van bacteriën of andere ziektekiemen. Dat is nog steeds het geval.

Jaren later zag ik een documentaire die ging over het doden van bacteriën met antibiotica bij de mens. De conclusie in die documentaire was: door te doden maken we ze sterker.
Eén van de aangesloten Partners bij Viridi Air (het in België gevestigde bedrijf: Chrisal) is al jaren actief om oppervlaktes en de lucht te reinigen door uitsluitend de goede bacteriën sterker te maken en ze te vermeerderen. Meer goede is minder slechte. Dat is het idee.
Doelstelling is: Synbio® Shield Bioprotection bevordert infectiepreventie in het milieu, voor mens & dier!

Ik spreek met Dino van Moorsel over deze innovatieve techniek: “……Iedereen beseft inmiddels het belang van schone en gezonde lucht. En toch wordt het besef vaak niet omgezet in daden. De producten van Synbio Shield® maken het eenvoudiger om hier verandering in te brengen. Het doel van dit productgamma? Mensen en oppervlakken beschermen tegen slechte bacteriën door een beschermend microbioom aan te brengen. Door het beste van de natuur te verenigen met het nieuwste in de wetenschap worden producten, mensen en de omgevingen waarin we leven versterkt. Synbio Shield® brengt dankzij een compleet productgamma synbiotica -een combinatie van probiotica en prebiotica- aan op alle oppervlakken en mensen. Dit vormt een veilig en stabiel microbioom, dat veel voordelen biedt. De 100% natuurlijke ingrediënten van Synbio zuiveren jouw omgeving en verlagen de kans op besmettingen………”

Wat vindt u van deze nieuwe, unieke, gezonde technologie?

synbioshield

Bladeren, bomen en slechte bodem

Heb jij wel eens in een bos gelopen waar een dik bladerdek lag en wel maanden/jaren bleef liggen? Komt in Nederland regelmatig voor en het is een ongunstig teken. Weet je waarom?

Gebrek aan een gezonde bodem.
Bladeren verteren met de bodem, mits de zuur barrière er ideaal is.
Gebeurt dat niet, of heel traag, is de bodem niet voldoende gezond.
En ook niet voldoende voedzaam voor bomen.
Bomen die op dat soort gronden staan zijn kwetsbaar voor vrijwel alles: schimmels, bepaalde insecten maar ook stikstof.
Deze bomen zullen niet zo oud worden helaas.

Bomen die op kwetsbare arme grond staan, zoals heidegrond, zijn kwetsbaar voor vrijwel alles.
Bij hoge stikstofwaardes (het stikstofprobleem) vallen deze bomen als eerste af.
Ze kunnen het stikstof simpelweg niet verwerkt krijgen via de bodem.

Bomen zijn net mensen. Een gezonde bodem is een gezond leven.
Voordat Viridi Air bomen gaat planten beoordelen we de bodem. Is die goed dan planten we verschillende soorten bomen in smalle filterstroken, met als doel de buitenlucht te filteren van o.a. fijnstof, NOx, ammoniak, CO2, enz.
Dan moet je bomen hebben die goed tegen die vervuiling kunnen. Dus voordat wij gaan planten, beoordelen we de bodem.
Als de zuur barrière van de bodem gezond is behoud je gezonde bomen die tegen een stootje kunnen.

Wat doe jij in de tuin om de bodem gezond te houden?

viridi air

Luchtbevochtiger en huisdieren

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik vaak over de luchtkwaliteit schrijf en de gezondheid van de mens. Ik was een paar weken geleden even benieuwd of er ook mensen zijn die b.v. een luchtbevochtiger aanschaffen voor de gezondheid van een huisdier.
 
Eén van onze partners (Venta Benelux B.V) kwam met een verhaal over een ouder echtpaar dat helemaal gek is van honden en 2 toestellen voor luchtbevochtiging hebben inmiddels. Ik was benieuwd naar hen verhaal en mocht Karel en Joke eens bellen.
“…..we hebben 5 honden en af en toe zitten ze in een aparte kamer. Om onszelf te beschermen tegen de vrijkomende kleine haartjes wilden we een #luchtbevochtiger aanschaffen bij Venta, voor in de huiskamer. Dat systeem ‘wast’ de lucht eigenlijk. We hebben ook een oude hond en die blijft graag langdurig in de huiskamer omdat hij ook veel last heeft van astma. We kwamen achter iets opmerkelijks: steeds als de oude hond een tijdje in de huiskamer was hoorden we hem minder piepend ademhalen en kreeg hij weer meer energie. Dit deed ons besluiten om ook voor de bijkeuken een extra luchtbevochtiger aan te schaffen. Hij heeft nu geen last meer van astma en is van de medicijnen af….”
 
Hoe mooi is dat!? Luchtbevochtiging is dus duidelijk niet alléén voor de mens gezond: ook voor dieren!
Ooit ook zoiets meegemaakt?

hond

Goud op de Zomerspelen…

Belgisch veldhockey team wint Goud op Zomerspelen en Fins Ijshockey team wint ook Goud. Ik ben er achter gekomen hoe deze 2 landen aan een Gouden medaille zijn gekomen. Doping?

Mwa, figuurlijk wel.
Maar wat hebben ze met elkaar gemeen?
Op het eerste gezicht helemaal niks.
Ja; het is een teamsport.
Ja; het zijn strijders op het veld.
Maar daar win je niet per sé een Gouden medaille mee.

Een topsporter moet: voldoende trainen, voldoende rust hebben, gezond eten/drinken……..en een beetje…..(?)
Lucht?
JA!
Gezonde schone lucht. Dat is wat iedere sporter natuurlijk nodig heeft.
We eten immers meer kilo’s lucht per dag dan vast voedsel.
Iedere topsporter zou aan gezonde schone lucht moeten denken!
Het Belgische veldhockey team en ook het Fins Ijshockey team deden dat wel en wonnen Goud.
Ze maken gebruik van de GENANO BV en winnen nu Gouden medailles.
Ook de amateursporter die zich beetje topsporter voelt, kent nu het geheime recept: Sportse!

olympisch

Lucht zit overal

Zowel binnen als buiten. En ze beïnvloeden elkaar!
Werk jij in een gebied waar de buitenlucht ongezond is? Dan is de binnenlucht automatisch ook een stuk ongezonder.
Wat kun je daar nu aan doen?

Verhuizen of proberen de bedrijven in die omgeving aan te spreken over de ongezonde uitstoot.
Beide gaan helaas nooit gekozen worden. Kies dan in ieder geval wel voor het optimaliseren van de binnenlucht en begin met het maken van een luchtmeting.
Zit je in een industriegebied te werken dan zijn de concentraties vluchtige organistische stoffen vaak hoog, naast o.a. fijnstof.
Met de filters in het ventilatiesysteem kun je daar rekening mee houden maar additioneel is de aanschaf van een luchtreiniger geen onnodige actie.
Last but not least: zorg voor periodiek onderhoud! Alléén dan zorg je voor een continue schone gezonde lucht.

schone lucht is schone binnen en buitenlucht

Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

schone lucht. natuurlijk voor elkaar

De binnen- en buitenlucht zijn veelal vervuild. Grotendeels met fijnstof, VOs, NOx en CO2. Vervuilde lucht gaat van buiten naar binnen en visa versa.

Viridi Air plant daarom bomen die significant goed de buitenlucht zuiveren in smalle stroken (soort windvangers) om vervuilde deeltjes en gassen op te vangen.
(Dit doen we overigens alléén voor bedrijven die hebben aangetoond bij te dragen aan schone binnen- en of buitenlucht met een dienst, product of bedrijfsbeleid).

Naaldbomen zijn uitermate geschikt om fijnstof op te vangen: blijft plakken op de naalden.
Bladeren van loofbomen bevatten kleine huidmondjes die bij ideale omstandigheden (vocht en zonlicht) ver open staan. Des te verder het huidmondje is geopend des te beter de opname van gassen. CO2 wordt opgenomen en omgezet tot zuurstof (O2) middels het fotosynthese proces. Bij “slecht weer” (droog en weinig zon) gaan de huidmondjes verder dicht en nemen ze relatief weinig gassen op. In de lucht hangt naast CO2 helaas ook veel andere schadelijke stoffen (ozon, VOs, etc.) die bomen kunnen afvangen via de huidmondjes. De mate van luchtzuiverende kracht verschilt per boom. Bomen met blaadjes die veel huidmondjes hebben doen dat beter dan bomen met weinig huidmondjes. In tegenstelling tot bij fijnstof is voor de opname van b.v. stikstofdioxide belangrijk dat de bladeren groot en glad zijn. Kleine, ruwe, behaarde bladeren nemen minder stikstofdioxide op.

Bomen zijn dus multidisciplinair inzetbaar om een deel van de verontreinigde lucht te zuiveren; bovendien dragen ze bij aan de biodiversiteit!
En zo wordt het binnen ook weer gezonder.

Schone lucht. Natuurlijk voor elkaar!

Mark luchtbehandelingskasten gereed voor de klant

Mark-Climate-Technology-AHU-luchtbehandelingskast-wtw-duitsland-fabriek (002)

Er staan weer drie Mark luchtbehandelingskasten klaar voor levering aan de klant. De units zijn voorzien van warmteterugwinning door middel van een warmtewiel en speciaal gecoate kruisstroomwisselaars.

■  Luchthoeveelheid tot 33.000 m3/h

■  Corrosiebestendige RVS binnenbeplating

■  Hittebestendige EC-ventilatoren

■  Toestelgroottes tot 13 meter lang en 3,5 meter hoog

Vanwege de omvang van de toestellen gaan de units in delen op transport. Zes vrachtwagens nemen de units mee naar de bekendste sportwagenfabrikant van Duitsland. Op locatie worden de toestellen samengebouwd en inbedrijf gesteld door de Mark servicedienst. 

De luchtbehandelingskasten van Mark Climate Technology zijn een ver doorontwikkeld kwaliteitsproduct en kunnen volledig aan de wensen van de afnemer worden aangepast.

De lucht is schoner in Nederland maar de gezondheidsrisico’s blijven

“…..Ondanks alle maatregelen die het kabinet en lokale overheden de komende jaren nemen, worden ook in 2030 nog miljoenen Nederlanders blootgesteld aan ‘ongezonde’ lucht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het RIVM bekeek alle vastgestelde en voorgenomen maatregelen van het zogenoemde Schone Lucht Akkoord. Dit zijn afspraken tussen rijksoverheid, provincies en gemeenten om luchtvervuiling tegen te gaan. Uitstoot terugdringen: luchtvervuiling zorgt bij langdurige blootstelling voor aandoeningen aan de luchtwegen en het kabinet vindt de gezondheidsschade door luchtvervuiling te groot. Alle maatregelen moeten vooral de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof de komende acht jaar terugdringen, bijvoorbeeld door het wegverkeer verder elektrisch te maken. Als alle maatregelen die in 2021 zijn vastgelegd en voorgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan neemt de luchtverontreiniging af en de levensduur toe, zet het RIVM op een rij……” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5294653/nederlanders-nog-jaren-blootgesteld-aan-ongezonde-lucht-onderzoek-rivm)

Heb je nu keelpijn? Dat kan door de droge en vervuilde lucht komen nu

“…….Last van keelpijn deze dagen, of hoest? Veel mensen zijn alert op corona of andere virussen die rondwaren, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. De lente is begonnen en afgelopen week ging dat gepaard met zonneschijn. Maar ook met opvallend droge lucht is de luchtvochtigheid erg laag. “Het is vandaag iets minder droog, maar we hebben dagenlang hele droge lucht gehad”, vertelt Marc de Jong van Buienradar. “En ook de komende dagen hebben we daarmee te maken. Omdat de lucht die je inademt droog is, kun je daar de gevolgen van merken: je loopt sneller tegen klachten aan als hoest of keelpijn. “Je hebt minder snel keelklachten als je goed bevochtigde slijmvliezen hebt”, zegt KNO-arts Bas Op de Coul van het KNO Medisch Centrum. “Zijn je slijmvliezen droger, dan hebben bacteriën en virussen een grotere kans om hun werk te doen……” (Bron:https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5294917/keelpijn-droge-lucht-droge-keel-hooikoorts-corona-pollen)

Urgenda-doel om uitstoot te verlagen niet gehaald

“…….In 2020 werd het doel wel net gehaald. Het hoogste rechtscollege oordeelde in 2019 dat de staat verplicht is om zich te houden aan de Urgenda-doelstelling om zo klimaatverandering tegen te gaan. De stijging in de uitstoot van broeikasgassen in 2021 is vooral veroorzaakt door het relatief koude begin van 2021. Daardoor verbruikten onder meer woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen meer aardgas dan in 2020, stelt het CBS. In de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen ook hoger door het relatief koude en minder zonnige eerste halfjaar van 2021. Daar was de uitstoot 2 procent hoger dan in 2020…….” (Bron: https://www.ad.nl/klimaat/cbs-urgenda-doel-om-uitstoot-te-verminderen-niet-gehaald~aeb35469/)

Eerder dood in Rotterdam door slechte luchtkwaliteit

“…….In het Haven Verkiezingsdebat stelde Chantal Zeegers, lijsttrekker en fractievoorzitter van D66 Rotterdam, maandag dat mensen “in Rotterdam maanden eerder doodgaan dan in andere steden omdat onze lucht vervuild is”. Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat de levensverwachting in de havenstad inderdaad lager is dan in de meeste andere grote steden en dat de inwoners van Rotterdam te maken hebben met de smerigste lucht in Nederland. Maar er spelen meer factoren een rol in het eerder overlijden van Rotterdammers. Uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de levensverwachting in Rotterdam lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Het driejaarsgemiddelde in de periode 2013-2016 lag in de havenstad op 80,1 jaar, tegen 81,5 jaar in Nederland. Ook in vergelijking met de grootste steden bungelt de stad onderaan. Zo worden inwoners van Amsterdam gemiddeld 80,5 jaar en die van Almere 81,8 jaar. Toch zijn er steden waar de levensverwachting nog lager ligt dan in Rotterdam, zoals in Enschede (80,0 jaar) en Heerlen (79,5 jaar)……” (Bron: https://barendrechtsdagblad.nl/Rotterdam%20&%20Regio/rotterdammers-maanden-eerder-dood-door-vieze-lucht)

Luchtvaart betaalde niet voor CO2-uitstoot in 2020

“…..De Europese luchtvaart mocht in coronajaar 2020 gratis CO2 uitstoten. Dat meldt RTL Z op basis van een eigen analyse van de uitstootgegevens. Dat luchtvaartmaatschappijen gemiddeld niets hoefden te betalen komt door de manier waarop de Europese uitstootregels zijn opgesteld. Sommige luchtvaartmaatschappijen, waaronder het Nederlandse Transavia, hielden extra vervuilrechten over voor andere jaren. Sinds 2012 moeten Europese luchtvaartmaatschappijen via het Europese emissiehandelssysteem ETS betalen voor hun CO2-uitstoot. Voor iedere ton CO2-uitstoot moeten ze een credit inleveren. Een fors deel daarvan krijgen de maatschappijen nog gratis. In een normaal jaar zijn de gratis rechten niet voldoende om de uitstoot mee te betalen en moet er dus bijgekocht worden. Dat stimuleert de maatschappijen om schoner te gaan vliegen. Maar in coronajaar 2020 was het tegenovergestelde het geval, zo heeft RTL Z becijfert. De luchtvaartsector stootte bijna 25 miljoen ton CO2 uit in Europa, maar kreeg gratis rechten toebedeeld voor meer dan 30 miljoen ton. De luchtvaart hoefde daardoor niet alleen niet te betalen voor uitstoot, maar hield ook nog voor 5,2 miljoen ton aan verhandelbare CO2-rechten over. De totale marktwaarde daarvan lag in 2021 op zo’n 273 miljoen euro…..” (Bron: https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/europese-luchtvaart-betaalde-in-2020-niet-voor-co2-uitstoot)

Gevolgen slechte luchtkwaliteit op scholen

“………Als we onze kinderen naar school sturen, verwachten we dat ze in goede handen zijn. Tussen de docenten en beheerders moeten studenten een waakzaam oog hebben die over hen uitkijkt, ervoor zorgend dat ze zich aan de boeken houden en problemen vermijden. We verwachten ook dat ze leren in een schone en gezonde omgeving. Helaas is dat niet altijd het geval. In scholen kan er namelijk sprake zijn van een ongeschikte luchtkwaliteit, wat ook in universiteiten zo is. Onderstaand kun je lezen over de bijwerkingen en oorzaken van deze slechte luchtkwaliteit in scholen, maar ook hoe het opgelost kan worden. Studenten hebben lagere concentratieniveaus – Vanwege hogere koolstofdioxidegehaltes en slechte ventilatie binnenshuis, verliezen veel studenten gemakkelijk hun focus tijdens school, wat uiteindelijk hun opleiding schaadt. Andere omgevingsfactoren die het scherpstellen moeilijker kunnen maken, zijn onder meer abnormale temperatuur en fijnstofniveaus. Verhoogde afwezigheid – Studenten missen vaak de les vanwege luchtweginfecties, allergieën en bijwerkingen door blootstelling aan chemicaliën die in klaslokalen worden gebruikt.
Vocht en schimmel leiden tot irritatie – Hoesten, irritatie van de keel, uitputting, hoofdpijn en piepende ademhaling zijn allemaal schadelijk voor jonge, aangetaste immuunsysteem. Een hoge luchtvochtigheid kan schimmelgroei bevorderen. Verhoogde percentages astma en astma-gerelateerde ziekten – Deze ziekten en gezondheidseffecten leiden tot veel gemiste schooldagen……” (Bron: https://ans-online.nl/aangeboden-artikel/slechte-luchtkwaliteit-in-scholen-heeft-gevolgen/)

Twee jaar corona: lessen voor ventilatie van gebouwen

“………….De afgelopen jaren is internationaal het nodige onderzoek gedaan naar de relatie tussen ventilatie en corona. Ook Atze Boerstra deed daaraan mee. De managing director van bba binnenmilieu, hoogleraar Building Services Innovation aan de TU Delft en vice-president van REHVA geeft uitleg en deelt zijn visie met betrekking tot de laatste inzichten. Hoe gaan onderzoekers te werk om de relatie tussen ventilatie en coronabesmetting te achterhalen? Boerstra: “Om vast te stellen welke ventilatiehoeveelheden minimaal nodig zijn voor een veilige omgeving met betrekking tot COVID-19 kun je onder andere praktijkvoorbeelden gebruiken. Het gaat dan om zogenaamd empirisch onderzoek. Er zijn diverse voorbeelden van groepsuitbraken waarbij bekend was dat in de bewuste binnenruimte slechts 2 à 3 liter verse lucht per seconde per persoon werd toegevoerd. Ik ben zelf betrokken geweest bij onderzoek naar een uitbraak in een nachtclub waarbij één persoon in zo’n matig geventileerde ruimte binnen een paar uur bijna tweehonderd mensen heeft besmet met de Delta-variant. Zo’n praktijkvoorbeeld geeft misschien niet direct het ultieme bewijs dat ventilatie dé sleutel is tot het voorkomen van groepsbesmettingen, maar een sterke aanwijzing is het wel. In het geval van de nachtclub zal een deel waarschijnlijk ook besmet zijn geraakt doordat men langere tijd direct in de ademzone stond van ‘patiënt zero’. Tegelijkertijd zijn er ook voorbeelden bekend van personen die achteraf besmet leken, en die langere tijd met anderen in ruimtes zaten zonder die anderen te besmetten. Daarbij was sprake van een ventilatiegraad van 12 à 15 liter per seconde per persoon………”

(Bron: https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/verdieping/twee-jaar-coronapandemie-lessen-voor-ventilatie-van-gebouwen-106405)

Subsidie om scholen te voorzien van goede ventilatie wordt verlengd

“…….Ventilatie in openbare gebouwen stond de afgelopen tijd door Covid enorm in de belangstelling. Dat geldt zeker ook voor scholen. Toch lijkt het aantal aanvragen om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren nu terug te lopen. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen binnen de Specifieke uitkering ventilatie in scholen om de bouw- en installatie van nieuwe ventilatiesystemen in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs gedeeltelijk te financieren. Dat is voor juli 2021 818 keer gedaan, waarbij een ruime 126 miljoen euro is uitgekeerd. Het aantal aanvragen dat begin dit jaar is toegekend staat op enkel 185. Redenen dat het aantal aanvragen terugloopt kunnen bestaan uit de onhaalbaarheid van het project ondanks de subsidie of het bestaan van grotere verduurzamingsplannen waarbij de ventilatie inbegrepen zit. Met de subsidie wordt maximaal 30 procent van een project rondom ventilatie vergoed. 70 procent moet dus alsnog vanuit het project worden gefinancierd…..” (Bron: https://servicemanagement.nl/hygiene/subsidie-ventilatie-schoolgebouwen-verlengd

Kippenboer had alle hygiënemaatregelen gevolgd behalve die van de inkomende buitenlucht

“…….Kippenboer had alle hygiënemaatregelen gevolgd: ‘En toch kwam dat virus binnen’. Margriet van Zetten snapt er niets van. Zij en haar man hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hun schuur met 47.000 kippen vrij bleef van vogelgriep. Toch sloeg het virus dinsdag keihard toe aan de Lawickse Allee in Wageningen. Al hun kippen moesten worden geruimd. ,,Het is voor mij helemaal niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren”, verklaart Van Zetten. ,,We hebben altijd alle hygiëneregels gevolgd. Noem maar op: desinfecteren, wisselen van schoenen bij het binnengaan van de schuur, een speciale overall alleen voor in de schuur en bovendien was de schuur schoon. Daarnaast is mijn man de enige die in die schuur komt. En toch komt dat virus binnen.” Het is voor mij helemaal niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben altijd alle hygiënere­gels gevolgd en toch komt dat virus binnen. Via de ventilatie? Volgens Van Zetten was het eigenlijk onmogelijk dat het virus in de afgesloten schuur bij de kippen kon komen. ,,Het enige wat we nog kunnen bedenken, is dat het via de ventilatie is gegaan. Laatst met die stormen ging er van alles door de lucht.” Als het virus op deze manier is binnengekomen, dan moet het van wilde vogels afkomstig zijn. In een straal van 3 kilometer zit geen enkele kippenboer. ,,Maar we zitten hier wel dicht bij de Blauwe Kamer en de uiterwaarden. Daar zitten heel veel eenden en ganzen…..” (Bron: www.gelderlander.nl/)

Luchtkwaliteit in woningen veelal ondermaats

“………In veel woningen in Nederland valt nog wat te verbeteren aan de luchtkwaliteit in huis. Dat blijkt uit de resultaten van de Gezond Wonen Check van Nationale-Nederlanden Bank, die in vier maanden ruim 36.000 keer is ingevuld.  De check is een onderdeel van het in oktober gelanceerde Gezond Wonen-platform van Nationale-Nederlanden Bank. Hiermee wil de financiële dienstverlener het bewustzijn over een gezond binnenklimaat vergroten. Dit meldt N-N. Uit de resultaten van de Gezond Wonen Check blijkt dat in 79 procent van de gevallen verbeteringen  mogelijk zijn als het gaat om gezonde lucht in huis. Vooral in de keuken kunnen grote stappen worden gezet. Een meerderheid van de mensen kook op gas en bij een kwart wordt de afzuiging niet altijd aangezet. Terwijl tijdens het koken schadelijke stoffen vrijkomen, zoals fijnstof en verbrandingsgassen. Ook de slaapkamers zijn voor verbetering vatbaar. 42 procent zegt in de slaapkamer geen ventilatiesysteem te gebruiken en 38 procent geeft aan niet met een raam open te slapen. 5 procent zegt zelfs de kamer nooit te ventileren. Dat terwijl frisse lucht in de slaapkamer zorgt voor meer productiviteit de dag erna en de kans op moeheid vermindert. Ook blijkt dat 14 procent last heeft van schimmel in de woon- of slaapkamer, wat slecht is voor de luchtwegen………..” (Bron: https://www.nationalezorggids.nl/)

Luchtvervuiling in Nederland wordt niet bij het klimaatplan betrokken

“……….Het is nu een stuk beter dan een paar decennia geleden”, begint Jan Harm Brouwer van de provincie Zuid-Holland. “De luchtkwaliteit in Nederland in de jaren 70 was ronduit slecht. Net als nu met de stikstofcrisis hadden we in de jaren 80 een bouwstop omdat er teveel fijnstof in de lucht hing. Inmiddels voldoen we weer aan de Europese grenswaarden.” De Nederlandse lucht wordt vervuild door fijnstof: de verzamelnaam voor microscopische deeltjes afkomstig uit bijvoorbeeld uitlaatgassen, fabrieksrook, versleten autobanden, opstuivend zand of plantresten. Een andere beruchte boosdoener is NOx. Dit stofje komt vrij bij verbrandingsmotoren en draagt in combinatie met fijnstof bij aan smog…….” (Bron: change.inc)

Luchtvervuiling in Nederland

Ventilatie in de woning

“…….Heb je last van een allergie, luchtwegproblemen of groeien er steeds weer schimmels in je woning? Dan is de kans groot dat je niet genoeg ventileert. Door een slechte ventilatie blijft er namelijk teveel vocht en vuil in je woning hangen. Dit kan allerlei problemen veroorzaken, waaronder ziekte en schimmelgroei. Voor je gezondheid is het dus enorm belangrijk dat je de lucht in je huis of appartement voortdurend ververst. Gevolgen van slecht ventileren. Als je niet goed ventileert hopen vocht en vuil zich in je woning op. Huisstofmijten, rook en allerhande schadelijke stoffen komen dagelijks binnenshuis in de lucht terecht. Tijdens het koken en schoonmaken komen bijvoorbeeld vaak stoffen vrij die de keel en longen kunnen irriteren. Vochtige en vervuilde lucht die je niet afvoert, kan leiden tot schimmelgroei en allerlei gezondheidsproblemen. Voorbeelden van gezondheidsklachten die het gevolg van slechte ventilatie zijn: vermoeidheid, hoesten, benauwdheid, astma, allergieën en hoofdpijn. Dit kan komen door zowel de lucht als de schimmels in je huis. Er is zelfs kans op koolmonoxidevergiftiging. Je loopt kortom het risico om behoorlijk ziek te worden of zelfs te overlijden als je niet oppast……” (Bron: www.habitos.be)

Ventilatie in de woning

Hergebruik van CO2 niet zo duurzaam als het lijkt

“………De uitstoot van broeikasgassen moet nu echt omlaag, stelt VN klimaatpanel IPCC vandaag in een nieuw rapport. CO2 hergebruiken lijkt daarbij een welkom hulpmiddel. Toch zet dit veel minder zoden aan de dijk dan gedacht, blijkt uit een publicatie van promovenda Kiane de Kleijne. Het klinkt als een ideale oplossing om de uitstoot van CO2 tegen te gaan: je haalt het broeikasgas uit de lucht of vangt het af bij energiecentrales, hergebruikt het gas voor een andere toepassing en er komt minder uitstoot in de lucht. Een erg welkom idee, zou je denken, nu VN klimaatpanel IPCC vandaag in een nieuw rapport opnieuw benadrukt dat de uitstoot van broeikasgassen nog sneller omlaag moet om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Toch kunnen veel technieken voor het afvangen en hergebruiken van CO2, ook wel CCU genoemd, de hoge verwachtingen niet waarmaken. Dat blijkt uit een publicatie van Nijmeegse milieuwetenschappers onder wie promovenda Kiane de Kleijne, die eerste auteur is. ‘Het klinkt natuurlijk als een fantastisch idee. Maar helaas blijkt het in veel gevallen te mooi om waar te zijn.’……..” (Bron: www.voxweb.nl)

Hergebruik van CO2 niet zo duurzaam als het lijkt

Schone lucht in Vlaardingse onderwijslokalen

“…………Schone lucht in de onderwijslokalen draagt bij aan een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten in Vlaardingen. Goede ventilatie in schoolgebouwen helpt ook tegen verspreiding van het coronavirus. In Vlaardingen heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid genomen om het binnenklimaat in de scholen actief te verbeteren. Integraal Huisvestingsplan Vlaardingen. In 2020 heeft de gemeente Vlaardingen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Een van de projecten uit dit plan is het aanpassen van de binnenmilieumaatregelen bij de scholen waar geen nieuwbouw, uitbreiding of renovatie voor is opgenomen in het IHP. Wethouder Jacky Silos (Onderwijs): “Uit onderzoek weten we dat les krijgen in een fris, goed geventileerd klaslokaal belangrijk is voor de concentratie en de prestaties van kinderen. Ik ben dan ook blij dat we eraan werken om de ventilatie en de luchtkwaliteit op Vlaardingse scholen te verbeteren.” Ventilatie
Op 4 januari 2021 is de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) beschikbaar gekomen. De gemeente Vlaardingen heeft deze uitkering voor 10 scholen aangevraagd en toegekend gekregen. Na de toekenning van de SUVIS maatregel heeft in 2021 de aanbesteding van de binnenmilieumaatregelen plaatsgevonden. Het bedrijf Fa. A. de Jong uit Schiedam heeft de aanbesteding gewonnen. Fa. A. De Jong: “Wij vinden het belangrijk om een gezonde leeromgeving te creëren voor onze volgende generatie en zijn dan ook blij dat wij ons steentje hieraan mogen bijdragen.”…….” (Bron: https://regioonline.nl/)

Schone lucht in Vlaardingse onderwijslokalen

Rumst meet half jaar lang luchtkwaliteit

“………De gemeente Rumst en de Vlaamse Milieumaatschappij krijgen regelmatig klachten binnen van inwoners die klagen over prikkelende luchtwegen en geurhinder van onder meer een nabijgelegen steenbakkerij. Er is veel zwaar verkeer in de gemeente en een industriezone. “We willen weten wat het effect daarvan is op de luchtkwaliteit in onze gemeente. Meten is weten”, zegt waarnemend burgemeester Geert Antonio (N-VA).

“Door ons historisch steenbakkerijverleden hebben wij veel industriezones die dicht bij de woonkernen liggen.  Daarom gaan wij de komende zes maanden de luchtkwaliteit meten, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij.  Het meettoestel komt in het centrum van Rumst, vlak bij een industriezone waar zwaar verkeer voorbijkomt.”

“In het verleden is al geklaagd over de geur van een nabijgelegen steenbakkerij. Dat bedrijf heeft al heel wat stappen gezet en filterinstallaties geplaatst, maar wij willen nu het effect op de gezondheid kennen. Is er iets waarover we ons zorgen moeten maken? Dat willen we weten. We zijn ook blij dat de bedrijven eraan willen meewerken”, zegt de burgemeester.

Het meettoestel is een groot toestel dat in een container zit; die zal een half jaar lang in Rumst staan. “Eens de resultaten bekend zijn, wil de gemeente daarmee aan de slag en samen met de hogere overheid en de bedrijven bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren”, besluit Antonio……..”

Rumst meet half jaar lang luchtkwaliteit

Ongezonde lucht leidt ook tot slechte spermakwaliteit

“…………….Het gaat niet goed met ons zaad. Al enkele jaren waarschuwen steeds meer studies dat de spermakwaliteit er met rasse schreden op achteruit gaat. Een studie van de Tongji Universiteit in Shanghai suggereert nu dat een mogelijke oorzaak van al die slechte zwemmertjes de slechte luchtkwaliteit is. De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Networks. Er is al langer een vermoeden dat er een significant verband is tussen luchtvervuiling en verminderde spermakwaliteit. Het gaat dan vooral op vlak van de hoeveelheid sperma, de concentratie en de beweeglijkheid. De Chinese onderzoekers vonden nog geen rechtsreeks oorzakelijk verband tussen beide, maar ze ontdekten wel dat hoe meer een deelnemer blootgesteld werd aan kleine partikels van vervuilde lucht, hoe meer problemen er waren met de beweeglijkheid van de sperma. Concreet: het zaad kon minder goed (in de juiste richting) zwemmen. En hoe kleiner de vervuilende deeltjes in de lucht, hoe duidelijker er een verband was met de verminderde spermakwaliteit.

Voortplanten? Mijd vieze lucht

Op basis van hun bevindingen, benadrukken de onderzoekers dat het erg belangrijk is dat mannen tijdens hun vruchtbare en reproductieve jaren het best van al zo min mogelijk blootgesteld worden aan luchtvervuiling. Toch is er ook met deze studie nog geen rechtsreeks oorzakelijk verband aangeduid tussen de slechte luchtkwaliteit en de vruchtbaarheid van mannen. Daarvoor is er nog meer onderzoek nodig. Er zijn in het verleden al verschillende onderzoeken geweest die in die richting wezen, maar vaak zijn de resultaten van die verschillende studies inconsistent en is het erg ingewikkeld om met de vele factoren die spermakwaliteit beïnvloeden rekening te houden. Toch geloven erg veel wetenschappers dat slechte luchtkwaliteit een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen. …..” (Bron Last van slechte zwemmertjes? Nieuwe studie vindt mogelijke oorzaak van slechte spermakwaliteit – Metrotime)

Ongezonde lucht leidt ook tot slechte spermakwaliteit

Belgische bioscopen doen mee met een project over de luchtkwaliteit

“………De Federatie van Belgische Bioscopen heeft, samen met de FOD Volksgezondheid, een project op poten gezet met als naam “Adem, je bent in de bioscoop”, om filmliefhebbers veilig naar de cinema te laten gaan. Met het label garanderen de bioscoopuitbaters de luchtkwaliteit in hun zalen. “Na een lange periode waarin we onze contacten moesten beperken, komen we in een periode waarin we mensen naar veilige plaatsen kunnen laten gaan, en de bioscoop is er zo één”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “De bioscoopsector heeft een moeilijke periode achter de rug, waarin we vijftien maanden moesten sluiten”, zegt Thierry Laermans, secretaris van de Federatie van Belgische Bioscopen. “Toen de FOD Volksgezondheid ons dit project voorstelde, zijn we meteen op de kar gesprongen. Op basis van onze ventilatie- en luchtzuiveringssystemen zullen we de luchtkwaliteit voor onze bezoekers kunnen garanderen.”

“We weten dat het coronavirus zich verspreidt via aerosolen”, zegt Pieter Bollen, coördinator van de taskforce binnenluchtkwaliteit van de FOD. “Ventilatie en luchtzuivering zijn dus essentieel. Daarom hebben we een tool ontwikkeld waarmee de cinema’s kunnen nagaan welke capaciteit aan bezoekers ze kunnen ontvangen en welke CO2-waarden ze dan kunnen verwachten. Daarbij wordt rekening gehouden met het debiet van hun ventilatie- en luchtzuiveringssystemen.”………” (Bron: https://www.gva.be/cnt/dmf20220225_96048082)

Belgische bioscopen doen mee met een project over de luchtkwaliteit

Methaanuitstoot hoger dan gedacht

“……De methaanuitstoot van de olie-, gas- en steenkoolsector ligt 70 procent hoger dan de officiële cijfers doen vermoeden. Uit de laatste cijfers van het Internationaal Energieagentschap blijkt bovendien dat de uitstoot van het krachtige broeikasgas weer stijgt. De nieuwste cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) over methaanuitstoot zijn afkomstig van satellietmetingen en andere wetenschappelijke onderzoeken. Die blijken 70 procent hoger uit te vallen dan wat nationale regeringen officieel hebben gerapporteerd. Methaan is als broeikasgas op korte termijn veel krachtiger dan CO2 en verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de klimaatopwarming sinds de industriële revolutie. Maar het vervliegt ook sneller dan CO2. Ingrijpende acties om de uitstoot te verminderen, zijn dus belangrijk om op korte termijn de klimaatverandering aan te pakken……” (Bron: https://www.mo.be/nieuws/methaanuitstoot-van-energiesector-ligt-zo-n-70-procent-hoger-dan-gedacht)

Methaanuitstoot hoger dan gedacht

Nieuwe fietsstraat zo veel mogelijk elektrisch en emissievrij

“….Heel veel groot en klein materieel is elektrisch en emissievrij, bij de aanleg van de fietsstraat in de Hugo de Grootstraat. Een mobiele kraan, knijperauto, midigraver, veegzuigauto en zelfs een trekker-opleggercombinatie. Maar ook trilplaten, trilstampers en ander klein materieel. Per dag scheelt dat zo’n 180 liter diesel. Ook wordt de uitstoot van fijnstof en stikstof met zeker 80% verminderd en is er veel minder asfalt nodig. Begin mei wordt de misschien wel ‘meest duurzame fietsstraat van Nederland’ opgeleverd. Elektrische auto’s zijn inmiddels een steeds normaler verschijnsel in Nederland. Ook komen er steeds meer elektrische bussen, al heeft Arnhem met zijn trolleys daar al veel langer ervaring mee. Er komt nu in Nederland langzaam maar zeker (zwaar) elektrisch materieel voor de wegenbouw beschikbaar. Maar dat het allemaal gericht op 1 project wordt ingezet, dat gebeurt nauwelijks. Bij de aanleg van deze fietsstraat wordt op de bouwlocatie zoveel mogelijk elektrisch materieel ingezet. Alleen als dat niet kan, is biodiesel het alternatief. Schonere lucht en minder lawaai: ‘Zeker in woonwijken willen we zoveel mogelijk emissievrij werken’, aldus wethouder mobiliteit Roeland van der Zee. ‘Dat levert gewoon schonere lucht op. Maar ook scheelt het een hoop lawaai voor de omwonenden.’ Wat Arnhem betreft is dit niet eenmalig. Van der Zee: ‘We willen kijken wat er mogelijk is als we wegwerkzaamheden of reconstructies zo duurzaam mogelijk willen uitvoeren. Is het haalbaar, technisch, maar ook financieel? We gaan dit project op die punten goed evalueren. Vervolgens gaan we met onze aannemers kijken of dit veel vaker mogelijk is.’ Bij dit project wordt er op de bouwplaats circa 8.000 liter diesel minder verbrand, zo’n 180 liter per dag. Daarnaast wordt er 80% minder fijnstof en stikstof en 30% minder CO2 uitgestoten…..” (Bron:https://duurzaam-actueel.nl/aanleg-fietsstraat-zo-veel-mogelijk-elektrisch-en-emissievrij/)

Nieuwe fietsstraat zo veel mogelijk elektrisch en emissievrij

De luchtkwaliteit in Brabant is dramatisch slecht

“…..Verwacht geen toeters en bellen van het station dat komende jaren door Brabant trekt om luchtkwaliteit te meten. De installatie ziet er van de buitenkant niet heel anders uit dan de doorsnee gesloten aanhanger. Vooruit, er steken twee pijpen uit het dak, maar dat is het dan ook wel.

Toch is Henk Verdijk blij met het mobiele meetstation dat tot de zomer bij hem in de wijk Molenhoek staat. De Rosmalenaar, lid van de werkgroep A59-Oost, wil wel eens helder hebben hoe het zit met de uitstoot van verkeer op de A59. ,,Het lawaai, dat hoor je. Maar het fijnstof, daar merk je niet zo gauw wat van. Terwijl dat veel schadelijker kan zijn voor de gezondheid”, zegt Verdijk, die zelf geen longklachten heeft en dat graag zo wil houden.

Het mobiele meetstation staat sinds begin dit jaar aan de rand van een speelveldje, naast een rode schommel. ,,Ik wil wel weten wat de extra bijdrage van de weg aan het fijnstofniveau is en of daarmee de normen en de jongste advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, red.), worden overschreden. En of dat een punt is van grote zorg……” (Bron:https://www.bd.nl/brabant/luchtkwaliteit-in-brabant-is-een-ziektemaker-en-daar-kun-je-niet-aan-ontsnappen~ae40b42f/)

De luchtkwaliteit in Brabant is dramatisch slecht

Duurzaamheid in e-commerce. Ken je CO2 voetafdruk

“……Om duurzaamheid te stimuleren moet je weten voor welke CO2-uitstoot je bedrijf direct en indirect verantwoordelijk is. Door data uit je hele supply chain te verzamelen en te organiseren kun je op duurzaamheidsdoelen sturen en je klanten milieuvriendelijke opties bieden. De afgelopen jaren verschoof de focus van de consument veelal in de richting van het kopen bij merken die duurzaamheidspraktijken hebben geïmplementeerd. Op basis van deze observatie laten retail- en e-commercebedrijven zich publiekelijk meer uit over hoe ze productie- en bedrijfspraktijken toepassen die milieuvriendelijker zijn.

Maar publiekelijke betrokkenheid is slechts de eerste stap, en om de duurzaamheidsdoelstellingen die veel bedrijven en merken voor zichzelf hebben gesteld daadwerkelijk te bereiken, moeten de ontwikkelingen adequaat worden gemeten en gecontroleerd. Zoals de befaamde management consultant Peter Drucker ooit zei: “if you can’t measure it, you can’t manage it”. Ondernemers moeten streven naar een vermindering van CO2-uitstoot op drie verschillende niveaus. Ten eerste op het directe niveau, dat wil zeggen: de uitrusting van het bedrijf. Ten tweede op het indirecte niveau, zoals de productie van elektriciteit of stoom die wordt geproduceerd als restproduct. En tot slot, op het indirecte niveau stroomopwaarts en stroomafwaarts van de supply chain van het bedrijf, om rekening te houden met alle bijdragen die verband houden met de activiteit van het bedrijf……” (Bron: https://www.emerce.nl/achtergrond/duurzaamheid-in-e-commerce-begint-met-heldere-data-over-je-co2-voetafdruk)

Duurzaamheid in e-commerce. Ken je CO2 voetafdruk

Groene stroom door verbranden van kippenpoep

“…….Als je diep inademt, ruik je de brandstof waarop de elektriciteitscentrale draait: kippenpoep. Heel veel kippenpoep; elke werkdag arriveren hier zestig afgeladen trucks om hun lading in een bunker te storten, waarna het riekende spul in de gulzige trechtermond van de fabriek verdwijnt. Bij BMC Moerdijk maken ze groene elektriciteit door kippenpoep (pluimveeafval, zeggen ze zelf, want er zitten vooral rond Kerst ook kalkoenuitwerpselen bij) te verbranden. Dit levert genoeg stroom op om alle woningen in een stad als Den Bosch te voorzien, zegt operationeel directeur Luc Westdorp. Waarom zou je kippenpoep verbranden en niet gebruiken als mest op de akkers? Deze vorm van ‘verwerken’ heeft milieuvoordelen boven andere methoden (o.a. minder uitstoot), concludeerde onderzoeksbureau CE Delft in een zogenoemde levenscyclusanalyse, uitgevoerd in opdracht van de fabriek……” (Bron: www.volkskrant.nl)

elektriciteit opwekken kippenpoep

CO2-belasting goed voor Nederlandse economie

“………De Nederlandse economie kan profiteren van het breed internationaal regelen van belasting op CO2-uitstoot. Alleen een Nederlandse of Europese CO2-belasting om de uitstoot van het broeikasgas terug te dringen, zou onze economie juist raken. Dit volgt uit onderzoek van financiële instellingen die betrokken zijn bij het Platform voor Duurzame Financiering. Een van de conclusies is dat het geen groot verschil maakt of zo’n CO2-belasting alleen in Nederland wordt ingevoerd of in de Europese Unie, desnoods in combinatie met omringende landen als het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. In beide gevallen is sprake van impact op de economie. Maar als de maatregel tegelijk ook in grote economieën zoals de Verenigde Staten, China, Canada, Japan en Australië wordt doorgezet, dan zou een aantal sectoren in Nederland hier volgens de onderzoekers juist wel bij varen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouw, de machinesector en de elektronicabranche. De internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven komt dan niet in het geding. Nederland zou wat betreft CO2-uitstoot zelfs iets gunstiger uit de bus komen als wordt vergeleken met bijvoorbeeld de situatie in China……….” (Bron: www.accountant.nl)

co2 belasting

Falmec Nederland plant luchtzuiverende bomen tegen o.a. fijnstof

“………Als fabrikant van afzuigkappen is het zuiveren van lucht en het verbeteren van de luchtkwaliteit in huis een belangrijk doel. Hiervoor heeft Falmec onder andere de E.ion serie ontwikkeld, een serie afzuigkappen voorzien van bipolaire ionisatie. Het systeem zuivert de lucht met behulp van een koolstof zeoliet filter en een ionisatielamp, deze zorgt dat alle positieve en negatieve luchtionen in balans worden gebracht. “Een complete luchtzuiveraar dus”, vertelt Erwin A. van Steenwijk, Commercieel Directeur van Falmec Nederland. “Door dit streven zijn wij in contact gekomen met Viridi Air en hebben wij een aantal luchtzuiverende bomen laten planten in de Viridi Air buitenfilterprojecten. Falmec Nederland streeft niet alleen naar een gezond binnenklimaat, maar draagt ook graag een steentje bij aan schone lucht buiten. Door het planten van luchtzuiverende bomen met een groene, duurzame filtertechniek in een speciale filterstrook, worden grote hoeveelheden fijnstof uit de buitenlucht gefilterd. Zo willen we het klimaat en de gezondheid van mens en dier een positieve boost te geven. De tien bomen van Falmec zijn op 28 januari 2022 zijn in het buitenfilterproject ‘Heijningen/A4’ geplant…….” (Bron: www.wonen360.nl)

falmec nederland - schone lucht

Taxi Van Ojik zet in op luchtreiniging voor veilige ritten en minder verzuim

“…….De snelle verspreiding van het coronavirus zorgt ook bij taxibedrijven voor veel verzuim. Omdat mensen tijdens een taxirit een kleine ruimte met elkaar delen, is de kans op besmetting groot. Om taxiritten voor zowel chauffeurs als passagiers veiliger te laten verlopen en het verzuim te verminderen, zet Taxi Van Ojik in op actieve luchtreiniging. Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht. De kans op besmetting is dan ook groter als je je met meerdere mensen in een kleine ruimte bevindt. Op het moment dat een passagier verkoudheidsklachten heeft, weten wij en onze chauffeurs dit pas zodra deze persoon bijvoorbeeld snift in de auto”, stelt eigenaar Arjen van Ojik. “Of een mondkapje dan voldoende bescherming biedt, weten we niet. Dat de zorgen over eventuele besmetting bij zijn chauffeurs toenamen, was echter wel duidelijk. Best veel chauffeurs zijn op leeftijd. Zeker toen zij nog geen boosterprik hadden gekregen, waren zij bang om het virus op te lopen. Een aantal weken geleden had een van de chauffeurs volgens Van Ojik nog twee dagen op rij een klant in de taxi die het virus onder de leden had. Hij was besmet en had het ons niet laten weten, dus hij had het zomaar kunnen overdragen aan de chauffeur. Gelukkig is dit niet gebeurd, maar het risico is in zulke gevallen groot……” (Bron: www.taxipro.nl)

Taxi zet in op luchtreiniging

CO2 uit de lucht halen met je waterstofauto

“…..Een nieuwe techniek kan 99 procent van de CO2 uit de lucht halen met hulp van waterstof. Is dit de techniek die onze lucht zuivert en CO2-reductie van bedrijven overbodig maakt? Dit verhaal, verschenen op change.inc, neemt ons mee naar de nieuwe techniek. Stel je voor: simpelweg door rondjes te rijden in je auto, kun je de wereld een betere plek maken. Zo’n droom komt misschien een beetje dichterbij dankzij onderzoek van de University of Delaware uit de Verenigde Staten. Zij maakten een systeem dat 98 procent van de CO2 uit de lucht kan halen. De onderzoekers kwamen op het idee vanwege hun onderzoek naar brandstofcellen. Zulke cellen zetten waterstof in combinatie met zuurstof uit de lucht om in elektriciteit en water. Dit is het principe achter de waterstofauto. Maar de brandstofcel die de onderzoekers gebruikten in hun onderzoek, bleek heel slecht tegen CO2 te kunnen: als er teveel van het broeikasgas in de lucht zat, lukte het de innovatieve cel niet om elektriciteit te maken….” (Bron: www.weer.nl)

CO2 uit de buitenlucht halen

Topsector Logistiek gaat CO2-uitstoot van de binnenvaart meten

“…..De Topsector Logistiek is een programma gestart om de CO2-uitstoot voor transport per binnenvaartschip te meten. In de binnenvaart is dat een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld het wegvervoer, omdat er een grote verscheidenheid aan scheepstypen bestaat. Daarom kijkt het programma naar uitstoot ten opzichte van de geleverde vervoersprestatie. Hoe meer vracht ten opzichte van de emissies, des te beter is de emissieprestatie….” (Bron: www.nt.nl)

CO2-uitstoot van de binnenvaart meten

Europese uitstoot wederom hoger, net onder niveau van voor coronacrisis

“…….De Europese uitstoot van broeikasgassen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de totale uitstoot bijna terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Op de lange termijn neemt de totale uitstoot wel af, stelt het Europese statistiekbureau Eurostat. De geschatte totale uitstoot in het derde kwartaal komt neer op 881 miljoen ton CO2. In 2019, voordat de coronapandemie uitbrak, lag de uitstoot in het derde kwartaal op 891 miljoen ton. De stijging in de uitstoot van broeikasgassen werd voornamelijk veroorzaakt door het economische herstel in het derde kwartaal. In hetzelfde kwartaal van 2020 was de economische activiteit door de coronacrisis juist een stuk lager. De industrie en elektriciteitsvoorziening veroorzaakten de meeste uitstoot, respectievelijk 23 procent en 21 procent. Zowel huishoudens als de landbouw stootten 14 procent van de broeikasgassen uit. In de meeste landen steeg de uitstoot door het herstel van de coronacrisis. Alleen in Nederland, Slovenië en Luxemburg daalde de uitstoot in het derde kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020……” (Bron: www.nd.nl)

Europese uitstoot hoger

Meting fijnstofreductie op pluimveebedrijf

“……van 2018 tot en met 2020 zijn diverse perspectiefvolle technieken getest op hun effect op de emissie van fijnstof uit pluimveestallen. Dit project, een samenwerking tussen het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), leveranciers van reducerende technieken, pluimveehouders en Wageningen Livestock Research, werd gefinancierd door onder andere de gemeenten in de Gelderse Vallei, provincie Gelderland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De metingen leidden tot opname van een aantal technieken in de landelijke lijst met emissiefactoren voor fijnstof. Destijds is afgesproken de metingen uit te voeren op één bedrijfslocatie, waarna bij het vaststellen van het reductiepercentage – voor opname op de landelijke lijst – een onzekerheidsmarge is toegepast van 10 procentpunten……” (Bron: www.nieuweoogst.nl)

Meting fijnstofreductie op pluimveebedrijf

Chemisch ultrafijnstof. Gevaarlijk of niet?

Als ik door de supermarkt loop word ik aangesproken door een oud klasgenootje. We spreken elkaar nooit meer maar “…hij leest altijd mijn bijdrages hier op LinkedIn..”.
“…heb je er wat aan …?” vraag ik hem.
“…zeker wel alleen weet ik nog steeds niet zo goed waarom fijnstof of ultrafijnstof zo schadelijk is voor de gezondheid?….” .

Ik leg hem uit dat ultrafijne deeltjes een lage massa hebben:
“….het grote gevaar is dat de ultrafijne deeltjes zo klein zijn dat ze via de longen eenvoudig in ons bloed kunnen komen.
Dan heb ik het niet over stuifmeel……maar over chemische kleine deeltjes die al zwevend ingeademd worden. Chemisch wil eigenlijk zeggen: hoort niet in jouw lichaam te zitten. Wetenschappers weten steeds beter wat zo’n klein chemisch deeltje in ons bloed kan veroorzaken. De gevolgen zijn steeds duidelijker en niet best voor de gezondheid!….”

Wat kun je eraan doen? Verricht een luchtmeting die ook ultrafijnstof kan meten, schaf een mechanische oplossing aan (ventilatie/luchtreiniging), laat het ventilatiekanaal reinigen (periodiek). Dat is de weg naar schone lucht.
“…helpt dit niet dan?…” zegt hij al wijzend naar zijn mondkapje.
“…Nee! De ultrafijne deeltjes vliegen er doorheen, er structureel mee rond lopen (in huis of op het werk) is gewoon ‘raar’ en binnenkort draag je het ook niet meer…”

ultrafijnstof

Parijs vermeed duizenden sterfgevallen door betere luchtkwaliteit

“…….De verbetering van de luchtkwaliteit in de regio Parijs heeft ervoor gezorgd dat er op tien jaar tijd duizenden sterfgevallen zijn vermeden, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van het regionaal gezondheidsobservatorium (ORS) en het observatorium voor de luchtkwaliteit Airparif. Wat betreft langdurige blootstelling aan fijne stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer is tussen 2010 en 2019 het aantal jaarlijkse sterfgevallen van 10.350 naar 6.220 gedaald. Dat is een daling met veertig procent…….” (Bron: www.nl.metrotime.be)

Parijs verbeterde de luchtkwaliteit met als gevolg 1000-en minder doden

CO2-meters geen luxe maar noodzaak in de klas

“………….Dat Elzendaalcollege is zijn tijd dus vooruit. De school heeft anderhalf jaar geleden uit eigen zak al CO2-meters aangeschaft. Dat was ruim voordat de minister van Onderwijs besloot alle scholen in Nederland van die luchtmeters te voorzien. Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: het klimaat in de ruimte waar je verblijft, en dus zeker in een klas waarin de bloem der natie zo’n beetje de hele dag doorbrengt, is bepalend voor de snelheid waarmee een virus zich verspreidt. Als het lampje van de meter rood wordt, moet het raam open. Simpel. Het was in een ver verleden dat ik op het Boxmeerse Elzendaalcollege vertoefde. Maar de herinnering aan de benauwde sfeer in de houten barakken is nog levendig. De bouwers van de school waren niet voorbereid geweest op de babyboom en dus waren er noodvoorzieningen getimmerd…………….” (Bron: www.gelderlander.nl)

CO2-meter is noodzaak en geen luxe in de klas

Houtsrook ook slecht voor omwonenden

“……….Sommige mensen stopten alle naden van hun ramen dicht, om rook en stof buiten te houden. En niet zonder reden: in houtrook zitten verschillende stoffen, waaronder fijnstof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, pak’s (ofwel: polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en ook roet. Wat ik niet wist, is dat de uitstoot van fijnstof door houtstook in Nederland bijna half zo groot is als die van het wegverkeer, zo lees ik in informatie van het RIVM. En ook: “De uitstoot van fijnstof door het wegverkeer neemt af, terwijl die door houtrook toeneemt……….” (Bron: www.maxmagazine.nl)

Houtsrook slecht voor de gezondheid van omwonenden

De meeste Nederlandse CEO’s hebben nog geen concrete klimaatambities

“…….Slechts een kwart van de Nederlandse CEO’s heeft zich gecommitteerd aan net-zero uitstoot. Meer dan een derde heeft nog helemaal geen klimaatambities geformuleerd. Wereldwijd is het nog slechter gesteld met de duurzaamheidsambities, zo blijkt uit de 25e CEO Survey van PwC. Voor onze planeet biedt de jubileumeditie van de jaarlijkse enquête dan ook weinig reden voor een feestje, erkent ook Ad van Gils, bestuursvoorzitter van PwC: “Dat een derde geen klimaatambities zegt te hebben, is zorgelijk. De urgentie lijkt bij een grote groep blijkbaar nog steeds te ontbreken. Aan urgentie ontbreek het duidelijk níet. “We zien al jaren dat klimaatrisico’s reëel zijn”, aldus Van Gils. “Dat is dan ook de belangrijkste reden voor CEO’s om werk te maken van klimaatbeleid.”………” (Bron: www.consultancy.nl)

De meeste Nederlandse CEO’s hebben nog geen concrete klimaatambities

Fijnstofgehalte meten in eigen huis

“…….Fijnstofdeeltjes zijn overal om ons heen én ontzettend schadelijk voor de mens. Dat moet veranderen, vond Beate Stevens. En dus ontwierp ze een fijnstofdetector: een klein kastje dat fijnstof meet. ‘Het is een eerste stap naar een schonere omgeving’. ‘Toen NEC vorig jaar promoveerde konden we het vuurwerk terugzien in de metingen van onze kastjes’, vertelt Beate Stevens, Radboudalumna en oprichter van AeroCount, het bedrijf achter de fijnstofmeter. ‘We konden zelfs precies zien hoe de wind stond die avond.’ ‘Maar veel mensen beseffen niet hoe schadelijk en ongezond fijnstof is’, gaat ze verder. Ze trekt er een serieus gezicht bij. ‘De gemiddelde Nederlander krijgt per week een hoeveelheid fijnstof binnen die gelijk staat aan het roken van twee pakjes sigaretten. Dus het is wel degelijk belangrijk dat mensen meten hoe erg vervuild de lucht in hun omgeving is.’ …..”(Bron: Vox magazine (voxweb.nl))

fijnstof meteen in eigen huis

Nieuwe deeltjessensoren meten ultrafijnstof voor betere luchtkwaliteit

“…….Dankzij nieuwe methoden voor het meten van de grootte en de concentratie van ultrafijne deeltjes met behulp van geladen plasma’s, kunnen in de toekomst sensoren worden gemaakt die bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Plasma’s worden gebruikt om te controleren of er ultrafijne deeltjes zijn die een gezondheidsrisico kunnen vormen. Hoewel dergelijke sensoren gangbaar zijn in de industrie, moeten verschillende problemen zoals kosten, onderhoud en grootte worden opgelost voordat ze beschikbaar zijn voor dagelijks gebruik. Voor zijn promotieonderzoek aan de TU/e heeft Tim Staps nieuwe methoden onderzocht om de grootte en concentratie van deeltjes in plasma’s te meten. Die methoden kunnen worden gebruikt om in de toekomst goedkopere, kleinere en duurzamere deeltjessensoren te maken……” (Bron: www.engineersonline.nl)

Nieuwe deeltjessensoren meten ultrafijnstof voor betere luchtkwaliteit

Uitstoot aan de bron verduurzamen

Als de eigen gebakken pizza niet lekker is, dan ga je op zoek naar wat er mis ging om het te voorkomen de volgende keer. Toch? Bij de bron een probleem oplossen. Oorzaak – gevolg (causaliteit).
Dat is exact de reden waarom ik eind 2019/begin 2020 met Viridi Air ben begonnen.

Ik zag b.v. dat er bedrijven waren die de CO2-uitstoot gingen compenseren door bomen te planten.
Toen ik op zoek ging naar de causaliteitsvraag kwam ik iets opmerkelijks tegen:
“…..veel bedrijven gaan juist méér CO2 uitstoten en méér CO2 compenseren door bomen te planten….”

Dan gaan er 2 dingen niet goed:
1.) Waarom wordt de oorzaak van de uitstoot niet aangepakt?
2.) Waarom kijken we alléén naar CO2 (klimaat)? Velen stoten naast CO2 ook fijnstof en andere gassen de lucht in (slecht voor gezondheid);

Bij Viridi Air gaat het dan ook anders en steeds meer bedrijven willen dan ook Viridi Air Partner worden.
We beoordelen wat het bedrijf aan de bron doet en dan planten we pas bomen. We planten speciale bomen, in filterstroken (geen bosjes) zodat naast CO2, fijnstof, ammoniak, NOx en andere gassen worden opgevangen.
Gewoon in Nederland en België.
Ken jij bedrijven die meer doen dan CO2 uitstoot bestrijden?
Tag ze hieronder. Ze verdienen het om gezien te worden!

uitstoot aan de bron verduurzamen

CO2 uit de lucht halen met een waterstofauto

“…………Een nieuwe techniek kan 99 procent van de CO2 uit de lucht halen met hulp van waterstof. Is dit de techniek die onze lucht zuivert en CO2-reductie van bedrijven overbodig maakt? Het systeem gebruikt een opgerold membraan om CO2 te filteren. Stel je voor: simpelweg door rondjes te rijden in je auto, kun je de wereld een betere plek maken. Zo’n droom komt misschien een beetje dichterbij dankzij onderzoek van de University of Delaware uit de Verenigde S. Zij maakten een systeem dat 98 procent van de CO2 uit de lucht kan halen. De onderzoekers kwamen op het idee vanwege hun onderzoek naar brandstofcellen. Zulke cellen zetten waterstof in combinatie met zuurstof uit de lucht om in elektriciteit en water. Dit is het principe achter de waterstofauto. Maar de brandstofcel die de onderzoekers gebruikten in hun onderzoek, bleek heel slecht tegen CO2 te kunnen: als er teveel van het broeikasgas in de lucht zat, lukte het de innovatieve cel niet om elektriciteit te maken.

CO2 filteren
Maar die gevoeligheid voor CO2 was een vloek en een zegen. De wetenschappers bedachten dat een systeem dat zo gevoelig is voor CO2, het waarschijnlijk ook goed kan filteren.

Dus maakten ze een brandstofcel in combinatie met een speciaal membraan (een heel dun vliesje) dat CO2 doorlaat, maar de rest niet. Er komt lucht binnen in het systeem, samen met waterstof. De brandstofcel doet zijn werk, maar voert de CO2 door het membraan weg. Uit het systeem komt vervolgens de gefilterde lucht en elektriciteit. De CO2 moet vervolgens wel ergens worden opgeslagen, anders komt deze ook weer uit het systeem……………………..” (Bron: www.change.inc)

CO2 uit de lucht halen met een waterstofauto

Grote bedrijven verduurzamen onvoldoende

“……De plannen van grote bedrijven om te verduurzamen zijn niet voldoende om al hun CO2-uitstoot terug te dringen, ondanks dat ze vaak wel zo zijn voorgesteld. Dat stellen New Climate Institute en Carbon Market Watch in een rapport. Daarin werden de klimaatplannen van 25 grote bedrijven, waaronder Unilever, bekeken. Die ondernemingen zijn goed voor 5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Bijna de helft van de onderzochte bedrijven, zoals voedingsmiddelenfabrikant Nestlé en de Braziliaanse vleesverwerker JBS, hebben geen specifieke toezegging gedaan om hun uitstoot in het jaar waarin ze CO2-neutraal willen zijn ook daadwerkelijk tot nul te hebben teruggebracht. De andere dertien komen gemiddeld tot een daling van de uitstoot van 40 procent, stelt het rapport.

De onderzoekers vonden drie bedrijven die wel goed op weg zijn om vrijwel volledig CO2-vrij te gaan werken. Dat zijn containervervoerder A.P. Møller-Maersk en telecombedrijven Vodafone en Deutsche Telekom……” (Bron: www.msn.com)

Grote bedrijven verduurzamen onvoldoende

In elke klas een CO2-meter

“……..Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) wil dat er een CO2-meter komt in elk lokaal op middelbare scholen en in het primair onderwijs. Hij voegt hiervoor 17,3 miljoen euro toe aan de lumpsumbekostiging voor het funderend onderwijs. “CO2-meters zijn een goede eerste stap, maar wat gebeurt er als ze rood uitslaan?”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. Schoolbesturen moeten met de financiële toezegging nu zo snel mogelijk CO2-meters aanschaffen als ze dit nog niet hadden gedaan en de meters gebruiken, schrijft de onderwijsminister. Hij bekijkt samen met de werkgeversraden hoe hij kan checken of er straks daadwerkelijk in ieder klaslokaal een CO2-meter hangt. Het is voor de leerprestaties van belang dat de lucht in de lokalen goed is en dat er ondanks corona zo veel mogelijk fysiek onderwijs wordt gegeven. Daarom onderneemt de minister nu actie. ‘Onderwijspersoneel dient les te geven onder goede arbeidsomstandigheden’, aldus Wiersma. ‘Goede luchtkwaliteit is hier voorwaardelijk voor.’ De AOb maakt al veel langer een punt van goede ventilatie. AOb-bestuurder Jelmer Evers noemt de toezegging van de minister dan ook een “goede stap in de strijd tegen besmettingen op school”. Maar hij vindt vooral de uitkomsten van de metingen van belang. Evers: “De vraag is wat er met de metingen gebeurt. Bij welke concentratie springen de meters in het rood en wat doen we dan? Een raam openzetten? En als dat niet genoeg helpt, wat gebeurt er dan? Het lokaal verlaten?……..” (Bron: www.aob.nl)

In elke klas een CO2-meter

Frisse lucht op Thoolse basisscholen en geen koude tocht

“………Een primeur voor Jenaplan basisschool met de Bijbel in Poortvliet. Zij doen namelijk als allereerste mee aan een proef met een luchtzuiveringsinstallatie in klaslokalen. Vandaag werden er twee apparaten geplaatst, die hopelijk, de fijnstof en ziekmakers uit de lucht filteren. In Tholen is een proef gestart met een luchtzuiveringsinstallatie. De enige optie om goed te ventileren op scholen is om deuren en ramen open te zetten. Dat is in de winter niet prettig volgens Maarten van der Kooij, bestuurder van de Schoolvereniging. “Maar een volledig nieuw mechanisch ventilatiesysteem inbouwen is te duur voor veel oude scholen. Je moet dan de hele constructie van het gebouw aanpassen. Daarom is zo’n los apparaat een uitkomst, als het goed werkt.” De school heeft op dit moment veel te maken met uitval van leerlingen en personeelsleden vanwege coronabesmettingen. “Ramen kunnen niet altijd wagenwijd open. Daardoor wordt de luchtkwaliteit in de klassen soms behoorlijk slecht. Dat hebben we altijd gehad. Voorheen met griep, verkoudheid en hooikoorts……..”

Frisse lucht op Thoolse basisscholen en geen koude tocht

Corona onderzoek naar luchtzuivering in scholen

“……Kunnen luchtreinigers in klaslokalen coronabesmettingen indammen? Die vraag gaan Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven, viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven en Leen Peeters van adviesbureau Th!nk-E beantwoorden via een grootschalig onderzoek in honderd scholen, verdeeld over Nederland en België.

Met hulp van meer dan tien fabrikanten gaan de wetenschappers luchtzuiveringsapparaten in ongeveer vijfhonderd klaslokalen plaatsen en de coronabesmettingen onder de leerlingen bijhouden. In Nederland is vrijdag de eerste installatie geplaatst.

Aerosolen
Met dit onderzoek willen Blocken, Van Ranst en Peeters duidelijk maken in welke mate kleine speekseldruppeltjes, zogenaamde aerosolen, uit de lucht te zuiveren zijn en of er een relatie bestaat tussen luchtreiniging en de verspreiding van het coronavirus op scholen.

Voor zover bekend is niet eerder een vergelijkbaar onderzoek van deze omvang op scholen uitgevoerd. Blocken: “Zo kunnen we schoolsluitingen in de toekomst mogelijk voorkomen……” (Bron: bouwenuitvoering.nl)

Corona onderzoek naar luchtzuivering in scholen

AOb opent meldpunt slechte ventilatie in het onderwijs

“……..Klachten over onvoldoende ventilatie in jouw ROC, hogeschool of universiteit? Meld ze via info@aob.nl. “Zo lang er nog geen apart meldpunt is voor mbo, hbo en wo, bundelen wij de vragen en klachten”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. ‘Af en toe komt er een conciërge met een CO2-meter het lokaal in. Het apparaatje wordt dan tien seconden bij de deur in de lucht gehouden, en het geeft dan altijd een lagere score dan de norm van 1200 ppm (parts per million). Nogal wiedes, als je meet bij de open deur naar een gang vol frisse lucht.’ Dat is een van de reacties die de afgelopen dagen bij de AOb binnenkwamen over onvoldoende ventilatie in het mbo, hbo en wo…..” (Bron: www.aob.nl)

AOb opent meldpunt slechte ventilatie in het onderwijs

Den Bosch investeert niet in frisse scholen (ventilatie)

“……..Jas aan, jas uit, raam open, raam dicht. Nog steeds worstelen veel scholen met ventilatieproblemen. De door de minister vorige week beloofde CO2-meter in elk klaslokaal lost het probleem niet op. Het helpt, maar niet meer dan dat. Dus ga je straks ook zien dat de meters regelmatig rood uit zullen slaan. “Die meter bevestigt wat wij al weten, dat het klimaat op scholen niet op orde is’’, zegt bestuurder Rob Wingens van onderwijskoepel Signum met 22 scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Den Bosch. Om écht frisse scholen te hebben, zou Signum 4,4 miljoen euro moeten investeren. De gemeente Den Bosch is vooralsnog niet van plan om geld bij te leggen. En dat geldt voor meer onderwijskoepels én gemeenten in de regio. Partijen zijn met elkaar in gesprek, maar is het de vraag of ze daar samen uitkomen……” (Bron: www.bd.nl)

Den Bosch investeert niet in frisse scholen (ventilatie)

Gefabriceerde regenbui om smog op te lossen in Peking

“…….De hoeveelheid fijnstof in de lucht in Peking is tijdens de Winterspelen zes keer zo hoog als gezond. China probeert er wat aan te doen, onder meer door het weer te manipuleren. Elke keer dat de Nederlandse shorttrackers afreizen naar hun trainingslocatie in Peking, niet ver van de wedstrijdbaan, zien ze bij binnenkomst de naam van een van de grootste staalgiganten in China. Shougang is nu de naamgever van een park waar vier trainingshallen voor de Spelen staan. Tot 2016 stond er nog een kolencentrale. Het klinkt als een goed initiatief, van staal naar sport. Maar feitelijk is er niet veel veranderd. De fabriek van Shougang is verplaatst, niet verdwenen. Als onderdeel van het grote herlocatieplan uit 2015, toen de Spelen aan China werden toegewezen, is zware industrie elders in het land opnieuw opgebouwd…..” (Bron: www.trouw.nl)

Gefabriceerde regenbui om smog op te lossen in Peking

Te schoon voor een milieuzone

“…….Heemstede gaat wat het college betreft voor 2025 geen maatregelen tegen uitstoot van vrachtwagens nemen. Een jaar geleden gaf de gemeenteraad opdracht om te onderzoeken of er per 2022 in het centrum een milieuzone voor vrachtwagens kan worden ingesteld. Eentje zoals sinds begin dit jaar in Haarlem geldt. Zo’n milieuzone is in Heemstede juridisch ingewikkeld te onderbouwen, heeft adviesbureau Royal Haskoning vastgesteld. Een milieuzone dient om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar die is overal in Heemstede goed en voldoet aan de Europese eisen……..” (Bron: www.ijmuidercourant.nl)

Te schoon voor een milieuzone

Leerlingen onderzoeken fijnstof in de lucht

“……Fijnstof is een verzamelnaam voor alle kleine vaste deeltjes die rondzweven in de lucht. Deze stoffen hebben een flinke impact op onze gezondheid. De leerlingen helpen onder begeleiding van het RIVM de fijnstofconcentratie in Nederland in kaart te brengen. Hiervoor zetten ze een fijnstofsensor in elkaar waarmee ze 24 uur per dag de fijnstofconcentratie op een zelfgekozen locatie gaan meten. Leerlingen gaan tijdens de campagne aan de slag met deze data en leren zo over fijnstof en doen onderzoeksvaardigheden op. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de relatie tussen fijnstof en de gezondheid van de inwoners in hun woonplaats onderzoeken……” (Bron: www.naturetoday.com)

Leerlingen onderzoeken fijnstof in de lucht

Er worden meer afspraken gemaakt over ventilatie

“…….Om de ventilatie op scholen snel te verbeteren, is er plan opgesteld door de politiek, het onderwijs en gemeenten. Zo komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter.

Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken….” (Bron: www.installatie.nl)

ventilatie afspraken op scholen

Persbericht – Viridi Air vraagt Kabinet om regelgeving en subsidies voor een veiliger binnenklimaat

De laatste maanden staat de media vol met berichten over het creëren van een veilig binnenklimaat met luchttechnische oplossingen in strijdt tegen Corona. Dat levert volgens Viridi Air in de praktijk problemen op want door het ontbreken van duidelijke regels, richtlijnen en/of subsidies maar ook de diversiteit van deze oplossingen weet de consument niet goed waarin te investeren. Dat zegt Jan-Joris van de Riet namens zijn bedrijf Viridi Air.

De consument zoekt naar oplossingen maar loopt vast
Viridi Air komt op voor meer bewustwording en concrete acties voor schone lucht en heeft ruim 100 partners achter zich, met name bedrijven in de HVAC-branche: “…de diversiteit aan oplossingen is groot maar ook de daadwerkelijke werking ervan. De consument raakt de weg kwijt, loopt vast en heeft dringend behoefte aan praktische tools, regels en richtlijnen. Het gaat immers vaak om grote investeringen…” aldus Jan-Joris van de Riet die namens Viridi Air een advies (Plan Westenwind) hierover heeft geschreven aan het Kabinet. Deze zal tezamen met de ondertekenaars van de openbare Petitie (https://schonelucht.petities.nl/) begin april worden overhandigd.  

Aerosolen, Corona en overige vervuiling in de binnenlucht
Hoogleraar Bert Blocken (Technische Universiteit Eindhoven en de KU in Leuven) doet veel onderzoek naar de verspreidingsroute van ziekteverwekkers (o.a. virussen) via aerosolen. Hij is van mening dat door de concentratie aerosolen te verdunnen er minder risico op besmettingen is in binnenruimtes. Steeds meer onderzoekers beamen deze bevindingen en raden aan om mechanische oplossingen toe te passen die de hoeveelheid aerosolen verminderen. De woordvoerder en oprichter van Viridi Air beaamt deze onderzoeksconclusies maar ziet naast virussen nog meer problemen in de binnenlucht. Hij moedigt de overheid aan om op korte termijn beleid en regels in te voeren die ook direct de problemen van (ultra)fijnstof en vluchtige organische stoffen meenemen.

Centraal overheidsbeleid en duidelijke regels voor binnenklimaat
“…Vandaag is het advies ventilatie, morgen frequent onderhoud, overmorgen luchtmeters en daarna luchtreiniging. Wat we missen is een centraal overheidsbeleid en duidelijke regels want in de diversiteit aan oplossingen weet de consument niet meer wat goed of fout is en waar hij moet beginnen met investeren. De overheid geeft ook maar mondjesmaat toe dat aerosolen een rol spelen in de transmissie van ziekteverwekkers. Dat maakt het niet duidelijker voor de consument. Dat is voor niemand goed, het gaat om de gezondheid…”. 

Plan Westenwind
Door het gemis van een centraal beleid en duidelijke regels heeft Viridi Air het initiatief genomen om een advies te schrijven richting Den Haag (Plan Westenwind). Het is geschreven met als doel om op de korte en lange termijn regels en praktische richtlijnen op te stellen binnen (professionele) gebouwen voor het continu verkrijgen van een veilig binnenklimaat. Het zou moeten leiden tot een dusdanig gezond binnenklimaat dat lockdowns gedurende toekomstige pandemieën niet meer nodig zijn en dat de hoeveelheid (ultra)fijnstof en vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht vermindert. 

Plan Westenwind: brede visie op binnenklimaat
“…Plan Westenwind is een verfrissend ‘Haags briesje’ omdat we vanuit een breed oplossingsgebied kijken en nieuwe duidelijke regels voorstellen aan het Kabinet. Niet alleen tijdens een pandemie zijn die nodig. Ook in ‘normale tijden’ wanneer concentraties van (ultra)fijnstof en VOS veelal te hoog zijn. Het begint altijd bij meten van de binnenlucht en het geheel binnen de normen te houden. Een voorbeeld is: door extra te ventileren verandert de luchtvochtigheid naar ongewenste waardes en komen meer uitlaatgassen binnen (ultrafijnstof). De luchtkwaliteit moet 24 uur/dag in balans en gezond blijven. Zo willen wij bijvoorbeeld het Bouwbesluit aanpassen, verplichte luchtsensormetingen, subsidies voor erkende hardware oplossingen (zoals luchtreinigers, luchtbehandelingskasten, ventilatiesystemen) en richtlijnen voor structureel onderhoud. Een luchtreiniger is effectief maar zonder periodiek onderhoud een slechte investering. Er dient bovendien een onafhankelijk wetenschappelijk laboratorium te komen dat alle luchtsensorsystemen en hardware oplossingen beoordeelt en erkent….”.

Online Petitie voor meer regels over een gezond binnenklimaat
Om het kabinet te overtuigen van de noodzaak aan een centraal beleid en regels voor een gezond binnenklimaat haalt Viridi Air momenteel handtekeningen op. Hiervoor is een Petitie gestart op https://schonelucht.petities.nl/. Begin april worden deze, als ook het Plan Westenwind aan het Kabinet overhandigd. Aanvullende informatie is openbaar te lezen op https://www.viridiair.nl/petitie-voor-een-schoon-binnenklimaat/

Minder luchtvervuiling zorgt ook voor minder mist

Vroeger (vóór 1980) was het vaker mistig omdat toen de luchtkwaliteit slechter was. Aangezien het terugdringen van de luchtvervuiling steeds moeilijker wordt verwachten experts dat het aantal mistdagen in de toekomst veel minder snel zal dalen. Over dit thema is al veel onderzoek gedaan & geschreven, o.a. door: Vautard, R., P. Yiou en G.J. van Oldenborgh, “Decline of fog, mist and haze in Europe during the last 30 years”.

Hoe ontstaat mist eigenlijk? 
Als de luchtvochtigheid hoog is werken stofdeeltjes als condensatiekernen: de vorming van een mistdruppeltje begint als water zich afzet op een ‘deeltje’, zonder het deeltje kan zich geen druppel vormen. Hoe meer luchtvervuiling, hoe makkelijker de druppeltjes zich vormen. Door de lage massa kunnen de druppeltjes (#aerosols) lang blijven hangen, zeker als het niet waait.

Luchtvervuiling is echter niet de enige factor die mistvorming beïnvloedt. Ook het weertype is van invloed. Mist ontstaat bij lage windsnelheden als het koud is.
Op dagen met mist blijft het vaak lang kil, omdat de zonnestraling de grond niet bereikt maar wordt teruggekaatst door de witte bovenkant. Anderzijds ontstaat mist juist als het koud is.
De afname van mist door de afname van de luchtvervuiling heeft dus een ook lichte extra temperatuurstijging overdag opgeleverd, bovenop het broeikaseffect.

Voor de toekomst verwachten experts van het KNMI een veel langzamere afname van mist, nevel en heiigheid. Het wordt steeds moeilijker de lucht schoner te krijgen. Wel verwachten de experts op grond van modelstudies dat de winters steeds meer door westenwind gedomineerd zullen worden, wat een verdere kleine afname zal geven in Nederland. Enerzijds door de aanvoer van schonere lucht, anderzijds door het minder vaak voorkomen van heldere koude nachten met weinig wind.

Viridi Air heeft allesbehalve een mistige visie op de toekomst.
Wij zijn heel helder met ons doel: minder luchtvervuiling in de binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat.
Is jouw doelstelling ook zo zuiver geformuleerd?

luchtvervuiling en mist

Alles begint met de bodem………

Het is koud, mistig en ik loop ergens in een kaal weiland, ver van de bebouwde kom. Een locatie beoordelen of het geschikt is om er bomen te planten voor meer schone lucht via onze buitenfilterprojecten.
Voorzichtig neem ik met mijn hand een graai in de bodem. Een vrijwilliger van een natuurclub die met mij is meegelopen vraagt of ik geen handschoenen nodig heb.
“nee,….ik wil de bodem voelen, ruiken en bijna proeven zelfs” leg ik haar uit.
“Dat is interessant. Waar is dat goed voor eigenlijk?” vraagt ze terwijl ik de klomp met zand alvast op beoordeel op kleur, aantal bewegende beestjes en vochtgehalte.

“Het is net als met een lekkere taart bakken. Alles begint met een goede bodem. Zonder bodem geen houvast, smaak en structuur. En zo is dat met bomen plaatsen in de grond ook. Voor ons (Viridi Air) is dat heel belangrijk omdat we heel specifiek planten in smalle stroken die veel wind gaan opvangen omdat ze ver van elkaar af staan. Puur en alleen met als doel om de lucht schoner te maken van o.a. fijnstof, NOx, ammoniak, ozon maar ook CO2. Om dat doel te bereiken wil je dat de bomen zich snel op het gemak voelen, aanslaan en mooi gaan groeien. Alles begint met een goede bodem.”

Als we verder lopen komen we langs een kastanjeboom. Ik zie wat kastanjes op de grond liggen.
“Mag ik een tas vullen denk je” vraag ik?
“tuurlijk, maar wat ga jij er van maken dan?”
“ik wil als mijn kindjes terug zijn van school een kastagnetaart maken met ze en ze leren dat de natuur niet alléén ons helpt aan schone lucht maar ook aan lekker eten…..alles begint met een goede bodem”

schone en gezonde lucht door luchtzuiverende bomen

Hier controleren wij jouw luchtkwaliteit

Omdat Viridi Air de buitenlucht op een duurzame, groene manier filtert hebben we veel partners die zich ook met de binnenlucht bezig houden. Schone lucht is immers schone binnen- EN buitenlucht. Eén van onze partners is Airspect B.V. die zich bezig houdt met het continu meten van de binnenlucht met sensoren.

Om wat meer van zijn werk te weten te komen nam ik contact op met een klant van hem: Het Sporttheater
“….hoi Sam Van Den Dungen, ik begreep van Martijn dat jullie in het Sporttheater Made de luchtkwaliteit binnen continu meten, klopt dat?….”
“….klopt! Voor ons is (lucht)hygiëne en persoonlijke aandacht belangrijk. Het verbetert de sportprestaties en zorgt ervoor dat ook mensen met longaandoeningen zoals astma hier fijn kunnen sporten en aan hun conditie kunnen werken. We hebben verbouwd en veel geïnvesteerd in het ventilatiesysteem. Zo kwam ik in contact met Airspect omdat ik continu wil weten (meten) hoe ik mijn ventilatiesysteem juist kan laten werken op iedere moment. Als de co2 boven 800 stijgt gaan we meer ventileren. De fijnstofwaardes vind ik het belangrijkst maar zijn continu laag en dus passen we geen luchtreiniging toe. TVOC waarden hebben pieken tijdens de grote schoonmaakbeurten maar op dat moment zijn er geen klanten aanwezig en door de ventilatie blijven waarden niet lang hoog.….” 

Schone lucht is niet alleen belangrijk in tijden van pandemie maar sowieso een basisbehoefte. Fijnstof, TVOC en CO2 meten moet verplicht worden in Nederland, in ieder gebouw!

luchtkwaliteit controleren

TEKEN ONZE PETITIE VOOR SCHONE LUCHT

Viridi Air heeft een advies geschreven richting het Kabinet voor het krijgen van een schoon binnenklimaat. Momenteel is het beleid hierop onvolledig en dat is ten nadele van de algehele gezondheid. Bovendien zou een zuiverder beleid hierop ook tijdens een pandemie maximaal bijdragen aan minder besmettingen (hier is voldoende wetenschappelijk bewijs van).

Schone lucht is méér dan alléén CO2 bewaken. Ook (ultra)fijnstof, luchtvochtigheid en VOS concentraties zijn van belang.
De petitie zullen wij samen met een begeleidende brief (die al op onze website staat) in Den Haag bezorgen.

Lees het volledige advies op de website van Viridi Air: https://www.viridiair.nl/petitie-voor-een-schoon-binnenklimaat/
Of teken direct de Petitie als je het ermee eens bent: https://schonelucht.petities.nl/

TEKEN DE PETITIE VOOR MEER SCHONE LUCHT

Wie wijst Pieter Elbers (CEO KLM) de juiste richting in, de schone lucht?

Er zijn zo van die beroepen waar je niet kan thuiswerken. Luchtverkeersleider is zo’n voorbeeld. Ziek thuis zitten? Dan krijgen collega’s het extra druk want er is een gebrek van jouw vakgenoten. Dus we doen niet flauw en blijven in dat krappe glazen torentje met majestueus uitzicht. Als een vis in een aquarium soms letterlijk happend naar frisse lucht. Hele dagen vuile uitstoot van vliegtuigen inhaleren en is je collega ziek. Dan ben jij dat morgen ook.

Wie wijst Pieter Elberts (KLM CEO) de juiste richting in, in de schone lucht?

Deze stappen houden wij grofweg aan:
1.) verricht (sensor) luchtmetingen;
2.) kies voor een hardware oplossing (zoals luchtreinigingventilatie, luchtbevochtiging of luchtontvochtiging;
3.) verricht regelmatig onderhoud;

“….ga niet hoog vliegen….” maar kies voor de kennis en expertise van een Viridi Air Partner………bedrijven die verstand hebben van bovenstaande stappen.

Vragen of ook interesse om Viridi Air Partner te worden? Stuur me een bericht!

(foto, bron van NU .nl)

luchtreiniging ventilatie schonelucht

Halen luchtreinigers corona uit de schoolklas? 

“…….Gekeken wordt of met luchtreinigers in de klas coronabesmettingen minder snel overslaan. En daarnaast of een relatief goedkope manier van ventileren kan zorgen voor een algehele verbetering van het binnenklimaat. Aerosolen: in het Belgisch-Nederlandse onderzoek wordt nagegaan of met luchtreinigers aerosolenconcentraties daadwerkelijk afnemen in binnenruimtes. Gekeken wordt of daarmee ook het besmettingsrisico kan worden teruggedrongen en of sneller mondmaskers overbodig zijn in klaslokalen. Onderzoekers zijn wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven en de KU Leuven. De gemeente Land van Cuijk betaalt de vijftien luchtreinigers die voor de studie geplaatst zullen worden in drie scholen. Daarvoor wordt 45.000 euro beschikbaar gesteld…….” (Bron: www.gelderlander.nl)

Luchtreinigers in staat om Corona uit de klas te filteren

Rotterdamse Haven meest vervuilende van Europa

“……..De zeevaart in de Rotterdamse haven zorgt voor een jaarlijkse CO2 koolstofuitstoot van zeker 13,7 miljoen ton en is daarmee de meest vervuilende zeehaven van Europa. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van milieuorganisatie Transport & Environment (T&E). De Europese milieuorganisatie is nagegaan welke CO2-uitstoot van de scheepvaart kan worden toegeschreven aan zeehavens. De emissies van elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen en andere industrie rond de havens zijn buiten beschouwing gelaten……” (Bron: Nu.nl)

Rotterdam meest vervuilde haven in Europa

Antwerpen Port (Haven) is de op één na meest vervuilende van Europa

“……..De haven van Antwerpen is op Rotterdam na de meest vervuilende van Europa. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de ngo Transport & Environment. De Antwerpse haven wordt mee verantwoordelijk geacht voor 7,4 miljoen ton CO2 per jaar. Transport & Environment heeft het over de CO2 die schepen uitstoten tijdens hun reis naar de Antwerpse haven, aldus De Morgen. En over de CO2 die schepen uitstoten terwijl ze aangemeerd liggen in de haven. Ze gebruiken dan eigen dieselgeneratoren omdat ze stroom nodig hebben voor bijvoorbeeld verlichting en koeling. Naar de uitstoot van de industrie om de haven heen wordt niet gekeken. Volgens de groene drukkingsgroep is de Antwerpse haven zo mee verantwoordelijk voor 7,4 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Ter vergelijking: een doorsnee steenkoolcentrale stoot 4,5 miljoen ton CO2 per jaar uit. In de Antwerpse haven zelf wordt jaarlijks 351.000 ton CO2 uitgestoten door aangemeerde schepen…….” (Bron: www.gva.be)

Haven Antwerpen tweede plaats van vervuildste haven in Europa

De ventilatie in de Bourlaschouwburg is een voorbeeld voor alle cultuurhuizen, ook na de pandemie…..

“……..Een voorbeeld. Zo noemt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroecke (Vooruit) het ventilatiesysteem in het Toneelhuis op de Komedieplaats in Antwerpen. Al sinds september 2020 is het cultuurhuis bezig met het optimaliseren van de ventilatiedoorstroom in haar zaal. En met succes, blijkt uit de resultaten. “Dit systeem zouden we in het mate van het mogelijke moeten kunnen doortrekken naar andere sectoren”, aldus Vandenbroecke. De huidige coronabarometer, die momenteel op de zwaarste code rood staat, stelt dat cultuurhuizen een bezetting van 70% van het aantal zitplaatsen mogen bolwerken. Voor het Toneelhuis in het hartje van Antwerpen betekent dit zo’n 600 van de 850 stoelen. Momenteel beperken we dat tot 400 à 450 plaatsen”, zegt woordvoerster Leen van de Putte. We laten bewust nog een stoel tussen elke ‘bubbel’. We willen dat de mensen zich in de eerste plaats veilig voelen, en daar wringt het schoentje soms……” (Bron: www.hln.be)

De ventilatie in de Bourlaschouwburg is een voorbeeld voor alle cultuurhuizen, ook na de pandemie

Grootschalig meetsysteem voor fijnstof en ammoniak

“…….De luchtkwaliteit in de regio Heuvelrug wordt de komende jaren nog nauwkeuriger in beeld gebracht. De afgelopen weken zijn er zestig sensorkastjes in achtertuinen in de dorpen van de Regio Foodvalley en enkele omliggende gemeenten (waaronder Utrechtse Heuvelrug) geplaatst die vanaf het voorjaar de concentratie van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide in kaart gaan brengen. Ook worden er tien meetpunten in natuurgebieden geplaatst. Op termijn moeten de meetgegevens beschikbaar worden voor het publiek. Behalve het nieuwe meetnetwerk met de tientallen sensoren, worden er drie plekken ingericht met hoogwaardige apparatuur om de verschillende meters te kunnen controleren op betrouwbaarheid. Tevens komt er een mobiel meetnetwerk, dat op verschillende plekken kan worden ingezet…..” (Bron: www.nieuwsbladdekaap.nl)

Grootschalig meetsysteem voor fijnstof en ammoniak

Klaslokalen in Oosterhout krijgen goede ventilatie

“…….Alle klaslokalen in Oosterhout hebben straks een goede ventilatie: ‘Raam openzetten in winter is niet prettig’. De ventilatie op diverse scholen in Oosterhout gaat de komende tijd fors vooruit. De gemeente trekt hiervoor ruim 1 miljoen euro uit. ,,Het is heel belangrijk dat kinderen en leerkrachten naar een goed geventileerde school kunnen”, zegt wethouder Dees Melsen (VVD). Sjoerd Marcelissen. De ventilatie op scholen is een ‘hot item’ sinds de uitbraak van het coronavirus. Bij diverse basisscholen van Delta Onderwijs wordt de ventilatie aangepakt, eveneens gebeurt dat op het Oelbertgymnasium……” (Bron: www.bndestem.nl)

Klaslokalen in Oosterhout krijgen goede ventilatie

Luchtfilters tegen verspreiding corona? 

“…..Werken luchtfilters écht tegen verspreiding corona? Groot onderzoek op 85 scholen. Het werd het wonder van Staphorst genoemd: in het najaar werden daar op een school luchtreinigers geplaatst en vlak daarna daalde het aantal besmettingen in de klas drastisch. Ook tijdens de huidige piek hebben ze opvallend weinig besmettingen. Werkt het ook echt zo goed? “Er is veel te weinig aandacht voor luchtreinigers in de strijd tegen het coronavirus”, vindt hoogleraar Bert Blocken….” (Bron: www.rtlnieuws.nl)

luchtfilters tegen corona

Stem ook op ViroPower

Je zou maar een business hebben die volledig stilvalt door Corona.
Dan heb je dus geen inkomsten maar wel personeel dat doorbetaald moet worden.

Dit overkwam Tim Leusink van Ultrasun International/ViroPower.
Normaliter leveren zij hun professionele lichttherapie apparaten aan een wereldwijd netwerk van partners, maar doordat de eindklanten (bijv. zonnestudio’s) dicht moesten, viel hun verkoop stil.  

Zij gingen op zoek naar andere innovatieve mogelijkheden van uitbreiding van de business. Ze investeerden in kennis, ontwikkeling en innovatie in plaats van het afscheid nemen van mensen.

Zo kwamen ze in aanraking met luchthygiëne. Met Viropower hebben ze nu een UVC luchtreiniger in het assortiment die de luchtkwaliteit optimaliseert.

Naast het ontwikkelen, produceren en verkopen zijn ze serieus in gegaan op belangrijke partijen in deze markt, zoals Viridi Air, technische keuringen bij TUV en hebben ze aansluiting gezocht bij enkele wetenschappers in België en Nederland.

Inmiddels is de ViroPower zeer succesvol in meerdere landen en maakt nu echt deel uit van de core business. Ze hebben nu zelfs méér mensen in dienst dan voor de pandemie!!

En nu zijn ze ook nog genomineerd voor de KvK Impact Award die voort komt uit de jaarlijkse Innovatie Top 100. Inmiddels zitten ze bij de laatste 5 finalisten.

Ik heb zojuist op ze gestemd (duurt 5 seconden). Jij kan ook op ze stemmen: ga naar: 

viropower schone lucht

Minister Vandenbroucke wil luchtkwaliteit in horeca wet opnemen

“…….Minister Frank Vandenbroucke timmert aan een wet die horeca en zalen toelaat om hun ventilatiegraad te afficheren, ook na de pandemie. Bij het voorstellen van de coronabarometer benadrukte coronacommissaris Pedro Facon al het belang van ventilatie. Zelfs in fase rood zullen zalen met een goede luchtkwaliteit (lees: minder dan 900 CO2-deeltjes per miljoen) tot 100 procent van hun capaciteit kunnen gebruiken. Bij slechtere leerlingen is dat 70 procent. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemde dat dinsdag in de ­Kamercommissie ‘een belangrijke stap vooruit’. Maar daar wil hij het niet bij ­laten. Zijn kabinet timmert in stilte aan een wetsontwerp dat het ­belang van ventilatie ook op langere termijn betonneert. Vandenbroucke denkt daarbij aan een systeem van ­‘labels’ waardoor de overheid een onderscheid kan ­maken op basis van ventilatiecapaciteit, en zo beter kan oordelen wie mag openblijven en wie niet……”

ventilatie opnemen in horeca wet

Een school in Schoten krijgt luchtreinigers van Marc Van Ranst: “Luchtkwaliteit in de klas meten”

“…….Bij kleuter- en lagere school Heilige Familie in Schoten werden vandaag grote luchtreinigers geïnstalleerd in de klassen. Het is een proefproject van professor Bert Blocken en viroloog Marc Van Ranst. Daarmee worden alle luchtpartikels gereinigd, gemeten en geanalyseerd. De onderzoekers willen zien of het coronavirus zo beter een halt kan worden toegeroepen. Er zijn 50 scholen die aan het project meewerken……” (Bron: www.atv.be)

luchtkwaliteit luchtreiniger Schoten België

Ruim 800 sterfgevallen in Europa vermeden door betere luchtkwaliteit tijdens eerste lockdown

“……Door de verbeterde luchtkwaliteit tijdens de eerste lockdown, werden 800 sterfgevallen in Europa vermeden. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe studie van de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS), het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Vooral overheidsmaatregelen in verband met het wegverkeer zorgden voor een lagere concentratie aan stikstofdioxide (NO2) in de lucht……” (Bron: www.hln.be)

Ruim 800 sterfgevallen in Europa vermeden door betere luchtkwaliteit tijdens eerste lockdown

Minder scholen maken werk van ventilatie

“…..Het aantal scholen dat werk maakt van betere ventilatie lijkt te stagneren. De subsidie die hiervoor beschikbaar is werd in de afgelopen maanden nog maar 161 keer aangevraagd, terwijl heel veel scholen hun ventilatie nog moeten verbeteren en er nog 50 miljoen euro in de pot zit. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie kon eigenlijk tot eind januari worden aangevraagd, maar dat kan nu nog drie maanden langer, omdat er nog zoveel geld over is…..” (Bron: www.bnr.nl)

onderwijs en scholen ventilatie

Vocht tegen gaan in huis (tips)

“……..In de winter hebben we regelmatig last van een droge lucht in huis, onder andere door de verwarming die continu aanstaat. Maar er kan ook juist veel vocht in huis ontstaan. Een hoge luchtvochtigheid is niet alleen slecht voor de woning, maar óók voor je eigen gezondheid. Je kan er bijvoorbeeld hoofdpijn, slaapproblemen of longaandoeningen door krijgen. Het vocht kan overal vandaan komen en voor heel wat problemen zorgen. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken en de beste tips om vocht in huis te voorkomen. De juiste luchtvochtigheid ligt idealiter tussen 40 en 60 procent. Je kunt dit meten door de hoeveelheid waterdamp in de lucht te vergelijken met de hoeveelheid waterdamp die maximaal in de lucht kan zitten. De temperatuur en luchtdruk hebben daar zodoende invloed op……” (Bron: www.rtlnieuws.nl/)

vocht binnenklimaat

Ventilatie kennis moet groeien

“…….Met haar roep om nader onderzoek naar de verspreiding van aerosolen in de binnenruimte verscheen Bluyssen veelvuldig in de media. Nederlandse en buitenlandse nieuwszenders maakten items en het filmpje over de verspreiding van aerosolen ging de hele wereld over. “Naar aanleiding van dat filmpje werd ik benaderd door verschillende fabrikanten van mondkapjes en door consumentenprogramma Kassa. De opstelling die we gebruikten voor het testen van de verspreiding van aerosolen met behulp van zeepbellen hebben we toen omgebouwd. Met het nieuwe systeem dat met UV-licht gekleurde druppeltjes zichtbaar maakte, hebben we vervolgens mondkapjes getest.” Ook vanuit wetenschappelijk hoek was de belangstelling groot. De samenwerking met ziekenhuizen die daaruit voortkwam, is onmisbaar. Want in haar SenseLab kan Bluyssen aerosolen en luchtstromen weliswaar diepgravend onderzoeken, maar met virusdeeltjes kan en mag zij er niet werken omdat medisch-wetenschappelijk onderzoek aan strenge richtlijnen gebonden is…..” (Bron: www.tudelft.nl/stories/articles/we-moeten-nu-het-hiaat-in-kennis-over-ventilatie-oplossen)

ventilatie kennis moet groeien

Worden CO2 meters binnenkort verplicht in het huishouden?

“…..Met een CO2-meter kun je nauwkeurig de CO2-concentratie binnen verschillende soorten ruimtes en gebouwen controleren en bewaken. Doormiddel van het meten van de CO2 in de lucht kan worden beoordeeld of de situatie in een bepaalde ruimte veilig is. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een werkplek, woongelegenheid of horecagelegenheid. Belangrijke zaken zijn dan correcte ventilatie van de ruimte en de bewaking van de hoeveelheid CO2 in de ruimte. CO2-meetapparatuur geeft een nauwkeurige controle van de luchtkwaliteit in huis. Maar gaat zo’n CO2-meter verplicht worden in het huishouden?…” (Bron: www.waldnet.nl)

co2 meters verplicht

Bronckhorstschool wil betere ventilatie

“……De medezeggenschapsraad van de Bronckhorstschool heeft het college van B & W vragen gesteld over de ventilatie op de basisschool. Er is namelijk geen apart systeem. Ventilatie vindt plaats door ramen en deuren open te zetten. Het rijk stelt geld ter beschikking om ventilatie te verbeteren, maar slechts voor 30% van de kosten. Noordwijk wil dat niet aanvullen. B & W lieten eerder weten dat alle basisscholen voldoen aan de eisen van ventilatie en bovendien de Bronckhorstschool in 2025 gerenoveerd gaat worden. De medezeggenschapsraad maakt zich zorgen en verwijst naar diverse onderzoeken. De raad wil daarom weten of er metingen op de 40 jaar oude school zijn verricht. De rijksbijdrage is toegewezen, de raad wil weten of er criteria hiervoor zijn die er op duiden dat de ventilatie niet voldoet. Verder willen ze weten of er voor de renovatie al concrete plannen zijn. Ze vragen om een versnelde procedure voor de aanleg van een ventilatiesysteem…….” (Bron: www.bollenstreekomroep.nl)

school wil betere ventilatie

Scherpere controles op fijnstof en roetfilterfraude vanaf 1 juli 2022

“…….Vandaag gaf de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar goedkeuring aan strengere controles om fraude met roetfilters te kunnen opsporen. Vanaf 1 juli 2022 zal een deeltjestellertest (PN-meting) ingezet worden tijdens de jaarlijkse autokeuring voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht). Daarmee wordt België voorloper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude. Eind 2019 werd het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan goedgekeurd om het klimaat en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarmee werd het engagement gegeven om acties te ondernemen voor een betere luchtkwaliteit. “Dat vertaalt zich nu onder meer in het verminderen van de uitstoot van roetfilterdeeltjes. Er is lang gesproken over de roetfilterfraude, wij pakken ze nu aan. Gezien een roetfilter 95% tot 99% van de deeltjesuitstoot verwijdert, heeft dit een significante impact op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben overlegd met de andere regio’s en advies ingewonnen van de Europese Commissie”, duidt minister Peeters…….” (Bron: www.nnieuws.be)

Scherpere controles op fijnstof en roetfilterfraude vanaf 1 juli 2022

Ventilatiesystemen in scholen. Is het de investering waard?

“…….Ventilatie is het nieuwe toverwoord in het debat rondom corona. Waarschijnlijk terecht. Wetenschappers stellen al langer dat er voldoende reden is om aan te nemen dat beter ventileren een van de belangrijkste maatregelen is die genomen moet worden. Dat advies leek tot nu toe gericht aan dovemansoren, maar dat lijkt veranderd nu dat het onderwijs toch weer – voor de derde keer – dicht moest. Maurice de Hond wees ruim een jaar geleden al op het belang van aerosolen. Toen werd hij nog weggezet als fantast – of iemand die bewust het nationale coronabeleid wil ondermijnen. Inmiddels is de toon milder: in de media is de afgelopen week uitgebreid aandacht besteed aan het belang van goede ventilatie in het onderwijs. Zo kan een vierde (of vijfde, of zesde) sluiting van de scholen hopelijk voorkomen worden. Maar niet alleen in het onderwijs is ventilatie belangrijk. Ook in verpleeghuizen, vergaderzalen of cafés zou het goed zijn om betere ventilatiesystemen te installeren. Alle plekken waar meerdere mensen samenkomen in een ruimte zijn in principe ‘gevarenzones’……” (Bron: www.nieuws.nl)

Ventilatiesystemen in scholen. Is het de investering waard

Tata Steel vergunning kwijt voor de oven door onduidelijkheid risico’s

“……Tata Steel is de vergunning voor een nieuw te plaatsen oven kwijt. Omwonenden van het bedrijf hadden een rechtszaak tegen die vergunning aangespannen. De rechtbank in Haarlem stelt vast dat de nieuw te plaatsen oven leidt tot een hogere productie en meer uitstoot van lood en nikkel. De rechters zijn het met de dorpsraad van Wijk aan Zee eens dat de provincie Noord-Holland had moeten onderzoeken welke gevolgen die extra uitstoot zal hebben voor de omgeving. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de rechtbank de vergunning voor de oven vernietigd……” (Bron: www.telegraaf.nl)

Tata Steel vergunning kwijt voor de oven door onduidelijkheid risico's

Onder de loep bij Milieudefensie: 29 grote Nederlandse CO2-uitstoters

“………De bazen van 29 grote Nederlandse bedrijven krijgen vandaag een brief in de bus van Milieudefensie waarin zij worden opgeroepen om binnen drie maanden een ‘concreet en haalbaar’ klimaatplan te presenteren. Net als bij de gewonnen klimaatzaak tegen Shell, wil de milieuorganisatie deze ondernemingen dwingen hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs: 45 procent minder CO2 in 2030……..” (Bron: www.volkskrant.nl)

Onder de loep bij Milieudefensie 29 grote Nederlandse CO2-uitstoters

Een op drie gemeenten trekt portemonnee voor betere ventilatie op school

“…….Eén op de drie gemeenten in Gelderland helpt scholen met gemeentelijk geld om de ventilatie in schoolgebouwen op orde te brengen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland. 33 gemeenten gaven antwoord op de vragen en daaruit bleek dat elf gemeenten de portemonnee hebben getrokken. Onder meer Arnhem, Barneveld, Lochem, Nijkerk, Oude IJsselstreek en West-Betuwe hielpen scholen vanuit de gemeentelijke financiën. “Wij vinden dat we ook een verantwoordelijkheid hebben in het kader van de volksgezondheid en dragen daarom 20 procent van de totale kosten bij”, zo laat de gemeente Lochem weten……” (Bron: www.gld.nl)

ventilatie onderwijs in Gelderland

Lucht zit overal: binnen, buiten en staat continu met elkaar in verbinding

De HVAC branche richt zich met name op de binnenlucht. Hoe mooi is het dan, als je werkzaam bent in de HVAC, je ook een steentje kan bijdragen aan schone buitenlucht zodat er ook binnen minder luchtvervuiling komt? Gewoon door het planten van luchtzuiverende bomen op een unieke aanplantwijze! Dan doe je dus iets positiefs voor het klimaat en de gezondheid.

Valor Services Group, bekend in Nederland en België van het reinigen van ventilatiekanalen gaan meer doen aan duurzaamheid icm luchtkwaliteit en dus werden ze partner bij Viridi Air. Door zelf mee te helpen bij een project gelegen langs de snelweg konden de medewerkers ook voelen wat natuur, duurzaamheid en het filteren van uitlaatgassen is. We planten jonge boompjes omdat die sneller aanslaan. Tevens beschermen we de stroken enkele jaren om te voorkomen dat het blad wordt opgegeten door b.v. herten (zie video).

Om onze luchtzuiverende bomen te laten groeien zijn extra handjes nodig! Vooral ook omdat we in filterstroken planten (geen traditionele bosgebieden). Dat is vrij nauwkeurig werk.

Tussen de stroken door moet de wind flink kunnen razen.
Zo ontstaat wrijving langs de blaadjes en blijft b.v. fijnstof kleven.
Ook de bladstructuur en de duur dat de boom groen blijft helpen mee in het gehele filterproces (o.a. bij opname van NOx, ammoniak, ozon en CO2 van belang).
Daar selecteren we dus op.
Een duurzaam filterprincipe en 100% natuurlijk.
Mooi toch!?

Bomen zuiveren de lucht

De kastagnetaart die ik met mijn kinderen gisteren bakte (zie mijn post van gisteren) was een succes maar had toch weer een werk gerelateerd tintje. We hebben eigenlijk vooral over bomen gesproken tijdens het bakken. Waarom sommige bomen ‘luchtzuiverend’ zijn en anderen juist niet.

Maar ook dat het nogal wat uitmaakt of je ze als een bos plant of in smalle stroken vol in de wind (buitengebied). Best indrukwekkend vind mijn oudste dochter dat:
“…pap, ik ga mijn spreekbeurt over jouw luchtzuiverende bomen doen volgend jaar….”
(Wat geweldig is dat eigenlijk. Dit jaar doet ze haar spreekbeurt over mijn hobby: bijen/imkeren).

We lopen naar buiten en ik pak een blaadje van de klimop, een takje van een naaldboom en een stukje verder een takje (zonder blaadjes).
“…..in de lucht zweven allemaal kleine deeltjes en gassen die ongezond zijn als je die via de neus of mond inademt. Daar worden we ziek van of minder oud. Gelukkig kunnen bomen die deels opvangen uit de lucht………….maar dan moet er wel een blaadje aan hangen of naalden…..” leg ik haar uit.
“…..wat heb je daar dan aan in de winter….?” vraagt ze.
“…goede vraag, goede opgelet: hier komt het antwoord. Aan een kale boom in de winter heb je inderdaad vrijwel niks als het gaat om filteren van de buitenlucht. Dus kiezen wij altijd bomen die zo lang mogelijk het blad vast houden……of gewoon naaldbomen want die blijven altijd groen…….”.

Conclusie: als een boom zijn blad verliest, verdwijnen ook zijn streken.

Goed weekend!

luchtkwaliteit fijnstof

Als mijn dochter van 4 al begrijpt wat greenwashing is, is het dan niet gewoon natuurlijk gedrag?

greenwashing

Mijn dochter komt enthousiast met een tekening aanlopen waar ze een ‘mens’ op heeft getekend. Het is de bekende Kop-Voeter. Deze trotse vader kijkt haar content aan en zeg dat ze een fantastische tekenaar is. Blij loopt ze verder maar na 6 stappen loopt ze ineens zelfverzekerd terug.
“….deze moet naar het musssewum papa…”

Pesterig en direct als ik ben vraag ik haar:
“…denk je echt dat mensen van heinde en ver komen kijken en gaan betalen voor een museum om jouw schilderij te bewonderen?….”
Aarzelend kijkt ze me aan maar is vastberaden dat mensen haar schilderij mooi vinden.

Mooier maken dan het is.
We zien dat allemaal wel eens bedrijven doen.
Ik ga niemand afkraken maar wel wat duidelijk maken over de volgende groep bedrijven:
Bedrijven die bomen gaan planten alléén om CO2 te compenseren.
Omdat ze gehoord hebben dat het klimaat moet verbeteren.
Dat als je bomen gaat planten het positief werkt naar de maatschappij en je winst ervan gaat groeien.
Dit heet “Greenwashing” en is hetzelfde als een ‘kopvoeter’ in het museum leggen.

De praktijk werkt namelijk anders. De maatschappij ziet liever bedrijven die eerst zelf aan de bron aanpassingen treffen voor minder uitstoot en bijdragen aan de gezondheid.
De rest kun je met groen compenseren. Dat is prima.
Weet dat je met groen (bomen) naast het klimaat ook de gezondheid kunt verbeteren?

Dat is precies waar Viridi Air zich in onderscheidt:
Alléén voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze jaarlijks bijdragen aan schone binnen- en of buitenlucht planten we bomen;
Wij planten de bomen in filterstroken (dus geen bosgebieden) dusdanig ingericht dat ze vooral fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2 uit de lucht filteren;
Met Viridi Air draag je dus bij aan gezondheid en klimaat;

Schone lucht! Natuurlijk voor elkaar!
Ken jij bedrijven die zowel gezondheid en klimaat belangrijk vinden? Wij komen graag met ze in contact een tag is heel lief.

#schonelucht #luchtvervuiling #mvo

Chauffeur klaagt over slechte ventilatie in bus vol met kinderen

“……..Op tientallen bussen van De Lijn in de regio’s Diksmuide, Oostende en Brugge zijn er problemen met de ventilatie. Nu omikron wilder om zich heen begint te slaan én het drukke schoolvervoer na de kerstvakantie weer op gang komt, is voor één chauffeur de maat meer dan vol. “Ik zit machteloos achter het stuur van mijn bus, terwijl ik het heel graag correct zou doen. Voor mijn reizigers”, klinkt het. Vooruit is alvast van plan om bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) te bevragen over het ventilatieprobleem…..” (Bron: www.kw.be)

slechte ventilatie in bus met scholieren

Ventilatie nog steeds niet geregeld op scholen

“…….De basisscholen en middelbare scholen gaan vandaag weer open. Maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie nog niet op orde, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. In het NOS Radio 1 Journaal een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn en een gesprek met Sven Annen, lid van het Platform Perspectief Jongeren, een commissie die het ministerie van Onderwijs adviseert……..” (Bron: www.nporadio1.nl)

Ventilatie scholen

CO2-uitstoot laagste in historie bij nieuwe voertuigen

“…….Het marktaandeel van hybride en elektrische wagens samen kwam vorig jaar op vergelijkbare hoogte als dat van dieselwagens. Dat leert een analyse van de automarkt in 2021 van de sectorfederatie Febiac. Die elektrificatie heeft ook een impact op de uitstoot van het wagenpark. Nooit was de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die in ons land worden ingeschreven zo laag, leert een analyse van de Belgische automarkt in 2021 van de sectorfederatie Febiac……..” (Bron: De Tijd / www.detijd.be)

co-uitstoot historisch laag bij nieuwe voertuigen

Edegemse school installeert luchtreinigers

“……….De Edegemse basisschool OLFA Elsdonk is samen met de Universiteit Antwerpen een onderzoek gestart naar de effectiviteit van luchtreiniging in schoolgebouwen. Daarvoor worden luchtreinigers en meters in alle klassen geplaatst. “Het is een symbolische plaats om mee te beginnen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). Iets minder dan een jaar geleden werd basisschool OLFA Elsdonk opgeschrikt door de aanwezigheid van de Britse variant van het coronavirus. Een moeder die op skivakantie ging, verspreidde die via haar dochter en 5.000 mensen in Edegem en Kontich moesten in quarantaine. Nu willen de gemeente en de school er dus werk van maken om zoiets in de toekomst te vermijden, zeker nu de omikronvariant in opmars is. Vandaag neemt OLFA al twintig luchtfiltratietoestellen in gebruik voor een periode van zes maanden en het project zal volgende week ook aan alle andere scholen in de gemeente worden aangeboden……..” (Bron: www.gva.be)

corona deltavariant luchtreiniger

De gevolgen van een strijd tussen burger, politiek en toekomst. Wijsheid komt met der jaren!

lucht-ventilatie

Huilend trekt ze haar pop uit de auto om vervolgens aan de hand van haar moeder mee richting het grote gebouw te gaan. “…veel ramen hè mama?…..” klinkt het tussen het snikken door. Haar moeder draait haar hoofd wat krampachtig, ook van de spanning.

“I love you ‘moppie’…..” (bijnaam van dochterlief). Ze veegt de tranen van Moppie af. Wetend dat ze er straks ook tegen zal vechten op het toilet. In de entree mag ze direct een grote clown omhelzen terwijl moeder haar aanmeldt bij de balie van de longafdeling.
“…loop je met me mee…..?” vraagt een vrouw in witte jas en klompen. Samen lopen ze naar de longarts die vandaag de uitslagen bespreekt van haar longfoto’s.
“…Gaan jullie maar lekker zitten zegt de longarts…” terwijl hij het dossier er rustig bij pakt. Hij leest nog wat en vervolgens zegt hij tegen de moeder dat alle onderzoeken van afgelopen jaren uitwijzen dat uitsluitend de slechte luchtkwaliteit 100% debet is aan de huidige conditie van haar longen. Die zijn te fragiel om nog 2 jaar mee door te leven.

Die woorden waren niet heel verrassend. Toch is het een klap.
Moppie speelt rustig met haar eigen pop terwijl moeder het nieuws op zich in laat werken. Ze mogen even ‘pauze’ nemen in de wachtruimte. Na een uurtje komen ze terug bij de longarts en wordt besproken wat ze vooral ‘NU’ kunnen doen.
“…gezien de geografisch vervuilde regio waar jullie wonen kan ik voor nu niets anders adviseren dan voor de gezondheid van jullie kind te kiezen en te verhuizen naar schoner gebied. Totdat er beschikbaarheid is voor transplantatie. De longen zijn momenteel blijvend aangetast waarvan slechts 30% nog werkt. Die zullen vervangen moeten worden. 30% is te weinig voor een gezond leven. Hoe bizar het ook mag klinken: voor jullie is het nu tijd om te handelen. Voor de vervuilende industrie in jullie regio was het dat al 40 jaar geleden. Wijsheid komt met der jaren……”

Kan jullie organisatie aantonen dat ze wèl kiezen voor een gezonde toekomst met schone binnen- en of buitenlucht?
Dan mogen jullie Viridi Air Partner worden en meedoen met onze unieke groene filterprojecten.
Doe het nu. Kies het gezonde pad!

#fijnstof #luchtvervuiling #schonelucht

Elektrisch deelvervoer voor minder CO2 uitstoot

“…………..Een recent stuk van Het Parool bevestigde dat het wegverkeer verantwoordelijk is voor maar liefst 21 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Minder rijden op fossiele brandstoffen heeft dus een directe impact op het klimaat. Elektrisch deelvervoer biedt een veelbelovende oplossing om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Uit een recent onderzoek van SHARE NOW,  de Europese marktleider op het gebied van free-floating autodelen, blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders autodelen nu al ziet als een duurzame mobiliteitsoptie……………” (Bron: managersonline.nl)

Elektrisch deelauto - auto delen CO2 uitstoot

CO2 uitstoot beperken en E-commerce

“…………Albert van Roekel van Descartes bespreekt de vraag hoe bedrijven op een milieuvriendelijkere manier pakketten kunnen thuisbezorgen in een wereld waarin het aantal online bestellingen door klanten alleen maar toeneemt.

Bedrijven investeren steeds meer in het milieu. Waar in 2019 6,9 procent van de bedrijfsinvesteringen bestemd was voor het milieu, was dat in 2020 14,4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Een flinke stijging dus en dat is maar goed ook. De CO2-uitstoot gaat in rap tempo omhoog. Maar één keer eerder was de toename groter dan dit jaar.

Vanaf nu moet het écht anders, maar hoe doe je dat binnen e-commerce waar het aantal online bestellingen alleen maar toeneemt? Hoe houd je rekening met het milieu als er iedere week meer pakketten verstuurd worden? Er zijn tal van mogelijkheden om te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor moeder natuur, maar biedt ook mogelijkheden voor groei op de lange termijn. Denk aan het investeren in duurzame vervoermiddelen zoals emissieloze vrachtwagens of fietsbezorgers. De meeste winst behaal je echter op het gebied van thuisbezorgen met milieuvriendelijke leveringsopties………………..” (Bron: customerfirst.nl)

ecommerce en co2 uitstoot beperken

Onderwijs veilig heropenen (Corona/pandemie/ventilatie) ?

“…..Maandag gaan de scholen weer open. Nu het OMT een nieuwe besmettingsgolf voorspelt door de heropening, leeft de vraag: hoe kan het onderwijs weer veilig van start gaan? Vier knelpunten.

Goede ventilatie

Corona verspreidt zich via minuscule deeltjes in de lucht (aerosolen). Goede ventilatie helpt om deze verspreiding tegen te gaan. ‘Dat hebben meerdere wetenschappelijke publicaties aangetoond’, zegt natuurkundige Detlef Lohse, verbonden aan de Universiteit Twente. Hij verwijst naar ‘het wonder van Staphorst’. Het dorp, met een vaccinatiegraad van rond de 60 procent, stond enkele maanden geleden nog te boek als een coronabrandhaard. Maar sinds scholen eind oktober ‘air cleaners’ in de klas hebben geplaatst, een soort ventilatiezuilen die de lucht zuiveren van fijnstof en aerosolen, is het aantal besmettingen onder de basisschooljeugd drastisch gedaald……..” (Bron: De Volkskrant).

onderwijs ventilatie corona

BoerBurgerBeweging hekelt continue gebrekkige communicatie kabinet: ‘Het belang van ventilatie ontbreekt’

“…..De BoerBurgerBeweging is niet blij met de gebrekkige communicatie vanuit het kabinet. Nu de scholen binnenkort weer heropenen is het belangrijk om het belang van goed ventileren duidelijk naar scholen te communiceren. Helaas doet het kabinet dit opnieuw niet. Eigenlijk gebeurt dit al de gehele crisis niet…..” (Bron: Dagelijkse Standaard – online)

Het belang van ventilatie ontbreekt

Droge lucht voorkomen door te ventileren?

’s Winters is de lucht binnen droger. De centrale verwarming is meestal de boosdoener. Zou het helpen om het raam gewoon open te zetten?

Gerard Busman heeft de volgende vraag. “In de winter heb ik veel last van droge lucht. Natuurlijk kan ik een luchtbevochtiger kopen. Maar is het niet simpeler om gewoon meer te ventileren, vooral als de luchtvochtigheid buiten hoog is?” (BRON: Helpt ventileren tegen droge lucht? – KIJK Magazine)

droge lucht voorkomen door ventilatie

Van alles wat je binnen krijgt mag je kritisch zijn. Eten en drinken: “ja tuurlijk”…maar dat is slechts 25% van het totaal….wat is die andere 75% dan?

vervuilde lucht - fijnstof - eten en drinken

(Deze post gaat over #fijnstof #vervuildelucht en #gezondheid) Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws dat we gezond moeten eten/drinken en veel moeten bewegen. Zeker nu het nieuwe jaar is gestart: helemaal actueel. Ik zie kritische mensen (steeds meer) die heel graag willen weten wat ze eten. En dan bedoel ik dus de ingrediënten.

Laatst vertelde iemand me: “…alles waar palmolie in zit eet ik niet meer…”.
Zo’n opmerking roept vragen op. En dat is precies waar ik vrolijk van word.
Ik begin zelfs te lachen om zo’n opmerking (sorry).
“…hoezo doe je er zo luchtig over? Ik meen het palmolie is ongezond!….” kreeg ik letterlijk te horen.

En dat geeft me de kans om een punt te maken die ik niet goed begrijp. Dus zeg ik: “……jij bent dus duidelijk kritisch op wat je allemaal eet voor een optimale gezondheid? Heel goed. Doe ik ook. Maar wist je dat je in 24uur tijd veel meer gewicht aan lucht eet dan vaste of vloeibare voeding? Door te ademen eet je dagelijks 10-13 kilo lucht (!) en qua vaste en vloeibare voeding is het slechts 3,1 kilo….We mogen dus best wel wat kritischer worden over wat we inademen naast wat we eten of drinken. En aangezien we meer binnen dan buiten zijn: begin eens met de binnenlucht.….”

Heb jij hier ooit al eens over nagedacht?

Lees het verhaal van Bennie Geurts die overtuigd was van het nut van een luchtreiniger door het zien van de vervuilde filters na 3 weken!

luchtreiniger airdog Mesys

Soms moet je eerst de positieve resultaten zien voordat je het gaat aanschaffen. Zeker als het grote probleem onzichtbaar is en er (nog) geen klachten zijn. Dat ondervond Bennie Geurts van Mesys Industrial Air Systems BV.

Martin Zetten, van van Airdog benelux is een Partner bij Viridi Air en adviseert bedrijven om de binnenlucht te optimaliseren met luchtreiniging:
“….wat het systeem van Airdog uniek maakt is het duurzame: filters kunnen zelf gereinigd en hergebruikt worden. Dat scheelt uiteraard kosten maar heeft ook 0 impact op het #klimaat….” aldus Martin.

Ik vraag aan dhr. Geurts (directeur/eigenaar van MESYS) waarom hij de Airdog heeft aangeschaft:
“…eigenlijk hadden wij geen klachten maar Martin adviseerde ons de luchtkwaliteit te meten en een aantal weken de Airdog luchtreiniger uit te testen. Ons kantoor is gelegen nabij de werkplaats waar gelast wordt en spuitwerk plaats vindt. Daar komt veel #fijnstof en vluchtige organische stoffen vrij. Het personeel is daar beschermd tegen inademing van deze ongezonde stoffen maar volgens Martin was de kans groot dat een deel van die verontreiniging ook binnen het kantoor komt. Hoewel wij dit totaal niet geloofden had hij toch gelijk. De eerste metingen waren ‘te hoog’. Na inschakeling van de #luchtreiniger kwam de luchtkwaliteit weer binnen de normen. Wat ons vooral overtuigde waren de vervuilde filters. Die waren binnen 3 weken zwart van de vervuiling. Toen schrokken we want die rommel ademen we dus continu in. Na de test hebben we de luchtreiniger dus direct aangeschaft….”

N.B. Voor de luchtmeting is gebruikt van de Aeros van Airspect (ook een partner van Viridi Air).

Heb jij ooit wel eens getest wat je allemaal inademt, op kantoor of elders?

AQ International – schone lucht en duurzaamheid

aqinternational-schonelucht

AQ international is Partner bij Viridi Air omdat dit helemaal in hun missie past: extra bijdragen aan vergroening, verduurzamen en schone binnen- en buitenlucht. Samen met Stijn Van Eemeren hebben het over het bedrijf, de klanten en mooie projecten.

Het verduurzamen en reconditioneren van luchtbehandelingskasten is iets waar AQ International veel op inzet. Ze streven naar gezonde gebouwen en helpen om het energieverbruik van de HVAC installaties te reduceren en dit steeds gecombineerd met een korte terugverdientijd.

Ik was benieuwd naar de bevinden van een klant en sprak met AccorInvest:
“……Accor Invest is een hotel eigenaar en operator met meer dan 800 hotels wereldwijd. Ze is steeds op zoek naar oplossingen om het comfort van de gasten optimaal te houden en duurzaamheid na te streven. Voor dit project heeft AQ International een verbetering van het comfort voor de gasten kunnen combineren met een energiebesparing die voor vermindering van CO2 uitstoot zorgt. De voorbije jaren tonen nog maar eens aan dat een goede en gezonde ventilatie heel belangrijk is…..”.

Ik vroeg Stijn van Eemeren wat ze precies gedaan hebben in het hotel?
“…om energiezuinigheid, bedrijfszekerheid, weinig onderhoud en geluidsoverlast in te perken hebben we de volgende zaken aangepast: Ventilatiekanalen gereinigd (betere luchtkwaliteit en energiebesparing). De ventilatie volledig terug ingeregeld zodat de verse lucht toevoer en afvoer gebeurt waar het nodig is.
Nieuwe warmterecuperatie geplaatst tussen afvoer en toevoer lucht. De huidige ventilatoren vervangen door energiezuinige EC fans…..”

Houden jullie bij nieuwe investeringen ook rekening met duurzaamheid en eventueel ook de gevolgen voor de algehele luchtkwaliteit?

#ventilatie#fijnstof#luchtkwaliteit

Viridi Air is 4e geworden in de verkiezing voor Duurzaamste Bedrijf van Nederland!

Viridi Air is 4e geworden binnen de verkiezing van Duurzaamste Bedrijf van Nederland door Stichting Nederland CO2 Neutraal. Viridi Air is van de ruim 100 deelgenomen bedrijven knap 4e geworden. Een deel van de stemmen wordt door het publiek gegeven (thuis stemmers) en een ander deel door de vakjury bestaande uit de volgende leden:

  • Marianne Van Keep: Chief Sustainability Officer at Verstegen Spices & Sauces B.V.
  • Maurits Groen: Ondernemer (o.a. WakaWaka, Kipster, WholyGreens, Ignite.Now)
  • Merijn Tinga: Campaigner, Author,  TEDx Speaker, Biologist, Surfer
  • Antonie Langelaan: Specialist HSSE / lid CCvD bij SKAO EQUANS Nederland

Met luchtreiniging kun je foodwaste bestrijden en voedselveiligheid maximaliseren

bluezone luchtreiniging schonelucht

“….Optimale luchtkwaliteit draagt ook bij aan de bestrijding van food-waste en voedselveiligheid….”. Je zult je vast afvragen wat ermee wordt bedoeld want wat hebben die twee met elkaar te maken?

Welnu, het gaat over het tegen gaan van het over-rijpen van en de ontwikkeling van schimmels op groenten en fruit. Dat willen we toch liever niet!? Heb je wel eens nagedacht wat er achter de distributie van AGF-producten zit? Waarom fruit nooit overrijp in de winkel terecht mag komen? Terwijl de tijd tussen de oogst en boodschappentas varieert van enkele dagen tot meerdere weken, zelfs maanden! De juiste temperatuur en luchtkwaliteit tijdens transport, opslag en overslag beïnvloedt de houdbaarheid en kwaliteit. Heel kort door de bocht gaat het erom dat gisten, #schimmels en bacteriën zo min mogelijk in aanraking mogen komen met fruit. Dit voorkomt risico van bederf.

Wist je dat de meeste AGF-producten gedurende rijping (= gelijk aan het vervalproces) van nature ethyleen “uitademen”. Sommige soorten doen dat meer dan andere (b.v. appels, avocado’s en peren). Bovendien is er ook een verschil in gevoeligheid (Bananen, avocado’s, blad-sla zijn bijvoorbeeld heel gevoelig). Ter verduidelijking: het rijpen van bananen wordt gedaan door de nog groene bananen bloot te stellen aan ethyleen gas. Ethyleen is een “hormonaal” gas wat rijping van een product aanjaagt. Vandaar dat ethyleen ook zo veel mogelijk uit de lucht moet worden gehaald tijdens het transport en/of opslag om zo het rijpings-/vervalproces te vertragen en dus de houdbaarheid te verlengen. 

Onze Partner Bluezone Solutions houdt zich met name bezig met het tegengaan van fruitbederf middels #luchtreiniging (Intensieve UV-C Irradiatie) van schimmels, virussen en bacteriën en het uit-oxideren van ethyleen gas door gebruik te maken van (Intensieve UV-C Oxidatie technologie).
Niet met #ventilatie, want Bluezone wil juist de kostbare gekoelde of verwarmde lucht binnen houden. Dit gaat niet alleen de strijd aan tegen de risico op voedselbederf, maar draagt ook direct bij in de reductie van energiegebruik/ uitstoot van CO2.
De Intensieve UV-C irradiatie technologie leent zich ook voor gebruik in discotheken of kroegen waar het vrijwel onmogelijk is om te voldoende te ventileren.

Viridi Air heeft een klant van ze gesproken (Veritά Exotische vruchtenhandel) die door toepassing van dit systeem de producten langer kon bewaren en hun uitval van 45% tot slechts 5-10% wist te verminderen.

Mooi toch? Samen maken we de wereld een stukje schoner en duurzamer!

Lees het verhaal van Miranda: luchtreiniging tegen een verstopte neus, huisstofmijt en allergenen

luchtreiniging Bmedic

“…..ik was heel sceptisch voor de aanschaf van een #luchtreiniger…..” vertelt Miranda mij. Ik heb telefonisch contact met haar om de eerste ervaringen te weten te komen.

Ze werkt al jaren in het ziekhuis en heeft last van continue verkoudheid, chronische sinusitis/permanente neusverkoudheid, nasaal spreken, slechte nacht rust, bijna continu verstopte bijholtes, met als resultaat vermoeidheid gedurende dag.
Om de klachten enigszins te verlichten gebruikte ze neussprays. Dat werkte in haar geval minimaal.
“…wat heb je nog meer gedaan om de klachten te verlichten?….” vraag ik haar.
“…via een collega ben ik in contact gekomen met BMEDIC (Peter van der Burg) die me de luchtreiniger – Monarch Clean Air – heeft geadviseerd. Het toestel zou de nadelige effecten van #huisstofmijt en allergenen uit de lucht filteren.
Ik was sceptisch maar besloot er één aan te schaffen. Eigenlijk direct de volgende dag al merkte ik verschil. Na een paar maanden waren bijna alle klachten weg en voelde mijn #gezondheid veel sterker….”

Bmedic is een Viridi Air Partner en naast het optimaliseren van de binnenlucht zijn ze ook bewust van de noodzaak aan duurzaamheid, vergroening & schonere buitenlucht. Vandaar de samenwerking met Viridi Air.

Weet jij welke stoffen deze Monarch – luchtreiniger nog meer uit de binnenlucht filtert?

Alle verandering begint met inzicht….

avelution - schone lucht duurzaamheid

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording groter. Maar hoe zorgen we nu voor een gezonde lucht?
 
draaijer+partners is een projectmanagement bureau welke de focus heeft op slimmere, veiligere en gezondere gebouwen. Het continu monitoren van gebouwen en het geven van inzicht over de prestaties draagt bij aan de bewustwording en verbetering van de gebouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat schone lucht invloed heeft op onze gezondheid en prestaties (o.a. ziekteverzuim, productiviteit). Ondanks alle onderzoeken en de bewezen impact op gezondheid en veiligheid is er nog te weinig aandacht voor de #luchtkwaliteit.
 
“….alle verandering begint bij inzicht…..” zegt Bram Schats me van Avelution: “…..als we niet weten of iets slecht is kunnen we het ook niet verbeteren. Wij leveren daarom een systeem welke inzicht geeft in de luchtkwaliteit van veelvoorkomende verontreinigingen en vertelt wat je kunt doen om het te verbeteren (incl. rapportages). Zo maken we gebouwen duurzamer, gezonder en slimmer. #Duurzaamheid en #gezondheid zijn belangrijke kernwoorden van ons, vandaar ook dat we samen met Viridi Air hier meer aandacht voor creëren en luchtzuiverende bomen op een duurzame wijze planten….”

Ventileren binnen de kinderopvang (Airmaster)

ventilatie kinderopvang

Onze dochters hebben jaren op een kinderdagverblijf gezeten. Als je daar binnen kwam dan was de geur vaak al zeggend genoeg voor de matige #ventilatie. Ik begrijp dat niet zo goed want het is niet netjes naar personeel en ook niet naar de klant (ouders).
 
Airmaster, een Viridi Air Partner, vertelde mij dat ze de laatste tijd steeds meer aanvragen krijgen van kinderdagverblijven.
Nathalie Duquesne vertelt hierover: “…juist binnen kinderdagverblijven is het belangrijk om te zorgen voor een gezond binnenklimaat. In slecht geventileerde ruimtes blijven ziekteverwekkers langer in de lucht hangen waardoor baby’s en peuters sneller ziek worden. Eén van onze klanten (Korein) biedt een kwalitatieve kinderopvang met veel aandacht voor duurzaamheid, hygiëne en gezondheid. Diverse ruimtes werden voorzien van decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning om een optimale #luchtkwaliteit te garanderen. Elke unit is onafhankelijk functionerend. Er kunnen 1 of meerdere sensoren aangesloten worden, zoals bv. een CO2-sensor, een vluchtige organische stoffen-sensor, een vochtsensor of een bewegingssensor. Zo wordt in elke afzonderlijke ruimte voor een optimaal binnenklimaat gezorgd zonder hoge energierekeningen en met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk………”
 
Ken jij een kinderdagverblijf dat wel wat meer mag doen aan de luchtkwaliteit? Stuur mij geheel anoniem een bericht of tag het hieronder. #kdv

Gaat deze moderne aanpak voor Viridi Air de prijs van Duurzaamste Bedrijf van Nederland opleveren? Stem ook mee!

duurzaam groen prijs

Ouderwets => #CO2 compenseren met bomen in het buitenland met bedrijven die niet schoner gaan werken;
Modern => op een slimme, biodiverse en duurzame manier vooral schadelijke stoffen zoals fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2 uit de lucht filteren met bomen in Nederland. En uitsluitend met bedrijven die jaarlijks aan kunnen tonen dat ze bijdragen aan schone binnen- en of buitenlucht;

Met deze moderne aanpak is Viridi Air eind 2019 begonnen.
Wij kiezen bomen die beter de buitenlucht filteren tegen o.a. fijnstof.
Ook de aanplantwijze is bepalend: buitengebieden (veel wind) en in stroken (filterstroken).

Sinds de zomer van 2020 zijn we commercieel en inmiddels al 100 Partners aan ons verbonden.
Voordat bedrijven mee mogen doen vragen we hen om aan te tonen hoe ze aankomend jaar met een product, dienst of bedrijfsbeleid bijdragen aan schonere binnen- / buitenlucht.
Schonere leaseauto’s, schoner binnenklimaat (#ventilatie, #luchtreiniging), schoner productieproces, medewerkers vaker de fiets laten pakken, enz.

Een aanpak die ook door de jury van Duurzaamste Bedrijf van Nederland ter ore is gekomen.
Gaat Viridi Air het Duurzaamste Bedrijf van Nederland worden?
Er is een publieksprijs en een prijs die door de jury wordt toegekend.
En jij kan ons helpen naar die 1e plek.
Stem op ons (Viridi Air) of op één van de andere bedrijven.
Hoe kun je stemmen? Via de link in de comments. Het stemmen duurt 5 seconden Geen aanmelding vereist.

Duurzaamheid, vergroening en schone lucht krijgen steeds meer de aandacht staat?

boflora luchtreiniging duurzaamheid vergroening

“…..heb jij planten op kantoor? Lees dan deze post en doe er je voordeel mee.….”

Je zult vast al wel eens gemerkt hebben dat de hoeveelheid water bij planten voor problemen kan zorgen. De problemen resulteren in #schimmels. En die komen in de binnenlucht terecht.

Een groot facilitair dienstverlener (Facilicom Group) kwam ook deze problemen tegen en daarbij vonden ze de maandelijkse kosten van planten te hoog. Zij wilden het op een zo natuurlijk mogelijk manier oplossen en tegen minder kosten:
“…..in de zoektocht naar een oplossing kwam ik terecht bij BoFlora. Die hebben luchtzuiveraars met stijlvol artificial groen en tegen een beter tarief. We zijn nu af van de talloze bezoekjes van mensen die planten moesten onderhouden. Qua #duurzaamheid willen we in de hele keten werken aan zo min mogelijk km’s. Ook dat hebben we nu bereikt…”

Onze Viridi Air Partner van Boflora (Coen Oostelbos) legt uit dat duurzaamheid, vergroening en schone lucht de kernwaarden zijn van het bedrijf. Vandaar ook de samenwerking met Viridi Air om jaarlijks luchtzuiverende bomen te plaatsen. Ze zien steeds meer klanten die vragen om duurzame oplossingen “….onze luchtreinigers passen goed in zo’n strategie….”

Merk jij ook dat duurzaamheid, vergroening en schone lucht steeds meer in de aandacht staat?

Van fijnstof word je niet ziek!

van fijnstof word je niet ziek

Wat veel mensen niet weten is dat je van #fijnstof absoluut NIET ziek wordt.
Dat klinkt tegenstrijdig als je de media mag geloven. Toch is het zo.

Fijnstof zijn kleine zwevende deeltjes die je niet ziet.
Je ademt ze in en deels komen ze in de longen.

Van fijnstof word je niet ziek, nee: DOODZIEK!
Er is een hele reeks onaangename dodelijke ziektes die je ervan op kan lopen.
Daarom is het belangrijk dat er minder fijnstof ontstaat of dat er oplossingen zijn om het weg te filteren voor jouw gezondheid.
Fijnstof zweeft binnen gebouwen maar kan ook via de buitenlucht binnen komen.

Viridi Air plant op diverse locaties in Nederland luchtzuiverende bomen op een unieke wijze om de buitenlucht te filteren.
Door deze techniek filteren we vooral fijnstof, ammoniak, NOX, ozon maar ook CO2 uit de buitenlucht.
Dat is groen, #duurzaam en draagt bij aan #schonelucht.
Viridi Air werkt uitsluitend samen met bedrijven die al positief bezig zijn met lucht.
Dat kan ook met een bedrijfsbeleid: door b.v. medewerkers te verbieden met de auto naar werk te gaan, het ventilatiesysteem structureel te reinigen,…enz.
Wees creatief en gezond voor personeel en maatschappij. Wij denken met jullie mee 😊.

Heb jij trouwens een idee hoeveel (gewicht) fijnstof je inademt op een jaar tijd?

Zo zie je maar weer: uitzichtloos kan heel duurzaam, groen en schoon zijn

groningen mark climate

Uitzichtloos over een stad kijken (b.v. in Groningen).
Herken jij dat?
 
Je ziet een groot gebouw en bovenop staan altijd luchtbehandelingskasten.
Wat nu als je een hotel hebt met dakterras? Dan wil je de gasten niet naar de luchtbehandelingskasten laten kijken èn je wilt ze binnen de optimale #luchtkwaliteit bieden.
 
Voor die uitdaging stond General Manager, Niek Strous van The Market Hotel by WestCord te Groningen. Hij vertelt dat het systeem vooral de gewenste temperatuur moest opleveren voor de gasten en niet te complex aangelegd.
 
Via HOMIJ Technische Installaties komt hij in contact met Mark Climate Technology die al meer van dit soort maatwerkprojecten heeft verricht. Ze besluiten de luchtbehandelingskasten in een nis in te bouwen met loopbrug zodat ze steeds goed bereikbaar zijn voor service, onderhoud & uit het zicht van de gasten zijn. In dit project komt #duurzaamheid ook nadrukkelijk terug door restwarmte terug te winnen wordt een enorme energiebesparing opgeleverd.
 
Voor Mark Climate Technology speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de business. Dat is ook de reden dat ze aangesloten zijn bij Viridi Air: jaarlijks luchtzuiverende bomen planten om actief te blijven in duurzaamheid, vergroening en schone lucht.
 
Zo zie je maar weer: uitzichtloos kan heel duurzaam, groen en schoon zijn.
Ook herkenbaar?

Schone lucht, duurzaamheid en vergroening verbinden bedrijven met elkaar voor een gezonde toekomst!

brug tussen schonelucht

“…bij veel bijdrages die je op LinkedIn tegen komt staat een product/dienst centraal terwijl het om de klant draait, toch? Waarom doen we zaken met elkaar? Wat is de brug tussen klant en leverancier?….”

Ik vroeg onze Viridi Air Partner – Baaijens UV-C Solutions of ik eens met een klant (Van Ree Accountants) van ze mag contacten over de reden van zaken doen met elkaar.

Van Ree legt uit dat ze voor haar medewerkers en bezoekers naast de standaard maatregelen en desinfectie middelen extra maatregelen wilden treffen om zo een schone en veilige omgevingslucht te creëren:
“in 5 vergader/ontmoetingsruimtes in zowel Barneveld als Leersum hebben wij de SteriWhite Air Q115 UV-C luchtdesinfectie units laten plaatsen. Voor ons was het duurzame doorslaggevend, ze verbruiken weinig stroom, bevatten geen filters die vervangen moeten worden en de lampen gaan lang mee”.
En waarom wilde Baaijens eigenlijk Viridi Air Partner worden?
“eigenlijk om diezelfde doorslaggevende reden. Wij van Baaijens hebben in de kernwaarden naast schone lucht zowel #duurzaamheid als vergroening hoog in het vaandel staan. Dat sluit perfect aan bij alles waar Viridi Air voor staat. Partner worden was dus een logische stap. Met de buitenfilterprojecten en de luchtzuiverende bomen die we jaarlijks planten dragen we ook bij aan schone buitenlucht (MVO) en mogen wij trots het Schone Lucht-label uitdragen.” aldus Lydia Van der Wielen.

Zo is de cirkel weer rond 😊 en de brug tussen beide gelegd: schone lucht, duurzaamheid en #vergroening. Het verbindt bedrijven met elkaar voor een gezonde toekomst!

Nederland (is) was koploper als het gaat om gezonde schone lucht

koploper met schone lucht

“……als het gaat om goede wetgeving ten bate van de #luchtkwaliteit is Nederland koploper. Nergens anders is de lucht zo gezond als hier en is het zo goed geregeld. Fijn toch!?……”

In Nederland sterven jaarlijks 18.000 mensen aan vervuilde lucht.
In Europa zijn dat er 800.000 en Wereldwijd 8,8 miljoen.

Jaar in jaar uit……
Dat is veel!

Maar zijn wij dan echt koploper met onze wetgeving?
“….neen! Absoluut niet….”
In het verleden liep onze overheid wel vóór op het buitenland.
Echt waar! Maar dat is lang geleden.
Inmiddels hebben onze buurlanden gezondere wetgeving met strikte handhaving.
Als je daar (b.v. ) te weinig ventileert heb je de kans dat ze je bedrijf laten sluiten.
In Nederland is matige wetgeving en handhaving.
Ik vind dat vreemd.
Iedereen heeft een (basis)recht op gezonde lucht.
En soms is die wetgeving nodig om bedrijven hiernaar te laten handelen.

Maar, ik ben een positieve jonge vent en altijd op zoek naar de uitzonderingen.
Bedrijven die wèl dat gezonde basisrecht snappen voor personeel en/of maatschappij. Voor hen planten we ook nog eens luchtzuiverende bomen.
Die kleuren immers mooier!
Die bedrijven wil ik in de aandacht zetten! (o.a. hier op #linkedIN).

TAG –> hieronder een bedrijf dat wèl actief bezig is met gezonde binnen- en of buitenlucht creëren voor klanten/personeel/maatschappij en wie weet schrijf ik er binnenkort een leuk stukje over hier op LinkedIn.

Keukenventilatiesystemen, duurzaamheid en schone lucht

medtrading ventilatiesysteem schone lucht

Wist jij dat een keuken qua binnenlucht vaak ongezonder is dan andere ruimtes? Het is echt zo en komt door o.a. verbrandingsgassen en vetten. Maar hoe zit het qua #duurzaamheid, warmterugwinning?

Die vraag legde Playdôme Roosendaal weg bij onze Viridi Air Partner (MEDTrading) die actief is met keukenventilatiesystemen.
Medtrading heeft n.a.v. deze vraag een nieuw systeem ontwikkeld dat zowel rekening houdt met een gezond binnenklimaat als ook warmteterugwinning.
dhr. Elmiri van Medtrading legt uit: “….we hebben Werelds eerste energie terugwin systeem speciaal ontwikkeld voor restaurantventilaties. Bestaande technieken (#WTW + filters) raken verstopt en gaan gepaard met groot onderhoud. De teruggewonnen energie kan worden terug geleverd aan het pand in de vorm van verwarming en/of verkoeling. De teruggewonnen energie kan naar batterijen in het luchttoevoerkanaal of via een warmtepomp naar bijvoorbeeld vloerverwarming en/of het tapwater systeem. ERS is het eerste heavy duty warmtewisselaar dat overweg kan met hoge concentratie vetten en roet. Een restaurant kan door gebruikt van het ERS systeem gemiddeld 85.000kWh per jaar terugwinnen en hergebruiken. Door het gebruik van het ERS systeem bespaar je niet alleen op je energiekosten maar verlaag je ook nadrukkelijk je CO² footprint door. Voordelen: Eenvoudige installatie, Constant rendement, Gemiddeld 85.000kWh per jaar, Bestand tegen hoge concentratie vetten / roet, Geen extra onderhoud, Terugverdientijd < 3 jaar……”

Ik heb contact gehad met Playdome en zij vertelden me dat voor hen het grote voordeel is dat het binnenklimaat weer gezond wordt en energie terug wordt gewonnen. Gezien alle klimaatdoelstellingen vonden zij dat heel belangrijk.

Heb jij ooit al eens nagedacht om een gezond #binnenklimaat te realiseren met een duurzame visie?

Welke filter werkt bij jou het beste? De mentale of de mechanische?

schone lucht filter

Ik vraag mijn gesprekspartner Peter: “Hoe gaat het met jouw mentale #filter? Is deze duurzaam genoeg voor de toekomst?”. Ik zeg hem dat we in een gekke tijd leven tegenwoordig.
 
Hij kijkt me ietswat vragend aan? 
“ik bedoel ballast die je energie kost, die je bezig houd op een manier waar je niet vrolijk van wordt, waar je slecht van slaapt en eigenlijk niet meer optimaal door functioneert. Ben jij in staat om dat weg te filteren?”
Peter begrijpt wat ik bedoel en zegt: “nee, mijn filter is soms verzadigd of werkt niet goed, dat merk ik meteen. Dan heb ik een wat mindere dag”
 
En zo is het met filters die de binnenlucht reinigen ook vertel ik hem: een structureel goed functionerend en #duurzaam filter is daarom erg belangrijk.
 
Nu was ik laatst bij de IKEA in Utrecht en wat zag ik: ze maken gebruik van filters van FILTECH Nederland B.V. ! En die zijn weer Viridi Air Partner. De technisch medewerker die rondloopt spreek ik aan:
“waarom de filters van Filtech?”
“omdat bij ons duurzaamheid, vergroening en schone binnenlucht zo enorm belangrijk zijn. Filltech loopt daar in vooruit: de filters gaan langer mee, bevatten minder afval, minder energieverbruik & minder filterwisselingen”.
 
Welk filter werkt bij jou het beste? 
De mentale of mechanische?

Spirair luchttechniek: passie voor schone lucht

Foto Spirair luchttechniek

Passie voor schone lucht delen van vader op zoon.
Dat zijn mooie bedrijven met kennis en visie!
 
Hoe vaak zie je dat nog tegenwoordig?
Opa start een bedrijf en heeft uiteindelijk een gedeelde passie met schoon- & vervolgens kleinzoon?
 
Ik ken zo’n bedrijf: Spirair Luchttechniek.
Twee weken geleden was ik een dagje op de Energie Beurs in de Brabanthallen en kwam ik schoonzoon (Arend-Jan Pothoven) en kleinzoon (Dennis Pothoven) tegen.
Eerlijk is eerlijk,…..niet heel spontaan: we hadden er afgesproken.
#Ventilatie is hun passie, als kennisdelende groothandel voor o.a. warmteterugwinning en ventilatie. Naast dat ze actief zijn met schone lucht sprak ik ze over #duurzaamheid en #vergroening.
Twee belangrijke thema’s voor hen om het verschil te maken.
We spraken o.a. over gevoelige thema’s zoals de gasprijs, die in het kader van verduurzaming weleens een positief effect kan hebben.
 
Duurzaamheid en vergroening. Dat is ook de reden dat ze aangesloten zijn bij Viridi Air en jaarlijks meedoen met het planten van luchtzuiverende bomen.
Werken aan een nieuwe toekomst: van vader op zoon en wellicht weer verder want Dennis is onlangs vader geworden.
 
Familiebedrijven zijn duurzaam en toekomstgericht.
Werk jij er ook graag mee samen?

Abalco Group: schone lucht, verduurzaming en vergroening

zuivere schone lucht Abalco Group

Als ik mijn telefoon opneem hoor ik direct een enthousiaste ondernemer (Job Verschoor) die al gezien heeft dat ik uit Etten-Leur kom. Hij komt er ook wel eens. Zo begint ons gesprek. En daar houd ik van.

Na een tijdje probeer ik het gesprek op te pakken waarvoor we zouden bellen. Ik sta inmiddels op de speaker en Marcel Klomp (management lid van Abalco) schuift ook aan.

“..wat doet Abalco Group precies?..” vraag ik hen want eerlijkheidshalve kende ik ze (nog) niet.

“..we zijn een brede duurzame dienstverlener voor koel, en warmte technische installateurs op componentniveau voor o.a. coaten, industrieel reinigen, revisie, renovatie, upgraden (vervangen onderdelen) van HVAC
gerelateerde zaken. Bij het upgraden moet je denken aan mechanische componenten die we energiezuiniger maken. Duurzaamheid en schone lucht staat centraal in ons bedrijf en dienstverlening.
We gebruiken zelf zo min mogelijk milieubelastende producten en in ons eigen bedrijf zijn de 3 panden/hallen voorzien van zonnepanelen en rijden we zo veel mogelijk met elektrisch vervoer (heftrucks) maar ook
de personenauto’s. Ons klantenbestand is heel divers gezien we veelal voor Multinationals / Installateurs werken, met andere woorden voeren we onze disciplines uit bij de klant van onze opdrachtgever.
De dienstverlening die vaak plaats vindt zijn: Technische reinigingswerkzaamheden conform HACCP/BRC/IFS e.t.c. wet en regelgeving in de voedingsmiddelen industrie. Revisie en renovatie werkzaamheden

In de HVAC sector en het volledig ontzorgen van koeltorens en verdampingscondensors ook in de toekomst chemievrij ! Als we een aanvraag krijgen die in onze optiek (kennis/praktijkervaring) duurzamer kan en minder belastend voor het milieu zal zijn zullen we dit altijd bij de klant adviseren. Met onze brede duurzame kennis en achtergrond kunnen we bedrijven veel verder helpen dan uitsluitend het oplossen van de klantvraag…”

Geboeid zit ik te luisteren en vind het geweldig hoe Abalco verduurzaming, schone lucht en vergroening door de bloedvaten van het bedrijf heeft lopen. Een voorbeeld zijn ze. Ik vraag hem of ze tips hebben voor andere bedrijven die nog niet zo duurzaam en schoon zijn.

“..begin er mee want je zult uiteindelijk gewoon moeten. Stop niet je kop in het zand. Het kan ook in kleine stapjes! Maar begin ermee nu zijn er bovendien nog gunstige subsidies. Weet dat het ook veel oplevert! Imago, maar ook in het behouden en krijgen van nieuwe klanten (o.a. aanbestedingen). Door nu ook Viridi Air partner te worden dragen we zelf ook nog actief bij aan schone lucht met duurzame vergroening in de Viridi Air buitenfilterprojecten. Met het Schone Lucht-label en Schone Lucht-certificaat kunnen we dit ook actief uitdragen naar onze klanten..”

Ik vind dit een fantastische visie en de moeite die zij steken in een duurzame toekomst is in mijn optiek ook qua winstgevendheid zeer interessant. Ik doe namelijk eerder zaken met bedrijven die een schone, groene en duurzame visie hebben.

Prijs speelt dan een kleinere rol (terwijl mijn moeder een Zeeuw is..).

Hoe zie jij dit?

Heb jij kinderen die naar school gaan? Hoe is de luchtkwaliteit daar geregeld?

luchtkwaliteit scholen

“…#onderwijs en #luchtkwaliteit een hot topic?….”

Ik vroeg onze Viridi Air Partner Fellowes Brands waarom ze partner zijn bij ons en of ik eens iets meer mag weten van hun klant: Leo Kanner Onderwijsgroep Locatie: Oegstgeest, Nederland.

Het is namelijk een gedateerd gebouw met weinig #ventilatie. Met open ramen kunnen uitlaatgassen het binnenklimaat extra belasten. Dat moet voorkomen worden en anderzijds is verantwoordt investeren belangrijk.

“….alle lokalen zijn voorzien van AeraMax 4 Pureview luchtreinigers van Fellowes. Er waren géén bouwkundige of installatietechnische aanpassingen nodig en de machines maakten voor onze leerlingen géén storend geluid. Dit is voor ons van groot belang. De metingen tonen ook dat de ingeblazen lucht veel schoner is. …” aldus de projectleider

“…We zijn gerustgesteld nu er maatregelen genomen zijn. Zelfs na een paar weken, merk ik als leraar dat de lucht frisser is en minder bedompt. De leerlingen merken ook het verschil. Het geeft een gerust gevoel dat de leerlingen weer veilig terug naar school kunnen…” aldus een docent.

De reden dat Fellowes Brands een Viridi Air Partner is geworden? “….Viridi Air zorgt voor meer bewustwording rond de luchtkwaliteit en draagt ook actief bij aan het verbeteren hiervan door het plaatsen van de duurzame luchtzuiverende bomen…” aldus Anouk Huijgens

Heb jij kinderen die naar school gaan? Hoe is de luchtkwaliteit daar geregeld?

Luchtreiniging in Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, locatie De Grote Kerk

Wilminktheater-Enschede - luchtreinigers voor schone lucht

…Vorige week sprak ik een klant van een Viridi Air Partner. Interessant verhaal over de werking & nut van #luchtreinigers in de praktijk…”

Onze Viridi Air Partner (Euromate BV) is actief met het schoon en veilig maken van de binnenlucht op een duurzame manier. Duurzaam, omdat de luchtreinigers weinig stroom verbruiken, een lange levensduur en filterefficiëntie hebben en bijdragen aan betere luchtkwaliteit. Vanwege de aandacht voor duurzaamheid werken ze samen met Viridi Air.

Ik sprak vorige week één van hun klanten: Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, locatie De Grote Kerk. Dit leek me, zeker gezien de actualiteit, een leuke situatie om eens mee in contact te komen. Ik belde met Marco Rouw – Manager Productie

“…kun je wat meer vertellen over de reden waarom jullie met de luchtkwaliteit aan de slag zijn gegaan en waarom de keuze is gevallen op Euromate….”? vroeg ik hem.

“…onze ventilatiecapaciteit bij de locatie Grote Kerk was beperkt, dat wilden we verbeteren als ook de kans op verspreiding van virussen minimaliseren. De luchtreinigers van Euromate zorgen voor betere luchtcirculatie, verwijderen fijnstof en bovendien halen ze virussen uit de lucht. Dat laatste hebben ze door een onafhankelijk testinstituut uit laten zoeken en certificeren. Ik heb vóóraf metingen gedaan en nà installatie van de luchtreinigers. De metingen geven aan dat de hoeveelheid en #fijnstof sterk verlaagd zijn. Het draait er bij ons vooral om dat mensen weer een fijne avond kunnen hebben en weer onbezorgd veilige schone lucht kunnen inhaleren. Dat mensen weer kunnen genieten van een leuke avond ….” aldus Marco.

Meer weten van dit theater en de samenwerking? Kijk op de referentiecase via de link in de opmerkingen hieronder.

Stem op ons want Viridi Air is genomineerd tot Duurzaamste bedrijf van Nederland!

Co2 Neutraal

Ook dit jaar is er weer een officiële vakjury van Stichting Nederland CO2 Neutraal die het Duurzaamste bedrijf van Nederland gaat kiezen en Viridi Air is hiervoor genomineerd. Jij kan een stem op ons uitbrengen via Stemmen – Duurzaamste bedrijf van Nederland (onderaan de pagina of gebruik de zoekfunctie en onze bedrijfsnaam). Een stem op ons geeft aan dat je ons steunt in méér schone lucht, duurzaamheid en vergroening. Het stemmen werkt met 1 simpele klik.

De prijs gaan zij uitreiken op het event van stichting Nederland CO2 Neutraal op 9 december. De vakjury bestaat uit de volgende leden:

  • Marianne Van Keep: Chief Sustainability Officer at Verstegen Spices & Sauces B.V.
  • Maurits Groen: Ondernemer (o.a. WakaWaka, Kipster, WholyGreens, Ignite.Now)
  • Merijn Tinga: Campaigner, Author,  TEDx Speaker, Biologist, Surfer
  • Antonie Langelaan: Specialist HSSE / lid CCvD bij SKAO EQUANS Nederland

Pas als je je wortels kent en zuiver houdt kan je groeien

wortels boom schone lucht duurzaamheid en vergroening

“…..mag ik de order noteren?….” vraagt de verkoper in een meubelzaak.
“…..natuurlijk niet…” zegt Jeanine.

Afgelopen weken hebben Jeanine en Leo meerdere winkels bezocht op zoek naar gezonde meubels. Ze willen een duurzamer en gezonder huis creëren. Haar man heeft Astma en is erg gevoelig voor verontreiniging.
Laatst is hen geadviseerd alléén meubels in huis te nemen die géén vluchtige organische stoffen uitstoten. Die zijn giftig en slecht voor de gezondheid. Ze vraagt de verkoper naar de chemie die in de meubels zit en naar de VOC-waardes: “…nog nooit van gehoord….geen idee wat je bedoeld….”
Jeanine en Leo besluiten elders te gaan kijken.

Jeanine had zich eerder al verdiept in de vluchtige stoffen die meubels uitscheiden (uitdampen) en is enorm geschrokken dat het Überhaupt mag. Gewoon in Nederland.
“….je weet toch Jeanine, we zijn in Nederland erg goed in te praten over duurzaamheid, vergroening en schone lucht maar concreet doen we liever niks. Ja, als het direct geld in het laatje brengt….dan weer wel….” irriteert Leo zich.
Jeanine zucht eens diep en vraagt zich echt af: “..…juist door in te zetten op #duurzaamheid, #vergroening en #schonelucht maak je het verschil op concurrenten en wordt je onderscheidend? Toch?….”

Pas als je je wortels kent en zuiver houdt kan je groeien.

Schone lucht en duurzame vergroening komt niet vanzelf aanwaaien

bomen planten voor schone lucht

“….beste Jan-Joris, ik zie steeds op LinkedIn berichten van je over #schonelucht. Maar wat doen jullie nu eigenlijk? Groetjes Ferdinand….” staat in een bericht die ik ontvang via LinkedIn.

Ik besluit hem te bellen i.p.v. een bericht te sturen en leg uit dat Viridi Air staat voor een gezonde toekomst.
“…er wordt veel gesproken over HOE we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren maar er wordt weinig concreet gehandeld, dat moet echt anders. We moeten meer zelf gaan DOEN om de luchtkwaliteit te verbeteren: zowel in de binnen- als de buitenlucht…” leg ik Ferdinand uit.

Bedrijven die aan kunnen tonen dat ze jaarlijks concreet bijdragen aan schone binnen- of buitenlucht (met een product, dienst of bedrijfsbeleid) mogen aansluiten als Viridi Air Partner en meedoen in een bijzonder duurzaam en 100% groen buitenfilterproject. Wat dat is?
Om de buitenlucht te verbeteren plant Viridi Air luchtzuiverende bomen om naast CO2 juist veel #fijnstof, ozon, NOx en ammoniak uit de lucht filteren. De aanplantwijze is niet zoals een traditioneel bosgebied maar in stroken/lanen en in buitengebieden zodat grote hoeveelheden luchtverontreiniging uit de buitenlucht worden gefilterd. Minder vervuiling in de buitenlucht betekent minder vervuiling in de binnenlucht. Bedrijven die hieraan meedoen ontvangen o.a. het Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-label.

Dan krijg ik een vraag die mij vaker gesteld wordt: “….ons bedrijf wil graag meedoen in jullie buitenfilterproject maar ik begrijp niet waarom wij dan ook nog zelf moeten aantonen dat we bijdragen aan schone lucht?….”

Mijn antwoord is dan steevast: “….in dat geval zijn jullie duidelijk nog niet klaar om echt te gaan voor een duurzame, groene en schone toekomst…..”

Begrijpt jullie bedrijf wèl dat schone lucht en duurzame vergroening niet aan komt waaien? Dat je er zelf ook wat aan moet doen? Stuur me dan een berichtje of connectieverzoek.

Des te fijner het probleem des te groter het gezondheidsrisico en de kans dat het gebeurt

Scenario 1: je ziet een vliegtuig op je afkomen: je bukt in de hoop dat je niet wordt geraakt. Logisch…toch? Je wilt immers een dagje ouder worden.
De kans dat het gebeurt is nihil.
Een vliegtuig is groot, je ziet het aankomen, je hebt tijd om weg te sprinten.

Scenario 2: je raakt per ongeluk een wespennest en je wordt aangevallen door 100-en wespen. Wat doe je?
Je rent weg in de hoop dat ze je niet steken.
De kans dat dit je gebeurt is klein.
Wespen zijn niet zo groot maar je ziet ze vliegen, je kunt er voor weg lopen/rennen.

Scenario 3: er komt een hele grote wolk met #fijnstof op je af. Wat doe je?
Je doet niks. Je ademt het in want je bent van geen kwaad bewust van het onzichtbare probleem.
De kans dat het je gebeurt is (bijna) 100%.
Fijnstof is klein. Je ziet het niet en kunt er niet voor weg lopen.

Scenario 3 kun je voor 100% voorkomen. Jij kan wat doen aan de luchtkwaliteit en deze optimaal maken. Geef om de gezondheid van je personeel (maatschappij) en om die van jezelf!

Moraal van het verhaal: des te fijner het probleem des te groter het gezondheidsrisico en de kans dat het gebeurt.

Stuur me een connectieverzoek als ik je mag blijven inspireren met berichten over luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit optimaliseren in het kinderdagverblijf

hoesten en luchtkwaliteit in het kinderdagverblijf

Esmeralda heeft haar zoontje Kees (van 2 jaar) voor de 3e week naar het kinderdagverblijf gebracht.
Kees krijgt een zakdoekje mee.

Niet voor het dagelijks emotionele afscheid,
maar voor de structurele snotneus die Kees heeft gekregen.
Volgens Esmeralda is de crèche een broedplaats hiervoor.

Esmeralda is werkzaam binnen de verzekeringen en zat veelal thuis afgelopen 2 jaar.
Maar sinds juli heeft de werkgever gevraagd om weer terug naar kantoor te gaan (de managers zaten er immers wat werkloos bij….)
“…..eindelijk weer terug…” was haar eerste gedachte.
Een collega van haar roept dat het erg druk is geworden en het thuis aangenamer werkte.

Sinds september daalt dan ook plotseling de personele bezetting vanwege ‘vage klachten’ op het werk (jeukende ogen, kuchjes huidirritatie…).
Het ziekteverzuim loopt op.
Ook Esmeralda is noodgedwongen om enkele dagen thuis te blijven vanwege hoofdpijn/migraine.
Als ze weer op de been is wordt Kees ziek en moet ze thuis blijven voor hem.

Ze contact me via LinkedIn omdat ze denkt dat de luchtkwaliteit in de crèche en op het werk niet in orde is.
Ik leg haar uit dat meten heel belangrijk is (stap 1) en daarna (indien nog) een passende oplossing en structureel onderhoud.
‘Vage klachten’ kunnen 1001 oorzaken hebben: o.a. CO2, #fijnstof, VOS (vluchtige organische stoffen), #luchtvochtigheid, schimmels….en ga zo maar door.
Ze probeert haar werkgever te overtuigen om een meting te doen.

Afgelopen weekend kreeg ik weer een berichtje van haar: de werkgever gaat géén geld spenderen aan een luchtmeting om een eventueel probleem in de luchtkwaliteit te achterhalen.
Wat zou jij doen in de situatie van Esmeralda?

Schone lucht in de klas

schone lucht in de klas

“……de dag begint zwoegend en eindigt met hoofdpijn…….” vertelt de leraar tegen zijn directeur. De directeur knikt en is bang dat wederom een docent het bijltje erbij neer zal gooien.

Beste docent en/of leraar: het is voor jullie niet makkelijk om in 2021 je vak en passie normaal te kunnen volbrengen. De werkdruk is hoog:
Besturen bemoeien zich vanachter het bureau met jouw werk maar ze kennen de praktijk helemaal niet.
Invalskrachten zijn er niet meer…..(kinderen moeten dan naar huis en lopen achter).
Kinderen die steeds vaker een aparte gebruiksaanwijzing hebben. Ouders die zelden nog tevreden zijn over het onderwijs: jij snapt waar dat vandaan komt maar bent machteloos.
Een salaris dat niet evenredig is t.o.v. de gewerkte uren.

En toch blijf jij voor de klas staan.
Gewoon omdat je passie hebt en kinderen iets bij wil leren.
Je wilt ze voeden met kennis en mentaal sterker maken.

Beste leraar, docent, jij staat onder gigantische druk.
Dag in dag uit.
En toch maak je er steeds wat van met de beperkte leermiddelen die je krijgt van school.
Ik weet dat je vaak vanuit huis knutselspulletjes meeneemt: want op school is het er niet (beperkte budgetjes).
Je vraagt het niet eens meer aan de locatiemanager/directeur.

Maar beste leraren van Nederland.
Denk eens aan je gezondheid.
De druk moet er af.

Ik weet dat je ooit is verteld, door een gezondheidsgoeroe, dat diep inhaleren helpt om tot rust te komen op de momenten dat het ff niet meer gaat.
Maar jij weet dat dàt in het onderwijs niet zo werkt.
Want in het onderwijs is op alle fronten “gebrek aan lucht”.
(fijnstof en Co2)

Stuur me een connectieverzoek als jij niet zo luchtig tegen deze problemen aan kijkt en als je een oplossing zoekt,…..klik dan even op de link die ik heb geplaatst bij de opmerkingen hieronder.
#onderwijs

Meer impact maken op een unieke manier. Uniek door met speciale boomsoorten en innovatieve aanplantwijze positief bij te dragen aan de luchtkwaliteit

bomen planten met Schoonspoeler Nederland BV

Het is vrijdagochtend 10 september. Ik word gebeld door Job Neefjes van Schoonspoeler Nederland B.V.: “…..Hoi Jan-Joris, met Job, alles goed?…..” Ik denk na maar ken geen enkele Job. Nou ja,….ik ken er 1……”Job van de Bus”…..van dat programma DE BUS op SBS6. Wie kent het niet? (jaren 2000).

“….alles goed hier. Ik sta zojuist bij een buitenfilterproject van ons. Te kijken of de bomen nog in goede conditie zijn….de weersomstandigheden waren beetje vreemd dit jaar…..”
Job vertelt me dat hij 2 jaar geleden op LinkedIn een filmpje voorbij zag komen. Een filmpje (vlog) waarin ik aan het hardlopen was door het bos en vervolgens heel diep inhaleerde via de neus.
Diep gravend in mijn geheugen kan ik me deze vlog nog wel herinneren. Ik vertel in die vlog wat ik ga doen met Viridi Air.

“….het filmpje heeft me ergens geraakt…bewust gemaakt van de noodzaak aan duurzaamheid, meer groen en meer gezonde lucht…..en nu na 2 jaar wil ik er wat mee doen…” zegt Job.

Dat zie ik als een compliment voor mijn dagelijkse passie: Viridi Air. En het mooie is: iedereen kan meedoen in de buitenfilterprojecten van ons. Samen met je klanten bijvoorbeeld! Voor ieder verkocht product/dienst zo’n unieke boom plaatsen.
Impact maken!

Schoonspoeler wilt dat ook. Ze zijn leverancier van hygiëne producten, fullservice hygiëneproducten van entree tot toilet, en hebben een goede oplossing voor frisse geur beleving in o.a. sanitair. Ze zijn zelf al ontzettend schoon, duurzaam en groen bezig maar willen dit nog meer gaan uitdragen. Meer impact maken op een unieke manier. Uniek door met speciale boomsoorten en innovatieve aanplantwijze positief bij te dragen aan de luchtkwaliteit. En Viridi Air verzorgt dat NATUURLIJK met de 100% groene duurzame buitenfilterprojecten van ons.

Schoonspoeler gaat vanaf oktober een campagne starten door voor alle klanten die het totaalpakket, toilet-/keuken-bar hygiëne en servetten, afnemen een boom te laten plaatsen in onze buitenfilterprojecten. Ik weet van onze bestaande Partners dat dit ook meer sales/omzet oplevert….(leuk bij-effect)          

Het allermooist is: door de campagne van SchoonSpoeler worden weer meer mensen bewust van de noodzaak aan schone lucht, vergroening en duurzaamheid!!

En nu wil ik graag weten: wat doe jij aan schone lucht & duurzame vergroening??

“….alles wat je de juiste aandacht en voeding geeft gaat groeien en bloeien…..”

groeien en bloeien

Richard is een kind van 8 jaar en kan niet goed mee in de klas. “…hij is te druk en concentreert zich slecht….” vindt de juffrouw. Richard is daardoor meer in de gang te vinden dan in de klas.
De juffrouw begrijpt Richard niet en Richard begrijpt de juffrouw niet. Ook de andere docenten begrijpen hem niet.
De ‘lastpak’ wordt geadviseerd een andere school te gaan zoeken.
De ouders van Richard proberen altijd veel te praten met hem maar dringen niet tot hem door. Hij ontwijkt zijn ouders en is heel druk, in de tuin, op de rekstok, of met vriendjes. Op de rekstok maakt hij hele mooie kunsten. Na lang aandringen bij zijn ouders mocht hij op turnen.

Zijn turntrainer is vol lof over Richard en laat hem meestal, vóór de training extra rondjes rennen.
De trainer zegt: “….dat maak je nog mooiere kunsten……”
Zonder moeite rent hij de rondjes en vraagt daarna vaak nog even aan de trainer of hij er nog 1 mag. In de turnles heeft hij aandacht en plezier. De turntrainer kan lezen en schrijven met Richard. En vise versa. Af en toe laat hij Richard ‘een kunstje voor doen’ aan de rest van de groep. Richard is dan apetrots!

Ook de buurvrouw van Richard is geliefd bij hem. Samen hebben ze de grootste lol, ze begrijpen elkaar goed. Hij gaat er vaak even langs. Zit dan rustig op de bank en praten over allerlei onderwerpen. De buurvrouw bakt vaak koekjes die hij heerlijk vindt. Als de buurvrouw een paar dagen weg is doet hij vaak even de tuin aanharken en onkruid wieden of boent de ramen. Thuis heeft hij dat nog nooit gedaan.

Richard (werkelijkheid een andere naam) is iemand uit mijn vroegere straat en zat bij me in de klas. Na wat ‘pittige’ jaren op school en met zijn ouders is zijn leven sinds enkele jaren stabiel.

Moraal van het verhaal en ook zeer toepasbaar in het bedrijfsleven waar we allemaal zaken doen met mensen– “….alles wat je de juiste aandacht en voeding geeft gaat groeien en bloeien…..”

Geurhinder: voor de één is het goed ingezette marketing en voor de ander slechte reclame!

horeca stankoverlast

Als ik bij ons de straat uit loop komt mij de geur van een restaurant tegemoet. Persoonlijk vind ik dat heerlijk en krijg ik zin om lang te dineren……….

Die mening wordt niet door iedereen gedeeld. Sterker nog, er zijn heel veel mensen waar het woongenot bederft wordt door geurhinder van de HORECA. Als je daar in de buurt woont is dat vervelend.
De Horeca ondernemer heeft overigens als plicht zorg te dragen voor minimale #geurhinder. Daar mag je hem netjes op aanspreken.

De geur van gebakken etenswaar in de buitenlucht is overigens meer een signaal dat er iets in de keukenfiltratie niet in orde is.
Het zijn de “gebakken” vetresten die in het ventilatiesysteem en luchtkanalen voor de geurhinder in de omgeving zorgen.

Mensen die tegen mij over stank beginnen probeer ik uit te leggen dat de horeca ondernemer zijn zaakje niet op orde heeft. Als Schone Lucht Storyteller en blogger krijg ik regelmatig vragen hierover.

In mijn netwerk heb ik hierover wel eens contact met ACM processed air B.V. Zij hebben namelijk een systeem dat er voor zorgt dat er geen vetresten blijven plakken in het ventilatiekanaal of -systeem.
En dus géén geurhinder. Link naar het systeem (zie opmerkingen).
Ken jij een Horeca onderneming die hier ook last van heeft? Tag hem hieronder of……stuur mij anoniem een berichtje.
ACM zal dan subtiel contact opnemen.

Geurhinder: voor de één is het goed ingezette marketing en voor de ander slechte reclame!
#grootkeukenfiltratie #ventilatie

“…ga weg met je fijnstof…”

fijnstof vervuiling frankrijk
fijnstof vervuiling frankrijk

…..roept een oude man met schelle stem. Hij komt voor me staan in de Boulangerie. Het is mijn laatste vakantiedag en bezoek dan nog graag even de lokale bakker voor een laatste groet.
In de morgen is het al druk en door de ‘maatregelen’ staan we buiten te wachten.
Er is tijd voor een gezellige babbel.
Na 2 jaar in Frankrijk te hebben gewoond is mijn Frans nog altijd goed.
De vele gesprekjes die ik voer met de locals onderhouden mijn vocabulaire en mondelinge kennis.

De man voor mij in de rij irriteert zich aan de auto’s die door de straat rijden, stilstaan en gas geven.
Maar wat hij ook roept over “…..fijnstof…” er is geen enkel medeleven.
Wel veel vingergebaren over en weer.

Ik vertel meneer over mijn werk, mijn passie voor meer schone gezonde lucht. Zowel buiten als binnen.
Meneer kijkt me fronsend aan en zegt me: “…..wat een mooie passie heb je. Ga zo door! Maar wat mij frustreert is niet het inademen van de ongezonde lucht,……….maar de nare smaak van fijnstof (ongezonde lucht) op mijn heerlijke croissants, stokbroden en gebakjes……fijnstof geeft een nare nasmaak….”.
Een kleine minuut later loopt meneer met zijn lekkernijen naar de auto (een oude eend…). Pruttelend op weg naar huis.

Smaken verschillen!