Be part of the solution, not part of the pollution

camfill story

Klanten worden steeds duurzamer en dat vraagt niet alleen van de leveranciers in de HVAC branche om mee te bewegen. Bij machinefabrikanten staat duurzaamheid ook steeds meer centraal. Mooi gesprek hierover had ik met Gijs Hollink van Camfil Nederland (producent van filters):
“….duurzaamheid en een veilig leefklimaat speelt een steeds grotere rol in de toepassing van filters in bedrijfsprocessen bij onze eindklanten. Door flexibel mee te denken dragen we steeds meer bij aan een betere wereld. Een mooi voorbeeld was het geval bij onze klant Van Merksteijn International. Al geruime tijd maakte Van Merksteijn gebruik van ‘natte’ filters om vrijgekomen stof efficiënt bij de bron af te vangen en te filteren. Door aanpassing van het proces bleek dit niet meer afdoende te werken waarop de zoektocht begon naar een passend alternatief welke rekening houdt met de huidige duurzaamheidsvraagstukken (uitstootreductie, minimaal energieverbruik en lage voetafdruk). De oplossing werd na diverse tests gevonden in ‘droge’ filters….” vertelt Gijs Hollink.
Oké duidelijk. Maar hoe wordt dan gereduceerd op energie vraag ik me af?
“….door de keuze om de betreffende machine te voorzien van sensoren en een onderdruk geregelde frequentieregelaar wordt niet alleen het energieverbruik geminimaliseerd maar tevens gewaarborgd dat er ten alle tijden voldoende luchtstroom is om te zorgen voor een veilig werkomgeving. We draaien nu tests om ook op afstand te kunnen meten of de persdruk niet stijgt (dat zorgt voor stijging energieverbruik). Dit minimaliseert de CO2 voetafdruk van onze klant. Ook door het toepassen van een filterpatroon voorzien van een PTFE membraam is een enorme besparing bewerkstelligd doordat de lucht gerecirculeerd kan worden in de hal. Dit zorgt dat wij in winterse omstandigheden 168.000 m3/h aan verwarmde lucht niet onnodig naar buiten blazen.….”

Mooi toch? Het leert ons wederom: Be part of the solution, not part of the pollution

Camfil stemt haar strategie af op de doelstellingen van de Verenigde Naties

camfil schone lucht
Een betekenisvolle bijdrage leveren op internationaal niveau

Camfil stemt zijn strategieën af op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. We hebben de vier doelen gekozen die het meest relevant zijn voor ons bedrijf en waarmee we de meest zinvolle bijdrage kunnen leveren op internationaal niveau.

Goede gezondheid en welzijn

Onze volledige corebusiness is gebaseerd op een hoge binnenluchtkwaliteit die een goede gezondheid en het welzijn bevorderen. Camfil maakt zowel high-efficiency luchtfilters die schadelijke deeltjes en vervuiling uit ventilatielucht verwijderen, als controlesystemen voor luchtvervuiling, waarmee stof, nevel en dampen worden opgevangen in industriële toepassingen om een veiligere werkplek te garanderen.

Camfil logo

Eerlijk werk & economische groei

We bieden optimale arbeidsomstandigheden voor meer dan 4000 medewerkers op 28 productielocaties, met een sterk personeelsbeleid en lokale programma’s voor de zorg en gezondheid van werknemers. Dankzij ons wereldwijde personeelsbestand blijven de verkoopcijfers en de omzet jaarlijks stijgen waardoor we een steentje bij kunnen dragen aan de economische groei in 26 landen.

Duurzame steden & gemeenschappen

De luchtfilters en ‘Clean Air Solutions’ van Camfil zijn de meest energiezuinige producten op de markt. Ze zijn gemaakt om energie te besparen en daarmee gebouwen wereldwijd duurzamer te maken.

Verantwoorde consumptie & productie

Elk jaar neemt de milieu-impact van Camfil’s fabrieken af dankzij interne verbeteringsmaatregelen en groene initiatieven gericht op het besparen van energie en water en het verminderen van afval.

Lees meer informatie over het Sustainibility Report van Camfil

Schone Lucht-certificaat© Camfil (2023/2024)

Camfil voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2023/2024) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Camfil een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent duurzaamheid en schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.