Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Chiamo.nl (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Chiamo.nl voldoet aan de toelatingscriteria “producten”. De positieve toelating is verricht op 6 november 2023 op de diensten van Chiamo.nl. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

Schone Lucht-certificaat© Chiamo.nl (2023/2024)

Chiamo.nl voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2023/2024) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Chiamo.nl een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent duurzaamheid en schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.