Feiten over de foodbranche en luchtkwaliteit

hitma LI

De houding van de voedingsmiddelenindustrie met betrekking tot luchtkwaliteit is de laatste jaren veranderd. Besmetting met voedselvreemde materialen en micro-organismen moet worden voorkomen. Ook de kwaliteit of de houdbaarheid van het product kan een reden zijn om processen en omgevingen uiterst zorgvuldig te beheersen. Deze strenge aanpak is vergelijkbaar met die in cleanrooms in de farmaceutische/hightechindustrie en zelfs met operatiekamers. De eisen liggen steeds hoger en men wil data niet alleen meten, maar ook registreren en monitoren. Teun Mulder (specialist meetinstrumenten en dataregistratie bij Hitma) praat me bij over deze ontwikkelingen:

“…..voor veel levensmiddelen worden de productie- en opslagruimte gekoeld. Er moet worden vastgesteld welke temperatuur exact nodig is om te voorkomen dat micro-organismen op het product terechtkomen. In verband met ARBO-richtlijnen wordt er vaak voor 10°C met een relatieve vochtigheid van 55 tot 60% gekozen, of 12°C met een relatieve vochtigheid van 70 tot 80%. Bij deze temperaturen is groei van micro-organismen tot een acceptabel minimum beperkt. Ook moet een overdruk aanwezig zijn zoals bij een operatiekamer of cleanroom. Voor een optimale luchtkwaliteit in een voedingsmiddelenbedrijf zal de lucht ook voldoende ververst moeten worden. Het luchtbehandelingssysteem geeft een zelfreinigend effect aan de ruimte. Onder normale omstandigheden wordt 85% van de lucht gerecirculeerd. Zo is de kans op condensvorming en schimmel zo klein mogelijk. De lucht wordt ook nog gefilterd. Net als in operatiekamers en cleanrooms is ook in de voedingsmiddelenindustrie een continue monitoring van de meetwaarden drukverschil, temperatuur en relatieve vochtigheid cruciaal. Hoe weet je anders of alle klimaatcondities tijdens de productie binnen de grenswaarden zijn gebleven? En krijgen operators een melding als het drukverschil wegvalt bij een openstaande laaddeur? Binnen Hitma Dataregistratie hebben wij hiervoor diverse meetoplossingen. Bijvoorbeeld het JRI MySirius-datregistratiesysteem of het universele systeem van MCPS. Door in te loggen bij ons online meetplatform heb je altijd en overal toegang tot je meetdata……”

Schone Lucht-certificaat© Hitma BV (2023/2024)

Hitma BV voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2023/2024) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Hitma BV een Partner van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent duurzaamheid en schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Meten van de luchtkwaliteit binnen een OK ter preventie van wondinfecties

ok hitma

In een operatiekamer moet je zeker weten dat je de #temperatuur en #luchtkwaliteit beheerst en dat de gegevens die je afleest van een meetsysteem 100% overeenkomen met de daadwerkelijke toestand in de OK-ruimte.

De luchtkwaliteit in een operatiekamer is van grote invloed op de kans op een wondinfectie na een operatie. Vanzelfsprekend wordt hieraan in de dagelijkse praktijk veel aandacht besteed. In operatiekamers wordt gebruik gemaakt van verschillende luchtbehandelingskasten en speciale (HEPA) filters. Ook wordt in operatiekamers overdruk gecreëerd ten opzichte van de omliggende ruimtes. Door overdruk ontstaat er bij het openen van een deur altijd een luchtstroom van binnen naar buiten, waardoor eventuele schadelijke bacteriën en/of virussen niet de OK inkomen.

En toch ontstaan na een operatie wel eens wondinfecties….

Ik heb hierover een gesprek met Teun Mulder van Hitma: hoe pakken jullie dit aan?
“Hitma biedt verschillende meetinstrumenten waarmee de luchtbehandeling in OK’s (en tal van andere omgevingen) geregeld en gemonitord kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruimtedrukverschilbewaking, luchtsnelheidsmeting onder het plenum, deurtellers, drukverschilmeting over filters, temperatuur- en luchtvochtigheidmeting van toe- en afvoerlucht en flowmeting van de hoeveelheid ingeblazen en afgezogen lucht. Het beheersplan luchtbehandeling voor operatiekamers is door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) opgesteld om onder meer postoperatieve wondinfecties te voorkomen. In het plan worden primair functionele eisen gesteld aan de luchtbehandelingsinstallatie. Hoe precies aan deze eisen wordt voldaan, is uiteindelijk aan de eindgebruiker. Hiermee is de eindgebruiker dus zelf verantwoordelijk voor het bepalen van kritische procesparameters die dit kunnen borgen”

Zo zie je maar weer: als je onder zeil ligt,…..gebeurt er van alles waar je geen weet van hebt!

Schone Lucht-certificaat© Hitma BV (2022/2023)

Hitma BV voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2022/2023) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is Hitma BV een Partner van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Hitma BV (2022/2023)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten Hitma Instrumentatie voldoet aan de toelatingscriteria “producten” voor Producenten en/of leveranciers van filters, luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen en luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen. De positieve toelating is verricht op 18 juli 2022. Informatie die hiervoor gebruikt is:

alle instrumentatie | Hitma Instrumentatie (hitma-instrumentatie.nl)

Schone Lucht-certificaat Hitma (2021/2022)

Emission Technologies Europe voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“product”, 2021/2022) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Emission Technologies Europe een Partner van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject met 5 groene filters om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

11 maart gratis webinar: Unieke nieuwe functionaliteiten van draadloze Produal-meetsysteem

Gezond binnenklimaat betrouwbaar gemeten - Webinar 11-maart

Vorig jaar introduceerde Hitma het Proxima Mesh-systeem met draadloze transmitters voor gebouwautomatisering van de Finse fabrikant Prodal Oy. Na de introductie van het Proxima-systeem heeft Produal goed geluisterd naar vragen en reacties uit de markt. Dit heeft geleid tot de volgende stap in de ontwikkeling van hun draadloze technologie. Het meetsysteem is nu uitgebreid met een batterijgevoede CO2-transmitter en een geavanceerde bedienknop. Dit zijn unieke opties. Daarnaast komt er een versie voorzien van een PIR-sensor (Passief Infrarood) en een speciale setpoint unit. Op 11 maart a.s. organiseert Hitma een gratis webinar waarin alle nieuwe functionaliteiten en toepassingsmogelijkheden aan bod komen.

Gezond binnenklimaat

De noviteiten van het draadloze Produal Proxima-platform bieden een uitkomst in moderne, maar ook in monumentale gebouwen om het gebouwbeheersysteem aan te sturen en de luchtkwaliteit te optimaliseren (bijvoorbeeld ventilatieregeling voor een gezond binnenklimaat in scholen). Het systeem is snel en eenvoudig te installeren in bestaande panden en in kantoren waar wanden vaak verplaatst moeten worden. Ook is het ideaal bij renovatie en in situaties waar het niet mogelijk is om kabels te trekken.

Inhoud gratis webinar

System integrators, adviesbureaus en installateurs die meer willen weten over de toepassingsmogelijkheden én over de nieuwe functies om gebouwbeheersystemen draadloos aan te sturen en de luchtkwaliteit te beheersen, kunnen 11 maart a.s. om 10.00 uur gratis deelnemen aan het Hitma-webinar: Unieke functionaliteiten met uitgebreide draadloze Produal-meetsysteem

In 60 minuten worden deelnemers online bijgepraat over de techniek, de nieuwe opties en de voordelen van draadloze technologie. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Dit webinar is ook interessant voor mensen die het eerste webinar over gebouwautomatisering bij Hitma hebben gevolgd. Er zal kort uitleg worden gegeven over het Proxima Mesh-systeem, daarna komen de nieuwe functies uitgebreid aan bod.

Agenda

  • Overzicht en introductie nieuwe producten
  • Radiotechnologie en MIRA
  • Nieuwe software features
  • Hoe ontwerp je een goed netwerk?
  • Voorbeelden van toepassingen

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich via www.hitma-gebouwautomatisering.nl/webinar aanmelden voor het gratis webinar van Hitma Gebouwautomatisering.

Luchtvochtigheid meten voor binnenklimaat. Kun jij boter, kaas en eieren spelen op de ramen?

luchtvochtigheid meten voor binnenklimaat

Ben jij van mijn leeftijd…(..40….maar nog 27 voelen)?
Dan weet je dat vroeger de ramen besloegen in de herfst/voorjaar of na de gym.
Dat je moe was aan het einde van de dag.
De gebouwen waren muf, te vochtig, slecht geventileerd.

Teun Mulder van Hitma bel ik op.
Hij is een vooraanstaand meetinstrumentatie-expert. Hitma levert instrumentatie die de binnen- en/of buitenlucht continu meten en daarop systemen decentraal laten anticiperen: “met decentraal bedoelen we dat de ventilatie niet voor iedere ruimte hetzelfde hoeft te zijn. Door continu te meten op wel 9 parameters: temperatuur, vochtigheid, CO2, CO, fijnstof (PM2,5 en PM10), vluchtige organische stoffen (TVOC), formaldehyde (HCHO) en ozon (O3) weten we exact waar de gevaren liggen. De basis van ieder gebouw is ‘meten’. Meten is weten. Zo cliché maar zo juist. <kunnen jullie corona meten in de lucht?> is nu een veelgehoorde vraag.

lucht meten door een luchtmeting

Virussen meten kunnen we nog niet maar aerosolen beïnvloeden de binnenlucht en bij onvoldoende ventilatie kunnen ze virussen verspreiden, zoals het coronavirus. Met de iAeris kunnen dit soort aerosoledeeltjes worden gedetecteerd via de PM2.5 en PM10 deeltjesmetingen” aldus Teun.

Meet jij wel eens de binnenlucht?

Beschermen we onze gezondheid door extra ventilatie?

Door de coronacrisis is er meer aandacht voor de gevolgen van een slecht binnenklimaat. Aan de talkshowtafels schuiven regelmatig binnenklimaatdeskundigen aan om te vertellen over het belang van ventilatie en ook in het journaal komt het onderwerp voorbij. De invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid speelt natuurlijk niet alleen nu in verband met COVID-19. Al jaren is bekend dat er bijvoorbeeld in veel schoollokalen niet genoeg frisse lucht is. Leerlingen en leerkrachten kunnen hierdoor vermoeid raken waardoor het concentratievermogen vermindert.

Samen in binnenruimtes
In scholen, maar ook in kantoren en andere gebouwen, komen weer meer mensen in bij elkaar (uiteraard op 1,5 meter afstand). Dit baart internationale wetenschappers zorgen. Zij schreven een brandbrief aan wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hun boodschap: “neem de verspreiding van het coronavirus via aerosolen nu eindelijk eens serieus”. Onlangs is wel bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober moeten laten weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw ‘coronaproof’ is of met een plan komen om ervoor te zorgen dat het gebouw aan de eisen voldoet. Dat blijkt uit het plan waarover het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer.

Ventilatie-eisen
Voor WHO, het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) is de invloed van die piepkleine zwevende druppeltjes bij coronabesmettingen nog niet duidelijk aangetoond. Dit in tegenstelling tot de grotere druppels die bijvoorbeeld vrijkomen bij hoesten en niezen. Het RIVM adviseert gebouweigenaren daarom om zich aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit te houden. Dit houdt in dat er moet worden voldaan aan een ventilatiecapaciteit van tenminste 0,9 dm³/s per m2 (0,9 liter per seconde per vierkante meter vloeroppervlak) met een minimum van 7dm³/s, waarvan minimaal 50% rechtstreeks van wordt toegevoerd.

Meningen verschillen
De bezorgde binnenklimaatexperts zijn echter van mening dat we zoveel mogelijk moeten ventileren. Zij zijn er, in tegenstelling tot veel virologen, van overtuigd dat aerosolen wél voor veel besmettingen zorgen. Vooral in niet goed geventileerde ruimtes. Deze wetenschappers vinden het riskant dat het RIVM de ventilatie-eisen pas wil opschroeven als er meer wetenschappelijk bewijs is. Straks in de herfst zitten we weer met z’n allen binnen, dus nu is hét moment om de staat van de ventilatie in gebouwen in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren.

Continu luchtkwaliteit meten
Men is het dus nog niet eens over het aanpassen van de ventilatierichtlijnen, maar meer en vooral beter ventileren is, als je het mij vraagt, hoe dan ook een goed idee. De vraag is wel welke manieren van ventileren afdoende is. Om hier inzicht in te krijgen is het belangrijk continu te meten of een ventilatiesysteem goed werkt en om te monitoren hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in een ruimte. Meten is tenslotte weten en dat geeft zekerheid. Momenteel wordt er in veel gebouwen vooral gecontroleerd of een filter vervuild of schoon is door het drukverschil over het filter te meten. Dit zegt echter niets over de hoeveelheid deeltjes die er werkelijk door het filter gaan.

Door continu de luchtkwaliteit te meten, kun je de noodzaak voor onderhoud in het Gebouw Beheer Systeem (GBS) veel beter signaleren. De binnenluchtkwaliteit (indoor air quality of IAQ) is immers van grote invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Parameters die je kunt meten om te bepalen of de lucht in een ruimte ‘gezond’ is, zijn o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en fijnstof. Tegenwoordig zijn er ook instrumenten die naast deze parameters tegelijkertijd gassen als ozon, formaldehyde, koolmonoxide en vluchtige organische stoffen monitoren.

Gezond binnenklimaat altijd van belang
Hopelijk besteden we door de coronasituatie meer aandacht aan de luchtkwaliteit in gebouwen. Een gezond en duurzaam binnenklimaat is tenslotte altijd van belang en niet alleen om ons te beschermen tegen COVID-19 besmettingen.

Teun Mulder, specialist HVAC-instrumentatie en gebouwautomatisering bij Hitma (tmulder@hitma.nl)

Schone Lucht-certificaat Hitma BV

Hitma BV voldoet aan de Viridi Air beoordelingscriteria (“producten”) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Hitma BV een Partner geworden van Viridi Air (zilver) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.