Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage IGJ Isolatie & klimaattechniek bv (2023-2024)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten IGJ Isolatie & klimaattechniek bv voldoet aan de toelatingscriteria “diensten & producten”. De positieve toelating is verricht op 28 augustus 2023 op de diensten van IGJ Isolatie & klimaattechniek bv. Informatie die gebruikt is voor de toelating is te vinden op:

www.igjisolatieklimaat.nl

Schone Lucht-certificaat© IGJ Isolatie & klimaattechniek bv (2023/2024)

IGJ Isolatie & klimaattechniek bv voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“diensten” & “producten”, 2023/2024) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is IGJ Isolatie & klimaattechniek bv een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent duurzaamheid en schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.