Luchtreiniging in Parkeergarages: Schone Lucht, Gezonde Werknemers en Minder Onderhoud

Duurzame Steden Bouwen Luchtreiniging als Stadsontwikkeling

Luchtkwaliteit is een cruciale factor voor de gezondheid en het welzijn van mensen, vooral in gesloten ruimtes zoals parkeergarages. Parkeergarages staan bekend om hun hoge concentraties aan schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen (VOS), die afkomstig zijn van voertuigen en andere bronnen. Deze vervuilende stoffen kunnen niet alleen leiden tot gezondheidsproblemen bij werknemers en bezoekers, maar ook tot versnelde slijtage van infrastructuur en voertuigen in de parkeergarages. In deze tekst zullen we de voordelen van luchtreiniging met de Findures van StaticAir in parkeergarages verkennen, met een focus op het bevorderen van schone lucht, het waarborgen van de gezondheid van werknemers en het verminderen van onderhoudskosten.

Schone Lucht voor een Gezondere Werkomgeving

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in parkeergarages draagt bij aan een gezondere werkomgeving voor werknemers en bezoekers. Blootstelling aan hoge concentraties schadelijke stoffen in de lucht kan leiden tot ademhalingsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid en andere gezondheidsproblemen.

Door het luchtreinigingssysteem van StaticAir te implementeren worden schadelijke deeltjes en gassen effectief verwijderd, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en het risico op gezondheidsproblemen wordt verminderd.

Voordelen voor Werknemerswelzijn

Een betere luchtkwaliteit in parkeergarages draagt niet alleen bij aan een gezondere werkomgeving, maar kan ook het algemene welzijn en de productiviteit van werknemers verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan slechte luchtkwaliteit kan leiden tot verminderde cognitieve prestaties, verminderde concentratie en een verhoogd risico op ziekteverzuim. Door te investeren in de FINDURES kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren die het welzijn en de tevredenheid van hun werknemers bevordert, wat op zijn beurt kan leiden tot verbeterde prestaties en een hogere retentie van personeel.

Voordelen voor de Directe Omgeving en Buurtbewoners

Het luchtreinigingssysteem van Findures biedt niet alleen schonere lucht binnen parkeergarages, maar zorgt er ook voor dat de omliggende omgeving en buurtbewoners profiteren van een verbeterde luchtkwaliteit. Door de effectieve filtering van schadelijke stoffen en fijnstof, verspreidt zich frissere lucht naar de nabijgelegen woonwijken, wat de algehele leefomgeving gezonder en aangenamer maakt.

Minder Onderhoud en Langere Levensduur van Infrastructuur

Naast de voordelen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers zorgt de FINDURES  ook voor minder onderhoud en een langere levensduur van infrastructuur in parkeergarages. Vervuilende stoffen in de lucht kunnen o.a. corrosie veroorzaken aan metalen oppervlakken, betonerosie versnellen en elektrische apparatuur beschadigen. Door de luchtkwaliteit te verbeteren en schadelijke deeltjes te verwijderen, kan de FINDURES luchtreiniger de behoefte aan frequente reiniging en onderhoud van ventilatiesystemen en andere apparatuur in de parkeergarage verminderen, wat resulteert in lagere onderhoudskosten en een langere levensduur van de infrastructuur.

Implementatie van Findures

Het succesvol implementeren van het FINDURES luchtreinigingssysteem in parkeergarages is vrij eenvoudig omdat het een plug-en-play systeem is geschikt zijn voor plafond en/of wandmontage en ze nemen geen parkeerplaats in beslag. Voor de hoeveelheid luchtreinigers is het raadzaam de specifieke behoeften van de parkeergarage te identificeren, waaronder de grootte van de ruimte, het aantal voertuigen dat dagelijks wordt geparkeerd, de bronnen van luchtverontreiniging en de aanwezigheid van ventilatiesystemen.

De voordelen van de FINDURES van StaticAir

 1. 100% Geruisloos: omdat er niks zo vervelend is als een continu brommend geluid.
 2. Plug & Play Installatie: geen gedoe, gewoon aansluiten en genieten van schone lucht.
 3. Het goedkoopste luchtreinigingssysteem voor ondergrondse parkeergarages: het spaart eigenaren van parkeergarages enorm veel geld uit.
 4. Meer dan 50% vermindering van fijnstof: zeg vaarwel tegen fijnstof en adem opgelucht.
 5. Weinig onderhoud: geen dure filters nodig, gemakkelijk schoon te maken – minder gedoe, meer resultaat.
 6. Energieverbruik vergelijkbaar met dat van een gloeilamp (18 Watt): het is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor het milieu.

Financiële Overwegingen en Return on Investment (ROI)

Hoewel er initiële kosten van het implementeren van de Findures zijn, is het belangrijk te weten dat deze investering zich op de korte termijn zal terugbetalen. Naast de voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn van werknemers, zal het luchtreinigingssysteem ook leiden tot kostenbesparingen door verminderd onderhoud, lagere ziekteverzuimkosten en een verbeterde productiviteit.

Het berekenen van de Return on Investment (ROI) van de Findures omvat het evalueren van zowel de directe kosten als de indirecte voordelen op lange termijn. Dit omvat onder meer het vergelijken van de kosten van de installatie en het onderhoud van de Findures met de verwachte besparingen als gevolg van verminderd onderhoud, verbeterde gezondheid van werknemers en een verlengde levensduur van de infrastructuur.

Omdat de aanschaf- en onderhoudskosten van de FINDURES nogal laag zijn valt de ROI op korte termijn zeer positief uit.

Iedere Parkeergarage verdient de Findures

De grote voordelen van het FINDURES luchtreinigingssysteem in parkeergarages biedt tal van voordelen, variërend van het bevorderen van schone lucht door de concentratie aan schadelijke stoffen in de atmosfeer te verminderen en het waarborgen van de gezondheid van werknemers tot het verminderen van onderhoudskosten en het verlengen van de levensduur van de infrastructuur. Door te investeren in de FINDURES kunnen parkeergarages een veiligere, gezondere en meer duurzame omgeving creëren voor werknemers en bezoekers, terwijl ze tegelijkertijd kosten besparen op lange termijn.

Duurzame Steden Bouwen: Luchtreiniging als Stadsontwikkeling

Duurzame Steden Bouwen Luchtreiniging als Stadsontwikkeling

Duurzame stadsontwikkeling is een cruciale pijler geworden in het hedendaagse streven naar een leefbare toekomst voor mens en milieu. Een van de meest urgente kwesties waar steden wereldwijd mee te maken hebben, is luchtvervuiling. Deze problematiek heeft niet alleen directe gevolgen voor de gezondheid van de bewoners, maar ook voor het milieu, de economie en de algemene levenskwaliteit. In de context van stadsontwikkeling is de implementatie van de StaticAir PAMARES luchtreiniger een belangrijk onderdeel geworden van duurzaamheidsinitiatieven. Door de luchtkwaliteit te verbeteren, kunnen steden niet alleen de gezondheid van hun inwoners bevorderen, maar ook hun aantrekkelijkheid vergroten, economische groei stimuleren en hun ecologische voetafdruk verkleinen.

Technische oplossingen tegen luchtverontreiniging en méér vergroening

Er zijn verschillende strategieën en technologieën die kunnen worden toegepast om luchtverontreiniging in stedelijke gebieden te verminderen. Een veelbelovende benadering is grootschalige bebossing en het creëren van groene ruimtes binnen steden. Bomen en andere planten kunnen als natuurlijke luchtreinigers fungeren door schadelijke stoffen uit de atmosfeer te absorberen en te filteren. Bovendien dragen groene zones bij aan de verbetering van de algehele leefbaarheid van stedelijke gebieden door het verminderen van hittestress , het bieden van habitats voor fauna en flora en het bevorderen van ontspanning en sociale interactie.

Naast groen zones wordt vaak de StaticAir PAMARES luchtreiniger geplaatst aan lantaarnpalen voor het reinigen van de lucht in steden. Luchtfiltersystemen, zoals elektrostatische filters en actieve koolfilters, kunnen worden geïnstalleerd in gebouwen, voertuigen en zelfs op straatniveau om verontreinigende stoffen te verwijderen voordat ze worden ingeademd. Daarnaast worden er steeds meer innovatieve technologieën ontwikkeld, zoals luchtreinigende gevels en materialen, die actief bijdragen aan het zuiveren van de lucht in stedelijke omgevingen.

Duurzaam transport

Een ander belangrijk aspect van zuivere lucht binnen stadsontwikkeling is het bevorderen van duurzaam transport. De uitstoot van voertuigen, met name die aangedreven door fossiele brandstoffen, draagt aanzienlijk bij aan luchtvervuiling in stedelijke gebieden. Door te investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en elektrische voertuigen kunnen steden de emissies verminderen en tegelijkertijd de mobiliteit van hun inwoners verbeteren.

Multidisciplinaire aanpak voor integreren luchtreiniging

Het integreren van de StaticAir PAMARES luchtreiniger in stadsontwikkelingsplannen vereist een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen overheden, bedrijven, non-profitorganisaties en gemeenschappen. Het is essentieel om beleidsmaatregelen te implementeren die de ontwikkeling van duurzame infrastructuur en de adoptie van schonere technologieën stimuleren. Daarnaast is educatie en bewustmaking van het publiek over de gezondheids- en milieuvoordelen van schone lucht van groot belang om draagvlak te creëren voor verandering.

Hoewel het bouwen van duurzame steden met schone lucht een uitdagend doel lijkt, zijn er tal van succesverhalen en best practices die laten zien dat het haalbaar is en eenvoudig te realiseren. Door te investeren in groene infrastructuur, innovatieve technologieën en duurzaam transport, kunnen steden wereldwijd een verschil maken in het verbeteren van de luchtkwaliteit en het creëren van gezondere, leefbaardere omgevingen voor hun inwoners.

Beleidsmaatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit 

Naast de technologische en infrastructurele benaderingen spelen ook beleidsmaatregelen een cruciale rol in het bevorderen van luchtkwaliteit als onderdeel van stadsontwikkeling. Overheden kunnen wetten en regelgeving implementeren die de uitstoot van vervuilende stoffen beperken, zoals emissienormen voor voertuigen en industrieën, en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen stimuleren. Subsidies en belastingvoordelen voor milieuvriendelijke initiatieven kunnen ook de transitie naar schone energie en duurzame mobiliteit versnellen.

Bovendien is het van essentieel belang om de betrokkenheid van de gemeenschap te waarborgen bij de ontwikkeling van luchtkwaliteitsinitiatieven. Burgerparticipatie kan helpen bij het identificeren van lokale problemen, het ontwikkelen van passende oplossingen en het bevorderen van een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid onder de bewoners. Door middel van educatie, bewustwordingscampagnes en participatieve planning kunnen gemeenschappen worden gemobiliseerd om actief bij te dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in hun omgeving.

Ook economische voordelen

Een integrale benadering van duurzame stadsontwikkeling, waarbij de StaticAir PAMARES een centrale rol speelt, kan ook economische voordelen opleveren. Investeringen in groene technologieën en infrastructuur kunnen nieuwe banen creëren en de lokale economie stimuleren. Bovendien kan een gezondere bevolking leiden tot lagere gezondheidszorgkosten en een hogere productiviteit, waardoor steden op de lange termijn financiële voordelen kunnen behalen.

Holistische benadering voor verbeterde luchtkwaliteit in stadsontwikkeling

Het bouwen van duurzame steden met schone lucht vereist een langetermijnvisie en een holistische aanpak die rekening houdt met sociale, economische en ecologische aspecten. Door samen te werken en innovatieve oplossingen te omarmen, kunnen steden wereldwijd een veerkrachtige en leefbare toekomst creëren voor huidige en toekomstige generaties.

Het succes van luchtkwaliteitsinitiatieven in steden kan worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren, waaronder niveaus van luchtverontreinigende stoffen, gezondheidsresultaten van de bevolking, mate van groene dekking en publieke perceptie van luchtkwaliteit. Door middel van monitoring, evaluatie en continue verbetering kunnen steden hun inspanningen optimaliseren en blijven streven naar een schonere, gezondere leefomgeving voor iedereen.

De StaticAir PAMARES luchtreiniger als onderdeel van stadsontwikkeling is niet alleen een milieukwestie, maar ook een essentieel aspect van het streven naar duurzaamheid, gezondheid en welzijn in stedelijke gebieden. Met een doordachte planning, samenwerking en toewijding kunnen steden een leidende rol spelen in het bouwen van een toekomst waarin schone lucht een vanzelfsprekendheid is voor alle inwoners.

Omwonenden van Tunnels beschermen Tegen Fijnstof

tunnels fijnstof filteren

De bouw en exploitatie van tunnels brengen verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder de blootstelling van omwonenden aan fijnstof. Fijnstof, kleine deeltjes die vrijkomen uit verbrandingsprocessen zoals verkeer, kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen die in de buurt van tunnels wonen. Het beschermen van omwonenden tegen de schadelijke effecten van fijnstof is daarom van groot belang. In deze tekst zullen we de verschillende aspecten van fijnstof, de risico’s voor omwonenden van tunnels, en de FDRS luchtreiniger als oplossing en preventieve maatregel onderzoeken.

Wat is Fijnstof en Waarom is het Schadelijk?

Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes met een diameter van minder dan 10 micrometer (PM10) en zelfs minder dan 2,5 micrometer (PM2.5). Deze deeltjes kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder verkeer, industrie, landbouw en huishoudelijke activiteiten. Wanneer mensen deze deeltjes inademen, kunnen ze diep in de longen doordringen en zelfs in de bloedbaan terechtkomen, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten, verergering van astma en andere gezondheidsproblemen.

tunnels beschermen Tegen Fijnstof

Risico’s voor Omwonenden van Tunnels

Omwonenden van tunnels lopen een verhoogd risico op blootstelling aan fijnstof vanwege de concentratie van voertuigen die door de tunnel rijden. De uitlaatgassen van voertuigen, inclusief fijnstof, worden vaak geconcentreerd in de tunnelomgeving en kunnen vervolgens in de omliggende gebieden terechtkomen door ventilatieopeningen en andere kanalen. Dit kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan fijnstof voor mensen die in de buurt van tunnels wonen, met alle bijbehorende gezondheidsrisico’s.

Oplossingen en Preventieve Maatregelen

Om omwonenden van tunnels te beschermen tegen fijnstof, zijn verschillende oplossingen en preventieve maatregelen mogelijk:

1. Geavanceerde Ventilatiesystemen

Het implementeren van geavanceerde ventilatiesystemen in tunnels helpt niet bij het verminderen van de concentratie van fijnstof en andere verontreinigende stoffen. Deze systemen zorgen wèl voor een continue toevoer van verse lucht. Een luchtreinigingssysteem is nodig voor de afvoer van verontreinigende stoffen, waardoor de blootstelling aan fijnstof wordt verminderd. Fijnstof kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder verkeer, industrie, landbouw en huishoudelijke activiteiten. Wanneer mensen deze deeltjes inademen, kunnen ze diep in de longen doordringen en zelfs in de bloedbaan terechtkomen, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten, verergering van astma en andere gezondheidsproblemen.

2. Luchtreiniging

Het gebruik van een luchtreiniger helpt bij het verwijderen van fijnstof en andere verontreinigende stoffen uit de lucht in tunnels. De FDRS luchtreiniger werkt met een luchtstroom van positieve ionen om de aanwezigheid van fijnstof te verminderen.

3. Groene Infrastructuur

Het integreren van groene infrastructuur, zoals groendaken en verticale tuinen, in de omgeving van tunnels kan helpen bij het absorberen van fijnstof en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Planten kunnen schadelijke stoffen uit de lucht filteren en bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor omwonenden.

4. Educatie en Bewustwording

Het verstrekken van educatie en bewustwording aan omwonenden van tunnels over de risico’s van fijnstof en de beschikbare preventieve maatregelen is essentieel. Door mensen bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van fijnstof en hen te informeren over manieren om blootstelling te verminderen, kunnen ze zichzelf beter beschermen.

5. Regelgeving en Handhaving

Het opstellen en handhaven van strikte regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit in tunnels is essentieel om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Overheden kunnen normen vaststellen voor maximale blootstelling aan fijnstof en andere verontreinigende stoffen en ervoor zorgen dat tunnelbeheerders deze normen naleven door middel van regelmatige controles en inspecties.

6. Monitoring en Rapportage

Het monitoren van de luchtkwaliteit in en rondom tunnels is cruciaal om potentiële gezondheidsrisico’s te identificeren en tijdig actie te ondernemen. Door regelmatig metingen uit te voeren en rapporten te genereren over de luchtkwaliteit kunnen overheden en tunnelbeheerders de effectiviteit van preventieve maatregelen evalueren en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

7. Samenwerking met Stakeholders

Het betrekken van alle relevante stakeholders, waaronder omwonenden, lokale gemeenschappen, tunnelbeheerders, gezondheidsdeskundigen en overheidsinstanties, bij het ontwikkelen en implementeren van maatregelen ter bescherming tegen fijnstof is van groot belang. Door samen te werken en informatie uit te wisselen, kunnen effectieve oplossingen worden gevonden die rekening houden met de behoeften en zorgen van alle betrokken partijen.

fijnstof uit tunnel filteren

Toekomstperspectieven en Duurzame Oplossingen

Hoewel de bescherming van omwonenden tegen fijnstof een complexe uitdaging lijkt, zijn er oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. StaticAir heeft het FDRS systeem ontworpen om bij te dragen aan het verminderen van fijnstof en het verbeteren van de algehele luchtkwaliteit rondom tunnels. Deze geavanceerde luchtreiniger is onderdeel van een bredere aanpak, waaronder innovatie op het gebied van ventilatie technologieën, het stimuleren van elektrische voertuigen, en investeringen in groene infrastructuur. 

Het beschermen van omwonenden tegen fijnstof in de buurt van tunnels vereist een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende strategieën en maatregelen worden toegepast. Door te investeren in het FDRS systeem van StaticAir, groene infrastructuur, educatie en handhaving van regelgeving kunnen we de gezondheid en het welzijn van omwonenden beschermen en streven naar een schonere en gezondere leefomgeving voor iedereen. Met voortdurende inspanningen en samenwerking kunnen we een duurzame toekomst creëren waarin de impact van fijnstof op de gezondheid tot een minimum wordt beperkt.

Innovatieve Luchtreiniging in de Praktijk voor Bezoekers en Personeel van Parkeergarages

Ben je ooit wel eens in een parkeergarage geweest? Dan is je vast wel opgevallen dat het er kan stinken of dat je vaker ging hoesten. De reden is de vervuilde lucht die er hangt en die jij inademt. In deze blog willen we het hebben over iets waar we zelden bij stilstaan – de luchtkwaliteit in parkeergarages. Parkeergarages zijn ontworpen als veilige havens voor onze auto’s maar wat gebeurt er eigenlijk met de lucht die we daar inademen? Het is niet zo rooskleurig als je zou denken. Vooral wanneer het aankomt op fijnstof, de onzichtbare vervuiler die zowel onze gezondheid als het milieu aantast. We duiken dieper in dit probleem en gaan de voordelen bekijken van een innovatieve luchtreinigingstechniek van StaticAir die parkeergarages zuiver en schoon krijgt.

Fijnstof: the silent killer waar we niet te luchtig over moeten doen

Fijnstof, beter bekend als PM (Particulate Matter), is als een onzichtbare sluipmoordenaar. Deze kleine deeltjes variëren in grootte en komen uit verschillende bronnen, waaronder verbrandingsprocessen, industrie, verkeer en bouwactiviteiten. In parkeergarages ontstaat fijnstof vooral door het in- en uitrijden van voertuigen, de slijtage van banden en remmen, en de algehele beweging van voertuigen in het gebouw. Het geniepige hieraan is dat je het niet ziet, en wat je niet ziet, kan gemakkelijk uit het bewustzijn verdwijnen. Omdat fijnstof in de lucht onzichtbaar is wordt het vaak niet opgemerkt en worden de risico’s ervan vaak vergeten.

FINDURES stille luchtzuiveringssystemen parkeergarages plafondbevestiging StaticAir clean air

Gezondheidsrisico’s die bij ondergrondse parkeergarages in de lucht hangen

Waarom zouden we ons zorgen maken over deze onzichtbare deeltjes? Nou, blootstelling aan fijnstof is niet iets om flauw over te doen. Vooral voor degenen met reeds bestaande ademhalingsproblemen zoals astma of COPD is het een groot probleem en gezondheidsrisico. Deze kleine deeltjes hebben de eigenschap diep door te dringen in onze longen, waar ze ontstekingen kunnen veroorzaken, resulterend in ademhalingsproblemen en zelfs ernstigere aandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten. Om het nog erger te maken: er zijn studies die aantonen dat langdurige blootstelling aan fijnstof een verhoogd risico op ernstige ziekten, waaronder longkanker, kan veroorzaken. Kortom, fijnstof is een serieuze zaak en het is de hoogste tijd om het uit onze lucht te verwijderen

Luchtreiniging: de oplossing voor vervuilde parkeergarages

Als we het hebben over het bestrijden van deze onzichtbare dreiging, komt luchtreiniging op het toneel als de superheld die we nodig hebben. Maar wat houdt luchtreiniging eigenlijk in? Het is een proces dat tot doel heeft om de ongewenste deeltjes en verontreinigingen uit de lucht te halen. Deze deeltjes kunnen variëren van onschuldig stof en pollen tot meer schadelijke stoffen zoals fijnstof, bacteriën en virussen. Het doel is niet alleen het creëren van een visueel schone omgeving maar vooral ook het beschermen van de gezondheid van degenen die aan deze lucht worden blootgesteld (personeel en bezoekers). StaticAir is aanbieder van luchtreinigers in parkeergarages die enerzijds zeer betaalbaar zijn en anderzijds de vervuilde lucht effectief zuiver maken.

Hoe werkt zo’n luchtreiniger eigenlijk?

Hoe zuiveren deze luchtreinigers de parkeergarages? StaticAir is een specialist in de productie en ontwikkeling van fijnstof reductiesystemen. Door middel van positieve Ionisatie, reinigen de systemen de lucht op een duurzame en kosteneffectieve manier. StaticAir richt zich op het verminderen van de ophoping van fijnstof in parkeergarages en de directe omgeving daarvan. Het Findures systeem, met een vermogensverbruik van slechts 18 watt, is eenvoudig aan de muur te monteren.

De Findures creëert met de ionisatietechniek een elektrisch geladen luchtstroom om schadelijke deeltjes effectief op te vangen en te verwijderen. Zo verbetert de luchtkwaliteit, bevorderen ze de gezondheid en verlengen ze de levensduur van voertuigen en infrastructuur. Een duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor schonere parkeeromgevingen.

Luchtzuivering is voor je longen de enige oplossing die ongewenste gassen en fijnstofdeeltjes verwijdert en je voorziet van de zuiverste lucht.

Fijnstof in parkeergarages: het gevaar dat onzichtbaar dichtbij is

Oké, als één ding duidelijk is, is het wel het feit dat fijnstof in parkeergarages een onzichtbaar gevaar is dat we niet langer kunnen negeren. Het is tijd voor meer bewustzijn over de gevaren van fijnstof, en het is hoog tijd om de kracht van innovatieve luchtreiniging te omarmen. Luchtreiniging is niet langer een luxe; het is een absolute vereiste om van een ongezonde parkeerruimte een gezonde en gastvrije omgeving te maken. Het gaat erom dat zowel bezoekers als personeel opgelucht adem kunnen halen terwijl ze aanwezig zijn in de garage.

De perfecte luchtreiniger voor iedere ondergrondse parkeergarage

StaticAir heeft diverse luchtreinigers in haar assortiment, laten we het daarom eens hebben over het kiezen van de juiste oplossing, de meest geschikte luchtreiniger voor parkeergarages. Niet alle luchtreinigers zijn namelijk gelijk, vooral niet als het gaat om de unieke omgeving van een parkeergarage. De StaticAir’s FINDURES is de kampioen van de ondergrondse luchtreiniging. Deze krachtpatser zuivert maar liefst 55% van het fijnstof in de ondergrondse garage. Dat is een behoorlijk grote hoeveelheid!

luchtzuiveringssysteem Findures geluidsarm parkeergarage

De voordelen van de FINDURES van StaticAir

 1. 100% Geruisloos: omdat er niks zo vervelend is als een continu brommend geluid.
 2. Plug & Play Installatie: geen gedoe, gewoon aansluiten en genieten van schone lucht.
 3. Het goedkoopste luchtreinigingssysteem voor ondergrondse parkeergarages: het spaart eigenaren van parkeergarages enorm veel geld uit.
 4. Meer dan 50% vermindering van fijnstof: zeg vaarwel tegen fijnstof en adem opgelucht.
 5. Weinig onderhoud: geen dure filters nodig, gemakkelijk schoon te maken – minder gedoe, meer resultaat.
 6. Energieverbruik vergelijkbaar met dat van een gloeilamp (18 Watt): het is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor het milieu.

Laten we de bewustwording voor de gevaren van fijnstof vergroten, de gezondheidsrisico’s verminderen en genieten van een gezonde ondergrondse ruimte. Dus, beste eigenaren van parkeergarages: ga de luchtkwaliteit verbeteren voor bezoekers en personeel.

De FINDURES van StaticAir staat paraat om de lucht te zuiveren en onze parkeerplekken een stuk gezonder en schoner te maken.

Gezondheid beschermen voor Omwonenden: Duurzame Praktijken in Tunnels

Ooit stil gestaan dat een tunnel vol zit met fijnstof en verbrandingsgassen, veroorzaakt door het vele verkeer wat er dagelijks doorheen rijdt? In deze blog gaan we dieper in wat het effect is van vervuilde lucht in tunnels op de gezondheid van betrokkenen en wat we eraan kunnen doen. Tunnels zijn zeer ongezond voor verkeersgebruikers maar vergeet niet dat juist ook omwonenden er last van hebben. Dat laatste is een thema wat vaak over het hoofd wordt gezien maar niet bij StaticAir. Met alle stedelijke infrastructuren is het juist belangrijk om te begrijpen hoe we de lucht in een tunnel kunnen zuiveren en de gezondheid van omwonenden kunnen waarborgen.

Tunnels en luchtkwaliteit

Tunnels brengen unieke uitdagingen met zich mee op het gebied van luchtkwaliteit. Het in- en uitstromende verkeer, de emissies van voertuigen en zelfs de gebruikte bouwmaterialen kunnen aanzienlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit in de tunnel. Het reinigen van de vervuilde binnenlucht in een tunnel, middels luchtzuivering, is dan ook een fundamenteel aspect geworden van het ontwerp en de exploitatie van tunnels, gericht op het handhaven van een gezond luchtniveau voor omwonenden. StaticAir is expert op het gebied van luchtzuivering in tunnels en hebben met het gepatenteerde FDRS systeem de meeste effectieve oplossing.

De FDRS is uitgerust met een gepatenteerde en gecertificeerde ionisatietechniek door TNO en ontworpen in samenwerking met TU Delft. Het FDRS systeem reduceert en vangt fijnstof deeltjes af, afkomstig van verkeersemissies in tunnels. Het grote voordeel van dit systeem is dat het energieverbruik laag is en er geen dure filters periodiek verwisseld dienen te worden.

Foto FDRS 5

Impact van de uitstoot van tunnels op omwonenden

De impact van de uitstoot van tunnels op de gezondheid van omwonenden is gigantisch. Het verbrandingsproces van voertuigen in tunnels genereert een complexe mix van verontreinigende stoffen, waaronder koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof. Wanneer deze deeltjes ongefilterd de tunnels verlaten, kunnen ze een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit in de directe omgeving en er voor gezondheidsproblemen zorgen.

Onderzoeken hebben aangetoond dat langdurige blootstelling aan deze uitstoot kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten, en andere aandoeningen. Het is dus steeds belangrijker om duurzame maatregelen zoals luchtzuivering te implementeren om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Fijnstof filters tunnel renovatie project Kiltunnel duurzame tunnel EMVI aanbesteding tunnel schrijven schaalbare innovatie luchtkwaliteit infra StaticAir

Tunnels ontwerpen met minimale uitstoot door luchtreiniging

Eén van de belangrijkste oplossingen in een tunnel is de integratie van geavanceerde luchtzuiveringssystemen. Deze systemen zijn ontworpen om de tunneluitstoot effectief te reinigen en schone lucht te leveren aan de directe omgeving.

Systemen, zoals het FDRS luchtreinigingssysteem, spelen een sleutelrol in het verminderen van de concentratie van schadelijke stoffen. De FDRS is een passief luchtreiniging systeem, dit komt doordat er ionisatie gebruikt word om de lucht te zuiveren. Doordat de StaticAir systemen ioniseren is het dan ook niet nodig om het energie verbruik aan te passen: dit omdat de systemen zo dusdanig weinig stroom gebruiken (18 Watt).

Voorbeelden van gezonde tunnels in Nederland

De Kiltunnel, de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard is een goed voorbeeld van een gezonde tunnel in Nederland. Samen met StaticAir is er voor gezorgd dat de tunnel minder uitstoot heeft voor omwonenden. De Kiltunnel is een hoofdverkeersader voor zowel autoverkeer als (brom)fietsers. Binnen de tunnel heeft StaticAir in totaal 20 systemen staan die samen goed zijn voor een reductie van 57% van de fijnstof (PM 2.5 – PM 10).

De meeste duurzame tunnel in Europa is een ander voorbeeld van een tunnel waar StaticAir de luchtkwaliteit verbeterd heeft. De tunnel iseen drukke hoofdtoegangsweg naar Den Haag. Met 2 rijstroken in beide richtingen, is het de meest duurzame tunnel van Europa, mede dankzij ons systeem. Onze technologie garandeert een vermindering van fijnstof (PM 2.5 – PM 10) met minimaal 55%, wat zorgt voor schone lucht voor iedereen die door de tunnel reist en er nabij woont.

duurzame tunnel EMVI aanbesteding tunnel schrijven schaalbare innovatie luchtkwaliteit infra StaticAir

Betrokkenheid van de gemeenschap en toekomstige perspectieven

Naast technologische innovatie met luchtreiniging en duurzame ontwerpoverwegingen is de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van vitaal belang. Bewustwording over de impact van uitstoot in tunnels, educatie en het betrekken van omwonenden bij het ontwerpproces draagt bij aan een gezonde en duurzame tunnel.

Wat betreft de toekomst kijkt StaticAir naar veelbelovende ontwikkelingen, zoals de opkomst van elektrische voertuigen, die voorkomt dat traditionele verbrandingsgassen in de tunnel komen. Wel blijven elektrische auto’s ook fijnstof uitstoten (met name van de banden) waardoor luchtreiniging ook in de toekomst noodzakelijk blijft.

StaticAir blijft zich inzetten voor continu onderzoek en innovatie om duurzame oplossingen te ontwikkelen die de gezondheid van omwonenden beschermen en de milieu-impact minimaliseren.

Een gezonde toekomst voor tunnelomwonenden met passende luchtreiniging

De gezondheid van tunnelomwonenden is een cruciaal aspect van stedelijke planning en infrastructuurontwerp. Geavanceerde luchtreinigingstechnologieën van StaticAir en het creëren van betrokkenheid met de gemeenschap vormen de bouwstenen van een duurzame toekomst voor degenen die nabij tunnels wonen.

Een Gezonde Stad Bouwen: Duurzame Luchtkwaliteit in Smart Cities

In deze blog gaan we het hebben over iets wat ons allemaal aangaat (ondanks dat het onzichtbaar is): de luchtkwaliteit in steden. In een tijdperk waarin steden steeds slimmer worden, met technologieën die ons leven vergemakkelijken, is het essentieel om ook na te denken over de kwaliteit van de lucht die we er inademen. Wat betekent duurzame luchtkwaliteit in het kader van slimme steden? Hoe kunnen we een gezonde stad bouwen en wat kan StaticAir hierin betekenen? Laten we deze vragen onderzoeken en de weg gaan volgen naar een toekomst waarin we niet alleen slimmer gaan leven, maar ook gezonde lucht gaan ademen.

Stedelijke Paradox: slim maar vervuild

In het tijdperk van de slimme steden (smart cities), waar alles met elkaar verbonden is en informatie wordt omgezet in actie, staan we voor een paradox. Terwijl onze steden slimmer worden, wordt de lucht die we inademen vaak meer verontreinigd. Dit vormt een uitdaging voor planners, beleidsmakers en tech-enthousiastelingen om niet alleen na te denken over het verbeteren van onze digitale infrastructuur maar ook over het beschermen van onze fysieke gezondheid.

De onzichtbare dreiging van luchtvervuiling

Luchtvervuiling is de onzichtbare vijand die sluimert in de straten van onze steden. Dit komt voort uit verschillende bronnen, zoals verkeer, industriële activiteiten en zelfs de constructie van gebouwen. De deeltjes die vrijkomen in de lucht, waaronder stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof, kunnen een serieuze bedreiging vormen voor onze gezondheid. Van ademhalingsproblemen tot langetermijneffecten zoals hart- en vaatziekten. Luchtvervuiling is een complex probleem waar niet te lichtzinnig over moeten doen.

Slimme steden en gezonde lucht: een cruciale connectie

Hoe passen duurzaamheid en slimme steden in dit plaatje? Het antwoord ligt in het slaan van een brug tussen technologische innovatie en gezond stadsleven. Slimme steden gebruiken geavanceerde sensoren om data te verzamelen en de stedelijke omgeving beter te begrijpen. Dit biedt niet alleen inzicht in het verkeer of het weer maar ook in de luchtkwaliteit. Door deze gegevens te benutten, kunnen steden proactief reageren op luchtvervuiling en zo de gezondheid van hun burgers verbeteren.

smart cities gezonde stad gezonde lucht

Hoe slimme technologie de luchtkwaliteit kan optimaliseren

Wat zijn enkele concrete manieren waarop slimme technologie de luchtkwaliteit kan optimaliseren? Allereerst zijn er geavanceerde sensoren die de lucht continu monitoren op verschillende verontreinigende stoffen. Deze sensoren bieden real-time gegevens die kunnen worden geanalyseerd om de bronnen van vervuiling te identificeren en passende maatregelen te nemen met het StaticAir luchtreiniging systeem voor de buitenlucht.

Daarnaast kunnen slimme steden gebruikmaken van intelligente verkeerssystemen om de doorstroming te optimaliseren en zo de uitstoot van voertuigen te verminderen. Het bevorderen van elektrische mobiliteit, het aanleggen van groene zones en het ontwikkelen van milieuvriendelijke infrastructuren (o.a. tunnels en parkeergarages) zijn ook strategieën die steden hanteren om optimalisatie van de luchtkwaliteit te bereiken.

Een unieke en duurzame Smart City-oplossing van StaticAir voor gezonde lucht

De PAMARES is in Nederland ontwikkeld door StaticAir als een unieke en duurzame Smart City-oplossing die gericht is op het verminderen van buitenluchtvervuiling. Deze innovatie van Clean Tech is speciaal ontworpen om schadelijke fijnstofdeeltjes in de lucht te verminderen. Met de PAMARES heeft StaticAir een krachtig instrument ontwikkeld waarmee Smart City’s effectief luchtvervuiling kunnen verminderen. Door gebruik te maken van PAMARES kunnen steden hun doel bereiken om volledig emissievrij te worden in de aanloop naar de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord van 2030.

De rol van burgers in het streven naar gezonde steden

Als burgers spelen we ook een cruciale rol in het streven naar gezonde steden. Bewustwording over de gevolgen van luchtvervuiling en het aannemen van duurzame levensstijlen zijn stappen die we individueel kunnen nemen. Misschien eens vaker kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer of zelfs deelnemen aan initiatieven voor het planten van bomen en het verminderen van afval.

Een duurzame toekomst met gezonde steden

Een gezonde stad bouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het betekent dat steden, technologische pioniers, bedrijven zoals StaticAir en burgers samenwerken om duurzame luchtkwaliteit te gaan realiseren. Het gaat niet alleen om slimme technologieën maar ook om slimme keuzes op individueel niveau. Het is tijd om niet alleen slim maar ook gezond te leven. Laten we er samen naar streven dat we een toekomst krijgen waarin onze steden niet alleen slimmer zijn maar ook gezonde lucht bevatten door gebruik van de StaticAir PAMARES.

smart city een gezonde stad

Schone Lucht-certificaat© JT LBK Onderhoud (2024/2025)

JT LBK Onderhoud voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“diensten”, 2024/2025) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is JT LBK Onderhoud een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent duurzaamheid en schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.

Schone Lucht-certificaat© StaticAir BV (2024/2025)

StaticAir BV voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2024/2025) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is StaticAir BV een Partner van Viridi Air (platina) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent duurzaamheid en schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.