Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage uHoo (2022/2023)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke producten uHoo voldoet aan de toelatingscriteria “producten” voor meten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. De positieve beoordeling is verricht op 28 november 2022. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op:

Home | uHoo (getuhoo.com)

Schone Lucht-certificaat© – uHoo (2022/2023)

uHoo voldoet aan de Viridi Air toelatingscriteria (“producten”, 2022/2023) en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat©. Tevens is uHoo een Partner van Viridi Air (brons) met als doel om meer bewustzijn te creëren omtrent schone gezonde lucht. Ook participeren ze in het buitenfilterproject om de buitenlucht schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.