Wat is nu eigenlijk het nut van het coronacertificaat?

Het nieuwe bewijs dat je gevaccineerd bent….

Minder dan vier maanden nadat het eerste COVID-19-vaccin in Nederland werden toegediend, hebben nu meer dan 5 miljoen mensen de eerste dosis. Over de gehele wereld zitten we op een half miljard mensen. In veel landen worden toegediende vaccinaties geregistreerd in een database die als vaccinatiebewijs moet dienen. Een coronacertificaat geeft dan aan of je het vaccin binnen hebt gekregen.

De economieën gaan wereldwijd mondjesmaat weer open en dat betekent dat voor sommigen een angstige tijd zou aan kunnen breken. Om die angst weg te neen wel men meer gaan weten over de actuele gezondheid van mensen. We willen namelijk niet meer terug bij af. Beperkingen op werk, reizen en vrije tijd worden opgeheven. Dat willen we zo houden! Een coronacertificaat kan hier hulp bij bieden.

het coronacertificaat

Corona certificering

In veel delen van de wereld wordt een coronacertificaat snel en op grote schaal uitgerold. Voor bijna 60 miljoen mensen in India is het eenvoudig om hun vaccinatiestatus te verifiëren door simpelweg een QR-code te scannen op hun smartphones of in een papieren exemplaar dat is te downloaden via de nationale vaccinatiedatabase. In Denemarken zal vaccinatiestatus worden opgenomen in de medische dossiers van mensen, die vervolgens indien nodig voor verificatie kunnen worden geautoriseerd met een coronacertificaat.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is blij met het resultaat. “Dit is een belangrijke stap richting vrij en veilig reizen deze zomer”, twittert ze. Het parlement, de lidstaten en de commissie gaan nu onderhandelen over de details van het ‘coronacertificaat’. Volgens Von der Leyen moet het systeem eind juni operationeel zijn (Bron NU.nl).

Waar gaan we het coronacertificaat voor gebruiken?

Er is een hevige discussie losgebarsten over de vraag of een coronacertificaat vereist zou moeten zijn voor simpele doeleinden om de economie open te stellen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt, kruidenier of slager. Inhoudelijk is de discussie dat mensen met het coronacertificaat dan wel ergens naar binnen mogen en anderen niet. Een heftige discussie: logisch!

corona-certificaat of binnenlucht filteren

Een consensus is sneller te bereiken over reizen naar andere landen. Daar spelen grotere belangen. Er staan wereldwijd ​​miljoenen banen op het spel als het gaat om het hervatten van reizen voor zowel zakenreizigers als toeristen, vooral in ontwikkelingslanden.

Corona heeft Afrikaanse landen tot enorme kosten gebracht door de teruggang van het toerisme. Nu steeds meer regeringen reisadviezen en quarantainevereisten voor gevaccineerde personen beginnen op te heffen, wordt het bezit van een coronacertificaat een belangrijk criterium. De Europese Unie heeft plannen aangekondigd hiervoor.

De situatie omtrent corona certificering in de VS

De Verenigde Staten vormen een uitzondering – voorlopig althans – want ze leiden de wereld wat betreft het aantal vaccinaties (een op de vier gevaccineerde mensen bevindt zich in de VS), maar geeft geen digitaal coronacertificaat af. Alleen handgeschreven papieren briefjes die lokaal worden uitgegeven. Zonder een gecentraliseerde database en met staten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de uitrol van vaccins, zal het uitgeven van een digitaal coronacertificaat zoals die van India of Israël geen gemakkelijke taak zijn. Privacy problemen noemt de VS als een belemmering.

Het plan is om als overheid het coronacertificaat over te laten aan de particuliere sector, wat vragen oproept over mogelijke privétoegang tot gegevens. Ook omdat dan meerdere concurrerende initiatieven met verschillende normen toegang zouden kunnen krijgen. Zeer waarschijnlijk gaat het ernaar toe dat het coronacertificaat via een smartphone is te tonen. Goed te beveiligen met een QR-code.

Hoe het coronacertificaat beoordelen?

Binnen de politiek is er geen consensus over de procedures, normen en regels achter het coronacertificaat. Ieder land zou moeten werken aan een gedigitaliseerd coronaregister met ten minste de naam, geboortedatum en vaccinatiegegevens van degene die het vaccin heeft ontvangen.

Uiteraard kan dan altijd nog een papieren kaart worden uitgegeven. De combinatie van naam, geboortedatum en vaccinatiedatum wordt gebruikt om de persoon te identificeren aan de hand van het register en de naam en geboortedatum.  

Om de vaccinatie van de houder volledig te verifiëren, zou het coronacertificaat een of andere vorm van herkende identificatie met dezelfde naam en geboortedatum moeten krijgen, zoals een rijbewijs of een paspoort, vergelijkbaar met vliegtickets die worden gecontroleerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

corona vaccinatiebewijs versus corona certificaat

Andere opties zijn het insluiten van een numerieke ID die bij vaccinatie is verstrekt, zoals het nummer van een rijbewijs. Ongeacht de exacte uitwerking zijn er belangrijke beleidskwesties waarmee rekening moet worden gehouden voordat een systeem voor corona vaccinatie certificering wordt uitgerold. Wie heeft toegang tot de gegevens, behalve de persoon die het certificaat aanvraagt? Wanneer zou het geoorloofd zijn om iemand te vragen een coronacertificaat te overleggen. Krijgen particulieren en bedrijven de volledige vrijheid om er naar te vragen?

Wat als landen niet willen meedoen?

Hoe gaat een land om met mensen uit rechtsgebieden die ervoor kiezen geen elektronische vaccinatieregisters bij te houden en dus geen coronacertificaat kunnen afgeven? Hoe zorg je voor gekoppelde records in verschillende landen? Corona is niet de eerste pandemie; het is ook niet waarschijnlijk de laatste. Zelfs als veel van de problemen niet op korte termijn zullen worden opgelost, zal het belangrijk zijn om overeenstemming te bereiken over de algemene weg voorwaarts.

Is een coronacertificaat de oplossing voor de toekomst?

Veel critici zijn het echter niet eens met het gebruik van het certificaat dat aantoont dat je een coronavaccin hebt gehad. Zij vinden dat vaccins niet de oplossing zijn voor het algehele probleem. Wel voor de risico groepen maar gezonde mensen hebben relatief weinig last van het virus. Moeten we echt gaan leven in een wereld waarin uitsluitend mensen met het coronavaccin zich maximaal mogen bewegen?

We hebben gezien hoe ‘traag’ een vaccinatieprogramma wordt uitgerold in Nederland. Dit zou betekenen dat als iedereen gevaccineerd moet worden dat we wederom een jaar of langer gesloten economieën gaan krijgen. Dat is juist wat we in de toekomst willen vermijden.

Alternatieve oplossingen voor gebruik van het coronacertificaat

Steeds meer bedrijven zijn bereid om te investeren in het beperken van de risico’s op besmetting van corona. Dat kan met desinfectiemiddelen uiteraard maar veelal wordt luchtdesinfectie genoemd als één van de beste methodes om besmetting van corona in de binnenlucht te beperken. Juist bedrijven in de luchttechnische branche opperen al lange tijd voor het gebruik van ventilatie systemen of luchtreiniging als middel om risico’s op besmetting van corona drastisch te beperken.

Zijn zien liever dat de overheid een systeem introduceert waarbij bedrijven die hierin investeren permanent open mogen blijven. Zij zien minder heil in vaccinatiesystemen als leading om een pandemie aan te vallen. Vooral omdat het lang duurt voordat die uitgerold zijn. Alléén als in die tussenliggende periode de bedrijven open mogen blijven zijn ze ‘voor’.

Bewijs voor vaccinatie van corona het coronacertificaat

In wezen zeggen bedrijven in de Luchttechniek: zorg voor een gezond binnenklimaat ipv een coronacertificaat. Dit is op zich een mooie visionaire gedachte. Zeker in het kader en met de wetenschap dat er wellicht nog veel meer pandemieën onze wereld gaan aanvallen.

De stand van zaken in de praktijk over het certificaat voor corona

Het is beter om te zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden is de brede gedachte binnen de luchttechnische branche. In zijn algemeenheid is bekend dat ziektekiemen / een virus (dus ook corona) zich hechten aan deeltjes in de binnenlucht. Veelal fijnstof. Stel dat een corona besmet persoon gaat hoesten dan blijven uitsluitend de deeltjes in de lucht hangen als ze in aanraking komen met fijnstof. Zoniet vallen ze direct op de grond.

Het is dan ook zaak om juist te zorgen dat er niet te veel fijnstof in de binnenlucht hangt. Weet ook dat als een virus zich hecht aan een deeltje in de binnenlucht het makkelijker een groter deeltje wordt omdat andere virusdeeltjes ook weer aan elkaar gaan koppelen. Dan worden het dus grotere zwevendeeltjes die ziektes kunnen overbrengen. Al met al is het dus vooral belangrijk om het binnenklimaat schoon te houden van deeltjes. En daar is ventilatie tegen Corona maar ook luchtreiniging een ideaal hulpmiddel voor.