Waarom bedrijven beter voor duurzaam ondernemen moeten gaan

De luchtkwaliteit in Europa is ondermaats. Alléén al in Nederland sterven ruim 15.000 mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit en 100.000-en worden chronisch ziek. Met name fijnstof & NOx is een probleem voor de gezondheid. De grote hoeveelheden CO2-uitstoot juist voor het klimaat. Viridi Air heeft hier een 100% groene en duurzame oplossing voor maar werkt uitsluitend samen met bedrijven (Viridi Air Partners) die zelf aantoonbaar bijdragen aan schone lucht.

  Download de Brochure

  Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Duurzaam ondernemen en de luchtkwaliteit verbeteren

  Steeds meer bedrijven hoor je over de term: ‘duurzaam ondernemen’ en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het ene bedrijf zegt dat ze duurzaamheid geïntegreerd hebben in de missie en visie. De ander doet het erbij. Puur als campagne of om tijdelijke bedrijfsdoelstellingen te halen. Maar feit is dat om de luchtkwaliteit te verbeteren het een noodzaak is om duurzaam te ondernemen. Wat is deze duurzame vorm van ondernemen exact? Hoe kun je de luchtkwaliteit hierin meenemen?

  En waarom zou je het toepassen: wat levert het op? Uitblinken in duurzaam ondernemen kan op vele manieren. Viridi Air werkt graag samen met duurzame ondernemers die (aantoonbaar) bijdragen aan schone binnen- en of buitenlucht. Die bedrijven mogen Viridi Air Partner worden en meedoen met het planten van boom-/haagsoorten voor meer schone lucht en het verwijderen van fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2. 

  duurzaam-ondernemen

  Wat is duurzaam ondernemen?

  In het bedrijfsleven verwijst duurzaamheid naar zaken doen zonder het milieu, de gemeenschap of de samenleving negatief te beïnvloeden. Duurzaam ondernemen in het bedrijfsleven richt zich over het algemeen op twee hoofdcategorieën:

  1. Het effect dat zaken hebben op het milieu (waaronder luchtkwaliteit/bijdragen aan schone lucht);
  2. Het effect dat zaken hebben op de samenleving;

  Het doel van een duurzame bedrijfsstrategie is om een ​​positieve impact te hebben op ten minste één van die gebieden. Wanneer bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen, kan het tegenovergestelde gebeuren, wat leidt tot problemen als aantasting van het milieu/luchtkwaliteit.

  Duurzame bedrijven houden bij het nemen van zakelijke beslissingen rekening met een breed scala aan ecologische, economische en sociale factoren. Deze organisaties monitoren de impact van hun activiteiten op genoemde factoren om ervoor te zorgen dat hun korte termijn winsten niet veranderen in lange termijn verplichtingen.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Voorbeelden van duurzaam ondernemen in het bedrijfsleven met als focus bijdragen aan schone lucht

   Veel organisaties doen mee aan duurzaam ondernemen maar geen enkele strategie zal hetzelfde zijn. Duurzame bedrijfsstrategieën zijn uniek voor elke organisatie omdat ze aansluiten bij grotere bedrijfsdoelen en organisatiewaarden. Hieronder staan ​​enkele voorbeelden van hoe bijdragen aan schone lucht en duurzaam ondernemen eruit kan zien.

   • Gebruik van duurzame materialen in het productieproces: dat zijn materialen die het milieu/luchtkwaliteit zo min mogelijk belasten of zelfs helpen in positieve zin (o.a. recycle);
   • Inzet van luchtzuivering of ventilatie om de binnenlucht te optimaliseren. In de binnenlucht hangen vaak stoffen uit de buitenlucht of die uitgestoten zijn uit het productieproces;
   • Optimalisatie van de toeleveringsketen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
   • Vertrouwen op hernieuwbare energiebronnen om installaties van stroom te voorzien. Doel hiermee is om minder uitstoot te hebben van traditionele bronnen welke fijnstof, NOx en CO2 uitstoten;
   • Sponsoring van kennisbronnen voor jongeren in de lokale gemeenschap om ze mee uit te leggen over de gevaren van schone lucht. Wat de impact ervan is en wat je kunt doen om het te verbeteren;
   ondernemen duurzaam

   Waarom bedrijven duurzaamheid moeten omarmen

   Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor alle bedrijven, in alle sectoren. Ruim 60% van de leidinggevenden vindt een duurzaamheidsstrategie noodzakelijk om vandaag concurrerend te zijn, en nog eens 20% denkt dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.

   Simpel gezegd: “….duurzaamheid is een zakelijke benadering om waarde op de lange termijn te creëren door rekening te houden met hoe een bepaalde organisatie opereert in de ecologische, sociale en economische omgeving. Duurzaamheid is gebaseerd op de veronderstelling dat het ontwikkelen van dergelijke strategieën de levensduur van het bedrijf bevordert…..” (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam)

   Steeds meer bedrijven hebben zich ingezet voor duurzaam ondernemen, grotendeels door transparantie en het aanpakken van materiële problemen. Ze beginnen aan een duurzamere reis en alle bedrijven zouden het komende decennium dit voorbeeld moeten volgen.

   Duurzaam ondernemen versus luchtkwaliteit: potentiële problemen om in acht te nemen

   Om duurzaam ondernemen gericht op luchtkwaliteit op de juiste manier aan te pakken, moeten bedrijven twee potentiële problemen overbruggen:

   1. “De kloof tussen weten en doen”: ondanks het feit dat veel bedrijven weten dat ze aan de slag moeten met duurzaamheid en een gezondere luchtkwaliteit gaat slechts een deel er ook naar handelen;
   2. “De kloof tussen naleving en concurrentievoordeel”: meer bedrijven zien duurzaamheid als een gebied van concurrentievoordeel. Dat is een te eenzijdig uitzichtpunt. De naleving moet een veel breder, meer holistisch, karakter krijgen.
   duurzaam ondernemen

   De praktijk: duurzaam ondernemen voor meer gezonde lucht

   Net als bij de algemene strategie is er niet “één juiste oplossing” op het gebied van duurzaamheid. De beste oplossing hangt af van de ambities en belangen van elk bedrijf. Hier zijn een paar nuttige acties voor alle managementteams om duurzaamheidspraktijken te verbeteren:

   1.) Strategie en duurzaam ondernemen op elkaar afstemmen: het management moet ervoor zorgen dat de strategie van het bedrijf en de duurzaamheidsinspanningen op elkaar zijn afgestemd. Vaak zien we verschillen hierin wat de duurzaamheidsinspanningen natuurlijk erg fragiel maakt. Als er weinig commitment en prioritering is gaat het niet goed werken.

   2.) Eerst naleving, dan concurrentievoordeel: eerst en vooral moeten bedrijven de naleving aanpakken, die vaak te maken heeft met regelgeving op het gebied van afvalbeheer, uitstoot/vervuiling en energie-efficiëntie.

   3.) Reactief tot proactief: veel van de bedrijven die duurzaam ondernemen zijn als gevolg van een crisis opgestart. Door de impact van duurzaamheid in een crisis te erkennen hebben deze bedrijven allemaal meer proactieve duurzaamheidsstrategieën ontwikkeld.

   4.) Meetbaarheid: Alle bedrijven worstelen met het meetbaar maken van het rendement op hun duurzaamheidsinvesteringen. Met betrekking tot algemene verplichtingen/wetgeving is dit een rechttoe rechtaan kwestie. Op het gebied van concurrentievoordeel en meetbaarheid moeten bedrijven duurzaam ondernemen koppelen aan een specifieke businesscase.

   5.) Transparantie is een voorwaarde voor het beoordelen en verbeteren van duurzaamheidspraktijken. Zonder transparantie kun je niet oordelen, zo simpel is het. Transparantie bouwt voort op het idee dat er een open omgeving in het bedrijf wordt gecreëerd. Hiermee kunnen ze goed laten zien wat de verbeteringen zijn voor de gemeenschap. De enige manier voor bedrijven om transparantie te bereiken, is door open communicatie met alle belangrijke belanghebbenden. Gebaseerd op een hoge mate van openbaarmaking van informatie, duidelijkheid en nauwkeurigheid – evenals een openheid voor het herkennen van fouten en het verbeteren van handelingen.

   6.) Betrek het MT/Directie/bestuur in de reis van duurzaam ondernemen. Besturen zouden een actieve en sterke rol moeten spelen op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Besturen zijn vaak kritisch in samenwerkingen met belangrijke belanghebbenden zoals NGO’s, overheden en internationale organisaties.

   7.) Circulariteit: we zien dat samenwerking van cruciaal belang is voor efficiënte duurzaamheidspraktijken, met name bij het oplossen van crises en bij het vormgeven van bredere oplossingen.

   8.) Ten slotte: trek de plannen breed: niet alléén de organisatie zelf maar ook milieuorganisaties en -initiatieven binnen lokale gemeenschappen.

   duurzaam ondernemersschap

   Kortom, duurzaam ondernemerschap is een grote uitdaging, een uitdaging die verder gaat dan individuele bedrijven. Maar geruststellend is dat een aantal bedrijven vooruitstrevend beleid voor duurzaam ondernemen ontwikkelt. Het wordt nu echt duidelijk dat duurzaamheid een megatrend is die maar niet weggaat! Viridi Air hoopt dat binnen het duurzaam ondernemen steeds meer bedrijven zich gaan toeleggen op schone binnen- en buitenlucht.

    Download de Brochure

    Viridi Air plant, in eigen projecten (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook luchtvervuiling uit de lucht filteren (o.a. fijnstof, NOx en VOC's-vluchtige chemische stoffen). Goed voor het klimaat, biodiversiteit en dus ook voor de gezondheid. Laat Viridi Air namens jullie bedrijf ook deze inheemse bomen planten. Voor slechts €5,50 p/boom! Meehelpen mag ook (b.v. met collega's). Tevens inbegrepen: Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: