Beoordeling van een bedrijfsbeleid dat bijdraagt aan schone lucht

Schone Lucht beeldmerk - algemeen - 2021 (partner)

Bedrijven die géén product of dienst hebben dat direct bijdraagt aan schone lucht kunnen toch hieraan bijdragen en het het Viridi Air Partnership krijgen: door het voeren van een schoner bedrijfsbeleid. Goed voor het bedrijfsimago, zekerheid van gezonde werkomgeving voor personeel, klantpotentieel, maatschappelijke betrokkenheid, ziekteverzuim en het milieu. Het is bewezen dat bedrijven die bewust bezig zijn met schone lucht hier extra klanten mee winnen en gemotiveerd personeel krijgen. Aansluiten als Partner levert een duurzaam imago op, meer zichtbaarheid, een externe erkenning en méér klanten maar er moet wel eerst voldaan zijn aan een aantal beoordelingscriteria.

Hoe met een bedrijfsbeleid een bijdrage leveren aan schone binnen- en buitenlucht?

Een bijdrage leveren aan schone lucht voor personeel en maatschappij begint bij de bron èn eventueel door de aanschaf van specifieke producten en diensten. Wat wij vragen is dat bedrijven steeds (jaarlijks) een paar inspanningen leveren ten gunste van de luchtkwaliteit. Het is niet nodig om in één keer een 100% schone bedrijfsvoering te hebben. Wij geloven meer in jaarlijks, meetbaar, schoner worden. Hoeveel schoner bedrijven moeten worden meten wij aan de hand van de te nemen plannen. Deze meetcriteria hebben we omschreven op de pagina met beoordelingscriteria. Enkele voorbeelden:

  • andere inrichting (meubels, vloerbedekking) die minder vervuilend is;
  • ander productieproces zodat er minder uitstoot naar buiten is;
  • producten aanschaffen die uitstoot reduceren;
  • regelmatig laten reinigen van de ventilatiekanalen;
  • producten aanschaffen die de luchtkwaliteit binnen verbeteren zoals luchtreinigers, luchtontvochtigers, enz.;
  • inhuren van bedrijven die de binnenluchtkwaliteit meten en hier aanvullend advies over geven;
  • andere voertuigen aanschaffen/wagenpark vergroenen (elektrisch);
  • personeel verplichten 1x per week met de fiets naar werk te gaan;

Erkenning voor bedrijven die een duurzaam bedrijfsbeleid hebben dat bijdraagt aan schone lucht

Bedrijven die jaarlijks bijdragen aan schone lucht voor personeel of maatschappij kunnen zich laten beoordelen door Viridi Air. Indien voldaan is aan de beoordelingscriteria ontvangen ze het Viridi Air Partnership inclusief een betrouwbare erkenning met het Schone Lucht-label en Schone Lucht-certificaat© hiervoor. Het label mag gebruikt worden voor promotionele doeleinden (digitale handtekeningen/voertuigen/website/social media/offertes/brochures, enz.). Personeel maar ook klanten en maatschappij waarderen het als een bedrijf zich actief bezig houdt met schone binnen- en buitenlucht.

Wat is inbegrepen qua exposure?

Wat inbegrepen is qua exposure of promotie hangt af van het type Partnership (zie Viridi Air Partnership).

Viridi Air Partners planten altijd unieke filterende bomen

Iedere partner doet automatisch mee met het planten van unieke filterende bomen. Het is belangrijk om naast de binnenlucht ook de buitenlucht zo zuiver mogelijk te houden. Daarom heeft Viridi Air op diverse locaties in Nederland een buitenfilterproject gerealiseerd. Met een 100% duurzame en groene filtertechniek wordt daar de buitenlucht gezuiverd. Speciale luchtzuiverende bomen (ook wel groene filters genaamd) worden op een unieke manier geplant. Hiermee wordt de buitenlucht voor ruim 20% gezuiverd.  

Interesse om met een bedrijfsbeleid bij te dragen aan schone lucht?

Kom met creatieve ideeën die bijdragen aan meer gezonde lucht en bespreek die met ons. Wij kunnen dan direct aangeven of het voldoende is om in aanmerking te komen voor het Viridi Air Partnership. Mail hiervoor naar info@viridiair.nl.

Direct aansluiten als Viridi Air Partner (meer info & tarieven)?

Aansluiten als Partner van Viridi Air kan al vanaf €250,- per jaar -> bekijk alle partnerships en tarieven.