Beoordeling van een product of dienst dat bijdraagt aan schone lucht

Schone Lucht beeldmerk - algemeen - 2021 (partner)

Bedrijven die een product of dienst hebben dat bijdraagt aan schone lucht ervaren in de markt weinig bewustwording van schone lucht. Dat vindt Viridi Air ook en daarom zijn wij in 2019 gestart met dit platform voor schone lucht: www.viridiair.nl. Door een actieve bijdrage te leveren aan kennisdeling via met name social media hebben we een groot bereik op weten te bouwen. Aansluiten als Partner levert een duurzaam imago op, meer zichtbaarheid, een externe erkenning en méér klanten maar er moet wel eerst voldaan zijn aan een aantal beoordelingscriteria.

Beoordeling van een product/dienst

Bedrijven die een product of dienst hebben dat bijdraagt aan schone lucht willen vaak ook een externe erkenning ontvangen. Viridi Air beoordeelt daarom producten en diensten aan de hand van een aantal beoordelingscriteria.

Indien hieraan voldaan is ontvangen ze het Viridi Air Partnership inclusief een betrouwbare erkenning met het Schone Lucht-label en Schone Lucht-certificaat© hiervoor. Het label mag gebruikt worden voor promotionele doeleinden (digitale handtekeningen/voertuigen/website/social media/offertes/brochures, enz.).

Wat is inbegrepen qua exposure?

Wat inbegrepen is qua exposure en promotie hangt af van het type Partnership (zie Viridi Air Partnership).

Viridi Air Partners planten altijd unieke filterende bomen

Iedere partner doet automatisch mee met het planten van unieke filterende bomen. Het is belangrijk om naast de binnenlucht ook de buitenlucht zo zuiver mogelijk te houden. Daarom heeft Viridi Air op diverse locaties in Nederland een buitenfilterproject gerealiseerd. Met een 100% duurzame en groene filtertechniek wordt daar de buitenlucht gezuiverd. Speciale luchtzuiverende bomen (ook wel groene filters genaamd) worden op een unieke manier geplant. Hiermee wordt de buitenlucht voor ruim 20% gezuiverd.  

Interesse om met een product/dienst bij te dragen aan schone lucht?

Stuur eens wat meer informatie van jullie product/dienst en wij beoordelen het gratis. Wij kunnen dan direct aangeven of het voldoende is om in aanmerking te komen voor het Viridi Air Partnership. Mail hiervoor naar info@viridiair.nl.

Direct aansluiten als Viridi Air Partner (meer info & tarieven)?

Aansluiten als Partner van Viridi Air kan al vanaf €250,- per jaar -> bekijk alle partnerships en tarieven.