Ethisch beleid

Om Viridi Air Partner te kunnen worden en mee te doen met het planten van luchtzuiverende bomen die fijnstof verwijderen dient het bedrijf (aantoonbaar) bij te dragen aan duurzaamheid (naast de bestaande core business) of schone lucht. Hierdoor weten we zeker dat we alléén met serieuze bedrijven samenwerken. Enkele voorbeelden die aantoonbaar maken dat een bedrijf voldoet aan ons ethisch beleid:

  • door een duurzame bedrijfsvoering of door het verkopen van duurzame producten/diensten;
  • door met producten/diensten bij te dragen aan schone binnen-/buitenlucht

Ons doel is dat we iedereen in beweging krijgen om bij te dragen aan duurzaamheid, vergroening of schone lucht.

LET OP: het staat Viridi Air vrij om een bedrijf niet te accepteren als Viridi Air Partner op basis van ons ethisch beleid.

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan ons ethisch beleid. Enkele suggesties/voorbeelden staan hierboven beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl.