Externe controle op het Viridi Air Partnership/Schone Lucht-certificaat, -label van Viridi Air

Viridi Air heeft het meest betrouwbare en transparante beoordelingsproces op bedrijven die Partner willen worden. Toch is onderzocht of het van extra toegevoegde waarde is om een externe partij het Viridi Air Partnership met Schone Lucht-certificaat en bijbehorende Schone Lucht-label te laten certificeren of accrediteren. De conclusie was dat dit niet per definitie betrouwbaarder is en bovendien onnodig veel kosten met zich meebrengt welke de tarieven doen verhogen. Met de hedendaagse online middelen kan het sneller, goedkoper en vooral veel transparanter en dus betrouwbaarder! Viridi Air heeft het meest transparant gecontroleerde label, Partnership en certificaat.

Of een bedrijf recht heeft op het Viridi Air Partnership beoordeelt Viridi Air aan de hand van de “toelatingscriteria” en het aangeleverde bewijsmateriaal van het bedrijf. De resultaten van die beoordeling/keuring worden transparant en openbaar in het bedrijfsprofiel op www.viridiair.nl geplaatst. Hoe gaat dat in zijn werk?

Stappenplan wel/geen toekenning Viridi Air Partnership en accreditatie en certificering

1Bewijsmateriaal aanleveren
Klant levert bewijsmateriaal aan waarom men denkt te voldoen aan de “toelatingscriteria” van Viridi Air.
2Beoordelen en keuren
Viridi Air gaat aangeleverde bewijsmateriaal beoordelen/keuren met de toelatingscriteria.
3Wel of géén toekenning
Alléén indien beoordeling/keuring positief is (bewijsmateriaal voldoet minimaal aan de “toelatingscriteria“) rijkt Viridi Air aan de klant het Partnership uit en mag het bijbehorende Schone Lucht-label worden gebruikt als bewijs van voldoen aan de gestelde criteria voor het Partnership met Viridi Air of als bewijs van deelname aan een initiatief voor meer schone gezonde lucht. Aangeleverde bewijsmateriaal wordt transparant in het bedrijfsprofiel op www.viridiair.nl geplaatst.
4Externe accreditatie en certificering: transparant en controleerbaar
(eind)klanten of leveranciers die willen weten wat de reden van toekenning is kunnen online (in het bedrijfsprofiel) de bewijsvoering terugvinden waarom het bedrijf voldoet aan de “toelatingscriteria“. In feite accrediteert en certificeert de maatschappij; de klant/jij/leverancier. Dit is het meest transparant gecontroleerde kwaliteitsbeeldmerk/certificaat van Nederland.

Wie is de beste persoon of instantie om te controleren of iemand echt het Viridi Air Partnership verdient? Juist dat bent u! Viridi Air houdt van transparantie, eerlijkheid en openheid en daarom staan alle beoordelingscriteria en bewijsvoering op de website van Viridi Air in het online, openbaar profiel van de Partner. Zo kan de (eind)klant altijd inzage hebben of alles klopt.