Gerealiseerde projecten

Lees hieronder enkele projecten waar bomen zijn geplant volgens een unieke methode en daarmee méér CO2 opnemen dan standaard bomen en bovendien fijnstof, NOx, VOC’s en ammoniak filteren:

 1. Project (België): Peer, Cremerdijk – filterstrook door ex-landbouwgebied. Samenwerking met een natuurimker vereniging voor de combinatie van ‘Bij’ vriendelijke aanplant en luchtzuivering (1 maart 2023)
 2. Project: Roermond – fase 1 filterstroken in ex-landbouwgebied (van dinsdag 31 januari 2023 t/m half februari)
 3. Projectrealisatie fase 4 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 8 januari 2023)
 4. Project (België): Balen – filterstroken tbv fijnstof, vluchtige organische stoffen en verbrandingsgassen (donderdag 22 december 2023)
 5. Project (Nederland): Ossenisse (Zeeland) – 3 filterstroken op weiland van 1,5ha (10 november 2022)
 6. Projectrealisatie “Heijningen/A4” filterstroken aanleggen tbv afvangst fijnstof, stikstofdioxiden, CO2 (overige gassen) van het wegverkeer/snelweg A4 (28 januari 2022)
 7. Projectrealisatie “Raakeindsekerkweg Molenschot (nabij snelweg A58)” (vrijdag 17 december 2021)
 8. Projectrealisatie “Holten (nabij snelweg A1)” (vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2021) 
 9. Projectrealisatie fase 3 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (vrijdag 5 november 2021)
 10. Projectrealisatie fase 2 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 30 januari 2021)
 11. Projectrealisatie “Viridi Air – Zorgboerderij ’t Opstapje” (zaterdag 12 december 2020)
 12. Projectrealisatie: fase 1: “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 5 december 2020)
 13. Projectrealisatie “De Groene Schakel” – (vrijdag 20 maart 2020)

Project (België): Peer, Cremerdijk- filterstrook door ex-landbouwgebied

Dit project is een samenwerking met een natuurimker vereniging om de filterstrook ook Bij-vriendelijk te maken. Voor de Bijen speelt de biodiversiteit een enorme rol. De strook moet uiteindelijk breder worden om effectief te kunnen zijn. Hoewel het een uitdaging was om een goede selectie te vinden in de combi luchtzuiverend en Bij-vriendelijk konden we uiteindelijk toch aan de slag. Op 1 maart is begonnen met de aanplant. Dan moet je sowieso denken aan allereerst aanfreezen en daarna de aanplant. Foto’s van als alle bomen geplant zijn volgt binnen enkele weken. Enkele foto’s van de start van de aanplant en de plattegrond. Het is opgedeeld in 2 filterstroken (sectie A) P1B20230301.0001 t/m P1B20230301.0040 en van (sectie B) P1B20230301.0041 t/m P1B20230301.0080:

Plattegrond Cremerdijk

Project: Roermond – fase 1 filterstroken in ex-landbouwgebied

Het gebied is gelegen ten Oosten van Roermond, nabij bosgebied en te bereiken via enkele mooie wandelpaden. In de periode eind januari 2023 t/m half februari zijn er ruim 1000 jonge (haag)boompjes geplant. Er wordt een dichte filterstrook gecreëerd. Globaal zou het gaan om 6000 aan te planten groene elementen over ongeveer 2000 strekkende meters.

Het gebied was intensief landbouwgebied maar nu geschikt gemaakt voor de aanplant van natuur waarbij open stukken afgewisseld worden met groene filterstroken. Nabij het gebied zijn industrie en snelwegen waardoor de functie van afvangst een direct gezondheidsvoordeel zal vertegenwoordigen. In fase 1 zal de eerste filterstrook worden aangelegd met een lengte van enkele 100-en meters. Plattegrond van de eerste filterstrook:

plattegrond filterproject in roermond

Hieronder volgen enkele foto’s van de aanplant die begonnen is op 31 januari 2023. Op de foto’s is slechts een klein begin te zien van de gehele filterstrook, helaas ook enkel nog van de Fagus sylvatica. Binnen 2 weken is de gehele strook ingeplant met (bio)diverse soorten en hebben we meer beeldmateriaal om te delen hier.

De aanplant verloopt in fases van machinaal aanfrezen (o.a. gras verwijderen), bodem plantklaar maken, routing uitzetten, aanplanten en dichten van de bodem. Zie chronologisch de aanplant uitgestreken over 3 dagen:

#dag 1

#dag 2

#dag 3

Projectrealisatie fase 4 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Schematisch overzicht plattegrond fase 4

Dit is een vervolg op projectrealisatie “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” wat op 5 december 2020, 30 januari 2021 en 5 november 2021 deels is geplant. De groene filters (bomen) die geplaatst zijn hebben een unieke codering zodat na oplevering ook exact is terug te vinden op de plattegrond waar ze staan. Er is een combinatie van Zwarte els en Prunus Spinosa (sleedoorn) geplant. De sleedoorn heeft een unieke bladstructuur en micro-waslaag en kan daarmee goed fijnstof afvangen. De Zwarte Els vangt verbrandingsgassen af.

Projectfase 4 is opgedeeld in 2 secties en geplant op zaterdag 8 januari 2023:

 • Sectie N: N20230108.001 t/m N20230108.031
 • Sectie O: O20230108.032 t/m O20230108.300

Project (België): Balen

Er is een filterstrook aangelegd met 200 stuks zwarte els, verder is een filterstrook op 50 meter met lindes geplant en een kleine strook van 15 meter met lindes. In het gehele buitenfilterproject staan al diverse stroken met naaldbomen:

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Project: Ossenisse

Het buitenfilterproject betreft ongeveer 1,5 hectare. Vanaf de slootkant houden wij 5 tot 6 meter ruimte voor het schoonmaken van de sloten, dus komen de twee filterstroken 8 meter uit elkaar te staan en kunnen we een midden strook zetten die steeds halverwege staat, waardoor we drie filterstroken kunnen plaatsen in totaal. Als we uitgaan van 5 meter in de rijen tussen de bomen kunnen we 20 bomen per strook zetten en dus totaal 60 groene filters / luchtzuiverende bomen.

Gelegen in natuurgebied en lokale wandelroute…

Het project is gelegen in een natuurgebied aan de Hooglandpolder langs een belangrijke lokale wandelroute: ’t Ommetje van Ossenisse. De Hooglandpolder is een polder ten zuiden van Ossenisse, dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Nabij is ook het startpunt van het ommetje, bij Boerderij Ondersteboven, Westdijk 1 in Ossenisse.

Situatie vóór het planten (kaal weiland):

Project Ossenisse

Situatie nà het planten van de groene filters:

schematisch overzicht Ossenisse - na aanplant

Project Heijningen/A4: filterstroken aanleggen tbv afvangst fijnstof, stikstofdioxiden, CO2 (overige gassen) van het wegverkeer/snelweg A4 (januari 2022)

In Heijningen nabij de snelweg A4 komt veel fijnstof, NOx (stikstofdioxiden) en CO2 landinwaarts. Om dit af te vangen worden enkele filterstroken aangelegd bestaande uit bomen die bovengemiddeld goed de lucht zuiveren. We gaan gebruiken maken van de zwarte els en enkele beuksoorten. Beide excellent in staat om de depositie van fijnstof en NOx af te vangen.

Locatiebeschrijving: aan de randen van een weiland (waar nu paarden lopen) worden de stroken aangelegd in een L-vorm. Belangrijk is dat mochten uitstekende takken of bladval bij de paarden komen deze niet giftig van aard zijn. In de toekomst zullen de paarden naar een andere locatie gaan maar voor nu in beginfase is het van belang dat de bomen/blad niet giftig zijn. Naald- of sparsoorten zijn dan ook niet mogelijk op deze locatie. Op de lange (200 meter) en kortere zijde (150 meter) worden de luchtzuiverende bomen geplaatst. Er worden beuken en zwarte elzen geplant. Op de lange zijde 190 stuks en op de achterste korte zijde 110 stuks.

Situatie vóór het planten:

Situatie nà het planten:

schematisch overzicht na het planten

Project: Raakeindsekerkweg Molenschot (nabij snelweg A58)

Op een lange zijde (tussen landbouwgrond en weiland in) dient een filterstrook van 60 meter en een filterstrook van 25 meter aangelegd te worden in een L-vorm. Het doel is om daar met name NOx en CO2 op te vangen omdat het gelegen is nabij de snelweg A58. Eén van de drukste snelwegen in Nederland. Naast NOx en CO2 wordt met deze filterstroken uiteraard ook fijnstof en overige gassen, ozon en eventueel ammoniak van omliggende boerenbedrijven opgevangen. Er wordt gebruik gemaakt van laurierachtigen (Latijns: Laurus nobilis) waarvan we weten dat die met name erg goed zijn in de afvangst van NOx en CO2. Verbrandingsgassen bevatten NOx en de uitstoot ervan ook CO2. Dat kan zorgen voor ernstige luchtweginfecties maar ook voor een verminderde biodiversiteit in de natuur. We zijn bezig om langs de snelweg A58 op meerdere locaties dergelijke filterstroken te creëren om de hoeveelheid NOx in te perken. Dit project is uitgevoerd op 17 december 2021.

Een situatieschets vóór het planten:

Beeldmateriaal: foto’s na het planten:

De bomen die geplant zijn hebben een unieke codering (codering bekend bij Viridi Air Partner) zodat ze na oplevering ook exact zijn terug te vinden op het schematisch overzicht waar ze staan. Het is opgedeeld in 3 filterstroken (Sectie A-B-C):

 • Sectie A: 20211217.01 t/m 20211217.190
 • Sectie B: 20211217.191 t/m 20211217.248
 • Sectie C: 20211217.249 t/m 20211217.271

Projectrealisatie “Holten (nabij snelweg A1)” (vrijdag 10 december 2021 en zaterdag 11 december 2021) 

Op een groot stuk weiland van 1ha nabij de rand van Holten en de snelweg A1 komen 2 lange filterstroken in L-vorm. Het doel is om daar met name fijnstof en NOx op te vangen en uiteraard CO2 (overige gassen), ozon en eventueel ammoniak van omliggende boerenbedrijven. Op de lange zijde (80 meter) zijn 80 luchtzuiverende bomen gepland en op de kortere zijde (49 meter) 495 smal groeiende luchtzuiverende bomen. De korte zijde wordt uiteindelijk een dichte hoge haag. Binnen het weiland lopen paarden waardoor extra gekeken moest worden naar eventuele eetbare luchtzuiverende boomsoorten. In het weiland is ook een equi habitat aanwezig voor een natuurlijke huisvesting van de paarden (vanuithetpaard.nl). Op basis van advies vanuit Fillipien Koornneef van Landerade (www.landerade.nl) wordt het grasland op een natuurlijke manier bewerkt en draagt zo bij aan meer biodiversiteit met als einddoel bloemenrijk grasland. Door het natuurlijke management wordt zo ook een betere voedingsbodem gecreëerd voor de bomen.

Met een project wat Viridi Air vorig jaar uitvoerde bij Zorgboerderij ’t Opstapje hebben we al ervaring opgedaan met planten en de aanwezigheid van paarden.

Een situatieschets vóór het planten:

foto overzicht luchtzuiverende bomen

Situatieschets en foto’s van na het planten op vrijdag 10 en zaterdag 11 december:

De bomen die geplant zijn hebben een unieke codering (codering bekend bij Viridi Air Partner) zodat ze na oplevering ook exact zijn terug te vinden op het schematisch overzicht waar ze staan. Het is opgedeeld in 3 filterstroken (Sectie A-B-C):

 • Sectie A: 20211215.01 t/m 20211215.80
 • Sectie B: 20211215.81 t/m 20211215.480
 • Sectie C: 20210111.706 t/m 20210111.800

Projectrealisatie fase 3 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (vrijdag 5 november 2021)

Dit is een vervolg op projectrealisatie “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” wat op 5 december 2020 en 30 januari 2021 deels is geplant. De groene filters (bomen) die geplaatst zijn hebben een unieke codering zodat na oplevering ook exact is terug te vinden op de plattegrond waar ze staan.

Projectfase 3 is opgedeeld in 7 secties en geplant op vrijdag 5 november 2021:

 • Sectie G: 20210111.301 t/m 20210111.336
 • Sectie H: 20210111.337 t/m 20210111.367
 • Sectie i:  20210111.368 t/m 20210111.403
 • Sectie J: 20210111.404 t/m 20210111.627
 • Sectie K: 20210111.628 t/m 20210111.638
 • Sectie L: 20210111.639 t/m 20210111.669
 • Sectie M: 20210111.670 t/m 20210111.705

Projectrealisatie fase 2 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 30 januari 2021)

Projectrealisatie fase 2 Viridi Air - Landgoed De Beylevelden

Dit is een vervolg op het project wat op 5 december 2020 deels is geplant. Het gehele project verloopt in verschillende fases. Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” ligt in Groenekan. Het is een project van ruim 10 ha en gelegen vlakbij Utrecht. Het is een landgoed dat in privé-eigendom is maar ook publieke wandelpaden gaat krijgen. Bezoeken is momenteel uitsluitend op afspraak met Viridi Air. Het doel van Viridi Air is om luchtvervuiling zoals fijnstof, ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Om dit op een effectieve manier te realiseren hanteren we de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er is geen sprake van een traditioneel bosgebied maar juist het planten in stroken/rijen.

De groene filters (bomen) die geplaatst zijn hebben een unieke codering zodat na oplevering ook exact is terug te vinden op de plattegrond waar ze staan.

Het is opgedeeld in 3 filterstroken (Sectie D-E-F):

 • Sectie D: 20210111.01 t/m 20210111.100
 • Sectie E: 20210111.101 t/m 20210111.200
 • Sectie F: 20210111.201 t/m 20210111.300

Project Viridi Air – Zorgboerderij ’t Opstapje (zaterdag 12 december 2020)

plattegrond - Zorgboerderij het opstapje

Filterproject “Viridi Air – Zorgboerderij ‘t Opstapje” is gelegen in Zuid-Nederland (West-Brabant, Zundert, Hulsdonkstraat 19) en omvat een oppervlakte van 1.5h. In deze Zorgboerderij verblijven in dagopvang mensen met een beperking waardoor ze vastlopen op 1 of meerdere leefgebieden. Bovendien hebben ze een afstand tot de arbeidsmarkt. Gelukkig kunnen zij bij de zorgboerderij (aangepast) werk verrichten en blijven ze op deze manier in het sociale netwerk verweven.

Viridi Air vindt het belangrijk dat iedereen in de maatschappij een kans krijgt. Samen met enkele cliënten is daarom dit filterproject uitgevoerd. Zij hebben geholpen met de voorbereidende werkzaamheden en het planten van de bomen. Ook één van de Viridi Air Partners (BMAir) heeft deze dag meegeholpen met planten.

Het project is uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. Het is opgedeeld in filterstroken (Sectie A-B-C-D-E):

 • Sectie A: 12 groene filters
 • Sectie B:   4 groene filters
 • Sectie C:   44 groene filters
 • Sectie D:   41 groene filters
 • Sectie E:   54 groene filters

Op zaterdag 12 december is dit buitenfilterproject gerealiseerd. Het omvat een terrein van circa 1,5ha (zie plattegrond). Het doel van Viridi Air is om binnen dit project fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren met loof- en naaldbomen. Dit gebeurt aan de hand van het BBA principe (Bodem-Boom-Architectuur) wat inhoudt dat er van een optimale grond gebruikt gemaakt wordt (B), uitsluitend bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren (B) en een architectuur waarbij de bomen in stroken komen te staan en niet als een traditioneel bosgebied (A). Op die manier wordt bovengemiddeld goed de lucht gezuiverd, ongeveer 20% van de vervuiling kan geabsorbeerd worden door de bomen.

Naast dat de bomen bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren zijn het ook eetbare bomen. Er staan namelijk paarden langs de filterstroken. Indien een paard zou eten van de bomen heeft dit geen negatieve gevolgen voor ze. Bovendien kan het snoeiafval gebruikt worden als voedsel voor de paarden.

Viridi Air dankt iedereen voor de aanwezigheid en gezelligheid. Hieronder enkele foto’s van deze mooie dag:

Project: fase 1: Viridi Air – Landgoed De Beylevelden (zaterdag 5 december 2020)

Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” ligt nabij Utrecht (Groenekan). Het is een project van 12 ha en gelegen in Midden-Nederland. Het is een landgoed dat in privé-eigendom is en daarom uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. In de nabije toekomst zullen enkele wandelpaden worden gerealiseerd in het landgoed die publiek toegankelijk zijn. Het doel van Viridi Air is om luchtvervuiling zoals fijnstof, ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Om dit op een effectieve manier te realiseren hanteren we de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er is dus geen sprake van een traditioneel bosgebied! Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project is opgeleverd op 5 december 2020.

De groene filters (bomen) die geplaatst zijn hebben een unieke codering mee gekregen zodat na oplevering ook exact is terug te vinden op de plattegrond waar ze staan.

Het is opgedeeld in filterstroken (Sectie A-B-C):

 • Sectie A: VB20201205.01 t/m VB20201205.25
 • Sectie B: VB20201205.26 t/m VB20201205.150
 • Sectie C: VB20201205.151 t/m VB20201205.176

Projectrealisatie “De Groene Schakel” – fase 1 (vrijdag 20 maart 2020)

Het doel van Viridi Air is om binnen dit project fijnstof en gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van het BBA (Bodem-Boom-Architectuur) type. Het eerste deel van het project is opgeleverd op 20 maart 2020. De 2e fase is gepland voor eind 2020/begin 2021. Detailoverzicht / plattegrond project fase 1 “De Groene Schakel” (Download)

Bodem: de bodem is visueel getest en als ruim voldoende geclassificeerd. Extra voeding niet nodig in dit project;

Boom: als boomtype hanteert Viridi Air bomen die bovengemiddeld goed de lucht zuiveren van luchtvervuiling. In fase 1 van het project is gekozen voor de fijnspar en de gewone esdoorn. Er wordt gefilterd met de fijnspar – (Picea abies) om fijnstof en CO2 uit de lucht te filteren. Om gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 te verwijderen uit de buitenlucht is gekozen voor de gewone esdoorn – (Acer pseudoplatanus);

Architectuur: in deel 1 van het project worden 2 lange rijen gevormd van enerzijds de fijnspar en anderzijds de gewone esdoorn. Deze rijen worden zeer ruim van elkaar afgezet. Hiermee krijgt de wind vrij spel zodat vervuiling makkelijk aan de bomen gaat hechten (elektrostatische geleiding). De bomen staan in zig-zag structuur;