Lasrookafzuiging is de beste manier om lasrook te verwijderen

Het wordt steeds belangrijker om voor lassers rekening te houden met veiligheid, niet alleen bij het overwegen van mogelijke explosies en elektrische schokken, maar ook op het gebied van lasrook en ademhalingsveiligheid. Las- en snijrook zijn potentieel zeer gevaarlijk voor de medewerkers en er zijn strikte richtlijnen die moeten worden nageleefd om de gezondheid van de werknemer te beschermen.

Wat is lasrookafzuiging en wat is het beste voor welk type toepassing?

Voor lasrook geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 voor een 8-urige werkdag. Het inademen van lasroo is niet gezond en dient daarom zo veel mogelijk bij mensen vandaan worden gehouden. Dit is dus uitsluitend haalbaar met extra maatregelen waaronder lasrookafzuiging. Veel onderzoek heeft aangetoond dat lasrookafzuiging aan de bron de meest efficiënte manier is om het risico op lasrookgerelateerde ziekten te minimaliseren. De lasser kan veilig werken over grote oppervlakken, maar ook in een afgesloten of besloten ruimtes.

In het algemeen kan gezegd worden dat lasrookafzuiging op een mechanische of natuurlijke manier mogelijk is. Vanwege het steeds meer bouwen op duurzame wijze is natuurlijke ventilatie steeds minder aan de orde. Mechanisch is dus veelal de gekozen methode. Met mechanische lasrookafzuiging wordt bedoeld dat de lasrook die ontstaat tijdens het lassen wordt aangezogen door een systeem. Dat systeem zorgt ervoor dat het rechtstreeks ongefilterd of gefilterd naar buiten wordt geblazen. Andere optie is dat het gefilterd weer schoon terug wordt geblazen in de ruimte. Er zijn verschillende systemen voor lasrookafzuiging die je kunt gebruiken.

Mobiele- en statische lasrookafzuiging

Binnen die twee is zoveel keuze, dus het beste is om een technisch ingenieur te laten komen die goed kan beoordelen. Dat gezegd hebbende, kunnen we in het kort bespreken wat voor soort eenheid past bij het werk dat u onderneemt.

lasrook afzuiging werkplek

Mobiele lasrookafzuiging: voor flexibel werken, wanneer de lassers op verschillende werkplekken moeten werken. Afzuiging aan de bron is altijd het beste om zoveel mogelijk dampen op te vangen. Mobiele units worden meestal aan afzuigarmen bevestigd.

Aan de wand gemonteerde units voor lasrookafzuiging: deze kunnen worden aangesloten op gecentraliseerde kanaalsystemen of via een afzuigarm en zijn speciaal ontworpen voor lasprocessen die lage tot middelhoge lasdampen genereren.

Waarom lasrookafzuigsysteem?

Heel kort door de bocht: lasrook kan dodelijk zijn. Lasrook bevat giftige gassen die vrij komen bij het lassen, denk aan: lachgas, kooldioxide, koolmonoxide en beschermgas zoals argon en helium. Lasrook is dus absoluut géén gezonde schone lucht.

Gezondheidsrisico’s

Bij lassen ontstaat een mengsel van gassen in de lucht en zeer fijne deeltjes, die bij combinatie en inademing ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Deze ziekten en aandoeningen houden allemaal rechtstreeks verband met het werken van lasdamp. Enkele ziektebeelden die veelvuldig voorkomen:

 • Misselijkheid en duizeligheid
 • Irritatie van ogen, neus en keel
 • Beroepsastma
 • Longontsteking
 • Kanker van de longen en het strottenhoofd
 • COPD
 • Metaaldamp koorts
lasrookafzuiging

Hoe correct lasrookafzuiging aan de bron toepassen?

Lassers beschermen zichzelf tegen de negatieve effecten van lassen door beschermende kleding te dragen om het lichaam en de ogen te beschermen tegen brandwonden, lasdampen, elektrische schokken en fel licht en ultraviolette straling.

lasdampafzuiging

Bescherming tegen lasrook wordt vaak buiten deze vergelijking gelaten. Lasrook bevat minuscule deeltjes metaaloxiden, silicaten en fluoriden – meestal kleiner dan 1,0 µm. De samenstelling van lasrook is afhankelijk van het gebruikte materiaal en kan bij inademing schadelijk zijn.

Het is mogelijk om lasprocessen en verbruiksmaterialen te selecteren die lagere niveaus van lasrook genereren. Bijvoorbeeld door een gasmengsel te gebruiken met een hoger percentage argon.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft richtlijnen opgesteld ter bescherming van de lasser. Alles gaat en staat bij de oorsprong van het lassen. Denk  dus aan lasrookafzuiging aan de bron. Dit kan al vaak geïntegreerd aan de toorts.

Lasrookafzuiging van schadelijke lasrook

Laspistolen voor lasrookafzuiging zijn efficiënt in het verwijderen van schadelijke lasrook direct bij de bron zonder het beschermende gasscherm aan te tasten. Bij dit soort laspistolen is aan de voorkant van de spuitmond en afzuigsysteem geïntegreerd die de lasdampen afzuigt en via een slang naar een filtersysteem vervoert en de schadelijke deeltjes opvangt.

Het gebruik van MIG-toortsen voor lasrookafzuiging biedt veel voordelen. Ten eerste wordt de ademhalingszone van de lasser beschermd. Het reinigt ook de lucht voor de andere werknemers in de buurt.

Bij andere lasprocessen vindt de filtratie plaats na de ademhalingszone van de lasser waardoor de werknemers in contact komen met de slechte luchtkwaliteit en niet worden beschermd. Rook afvangen bij de bron is economisch en efficiënt aangezien het proces plaatsvindt waar de hoogste concentratie deeltjes wordt aangetroffen.

Dit kan geïntegreerd in de toorts, via de werkplek (o.a. afzuigtafel) of via een afzuigarm. Omdat lasrookafzuiging in het gereedschap is ingebouwd, hoeft de lasser zich geen zorgen te maken over het continu verplaatsen van een afzuigarm naar de juiste positie. Wanneer aangezogen lucht naar buiten wordt afgevoerd, moet u rekening houden met extra kosten voor verwarming of airconditioning. Zoals je ziet elk detail is belangrijk om uitstekende resultaten te behalen met een investering in rookafzuiging:

Basistheorie voor lasrookafzuiging

Het is belangrijk om de factoren te begrijpen die van invloed zijn om een ​​efficiënte lasrookafzuiging op de juiste manier te installeren.

Ten eerste gaat de hete lasrook omhoog! Het lijkt eenvoudig maar het besef moet er wel zijn. Ook is de snelheid van de rook belangrijk. Deze is evenredig met het vermogen dat wordt gebruikt om de las uit te voeren: hoe hoger de temperatuur en snelheid van de rook des te sneller de dampen stijgen. Om de dampen op te vangen moet de lasser goed gepositioneerd zijn en voldoende afzuigkracht hebben om de lasrook te verwijderen. Ook in het geval dat de rook heet is en snelle luchtwisselingen maakt.  

Afzuigpistolen

Lasrookafzuiging pistolen zijn historisch gezien zwaarder dan standaard toortsen. Tegenwoordig is dat niet altijd het geval meer. Kies de meest ergonomische en lichtste laspistolen voor de gewenste toepassing. Zorg er ook voor dat het mondstuk groot genoeg is om bij zowel kleine als grote lasconstructies te komen.

Lasser opleiding

Zoals in veel andere situaties, is training een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het in gebruik nemen  van nieuwe apparatuur, zoals MIG-toortsen voor afzuiging. De lassers moeten de aanbevolen praktijkrichtlijnen gebruiken, zoals bij normaal lassen. Ze moeten ook begrijpen waarom sommige aspecten uiterst kritisch zijn bij het afzuigen van rook.

afzuiging lasrook

Luchtkwaliteit verbeteren met lasrookafzuiging

Er is een voortdurende trend in de richting van het verminderen van de giftige gassen die vrij komen bij lassen. Uiteraard helpt de wetgeving hierbij maar het is absoluut noodzakelijk dat ook de lasgemeenschap een beter begrip heeft van wat er gedaan kan worden om het lassen gezonder te maken. Een zorgvuldige selectie van verbruiksartikelen (o.a. lasdraad), het lasproces evenals het juiste gebruik van lasrookafzuiging en persoonlijke beschermingsmiddelen, is de enige manier om een ​​lage blootstelling te bereiken en te behouden.

Andere materiële factoren die de productie van lasrook beïnvloeden

Roest en andere oppervlakteverontreinigingen, waaronder antispatter middelen, roestwerende middelen en achtergebleven snijvloeistoffen hebben een effect op de vorming van dampen. In de regel betekent schoner basismetaal dat er minder rook wordt gegenereerd.

Vermindering van lasdamp door selectie van parameters

De rookontwikkeling wordt beïnvloed door zowel de lasspanning als stroom. Het vermogen dat op de elektrode wordt toegepast, bepaalt gedeeltelijk de lengte van de lasboog. De lengte van de lasboog neemt toe naarmate de spanning toeneemt. Een langere lasboog geeft meer rook af. Naarmate de spanning en de lasboog toeneemt, zal ook de productie van lasrook toenemen.

De niveaus van lasrook nemen ook toe naarmate het percentage CO2 in het beschermgas toeneemt. Dit geldt zowel voor gevulde, metaalgevulde draden als voor massieve draden.

lasrook bronafzuiging

Andere factoren om te overwegen

Hoewel bekend is hoe lasvariabelen zoals stroom en spanning, gas-keuze, lasproces en selectie van verbruiksartikelen het niveau van lasrookontwikkeling kunnen beïnvloeden, is het moeilijk te voorspellen wat de hoeveelheid blootstelling van de lasser werkelijk zal zijn. Dit omdat de werkomgeving en lassers zelf vaak de grootste impact hebben op blootstelling. De al eerder genoemde positie van de ademhalingszone van de lasser ten opzichte van het werkstuk en daarbij vrijkomende rookpluim heeft een enorme impact. Als de lasser zorgt dat de ademhalingszone ver van het werkstuk is zal de impact een stuk minder zijn.

De blootstelling aan rook wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals de grootte van het werkgebied, het type en de effectiviteit van de lasrookafzuiging en het aantal las-, snij- en slijpbewerkingen dat in het gebied plaatsvindt.

Gebruik van technische beheersmaatregelen

Wanneer alle richtlijnen voor procesaanpassing bij het lassen zijn geëvalueerd (en waar mogelijk geïmplementeerd) is lasrookafzuiging de beste vervolgmethode om schadelijke dampen uit de ademhalingszone van de lasser te verwijderen. Om de effectiviteit van lasrookafzuiging te vergroten, kunnen verschillende praktijkmethodes worden gevolgd. Het is belangrijk om lasrookafzuiging te integreren dat ervoor zorgt dat onder de wettelijke richtlijnen worden gebleven.

De beste manier om voldoende ventilatie te bereiken, hangt af van de grootte en vorm van de werkplek, het aantal en het type werkzaamheden, de inhoud van de rookpluim, de positie van het hoofd van de lasser en het type en de effectiviteit van de ventilatie. Adequate lasrookafzuiging kan worden verkregen door natuurlijke of mechanische middelen, of beide.

lasrook afzuigen

Natuurlijke lasrookafzuiging / natuurlijke ventilatie

Natuurlijke lasrookafzuiging is de afvoer van vervuilde binnenlucht naar buiten met behulp van de natuur (wind). Dakventilatieopeningen, open deuren en ramen zorgen voor natuurlijke lasrookafzuiging. De hoeveelheid luchtstroom in het lasgebied kan worden beïnvloed door de grootte en indeling van het gebied / gebouw. Natuurlijke lasrookafzuiging kan acceptabel zijn voor incidentele laswerkzaamheden èn als de gemeten niveaus van verontreinigingen onder de toegestane limieten worden gehouden. Een bijkomend nadeel is echter dat vervuilde binnenlucht ongefilterd naar buiten wordt geblazen. Dit is slecht voor de buitenlucht kwaliteit.

Mechanische lasrookafzuiging

Mechanische lasrookafzuiging is het in beweging brengen van lucht op de werkplek door een mechanisch apparaat zoals een ventilator. Voorbeelden van mechanische lasrookafzuiging zijn standaard afzuiging/ventilatie of gerichte lasrookafzuiging. Bij gerichte lasrookafzuiging valt te denken aan een systeem dat dampen en gassen opvangt bij of nabij de bron. Dit kan met vaste of verplaatsbare systemen die snel van de ene naar de andere werkplek kunnen worden verplaatst.  

Wanneer ze op de juiste manier zijn ontworpen en gebruikt, verbruikt mechanische lasrookafzuiging doorgaans minder energie dan standaard afzuiging/ventilatie omdat ze dampen bij de bron beheersen.

Vaak is een combinatie van beide van toepassing vaak nog aangevuld met een geforceerde luchtventilatie, zoals een ventilator die verse lucht horizontaal over het gezicht van een lasser beweegt. Een voorbeeld hiervan is een wandventilator. Er moet een gelijke hoeveelheid verse lucht worden aangevoerd om de luchtdruk in het gebouw in evenwicht te houden. Zoniet ontstaat over- of onderdruk wat zeer ongewenst is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De blootstellingsniveaus van werknemers in de lasomgeving moeten worden beoordeeld door een gekwalificeerde industrieel ingenieur. Als met de lasrookafzuiging aan de bron en ruimtelijk de wettelijke normen niet gehaald worden moet aan PPM gedacht worden als aanvullende maatregel. Dan is ademhalingsbescherming het meest voor de hand liggend. Om hiertoe te besluiten zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • Een volledige beoordeling van en kennis van de ademhalingsrisico’s die op de werkplek kunnen optreden;
 • Procedures en apparatuur om ademhalingsrisico’s te beheersen, inclusief het gebruik van technische controles om de blootstelling van werknemers aan dergelijke gevaren te beperken of te verminderen;
 • Richtlijnen voor de juiste selectie van geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen;
 • Een trainingsprogramma voor werknemers over het herkennen van gevaren, de gevaren die samenhangen met ademhalingsrisico’s, vervangingsschema’s voor de filters, evenals de juiste zorg en het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen;
 • Inspectie, onderhoud en reparatie van ademhalingsbeschermingsmiddelen;
 • Medisch toezicht op medewerkers;

Een passende beoordeling van de blootstellingsniveaus van de werknemers is vereist voor de juiste keuze van ademhalingsapparatuur. Alleen wanneer de blootstellingsniveaus van de verontreinigende stoffen goed zijn geëvalueerd kan het juiste niveau van ademhalingsbescherming worden geselecteerd.

lasrook afzuiging

Andere methoden om blootstelling aan verontreinigingen te verminderen

Zorg voor enkele huishoudelijke richtlijnen. Sommige metaalverbindingen die vrijkomen kunnen bij inslikken giftig zijn. Zorg voor handhaving tegen blootstelling van deze metalen door een frequente uitvoering van hygiëne (o.a. handen wassen). Bovendien is het ook belangrijk dat wordt voorkomen dat werknemers mogelijk verontreinigd stof meenemen van de werkplek naar huis (privé). Dit helpt ervoor te zorgen dat de duur van de blootstelling aan metaaldeeltjes niet langer is dan de werktijd.

Een effectief huishoudprogramma omvat ten minste dagelijkse verwijdering van opeenhopingen van metaalhoudend afval. Gerichte frequente reiniging en controle maatregelen hierop. Dergelijke reinigingswerkzaamheden dienen zoveel mogelijk aan het eind van de dag te worden uitgevoerd, nadat de normale werkzaamheden zijn beëindigd.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan de persoonlijke hygiëne van werknemers om blootstelling aan metaalverbindingen tot een minimum te beperken. Gebieden met mogelijke verontreiniging met metaaldeeltjes moeten duidelijk worden afgebakend en eten (inclusief kauwgom), drinken, tabaksgebruik (roken / kauwen) en het aanbrengen van cosmetica moeten worden verboden in dat gebied. Het vervoeren van producten die verband houden met deze activiteiten naar andere gebieden moet worden verboden. Dergelijke maatregelen zullen de blootstelling van de werknemer aan deze metalen verminderen en voorkomen dat ze worden ingeslikt.

Indien verontreinigd door bepaalde metalen, mag werkkleding niet buiten de werklocatie worden gedragen. Potentieel besmette werkkleding mag nooit thuis worden gewassen of door de werknemer van de werkplek worden meegenomen. Een professionele reinigingsdienst die gekwalificeerd is in de omgang met besmette of mogelijk besmette kleding moet het wassen doen.

Samenvatting

Een effectief scenario voor het beheersen en mogelijk verminderen van blootstelling aan lasrook omvat eerst een evaluatie van het lasproces en de gebruikte verbruiksmaterialen. Er moet een risico inventarisatie en evaluatie worden gemaakt van mogelijke alternatieven die nog steeds voldoen aan de prestatiebehoeften van de werkzaamheden bij een aanvaardbaar productiviteitsniveau. Waarbij de blootstelling van lassers aan verontreinigingen in de omgeving mogelijk wordt verminderd. Zodra het proces, de verbruiksmaterialen en de lasparameters zijn onderzocht, is de volgende stap lasrookafzuiging. Ten slotte, als er aanvullende maatregelen nodig zijn om blootstellingen tot aanvaardbare niveaus te beheersen, moet geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden gekozen en de huishoudelijke regels om alles hygiënisch schoon te houden.

Het volgende is een samenvatting die voor een lasser diverse zaken begrijpelijk maakt:

 • Houd uw hoofd uit de dampen;
 • Verplaats het werkstuk, uw hoofd of beide om te voorkomen dat u de dampen inademt;
 • Gebruik lasrookafzuiging om de geproduceerde dampen en gassen af te zuigen;
 • Adequate lasrookafzuiging houdt blootstelling onder de toegestane limieten;
 • Laat een technisch gekwalificeerd persoon de blootstelling beoordelen om te bepalen of de lasrookafzuiging voldoende is;
 • Draag een goedgekeurd masker als de lasrookafzuiging niet voldoende of praktisch is.