Waarom het nu beter is om eerst een luchtmeting te doen voor de luchtkwaliteit te verbeteren!

Waarom een luchtmeting doen? Vrij simpel: meten is weten! Al het andere zijn slechts min of meer gekwalificeerde gissingen. Diverse internationale, nationale en lokale doelstellingen en -limieten t.a.v. de luchtkwaliteit zijn ook gekoppeld aan resultaten van een luchtmeting.

Wat is luchtkwaliteit?

Hoe wordt de luchtkwaliteit gekenmerkt? Het is vrij gebruikelijk om luchtkwaliteitsindexen te vinden, waarbij de bereiken zijn onderverdeeld in secties die aangeven “goed”, “redelijk”, “matig”, “alarmerend” of iets dergelijks. Verschillende regio’s in de wereld moeten eigenlijk verschillende voorzorgsmaatregelen nemen op basis van de huidige waarde van de index. Die is op veel plekken alarmerend.

luchtmeting luchtkwaliteit

Wat meten in een luchtmeting?

Een luchtkwaliteitsindex is geen direct meetresultaat van een luchtmeting maar typisch een gewogen waarde gebaseerd op concentraties van een aantal specifieke, karakteristieke luchtverontreinigende stoffen. Die verontreinigende stoffen worden door verschillende soorten gasanalysatoren en/of deeltjesmonitors in een luchtmeting gemonitord. Voorbeelden van dergelijke verontreinigende stoffen zijn stikstofdioxide (NO2), ozon (O3) en fijnstof (PM10 en / of PM2.5 fijnstof deeltjes). Er is geen wereldwijde standaard voor de luchtkwaliteitsindex, maar verschillende landen en regio’s kunnen hun eigen indicatoren samenstellen op basis van de lokale luchtverontreinigingssituatie.

lucht meten door een luchtmeting

Waar een luchtmeting uitvoeren?

Als u eenmaal heeft vastgesteld wat u moet meten, is de volgende vraag waar u moet meten. Dit is net zo belangrijk als “wat”, aangezien de niveaus van luchtverontreiniging sterk kunnen variëren tussen verschillende locaties. De locatie wordt vaak gekozen om representatief te zijn voor het geval waarin mensen normaal gesproken veel tijd doorbrengen. Het kan bijvoorbeeld een kruising zijn tussen twee drukke straten in een stadscentrum. Het kan echter misleidend zijn om alleen op één locatie de meting te doen. Dus er zijn meestal ook voorschriften of aanbevelingen over het aantal locaties van de meting. De meetlocaties kunnen ook worden gewijzigd als gevolg van stadsplanningsactiviteiten, nieuwe bevindingen over bronnen van vervuiling of klachten van het publiek.

Monitoring luchtkwaliteit en data delen via netwerken

Om tot een betrouwbare en representatieve luchtmeting te komen, die ook de basis kan vormen voor een luchtkwaliteitsindex, exploiteren nationale of lokale autoriteiten meetnetwerken. Dergelijke netwerken zijn gebaseerd op meting stations waar elk station is uitgerust met gasanalysatoren en deeltjesmonitors, vaak met de mogelijkheid om concentratiegegevens van verontreinigende stoffen in realtime te leveren.

luchtmeting, luchtmeter

Het is niet ongebruikelijk om netwerken te vinden die uit 10 tot 20 meetstations voor luchtmetingen bestaan. Gegevens van elk meetstation wordt realtime overgebracht naar datacentra waar de gegevens worden gecontroleerd en verschillende gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld aan het publiek en andere belanghebbenden. De gegevens worden ook gebruikt voor latere analyse en als hulpmiddel bij stadsplanning en andere activiteiten die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

De dagelijkse uitvoering van een meting kan een uitdaging zijn, maar met de juiste apparatuur en goed opgeleid onderhoudspersoneel is het redelijk beheersbaar.

Luchtkwaliteitsindexen geven belangrijke informatie aan het publiek, en het kan een essentiële input zijn voor autoriteiten om de juiste beslissingen te nemen. Zorg ervoor dat de index is gebaseerd op een betrouwbare, continue luchtmeting.

Lucht meten bij HVAC systemen

In onderzoeken waarbij de luchtstromen in HVAC systemen van belang is, zijn er verschillende meting installaties beschikbaar. Door het beantwoorden van enkele eenvoudige vragen kunt u bepalen welke het beste bij jullie bedrijf past.

  • Heeft u een idee van het debiet dat u gaat meenemen in de luchtmeting?
  • Is het debiet meer dan 115 m3/min?
  • Heeft u een idee wat het bereik is van de luchttemperatuur?
  • Wat is de temperatuur?
  • Hoe groot is de opening waar de luchtmeting wordt verricht?
  • Moet de stroming worden bewaakt in een buis of kanaal?

Zodra u deze vragen heeft beantwoord, kan een geschikte eenheid worden voorgesteld. Als u bijvoorbeeld hoge temperaturen heeft in de luchtstroom pak je een andere type apparaat om de monitoring van de luchtkwaliteit uit te voeren.

Als u een opening moet maken om de meting te kunnen uitvoeren moet u eerst beslissen welke luchtmeter u tijdens het onderzoek wilt gebruiken, zodat u de juiste diameter boort. U wilt de opening niet te klein of te groot maken; hierdoor kan er mogelijk luchtstroming ontsnappen. Controleer ook en kijk hoe ver de lucht van uw luchtmeter mogelijk in een opening moet worden gestoken. Als het gebied waar de meting wordt uitgevoerd niet volledig is blootgesteld aan de luchtstroom, kunnen er onnauwkeurige luchtmetingen optreden. Specificaties van de meting zijn eenvoudig te bepalen en staan ​​meestal in de handleiding van het instrument.

luchtmetingen

Luchtmeting voor steden, gemeenten, bedrijven en huishoudens

Het continue, realtime uitvoeren van een lucht monitoring, met evaluatie van de data kan een hoop problemen in de lucht voorspellen (kunstmatige intelligentie). Een luchtmeting is dan een effectieve oplossing voor een betere kwaliteit van leven in vervuilde gebieden.

Effectieve apparatuur voor het doen van een luchtmeting maakt gebruik van een cloudplatform. Dat is platform dat online realtime continue beschikbaar is. Dankzij de sensoren die voor het monitoren van de luchtkwaliteit worden gebruikt identificeer je gemakkelijk de bron van vervuiling. Door ook in de binnenlucht continue een luchtmeting te doen kunnen de waarden van vervuilende stoffen binnen en buiten worden vergeleken en bewaakt.

Het meest ideale is dat gedurende de meting er via een device een realtime weergave aanwezig is van de gemeten waarden, hetzij binnen de webinterface of met een mobiele applicatie. Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen we het eventueel ontstaan van een vervuilende situatie voorspellen met historische waarden. Je kunt de sensor die voor een luchtmeting wordt gebruikt eenvoudig en zonder grote ingrepen plaatsen op een openbare lichtmast, bushalte, kantoorpand en andere plaatsen.

De luchtmeter die voor een luchtmeting wordt gebruikt zou bij voorkeur compact, licht, en energiezuinig moeten zijn. Voorts een toegang tot een cloudplatform. Dankzij de ingebouwde luchtsensoren identificeer je gemakkelijk bronnen van vervuiling in de stad. Samen met de luchtmeting die binnen wordt uitgevoerd kunnen de waarden van vervuiling door software worden vergeleken. Het resultaat kan zijn dat er een alarmerende situatie aankomt waarbij veel vervuiling in de lucht hangt. Of dat er meer of minder geventileerd dient te worden met de ventilatie. Veel systemen kunnen die interventies automatisch uitvoeren. Ook bijvoorbeeld door een luchtreiniger in werking te zetten voor de luchtreiniging.

De praktijk en een luchtmeting

Het is raadzaam om bij de luchtmeting op minimaal 7 parameters te meten. Houdt ook altijd de optie open om extra sensors toe te kunnen voegen die voor een bepaalde unieke luchtmeting noodzakelijk zijn. Dankzij kunstmatige intelligentie kan het ontstaan van een zeer vervuilende situatie worden voorspelt door de huidige waarden per direct te vergelijken met de historische waarden.