Waarom juist nu luchtreiniging tegen Corona zo belangrijk is

Een jaar geleden, tijdens de eerste weken van de Corona-pandemie zag je vaak dat mensen op sociale media strategieën deelden voor het desinfecteren van contactoppervlakten. Dit om virussen te doden.

In het afgelopen jaar heeft onderzoek echter aangetoond dat overdracht aan het oppervlak een relatief laag risico is. Terwijl overdracht via de lucht een veel grotere bedreiging vormt. Niet alleen via besmette druppeltjes die tijdens een hoestbui naar buiten worden gespoten maar ook door de fijne nevel van virus-dragende aerosolen die vrijkomen wanneer iemand spreekt of zelfs ademt.

corona covid19 verwijderen met luchtreiniging

Die verschuiving in focus heeft geleid tot een groeiende vraag naar een systeem voor luchtreiniging tegen Corona. Hiermee kunnen deeltjes uit de lucht worden verwijderd of geneutraliseerd worden.

Luchtreinigers tegen virussen

Gezondheidsinstanties beperken zich vaak tot eenvoudige preventieve maatregelen, zoals het dragen van maskers, het houden aan de sociale afstand en het openen van ramen om te ventileren. De meest effectieve manier echter is om de lucht extra in beweging te krijgen en die zuiver te maken met luchtreiniging tegen Corona.

Sommige gezondheidsinstanties melden dat, indien correct gebruikt, luchtreinigers kunnen helpen luchtverontreinigingen, waaronder virussen, in een huis of een besloten ruimte te verminderen.

De onderliggende technologieën in luchtreinigers vallen grofweg in vier categorieën: filtratie, UVC-desinfectie, elektronische ionisatie en katalytische oxidatie. Sommige van deze technologieën bestaan ​​al tientallen jaren, maar de grote vraag is: werken ze tegen virussen? Sommige bedrijven hebben solide Gegevens hierover en anderen hebben nog meer onderzoek nodig hebben.

Verspreiding van een virusdeeltje

Om een virus te kunnen verwijderen moet je eerst weten hoe het zich verspreidt. Weet dat een virusdeeltje zelden kaal door de lucht zweeft. Het heeft zich vaak gehecht aan een fijnstofdeeltje of ander organisch materiaal.

Filtratie is de meest gehanteerde benadering voor luchtreiniging tegen Corona. Veel luchtreinigers zijn ontstaan op basis van het zeer efficiënte deeltjesluchtfilter (HEPA), dat zijn oorsprong vindt in de gasmaskers van de Tweede Wereldoorlog.

HEPA-filters werden in de jaren vijftig op de markt gebracht en tegenwoordig worden ze meestal gemaakt van glas- of polymeervezels, elk ongeveer 0,5–2 µm breed, die tot een geplooid vel worden gevormd en in een frame worden vastgehouden. HEPA-filters worden al decennia lang in ziekenhuizen gebruikt en hebben een goede staat van dienst. Experts menen dat als HEPA filters worden blootgesteld aan virussen deze in 11 minuten dood zijn.

Bipolaire ionisatie

Sommige luchtzuiveringssystemen zijn gebaseerd op een proces dat bipolaire ionisatie wordt genoemd, waarbij hoogspanningselektroden een sneeuwstorm van positieve en negatieve ionen veroorzaken uit moleculen in de lucht, zoals zuurstof en water. Fabrikanten beweren dat deze ionen zich hechten aan virusdeeltjes in de lucht en ze verzwaren zodat ze op een oppervlak vallen.

Elektriciteit is niet de enige manier om steriliserende ionen te produceren. Sommige systemen gebruiken fotokatalytische oxidatie om ionen en radicalen te produceren.

luchtreiniging tegen Corona Covid19

Luchtreiniging helpt ook tegen Corona

In het kader van een degelijke aanpak om de huidige uitbraak aan te pakken is het raadzaam om even stil te staan ​​bij het volgende: wat weten we over luchtreiniging tegen Corona?

Er zweeft een hoop informatie rond; zorgen over COVID-19 en veel ervan is eerlijk gezegd gewoon gezond verstand of ronduit verkeerd. Aanbevelingen van de WHO lijken precies te kloppen met wat we vanuit onze opvoeding meekrijgen. Maar is dat wel juist en voldoende? Laten we eerst het gezonde verstand bespreken:

Handen wassen

Regelmatig de handen consequent en grondig wassen is nooit een slecht idee. Het is eerlijk gezegd geruststellend om te weten dat steeds meer mensen gehoor geven aan dit advies. Sinds eind 1800wordt geadviseerd om regelmatig de handen te wassen. Sindsdien heeft deze standaardpraktijk tienduizenden, misschien wel miljoenen levens gered en blijft het een snelle en effectieve methode om contactoverdracht van ziekten te voorkomen.

Het gebruik van ontsmettingsmiddelen voordat de hand wordt geschud of anderen dient, is een goede gewoonte, en het is geen slecht idee om dit te doen als we de beperkingen van handontsmettingsmiddelen begrijpen. Ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol vereisen, als ze niet schaars zijn, een specifieke procedure waarbij de rommel lang genoeg op uw handen blijft om het micro-organisme te doden. Zoek, om effectief te zijn tegen het coronavirus, naar ontsmettingsmiddelen die voor ten minste 60% alcohol bevatten; De beste preventiemethode is om de handen gedurende ten minste 20 seconden met zeep te wassen.

Ademhalingshygiëne

Als je niest, kunnen druppels het virus verspreiden in de lucht. Om de mensen om je heen te beschermen is aan te raden de mond en neus te bedekken door in je gebogen elleboog of zakdoek te hoesten of niesen. Vanuit de opvoeding hebben we dit geleerd maar soms vergeten we het. Het is nog steeds een heel goed idee.

Social distancing

In onze huidige levensstijl is het vermijden van grote menigten moeilijk, maar er moet rekening mee worden gehouden. Overvolle metro’s, liften, evenementen en volle luchthavens of busterminals kunnen een broedplaats zijn voor allerlei soorten ziekten. De aanbeveling om dergelijke gebieden te vermijden worden correct opgevolgd. Jonge, gezonde volwassenen lopen minder risico op een ernstige ziekte, maar ook bij hen is de mogelijkheid dat het virus zich zou kunnen overdragen op anderen die mogelijk meer risico lopen. Daarom is sociale afstand nemen voor iedereen belangrijk.

Coronacertificaat

Steeds meer overheden in Europa hebben interesse om een certificaat in het leven te roepen dat aangeeft of je gevaccineerd bent tegen Corona. Ook wel het coronacertificaat genaamd. Of dit een blijvend geheel gaat zijn (gezien er meerdere pandemieën worden verspeld) is nog niet duidelijk.

Luchtreiniging en de strijdt tegen Corona

Wat niet in detail is besproken, is luchtreiniging tegen Corona. Tot nu toe werd gedacht dat het nieuwe coronavirus niet in de lucht zit maar recentere studies geven aan dat het mogelijk is dat het virus enkele uren in de lucht kan overleven. Veel mensen zijn (sinds het afgelopen jaar) bezorgd en angstig geworden over de luchtkwaliteit van de binnenlucht en zijn op zoek gegaan naar een systeem voor luchtreiniging tegen Corona.

luchtreiniging tegen virussen corona

Luchtreiniging tegen virussen zoals Corona

Een luchtreiniger is een apparaat dat verontreinigingen uit de lucht in een ruimte verwijdert om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Deze apparaten worden gewoonlijk op de markt gebracht als gunstig voor mensen met allergieën en astmapatiënten en voor het verminderen of elimineren van b.v. tabaksrook. Sinds vorig jaar komen ze ook steeds vaker op de markt met als doel om met luchtreiniging tegen Corona het gevecht aan te gaan. Dat is namelijk mogelijk.

Luchtcirculatie

Luchtreinigers gebruiken een systeem van 1 of meerdere ventilatoren om de lucht in een ruimte door een reeks filters te zuigen die schadelijke deeltjes in de lucht zoals stof, pollen en bacteriën verwijderen. De luchtreiniger circuleert vervolgens de gezuiverde lucht terug de ruimte in. Vervuilde lucht gaat erin en schone lucht eruit.

Veel luchtreinigers zijn ook in staat om virussen te doden en op te vangen. Met luchtreiniging tegen Corona kun je het probleem goed bij de bron reduceren.

Luchtreiniging tegen corona levert uiteraard diverse voordelen op, maar ook enkele nadelen. Informeer dus van te voren altijd goed naar de voor- en nadelen van gebruik van een luchtreiniger tegen Corona. Wij helpen je graag op weg zullen één en ander in dit artikel naar voren laten komen.

gereinigde lucht tegen Corona Covid19

Voordelen van luchtreiniging tegen Corona

Het gebruik van zuiverende apparaten die Corona uit de lucht filteren hebben vaak meerdere voordelen. Multifunctioneel inzetbaar dus want ze beschermen ook de gezondheid van mensen die zich in de ruimte bevinden:

  • Ze kunnen alle onzuiverheden of deeltjes die allergieën veroorzaken uit de lucht verwijderen.
  • Ze zijn in staat om de rook in de lucht naar elk potentieel op te zuigen.
  • Ze kunnen ongeveer 99% van de stofdeeltjes verwijderen.
  • Ze kunnen naast stof ook verschillende verontreinigingen verwijderen, zoals pollen of dierenhaar.
  • Luchtreinigers verwijderen triggers voor astma-aanvallen.​
  • Luchtreinigers elimineren allergenen, zoals stof en huisdierengeur.​
  • Luchtreinigers vangen tabak en sigarettenrook op en voorkomen longziekte.​
  • Luchtreinigers extraheren asbestdeeltjes uit de lucht, waardoor de kans op de ontwikkeling van longkanker wordt verkleind.
  • Luchtreiniging tegen Corona of andere virussen.
Ten aanzien van de gezondheid van de mens zijn ze in staat om:

1. Verbeteren van de luchtkwaliteit: veel mensen leven thuis in ongezonde lucht. En echt, deze lucht in huis is veel schadelijker dan die van de buitenlucht in het algemeen. Om deze reden is het bezitten van een luchtreiniger in huis erg belangrijk om een ​​goede gezondheid te behouden.

2. Een veel schonere omgeving: De lucht bevat veel vervuilende stoffen, zoals bacteriën, schimmels en virussen. Om deze reden is een luchtreiniger erg handig om dergelijke stoffen te verwijderen. Zeker nu als luchtreiniging tegen Corona.

3. Behoud van gezondheid: het is belangrijk om de gezondheid van mensen te verbeteren. Hoe hoger de luchtkwaliteit in een omgeving, des te beter de gezondheid van de mens.

4. Elimineren van onaangename geuren: de meeste slechte geuren van de omgeving worden veroorzaakt door de vervuilende elementen die aanwezig zijn.

De voordelen die hierboven zijn uitgelegd, kunnen de luchtkwaliteit van een bepaalde ruimte verbeteren, waardoor de ademhaling van mensen verbetert. Tegelijkertijd worden allergieën of andere problemen bestreden die de gezondheid van mensen kunnen beïnvloeden.

Nadelen van luchtreiniging tegen Corona

Voor standaard luchtreinigers geldt uiteraard dat je moet opletten of het systeem veel/weinig onderhoud vereist. In het bijzonder voor systemen die bedoeld zijn als luchtreiniging tegen Corona is onderhoud cruciaal. Logisch want je wilt zo’n vervuild filter absoluut periodiek reinigen en op een verantwoorde manier afvoeren.

Let ook op of het systeem in staat is om geuren en gassen te verwijderen. Dat is eigenlijk wel fijn maar weet dat veel systemen dit niet goed kunnen.