Waarom nu maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) zo belangrijk is

Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en zoek je een origineel plan? Denk dan eens aan de luchtkwaliteit centraal te stellen. Goed voor de gezondheid en het klimaat. Weet dat er in Nederland een bedrijf is, Viridi Air, dat jullie kan ondersteunen in MVO en positief bijdragen aan schone lucht. Iedereen kan meedoen maar een vereiste is dat het bedrijf aantoonbaar (jaarlijks) bijdraagt aan meer gezonde binnen- en of buitenlucht. Alle activiteiten die Viridi Air realiseert zijn vooral gericht op minder fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en ook CO2. Méér info over Viridi Air & maatschappelijk verantwoord ondernemen?

  Download de Brochure

  Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:  Maatschappelijk verantwoord ondernemen & luchtkwaliteit

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verwijst naar de noodzaak voor bedrijven om verantwoord te handelen naar de maatschappij. MVO houdt in dat we verder gaan dan de wettelijke vereisten om het milieu te beschermen en bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn. Het wordt algemeen aanvaard als een verplichting van het moderne bedrijfsleven.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan geld verdienen voor aandeelhouders. Het betreft het beschermen van de belangen van alle belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen streven een dieper doel na dan alleen winstmaximalisatie.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is vooral een strategie voor bedrijven die de verantwoordelijkheid aan de maatschappij aanduidt. Het is een strategie om de eigen merknaam te vergroten door iets toe te voegen aan de samenleving met MVO-activiteiten. Bovendien kunnen MVO-activiteiten ook de band tussen de werknemers en het bedrijf versterken en hen ook het gevoel geven veel meer in contact te zijn met de maatschappij om hen heen.

   Download de Brochure

   Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:   Voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

   Aangezien de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wereldwijd steeds meer de voorkeur krijgt is het goed om ook te bezien wat de voordelen ervan zijn:

   1) Verbetert het imago van een bedrijf

   Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een positief effect op het imago van een bedrijf. Wanneer er een strategie wordt gevoerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verhoogt dit de goodwill. Klanten zullen meer tevreden zijn om gebruik te maken van uw producten/diensten vanwege het verantwoorde imago van uw bedrijf.

   mvo

   2) Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) trekt nieuw personeel aan en behoudt werknemers

   Bedrijven die serieus bezig zijn met MVO zijn veel bekender dan die dat niet doen. Dit maakt het voor bedrijven makkelijker om nieuw personeel te rekruteren. Bovendien, wanneer uw bedrijf goodwill begint te verwerven door MVO-activiteiten, is de kans groter dat de werknemers voor een veel langere periode bij het bedrijf blijven werken. Millennials geven meestal de voorkeur aan organisaties waar ze een flexibele baan hebben

   3) Je komt in de goede publicaties van regelgevende instanties

   Het is de taak van de regelgevende instanties om de activiteiten van verschillende bedrijven te controleren. Wanneer uw bedrijf echter op grote schaal MVO-taken gaat uitvoeren, worden deze regelgevende instanties veel minder agressief in de richting van uw bedrijf. Overigens: elk bedrijf met een beleid voor maatschappelijke verantwoord ondernemen blijft doorgaans binnen de regelgeving.

   Dat geldt ook voor de regeringen en de regelgevende instanties. Naarmate het bedrijf de erkenning krijgt dat het betrouwbaar is zal het minder achtervolgt worden met juridische gevolgen.

   4) Trekt nieuwe financiers aan

   De reputatie van een bedrijf bepaalt of het nieuwe investeringen zal krijgen of niet. Met MVO-programma’s kan het imago van een bedrijf vergroot worden. En wanneer een bedrijf voldoende aandacht begint te trekken, brengt het ook meer geïnteresseerde financiers binnen.

   5) Een geheel nieuwe manier om reclame te maken voor uw merknaam

   Er wordt vaak beweerd dat elke promotie uitstekende publiciteit is. Wanneer uw bedrijf een MVO-programma start, geeft dit uw bedrijf meteen een bepaald niveau van publiciteit. Het is niet verkeerd om dergelijke publiciteit in een advertentie te noemen. U hoeft alleen maar te zorgen dat uw dienst of product is afgestemd op het MVO beleid waarmee u bent verbonden.

   6) Het verhoogt de waarde en ook de inkomsten

   Een MVO-strategie richt zich o.a. op een beleid voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld hergebruik van afval. Dat kan de functionele kosten verlagen en het is een voordeel voor het klimaat.

   7) Het helpt om meer motivatie onder werknemers te brengen

   Simpel gezegd, het houdt in dat het met respect omgaan van elkaar, een prettig functionerende samenleving oplevert. Het richt zich op meer teamwerk en ook het zelfvertrouwen van de medewerkers zal groeien.

   maatschappelijk ondernemen verantwoord

   Nadelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

   1) Het heeft hogere prijzen en kosten nodig

   Een van de belangrijkste nadelen van het implementeren van MVO- beleid zijn de kosten. Zeker voor de wat kleinere bedrijven. Grote bedrijven hebben de capaciteit om zulke hoge kosten te dragen met betrekking tot de toewijzing van een vast budgetplan aan MVO-dekking. Ook ondervinden kleine bedrijven met slechts 10 tot 200 personeelsleden doorgaans problemen met het aantrekken van kapitaalinvesteringen voor MVO.

   2) Het kan de weerstand van beleggers vergroten

   Hoewel juist verschillende investeerders worden aangetrokken naar bedrijven die starten met MVO is nog altijd het doel om er meer winst uit te halen. Aangezien dat nog altijd een wazig, grijs gebied is weerhoudt het ook veel nieuwe investeerders.

   3) Het bevordert Greenwashing

   Greenwashing is niks anders dan het imago van een bedrijf vergroenen en er zelf weinig groens aan veranderen. Wat Viridi Air doet om dit te voorkomen is om bedrijven te verplichten eerst zelf aan te laten tonen dan ze zelf (aantoonbaar) bijdragen aan schone lucht. Doen zij dat dan is het pas mogelijk om mee te doen met 100% groene duurzame filterprojecten. Omdat bedrijven eerst zelf aan moeten tonen dat ze gezond bezig zijn wordt voorkomen dat er greenwashing zal plaats vinden.

   4) Klant kan ontevreden worden over het gevoerde MVO beleid

   Iedereen zal een bedrijf dat actief bezig gaat zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen waarderen. Bovendien zal het bedrijf aantrekkelijker worden in de markt. Echter het beleid moet wel aantoonbaar resultaten opleveren. Gebeurt dat niet dan is het voor de klant gewoon een public relations stunt.

   5) Verschuiving in het winstdoel

   Een verschrijving van een bedrijf dat winstmaximalisatie nastreeft naar een bedrijf dat zich gaat richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen vereist een ander bedrijfsdoel. Het doe winstmaximalisatie zal verlaagd moeten worden. Het is logisch dat een bedrijf nog steeds winst nastreeft echter het moet geen doel op zich meer zijn. Realiseer u dat dit aandeelhouders ontevreden kan maken.

   maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO

   Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) iets voor jullie?

   Dat MVO wel degelijk een strategie is voor nu en in de toekomst lijkt ons wel duidelijk. Realiseer u wel dat er zowel voor- en nadelen zitten aan deze nieuwe strategie.

    Download de Brochure

    Viridi Air plant in eigen projecten, namens diverse bedrijven (België en Nederland), unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Slechts €5,50 p/boom en incl. Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie: