5 miljoen subsidie voor programma om uitstoot methaan te verminderen

“….Prof. Roel Veerkamp van Wageningen University & Research gaat een wereldwijd programma leiden om het fokken van vee met een lagere methaanuitstoot te coördineren en te versnellen. Dit programma is mogelijk gemaakt door een subsidie van 5 miljoen dollar van de Bezos Earth Foundation in samenwerking met de Global Methane Hub. Met deze gift aan het University Fund Wageningen gaat Veerkamp de vele inspanningen in verschillende landen en rassen samenbrengen om de volgende generatie methaanarme runderen te fokken. ‘We gaan de wereldwijde inspanningen coördineren en verder initiëren om specifiek koeien te selecteren met een lage methaanuitstoot‘, zegt Veerkamp. ‘Door protocollen te standaardiseren, methaan- en genotypegegevens te delen en de het meten van methaen in verschillende rassen en regio’s uit te breiden. Het doel is om de impact van de fokkerij op de vermindering van methaan uitstoot te versnellen, naast traditionele fokdoelen als melkkwaliteit en gewicht’. Hoeveel methaan een koe produceert, hangt af van factoren als genetica, voeding en de omgeving. Veerkamp: ‘De belangrijke rol die de klassieke fokkerij kan spelen bij het terugdringen van de methaanuitstoot is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Het fokken van dieren is een belangrijke factor, omdat de effecten van genetische verbetering blijvend, cumulatief en relatief goedkoop zijn, als ertenminste een effectief fokprogramma is. Hiervoor is wereldwijde samenwerking nodig’. Ongeveer veertig procent van de methaanuitstoot in de wereld is afkomstig van de landbouw en zeventig procent daarvan is te wijten aan darmfermentatie. Dit proces vindt plaats in het spijsverteringsstelsel (pens) van koeien wanneer suikers worden afgebroken tot methaan en vrijkomen via oprispingen. Helaas is het huidige onderzoek naar darmfermentatie niet uitgebreid of gecoördineerd genoeg om efficiënte en transformatieve oplossingen te bieden waar boeren veel baat bij hebben. Dit innovatieve project van Wageningen University & Research maakt deel uit van het programma Global Methane Hub, een filantropisch fonds ter ondersteuning van methaanmitigatie en het voorkomen van opwarming van de aarde. Met steun van het fonds kunnen wetenschappers over de hele wereld werken aan het onderzoeken van nieuwe en alternatieve veevoederadditieven, immunologische studies voor een methaanvaccin, het begrijpen van de organismen in de pens en hun functies, en het verlagen van de kosten van metingen, wat essentieel is voor het genereren van bewijs voor wettelijke goedkeuring en validatie van technologieën om de uitstoot van methaan te verminderen. Tijdens de conferentie over klimaatverandering van de Verenigde Naties (COP28) is deze grootste mondiaal gecoördineerde financieringsinvestering in onderzoek naar methaanmitigatie bij vee aangekondigd. De publieke, private en filantropische samenwerking omvat Bezos Earth Fund, Quadrature Climate Fund, Gerstner Philanthropies, High Tide Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, The Zegar Family Foundation, Danone en de WUR bijdrage werd mogelijk gemaakt met de hulp van het Wageningen University Fund…..” (Bron: https://klimaatweb.nl/nieuws/5-miljoen-subsidie-voor-programma-om-uitstoot-methaan-te-verminderen/)